FUNCTIEPROFIEL. - Afdeling HR van Coöperatie Univé Rivierenland is ondergebracht in Univé Rivierenland Organisatie B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FUNCTIEPROFIEL. - Afdeling HR van Coöperatie Univé Rivierenland is ondergebracht in Univé Rivierenland Organisatie B.V."

Transcriptie

1 FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Werklocatie: Univé Rivierenland Organisatie B.V. Manager HR Sliedrecht Doel van de functie Het bijdragen aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen van Coöperatie Univé Rivierenland en haar entiteiten door het ontwikkelen van - en realiseren van een bij de strategie passend HR beleid. Organisatorische context - Coöperatie Univé Rivierenland U.A. bestuurt de volgende drie entiteiten: Univé Rivierenland Brandverzekeraar N.V. Univé Rivierenland Bemiddeling B.V. Univé Rivierenland Organisatie B.V. - Afdeling HR van Coöperatie Univé Rivierenland is ondergebracht in Univé Rivierenland Organisatie B.V. - De functionaris ontvangt hiërarchisch leiding van de Directeur Verzekeringstechniek en geeft leiding aan 1 HR Adviseur. - De strategische beleidsvorming vindt plaats binnen de coöperatie, uitvoering binnen de entiteiten. Ontwikkelingen Coöperatie Univé Rivierenland U.A. functioneert binnen de verzekeringsbranche enerzijds als zelfstandige brandverzekeraar en anderzijds als een intermediaire adviesorganisatie voor particuliere-, MKB- en agrarische klanten. Het productenpakket is hierdoor breed en diep. De verzekeringsbranche is sedeert een aantal jaren, zowel extern als intern, onderhevig aan een aantal grote veranderingen. De maatschappelijke positie van de branche (imago) staat onder druk met als gevolg extra aandacht van beleidsbepalers en toezichthouders. De markt dwingt de verzekeringsbranche tot rigoureuze keuzes en ingrijpende aanpassingen. Klanten van Univé Rivierenland moeten erop kunnen vertrouwen dat hun belangen door de adviseurs van onze organisatie optimaal behartigd worden. Hiervoor zijn goed geoutilleerde medewerkers van groot belang. Om invulling te geven aan de behoeftes die dit complexe proces van Univé Rivierenland vereist zal HRM haar rol adequaat moeten oppakken. De behoeftes binnen Univé Rivierenland zijn als volgt te omschrijven: - De discipline HRM is centraal gepositioneerd binnen de organisatie. Hierdoor kan invulling gegeven worden aan de kern van de strategie: de mens centraal. Dit vraagt om een eigentijdse

2 benadering en integrale inzet van alle beschikbare en gewenste human resources, die blijvend moeten worden ontwikkeld en gemanaged. De afdeling HRM moet fungeren als solide basis vanuit de menselijke factor naar het management, de teams en alle medewerkers; - Door enerzijds het strategische thema totaalrelaties door totaaladvies te willen realiseren en anderzijds te blijven voldoen aan wet- en regelgeving is er een spagaat onderkend tussen de vereiste kennisintensiteit en de gewenste competenties binnen Univé Rivierenland. - Commercialiteit, klant- en resultaatgerichtheid, adviesvaardigheid en extravertheid conflicteren veelal met de individuele bereidheid om voortdurend en intensief kennis te vergaren en te onderhouden; - De door de directie gekozen strategische doelstellingen vragen van alle teammanagers een mindset die in hoge mate gericht is op synergie in samenwerking ; - Kennis van zaken, het behalen van de gewenste klanttevredenheid en het realiseren van draagvlak zijn hierin kernwoorden; - Het succes van Univé Rivierenland wordt mede bepaald door een slagvaardige besluitvorming en de daaraan gekoppelde bestuurs- en managementstijl. Resultaatgebieden 1. HR strategie en beleid voorbereiden en realiseren - Is, samen met de teammanagers van Univé Rivierenland, mede verantwoordelijk voor de strategie van Univé Rivierenland, met bijzondere aandacht voor de toegevoegde waarde van HR voor het succes van de organisatie; - Ondersteunt het lijnmanagement bij HR vraagstukken en vervult hierbij een coachende en faciliterende rol en voert regie op de uitvoering van het HR beleid door de lijnverantwoordelijken; - Onderkent ontwikkelingen, kansen en bedreigingen in de omgeving. Geeft (inhoudelijke) beleidsadviezen op basis van deskundigheid en ervaring en treedt hiertoe op als aanspreekpunt en sparringpartner voor de interne organisatie; - Levert input voor de strategische beleidsplannen van Coöperatie Univé Rivierenland en haar entiteiten; - Ontwikkelt een visie op de uitvoering van een succesvol in-, door- en uitstroom beleid; - Verwerft draagvlak voor de strategische besluiten op het verantwoordelijkheidsdomein en ondersteunt de directeur hierbij inhoudelijk in relatie tot medezeggenschap. - Vertaalt strategische beleidsplannen vanuit de coöperatie naar voorstellen voor de HR

3 strategie en het HR beleid aan de directie; - Draagt bij aan loopbaanontwikkeling en de begeleiding van medewerk(st)ers middels advies en ondersteuning aan het (lijn)management; - Stemt de dienstverlening af op de behoefte van de diverse organisatieonderdelen, en stuurt hierbij op (kosten) efficiency en effectiviteit van de dienstverlening. Legt gemaakte afspraken vast in service level agreements (SLA); - Vertaalt de (strategische) doelstellingen naar jaarplannen en draagt zorg voor de realisatie daarvan; - Bewaakt de voortgang en het kwaliteitsniveau en onderneemt actie bij dreigende afwijkingen onder de norm; - Draagt zorg voor eenduidig en excellent uitgevoerde HR processen, waaronder de beoordelings- en functioneringscyclus; - Zorgt ervoor dat de van toepassing zijnde wet- en regelgeving toegepast wordt; - Geeft leiding aan en/of participeert in veranderprogramma s/projecten en/of overlegvormen van strategische aard; - Is in overleg met de leidinggevende directeur uitvoeringsverantwoordelijk voor een eigen portefeuille van operationele zaken. - Is verantwoordelijk voor het realiseren van de gestelde doelen door de afdeling HR en geeft hiertoe leiding aan de HR Adviseur. Resultaat: HR strategie en beleid voorbereid en gerealiseerd, zodanig dat vastgestelde doelstellingen behaald kunnen worden. 2. Financiële doelstellingen behalen - Schat financiële consequenties van strategische plannen in voor wat betreft het eigen verantwoordelijkheidsdomein. Formuleert financiële doelstellingen voor de service eenheid en bereikt hierover overeenstemming met de directie. - Bewaakt het budget en onderneemt actie bij dreigende tekorten en/of overschrijdingen. Resultaat: HR Begroting en budget opgesteld en bewaakt zodat financiële doelstellingen worden gerealiseerd.

4 3. Relatieonderhoud - Initieert relevante contacten met medewerk(st)ers van Coöperatie Univé; - Initieert en onderhoud effectieve contacten met relevante en reguliere opleidingsinstituten (MBO, HBO); - Vertoont ondernemerschap: neemt initiatieven in het maatschappelijke veld en lobbyt in de lokale politiek en bij andere organisaties; - Initieert en onderhoud contacten met relevante trainingsbureaus, brancheopleiders, Gemeentelijke instellingen, UWV en arbodiensten. Resultaat: De organisatie zodanig wordt aangestuurd dat het personeel zich ontwikkelt en het vastgestelde beleid kan worden gerealiseerd. 4. Continuïteit en ontwikkeling bevorderen - Vertegenwoordigt Univé Rivierenland in contacten met externen. Draagt de missie, visie en cultuur van de organisatie uit. Ontwikkelt netwerken die de positie van de Univé Rivierenland organisatie versterken. Beïnvloedt het imago van Univé Rivierenland in positieve zin; - Werkt volgens de managementstijl van de Univé Rivierenland en bevordert hiermee de personeelsprestaties - Informeert periodiek en legt verantwoording af aan de directie over het gevoerde beleid, de voortgang en de ontwikkelingen binnen de organisatie. Resultaat: Continuïteit bevorderd, zodanig dat Univé Rivierenland is staat is en blijft zijn missie, strategie en doelstellingen uit te voeren. Prestatie-indicatoren - Uitgewerkte HR strategie; - Doelgericht en effectief HR plan; - Realisatie kwantitatieve doelstellingen (verzuim, gerealiseerde formatie, budget, instroom); - Medewerkerstevredenheid op de afdeling HR en binnen het bedrijf; - Tevredenheid (lijn) management over interne dienstverlening; - Beoordelingscyclus.

5 Competentieprofiel 1. Kennis - Academisch/HBO werk- en denkniveau; - Meerjaren ervaring in zware managementpositie(s); - Diepgaande kennis van - en ervaring op het vlak van HR, bedrijfskunde, veranderkunde/ organisatieontwikkeling, integraal- en programma-/projectmanagement; - WFT basis (of bereid deze te behalen); - Kennis van - en ervaring met besluitvorming - en onderhandelingsprocessen, veranderingsprocessen met tegengestelde belangen op tactisch/strategisch niveau; - Kennis van relevante ontwikkelingen binnen het verantwoordelijkheidsdomein en binnen de organisatie en haar context in brede zin; - Strategisch denker en krachtig veranderaar die binnen de organisatie het strategische/ zakelijke belang van HR overtuigend weet neer te zetten. 2. Ervaring - Heeft minimaal 5 jaar integrale HR managementervaring binnen de sector Zakelijke Dienstverlening; - Heeft praktische ervaring met veranderingsmanagement gericht op cultuur en performance; - Bezit kennis van arbeids- en CAO-recht en de Sociale Wetgeving. 3. Vaardigheden - Persoonlijkheid passend binnen leiderschapsprofiel Univé Rivierenland; - Planmatig werken (Strategisch tactisch operationeel); - Regisseren, inspireren en motiveren; - Cultuur(uit)drager. - Resultaatgericht. - Samenwerken

Hoofd Marketing en Communicatie m/v (32-36 uur per week)

Hoofd Marketing en Communicatie m/v (32-36 uur per week) Stichting Kinderpostzegels Nederland Stichting Kinderpostzegels Nederland is een kinderhulporganisatie met als motto 'voor kinderen door kinderen'. De jaarlijkse Kinderpostzegelactie is hiervan het sprekende

Nadere informatie

Adviseur Bedrijfskundige informatica (1 fte)

Adviseur Bedrijfskundige informatica (1 fte) De Rijnbrink Groep adviseert en ondersteunt bibliotheken in Gelderland en Overijssel op het gebied inhoudelijk bibliotheekwerk en bedrijfsvoering zoals HRM, financiën, communicatie, marketing en ICT. Om

Nadere informatie

Besturing en inrichting. De afdeling Communicatie & Marketing

Besturing en inrichting. De afdeling Communicatie & Marketing Manager Communicatie & Marketing Een nuchtere, reële, daadkrachtige, energieke en ondernemende manager die zichtbaar is in de organisatie, die op directe en overtuigende wijze communiceert op verschillende

Nadere informatie

consultancy s d m c Klant Maakt samen met de klant (van uitvoering tot RvB) de klantvraag concreet. Heldere klantvraag. Mate van Klanttevredenheid.

consultancy s d m c Klant Maakt samen met de klant (van uitvoering tot RvB) de klantvraag concreet. Heldere klantvraag. Mate van Klanttevredenheid. Wij komen graag in contact met een Manager Customer Intelligence Opdrachtomschrijving: De manager Customer Intelligence krijgt de opdracht om het data voor de Customer Intelligence Analyse omgeving in

Nadere informatie

Profiel Managing Director Aruba

Profiel Managing Director Aruba Profiel Managing Director Aruba Over ENNIA Met 65 jaar ervaring en meer dan 200 medewerkers, werkzaam op onze vestigingen in Aruba, Bonaire, Curaçao en Sint Maarten, is ENNIA (www.ennia.com)de grootste

Nadere informatie

Naar een professionele Omgevingsdienst Haaglanden

Naar een professionele Omgevingsdienst Haaglanden Naar een professionele Omgevingsdienst Haaglanden FUNCTIEGEBOUW Definitief Vastgesteld 19 december 2012 2 Inhoud INHOUD... 3 1. INLEIDING... 4 2. OPBOUW FUNCTIEHUIS EN FUNCTIERASTER... 5 3. GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVINGEN...

Nadere informatie

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur Profiel Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur 14 juli 2015 Opdrachtgever Gemeente Papendrecht Voor meer informatie over de functie Manon min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg

Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg Inhoudsopgave Inleiding 3 Opleiding Management in de Zorg 4 Deel 1 Beroepsprofiel Management in Zorg en Dienstverlening 5 1.1.

Nadere informatie

Vereniging Opleidingsinstituten voor Sportmassage. Kerncompetenties onderwijsmanagement en docenten V.O.S. instituut

Vereniging Opleidingsinstituten voor Sportmassage. Kerncompetenties onderwijsmanagement en docenten V.O.S. instituut Vereniging Opleidingsinstituten voor Sportmassage Kerncompetenties onderwijsmanagement en docenten V.O.S. instituut Kerncompetenties management van een V.O.S.- opleidingsinstituut voor sportverzorging

Nadere informatie

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Inhoud Actie-overzicht bij plan van aanpak HRM 5 1. Inleiding 7 2. Visie 9 3. Positionering en verdere professionalisering unit HRM 11 3.1 Positionering HRM 11 3.2

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Office manager (M/V)

Office manager (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Identificatiecode: Functiefamilie: organisatie-ondersteunend Functiebeschrijving Office manager (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Louis Vervloet Datum + Handtekening(en)

Nadere informatie

Pr Jeugdzorg 2014-2015. ojectmanager. Zie ook artikel 7.1 van deze cao

Pr Jeugdzorg 2014-2015. ojectmanager. Zie ook artikel 7.1 van deze cao Pr Jeugdzorg 2014-2015 ojectmanager Bijlage 11 Zie ook artikel 7.1 van deze cao Het nieuwe functieboek Inleiding In deze cao is het nieuwe functieboek opgenomen. Hierin zijn de functies generiek beschreven

Nadere informatie

HAND BOEK METHODEN INSTRUMENTEN

HAND BOEK METHODEN INSTRUMENTEN HAND BOEK METHODEN EN INSTRUMENTEN Inhoudsopgave Inleiding 5 DEEL 1 09 Plan van aanpak Ontwikkelingsgericht Personeelsbeleid 10 1. Uitgangssituatie 11 2. Doelstelling 12 3. Concretisering 13 4. Organisatie

Nadere informatie

Situatie- en profielschets STICHTING PANTA RHEI

Situatie- en profielschets STICHTING PANTA RHEI Situatie- en profielschets STICHTING PANTA RHEI Werving en selectie voorzitter College van Bestuur Hoorn, april 2015 Marja de Kruif, senior adviseur 1 Kenmerken Stichting Panta Rhei 1 Wie zijn wij? Stichting

Nadere informatie

Organieke functie Brandweer Flevoland

Organieke functie Brandweer Flevoland Organieke functie Brandweer Flevoland Functiecategorie : Directie en Management Functietypering : DC/Afdelingshoofd Functiebenaming : Afdelingshoofd Crisisbeheersing/Veiligheidsbureau Functiecode : Functieschaal

Nadere informatie

Bacheloropleiding Management in de Zorg

Bacheloropleiding Management in de Zorg Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg Instituut Verpleegkundige Studies 2013-2014 Hogeschool Utrecht, Studentzaken / JZ Utrecht, juni 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

FUMO (FRYSKE UTFIERINGSTJINST MILJEU EN OMJOUWING)

FUMO (FRYSKE UTFIERINGSTJINST MILJEU EN OMJOUWING) FUNCTIEBOEK FUMO (FRYSKE UTFIERINGSTJINST MILJEU EN OMJOUWING) OKTOBER 2013 Inhoudsopgave Functieboek 1)Inleiding Blz: 3 2)Organisatiestructuur Blz: 3 3)Hoofdstructuur Blz: 4 4)Leeswijzer Blz: 7 5)Functieraster

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11

FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11 FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11 15 april 2013 1. INLEIDING De provincie Fryslân, het Wetterskip Fryslân en alle Friese gemeenten hebben de FUMO opgericht om taken op het gebied van toetsing, vergunningverlening,

Nadere informatie

ojectmanager Bijlage I. Functieboek, Onderhoudsprocedure functiewaardering en Functiematrix (ex. art. 25 cao)

ojectmanager Bijlage I. Functieboek, Onderhoudsprocedure functiewaardering en Functiematrix (ex. art. 25 cao) Pr Jeugdzorg 2014-2015 ojectmanager Bijlage I. Functieboek, Onderhoudsprocedure functiewaardering en Functiematrix (ex. art. 25 cao) Inleiding In het Cao akkoord 2011-2013 is de afspraak gemaakt om tijdens

Nadere informatie

Governance Principes 2014

Governance Principes 2014 Governance Principes 2014 Governance principes Verantwoording Governance Principes voor Verzekeraars over 2014 Conform de Governance Principes voor Verzekeraars (hierna de Code ) dient een verzekeraar

Nadere informatie

Verslag Governance Principes 2013

Verslag Governance Principes 2013 Verslag Governance Principes 2013 1. Inleiding Door de financiële en maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren is de aandacht voor Corporate Governance bij financiële instellingen en toezichthouders

Nadere informatie

Onderwijsstichting KempenKind Mortel 1 5521 TP Eersel FUNCTIEBOEK ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND

Onderwijsstichting KempenKind Mortel 1 5521 TP Eersel FUNCTIEBOEK ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND Onderwijsstichting KempenKind Mortel 1 5521 TP Eersel FUNCTIEBOEK ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND Inhoudsopgave Voorwoord blz. 4 1. Functieboek blz. 5 1.1 FUWA PO blz. 5 1.2 Keuze functieboek Onderwijsstichting

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

OCMW- secretaris. 2. assessment center (competentiegerichte tests en persoonlijkheidsonderzoek): gunstig scoren

OCMW- secretaris. 2. assessment center (competentiegerichte tests en persoonlijkheidsonderzoek): gunstig scoren OCMW- secretaris A. Algemene toelatingsvoorwaarden een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten medisch

Nadere informatie

Manager Communicatie & Marketing Omring Hoorn

Manager Communicatie & Marketing Omring Hoorn Manager Communicatie & Marketing Omring Hoorn Inleiding Met zorg bijdragen aan de kwaliteit van samen leven. Vanuit deze missie geeft Omring invulling aan haar dienstverlening. Met de overtuiging dat de

Nadere informatie

Contactcenter supervisor

Contactcenter supervisor Contactcenter supervisor Beroepscompetentieprofiel definitief Versie 1 juni 2008 Copyright OOCC All rights reserved Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Algemene informatie over het beroep... 4 1.1 Colofon...4

Nadere informatie

Programmamanager Sociale Initiatieven

Programmamanager Sociale Initiatieven Programmamanager Sociale Initiatieven Beschrijving van Organisatie & Positie Adessium Referentie: 28209 De informatie die in dit document is opgenomen is vertrouwelijk. Openbaarmaking, vermenigvuldiging,

Nadere informatie

Functiebeschrijving: ICT-manager

Functiebeschrijving: ICT-manager Functiebeschrijving: ICT-manager Voor akkoord Naam leidinggevenden: Datum + Handtekeningen 1 e evaluator: 2 e evaluator: Naam functiehouder: Datum + Handtekening DEEL 1: CONTEXTINFORMATIE EN TAKENPAKKET

Nadere informatie

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Woningstichting Openbaar Belang. Deel II: Maatschappelijke audit. Rotterdam, versie 28 april

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Woningstichting Openbaar Belang. Deel II: Maatschappelijke audit. Rotterdam, versie 28 april Visitatierapport KWH-Visitatie Woningcorporaties Deel II: Maatschappelijke audit Woningstichting Openbaar Belang Rotterdam, versie 28 april Colofon Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH)

Nadere informatie