CONTENTSTRATEGIE, PRODUCTIE & WEBORGANISATIE/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONTENTSTRATEGIE, PRODUCTIE & WEBORGANISATIE/"

Transcriptie

1 MAASTRICHT UNIVERSITY - UM/ OFFERTE/ OF.UM B/ CONTENTSTRATEGIE, PRODUCTIE & WEBORGANISATIE/ 1.0/ / ROB PUNSELIE/ MARTIJN VAN DER HEIJDEN/

2 INHOUD 1 Inleiding 4 2 Succesfactoren online communicatie: een model Relevantie voor organisatie en gebruiker Behoefte / plan / actie / ervaring 5 3 Contentstrategie Wat is een contentstrategie? Hoe ontwikkel je een contentstrategie? Het is een keuzeproces Hoe ziet een contentstrategie eruit? Wat kun je met een contentstrategie? 11 4 Contentontwerp Ontwikkelen van formats Opzetten architectuur 14 5 Productie 15 6 Organisatie 16 7 Plan van aanpak Activiteiten 17 8 Interne inventarisatie Inhoud Resultaat 18 9 Externe inventarisatie Inhoud Resultaat Verbinden Inhoud Resultaat Formats Inhoud Resultaat Structuur Inhoud Resultaat Presentatiemateriaal Inhoud Resultaat Productie (drie varianten) Inhoud Resultaat 22 MAASTRICHT UNIVERSITY - UM/ OFFERTE/ OF.UM B/ PAGINA 2 / 34

3 15 Organisatie Contentplan - Inhoud 22 Resultaat 15.2 Weborganisatieplan - Inhoud 23 Resultaat 15.3 Advies weborganisatie - Inhoud 23 Resultaat Algemeen: project leiden Inhoud Resultaat Planning Kostenraming Opmerkingen bij deze kostenraming Voorbeelden herontwerp Agentschap Sociale Zaken en werkgelegenheid Logius (o.a. beheer van DigiD) Referenties Provincie Zuid-Holland Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) Randstad DigiD Inspectie Leefomgeving en Transport, onderdeel Lucht Agentschap SZW Overheidscommunicatie Nieuwe Stijl Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Provincie Noord-Brabant Tweede Kamer der Staten Generaal College voor Zorgverzekeringen Gemeente Amsterdam MAASTRICHT UNIVERSITY - UM/ OFFERTE/ OF.UM B/ PAGINA 3 / 34

4 1 INLEIDING Op 26 maart j.l. spraken Manon Gorissen, Nicole Hanssen en Fons Elbersen (Maastricht University) met Rob Punselie en Martijn van der Heijden (ContentKings) over een plan voor een nieuwe website van de Maastricht University (UM). Daarbij kwamen de volgende aspecten aan de orde: Welke stappen kan UM ondernemen om klantgerichtheid en effectiviteit van de nieuwe site te optimaliseren? Hoe kunnen de plannen voor de nieuwe site met draagvlak binnen de universitaire organisatie worden gerealiseerd? Hoe kan weborganisatie van UM zodanig worden ingericht dat de nieuwe site na oplevering ook op het gewenste kwaliteitsniveau kan worden onderhouden? Hoe kan de kwaliteit van de informatievoorziening op alle digitale kanalen worden verbeterd en geborgd? Deze offerte beschrijft de werkzaamheden en bijbehorende kostenraming. MAASTRICHT UNIVERSITY - UM/ OFFERTE/ OF.UM B/ PAGINA 4 / 34

5 2 SUCCESFACTOREN ONLINE COMMUNICATIE: EEN MODEL 2.1 Relevantie voor organisatie en gebruiker Volgens ContentKings kan een organisatie alleen succesvol zijn wanneer zij relevant is. Relevant voor de gebruiker, zeker op internet waar gebruikers de baas zijn. Gebruikers zoeken antwoorden op hun vragen. Wanneer relevante informatie op het juiste moment in de juiste vorm verschijnt, is uiteindelijk die organisatie zelf ook relevant. 2.2 Behoefte / plan / actie / ervaring ContentKings heeft de afgelopen jaren haar expertise en ervaring in de vorm gegoten van een model voor online communicatie. Dat model beschrijft niet alleen de belangrijkste succesfactoren voor effectieve online communicatie, maar ook hun onderlinge samenhang (zie Figuur 1). Volgens dit model analyseert ContentKings stapsgewijs, in een vaste volgorde, de verschillende factoren en structureert het haar adviezen. Plan Plan Behoefte (inter)actie Behoefte Ervaring Ervaring Doelgroep Organisatie Figuur 1: Vlindermodel: gebruiker en organisatie - twee interacties, één relatie De linkerkant draait om de doelgroepen van de Maastricht University, bijvoorbeeld studiekiezers. Wat is hun behoefte? Welke relatie ziet de doelgroep met UM? Welke vragen en taken heeft de doelgroep? En hoe gebruiken en interpreteren de doelgroepen de verschillende kanalen? De rechterkant draait om wat de Maastricht University wil bereiken met haar digitale communicatie. Het begint met de organisatiedoelstellingen. Vervolgens worden deze vertaald in doelstellingen voor de kanalen, waaronder de website. Deze kanalendoelstellingen worden vertaald naar specifieke content voor de website. Vervolgens wordt het effect gemeten: draagt de content bij aan het behalen van de doelstellingen? MAASTRICHT UNIVERSITY - UM/ OFFERTE/ OF.UM B/ PAGINA 5 / 34

6 ContentKings heeft verschillende methoden en technieken om dit model gestructureerd in te vullen. Een van die manieren is het ontwikkelen van een contentstrategie. Hoofdstuk 3 staat uitgebreid stil bij deze methode. De belangrijkste manier om contentstrategie toe te passen en te borgen is door contentontwerp. Hoofdstuk 4 beschrijft formats en informatiearchitectuur als belangrijke instrumenten t.b.v. contentontwerp. De volgende fasen in dit voorstel zijn productie in Hoofdstuk 5 en organisatie in Hoofdstuk 6. Deze hoofdstukken zijn nadrukkelijk minder uitgebreid dan voorgaande hoofdstukken: voor een deel zullen de randvoorwaarden en de inhoud ervan worden bepaald door contentstrategie en contentontwerp, de eerste twee fasen. In de bijlage treft u aan: 1) Voorbeeldpagina s van websites met een taakgericht herontwerp van ContentKings. 2) Referenties van relevante projecten 3) Voorbeeld van een taakoverzicht: kernelement van een contentstrategie MAASTRICHT UNIVERSITY - UM/ OFFERTE/ OF.UM B/ PAGINA 6 / 34

7 3 CONTENTSTRATEGIE 3.1 Wat is een contentstrategie? Een contentstrategie helpt organisaties kiezen bij het ontwikkelen en beheren van kanalen en content. Een contentstrategie richt zich daarbij op een effectieve communicatie met externe doelgroepen. In de context van internet betekent het dat de vragen (de taken ) van de doelgroepen het uitgangspunt vormen. Het belang van een contentstrategie is de afgelopen jaren toegenomen door een aantal factoren: Mensen worden blootgesteld aan steeds meer informatie, met als gevolg dat gebruikers zich steeds meer afsluiten voor zendergerichte informatie. Juist door het overaanbod aan informatie is geschikte content een schaars goed. Gebruikers hebben steeds sterker behoefte aan taakgerichte content die echt antwoord geeft op relevante vragen. Nieuwe, populaire kanalen stellen specifieke eisen aan de content. Een tweet heeft maar 140 tekens, Facebook is vooral relevant voor persoonlijke communicatie. Webpagina s moeten vindbaar zijn op de juiste trefwoorden in Google. Er komen nog steeds nieuwe digitale kanalen bij; het is voor organisaties steeds lastiger te bepalen of een nieuw kanaal voor hen relevant is. Om budgettaire redenen is het voor steeds meer organisaties noodzakelijk een keuze te maken uit de veelheid aan kanalen en soorten content. Een contentstrategie stelt een organisatie in staat om een bewuste keuze te maken uit de grote hoeveelheid informatie en te komen tot effectieve content waarbij de gebruiker centraal staat. 3.2 Hoe ontwikkel je een contentstrategie? Een contentstrategie komt tot stand in drie stappen Stap 1: Interne inventarisatie Interne inventarisatie van de doelen, activiteiten en doelgroepen van de organisatie. De eerste stap richt zich op het punt van vertrek: waarom? Wat wil de organisatie bereiken? Voor welke doelgroepen werkt de organisatie? Doel Overzicht van (online) activiteiten Overzicht van doelgroepen Stap 2: Externe inventarisatie Externe inventarisatie van taken en vragen bij de doelgroepen. De tweede stap maakt duidelijk wat de behoefte is van de doelgroepen. Wanneer hebben zij contact met de organisatie? Waarom, met welke motivatie? Wat zijn hun belangen? Welke vragen hebben ze? Wat is hun informatiebehoefte? Doel Overzicht van taken van doelgroepen Overzicht van informatiebehoefte Inzicht in de (preferente) kanalen van doelgroepen. MAASTRICHT UNIVERSITY - UM/ OFFERTE/ OF.UM B/ PAGINA 7 / 34

8 3.2.3 Stap 3: Verbinding interne doelstellingen met externe taken Het verbinden van interne doelstellingen met de externe taken van de doelgroepen. In de derde stap wordt de binnenwereld (doelstellingen) verbonden met de buitenwereld (informatiebehoefte). Bij een match wordt de verbinding expliciet gemaakt door een definitie van de taak van de gebruiker, de vragen die daarbij horen, de relevante antwoorden, het beoogd resultaat, de interacties op het platform die de antwoorden moeten geven. Doel Overzicht aan te bieden type content Benoemen van gewenste interacties Benoemen van beoogd resultaat. 3.3 Het is een keuzeproces Het keuzeproces verloopt volgens logische stappen. Dat betekent echter niet dat een contentstrategie een optelsom is of volgens een rekenkundig model is uit te werken. Een contentstrategie is gebaseerd op: Inzichten opgedaan tijdens de interne en externe inventarisatie Voortschrijdend inzicht tijdens het keuzeproces Bestaande expertise bij ContentKings over gebruikersgedrag en effectiviteit van kanalen Bespreking en reflectie met de opdrachtgever. Ten slotte is een contentstrategie altijd een keuzeproces van de opdrachtgever, niet van ContentKings. Het is daarmee vanzelfsprekend een proces dat gezamenlijk wordt doorlopen. Dat gaat stap-voor-stap en niet-lineair, met meerdere iteratieve ontwikkelcycli en overlegrondes. 3.4 Hoe ziet een contentstrategie eruit? Een contentstrategie van ContentKings gaat altijd uit van de gebruiker. Het einddoel is op basis van de voorgaande stappen te analyseren welke taken van de gebruiker relevant zijn voor de organisatie Taken staan centraal Op het web bepalen gebruikers de plaats, tijd en vorm van de communicatie. De gebruikers bepalen de trefwoorden in de zoekmachine. De gebruikers bepalen het platform waarop ze echte antwoorden zoeken. Voor een organisatie die de gebruiker centraal wil stellen betekent dat een omslag van aanbodnaar vraaggericht werken. Daarbij spelen een aantal valkuilen een rol: Het is verleidelijk te kiezen voor U vraagt, wij draaien. Dat is niet altijd wenselijk of haalbaar. Organisatie hebben een perspectief op langere termijn nodig, meer dan de waan van de dag. Zij moeten ook hun eigen doelstellingen realiseren. De keuze voor de gebruiker betekent ook dat er informatieaanbod gaat vervallen. Bij pijnlijke keuzes hoort een verantwoording. Gebruikers weten niet altijd precies te formuleren wat ze zoeken. Sommige behoeften zijn latent en worden pas bij aanblik herkend. De kunst is daarom de onderliggende taken te onderkennen en de taakondersteuning voor gebruikers expliciet en herkenbaar aan te bieden. MAASTRICHT UNIVERSITY - UM/ OFFERTE/ OF.UM B/ PAGINA 8 / 34

9 3.4.2 Taken in een contentstrategie Een contentstrategie gebaseerd op taken biedt de volgende voordelen: Taken zijn vaak duurzaam en onderdeel van langdurige relaties. De verhouding tussen subsidieverstrekker en subsidiënt is veranderd de afgelopen jaren, maar de bijbehorende taken juist niet of nauwelijks. Taken staan los van kanalen of platforms: ze overstijgen daarmee vanzelfsprekend de kokers (Communicatie, Bedrijfsvoering, ) die binnen de organisatie bestaan. Taken verschaffen een perspectief op de gebruiker, waarbij ook onderliggende belangen, vragen en voorkeuren zichtbaar worden. Organisaties gaan gebruikers beter begrijpen. Taken bieden een realistische kijk op de wereld van de gebruiker. Een subsidie aanvragen is bijvoorbeeld niet één taak maar bestaat uit meerdere onderdelen, die elk voor zich ondersteund moeten worden: oriëntatie, transactie, uitvoering. De afstand tussen primair proces en buitenwereld wordt scherper gedefinieerd. Taken in een contentstrategie van ContentKings zijn daarom niet gedetailleerd ( paspoort aanvragen ), maar algemeen geformuleerd ( officieel document verkrijgen ). Het voordeel is dat er geen lange lijst met frequente taken ontstaat ( toptaken ), maar juist een beperkte set van taken die alle activiteiten en alle gebruikers omvat. Deze set is langer houdbaar. REGELEN Dit is de taak van de gebruiker Een ontheffing, vergunning of subsidie aanvragen: elke ondernemer of particulier wil praktische zaken zo snel en eenvoudig mogelijk afhandelen. De materie is vaak al ingewikkeld genoeg. Aanvragers willen dus een overzichtelijke, heldere procedure die ze kunnen volgen en concrete antwoorden op relevante vragen. DOELGROEPEN Individueel betrokkene RELEVANT KADER VAN DE ORGANISATIE Wij streven naar een sterke en doelmatige organisatie. ( ) Wij willen een adequate dienstverlener zijn voor onze stakeholders. We willen ze optimaal faciliteren om 24/7 zelf hun zaken te kunnen regelen en optimaal inzicht te geven in de afhandeling. (...) Door inzet van het online loket en een doelmatige ondersteuning van onze stakeholders is het tevens mogelijk de eigen organisatie te ontlasten. uit: De website als bedrijfsmiddel, visie , December 2013 GEBRUIKERS VRAGEN: DE WEBSITE BIEDT: INTERACTIE: GEWENSTE RESULTAAT: Wat zijn de regels? Hoe regel ik het? Hoe wordt de aanvraag afgehandeld? Hoe staat het met mijn aanvraag? Wat kost het? Hoe lang duurt het? Beschrijving van de regels Een stappenplan voor het regelen Beschrijving van benodigdheden Beschrijving van het proces Status van de aanvraag Kosten van de aanvraag lezen checken checken checken checken checken Aanvragers dienen geen kansloze aanvragen in, maar goede en volledige zodat de organisatie en aanvrager niet nodeloos belast worden. Aanvragers ervaren de organisatie als een effectief en efficiënt loket. Deze vragen stellen gebruikers Relevante contactmogelijkheden (KCC, contactpersoon of online formulier) contact opnemen Dit wil de provincie bereiken bij de gebruiker Transactiemogelijkheid uitvoeren Dit biedt de provincie aan Dit doet de gebruiker CONTENTSTRATEGIE/ TAAKOVERZICHT/ Afbeelding 1: Voorbeeld van een taakoverzicht MAASTRICHT UNIVERSITY - UM/ OFFERTE/ OF.UM B/ PAGINA 9 / 34

10 3.4.3 Taakoverzichten Taakoverzichten schetsen expliciet de taken die een verbinding vormen tussen doelstellingen van de organisatie en informatiebehoefte van gebruikers (zie figuur 1 Onderdelen taakoverzicht). De taakoverzichten bevatten de volgende onderdelen: a) Omschrijving: een definitie van de taak van de gebruiker inclusief achtergrond. b) Doelgroepen: een niet-uitputtende opsomming van de belangrijkste doelgroepen die deze taak uitvoeren. c) Relevant kader: een verwijzing naar geformuleerde doelstellingen van de organisatie die een rechtvaardiging verschaffen voor ondersteuning van de taak. d) Vragen: een overzicht van de vragen van de gebruiker die horen bij uitvoering van de taak. e) Type content: een overzicht van het type content dat de organisatie moet aanbieden om de taak te ondersteunen. De kolom interactie geeft het soort interactie aan dat bij het type content hoort. (zie volgende bladzijde tabel 1 Beschrijving interacties). f) Gewenste resultaat: een beschrijving van het ideale einddoel van de taakondersteuning bij de gebruiker, zoals gewenst door de opdrachtgever. Figuur 2: Onderdelen taakoverzicht. MAASTRICHT UNIVERSITY - UM/ OFFERTE/ OF.UM B/ PAGINA 10 / 34

11 Interacties Beschrijving Kwaliteitseisen Lezen Checken Downloaden Contact opnemen Bladeren Uitvoeren (transactie) Gebruiken (instrument) Navigeren Gebruikers nemen een grote hoeveelheid content (tekst, etc.) tot zich Gebruikers bekijken kort de content en vellen een oordeel Gebruikers krijgen de beschikking over content op het eigen platform Gebruikers nemen contact op via een kanaal van voorkeur Gebruikers bekijken content, waarbij niet altijd een specifiek einddoel voor ogen staat Gebruikers voeren een handeling uit die wederzijdse verplichtingen inhoudt Gebruikers hanteren een instrument voor de uitvoering van hun eigen werkzaamheden Gebruikers verkennen de content met een doel voor ogen Leesbare vormgeving (bladspiegel) Toegankelijk schrijfstijl Geen ballast Functioneel jargon (filter voor insider ) Overzichtelijke opsommingen Uitputtende (volledige) lijst Herkenbare knoppen Duidelijke call-to-action Herkenbare afzender Inspirerende content Uitnodigende vormgeving Duidelijke call-to-action Lage drempel naar uitvoering Usability criteria toegepast Duidelijke plaatsbepaling (hier bent u) Tabel 1: Beschrijving interacties. 3.5 Wat kun je met een contentstrategie? Een contentstrategie wordt gebruikt als houvast op strategisch niveau voor het structureren, produceren, selecteren, plaatsen en verspreiden van content. Een contentstrategie is lang houdbaar, en kan als instrument gebruikt worden voor het beoordelen van relevantie van content voor de organisatie en haar doelgroepen, los van trends of technologische ontwikkelingen. Een contentstrategie biedt een organisatie de gelegenheid te focussen op de klant. Verbeterplannen blijven niet vaag en abstract, maar worden concreet gedefinieerd als taakondersteuning. Verder voorkomt een contentstrategie een aantal veel voorkomende valkuilen. Gewenste situatie: Niet publicatiedrift, maar taakondersteuning vormt de drijfveer van content. Niet de eigen stokpaardjes van een team, inclusief externe partijen, maar het beoogd resultaat staat voorop in het project. Moeilijke beslissingen hoeven niet ad-hoc te worden genomen maar kunnen met het begrippenkader worden onderbouwd. Voortschrijdend inzicht is geen belemmering maar kan worden ingepast zolang het gewenste resultaat voorop staat. MAASTRICHT UNIVERSITY - UM/ OFFERTE/ OF.UM B/ PAGINA 11 / 34

12 3.5.1 Hoe kun je de taakoverzichten gebruiken? De onderdelen in de taakoverzichten zijn op de volgende manier te gebruiken: a) Omschrijving: de definitie van de taak van de gebruiker illustreert het perspectief van de externe wereld. Deze kan gebruikt worden om de geloofwaardigheid van de contentstrategie voor de interne organisatie te onderstrepen. b) Doelgroepen: de opsomming van de belangrijkste doelgroepen die deze taak uitvoeren kan gebruikt worden om de taak in een concrete context te plaatsen. c) Relevant kader: de verwijzing naar doelstellingen van de organisatie kan de contentstrategie als geheel onderbouwen. d) Vragen: de vragen van de gebruiker kunnen worden gebruikt om in kaart te brengen welke antwoorden de organisatie moet gaan geven. Daarnaast worden vragen gebruikt om bijvoorbeeld formats te ontwikkelen. e) Type content: Het overzicht van het type content kan worden aangevuld op basis van voortschrijdend inzicht of interne of externe ontwikkelingen. f) Gewenste resultaat: het gewenste resultaat kan worden gebruikt om tussenproducten, maar ook nieuwe inzichten te toetsen ( Draagt het bij aan het gewenste resultaat? ). MAASTRICHT UNIVERSITY - UM/ OFFERTE/ OF.UM B/ PAGINA 12 / 34

13 4 CONTENTONTWERP Content is bij het (her)ontwerp van veel websites een ondergeschoven kindje, zeker als je het vergelijkt met vormgeving, techniek of interactieontwerp. Volgens ContentKings bestaat content uit: De kern, dit is de netto informatie, Deze wordt bruikbaar gemaakt door hem te verpakken in een format, De geformatteerde informatie wordt geordend aangeboden in een architectuur, Gebruikers vinden de weg in die architectuur door een user interface, Het geheel wordt veraangenaamd door vormgeving. De verschillende onderdelen zijn steeds een uitbreiding op de voorgaande. Geen format zonder informatie, geen architectuur zonder formats, geen enz. In de figuur hieronder zijn de verschillende onderdelen en hun onderlinge relatie weergegeven (zie Figuur 3). Vormgeving User interface Architectuur Format Informatie Figuur 3: De onderdelen waaruit content is opgebouwd. ContentKings kan de UM ook ondersteunen bij het produceren van goede content door de content goed te ontwerpen. ContentKings heeft goede ervaring met het ontwikkelen van verschillende instrumenten, zoals formats en architectuur om de creatie van content te stroomlijnen en te zorgen voor effectieve content. 4.1 Ontwikkelen van formats Tijdens het ontwikkelen van de contentstrategie ontstaan er ideeën over de ideale tekstopbouw en structuur op de pagina. Denk aan de taakoverzichten: deze beschrijven het type content ( de website biedt ). Om deze ideeën bruikbaar te maken als instrument en ze te borgen worden deze ideeën vastgelegd in formats. Formats zijn instructieve tekstvoorbeelden voor de site. Ze helpen de redacteur bij het (her)schrijven van content. Bovendien zijn ze handig bij de onvermijdelijke discussies met materiedeskundigen. Waar deskundigen vaak kiezen voor het lange en genuanceerde verhaal kan de redacteur verwijzen naar het format: dit zal de nadruk leggen op relevantie en beknoptheid. MAASTRICHT UNIVERSITY - UM/ OFFERTE/ OF.UM B/ PAGINA 13 / 34

14 4.2 Opzetten architectuur De informatie architectuur, ook wel structuur genoemd, geeft de bezoekers en de redacteuren handvatten bij het zoeken en plaatsen van inhoud. De architectuur sluit aan bij de contentstrategie, de taken en vragen van de doelgroepen, maar ook op de doelstellingen van de UM. De architectuur wordt op hoofdlijnen bepaald, dus hoofdnavigatie en het niveau eronder. De architectuur op lager niveau wordt bepaald en ingevuld door de redactie. Deze architectuur omvat tevens voorstellen voor nieuwe naamgeving en labels in deze structuur. MAASTRICHT UNIVERSITY - UM/ OFFERTE/ OF.UM B/ PAGINA 14 / 34

15 5 PRODUCTIE De productie van content volgens een nieuwe aanpak kenmerkt zich door een specifiek aantal uitdagingen: het gaat meestal om het migreren van grote hoeveelheden content voor de meeste organisaties is migratie en redactie op deze schaal iets waar men geen ervaring mee heeft de context bevat veel onzekerheden: nieuw grafisch ontwerp, nieuw CMS, nieuwe verantwoordelijkheden, hoge tijdsdruk In de praktijk wordt in ICT projecten de redactie en migratie van content onderschat en onvoldoende ingepland en gebudgetteerd. ContentKings gaat daarbij uit van de volgende oplossingen: een migratieplan gebaseerd op nieuwe en oude sitemap calculatie volgens redactionele capaciteit per soort pagina opzetten van een projectredactie, vrijgesteld van andere taken trainen van een projectredactie in het werken met de formats en informatiearchitectuur Er is een natuurlijk spanningsveld tussen het intern of extern uitvoeren van de contentproductie: Het voordeel van een externe projectredactie is dat er over het algemeen sneller meters gemaakt kunnen worden. Nadeel is dat veel kennis over de nieuwe manier van werken verloren gaat met het opheffen van de projectredactie. Het voordeel van een interne projectredactie is dat de opgedane kennis in huis blijft. Het nadeel is een lagere productievolume, door minder projectervaring, maar ook door minder prestatiedruk en/of aanzien ( vreemde ogen dwingen ). ContentKings heeft om inhoudelijke redenen een voorkeur voor interne uitvoering van de productie, mits voldoende geborgd en ondersteund met de juiste hulpmiddelen en expertise. Voor Maastricht University speelt er een aanvullend probleem. De omvang van de huidige site is met pagina s onbeheersbaar groot geworden. De huidige site moet daarom vooraf op grote schaal opgeschoond worden en er moet veel sterker worden gestuurd op de noodzaak van publicatie en kwaliteit van de content. De oorzaak van het geweldige aantal pagina s lijkt overigens duidelijk. Er is op dit moment geen centrale regie ingericht, maar er zijn wel honderden mensen die kunnen publiceren Het is dus voor UM niet alleen zaak om de huidige site eenmalig op te ruimen, het beheer voor de toekomst moet tegelijkertijd ook goed worden geregeld. Het eigenaarschap van content en de rollen in publicatieproces moeten daarom strak en helder worden vastgelegd. In het volgende hoofdstuk 6. Organisatie staan we daar bij stil. MAASTRICHT UNIVERSITY - UM/ OFFERTE/ OF.UM B/ PAGINA 15 / 34

16 6 ORGANISATIE Volgens ContentKings is content een proces en geen project. ContentKings vindt het bijvoorbeeld een goed idee om voorafgaand aan het project vast te leggen wat na oplevering van het project de rollen en verantwoordelijkheden zullen worden. Vaak komen in de discussies over eigenaarschap en beheer namelijk cruciale dilemma s naar boven. De organisatie van content volgens een nieuwe contentstrategie kenmerkt zich door een specifiek aantal uitdagingen: de bestaande redactie is vaak niet voldoende toegerust op eisen die een contentstrategie stelt, voor de organisaties is niet duidelijk welke nieuwe capaciteit (tijd, geld, expertise) gevraagd wordt, de kosten van de nieuwe redactionele aanpak zijn niet altijd begroot, en deze meerkosten zijn ook niet altijd te verantwoorden, zeker als de projectkosten van de nieuwe website nog vers in het geheugen liggen, voor de organisatie blijft snel het beeld beklijven dat het werk nu klaar is want de nieuwe website is immers af? ContentKings gaat daarbij uit van de volgende oplossingen: een contentplan dat gebaseerd is op de contentstrategie, dat concreet maakt aan welke eisen (formats) de content op de welke plaats (architectuur) moet voldoen, een weborganisatieplan dat duidelijk maakt welke rollen en verantwoordelijkheden er binnen de weborganisatie vervuld moeten worden en hoe het publicatieproces moet verlopen, advies en begeleiding bij de implementatie van de contentstrategie: zowel voor de overige digitale kanalen (Social Media/webcare) als op het gebied van eigen zoekmachine (inrichting, beheer) en zoekmachineoptimalisatie en marketing (Google), organisatie advies en presentaties om op verschillende momenten op verschillende plaatsen in de organisatie draagvlak te creëren. MAASTRICHT UNIVERSITY - UM/ OFFERTE/ OF.UM B/ PAGINA 16 / 34

17 7 PLAN VAN AANPAK ContentKings heeft een gestructureerd plan van aanpak om de vraagstukken van de Universiteit Maastricht te vertalen naar praktisch toepasbare resultaten. In een aantal overzichtelijke stappen kan dit worden gerealiseerd. Daarnaast is het mogelijk aanvullende activiteiten uit te voeren om de resultaten te borgen in de organisatie. Deze activiteiten zijn nu niet meegenomen. 7.1 Activiteiten De volgende activiteiten zijn noodzakelijk om te komen tot een breed gedragen, effectief preontwerp en contentstrategie: Contentstrategie Interne inventarisatie Externe inventarisatie Verbinden Contentontwerp Formats Structuur Presentatiemateriaal Productie Drie varianten Organisatie Contentplan Redactieplan Advies weborganisatie Algemeen Project leiden MAASTRICHT UNIVERSITY - UM/ OFFERTE/ OF.UM B/ PAGINA 17 / 34

18 8 INTERNE INVENTARISATIE 8.1 Inhoud De interne inventarisatie is de eerste stap van de contentstrategie (zie Hoofdstuk 3 Contentstrategie). Hierin staan de doelen, activiteiten en doelgroepen van de organisatie centraal. De ervaring leert dat organisatiedoelstellingen vaak te abstract als basis voor een goede contentstrategie. Daarom voert ContentKings bij voorkeur gesprekken met het management en middenkader van een organisatie. Voorbereiding voorbereiding (bepalen scope, bepalen deelnemers, ) Interviews met middenkader / MT voorbereiding gesprekken interview met middenkader / MT verwerken gesprekken organisatie/admin Analyse analyse en rapportage overleg n.a.v. resultaten 8.2 Resultaat Overzicht van (online) activiteiten van UM Overzicht van doelgroepen van UM MAASTRICHT UNIVERSITY - UM/ OFFERTE/ OF.UM B/ PAGINA 18 / 34

19 9 EXTERNE INVENTARISATIE 9.1 Inhoud De externe inventarisatie is de tweede stap van de contentstrategie (zie Hoofdstuk 3 Contentstrategie). Tijdens de externe inventarisatie draait alles om de taken en vragen bij de doelgroepen. In sommige gevallen is al het nodige bekend uit bestaande onderzoeken. Vaak kan een vragenlijst op de website antwoord geven op de vraag wie de website bezoekt, met welke aanleiding en met welke vragen. De doelgroep studenten lijkt ons al redelijk in kaart gebracht tijdens voorgaande projecten en workshops. Voor andere doelgroepen (wetenschap, partners, alumni) is een workshop een goede vorm om deze taken en vragen in kaart te brengen. Bureauanalyse inventariseren bestaande publieksonderzoeken Vragenlijst externe vragenlijst website opstellen externe vragenlijst analyse en rapportage overleg n.a.v. resultaten Workshop voorbereiden workshop voorbereiding materialen, praktisch uitvoering workshop (2 adviseurs) Analyse analyse en rapportage overleg n.a.v. resultaten aanvullen van resultaten workshops 9.2 Resultaat Overzicht van taken van doelgroepen van UM Overzicht van informatiebehoefte van de doelgroepen van UM Inzicht in de (preferente) kanalen van doelgroepen van UM MAASTRICHT UNIVERSITY - UM/ OFFERTE/ OF.UM B/ PAGINA 19 / 34

20 10 VERBINDEN 10.1 Inhoud Verbinden is de derde stap van de contentstrategie (zie Hoofdstuk 3 Contentstrategie). Hierbij wordt de binnenwereld (doelstellingen uit stap 1) verbonden met de buitenwereld (informatiebehoefte uit stap 2). Tijdens het verbinden wordt er gezocht naar een match, waarbij samen met de Universiteit Maastricht keuzes worden gemaakt. De analyse volgt daarbij het begrippenkader van ContentKings uit Hoofdstuk 1. Tegelijkertijd blijkt elke combinatie van organisatie, locatie en doelgroep weer anders te zijn. ContentKings zal in dit proces creatieve verbindingen zoeken en keuzes voorleggen aan de Universiteit Maastricht. Activiteiten verbinden conclusies interne en externe inventarisatie ontwikkelen van taakoverzichten onderbouwing van analyse, aanbevelingen presentatie 10.2 Resultaat Overzicht aan te bieden type content Benoemen van gewenste interacties Benoemen van beoogd resultaat. MAASTRICHT UNIVERSITY - UM/ OFFERTE/ OF.UM B/ PAGINA 20 / 34

21 11 FORMATS 11.1 Inhoud Op basis van de contentstrategie vertaalt ContentKings de elementen Content type en interactie uit de taakoverzichten (zie Afbeelding 1) naar een redactioneel instrument dat voorschrijft welke content in welke vorm geplaatst moet worden. Een format is een checklist voor de materiedeskundige en een kwaliteitsinstrument voor de redacteur. Tijdens de productie kan voortschrijdend inzicht leiden tot aanpassingen. Activiteiten formats bepalen aantal en type formats opzet concept formats tussentijdse presentatie uitwerken concept formats interne toets / overleg met groep rapportage en overdracht 11.2 Resultaat Een zo volledig mogelijke lijst van formats met toelichting 12 STRUCTUUR 12.1 Inhoud Naast formats is de structuur een belangrijk onderdeel ven het contentontwerp. Alleen het vaststellen van de nieuwe architectuur zal immers kunnen duiden welke formats waar gelden. Er zijn een groot aantal vraagstukken rondom de structuur die in nauw overleg met UM zullen worden opgelost, zowel op het hoogste niveau als op het niveau van onderdelen binnen de UM. Tijdens de productie kan voortschrijdend inzicht leiden tot aanpassingen. Activiteiten structuur opzet concept structuur interne toets / overleg met groep uitwerken structuur rapportage en overdracht 12.2 Resultaat Een lijst van afspraken rondom structuur en labeling met toelichting 13 PRESENTATIEMATERIAAL 13.1 Inhoud Uit ervaring weet ContentKings combineert dat het begrip voor de werkafspraken in de vorm van contentstrategie en formats sterk toeneemt als er concrete voorbeelden zijn. In onderling overleg met UM wordt vastgesteld welk materiaal nodig is. Activiteiten presentatiemateriaal vaststellen soort en vorm materiaal ontwikkelen concept uitwerken concept MAASTRICHT UNIVERSITY - UM/ OFFERTE/ OF.UM B/ PAGINA 21 / 34

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Portal Planning Process

Portal Planning Process BROCHURE Portal Planning Process SAMENWERKEN AAN EEN WAARDEVOL PORTAAL BROCHURE PORTAL PLANNING PROCESS 2 Axians PORTAL PLANNING PROCESS BROCHURE Inhoud Introductie 4 3 Portal Planning Process 5 4 Uitdagingen

Nadere informatie

Protocol Bouwen in het gesloten seizoen aan primaire waterkeringen

Protocol Bouwen in het gesloten seizoen aan primaire waterkeringen Protocol Bouwen in het gesloten seizoen aan primaire waterkeringen Plan van Aanpak POV Auteur: Datum: Versie: POV Macrostabiliteit Pagina 1 van 7 Definitief 1 Inleiding Op 16 november hebben wij van u

Nadere informatie

Naar een nieuwe website voor het Alfa-college. April, 2011

Naar een nieuwe website voor het Alfa-college. April, 2011 Naar een nieuwe website voor het Alfa-college April, 2011 Wie zijn we? Waar zitten we? Wie zijn we? Portaal Bestuurder M&C Adviseur HRM Docent Student Anoniem Portaal Primair onderwijsproces Onderwijs

Nadere informatie

Inbound Marketing Expertise

Inbound Marketing Expertise Sagamore Inbound Marketing Expertise Content- en Social Media Plan Template Sagamore 1-12 Content en Social Media plan Het stappenplan 1. Identificeer de contentparels 2. Doel van de boodschap vaststellen

Nadere informatie

Hogere omzet met loyale klanten

Hogere omzet met loyale klanten m e t e n, w e t e n é n v e r b e t e r e n Hogere omzet met loyale klanten Luistert u naar uw klant? Staat uw klant écht centraal? Gaat u de dialoog aan met uw klant om verbeteringen te bespreken? In

Nadere informatie

1. Aanloop naar CMS. 2. Content strategie, en content management

1. Aanloop naar CMS. 2. Content strategie, en content management 1. Aanloop naar CMS 2. Content strategie, en content management Windesheim Windesheim werkt als kennisinstelling aan kwalitatief hoger onderwijs, onderzoek en ondernemen. Met: 22.000 studenten enkele duizenden

Nadere informatie

Informatievoorziening

Informatievoorziening zaak_zaaknummer zaak_id Projectopdracht bericht_nummer bericht_id Nieuwe website en beheerorganisatie Advies en Beheer team ABCOM stellers R. Willemsen, M. v.d. Maarel doorkiesnummer +31 77 3596943 e-mail

Nadere informatie

WHITEPAPER. Wat is een. Responsive website? Voordelen van een. Responsive website? Hoe start je met een. Responsive website? RESPONSIVE WEBSITES

WHITEPAPER. Wat is een. Responsive website? Voordelen van een. Responsive website? Hoe start je met een. Responsive website? RESPONSIVE WEBSITES WHITEPAPER RESPONSIVE WEBSITES Wat is een Responsive website? Voordelen van een Responsive website? Hoe start je met een Responsive website? INTRODUCTIE Met het downloaden van deze whitepaper kunnen we

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

In 10 stappen van project naar effect!

In 10 stappen van project naar effect! In 10 stappen van project naar effect! een handleiding voor slim zorgen > Betrek de belangrijke sleutelpersonen > Stel projectteam samen & kies pilotteams > Screen de huidige situatie > Organiseer een

Nadere informatie

Publishing & Printing Company B.V.

Publishing & Printing Company B.V. STAPPENPLAN WEBSITE Versie 1.3 Publishing & Printing Company B.V. Weth. Sangersstraat 38 (0)46-437 73 11 KVK 140.41959 6191 NA Beek web@pp-company.nl BTW NL 0085.52.861.B01 Algemene voorwaarden www.pp-company.nl

Nadere informatie

Sitecore Author Experience

Sitecore Author Experience Sitecore Author Experience In 3 stappen naar blijere CMS-gebruikers bij CZ Sitecore User Group Nederland, 8 december 2015 10-12-2015 Bas Evers (@everbass) Agenda Over (digitaal) CZ Contentstrategie bij

Nadere informatie

Het kader voor de evaluatie van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit

Het kader voor de evaluatie van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit Het kader voor de evaluatie van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 1. Aanleiding voor het evaluatiekader Zoals overeengekomen in de bestuurlijke afspraak die ten grondslag ligt aan de regeling Cultuureducatie

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding Gemeentelijke regisseurs Regisseren en de kunst van de verleiding Van traditioneel management naar modern regisseren De gemeente heeft de regie dat gebeurt niet zomaar, en ook niet van de ene op de andere

Nadere informatie

Voorbeeld projectplan

Voorbeeld projectplan Voorbeeld projectplan Projectplan voor project < naam > Naam project Datum Naam projectleider Naam opdrachtgever Startdatum Einddatum Doorlooptijd in weken/ maanden Datum Versie Status Auteur(s) Maak een

Nadere informatie

Redacteur. Context. Doel

Redacteur. Context. Doel Redacteur Doel (Doen) uitvoeren van redactionele werkzaamheden voor de totstandkoming van diverse in- en/of externe publicaties, alsmede het bewaken van de kwaliteit van de publicaties, conform de vastgelegde

Nadere informatie

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Handleiding Voltijd Jaar 3 Studiejaar 2015-2016 Stage-opdrachten Tijdens stage 3 worden 4 stage-opdrachten gemaakt (waarvan opdracht 1 als toets voor de

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Opleidingsgids Zorg en Welzijn

Opleidingsgids Zorg en Welzijn zelforganiserende teams relaties Opleidingsgids Zorg en Welzijn implementatiekunst kwaliteit cultuur sociaal kapitaal 2015 organisatienetwerken MVO projecten Leren & ontwikkelen bij Bureau de Bont Medewerkers

Nadere informatie

Checklist nieuwe website

Checklist nieuwe website Checklist nieuwe website Waar moet je aan denken bij een nieuwe website? Het maken van een nieuwe website kan een ingewikkeld, omvangrijk maar ook kostbaar project zijn. Het is daarom goed om inzicht te

Nadere informatie

Handleiding whitepaper schrijven. Handig stappenplan en tips om zelf aan de slag te gaan

Handleiding whitepaper schrijven. Handig stappenplan en tips om zelf aan de slag te gaan Handleiding whitepaper schrijven Handig stappenplan en tips om zelf aan de slag te gaan Inhoud Inleiding... 3 Wat is een whitepaper?... 3 Kies het juiste onderwerp... 4 Voordat je gaat schrijven... 4 Gegevens

Nadere informatie

Pre-screening Stercollecties door het CLU-Leermiddelen Adviescentrum

Pre-screening Stercollecties door het CLU-Leermiddelen Adviescentrum Pre-screening Stercollecties door het CLU-Leermiddelen Adviescentrum Verslag december 2015 INLEIDING Op verzoek van VO-content heeft het CLU-Leermiddelen Adviescentrum een pre-screening (verkennend onderzoek)

Nadere informatie

De 9 succesfactoren. voor contentmarketing

De 9 succesfactoren. voor contentmarketing De 9 succesfactoren voor contentmarketing Content- of contextmarketing? Direct toepasbaar www.idmk.nl De 9 succesfactoren voor contentmarketing In 2014 is contentmarketing één van de meest gebruikte woorden

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Nieuwsflits. Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg

Nieuwsflits. Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg Nieuwsflits Inhoud Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg 1. Adviesrapport bureau HHM is openbaar gemaakt Pagina 1 2. Conclusies en advies HHM voor toekomst Pagina 1 3. Kamerbrief

Nadere informatie

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp.

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp. Whitepaper Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK W E www.implementatie-erp.nl info@opdic.nl Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

Bestuurssecretaris en...

Bestuurssecretaris en... het Zijlstra Center for Public Control and Governance www.hetzijlstracenter.nl Bestuurssecretaris en... Oriëntatie op de functie bestuurssecretaris het Zijlstra Center for Public Control and Governance

Nadere informatie

Functieprofiel: Redacteur Functiecode: 0601

Functieprofiel: Redacteur Functiecode: 0601 Functieprofiel: Redacteur Functiecode: 0601 Doel Uitvoeren van redactionele werkzaamheden voor de totstandkoming van diverse in- en/of externe publicaties, alsmede het bewaken van de kwaliteit van de publicaties,

Nadere informatie

Het stappenplan. Inleiding

Het stappenplan. Inleiding Het stappenplan Inleiding Op de pagina instrumenten op Overstag.nu vind je instrumenten, informatie en inspiratie om binnen je eigen organisatie met het thema duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan.

Nadere informatie

Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente

Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente Datum: : 13-6-2017 Van Onderwerp: : Marco van Hoek, Wendy Kolste : Plan van aanpak Aanleiding Ondernemers, inwoners, maatschappelijke organisaties en de gemeente

Nadere informatie

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN WHITEPAPER HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN..HET EFFECT VAN VREEMDE OGEN.. Copyright 2014 OPDIC W www.implementatie-erp.nl E info@implementatie-erp.nl Hoe de kans op een succesvolle

Nadere informatie

Klantgericht (online) communiceren. in 5 stappen. Whitepaper

Klantgericht (online) communiceren. in 5 stappen. Whitepaper Klantgericht (online) communiceren in 5 stappen Whitepaper Index Klantgericht communiceren in 5 stappen 3 Klantgericht communiceren, waarom zou ik? 4 Aan de slag! 5 5-stappenplan klantgericht communiceren

Nadere informatie

2 1/2. digitale interne communicatie. Luc de Ruijter. Binnenkort verkrijgbaar!

2 1/2. digitale interne communicatie. Luc de Ruijter. Binnenkort verkrijgbaar! digitale interne communicatie Binnenkort verkrijgbaar! Inhoud als basis voor het verbeteren van dienstverlening en samenhang in digitale (interne) communicatie Luc de Ruijter Digitale interne communicatie

Nadere informatie

Webstrategie gemeente Beverwijk Documentnummer INT-14-15747

Webstrategie gemeente Beverwijk Documentnummer INT-14-15747 Webstrategie gemeente Beverwijk Documentnummer INT-14-15747 In 2014 en 2015 werken we aan een nieuwe website voor de gemeente Beverwijk. De eerste fase van het webproject vormt het ontwikkelen van een

Nadere informatie

Inleiding. Schema Achterhoekagenda

Inleiding. Schema Achterhoekagenda Inleiding In deze instructie wordt uitleg gegeven over de functionaliteit van de Achterhoekagenda. De informatie is tevens terug te vinden op de website. Schema Achterhoekagenda. De werking van de Achterhoekagenda

Nadere informatie

Auditstatuut. Systeemtoezicht Wegvervoer

Auditstatuut. Systeemtoezicht Wegvervoer Auditstatuut Systeemtoezicht Wegvervoer Datum: 17 januari 2013 Status: vastgesteld versie 1.0 Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Voorwoord 3 2 Audits 4 2.1 Systeemcriteria 4 3 Traject audit 5 3.1 Self-assessment

Nadere informatie

Dialoog veehouderij Venray

Dialoog veehouderij Venray Dialoog veehouderij Venray aanbevelingen dialoog veehouderij gemeente Venray Datum 21 december 2016 Portefeuillehouder Martijn van der Putten Team RO Naam steller Jos Kniest De onderstaande aanbevelingen

Nadere informatie

Een gebruiksvriendelijk dashboard voor leerlingen en docenten

Een gebruiksvriendelijk dashboard voor leerlingen en docenten UXkids case study: Een gebruiksvriendelijk dashboard voor leerlingen en docenten Keywords: Muiswerk, Oefensoftware, User tests, Focusgroepen, Usability, UX, Leerlingen 13-15 jaar, Docenten. Het onderwijslandschap

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie

ROAD MAP VOOR HET CONCRETISEREN EN HET IMPLEMENTEREN VAN DE STRATEGIE Strategisch performance management

ROAD MAP VOOR HET CONCRETISEREN EN HET IMPLEMENTEREN VAN DE STRATEGIE Strategisch performance management De road map is erop gericht om het beoogde succes van een organisatie (de strategische ambitie) te helpen maken. De road map gaat in op hoe de weg naar het succes expliciet en concreet te maken Jan Scheffer

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND AMSTELLAND EN DE MEERLANDEN

SAMENWERKINGSVERBAND AMSTELLAND EN DE MEERLANDEN OPZET ACTIEONDERZOEK SCHOOLVERZUIM AANLEIDING Het samenwerkingsverband VO Amstelland en de Meerlanden heeft tot augustus 2013 de tijd om zich voor te bereiden op de uitvoering van de wet op de zorgplicht.

Nadere informatie

Websitecheck. Taak en Tekst voor websites die werken. www.jouwsite.nl

Websitecheck. Taak en Tekst voor websites die werken. www.jouwsite.nl Taak en Tekst voor websites die werken www.jouwsite.nl Websitecheck Taak en Tekst, www.taakentekst.nl Buijs Ballotstraat 27A, 2563 ZH Den Haag 06-13935470 1 Websitecheck Website: Eigenaar: Datum: www.jouwsite.nl

Nadere informatie

Auteurs: Marijke Hoftijzer en Piet Korte isbn: 978-90-01-82345-0

Auteurs: Marijke Hoftijzer en Piet Korte isbn: 978-90-01-82345-0 Projectplanning (extra bij paragraaf 3.1 Imagodoelstellingen) Naast je normale dagelijkse bezigheden kun je ook te maken krijgen met de organisatie van eenmalige zaken. Soms zijn deze heel overzichtelijk

Nadere informatie

HOE EFFICIËNT IS UW WEBSITE? Peter Kassenaar 1 oktober 2008

HOE EFFICIËNT IS UW WEBSITE? Peter Kassenaar 1 oktober 2008 HOE EFFICIËNT IS UW WEBSITE? Peter Kassenaar 1 oktober 2008 Agenda Introductie - Efficiëncy gedefinieerd Elementen meetbaar maken Succesfactoren van tevoren bepalen De efficiëncy top-8 Succesfactoren achteraf

Nadere informatie

Beoordelingsformulier projectvoorstellen KFZ

Beoordelingsformulier projectvoorstellen KFZ sformulier voor de projectvoorstellen. sformulier projectvoorstellen KFZ Callronde: Versie 14-02-13 Instelling: Naam project: 1) Algemeen Het beoordelingsformulier wordt gebruikt om de projectvoorstellen

Nadere informatie

Hoe krijg en hou ik alle kikkers in de kar? kikkerexpert?

Hoe krijg en hou ik alle kikkers in de kar? kikkerexpert? Hoe krijg en hou ik alle kikkers in de kar? kikkerexpert? Het Fontys webvernieuwingsproject Echte webvernieuwing? Dan ook alles op de schop! Groot en veelomvattend: enig idee? Project Samenwebben ( 2010-2012)

Nadere informatie

Crossmediaformat. Situatie

Crossmediaformat. Situatie Crossmediaformat Situatie Crossmedia is bijna een toverwoord geworden voor spannende en innovatieve communicatie. Wanneer je ook de vakliteratuur leest dan merk je dat bureaus en klanten continu op zoek

Nadere informatie

Content is koning, strategie de keizer

Content is koning, strategie de keizer Content is koning, strategie de keizer David Kok in gesprek met Xaviera Ringeling Xaviera is, samen met haar team vrijwilligers, een contentmachine. Elke dag publiceert ze op verschillende weblogs een

Nadere informatie

Startnotitie Toeristische visie gemeente Bergen 2015-2025

Startnotitie Toeristische visie gemeente Bergen 2015-2025 Startnotitie Toeristische visie gemeente Bergen 2015-2025 1 1. Inleiding Gemeente Bergen beschikt niet over een toeristische visie. Voor een gemeente waarvan het toerisme een grote economische peiler vormt,

Nadere informatie

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren Competenties Luuk van Paridon Overzicht waar ik nu sta: Afbeelding 1: Spinnenweb competenties De groene lijn geeft aan welke competenties ik tot nu toe behaald heb (zie Afbeelding 1). De competenties die

Nadere informatie

Allévo. Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat!

Allévo. Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat! Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat! In 2012 heeft Allévo met behulp van Involvit haar twee websites én het intranet vervangen. Daarnaast heeft Allévo ook de eerste verkennende

Nadere informatie

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN RESULTAATGERICHT ORGANISEREN Hoe de beste resultaten te halen uit uw organisatie, managers en medewerkers. Wat is resultaatgericht organiseren? Resultaatgericht organiseren heeft als doel om organisaties

Nadere informatie

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt:

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt: Projectplan Implementatie Kwaliteitskader maatwerkvoorziening maatschappelijke ondersteuning (IMKWA) Uitwerking Fase 1 inhoudelijke verdieping kwaliteitskader Opsteller: Thijs Terlouw en Ingrid Hildenbrant

Nadere informatie

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een "Social Business"

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een Social Business Behoeftepiramide van een "" (Naar analogie piramide van Maslow) Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeften van de mens in een hiërarchie. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging

Nadere informatie

Workshop. Zoekgedrag anno 2012: Wat is de impact op de Search strategie? Copyright 2012, iprospect, Inc. All rights reserved.

Workshop. Zoekgedrag anno 2012: Wat is de impact op de Search strategie? Copyright 2012, iprospect, Inc. All rights reserved. Workshop Zoekgedrag anno 2012: Wat is de impact op de Search strategie? EVEN VOORSTELLEN E: Joost.Verest@iProspect.com T: +31 (0) 6 27 02 32 89 AGENDA 1. Toen & Nu 2. Gebruik van de zoekmachine 3. Search

Nadere informatie

Actieplan Duurzame Inzetbaarheid

Actieplan Duurzame Inzetbaarheid plan Duurzame Inzetbaarheid Stappenplan en format Dit actieplan Duurzame Inzetbaarheid is gemaakt door Berenschot in opdracht van A+O in het kader van het Sectorplan Metalektro. Introductie Voor je ligt

Nadere informatie

READ: de informatiestrategieaanpak van Steenwinkel Kruithof Associates (SKA)

READ: de informatiestrategieaanpak van Steenwinkel Kruithof Associates (SKA) READ: de informatiestrategieaanpak van (SKA) INLEIDING HET SPANNINGSVELD TUSSEN KORTETERMIJNVERWACHTINGEN EN LANGETERMIJNBEHOEFTEN In veel bedrijven volgen businessgerelateerde veranderingen elkaar snel

Nadere informatie

De weg naar zinvolle dagbesteding voor mensen met dementie. begeleidingsprogramma voor organisaties die zorg leveren aan mensen met dementie

De weg naar zinvolle dagbesteding voor mensen met dementie. begeleidingsprogramma voor organisaties die zorg leveren aan mensen met dementie De weg naar zinvolle dagbesteding voor mensen met dementie begeleidingsprogramma voor organisaties die zorg leveren aan mensen met dementie Context Het aanbieden van welzijn, dagbesteding of zingevingactiviteiten

Nadere informatie

Joe Jouw Ontwikkeling Eerst

Joe Jouw Ontwikkeling Eerst Competentiebeoordeling Kandidaat-rapportage Joe Jouw Ontwikkeling Eerst www.jouwontwikkelingeerst.nl - info@jouwontwikkelingeerst.nl - 06 46 13 63 21 Inhoudsopgave Inleiding 3 Basisgegevens van de rapportage

Nadere informatie

Gratis e-book Checklist Webteksten Door René Greve, Webteksten en SEO, (www.renegreve.nl)

Gratis e-book Checklist Webteksten Door René Greve, Webteksten en SEO, (www.renegreve.nl) Dit is versie 2.1 (april 2009) Kijk voor de nieuwste versie op: www.renegreve.nl/e-books/ Copyright: Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van René Greve verveelvoudigd

Nadere informatie

ONTWIKKEL EEN GEZAMENLIJKE VISIE OP HET DUURZAAM BODEMGEBRUIK. Bijeenkomst XXX dag-maand-jaar, Locatie

ONTWIKKEL EEN GEZAMENLIJKE VISIE OP HET DUURZAAM BODEMGEBRUIK. Bijeenkomst XXX dag-maand-jaar, Locatie ONTWIKKEL EEN GEZAMENLIJKE VISIE OP HET DUURZAAM BODEMGEBRUIK Bijeenkomst XXX dag-maand-jaar, Locatie OPZET VAN DE PRESENTATIE Bodemvisie Waarom? Doel Middel Ingrediënten SPRONG Wie, wat, waarom? Het proces

Nadere informatie

Ontwikkelen examens keuzedelen Specialistisch Vakmanschap

Ontwikkelen examens keuzedelen Specialistisch Vakmanschap Projecten examinering en MBO Raad januari 2016 Aanvragen vanuit de derde ronde 1 december 2015 - Ontwikkelen examens keuzedelen Specialistisch Vakmanschap - Completeren, onderhoud en kwaliteitsborging

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Blended Learning & Crossmedia

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Blended Learning & Crossmedia Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Blended Learning & Crossmedia Probleemomgeving De Faculteit Communicatie & Journalistiek (FCJ) van de Hogeschool Utrecht (HU) profileert zich als een instituut waar

Nadere informatie

POWERED BY BEPURE. Elke dag beter

POWERED BY BEPURE. Elke dag beter POWERED BY BEPURE Elke dag beter Hallo zelfvertrouwen! Hallo inzicht! Hallo POWERED BY BEPURE Elke dag beter Innoveren is kansen zien en deze omzetten in producten of diensten die uw klanten echt willen.

Nadere informatie

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE]

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] Waarvoor kiezen klanten voor SoHuman? SoHuman helpt mensen, teams en organisaties met hun persoonlijke en professionele

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

BentVoorbeeld. Proces en informatie onderzoek DECLA. consultancy. Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F.

BentVoorbeeld. Proces en informatie onderzoek DECLA. consultancy. Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F. BentVoorbeeld Proces en informatie onderzoek DECLA consultancy Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F. Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 INTRODUCTIE... 4 3 OPDRACHTOMSCHRIJVING EN SCOPE... 5 4

Nadere informatie

IATI is de internationale standaard voor het openbaar beschikbaar maken van projectinformatie in de ontwikkelingssector.

IATI is de internationale standaard voor het openbaar beschikbaar maken van projectinformatie in de ontwikkelingssector. IATI PROGRAMMA IATI is de internationale standaard voor het openbaar beschikbaar maken van projectinformatie in de ontwikkelingssector. Het is een internationaal initiatief waarbij donororganisaties, overheden

Nadere informatie

Voorbeeldprogramma werksessie communicatiekalender

Voorbeeldprogramma werksessie communicatiekalender Voorbeeldprogramma - 1 Voorbeeldprogramma Voorbeeldprogramma werksessie communicatiekalender Hier vindt u een voorbeeldprogramma voor een werksessie/trainingsmodule communicatiekalender Factor C, met een

Nadere informatie

Van concept naar een klikbaar prototype

Van concept naar een klikbaar prototype UXkids case study: Van concept naar een klikbaar prototype Keywords: Koninklijke Bibliotheek, Website, Prototype, User tests, Usability, UX, Kinderen 9-12 jaar. Als onderdeel van het netwerk van openbare

Nadere informatie

Stappenplan strategische personeelsplanning

Stappenplan strategische personeelsplanning Stappenplan strategische personeelsplanning Met aandacht voor strategische personeelsplanning verbindt de werkgever de gesignaleerde toekomstige marktontwikkelingen met de daarvoor benodigde kwalitatieve

Nadere informatie

Verantwoordingsrichtlijn

Verantwoordingsrichtlijn Verantwoordingsrichtlijn Verantwoordingsrichtlijn t.b.v. de edp-audit voor de beveiliging van Suwinet. Door Jan Breeman BKWI Verantwoordingsrichtlijn Verantwoording over de beveiliging van Suwinet De Regeling

Nadere informatie

Je weet wat je wilt bereiken, maar wie & wat loop je tegen het lijf?

Je weet wat je wilt bereiken, maar wie & wat loop je tegen het lijf? Plannen gemaakt? Met hulp van de standaardaanpak ImpactAnalyse in de Zorg kom je verder! Je weet wat je wilt bereiken, maar wie & wat loop je tegen het lijf? IMPACT? de ZORG? STANDAARD AANPAK 1 Inpassen

Nadere informatie

Hoe bouw ik een goede website?

Hoe bouw ik een goede website? Hoe bouw ik een goede website? Inleiding Stel, u heeft een eigen bedrijf en u wilt een website. U hebt gezien dat u zelf een site kunt bouwen met behulp van gratis tools die sommige providers aanbieden.

Nadere informatie

Office managers, secretariaatsmedewerkers en medewerkers office- en managementsupport

Office managers, secretariaatsmedewerkers en medewerkers office- en managementsupport Office managers, secretariaatsmedewerkers en medewerkers office- en managementsupport Inhoudsopgave GOopleidingen.nl/doelgroep-OF Office managers,secretariaatsmedewerkersen medewerkers office- enmanagementsupport

Nadere informatie

WHITEPAPER INBOUND MARKETING

WHITEPAPER INBOUND MARKETING WHITEPAPER INBOUND MARKETING TeamForce Web Solutions BV Energieweg 47 4906 CG Oosterhout Nederland Postbus 6015 4900 HA Oosterhout Nederland Tel. +31 (0)162 468190 Fax +31 (0)162 468199 E mail:info@teamforce.com

Nadere informatie

Betere onderwijsondersteuning met Student Informatie Systemen SIS 2010: VAN INSCHRIJFSYSTEEM NAAR ONDERWIJS 2.0

Betere onderwijsondersteuning met Student Informatie Systemen SIS 2010: VAN INSCHRIJFSYSTEEM NAAR ONDERWIJS 2.0 Betere onderwijsondersteuning met Student Informatie Systemen SIS 2010: VAN INSCHRIJFSYSTEEM NAAR ONDERWIJS 2.0 MINISYMPOSIA Ter introductie / 2 Op 22 maart 2010 organiseerde M&I/Partners een minisymposium

Nadere informatie

Advies van het gebruikersplatform Studiekeuze Informatie (SKI)

Advies van het gebruikersplatform Studiekeuze Informatie (SKI) Advies van het gebruikersplatform Studiekeuze Informatie (SKI) Inleiding Voor u ligt het advies van het gebruikersplatform studiekeuze informatie. Dit gebruikersplatform bestaat uit een aantal belanghebbende

Nadere informatie

Qmus 11februari 2010. = veranderenverbeteren. Context en balans

Qmus 11februari 2010. = veranderenverbeteren. Context en balans Qmus 11februari 2010 = veranderenverbeteren Context en balans HET INK MODEL Management van medewerkers Medewerkers Leiderschap Strategie en beleid Management van processen Klanten en Partners Bestuur en

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26 Deelnemers... 8 Sectoren... 8 Functies... 9 Grootte van de zorginstellingen... 0 Marketing & organisatie... Medewerkers... Budgetten voor online marketing... 2 Online marketing in de praktijk... 5 Toepassing

Nadere informatie

Service Journeys. Op weg naar betere overheidsinformatie. 18 november

Service Journeys. Op weg naar betere overheidsinformatie. 18 november Service Journeys Op weg naar betere overheidsinformatie 18 november 2016 1 De ondernemer??????????! Gewoon antwoord meteen niet moeilijk doen specifiek, op maat en door! De propositie Bijvoorbeeld 18 november

Nadere informatie

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN RESULTAATGERICHT ORGANISEREN Hoe de beste resultaten te halen uit uw organisatie, managers en medewerkers. Wat is resultaatgericht organiseren? Resultaatgericht organiseren heeft als doel om organisaties

Nadere informatie

Toelichting op de Uitnodiging tot solliciteren!

Toelichting op de Uitnodiging tot solliciteren! Toelichting op de Uitnodiging tot solliciteren! F-Fort zoekt met regelmaat nieuwe collega s! Uitnodiging tot solliciteren via Best Value People Lees snel verder hoe het werkt! Team F-Fort augustus 2016

Nadere informatie

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant:

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant: Over ons All In Content begeleidt IT & New Media projecten in het domein van Enterprise 2.0 portals en contentmanagement. Onze focus ligt in het bijzonder op het gebied van duurzaam werken met toepassingen

Nadere informatie

Inleiding: Zorgt online al voldoende voor een waardevolle bijdrage aan het behalen van uw marketingcommunicatiedoelstellingen?

Inleiding: Zorgt online al voldoende voor een waardevolle bijdrage aan het behalen van uw marketingcommunicatiedoelstellingen? Online Marketingcommunicatie (post-hbo opleiding) Aangeboden door: Beeckestijn Business School Inleiding: Zorgt online al voldoende voor een waardevolle bijdrage aan het behalen van uw marketingcommunicatiedoelstellingen?

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 5. Versienummer Datum. 1.0 28 september 2007

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 5. Versienummer Datum. 1.0 28 september 2007 1 / 5 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum Helicon Opleidingen 1.0 28 september 2007 2 / 5 1a NAW-gegevens van de aanvragende onderwijsinstelling

Nadere informatie

Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen

Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen Het succesvol doorvoeren van organisatieverandering vraagt nogal wat. De uitdaging is om de beoogde verandering werkbaar te maken en te borgen

Nadere informatie