Prof.dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management, Erasmus University Wetenschappelijk directeur INSCOPE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prof.dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management, Erasmus University Wetenschappelijk directeur INSCOPE"

Transcriptie

1 Prof.dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management, Erasmus University Wetenschappelijk directeur INSCOPE Bevindingen Erasmus Innovatiemonitor Zorg Eindhoven, 5 oktober 2012 TOP INSTITUTE INSCOPE Research Consortium of Erasmus University Rotterdam, TNO, University of Amsterdam and Maastricht University

2 Wat kunt u verwachten? Zorgorganisaties lopen qua sociale innovatie voor op bedrijfsleven Anders managen en organiseren (d.w.z. sociale innovatie) loont in de zorgsector Het beter aanwenden van kennis is cruciaal voor succes zorgorganisaties Om beter te presteren dienen zorgorganisaties met name te investeren in samenwerking met externe partijen Om meer nieuwe zorgdiensten te ontwikkelen en bestaande cliënten beter te bedienen is vooral adequaat leiderschap belangrijk Voor meer eigen regie en zelfredzaamheid van cliënten is vooral slimmer werken belangrijk Grootte doet ertoe in de zorgsector

3

4 De Innovatie Uitdaging De Innovatieparadox 1. Zorginstellingen: prestatiefocus en kuddegedrag 2. Overheid: efficiency en bureaucratie Erasmus Strategic Renewal Center ErasmusStrategicRenewal.nl 3. Kennisinstellingen: afstand tot zorgsector

5 De Innovatie Uitdaging Traditionele Zorgmodel Volume en gestandaardiseerd Deltamodel Sociale Innovatie Maatwerk en kennisgericht Zorgsector met lage toegevoegde waarde Hiërarchisch management Zorgsector met hoge toegevoegde waarde Horizontaal Management Traditionele organisatievormen Flexibele organisatievormen Laaggeschoolde zorgmedewerkers Hooggeschoo lde kenniswerkers Bron: Volberda (2011)

6 Wat is Sociale Innovatie? Niet-technologische determinanten van innovatie Fasen innovatie Type innovatie Nieuwe kenniscreatie Technologische innovatie: R&D, ICT, technologie 25% van innovatiesucces Herkennen, verwerven integreren en toepassen van kenniseconomie Sociale innovatie: management, organisatie en arbeid 75% van innovatiesucces Bron: Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor

7 Wat is Sociale Innovatie? In zorgsector: Fasen innovatie Type innovatie Nieuwe kenniscreatie Technologische innovatie: R&D, ICT, technologie 20% van innovatiesucces Herkennen, verwerven integreren en toepassen van kenniseconomie Sociale innovatie: management, organisatie en arbeid 80% van innovatiesucces Bron: Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor

8 Maar wat is nu precies de kracht van sociale innovatie? 4x In zorgsector: 2,5x ICT + Sociale Innovatie Omzet uit nieuwe zorgdiensten producten

9 Zorgorganisaties versus bedrijfsleven Vergelijking zorgsector met 'gemiddelde' Nederlandse organisatie Verschil zorgorganisaties ten opzichte van gemiddelde Nederlandse organisatie in 2011 (%) 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 10% 2% 0% 25% -3% -5% Bedrijfsprestaties Radicale innovatie Incrementele innovatie Sociale innovatie Technologische innovatie

10 Zorgorganisaties werken relatief intensief samen met externe partijen 40% 35% 35% 30% 25% Score zorgorganisaties t.o.v. bedrijfsleven (%) 20% 15% 10% 7% 5% 0% -5% -7% -5% -10% Hefboom co-creatie Hefboom flexibel organiseren Hefboom dynamisch managen Dynamiek omgeving

11 SOCIALE INNOVATIE IN DE ZORGSECTOR

12 Mobiliseren van Institutionele Stakeholders (Overheid, Sociale Partners) Organisatie (Flexibel Organiseren) Kennis (Diepte / Breedte) Management (Dynamisch Managen) Sociale Innovatie Prestaties & Productiviteit Arbeid (Slimmer Werken) Concurrentie Niveau Co-creatie door externe Netwerken en Kennisallianties

13 Wie zijn de respondenten? 66 verschillende zorgorganisaties 510 managers van zorgorganisaties Response-rate: 76% Gemiddelde zorgorganisatie heeft 439 FTE personeel Anders 8% Sector Verpleeghuiszorg 60% 59% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Verzorgingshuiszorg 55% Jeugdgezondheidszorg 6% Thuiszorg 54% 5% Kraamzorg

14 Wie is de respondent? 17% Innovatiemanager 1% Anders 16% 39% 5% 39% Kwaliteitsmanager 1% Raad van Bestuur 32% HR (of P&O) manager 1% Locatiemanager 30% Eenheid van analyse Afdeling binnen locatie 10% Concernniveau 23% Regio/divisiemanager 10% Directie 9% Locatieniveau 46% Regioniveau 21%

15 Maatstaf Sociale innovatie werkt! Relatieve prestaties sociaal innovatieve zorgorganisaties Het effect van sociale innovatie Nieuwe zorgdiensten voor nieuwe cliënten en zorgmarkten Nieuwe zorgdiensten voor bestaande cliënten en zorgmarkten 21% 25% Eigen regie en zelfredzaamheid Prestaties zorginstellingen 6% 7% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Prestaties sociaal innovatieve zorgorganisaties t.o.v. niet sociaal innovatieve zorgorganisaties

16 Verpleeghuiszorg en Verzorgingshuiszorg scoren relatief hoog op sociale innovatie Verpleeghuiszorg Sociale innovatie per zorgsector 28% 53% 19% Verzorgingshuiszorg 26% 51% 23% Thuiszorg 23% 48% 28% Kraamzorg 23% 62% 15% Jeugdgezondheidszorg 21% 41% 38% Anders 26% 49% 26% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Sociaal innovatief Middenmoot Niet sociaal innovatief

17 .. En concernniveau scoort hoog op sociale innovatie Sociale innovatie op verschillende niveaus Concernniveau 29% Regioniveau 21% Locatieniveau 23% Afdeling binnen locatie 18% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Aantal sociaal innovatieve zorgorganisaties (in % van totaal)

18 Met name de zorgorganisaties met veel zorgmedewerkers zijn sociaal innovatiever 30% 25% 22% 25% 28% Aantal sociaal innovatieve zorgorganisaties 20% 15% 10% 5% 0% < > 500 Aantal medewerkers (in fte)

19 Mobiliseren van Institutionele Stakeholders (Overheid, Sociale Partners) Organisatie (Flexibel Organiseren) Kennis (Diepte / Breedte) Management (Dynamisch Managen) Sociale Innovatie Concurrentiepositie & Productiviteit Arbeid (Slimmer Werken) Concurrentie Niveau Co-creatie door externe Netwerken en Kennisallianties

20 Flexibel organiseren Cross-functionele interacties (Multidisciplinair overleg) Kennisdeling tussen medewerkers. Ontwikkeling best practices Decentralisatie van besluitvorming Verantwoordelijkheden naar lagere niveaus. Ruimte voor ideeën. Formalisatie Regels, procedures en voorschriften. Standaardisatie van gedrag.

21 Flexibel organiseren: Crossfunctionele interactie is cruciaal Flexibel organiseren Prestaties 42% 36% 22% Eigen regie en zelfredzaamheid 38% 36% 26% Ontwikkelen nieuwe zorgdiensten 51% 30% 19% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Relatieve effect van onderdelen flexibel organiseren (%) cross-functionele interactie decentralisatie formalisatie

22 Beïnvloedt formalisatie cross-functionele interactie negatief? Score t.o.v. gemiddelde van zorgsector (%) Flexibel organiseren nader bekeken 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 3% 0% -1% Verpleeghuiszorg -7% -4% Kraamzorg 5% cross-functionele interactie decentralisatie formalisatie

23 Mobiliseren van Institutionele Stakeholders (Overheid, Sociale Partners) Organisatie (Flexibel Organiseren) Kennis (Diepte / Breedte) Management (Dynamisch Managen) Sociale Innovatie Concurrentiepositie & Productiviteit Arbeid (Slimmer Werken) Concurrentie Niveau Co-creatie door externe Netwerken en Kennisallianties

24 Dynamisch managen Kennisabsorptie Herkennen van nieuwe kennis Toepassen en aanwenden van kennis Inspirerend leiderschap Duidelijke visie, stimuleren initiatief, ondersteuning medewerkers Vergroot effectiviteit van teams Managementrepertoire Handelingssnelheid van managers Operationele managementvaardigheden om volume en mix van activiteiten te beïnvloeden. Managementvaardigheden om de organisatiestructuur en besluitvormingsprocessen aan te passen.

25 Dynamisch managen: voornaamste onderdeel hangt af van doelstelling Prestaties 33% 28% 26% 14% Eigen regie en zelfredzaamheid 27% 29% 25% 20% Ontwikkelen nieuwe zorgdiensten 24% 23% 30% 23% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Relatieve effect van onderdelen dynamisch managen (%) Kennis absorptievermogen Transformationeel leiderschap Snelheid dynamische managementvaardigheden Variëteit dynamische managementvaardigheden

26 zowel bij de grotere als kleinere zorgorganisaties Eigen regie en zelfredzaamheid (K) 25% 29% 27% 20% Eigen regie en zelfredzaamheid (G) 38% 26% 16% 21% Prestaties (K) 32% 29% 26% 13% Prestaties (G) 35% 20% 24% 21% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Relatieve effect van onderdelen dynamisch managen (%) Kennis absorptievermogen Transformationeel leiderschap Snelheid dynamische managementvaardigheden Variëteit dynamische managementvaardigheden

27 Snelheid dynamische managementvaardigheden bij kraamzorg is groot, maar weinig gevarieerd (bij jeugdgezondheidszorg is dat juist andersom) Score t.o.v. gemiddelde van zorgsector (%) 6% 2% -2% -6% 4% 1% 5% -9% -1% -1% -2% 8% -10% Kraamzorg Jeugdgezondheidszorg Kennis absorptievermogen Snelheid dynamische managementvaardigheden Transformationeel leiderschap Variëteit dynamische managementvaardigheden

28 Grote verschillen concern- en afdelingsniveau 6% 7% Score t.o.v. gemiddelde van zorgsector (%) 4% 2% 0% -2% 2% 0% 0% -4% -1% -5% 0% -4% -6% Concernniveau Afdeling binnen locatie Kennis absorptievermogen Snelheid dynamische managementvaardigheden Transformationeel leiderschap Variëteit dynamische managementvaardigheden

29 Mobiliseren van Institutionele Stakeholders (Overheid, Sociale Partners) Organisatie (Flexibel Organiseren) Kennis (Diepte / Breedte) Management (Dynamisch Managen) Sociale Innovatie Concurrentiepositie & Productiviteit Arbeid (Slimmer Werken) Concurrentie Niveau Co-creatie door externe Netwerken en Kennisallianties

30 Slimmer werken Human capital Kennis, vaardigheden, opleidingen en ervaringen van zorgmedewerkers Vergroot toegevoegde waarde Interne verbondenheid Informele omgang tussen zorgmedewerkers Stimuleert vertrouwen en samenwerking tussen medewerkers Autonomie Professionele ruimte voor medewerkers Meer tevreden medewerkers

31 Investeren in menselijk kapitaal vitaal om slimmer te werken Slimmer werken Prestaties 35% 34% 31% Eigen regie en zelfredzaamheid 42% 29% 29% Ontwikkelen nieuwe zorgdiensten 44% 24% 33% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Relatieve effect van onderdelen slimmer werken (%) human capital Interne verbondenheid autonomie

32 maar grote zorgorganisaties kunnen ook beter presteren door meer interne verbondenheid Eigen regie en zelfredzaamheid (K) 43% 30% 27% Eigen regie en zelfredzaamheid (G) 41% 22% 37% Prestaties (K) 38% 31% 31% Prestaties (G) 30% 38% 32% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Relatieve effect van onderdelen slimmer werken (%) human capital Interne verbondenheid autonomie

33 Kraamzorg is uitschieter (zowel in positieve als negatieve zin) 12% Slimmer werken nader bekeken 14% 8% Score t.o.v. gemiddelde van zorgsector (%) 4% 0% -2% 2% 0% -7% -7% -4% -8% Verzorgingshuiszorg Kraamzorg human capital Interne verbondenheid autonomie

34 Mobiliseren van Institutionele Stakeholders (Overheid, Sociale Partners) Organisatie (Flexibel Organiseren) Kennis (Diepte / Breedte) Management (Dynamisch Managen) Sociale Innovatie Concurrentiepositie & Productiviteit Arbeid (Slimmer Werken) Concurrentie Niveau Co-creatie door externe Netwerken en Kennisallianties

35 Co-creatie Kennisdeling tussen zorgorganisatie en cliënten Vermindert overbodige kosten Meer waardevolle diensten aanbieden Commitment zorgverzekeraars/zorgkantoren & gemeenten Duurzame samenwerking tussen zorgorganisatie en externe partner Wederzijdse investeringen Kennisdeling met zorgverzekeraars/zorgkantoren & gemeenten Uitwisselen van kennis tussen verschillende partijen Stimuleert het verbeteren van technologische competenties in de keten

36 Kennisdeling met cliënten is vitaal Prestaties Co-creatie 64% 16% 8% 1% 11% Eigen regie en zelfredzaamheid 38% 13% 20% 9% 21% 2% Ontwikkelen nieuwe zorgdiensten 49% 27% 20% 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Relatieve effect van onderdelen co-creatie (%) Kennisdeling met cliënten Kennisdeling met gemeenten Commitment met gemeenten Kennisdeling met zorgverzekeraars/zorgkantoren Commitment met zorgverzekeraars/zorgkantoren

37 Verpleeghuiszorg en Verzorgingshuiszorg staan in nauw contact met cliënten Score t.o.v. gemiddelde van zorgsector (%) 12% 8% 4% 0% -4% -8% Co-creatie nader bekeken 2% 2% 3% -3% -2% -2% 0% -1% -3% -1% Verpleeghuiszorg Verzorgingshuiszorg Kennisdeling met cliënten Kennisdeling met gemeenten Commitment met gemeenten Kennisdeling met zorgverzekeraars/zorgkantoren Commitment met zorgverzekeraars/zorgkantoren

38 Mobiliseren van Institutionele Stakeholders (Overheid, Sociale Partners) Organisatie (Flexibel Organiseren) Kennis (Diepte / Breedte) Management (Dynamisch Managen) Sociale Innovatie Concurrentiepositie & Productiviteit Arbeid (Slimmer Werken) Concurrentie Niveau Co-creatie door externe Netwerken en Kennisallianties

39 Belangrijkste hefboom voor sociale innovatie hangt af van doelstelling Hefbomen van sociale innovatie Prestaties 20% 25% 26% 30% Eigen regie en zelfredzaamheid 20% 29% 30% 21% Ontwikkelen nieuwe zorgdiensten 20% 36% 21% 23% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Relatieve effect van hefbomen sociale innovatie (%) flexibel organiseren dynamisch managen slimmer werken co-creatie

40 Dynamisch managen is de voornaamste hefboom van sociale innovatie! Co-creatie 20% Flexibel organiseren 25% Slimmer werken 22% Dynamisch managen 33% Relatieve effecten van hefbomen op sociale innovatie

41 Kenmerken zorgomgeving beïnvloeden investeringen in sociale innovatie en prestaties Verschil t.o.v. weinig dynamische of weinig concurrerende omgeving (%) Innovatie en prestaties in dynamische en concurrerende zorgomgevingen 11% 9% 7% 5% 3% 1% -1% -3% -5% 8% 4% Sociale innovatie 12% 6% Nieuwe zorgdiensten voor nieuwe cliënten en zorgmarkten 3% -4% Prestaties Dynamiek omgeving Concurrentiedruk

42 Conclusies & aanbevelingen I Zorgorganisaties scoren hoger op sociale innovatie dan bedrijfsleven; Zorgsector scoort vooral hoger op interactie met externe partijen, maar blijft achter op managementvaardigheden. Sociale innovatie werkt: ook in de zorgsector! Sociaal innovatieve zorgorganisaties ontwikkelen meer nieuwe zorgdiensten, hebben een hogere mate van eigen regie en zelfredzaamheid voor cliënten, en presteren beter. Voornaamste hefboom van sociale innovatie hangt af van aantal zorgmedewerkers en voornaamste doelstelling; Prestaties Co-creatie Eigen regie en zelfredzaamheid Slimmer werken Ontwikkelen nieuwe zorgdiensten Dynamisch managen

43 Conclusies & aanbevelingen II Meer formalisatie leidt tot minder cross-functionele interactie. De context is van belang. Aantal zorgmedewerkers, specifiek zorgsegment, en kenmerken van omgeving beïnvloeden onder andere investeringen in sociale innovatie, eigen regie en zelfredzaamheid en prestaties. Hoewel sociale innovatie werkt in de zorgsector, variëren de voornaamste verbetermogelijkheden per zorgorganisatie.

44 Prof.dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management, Erasmus University Wetenschappelijk directeur INSCOPE DANK VOOR UW AANDACHT TOP INSTITUTE INSCOPE Research Consortium of Erasmus University Rotterdam, TNO, University of Amsterdam and Maastricht University

45 Multidisciplinair overleg extra belangrijk bij de grotere zorgorganisaties Flexibel organiseren Eigen regie en zelfredzaamheid (K) 38% 37% 26% Eigen regie en zelfredzaamheid (G) 44% 42% 14% Prestaties (K) 40% 37% 23% Prestaties (G) 52% 31% 17% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Relatieve effect van onderdelen flexibel organiseren (in %) cross-functionele interactie decentralisatie formalisatie K: zorgorganisaties met minder dan een gemiddeld aantal (439 fte) medewerkers G: zorgorganisaties met meer dan een gemiddeld aantal (439 fte) medewerkers N.B.: formalisatie heeft geen significant effect bij de grotere zorgorganisaties

46 .. En van de grootte van de zorgorganisatie Hefbomen van sociale innovatie Eigen regie en zelfredzaamheid (K) 21% 29% 29% 21% Eigen regie en zelfredzaamheid (G) 21% 27% 27% 24% Prestaties (K) 19% 25% 25% 31% Prestaties (G) 22% 25% 27% 26% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Relatieve effect van hefbomen sociale innovatie (in %) flexibel organiseren dynamisch managen slimmer werken co-creatie

Slimmer managen en organiseren kan productiviteit en innovatie in zorg verbeteren

Slimmer managen en organiseren kan productiviteit en innovatie in zorg verbeteren Slimmer managen en organiseren kan productiviteit en innovatie in zorg verbeteren Zorgorganisaties zijn innovatiever dan het bedrijfsleven; Zorgorganisaties investeren gemiddeld 25% meer in sociale innovatie,

Nadere informatie

Slimmer managen en organiseren kan productiviteit en innovatie in zorg verbeteren

Slimmer managen en organiseren kan productiviteit en innovatie in zorg verbeteren Slimmer managen en organiseren kan productiviteit en innovatie in zorg verbeteren 5 oktober 2012 - Op verzoek van ActiZ meet INSCOPE Research for Innovation de innovativiteit van Nederlandse zorgorganisaties.

Nadere informatie

ERASMUS INNOVATIEMONITOR ZORG

ERASMUS INNOVATIEMONITOR ZORG 2012 ERASMUS INNOVATIEMONITOR ZORG - 2012 - IN OPDRACHT VAN ACTIZ ORGANISATIE VAN ZORGONDERNEMERS Inhoudsopgave Achtergrond... 3 Aanleiding... 3 Afbakening sociale innovatie... 4 Onderzoeksopzet en respondenten...

Nadere informatie

De Innovatieparadox. 1. Bedrijven: efficiency en kuddegedrag. 2. Overheid: efficiency en bureaucratie

De Innovatieparadox. 1. Bedrijven: efficiency en kuddegedrag. 2. Overheid: efficiency en bureaucratie NL en innovatie top-10 De Innovatieparadox 1. Bedrijven: efficiency en kuddegedrag 2. Overheid: efficiency en bureaucratie Erasmus Strategic Renewal Center ErasmusStrategicRenewal.nl 3. Kennisinstellingen:

Nadere informatie

Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2011 2012

Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2011 2012 Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2011 2012 SAMENVATTING: Na jaren van uitblijven van innovatie, investeren Nederlandse bedrijven meer (+2,6%) in radicale innovatie. De aanhoudende crisis in Europa

Nadere informatie

INNOVATIE 4.0 NIEUWE MANIEREN VAN MANAGEN, ORGANISEREN, WERKEN EN SAMENWERKEN PROF. DR. HENK W. VOLBERDA

INNOVATIE 4.0 NIEUWE MANIEREN VAN MANAGEN, ORGANISEREN, WERKEN EN SAMENWERKEN PROF. DR. HENK W. VOLBERDA INNOVATIE 4.0 NIEUWE MANIEREN VAN MANAGEN, ORGANISEREN, WERKEN EN SAMENWERKEN PROF. DR. HENK W. VOLBERDA ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT, Fedecom Jaarvergadering 2018, De kracht van Working Apart Together,

Nadere informatie

Nederlandse bedrijven investeren meer in radicale innovatie.

Nederlandse bedrijven investeren meer in radicale innovatie. Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2011-2012 Nederlandse bedrijven investeren meer in radicale innovatie. Persbericht: Embargo tot vrijdag 23 november 2012, 00.00 uur! Na jaren van uitblijven van

Nadere informatie

Prof.dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management, Erasmus University Wetenschappelijk directeur INSCOPE Bestuurslid NCSI

Prof.dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management, Erasmus University Wetenschappelijk directeur INSCOPE Bestuurslid NCSI Prof.dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management, Erasmus University Wetenschappelijk directeur INSCOPE Bestuurslid NCSI Erasmus Concurrentie & Innovatie Monitor 2008 Bedrijven presteren beter

Nadere informatie

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009 Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Rotterdam, 6 oktober 2009 INSCOPE: Research for Innovation heeft in opdracht

Nadere informatie

RE-INVENTING BUSINESS

RE-INVENTING BUSINESS KVGO 21 mei 2014 http://www.youtube.com/watch?v=- TasuCE64kk&feature=youtu.be&t=1m54s RE-INVENTING BUSINESS Hoe bedrijven hun businessmodel innoveren Prof. dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management

Nadere informatie

HNW 3.0 SLIMMER MANAGEN, ORGANISEREN EN WERKEN PROF. DR. HENK W. VOLBERDA. 2013 CONGRES Over Het Nieuwe Werken 19 november 2013

HNW 3.0 SLIMMER MANAGEN, ORGANISEREN EN WERKEN PROF. DR. HENK W. VOLBERDA. 2013 CONGRES Over Het Nieuwe Werken 19 november 2013 HNW 3.0 SLIMMER MANAGEN, ORGANISEREN EN WERKEN PROF. DR. HENK W. VOLBERDA ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT, ERASMUS UNIVERSITEIT 2013 CONGRES Over Het Nieuwe Werken 19 november 2013 Influence Index M

Nadere informatie

Waarde en winst door te winnen met cijfers en letters. Ingrid Walry

Waarde en winst door te winnen met cijfers en letters. Ingrid Walry Waarde en winst door te winnen met cijfers en letters Ingrid Walry reputatie retentievermogen klantenwaarde Innoveer in relatiekwaliteit met uw volledige omgeving r r erer- y klantenpartnerschap productleiderschap

Nadere informatie

DISRUPTIEVE TECHNOLOGIE. Hoe bedrijven hun businessmodel innoveren. Prof. dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management Erasmus University

DISRUPTIEVE TECHNOLOGIE. Hoe bedrijven hun businessmodel innoveren. Prof. dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management Erasmus University Strategie Summit Industrie 5 maart 2015 DISRUPTIEVE http://www.youtube.com/watch?v=- TasuCE64kk&feature=youtu.be&t=1m54s TECHNOLOGIE Hoe bedrijven hun businessmodel innoveren Prof. dr. Henk W. Volberda

Nadere informatie

Nederlandse bedrijven laten kansen liggen om te innoveren en concurrentiekracht te versterken

Nederlandse bedrijven laten kansen liggen om te innoveren en concurrentiekracht te versterken Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2010-2011 Nederlandse bedrijven laten kansen liggen om te innoveren en concurrentiekracht te versterken Rotterdam, 9 maart 2011 - INSCOPE: Research for Innovation

Nadere informatie

Innovatie3.0 SLIMMER MANAGEN, ORGANISEREN EN WERKEN PROF. DR. HENK W. VOLBERDA ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT, ERASMUS UNIVERSITEIT

Innovatie3.0 SLIMMER MANAGEN, ORGANISEREN EN WERKEN PROF. DR. HENK W. VOLBERDA ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT, ERASMUS UNIVERSITEIT Innovatie3.0 SLIMMER MANAGEN, ORGANISEREN EN WERKEN PROF. DR. HENK W. VOLBERDA ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT, ERASMUS UNIVERSITEIT VNAB Marktdiner, Grand Hotel Huis ter Duin, 5 november 2015 Vandaag zijn

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT TOPSECTOREN

ONDERZOEKSRAPPORT TOPSECTOREN ONDERZOEKSRAPPORT TOPSECTOREN Sociale innovatie doorslaggevend voor succes topsectoren: Topsectorenbeleid te eenzijdig gericht op technologische innovatie De markt dwingt bedrijven steeds sneller te innoveren

Nadere informatie

Sociale innovatie. Integraal op weg naar topprestaties in teams en organisaties

Sociale innovatie. Integraal op weg naar topprestaties in teams en organisaties Sociale innovatie Integraal op weg naar topprestaties in teams en organisaties DATUM 1 maart 2014 CONTACT Steef de Vries MCC M 06 46 05 55 57 www.copertunity.nl info@copertunity.nl 2 1. Wat is sociale

Nadere informatie

Meer hoogwaardig onderzoek naar Sociale Innovatie: Lancering Topinstituut INSCOPE

Meer hoogwaardig onderzoek naar Sociale Innovatie: Lancering Topinstituut INSCOPE Meer hoogwaardig onderzoek naar Sociale Innovatie: Lancering Topinstituut INSCOPE Samenvatting Op 3 juni a.s. zal een nieuw Topinstituut INSCOPE, Research for Innovation worden gelanceerd. In dit consortium

Nadere informatie

Nederlandse bedrijven innoveren beduidend minder

Nederlandse bedrijven innoveren beduidend minder PERSBERICHT: ERASMUS CONCURRENTIE- EN INNOVATIE MONITOR 2013-2014 Nederlandse bedrijven innoveren beduidend minder 18 november 2014 Rotterdam Het onderzoeksinstituut INSCOPE Research for Innovation van

Nadere informatie

Nederlandse bedrijven innoveren beduidend minder

Nederlandse bedrijven innoveren beduidend minder ONDERZOEKSRAPPORT: ERASMUS CONCURRENTIE- EN INNOVATIE MONITOR 2013-2014 Nederlandse bedrijven innoveren beduidend minder 18 november 2014 Rotterdam Het onderzoeksinstituut INSCOPE Research for Innovation

Nadere informatie

Sociale innovatie: nu nog beter! Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor

Sociale innovatie: nu nog beter! Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor Sociale innovatie: nu nog beter! Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009-2010 December 2010 Sociale innovatie: nu nog beter! Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009-2010 December 2010 INSCOPE

Nadere informatie

Concurrentievermogen van Nederlandse economie dreigt in zwaar weer te komen

Concurrentievermogen van Nederlandse economie dreigt in zwaar weer te komen ONDERZOEKSRAPPORT Concurrentievermogen van Nederlandse economie dreigt in zwaar weer te komen EMBARGO TOT WOENSDAG 27 NOVEMBER 00.00 UUR 27 november 2013 Rotterdam Het onderzoeksinstituut INSCOPE Research

Nadere informatie

Het bedrijf 3.0 SLIMMER MANAGEN, ORGANISEREN EN WERKEN PROF. DR. HENK W. VOLBERDA ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT, ERASMUS UNIVERSITEIT

Het bedrijf 3.0 SLIMMER MANAGEN, ORGANISEREN EN WERKEN PROF. DR. HENK W. VOLBERDA ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT, ERASMUS UNIVERSITEIT Het bedrijf 3.0 SLIMMER MANAGEN, ORGANISEREN EN WERKEN PROF. DR. HENK W. VOLBERDA ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT, ERASMUS UNIVERSITEIT Politieke Ronde Tafel Alliander 27 mei 2016 VVierde industriële revolutie

Nadere informatie

henk volberda 14 NR.4

henk volberda 14 NR.4 HET GESPREK MET henk volberda 14 NR.4 Henk Volberda is hoogleraar Strategisch Management en Ondernemingsbeleid aan de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Geen klassieke

Nadere informatie

Management rapportage De Waarde van Ondernemerschap

Management rapportage De Waarde van Ondernemerschap Management rapportage De Waarde van Ondernemerschap Resultaten onderzoek bij bedrijven (MKB) Hoe ondernemend en innovatief is uw organisatie? Woord vooraf Hoe ondernemend en innovatief is uw organisatie?

Nadere informatie

Sociale innovatie: nu nog beter! Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009-2010

Sociale innovatie: nu nog beter! Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009-2010 Sociale innovatie: nu nog beter! Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009-2010 December 2010 INSCOPE - Research for Innovation Rotterdam School of Management Erasmus University Rotterdam Postbus

Nadere informatie

RE-INVENTING BUSINESS MODELS @ APG Ontwrichting pensioenmarkt onvermijdelijk?

RE-INVENTING BUSINESS MODELS @ APG Ontwrichting pensioenmarkt onvermijdelijk? APG Finance & Risk Conference Heerlen, 5 juni 2015 RE-INVENTING BUSINESS MODELS @ APG Ontwrichting pensioenmarkt onvermijdelijk? Henk Volberda Rotterdam School of Management Erasmus University Mark Boerenkamp

Nadere informatie

Seminar Sociale Innovatie in de ingenieursbranche Productiviteit bij ingenieursbureaus Ir. Paul Oortwijn Directeur NLingenieurs Over NLingenieurs Branchevereniging van advies-, management- en ingenieursbureaus

Nadere informatie

Investeren in Sociale Innovatie

Investeren in Sociale Innovatie Investeren in Sociale Innovatie naar productiviteitsgroei en versterking van de Nederlandse concurrentiepositie natafelen Ingrediënten u meer aandacht voor innovatievermogen u kennisabsorptie en kennisbenutting

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT INNOVATIEMONITOR 2015

ONDERZOEKSRAPPORT INNOVATIEMONITOR 2015 ONDERZOEKSRAPPORT INNOVATIEMONITOR 2015 Nederlandse bedrijven realiseren meer innovaties, maar de daling van investeringen in technologische innovatie zet zich voort Het onderzoeksinstituut INSCOPE Research

Nadere informatie

2. Ondanks de toegenomen dynamiek en concurrentie kiezen de meeste financiële adviseurs voor het bestendigen van hun bestaande verdienmodel.

2. Ondanks de toegenomen dynamiek en concurrentie kiezen de meeste financiële adviseurs voor het bestendigen van hun bestaande verdienmodel. ONDERZOEKSRAPPORT Naar een nieuw businessmodel voor financieel advies: hoe ondernemerschap bijdraagt aan waarde-creatie Embargo tot dinsdag 11 maart 2014, 9.00u Rotterdam 11 maart 2014. Ondanks dat financieel

Nadere informatie

Management rapportage De Waarde van Ondernemerschap

Management rapportage De Waarde van Ondernemerschap Management rapportage De Waarde van Ondernemerschap Resultaten onderzoek bij financieel adviseurs Hoe ondernemend en innovatief is uw organisatie? Woord vooraf Hoe ondernemend en innovatief zijn financieel

Nadere informatie

Werkend leren en sociale innovatie

Werkend leren en sociale innovatie Werkend leren Lex Borghans NSI, Universiteit Maastricht TOP INSTITUTE INSCOPE Research Consortium of Erasmus University Rotterdam, TNO, University of Amsterdam and Maastricht University Werkend leren en

Nadere informatie

Monitoren van sociale innovatie: slimmer werken, dynamisch managen en flexibel organiseren

Monitoren van sociale innovatie: slimmer werken, dynamisch managen en flexibel organiseren Monitoren van sociale innovatie: slimmer werken, dynamisch managen en flexibel organiseren Henk Volberda, Justin Jansen, Michiel Tempelaar en Kevin Heij Steeds meer bedrijven en overheden zien in toenemende

Nadere informatie

Amsterdamse haven en innovatie

Amsterdamse haven en innovatie Amsterdamse haven en innovatie 26 september 2011, Hoge School van Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Oostelijke handelskade (huidige situatie) Oostelijke handelskade (oude

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT ERASMUS CONCURRENTIE EN INNOVATIE MONITOR

ONDERZOEKSRAPPORT ERASMUS CONCURRENTIE EN INNOVATIE MONITOR ONDERZOEKSRAPPORT ERASMUS CONCURRENTIE EN INNOVATIE MONITOR Nederlandse bedrijven investeren weer meer in onderzoek en ontwikkeling (R&D) Het onderzoeksinstituut Erasmus Centre for Business Innovation

Nadere informatie

NULMETING DIGITALISERING EN SOCIALE INNOVATIE GELDERLAND & OVERIJSSEL

NULMETING DIGITALISERING EN SOCIALE INNOVATIE GELDERLAND & OVERIJSSEL SECTORRAPPORTAGE BEHORENDE BIJ NULMETING DIGITALISERING EN SOCIALE INNOVATIE GELDERLAND & OVERIJSSEL De door u aangegeven sector: overige maakbedrijven ACHTERGROND EN TOELICHTING: U heeft meegewerkt aan

Nadere informatie

Slimmer werken met mensen

Slimmer werken met mensen Slimmer werken met mensen Paul Breman Mijn Bedrijf 2.0 wordt mede gefinancierd met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Commissie, de Provincie Utrecht en de Gemeente

Nadere informatie

Technologische en sociale innovatie in een concurrerende markt

Technologische en sociale innovatie in een concurrerende markt Technologische en sociale innovatie in een concurrerende markt Innovatie- en concurrentiemonitor topsectoren 2012 Petra Gibcus (Panteia/EIM) Ro Braaksma (Panteia/EIM) Yvonne Prince (Panteia/EIM) Henk Volberda

Nadere informatie

SOCIALE INNOVATIE MONITOR. Lectoraat Employability, Zuyd Hogeschool Anne Kleefstra presentatie

SOCIALE INNOVATIE MONITOR. Lectoraat Employability, Zuyd Hogeschool Anne Kleefstra presentatie SOCIALE INNOVATIE MONITOR Lectoraat Employability, Zuyd Hogeschool Anne Kleefstra presentatie 18-11-2016 inhoud 0. sociale innovatie 1. sociale innovatie monitor 2015 2. bevindingen onderzoek 3. en nu

Nadere informatie

Nederland zakt vier plaatsen op Human Capital Index: vaardigheden en kennis van oudere leeftijdscategorieën blijven onbenut.

Nederland zakt vier plaatsen op Human Capital Index: vaardigheden en kennis van oudere leeftijdscategorieën blijven onbenut. ONDERZOEKSRAPPORT Nederland zakt vier plaatsen op Human Capital Index: vaardigheden en kennis van oudere leeftijdscategorieën blijven onbenut. Introductie In het Human Capital 2015 report dat het World

Nadere informatie

HR: Uitvoerende afdeling of strategische partner?

HR: Uitvoerende afdeling of strategische partner? Inhoud Inleiding In hoeverre zijn bedrijven volgroeid op het gebied van het organiseren van personeel(sgegevens)? In hoeverre is de organisatie volgroeid op het gebied van HR? In hoeverre is de organisatie

Nadere informatie

Technologische en sociale innovatie in een concurrerende markt

Technologische en sociale innovatie in een concurrerende markt Technologische en sociale innovatie in een concurrerende markt Innovatie- en concurrentiemonitor topsectoren 2012 Petra Gibcus (Panteia/EIM) Ro Braaksma (Panteia/EIM) Yvonne Prince (Panteia/EIM) Henk Volberda

Nadere informatie

We can't solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them. (Albert Einstein)

We can't solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them. (Albert Einstein) We can't solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them. (Albert Einstein) Sociale Innovatie, wat is dat eigenlijk? Sjiera de Vries, lector Sociale Innovatie Innoveren:

Nadere informatie

Flexibel werken en organiseren

Flexibel werken en organiseren Flexibel werken en organiseren Flexibel werken en organiseren Inhoud Inhoud Inleiding De kracht van flexibiliteit Differentiatie in ontwikkeling en doorstroom gebaseerd op organisatieverschillen Aspecten

Nadere informatie

World Economic Forum publiceert Global Information Technology Report 2010-2011

World Economic Forum publiceert Global Information Technology Report 2010-2011 PERSBERICHT World Economic Forum publiceert Global Information Technology Report 20-2011 Nederland zakt naar de 11e plaats op ranglijst van WEF Global Information Technology Report, en de opkomende economieën

Nadere informatie

Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor

Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor EINDRAPPORT Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2008-2009 Sociale Innovatie: flexibel organiseren, dynamisch managen, slimmer werken en externe samenwerking EINDRAPPORT Erasmus Concurrentie en Innovatie

Nadere informatie

Medezeggen- schap 3.0

Medezeggen- schap 3.0 Medezeggenschap 3.0 A Van stabiele concurrentie naar hyperconcurrentie Vandaag zijn de Zwitsers aan de beurt Disruptie? Kijk uit. U bent de volgende Nieuwe toetreders Recessie Internet en Big Data Wet-

Nadere informatie

IKT Bijeenkomst 6 juni 2017

IKT Bijeenkomst 6 juni 2017 IKT Bijeenkomst 6 juni 2017 Sociaal innoveren bij Talentgroep Twente en Flexxolutions Martin Nieuwmeijer Regina Nieuwmeijer Agenda bijeenkomst Sociaal innoveren 3 vragen Wat is sociaal innoveren? Hoe pakt

Nadere informatie

SOCIALE INNOVATIE NIEUWE MANIEREN VAN MANAGEN, ORGANISEREN, WERKEN EN SAMENWERKEN PROF. DR. HENK W. VOLBERDA

SOCIALE INNOVATIE NIEUWE MANIEREN VAN MANAGEN, ORGANISEREN, WERKEN EN SAMENWERKEN PROF. DR. HENK W. VOLBERDA SOCIALE INNOVATIE NIEUWE MANIEREN VAN MANAGEN, ORGANISEREN, WERKEN EN SAMENWERKEN PROF. DR. HENK W. VOLBERDA ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT, Innovatie congres: Benutten van talenten, Railforum, Utrecht,

Nadere informatie

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2012

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2012 Network Social Innovation / NSI Sociale Innovatie Monitor Limburg 01 NSI- Network Social Innovation School of Business and Economics Maastricht University Uitgevoerd door het NSI in samenwerking met LWV

Nadere informatie

Nederland keldert in de mondiale concurrentie-index

Nederland keldert in de mondiale concurrentie-index Nederland keldert in de mondiale concurrentie-index Rotterdam, 8 september 2009 --- Het World Economic Forum (WEF) publiceert jaarlijks de concurrentiepositie van landen. Het Erasmus Strategic Renewal

Nadere informatie

Klantwaarde door samenwerking begint bij U

Klantwaarde door samenwerking begint bij U Innovatief samenwerken aan bereikbaarheid Klantwaarde door samenwerking begint bij U Prof.dr. Jack AA van der Veen evofenedex Leerstoel Supply Chain Management Nyenrode Business Universiteit Samen GOED

Nadere informatie

ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN

ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN VAN AGENDEREN NAAR DOEN Terwijl u dit leest, voltrekt zich een revolutie in het zakelijk landschap. Het Nieuwe Werken (HNW) staat volop in de aandacht. En niet zonder reden:

Nadere informatie

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012 . Winstgevendheid door wenbaarheid Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst 24 april 2012 wie zijn wij Optines Consultancy is als HRM business partner gespecialiseerd in verandermanagement,

Nadere informatie

Goed werkgeverschap loont. Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Themabijeenkomst Management FMR, 31 januari 2008

Goed werkgeverschap loont. Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Themabijeenkomst Management FMR, 31 januari 2008 Goed werkgeverschap loont Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Themabijeenkomst Management FMR, 31 januari 2008 Leeftijdsopbouw HBO, overheid en totaal in 2005 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5%

Nadere informatie

- CONTROLLERS CIRCLE 12 juni 2012-

- CONTROLLERS CIRCLE 12 juni 2012- - CONTROLLERS CIRCLE 12 juni 2012- Martin Jager Partner BDO Westfriesland - CONTROLLERS CIRCLE 12 juni 2012- De Controller van de 21 e Eeuw Dr. André de Waal MBA 12 juni 2012 Controllers Circle West-Friesland

Nadere informatie

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2012

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2012 Network Social Innovation / NSI Sociale Innovatie Monitor Limburg 01 NSI- Network Social Innovation School of Business and Economics Maastricht University Uitgevoerd door het NSI in samenwerking met LWV

Nadere informatie

Audit Flexibiliteit Hogeschool van Amsterdam Flexibilisering

Audit Flexibiliteit Hogeschool van Amsterdam Flexibilisering Audit Flexibiliteit Hogeschool van Amsterdam Flexibilisering Agenda Flexibiliteit Opzet audit Turbulentie in de omgeving en Flexibiliteitsmix Flexibliteitsmatrix Mogelijkheden voor flexibiliteit: primaire

Nadere informatie

INNOVATIE MONITOR GELDERLAND & OVERIJSSEL

INNOVATIE MONITOR GELDERLAND & OVERIJSSEL INNOVATIE MONITOR GELDERLAND & OVERIJSSEL - EDITIE 2017 (NULMETING) - In opdracht van Oost NL Prof.dr. Henk Volberda Dr.ing. Kevin Heij i ii INNOVATIE MONITOR GELDERLAND & OVERIJSSEL - EDITIE 2017 (NULMETING)

Nadere informatie

Vernieuwen van producten en diensten, begin bij jezelf De hefboom van sociale innovatie

Vernieuwen van producten en diensten, begin bij jezelf De hefboom van sociale innovatie www.pwc.nl Vernieuwen van producten en diensten, begin bij jezelf De hefboom van sociale innovatie Verslag van de derde bijeenkomst van het Connected Innovation Network 16 mei 2014 2 PwC Bij PwC in Nederland

Nadere informatie

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012 Sociale innovatie De volgende vragen gaan over sociale innovatie en innovatief ondernemingsbeleid. Sociale Innovatie is een vernieuwing of een verbetering in de arbeidsorganisatie en in de arbeidsrelaties

Nadere informatie

Innovatiebenchmark Noord-Nederland. Overzichtsrapport. Prof.Dr. Dries Faems d.l.m.faems@rug.nl

Innovatiebenchmark Noord-Nederland. Overzichtsrapport. Prof.Dr. Dries Faems d.l.m.faems@rug.nl Innovatiebenchmark Noord-Nederland Overzichtsrapport Prof.Dr. Dries Faems d.l.m.faems@rug.nl 1. Inleiding 1.1 Project Innovatie Benchmark Noord-Nederland Dit rapport is opgesteld in kader van het project

Nadere informatie

Leergang: aan de slag met sociale innovatie!

Leergang: aan de slag met sociale innovatie! Leergang: aan de slag met sociale innovatie! De VVT-sector staat voor grote uitdagingen, zowel zorginhoudelijk als op het gebied van de productiviteit. We zullen de zaken anders moeten organiseren, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Jeugdzorg 7 juni 2013. RAPPORTAGE totaalset

Jeugdzorg 7 juni 2013. RAPPORTAGE totaalset Jeugdzorg 7 juni 2013 RAPPORTAGE totaalset Resultaten voordezorg.nl Zes jeugdzorgorganisaties hebben meegedaan aan voordezorg.nl. Medewerkers hebben antwoord gegeven op de vragen: Hoe denkt u over uw werk?

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

Congres Logistiek Slim verbinden! Tien jaar Lectoraat Logistiek: terug- en vooruitblik

Congres Logistiek Slim verbinden! Tien jaar Lectoraat Logistiek: terug- en vooruitblik Congres Logistiek Slim verbinden! Tien jaar Lectoraat Logistiek: terug- en vooruitblik Stef Weijers, Lector Logistiek en Allianties, HAN 31 januari 2013 Anno 2012 In Logistiek is 15% van de bedrijven wel

Nadere informatie

Rotterdamse haven ziet kansen in verdere digitalisering en energietransitie maar is nog geen innovatiehotspot

Rotterdamse haven ziet kansen in verdere digitalisering en energietransitie maar is nog geen innovatiehotspot PERSBERICHT Rotterdamse haven ziet kansen in verdere digitalisering en energietransitie maar is nog geen innovatiehotspot Nieuw onderzoek Erasmus Universiteit geeft breed beeld van haveninnovatieklimaat

Nadere informatie

Noord-Nederlandse Innovatiemonitor 2017

Noord-Nederlandse Innovatiemonitor 2017 Noord-Nederlandse Innovatiemonitor 2017 Deelrapport Creativiteit en Innovatie Prof.Dr. D.L.M. (Dries) Faems d.l.m.faems@rug.nl Prof.Dr. B.A. (Bernhard) Nijstad b.a.nijsta@rug.nl Dr. B. (Bart) Verwaeren

Nadere informatie

Inclusive Growth and Development Report 2017 van het World Economic Forum: Bevindingen voor Nederland

Inclusive Growth and Development Report 2017 van het World Economic Forum: Bevindingen voor Nederland Inclusive Growth and Development Report 2017 van het World Economic Forum: Bevindingen voor Nederland Nederland scoort relatief hoog op economische groei en het aanpakken van ongelijkheid, maar de ongelijkheid

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics 1 Inleiding Veel organisaties hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in

Nadere informatie

Afsluiting TIM 2. Woord van welkom. Doel van de avond. Programma. Afsluiting. presenteren van klankborden over

Afsluiting TIM 2. Woord van welkom. Doel van de avond. Programma. Afsluiting. presenteren van klankborden over Afsluiting TIM 2 Woord van welkom Doel van de avond presenteren van klankborden over Programma Afsluiting TIM 2 Eindpresentatie Visie op de regio Eindhoven Programma Doelstelling van de eindpresentatie

Nadere informatie

Nederlandse bedrijven investeren weer meer in onderzoek en ontwikkeling (R&D)

Nederlandse bedrijven investeren weer meer in onderzoek en ontwikkeling (R&D) PERSBERICHT: ERASMUS CONCURRENTIE- EN INNOVATIE MONITOR 2015-2016 Nederlandse bedrijven investeren weer meer in onderzoek en ontwikkeling (R&D) 31 oktober 2017 Rotterdam Het onderzoeksinstituut Erasmus

Nadere informatie

Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer?

Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer? Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer? De Week van de Ondernemer doet het gehele jaar onderzoek naar de belangrijkste uitdagingen van ondernemers. We presenteren hierbij de belangrijkste uitkomsten.

Nadere informatie

concurrentiefactor arbeid Arbeid Werkt! Logistic Labour Survey 2014 NDL, TLN, Tempo-Team Agenda

concurrentiefactor arbeid Arbeid Werkt! Logistic Labour Survey 2014 NDL, TLN, Tempo-Team Agenda Logistiek Nederland en de concurrentiefactor arbeid Arbeid Werkt! Logistic Labour Survey 2014 NDL, TLN, Tempo-Team Agenda Waarom dit onderzoek? Logistieke arbeidsmarkt Arbeid als concurrentiefactor Slim

Nadere informatie

FLEXIBILITEITSAUDIT. een integrale management audit. Henk Volberda i.s.m. ERBS & GITP

FLEXIBILITEITSAUDIT. een integrale management audit. Henk Volberda i.s.m. ERBS & GITP FLEXIBILITEITSAUDIT een integrale management audit Henk Volberda i.s.m. ERBS & GITP Audit 1 AGENDA 4 Barrieres Omgeving & Management 2 5 Verandertrajecten Evaluatie 3 6 Conclusies FLEXIBILITEITSAUDIT een

Nadere informatie

Workshop: ROC als bedrijfsopleider Wel.. Of niet?

Workshop: ROC als bedrijfsopleider Wel.. Of niet? Workshop: ROC als bedrijfsopleider Wel.. Of niet? Margriet Snellen Beleidsadviseur Opleidingen ActiZ 6 november 2014 Welkom Wie ben ik? Wie bent u? De workshop? Wanneer ben je een bedrijfsopleider? Doelgroep:

Nadere informatie

Programma The Social Enterprise

Programma The Social Enterprise Programma The Social Enterprise Ingeborg Bosch Ingeborg.bosch@heliview.nl +31 (0)76 548 40 67 08.15 Ontvangst en registratie 09.00 Opening door dagvoorzitter Wim de Gier 09.15-09.45 Openingskeynote Collective

Nadere informatie

Slim organiseren De organisatie van de organisatie. Jac Christis, 29 mei 2013

Slim organiseren De organisatie van de organisatie. Jac Christis, 29 mei 2013 Slim organiseren De organisatie van de organisatie Jac Christis, Wat is organiseren? Twee betekenissen van het woord organisatie : 1. Institutionele betekenis: werkgever 2. Instrumentele betekenis: arbeidsorganisatie

Nadere informatie

Openhartig Managen volgens de. Montalto methode

Openhartig Managen volgens de. Montalto methode Openhartig Managen volgens de Montalto methode Managen van verbinding Leiders en managers kunnen veel meer bereiken dan ze voor mogelijk houden. Veel potentieel van medewerkers blijft onbenut, omdat hun

Nadere informatie

Naar betere zorg door co-creatie met cliënten

Naar betere zorg door co-creatie met cliënten Naar betere zorg door co-creatie met cliënten Cliënten in de zorg worden vaak vooral als een (stijgende) kostenpost gezien. Maar ze kunnen ook een bron van vernieuwing vormen, die tot concurrentievoordeel

Nadere informatie

Toch Angelsaksisch model boven Rijnlands Model?

Toch Angelsaksisch model boven Rijnlands Model? Toch Angelsaksisch model boven Rijnlands Model? Zijn mensen te vatten in cijfers? Geld is het opperste stuurmechanisme? Managen = MBA? .en hard HRM Management stuurt op cijfers (kunnen we het beheersen,

Nadere informatie

2000 Volberda, H.W. (2000), "Blijvend Strategisch Vernieuwen: Het herschikken van de multi-unit onderneming," Bedrijfskunde, 72 (2), 20-29.

2000 Volberda, H.W. (2000), Blijvend Strategisch Vernieuwen: Het herschikken van de multi-unit onderneming, Bedrijfskunde, 72 (2), 20-29. MANAGEMENTARTIKELEN 2003 Volberda, H.W. & Bosch, F.A.J. van den (2003). Het managen van strategische vernieuwing: lessen uit de financiële dienstensector. Management Select, 19 (1): 34-43. Baaij, M., Bosch,

Nadere informatie

RESPONSIVE TO A CHANGING WORLD. Yolk Henny van Egmond Congres over het nieuwe werken 2014

RESPONSIVE TO A CHANGING WORLD. Yolk Henny van Egmond Congres over het nieuwe werken 2014 RESPONSIVE TO A CHANGING WORLD Yolk Henny van Egmond Congres over het nieuwe werken 2014 Ontwikkeling en groei van binnenuit We leven niet in een tijdperk van veranderingen, maar in een verandering van

Nadere informatie

Figuur 1 - Bedrijfsprestaties bij diverse gradaties van business model-vernieuwing en -replicatie

Figuur 1 - Bedrijfsprestaties bij diverse gradaties van business model-vernieuwing en -replicatie Business modellen krijgen meer aandacht, maar waarom, wanneer en hoe moeten bedrijven hun business model innoveren? Het antwoord ligt in replicatie en vernieuwing van het business model. Vanaf halverwege

Nadere informatie

Bijlage 1: Gekozen regio s en hun sterke kanten. Meest innovatieve regio s

Bijlage 1: Gekozen regio s en hun sterke kanten. Meest innovatieve regio s Bijlage 1: Gekozen regio s en hun sterke kanten Meest innovatieve regio s Het Europese Innovatie Scoreboord op regionaal schaalniveau geeft in 2003 zes regio s aan als de leiders van Europa. Deze zijn

Nadere informatie

ERASMUS CONCURRENTIE EN INNOVATIE MONITOR 2016

ERASMUS CONCURRENTIE EN INNOVATIE MONITOR 2016 ERASMUS CONCURRENTIE EN INNOVATIE MONITOR 2016 NB ONDER EMBARGO TOT 24 november 2016, 01.00 Vierde industriële revolutie leidt tot verlies van banen in de financiële dienstverlening en logistiek Op donderdag

Nadere informatie

Pitstop Een onderzoek naar innovatie binnen het TT-Instituut

Pitstop Een onderzoek naar innovatie binnen het TT-Instituut Pitstop Een onderzoek naar innovatie binnen het TT-Instituut A S S E N E M M E N M E P P E L De aanleiding Innovatie in het mbo moet omdat: - Technologie en digitalisering leiden tot andere (inhoud van)

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. Marie-Noelle De Clercq Consultant People Management

Het Nieuwe Werken. Marie-Noelle De Clercq Consultant People Management Het Nieuwe Werken Marie-Noelle De Clercq Consultant People Management INHOUD VOORDRACHT 1. HET NIEUWE WERKEN 2. ZES TOEGEVOEGDE WAARDEN 2 =6 BA TEN 3. VRAGEN 2 Het nieuwe werken Evolutie, op alle vlak?

Nadere informatie

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2014

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2014 Network Social Innovation / NSI Sociale Innovatie Monitor Limburg 0 NSI Network Social Innovation School of Business and Economics Maastricht University Uitgevoerd door het NSI in samenwerking met LWV

Nadere informatie

R&D-barometer Onderzoek van VNO-NCW onder de grote Nederlandse R&D-bedrijven. November 2018

R&D-barometer Onderzoek van VNO-NCW onder de grote Nederlandse R&D-bedrijven. November 2018 R&D-barometer 2018 Onderzoek van VNO-NCW onder de grote Nederlandse R&D-bedrijven November 2018 Inhoud 1. Achtergronden onderzoek 2. Kerncijfers R&D-barometer 2018 3. De trends in R&D; samenwerking blijft

Nadere informatie

Bedrijfsjurist in Beweging

Bedrijfsjurist in Beweging Salary Survey editie 2014 Bedrijfsjurist in Beweging Profiel, lonen en trends 01 Executive summary Met 696 deelnemers is deze editie 2014 van de salary survey bij de bedrijfsjurist een succes. We noteerden

Nadere informatie

Strategische vernieuwing

Strategische vernieuwing Strategische vernieuwing in grote Nederlandse ondernemingen Hoe vangt een koe een haas? Strategische Vernieuwing: Revitalisatie versus Transformatie in Multi-unit unit-ondernemingen Prof. dr. H.W. Volberda

Nadere informatie

Werk aan de winkel. Inzichten vanuit de Benchmark in de Zorg 2012 en de Erasmus Innovatiemonitor Zorg

Werk aan de winkel. Inzichten vanuit de Benchmark in de Zorg 2012 en de Erasmus Innovatiemonitor Zorg Werk aan de winkel Inzichten vanuit de Benchmark in de Zorg 2012 en de Erasmus Innovatiemonitor Zorg 2 ench mark in de org Deze brochure bevat de benchmarkuitkomsten 2012 op hoofdlijnen. Wie meer wil weten,

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat OPEN YOUR EYES Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat Leiderschap ontwikkeling vanuit de kern Leiderschap is van grote invloed op de resultaten van de organisatie. Hoe kunnen we onze ambities

Nadere informatie

Co-creatie in verandering

Co-creatie in verandering Marijke Smit CMC Co-creatie in verandering Dag van de Orde, 30 oktober 2012 Opbouw Verkenning Adhv casus uit eigen praktijk Theoretisch kader Model WVOO (gebaseerd op Nelson en Burns) Koppeling aan praktijk

Nadere informatie