Bijlage 2 Kennismakingsprocedure BPV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 2 Kennismakingsprocedure BPV"

Transcriptie

1 Bijlage 2 Kennismakingsprocedure BPV 1

2 Inhoudsopgave bijlage 2 kennismakingsprocedure studenten; Blz. 2 Inhoudsopgave Blz. 3 Gegevens Blz. 5 Inleiding Blz. 5 Wat neemt de student mee tijdens de introductie en/of kennismaking Blz. 5 Doel kennismakingsperiode Blz. 7 Voorbeelden van introductieopdrachten Blz. 9 Evaluatie, Blz. 9 Afsprakenlijst BPV Sociaal Agogisch Werk niveau 3 en 4 Blz. 12 Beroepshoudingslijst: waarden en normen BPV Sociaal Agogisch Werk niveau 3 en 4 Blz. 17 Soorten gesprekken Blz. 18 Regels en afspraken 11 maart

3 Gegevens Naam van instelling Adres. Plaats Naam werkbegeleider adres werkbegeleider Telefoonnummer werkbegeleider Naam praktijkopleider.... adres. Praktijkopleider Telefoonnummer praktijkopleider Naam van de student Adres Woonplaats Telefoonnummer Mobiel-nummer adres (Gilde) Geboortedatum Bank - of gironummer

4 Naam opleiding Stageperiode Schooldagen Stagedagen Trajectbegeleider adres.. trajectbegeleider Telefoonnummer... trajectbegeleider Leerbegeleider.. adres.. Leerbegeleider Telefoonnummer trajectbegeleider Telefoonnummer. BPV-coördinator 4

5 Inleiding Kinderopvang heeft de toekomst! De opvang van jonge kinderen is belangrijk en er worden steeds meer en hogere eisen aan de kinderopvang gesteld. Wij werken mee aan het opleiden van goed gekwalificeerde en professionele pedagogisch medewerkers voor de kinderopvang. Voordat studenten aan de stageperiode beginnen, is het belangrijk dat ze algemene zaken weten. Met elkaar kennis maken, kan een grote stap zijn naar vertrouwen in elkaar, dat vervolgens moet groeien. Van groot belang is het samenwerken, zodat de stageperiode zo prettig en soepel verloopt voor alle partijen en de student zich thuis en veilig voelt binnen de instelling. Daarnaast staat voorop dat de student, student kan en mag zijn en kansen en mogelijkheden krijgt aangeboden om te leren. De student is te allen tijde boventallig. Wat neemt een student mee naar de introductie/ kennismaking Een kopie van een geldig identiteitsbewijs, bijvoorbeeld een kopie van het paspoort Een kopie van de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) Gegevens van bank/giro ivm de stagevergoeding (voor 2 de, 3 de en 4 de jaars BOL-studenten) Een kennismakingsbrief, profielschets, en/of cv, met daarin haar 1 sterke punten en haar leerpunten uit de vorige stage (mits van toepassing) Doel introductie/kennismakingsgesprek Tijdens de introductie/ het kennismakingsgesprek wordt aan de student uitgelegd, wat zij van de instelling kan verwachten en besproken wat de instelling van de student kan en mag verwachten. De profielschets is de basis van het kennismakingsgesprek Doel van de kennismakingsperiode Wat verwacht de instelling van de student? Weten wie haar collegae zijn Zicht krijgen op de instelling en haar positie daarin Kennis maken met de kinderen en de ouders De manier van werken en de regels, die gehanteerd worden binnen de instelling, leren kennen. Haar eigen taken en werkzaamheden leren kennen Weten van er van haar verwacht wordt, als zijnde student pedagogisch medewerker of helpende zorg-welzijn Eerste aanzet tot samenwerking 1 Daar waar zij of haar gebruikt wordt, bedoelen we ook hij of zijn. 5

6 Welke leerstijl ervaart de student (eventueel leerstijlentest van Kolb afnemen tijdens de introductieperiode), mede ook om de begeleiding indien nodig, daarop aan te passen. Het streven is, om bovenstaand doel binnen 1 maand bereikt te hebben, zodat de student haar kennis en vaardigheden kan gaan toepassen in het functioneren. De kinderen op deze manier ook de tijd te geven, om aan hun nieuwe pedagogisch medewerker te wennen. Zowel de student als de werkbegeleider ervaren in deze kennismakingsperiode of de stageplek geschikt is voor de desbetreffende student. Kennis maken met collegae - De student weet de namen van de medewerkers, waarmee zij gaat samenwerken - De stagiair stelt zich voor aan haar collegae en andersom - De stagiair houdt een (kennismakings)gesprek met haar werkbegeleider/praktijkopleider, waarin zij het een en ander over zichzelf vertelt en eventueel vragen stelt - De werkbegeleider/praktijkopleider leidt de student rond door de locatie Kennis maken met de kinderen - De student leert de namen, de persoonlijke aard en het karakter van de kinderen - De student geeft de kinderen de kans aan haar te wennen, door samen met hen te spelen en hen goed te observeren. Door de instelling verder uit te breiden Voorstellen aan de ouders Voor ouder(s) is het van belang, dat ze weten aan wie ze hun kind toevertrouwen. Voor de student is het noodzakelijk te ontdekken welk kind bij welke ouder(s) hoort - De student stelt zich persoonlijk voor aan alle ouders, door hen een hand te geven en haar naam te noemen. - Ouders worden op de hoogte gebracht dat er een student in de groep is - De stagiair stelt zich persoonlijk voor aan alle ouders, door hen een hand te geven en zijn/haar naam te noemen. - De voorstellingsbrief van de student, wordt op het informatiebord van de groep gehangen Door de instelling verder uit te breiden. Meelopen met de praktijkopleider/werkbegeleider - De student ontvangt van de praktijkopleider/werkbegeleider, de nodige informatie en kan met vragen bij haar terecht - Het waar, waarom, wat, hoe en wanneer van allerlei werkzaamheden, wordt uitgelegd en voorgedaan. - De student leert al doende de regels en afspraken, in overleg met de werkbegeleider en andere collegae - De student krijgt inzicht in de dagindeling en de werkmethode - De student helpt mee, daar waar dat kan en neemt daarin zelf initiatief Door de instelling verder uit te breiden 6

7 Voorbeelden van introductieopdrachten Door middel van het uitvoeren van onderstaande opdrachten, leert de student de instelling, haar visie en doelstelling, beter en in een korte tijd kennen. Het zijn praktische opdrachten, die de student tijdens het werken op de groep, kan uitvoeren. Ze helpen hen stapsgewijs kennis te maken met de kinderopvang, de groep, het pedagogisch beleid, de organisatiestructuur enz. Opdracht 1: Opdracht met betrekking tot oudercontacten De student stelt zich voor aan iedere ouder, door hen een hand te geven, haar naam te noemen en te vermelden dat ze stage komt lopen. Kijk goed naar collegae, als zij contact hebben met ouders tijdens de breng- en haalmomenten. Op welke wijze maken ze contact? Wat doet of zegt de medewerker richting ouders? Schrijft voor jezelf 3 punten op, hoe je contact kunt leggen met ouders Wat zou het je kunnen zeggen/vragen en hoe doe kan je dat doen? Opdracht 2: Opdracht met betrekking tot veiligheid Wie is de BHV-coördinator en wie is/zijn BHV-er(s)op jouw locatie? Wie is de BHV-coördinator en wie is/zijn BHV-er(s)op jouw locatie? Ga op zoek naar brandblussers en schrijf op waar ze hangen. Vraag iemand van de groepsleiding of de Bedrijfshulpverlener( BHVer), hoe de brandblusser werkt en noteer dat. Vraag naar het brandplan. Schrijf de 6 belangrijkste stappen op, die je moet uitvoeren bij brand. Ga op zoek naar de EHBO-kist en kijk wat er in zit. Opdracht 3: Opdracht met betrekking tot de instelling Ga zelf op zoek naar de knutselmaterialen. Kijk en noteer welke spullen aanwezig zijn. Ga op zoek naar de voorraad levensmiddelen. Kijk en noteer wat allemaal aanwezig is. Vraag na wie de boodschappen bestelt, wanneer en hoe dat gebeurt. Ga na waar de dichtstbijzijnde winkel is, om eventueel boodschappen te doen. Vraag na bij welke huisartsenpraktijk de locatie aangesloten is, in geval van nood Vraag na waar het buitenspeelgoed staat en hoe daar gebruik van wordt gemaakt. Welke afspraken over het gebruik van buitenspeelgoed, zijn gemaakt. Vraag na waar linnengoed ligt en hoe vaak beddengoed en handdoeken, theedoeken enz. worden verschoond. Laat je uitleggen hoe de wasmachine werkt en hoe de taakverdeling is wat betreft wasbeurt. 7

8 Opdracht 4: Opdracht met betrekking tot de organisatiestructuur Vraag aan enkele pedagogisch medewerkers wat hun taken zijn. Kijk in de cao wat de taakomschrijving is van een pedagogisch medewerker. Noteer de samenstelling van het team van je groep Welke functies en disciplines zijn er binnen de organisatie nog meer aanwezig: vraag naar het organogram van de organisatie Opdracht 5: Opdracht met betrekking tot het pedagogisch beleid van de instelling Vraag de praktijkopleider of je werkbegeleider naar het pedagogisch beleid van de instelling en neem dit door. Beantwoord aan de hand van het pedagogisch beleid de volgende vragen. Wat is de doelstelling en de visie van de organisatie? Waar kun je de protocollen vinden? Noteer hoe er omgegaan wordt met een ziek kind in het kinderdagverblijf en met medicijngebruik. Noteer hoe er wordt omgegaan met corrigeren en belonen. Noteer de samenstelling van het team Opdracht 6: Opdracht met betrekking tot een stappenplan Loop/ kijk met je praktijkopleider/werkbegeleider mee als ze - een fles gaat klaarmaken - een kind de fles gaat geven - een kind gaat verschonen - een kind begeleid naar de wc - een kind naar bedje gaat brengen - fruit gaat schillen en de tafel klaarmaakt voor het eetmoment. - een activiteit aanbiedt aan de kinderen. Kijk goed wat de pedagogisch medewerker doet en hoe ze zich en de kinderen voorbereid. Opdracht 7: Leerstijlentest Bij aanvang van de beroepspraktijkvorming ( de BPV ofwel stage), wordt er gestart met een leerstijlentest. Aan de hand van deze test, krijgt de werkbegeleider/praktijkopleider, inzicht in de manier van leren van de student In deze opdracht is het de bedoeling dat de student die leerstijlentest digitaal uitvoert en het resultaat uitprint en meeneemt naar haar stageplaats. De student kan de test als volgt uitvoeren: - Klik de dia Belbin en Kolb aan - De leerstijlentest naar Kolb - Klik in het rechter venster van testen, Kolb test aan - Lees de uitleg van de leerstijlentest van Kolb en print de test uit. 8

9 De introductieopdrachten worden in de eerste 2 weken uitgevoerd. De praktijkopleider/werkbegeleider geeft aan op welke momenten de student de opdrachten kan gaan uitvoeren. Evaluatie: Om na te gaan of het doel van het introductie/kennismakingsprogramma bereikt is, zal er aan het einde van de introductie/kennismakingsperiode, een evaluatiegesprek plaatsvinden. Hierin zal de student duidelijk moeten maken en laten zien, dat ze het doel van de introductie/kennismaking, heeft behaald. De praktijkopleider/ werkbegeleider zal in het functioneren en aan het maken van de opdrachten, moeten zien en herkennen dat het doel inderdaad is bereikt. Minimaal 1 keer in de 2 weken ( bij de 2 de, 3 de en 4 de jaars) vindt er een begeleidingsgesprek plaats tussen werkbegeleider en stagiair. Bij de 1 ste jaars is dat minimaal 1 keer in de 3 weken. Aan de hand van een door de stagiair gemaakte agenda, worden vragen gesteld, ervaringen en informatie uitgewisseld, beroepsprestaties besproken, en onduidelijkheden opgehelderd. De stagiair is zelf verantwoordelijk voor het op tijd inleveren van de agenda en het aanvragen van het begeleidingsgesprek. De stagiair is ook zelf verantwoordelijk voor het op tijd, volgens afspraak, inleveren van het verslag van het begeleidingsgesprek en de BP s Afsprakenlijst BPV Sociaal Agogisch Werk niveau 3 en 4 BPV-coördinator/praktijkopleider -Zij of de werkbegeleider heeft met de student de begeleidingsgesprekken -Zij of de werkbegeleider heeft contact met de traject- of leerbegeleider van de opleiding -Zij heeft contact met de werkbegeleiders van de groepen en coacht en stuurt hen. -Zij regelt de erkenningen met de consulent van Calibris Werkbegeleider -Zij is het vaste aanspreekpunt van de student in de groep en met school -Zij evalueert het functioneren van de student minimaal één keer in de 2 weken d.m.v een begeleidingsgesprek Werktijden De werktijden worden in onderling overleg afgesproken. Ziek -De student meldt zelf ziek bij de werkbegeleider en op schoo -Is de werkbegeleider er niet, dan meld de student zich af bij een andere collega van haar eigen groep. -Ziekmelden gebeurt een half uur vóór aanvang van de werktijd. -Indien nodig neemt de werkbegeleider of praktijkopleider contact op met de student i.v.m afspraken/opdrachten -Het is niet toegestaan dat de student zich ziek meldt d.m.v. een sms-je. 9

10 Roken Volgens afspraak van de instelling Positie van de student De student wordt te allen tijde boventallig ingezet. Verzekering De student is gedurende de stageperiode WA-verzekerd via de instelling waar zij stage loopt. Werkbespreking/ locatieoverleg Aanwezigheid wordt aangemoedigd en in overleg gepland Vrije dagen -Het opnemen van vrije dagen, gebeurt pas na overleg met de leerbegeleider. De student zal op haar stageplaats d.m.v een ondertekend briefje van de leerbegeleider, aantonen dat ze vrij kan nemen. -Het aantal vrije dagen van de opleiding wordt in principe overgenomen. Er wordt geprobeerd rekening te houden met de wensen van de student. -Het kan echter zijn dat in de vakanties toch van de student wordt verwacht één of enkele dagen stage te lopen, o.a. om haar te laten ervaren hoe het is om in vakanties te werken en/of om bij een eventueel tekort aan stage-uren, deze in te halen in die vakantie. Vrije dagen worden verspreid en in onderling overleg met de praktijkopleider/werkbegeleider opgenomen. Thema-avond Wanneer de student betrokken is bij een thema-avond, ouderavond of feest van de instelling tijdens haar BPV-periode, wordt het op prijs gesteld en aangeraden, daaraan deel te nemen. De gemaakte uren worden geteld als zijnde stage-uren. Privacy kinderen/ouders en collegae In verslagen mogen niet de volledige namen van kinderen/ouders en collegae ouders en collegae worden genoemd. Tevens geen foto s en gebruik van media volgens de regels van de instelling. Dit ivm de privacy. Zie privacy-protocol van de instelling Lunchen Volgens de regels van de instelling Pauzetijden Volgens de regels van de instelling. De pauze wordt niet meegeteld als zijnde stage uren. Toedienen medicijnen De student mag geen medicijnen toedienen Voorstellen 10

11 Bij aanvang van de stage, maakt de student voor haar eigen groep een schriftelijke presentatie, met daarin verschillende gegevens en een foto van zichzelf. Deze presentatie komt bij/op de deur van je groep te hangen. BPV-overleg: Minimaal één keer per 2 weken heeft de student een begeleidings-gesprek met de werkbegeleider. Daarnaast wordt er naar gestreefd, dagelijks een kort gesprekje te voeren met de werkbegeleider, of tussendoor (als daar tijd en gelegenheid voor is), of aan het einde van de stagedag; een evaluatie van het functioneren van de student die dag. Tip: laat de student een notitieschrift meebrengen, dat ze gebruikt om bijzonderheden, leerpunten, complimenten, afspraken i.d in te noteren Telefoon/tassen De telefoon staat uit als de student op de groep bezig is. De telefoon zit in de tas/of locker en mag gebruikt worden, tijdens de pauze. Ook de tas wordt niet mee in de groep genomen. Gebruik van mobiele telefoon, bij calamiteit en in overleg met de werkbegeleider/praktijkopleider en locatiemanager Er mogen geen foto s/films gemaakt worden met de mobiele telefoon; privacy-protocol. Zie verder de regels van de instelling Kledingcode Zie beroepshoudingslijst Beoordeling De beoordelings-scorelijsten van de beroepsprestaties (BP s) worden door de praktijkopleider en/of werkbegeleider ingevuld. Deze beoordelingslijsten worden besproken en ondertekend door de praktijkopleider en/of werkbegeleider, student en trajectbegeleider van school tijdens het beoordelingsgesprek. Oppassen/babysitten Afspraak volgens de regels van de instelling Social Media Hyves/Facebook Afspraak volgens de regels van de instelling; landelijk protocol Traktatie Afspraak volgens de regels van de instelling Waardering stage Aan het einde van de stageperiode, wordt de student gevraagd, een waarderingsformulier in te vullen, betreffende de stageplaats, de introductie/kennismaking, de begeleiding, de leerkansen en dergelijke 11

12 Beroepshoudingslijst; waarden en normen BPV Sociaal-Agogisch Werk niveau 3 en 4 1. Realisatie van de geplande doelen - Nakomen van gemaakte afspraken in het kennismakingsgesprek en de begeleidingsgesprekken betreffende: Algemene leerdoelen Persoonlijke leerdoelen Afdelings-groepsleerdoelen Het rekening houden met randvoorwaarden, waaronder al dan niet, afspraken zijn nagekomen 2. De student is zelf verantwoordelijk voor haar eigen leerproces - Het nemen van initiatief in het eigen leerproces Alert zijn op voorkomende leermomenten Kritische en gerichte vragen stellen Met regelmaat leerdoelen, werkprocessen en beroepsprestaties voorleggen Gemaakte afspraken nakomen Rapportageformulieren laten invullen door praktijkopleider/werkbegeleider Vragen, problemen en ervaringen bespreekbaar maken, teneinde de beroepsprestaties en leerdoelen te behalen en/of eigen werk te organiseren. 3. Het onderkennen van eisen en grenzen in eigen functioneren. Verantwoordelijk handelen en nadenken, voordat er wordt gehandeld. De ernst inschatten van de gevolgen en de eventuele complicaties van de uitgevoerde handelingen; de student zal eerst overleg dienen te plegen, als ze niet zeker is over het handelen Tijdig aangeven, wanneer eigen grenzen zijn bereikt, ook als dit niet de grenzen zijn van de instelling en opleiding. 4. Het tijdig om hulp, begeleiding vragen De deskundigheid en professionaliteit van collega s inroepen; de student hoeft het niet alleen te doen; samenwerken met en voor elkaar Sterke en minder sterkte kanten van zichzelf kunnen aangeven in relatie tot haar functioneren 5. Het leerelement uit gedane ervaringen halen Geleerde vaardigheden ook daadwerkelijk toepassen Relevante leermomenten kunnen aangeven Vragen of ze het geleerde in de praktijk mag uitvoeren (onder begeleiding) 12

13 Inzicht hebben in de vorderingen van haar leerproces en deze kunnen hanteren op wisselende momenten en in andere omstandigheden en werkprocessen Theorie en praktijk integreren; het een kan niet zonder het ander. Om kunnen gaan met positieve en negatieve feedback 6. De student dient zich te houden aan de gestelde eisen en doelen van de opleiding Zich houden aan de voorschriften en regels met betrekking tot de opleiding Consequenties van het student zijn, bespreken en hanteren Alleen het adres van de opleiding gebruiken op stage en op school Voor verslagen of notities, de formulieren van de opleiding gebruiken. 7. Het samenwerken met anderen Een samenwerkingsrelatie aan kunnen gaan met collega s en ouders Zich houden aan onderlinge afspraken Vragen om hulp en begeleiding Kunnen functioneren binnen een teamverband Betrokkenheid, enthousiasme en interesse tonen in het vak en voor collegae en ouders Flexibiliteit tonen Overleg plegen met collega s en ouders Zich mede verantwoordelijk voelen voor de gang van zaken op de groep Binnen de kinderopvang rekening houden met het beleid van de instelling Haar mening en functioneren ter discussie kunnen stellen Participeren in een werkoverleg 8. Het tonen van professioneel gedrag naar de doelgroep, ouders/verzorgers, collegae Respect tonen en rekening houden met de specifieke behoeften en verlangens van de doelgroep Rekening houden met wensen van de ouders/verzorgers en de kinderen Rekening houden met het recht op privacy van de doelgroep, ouders/verzorgers Het zorgvuldig hanteren van het beroepsgeheim Zorgvuldig omgaan met informatie die door derden zijn toevertrouwd Informatie inwinnen over nieuwe ontwikkelingen en veranderde omstandigheden. 9. Nauwkeurig werken Volgens het beleid/ de regels/protocollen/afspraken van de instelling Zorgvuldig en efficiënt omgaan met artikelen, instrumenten en apparatuur van de instelling 10. Schriftelijke en mondelinge communicatie Eenduidig en duidelijk taalgebruik 13

14 Leesbaar en overzichtelijk Respectvol en betrouwbaar Individueel en in groepsverband Gebruik maken van de juiste, door de opleiding geïntroduceerde formulieren voor verslaglegging Mondelinge gesprekken en schriftelijke verslagen in correct Nederlands, zowel qua stijl, spelling als zinsconstructies 11. Het organiseren van eigen werk Prioriteiten kunnen stellen: hoofd- en bijzaken van elkaar kunnen onderscheiden Werktempo aan kunnen passen aan de situatie Beslissingen kunnen en durven nemen voor je zelf en op eigen niveau Aan de juiste persoon zaken delegeren Eigen grenzen aangeven; assertiviteit Zorgen voor een correcte en juiste planning en je daar ook aan houden Verantwoordelijkheid nemen voor je planning 12. Het dragen van verantwoordelijkheid voor de aan jou toegewezen doelgroep 1 ste en 2 de jaars niveau 3-4: onder begeleiding in laagcomplexe situaties 1 ste jaars; werkervaring opdoen en ervaren of dit de doelgroep is waar de student mee wilt gaan werken: geen beoordeling 2 de jaars; keuze is al gemaakt voor de doelgroep en aan het functioneren zit ook een beoordeling vast. De student begint dit jaar met het uitvoeren van beroepsprestaties, als ze van de opleiding een Go heeft ontvangen 3 de jaars niveau 3: zelfstandig in laagcomplexe situaties en onder begeleiding in complexe situaties 4 de jaars niveau 4: zelfstandig in laag- en complexe situaties; groeps-overstijgende taken beroepsprestaties 13. Kledingcode Er wordt belang gehecht aan uitstraling en representativiteit richting onze klanten, tevens in het kader van veiligheid en hygiëne. Er wordt geen aanstootgevende kleding gedragen ; te korte rok, te bloot geen badkleding. De kleding dient fris en schoon te zijn (eventueel wordt er reservekleding meegenomen) Er wordt geen draagt geen zichtbare onderkleding gedragen Geen diepe decolleté en te lage broeken Geen lange en liefst ook geen gelakte nagels Lange haren liefst vast Geen te lange, te grote en overdadige juwelen 14

15 Piercings en tatoeages zijn toegestaan; echter zoveel mogelijk bedekt; volgens regels van de instelling Draag zorg voor een compleet verzorgd uiterlijk Ben voorzichtig met ringen, tijdens het verschonen van kinderen, zowel wat veiligheid als hygiëne betreft 14. De positie van de student De student wordt boventallig ingezet. Van de student verwachten we dat ze zich opstelt als een beroepsbeoefenaar in opleiding. Gedurende het leerproces, zal de student, afhankelijk van haar capaciteiten, competenties en ervaringen, een verruiming van verantwoordelijkheden toegewezen krijgen: van begeleid, naar geleid, naar zelfstandig. 15. Stagevergoeding De BOL-(beroeps-opleidende-leerweg)student, krijgt maximaal een vergoeding van 40 euro per week als ze 4 dagen in de week stage loopt. Dat zijn per 4 weken dus 160 Euro. Deze vergoeding geldt voor de 2 de, 3 de en 4 de jaars studenten. De student HZW krijgt geen stagevergoeding. 16. Vluchtplan: brand/calamiteiten Met de gemeentelijke brandweer is de afspraak gemaakt, dat zij in geval van een brandmelding binnen 5 minuten op de desbetreffende locatie aanwezig zullen zijn. Bij de meeste instellingen is er een coördinator Bedrijfshulpverlener (CBHV) en meerdere bedrijfshulpverleners (BHV-ers) actief. Zij volgen jaarlijks een herhalingstraining. Tevens wordt er jaarlijks een ontruiming geoefend; zij aangekondigd of niet. Ook de student wordt dan geacht te weten wat haar te doen staat, of bij wie zij zich dient te melden. De student stelt zich de 1st week van de stage, op de hoogte van het calamiteitenplan van de betreffende locatie en wat haar taak daarin is. Zie opdracht Hoe zijn de randvoorwaarden, waaronder het leerproces plaatsvindt? Er wordt voldoende tijd en aandacht besteed het leerproces van de student De werkbegeleider is zoveel mogelijk aanwezig op dagen dat de student stage loopt om haar zo goed en professioneel mogelijk te begeleiden. Er is extra tijd ingeruimd voor de begeleidingsgesprekken (buiten de groepsuren) Minimaal 1 keer per 2 weken vindt een begeleidingsgesprek plaats, dat de student zelf plant met de werkbegeleider. De student zorgt ruim op tijd voor de agenda en maakt, op de daarvoor bestemde formulieren, een verslag van dat gesprek Bij eventuele moeilijkheden of onduidelijkheden, zal de praktijkopleider aanwezig zijn bij het gesprek Vaardigheden en beroepshoudingsaspecten dienen te worden getoetst aan de hand van de beroepsprestaties en scorelijsten 15

16 Er zal voldoende ruimte en tijd beschikbaar worden gesteld, om de beroepsprestaties te kunnen uitvoeren. De begeleiding van de student door de werkbegeleider, zal gaan van begeleid, naar geleid, naar zelfstandigheid. 16

17 Soorten gesprekken Soort gesprek Wanneer Doel Aanpak Rol Wie Kennismaking s- gesprek. Voordat de stagiair begint. Introduceren van de stagiair bij de stichting. Informerend en steunend. Oriëntatiegesprek/bijeen - komst Begeleidingsgesprek. Beoordelingsgesprek. Tussenevaluati e Eindgesprek Eerste week dat de stagiair aanwezig is, of vóór begin van de stage 1 x per 14 dagen. 2 weken na het afsluiten van de beroepsprestaties 1 of 2 keer per stageperiod e 1 keer op het einde van de stageperiod e Onderzoeken wat de beginsituatie is van de stagiair. Ondersteunen van de stagiair bij leerproces en uitvoeren van beroepsprestati es Bepalen van het wel of niet behalen van een kernactiviteit of beroepsprestati es Voorlopige scorelijsten Bespreken van vorderingen van de stagiair. Voorlopige Scorelijsten Beoordelend of de stagiair de kernactiviteiten/ beroepsprestati es voldoende heeft verwerkt. Definitieve scorelijsten Wegwijs maken, informatie verstrekken en vragen beantwoorde n. Gerichte vragen stellen. Stimuleren, doorvragen, uitleggen en informatie geven aan de stagiair. Doorvragen naar, toelichten van de te behalen criteria. Onderzoeken en doorvragend. Voeren van een gesprek n.a.v. evaluatieformulieren. Peilend en leidend. Ondersteune nd, Controlerend Coachend Reflecterend Feedback verstrekkend Beoordelend Reflecterend Coachend, Feedback verstrekkend Toetsend leidend. Toetsend Leidend en Beoordelend Praktijkopleider en/of werkbegeleider Praktijkopleider Praktijkopleider en/of werkbegeleider Praktijkopleider en/of werkbegeleider Praktijkopleider en/of werkbeleider Praktijkopleider en/of werkbegeleider en stagedocent van de opleiding 17

18 Regels en afspraken 1. Privacy van de student is een waarborg. 2. De student wordt (al naar gelang het aantal uren per opleiding) ingepland in het rooster (terugkomdag school wordt vrijgehouden). Maximaal 9 uur per dag (exclusief pauze). 3. BPV- overleg is over het algemeen inbegrepen in de ingeplande stage-uren. 4. De student geeft gehoor aan calamiteiten. 5. De student is flexibel inzetbaar. 6. De student doet alle voorkomende werkzaamheden. 7. Iedere student heeft een eigen BPV-boek voor de praktijk. 8. Het BPV-stageboek kan gekopieerd worden voor de werkbegeleider/praktijkopleider, zodat zij zich ook kan voorbereiden 9. De student geeft de BPV-handleiding af aan haar werkbegeleider. 10. De student is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van de stage-uren in overleg met de werkbegeleider. 11. Men is verplicht te werken aan de hand van het BPV- beleid, jaarlijkse evaluatie en bijstelling. 12. De BPV-overeenkomst wordt binnen 6 weken na aanvang van de BPV-periode getekend. Streven is binnen 3 weken. 13. Werktijden van de student zijn conform die van de overige personeelsleden. 14. Studenten dragen zelf zorg voor de VOG (verklaring omtrent gedrag) en ID en maken een kopie voor de instelling. 15. Per groep zijn er maximaal 2 studenten geplaatst, die niet gelijktijdig op de groep aanwezig zijn en elk een andere werkbegeleider hebben. 16. De student mag geen kinderen in de auto vervoeren. 17. Het doorgeven van informatie over een kind aan ouders, gebeurt in eerste instantie altijd door een bevoegde kracht. Het doorgeven van informatie van een kind aan ouders door de student, wordt als volgt opgebouwd: Student gaat erbij staan, als de werkbegeleider met een ouder praat. De werkbegeleider betrekt de student in het gesprek met de ouder. De student mag zelf, in overleg met de werkbegeleider, dagelijkse dingen doorgeven. De student mag in overleg met de werkbegeleider, de overdrachtsformulieren van de kinderen invullen. In de babygroep mag de student in overleg met de werkbegeleider in de klappers een verslagje schrijven. ( alleen PW niveau). De student mag in overleg met de werkbegeleider het dagschriftje van een baby bijschrijven, eventueel eerst in klad. Werkbegeleider kijkt het verslag na op inhoud en Nederlandse taal Oudergesprekken op afspraak, mag de student bv bijwonen, mits de ouders hiervoor toestemming geven. 18

Kennismakingsprocedure BeroepsPraktijkVorming

Kennismakingsprocedure BeroepsPraktijkVorming Kennismakingsprocedure BeroepsPraktijkVorming Inhoudsopgave bijlage 2; Kennismakingsprocedure studenten; Titel Pagina Inhoudsopgave 1 Gegevens van de student en de instelling 2 Gegevens van de opleiding

Nadere informatie

Kinderopvang Heyendael

Kinderopvang Heyendael Hoofdstuk: 5.5 (Personeel) Titel: Werkwijze en beleid tav stagiaires Procesbewaker: Praktijkopleider Bladzijden: 1 t/m 4 Kinderopvang Heyendael Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Soorten stageplekken 3. Organisatie

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming

Beroepspraktijkvorming Beroepspraktijkvorming schooljaar 2010 / 2011 Dit is een uitgave van Adres: Stationsstraat 25 8161 CP Epe Postbus 312 8160 AH Epe T 0578 676767 E info@koppelepe.nl Augustus 2010 2 Inhoud pagina: 1. Procedure

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagiairs

Stagewijzer. Stagiairs Stagewijzer Stagiairs Stagewijzer voor stagiairs De gemeente Emmen vindt het belangrijk om te investeren in toekomstige jonge professionals. We besteden daarom veel zorg aan de werving en begeleiding van

Nadere informatie

Stappenplan om een stageplaats te vinden

Stappenplan om een stageplaats te vinden Stappenplan om een stageplaats te vinden Versie 24 september 2015 12 stappen die je helpen om zelf een geschikte stageplaats te vinden Stap 1: Stages op niveau 3 en stages op niveau 4 Je bent aan het begin

Nadere informatie

Stagebeleid KINDERDAGVERBLIJF MENEER KOEKEPEER. Versie 1.0 januari 2016 door Mijke Hoofs

Stagebeleid KINDERDAGVERBLIJF MENEER KOEKEPEER. Versie 1.0 januari 2016 door Mijke Hoofs Stagebeleid KINDERDAGVERBLIJF MENEER KOEKEPEER Versie 1.0 januari 2016 door Mijke Hoofs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1. Inleiding Kinderdagverblijf Meneer Koekepeer is een erkend leerbedrijf. Dit houdt

Nadere informatie

Protocol Stagiaires / BPV

Protocol Stagiaires / BPV Protocol Stagiaires / BPV Beste Stagiaire, Binnen ZIJN Peuterspeelzalen vinden wij opleiden belangrijk om de juiste kwaliteit van peuterspeelzaalwerk nu en in de toekomst te kunnen blijven bieden. Wij

Nadere informatie

Beroeps Praktijk Vormingsplan

Beroeps Praktijk Vormingsplan Beroeps Praktijk Vormingsplan Hoofdstuk en artikelindeling 1. Algemene informatie 1.1 Inleiding 1.2 Doelgroep 1.3 Profiel erkende gastouder als leerbedrijf 1.4 Profiel bemiddelingsmedewerker 1.5 Profiel

Nadere informatie

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN!

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! Naam: Heerbeeck college Best Schooljaar 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! -handen ineen -elkaar helpen -samenwerken -iets voor een ander doen -sociaal Stage coördinator: mevr. A. Luteyn

Nadere informatie

Stagebeleid. Elite Gastouderbureau

Stagebeleid. Elite Gastouderbureau Stagebeleid Elite Gastouderbureau versie: mei 2017 1 Inhoudsopgave Inleiding. 3 Wat is BeroepsPraktijkVorming (BPV) 4 Stagetyperingen 4 Betrokkenen bij BPV (BeroepsPraktijkVorming). 4 Overzicht van rollen,

Nadere informatie

Stappenplan om een stageplaats te vinden

Stappenplan om een stageplaats te vinden Stappenplan om een stageplaats te vinden Versie september 2013 12 stappen die je helpen om zelf een geschikte stageplaats te vinden Stap 1: Stages op niveau 3 en stages op niveau 4 Je bent aan het begin

Nadere informatie

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1 BOL SCHOOLJAAR 2015-2016 Summacollege Cluster Welzijn, Cultuur & Onderwijs

Nadere informatie

Stappenplan om een stageplaats te vinden

Stappenplan om een stageplaats te vinden Stappenplan om een stageplaats te vinden Versie okt 2012 12 stappen die je helpen om zelf een geschikte stageplaats te vinden Stap 1: Stages op niveau 3 en stages op niveau 4 Je bent aan het begin van

Nadere informatie

Het BeroepsPraktijkVormings-plan (BPV)

Het BeroepsPraktijkVormings-plan (BPV) Het BeroepsPraktijkVormings-plan (BPV) Een BPV-plan geeft een systematische beschrijving van de uitvoering van de beroepspraktijkvorming in een zo concreet mogelijke beschrijving. Meerwaarde hiervan is

Nadere informatie

Convenant Kindercentra & ROC s Groningen en Noord-Drenthe. Informatiegids voor Stagiairs

Convenant Kindercentra & ROC s Groningen en Noord-Drenthe. Informatiegids voor Stagiairs Informatiegids voor Stagiairs Inhoudsopgave informatie stagiairs Algemeen Functiebeschrijving Pedagogisch medewerker (conform cao kinderopvang) Functiebeschrijving Peuterspeelzaalleidster 1 (conform cao

Nadere informatie

Beleid Inzet pedagogisch medewerkers en stagiaires in opleiding versie

Beleid Inzet pedagogisch medewerkers en stagiaires in opleiding versie Beleid Inzet pedagogisch medewerkers en stagiaires in opleiding versie Uitgangspunten Visie Bij Mops begint, zowel voor kinderen, medewerkers en stagiaires een leven lang leren. Een leerbedrijf biedt de

Nadere informatie

BPV Stagebeleid Kinderopvang t Olefantje Nieuwegracht

BPV Stagebeleid Kinderopvang t Olefantje Nieuwegracht BPV Stagebeleid Kinderopvang t Olefantje Nieuwegracht Kinderopvang t Olefantje heeft 3 vestigingen die door Calibris als leerbedrijf erkend zijn; Kinderdagverblijf t Olefantje Weerdsingel, Kinderdagverblijf

Nadere informatie

Wanneer je goed voorbereid bent, zul je merken dat je tijdens het gesprek minder gespannen bent.

Wanneer je goed voorbereid bent, zul je merken dat je tijdens het gesprek minder gespannen bent. Handleiding motivatieformulier Inleiding Het is zo ver, je mag beginnen met je stageperiode. Je hebt een motivatiebrief met CV verstuurd naar een kinderopvangorganisatie en bent uitgenodigd voor een motivatiegesprek.

Nadere informatie

Voortraject stageplaats bij gastouder

Voortraject stageplaats bij gastouder Stagevoorwaarden Inleiding. Wij bieden nu al jaren stageplaatsen aan voor stagiaires van verschillende niveaus. Vanaf 2010 mogen gastouders alleen nog maar studenten begeleiden van niveau 1 of 2. Mochten

Nadere informatie

* Inleiding 2. 1. De opleidingen. 1.1 Opleidingseisen / opleidingsniveau 4. * 2. Begeleiding/coachen leerlingen 6 2.1 Wie is waarvoor verantwoordelijk

* Inleiding 2. 1. De opleidingen. 1.1 Opleidingseisen / opleidingsniveau 4. * 2. Begeleiding/coachen leerlingen 6 2.1 Wie is waarvoor verantwoordelijk Inhoudsopgave * Inleiding 2 1. De opleidingen. 1.1 Opleidingseisen / opleidingsniveau 4 * 2. Begeleiding/coachen leerlingen 6 2.1 Wie is waarvoor verantwoordelijk * 3. Wat zijn de taken wat wordt er verwacht

Nadere informatie

Stageboek Derde jaar BOL Verpleegkunde

Stageboek Derde jaar BOL Verpleegkunde Stageboek Derde jaar BOL Verpleegkunde 1 Inleiding Beste student, De derde stage komt eraan. Je bent natuurlijk goed voorbereid om na het onderwijs op school naar de praktijk te gaan. Je stageperiode duurt

Nadere informatie

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING...

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... 1 Gegevens leerling Naam Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoon Afdeling/leerweg Gegevens school Naam Schoolbegeleider Adres Plaats Telefoon

Nadere informatie

Sociaal Agogisch Werk BOL 2014-2015. BPV Hoe en Wat? www.noorderpoort.nl

Sociaal Agogisch Werk BOL 2014-2015. BPV Hoe en Wat? www.noorderpoort.nl Sociaal Agogisch Werk BOL 2014-2015 BPV Hoe en Wat? www.noorderpoort.nl Inhoud Inleiding... 3 1. Hoe kom ik aan een BPV plaats?... 4 2. Welke BPV plaatsen passen bij de opleiding PW?... 4 3. Welke BPV

Nadere informatie

Informatiegids stagiaires

Informatiegids stagiaires Informatiegids stagiaires Welkom bij KOKO Kinderopvang Binnenkort start je stageperiode bij onze organisatie. Om je hier op voor te bereiden, ontvang je deze informatiegids. Hierin is opgenomen wat je

Nadere informatie

Het participeren in een voortgangsgesprek van een stagiaire

Het participeren in een voortgangsgesprek van een stagiaire 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 Opdrachtformulier Het participeren in een voortgangsgesprek van een stagiaire Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen.

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagebegeleiders en leidinggevenden

Stagewijzer. Stagebegeleiders en leidinggevenden Stagewijzer Stagebegeleiders en leidinggevenden Stagewijzer stagebegeleiders en leidinggevenden In 2012 heeft de gemeente Emmen besloten een proactief stagebeleid te gaan voeren. Het actief aanbieden van

Nadere informatie

Stagehandleiding. Faculteit der Sociale Wetenschappen

Stagehandleiding. Faculteit der Sociale Wetenschappen Stagehandleiding Faculteit der Sociale Wetenschappen INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding en procedure 3 Doel van de stage en eisen stageplek 4 Introductie en huisregels 5 Begeleiding en kwaliteit 5 Voorzieningen,

Nadere informatie

Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS:

Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS: Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS: Inhoudsopgave Gegevens van het talent, de school en het leerbedrijf... 1 Belangrijke regels... 3 Wat wordt er van je verwacht als je stageloopt?... 4 Verslagonderdeel A...

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming (BPV)

Beroepspraktijkvorming (BPV) Beroepspraktijkvorming (BPV) Christelijke Peuterspeelzaal Prinses Amalia Margrietweg 6 3258 BM Ouddorp Contactpersoon: Carla Braber BPV Peuterspeelzaal Prinses Amalia Pagina 1 De Christelijk Peuterspeelzaal

Nadere informatie

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010 BPV Styling Design 3 e jaars cohort 2009 2010 BPV STYLING DESIGN 3 e jaar 2011-2012 Voor je ligt het werkboek voor de BPV-periode van het 3 e jaar, deze stage beslaat 20 weken. Deze periode loopt van 12-09-11

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Handboek TMO. Tussen de middagopvang voor overblijfkrachten. SKSG Kinderopvang

Handboek TMO. Tussen de middagopvang voor overblijfkrachten. SKSG Kinderopvang Handboek TMO Tussen de middagopvang voor overblijfkrachten SKSG Kinderopvang Inhoudsopgave blz. Inleiding 3 1. Wat is TMO? 4 2. Verloop van een TMO uur 4 3. Je taken 4 4. Regels voor kinderen 5 5. Regels

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl STAGE-INOFRMATIEBOEK Klas 11 2013/2014 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet

Nadere informatie

Kinderopvang Dikkertje Dap. BPV Beleidsplan. Document: 3.12 Eigenaar: Gerrie Behet. Versie: Pagina 1 van 8

Kinderopvang Dikkertje Dap. BPV Beleidsplan. Document: 3.12 Eigenaar: Gerrie Behet. Versie: Pagina 1 van 8 1 Versie: 21-04-2015 Pagina 1 van 8 2 Inhoudsopgave Pag. Inleiding 3 Missie 4 Visie opleiden De Beroepspraktijk Vorming (bpv) 5 1. Voorwaarden voor het leerproces Taken en verantwoordelijkheden van alle

Nadere informatie

STAGE LOGBOEK 3MAVO Naam: Klas:

STAGE LOGBOEK 3MAVO Naam: Klas: STAGE LOGBOEK 3MAVO Naam: Klas: Waarom een stageperiode Het vmbo-onderwijs bereidt leerlingen voor op een vervolgopleiding in het MBO. In dat kader wordt er voor de leerlingen van 3 mavo in maart 2016

Nadere informatie

Stagebeleid Kindercentrumoverhoven 2012

Stagebeleid Kindercentrumoverhoven 2012 Stagebeleid Kindercentrumoverhoven 2012 Stagebeleid Kindercentrumoverhoven Si7ard Vastgesteld: 5 september 2012 Evalua>e: 13 september 2012 Eigenaar: prak>jkopleider Inhoudsopgave Inleiding Pag. 3 Wat

Nadere informatie

BPV Styling Design 1e jaars 2009 2010

BPV Styling Design 1e jaars 2009 2010 BPV Styling Design 1 e jaars 2009 2010 BPV STYLING DESIGN 2009-2010 Voor je ligt het werkboek voor de eerste BPV-periode van het eerste jaar. De volgende afspraken gelden voor deze stage: Per week loop

Nadere informatie

Praktijk oriëntatie. Maatschappelijke zorg. Niveau 3 + 4

Praktijk oriëntatie. Maatschappelijke zorg. Niveau 3 + 4 Praktijk oriëntatie Maatschappelijke zorg Niveau 3 + 4 Reader voor de P.O.-organisaties en team MZ Schooljaar 2017-2018 Inhoudsopgave Voorblad Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 1.Inhoud Praktijk oriëntatie Voor

Nadere informatie

Heb je opmerkingen over deze BPV-wijzer of tips om de inhoud te verbeteren? Geef het door aan de BPV-coördinator van je opleiding.

Heb je opmerkingen over deze BPV-wijzer of tips om de inhoud te verbeteren? Geef het door aan de BPV-coördinator van je opleiding. DI NI R ER LE ST V EN BP VW IJZ E NG BPV-GEGEVENS NAAM STUDENTNUMMER SCHOOL / OPLEIDING Deze BPV-wijzer is gemaakt door de mbo-opleidingen Dienstverlening van Alfa-college, Drenthe College, Noorderpoort

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl STAGE-INFORMATIEBOEK Klas 10 2014/2015 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet

Nadere informatie

maandag 11 mei inleveren!

maandag 11 mei inleveren! maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... Stageboek 2015 1 Gegevens Leerling Naam -------------------------------------------------------------------------------------- Adres Postcode Woonplaats

Nadere informatie

Zorg & Welzijn Opleiding Verzorgende IG Periode 3-1 integrale opdracht

Zorg & Welzijn Opleiding Verzorgende IG Periode 3-1 integrale opdracht Zorg & Welzijn Opleiding Verzorgende IG Periode 3-1 integrale opdracht Titel integrale opdracht: Het begeleiden van studenten (werknemers/ mantelzorgers/ vrijwilliger) Uitstroombranche: Verpleeg- en Verzorgingshuizen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Kinderdagverblijven MIMIKO Kinderopvang

Algemene voorwaarden Kinderdagverblijven MIMIKO Kinderopvang Algemene voorwaarden Kinderdagverblijven MIMIKO Kinderopvang Duur overeenkomst De overeenkomst van opdracht tussen de vraagouder en kinderdagverblijf wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn

Nadere informatie

De Beroepsgerichte Stage.

De Beroepsgerichte Stage. Informatie over de Beroepsgerichte Stage 3 bbl en kbl De Beroepsgerichte Stage. Aan het eind van het derde schooljaar ga je voor het eerst op stage. Voor de meesten zal dit een spannende, bijzondere en

Nadere informatie

Stage op Praktijkschool Breda

Stage op Praktijkschool Breda Stage op Praktijkschool Breda VOORBEREIDING OP DE ARBEIDSMARKT Jongelui Welkom in de Grote mensenwereld En blijf groeien, stapje.. voor stapje. Stagebekwaam eind leerjaar 4? Ja Externe stage Nee Individueel

Nadere informatie

Competentieprofiel Werkbegeleider

Competentieprofiel Werkbegeleider Competentieprofiel Werkbegeleider Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus 131 3980 CC Bunnik T 030 750 7000 F 030 750 7001 I www.calibris.nl E info@calibris.nl

Nadere informatie

2 jarig Verzorgende IG BOL

2 jarig Verzorgende IG BOL 2 jarig Verzorgende IG BOL Loopbaanoriëntatie Begeleiding (LOB) Leerjaar 1 Fase A Docentenhandleiding LOB Fase A leerjaar 1 Ontwikkelaar: Rianne Schuur Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Beginsituatie...

Nadere informatie

Programma van Eisen. Afspraken op vlak van Instroom, Werving & Selectie Voordat aan de opleiding wordt begonnen

Programma van Eisen. Afspraken op vlak van Instroom, Werving & Selectie Voordat aan de opleiding wordt begonnen De basis van het Programma van Eisen m.b.t. leren in de Kinderopvangorganisaties is het principe dat de Beroepspraktijkvorming (BPV) een volwassen positie heeft in de opleiding: De BPV is het hart van

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

Maatschappelijke stage op het Trias 1. Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2. Tips voor ouders 3

Maatschappelijke stage op het Trias 1. Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2. Tips voor ouders 3 Inhoudsopgave Maatschappelijke stage op het Trias 1 Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2 Tips voor ouders 3 Stageboekje (deze gebruiken de leerlingen) 4 Maatschappelijke

Nadere informatie

LESBRIEF BIJ STAGE LOPEN

LESBRIEF BIJ STAGE LOPEN LESBRIEF BIJ STAGE LOPEN WAAROM DIT BOEKJE? 1. Denk jij, na het lezen van deze bladzijde dat dit boekje nuttig voor jou kan zijn? a. Ja,.. b. Nee, want c. Dat weet ik nog niet, omdat 2. Wat hoop jij na

Nadere informatie

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II Protocol Werkplekleren Student ESoE Minor Educatie & Communicatie Variant II Versie juli 2011 1 Protocol Werkplekleren Minor Educatie & Communicatie Variant I Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk

Nadere informatie

Beroeps oriënterende stage. Informatieboekje 3 VMBO Naam leerling:. School: Stella Maris College. Stage bedrijf/instelling:.

Beroeps oriënterende stage. Informatieboekje 3 VMBO Naam leerling:. School: Stella Maris College. Stage bedrijf/instelling:. Beroeps oriënterende stage Informatieboekje 3 VMBO 2016-2017 Naam leerling:. School: Stella Maris College Stage bedrijf/instelling:. Stageperiode: 15 mei t/m 19 mei Inhoud Tijdpad/stappenplan VMBO klas

Nadere informatie

Libra R&A locatie Blixembosch. Pinokkio. Praktische informatie

Libra R&A locatie Blixembosch. Pinokkio. Praktische informatie Libra R&A locatie Blixembosch Pinokkio Praktische informatie Welkom bij Pinokkio Deze folder is bedoeld voor ouders van kinderen van Pinokkio, de therapeutische peutergroep van Libra Revalidatie & Audiologie

Nadere informatie

WERKEN IN DE ZORG EN WELZIJN

WERKEN IN DE ZORG EN WELZIJN WERKEN IN DE ZORG EN WELZIJN Kinderopvang Het stageboek Stage is leren in de praktijk. Je maakt kennis met het werk wat jij misschien in de toekomst zou willen gaan doen. Het stageboek is bedoeld als hulpmiddel

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Protocol Tussenschoolse opvang

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Protocol Tussenschoolse opvang Stichting Kinderopvang Alkmaar Protocol Tussenschoolse opvang Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 3 Tijden en locatie TSO 3 Locatie TSO 3 Naar de TSO 3 Als uw kind niet komt 3 2. Inschrijven en betalen

Nadere informatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie pagina 1 4 Profiel praktijkopleider Norm Een praktijkopleider speelt in het leerbedrijf een cruciale rol in het succesvol opleiden van onderwijsdeelnemers tot goed geschoolde vakmensen. Het is daarom dat

Nadere informatie

STAGEBOEK MaS+ Samenwerking tussen leerlingen van Pleincollege Nuenen en van Novaliscollege Eindhoven. Klas :

STAGEBOEK MaS+ Samenwerking tussen leerlingen van Pleincollege Nuenen en van Novaliscollege Eindhoven. Klas : STAGEBOEK MaS+ Samenwerking tussen leerlingen van Pleincollege Nuenen en van Novaliscollege Eindhoven Naam : Klas : Pleincollege Nuenen Novalis College Sportlaan 8 Sterrenlaan 16 5670 AA Nuenen 5631 KA

Nadere informatie

5. De wegwijzer (een stappenplan voor het uitvoeren van een opdracht/prestatie) 9. 6. Hulpmiddel bij het reflecteren : STARRT-methode 11

5. De wegwijzer (een stappenplan voor het uitvoeren van een opdracht/prestatie) 9. 6. Hulpmiddel bij het reflecteren : STARRT-methode 11 INHOUDSOPGAVE : Schooldeel 1. Mijn portret 2 2. Het BPV-gesprek -voorbereiding gesprek 3 -verslaglegging gesprek 4 3. Aan de slag met beroepsprestaties -aan de slag 6 -go / no go formulier 7 4. Overzicht

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn 1 Inhoud Inleiding... 3 Visie Kinderdagverblijf de Harlekijn... 4 Een gevoel van emotionele veiligheid en geborgenheid bieden... 5 Veiligheid en geborgenheid... 5 Persoonlijke competentie... 7 Ieder kind

Nadere informatie

BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN

BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN - 2017 1 Inhoud Voorwoord.............................................................................. 3 Algemene informatie..............................................................

Nadere informatie

Voorwoord... 3. Algemene informatie... 4. Begeleiding vanuit school en BPV instelling... 6. Stappenplan bij begeleiden stagiaire...

Voorwoord... 3. Algemene informatie... 4. Begeleiding vanuit school en BPV instelling... 6. Stappenplan bij begeleiden stagiaire... Inhoud Voorwoord... 3 Algemene informatie... 4 Begeleiding vanuit school en BPV instelling... 6 Stappenplan bij begeleiden stagiaire... 8 Gesprekken in de BPV- instelling... 9 Bijlagen:... 11 2 Voorwoord

Nadere informatie

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!!

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!! 4.1 Personeelsbeleid: 1.4 funtioneringsprocedure. 9 Competentiescan blz. 1 van 7 Vragen competentiescan POP pedagogisch medewerkers Bij de beoordeling geldt: maak een keuze uit: 1 = o / 2 = m / 3 = v /

Nadere informatie

Versie 1.06 Datum 17-02-2015. Informatieboekje Gastouderbureau Beiler Sprookjesboom

Versie 1.06 Datum 17-02-2015. Informatieboekje Gastouderbureau Beiler Sprookjesboom Versie 1.06 Datum 17-02-2015 Informatieboekje Gastouderbureau Beiler Sprookjesboom Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wie zijn wij? 3 3. Gediplomeerde gastouders 3 4. Hygiëne 3 5. Openingstijden 3 6. Wennen

Nadere informatie

Competentieprofiel werkbegeleider

Competentieprofiel werkbegeleider Competentieprofiel werkbegeleider Voor verzorgenden en verpleegkundigen Ontwikkeld door: Hennie Verhagen (Evean) Joukje Stellingwerf (Puur Zuid) Maaike Hakvoort (ZGAO) Brenda van der Zaag (ROC TOP) Kim

Nadere informatie

Stagestructuur Altra College West

Stagestructuur Altra College West Stagestructuur Altra College West 2012-2013 Mei 2013 Inleiding Voor u ligt de stagestructuur zoals deze is beschreven voor het Altra College West. Wij hebben diverse groepen al op deze manier laten draaien

Nadere informatie

Waarom stage? Regels stage Interview 1+2 Stage eindverslag 1+2

Waarom stage? Regels stage Interview 1+2 Stage eindverslag 1+2 Waarom stage? Regels stage Interview 1+2 Stage eindverslag 1+2 Naam Klas Mentor Waar loop jij stage? Naam 1 e stagebedrijf Adres Telefoon Stagebegeleider Startdatum stage Einddatum stage Aantal stagedagen

Nadere informatie

Stage 1. Klaar voor de start...

Stage 1. Klaar voor de start... Stage 1. Klaar voor de start... Jouw stage bij de gemeente Schijndel Welkom bij de gemeente Schijndel waar jouw stage gaat beginnen! Een stage bij de gemeente Schijndel geeft je de kans een kijkje te nemen

Nadere informatie

Praktijkkaart basisfase SAW Jeugdzorg

Praktijkkaart basisfase SAW Jeugdzorg Praktijkkaart basisfase SAW Jeugdzorg 4 2014-2015 Instructie voor de praktijk: Allereerst danken wij u hartelijk voor de begeleiding van onze student. De stageperiode is voor de student een belangrijke,

Nadere informatie

Stagegids Beroeps Opleidende Leerweg Zorg

Stagegids Beroeps Opleidende Leerweg Zorg Stagegids Beroeps Opleidende Leerweg Zorg 2016-2017 Wij heten je van harte welkom als stagiair bij Omring. Onze organisatie verleent zorg aan ouderen, chronisch zieken, mensen met een lichamelijke beperking

Nadere informatie

Werkgroep portfolio & coaching. portfolio handleiding

Werkgroep portfolio & coaching. portfolio handleiding portfolio handleiding Werkgroep portfolio & coaching 1 De plaats van portfolio in het leren op het VMBO. In enkele notities en werkdocumenten is het kader voor het nieuwe onderwijs geschetst. Dit komt

Nadere informatie

10/05/2012. Project evalueren studenten in het UZA. Hoe is dit gegroeid?? Wat is de achtergrond en het doel van evalueren

10/05/2012. Project evalueren studenten in het UZA. Hoe is dit gegroeid?? Wat is de achtergrond en het doel van evalueren Project evalueren studenten in het UZA Nancy Van Genechten Katrien Van den Sande Yvonne Gilissen Werkgroep mentoren en Hogescholen Hoe is dit gegroeid?? Mentorendag 2010 Hoe verder na vraag Mentoren hadden

Nadere informatie

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Persoonlijke ontwikkeling Samenwerken

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Persoonlijke ontwikkeling Samenwerken BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Inleiding en leerdoelen Als verpleegkundige werk je niet alleen. Je hebt veel contact met anderen, onder andere collega s, patiënten en andere disciplines.

Nadere informatie

Sociaal Agogisch Werk BOL 2014-2015. BPV Hoe en Wat? www.noorderpoort.nl

Sociaal Agogisch Werk BOL 2014-2015. BPV Hoe en Wat? www.noorderpoort.nl Sociaal Agogisch Werk BOL 2014-2015 BPV Hoe en Wat? www.noorderpoort.nl Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Hoe kom ik aan een BPV plaats? 5 2. Welke BPV plaatsen passen bij de opleiding PW? 5 3. Welke BPV plaatsen

Nadere informatie

4 HAVO, 4 VWO EN 5 VWO

4 HAVO, 4 VWO EN 5 VWO STELLA MARIS COLLEGE 4 HAVO, 4 VWO EN 5 VWO 2013-2014 BEROEPSSTAGE NAAM: KLAS: MENTOR SCHOOL: EXTERN BEGELEIDER: Dit stage rapport wordt digitaal bewerkt en aangeleverd. Algemene informatie voor de leerlingen

Nadere informatie

Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden inhoud Vóór je stage 4 NAW-gegevens 5 Wie doet wat? 6 Het kennismakingsgesprek 7 Welke vaardigheden heb je nodig voor deze stage? 8 Tijdens je stage 10 Logboek: wat

Nadere informatie

BPV Voorbereiding. Leerjaar 1. (Herziene versie voor KD 2012)

BPV Voorbereiding. Leerjaar 1. (Herziene versie voor KD 2012) BPV Voorbereiding Leerjaar 1 (Herziene versie voor KD 2012) 1 Inhoudsopgave: I Kennismaken met het materiaal waarmee je de BPV ingaat 3 II De map met de opdrachten en proeven 4 III Korte kennismaking met

Nadere informatie

Profiel intersectoraal Dienstverlening & Producten STAGEBROCHURE

Profiel intersectoraal Dienstverlening & Producten STAGEBROCHURE Profiel intersectoraal Dienstverlening & Producten STAGEBROCHURE Inhoudsopgave 1. Doen Blz. 1 2. De spelregels en afspraken Blz. 2 3. Kennismaking en algemene regels Blz. 3 4. Bijhouden wat jij doet en

Nadere informatie

I. Doel vrijwilligersbeleid 3. II. Visie op vrijwilligerswerk 3. III. Uitgangspunten 3. IV. Rol vrijwilligerscoördinator 4

I. Doel vrijwilligersbeleid 3. II. Visie op vrijwilligerswerk 3. III. Uitgangspunten 3. IV. Rol vrijwilligerscoördinator 4 1 Inhoud I. Doel vrijwilligersbeleid 3 II. Visie op vrijwilligerswerk 3 III. Uitgangspunten 3 IV. Rol vrijwilligerscoördinator 4 V. Vrijwilligersvoorwaarden 4 VI. Bijlagen: Bijlage I: Vrijwilligersovereenkomst

Nadere informatie

Leerplaatsprofiel Noorderbreedte. Welkom bij Noorderbreedte!

Leerplaatsprofiel Noorderbreedte. Welkom bij Noorderbreedte! Leerplaatsprofiel Noorderbreedte Welkom bij Noorderbreedte! Beste stagiair, Leuk dat je geïnteresseerd bent in een stage bij Noorderbreedte! We hebben vele locaties en vele stagemogelijkheden. In dit document,

Nadere informatie

BEROEPSPRAKTIJKVORMING IN. Informatiegids voor student, docent en bedrijf

BEROEPSPRAKTIJKVORMING IN. Informatiegids voor student, docent en bedrijf BEROEPSPRAKTIJKVORMING IN Informatiegids voor student, docent en bedrijf September 2017 2 INHOUD Inleiding 3 1 Organisatie van de BPV 4 2 Rollen en verantwoordelijkheden van betrokken personen tijdens

Nadere informatie

Introductie 1. Waarvoor hebben de studenten een mentor nodig? 2. Wie kan mentor worden? Iemand die:

Introductie 1. Waarvoor hebben de studenten een mentor nodig? 2. Wie kan mentor worden? Iemand die: Mentor informatie Introductie Het Mentoringprogramma is voor studenten die een begeleidingsvraag hebben. Deze begeleidingsvraag kan zeer divers van aard zijn en heeft te maken met schoolse-, persoonlijke

Nadere informatie

Gespreksformulier Beroepspraktijkvorming

Gespreksformulier Beroepspraktijkvorming Datum : Naam student : OV-nummer : Groep : Cohort / Kwalificatiedossier : BPV-biedende instelling/praktijk : Werkbegeleider : Opleidingsfunctionaris : BPV-docent : Trajectbegeleider : Introductiegesprek

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk 2010-2013 volgens het kwalificatiedossier Jeugdzorg 2011. 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN HANDLEIDING / 4 VMBO-TL NAAM LEERLING:. NAAM BEGELEIDER:... BEOORDELING: VOLDOENDE / GOED

PROFIELWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN HANDLEIDING / 4 VMBO-TL NAAM LEERLING:. NAAM BEGELEIDER:... BEOORDELING: VOLDOENDE / GOED PROFIELWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN HANDLEIDING 2017 2018 / 4 VMBO-TL TITEL: NAAM LEERLING:. NAAM BEGELEIDER:... BEOORDELING: VOLDOENDE / GOED DEADLINE INLEVEREN PROFIELWERKSTUK 23 MAART 2018

Nadere informatie

Aan het einde van je stageperiode is het de bedoeling dat je het onderstaande eindverslag invult.

Aan het einde van je stageperiode is het de bedoeling dat je het onderstaande eindverslag invult. Stageverslag Aan het einde van je stageperiode is het de bedoeling dat je het onderstaande eindverslag invult. Tijdens je stage heb je nieuwe dingen geleerd en ervaring opgedaan. Noem er tenminste vijf:

Nadere informatie

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN / 4 VMBO-TL. Voor leerlingen en begeleiders van het sectorwerkstuk

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN / 4 VMBO-TL. Voor leerlingen en begeleiders van het sectorwerkstuk HANDLEIDING SECTORWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN 2016 2017 / 4 VMBO-TL Voor leerlingen en begeleiders van het sectorwerkstuk INHOUDSOPGAVE INLEIDING pagina 1 TITEL pagina 2 SNUFFELSTAGE pagina

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan 1: Inleiding 2: De Visie 3: Doelstelling 4: Uitgangspunten 5: Hygiëne en verzorging 6: Activiteiten 7: communicatie met ouders. 8: Feesten 1 1. Inleiding: Het pedagogische beleidsplan

Nadere informatie

Dienstverlening & commercie stage

Dienstverlening & commercie stage Dienstverlening & commercie stage 1 Inhoudsopgave 1 Doen 3 Twee begeleiders 3 De voorbereiding 3 De start 3 De verdieping 3 De afronding 3 2 De spelregels en afspraken 4 De stageovereenkomst 4 Verzekeringen

Nadere informatie

TRAJECTBOEKJE ANIMATOR

TRAJECTBOEKJE ANIMATOR 1 TRAJECTBOEKJE ANIMATOR boekje van: 2 In het trajectboekje wordt steeds over hij, hem of zijn gesproken om de leesbaarheid te verhogen. Uiteraard is dit boekje ook bestemd voor meisjes. Vlaanderen is

Nadere informatie

TRAJECTBOEKJE ANIMATOR

TRAJECTBOEKJE ANIMATOR 1 TRAJECTBOEKJE ANIMATOR boekje van: 2 In het trajectboekje wordt steeds over hij, hem of zijn gesproken om de leesbaarheid te verhogen. Uiteraard is dit boekje ook bestemd voor meisjes. Vlaanderen is

Nadere informatie

BPV HANDLEIDING. Voor de opleidingen verpleegkunde, AG, VIG/MZ3. Scholen voor Zorg en Welzijn

BPV HANDLEIDING. Voor de opleidingen verpleegkunde, AG, VIG/MZ3. Scholen voor Zorg en Welzijn BPV HANDLEIDING Voor de opleidingen verpleegkunde, AG, VIG/MZ3. Scholen voor Zorg en Welzijn 2016 Inhoud Voorwoord... 2 Algemene informatie... 3 Geheimhoudingsplicht... 3 Werktijden... 3 Verzuim... 3 Verklaringen...

Nadere informatie

Beroeps oriënterende stage. Informatieboekje 3 VMBO Naam leerling:. School: Stella Maris College. Stage bedrijf/instelling:.

Beroeps oriënterende stage. Informatieboekje 3 VMBO Naam leerling:. School: Stella Maris College. Stage bedrijf/instelling:. Beroeps oriënterende stage Informatieboekje 3 VMBO 2016-2017 Naam leerling:. School: Stella Maris College Stage bedrijf/instelling:. Stageperiode: 15 mei t/m 19 mei Inhoud Tijdpad/stappenplan VMBO klas

Nadere informatie

Evaluatie & Reflectie

Evaluatie & Reflectie Evaluatie & Reflectie Naam leerbedrijf: Naam praktijkopleider: Naam leerling-werknemer/stagiair: BPV -periode: van tot Datum evaluatiegesprek: Datum reflectiegesprek: 1 Inleiding Het evaluatie- en reflectieformulier

Nadere informatie

Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied;

Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied; Informatiekaart voor bedrijven 1. Doel BPV-stage: Doel van de BPV-stage voor uw bedrijf: Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied; U ziet het aanbieden van BPV-stages

Nadere informatie

2016 GPM - P03 Thema Activiteiten

2016 GPM - P03 Thema Activiteiten Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Pedagogisch werk Onderwijs assistent 18 January 2017 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/76857 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE

MAATSCHAPPELIJKE STAGE 1. zoek een stageplek a. via de stagemarkt begin oktober in de aula. b. Eigen stage Stageboek 2. maak een afspraak met je stagebegeleider. Denk aan je stage contract MAATSCHAPPELIJKE STAGE Havo-4 van:

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Elite Gastouderbureau

Vrijwilligersbeleid Elite Gastouderbureau Vrijwilligersbeleid Elite Gastouderbureau versie: mei 2017 1 Inhoudsopgave 1 1. INLEIDING.. 3 2. DEFINITIES. 3 3. DEFINITIE VAN VRIJWILLIGERSBELEID. 3 4. VISIE OP VRIJWILLIGERSWERK.. 3 5. POSITIE VAN DE

Nadere informatie

5. Medewerkers en Organisatie 5.6 Stage bij PWH Datum 8 november 2012 Versie 6 Blad 1 van 8 DE STAGE BIJ PWH. Informatie voor stagiaires

5. Medewerkers en Organisatie 5.6 Stage bij PWH Datum 8 november 2012 Versie 6 Blad 1 van 8 DE STAGE BIJ PWH. Informatie voor stagiaires Blad 1 van 8 DE STAGE BIJ PWH Informatie voor stagiaires Blad 2 van 8 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN 3 2. BEGELEIDING VANUIT HET CENTRALE BUREAU VAN PWH 3 3. BEGELEIDING VANUIT DE PEUTERSPEELZAAL 3 4. TAKEN

Nadere informatie

LINT STAGEBOEK VAN ZORG EN WELZIJN

LINT STAGEBOEK VAN ZORG EN WELZIJN LINT STAGEBOEK 2013-2014 VAN ZORG EN WELZIJN Gegevens Leerling Naam -------------------- Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoon Afdeling / leerweg School Naam schoolbegeleider E. Venema adres

Nadere informatie