Faalkostenreductie door ketensamenwerking.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Faalkostenreductie door ketensamenwerking."

Transcriptie

1 Faalkostenreductie door ketensamenwerking. De kansen voor corporaties en bouwondernemers drs. ing. Marcel Noordhuis Promovendus Universiteit van Amsterdam Director Deloitte Real Estate Advisory Mobiel: www: Rotterdam, 25 juni 2009

2 Faalkosten in de pers.. De cijfers lopen uiteen, maar op basis van schattingen en onderzoek worden 5 35 % van alle kosten gezien als faalkosten.. Het verbeterpotentieel is dus groot! 2

3 Wat zijn faalkosten? Totale kwaliteitskosten controlekosten faalkosten 1. preventiekosten 2. evaluatiekosten 3. interne faalkosten 4. externe faalkosten 1. Preventiekosten: Alle kosten die gemaakt worden om fouten te voorkomen. Dit kan te maken hebben met het zoeken naar de juiste (strategische partners), inzet IT, opleiden van mensen, knowledge management, inzet van verbeterteams, etc. 2. Evaluatiekosten: Alle kosten die gemaakt worden voor het continu monitoren van de geleverde prestaties op het gebied van tijd, kwaliteit en kosten om op basis daarvan prestaties meetbaar te verbeteren. 3. Intern falen: Alle kosten die gemaakt worden om problemen in de productie van goederen en diensten op te lossen voordat deze de klant bereiken (herstelkosten). 4. Extern falen: alle (imago-)schade die de organisatie oploopt omdat problemen in de productie van goederen en diensten voor de klant zijn ontstaan nadat het product of de dienst ontvangen is (imagoschade). 3

4 Kosten per eenheid product Hoe bestrijd je faalkosten? (monitoring) De bouwsector kenmerkt zich door hoge faalkosten door lage investeringen in preventie (van fouten) en evaluatie van prestaties (monitoring) Controle kosten Totale kwaliteitskosten Faalkosten 100 % defecten optimum 0 % defecten 4

5 Waar treden ze op? Auteur: Vrijhoef, R (1998) Co-makership in construction: towards construction supply chain management, MSc Thesis. Delft University of Technology, VTT Building Technology, Espoo. 5

6 Invloed op de totale kosten Wat betekent dat in de samenwerking met partners Veel fouten kunnen (het goedkoopst) voorkomen worden (preventie) door zo vroeg mogelijk in de initiatief/ontwerpfase samen te werken met disciplines die normaliter na elkaar in het proces een rol spelen. Hoog Hoogte van het verbeterpotentieel in de samenwerking Mate waarin specificaties definitief worden Kosten voor aanpassingen Laag Initiatief Ontwerp Uitvoering Oplevering Haal de betrokken disciplines/strategische partners naar voren in het proces Tijd 6

7 Kosten % Werkt dat? partijen die projectongebonden met elkaar samenwerken zijn in staat optimaal gebruik te maken van de leercurve en kunnen veel kostenefficiënter opereren dan traditioneel mogelijk is Kostenreductie Aantal projecten traditionele aanbesteding samenwerking projectgebonden bouwteam samenwerking strategische samenwerking 7

8 In de volle breedte werkt het ook! KPI Norm Sector Pilot Δ Tevredenheid product > 8 78 % 90 % + 15 % Tevredenheid service > 8 71 % 86 % + 21 % Opleverkwaliteit > 8 68 % 87 % + 28 % Ongevallen # per medewerkers % Kosten design Begroot / beter 65 % 71 % + 9 % Kosten uitvoering Begroot / beter 52 % 64 % + 23 % Tijdsduur design Begroot / beter 53 % 66 % + 25 % Tijdsduur uitvoering Begroot / beter 59 % 69 % + 17 % Winstmarge Winst / omzet 5,8 % 6,0 % + 3,5 % Productiviteit TW / medewerker* % Kosten Δ jaar geleden + 5% - 2,9 % + 7,9 % Doorlooptijd Δ jaar geleden + 1% - 2,4 % + 3,4 % 8

9 Ketensamenwerking; hoe en waarom 9

10 Definitie.. Het managen van alle activiteiten die gericht zijn op de coördinatie van verschillende eenheden in de keten met als doel de gehele keten te optimaliseren als ware het één eenheid, in plaats van het optimaliseren van elke eenheid afzonderlijk. 10

11 3 niveaus van ketensamenwerking Keten Derde niveau SCM Organisatie 1 Organisatie 2 Organisatie 3 Tweede niveau SCM BU 1 BU 2 BU 3 Eerste niveau SCM Afdeling 1 Afdeling 2 Afdeling 3 11

12 Doelstelling van ketensamenwerking.. win-win ( ) door coördinatie Traditioneel Op de snijpunten wordt de marge-koek verdeeld. Corporatie Aannemer Partners Ketensamenwerking Corporatie Aannemer Partners Win-Win Win-Win 12

13 Kwaliteit En. Ketensamenwerking maakt een hoger prijs/prestatie mogelijk ten opzichte van traditioneel samenwerken. Hoog Kwaliteit neemt toe Level V : Excellente organisaties Level I: Traditionele organisaties Laag Inefficiënte organisaties Kosten Laag Kosten dalen Hoog 13

14 De implementatie van ketensamenwerking reduceert faalkosten. Tijdens literatuurstudie ontdekten we dat de implementatie van ketensamenwerking resulteert in een betere uitwisseling van informatie, een betere coördinatie, meer uitwisseling van kennis en kunde en een verbeterde onderlinge samenwerking en veel meer onderling vertrouwen. Gemis aan voorgaande aspecten veroorzaken vaak faalkosten 14

15 De visie van corporaties en bouwers op ketensamenwerking 15

16 Onderzoeksresultaten naar gebruik van ketensamenwerking (SCM) (81 corporaties bouwers) 16

17 De bekendheid met- en de mate waarin men SCM toepast Bekend met SCM: Heeft U enig idee wat supply chain management inhoudt? Nee, niet echt 17% 19% Enigszins 36% 42% bouwers corpo's ja 39% 47% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Toepassen SCM: Past U supply chain management toe? Neen 19% 41% Soms 50% 56% bouwers corpo's Ja 9% 22% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Bouwers en corporaties zeggen beiden te weten wat SCM inhoudt 22% van de bouwers zegt SCM toe te passen versus 9% van de corporaties (ja) 17

18 Opvallend. Initiatief tot SCM ligt in vele industrieën aan de opdrachtgeverskant vanwege macht en direct contact met de eindgebruiker Woningcorporaties lijken in de beste positie om SCM te initiëren en hebben het grootste belang Toch passen ze SCM nog maar nauwelijks toe. (9%) 18

19 Bouwers die SCM vormgeven realiseren een hoge kwaliteit & kostenvoordeel Verwachtingen versus ervaringen (bouwers) belang ervaring Verbetering kwaliteit dienstverlening Kostenvoordelen Produktkwaliteit verbeteren Betere eindoplossing Betere benutting van technologische kennis Versimpeling bouwproces Versimpeling inkoopproces Snellere doorlooptijd Meer gebruik van gestandaardiseerde werkprocessen betere benutting gezamenlijke ICT systemen 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 Goed om te weten dat.. 36% van hen werkt langdurig (3 10 jaar) samen met opdrachtgevers (algemeen) 34% van hen werkt langdurig (3 10 jaar) samen met onderaannemers/toeleveranciers 19

20 Corporaties realiseren minder voordelen dan bouwers met SCM Verwachtingen versus ervaringen (corpo's) belang ervaring Verbetering kwaliteit dienstverlening Kostenvoordelen Produktkwaliteit verbeteren Betere eindoplossing Betere benutting van technologische kennis Versimpeling bouwproces Versimpeling inkoopproces Snellere doorlooptijd Meer gebruik van gestandaardiseerde werkprocessen betere benutting gezamenlijke ICT systemen 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 Corporaties ervaren over de gehele linie minder (ca. 0,5-1 punt lager) voordeel van de langdurige samenwerking dan bouwers (ca. 7 versus 7,5 8) Terwijl ca. 31% van tussen 3-10 jaar samenwerkt met bouwondernemers 20

21 Waarom ketensamenwerking? Corporaties Bouwers Verbetert de kwaliteit van het proces /product 1 1 Biedt voordelen voor de opdrachtgever 2 4 Verbetering van de dienstverlening 3 7 Vermindert de kosten binnen de eigen organisatie 4 8 Biedt voordelen voor de gebruiker van het object 5 6 Vermindert de bureaucratie 6 10 Vermindert het aantal verschillende opdrachtnemers 7 9 Biedt voordelen voor de opdrachtnemer (bouwers/onderaannemers) 8 3 Verbetert de winstgevendheid 9 2 Verbetert de concurrentiepositie van de eigen organisatie 10 5 Bouwers zetten Kwaliteit en Winstgevendheid op 1 en 2; kosten en kwaliteit Corporaties zetten Kwaliteit en Dienstverlening op 1 t/m 3. Vermindering van kosten (verbeteren winstgevendheid) komt pas op plaats 4 en 9. Corporaties lijken meer te focussen op kwaliteit dan op kostenreductie bij gebruik SCM (= gemiste kans) 21

22 Visie corporaties & bouwers op SCM nu en in de toekomst Gebruiken SCM naar eigen zeggen te weinig: 76% van de bouwondernemers 69% van de woningcorporaties Waardering van het belang van SCM: bouwers: nu 7,4 en binnen 5 jaar 8,1 woningcorporaties nu 6,7 en binnen 5 jaar met 7,3 22

23 Belangrijkste knelpunten bij toepassen SCM bouwers corpo's Onderling vertrouwen Een gezamenlijk belang Een vrije stroom van informatie Een gezamelijke planning Een duidelijke link tussen vraag en aanbod Geintergreerde/geschikte ICT systemen Gemis aan vakkennis bij betrokken partners Regelmatige afstemming Betrokkenheid van het topmanagement SCM kennis Een kwalitatief hoogwaardige interne organisatie Duidelijkheid omtrent strategische doelstelling Gezamenlijk gevoel voor winst en verlies Standaarden 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 Belangrijkste redenen voor het niet volledig toepassen van SCM: gemis aan (onderling) vertrouwen gemis duidelijkheid van de strategische doelen van de samenwerking gemis gezamenlijk gevoel winst/verlies 23

24 Benodigde aanpassingen corpo's bouwers Zo vroeg mogelijk betrekken bouwers, onderaannemers etc. Samenwerken met partners met vaardigheden/vertrouwen Leerpunten opslaan (knowledge management) Optimaliseren teamprestatie i.p.v. individuele prestatie Optimaliseren uitvoering (slimmer/sneller/goedkoper) Financiele problemen samen oplossen Risico's gezamenlijk identificeren en managen Betere prestaties koppelen aan extra financiële incentives Bouwen vertrouwen door gelijkrichten van doelstellingen Teamleden verwijderen bij onvoldoende presteren 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 Er bestaat een duidelijk verschil van inzicht tussen corporaties en bouwondernemers met betrekking tot early supplier involvement. Tevens bestaat er een verschil van inzicht over het gebruik van incentives. De gebruikelijke incentive systemen zijn vaak gericht op straffen in plaats van belonen. Zou belonen niet beter helpen dan straffen? Tevens hebben beide partijen NIET in gelijke mate vertrouwen in het gelijkrichten van doelstellingen 24

25 Voorlopige Conclusies Collectief hoge verwachtingen van SCM. Bouwers zeggen meer invulling te geven aan SCM dan corpo s. Over de knelpunten voor het gebruik van SCM zijn bouwers en corpo s het eens. Datgene wat nodig is om SCM te laten slagen, wordt door corpo s (nauwelijks) en door bouwers onvoldoende ingevuld. Blijven derhalve de faalkosten onverminderd hoog?! 25

26 Hoe implementeer je ketensamenwerking? 26

27 Harde kant en Zachte kant Strategie Cultuur Organisatie en besturing Leiderschap Incentives / KPIs Vertrouwen ICT

28 Implementatie SCM Harde kant (I) Strategie Sense of Urgency (Crises) Lange termijn visie Selectie beperkt aantal juiste ketenpartners Gezamenlijke doelstellingen / visie

29 Implementatie SCM Harde kant (II) Organisatie & Besturing Procesoriëntatie (naast functionele oriëntatie) Procesverantwoordelijke benoemen Herverdeling taken / functiescheiding in de keten Cut out the middle man VMI Crossfunctionele teams Early supplier involvement Early customer involvement

30 Implementatie SCM Harde kant (III) Incentive structuren gericht op samenwerking Bonus (samen uit samen thuis)? KPI s gericht op bottom-line performance IT: Altijd de meest actuele informatie voorhanden Supply Chain software (CRM, ERP, APS, )

31 Implementatie SCM: Zachte kant Cultuur / verandermanagement Onbekend maakt onbemind Kennis van elkaars functies Elkaars taal leren spreken Elkaars cultuur leren waarderen Teambenadering / team spirit Durven ( just do it ) Vertrouwen

32 Waarom is Vertrouwen zo belangrijk? Controle minder nodig 1. Processen stroomlijnen Vertrouwen Lange termijn relaties 2. Voorkom suboptimalisatie door gezamenlijke beslissingen 3. Bouw gezamenlijke competenties 4. Vertrouwen is fun

33 Ketensamenwerking = bouwen aan vertrouwen

34 Tot slot monitoring van prestaties van groot belang - In God we trust. -All others should bring data. Dr W. Edwards Deming 34

35 Het monitoren van efficiency én effectiviteit Via de monitor partner performance Gebaseerd op een algemeen geaccepteerd model (EFQM/INK) Maakt de prestaties van samenwerkende partners in teams meetbaar Richt zich op de efficiency ( ) en effectiviteit (kwaliteit) van de samenwerking Is continu, projectoverschrijdend en via internet toegankelijk Heeft een belangrijke benchmark component Do Management van mensen Team n Leiderschap Strategie en beleid Management van processen Klanten Bestuur & Financiers Plan Check Management van middelen Stakeholders Organisatie Resultaat Verbeteren en vernieuwen Act 35

36 Resultaten.. Strategische dashboard per resultaatgebied en integraal (prijs/prestatie) Management Bestuur Medewerkers Burgers & Bedrijven 36

37 En hoe nu verder? Start monitoren performance in projecten Start met een pilotprogramma in samenwerking met TU-Delft, UvA en Deloitte Neem deel aan het Platform Supply Chain Excellence Geef u op voor de online positiebepaling (www.scemm.nl) naar de ketenrijpheid van uw organisatie Doe mee aan het online onderzoek (www.faalkostenreductie.nl) naar ketensamenwerking in de bouw Of blijf de kat uit de boom kijken. 37

38 38

Ketensamenwerking in de bouw. Een leidraad voor ondernemers die ketensamenwerking willen implementeren.

Ketensamenwerking in de bouw. Een leidraad voor ondernemers die ketensamenwerking willen implementeren. R R B O U W R A P P O R T 139 Ketensamenwerking in de bouw Een leidraad voor ondernemers die ketensamenwerking willen implementeren. R R B O U W R A P P O R T 139 Een aan de praktijk getoetst kader voor

Nadere informatie

Visie op het monitoren van de prestaties in de bouw Onderdeel van het Supply Chain Excellence Programma

Visie op het monitoren van de prestaties in de bouw Onderdeel van het Supply Chain Excellence Programma Visie op het monitoren van de prestaties in de bouw Onderdeel van het Supply Chain Excellence Programma Drs.ing. Marcel Noordhuis Promovendus Nyenrode Business Universiteit Director Deloitte Real Estate

Nadere informatie

Ketenintegratie. (c)

Ketenintegratie. (c) Ketenintegratie (c) Startbijeenkomst Ketenintegratie Inhoudsopgave Voorwoord 3 Programma 4 Reductie van faalkosten 5 Iets meer voorspelbaarheid graag 7 Trekken aan spaghetti 11 Over Com wonen en Dura Vermeer

Nadere informatie

NYENRODE BUSINESS UNIVERSITEIT

NYENRODE BUSINESS UNIVERSITEIT Waarschuwing Dit is een leesversie van het proefschrift. Het is niet te printen of te wijzigen. Voor geinteresseerden is het proefschrift via bol.com, Libris, Ako, Cosmox als hardcopy versie of E-reader

Nadere informatie

Ontschotten in de Supply Chain: Gevolgen voor de Inkoopfunctie

Ontschotten in de Supply Chain: Gevolgen voor de Inkoopfunctie Waardecreatie door Innovatie Ontschotten in de Supply Chain: Gevolgen voor de Inkoopfunctie prof.dr. Jack A.A. van der Veen Professor of Supply Chain Optimization Universiteit van Amsterdam Workshop 1

Nadere informatie

Ketensamenwerking werkt

Ketensamenwerking werkt pagina 3 pagina 4-5 pagina 7 Het Mooie Plan Dura Vermeer Bouw Rotterdam realiseert samen met de Rotterdamse woningcorporatie Com wonen Het Mooie Plan. Dit project wordt gerealiseerd aan de oostflank van

Nadere informatie

Limburgse Ketensamenwerking in de Versnelling: praktische handvatten op lastige thema's

Limburgse Ketensamenwerking in de Versnelling: praktische handvatten op lastige thema's Limburgse Ketensamenwerking in de Versnelling: praktische handvatten op lastige thema's Redactie: Prof. Dr. Jack A.A. van der Veen Ir. F.W.J. Zuthof regiodirecteur BVGO Zuid Volker Wessels Claudia Reiner

Nadere informatie

Versterk uw focus op vastgoed met ICT

Versterk uw focus op vastgoed met ICT Versterk uw focus op vastgoed met ICT Johan André de la Porte Real Estate IT September 2012 Voorwoord De wereld van het vastgoed staat onder druk en verandert in hoog tempo. Uit onderzoek dat in samenwerking

Nadere informatie

Het Supply Chain Excellence programma Routekaart naar supply chain excellence

Het Supply Chain Excellence programma Routekaart naar supply chain excellence Het Supply Chain Excellence programma Routekaart naar supply chain excellence Drs. ing. Marcel Noordhuis Deloitte Real Estate Advisory Tel: 088 288 18 16 Fax: 088 288 99 60 Mobiel: 06 123 44 631 E-mail:

Nadere informatie

Ketensamenwerking in de woningbouw, voorwaarden voor een succesvolle start met ketensamenwerking.

Ketensamenwerking in de woningbouw, voorwaarden voor een succesvolle start met ketensamenwerking. , voorwaarden voor een succesvolle start met ketensamenwerking. Auteur Begeleider ASRE Ir B.M. Jonker Prof. dr. E.F. Nozeman Amsterdam School of Real Estate MRE scriptie jaargang 2008-2010 31 maart 2011

Nadere informatie

Bigger BIM P2-rapport

Bigger BIM P2-rapport Bigger BIM Onderzoek naar hoe het gedachtegoed van lean en ketenintegratie kan bijdragen aan de toepassing van BIM als informatiedrager tussen verschillende partijen P2-rapport Three stone cutters were

Nadere informatie

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Inhoud

Nadere informatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Erik Lammers en Dennis Hendriks, beiden Business Consultant bij HC&H Procesmanagement Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Onnodige complexiteit van processen leidt tot extra kosten, extra tijd

Nadere informatie

Branche Groothandel Totaalrapport

Branche Groothandel Totaalrapport Branche Groothandel Totaalrapport De Groothandel in kaart Een onderzoek uitgevoerd in opdracht van Exact Heliview Research Lage Mosten 1, Postbus 3327, 4800 DH Breda Tel: +31 (0)76 5482000 Fax: +31 (0)76

Nadere informatie

PARTICIPANTENBIJEENKOMST TERUGKOPPELING PILOTS

PARTICIPANTENBIJEENKOMST TERUGKOPPELING PILOTS PARTICIPANTENBIJEENKOMST TERUGKOPPELING PILOTS Groningen, 21 januari 2014 Onderwerpen 1. Achtergrond en stand van zaken pilotprojecten 2. Eerste meetresultaten en getrokken lessen vanuit projecten 3. Te

Nadere informatie

Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5

Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5 Inhoud 1. 2. Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5 Actuele thema s bij het uitvoeren van projecten 7 Het kwaliteitshandboek 9 Software die nu in gebruik is 10 Integratie van softwareoplossingen 16

Nadere informatie

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst Maart 2014 2 Marktstudie financiële functie PwC Inhoud Introductie 6 Samenvatting 8 Financiële functie als business partner 9 Inzicht

Nadere informatie

Gemeentelijke dienstverlening

Gemeentelijke dienstverlening Gemeentelijke dienstverlening Ontwikkeling van klantcontactcentra Deloitte Consulting Public Sector Publieksdienstverlening Inhoudsopgave 1. Management samenvatting 1 2. Organisatieontwikkeling 2 3. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Handboek Inkoop en Uitbesteden: handig naslagwerk voor de toekomst. Redactieleden: Ing. P.J. Jurg Ir. T.W. van der Heijde Mevr. Ir. I.M.P.

Handboek Inkoop en Uitbesteden: handig naslagwerk voor de toekomst. Redactieleden: Ing. P.J. Jurg Ir. T.W. van der Heijde Mevr. Ir. I.M.P. Handboek Inkoop en Uitbesteden: handig naslagwerk voor de toekomst Redactieleden: Ing. P.J. Jurg Ir. T.W. van Mevr. Ir. I.M.P. Meuwissen 1 Inleiding 2 Beleid- & strategievorming in inkoop 3 De inkooporganisatie

Nadere informatie

informatie management 4tips

informatie management 4tips Een commerciële uitgave van Mediaplanet, gedistribueerd door Het Financieele Dagblad. Nr.1/maart 2011 Ontwikkeling, implementatie en winst informatie management 4tips voor meer rendement Mens en techniek

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Risicobeheersing bij IT Splitsing & Integratie

Risicobeheersing bij IT Splitsing & Integratie Risicobeheersing bij IT Splitsing & Integratie Deze scriptie is opgesteld door: PuYi Lin & Robert Brockhoff Voorwoord Voorwoord Binnen de publieke sector zien we de laatste jaren de trend waarbij steeds

Nadere informatie

FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006 2007

FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006 2007 FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006 2007 SUPPLY CHAIN ORGANISATIESTRUCTUREN Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen

Nadere informatie

Differentiëren is noodzaak, gemiddeld is niet goed genoeg. Een verkennend onderzoek naar Merchandise management bij Nederlandse retailers

Differentiëren is noodzaak, gemiddeld is niet goed genoeg. Een verkennend onderzoek naar Merchandise management bij Nederlandse retailers Differentiëren is noodzaak, gemiddeld is niet goed genoeg Een verkennend onderzoek naar Merchandise management bij Nederlandse retailers Naam auteurs: Armijn Beek Riemke de Kloet Bedrijfsnaam: Capgemini

Nadere informatie

Verandermanagement voor het management

Verandermanagement voor het management Verander voor het Innovatieve Interventie Opdracht Nathalie Keyzer 2188963 Fontys Hogeschool HRM, Eindhoven Afstudeerbegeleider: Stage organisatie: Stagebegeleiders: Elles Velter UWV Werkbedrijf s-hertogenbosch

Nadere informatie

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief 14032-OPERA Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief Carolien de Blok Aline Seepma Inge Roukema Dirk Pieter van

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement

Kwaliteitsmanagement Inhoud 7 Voorwoord 5 1 Wat is kwaliteit? 11 1.1 De geschiedenis 12 1.2 Alle begrippen op een rijtje 13 1.3 Structuur en cultuur 23 1.4 Kwaliteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen 24 1.5 Met het

Nadere informatie

Hoe kan de MKB groothandel groeien in 2013?

Hoe kan de MKB groothandel groeien in 2013? Hoe kan de MKB groothandel groeien in 2013? Focusgebieden voor succes in omzet en winst We bevinden ons in een tijd van economische onzekerheid. Toch biedt 2013 ook weer kansen om vooruit te kijken. Groothandelaren

Nadere informatie

Een SSC is geen einddoel maar een startpunt. Onderzoeksrapport SSC evaluatie & optimalisatie

Een SSC is geen einddoel maar een startpunt. Onderzoeksrapport SSC evaluatie & optimalisatie Een SSC is geen einddoel maar een startpunt Onderzoeksrapport SSC evaluatie & optimalisatie Een SSC is geen einddoel maar een startpunt Auteur/ stagiair: Matthijs Karssen Stagebegeleiders: Klaasjan Doeswijk,

Nadere informatie