Oosterhof Organisatieadvies. Functieomschrijving: Zelfstandig adviseur en projectmanager voor bestuur, directies en

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oosterhof Organisatieadvies. Functieomschrijving: Zelfstandig adviseur en projectmanager voor bestuur, directies en"

Transcriptie

1 Curriculum Vitae Feike Oosterhof Feike Oosterhof Geboren op 6 maart 1968 te Heerenveen Gehuwd, 3 kinderen Meerkoet AD s-gravenzande Telefoon: +31 (6) Opleidingen 2007: Advanced Strategy Program, Rotterdam School of Management 2005: Six Sigma Black Belt, PricewaterhouseCoopers : Doctoraal Technische Bedrijfskunde, Universiteit Twente : Propedeuse Technische Bedrijfskunde, Universiteit Twente : Voortgezet Wetenschappelijk Onderwijs, Rijksscholengemeenschap Heerenveen Carrière Bedrijf: Oosterhof Organisatieadvies Periode: tot heden Eigenaar Functieomschrijving: Zelfstandig adviseur en projectmanager voor bestuur, directies en middenmanagement over strategie & organisatievraagstukken in (project)organisaties in de breedte van de vastgoedsector met een specialisatie in procesverbetering (Lean Six Sigma), ketenintegratie en risicomanagement. Oosterhof Organisatieadvies werkt regelmatig in samenwerking met andere zelfstandige adviseurs en bedrijven. Bedrijf: Deloitte Financial Advisory Services N.V. Adviesgroep Real Estate Advisory Periode: tot Senior Manager Functieomschrijving: en projectmanager voor bestuur, directies en middenmanagement over strategie & organisatievraagstukken in (project)organisaties in de breedte van de vastgoedsector; omzetverantwoordelijk (acquisitie en management); coaching en begeleiding collega s CV Feike Oosterhof Pagina 1 van 8

2 Bedrijf: PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. Adviesgroep Corporaties, Bouw & Vastgoed Periode: tot Senior Advisor Functieomschrijving: en projectleider voor directies en middenmanagement over strategie & organisatievraagstukken in (project)organisaties in de woningcorporatie-, bouw- & vastgoedsector; omzetverantwoordelijk (acquisitie en management); coaching en begeleiding collega s Bedrijf: Dijkstra & Vos B.V. (nu Vos & Partners Organisatieadvies B.V.) Periode: tot Senior Consultant Functieomschrijving: voor directies en middenmanagement over organisatievraagstukken in (project)organisaties in de bouw- & vastgoedsector Bedrijf: Adviesbureau Kraan B.V. (nu Kraan Consulting) Periode: tot Onderzoeker en Bouwbedrijfskundig Functieomschrijving: Onderzoeker functioneren organisatie bouwketen (2½ jaar) en adviseur middenmanagement (2½ jaar) over organisatie- en informatiseringvraagstukken in (project)organisaties in de bouwsector Referentieprojecten Hieronder is een ruime selectie van mijn referentieprojecten opgenomen, gegroepeerd naar type projecten en in volgorde jaar van uitvoering. Strategie en businessplanning Voorbereiding inrichting shared service centre Klanttypering: Kinderopvangorganisatie Jaar van uitvoering: 2011 Projectomschrijving: Integratie van drie afzonderlijke facilitaire bedrijven naar een centraal opererend shared service centre in opdracht van de financieel directeur Activiteiten: Doelstelling & scoping, ontwikkeling dashboard, inrichting nieuwe organisatie (structuur en bezetting), informatieplan en businesscase voor het in te richten shared service centre Afwegingskader fusies Klanttypering: Grote woningcorporatie Jaar van uitvoering: 2009 Projectomschrijving: Opstellen van een afwegingskader voor fusies en een profiel voor potentiële fusiekandidaten in opdracht van de directeur / bestuurder Activiteiten: Analyse strategie en doelstellingen, inventariseren afwegingsprincipes en opstellen en adviseren over te hanteren afwegingskader CV Feike Oosterhof Pagina 2 van 8

3 Concern- en besturingsmodel Klanttypering: Grote woningcorporatie Jaar van uitvoering: 2009 Projectomschrijving: Ontwikkelen nieuw concern- en besturingsmodel, gebaseerd op schaalvergroting strategie in opdracht van de directeur / bestuurder Activiteiten: Interne analyse functioneren huidige concernstructuur en besturingsmodel, aanreiken theoretische kaders en scenario analyses uitvoeren Businesspropositie zorg Klanttypering: Landelijk opererend bouwconcern Projectomschrijving: Het ontwikkelen van een nieuwe businesspropositie voor het toetreden tot de aanbieders van vastgoed in de zorgsector in opdracht van de directeur utiliteitsbouw Activiteiten: Marktanalyse ontwikkelingen in de zorgsector en ontwikkelen en uitwerken businesspropositie aanpak en organisatie projecten in de zorgsector Businessplan ontwikkelingsafdeling Klanttypering: Grote woningcorporatie Projectomschrijving: Maken businessplan voor een op te richten ontwikkelingsafdeling van een woningcorporatie in opdracht van de directeur projectontwikkeling Activiteiten: Opzet organisatiestructuur en inrichting, financiële doorrekening kostenen opbrengsten structuur en aanzet voor procesmodel Businessplan Klanttypering: Middelgrote aannemer grond-, weg- en waterbouw Jaar van uitvoering: 2004 Projectomschrijving: Ontwikkelen van een nieuw businessplan voor de komende 5 jaar in opdracht van de algemeen directeur Activiteiten: Omgevingsanalyse en interne analyse, formuleren strategische koers op basis van scenarioanalyse en vaststellen businessplan CV Feike Oosterhof Pagina 3 van 8

4 Procesverbetering Klanttypering: Jaar van uitvoering: Projectomschrijving: Activiteiten: Klanttypering: Jaar van uitvoering: Projectomschrijving: Activiteiten: Lean Bouwen Middelgroot ontwikkelend bouwbedrijf woningbouw heden Begeleiden van verdere implementatie van lean bouwen in opdracht van de directie Via VSM-aanpak (Waardestroomanalyse) optimaliseren van de eigen werkprocessen alsmede de werkprocessen die samen met de bouwpartners worden uitgevoerd. Van current state mapping naar future state map via VSM plan. Verspillende activiteiten worden gestaakt en activiteiten die geen waarde toevoegen maar wel nodig zijn worden geminimaliseerd. Procesbegeleider en adviseur Ketenintegratie Middelgrote ontwikkelende bouwbedrijven woningbouw heden Begeleiden van twee bouwbedrijven en hun ketenpartners in het initiëren, opzetten en uitvoeren van ketenintegratie initiatieven in opdracht van de directies Gezamenlijke visieontwikkeling, inrichting ketenorganisatie, kennisuitwisseling tussen ketenpartners, projectevaluaties, implementatieplannen, begeleiding pilotprojecten en borging in strategie, organisatie & processen Procesbegeleider en adviseur Projectbeheersing Klanttypering: Middelgroot installatiebedrijf utiliteitsbouw Jaar van uitvoering: Projectomschrijving: Verbeteren beheersing installatieprojecten door integrale procesoptimalisatie van het voorbereidings- en uitvoeringsproces in opdracht van de directeur Activiteiten: Begeleiding werkgroepen in identificeren knelpunten, analyse van oorzaken en verbeteren procesonderdelen alsmede de afstemming tussen de actieve werkgroepen conform de aanpak van Six Sigma. Procesbegeleider en adviseur Lean Planning Klanttypering: MKB Bouwbedrijven woning- en utiliteitsbouw Jaar van uitvoering: Projectomschrijving: Begeleiding bouwbedrijven in IPC traject Lean Planning in opdracht van de directies Activiteiten: Voorbereiden, uitvoeren en borgen Lean Planning sessies voor bouwproductieprocessen CV Feike Oosterhof Pagina 4 van 8

5 Ontwikkeling tools ketenintegratie Klanttypering: Bouwend Nederland Jaar van uitvoering: 2010 Projectomschrijving: Beschikbaar maken van tools voor bedrijven die met ketenintegratie aan de slag willen gaan in samenwerking met het CPI (Centre for Process Intelligence in Building and Construction) TU Delft Activiteiten: Beoordelen, ontwikkelen, bewerken en beschikbaar maken van tools op het gebied van samenwerking, organisatie & processen, ICT en cultuur Kennisontwikkeling Bouw- en woningtoezicht Klanttypering: Top 4 Nederlandse gemeente Jaar van uitvoering: 2007 Projectomschrijving: Verbeteren doorlooptijd vergunningverlening conform Six Sigma systematiek in opdracht van de directie Activiteiten: Analyse en advies over verbeterpotentieel vergunningverlening, identificatie en inrichting verbeterprojecten en bijbehorende verbeterteams en begeleiding en coaching verbeterteams conform aanpak Six Sigma Onderhanden werk financiering Klanttypering: Middelgroot installatiebedrijf utiliteitsbouw Projectomschrijving: Verbeteren financiering onderhanden werk conform Six Sigma systematiek in opdracht van de algemeen directeur Activiteiten: Programmamanagement, trainingen en coaching bij verbetering OHW proces en adviseren directie rond efficiëntie en cultuurveranderingen Ontwikkelproces Klanttypering: Middelgrote gebied- en projectontwikkelaar woningbouw Jaar van uitvoering: 2004 Projectomschrijving: Implementeren van een nieuw procesmodel voor de gebied- en projectontwikkeling in opdracht van de directeur projectontwikkeling Activiteiten: Opzet en ontwikkeling procesmodel, adviseren directie en ontwikkelingsteam rond effectiviteit en efficiency project- en locatieontwikkeling en ontwikkelen gereedschappen ten behoeve van het managen van proces- en projectrisico s CV Feike Oosterhof Pagina 5 van 8

6 Projectmanagement Centralisatie vastgoed Klanttypering: Top 10 Nederlandse gemeente Jaar van uitvoering: Projectomschrijving: Centraliseren van alle gemeentelijk vastgoed in één nieuw organisatieonderdeel in opdracht van de gemeentesecretaris Activiteiten: Leiden project waarbij alle vastgoed (objecten en locaties) onder centraal beheer gebracht worden met complete inventarisatie portefeuille, analyse vastgoedbeheerprocessen en opzetten en inrichten nieuwe processen Projectbeheersing Klanttypering: Middelgrote bouwonderneming woningbouw Jaar van uitvoering: 2007 Projectomschrijving: Opzetten en uitvoeren training projectbeheersing voor projectleiders en projectcoördinatoren in opdracht van de algemeen directeur Activiteiten: Uitvoeren projectanalyses, opzetten trainingscyclus en maken trainingsmaterialen en verzorgen van trainingsmiddagen Trainer / adviseur Fusiebegeleiding Klanttypering: Drie fuserende middelgrote woningcorporaties Jaar van uitvoering: 2004 Projectomschrijving: Begeleiding tactische fusiefase ten behoeve van het opstellen van een onderhoudsbeleidsplan in opdracht van de gezamenlijke besturen Activiteiten: Voorzitten werkgroep onderhoud en adviseren en begeleiden corporaties in opstellen gezamenlijk beleidsplan onderhoud Projectleider / adviseur Risicomanagement Klanttypering: Jaar van uitvoering: Projectomschrijving: Activiteiten: Trainer risicomanagement Trainingsinstituut voor de woningcorporatiesector heden Verzorgen trainingsprogramma risicomanagement voor bestuur en management van woningcorporaties Opzet, ontwikkeling en uitwerking trainingsmaterialen en verzorgen van trainingsmodules Trainer Training risicomanagement Klanttypering: Opleidingsinstituut in de vastgoedsector Jaar van uitvoering: Projectomschrijving: Training risicomanagement bij projectontwikkeling in opdracht van de verantwoordelijk cursusleider Activiteiten: Opzet en ontwikkeling trainingsmaterialen en verzorgen tweejaarlijkse trainingen Trainer CV Feike Oosterhof Pagina 6 van 8

7 Risicoanalyse Klanttypering: Middelgrote woningcorporatie Jaar van uitvoering: 2006 Projectomschrijving: In kaart brengen en adviseren over risico s van de productieorganisatie in opdracht van de directeur / bestuurder Activiteiten: Analyse risico s en advies aan bestuur en management over te nemen beheersmaatregelen ten behoeve van de geanalyseerde risico s Risicomanagement projectontwikkeling Klanttypering: Middelgrote ontwikkelende bouwonderneming woning- en utiliteitsbouw Projectomschrijving: Opzetten risicomanagement systeem voor projectontwikkeling in opdracht van de financieel directeur Activiteiten: Onderzoek en advies rondom organisatie en aanpak risicomanagement bij projectontwikkeling en opzet en advisering systematiek risicomanagement ten behoeve van investeringsbeslissingen bij projectontwikkeling Onderzoeksprojecten Ketenintegratie in de bouw Klanttypering: Bouwend Nederland Jaar van uitvoering: Projectomschrijving: Onderzoek naar ketenintegratie voor de bouwsector in opdracht van de verantwoordelijk projectleider Activiteiten: Ontwikkelen afwegingskader voor ketenintegratie, onderzoek naar bruikbare referenties uit andere bedrijfssectoren en toetsing afwegingskader in de praktijk bij voortrekkers, lopende initiatieven en breed op basis van een online onderzoek. Internationale baggersector Klanttypering: Groot buitenlands baggerbedrijf Projectomschrijving: Uitvoeren internationale benchmark in opdracht van de directie Activiteiten: Dataverzameling, analyse en interpretatie over internationaal opererende baggerbedrijven op financieel en operationeel gebied Onderzoeker / adviseur Initiatiefgroep binnenstedelijke herontwikkeling Klanttypering: Diverse bedrijven, betrokken bij binnenstedelijke herontwikkeling Jaar van uitvoering: 2003 Projectomschrijving: Samenbrengen bedrijven uit de bouwketen om te brainstormen over de aanpak van binnenstedelijke herontwikkeling Activiteiten: Advisering en begeleiding deelnemers in organisatie en aanpak binnenstedelijke herontwikkelingsprojecten / facilitator CV Feike Oosterhof Pagina 7 van 8

8 Particulier opdrachtgeverschap Klanttypering: SEV (Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting) Jaar van uitvoering: 1997 Projectomschrijving: Klanttevredenheidsonderzoek voor een experimenteel project in het kader van particulier opdrachtgeverschap in opdracht van de verantwoordelijk projectleider Activiteiten: Uitvoeren klanttevredenheidsonderzoek en onderzoeken rol en inbreng van in het project acterende bedrijven Onderzoeker Bouwen Nieuwe Stijl Klanttypering: Middelgrote bouwondernemingen (6), installateur (1), toeleverancier (1) en ICT dienstverleners (2) uit diverse sectoren in de bouw Jaar van uitvoering: Projectomschrijving: Onderzoek naar optimalisatie samenwerking in het bouwproces vanuit een gezamenlijk initiatief van bedrijven Activiteiten: Ontwikkelen nieuwe organisatiestructuren, procesmodellen, ICT systemen en inbreng kennis & ervaring; opzet, uitwerking en ondersteuning bij simulatie nieuwe werkvormen; opzet, organisatie & ondersteuning pilot project; implementatie resultaten bij diverse deelnemende bedrijven Medeverantwoordelijk voor deelonderzoek Organisatie & Communicatie Nevenactiviteiten Lid Lighthouse Club Nederland afdeling Den Haag (2008 heden) Training jeugdteam bij sportvereniging (2008 heden) Deelnemer / facilitator platform Strategie Bouw & Vastgoed met 15 directeuren van toonaangevende ondernemingen uit de bouwketen ( ) Bestuurslid Stichting Montessorionderwijs Capelle aan den IJssel met de portefeuille Beheer & Onderhoud. Vanuit deze functie ook deelnemer in het gemeentelijke overleg tussen de schoolbesturen en de lokale overheid ( ) Hobby s Diverse sporten (onder andere tennis, korfbal, hardlopen en skeeleren) Zeilen met platbodems CV Feike Oosterhof Pagina 8 van 8

Curriculum Vitae Ronald van Roon 01-07-2013

Curriculum Vitae Ronald van Roon 01-07-2013 Curriculum Vitae Ronald van Roon 01-07-2013 Personalia Naam drs. Ronald (Peter) van Roon RA Geboortedatum 07-11-1966 Woonplaats Veenendaal Burgerlijke staat gehuwd, drie kinderen Telefoon 06-51572753 E-mail

Nadere informatie

Profiel Ben van Wamel

Profiel Ben van Wamel Profiel Ben van Wamel Persoonlijke gegevens: b-lean! consultancy Adres: Mantet 22, 4007 XL Tiel Telefoon: 06-19707020 E-mail: ben@b-lean.nl Profielschets Na 12 jaar ervaring te hebben opgedaan in het leiden

Nadere informatie

Dr.ir. Reynold A. Chandansingh

Dr.ir. Reynold A. Chandansingh Curriculum Vitae Dr.ir. Reynold A. Chandansingh Geboren: 18-04-1965, Paramaribo Burgerlijke staat: Gehuwd, 3 kinderen Nationaliteit: Nederlandse Bedrijf: De Wagenmenner / ReKrinO BV Adres: Amazonelaan

Nadere informatie

Project- en verandermanagement in de rol van project- of verandermanager of procesbegeleider/trainer/coach.

Project- en verandermanagement in de rol van project- of verandermanager of procesbegeleider/trainer/coach. CURRICULUM VITAE De heer B.N.M. van de Laar (1952) Westfalen 42 3524 KH Utrecht T 030-2803039 M 06-55783381 E bvdlaar@plex.nl Opleiding HBS-B, Doctoraal Analytische Scheikunde; Eerste graads lesbevoegdheid

Nadere informatie

Curriculum Vitae Hans Vijfhuizen

Curriculum Vitae Hans Vijfhuizen Curriculum Vitae Hans Vijfhuizen Personalia Naam drs. ir. W.J. Vijfhuizen Adres Ekster 12 Postcode/woonplaats 2411 MT Bodegraven Telefoon (mobiel, huis) 06 43113221 E-mail Website Nationaliteit hans@5huizen.com

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIELSCHETS WERKERVARING INTERIM MANAGER

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIELSCHETS WERKERVARING INTERIM MANAGER CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam : drs. Rob Kool MBA Adres : Grote Belt 148 Woonplaats : 2133 GD Hoofddorp Telefoon : 023-5631378 GSM-nummer : 06-51690311 E-mailadres : r.kool@prokalo.nl Geboortedatum

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Gedreven Open Sterk inlevingsvermogen Gestructureerd Resultaatgericht Eerlijk. 1999 2005 (diploma behaald)

Curriculum Vitae. Gedreven Open Sterk inlevingsvermogen Gestructureerd Resultaatgericht Eerlijk. 1999 2005 (diploma behaald) Curriculum Vitae Martijn Baarendse MSc 27 januari 1987, woonachtig te Udenhout 06 42 36 65 84 m.baarendse@facilityestate.nl Gedreven Open Sterk inlevingsvermogen Gestructureerd Resultaatgericht Eerlijk

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Machtelt Dijk

CURRICULUM VITAE. Machtelt Dijk CURRICULUM VITAE Machtelt Dijk Naam: Machtelt I.R. Dijk Adres: Bovenkruier 2 8521 MG St. Nicolaasga Telefoon: 06-22066901 Website: www.traxx-consultancy.nl E-mail: machtelt@traxx-consultancy.nl Geboorte

Nadere informatie

CONQUAESTOR EN HET ONDERWIJS

CONQUAESTOR EN HET ONDERWIJS CONQUAESTOR EN HET ONDERWIJS Ervaringen in de onderwijssector ConQuaestor Strategische Risicomanagement Stichting BOOR heeft ConQuaestor gevraagd te begeleiden bij het herijken van het risicoprofiel en

Nadere informatie

Kennis softwarepakketten: Windows, Word, Excel, Powerpoint, Exact, Powerplay Cognos, Peoplesoft, SAP en Business Objects

Kennis softwarepakketten: Windows, Word, Excel, Powerpoint, Exact, Powerplay Cognos, Peoplesoft, SAP en Business Objects CURRICULUM VITAE: Naam: Dijkstra, Warner Adres: Appelgaard 41 2995 XP Heerjansdam Geboortedatum: 23 maart 1971 Telefoonnummer: 078-677 1380 06-23241098 E-mail: warner.dijkstra@wdconsultancy.nl Profielschets:

Nadere informatie

20120522 cv Rob van Gerven 1/7

20120522 cv Rob van Gerven 1/7 20120522 cv Rob van Gerven 1/7 naam : Robert van Gerven adres : Willem Barentszstraat 17, 3572 PA Utrecht telefoon : 06 3000.4631 geboortedatum en -plaats : 6 april 1957 te Rotterdam Profiel Rob van Gerven

Nadere informatie

profiel F.J. van Elsdingen Maart 2015

profiel F.J. van Elsdingen Maart 2015 profiel F.J. van Elsdingen Maart 2015 F.J. van Elsdingen (Frank) Donkerstraat 17 3958 BH Amerongen 06-54657034 fve@mpire.nl geboren op 8 oktober 1963 te Amsterdam zelfstandig ondernemer sinds 1999 dga

Nadere informatie

Ingenieursbureau (Mechanical Engineering) Zakelijke dienstverlening Overheid Banken & Verzekeringen Olie- & Gasindustrie Zorginstellingen

Ingenieursbureau (Mechanical Engineering) Zakelijke dienstverlening Overheid Banken & Verzekeringen Olie- & Gasindustrie Zorginstellingen Curriculum Vitae A.B.Dijkema Naam Geboortedatum Adres PC & Woonplaats Telefoon E-mail adres Werkervaring vanaf Talen Opleiding Bram Dijkema 03 februari 1957 Niekerkerdiep Noordzijde 21 9805 TG BRILTIL

Nadere informatie

1994-1995 Nyenrode Business Universiteit, Breukelen Intensief Doctoraal Programma (IDP), behaald: doctorandus in de Bedrijfskunde

1994-1995 Nyenrode Business Universiteit, Breukelen Intensief Doctoraal Programma (IDP), behaald: doctorandus in de Bedrijfskunde Albert Omta P R O F I E L Professionele ervaring: Allround senior professional met ervaring in consultancy, projectmanagement, procesmanagement, operationeel risico management en algemeen management. Begrip

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Els Lonissen (10 juli 1967) Den Haag, 06 17153342 els@damesopbezoek.nl. Den Haag, Blad 1 van 5

Curriculum Vitae. Els Lonissen (10 juli 1967) Den Haag, 06 17153342 els@damesopbezoek.nl. Den Haag, Blad 1 van 5 Curriculum Vitae Els Lonissen (10 juli 1967) Den Haag, 06 17153342 els@damesopbezoek.nl Ervaring Interimmanager ING Real Estate Procesbegeleider Koninklijke Horeca Nederland ABN Amro bank Sint Franciscus

Nadere informatie

Curriculum vitae. Willem van Dalen MFM

Curriculum vitae. Willem van Dalen MFM Curriculum vitae Willem van Dalen MFM naam Willem van Dalen nationaliteit Nederlandse woonplaats Rotterdam geboorteplaats Rotterdam telefoon 06-29 59 80 34 geboren 1 april 1965 e-mail welkom@willemvandalen.com

Nadere informatie

Curriculum Vitae M. de Pooter

Curriculum Vitae M. de Pooter Curriculum Vitae M. de Pooter Volledige naam Huidige functie Adres Mobiele telefoon Emailadres Geboorteplaats Geboortedatum Nationaliteit Status Talenkennis Expertisegebieden Marinus de Pooter Eigenaar,

Nadere informatie

Curriculum vitae. Graag kom ik met u in gesprek om te kijken welke lastige noot ik voor u kan kraken.

Curriculum vitae. Graag kom ik met u in gesprek om te kijken welke lastige noot ik voor u kan kraken. Curriculum vitae Personalia Naam : D.R.A. Kauw RA Roepnam : Dennis Geboortedatum : 18 februari 1976 Nationaliteit : Nederlandse Adres : K. ter Laanstraat 9 Postcode/woonplaats : 9951 NN WINSUM (gn) Telefoonnummer

Nadere informatie

SANDER GOETHALS Schrijverspad 21, 3446 ZW, Woerden 06-19174091/sander.goethals@goethalsadvies.nl/www.goethalsadvies.nl PROFIEL VAN SANDER GOETHALS

SANDER GOETHALS Schrijverspad 21, 3446 ZW, Woerden 06-19174091/sander.goethals@goethalsadvies.nl/www.goethalsadvies.nl PROFIEL VAN SANDER GOETHALS OPLEIDINGEN PROFIEL VAN SANDER GOETHALS Sander is een leergierige professional met goede communicatieve vaardigheden en een analytische denkstijl. Een echte procesdenker die met scherpe analyses en creatieve

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia

Curriculum Vitae. Personalia Personalia Curriculum Vitae Naam Peter Rooze Geboortejaar 1964 Woonplaats Amsterdam Tel. 06-51608501 Email peter@innoverenmetpersoneel.nl Website www.inoverenmetpersoneel.nl. www.hrtoolbox.nl www.hrkiosk.nl

Nadere informatie

TRAININGSGIDS PROCESVERBETERING & KWALITEITSMANAGEMENT. Werken aan world class performance

TRAININGSGIDS PROCESVERBETERING & KWALITEITSMANAGEMENT. Werken aan world class performance TRAININGSGIDS PROCESVERBETERING & KWALITEITSMANAGEMENT Werken aan world class performance Continu verbeteren: juiste combinatie van leiderschap, competenties, proces en innovatie VOORWOORD Beste Lezer,

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens. Persoonlijk profiel. Werkervaring

Persoonlijke gegevens. Persoonlijk profiel. Werkervaring Persoonlijke gegevens naam Ton Keunen adres Utrechtsestraat 70 1017 VR AMSTERDAM e-mail ton@veranderzaken.nl geboren 15 oktober 1968 Persoonlijk profiel Ik durf. Dat iets onmogelijk is, wil er bij mij

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie OVER HC&H HC&H is een landelijk werkend adviesbureau voor woningcorporaties.

Nadere informatie

HEAO Bedrijfsinformatica (Hanzehoge School Groningen, diploma 1987)

HEAO Bedrijfsinformatica (Hanzehoge School Groningen, diploma 1987) Personalia Naam Jaap W. Kooij Geboortedatum 28 februari 1963 Adres Meindert Hobbemastraat 17, 2102 BH Heemstede Telefoon +31 (0)6 51 522 588 E-mail jaap@kooij.org Website www.kooij.org Nationaliteit Nederlandse

Nadere informatie

Curriculum Vitae Persoonsgegevens Kennis Samenvatting

Curriculum Vitae Persoonsgegevens Kennis Samenvatting Curriculum Vitae Persoonsgegevens Achternaam : Francissen Voornaam : Henk Voorletters : H.G.M. Titels : RE, RA Woonplaats : Apeldoorn Geboortedatum : 16 juni 1967 Website : www.francissen.com Kennis Opleidingen

Nadere informatie

OPLEIDINGEN/CURSUSSEN

OPLEIDINGEN/CURSUSSEN PERSONALIA Naam: Monique de Groot RE CISA Geboortedatum: 10 mei 1969 Nationaliteit: Nederlandse Woonplaats: Vleuten Functies: Directrice Centro Consulting / Consultant / Business Analist / Business Engineer

Nadere informatie

Curriculum Vitae Martin Snippert - Snippert Interim Management

Curriculum Vitae Martin Snippert - Snippert Interim Management Curriculum Vitae Martin Snippert - Snippert Interim Management Personalia Naam Martin Gerhardus Snippert Adres Blijdenstein 7 Postcode 7961 LH Woonplaats Ruinerwold Geboortedatum 18 juli 1959 te Losser

Nadere informatie

Harm Hermant. Skills. Competenties. Opleidingen

Harm Hermant. Skills. Competenties. Opleidingen Harm Hermant Verbindende Manager met 25 jaar ervaring in de gemeentelijke gebiedsontwikkeling en in het professionaliseren van lijn- en projectorganisaties. Heb sterke affiniteit met het publiek/private

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Burgerlijke staat: Ongehuwd GEBOORTEDATUM: 16-03-1979

CURRICULUM VITAE. Burgerlijke staat: Ongehuwd GEBOORTEDATUM: 16-03-1979 CURRICULUM VITAE NAAM: Engelhart VOORNAAM: Vanessa Marissa Titel: Ing. Burgerlijke staat: Ongehuwd GEBOORTEDATUM: 16-03-1979 Nationaliteit: Nederlandse Woonplaats Den Haag Rijbewijs: Ja TELEFOON: (+31)

Nadere informatie