Catalogus Opleiding & Training Cliëntenraden. Modules als vertrekpunt voor de opbouw van opleidingen en trainingen specifiek voor cliëntenraden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Catalogus Opleiding & Training Cliëntenraden. Modules als vertrekpunt voor de opbouw van opleidingen en trainingen specifiek voor cliëntenraden"

Transcriptie

1 Catalogus Opleiding & Training Cliëntenraden Modules als vertrekpunt voor de opbouw van opleidingen en trainingen specifiek voor cliëntenraden Najaar 2011

2 Colofon, bureau voor beleids- en organisatieontwikkeling Reduitlaan 33, 4814 DC Breda Telefoon (076) Pagina 2

3 Inhoudsopgave Inleiding..5 Basistraining cliëntenraad...7 Verdiepingstraining cliëntenraad...8 Succesvolle verkiezingen cliëntenraad organiseren...9 Effectief communiceren...10 Assertiviteit, Onderhandelen en Conflicthantering...11 Vergadertechniek...12 Persoonlijke effectiviteit...13 Teambuilding...14 Individueel coachingstraject voor voorzitters cliëntenraad...15 Pagina 3

4 Pagina 4

5 Inleiding is een bureau met een enthousiast team van adviseurs, trainers en coaches. We zijn gericht op het leveren van een bijdrage aan het optimaal functioneren van organisaties door het bieden van ondersteuning bij het ontwikkelen van de organisatie, het management, de ondernemingsraad en de mensen die er werken. Dat doen wij ondermeer door het verzorgen van een breed scala aan opleidingen trainingen. Door middel van deze catalogus presenteren wij u de opleidingen en trainingen specifiek voor cliëntenraden. Wij bieden standaard opleidingen en trainingen aan maar willen die ook graag op maat maken op basis van specifieke wensen. Door onze ervaren en deskundige medewerkers en associés zijn wij in staat om de cliëntenraad goed van dienst te zijn. Door een brede praktijkervaring kunnen we gesprekspartner zijn voor (voorzitters van) cliëntenraden en kunnen we de vertaalslag maken van strategische (conceptuele) onderwerpen naar de praktijk van de cliëntenraad. We maken zoveel mogelijk gebruik van de kennis en deskundigheid die binnen de klantorganisatie aanwezig is. Visie op training en opleiding: langdurig effect sorteren Het doel van opleiden en trainen is om verandering in gedrag te realiseren. Om dat te doen is het nodig aan te grijpen op het niveau waar het onderwerp voor iemand speelt. Gedragsverandering is meer dan een kunstje uitvoeren. Het vraagt competenties en een attitude die verbonden is met de overtuigingen (en soms beroepsidentiteit) van de deelnemers. Pyramide van Dilts & Bateson Spiritualiteit Identiteit Overtuiging Vermogens Gedrag Omgeving Op identiteitsniveau kan het zelfbeeld van de hulpverlener zo sterk leven dat het belemmerend kan zijn voor verandering ( ik ben verpleegkundige in hart en ziel; ik ben geen winkeljuffrouw ). Belemmerende overtuigingen kunnen zijn: je moet het een ander altijd naar de zin maken, ik (of ons huis) mag nooit nee zeggen, men mag geen moeilijke zorgvragen stellen. Voorbeeld Truus is sinds kort voorzitter van de cliëntenraad van een middelgrote zorginstelling. Zij heeft daarvoor 2 jaar in de cliëntenraad gezeten. Truus heeft de overtuiging dat de directie van de instelling een tegenstander is die je in principe moet bestrijden. Het is vooral wij tegen zij. Deze overtuiging is zeer van invloed op de wijze waarop zij de cliëntenraad voorzit en de houding die zij namens de cliëntenraad heeft ten opzichte van de directie. Het is voor Truus moeilijk te geloven dat er directieleden zijn die echt willen samenwerken met de cliëntenraad. Pagina 5

6 Om effect te bereiken bij veranderprocessen vinden wij het essentieel om aandacht te besteden aan de overtuigingen die in de weg staan ( doe ik het nu dan niet goed?, zijn er klachten over mij, ik weet het beste wat hij nodig heeft, zo hebben we het altijd gedaan ). Met onze trainingen beogen we (gedrags-)verandering in de werkpraktijk te ondersteunen. Theorie is ondersteunend voor het begrip van vaardigheden. Zo veel als mogelijk werken we met activerende werkvormen waardoor de deelnemer de stof zich al doende eigen kan maken. In de begeleiding dagen we deelnemers uit om buiten hun kader te kijken en uit hun zone van comfort te komen. Dit doen we door met name positieve feedback te gebruiken (waardering tonen voor inzet, effectief gedrag honoreren) en terughoudend te zijn in negatieve feedback. Opleiding & Training is onderdeel van het bedrijfsonderdeel Consult van AreaConsult. Naast Consult heeft 2 andere bedrijfsonderdelen: Select en Concept. Select voert activiteiten uit op het gebied van Werving & Selectie en Interim-management. Concept is het bedrijfsonderdeel waarbinnen gezocht wordt naar vernieuwende concepten voor de zorgsector. Consult Select Concept Naast Opleiding & Training, binnen het bedrijfsonderdeel Consult, bestaan er nog drie andere productgroepen die we hieronder graag kort typeren: De productgroep Onderzoek & Advies omvat beleidsonderzoek en organisatieanalyses/- doorlichtingen. Met deze producten krijgen organisaties middelen in handen om (organisatie-)problemen aan te pakken. In het kader van de productgroep Implementatiebegeleiding verzorgen wij maatwerk MDprogramma s of ondersteunen wij de doorvertaling van beleid in het dagelijks werk. Tot slot biedt de productgroep Begeleiding & Coaching vormen van (individuele) begeleiding gericht op het verbeteren van het functioneren en/of het vergroten van het zelfinzicht en het eigen lerend vermogen. Voor meer informatie over In deze Catalogus Opleiden & Trainen zijn producten beschreven waar wij als bureau uitgebreide ervaring mee hebben en die wij op maat voor u kunnen ontwikkelen en uitvoeren. De productbeschrijvingen zijn bedoeld om uw gedachten te richten. De programma s worden pas definitief in een proces met de organisatie en na overleg met de opdrachtgever. Pagina 6

7 Basistraining cliëntenraad Na het volgen van de module: de cliëntenraad is in staat haar positie te bepalen binnen de organisatie en weet op welke manieren er invloed uitgeoefend kan worden. De individuele leden hebben helder welke rol zij in het proces kunnen spelen. Basis Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) Rollen van de cliëntenraad Elementaire communicatie Samenwerking Strategie en beleid voor de cliëntenraad Relatie opbouwen met de achterban Inleiding over Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) Inleiding en discussie over de rollen van de cliëntenraad Inleiding en oefeningen over effectief communiceren Inleiding en discussie over samenwerking Inleiding en oefening/uitwerking van strategie en beleid van de cliëntenraad Inleiding en discussie over de opbouw van de relatie met de achterban 3 dagdelen. Het betreft een intensieve training waarbij deelnemers korte delen theorie krijgen aangereikt om deze daarna via diverse werkvormen te verwerken. Opleidingsniveau Ieder gekozen lid van een cliëntenraad kan deze basistraining met succes afsluiten. Een complete cliëntenraad, waarbij bij meer dan 12 deelnemers met 2 trainers wordt gewerkt, i.v.m. de expliciete aandacht voor het oefenen van vaardigheden. Pagina 7

8 Verdiepingstraining cliëntenraad Na het volgen van de module: Is de cliëntenraad een serieuze partner van het management? Door een goede kennis van de wet en de organisatie kan de cliëntenraad een rol spelen die er toe doet. Daarnaast is het team verstevigd en wordt er meer gezamenlijk gewerkt Elementaire organisatiekunde Visie en strategie van de cliëntenraad Communicatie met de bestuurder 5 rechten van de cliëntenraad (grondrechten, recht op informatie, recht op overleg, recht om te adviseren, recht van enquête) Werken aan een effectieve vorm van samenwerken Ontwikkelen eigen visie en strategie cliëntenraad Overleg met de bestuurder Uitgebreidere kennis Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) Inzicht in eigen kwaliteiten leden van de cliëntenraad Praktische oefeningen 3 dagdelen. Het betreft een intensieve training waarbij deelnemers korte delen theorie krijgen aangereikt om deze daarna via diverse werkvormen te verwerken Opleidingsniveau Ieder gekozen lid van een cliëntenraad kan deze training met succes afsluiten. Een complete cliëntenraad, waarbij bij meer dan 12 deelnemers met 2 trainers wordt gewerkt, i.v.m. de expliciete aandacht voor het oefenen van vaardigheden. Pagina 8

9 Succesvolle verkiezingen cliëntenraad organiseren Na het volgen van de module: De cliëntenraad is in staat om vanuit een sterke positie succesvolle verkiezingen voor de cliëntenraad te organiseren. Kennis over het proces van de verkiezingen Opstellen van een goed stappenplan met duidelijke fasering Verbetering communicatie met de kiezers Verbetering communicatie met potentiële nieuwe leden Verkiezingen in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) Opstellen strategie Opstellen stappenplan naar de nieuwe verkiezingen toe Communicatiestrategie naar de achterban Wervingscampagne potentiële nieuwe leden 1 dagdeel. Het betreft een intensieve training waarbij deelnemers korte delen theorie krijgen aangereikt om deze daarna via diverse werkvormen te verwerken Opleidingsniveau Ieder gekozen lid van een cliëntenraad kan deze basistraining met succes afsluiten. Minimaal 6 en maximaal 18 deelnemers; waarbij bij meer dan 12 deelnemers met 2 trainers wordt gewerkt, i.v.m. de expliciete aandacht voor het oefenen van vaardigheden. Pagina 9

10 Effectief communiceren Na het volgen van de module: Kent de deelnemer de basisprincipes van communicatie (zender/ ontvanger, verbaal/non-verbaal, objectief/subjectief, filters en ruis) en kan ze toepassen Kan de deelnemer technieken inzetten om communicatie te verbeteren (kijken, luisteren, uit- of doorvragen, toetsen en samenvatten) Heeft de deelnemer inzicht in de eigen kwaliteiten en valkuilen bij basiscommunicatie en weet de kwaliteiten te benutten Gespreksvaardigheid Luisteren Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid Tact / Sensitief gedrag Theorie communicatie Hulptechnieken (kijken, luisteren, uit- of doorvragen, toetsen en samenvatten) Oefenen met de hulptechnieken Theorie Verbaal/non verbaal en feiten/interpretatie plus oefeningen Theorie Feedback en oefenen Communicatieniveaus / interventieniveaus (Eigen) Stijlen van communiceren Situationeel communiceren Afhankelijk van de doelgroep omvat dit programma 2 tot 3 dagdelen. Het betreft een intensieve training waarbij deelnemers korte delen theorie krijgen aangereikt om deze daarna via diverse werkvormen te verwerken (voorbereidingsopdracht, plenaire oefeningen, oefeningen in kleine groepjes, individuele opdrachten en simulatie-gesprekken met een trainingsacteur) Opleidingsniveau Het aanbod kan ingevuld worden voor deelnemers van laag tot en met hoog; uiteraard zullen de onderdelen van de verschillende modules daarop aangepast worden (zie nu al hierboven bij inhoud de aanvulling hiertoe). Minimaal 6 en maximaal 18 deelnemers; waarbij bij meer dan 12 deelnemers met 2 trainers wordt gewerkt, i.v.m. de expliciete aandacht voor het oefenen van vaardigheden. Pagina 10

11 Assertiviteit, Onderhandelen en Conflicthantering Na het volgen van de module: Kent de deelnemer de begrippen assertiviteit, agressiviteit en sub-assertiviteit Kent de deelnemer technieken om assertiviteit te versterken Heeft de deelnemer geoefend om zich assertief in gesprekken op te stellen Kent de deelnemer de eigen voorkeursstijl in conflicten Heeft de deelnemer geoefend met een andere dan de voorkeursstijl Kent de deelnemer een theorie over onderhandelen Heeft de deelnemer geoefend in onderhandelingssituaties en overtuigingskracht Heeft de deelnemer inzicht in de eigen ontwikkelmogelijkheden op deze thema s Assertiviteit Conflicthantering Confronteren (feedback geven) Gespreksvaardigheid Luisteren Onderhandelen Stressbestendigheid Tactisch gedrag / schakelen Wat is assertiviteit, waarom ben je het wel/niet? Assertieve technieken Non verbale assertiviteit Oefenen in gesprekken Stijlen van conflicthantering plus zelftest Oefenen met de stijlen Theorie van onderhandelen en onderhandeloefeningen Persoonlijk actieplan maken 2 tot 3 dagdelen afhankelijk van de vraagstelling en gewenste nadrukken Het betreft hier een intensieve training waarin de stof via diverse werkvormen actief wordt verwerkt (voorbereidingsopdracht, plenaire onderhandeloefeningen, oefeningen in kleine groepjes, zelftest, individuele opdrachten en afhankelijk van de doelgroep simulatiegesprekken met een trainingsacteur) Minimaal 6 en maximaal 18 deelnemers; waarbij bij meer dan 12 deelnemers met 2 trainers wordt gewerkt, i.v.m. de expliciete aandacht voor het oefenen van vaardigheden. Pagina 11

12 Vergadertechniek Na het volgen van de module heeft de deelnemer inzicht in het verloop van vergaderingen kan de deelnemer het verloop van de cliëntenraad vergadering en besluitvormingsprocessen sturen om de gewenste effecten te behalen kan de deelnemer optimaal gebruik maken van de kwaliteiten van de deelnemers kan de deelnemer omgaan met lastige vergaderdeelnemers kan de deelnemer vergaderingen leiden met een heldere structuur en concrete resultaten / afspraken kan de deelnemer een effectievere rol vervullen in de overlegvergaderingen met de bestuurder Besluitvaardigheid, doel- en resultaatgerichtheid Gespreksvaardigheid Luisteren en oordeelsvorming Overwicht Probleemanalyse Taakgericht leiderschap Effectief gedrag in groepsdiscussies Rollen in een vergadering Communicatie- of interventieniveaus Discussie- en besluitvormingstechnieken Beïnvloedingstechnieken Creativiteit / denken buiten bestaande patronen Rollen van de groepsleden en specifiek de rol van voorzitter Specifieke kenmerken van de overlegvergaderingen met de bestuurder 2 of 3 dagdelen, mede afhankelijk van de vraagstelling en de doelgroep. Het betreft hier een intensieve training waarin veel wordt geoefend. Iedere deelnemer oefent de verschillende vergaderrollen (voorzitter, secretaris, deelnemer) en krijgt daar feedback op. Via diverse werkvormen wordt de theorie actief verwerkt (voorbereidingsopdracht, vergaderoefeningen, oefeningen besluitvorming, individuele opdrachten en oefeningen in kleine groepjes). Minimaal 6 en maximaal 18 deelnemers; waarbij bij meer dan 12 deelnemers met 2 trainers wordt gewerkt, i.v.m. de expliciete aandacht voor het oefenen van vaardigheden. Pagina 12

13 Persoonlijke effectiviteit Na het volgen van de module: kent de basisprincipes van communicatie (zender ontvanger,, vier aspecten van communicatie, verbaal/non-verbaal, objectief/subjectief) en kan ze toepassen Kan de deelnemer technieken inzetten om communicatie te verbeteren (kijken, luisteren, uit- of doorvragen, toetsen en samenvatten) Kent de deelnemer de regels voor het ontvangen en geven van feedback Kan de deelnemer assertieve technieken inzetten om de eigen doelen te behalen Kent de deelnemer de communicatie- of interventieniveaus en kan deze in eenvoudige gesprekken toepassen (sturen in gesprekken) Heeft de deelnemer inzicht in de eigen kwaliteiten en valkuilen bij basiscommunicatie en weet de kwaliteiten te benutten Assertiviteit Confronteren (feedback geven) Doel- en resultaatgerichtheid Gespreksvaardigheid Luisteren Tact / sensitief gedrag Tactisch gedrag / schakelen Theorie basiscommunicatie Hulptechnieken (kijken, luisteren, uit- of doorvragen, toetsen en samenvatten) Oefenen met de hulptechnieken Theorie Verbaal/non verbaal, feiten/interpretatie, feedback plus oefeningen Communicatie- of interventieniveaus Eigen kwaliteiten en ontwikkelrichtingen Kernkwaliteiten en kernkwadrant Afhankelijk van de doelgroep omvat dit programma 2 tot 3 dagdelen. Het betreft een intensieve training waarbij deelnemers korte delen theorie krijgen aangereikt om deze daarna via diverse werkvormen te verwerken (voorbereidingsopdracht, plenaire theorie en oefeningen, oefeningen in kleine groepjes, individuele opdrachten en simulatie-gesprekken met een trainingsacteur) Minimaal 6 en maximaal 18 deelnemers; waarbij bij meer dan 12 deelnemers met 2 trainers wordt gewerkt, i.v.m. de expliciete aandacht voor het oefenen van vaardigheden. Pagina 13

14 Teambuilding Na het volgen van de module: Kent de deelnemer de eigen specifieke rol binnen het team en die van de collega s Zijn de aanwezige kwaliteiten binnen een team in kaart gebracht Zijn verschillende manieren van samenwerking binnen een team verkend Zijn samenwerkingsproblemen met actuele cases bekeken Hebben de deelnemers zicht op hun eigen manier van omgaan met conflicten Zijn de deelnemers in staat om op adequaat op een conflict te reageren Hebben de deelnemers oefeningen gedaan om het teamgevoel te versterken Kennen de deelnemers een aantal manieren om te werken aan teamgeest Assertiviteit, conflicthantering, confronteren (feedback geven) Klantgerichtheid Luisteren Organisatiesensitiviteit Samenwerken Zelfontwikkeling Inzicht in (kern)kwaliteiten via kwaliteitenspel Inzicht in teamrollen (bijv. Belbin) met hun sterke en zwakke kanten Aandacht voor het specifieke van een OR: een gelegenheidsteam Incidentmethode toepassen om samenwerking en conflicten te beoordelen Test om de eigen manier van omgaan met conflicten in kaart te brengen Oefeningen in conflicthantering Interactieve oefening verdieping onderlinge relaties Teambuildingsoefeningen waarbij de verschillende kwaliteiten binnen een team centraal staan (bijvoorbeeld Overlevingsoefening) 2 dagdelen Accent in deze training ligt bij het oefenen en het ervaren/ondergaan van uiteenlopende situaties. Er wordt dus veel gewerkt met spellen, rollenspelen, maar ook met testen en het (interactief) bespreken van kritische situaties. Daarnaast worden er korte stukjes theorie gepresenteerd (teamrollen e.d.), die naar niveau worden uitgediept. Voorbereidingsopdracht: maximaal 3 uur. 8 tot 16 deelnemers; bij meer deelnemers wordt er gewerkt met een co-trainer (tot 24 deelnemers), of met meerdere groepen. Pagina 14

15 Individueel coachingstraject voor voorzitters cliëntenraad Coaching is een wijze van individuele ondersteuning die bij diverse aanleidingen kan worden ingezet. We geven enkele voorbeelden: een leidinggevende ondersteunen in het proces van zelfontplooiing door het helpen vergroten van de zelfkennis, in combinatie met specifieke competenties; als middel om een leidinggevende te ondersteunen bij een specifieke opdracht of taak, bijvoorbeeld om een ingrijpende verandering door te voeren in de organisatie; om een nieuwe loopbaanstap (bijvoorbeeld als leidinggevende) voor te bereiden of zich juist te beraden op volgende loopbaanstappen; Als een vorm van ondersteuning op afroep. Een leidinggevende kan behoefte hebben om op bepaalde momenten een organisatieprobleem door te praten met een objectieve externe deskundige Zelfontwikkeling, andere competenties zijn afhankelijk van de gekozen leerdoelen. Coaching kan veel vormen aannemen. Op basis van de specifieke situatie van de deelnemer, organisatieprobleem en wensen, doen wij een voorstel voor de omvang van het traject en bepaalde methodieken. Indien wij een coachingstraject overeenkomen, leggen we leerdoelen en andere afspraken schriftelijk vast. Dit contract wordt bij de start met de deelnemer en de opdrachtgever besproken en dient bij de afronding als leidraad voor wederom een gesprek met deelnemer en zijn/haar leidinggevende/opdrachtgever. De coach kan desgewenst tussentijds rapporteren, maar nooit zonder de toestemming van de deelnemer. Coaching is voor ons bij uitstek maatwerk, zowel bij de start als tijdens het coachingsproces! De behoeften van de medewerker en zijn/haar leidinggevende bepalend voor de wijze waarop wij de ondersteuning inzetten. Afhankelijk van de vraagstelling omvat dit programma doorgaans 5 tot 7 gesprekken (3 à 4 dagdelen). (contacturen, werkvormen, diepgang) Het betreft een intensief individueel programma waarvoor van tevoren geen blauwdruk is te geven. Certificering Deelnemers krijgen aan het eind van de opleiding/training een certificaat uitgereikt. Communicatie met de opdrachtgever Het coachingstraject wordt afgesproken en geëvalueerd in de driehoek van deelnemer, zijn/haar leidinggevende en de coach. Zo nodig vindt er een tussentijds gesprek plaats. Pagina 15

Catalogus Opleiding & Training Ondernemingsraden

Catalogus Opleiding & Training Ondernemingsraden Catalogus Opleiding & Training Ondernemingsraden Modules als vertrekpunt voor de opbouw van opleidingen en trainingen specifiek voor ondernemingsraden Najaar 2011 Colofon, bureau voor beleids- en organisatieontwikkeling

Nadere informatie

Catalogus Opleiding & Training

Catalogus Opleiding & Training Catalogus Opleiding & Training Modules als vertrekpunt voor de opbouw van opleidingen en trainingen met als inzet organisatieontwikkeling, managementontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling Colofon, bureau

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Competentie ontwikkeling

Competentie ontwikkeling Competentie ontwikkeling VIDE 10 december 2015 DNB: Mariëtte Boersma HRD Adviseur Gooiconsult: Iris Toes trainer Job Redelaar - trainingsacteur Doelstelling Na deze sessie is je kennis aangescherpt over

Nadere informatie

OR op cursus. Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies. Mogelijke thema's voor een nieuwe OR

OR op cursus. Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies. Mogelijke thema's voor een nieuwe OR OR op cursus Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies 1. Inleiding Uit diverse trendanalyses blijkt dat een meerderheid van zowel OR en als bestuurders vindt dat de OR veel invloed heeft op de

Nadere informatie

Op zoek naar de bakens in het werk. Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 E-mail: m.heinink@hetnet.nl

Op zoek naar de bakens in het werk. Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 E-mail: m.heinink@hetnet.nl MARJAN HEININK BUREAU VOOR COACHING, LOOPBAANADVIES & TRAINING Op zoek naar de bakens in het werk Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 Psycholoog E-mail: m.heinink@hetnet.nl Postadres : Vosmaerlaan

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

Bijlage 12. Schouten & Nelissen Competentiemodel

Bijlage 12. Schouten & Nelissen Competentiemodel Bijlage 12 Schouten & Nelissen Competentiemodel Deze figuur is de basis van het competentiemodel. De drie hoofddimensies van het menselijk functioneren zijn: denken, voelen en doen in het model weergegeven

Nadere informatie

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Naast de huidige in-house trainingen is er ook op individuele basis een aanbod van trainingen waaraan oio-medewerkers kunnen deelnemen. Deze trainingen zijn gericht op

Nadere informatie

TRAINING. Training. Wanneer training? Soorten training Werkwijze maatwerk Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

TRAINING. Training. Wanneer training? Soorten training Werkwijze maatwerk Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Training Training Wanneer training? Soorten training Werkwijze maatwerk Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Bent u geïnteresseerd in een training van HRD Group? Neem dan gerust contact met ons op.

Nadere informatie

TOEPASSEN VAN MEDIATIONVAARDIGHEDEN. Vaardigheidstraining

TOEPASSEN VAN MEDIATIONVAARDIGHEDEN. Vaardigheidstraining TOEPASSEN VAN MEDIATIONVAARDIGHEDEN Vaardigheidstraining Toepassen van Mediation vaardigheden Inleiding In het werk van een ondernemingsraad liggen tal van conflictueuze situaties op de loer: Tussen OR

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

Succesvol Veranderingen Realiseren

Succesvol Veranderingen Realiseren Training Succesvol Veranderingen Realiseren Effectief resultaten boeken door de kern aan te pakken. Training Succesvol veranderingen realiseren ph advies Organisaties kunnen niet bloeien zonder verandering,

Nadere informatie

Training Teamleiderschap

Training Teamleiderschap Training Teamleiderschap Versterk uw rol als boegbeeld van uw team In vier dagen een effectief Teamleider Training Teamleiderschap U bent als teamleider het boegbeeld van uw team. Uw teamleden verwachten

Nadere informatie

SCHATTEN VAN ADVOCATEN

SCHATTEN VAN ADVOCATEN SCHATTEN VAN ADVOCATEN PRAKTIJKOPLEIDINGEN VOOR DE ADVOCATUUR Vaardigheden in de praktijk Coachen in de praktijk Leidinggeven in de praktijk Teamwork in de praktijk SCHATTEN VAN ADVOCATEN Wij zijn er van

Nadere informatie

Effectief Communiceren (1- Daags)

Effectief Communiceren (1- Daags) Effectief Communiceren (1- Daags) Om meer uit uw gesprekken te halen wilt u uw communicatievaardigheden verbeteren. U wilt werk maken van uw communicatieve vaardigheden en aan de hand van praktische oefeningen

Nadere informatie

Medezeggenschap verzilveren

Medezeggenschap verzilveren Steven van Slageren Medezeggenschap verzilveren 2 maart 2010 OR-ervaring niet meenemen in je loopbaan is een vorm van kapitaalsvernietiging Medezeggenschap verzilveren Stappenplan/spoorboekje/handleiding:

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

Training & Ontwikkeling

Training & Ontwikkeling Inleiding FOCUS Leren & Ontwikkelen uit Wormerveer is een sterk groeiende Human Resources Development dienstverlener met een duidelijke focus op resultaatgerichtheid en professionalisering. Wij onderscheiden

Nadere informatie

L E E R G AN G AM B T E L I J K S E C R E T A R I S I I I 1

L E E R G AN G AM B T E L I J K S E C R E T A R I S I I I 1 L E E R G AN G AM B T E L I J K S E C R E T A R I S I I I 1 Heeft u als taak ondersteuning te bieden aan een groep mensen die invloed wil uitoefenen? Dan wordt er veel van u gevraagd. U moet een verscheidenheid

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

Het Manager Groei Programma

Het Manager Groei Programma Het Manager Groei Programma Een kwaliteitsproduct van Power coaching training en advies en Maas assessment & development Management wordt leiderschap Het Manager Groei Programma is een intensief individueel

Nadere informatie

30 DAGEN FOCUS TRAINING

30 DAGEN FOCUS TRAINING BROCHURE 30 DAGEN FOCUS TRAINING Simpel en snel leren op je werk Bij Ik Overtref Me geloven we dat jij alles in huis hebt om een succesvolle professional te zijn. Je wilt alleen af en toe een duwtje in

Nadere informatie

Cursus Leiderschapsvaardigheden

Cursus Leiderschapsvaardigheden Cursus Leiderschapsvaardigheden Persoonlijk Leiderschap Strategisch Leidinggeven Samenwerken Beleid en Organisatie Leiderschapsvaardigheden en Managementtools Algemene informatie De opleiding Leiderschapsvaardigheden

Nadere informatie

COMMUNICATIE technieken. voor leidinggevenden

COMMUNICATIE technieken. voor leidinggevenden COMMUNICATIE technieken voor leidinggevenden Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

RAPPORTAGE COMPETENTIEMETING BV DE DUMMY. alle personen

RAPPORTAGE COMPETENTIEMETING BV DE DUMMY. alle personen RAPPORTAGE COMPETENTIEMETING BV DE DUMMY alle personen INHOUDSOPGAVE inleiding pagina Management en leidinggeven pagina Ondernemen pagina Analyse en besluitvorming pagina Communicatie pagina Persoonlijkheid

Nadere informatie

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2 Essentiële waarden... 21. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 23

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2 Essentiële waarden... 21. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 23 Inhoud Inleiding... 9 Hoofdstuk 1 Visie op leidinggeven... 13 1.1. Organisatiecultuur... 13 1.2. Noodzaak van cultuuromslag... 15 1.3. Structuur-, cultuurdiscussie... 15 1.4. Organisatiecultuur... een

Nadere informatie

Inleiding... 9. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 35

Inleiding... 9. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 35 Inhoud Inleiding... 9 Hoofdstuk 1 Visie op leidinggeven... 13 1.1. Beïnvloeding van de organisatiecultuur... 13 1.2. Organisatiecultuur en organisatieklimaat... 15 1.3. Noodzaak van cultuuromslag... 16

Nadere informatie

Competentie definities

Competentie definities Competentie definities Aanpassingsvermogen (Flexibiliteit): Zich gemakkelijk aan kunnen passen aan veranderende omgeving, werkwijzen, werktijden, taken, verantwoordelijkheden, beleidswijzigingen en gedragingen

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 identificatie opleiding Winkelmanagement modulenaam Leidinggeven en HR opleidingsonderdeel HRM 1: ik als medewerker code module goedkeuring door aantal lestijden studiepunten 3 datum goedkeuring structuurschema

Nadere informatie

TRAINING ASSERTIVITEIT

TRAINING ASSERTIVITEIT BROCHURE TRAINING ASSERTIVITEIT Met succes opkomen voor jezelf Je geeft gemakkelijk grenzen aan Je vergroot je zichtbaarheid IN HET KORT Je bent op zoek naar vaardigheden om je assertiviteit te vergroten.

Nadere informatie

RAPPORTAGE COMPETENTIEMETING BV DE DUMMY. groepen onderling vergeleken

RAPPORTAGE COMPETENTIEMETING BV DE DUMMY. groepen onderling vergeleken RAPPORTAGE COMPETENTIEMETING BV DE DUMMY groepen onderling vergeleken INHOUDSOPGAVE inleiding Management en leidinggeven Leidinggeven Coachen Groepsgericht leidinggeven Delegeren Plannen en organiseren

Nadere informatie

Rapport VCT Leidinggeven

Rapport VCT Leidinggeven Rapport VCT Leidinggeven Naam Adviseur Jan Voorbeeld Adviseur Ixly Datum 0/06/2015 Inleiding De Video Competentie Test (VCT) Leidinggeven bestond uit dertien filmpjes waarop u geacht werd te reageren:

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

Commercieel Excelleren (4 dagen)

Commercieel Excelleren (4 dagen) Commercieel Excelleren (4 dagen) Wilt u uw mindset en verkooptechnieken nóg verder aanscherpen? En wilt u zich binnenkort meten met de absolute top van salesprofessionals in Nederland? Kies dan voor de

Nadere informatie

Professionaliseren in de praktijk

Professionaliseren in de praktijk MPWR Professionaliseren in de praktijk Projectleiders die er toe doen! Professioneel projectmanagement MPWR klantgerichte professionalisering training coaching management advies nassaulaan 40 3743 cd baarn

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk De jongeren die zich aanmelden bij Maljuna Frato hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt en hebben weinig of geen zicht op hun mogelijkheden, kwaliteiten

Nadere informatie

MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK. Vaardigheidstraining

MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK. Vaardigheidstraining MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK Vaardigheidstraining Managen van conflicten op de werkvloer Introductie Conflicten hebben zowel belemmerende als kansrijke aspecten. Naast pijn, verwarring en onzekerheid

Nadere informatie

Basis Individuele Coaching (BIC)

Basis Individuele Coaching (BIC) Basis Individuele Coaching (BIC) 5 stappen tot het Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) Voorbereiding, uitgangspunten en stappenplan POP, competentielijst en checklist www.liannevandriel.nl Lianne van Driel

Nadere informatie

Het ontwikkelen van de vastgestelde Competenties van Crisis Management Teamleden: wat is trainable?

Het ontwikkelen van de vastgestelde Competenties van Crisis Management Teamleden: wat is trainable? Het ontwikkelen van de vastgestelde Competenties van Crisis Management Teamleden: wat is trainable? Niet alle competenties zijn even gemakkelijk te trainen. Ook zijn ze niet allemaal op dezelfde wijze

Nadere informatie

Communicatie. Trainingen.

Communicatie. Trainingen. Communicatie Trainingen www.amv-opleidingen.nl AMV, de opleider voor jouw ambities Praktisch en resultaatgericht Het verschil maken, dat doen we bij AMV. Door onze praktische én persoonlijke aanpak. In

Nadere informatie

Oog voor talent. Selectie en ontwikkeling van havenkader

Oog voor talent. Selectie en ontwikkeling van havenkader Oog voor talent. Selectie en ontwikkeling van havenkader In enkele stappen naar een talentvol havenkader. 1 Talent opsporen 2 Talent ontwikkelen 3 Talent opvolgen De mini-selectietest Het assessment Verplichte

Nadere informatie

PROFESSIONEEL EN KLANTGERICHT TELEFONEREN

PROFESSIONEEL EN KLANTGERICHT TELEFONEREN PROFESSIONEEL EN KLANTGERICHT TELEFONEREN tweedaagse training Heb je vragen over deze training? Bel ons op telefoonnummer: 074-245 26 45 PROGRAMMA Je wilt professioneler en klantgerichter telefoongesprekken

Nadere informatie

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Competentieprofiel kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Generieke Competenties... 2 Affiniteit met kaderlidmaatschap... 2 Sociale vaardigheden... 2 Communicatie... 2 Lerend vermogen... 3 Initiatiefrijk... 3

Nadere informatie

RAPPORT DR SITUATIONEEL LEIDINGGEVEN

RAPPORT DR SITUATIONEEL LEIDINGGEVEN RAPPORT DR SITUATIONEEL LEIDINGGEVEN Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 09 May 2011 Normgroep: Selectie de heer Consultant ixly 1. Inleiding In de hierna volgende hoofdstukken wordt gerapporteerd

Nadere informatie

Help, ik zit in de OR! Meer dan 200 Gouden tips voor de ondernemingsraad

Help, ik zit in de OR! Meer dan 200 Gouden tips voor de ondernemingsraad Help, ik zit in de OR! Meer dan 200 Gouden tips voor de ondernemingsraad De Gouden tips serie is in 2014-2016 verschenen op www.schateiland.com, op OR TV (Youtube) en in OR Rendement. Walter Landwier Help,

Nadere informatie

RAPPORTAGE COMPETENTIEMETING SCHOOLBESTUUR DE DUMMY. groepen onderling vergeleken

RAPPORTAGE COMPETENTIEMETING SCHOOLBESTUUR DE DUMMY. groepen onderling vergeleken RAPPORTAGE COMPETENTIEMETING SCHOOLBESTUUR DE DUMMY groepen onderling vergeleken INHOUDSOPGAVE inleiding inter-persoonlijk competent richting geven luisteren luisteren naar leerlingen sensitiviteit sensitiviteit

Nadere informatie

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Cursus Mondigheid Dit praktijkvoorbeeld uit het verbetertraject Zeggenschap in de LG sector is door InteraktContour

Nadere informatie

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Training-1 Training-2 Training-3 : Basistraining communicatieve vaardigheden : Communicatieve vaardigheden voor professionals : Hoe voer ik een intakegesprek

Nadere informatie

Het Manager Groei Programma. Een kwaliteitsproduct van Power coaching training en advies en Maas Organisation & Career Development

Het Manager Groei Programma. Een kwaliteitsproduct van Power coaching training en advies en Maas Organisation & Career Development Het Manager Groei Programma Een kwaliteitsproduct van Power coaching training en advies en Maas Organisation & Career Development Management wordt leiderschap Het Manager Groei Programma is een intensief

Nadere informatie

De OR competentiescan

De OR competentiescan De OR competentiescan 17 april 2012 Helen Hol Benjamin van der Waart FNV Formaat Zelfstandig trainingsbureau in Woerden 70 professionals met diverse specialiteiten: Trainers Coaches van groepen en individuen

Nadere informatie

OPEN TRAINING. Situationeel Leiderschap DRIE DAAGSE

OPEN TRAINING. Situationeel Leiderschap DRIE DAAGSE DRIE DAAGSE OPEN TRAINING Situationeel Leiderschap II Ceresstraat 13 4811 CA Breda Blanchard International Tel: 076 7676338 / 06 51528617 www.blanchardinternational.nl Situationeel Leiderschap II DOEL

Nadere informatie

Minor NLP: Opleiding Technician en Practitioner

Minor NLP: Opleiding Technician en Practitioner Minor NLP: Opleiding Technician en Practitioner Faculteit Economie en Management Minor NLP: Opleiding Technician en Practitioner NLP NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren (Bandler en Grinder,

Nadere informatie

Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl. Lees hieronder verder over:

Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl. Lees hieronder verder over: Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl Lees hieronder verder over: Het werk van ondernemingsraden. Het werk van de trainer/adviseur. De ideale trainer/adviseur.

Nadere informatie

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten Inleiding Steeds meer Huisartsenposten kiezen voor een nieuwe functie Coördinerend Assistente. Deze coördinerend assistente ressorteert hiërarchisch gezien

Nadere informatie

Opleiding DIFERENCI TRAINER FACILITATOR

Opleiding DIFERENCI TRAINER FACILITATOR Opleiding DIFERENCI J RINER FCILIOR rainen/facilitaten is een vak, een ambacht. Dat doe je met heel je hebben en houwen als je het tenminste een uitdaging vindt om mensen in beweging te brengen Dit ambacht

Nadere informatie

Plan van aanpak Coaching 1

Plan van aanpak Coaching 1 Plan van aanpak Coaching 1 Opdrachtgever: ROC Leiden Ter Haarkade 6a Docent-Mentor ROC Leiden M. Wesseling (m.wesseling@rocleiden.nl) 06-83014442 Opdracht: Het begeleiden/coachen van een eerstejaars student

Nadere informatie

Gedrags- en vaardigheidstrainingen, Luteijn Groep

Gedrags- en vaardigheidstrainingen, Luteijn Groep Gedrags- en vaardigheidstrainingen, Luteijn Groep Sterke mensen, sterke organisaties Organisaties zijn voortdurend in verandering, de mensen die er werken ook. Om samen het beste resultaat te halen is

Nadere informatie

CONFLICTCOACHING BIJ TEAMS Over vastlopen en weer vlottrekken

CONFLICTCOACHING BIJ TEAMS Over vastlopen en weer vlottrekken CONFLICTCOACHING BIJ TEAMS Over vastlopen en weer vlottrekken Training voor professionals die op effectieve wijze conflicten in teams willen begeleiden. Conflictcoaching bij teams Introductie Vastlopende

Nadere informatie

BBL OPLEIDINGEN HOLLANDSWERK

BBL OPLEIDINGEN HOLLANDSWERK BBL OPLEIDINGEN HOLLANDSWERK Onze BBL Opleidingen verzorgen wij in samenwerking met het ROC NOORDERPOORT. In praktijk betekent dat, dat trainers van HOLLANDSWERK de opleiding verzorgen. ROC NOORDERPOORT

Nadere informatie

Competentieprofiel voor coaches

Competentieprofiel voor coaches Competentieprofiel voor coaches I. Visie op coaching Kwaliteit in coaching wordt in hoge mate bepaald door de bijdrage die de coach biedt aan: 1. Het leerproces van de klant in relatie tot diens werkcontext.

Nadere informatie

Schatten van de ondernemingsraad

Schatten van de ondernemingsraad Schatten van de ondernemingsraad Schateiland OR-trainingen Samen starten in de OR Samen werken aan invloed Samen werken met de WOR Samen werken aan de reorganisatie Samen werken met de bestuurder Samen

Nadere informatie

COMPETENTIES &MEERWAARDE VAN DE ERVARINGSWERKER

COMPETENTIES &MEERWAARDE VAN DE ERVARINGSWERKER COMPETENTIES &MEERWAARDE VAN DE ERVARINGSWERKER ANOIKSIS David Hidajattoellah Mette Lansen GGZ Ervarings werker ERVARINGSDESKUNDIGE JORIS KELDERMAN TANJA ROOSMA 1 OVERZICHT o TRAINING ERVARINGSWERKER o

Nadere informatie

COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) IN HET KORT CONTACTGEGEVENS DE KRACHT VAN ONZE COACHOPLEIDING PERSOONLIJKE AANDACHT BLENDED LEARNING

COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) IN HET KORT CONTACTGEGEVENS DE KRACHT VAN ONZE COACHOPLEIDING PERSOONLIJKE AANDACHT BLENDED LEARNING COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) Er zijn veel redenen om een coachopleiding te volgen. Als u wilt werken als coach is een coachopleiding natuurlijk een voorwaarde. Maar ook voor optimale carrièregroei

Nadere informatie

TRAINER / FACILITATOR

TRAINER / FACILITATOR NIEUW!! Opleiding RINER / FCILIOR rainen/facilitaten is een vak, een ambacht. Dat doe je met heel je hebben en houwen als je het tenminste een uitdaging vindt om mensen in beweging te brengen Dit ambacht

Nadere informatie

E-TRAINING VOOR OR-LEDEN. Het nieuwe OR-lid

E-TRAINING VOOR OR-LEDEN. Het nieuwe OR-lid E-TRAINING VOOR OR-LEDEN Het nieuwe OR-lid E-training voor nieuwe OR-leden Introductie In deze training komen vijf, voor nieuwe leden van een Ondernemingsraad zeer belangrijke, thema s aan de orde: - de

Nadere informatie

Gesprekstechnieken. Kristiaan Van Calster; Kristof Stappers

Gesprekstechnieken. Kristiaan Van Calster; Kristof Stappers MODULE Gesprekstechnieken Afstudeerrichting: Assistent in de Psychologie Code: 9181 Academiejaar: vanaf 2013-2014 Type: Kernmodule Niveau: inleidend Periode binnen het modeltraject: semester 2 Start binnen

Nadere informatie

Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV)

Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV) Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV) Faculteit Economie en Management 2007/2008 Versie 1 Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV) Voor wie is deze minor bestemd

Nadere informatie

Beroepsonderwijs Competentiemodel Competenties per bekwaamheidseis

Beroepsonderwijs Competentiemodel Competenties per bekwaamheidseis Beroepsonderwijs Competentiemodel Competenties per bekwaamheidseis Interselect Spijksedijk 18F 4207 GN Gorinchem 0183 693939 Pagina 1 van 13 / 21 maart 2007 / de heer B. Krol / Interselect 2007 BO competentietaal

Nadere informatie

Beter Leren Communiceren. U zoekt een training om uw communicatieve vaardigheden te versterken?

Beter Leren Communiceren. U zoekt een training om uw communicatieve vaardigheden te versterken? Beter Leren Communiceren U zoekt een training om uw communicatieve vaardigheden te versterken? Effectief communiceren. Het lijkt misschien eenvoudig, maar misverstanden of oplopende emoties tijdens gesprekken

Nadere informatie

Training, advies en begeleidingstrajecten voor organisaties in de zorg en welzijn

Training, advies en begeleidingstrajecten voor organisaties in de zorg en welzijn Training, advies en begeleidingstrajecten voor organisaties in de zorg en welzijn Onze UITDAGING: Managementproblemen oplossen: doortastend en doeltreffend Onze stijl: De Rotterdamse School: gericht de

Nadere informatie

30 DAGEN FOCUS TRAINING

30 DAGEN FOCUS TRAINING BROCHURE 30 DAGEN FOCUS TRAINING Voor medewerkers van woningcorporaties In samenwerking met de corporatie-academie Informatie colofon en aanmeldprocedure: zie einde brochure Simpel en snel leren op je

Nadere informatie

Your Career in Control Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management

Your Career in Control Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management Programma en doelgroep Your Career in Control voorziet in de ontwikkelbehoefte van potentials in de logistieke en supply chain omgeving. Het

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 -

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 - Workshops Top Secretaries 2012 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2-1 TRAININGSCARROUSEL - 3-1.1. Projectmanagement - 3-1.2. Overtuigend beïnvloeden - 4-1.3. Communiceren met NLP - 5-1.4. Effectiever met emotionele

Nadere informatie

Veda Consultancy kunt u daar, met onze vele jaren ervaring in organisaties en veel jaren ervaring als coaches en trainers, uitstekend bij helpen.

Veda Consultancy kunt u daar, met onze vele jaren ervaring in organisaties en veel jaren ervaring als coaches en trainers, uitstekend bij helpen. Informatie voor cliënten coachingstrajecten U wilt een coachingstraject volgen omdat u zichzelf op professioneel gebied en op persoonlijk gebied wilt ontwikkeling en verbeteren. U werkt als professional

Nadere informatie

Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen

Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen Dat aan het doel en de missie van ondernemingen zo zelden adequate aandacht wordt gegeven is misschien de belangrijkste oorzaak van zakelijke

Nadere informatie

Help, ik zit in de OR! 150 Gouden tips voor de ondernemingsraad

Help, ik zit in de OR! 150 Gouden tips voor de ondernemingsraad Help, ik zit in de OR! 150 Gouden tips voor de ondernemingsraad De Gouden tips serie is in 2014-2015 verschenen op www.schateiland.com. Walter Landwier Help, ik zit in de OR! 150 Gouden tips voor de ondernemingsraad

Nadere informatie

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag 2014 Verzuimland Vermelde prijzen zijn gebaseerd op het prijsniveau van 2014 Verzuimmanagement De workshop Verzuimmanagement is een ééndaagse workshop

Nadere informatie

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Leergang voor de praktijkmedewerker/praktijkmanager van de tandarts/huisartsenpraktijk. voor data of voor in-company verzoeken 1 De praktijkmanager kan een

Nadere informatie

Order 2 Cash Professional

Order 2 Cash Professional Order 2 Cash Professional Keser Academy Steeds meer bedrijven brengen focus aan in het Order-2-Cash proces. Het zijn dan ook de customerservicemedewerkers die naast kritisch bekijken of de processen nog

Nadere informatie

VIP - Virtueel Interactie Programma Docent/trainer-informatie

VIP - Virtueel Interactie Programma Docent/trainer-informatie Inhoud Verbeteren van professionele communicatieve vaardigheden... demofilm over de methodiek... video over evaluatie door studenten...... Kern van de methodiek.... Voordelen online praktijksimulaties.....

Nadere informatie

Programma voor de training Leiding geven aan de OR

Programma voor de training Leiding geven aan de OR Programma voor de training Leiding geven aan de OR data 22 en 23 maart 2012 locatie Hampshire Inn Mooi Veluwe Garderenseweg 154 3881 NC Putten 0577-462588 trainers drs. Dick van de Velde drs. Corinne J.

Nadere informatie

COACHEND LEIDERSCHAP. vierdaagse training. Heb je vragen over deze training? Bel ons op telefoonnummer:

COACHEND LEIDERSCHAP. vierdaagse training. Heb je vragen over deze training? Bel ons op telefoonnummer: COACHEND LEIDERSCHAP vierdaagse training Heb je vragen over deze training? Bel ons op telefoonnummer: 074-245 26 45 PROGRAMMA Als leidinggevende heb je te maken met verschillende medewerkers met ieder

Nadere informatie

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Com puterw eg 1,3542 D P U trecht Postbus 1087,3600 BB Maarssen tel.0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 w w w.picom pany.nl servicedesk@ picom pany.nl Het PiCompany

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris II

Leergang Ambtelijk Secretaris II Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten de leergang met een uitgebreide kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting op het programma en de werkwijze.

Nadere informatie

REEF-carrièremanagement. voor jouw persoonlijke groei. delen om te groeien

REEF-carrièremanagement. voor jouw persoonlijke groei. delen om te groeien REEF-carrièremanagement voor jouw persoonlijke groei delen om te groeien REEF hecht veel waarde aan de persoonlijke groei van zijn medewerkers. Daarom helpt REEF je in de eerste plaats aan uitdagende en

Nadere informatie

atworkshops Live online & interactief Experts in live, online & interactief leren en samenwerken

atworkshops Live online & interactief Experts in live, online & interactief leren en samenwerken atworkshops Live online & interactief Experts in live, online & interactief leren en samenwerken Hoe zorg je er in deze turbulente tijden voor dat mensen zich blijven ontwikkelen en relevant blijven voor

Nadere informatie

Coachen van hoofdverpleegkundigen. Ervaringsuitwisseling 8 april 2010

Coachen van hoofdverpleegkundigen. Ervaringsuitwisseling 8 april 2010 Coachen van hoofdverpleegkundigen Ervaringsuitwisseling 8 april 2010 Ons ziekenhuis anno 2010 STRATEGISCHE PLANNING OPERATIONELE DOELSTELLINGEN 2005-2010 2005-2009 Mobiele Equipe 1. Verpleegkundige praktijk

Nadere informatie

Opleidingsprogramma Wijkverpleegkundige

Opleidingsprogramma Wijkverpleegkundige Opleidingsprogramma Wijkverpleegkundige Regisseur van wijkzorg Verstand van Zorg Omslag nodig in denken én doen Regisseur van wijkzorg Wat kunt u nog zelf? Dát bepaalt de benodigde zorg in onze nieuwe

Nadere informatie

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in Trainers in opleiding Leergang Train de Trainer Het is niet de sterkste die overleeft, ook niet de slimste, maar degene die het meest openstaat voor verandering. Unieke insteek! De wereld om ons heen verandert

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Informatie en tarieven. We do not stop learning because we grow old; we grow old because we stop learning

Informatie en tarieven. We do not stop learning because we grow old; we grow old because we stop learning TIM HAVELAAR Coaching Training & Advies Product sheet Training Informatie en tarieven We do not stop learning because we grow old; we grow old because we stop learning Inleiding Trainingsonderwerpen Opleiden

Nadere informatie