Het ontwikkelen van de vastgestelde Competenties van Crisis Management Teamleden: wat is trainable?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het ontwikkelen van de vastgestelde Competenties van Crisis Management Teamleden: wat is trainable?"

Transcriptie

1 Het ontwikkelen van de vastgestelde Competenties van Crisis Management Teamleden: wat is trainable? Niet alle competenties zijn even gemakkelijk te trainen. Ook zijn ze niet allemaal op dezelfde wijze te ontwikkelen. Hieronder geven we een overzicht van de verschillende competenties van Crisis Management Teamleden en de bijbehorende definities. Bij deze competenties bespreken we kort in hoever ze (volgens relevante literatuur) te ontwikkelen zijn, zowel off-the-job (bv. in trainingen en opleidingen en externe coaching) als on-the-job (op de werkplek, in het dagdagelijkse werk, al dan niet met ondersteuning van bv. een coach, mentor of de eigen leidinggevende). Dit overzicht kunt u gebruiken bij het nadenken en vaststellen wat voor u de beste manier is om zwakke punten te versterken en uw kwaliteiten beter te benutten. 1. Persoonlijk gedrag: 1.1 Durf Definitie: risico's aangaan om uiteindelijk een bepaald herkenbaar resultaat te behalen. Deze competentie is moeilijk te ontwikkelen. Durfgedrag (als tegenovergestelde van risicomijdend gedrag) hangt onder meer samen met de cultuur van de organisatie; wordt het beloond of afgestraft, is er sprake van veel risicomijdend gedrag? In veel organisaties is beloning / straf afhankelijk van het resultaat en niet van het omgaan met risico s op zichzelf. Off-the-job is het gedrag zeer moeilijk te ontwikkelen. Er kan wel getraind worden op het realistisch inschatten van risico s, maar durfgedrag is op zich moeilijk te trainen. (en risicomijdend gedrag is moeilijk af te leren ). On-the-job kan een mentor stimuleren en belonen dat de betrokkene risico's neemt. In de organisatie moet het dan wel mogelijk zijn om risico s te nemen (de betrokkene zal zich wel gesteund moeten voelen door bv. de leiding). Ook kan het in teamverband omgaan met risico s betrokkenen helpen om meer durfgedrag te vertonen. Het ontwikkelen van durf kan in samenhang met initiatief en besluitvaardigheid worden gebracht. 1.2 Initiatief Definitie: kansen c.q. mogelijkheden signaleren en ernaar handelen. Liever uit zichzelf beginnen dan passief afwachten. Initiatief is moeilijk zelfstandig te ontwikkelen. Initiatief is een kwantitatief gedragskenmerk. De kwaliteit van het initiatief heeft een relatie met de competentie oordeelsvorming.

2 Off-the-job: in trainingen kan een persoon wel geleerd worden dat pro-actief optreden veelal effectiever is dan re-actief handelen (de zeven eigenschappen van Covey kunnen hierbij onder meer behulpzaam zijn om ook echt pro-actief gedrag te ontwikkelen). Ook bewustwording van processen die maken dat een persoon terughoudend is (bv. ideëen over hoe anderen hen zien) kan bijdragen aan het ontwikkelen van meer proactief gedrag. On-the-job: directe feedback van bv. een buddy naar aanleiding van concrete situaties (bv. vergaderingen) kan ertoe bijdragen dat de betrokkene zich meer bewust wordt van zijn gedrag. Daarmee ontwikkelt de betrokkene nog geen initiatiefgedrag. Een lage score op initiatief gaat vaak samen met een lage score op durf. 1.3 Schakelvermogen. Definitie: indien zich wijzigingen in de omstandigheden voordoen, zoals problemen of kansen, de eigen gedragsstijl veranderen teneinde het gestelde doel te bereiken. Off-the-job: te ontwikkelen door te oefenen in het omgaan met weerstanden, van stijl wisselen in bv. onderhandelingssituaties, alternatieve gedragswijzen aanleren in het leidinggeven aan anderen. On-the-job: coaching door een coach op de werkplek vraagt gedegen voorbereiding en feedback vanwege het grote afbreukrisico. Een lage score op schakelvermogen gaat vaak samen met een lage score op leidinggeven. 1.4 Stressbestendigheid, effectief blijven presteren onder tijdsdruk, bij tegenslag, teleurstelling of tegenspel. Dit gedrag kan worden ontwikkeld door trainingen stressmanagement, yoga, time management en dergelijke. Uit recent onderzoek blijkt, dat het aanpassen van de organisatiecontext waardoor meer controls beschikbaar komen, een belangrijke bijdrage kan leveren aan het verminderen van stress bij betrokkenen. On-the-job: coaching en intervisie kunnen enig soelaas bieden in het vergroten van inzicht in factoren die leiden tot stress. Ook kan het ontwikkelen van competenties als het plannen en organiseren van het eigen werk worden ondersteund.

3 Off-the-job: dient training en coaching zich te richten op het ontdekken van stresserende situaties, inzicht krijgen in de systemen in het werk die maken dat mensen stress ervaren en vergroten van zelfvertrouwen (o.a. door vaardigheden in het beinvloeden van de omgeving, zoals assertief gedrag te versterken). Wanneer de ontwikkeling van onder meer plannen en organiseren, assertief reageren, probleemanalyse en luisteren toeneemt, zal de betrokkene minder last hebben van stress 2. Management en organisatie 2.1 Taakgericht leiderschap, Definitie: richting en sturing geven aan taak uitoefening van anderen (medewerker, collega of leidinggevende) in het kader van hun taakvervulling; stijl en methode van leidinggeven aanpassen aan betrokken individuen, taken en situatie. Dit is goed aan te leren. Het betreft stijlen als opdrachten geven, overtuigen, overleggen en delegeren. Off-the-job: door middel van groeps-/individuele training. On-the-job: door middel van actieve coaching door een mentor. Deze dient met de betrokkene na te gaan welke stijl adequaat is in relatie tot de taakgeschiktheid van de medewerker. Een lage score op leidinggeven kan samengaan met een lage score op schakelvermogen. 2.2 Plannen en organiseren, Definitie: effectief het eigen werk en het werk van anderen organiseren door het plannen van doelstellingen, tijd en activiteiten; beschikbare tijd en inspanningen van zichzelf en anderen richten op de hoofdzaken en de acute problemen. Off-the-job: de methodisch-technische component van dit gedrag kan goed worden ontwikkeld met behulp van off-the-job-trainingen op het gebied van projectmatig werken, time management en dergelijke. Aanvullende coaching in de werksituatie bevordert de transfer. Het disciplinegedeelte is veel lastiger te leren en heeft vooral betrekking op de behoefte aan overzicht, planmatigheid en structuur in het werk. On-the-job: De werkomgeving kanl een bepaalde druk op leggen door eisen te stellen (bv. het aanhouden van deadlines, het werken volgens bepaalde systematieken, het op tijd informeren van mensen, enz.), waardoor de discipline wordt versterkt.

4 Een lage score op plannen en organiseren kan samengaan met een lage score op oordeelsvorming en voortgangsbewaking. Plannen en organiseren gaat vooraf aan voortgangsbewaking. Een hoge score op stressbestendigheid en schakelvermogen kan eveneens samengaan met een lage score op plannen en organiseren (en voortgangsbewaking) 2.3 Voortgangsbewaking, Definitie: opstellen en bewaken van procedures om de voortgang van taken of activiteiten van medewerkers en van de eigen taken en verantwoordelijkheden te bewaken en zeker te stellen. Off-the-job: zie plannen en organiseren On-the-job: deze gedragskenmerk is goed te ontwikkelen op de werkplek (werken met agenda, meetmomenten, werken met mijlpalen, checklists en dergelijke). Een lage score op voortgangsbewaking kan samengaan met een lage score op plannen en organiseren. 3. Analyse en besluitvorming 3.1 Besluitvaardigheid, Definitie: beslissingen nemen door middel van het ondernemen van acties of zich vastleggen door middel van het uitspreken van oordelen. Op zichzelf is besluitvaardigheid lastig te ontwikkelen. Onvoldoende besluitvaardigheid kan namelijk direct samenhangen met inadequate probleemanalyse, onjuiste oordeelsvorming, een ineffectief besluitvormingsproces. Ook kan het zo zijn dat de betrokkene terugdeinst voor het doorhakken van knopen (en bv. onvoldoende kennis heeft of onvoldoende vertrouwen heeft in eigen ervaring, moeilijk met onzekerheid omgaat of met weerstanden bij anderen). Off-the-job: trainingen projectmatig werken en resultaatgericht managen kunnen helpen doordat zij betere voorwaarden scheppen om besluitvaardigheid te vertonen. On-the-job: kan de betrokkene worden gestimuleerd genoegen te nemen met een werkbaar besluit in tegenstelling tot het streven naar het perfecte besluit. Een lage score op besluitvaardigheid kan samengaan met een lage score op durf en stressbestendigheid.

5 3. 2 Probleemanalyse, Definitie: signaleren van problemen; herkennen van belangrijke informatie; verbanden leggen tussen gegevens. Opsporen van mogelijke oorzaken van problemen; zoeken naar terzake doende gegevens. Off-the-job: het opsporen van oorzaken en zoeken naar informatie die met het probleem te maken heeft' is goed te ontwikkelen in opleidingen. Ook is de methodische kant goed te ontwikkelen (denk aan technieken als Kepner Tregoe, Root Cause Analysis, enz.). On-the-job: coaching dient zich vooral te richten op datgene wat de betrokkene te weinig heeft of mist, zoals het leggen van verbanden met wat voor de klant belangrijk is, vraagstellingen vanuit meer dan één invalshoek bekijken, aandacht besteden aan de relevante zaken en niet aan irrelevante details enz. 4. Samenwerken en communicatie 4.1 Teamwork Definitie: actief bijdragen aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer de samenwerking eenonderwerp betreft, dat niet direct van persoonlijk belang is. Teamwork is op zich niet moeilijk, het vraagt vooral de wil en attitude om het eigen belang ondergeschikt te maken aan het teambelang. Off-the-job: te ontwikkelen in trainingen samenwerken, teameffectiviteit, teamrolontwikkeling (bv. Belbin s teamrolmodel) en dergelijke. On-the-job: te ontwikkelen met behulp van actieve coaching van een teamcoach of door intervisie te doen in het team. 4.2 Overwicht. Definitie: vanaf het eerste moment invloed uitoefenen op het gedrag van anderen en deze behouden, waarbij de anderen deze invloed accepteren. Off-the-job: in samenhang met luisteren en sensitiviteit in trainingen goed te ontwikkelen (bv in trainingen adviesvaardigheden, projectleiderschap, presentatievaardigheden, enz.). Met name wanneer 'het eerste contact' en 'rapport building' centraal staat. On-the-job: coaching moet zich vooral richten op het geven van feedback op het verbale en non-verbale gedrag en de effecten hiervan in contacten met anderen.

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken.

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken. Ontwikkeltips 360 graden feedback op competenties Niet elke competentie is even gemakkelijk te ontwikkelen. Toch kun je altijd wel iets doen om een competentie te versterken. Hieronder wordt aangegeven

Nadere informatie

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van:

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van: Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden Mentor consult Met de steun van: Inleiding Uit onze ervaringen is gebleken dat de direct leidinggevende een belangrijke rol speelt

Nadere informatie

TMA Competentiemodel. T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com. EhrmVision 1999-2009 Alle rechten voorbehouden

TMA Competentiemodel. T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com. EhrmVision 1999-2009 Alle rechten voorbehouden TMA Competentiemodel T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com TMA Competentiemodel Inhoudsopgave: Inleiding Aandacht voor details Aanpassingsvermogen Ambitie Assertiviteit

Nadere informatie

Samenvatting Dossier Leidinggeven

Samenvatting Dossier Leidinggeven Samenvatting Dossier Leidinggeven Kader In dit kennisdossier gaat het over leidinggeven in relatie tot de arbeidsomstandigheden. Uitgangspunt bij de arbeidsomstandigheden is de gedeelde verantwoordelijkheid

Nadere informatie

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei Inhoud Trainingen met de focus op resultaat 2 Over ons: LE-EF is een

Nadere informatie

TMA performancematrix

TMA performancematrix TMA performancematrix Demo accountmanager Demo Medewerker 18 december 2013 Stadionweg 37A 3077 AR Rotterdam T 010-3409955 I www.priman.nl E info@priman.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 TMA performancematrix

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon Het actieprogramma Handhaven op Niveau stimuleert en faciliteert overheden en handhavende instanties bij het werken aan handhaving. Het bevordert daartoe verdere professionalisering van handhaving en samenwerking

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Leiderschapstrainingen

Leiderschapstrainingen Leiderschapstrainingen De zorgsector maakt vele veranderingen door: naast veranderingen vanuit de overheid (financiering en andere wetswijzigingen) speelt ook de veranderende zorgvraag een rol. Zorginstellingen

Nadere informatie

TRAININGEN 2010/2011 MANAGEMENTVAARDIGHEDEN PROFESSIONELE ONTWIKKELING UNIEK IN LIMBURG COMMUNICATIE TEAMONTWIKKELING

TRAININGEN 2010/2011 MANAGEMENTVAARDIGHEDEN PROFESSIONELE ONTWIKKELING UNIEK IN LIMBURG COMMUNICATIE TEAMONTWIKKELING 2010/2011 COMPETENTIEGERICHT PERSOONLIJKE AANDACHT KORTDUREND EN EFFECTIEF HOOG RENDEMENT TRAININGEN MANAGEMENTVAARDIGHEDEN PROFESSIONELE ONTWIKKELING UNIEK IN LIMBURG COMMUNICATIE TEAMONTWIKKELING INHOUD

Nadere informatie

Marieke Adesso 29 Mei 2006. Talenten Motivatie Assessment

Marieke Adesso 29 Mei 2006. Talenten Motivatie Assessment Marieke Adesso 29 Mei 2006 Talenten Motivatie Assessment Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Betekenis van de scores 3 3. Consistentie 3 4. Beschrijving van de persoonlijkheid 4.1 Samenvatting 4 4.2 Emotionele

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

Aanbod trainingen 2006-2007

Aanbod trainingen 2006-2007 Aanbod trainingen 2006-2007 F-Act Training & Coaching Engelenstraat 19 6532 XL Nijmegen 024-8440900 / 06-25040123 info@f-act.com http://www.f-act.com Inhoudsopgave pagina De kenmerken van elke F-Act training

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

Competentieprofiel Generalist

Competentieprofiel Generalist Samenvatting Competentieprofiel Generalist TMA teamprofiel best persons Inhoud Inleiding 3 1. Context en afbakening; van best persons naar competentieprofiel 5 2. Werkwijze en onderbouwing 6 2.1 Voordracht

Nadere informatie

Mijn aanbod Vanuit mijn expertise heb ik volgende trainingen ontwikkeld. De opleidingen worden gepersonaliseerd naargelang de doelgroep:

Mijn aanbod Vanuit mijn expertise heb ik volgende trainingen ontwikkeld. De opleidingen worden gepersonaliseerd naargelang de doelgroep: Mijn doelgroep Beginnende managers: elijk sterke experts. Vanuit deze expertise ben je doorgegroeid naar een leidinggevende functie. Wat deze functie van jou vereist, is dat je mensen kan aansturen. Met

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Trainingen. Attitude en Mindset. Moraal Resultaatgericht Coachen

Trainingen. Attitude en Mindset. Moraal Resultaatgericht Coachen Moraal Resultaatgericht Coachen coaching & training voor bedrijven en particulieren Hoornplantsoen 64 2652 BM Berkel en Rodenrijs telefoon 010-5225426 Hoornplantsoen 64 mobiel 06-40597816 info@resultaatgericht-coachen.nl

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

ARBOCATALOGUS WERKEN ZONDER STRESS IN INSTALLATIE- EN ISOLATIEBRANCHES

ARBOCATALOGUS WERKEN ZONDER STRESS IN INSTALLATIE- EN ISOLATIEBRANCHES ARBOCATALOGUS WERKEN ZONDER STRESS IN INSTALLATIE- EN ISOLATIEBRANCHES INHOUD Inhoudsopgave... 2 Disclaimer... 3 1 Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Doelgroep... 4 1.3 Leeswijzer... 5 2 Werkdruk...

Nadere informatie

Voorbeeld Persoonlijk Profiel Insights Discovery

Voorbeeld Persoonlijk Profiel Insights Discovery Voorbeeld Persoonlijk Profiel Insights Discovery Xzellent training coaching Postbus 76 4797 ZH Willemstad 0800 444 5 666 info@xzellent.nl www.xzellent.nl PERSOONLIJKE GEGEVENS Frank Voorbeeld Coaching

Nadere informatie

Gedragsanalyse. Carine Voorbeeld. Management Versie

Gedragsanalyse. Carine Voorbeeld. Management Versie Gedragsanalyse Management Versie Grensbeeklaan 6, 2 Berchem Tel: +32 ()3 242 49 Copyright 1984-13. Target Training nternational Ltd. NTROUCTE Onderzoek naar menselijk gedrag lijkt uit te wijzen dat mensen

Nadere informatie

Situationeel Leidinggeven

Situationeel Leidinggeven Hand out behorende bij de training Situationeel Leidinggeven Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. St. Gerardusplein 26 33 WTC Amsterdam 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel

Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Hoofdstuk over effectieve verkoop Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk over interviews Insights Discovery

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Management, Consulting & Research

Management, Consulting & Research Het rendement van leiderschapsopleidingen verhogen Jos, 42 jaar, is altijd al onze sterke man geweest op het financieel departement. Hij weet zeer goed waar hij mee bezig is en heeft een vlot contact met

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING info@exellior.com September 2014 Copyrights KNOWLEDGE INTO ACTION 2 GEFELICITEERD! U heeft besloten meer te willen weten over de ontwikkeling

Nadere informatie