Resultaten Friesland Zorg PR onderzoek 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Resultaten Friesland Zorg PR onderzoek 2013"

Transcriptie

1 Resultaten Friesland Zorg PR onderzoek 2013 Doelgroep: NL18+ repre naar geslacht x leeftijd, opleiding en regio Steekproefgrootte: n=1014 Onderzoeksperiode: 4 9 oktober 2013 Veldwerkbureau: PanelClix Ontwerp, rapportage en analyse: Mediaxplain Extra info: Jongeren: jaar Ouderen: 55 jaar en ouder Laag opgeleid: LO, LBO en MAO Hoog opgeleid: HBO en WO Laag inkomen: of lager (beneden modaal) Hoog inkomen: of hoger (2x modaal en hoger) Vraag 1 Wat betaalt u voor uzelf per maand aan zorgpremie (inclusief aanvullende verzekering, exclusief kosten voor andere personen in uw huishouden en exclusief bijdrage voor eigen risico)? Wanneer u dit niet weet maak dan een zo correct mogelijke schatting. Rond af op hele getallen. Gemiddeld betaalt Nederland per maand aan zorgpremie (incl. aanvullende verzekering). Er zijn weinig verschillen in geslacht (mannen 125 versus vrouwen 131) en opleiding (laag opgeleiden 131 en hoogopgeleiden 124). Ouderen betalen meer dan jongeren ( 134 versus 117). Let op, heb hierin alleen de bedragen boven de 50 en onder de 250 meegenomen Vraag 2 Heeft u dit jaar eigen risico moeten betalen voor afgenomen zorg (tot nu toe)?

2 Zeven op de tien (70%) van Nederland 18+ heeft dit jaar al eigen risico voor afgenomen zorg moeten betalen. Vrouwen hebben vaker voor afgenomen zorg moeten betalen dan mannen (73% versus 67%). Ook hebben ouderen vaker zorg afgenomen dan jongeren (83% versus 54%). Vraag 2a Welk bedrag heeft u dit jaar moeten betalen voor afgenomen zorg (tot nu toe)? Wanneer u dit niet weet maak dan een zo correct mogelijke schatting. Degenen die al zorg hebben afgenomen, hebben gemiddeld 238 moeten betalen. Er zijn weinig verschillen in geslacht (vrouwen: 241 en mannen 236). Wel zijn er verschillen naar leeftijd (ouderen: 277 versus jongeren 189) en opleiding (laagopgeleid: 269 en hoogopgeleid: 220). Lage inkomens hebben meer moeten betalen dan hoge inkomens ( 257 versus 208). Vraag2b Wie bepaalt volgens u de hoogte van het eigen risico? Er is slechts één antwoord mogelijk

3 Tweederde (65%) van Nederland 18+ weet dat de regering de hoogte van het eigen risico bepaalt, bijna een kwart (23%) denkt dat de zorgverzekeraar dit doet. Ouderen zijn er vaker dan jongeren van op de hoogte dat de regering de hoogte van het eigen risico bepaalt (72% versus 53%). Er is geen verschil in geslacht en opleiding. Vraag 3 Bij welke zorgverzekeraar bent u aangesloten? Marktleider is CZ groep met 17%. Daarna volgen Zilveren Kruis Achmea (13%), VGZ (10%) en Menzis (9%). De markt is zeer gefragmenteerd. Vraag3a Hoe hoog is volgens u de maandpremie van de basisverzekering dit jaar? Wanneer u dit niet weet maak dan een zo correct mogelijke schatting. Rond af op hele getallen

4 Nederland 18+ schat de hoogte van de maandpremie van de basisverzekering op 105. Laagopgeleiden schatten de maandpremie van de basisverzekering hoger dan de hoogopgeleiden ( 113 versus 101). Let op, heb hierin alleen de bedragen boven de 50 en onder de 250 meegenomen Vraag 4 Maakt u gebruik van een collectiviteitskorting voor uw zorgverzekering? Zes op de tien (58%) Nederland 18+ maakt gebruik van een collectiviteitskorting. Onder ouderen is dit hoger dan onder jongeren (65% versus 47%), onder hoogopgeleiden hoger dan onder laagopgeleiden (40% versus 50%) en onder hoge inkomens hoger dan onder lage inkomens (60% versus 48%). Vraag 5 Wie bepaalt volgens u de hoogte van de premie van een zorgverzekering in Nederland? Er is slechts één antwoord mogelijk

5 Van Nederland 18+ weet 54% dat de zorgverzekeraar de hoogte van de premie bepaalt, 30% denkt dat de regering dit is. Mannen noemen vaker dan vrouwen de regering (60% versus 48%), ouderen vaker dan jongeren (59% versus 48%) en hoogopgeleiden vaker dan laagopgeleiden (60% versus 43%). Er zijn geen verschillen naar inkomen. Vraag 6 Ik ben bereid meer te betalen voor mijn basispremie als dit leidt tot.. - Kwalitatief betere zorg in mijn regio - Als de kosten voor de zorg in het algemeen stijgen dan ben ik bereid daar aan bij te dragen - Breder aanbod van zorg - Hogere vergoeding voor zorgkosten - Meer persoonlijke aandacht voor de klanten - Anders, namelijk - Ik ben niet bereid meer te betalen Van Nederland 18+ geeft 17% aan meer te willen betalen voor de basispremie als dat leidt tot hogere vergoeding van de zorgkosten, 11% wil extra betalen voor een breder aanbod van zorg en 9% voor kwalitatief betere zorg in de regio. Bijna tweederde (63%) geeft aan niet bereid te zijn meer te betalen voor de basispremie.

6 Jongeren geven vaker dan ouderen aan meer te willen betalen als dit leidt tot hogere vergoedingen (25% versus 12%) en meer persoonlijke aandacht voor klanten (7% versus 3%). Ouderen zijn minder vaak bereid extra te betalen (niet bereid te betalen: 66% versus 55%). Hoogopgeleiden zijn vaker dan laagopgeleiden bereid extra te betalen als dat leidt tot kwalitatief betere zorg in hun regio (13% versus 6%), de kosten in het algemeen stijgen (11% versus 4%) en/of hogere vergoeding voor zorgkosten (21% versus 14%). Laagopgeleiden geven vaker aan niet bereid te zijn extra te betalen (67% versus 55%). Er zijn geen verschillen naar inkomen. Vraag 7 Heeft u het gevoel dat u invloed kunt uitoefenen op de prijs van zorg in Nederland (bijvoorbeeld door minder medicijnen per levering, zelf controleren zorgnota s, zelfdiagnose etc.)? Een kwart (25%) van Nederland 18+ heeft het gevoel zelf invloed te kunnen uitoefenen op de prijs van zorg in Nederland. Ouderen hebben vaker dan jongeren het gevoel dat ze invloed kunnen uitoefenen op de prijs van zorg in Nederland (31% versus 19%). Ook hebben degenen met hoge inkomens vaker dit gevoel dan de lage inkomens (34% versus 22%). Vraag 8 Wie bepaalt volgens u de inhoud van het basispakket van een zorgverzekering in Nederland? Er is slechts één antwoord mogelijk Bijna de helft (47%) denkt dat de regering de inhoud van het basispakket bepaalt, één derde (34%) noemt de zorgverzekeraar. Mannen noemen vaker dan vrouwen de regering (53% versus 42%).

7 Vrouwen noemen vaker de zorgverzekeraar (37% versus 31%) en de branchevereniging van de zorgverzekeraar (15% versus 11%). Ouderen noemen vaker dan jongeren de regering (57% versus 38%). Ook wordt regering vaker door hoogopgeleiden genoemd (54% versus 39%). Vraag 9 Op welk gebied kan de zorg in Nederland volgens u het beste bezuinigen? Kies het meest passende antwoord - Verspilling tegengaan (minder medicijnen, verblijf in het ziekenhuis, etc.) - Zelfredzaamheid (eigen controles laten uitvoeren etc.) - Meer preventie (gezonder leven) - Zorgverzekeraars moeten beter onderhandelen met zorgaanbieders over de prijzen Bijna de helft (48%)van Nederland 18+ denkt dat de zorg in Nederland het best kan bezuinigen door verspilling tegen te gaan. Mannen noemen dit antwoord vaker dan vrouwen (55% versus 41%), vrouwen vinden vaker dat er beter onderhandelt moet worden (40% versus 26%). Ouderen zien de bezuiniging ook vooral in het tegengaan van verspilling (53% versus 39%), jongeren zien meer in preventie (19% versus 10%). Ook hoogopgeleiden denken vaker dan laagopgeleiden dat er voornamelijk bezuinigd kan worden door verspilling tegen te gaan (53% versus 41%) en preventie (20% versus 10%). Laagopgeleiden zien meer in beter onderhandelen met zorgaanbieders (43% versus 24%). Degenen met een hoog inkomen noemen vaker dan degenen met een laag inkomen verspilling tegengaan (62% versus 40%). De lage inkomens zien meer in beter onderhandelen (39% versus 20%). Vraag 10 Wordt u door uw zorgverzekeraar op de hoogte gehouden van zaken omtrent ontwikkelingen in de zorg, kortingen/aanbiedingen etc.? (mondeling/schriftelijk/via social media) - Nooit - Af en toe (1 tot 4 keer per jaar) - Regelmatig (5 tot 8 keer per jaar) - Vaak (9 of meer keer per jaar)

8 De helft (51%) van Nederland 18+ wordt af en toe (1 tot 4 keer) op de hoogte gehouden van zaken omtrent ontwikkelingen in de zorg). Ruim één derde (36%) krijgt nooit nieuws omtrent ontwikkelingen in de zorg. Jongeren en laagopgeleiden geven vaker dan ouderen aan nooit op de hoogte gehouden te worden (jongeren 41% versus ouderen 34% en laagopgeleid: 43% versus hoogopgeleid: 32%). Ook de hoge inkomens geven vaker aan nooit van hun zorgverzekeraar te horen (42% versus 37%) Vraag 11 Hoe ervaart u de kwaliteit van de informatie vanuit uw zorgverzekeraar? Een kwart (25%) van Nederland 18+ ervaart de kwaliteit van de informatie vanuit hun zorgverzekeraar als (zeer) positief, 63% is neutraal. Van degenen die bij vraag 10 hebben aangegeven regelmatig tot vaak door hun zorgverzekeraar op de hoogte gehouden worden van zaken omrent de gezondheidzorg, waardeert 63% de kwaliteit van de informatie (zeer) positief. Hoge inkomens waarderen de kwaliteit van de informatie vaker dan de lage inkomens (zeer) positief (31% versus 21%). Vraag 12 Bent u bereid om de nota s die door zorgaanbieders voor uw zorg worden ingediend bij uw zorgverzekeraar zelf te controleren op juistheid en prijs?

9 Een ruime meerderheid (82%) van Nederland 18+ is bereid nota s van zorgaanbieders zelf te controleren. Ouderen en hoge inkomens zijn hier vaker toe bereid (ouderen: 90% versus jongeren: 70% en hoge inkomens: 85% versus lage inkomens: 76%). Vraag 13 Denkt u dat u met deze controlefunctie een besparing voor de zorgverzekeraar kan realiseren? (onder andere doordat u fouten uit de declaraties voor de aan u geleverde zorg kunt halen). Zo ja, hoeveel procent? Maak een schatting op hele getallen Van Nederland 18+ denkt 66% dat er met een controlefunctie een besparing voor de zorgverzekeraar kan worden gerealiseerd. Zij denken dat dit gemiddeld 24% zal zijn. Ouderen, hoogopgeleiden en hoge inkomens denken vaker dat er op deze manier een besparing gerealiseerd kan worden (ouderen: 71% versus jongeren: 61%, hoogopgeleiden: 72% versus laagopgeleiden: 59% en hoge inkomens: 77% versus lage inkomens: 59%). Laagopgeleiden schatten dit percentage iets hoger dan hoogopgeleiden (28% versus 19%). Vraag 14 In hoeverre bent u het eens of oneens met onderstaande stellingen? - Ik vertrouw op het advies van mijn zorgverzekeraar over welke zorgaanbieder het best past bij mijn zorgvraag

10 - Mijn zorgverzekeraar is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg - Mijn zorgverzekeraar is verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van zorg - Mijn zorgverzekeraar is verantwoordelijk voor de transparantie in de kosten van zorg - Het advies van een familielid is doorslaggevend bij het kiezen van een zorgverzekeraar - Het advies van mijn huisarts is doorslaggevend bij de keuze voor een specialist - Ik ben alleen bereid rekeningen van mijn zorgaanbieder te checken als mijn basispremie daardoor omlaag gaat - Ik ben bereid meer te betalen voor uitstekende zorg (basis en specialistisch) - Veel gezondheidsproblemen kan men zelf voorkomen. Hier moet individueel streng op worden toegezien en de betreffende moet zelf voor de behandelkosten opdraaien - Ik wil graag zelf bijdragen aan het betaalbaar houden van zorg (nota s controleren, preventiegedrag) - Wie door comazuipen in het ziekenhuis belandt, is daar zelf verantwoordelijk voor en moet bijdragen aan de behandelkosten - Wie n.a.v. letsel door het beoefen van een extreme sport (b.v. kitesurfen) in het ziekenhuis belandt, is daar zelf verantwoordelijk voor en moet bijdragen aan de behandelkosten - Wie als gevolg van roken in het ziekenhuis belandt, is daar zelf verantwoordelijk voor en moet bijdragen aan de behandelkosten Twee derde (67%) van Nederland 18+ is het er (helemaal) mee eens dat de zorgverzekeraar verantwoordelijk is voor de transparantie in de kosten (67%), de toegankelijkheid van zorg (64%) en/of dat degenen die door comazuipen in het ziekenhuis belandt zelf voor de behandelkosten moet opdraaien (64%). Slechts vier op de tien vindt dat je zelf voor de behandelkosten moet opdraaien als je in het ziekenhuis terecht komt als gevolg van roken (42%) en/of door het beoefenen van extreme sport (38%). Ruim de helft (53%) wil graag zelf bijdragen aan het betaalbaar houden van zorg en iets minder dan de helft is alleen bereid rekeningen te checken als daardoor de basispremie omlaag gaat (46%) en/of vindt dat de zorgverzekeraar verantwoordelijk is voor de kwaliteit van zorg (45%). Slechts een kwart (25%) vertrouwt de zorgverzekeraar over welke zorgaanbieder het best bij hen past. Bij 11% is het advies van een familielid doorslaggevend. Jongeren geven vaker dan ouderen aan het advies van hun zorgverzekeraar te vertrouwen (29% versus 22%). Ouderen en laagopgeleiden vinden vaker dat hun zorgverzekeraar verantwoordelijk is voor de kwaliteit van zorg (ouderen: 51% versus jongeren: 37% en laagopgeleiden: 51% versus hoogopgeleiden: 34%).

11 Ouderen vinden ook vaker dan jongeren dat hun zorgverzekeraar verantwoordelijk is voor de toegankelijkheid van zorg. Vrouwen vinden vaker dan mannen dat hun zorgverzekeraar verantwoordelijk is voor transparantie in de kosten van zorg (70% versus 64%). Ook ouderen en hoogopgeleiden zijn het vaker met deze stelling eens dan jongeren (ouderen: 75% versus jongeren: 55%, hoogopgeleiden: 70% versus laagopgeleiden: 61%). Jongeren en lage inkomens gaan af op het advies van een familielid (jongeren: 20% versus ouderen: 7% en lage inkomens: 17% versus 6%). Degenen met een laag inkomen geven vaker dan de hoge inkomens aan alleen de rekeningen te willen checken als de basispremie daardoor omlaag gaat (53% versus 42%). Hoogopgeleiden en hoge inkomens zijn eerder bereid meer te betalen voor uitstekende zorg (hoogopgeleid: 23% versus laagopgeleid: 11% en hoge inkomens: 28% versus lage inkomens: 14%). Hoogopgeleiden en hoge inkomens vinden vaker dan laagopgeleiden dat men veel gezondheidsproblemen zelf kan voorkomen en dat hier individueel streng op moet worden toegezien (hoogopgeleid: 32% versus laagopgeleid: 21% en hoge inkomens: 36% versus lage inkomens: 24%). Ouderen, hoogopgeleiden en hoge inkomens geven vaker aan zelf graag bij te dragen aan het betaalbaar houden van zorg (ouderen: 61% versus jongeren: 42%, hoogopgeleiden: 59% versus laagopgeleiden: 44% en hoge inkomens: 64% versus lage inkomens: 47%). Ouderen zijn het vaker dan jongeren (helemaal) eens met de stelling wie door comazuipen in het ziekenhuis belandt, is daar zelf verantwoordelijk voor en moet bijdragen aan de behandelkosten (72% versus 56%). Ook hoogopgeleiden zijn het vaker met deze stelling eens (69% versus 57%). Mannen, ouderen, hoogopgeleiden en hoge inkomens vinden vaker dat degenen die n.a.v. het beoefenen van een extreme sport in het ziekenhuis belandt aan de kosten moet bijdragen. (mannen: 42% versus vrouwen: 35%, ouderen: 55% versus jongeren: 22%, hoogopgeleiden: 42% versus laagopgeleiden: 30% en hoge inkomens: 47% versus lage inkomens: 33%). Ouderen, hoogopgeleiden en degenen met een hoog inkomen vinden vaker dat wie als gevolg van roken in het ziekenhuis belandt, zelf verantwoordelijk is en moet bijdragen aan de behandelkosten (ouderen: 48% versus jongeren: 38%, hoogopgeleiden: 51% versus laagopgeleiden: 31% en hoge inkomens: 57% versus lage inkomens: 36%). Vraag 15 Welke rol mag een zorgverzekeraar naar uw mening meer aannemen in de toekomst? - Vraagbaak voor zorg van A tot Z zijn (van AWBZ, tot bejaardenzorg, gehandicaptenzorg etc.) - Toezien op kostenreductie (bijv. door het tegengaan van verspilling) - Stimulatie van een gezonde levensstijl (sport en voeding)

12 Bijna zes op de tien (58%) vindt dat de zorgverzekeraar meer mag toezien op kostenreductie, één op de vijf (19%) ziet liever de rol van stimuleren gezonde levensstijl of vraagbaak voor zorg van a tot z. Mannen hebben meer behoefte aan de zorgverzekeraar die toeziet op kostenreductie (61% versus 55%), vrouwen hebben meer behoefte aan een vraagbaken (24% versus 14%). Jongeren kiezen relatief vaak voor de stimulatie van een gezonde levensstijl (30% versus 11%), ouderen zien meer in toezien op kostenreductie (60% versus 51%) en vraagbaak (24% versus 16%). Laagopgeleiden en lage inkomens hebben meer behoefte aan een vraagbaak dan hoogopgeleiden (laagopgeleid: 24% versus hoogopgeleid: 16% en lage inkomens: 23% versus hoge inkomens: 12%). Vraag 16 Waar zoekt u naar informatie rondom zorg en gezondheid? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk Internet is de meest populaire bron van informatie rondom zorg en gezondheid (80%). Daarnaast wordt de huisarts door 39% genoemd en de zorgverzekeraar door 28%. Vrouwen noemen vaker dan mannen vakbladen (6% versus 3%) Ouderen noemen vaker dan jongeren de huisarts (43% versus 34%) en zorgverzekeraar (32% versus 22%). Hoogopgeleiden noemen vaker dan laagopgeleiden vakbladen (7% versus 2%), internet (85% versus 70%) en/of zorggerelateerde instellingen (12% versus 3%). Laagopgeleiden noemen vaker social media (15% versus 9%).

13 Degenen met een hoog inkomen noemen vaker dan degenen met een laag inkomen internet (84% versus 74%). Vraag 17 Hoe ver bent u bereid te reizen voor uw huisarts? Tweederde (67%) wil de huisarts binnen 5km van hun huis, 31% is bereid tussen de 5-20 km te reizen Vrouwen, ouderen en laagopgeleiden geven vaker aan minder dan 5km voor de huisarts te willen reizen (vrouwen: 70% versus mannen: 63%, ouderen: 73% versus jongeren: 59%, laagopgeleiden: 70% versus hoogopgeleiden: 62%). Vraag 18 Hoe ver bent u bereid te reizen voor een heupoperatie? Slechts 10% wil minder dan 5km reizen voor een heupoperatie, 34% is bereid tussen de 5-20 km te reizen en 31% tussen km. Ouderen zijn vaker dan jongeren bereid tussen 5-20 km te reizen (39% versus 29%). Laagopgeleiden zijn vaker bereid tussen 5-20 km te reizen (43% versus 5%), hoogopgeleiden geven vaker km aan (34% versus 25%). Ook degene met een hoog inkomen zijn bereid verder te reizen (20-50 km hoog inkomen: 39% versus laag inkomen: 23%). Vraag 19 Hoe ver bent u bereid te reizen voor een complexe hartoperatie?

14 Een kwart (25%) is bereid meer dan 200 km te reizen voor een complexe hartoperatie, 12% tussen de km. Jongeren, hoogopgeleiden en degenen met een hoog inkomen zijn vaker bereid meer dan 200 km te reizen voor een complexe hartoperatie (jongeren: 31% versus ouderen: 19%, hoogopgeleid: 31% versus laagopgeleid: 19% en hoge inkomens: 37% versus lage inkomens: 26%). Vraag 20 Zou het meer inzichtelijk hebben van de daadwerkelijke kosten die zorgaanbieders maken voor uw zorgvraag, u een beter beeld geven over de premie (en de hoogte daarvan) die u betaalt? Acht op de tien (80%) Nederland 18+ geeft aan dat het meer inzichtelijk hebben van de daadwerkelijke kosten die zorgaanbieders maken voor hun zorgvraag, een beter beeld geven over de premie. Vrouwen, ouderen en hoogopgeleiden vinden vaker dat het inzichtelijk hebben van de kosten een beter beeld geven over de premie (vrouwen: 83% versus mannen: 78%, ouderen: 87% versus jongeren: 76% en hoogopgeleiden: 82% versus laagopgeleiden: 75%). Vraag 21 Als u zelf een rit met de ambulance naar de spoedeisende hulp zou moeten betalen, wat bent u dan bereid hiervoor te betalen?

15 Gemiddeld is men bereid 57 te betalen (incl. 33% die aangeeft niks te willen betalen). Vrouwen willen gemiddeld 47 betalen, mannen 66 euro. Jongeren hebben gemiddeld 87 over voor een ambulancerit, ouderen slechts 42. Lage inkomens willen gemiddeld 45 betalen, hoge inkomens hebben hier meer voor over ( 71). Vraag 22 Wat denkt u dat een rit met de ambulance naar de spoedeisende hulp daadwerkelijk kost? Slechts drie op de tien (29%) schat de kosten van een rit met de ambulance goed in, 62% schat de kosten te laag in. Er zijn geen verschillen naar geslacht, leeftijd, opleiding of inkomen. Vraag 23 Als u zelf een operatie voor een gebroken heup zou moeten betalen, wat bent u dan bereid hiervoor te betalen?

16 Gemiddeld is met bereid 408 te betalen voor een operatie voor een gebroken heup (incl. 42% die niet bereid is te betalen). Vrouwen zitten lager dan mannen ( 390 versus 427), laagopgeleiden lager dan hoogopgeleiden ( 324 versus 614), ouderen lager dan jongeren ( 365 versus 559) en lage inkomens zitten lager dan hoge inkomens ( 346 versus 569). Vraag 24 Wat denkt u dat een operatie voor een gebroken heup daadwerkelijk kost? Bijna één op de vijf (18%) schat de kosten van een heupoperatie juist in, 80% schat deze te laag in. Ouderen schatten vaker dan jongeren de kosten van een heupoperatie te laag in (87% versus 76%). Vraag 25 Als u zelf de behandeling van een gebroken arm zou moeten betalen (incl. in gips zetten), wat bent u dan bereid hiervoor te betalen?

17 Gemiddeld is men bereid 192 te betalen voor de behandeling van een gebroken arm (incl 42% die niet bereid is te betalen). Bij mannen is dit bedrag hoger dan vrouwen ( 234 versus 150) en bij jongeren hoger dan bij ouderen ( 329 versus 120). Lage inkomens zijn bereid gemiddeld 163 te betalen en hoge inkomens 387. Vraag 26 Wat denkt u dat een gebroken arm daadwerkelijk kost? (behandeling en gips zetten) Van Nederland 18+ schat 63% de kosten van de behandeling van een gebroken arm te laag in, 28% schat het bedrag juist in. Vrouwen schatten vaker dan mannen de kosten te laag (66% versus 59%) en ouderen vaker dan jongeren (70% versus 53%). Vraag 27 Als u zelf de kosten voor het maken van een röntgenfoto zou moeten betalen, wat bent u dan bereid hiervoor te betalen?

18 Gemiddeld is men bereid 66 voor een röntgenfoto te betalen (incl. 40% die niks wil betalen). Vrouwen zijn bereid meer te betalen dan mannen (71 versus 61), jongeren meer dan ouderen (104 versus 61) en hoge inkomens meer dan lage inkomens (91 versus 59). Vraag 28 Wat denkt u dat het maken van een röntgenfoto daadwerkelijk kost? De helft (50%) schat de kosten van een röntgenfoto juist in, 33% schat deze te laag. Ouderen schatten vaker dan jongeren de kosten juist (54% versus 45%), jongeren schatten deze vaker te hoog (23% versus 8%)

PARTNERDAG. 3 november 2010 Beurs van Berlage

PARTNERDAG. 3 november 2010 Beurs van Berlage PARTNERDAG 3 november 2010 Beurs van Berlage Partnerdag 3 november 2010 Leden 3 november 2010 300.000 290.000 Omvang ledenlijst 301.138 280.000 270.000 260.000 250.000 240.000 230.000 220.000 210.000 200.000

Nadere informatie

Feitenkaart Collectieve zorgverzekering

Feitenkaart Collectieve zorgverzekering Feitenkaart Collectieve zorgverzekering Peiling onder het Digitaal Stadspanel Achtergrond De gemeente heeft afspraken gemaakt met zorgverzekeraar VGZ over een collectieve zorgverzekering ( het Rotterdampakket

Nadere informatie

DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID

DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID INHOUD Inleiding 1 2 Management Summary Resultaten De Achmea Stemmingsindex van Nederland Special: gezondheid Onderzoeksverantwoording INLEIDING INLEIDING Achtergrond

Nadere informatie

Meldactie Integrale bekostiging Resultaten. Januari/februari 2012

Meldactie Integrale bekostiging Resultaten. Januari/februari 2012 Meldactie Integrale bekostiging Resultaten Januari/februari 2012 Voor deze meldactie zijn met name patiënten uitgenodigd die te maken hebben met Diabetes, COPD of met (risico op) een hart en vaataandoening.

Nadere informatie

De contracten voor CZ en VGZ blijven voor 2016 bestaan onder de naam SKAG : Samenwerkende KBO afdelingen in Gelderland.

De contracten voor CZ en VGZ blijven voor 2016 bestaan onder de naam SKAG : Samenwerkende KBO afdelingen in Gelderland. Zorgverzekering 2016 Collectiviteitscontracten 2016 KBO Gelderland heeft gesprekken gehad met de zorgverzekeraars CZ en VGZ. De samenwerking is geëvalueerd en er zijn afspraken gemaakt voor het komende

Nadere informatie

De zorg en uw portemonnee. Grip op je vermogen 19 april 2013 Peter Ruys Directeur ZorgKiezer.nl

De zorg en uw portemonnee. Grip op je vermogen 19 april 2013 Peter Ruys Directeur ZorgKiezer.nl De zorg en uw portemonnee Grip op je vermogen 19 april 2013 Peter Ruys Directeur ZorgKiezer.nl 12,5 jaar Transparantie Vanaf 2005 ZorgKiezer.nl, nu grootste onafhankelijke zorgsite van Nederland Trends

Nadere informatie

Hierbij zenden wij u het antwoord op de door u gestelde vragen op grond van artikel 39 reglement van orde van de gemeenteraad.

Hierbij zenden wij u het antwoord op de door u gestelde vragen op grond van artikel 39 reglement van orde van de gemeenteraad. Fractie ChristeUnie t.a.v. de heer G. Stam Uw brief van 12-12-2013 Ceintuurbaan 56 7941 LV MEPPEL Uw kenmerk Ons kenmerk 217083 Behandeld door T. Niemer Telefoon 14 0522 Bijlage(n) 1 Datum Onderwerp Collectieve

Nadere informatie

Belangrijkste conclusies. Respons. 1 Resultaten Zorg in het algemeen

Belangrijkste conclusies. Respons. 1 Resultaten Zorg in het algemeen Belangrijkste conclusies De meeste mensen (73) wenden zich met zorgvragen tot de huisarts. Internet is inmiddels ook een populaire vraagbaak geworden; 60 zoekt het antwoorden op zorgvragen op internet.

Nadere informatie

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers. Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt

Nadere informatie

ZIEKENHUISZORG: WAT BETAALT U?

ZIEKENHUISZORG: WAT BETAALT U? ZIEKENHUISZORG: WAT BETAALT U? GAAT U BINNENKORT NAAR HET ZIEKENHUIS? OF BENT U AL PATIËNT? In deze brochure vindt u informatie over het betalen van ziekenhuiszorg. Informeer vóór behandeling, het kan

Nadere informatie

Geld.nl. Uitslag kennistest zorg 2013

Geld.nl. Uitslag kennistest zorg 2013 Geld.nl Uitslag kennistest zorg 2013 In dit overzicht vind je alle vragen uit de Kennistest Zorg 2013 van Geld.nl en de antwoorden die de deelnemers hierop hebben gegeven. Wil je meer weten? Bekijk dan

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Veelgestelde vragen Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Iedereen van 18 jaar en ouder in Nederland is verplicht zich te verzekeren voor de zorgverzekering. De overheid stelt vast welke

Nadere informatie

Zorg enquête 2015. Deelrapportage risico vs. zekerheid

Zorg enquête 2015. Deelrapportage risico vs. zekerheid Zorg enquête 2015 Deelrapportage risico vs. zekerheid november 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Andere enquête resultaten 3 Contact 3 Zorg enquête 2015: deelrapportage 4 Samenvatting 4 Eigen risico 4 Aanvullende

Nadere informatie

Wat weten Nederlanders over zorgverzekeringen?

Wat weten Nederlanders over zorgverzekeringen? Wat weten Nederlanders over zorgverzekeringen? Op enkele uitzonderingen na is heel Nederland verplicht een zorgverzekering te hebben. Voldoende kennis van deze verzekering is belangrijk. Je kunt ermee

Nadere informatie

97, 42. Speciaal voor u: De collectieve ziektekostenverzekering BASISPREMIE 2012

97, 42. Speciaal voor u: De collectieve ziektekostenverzekering BASISPREMIE 2012 Speciaal voor u: De collectieve ziektekostenverzekering voor medewerkers werkzaam in de kinderopvang, jeugdzorg en maatschappelijke dienstverlening BASISPREMIE 2012 97, 42 p/m * * Op basis van wettelijk

Nadere informatie

Bijlage: Gestelde vragen bij Kwaliteitsonderzoek telefonische informatie zorgverzekeraars

Bijlage: Gestelde vragen bij Kwaliteitsonderzoek telefonische informatie zorgverzekeraars Bijlage: Gestelde vragen bij Kwaliteitsonderzoek telefonische informatie zorgverzekeraars 1 Vergoeding van zorg Strekking van de vraag: Wordt de beugel van een 12-jarig kind vergoed? Strekking van het

Nadere informatie

Tabellenboek Vertrouwen in zorgverzekeraars

Tabellenboek Vertrouwen in zorgverzekeraars Tabellenboek Vertrouwen in zorgverzekeraars Behorende bij de volgende publicatie Renske J. Hoefman, Anne E.M. Brabers & Judith D. de Jong. Vertrouwen in zorgverzekeraars hangt samen met opvatting over

Nadere informatie

Ziekenhuiszorg:Wat betaalt u?

Ziekenhuiszorg:Wat betaalt u? PATIËNTENINFORMATIE Ziekenhuiszorg:Wat betaalt u? Bravis ziekenhuis Afdeling 088-70 68 000 www.bravisziekenhuis.nl 2 Patiënteninformatie GAAT U BINNENKORT NAAR HET ZIEKENHUIS? OF BENT U AL PATIËNT? In

Nadere informatie

Zorgupdate Aan Tafel!

Zorgupdate Aan Tafel! Zorgupdate Aan Tafel! ONVZ Informatiebijeenkomsten Jean-Paul van Haarlem - oktober 2012 Ontwikkelingen in de zorgverzekeringsmarkt Mobiliteit 3 Ontwikkelingen in de zorgverzekeringsmarkt Premiestelling

Nadere informatie

Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015

Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015 Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden ABN AMRO April 2015 Belastingteruggave 3 Sparen 7 Verantwoording onderzoek 12 2 Belastingteruggave Zicht

Nadere informatie

Welkom. 10-11-2005 KZ (Pensioen) Adviesgroep 1

Welkom. 10-11-2005 KZ (Pensioen) Adviesgroep 1 Welkom 10-11-2005 KZ (Pensioen) Adviesgroep 1 4. Nieuwe zorgstelsel per 1-1-2006 Alle ingezetenen van Nederland komen in aanmerking voor het nieuwe zorgstelsel Alle ziekenfondsplichtige en particuliere

Nadere informatie

Medische zorg Wonen in België, werken in Nederland

Medische zorg Wonen in België, werken in Nederland Medische zorg Wonen in België, werken in Nederland Inhoud Waarvoor bent u verzekerd? 2 Hebben uw gezinsleden geen eigen ziektekostenverzekering? 3 In welk land krijgt u medische zorg? 3 In welk land kunnen

Nadere informatie

informatie voor verzekerden

informatie voor verzekerden informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken De Goudse Zorg Polis is een verzekering die uitstekende dekking biedt voor ziektekosten.

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

Compensatie eigen risico is nog onbekend

Compensatie eigen risico is nog onbekend Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (M. Reitsma-van Rooijen, J. de Jong. Compensatie eigen risico is nog onbekend Utrecht: NIVEL, 2009) worden gebruikt. U

Nadere informatie

Inhoud. Altijd vrije zorgkeuze met de OHRA Zorgverzekering

Inhoud. Altijd vrije zorgkeuze met de OHRA Zorgverzekering OHRA Zorgverzekering 2016 Inhoud Altijd vrije zorgkeuze met de OHRA Zorgverzekering Onze zorgverzekering 4 De OHRA Zorgverzekering 5 Aanvullende verzekeringen 8 Tandartsverzekeringen 10 Wat krijgt u vergoed?

Nadere informatie

Is een aanvullende verzekering nog wel voor iedereen weggelegd? Marloes van Dijk, Anne Brabers, Margreet Reitsma en Judith de Jong

Is een aanvullende verzekering nog wel voor iedereen weggelegd? Marloes van Dijk, Anne Brabers, Margreet Reitsma en Judith de Jong Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Marloes van Dijk, Anne Brabers, Margreet Reitsma en Judith de Jong. Is een aanvullende verzekering nog wel voor iedereen

Nadere informatie

Het eigen risico in de zorg. Het eigen risico in de zorg

Het eigen risico in de zorg. Het eigen risico in de zorg Contents 1 Kennis 5 2 3 Gedrag 15 Attitude 8 2 Inleiding In 2008 is een verplicht eigen risico ingesteld in de zorg. In 2008 bedroeg dit eigen risico 150 en inmiddels (2016) is dit eigen risico 385 per

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek Zorg en Gezondheid

Samenvatting onderzoek Zorg en Gezondheid Samenvatting onderzoek Zorg en Gezondheid Aanleiding en achtergrond van het onderzoek Goede gezondheidszorg wordt steeds belangrijker: ook in Nederland nemen problemen als overgewicht, diabetes en hartproblemen

Nadere informatie

Eigen risico De zorg die Reade levert valt onder de basisverzekering. Wel krijgt u te maken met uw verplichte en eventueel aanvullende eigen risico.

Eigen risico De zorg die Reade levert valt onder de basisverzekering. Wel krijgt u te maken met uw verplichte en eventueel aanvullende eigen risico. Tarieven & vergoedingen Verzekerde zorg Iedereen die in Nederland woont of werkt is wettelijk verplicht zich te verzekeren tegen ziektekosten. De meeste mensen hebben een polis voor zorg in natura. Indien

Nadere informatie

Workshop Mijn zorgverzekering

Workshop Mijn zorgverzekering Workshop Mijn zorgverzekering Welkom! Even voorstellen: Mark Salm, PCOB-adviseur van RISK Henrica de Vries, manager Communicatie & Marketing PCOB Programma workshop Korte kennisquiz Voorlichting Overstappen,

Nadere informatie

Zorgverzekeringen. Thema-onderzoek. Zorgverzekeringen

Zorgverzekeringen. Thema-onderzoek. Zorgverzekeringen Thema-onderzoek TNS 5-11-2013 Inhoud 1 Restitutie- en naturapolis 4 2 Aanvullende verzekeringen 12 3 Overstappen en vertrouwen 16 TNS 5-11-2013 2 Achtergrondinformatie De Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

Wat betaalt u voor ziekenhuiszorg in Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo in 2015?

Wat betaalt u voor ziekenhuiszorg in Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo in 2015? Wat betaalt u voor ziekenhuiszorg in Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo in 2015? Vergoeding door de zorgverzekering en kosten voor eigen rekening Informatie voor patiënten F1094-6011 februari 2015

Nadere informatie

Ziekenhuiszorg Wat betaalt u?

Ziekenhuiszorg Wat betaalt u? Ziekenhuiszorg Wat betaalt u? Komt u binnenkort naar het St. Anna Ziekenhuis? Of bent u al patiënt? Hieronder vindt u informatie over het betalen van ziekenhuiszorg. Kijk ook op de website van uw zorgverzekeraar

Nadere informatie

Ziekenhuiszorg in 2014: wat betaalt u?

Ziekenhuiszorg in 2014: wat betaalt u? Ziekenhuiszorg in 2014: wat betaalt u? Gaat u binnenkort naar het ziekenhuis? Of bent u al patiënt? In deze folder vindt u informatie over het betalen van ziekenhuiszorg. Informeer vóór uw behandeling

Nadere informatie

Het zorgstelsel als onderwerp van gesprek Factsheet Databank Communicatie

Het zorgstelsel als onderwerp van gesprek Factsheet Databank Communicatie Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Het zorgstelsel als onderwerp van gesprek. J. Noordman, C. van Dijk, P. Verhaak. Utrecht: NIVEL, 2008) worden gebruikt.

Nadere informatie

Financiële administratie Ziekenhuiszorg: wat betaalt u?

Financiële administratie Ziekenhuiszorg: wat betaalt u? Financiële administratie Ziekenhuiszorg: wat betaalt u? Gaat u binnenkort naar het ziekenhuis? Of bent u al patiënt? In deze folder vindt u informatie over het betalen van ziekenhuiszorg. Lees deze folder

Nadere informatie

Informatiebrochure Basis- en aanvullende (tandheelkundige) zorgverzekeringen. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Speciaal voor Monuta 70457-A/2014-11

Informatiebrochure Basis- en aanvullende (tandheelkundige) zorgverzekeringen. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Speciaal voor Monuta 70457-A/2014-11 Deze brochure is van kracht met ingang van 1 januari 2015. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Informatiebrochure Basis- en aanvullende (tandheelkundige) zorgverzekeringen Speciaal voor Monuta 70457-A/2014-11

Nadere informatie

Inhoud. Handig zeg, altijd vrije keuze met de OHRA Zorgverzekering

Inhoud. Handig zeg, altijd vrije keuze met de OHRA Zorgverzekering OHRA Zorgverzekering 2015 Inhoud Onze zorgverzekering 4 De OHRA Zorgverzekering 5 Welke aanvullende verzekeringen kunt u kiezen? 8 Tandartsverzekeringen 10 Wat wordt vergoed? 12 OHRA Vergoedingenwijzer

Nadere informatie

Wat betaalt u voor ziekenhuiszorg in MCH-Bronovo in 2016?

Wat betaalt u voor ziekenhuiszorg in MCH-Bronovo in 2016? Wat betaalt u voor ziekenhuiszorg in MCH-Bronovo in 2016? Vergoeding door de zorgverzekering en kosten voor eigen rekening Informatie voor patiënten F1094-6011 januari 2016 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl

Nadere informatie

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Leon Pouwels 11 juni 2014 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond - onderzoeksopzet Doelstelling Steekproef Methode De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen

Nadere informatie

Ziekenhuiszorg in 2015 Wat betaalt u?

Ziekenhuiszorg in 2015 Wat betaalt u? 00 Ziekenhuiszorg in 2015 Wat betaalt u? 1 Het is soms onduidelijk welke zorgkosten wel of niet vergoed worden door zorgverzekeraars. Dit hangt af van de afspraken die u met uw zorgverzekeraar heeft gemaakt.

Nadere informatie

Kritisch over uw gezondheid. Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014

Kritisch over uw gezondheid. Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014 Kritisch over uw gezondheid Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014 Kritisch over uw gezondheid Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014 U vindt uw gezondheid belangrijk en gaat daar kritisch mee om. Het is dan

Nadere informatie

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Gezondheidsbeleid 2013 Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, mei 2013 2 Samenvatting Inleiding In mei 2011 is de landelijke

Nadere informatie

VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS BIJ AANKOPEN 123DROGISTERIJ

VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS BIJ AANKOPEN 123DROGISTERIJ VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS BIJ AANKOPEN 123DROGISTERIJ De situatie is op dit moment zo, dat zorgverzekeraars een aantal apotheken en gezondheidswinkels contracteert voor het leveren van medicijnen en

Nadere informatie

Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)?

Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)? Veel gestelde vragen Aanbod Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)? Zorg wordt steeds duurder, daarom is het belangrijk dat u goed verzekerd bent. De overheid betaalde tot 2014

Nadere informatie

Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar?

Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? April 2011 Ir. T. Lekkerkerk, projectleider Juli 2011 Rapport meldactie Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar NPCF 2011-298/DSB/01.01.01/TL/hm

Nadere informatie

INFO. Tarieven & vergoeding. van onderzoek en behandeling bij SEIN

INFO. Tarieven & vergoeding. van onderzoek en behandeling bij SEIN INFO Tarieven & vergoeding van onderzoek en behandeling bij SEIN 1. Kosten kosten Als u wordt behandeld bij SEIN, worden er kosten in rekening gebracht voor medische zorg en behandeling. In deze folder

Nadere informatie

Ook besparen met de collectieve zorgverzekering van de KBO?

Ook besparen met de collectieve zorgverzekering van de KBO? Ook besparen met de collectieve zorgverzekering van de KBO? 75,- terug * Neem gerust even de tijd om ons aanbod te bekijken. Heeft u vragen? Alle antwoorden vindt u op www.zk.nl/uniekbo of bel gerust (071)

Nadere informatie

Hiv en stigmatisering in Nederland

Hiv en stigmatisering in Nederland Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv en stigmatisering in Nederland

Nadere informatie

Ziekenhuiszorg: wat betaalt u?

Ziekenhuiszorg: wat betaalt u? Ziekenhuiszorg: wat betaalt u? Komt u binnenkort als patiënt naar Rijnstate? Of bent u al patiënt? In deze folder vindt u informatie over het betalen van ziekenhuiszorg. Neem altijd uw verzekeringsgegevens

Nadere informatie

Informatiebrochure collectieve zorgverzekering

Informatiebrochure collectieve zorgverzekering Deze brochure is van kracht met ingang van 1 januari 2015. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Informatiebrochure collectieve zorgverzekering Speciaal voor MSD 70457-H/2014-11 2 Inhoudsopgave Informatiebrochure

Nadere informatie

Informatiebrochure collectieve zorgverzekering

Informatiebrochure collectieve zorgverzekering Deze brochure is van kracht met ingang van 1 januari 2016. OZF. Uw zorgverzekeraar. Informatiebrochure collectieve zorgverzekering Speciaal voor Groningen Seaports 70457-E/2015-12 2 Inhoudsopgave Informatiebrochure

Nadere informatie

Onderzoek verkiezingsthema zorg

Onderzoek verkiezingsthema zorg Onderzoek verkiezingsthema zorg Over het onderzoek Aan het onderzoek deden 27.798 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 15 tot en met 21 augustus 2012. Over het EenVandaag

Nadere informatie

FAQ zorgverzekeringen 2014 20 december 2013

FAQ zorgverzekeringen 2014 20 december 2013 FAQ zorgverzekeringen 2014 20 december 2013 Inhoud: 1. Over DVN zorgverzekeringen p.1 2. Over zorgverzekeringen in het algemeen p.2 3. Over de voorgenomen wijzigingen bij zorgverzekeraars p.4 1. Over DVN

Nadere informatie

Uw werkgever zorgt voor u!

Uw werkgever zorgt voor u! Uw werkgever zorgt voor u! Via mijn werk verzekeringen is een aantrekkelijk en compleet verzekeringspakket met collectief voordeel, aangeboden door uw werkgever en Aon. U heeft keuze uit verschillende verzekeringen,

Nadere informatie

Collectieve zorgverzekeringen 2013

Collectieve zorgverzekeringen 2013 Collectieve zorgverzekeringen 2013 Het eind van het jaar nadert en dus wordt u weer overstelpt met allerlei aanbiedingen van zorgverzekeraars. De één nog beter dan de ander, en lastig om een en ander goed

Nadere informatie

Zorgverzekeringen 2014

Zorgverzekeringen 2014 Zorgverzekeringen 2014 Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen: o Over Consumind o Basiszorgverzekering o Wijzigingen basispakket 2014 o Natura of vrije zorgkeuze polis o Top 5 meest gestelde

Nadere informatie

SPECIAL PZO ZORGCOLLECTIEF Platform Zelfstandige Ondernemers december 2005 (geactualiseerd)

SPECIAL PZO ZORGCOLLECTIEF Platform Zelfstandige Ondernemers december 2005 (geactualiseerd) SPECIAL PZO ZORGCOLLECTIEF Platform Zelfstandige Ondernemers december 2005 (geactualiseerd) In deze special: Uw ziektekostenverzekering via PZO 1. PZO sluit collectieve contracten met vier verzekeraars

Nadere informatie

De kosten en vergoedingenvan een ziekenhuisbezoek

De kosten en vergoedingenvan een ziekenhuisbezoek Gaat u binnenkort naar het MCL? Kijk dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar om te kijken of deze een contract met ons heeft afgesloten voor de behandeling die u moet ondergaan. Check ook uw polisvoorwaarden

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Ziekenhuis zorg in 2016 Wat betaalt u? www.ziekenhuisamstelland.nl

Patiënteninformatie. Ziekenhuis zorg in 2016 Wat betaalt u? www.ziekenhuisamstelland.nl Patiënteninformatie Ziekenhuis zorg in 2016 Wat betaalt u? Inleiding Gaat u binnenkort naar het ziekenhuis? Of ben u al patiënt? In deze folder vindt u informatie over het betalen van ziekenhuiszorg. Controleer

Nadere informatie

Kosten voor ziekenhuiszorg in HMC en Nebo 2017

Kosten voor ziekenhuiszorg in HMC en Nebo 2017 Kosten voor ziekenhuiszorg in HMC en Nebo 2017 Komt u binnenkort naar HMC of Nebo of bent u al patiënt bij ons? In deze folder vindt u informatie over het betalen van uw ziekenhuiszorg. Informeer vóór

Nadere informatie

Vara - Kassa 3 Resultaten Aflevering 6 winkelpersoneel 1 12 juni 2007

Vara - Kassa 3 Resultaten Aflevering 6 winkelpersoneel 1 12 juni 2007 Vara - Kassa 3 Resultaten Aflevering 6 winkelpersoneel 1 12 juni 2007 1 onderzoeksgegevens mogen alleen gebruikt worden onder vermelding van YoungVotes en de VARA Factsheet Jongeren en de Kwaliteit van

Nadere informatie

Resultaten Brabantpanel-onderzoek Nieuw zorgstelsel December 2005

Resultaten Brabantpanel-onderzoek Nieuw zorgstelsel December 2005 Resultaten Brabantpanel-onderzoek Nieuw zorgstelsel December 2005 Respons Van 6 tot en met 11 december 2005 is aan 883 panelleden van 18 jaar en ouder een vragenlijst voorgelegd over hun mening, hun verwachtingen

Nadere informatie

ik! Zorgverzekeringen 2015 Wijzigingen in jouw zorgverzekering

ik! Zorgverzekeringen 2015 Wijzigingen in jouw zorgverzekering ik! Zorgverzekeringen 2015 Wijzigingen in jouw zorgverzekering ik! de zelf verzekeraar Het is vanzelfsprekend dat je je voor zorg goed wilt verzekeren. Daarom biedt ik! je zorgverzekeringen met een uitstekende

Nadere informatie

Ziekenhuiszorg in 2015: wat krijgt u vergoed?

Ziekenhuiszorg in 2015: wat krijgt u vergoed? Ziekenhuiszorg in 2015: wat krijgt u vergoed? . Ziekenhuiszorg in 2015: wat krijgt u vergoed? Gaat u binnenkort naar het ziekenhuis? Of bent u al patiënt? In deze folder vindt u informatie over het betalen

Nadere informatie

Verantwoording. In dit document wordt informatie gegeven over de vergelijking van zorgverzekeringen op Geld.nl.

Verantwoording. In dit document wordt informatie gegeven over de vergelijking van zorgverzekeringen op Geld.nl. Verantwoording Over Geld.nl Geld.nl gelooft dat je mensen in staat moet stellen om op een eenvoudige manier zelf de juiste financiële producten te kiezen. Mensen hebben over het algemeen een hekel aan

Nadere informatie

Factsheet Zorgkosten inwoners Nissewaard

Factsheet Zorgkosten inwoners Nissewaard Factsheet Zorgkosten inwoners Nissewaard Armoedebeleid: aandacht voor stapeling zorgkosten De gemeente Nissewaard is bezig haar armoedebeleid door te ontwikkelen. Nissewaard voert ook het armoedebeleid

Nadere informatie

Zorgverzekeringen 2015

Zorgverzekeringen 2015 Q1 We beginnen met vier stellingen over zorgverzekeringen in algemene zin. Hiervoor heeft u niet uw nieuwe polisvoorwaarden nodig. Waar of niet waar? Als ik dezelfde zorgverzekering bij dezelfde zorgverzekeraar

Nadere informatie

Collectieve Zorgverzekering 2016

Collectieve Zorgverzekering 2016 Collectieve Zorgverzekering 2016 Seniorenvereniging Hilversum Hans Brunsting Accountmanager IAK Verzekeringen B.V. 25 november 2015 Wie is IAK? Assurantie-intermediair en volmachtbedrijf in Eindhoven Al

Nadere informatie

9-07-2015. Medicijngebruik. een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en apothekerskoepel KNMP

9-07-2015. Medicijngebruik. een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en apothekerskoepel KNMP 9-07-2015 Medicijngebruik een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en apothekerskoepel KNMP Over dit onderzoek Dit onderzoek over medicijngebruik is uitgevoerd door onderzoeksbureau MWM2 in opdracht

Nadere informatie

Verantwoording. Volledigheid Zorgvergelijker Geld.nl

Verantwoording. Volledigheid Zorgvergelijker Geld.nl Verantwoording Met de Zorgvergelijker 2015 van Geld.nl kun je op basis van je specifieke zorgwensen bepalen welke zorgverzekering de beste dekking voor de laagste premie biedt. Alle data aangaande de voorwaarden

Nadere informatie

Meldactie Polisvoorwaarden en vergoedingen Januari 2010 Ir. T. Lekkerkerk, Projectleider meldpunt Consument en de Zorg April 2010

Meldactie Polisvoorwaarden en vergoedingen Januari 2010 Ir. T. Lekkerkerk, Projectleider meldpunt Consument en de Zorg April 2010 Meldactie Polisvoorwaarden en vergoedingen Januari 2010 Ir. T. Lekkerkerk, Projectleider meldpunt Consument en de Zorg April 2010 Rapport meldactie polisvoorwaarden en vergoedingen NPCF 2010 1 COLOFON

Nadere informatie

De kosten van een ziekenhuisbezoek

De kosten van een ziekenhuisbezoek Gaat u binnenkort naar het MCL? Kijk dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar om te kijken of deze een contract met ons heeft afgesloten voor de behandeling die u moet ondergaan. Check ook uw polisvoorwaarden

Nadere informatie

Willen we wel kiezen?

Willen we wel kiezen? Willen we wel kiezen? Hugo Keuzenkamp 30 november 2006 Agenda 1. Willen we wel een zorgverzekeraar kiezen? 2. Willen we onze zorgaanbieder kiezen? 3. Willen we dat de zorgverzekeraar de zorgaanbieder kiest?

Nadere informatie

Zorgverzekeringen 2015

Zorgverzekeringen 2015 Q1 We beginnen met vier stellingen over zorgverzekeringen in algemene zin. Hiervoor heeft u niet uw nieuwe polisvoorwaarden nodig. Waar of niet waar? Als ik dezelfde zorgverzekering bij dezelfde zorgverzekeraar

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers November 2014 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 1 Beleggingsportefeuille GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 2 Zes op de tien beleggers

Nadere informatie

April 2013, Nibud. Nederland bezuinigt. Onderzoek naar de bezuinigingsstrategieën van Nederlanders. Auteurs Tamara Madern Minou van der Werf

April 2013, Nibud. Nederland bezuinigt. Onderzoek naar de bezuinigingsstrategieën van Nederlanders. Auteurs Tamara Madern Minou van der Werf April 2013, Nibud Nederland bezuinigt Onderzoek naar de bezuinigingsstrategieën van Nederlanders Auteurs Tamara Madern Minou van der Werf 1. Inleiding 3 2. Bezuinigen is vaak 4 2.1 Nederlanders zijn slecht

Nadere informatie

2014/2015. Vind de beste zorg voor uw situatie. Persoonlijk advies. Zorg of ondersteuning nodig? De PZP helpt!

2014/2015. Vind de beste zorg voor uw situatie. Persoonlijk advies. Zorg of ondersteuning nodig? De PZP helpt! 2014/2015 Vind de beste zorg voor uw situatie Persoonlijk advies Zorg of ondersteuning nodig? De PZP helpt! Inhoudsopgave 4 Persoonlijk medisch advies 6 Digitaal inzicht in uw zorgverzekering 8 Zorg of

Nadere informatie

FINANCIELE ZEKERHEID. GfK September 2015. GfK 2015 Achmea Financiële Zekerheid september 2015

FINANCIELE ZEKERHEID. GfK September 2015. GfK 2015 Achmea Financiële Zekerheid september 2015 FINANCIELE ZEKERHEID GfK September 2015 1 Opvallende resultaten Meer dan de helft van de Nederlanders staat negatief tegenover de terugtredende overheid Financiële zekerheid: een aanzienlijk deel treft

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 13 februari 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 13 februari 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Ziekenhuiszorg: wat betaalt u?

Ziekenhuiszorg: wat betaalt u? Ziekenhuiszorg: wat betaalt u? Gaat u binnenkort naar het ziekenhuis? Of bent u al patiënt? In deze folder vindt u informatie over het betalen van ziekenhuiszorg Inhoudsopgave 1 Informeer vóór behandeling...

Nadere informatie

Consumenten hebben behoefte aan onafhankelijke vergelijker waarbij hun eigen situatie als uitgangspunt dient

Consumenten hebben behoefte aan onafhankelijke vergelijker waarbij hun eigen situatie als uitgangspunt dient Consumenten hebben behoefte aan onafhankelijke vergelijker waarbij hun eigen situatie als uitgangspunt dient Rapport - onderzoek naar switchdrempels in de zorgmarkt 15 september 2014 Inhoudsopgave Colofon

Nadere informatie

Uw zorgverzekering in 2013. De zorgverzekering voor universitair medische centra

Uw zorgverzekering in 2013. De zorgverzekering voor universitair medische centra EXCLUSIEF VOOR DE UMC S Uw zorgverzekering in 2013 De zorgverzekering voor universitair medische centra De zorgverzekering voor universitair medische centra De zorgverzekering speciaal voor u UMC Zorgverzekering

Nadere informatie

Toelichting collectieve zorgverzekering gemeente Meppel 2015

Toelichting collectieve zorgverzekering gemeente Meppel 2015 Toelichting collectieve zorgverzekering gemeente Meppel 2015 De gemeente Meppel heeft met zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea een collectieve zorgverzekering afgesloten waar inwoners van de gemeente

Nadere informatie

Vakantiegeldenquete 2010

Vakantiegeldenquete 2010 Vakantiegeldenquete 2010 Inleiding Net als vorig jaar heeft het Nibud onderzoek gedaan naar de manier waarop mensen zich in financieel opzicht voorbereiden op de vakantie en of men zich aan hun budget

Nadere informatie

Informatiebrochure collectieve zorgverzekering

Informatiebrochure collectieve zorgverzekering Deze brochure is van kracht met ingang van 1 januari 2015. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Informatiebrochure collectieve zorgverzekering Speciaal voor Havenbedrijf Rotterdam NV 70457-D/2014-12 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Eigen risico in de zorg. rkz.nl

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Eigen risico in de zorg. rkz.nl Patiënteninformatie Eigen risico in de zorg rkz.nl Wat is het eigen risico? Elke volwassene in Nederland heeft een verplicht eigen risico voor de basisverzekering zorg. Kinderen onder de 18 jaar betalen

Nadere informatie

PREMIE OVERZICHT COLLECTIEF ZIEKTEKOSTEN 2016

PREMIE OVERZICHT COLLECTIEF ZIEKTEKOSTEN 2016 PREMIE OVERZICHT COLLECTIEF ZIEKTEKOSTEN 2016 Onderwijs Inkoopgroep heeft na nieuwe onderhandelingen met QBENEFITS BV, Nedasco en Van Kampen Groep het aantal zorgverzekeraars voor 2016 uitgebreid. Er zijn

Nadere informatie

OHRA Zorgverzekering 2015. voor de SSF van het Ministerie van IenM, LVNL, RDW en SWOV

OHRA Zorgverzekering 2015. voor de SSF van het Ministerie van IenM, LVNL, RDW en SWOV OHRA Zorgverzekering 2015 voor de SSF van het Ministerie van IenM, LVNL, RDW en SWOV Inhoud Onze zorgverzekering 4 De OHRA Zorgverzekering 5 Welke aanvullende verzekeringen kunt u kiezen? 8 Tandartsverzekeringen

Nadere informatie

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Behorende

Nadere informatie

Eigen risico in de zorg

Eigen risico in de zorg Patiënteninformatie Eigen risico in de zorg Wat is het eigen risico en wanneer is dat van toepassing? 1234567890-terTER_ Eigen risico in de zorg Wat is het eigen risico en wanneer is dat van toepassing?

Nadere informatie

Financiering woningaanpassingen een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO

Financiering woningaanpassingen een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO 27-05-2015 Financiering woningaanpassingen een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO Over dit onderzoek Dit onderzoek over wonen en verhuizen is uitgevoerd door seniorenorganisatie ANBO. Het betreft een

Nadere informatie

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT In opdracht van NOC*NSF 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit onderzoek wordt iedere

Nadere informatie

Ziekenhuiszorg in 2016: wat betaalt u?

Ziekenhuiszorg in 2016: wat betaalt u? Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Ziekenhuiszorg in 2016: wat betaalt u? z 1 Belangrijk! Wilt u meer weten over de vergoeding van uw onderzoek of behandeling in

Nadere informatie

Resultaten zorgonderzoek 2016

Resultaten zorgonderzoek 2016 Resultaten zorgonderzoek 2016 Het is in Nederland verplicht je te verzekeren voor ziektekosten. Voldoende kennis van zorgverzekeringen is daarbij belangrijk: je kunt ermee voorkomen zorgkosten onnodig

Nadere informatie

Medische zorg Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland

Medische zorg Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland Medische zorg Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland Inhoud In welk land bent u verzekerd? 2 Hoe krijgt u medische zorg? 2 Wat kost het u? 2 Hoe zijn uw gezinsleden verzekerd? 3 Wat kost

Nadere informatie

28 november Onderzoek: Mantelzorgen

28 november Onderzoek: Mantelzorgen 28 november 2014 Onderzoek: Mantelzorgen 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 40.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag

Nadere informatie

informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden

informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken De Goudse Zorg Polis is een verzekering die uitstekende dekking biedt voor ziektekosten.

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen

Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen Belangenvereniging pensioengerechtigden Politie 21 november 2012 Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG. Belangenvereniging Pensioengerechtigden

Nadere informatie