OR op cursus. Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies. Mogelijke thema's voor een nieuwe OR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OR op cursus. Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies. Mogelijke thema's voor een nieuwe OR"

Transcriptie

1 OR op cursus Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies 1. Inleiding Uit diverse trendanalyses blijkt dat een meerderheid van zowel OR en als bestuurders vindt dat de OR veel invloed heeft op de besluitvorming in de organisatie. Om als OR invloed te kunnen hebben moet men deskundig zijn. Vandaar dat regelmatige scholing een belangrijke randvoorwaarde is. Maar op wat voor een terreinen moet een OR zich dan scholen? Het ervaringsniveau van de OR is op dat punt bepalend. In een trendanalyse van het GBIO maakt men onderscheid in: een startende OR die zich doorgaans richt op het vergaren van kennis omtrent de wet (taken en bevoegdheden), het bepalen van zijn werkwijze en positie; OR'en die zich vervolgens richten op het ontwikkelen van hun vaardigheden en op de relatie met hun omgeving; de ervaren OR'en die zich meer verdiepen in inhoudelijke onderwerpen. Wij beschrijven in de onderstaande paragrafen een programma voor een nieuwe OR die uit relatief veel nieuwe leden bestaat, en een werkwijze voor een meer ervaren OR die zijn scholingsbehoefte wil vaststellen en vertalen naar een scholingsplan. 2. Mogelijke thema's voor een nieuwe OR Een OR die na de verkiezingen verder gaat in een geheel of grotendeels vernieuwde samenstelling, wil vaak als groep een stevige basis leggen voor het OR-werk. Een goede start hiervoor is een training op maat. Zo'n eerste training duurt twee à drie dagen. U kunt ook kiezen voor een tweedaagse training plus een terugkomdag. Hieronder vindt u een aantal onderwerpen die in zo'n eerste training een plaats kunnen krijgen. De keuze en de aanpak van deze onderwerpen komen voort uit de ervaring van het SBI in het begeleiden van vele OR'en in alle soorten organisaties. Mogelijke thema's voor een nieuwe OR Thema 1: Wat kan en mag de OR? Het is belangrijk dat u weet wat de formele taken en bevoegdheden zijn van de OR. Deze zijn te vinden in de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Thema 2: Wat voor OR willen we zijn? Er zijn allerlei soorten OR'en. Sommige OR'en stellen zich bijvoorbeeld op als strijdbare belangenbehartigers. Andere kiezen voor een rol als meedenker en adviseur van het management. Verder zijn er OR'en die zich actief bezig houden met de toekomst van de organisatie. Andere beperken zich tot praktische zaken die het personeel direct aangaan. Thema 3: Hoe profileren we ons naar de achterban? U vertegenwoordigt het personeel. Maar hoe zorgt u ervoor dat het personeel weet waar de OR mee bezig is en dat u voldoende input krijgt? Thema 4: Hoe werken we samen met de bestuurder? Om resultaat te kunnen boeken is het belangrijk dat u een goede samenwerkingsrelatie opbouwt met uw bestuurder. 1

2 Thema 5: Wat worden onze speerpunten? Met welke concrete onderwerpen gaat u aan de slag? Als er veel gebeurt in de organisatie, is het verstandig om prioriteiten te stellen. U kiest dan een aantal speerpunten waarop u zich te komende tijd gaat concentreren. Thema 6: Hoe werken we samen als team? In de OR moet u samen de klus klaren. U moet daarom goed weten wat u aan elkaar hebt. Thema 7: Hoe verdelen we de taken? Veel OR'en verdelen de taken door het werken in commissies of werkgroepen. Dat betekent dat OR-leden zich specialiseren, bijvoorbeeld in arbo, sociaal beleid of financiën. Andere taken zijn die van voorzitter en secretaris. Dit zijn zeven thema's die trainers van SBI vaak behandelen in een training voor een nieuwe OR. Houdt u er rekening mee dat in een driedaagse training ongeveer zes of zeven thema's behandeld kunnen worden. In een tweedaagse training passen er zo'n vier of vijf. 3. Het vaststellen van de scholingsbehoeften en scholingsplan van OR'en met enige ervaring Het vaststellen van scholingsbehoeften en scholingsplan van een OR met enige ervaring begint met het in kaart brengen van de beginsituatie: tegen welke knelpunten loopt de organisatie aan? welke competenties moet de OR in huis hebben om aan de oplossing hiervan te kunnen bijdragen? Hoe ziet de bestuurder de samenwerking met en de bijdrage van de OR? Als u zicht heeft op deze vragen, kunt u vervolgens beginnen met het opstellen van het scholingsplan. A. De beginsituatie in kaart brengen 1. Wat speelt er in de organisatie? Welke onderwerpen, knelpunten spelen er en vragen in de komende periode om een oplossing? De beantwoording van deze vraag kan plaats vinden door een analyse te maken van het functioneren van de organisatie. 2. Welke bijdrage wil de OR hieraan leveren? Wil de OR actief aan de slag met een aantal van de geconstateerde knelpunten of wil de OR een passievere rol door de oplossing die de directie kiest, te toetsen aan uitgangspunten van de OR? 3. Welke competenties moet de OR in huis hebben om de rol te kunnen vervullen waarvoor hij kiest? Met behulp van de competentiemeter 'De wereld van de succesvolle OR' kunnen de gewenste competenties worden benoemd. Competenties in de zin van houding, visie, vaardigheden en kennis die nodig zijn om aan de slag te gaan met de actuele thema's en knelpunten. 2

3 De competentiemeter is het resultaat van jarenlange praktijkervaring van SBI-trainers in het begeleiden van ondernemingsraden. Het bundelt de competenties waarvan wij zien dat succesvolle ondernemingsraden ze in huis hebben. Het profiel bevat zestien competenties, verdeeld over vier gebieden. Zie bijlage. 4. Welke competenties heeft de OR op dit moment in huis? Stel met behulp van de competentiemeter de huidige competenties van de OR vast. Ga daarvoor naar Op de homepage ziet u, als u een stukje naar beneden scrolt, het logo van de OR competentiemeter staan. U kunt de test invullen als persoon of namens de gehele OR. Als u de test ingevuld hebt, krijgt u een eerste overzicht van de competenties die u als persoon of de OR in huis heeft. 5. Wat is het netwerk aan deskundigheden waarop de OR een beroep kan doen? Een OR hoeft niet perse alle kennis in huis te hebben. De OR kan ook een beroep doen op deskundigen binnen de organisatie (bijvoorbeeld van de afdelingen P&O en financiën) en deskundigen van buiten de organisatie (een trainer, juridisch adviseur, OR-collega's van andere organisaties). 6. In gesprek met de bestuurder over bijdrage OR aan de organisatie Evalueer samen met de bestuurder/hrm uw onderlinge samenwerking en de rol en bijdrage van de OR over de afgelopen periode binnen de organisatie. Kijk vervolgens samen vooruit: wat zou de rol en bijdrage van de OR voor de organisatie in de komende periode moeten zijn? Welke thema s spelen in de organisatie en zou deze OR kunnen/willen oppakken? Wat kan er verbeteren aan de de samenwerking/werkwijze? Bespreek in deze fase ook wat bestuurder/hrm belangrijk vinden bij deskundigheidsbevordering. Welke criteria hanteren zij bij de beoordeling van een scholingsplan? Zijn dat de kosten, het rendement, de verletdagen of de ontwikkeling van medewerkers of andere criteria? 3

4 B. Opstellen van het scholingsplan Op basis van: a. de gewenste competenties (vraag 3), b. de inventarisatie van de competenties waarover de OR op dit moment beschikt (vraag 4) en c. de inventarisatie van het netwerk van deskundigen waarop de OR een beroep kan doen (vraag 5), d. de wensen van directie HRM (vraag 6) kan de OR het scholingsplan concreet gaan invullen. Hierbij kunnen verschillende manieren van leren ingezet worden, o.a.: zelfstudie op basis van informatie op internet of op basis van literatuur; het inschakelen van een collega die veel over dit onderwerp weet; het volgen een maatwerkcursus door de OR als geheel; het individueel volgen van een open inschrijvingscursus; een externe adviseur of deskundige in te schakelen; een blended learning traject op te zetten: een leertraject waarbij elementen van training gecombineerd worden met online leren (lesbrieven, opdrachten, vaardigheden, coaching). Scholingsplan OR.. Leerwens op het gebied van: Prioriteit Voor wie?: hele OR, individueel OR-lid Middels: zelfstudie, interne deskundige, maatwerk training, open training, externe deskundige, als onderdeel van een blended learning traject (BLT) Houding / visie: Vaardigheden: Kennis / thema's: Meer informatie? Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met uw trainer of met Wim Dolmans, tel of 4

5 Bijlage Overzicht competenties en competentiegebieden van het OR-competentiemodel De wereld van de succesvolle OR Visie Ontwikkelen 1. Prioriteiten stellen 2. Informatie verwerven en verwerken 3. Mening vormen 4. Personeel vertegenwoordigen Invloed uitoefenen 5. Strategisch optreden 6. Overtuigen 7. Onderhandelen Managen OR 8. Teamwork 9. Effectief vergaderen 10. Plannen en organiseren Voorwaarden 11. Gedrevenheid 12. Communicatief vermogen 13. Assertiviteit 14. Conflicthantering 15. Helikopterview 16. Leervermogen 5

Schatten van de ondernemingsraad

Schatten van de ondernemingsraad Schatten van de ondernemingsraad Schateiland OR-trainingen Samen starten in de OR Samen werken aan invloed Samen werken met de WOR Samen werken aan de reorganisatie Samen werken met de bestuurder Samen

Nadere informatie

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe?

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? Januari 2011 7.0035 MK Inhoud Voorwoord Wie zijn de achterban? WAT heeft de MR met zijn achterban? HOE bereikt de MR zijn achterban? Communicatiemiddelen Relevante

Nadere informatie

Catalogus Opleiding & Training Ondernemingsraden

Catalogus Opleiding & Training Ondernemingsraden Catalogus Opleiding & Training Ondernemingsraden Modules als vertrekpunt voor de opbouw van opleidingen en trainingen specifiek voor ondernemingsraden Najaar 2011 Colofon, bureau voor beleids- en organisatieontwikkeling

Nadere informatie

Ambtelijk secretaris levert bijdrage aan professionelere OR

Ambtelijk secretaris levert bijdrage aan professionelere OR Ambtelijk secretaris levert bijdrage aan professionelere OR Brenda Vink Uit onderzoek (OR Insight 2012) blijkt dat ca. 61% van de ondernemingsraden ondersteund wordt door een ambtelijk secretaris. De omvang

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Brochure. Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie

Brochure. Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie Brochure Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie OR en contact met de achterban OR Academy Inhoudsopgave Over OR Academy 3 Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie 4 Algemene informatie

Nadere informatie

Maak je eigen professionaliseringsplan!

Maak je eigen professionaliseringsplan! DAG VAN DE LERAAR 5 OKTOBER 2013 Maak je eigen professionaliseringsplan! Een minicursus Sectorraad Hoger Onderwijs CNV Onderwijs Academie Maak je eigen professionaliseringsplan! 1. Inleiding In de CAO

Nadere informatie

VOORBEELDPROGRAMMA 2-DAAGSE MAATWERKCURSUS. voor een startende OR

VOORBEELDPROGRAMMA 2-DAAGSE MAATWERKCURSUS. voor een startende OR VOORBEELDPROGRAMMA 2-DAAGSE MAATWERKCURSUS voor een startende OR Dit cursusprogramma is bedoeld als voorbeeld voor een tweedaagse scholing voor een startende ondernemingsraad (OR). Uitgangspunt voor dit

Nadere informatie

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN ondersteuning bij de invoering van het Persoonlijk Ontwikkelingsplan 1 2 Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

Nadere informatie

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 Inhoud Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 DEEL 1 LEIDINGGEVEN DE PRAKTIJK 1 Aan de slag als leidinggevende 19 1.1 Leidinggeven: wat vraagt dat van mij? 19 1.2 Hoe maak

Nadere informatie

GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 1

GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 1 GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 1 Thematrainingen 2015 Met thematrainingen verdiept u uw persoonlijke medezeggenschapsvaardigheden en kennis. Elke thematraining bestaat uit een combinatie

Nadere informatie

Training, advies en begeleidingstrajecten voor organisaties in de zorg en welzijn

Training, advies en begeleidingstrajecten voor organisaties in de zorg en welzijn Training, advies en begeleidingstrajecten voor organisaties in de zorg en welzijn Onze UITDAGING: Managementproblemen oplossen: doortastend en doeltreffend Onze stijl: De Rotterdamse School: gericht de

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

NIEUW IN DE OR. Introductie. Inhoud van de training. Aantal deelnemers. Open inschrijving. Garantie

NIEUW IN DE OR. Introductie. Inhoud van de training. Aantal deelnemers. Open inschrijving. Garantie NIEUW IN DE OR NIEUW IN DE OR Introductie U bent gekozen, al dan niet met stemmen, in de ondernemingsraad. Gefeliciteerd! Het is een boeiende wereld waar u in gestapt bent. Waar /hoe nu verder? Waar moet

Nadere informatie

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Inhoud Actie-overzicht bij plan van aanpak HRM 5 1. Inleiding 7 2. Visie 9 3. Positionering en verdere professionalisering unit HRM 11 3.1 Positionering HRM 11 3.2

Nadere informatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie

QUICK-SCAN ZEK KWALITEIT VAN ZORG

QUICK-SCAN ZEK KWALITEIT VAN ZORG QUICK-SCAN ZEK KWALITEIT VAN ZORG INHOUDSOPGAVE BLZ. 1 INLEIDING...1 2 DE QUICK-SCAN...1 2.1 Waarom een quick-scan?...1 2.2 Welke begrippen gebruiken we?...2 2.3 Hoe beoordelen we?...2 2.4 Met welke instrumenten

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Modellen voor lokale participatie

Modellen voor lokale participatie Modellen voor lokale participatie Een zoektocht naar toekomstbestendige, lokale burger- en cliëntenparticipatie Colofon Uitgave: Koepel Wmo-raden, Movisie, Zorgbelang Noord-Holland Auteurs: Maarten de

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller

Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller Inhoud Het bedrijfseconomisch geweten van de organisatie 5 : iets voor u? 7 Groningse accenten: een waardevolle voorsprong

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Vergroot de meerwaarde van de (c)mr en de deelraden

Vergroot de meerwaarde van de (c)mr en de deelraden Cursussen, conferenties en advies Vergroot de meerwaarde van de (c)mr en de deelraden Cursusaanbod voor (c)mr en in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs 2009/2010 Volg een cursus bij AOb scholing Professionele

Nadere informatie

Werken met een Team Ontwikkelings Plan (TOP) praktische hulp voor de ontwikkeling van teamwerk

Werken met een Team Ontwikkelings Plan (TOP) praktische hulp voor de ontwikkeling van teamwerk Werken met een Team Ontwikkelings Plan (TOP) praktische hulp voor de ontwikkeling van teamwerk Inhoud I Het Team Ontwikkelings Plan (TOP) 2 II Teamontwikkeling in kaart 3 III Hoe ziet een TOP eruit? 5

Nadere informatie

De ondersteuningsplanraad komt eraan

De ondersteuningsplanraad komt eraan PO passend onderwijs en zorg De ondersteuningsplanraad komt eraan Aanbevelingen voor de inrichting Hessel de Boer Véronique Janssen Simone Kessels Kees van Rooijen De ondersteunings planraad komt eraan

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie