NOTULEN WBT SOEST-ZUID

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOTULEN WBT SOEST-ZUID"

Transcriptie

1 Aanwezig: Bert Paalman, Jeroen Verhoof, Jos Lips, Ilse Uyland en Roel van Dooremaal (notulist) Als gasten: Rosan Coppes (wethouder) en Carrien Eenhoorn (leefbaarheidsadviseur) Afwezig: Heleen Mees, Rienk Andriessen en Marike Jansen (politieagente) 1. Opening. Bert opent de vergadering en heet onze speciale gasten hartelijk welkom.omdat buiten al even is kennis gemaakt, wordt het rondje overgeslagen. Rienk heeft aangegeven te stoppen met het WBT, maar Bert probeert hem toch nog aan boord te houden, al is de kans klein. Voor Marike zie punt Politie zaken. Er is contact weer geweest tussen Bert en Marike, rm \marike heeft toegezegt te proberen aanwezig te zijn. Haar werkzaamheden kunnen dit echter in de weg staan. Roel heeft geprobeerd contact op te nemen met Marike en Hajo of ze desnoods om beurten aanwezig kunnen zijn, maar daar is geen reactie op gekomen. 3. Geprek met de Wethouder. Voor dat het gesprek met de wethouder begint, wordt even uitgelegd wat de functie van Carrien inhoudt. Na het vertrek van Loeki is het aantal medewerkers voor wijkgericht werken terug gebracht tot twee (Carrien en Nina). Door deze kleine bezetting is het ook noodzakelijk geworden om de werkzaamheden (en daarmee de functies) te herdefiniëren. De officiële benaming is nu leefbaarheids adviseurs. Ze zullen nu zaken niet meer zelf oppakken en achterna jagen, maar de WBT s adviseren in deze en hen met de juiste afdeling of ambtenaar in contact brengen. Het wordt een meer bemiddelende rol. Er is geen aparte taakverdeling tussen Nina en Carrien. De WBT s handelen nu zelf meer de zaken af met de ambtenaren en die melden het terug naar Nina en Carrien. Het wort als prettig ervare als ook de WBT s de afloop terug melden richting hun. Carrien legt nog iets uit over de leefbaarheidagenda, maar zie hiervoor later in dit agenda punt 3d. Er wordt gestreefd om minstens 1 x per jaar één van de dames bij het WBT overleg te hebben. 3.a. contact met de achterban. Om goed te kunnen functioneren is het belangrijk dat er een twee richtingen communicatie met de achterban mogelijk is. Hiervoor wordt door de Gemeente een DigiPanel opgezet voor alle WBT s. Op dit moment wordt er door de Gemeente gekeken in welke vorm dit zal gaan moeten en hoe de realisatie zal gaan plaatsvinden. Ons WBT is vooruit lopend hierop al begonnen met het verzamelen van adressen van bewoners. Morgen gaat er een brief van de Gemeente naar alle bewoners van Soest-Zuid met daarin opgenomen (een door Bert aangeleverde) allinea met de oproep om je e- mailadres aan het WBT te zenden. Op dit moment hebben we 25 adressen. Op de eerste mailing kwamen 6 reacties terug (zie punt 7) is dus een kwart. Voorstel WBT: laat van ieder WBT één persoon als contact op treden in een werkgroep DigiPanel. 3.b. Wijkschouw. Uit de reacties die binnen gekomen zijn, uit onze eigen ervaring en uit gesprekken met instanties komt heel duidelijk naar voren dat een wijkschouw als een zeer positief en nuttig punt ervaren wordt. Ook is er begrip dat niet alle knelpunten (even snel) opgelost kunnen worden. Maar voor sommige zaken is geen geld nodig, maar moeten we wel weten dat het speelt. Als de wijkschouw gehouden wordt is het niet nodig om alles op te lossen, als er maar gecommuniceerd wordt wat en wanneer er 1

2 dingen gedaan worden en waarom de andere niet. Niets is zo erg als niets zeggen. (dus wie dat speekwoord verzonnen heeft : spreken is zilver,.... Gemeente heeft wel een tevredenheids onderzoek gedaan, naar wijk uitgesplitst. Deze is op de website te vinden en heet: Waar staat je gemeente.( Voorstel WBT: neem zin in wijkschouwkaart van de Gemeente op dat het WBT de opvolging mag doen. Idee voor WBT: houdt zelf een wijkschouw, dat wekt minder verwachtingen.versturing door de Gemeente. 3.c. 30km handhaving. Het verkeersplan met de handhaving an de 30km zones in e wijken, zoals het groots is aangekondigt twe jaar geleden, zal niet worden uitgevoerd door gebrek aan middelen hiervoor. Ook is onlangs landelijk bekend gemaakt dat het rijk ook hierin niet meer zal bijdragen en handhavingen zal verzorgen. De herinrichting zal op kosten van de Gemeente moeten gebeuren en dan alleen als een straat toch al ingrijpend wordt aangepakt (bv voor nieuwe riolering). 3.d. Leefbaarheidagenda. Carrien geeft aan dat er nog geen vast omlijnd plan met een tijdslijn bestaat voor de leefbaarheidagenda. Ook wordt er naar een systeem gekeken dat de verzamelde informatie digitaal opgeslagen (en beschikbaar) wordt. Omdat in andere wijken de problemen groter zijn dan in Soest- Zuid, wordt Berts vermoeden dat wij achter aan de rij moeten aansluiten zachtjes bevestigd, en zeker niet ontkend. Dit wil echter niet zeggen dt we op de Gemeente gaan zitten wachten, maar zelf instanties in de wijk benaderen en kijken hoe we kunnen samenwerken. Hopelijk sluit ons initiatief aan bij de stappen die de Gemeente gaat zetten, maar dat zal nog op zich laten wachten. Rosan zegt wel dit jaar nog per wijk de agenda opgezet te willen hebben. Bert bedankt Carrien en Rosan voor hun aanwezigheid en vooral ook hun inbreng, ze zijn van harte welkom om de rest van de vergadering ook bij te wonen. Mede door het weer besluiten beide van die uitnodiging gebruik te maken. 4. Notulen 24 mei 2011 Geen opmerkingen over of naar aanleiding van de notulen.(die per gestuurd zijn, zijn er al in verwerkt.) 5. Openstaande acties. Hierna werd verder gegaan met het doornemen van de openstaande acties Gesprek met Website bouwer over opzet infrastructuur - Roel staat op HOLD omdat gemeente in de gesprekken aan heeft gegeven hier vorm aan te zullen gaan geven voor alle WBT's, is nogmaals bevestigt door Rosanne tijdens de laatste raadsbijeenkomst schooldirecteuren uitnodigen voor gesprek. - Heleen en Ilse Besloten is dat de directeuren samen uitgenodigd worden voor de vergadering van 22 augustus, daarna gaan Ilse en Heleen zelfstandig verder met dit onderwerp. 2

3 contact met Gemeente hoe de gemeente omgaat met locatie AED - Jos. Jos heeft contact gehad met de betreffende ambtenaar, en het komt er op neer dat de Gemeente geen actief beleid voert ten aanzien van de AED s Budget opnemen als agendapunt voor de volgende keer - Bert is gebeurd. (zie punt 9.) Opzet maken van begroting 2011 voor volgende vergadering - Jeroen is gebeurd. (zie punt 9.) Openen bankrekening voor het WBT. - Jeroen. is in aanvraag Geld op rekening laten zetten door Gemeente - Jeroen. wacht op punt Jeroen zal dit dan met Carrien regelen Reageren naar Gemeente over onderhoudt Buntweg - Jos Jos heeft ambtenaar gesproken, en gat hier nog verder achteraan, net zolang tot onze paaltjes net zo hoog zijn als op Kerkstraat. Alle volgende punten zijn gedaan en worden afgevoerd Mail naar Marike/Hajo over aanwezigheid vergaderingen -Roel* Verslag van gesprek met Rosanne rond mailen - Bert Eventueel Rosanne uitnodigen voor vergadering 28 juni. - Bert Opstellen lijst instituties in de wijk - Roel Opstellen eerste voor achterban - Bert Rond sturen mail naar achterban adressen. - Roel Monitoren en opvolgen s als response - Roel 7. Response eerste enquete. Helaas het verkeerde stuk papier mee naar de vergadering genomen. Hoewel niet besproken, hier toch de resultaten: 1. Handhaving 30 km zones in alle straten 2. Oversteek verkeerslicht op de ossendamweg/braamweg als de school aan/uit gaat. 3. Handhaven parkeerverbod bij ingang Werveling. 4. Handhaven parkeerverbod Braamweg bij uitgang Braamduin. 5. Doorgeven wegwerkzaamheden door Gemeente. Als een één richtingverkeer weg opgebroken wordt zonder vooraf gaande waarschuwing, betekend dat er mensen de straat niet meer uit kunnen en hun afspraken missen e.d. 6. Hoge snelheid fietsers die van de Kolonieweg naar beneden komen. 7. Wortel opdruk. 8. Paardenuitwerpselen op de trotoirs (van Lenneplaan) 9. Katten van anderen in de tuin. 10. Hondenpoep op de toegangswegen naar de duinen, veel ook door hondenuitlaat services daar hoeft er niet opgeruimd te worden! 3

4 8.Samenwerken met instituties in de Wijk. Er is afglopen vrijdag een naar een stuk of 10 instituties gegaan, maar er is nog geen response binnen. Verstuurd naar: 1. Dierennoodhulp Eemland 2. Stichting Cultuur Festival Soest 3. Openluchttheater Cabrio 4. Stichting Bewonersbelangen Soestduinen 5. Scouting De Hopman Masselmangroep 6. Scouting Don Boskogroep 7. Handbalvereniging Smeeing/BDC 8. Korfbal de Eemvogels 9. Volleybal SoVoCo 10. Kiosk de Lange Duinen 11. De Paardekamp 9. Begroting Omdat de leefbaarheidagenda er nog niet is en wij daarom moeilijker vooruit kunnen kijken wordt deze eerste begroting voornamelijk bepaald door de ons nu bekende acties en plannen. Jeroen heeft een voorstel rondgestuurd. Als verandering hierop wordt er een meer algemene post in opgenomen om ook op de actualiteit in te kunnen springen. Jeroen handelt dit verder af als vervolg op actipunt Brief Gemeente over wijkschouw. Zoals in punt 3.a. gaat er morgen een brief uit van de Gemeente naar de bewoners.daarin zal een allinea namens het WBT opgenomen zijn. 11. Rondvraag. Jeroen is vorige week naar een uitvoering op de muziekschool geweest. Het was daar heel warm binnen en ventilatie was niet mogelijk. Hoe kunnen wij helpen ook al ligt de muziekschool niet in onze wijk? Dit moet door WBT het midden/de Engh opgepakt worden.of door een gezamenlijk initiatief van alle WBT s. Actiepunt: Mail met voostel hierover opstellen - Jeroen Mail naar alle WBT s sturen - Bert Bert Bankje en prullenbak op de Larixlaan. Actiepunt: Onderzoeken en voorstel doen of regelen. - Bert Bert Voorstel om springkussen aan te bieden aan andere WBT s. Hierop wordt gezegt dat het kussen vaak uitgeleend is al en ook zeker nog zal worden, dus extra aanvragen zijn zeker niet nodig. Successtory over kussen aan andere WBT s is misschien wel een idee. 4

5 Actiepunt: Successtory mailen naar voorzitters andere WBT s. - Bert Roel Winkeliers heben gevraagd of WBT meedoet met speciale Soest-Zuid krant (8x per jaar) waar wij dan ook een eigen hoek/rubriek krijgen. Voorlopig zullen er geen kosten zijn. Dit initiatief wordt eerst verder onderzocht door de winkeliers en daarna aan ons voorgelegd. Roel heeft wel namens het WBT de bereidheid uitgesproken hieraan mee te wrken. Roel Glasvezelacties zulen in September van start gaan in Soest-Zuid. Door het onlangs bereid verklaren tot toetreden van een tweede grote provider is het nu zo goed als zeker dat heel Soest aangelegd gaat worden.in Soest-Zuid zullen zowel straatfeesten en een Glasvierdaagse georganiseerd worden. Het WBT zal met de straatfeesten meevaren in de organisatie en het springkussen leveren. 12. Sluiting. Bert sluit om de vergadering. Het tillen vormt een steeds grotere drempel voor Roel. Misschien moeten we een andere locatie overwegen. Volgende vergadering op 22 augustus met hopelijk de schooldirecteuren erbij. 5

6 Openstaande acties: Gesprek over opzet infrastructuur - Roel* schooldirecteuren uitnodigen voor gesprek. - Heleen en Ilse Openen bankrekening voor het WBT. - Jeroen Geld op rekening laten zetten door Gemeente - Jeroen Reageren naar Gemeente over onderhoudt Buntweg - Jos Mail met voostel hierover opstellen - Jeroen Mail naar alle WBT s sturen - Bert Onderzoeken en voorstel doen of regelen. - Bert Successtory mailen naar voorzitters andere WBT s. - Bert * op "HOLD" tot Gemeente werkgroep samenstelt.. 6

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur MR Blinkertschool Soort vergadering : MR vergadering 3 Plaats: Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 Tijd: 20.00-22.00 uur Notulist: Jannie Aanwezig: Douwe, Jonathan, Lisanne Saskia, Gerda

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 25 maart 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Langetermijndiscussiemiddag

Langetermijndiscussiemiddag Langetermijndiscussiemiddag Notulisten: Heleen Otten & Bert Peters Dinsdag 3 februari 2015 Woord vooraf Dit document is een poging tot samenvoegen van de notulen van de twee losse vergaderzalen. Om die

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: de heer R. van Lavieren (PvdA), de heer O. Yilmaz (PvdA),

Nadere informatie

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Eelco Visser November 2012 12-4521 EelVi-riw Inhoud 1. Aanleiding... 1 2. De opdracht en werkwijze... 3 2.1 De opdracht en beoogde resultaten... 3 2.2

Nadere informatie

Binnen het functioneringsgesprek is ook ruimte om de behoefte of noodzaak van een opleiding te bespreken en daarop actie te ondernemen.

Binnen het functioneringsgesprek is ook ruimte om de behoefte of noodzaak van een opleiding te bespreken en daarop actie te ondernemen. Leidraad Consult over: het functioneringsgesprek Functioneringsgesprekken verlopen vaak problematisch. Zowel leidinggevenden als medewerkers zien er nogal eens tegenop en zijn achteraf teleurgesteld over

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

De inhoud van dit thema:

De inhoud van dit thema: DC 15 Vergaderen 1 Inleiding In het onderwijs wordt veel vergaderd en overlegd. Als onderwijsassistent zul je ook bij vergaderingen en andere overlegvormen aanwezig zijn. Misschien word je ook wel gevraagd

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Centrum Monitoring Wijkprogramma s

Centrum Monitoring Wijkprogramma s Centrum Monitoring Wijkprogramma s Inhoud: 1. Onze buren in voormalig Badhuis 2. Evenementen Raadhuisplein 3. Verlichting park Willem van Oranjelaan 4. Jaarlijkse wijkschouw 5. Speelvoorzieningen 6. Wijkplatform

Nadere informatie

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl rapportage kwaliteitshuis publiekszaken Rapportageonderdelen 1. Oorsprong van de vraag 2. Aanpak 3. Inventariseer behoeften 4. Verwerk behoeften

Nadere informatie

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan?

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. Daarna hoort u

Nadere informatie

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING STICHTING GLAZENKAMP 27 MEI 2010

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING STICHTING GLAZENKAMP 27 MEI 2010 NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING STICHTING GLAZENKAMP 27 MEI 2010 Aanvang 20:00, De Klokkentoren, Slotemaker de Bruïneweg 272 Aanwezig 49 deelnemers, 20 machtigingen Bestuursleden aanwezig: Jean Popma (voorzitter),

Nadere informatie

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven VERGADERVERSLAG Van : vergadering raadscommissie Ruimte en Groen Datum : 29 november 2004 Aanwezig : de heer T.C.C. den Braanker voorzitter de heer M. Visser } de heer L. van de Heuvel } de heer J.J. Huisman

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten Aanwezig Afwezig Directie Locatie Bas ter Weel, Marian Sempel, Marian Pronk, Mathilde Jansen, Nienke Weelink, Ronkje Voogt, Ria van Eede, Peter Messerschmidt, Johan Nekkers, Martin Buitink (aftredende

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR AGENDA 1. Installatie burgemeester Horselenberg 2. Verslag raadsvergadering 22 september 2005 3. Benoemen

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Commissie Omgeving Aanwezig: Voorzitter : dhr. N. Zarroy CDA : dhr. J. Roefs, dhr. M. Heesakkers, dhr. T. van Wetten VVD : dhr. J. Möllmann, dhr. R. Michiels PvdA

Nadere informatie

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a A4a Aanwezig Voorzitter Commissiegriffier Commissieleden : M. v.d. Wiel : mw. H. Tjon-Kwan-Paw : mw. C. de Boer, D66/OZO; A. Bottse, VVD, A. Butt, CU; mw. A. Carr, PvdA; mw. M. Arnhem, PvdA; W. Eggink,

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR Voorzitter: DD Griffier: Wethouders: de heer J.J. Visser mevrouw I. van Tienhoven de heer E.P. Cassee,

Nadere informatie

Eindrapportage Project Méér meedoen! Een project van Koraal Groep en Gouverneur Kremers Centrum

Eindrapportage Project Méér meedoen! Een project van Koraal Groep en Gouverneur Kremers Centrum Eindrapportage Project Méér meedoen! Een project van Koraal Groep en Gouverneur Kremers Centrum 1 Maastricht, december 2013 Dit onderzoek werd mogelijk gemaakt door ZorgOnderzoek Nederland Medische Wetenschappen

Nadere informatie

Observeren en volgen. Hoofdstuk 17

Observeren en volgen. Hoofdstuk 17 224 Observeren en volgen Bernadette (8 jaar) en haar broertje Koos (5 jaar) komen samen binnen. Bernadette kijkt dadelijk waar haar vriendinnen zitten. Er zit een groepje meisjes bij elkaar aan tafel.

Nadere informatie