L E E R G AN G AM B T E L I J K S E C R E T A R I S I I I 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "L E E R G AN G AM B T E L I J K S E C R E T A R I S I I I 1"

Transcriptie

1 L E E R G AN G AM B T E L I J K S E C R E T A R I S I I I 1 Heeft u als taak ondersteuning te bieden aan een groep mensen die invloed wil uitoefenen? Dan wordt er veel van u gevraagd. U moet een verscheidenheid aan kennis, vaardigheden en houding kunnen inzetten om alle finesses van dit boeiende vak te beheersen. In de vier modules die deze leergang telt krijgt u zeer persoonlijke begeleiding bij het werken aan de competenties die u hiervoor nodig heeft. Wat u leert kunt u direct toepassen in huiswerkopdrachten die zo goed mogelijk aansluiten bij uw eigen praktijk. Voor wie Deze leergang is bedoeld voor ervaren ambtelijk secretarissen van ondernemingsraden en andere medezeggenschapsorganen (cliëntenraden en medezeggenschapsraden op scholen). Ook secretarissen en ambtelijk ondersteuners van andere groepen die belangenbehartiging tot doel hebben behoren tot de doelgroep. Ook als u dit beroep uit wilt gaan oefenen staat deze leergang voor u open 1. Ervaring is een vereiste. Deze ervaring mag u ook in andere beroepen, bij ander soort groepen en in andere werkzaamheden hebben opgedaan. U kunt in ieder geval aan deze leergang deelnemen wanneer u eerder bij ATIM de leergangen (ambtelijk) secretaris 1 en 2 heeft gevolgd. Ook als u ruime werkervaring heeft als (ambtelijk) secretaris, ondersteuner of in soortgelijke werkzaamheden kunt u mogelijk instromen in deze leergang. Als u denkt dat u hiervoor in aanmerking komt, of u twijfelt, neemt u dan contact met ons op. We overleggen dan of dit de juiste leergang voor u is. De leergang is door de VASMO (Vereniging van Ambtelijk Secretarissen) erkend en afgestemd op het niveau adviseur medezeggenschap. Na deelname aan deze leergang ontvangt u een certificaat. Daarvoor dient u de vier modules binnen twee jaar af te ronden. Inhoud van de leergang Deze leergang bestaat uit vier modulen: De invloedrijke OR De vraag hoe de OR nou daadwerkelijk invloed kan uitoefenen komt bij u vast ook regelmatig voorbij. In deze module leert u op welke manier u kunt ondersteunen bij dit vraagstuk. Plannen en managen De manier van werken binnen de medezeggenschap verandert. Steeds vaker worden ORvraagstukken als een project aangepakt. Dat betekent nadenken over de opdracht, taakverdeling, manier van werken en uw rol als (ambtelijk) secretaris binnen het project. Deze module biedt u daarvoor handvatten. De OR als groep Als (ambtelijk) secretaris van een groep bent u zeer betrokken bij het functioneren van die groep. U bent geen lid van de groep, werkt in opdracht van de groep en bent vaak meer ervaren dan de groep. Dat betekent dat u kunt coachen, ondersteunen, inwerken, bemiddelen en nog veel meer, en dat u zich tegelijkertijd bewust moet zijn van uw positie om dit met succes te kunnen doen. In de module over groepsontwikkeling en coaching gaan we op al deze aspecten in. 1 In het programma van de leergang wordt vaak de OR genoemd. Als u secretaris of ondersteuner van een andere groep bent kunt u natuurlijk OR vervangen door uw eigen groep.

2 L E E R G AN G AM B T E L I J K S E C R E T A R I S I I I 2 Organisatieontwikkelingen Uw OR (of andere groep) krijgt regelmatig met ontwikkelingen in de organisatie te maken waarover u advies wilt uitbrengen. Hoe komt de groep tot een weloverwogen en deskundig oordeel waarop zij een advies kunnen baseren dat serieus genomen zal worden? Welke vragen moeten daarvoor beantwoord zijn? Hoe beoordeel je de context waarbinnen dit advies tot stand komt? Op deze vragen krijgt u in deze module een antwoord. Doordat de leergang modulair is opgebouwd kunt u kiezen in welke onderwerpen u zich verder wilt verdiepen. Ook heeft u de mogelijkheid om te kiezen in welk tempo en in welke volgorde u de modules wilt volgen. Elke module wordt een keer per jaar aangeboden. U kunt de totale leergang dus in een jaar afronden, maar het is ook een optie om de modules over een langere periode te verspreiden. Werkwijze Tijdens de leergang doet u veel oefeningen en opdrachten. De oefeningen worden waar mogelijk afgestemd op uw specifieke situatie en leerwensen. Doordat aan de leergang deelnemers uit verschillende organisaties meedoen, heeft u de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met mensen die hetzelfde werk doen. Tijdens de leergang stelt u een portfolio samen. Hierin zitten de resultaten van de opdrachten die u uitvoert. Met sommige opdrachten kunt u tijdens de bijeenkomsten een start maken, maar we verwachten ook dat u thuis een aantal huiswerkopdrachten uitvoert. Dit is bij sommige modules tussen de bijeenkomsten, bij andere modules er na. Telefonische helpdesk U kunt in de periode dat u de leergang volgt zonder bijkomende kosten gebruik maken van de telefonische helpdesk van ATIM. Documentatie Bij de start van de cursus krijgt u een documentatiemap die u kunt gebruiken als naslagwerk. Praktische informatie Deze cursus bestaat uit vier modules verspreid over een jaar. De modules kunnen ook los worden gevolgd en de hele leergang kan ook over meer dan een jaar worden uitgesmeerd. De kosten voor de gehele leergang bedragen 4.170,-. Over dit bedrag bent u geen BTW verschuldigd. Koffie, thee, lunch en een uitgebreide documentatiemap en boeken zijn bij de prijs inbegrepen. Er is geen overnachting bij inbegrepen. De leergang wordt tenminste eenmaal per jaar aangeboden. De eerstvolgende cursusdata zijn te vinden op de cursuskalender. Deze leergang vindt plaats in (de buurt van) Utrecht. Genoemde prijzen zijn geldig t/m

3 L E E R G AN G AM B T E L I J K S E C R E T A R I S I I I 1 De invloedrijke OR De vraag hoe de OR nou daadwerkelijk invloed kan uitoefenen komt bij u vast ook regelmatig voorbij. In deze module leert u op welke manier u kunt ondersteunen bij dit vraagstuk. Na afloop van deze module kunt u: Benoemen wat de meerwaarde is van het werken met een visie en welke elementen onderdeel kunnen uitmaken van een visie. De OR ondersteunen bij het opstellen en gebruiken van een visie. Beschrijven welke elementen in een advies horen. Modellen kiezen en gebruiken die behulpzaam zijn bij het opstellen van een advies De OR uitleggen hoe zij een advies kunnen inzetten om invloed uit te oefenen Verschillende onderhandelingsstijlen herkennen en een passende stijl kiezen bij situaties die voorkomen in de medezeggenschap. Uitleggen op welke manier netwerken gebruikt kan worden als een manier om invloed uit te oefenen. De OR begeleiden bij het toepassen van de netwerkmethode Het verschil benoemen tussen conflicten op inhoud-, proces- en procedureniveau. Manieren onderscheiden om een conflict aan te pakken. Voorstellen doen voor een aanpak waarbij een conflict gecontroleerd verloopt. Acties ondernemen die bijdragen aan het verkleinen van een conflict. Na afloop van de leergang bestaat uw portfolio uit: Een plan om uw OR strategisch te laten werken. Een netwerkplan voor een onderwerp waar uw OR mee bezig is. Een mindmap over uw rol bij conflicthantering. Competenties Met deze cursus verstrekt u de volgende competenties: Communiceren Ondernemerschap Overtuigen Anticiperen Netwerkvaardigheid Organisatiebewustzijn Oordeelsvorming Overtuigingskracht Tijdsbesteding Deze module bestaat uit drie dagen. De eerste twee dagen zijn aaneengesloten, de derde dag volgt ongeveer zes weken later. We verwachten dat u voor de derde dag een huiswerkopdracht uitvoert. Voor deze opdracht heeft u ongeveer 10 uur nodig. Praktische informatie De kosten voor deze module bedragen 1.350,- per persoon. Over dit bedrag bent u geen BTW verschuldigd. Koffie, thee, lunch en een uitgebreide documentatiemap zijn bij de prijs inbegrepen. Er is geen overnachting bij inbegrepen. Genoemde prijzen zijn geldig t/m

4 P R O G R AM M A 1 Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting op het programma en de werkwijze. 12:30 uur Lunch Werken met een visie We doen een opdracht waarbij u ontdekt wat de meerwaarde is van het werken met een visie. U bedenkt welke elementen onderdeel moeten uitmaken van een visie. Ook gaan we in op de vraag wat er nodig is om een visie in de praktijk te laten werken. U krijgt uitleg over verschillende werkvormen die u kunt gebruiken om een visie te ontwikkelen. Daarna oefent u met het gebruiken van één van deze methoden. Als huiswerk krijgt u een opdracht mee waarbij we u vragen een plan te maken voor uw OR om strategisch te werken. Een belangrijk onderdeel van dit plan is het werken met een visie. 13:30 uur Strategisch adviseren In de vorm van een discussie komt aan de orde op welke vragen je antwoord moet hebben om strategisch te kunnen adviseren. Daarna gaan we natuurlijk ook op zoek naar manieren waarop u aan de antwoorden op deze vragen kunt komen. We gaan in op hoe de OR het advies kan gebruiken om daadwerkelijk invloed uit te oefenen.

5 P R O G R AM M A 2 Cursusdag 2 09:30 uur Strategisch beïnvloeden U krijgt uitleg over verschillende overlegstijlen. Daarbij gaan we in op het verschil tussen verdelend en probleemoplossend onderhandelen als onderdeel van het overleg. Probleemoplossend onderhandelen levert in de meeste gevallen het beste resultaat. U leert op welke manier u van verdelend naar probleemoplossend onderhandelen kunt komen. Door het doen van een paar korte opdrachten wordt duidelijk wat de toepassingsmogelijkheden zijn van de verschillende stijlen uur Lunch Netwerken Netwerken is een belangrijk instrument om invloed uit te oefenen. U krijgt een toelichting op het gebruik van de netwerkmethode en u brengt het netwerk van de OR in kaart. Tijdens de cursusdag maakt u het begin van een netwerkplan voor een onderwerp waarmee de OR bezig is. Hierin werkt u uit welke partijen betrokken zijn, welk belang zij hebben, of ze beïnvloedbaar zijn door de OR en welke acties de OR kan ondernemen. Het afmaken van dit plan is onderdeel van de huiswerkopdracht uur Conflicthantering We gaan in op het verschil tussen conflicten op inhoud-, proces- en procedureniveau. Ook krijgt u een toelichting op de verschillende manieren die er zijn om met een conflict om te gaan. U ontdekt welke manier bij welk soort conflict passend is. U oefent met het aan de hand van cases met het herkennen van verschillende soorten conflicten en het doen van voorstellen voor beste interventiemethode. In het laatste onderdeel van de middag denkt u na over uw rol als ambtelijk secretaris bij conflicten.

6 P R O G R AM M A 3 Cursusdag 3 09:30 uur Huiswerkopdracht bespreken Aan het begin van de ochtend ontvangt u de feedback van de trainer op uw huiswerkopdrachten. Ook geven de deelnemers elkaar feedback. U reflecteert op uw eigen leerproces: wat heeft u geleerd, hoe gaat u dat in de praktijk gebruiken en op welke punten wilt u zich verder ontwikkelen? 12:30 uur Lunch 13:30 uur Oefenen conflicthantering We gaan met behulp van een trainingsacteur allerlei acties oefenen die u als ambtelijk secretaris kunt inzetten om een conflict te verkleinen. Afsluiting van de module Uitreiking van de certificaten

7 L E E R G AN G AM B T E L I J K S E C R E T A R I S I I I 1 Plannen en managen De manier van werken binnen de medezeggenschap verandert. Steeds vaker worden ORvraagstukken als een project aangepakt. Dat betekent steeds weer nadenken over de opdracht, taakverdeling, manier van werken en uw eigen rol binnen het project. Deze module biedt u daarvoor handvatten. Na afloop kunt u: Het belang van projectmatig werken (binnen de medezeggenschap) aangeven Bepalen welke onderwerpen zich lenen voor projectmatig werken Uw rol en positie bij projectmatig werken benoemen Een projectplanning maken en daarbij gebruik maken van verschillende planningsmethoden Reflecteren op uw eigen en andermans projectplan Feedback geven en ontvangen Afwegen wat u doet met ontvangen feedback Bronnen van invloed benoemen De bronnen benoemen die u als AS tot uw beschikking hebt Strategieën bedenken om te zorgen dat het project wordt uitgevoerd, voor de verschillende deelnemers aan projecten strategieën toepassen in oefensituaties SMART formuleren Na afloop van deze module bestaat uw portfolio uit: Een projectplan voor een actueel en relevant onderwerp in uw eigen organisatie Competenties Met deze cursus verstrekt u de volgende competenties: Communiceren Ondernemerschap Overtuigen Plannen Anticiperen Overtuigingskracht Tijdsbesteding Deze module bestaat uit twee dagen, waartussen een periode zit van ongeveer 6 weken. In deze periode verwachten we dat u een huiswerkopdracht uitvoert. Hiervoor heeft u ongeveer 8 uur nodig. Ook voor aanvang van de module heeft u een dagdeel nodig om alvast uw studieboek te lezen. Praktische informatie De kosten voor deze module bedragen 830,- per persoon. Over dit bedrag bent u geen BTW verschuldigd. Koffie, thee, lunch en een uitgebreide documentatiemap zijn bij de prijs inbegrepen. Er is geen overnachting bij inbegrepen. Genoemde prijzen zijn geldig t/m

8 P R O G R AM M A 1 Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting op het programma en de werkwijze. Daarna doen we een opstartoefening waarbij u kennis maakt met elkaar én met de basiselementen van projectplanning 12:30 uur Lunch Wat is een project? Aan de hand van discussie over stellingen en vragen wordt duidelijk welke randvoorwaarden er zijn voor projectmatig werken. Daarna concludeert u welke (mogelijke) onderwerpen uit uw OR-praktijk zich lenen voor projectmatig werken. Projectplanning U krijgt informatie over methoden die u kunt gebruiken om een project te plannen. U oefent met het gebruiken van deze methoden met behulp van een casus. Daarna gaat u ook oefenen met projectplanning bij uw eigen onderwerp. Hiermee maakt u tijdens de cursusdag een start. De rest wordt een huiswerkopdracht. 13:30 uur Projectinrichting U krijgt een aantal handvatten voor het inrichten van een project. Daarbij gaan we in op vragen als: Wie zitten er in een projectgroep? Wie is de opdrachtgever voor het project? Wie en wat heb je nodig om de doelstellingen van het project te halen? Projectcommunicatie Bij projectmatig werken is goede communicatie cruciaal. U stelt vast welke doelgroepen er zijn binnen een OR-project om mee te communiceren en u bespreekt op welke manier u de communicatie aan deze groepen kunt vormgeven.. Taakverdeling en risico s We sluiten de middag af met een discussie over de taakverdeling binnen een project. Waarvoor bent u verantwoordelijk en welke taken liggen bij de OR? Ook kijken we naar de risico s van projectmatig werken binnen de medezeggenschap en bespreken we op welke manier u met deze risico s kunt omgaan.

9 P R O G R AM M A 2 Cursusdag 2 09:30 uur Huiswerkopdracht nabespreken Naar aanleiding van de eerste dag van de module over projectmatig werken heeft u een huiswerkopdracht meegekregen. U heeft vóór vandaag al feedback gekregen op uw opdracht van één van de andere deelnemers uit de leergang. Nu is er ruimte om hier verder op in te gaan. U kunt vragen stellen over de feedback die u heeft gekregen en u bepaalt of en op welke manier u de feedback wilt gebruiken. 12:30 uur Lunch Hoe krijgt u het project uitgevoerd? Als AS bent u niet de leidinggevende van uw projectgroep deelnemers, en u bent waarschijnlijk zelfs niet de projectleider. En u wilt wel graag dat uw project uitgevoerd wordt en dat de deelnemers de hun toebedeelde taken uitvoeren. Welke bronnen van invloed bestaan er? En waar kunt u als AS uit putten? 13:30 uur Strategieën om betrokkenen aan het werk te krijgen We maken een overzicht van de mogelijkheden voor alle deelnemers aan uw projecten. Uit alle strategieën maken we een keuze om mee te oefenen. Afsluiting van de module Uitreiking van de certificaten

10 L E E R G AN G AM B T E L I J K S E C R E T A R I S I I I 1 De OR als groep Ondernemingsraden zijn bijzondere groepen. De leden ervan moeten samen veel werk verzetten en ingewikkelde beslissingen nemen. De samenstelling van de groep is gebaseerd op de uitkomsten van verkiezingen, waardoor er vaak geen speciale aandacht is geweest voor de vraag hoe de losse leden van de groep als team kunnen functioneren. Bij een ambtelijk secretaris die als adviseur werkt hoort ook de rol om te begeleiden bij de groepsontwikkeling en alle mogelijke dilemma s die daarbij komen kijken. In deze module krijgt u hiervoor handvatten. Na afloop van deze module kunt u: Verschillende fasen van groepsontwikkeling en de bijbehorende kenmerken noemen. Een passende vorm van begeleiding voor elke groepsfase bedenken. De theorie over groepsontwikkeling op uw eigen situatie toepassen. Vertellen welke rollen er binnen een team kunnen zijn. De sterke en zwakke kanten van elke teamrol benoemen. Aangeven wat uw eigen teamrol is en reflecteren op wat dat betekent voor uw rol als begeleider van de OR. Kenmerken van individuele en groepscoaching benoemen. Aangeven wat belangrijk is bij in de houding van een (team)coach De feedbackregels uitleggen en zelf toepassen. Uitleggen wat belangrijk is bij vragen stellen en luisteren en dit zelf toepassen. Een plan maken voor het begeleiden van uw OR. Reflecteren op uw eigen rol bij het begeleiden van de OR Gedurende de leergang formuleert u uw eigen huiswerkopdracht die te maken heeft met het begeleiden van de OR. U voert na afloop van de cursusdagen deze opdracht uit en levert hiervan een reflectieverslag in. Daarop krijgt u feedback van de trainer. Het verslag en de feedback maken deel uit van uw portfolio. Competenties Met deze cursus verstrekt u de volgende competenties: Communiceren Samenwerking Probleemanalyse Overtuigen Aanpassingsvermogen Anticiperen Inlevingsvermogen Luisteren Onafhankelijkheid Zelfinzicht Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid Tijdsbesteding Deze module bestaat uit twee dagen. Het uitvoeren van de opdracht integreert u in uw dagelijkse werkzaamheden. Voor maken van het reflectieverslag heeft u ongeveer een dagdeel nodig.

11 L E E R G AN G AM B T E L I J K S E C R E T A R I S I I I 2 Praktische informatie De kosten voor deze module bedragen 800,- per persoon. Over dit bedrag bent u geen BTW verschuldigd. Koffie, thee, lunch en een uitgebreide documentatiemap zijn bij de prijs inbegrepen. Er is geen overnachting bij inbegrepen. Genoemde prijzen zijn geldig t/m

12 P R O G R AM M A 1 Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module met een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting op het programma en de werkwijze. 12:30 uur Lunch Groepsontwikkeling U krijgt uitleg over de verschillende fasen die een groep tijdens zijn ontwikkeling doorloopt. In kleine groepjes brainstormt u over welke vorm van begeleiding past bij elke ontwikkelingsfase. U koppelt de theorie aan uw eigen situatie. In welke fase zit uw OR? Welke begeleiding heeft de OR nodig en wat is uw rol als ambtelijk secretaris daarbij? Wat kunt u doen als er conflicten of weerstand ontstaan? 13:30 uur Teamrollen U krijgt samen met de andere deelnemers uit de groep een opdracht waarbij u in de praktijk ervaart welke teamrollen er zijn. We bespreken de groepsopdracht na en u krijgt een toelichting op de teamrollen van Belbin. Welke rollen heeft hij beschreven, wat zijn de sterke punten en valkuilen van elke rol? Voorafgaand aan de leergang heeft u al een vragenlijst ingevuld om te bepalen bij welke teamrollen bij u passen. U bespreekt de resultaten hiervan en reflecteert op wat dat betekent voor uw rol bij het begeleiden van de OR. Ook past u uw kennis over teamrollen toe op uw eigen OR: hoe schat u de samenstelling van het team in, waar zitten de sterke en zwakke punten van het team? En ook nu weer de vraag: wat betekent dit voor u als ambtelijk secretaris?

13 P R O G R AM M A 2 Cursusdag 2 09:30 uur Groepscoaching Een van de manieren waarop u de ondernemingsraad als groep kunt begeleiden is coaching. We gaan in op de basisprincipes van coaching en het verschil tussen groeps- en individuele coaching. U trekt conclusies over de manier waarop u coaching kunt inzetten in uw eigen praktijk en welke randvoorwaarden daarbij belangrijk zijn uur Lunch Luisteren, vragen stellen en feedback geven Luisteren, vragen stellen en feedback geven zijn vaardigheden die essentieel zijn voor een coach, maar ook bij veel andere vormen van het begeleiden van groepen nodig zijn. U doet in kleine groepjes een aantal korte opdrachten om met deze vaardigheden te oefenen uur Vertaling naar de praktijk Vanmiddag gaat u alle informatie die u in de cursus heeft gekregen verwerken in een opdracht waarmee u met uw eigen OR aan de slag gaat. Door middel van intervisie en/of het oefenen van gesprekken kunt u uw eigen opdracht scherp krijgen en van de andere deelnemers leren. We sluiten de middag af als iedereen voor zichzelf een duidelijke en zinvolle opdracht heeft geformuleerd. U geeft van tevoren aan waar u op gaat letten bij het uitvoeren van de opdracht en waar u in het reflectieverslag aandacht aan wilt besteden. Afsluiting van de module Uitreiking van de certificaten

14 L E E R G AN G AM B T E L I J K S E C R E T A R I S I I I 1 Organisatieontwikkelingen Veel van de adviesaanvragen en instemmingsverzoeken die aan de OR voorgelegd worden hebben te maken met een organisatieverandering of ontwikkeling. Om hier een goed advies over te kunnen geven is het belangrijk om het voorgenomen besluit vanuit verschillende invalshoeken te bekijken: HRM, marketing, financiën, processen & kwaliteit en/of veranderkunde & cultuur. Deze kennis kunt u gebruiken om meer inzicht te krijgen in de aanleiding voor de verandering en om te beoordelen of het plan haalbaar is en bijdraagt aan de doelstelling van de organisatie. In deze module doet u niet alleen kennis op over al deze onderwerpen, maar u leert ook op welke manier u dit kunt benutten bij het beoordelen van plannen voor organisatieveranderingen. U maakt zoveel mogelijk gebruik van voorbeelden uit uw eigen praktijk. Na afloop van deze module kunt u: De personele consequenties herkennen in een adviesaanvraag. Ook kunt u maatregelen benoemen die passen bij verschillende personele consequenties. Een advies formuleren over de personele consequenties van een organisatieontwikkeling. Op hoofdlijnen een aantal actuele HRM-ontwikkelingen beschrijven die behulpzaam kunnen zijn bij het beoordelen van een organisatieontwikkeling. Beoordelen of er voldoende aandacht is voor marketing in een plan voor organisatieontwikkeling. Financiële kengetallen berekenen en aan de hand van deze kengetallen globaal de financiële situatie van een organisatie beoordelen. Herkennen welke gevolgen een organisatieontwikkeling kan hebben voor de processen en kwaliteit in de organisatie. Een aantal relevante kwaliteitsmodellen lezen en benutten om te komen tot een oordeel over een organisatieverandering Een organisatieverandering beoordelen op kritische succesfactoren voor veranderen. Vragen formuleren die u helpen bij het beoordelen van een organisatieontwikkeling. Een gedegen inhoudelijk advies formuleren over een voorgenomen organisatieverandering. Competenties Met deze cursus verstrekt u de volgende competenties: Analyse Oordeelsvorming Initiatief Organisatiebewustzijn Probleemanalyse Overtuiging Tijdsbesteding Deze module bestaat uit drie losse cursusdagen. Tijdens de bijeenkomsten kunt u al een start maken met de huiswerkopdracht, maar daarnaast heeft u tussen de cursusdagen door nog maximaal vier dagdelen nodig voor het maken van de opdracht.

15 L E E R G AN G AM B T E L I J K S E C R E T A R I S I I I 2 Praktische informatie De kosten voor deze module bedragen 1190,- per persoon. Over dit bedrag bent u geen BTW verschuldigd. Koffie, thee, lunch en een uitgebreide documentatiemap zijn bij de prijs inbegrepen. Er is geen overnachting bij inbegrepen. Genoemde prijzen zijn geldig t/m

16 P R O G R AM M A 1 Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module met een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting op het programma en de werkwijze. 12:30 uur Lunch HRM Aan de hand van een voorbeeldcasus leert u om bij een organisatieverandering de personele consequenties te herkennen. In een sociaal plan wordt vastgelegd op welke manier de organisatie omgaat met personele consequenties van een organisatieverandering. U krijgt uitleg over hoe een sociaal plan tot stand komt en welke elementen hierin aan de orde komen. Ook gaan we in op andere manieren om personele consequenties op te vangen. 13:30 uur Vervolg HRM Vanmiddag beginnen we met een presentatie over actuele ontwikkelingen op het terrein van HRM, o.a. competentiemanagement en het nieuwe werken. U vertaalt dit naar uw eigen praktijk: welke ontwikkelingen en modellen zijn voor uw OR nuttig om te gebruiken bij het beoordelen van een organisatieontwikkeling? En op welke manier kunt u hier dan gebruik van maken? Marketing We bekijken een stroomschema voor het maken van een marketingplan. Aan de hand van dit schema oefent u met het beoordelen van een plan voor organisatieontwikkeling: is er voldoende aandacht besteed aan marketing om het plan haalbaar te maken?

17 P R O G R AM M A 2 Cursusdag 2 09:30 uur Financiën U krijgt uitleg over het lezen van een jaarrekening en het berekenen van financiële kengetallen. U oefent met het berekenen van kengetallen voor uw eigen organisatie en vormt hierover een oordeel Aan de hand van een casus waarbij een grote organisatieontwikkeling speelt oefent u met het opzoeken van relevante informatie in de jaarrekening, hierover vragen stellen en conclusies trekken over de financiële situatie. U kunt voor dit programmaonderdeel ook gebruik maken van de gegevens van uw eigen organisatie uur Lunch uur Vervolg financiën Vervolg van het ochtendprogramma U krijgt uitleg over het werken met een business case en het op deze manier beoordelen van (financiële) gevolgen van een organisatieontwikkeling. Processen en kwaliteit We gaan in op de vraag wat processen zijn binnen een organisatie. U krijgt uitleg over een aantal modellen die behulpzaam kunnen zijn bij het in kaart brengen van processen en kwaliteitsaspecten. Aan de hand van uw eigen praktijksituatie of een voorbeeldcasus gaat u aan de slag met het formuleren van een oordeel (en advies) over de gevolgen van het plan voor processen en kwaliteit.

18 P R O G R AM M A 3 Cursusdag 3 09:30 uur Huiswerkopdrachten Tijdens en na de eerste en tweede cursusdag heeft u gewerkt aan een huiswerkopdracht. U formuleert feedback op de huiswerkopdrachten van de andere deelnemers en krijgt van hen en de trainer feedback op uw eigen opdracht. U verwerkt de feedback die u heeft gekregen en maakt afspraken over hoe u de opdracht verder gaat afronden uur Lunch uur Veranderkunde en cultuur Vanmiddag besteden we aandacht aan misschien wel de lastigste vraag: hoe zorgt de organisatie dat een plan voor verandering ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd? De cultuur binnen de organisatie is hierbij van grote invloed. Daarnaast zijn er nog andere kritische succesfactoren te benoemen. U oefent met het beoordelen van de kans van slagen van een plan aan de hand van deze kritische succesfactoren. Ook hiervoor kunt u uw eigen praktijkvoorbeeld weer gebruiken. Afsluiting van de module Uitreiking van de certificaten

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris I

Leergang Ambtelijk Secretaris I Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten de leergang met een uitgebreide kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting op het programma en de werkwijze.

Nadere informatie

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

ONDERHANDELEN; VAN INTUÏTIE NAAR ONDERHANDELINGSKRACHT. Vaardigheidstraining

ONDERHANDELEN; VAN INTUÏTIE NAAR ONDERHANDELINGSKRACHT. Vaardigheidstraining ONDERHANDELEN; VAN INTUÏTIE NAAR ONDERHANDELINGSKRACHT Vaardigheidstraining Onderhandelen; van intuïtie naar onderhandelingskracht Introductie Ieder mens onderhandelt dagelijks, meestal intuïtief. Deze

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Competentieprofiel voor coaches

Competentieprofiel voor coaches Competentieprofiel voor coaches I. Visie op coaching Kwaliteit in coaching wordt in hoge mate bepaald door de bijdrage die de coach biedt aan: 1. Het leerproces van de klant in relatie tot diens werkcontext.

Nadere informatie

Opleidingsprogramma Adviseur Bedrijfsvoering

Opleidingsprogramma Adviseur Bedrijfsvoering Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma Adviseur Bedrijfsvoering Professionele ontwikkeling voor financieel adviseurs Professionele ontwikkeling naar Adviseur Bedrijfsvoering Door bezuinigingen, decentralisaties

Nadere informatie

Specialist Development Leergang: KOERS

Specialist Development Leergang: KOERS Specialist Development leergang KOERS Pagina 1 van 7 Specialist Development Leergang: KOERS "The future belongs to those who see possibilities before they become obvious." De Specialist Development Leergang

Nadere informatie

Brochure. Training OR en financiën in 2 dagen. Wegwijs in het financiële doolhof

Brochure. Training OR en financiën in 2 dagen. Wegwijs in het financiële doolhof Brochure Training OR en financiën in 2 dagen Wegwijs in het financiële doolhof 1 Inhoudsopgave Over OR Academy 3 Training OR en financiën in 2 dagen 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7

Nadere informatie

VOORBEELDPROGRAMMA 2-DAAGSE MAATWERKCURSUS. voor een startende OR

VOORBEELDPROGRAMMA 2-DAAGSE MAATWERKCURSUS. voor een startende OR VOORBEELDPROGRAMMA 2-DAAGSE MAATWERKCURSUS voor een startende OR Dit cursusprogramma is bedoeld als voorbeeld voor een tweedaagse scholing voor een startende ondernemingsraad (OR). Uitgangspunt voor dit

Nadere informatie

Medezeggenschap verzilveren

Medezeggenschap verzilveren Steven van Slageren Medezeggenschap verzilveren 2 maart 2010 OR-ervaring niet meenemen in je loopbaan is een vorm van kapitaalsvernietiging Medezeggenschap verzilveren Stappenplan/spoorboekje/handleiding:

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Teamontwikkeling. Modulair programma voor de ontwikkeling van zelfstandige en effectieve teams. zorgadviseurs

Teamontwikkeling. Modulair programma voor de ontwikkeling van zelfstandige en effectieve teams. zorgadviseurs Teamontwikkeling Modulair programma voor de ontwikkeling van zelfstandige en effectieve teams zorgadviseurs Visie op teamontwikkeling Een$effectief$team$maakt$de$client$$ tevredener,$de$zorg$beter$en$het$werk$leuker

Nadere informatie

MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK. Vaardigheidstraining

MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK. Vaardigheidstraining MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK Vaardigheidstraining Managen van conflicten op de werkvloer Introductie Conflicten hebben zowel belemmerende als kansrijke aspecten. Naast pijn, verwarring en onzekerheid

Nadere informatie

CONFLICTCOACHING Leren reageren vanuit verbinding. training voor professionals die op effectieve wijze conflicten willen begeleiden.

CONFLICTCOACHING Leren reageren vanuit verbinding. training voor professionals die op effectieve wijze conflicten willen begeleiden. CONFLICTCOACHING Leren reageren vanuit verbinding training voor professionals die op effectieve wijze conflicten willen begeleiden. Conflictcoaching Introductie Conflicten zijn een veel voorkomend onderdeel

Nadere informatie

Programma voor de training Leiding geven aan de OR

Programma voor de training Leiding geven aan de OR Programma voor de training Leiding geven aan de OR data 22 en 23 maart 2012 locatie Hampshire Inn Mooi Veluwe Garderenseweg 154 3881 NC Putten 0577-462588 trainers drs. Dick van de Velde drs. Corinne J.

Nadere informatie

MEDIATION IN DE GEZONDHEIDSZORG. Verdiepingstraining

MEDIATION IN DE GEZONDHEIDSZORG. Verdiepingstraining MEDIATION IN DE GEZONDHEIDSZORG Verdiepingstraining Mediation in de gezondheidszorg Introductie De gezondheidszorg is met 1.2 miljoen werkenden de grootste beroepsgroep van Nederland en is volop in beweging.

Nadere informatie

Leergang Opleidingsmanagement

Leergang Opleidingsmanagement Leergang Opleidingsmanagement Voor Trainingscoördinatoren Opleidingsmanagers Leidinggevenden met opleidingstaken Hoe kan ik gezond verstand plannen onderbouwen met bewezen modellen en inzichten? Hoe overtuig

Nadere informatie

Training Teamleiderschap

Training Teamleiderschap Training Teamleiderschap Versterk uw rol als boegbeeld van uw team In vier dagen een effectief Teamleider Training Teamleiderschap U bent als teamleider het boegbeeld van uw team. Uw teamleden verwachten

Nadere informatie

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten Samen werken aan betere zorg van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Participatie van cliënten... 4 De rol van de cliëntenraad in verbetertrajecten... 6 Het stappenplan:

Nadere informatie

ARBO IN DE OR (NAAR EEN VEILIGE EN GEZONDE WERKOMGEVING) BASISTRAINING

ARBO IN DE OR (NAAR EEN VEILIGE EN GEZONDE WERKOMGEVING) BASISTRAINING ARBO IN DE OR (NAAR EEN VEILIGE EN GEZONDE WERKOMGEVING) BASISTRAINING ARBO in de OR (naar een veilige en gezonde werkomgeving) Introductie U zit in de OR of in een VWGM- / Arbo commissie van de OR en

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Certified Professional Coaching Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen.

Certified Professional Coaching Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen. Certified Professional Coaching Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen. CPC deel 1 Leergang 22 Leergang 23 CPC deel 2 Leergang 21 Leergang 22 TAAKBEKWAAMHEID start op 26.03.2015 start

Nadere informatie

Bestuurssecretaris en...

Bestuurssecretaris en... het Zijlstra Center for Public Control and Governance www.hetzijlstracenter.nl Bestuurssecretaris en... Oriëntatie op de functie bestuurssecretaris het Zijlstra Center for Public Control and Governance

Nadere informatie

Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding

Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding Actuele ontwikkelingen zoals flexibilisering van arbeid, de noodzaak tot het vergroten van de in- en externe mobiliteit van de werknemer, maar ook wetswijzigingen zorgen

Nadere informatie

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Naast de huidige in-house trainingen is er ook op individuele basis een aanbod van trainingen waaraan oio-medewerkers kunnen deelnemen. Deze trainingen zijn gericht op

Nadere informatie

Catalogus Opleiding & Training Cliëntenraden. Modules als vertrekpunt voor de opbouw van opleidingen en trainingen specifiek voor cliëntenraden

Catalogus Opleiding & Training Cliëntenraden. Modules als vertrekpunt voor de opbouw van opleidingen en trainingen specifiek voor cliëntenraden Catalogus Opleiding & Training Cliëntenraden Modules als vertrekpunt voor de opbouw van opleidingen en trainingen specifiek voor cliëntenraden Najaar 2011 Colofon, bureau voor beleids- en organisatieontwikkeling

Nadere informatie

Coaching van zelfsturende teams: Ontwikkelprogramma. voor interne coaches

Coaching van zelfsturende teams: Ontwikkelprogramma. voor interne coaches Coaching van zelfsturende teams: Ontwikkelprogramma voor interne coaches Yvette Paludanus en Alyanna Bijlsma December 2014 1 Inleiding De zorg is in transitie. Er is een wens en noodzaak om de cliënt en

Nadere informatie

CONFLICTCOACHING BIJ TEAMS Over vastlopen en weer vlottrekken

CONFLICTCOACHING BIJ TEAMS Over vastlopen en weer vlottrekken CONFLICTCOACHING BIJ TEAMS Over vastlopen en weer vlottrekken Training voor professionals die op effectieve wijze conflicten in teams willen begeleiden. Conflictcoaching bij teams Introductie Vastlopende

Nadere informatie

Opleiding Regisseur Openbare Ruimte

Opleiding Regisseur Openbare Ruimte Kennis van de Overheid Opleiding Regisseur Maak de slag van beheren naar regisseren Regisseren van de Er is minder geld beschikbaar voor het beheer en onderhoud van de. Tegelijkertijd willen gemeenten

Nadere informatie

Post-HBO Beïnvloeden op strategisch niveau

Post-HBO Beïnvloeden op strategisch niveau Hoe zorgt u er als manager voor dat uw plannen en ideeën door de organisatie als net zo waardevol worden ervaren als door uzelf? In deze cursus beïnvloeden leert u hoe u met geavanceerde technieken op

Nadere informatie

TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid

TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid Training voor medewerkers die binnen hun bedrijf als vertrouwenspersoon optimaal willen functioneren. Training vertrouwenspersonen

Nadere informatie

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma Young Professional programma Voorbeeld van de opbouw van een YP programma 1 Flow van het programma: Het programma Intake (½ dag) Ik & mijn leiderschap (2 dagen groepsprogramma) Ik & de ander (2 dagen groepsprogramma)

Nadere informatie

Brochure. Training effectief onderhandelen voor de OR. Meer resultaat uit de Overlegvergadering

Brochure. Training effectief onderhandelen voor de OR. Meer resultaat uit de Overlegvergadering Brochure Training effectief onderhandelen voor de OR Meer resultaat uit de Overlegvergadering Inhoudsopgave Over OR Academy 3 Training effectief onderhandelen voor de OR 4 Algemene informatie over de training

Nadere informatie

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk.

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. PROFESSIONALISEREN DOOR ALLE BENODIGDE SOFTSKILLS VAN DE MANAGER TE TRAINEN

Nadere informatie

Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV)

Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV) Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV) Faculteit Economie en Management 2007/2008 Versie 1 Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV) Voor wie is deze minor bestemd

Nadere informatie

Samenwerken in Procesmanagement ACE en Ancora

Samenwerken in Procesmanagement ACE en Ancora Samenwerken in Procesmanagement ACE en Ancora Het leertraject SPM bestaat vanaf 2014 uit 3 modules die verspreid over 2 jaar gevolgd kunnen worden. Iedere module heeft een omvang van 4 x 2 dagdelen, verspreid

Nadere informatie

Competentieprofiel Werkbegeleider

Competentieprofiel Werkbegeleider Competentieprofiel Werkbegeleider Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus 131 3980 CC Bunnik T 030 750 7000 F 030 750 7001 I www.calibris.nl E info@calibris.nl

Nadere informatie

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS Graag vertel ik u in deze brochure over Leiders van Morgen, een Management Development (MD) netwerk dat october 2010 van start gaat. Voor meer

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

we invite you to grow

we invite you to grow we invite you to grow Talentprogramma Kwaliteitsverpleegkundige Zorgmanagement Bedrijfsvoering Medisch Verpleegkundig adviseur van het zorgproces 2 Doelgroep Verpleegkundigen niveau 4 en 5 met minimaal

Nadere informatie

Voorbeeldprogramma werksessie communicatiekalender

Voorbeeldprogramma werksessie communicatiekalender Voorbeeldprogramma - 1 Voorbeeldprogramma Voorbeeldprogramma werksessie communicatiekalender Hier vindt u een voorbeeldprogramma voor een werksessie/trainingsmodule communicatiekalender Factor C, met een

Nadere informatie

Leergang Opleidingsmanagement. inclusief gratis: Dell Inspiron Netbook. trainingscoördinatoren opleidingsmanagers leidinggevenden met opleidingstaken

Leergang Opleidingsmanagement. inclusief gratis: Dell Inspiron Netbook. trainingscoördinatoren opleidingsmanagers leidinggevenden met opleidingstaken Leergang Opleidingsmanagement inclusief gratis: Dell Inspiron Netbook Voor : trainingscoördinatoren opleidingsmanagers leidinggevenden met opleidingstaken 2 Hoe kan ik gezond verstand plannen onderbouwen

Nadere informatie

Leiderschapscompetenties ( niet vakmanschap of inhoudelijke professionaliteit)

Leiderschapscompetenties ( niet vakmanschap of inhoudelijke professionaliteit) Leiderschapscompetenties ( niet vakmanschap of inhoudelijke professionaliteit) We delen de competenties in drie groepen in, zij het dat we de volgorde enigszins hebben gewijzigd, conform het model dat

Nadere informatie

Creatief denken. (Leer denken buiten de gebaande paden) Specialisatietraining

Creatief denken. (Leer denken buiten de gebaande paden) Specialisatietraining Creatief denken (Leer denken buiten de gebaande paden) Specialisatietraining Creatief denken leer denken buiten de gebaande paden Introductie U zit in de OR of in een commissie van de OR en u bent niet

Nadere informatie

De OR competentiescan

De OR competentiescan De OR competentiescan 17 april 2012 Helen Hol Benjamin van der Waart FNV Formaat Zelfstandig trainingsbureau in Woerden 70 professionals met diverse specialiteiten: Trainers Coaches van groepen en individuen

Nadere informatie

Het ontwikkelen van de vastgestelde Competenties van Crisis Management Teamleden: wat is trainable?

Het ontwikkelen van de vastgestelde Competenties van Crisis Management Teamleden: wat is trainable? Het ontwikkelen van de vastgestelde Competenties van Crisis Management Teamleden: wat is trainable? Niet alle competenties zijn even gemakkelijk te trainen. Ook zijn ze niet allemaal op dezelfde wijze

Nadere informatie

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Leergang Procesbegeleiding samenwerking, organisatie en innovatie in de eerste lijn voor nieuwe ROS-adviseurs (code L13-2) Voor

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2016 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS

STUDIEGIDS 2016 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS STUDIEGIDS 2016 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze module Plusklas! In deze gids zetten we de details van de opleiding overzichtelijk voor je op een rijtje.

Nadere informatie

Opleiding DIFERENCI TRAINER FACILITATOR

Opleiding DIFERENCI TRAINER FACILITATOR Opleiding DIFERENCI J RINER FCILIOR rainen/facilitaten is een vak, een ambacht. Dat doe je met heel je hebben en houwen als je het tenminste een uitdaging vindt om mensen in beweging te brengen Dit ambacht

Nadere informatie

VOORBEELD OPLEIDINGSPROGRAMMA BESTUUR EN/OF RAAD VAN TOEZICHT

VOORBEELD OPLEIDINGSPROGRAMMA BESTUUR EN/OF RAAD VAN TOEZICHT VOORBEELD OPLEIDINGSPROGRAMMA BESTUUR EN/OF RAAD VAN TOEZICHT Inleiding Door de ontwikkelingen bij woningcorporaties worden de bestuurlijke organen gedwongen om zich te professionaliseren. Een bestuurder

Nadere informatie

Porfolio. Politie Vormingscentrum

Porfolio. Politie Vormingscentrum Porfolio 1. Inleiding 2. Wat is een portfolio? Hoe gebruik je het portfolio Reflectieverslagen Persoonlijke leerdoelen formuleren Werkwijze en denkmodel om opgaven/problemen op te lossen 1. INLEIDING Ligt

Nadere informatie

TOEPASSEN VAN MEDIATIONVAARDIGHEDEN. Vaardigheidstraining

TOEPASSEN VAN MEDIATIONVAARDIGHEDEN. Vaardigheidstraining TOEPASSEN VAN MEDIATIONVAARDIGHEDEN Vaardigheidstraining Toepassen van Mediationvaardigheden Inleiding De laatste jaren is er een toegenomen bewustwording vanuit de overheid dat de kwaliteit van de bestuurlijke

Nadere informatie

Basis leergang opleider medezeggenschap. Dr. Martha Meerman

Basis leergang opleider medezeggenschap. Dr. Martha Meerman Basis leergang opleider medezeggenschap Dr. Martha Meerman Wat is AIAS/UvA Onderzoek, opleidingen en conferenties over arbeidsmarkt, sociale zekerheid, zeggenschap, beleid etc. Interdisciplinair, vergelijkend,

Nadere informatie

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2 Essentiële waarden... 21. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 23

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2 Essentiële waarden... 21. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 23 Inhoud Inleiding... 9 Hoofdstuk 1 Visie op leidinggeven... 13 1.1. Organisatiecultuur... 13 1.2. Noodzaak van cultuuromslag... 15 1.3. Structuur-, cultuurdiscussie... 15 1.4. Organisatiecultuur... een

Nadere informatie

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur.

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur. HR professionaliseringstraject het aanbod Verandermanagement, adviseren en begeleiden Module Informatie Stand van zaken Adviseren en coachen voor de HR adviseur: specifiek gericht op HR als business partner

Nadere informatie

Inleiding... 9. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 35

Inleiding... 9. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 35 Inhoud Inleiding... 9 Hoofdstuk 1 Visie op leidinggeven... 13 1.1. Beïnvloeding van de organisatiecultuur... 13 1.2. Organisatiecultuur en organisatieklimaat... 15 1.3. Noodzaak van cultuuromslag... 16

Nadere informatie

Constructief beïnvloeden

Constructief beïnvloeden Deze vier-daagse training biedt u de kans uw persoonlijke effectiviteit in allerlei beïnvloedingssituaties te verhogen: leiding geven, adviseren, stuurgroepen, projectgroepen, klachten behandelen,vergaderen,

Nadere informatie

2. WERKWIJZE IN SUPERVISIE

2. WERKWIJZE IN SUPERVISIE SUPERVISIEGIDS 1. INLEIDING Supervisie is een praktijkgebonden leermethode. In kleine groepen wordt onder begeleiding van een supervisor gewerkt aan persoonlijke leerdoelen die voortkomen uit de werkervaringen

Nadere informatie

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in Trainers in opleiding Leergang Train de Trainer Het is niet de sterkste die overleeft, ook niet de slimste, maar degene die het meest openstaat voor verandering. Unieke insteek! De wereld om ons heen verandert

Nadere informatie

PROGRAMMA. Bouwen aan de ondernemingsraad. Trainer/adviseur: n.o.t.k.

PROGRAMMA. Bouwen aan de ondernemingsraad. Trainer/adviseur: n.o.t.k. PROGRAMMA Bouwen aan de ondernemingsraad Data: n.o.t.k. Accommodatie: n.o.t.k. Trainer/adviseur: n.o.t.k. Inleiding Welkom in de wereld van de medezeggenschap! Hoe ziet die wereld er eigenlijk uit? Voor

Nadere informatie

PROGRAMMA TRAINING. Passende strategie en tactiek voor DB s en ambtelijk secretarissen. 4 en 5 juni 2012

PROGRAMMA TRAINING. Passende strategie en tactiek voor DB s en ambtelijk secretarissen. 4 en 5 juni 2012 PROGRAMMA TRAINING Passende strategie en tactiek voor DB s en ambtelijk secretarissen 4 en 5 juni 2012 Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum Woudenbergseweg 54 3707 HX Zeist 0343-492 492 Trainers/adviseurs:

Nadere informatie

Professional Coach Week

Professional Coach Week Professional Coach Week Een week intensief werken aan de coach in jezelf. 2-6 september 2013 27-31 januari 2014 associatie voor coaching DORPSSTRAAT 1 5735 EA AARLE-RIXTEL TEL. 0492-385544 WWW.ASSOCIATIEVOORCOACHING.COM

Nadere informatie

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Voor wie? Waarom? Wat? Hoe? Voor Omdat leiding Ervaringsgerichte Door middel van leidinggevenden, geven, adviseren en coaching en werkvormen waarbij het adviseurs

Nadere informatie

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Competentieprofiel kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Generieke Competenties... 2 Affiniteit met kaderlidmaatschap... 2 Sociale vaardigheden... 2 Communicatie... 2 Lerend vermogen... 3 Initiatiefrijk... 3

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Je effectiviteit als projectleider wordt door drie factoren bepaald:

Je effectiviteit als projectleider wordt door drie factoren bepaald: Projectmatig Werken/Werken in Projecten 1. Aanleiding Projectmatig werken en het werken in projecten zijn in veel organisaties bekende termen en procedures. Hun toepassing wordt gezien als een effectieve

Nadere informatie

Omgaan met pestgedrag voor leerlingen

Omgaan met pestgedrag voor leerlingen Omgaan met pestgedrag voor leerlingen Algemeen: Uw ROC wil door middel van eenduidige trainingen pesten structureel aanpakken. Trainingen en cursussen als maatwerk. Doelstelling: Het doel van de training

Nadere informatie

Wil je professioneel leren coachen?

Wil je professioneel leren coachen? Wil je professioneel leren coachen? Coaching is in deze tijd een vanzelfsprekend begrip geworden. Het lijkt wel of iedereen met coaching bezig is. Bij doorvragen blijkt, dat coaching een zeer rekbaar begrip

Nadere informatie

Basis Individuele Coaching (BIC)

Basis Individuele Coaching (BIC) Basis Individuele Coaching (BIC) 5 stappen tot het Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) Voorbereiding, uitgangspunten en stappenplan POP, competentielijst en checklist www.liannevandriel.nl Lianne van Driel

Nadere informatie

CRISISADVISERING VOOR PROFESSIONALS

CRISISADVISERING VOOR PROFESSIONALS TRAINING Crisisadvisering voor professionals Tweedaagse training voor crisisprofessionals en (beleids)ambtenaren CRISISADVISERING VOOR PROFESSIONALS crisisprofessionals en (beleids)ambtenaren Een ernstig

Nadere informatie

LEIDINGGEVEN AAN VERANDERING IN DE PRAKTIJK

LEIDINGGEVEN AAN VERANDERING IN DE PRAKTIJK LEIDINGGEVEN AAN VERANDERING IN DE PRAKTIJK Real change by real people The Human Effect INLEIDING Dit leertraject is speciaal ontworpen voor mensen die leiding geven aan veranderingsprocessen met een bepaalde

Nadere informatie

Beïnvloeden van processen Hoe je vanuit de inhoud actief grip krijgt op processen

Beïnvloeden van processen Hoe je vanuit de inhoud actief grip krijgt op processen Beïnvloeden van processen Hoe je vanuit de inhoud actief grip krijgt op processen Aanleiding Procesmanagement is voor medewerkers van Grontmij een steeds belangrijker onderdeel van het werk geworden. Dit

Nadere informatie

ADR erkende 6 daagse Mediationopleiding. Inhoudelijke toelichting op de 6-daagse basisopleiding Mediation

ADR erkende 6 daagse Mediationopleiding. Inhoudelijke toelichting op de 6-daagse basisopleiding Mediation ADR erkende 6 daagse Mediationopleiding Inhoudelijke toelichting op de 6-daagse basisopleiding Mediation Inclusief: Literatuur, opleidingsmap, lunch, individuele begeleiding, kennistoets Doel van de training:

Nadere informatie

Brochure. Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie

Brochure. Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie Brochure Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie OR en contact met de achterban OR Academy Inhoudsopgave Over OR Academy 3 Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie 4 Algemene informatie

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen 2 3 INHOUDSOPAVE PAGINA Kennis over psychische problemen bij ouderen nodig?! 4 Praktische

Nadere informatie

Leergang. Inspirerend Leiderschap

Leergang. Inspirerend Leiderschap Leergang Inspirerend Leiderschap Algemene informatie Doelgroep Leergang opzet Groepsgrootte Begeleiders en docenten hoger en midden management 8 modules van 2 dagen, incl.1 overnachting per module maximaal

Nadere informatie

Project Deskundigheidsbevordering Lokale Belangenbehartiging

Project Deskundigheidsbevordering Lokale Belangenbehartiging Inhoud van de cursussen van DLB, voorjaar 2012 Hieronder volgt een beschrijving van de cursussen die vanuit het project DLB in het voorjaar van 2012 worden georganiseerd. Er zijn vier cursussen, bedoeld

Nadere informatie

Als huiswerk voor de tweede bijeenkomst moeten de cursisten oefening 03.2 & 03.3 maken

Als huiswerk voor de tweede bijeenkomst moeten de cursisten oefening 03.2 & 03.3 maken Bijeenkomst 1 De trainer stelt zichzelf voor en geeft een korte toelichting over de inhoud en het doel van de training. Licht de afspraken en regels toe die gelden voor deelname. Neemt hier de tijd voor,

Nadere informatie

Gaat u elke ochtend fluitend aan de slag?

Gaat u elke ochtend fluitend aan de slag? Gaat u elke ochtend fluitend aan de slag? CONSULT COACHING TRAINING Voorbij je grenzen: stuur je kracht training persoonlijke kracht Gaat u elke ochtend fluitend aan de slag? Waarschijnlijk niet. En u

Nadere informatie

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO.

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO. BOGO Begrippenlijst en veel gestelde vragen In alfabetische volgorde vindt u begrippen die BOGO hanteert bij het aanbieden van onderwijs en uitleg over hun betekenis. Onderaan deze lijst kunt u antwoorden

Nadere informatie

Basisopleiding Management Consultant

Basisopleiding Management Consultant Basisopleiding Management Consultant Vrije Universiteit Amsterdam // Basisopleiding Management Consultant // Basisopleiding Management Consultant Het adviesvak heeft zich de laatste jaren sterk ontwikkeld.

Nadere informatie

BASISCOMPETENTIES VOOR FACILITATOREN

BASISCOMPETENTIES VOOR FACILITATOREN BASISCOMPETENTIES VOOR FACILITATOREN ACHTERGROND De International Association of Facilitators (IAF) is een internationale organisatie met als doel om de kunst en de praktijk van het professioneel faciliteren

Nadere informatie

PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014. Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus

PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014. Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus Augustus PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014 Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus De Noordster EHBO Maandag 18-08 & 25-08 19.30u-21.30u Dinsdag 19-08 13.00u-14.30u Landsmeerstraat

Nadere informatie

De leergang LHBM start bij voldoende belangstelling (minimaal acht deelnemers). Het streven is de leergang minimaal één maal per jaar te houden.

De leergang LHBM start bij voldoende belangstelling (minimaal acht deelnemers). Het streven is de leergang minimaal één maal per jaar te houden. Deelnemers aan deze leergang verbreden hun kennis op verschillende bedrijfskundige domeinen en passen deze direct toe in hun eigen werkomgeving. Aan het eind van de leergang zijn de kosten van de opleiding

Nadere informatie

De kunst jezelf en anderen te leiden

De kunst jezelf en anderen te leiden 4D organisatieontwikkeling & opleiding individu groep taak context TGI-opleiding 2015 2017 De kunst jezelf en anderen te leiden 1 TGI, de kunst jezelf en anderen te leiden Als leidinggevende, projectleider,

Nadere informatie

Catalogus Opleiding & Training Ondernemingsraden

Catalogus Opleiding & Training Ondernemingsraden Catalogus Opleiding & Training Ondernemingsraden Modules als vertrekpunt voor de opbouw van opleidingen en trainingen specifiek voor ondernemingsraden Najaar 2011 Colofon, bureau voor beleids- en organisatieontwikkeling

Nadere informatie

Programma. Financieel Beleid en de rol van de OR

Programma. Financieel Beleid en de rol van de OR Programma van de tweedaagse open inschrijvingscursus Financieel Beleid en de rol van de OR Voor OR en COR-leden van de Estro Groep data donderdag 27 vrijdag 28 juni 2013 locatie trainer Hampshire-Inn Mooi

Nadere informatie

Opleidingsprogramma KOP-training

Opleidingsprogramma KOP-training Opleidingsprogramma KOP-training Inhoudsopgave Dit document geeft een korte omschrijving van de achtergrond, inhoud en het programma van de KOPtraining die georganiseerd wordt in het kader van het mirro-keurmerk.

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT INTRODUCTIE Informatie is voor elke organisatie een cruciale asset. Efficiënte uitvoering van

Nadere informatie

Trainingen, workshops en coaching

Trainingen, workshops en coaching Trainingen, workshops en coaching Aanbod 2015-2016 professionals en gemeenten Beschermen & Versterken Trainingen, workshops en coaching De Jeugd- & Gezinsbeschermers zet zich in voor de bescherming van

Nadere informatie

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Cursus Mondigheid Dit praktijkvoorbeeld uit het verbetertraject Zeggenschap in de LG sector is door InteraktContour

Nadere informatie