Bedrijfsanalyse apotheek BEZINT EER GE BEGINT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedrijfsanalyse apotheek BEZINT EER GE BEGINT"

Transcriptie

1 Bedrijfsanalyse apotheek BEZINT EER GE BEGINT PS, Groningen 22 januari 2015

2 Agenda Deel 1: Externe analyse Korte pauze Deel 2: Interne Analyse Deel 3: Strategie vorming Evaluatieformulier Einde / Borrel

3 Voorstelronde - Hoe ver ben je in de studie? - Wanneer ga je aan het werk? - Waar wil je gaan werken - Wat verwacht je van deze workshop?

4 Wie is POLOS en wat doen we? Advies en Coaching Apotheken en kleinere ketens Huisartsen, specialisten Instellingen V&V, ziekenhuis, zorggroepen, Laboratoria (Interim) management, procuratie en beheer Huisartsen en groepen, Huisartsenpost Tandartsengroepspraktijken Apotheken en ketens Eigendom van 2 tandartsenpraktijken

5 Doelstelling : bezint eert ge begint Op welke manier besluit je of een apotheek interessant genoeg is om over te nemen

6 Programma: Hoe schat je de toekomst in? Hoe analyseer je de omgeving van de apotheek Externe analyse Interne analyse Kansen en bedreigingen Analyse van de organisatie zelf Bespreken van diverse scenario s, met voor- en nadelen Risico s en valkuilen Rechtsvormen van een onderneming

7 EXTERNE ANALYSE apot heek STEP / PEST FACTOREN

8 Vraag 1 Maak een opsomming van alle overige PEST factoren Is het een kans of een bedreiging?

9 POLITIEK: de troonrede 2014/2015 Toegang tot goede zorg is voor veel Nederlanders het bewijs van de kwaliteit van de samenleving. Nederland heeft een van de beste en meest toegankelijke zorgstelsels ter wereld. Het is in het belang van alle mensen in ons land dat dit zo blijft. Goede zorg is een onmisbare basisvoorziening. Feit is dat de kosten van onze zorg harder groeien dan onze economie. Daarom zijn met alle partijen uit de zorg afspraken gemaakt over vergroting van het kostenbewustzijn, tegengaan van verspilling en de aanpak van fraude. Zo worden besparingen bereikt met behoud van kwaliteit. De kostenontwikkeling valt dit jaar voor het eerst sinds vele jaren mee ten opzichte van de oorspronkelijke ramingen. Die gingen uit van een stijging met 16 miljard euro tussen 2013 en Door het ingezette beleid zal de stijging per saldo uitkomen op 6 miljard euro. Per 1 januari 2015 gaan taken in de thuiszorg en de jeugdzorg en voorzieningen voor mensen met een arbeidsbeperking over naar gemeenten. Door dit dicht bij mensen te organiseren, wordt bureaucratie aangepakt en kan beter rekening worden gehouden met specifieke behoeftes en voorkeuren. Het doel is een flexibel stelsel van goede en toegankelijke voorzieningen dat aansluit bij de behoeftes en keuzevrijheid van het individu. Ook zo versterken we de veerkracht van Nederland.

10 Techn. Ontw. Aangaande de apotheek Logistiek verbeteringen: Lean, Smart filling / Central filling / Kluisjes Uitgifte en vul-robot Labwaarden, genetische profiling LSP Uitbesteding magistrale bereidingen Instellingsmarkt / Baxteren / zorg op afstand Directe leveringen van biologicals en injectables incl. toediening Dure middelen via ziekenhuis Medische technologie gaat het fixen Zelf-management via App s Preventie Eenmalige vaccins CQI index en mystery shopper onderzoeksresultaten

11 Algemene economische ontwikkelingen Het inkoopbeleid van de zorgverzekeraars Andere voorwaarden van verzekeraars Dagprijzen Aanbestedingen Eisen bij plus-contract Versoberen van het basispakket Populatiebekosting Per ziekteprofiel Per wijk Beschikbaarheid gekwalificeerd personeel Aantal apothekers en huisartsen is nog steeds beperkt Aantal apothekers-assistenten en verpleegkundigen ook nog beperkt Voldoende ongeschoold personeel zoals AOM ers Inkomen stijgt niet echt

12 Filmpje over de apotheek in 2020

13 Sociale ontwikkelingen 24 uurs economie Social media Informatie en producten kun je scheiden Veel minder personeel in de apotheek Vanaf ZZP 5 pas opgenomen in een verpleeghuis dus cliënten in eerste lijn zijn veel zieker Thuiszorg is belangrijke samenwerkingspartner Aantal mensen met een aanvullende verzekering daalt Hoger eigen risico

14 Ken de wereld waarin je werkt deel je kennis; blijf vooruit op de rest

15 Kansen of bedreigingen op micro niveau Offerteronden bij Instellingen / Thuiszorg Vergrijzing van de bevolking Wie is de concurrent/wat doet de concurrent Lokale krimp of groei van de bevolking Sociale samenstelling van de bevolking De gezondheidstoestand van de populatie Nieuwe wijk erbij / Vernieuwing van de wijk Samenwerkingspartners gaan failliet Mate van teruggang in winkelaanbod; minder loop Huisartsen naar gezondheidscentrum Poliklinische apotheek

16 Porter s Five Forces

17 Voorbeeld

18 Voorbeeld Markt Produkt Vervangers Geneesmiddln Sonja / Lidl app Modifast De obese patiënt Gedragstherapie Operatie Diëtiste 1 e lijn Personal trainer Obesitas kliniek Maagband zkhs Gen-reparatie

19 Externe analyse van de apotheek Informatie verzamelen KvK De landkaart / google maps Ga in gesprek (veel koffiedrinken) Toets of je informatie klopt Vertalen van informatie naar Kansen

20 Hoe kom ik aan informatie?

21 De KvK

22

23 Op adres zoeken

24

25

26 Het locale krachtenveld Analyseer op gezamenlijkheid van belangen en mate waarin je kunt vertrouwen Maak kennis met de andere apothekers en huisartsen, thuiszorg en therapeuten Ga in gesprek Toets of de informatie klopt die de basis vormt voor je analyse Vertaal informatie naar kansen Neem initiatief!!!

27 Geringe Overeenstemming Grote Overeenstemming Coalitiepartners Fysiotherapeut Bondgenoten Franchise Huisartsen Groep A Apo 1 AIS firma Opportunisten patiënten Huisartsengroep B Twijfelaars Apo 2 Groothandel ZV s PKA Tegenstanders Opponenten Weinig vertrouwen Veel vertrouwen

28 Tussenstand: de basis is gelegd Geografische in kaart gebracht waar de apotheek mee te maken heeft Krachtenveldanalyse is gedaan en je weet wie je potentiele medestanders zijn Zakelijk weet je hoe de partijen juridisch en financieel in elkaar steken M.b.v. Porter heb je een analyse gemaakt van de concurrentiekracht Je hebt een beeld waar de bedrijfstak naar toe gaat en wat bedreigingen zijn Je houdt bij hoe de politiek en alle relevante partijen over de farmacie denken Je weet wat er macro-economisch gebeurd en welke impact dat heeft op deze onderneming

29

30 Pauze

31 Een interne analyse Informatie verzamelen Ga in gesprek met je stagemeester / baas Toets of je informatie klopt

32 INFORMATIE uit de APOTHEEK AIS CBS : Populatie / % allochtonen Gemeentekaart KvK Jaarstukken van de accountant Omzet gegevens, bruto marge Info / Feedback van leveranciers SFK % specialistenreceptuur # regels Generiek Retourinformatie van de zorgverzekeraar IMS data

33

34 Boston Consultancy Matrix

35 Laag Groeipotentieel Medium Hoog BCG-matrix Relatief marktaandeel Hoog Medium Laag Medicatiebeoordelingen Advies over geneesmiddelgebruik o.b.v. gen-typeringen en labwaarden Contractuele samenwerking met de lokale thuiszorg (baxter) Dure medicatie die rechtstreeks wordt geleverd incl. Verplk. Incontinentiezorg Diabetes hulpmiddln Ondervoeding Geneesmiddelen horend bij de huisartsenzorg Leveren aan lokale / regionale verpleeghuizen OTC verkoop Wondverzorging Stomazorg

36 PORTFOLIO ANALYSE (I) Periode X Aantal Groei Marge Omzet Balie omzet Rx 1 e uitgifte Instructies Baxterregels regulier Medicatie beoordelingen Dagprijzen omzet Balie omzet OTC Baxter thuiszorg Baxter instellingen AWBZ Rx na specialistenbezoek Dienst Rx Hulpmiddelen Diensten zonder product Artikelen zonder dienst

37 Efficiency in de apotheek Ma Di Wo Do Vrij Zat Zon Uren /min AA s (zonder of met pauzes) Uren apo s (netto/ bruto) Omzet (in EUR) of Omzet (Per mens) Aantal regels Rx Aantal uren besteed aan Bedrijfsvoering, logistiek, inkoop Aantal uren dienstverlening klant Aantal uren bezig met klachten en problemen oplossen Aantal uren netwerken / samenwerken Stress factor waardering

38 Van wie of wat is de apotheek afhankelijk? Analyseer je omzet (80/20 regel) Waar zitten de 100 belangrijkste klanten Waar loopt de apotheek risico om de omzet kwijt te raken Waar heeft de apotheek invloed?

39 KLANT ANALYSE (II)

40 Aantal recepten per groep cliënten HA HA HA HA Tandarts specialisten HA 5 HA 4 HA 3 HA 5 specialisten y 0-10 y11-20 y21-30 y31-40 y41-50 y51-60 y61-70 Y71-80 y81-90 y HA 1 HA 2 Tandarts

41 Organisatie van de onderneming Kan men geografisch om de apotheek heen? Is men afhankelijk van de belangrijkste leverancier Is men aangesloten bij een zorgmakelaar / intermediair Gaat men voor hoge toegevoegde waarde Is er een helder contractenoverzicht; kent men de verplichtingen Zijn de contracten met personeel goed op orde Staan alle afspraken tussen aandeelhouders op schrift Is de kwaliteit aantoonbaar op orde

42 Hoe zit personeelsbestand eruit? Evenwichtige leeftijdsopbouw? Krijgt men het salaris dat hoort bij de functie? Is de bezettingsplanning op orde? Is de vakantieplanning in control? Zijn de onderlinge verhoudingen goed? Zijn eventuele problemen bespreekbaar? Er zijn geen wrijvingen of onbesproken gelaten issues? Is men bereid om te veranderen en te vernieuwen?

43 De waardenmatrix

44 Wat is de Leiderschapsstijl? Vertrouwen niet beschamen Doe wat je zegt en zeg wat je doet Streef naar win-win in je zakelijke relaties Kom je afspraken na Telkens je partners verrassen met innovatie in kleine stapjes Zitten de juiste mensen op de juiste plek? vaak zijn mensen van de start niet de mensen voor de continuïteit En wat zijn jouw leiderschapskwaliteiten?

45 Winst en Verlies

46 Financiële parameters Ebitda Cashflow Renteverplichtingen (goodwill, rekening courant, etc) Mate waarin privé en zakelijk gescheiden zijn Huurverplichtingen Andere vaste lasten Snelheid van rapportage Accuraatheid van die rapportage Aansluiting tussen AIS en financiële rapportage

47

48 En nu van een SWOT naar Strategie

49 Risicoanalyse van de omzet Weinig invloed Veel Invloed Groot Risico voor huidige omzet Wethouder voor ruimtelijke ordening Uw financier (bank) Thuiszorg Dr. Jansen Fysio Peters Ziekenhuis zonder PKA Geringe Risico voor de omzet Trombosedienst Huisartstenlab Assistente Marie (van dokter P.) Huisartsen Jos, Manja en Teun

50 Risico s voor de onderneming Beschrijf Hoe aannemelijk is dat dit gebeurt? (Percentage) Impact op omzet / rendement Risico (EUR) = % * omzet /rendement En wat hou je dan over? Aannemelijk Impact op omzet Effect van risico PKA 5%-25% - 400,000-20, HA in GOED zonder apotheek 1% ,000 Contract Instelling 33% ,000 Zorggroep gaat zelf inkopen voor diabeten 5%

51 Aantal cliënten OMZETMAXIMALISATIE Volledig potentieel cliëntenbestand Huidig Huidige waarde cliëntenbestand Potentieel Duur van de relatie (cliëntbehoud)

52

53

54 Aantrekkelijk voor de apotheek PRODUCTONTWIKKELING 1= hoge prio 4= lage prio groot klein Moeite van realisatie groot klein Hoe groter de bubble, hoe vaker vraag naar dit product / dienst zal zijn

55 RECHTSVORM van de ONDERNEMING Eenmanszaak BV VOF Maatschap Is er verpand aan de bank? Is er een oud-eigenaar die als financier optreedt Deelnames in PKA of DAP

56 Vraag: Waar kun je als apotheek / apotheker je meerwaarde laten zien Waar kan het apotheekbedrijf nog aanmerkelijk verbeteren?

57 Meerwaarde Kwaliteit en procedures Verbeterpotentieel Bejegening en klantgerichtheid Kennis van medicatieveiligheid Kennis van geneesmiddelen bij ouderen, diabetes, COPD, CVRM, Toegankelijk voor klanten die uit zichzelf komen Laagdrempelig in de ogen van de cliënten Signaleren van therapie-ontrouw voordat de cliënt bij de POH komt voor de jaarlijkse controle Duidelijkheid naar personeel over wat van hen verwacht wordt Kennis van andere partijen in de (zorg)keten Kennis van balie/handverkoop Efficiency /Lean First time right Wachttijden Preventie Communicatie

58 Wat heeft de apotheek logistiek te bieden? LEAN Proactief herhalen / Synchroniseren Locaal Formularium => lagere voorraad Thuiszorg: Baxter / buitenbaxter / toedienlijst / AMO

59 En wat doe je met al deze info? Zet alle info op een rij Bespreek met je baas/ stagemeester je observaties Vraag wat hij ervan vindt Probeer diverse scenario s (3-5) voor de toekomst te bedenken met voor- en nadelen en prioriteer Maak een business case op meer dan alleen financiële cijfers uit het verleden; kijk 10 jaar vooruit Maak voor jezelf een plan van aanpak hoe jij verder zou gaan en óf je dat zou willen Wat heb je nodig voor uitvoer?

60 Schrijf het businessplan

61 Vragen??????????????

62 Literatuur Boek Marketing Nima A en B Michael Porter: Redefining Health Care Boek over Lean managent: Wat is lean six sigma? Boek als Disney de baas was in uw ziekenhuis Versnel & Koppenol: De waardenmatrix John Kotter: Leading Change én Help onze ijsberg smelt Ben Tiggelaar: Dromen Durven Doen E. Wintzen: Eckart s Notes

63 Evaluatieformulier

Strategische waarde van zorglogistieke bedrijfsvoering voor het algemeen ziekenhuis.

Strategische waarde van zorglogistieke bedrijfsvoering voor het algemeen ziekenhuis. Strategische waarde van zorglogistieke bedrijfsvoering voor het algemeen ziekenhuis. Leonard van den Pol Master of Health Business Administration Erasmus CMDZ Rotterdam 15 maart 2006 Voorwoord Voor u ligt

Nadere informatie

Winnen met. Financieel Inzicht

Winnen met. Financieel Inzicht Winnen met Financieel Inzicht Winnen met Financieel Inzicht De Vrije Ondernemer zet zijn zicht op Financiën in om zijn doelen te bereiken. Marie Jose Maltha 2 Woord vooraf Mijn naam is Marie Jose Maltha,

Nadere informatie

Kansen en uitdagingen voor ondernemerschap door professionals in de eerstelijnszorg

Kansen en uitdagingen voor ondernemerschap door professionals in de eerstelijnszorg Kansen en uitdagingen voor ondernemerschap door professionals in de eerstelijnszorg Drs. S.P.M. (Steven) de Waal [m.m.v. Drs. M.D.M. (Merlijn) Ballieux en R.L.A. (Ruben) Zelissen] September 2008 2 Voorwoord

Nadere informatie

Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016

Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016 1 april 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. De zorg in Nederland... 4 3. Visie Menzis... 5 4. Speerpunten Zorginkoop 2016... 6 4.1 Substitutie van zorg...7

Nadere informatie

De MRT praktijk. Een handleiding voor Motorisch Remedial Teachers die een eigen praktijk willen starten. Sylvester Greveling

De MRT praktijk. Een handleiding voor Motorisch Remedial Teachers die een eigen praktijk willen starten. Sylvester Greveling De MRT praktijk Een handleiding voor Motorisch Remedial Teachers die een eigen praktijk willen starten. Sylvester Greveling INLEIDING Als je iets gaat ondernemen dan ligt het eindresultaat niet vast. Zo

Nadere informatie

Kosten & Kwaliteit. Kosten & Kwaliteit. Werken aan de Zorg

Kosten & Kwaliteit. Kosten & Kwaliteit. Werken aan de Zorg Werken aan de Zorg 1 Voorwoord Voor u ligt de inventarisatie van kwaliteit en kosten van de Nederlandse zorg in het kader van het project Werken aan de Zorg. Onder invloed van beleid is de Nederlandse

Nadere informatie

Samenwerkingen die werken

Samenwerkingen die werken Alfred Griffioen Samenwerkingen die werken Praktische gids voor ondernemers die willen samenwerken de Ondernemerscoöperatie 1 Steeds meer ondernemers beseffen dat ze moeten samenwerken om succesvol te

Nadere informatie

Zo maak je een... ondernemingsplan. Roel Grit. Derde druk

Zo maak je een... ondernemingsplan. Roel Grit. Derde druk Zo maak je een... ondernemingsplan Roel Grit Derde druk Zo maak je een ondernemingsplan Roel Grit Derde druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: G2K Designers, Groningen Omslagillustratie:

Nadere informatie

Vendor Assistance vergroot de kans op een succesvolle verkoop van uw onderneming

Vendor Assistance vergroot de kans op een succesvolle verkoop van uw onderneming Vendor Assistance vergroot de kans op een succesvolle verkoop van uw onderneming Een Vendor Assistance kijkt naar uw onderneming vanuit het perspectief van de koper en identificeert in een vroeg stadium

Nadere informatie

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Voorwoord U heeft een fantastisch idee en u kunt niet wachten om aan de slag te gaan als ondernemer. Geduld is echter een schone zaak. Om onverwachte

Nadere informatie

Introductie Woord van de voorzitter 4 Profiel en kerncijfers 6

Introductie Woord van de voorzitter 4 Profiel en kerncijfers 6 Jaarverslag 2013 Inhoud Introductie Woord van de voorzitter 4 Profiel en kerncijfers 6 Verslag van de Raad van Bestuur Strategie 12 Onze klanten 23 Onze maatschappelijke resultaten 27 Onze medewerkers

Nadere informatie

BIJLAGE 1. JOUW PERSOONLIJKE DRIJFVEREN: INSPIRATIE EN BEZINNING

BIJLAGE 1. JOUW PERSOONLIJKE DRIJFVEREN: INSPIRATIE EN BEZINNING Bijlage 1. Jouw persoonlijke drijfveren BIJLAGE 1. JOUW PERSOONLIJKE DRIJFVEREN: INSPIRATIE EN BEZINNING (Hoort bij artikel 3.3 in Hoofdstuk 3: Waar begin ik?) 1. Werk Beantwoord de vragen en schrijf op

Nadere informatie

Voorwoord 11 Inleiding 15. Deel 1 De opzet van de administratie en de financiële planning 19

Voorwoord 11 Inleiding 15. Deel 1 De opzet van de administratie en de financiële planning 19 Inhoud Voorwoord 11 Inleiding 15 Deel 1 De opzet van de administratie en de financiële planning 19 1 Bepaal de financiële haalbaarheid van je plannen 21 1.1 Het ondernemingsplan 21 1.2 De investeringsbegroting

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

patiënt centraal Zorg wat verandert er allemaal in de zorg? vrije keuze van zorgverlener pag. 03 fysiotherapeuten houden nederland in beweging pag.

patiënt centraal Zorg wat verandert er allemaal in de zorg? vrije keuze van zorgverlener pag. 03 fysiotherapeuten houden nederland in beweging pag. ZaterDaG 17 Mei 2014 Commerciële bijlage patiënt centraal Zorg wat verandert er allemaal in de zorg? vrije keuze van zorgverlener pag. 03 fysiotherapeuten houden nederland in beweging pag. 06 de signaalfunctie

Nadere informatie

Verbeteren door te verbinden. Naar geïntegreerde eerstelijnszorg in 2025

Verbeteren door te verbinden. Naar geïntegreerde eerstelijnszorg in 2025 Verbeteren door te verbinden Naar geïntegreerde eerstelijnszorg in 2025 Colofon Auteur Edse Dantuma ING Economisch Bureau Edse.Dantuma@ing.nl Redactie Alex Kuiper ING Sectormanagement Alex.Kuiper@ing.nl

Nadere informatie

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress slim besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress Uw opdracht is bezuinigen? Wat is SLIM? Binnen de publieke sector, gezondheidszorg en educatie

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

Zorg Dichtbij. En wat het betekent voor uw burgers en uw gemeente. BMC Whitepaper Amersfoort, Januari 2013

Zorg Dichtbij. En wat het betekent voor uw burgers en uw gemeente. BMC Whitepaper Amersfoort, Januari 2013 Zorg Dichtbij En wat het betekent voor uw burgers en uw gemeente BMC Whitepaper Amersfoort, Januari 2013 Dit whitepaper beschrijft de visie van BMC op het onderwerp Zorg Dichtbij en ondersteunt opdrachtgevers

Nadere informatie

De meerwaarde van etnische diversiteit: goed voor de business. Een serie casestudies onder mkb-bedrijven

De meerwaarde van etnische diversiteit: goed voor de business. Een serie casestudies onder mkb-bedrijven De meerwaarde van etnische diversiteit: goed voor de business Een serie casestudies onder mkb-bedrijven TNO Kwaliteit van Leven Een uitgave van Div, met medewerking van het ministerie van Sociale Zaken

Nadere informatie

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model.

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. Whitepaper Collaboration for Business Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. T +31 418 57 07 00, F +31 418 57 07 50 1. Introductie Steeds meer organisaties komen

Nadere informatie

Amsterdam samen gezonder

Amsterdam samen gezonder Amsterdam samen gezonder Vastberaden samen de gezondheid van Amsterdammers verbeteren Convenant tussen: Gemeente Amsterdam Stadsregio Amsterdam Achmea 2011-2015 Introductie In het najaar van 2011 loopt

Nadere informatie

fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies

fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies FWG trendrapport 2009 Zicht op zorg en functies Utrecht, september 2009 Het FWG trendrapport is een uitgave van FWG Tekst Peter Andriessen, Astrid Westerbeek

Nadere informatie

Managementgame Catalogus

Managementgame Catalogus Managementgame Catalogus 2 Inhoudsopgave Economie, handel & bedrijf ProSim Classic... 04 ProSim Productie... 06 ProSim Advanced... 08 Business Abroad Management... 10 Businessklas... 12 Overheid City Hall...

Nadere informatie

ZORGVISIE 2020 ZORG(EN) VOOR DE TOEKOMST

ZORGVISIE 2020 ZORG(EN) VOOR DE TOEKOMST ZORGVISIE 2020 + ZORG(EN) VOOR DE TOEKOMST ZORGVISIE 2020 ZORG(EN) VOOR DE TOEKOMST Uitgave juli 2012 Voorwoord Zorgen voor zorg Als maatschappij staan wij voor een belangrijke uitdaging. We zitten middenin

Nadere informatie

o Voorwoord o Netwerkmarketing o Kritiek o Investeren en risico o Verandering o A,B en C-players o Passief inkomen o Belonen naar werken o De Start

o Voorwoord o Netwerkmarketing o Kritiek o Investeren en risico o Verandering o A,B en C-players o Passief inkomen o Belonen naar werken o De Start o Voorwoord o Netwerkmarketing o Kritiek o Investeren en risico o Verandering o A,B en C-players o Passief inkomen o Belonen naar werken o De Start o De beste keuze o Het product o Investering o Conclusie

Nadere informatie

DOSSIER ONDERZOEK TOEKOMST SENARIO S THUISZORG USER EXPERIENCE 1582044 KIMBERLEY BEERS, 1581800 CHARLOTTE JANUS & 1577004 TOINE LEGTERS

DOSSIER ONDERZOEK TOEKOMST SENARIO S THUISZORG USER EXPERIENCE 1582044 KIMBERLEY BEERS, 1581800 CHARLOTTE JANUS & 1577004 TOINE LEGTERS DOSSIER ONDERZOEK TOEKOMST SENARIO S THUISZORG USER EXPERIENCE 1582044 KIMBERLEY BEERS, 1581800 CHARLOTTE JANUS & 1577004 TOINE LEGTERS 1 INHOUD 1. INLEIDING ONDERZOEKS DOSSIER 3 1.1 DESKRESEARCH 3 1.2

Nadere informatie

Uw marketingplan in vijftien stappen

Uw marketingplan in vijftien stappen Uw marketingplan in vijftien stappen Uw marketingplan in vijftien stappen Gaucheretstraat 90 BE-1030 Brussel België T +32 2 504 87 11 F +32 2 504 88 99 info@fitagency.be www.flanderstrade.be twitter.com/fitagency

Nadere informatie