Verbeterconcepten voor Productie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verbeterconcepten voor Productie"

Transcriptie

1 IPM-Groep Verbeterconcepten voor Productie Hengelosestraat PA Enschede 5S Werkplekoptimalisatie 5S is een aanpak om werkplekken te optimaliseren en is de eerste stap bij de invoering van verbeterconcepten als Lean Manufacturing, TPM, en Six Sigma. DFA - Design For Assembly Doordat het accent tijdens de ontwikkeling op de functionaliteit ligt, krijgt de monteerbaarheid vaak onvoldoende aandacht, wat kan leiden tot hoge kosten in montage. SMED - (Single Minute Exchange of Dies) Reductie ombouwtijden SMED is een aanpak om ombouwtijden te minimaliseren. FMEA - Failure Mode & Effects Analysis Door voorbereid te zijn op het falen, faalt u niet! FMEA: "voor"denken TPM - Total Productive Maintenance Total Productive Maintenance is een voortdurend proces om de effectiviteit van volumeproductiemiddelen te maximaliseren. Six Sigma - Voor een gestructureerde projectaanpak Beslissingen worden genomen op basis van harde data om de kwaliteit van processen en producten te verhogen. Lean Manufacturing Lean Manufacturing is een aanpak om alleen die activiteiten te verrichten waarvoor de klant bereid is te betalen. POLCA- (Paired-cell Overlapping Loops of Cards with Autorization) Een systematiek om materiaalstromen effectief te kunnen beheersen. Page 1 of 10

2 5S Werkplekoptimalisatie 5S is een aanpak om werkplekken te optimaliseren en is de eerste stap bij de invoering van verbeterconcepten als Lean Manufacturing, TPM, en Six Sigma. 5S verhoogt de productiviteit binnen een paar dagen. Een goed georganiseerde, logische werkplek verhoogt de productiviteit van de organisatie. 5S is bij uitstek dé methode om werkplekken te optimaliseren. Belangrijke voordelen van 5S zijn: verhoging van de efficiency verbetering van de productkwaliteit verhoging van de motivatie medewerkers bijdrage aan een meer gedisciplineerde productiecultuur (orde en netheid). Het is met name vanwege deze voordelen dat invoering van 5S een randvoorwaarde is om verdergaande verbeterconcepten als Lean Manufacturing, TPM, en Six Sigma in te kunnen voeren. De IPM Groep kan u begeleiden bij een snelle en succesvolle implementatie van 5S binnen uw bedrijf. Na observatie van de werkplek en het samenstellen van een 5S team worden de volgende 5 stappen doorlopen: Scheiden: Door middel van een workshop worden onnodige zaken van de werkplek verwijderd Schikken: Alle materialen krijgen in de juiste hoeveelheid een vaste plaats Schoonmaken: Na een grote eenmalige schoonmaakactie worden checklisten toegepast. Deze leiden tot een regelmatige inspectie en een blijvende schone werkplek Standaardiseren: Standaardisatie wordt aangebracht door werkinstructies en een verbetersysteem op te stellen Standhouden: Een audit zorgt ervoor dat 5S verankerd wordt binnen de organisatie. Na een paar dagen zijn vaak de eerste resultaten al zichtbaar! DFA - Design For Assembly Doordat het accent tijdens de ontwikkeling op de functionaliteit ligt, krijgt de monteerbaarheid vaak onvoldoende aandacht. Dit kan leiden tot hoge kosten in montage. Terecht ligt de aandacht aan het begin van de ontwikkeling bij de functionaliteit van het ontwerp. Echter blijkt vaak tijdens de realisatie, dat de assemblage eenvoudiger had gekund. Deze laatste constatering kan leiden tot aanzienlijke kosten voor een redesign. Met DFA wordt al tijdens het ontwerp de monteerbaarheid beoordeeld. Hoge kosten voor redesign worden hiermee bespaard. Page 2 of 10

3 Tijdens de DFA analyse ligt het accent op: integreren van onderdelen waardoor het aantal sterk afneemt hanteer- en monteerbaarheid van de onderdelen, waardoor de montagetijd gereduceerd wordt. Met name de reductie van het aantal onderdelen heeft grote invloed op de logistieke kosten. Besparingen tot 30% van de totale productkosten zijn mogelijk. De basis voor een DFA analyse is een (voorlopig) montageschema. Elk onderdeel, elke subassembly en elke bewerking die in het montageschema voorkomt, wordt overgebracht op het analyseblad. De analyse geeft aan de hand van specifieke kentallen en een aantal basisregels antwoord op de vraag welke onderdelen lastig te monteren zijn en welke onderdelen geïntegreerd kunnen worden met andere onderdelen. Het ingevulde analyseblad vormt daarmee het ideale vertrekpunt voor ontwerpverbeteringen. De invoering van DFA gebeurt het best onder externe begeleiding omdat vooroordelen en mogelijke valkuilen er toe kunnen leiden dat de methode afgevoerd wordt voordat ze haar mogelijkheden ten volle heeft kunnen bewijzen. SMED - (Single Minute Exchange of Dies) Reductie ombouwtijden SMED is een aanpak om ombouwtijden te minimaliseren. In het algemeen wordt gesteld dat door middel van SMED de ombouwtijden met 75% kunnen worden teruggedrongen. Bij zeer veel ondernemingen kan worden geconstateerd dat productieruns korter worden en machines steeds vaker worden omgebouwd. Bij kleinere productseries zijn ombouwkosten vaak niet meer van ondergeschikt belang. De kosten per product kunnen daardoor aanzienlijk oplopen. Ombouwkosten bestaan onder andere uit: manuren benodigd voor het ombouwen afval- of overproductie bij aan- en afloop van een productierun overbodig materiaalverbruik machinestilstand. Een veel gebruikte en succesvolle methode voor ombouwtijdreductie is de SMED methode. Daarbij worden zoveel mogelijk ombouwhandelingen 'buiten' machinestilstand verricht. Met deze methode zijn in zeer uiteenlopende productieomgevingen enorme winsten geboekt van ordegrootte 'uren' naar ordegrootte 'minuten'. De SMED methode introduceert een andere werkwijze bij het ombouwen. Van groot belang te beseffen is dat deze andere werkwijze ook een andere denkwijze op de werkvloer vereist. Page 3 of 10

4 FMEA - Failure Mode & Effects Analysis Door voorbereid te zijn op het falen, faalt u niet! FMEA is een gestructureerde en systematische analysemethode om: potentiële fouten (en hun effecten) van een product of proces te herkennen de nodige acties te definiëren om deze fouten te elimineren, hun effecten te verminderen en de oorzaken te detecteren en te voorkomen het ontwerpproces te documenteren. FMEA is een systeem dat helpt "voor" te denken i.p.v. "na" te denken. Door al tijdens de conceptfase van een ontwerp een FMEA uit te voeren kunnen vroegtijdig (=goedkoop) verbeteringen aangebracht worden. Het opstellen van een FMEA door derden biedt voordelen vanwege de "frisse" kijk op het probleem en de onafhankelijkheid t.a.v. het bestaande ontwerp. Een FMEA kan uitgevoerd worden tijdens verschillende fases van het ontwerpproces: de concept FMEA de design FMEA de proces FMEA de machine FMEA. De FMEA wordt uitgevoerd met het multidisciplinaire projectteam en de aandachtspunten worden bijgehouden op een speciaal analyseformulier. Vervolgens worden de conclusies van de FMEA verwerkt in de verdere fase van het ontwerptraject. TPM - Total Productive Maintenance Total Productive Maintenance is een voortdurend proces om de effectiviteit van volumeproductiemiddelen te maximaliseren. In het algemeen wordt gesteld dat de effectiviteit door TPM kan toenemen van 50% tot 90%. TPM reduceert productiekosten waarbij de besparing van iedere verbetering meetbaar is. TPM is ontstaan om een systeem van (preventief) onderhoud in te richten, zodat de effectiviteit van het machinepark optimaal is. Het aantal operator-uren per product wordt daardoor minimaal. Bovendien kunnen (uitbreidings-) investeringen worden voorkomen. In de loop der jaren is TPM uitgegroeid tot een algehele filosofie om voortdurend (serie-) productieprocessen te optimaliseren. Naast storingen worden onder andere ook ombouwtijd, productiesnelheid en uitval geoptimaliseerd. Men spreekt daarom ook wel van Total Productive Manufacturing. Naast een optimale effectiviteit van machines richt TPM zich op de optimale benutting van de capaciteiten en inzet van medewerkers door te werken met verbeterteams. De effectiviteit van het productieproces wordt gemeten met de OEE (Overall Equipment Effectiveness). Dit kental is samengesteld uit de beschikbaarheidsgraad, de prestatiegraad en de kwaliteitsgraad van de productiemiddelen. Door middel van de OEE kan het effect van de projecten worden gemeten en vervolgens in financiële besparingen worden uitgedrukt. Page 4 of 10

5 Six Sigma - Voor een gestructureerde projectaanpak Beslissingen in Six Sigma projecten worden genomen op basis van harde data om de kwaliteit van processen en producten te verhogen. Verbeteringen moeten financieel meetbaar en aantoonbaar worden gemaakt. De Griekse letter Sigma staat symbool voor de standaardafwijking. Het uiteindelijke doel is om slechts 3,4 defecten per miljoen mogelijkheden te realiseren. Six Sigma is een gedisciplineerde methodologie, die onder andere gebruik maakt van statistische analyse technieken om verbeteringen te realiseren. De verbetermethode binnen Six Sigma bestaat uit 5 stappen: Define; VOC (Voice Of Customer), CTQ (Critical To Quality), SIPOC (Supplier, Input, Process, Output, Customer), Pareto Analyse Measure; Data Collection Plan, Gage R&R, FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) Analyse; Cause and Effect Diagram, Regression analysis, DOE (Design of Experiments) Improve; Brainstorming, Corrective Action Matrix, ANOVA (ANalysis Of Variance) Control; Process Control Chart. Six Sigma combineert deze vaak bekende technieken en statistische tools in een gestructureerde benadering. De DMAIC manier van werken is gebaseerd op harde data en gefocust op besparen (verdienen) in termen van geld. Lean Manufacturing Lean Manufacturing is een aanpak om alleen die activiteiten te verrichten waarvoor de klant bereid is te betalen. Een belangrijk aspect van lean is dat tussenvoorraden sterk worden teruggedrongen; 50% blijkt in de praktijk vaak haalbaar. De voordelen zijn: kortere doorlooptijden kortere levertijden minder eindvoorraden meer productie op order minder spoedorders betere kwaliteitsbeheersing betere leverbetrouwbaarheid. Page 5 of 10

6 Daarmee wordt beter ingespeeld op de klantvraag, maar ook financieel zijn er voordelen: jaarlijkse kosten van voorraden bedragen 25% van de productiewaarde! Bij een halvering van de doorlooptijd, kunnen zowel eind- als tussenvoorraden worden gehalveerd en daarmee ook de kosten tweederde van de manuren op de werkvloer gaat verloren aan verspillingen! Voorbeelden zijn wachten, intern transport en herstel. Met Lean Manufacturing kan op alle manuren globaal 20 % worden bespaard. Traditioneel wordt de tijdbesteding aan waardetoevoegende handelingen geoptimaliseerd. Het grote succes van lean is dat de aandacht wordt gevestigd op dingen die juist géén waarde toevoegen en waaraan in de praktijk tweederde van de tijd wordt besteed. Lean Manufacturing is geen wondermiddel, maar is een aanpak die de aandacht richt op die verspillingen waar de klant ook niet voor betaalt. Daarnaast biedt lean hulpmiddelen om ook daadwerkelijk verbeteringen te realiseren. POLCA- (Paired-cell Overlapping Loops of Cards with Autorization) POLCA is een systematiek om materiaalstromen effectief te kunnen beheersen in een productieomgeving met een hoge variëteit aan klantspecifieke producten. Het is een variant op Kanban, geschikt voor bedrijven die veel verschillende (klantspecifieke) producten maken. De ontdekker van POLCA, de Amerikaanse professor Rajan Suri, ziet POLCA als onderdeel van een bredere managementfilosofie, Quick Response Manufacturing (QRM), waarbij wachttijdbekorting de heilige graal is. Bij POLCA en QRM wordt de werkvloer opgedeeld in flexibele productiecellen, die alleen halffabrikaten voor elkaar maken als er bij de ontvangende productiecel capaciteit vrij is. Om dit te regelen wordt gebruik gemaakt van een soort Kanban-kaarten, die tussen de productiecellen worden uitgewisseld. Zoals bekend richt Lean Manufacturing zich op het elimineren van verspillingen zoals (tussen)voorraden. Productielijnen worden daartoe stroomsgewijs ingericht, waarna de doorvoer wordt geregeld met Kanban-kaarten. Dit zijn instructiekaarten die aan de materialen zijn gekoppeld en die bij verbruik van de materialen de aanvulling triggeren op voorgaande bewerkingsstations. Het Kanban-systeem maakt klantorder-gestuurde productie mogelijk, maar werkt alleen goed als het aantal productvarianten beperkt is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de productie van auto s in een aantal standaarduitvoeringen. Er zijn echter steeds meer bedrijven die enorm veel productvarianten maken, soms zelfs conform de wens van de klant. In dat geval faalt het Kanban-systeem. Sterker nog, het is dan ook niet mogelijk om de werkvloer op te delen in min of meer lineaire productiestraten, hetgeen toch één van de uitgangspunten is van Lean Manufacturing. Is er sprake van een complexe productmix, dan is het beter om de werkvloer op te splitsen in flexibele productiecellen. Binnen zo n cel voeren mensen en machines dan een bepaalde klasse van bewerkingen uit. In tegenstelling tot bij Lean Manufacturing is er geen sprake van een lineaire route die de orders afleggen. Page 6 of 10

7 Integendeel, de verschillende halffabricaten bewegen zich kriskras over de werkvloer, waar ze afhankelijk van het gewenste type eindproduct productiecellen naar keuze aandoen. Een belangrijk aspect van POLCA is dat de doorlooptijd sterk wordt verkort; 50% is vaak haalbaar. De voordelen zijn: kortere levertijden betere leverbetrouwbaarheid lagere voorraden onderhanden werk lagere eindvoorraden kortere feedback loops betere kwaliteitsbeheersing minder verspillingen. Invoering van POLCA gaat niet volgens een standaard aanpak. Maatwerk is nodig. De volgende elementen vormen hierbij de kern en komen bij alle invoeringen terug: definiëren van POLCA cellen creëren van POLCA loops bepalen van het aantal POLCA s opstellen van vrijgavelijsten draagvlak creëren in de organisatie. POLCA kan niet in alle soorten bedrijven succesvol worden ingevoerd. De criteria waaraan o.a. moet worden voldaan, zijn: discrete producten batchgewijze productie productflow tussen productiecellen relatief stabiele productroutings betrouwbaar planningssysteem (HLMRP) inzicht in bewerkingstijden, doorlooptijden, omsteltijden. Als een bedrijf een complexe productmix heeft, dan is POLCA superieur aan het Kanbansysteem. Om dit uit te leggen nemen we een drukkerij als voorbeeld. In deze drukkerij start elke order bij een desktop station: eenvoudig grafisch werk gaat naar het station Desktop Eenvoudig (DE), de overige orders beginnen bij werkcel Desktop Complex (DC). Daarna vervolgt de order zijn weg via Pre-press station Eenvoudig (PE) of Pre-press station Complex (PC). Tenslotte is er keuze uit twee drukpersen, één voor Afdrukken in één kleur (A1) en één voor Afdrukken in vier kleuren (A4). Als voorbeeld volgen we een order die de volgende route moet afleggen: DE (desktop eenvoudig) PE (pre-press eenvoudig) A4 (afdrukken vier-kleuren). Page 7 of 10

8 Aansturing met Kanban-loop (2007) Eerst proberen we het productieproces aan te sturen met Kanban. Impliciet wordt daarbij aangenomen, dat pre-press station PE voor elke mogelijke order beschikt over een kleine voorraad afkomstig van het toeleverende desktop station DE, zie stap 1 in de bovenstaande figuur. Aan deze voorraad (hier aangegeven met serienummer #089) is een Kanban-kaart verbonden. Zodra PE deze voorraad verbruikt, gaat de bijbehorende Kanban-kaart terug naar station DE (stap 2). Dit is voor DE het signaal om een nieuwe voorraad van artikel #089 voor werkcel PE te gaan maken (stap 3). De tussenvoorraad van dit artikel blijft daardoor zeer beperkt. Zijn er echter veel productvarianten, dan zijn er even zoveel tussenvoorraden nodig, dus totaal toch weer heel veel voorraad! Kortom, het Kanban-systeem werkt slecht als er veel verschillende producten worden gemaakt, zoals in de drukkerij. Erger nog, Kanban werkt dan helemaal niet! Elke order is in dit geval namelijk klantspecifiek, dus is het onmogelijk om halffabricaten op voorraad te hebben. In 1998 bedacht Rajan Suri daarom een variant op Kanban, genaamd POLCA. Ook nu wordt de productie van productiecellen op elkaar afgestemd, door daartussen instructiekaarten te laten circuleren. De visuele aansturing, een typisch Kanban-kenmerk, blijft dus behouden. Er is echter een cruciaal verschil: Een Kanban-kaart geeft aan een toeleverende cel opdracht om een op de kaart omschreven voorraad aan te vullen, terwijl een POLCAkaart slechts aangeeft dat op een afnemende cel productiecapaciteit vrijgekomen is. Voor wélk product maakt niet uit; op een POLCA-kaart staat daarom geen artikelnummer! Bij POLCA zijn er bovendien geen tussenvoorraden ten behoeve van nog niet bestelde producten. Om dit duidelijk te maken kijken we opnieuw naar de productieorder DE PE A4. Page 8 of 10

9 In het POLCA-systeem mag station DE pas gaan werken aan een order bestemd voor verdere verwerking op station PE, als aan twee voorwaarden is voldaan: De betreffende order is vrijgegeven voor de productie, dit wordt meestal geregeld via een ERP-systeem Station DE beschikt over tenminste één POLCA-kaart voor toelevering aan station PE (deze kaart geeft aan dat PE capaciteit vrij heeft om de order verder te verwerken). Een POLCA-kaart lijkt op een dominosteen, met aan de ene kant de gegevens van de toeleverende productiecel, en aan de andere kant gegevens over de ontvangende productiecel. In dit geval gaat het dus om een kaart DE/PE. Aansturing met POLCA-loop (2007) Heeft station DE zo n kaart en is de order vrijgegeven, dan start de productie (zie stap 1 in de bovenstaande figuur). Daarna wordt de order, samen met de DE/PE-kaart, overgedragen aan station PE. Dit station mag op zijn beurt pas verder werken aan de order als er capaciteit vrij is op het derde en in dit geval laatste bewerkingsstation, de vier-kleuren drukpers A4. Dit is het geval als station PE beschikt over tenminste één POLCA-kaart PE/A4. Om de order op het tussenliggende station PE te kunnen verwerken, moeten hieraan dus twee POLCA-kaarten verbonden zijn, een soort dominostraatje DE/PE PE/A4 (zie stap 2). Is productiecel PE klaar met de bewerking, dan gaat de DE/PE-kaart terug naar de toeleverende cel DE (stap 3a) en gaat de PE/A4-kaart samen met het product naar station A4 (stap 3b). De term POLCA verwijst niet alleen naar de ritmische afstemming van productiecellen op elkaar, maar het is ook een afkorting: Paired-cell Overlapping Loops of Cards with Autorization. Page 9 of 10

10 Paired-cell' geeft aan dat de productiecapaciteit van cellen op elkaar wordt afgestemd via circulerende POLCA-kaarten. De toevoeging overlapping verwijst naar het feit dat op een tussenliggende productiecel zoals PE twee POLCA-kaarten nodig zijn om iets te mogen produceren Doordat het POLCA-systeem geen tussenvoorraden van niet-bestelde producten kent, werkt dit prima in de drukkerij. Bovendien ontstaan er geen onnodige voorraden onderhanden werk. Op cel DE wordt immers alleen begonnen aan orders voor verdere bewerking op cel PE, als bekend is dat daar productiecapaciteit beschikbaar is. Is dat niet zo (er is dan geen DE/PE-kaart) dan zullen de operators van DE kiezen om te gaan werken aan orders bestemd voor andere afnemende cellen. Tot slot Elk verbeterconcept zal in de praktijk moeten kunnen rekenen op een breed draagvlak binnen de gehele organisatie om succesvol te kunnen worden toegepast. Elk effectief verbeterconcept is dus een delicate en weloverwogen combinatie van het inzetten van technische hulpmiddelen en het toepassen van de menselijke maat. Contact: IPM-Groep Hengelosestr. 705 NL 7521 PA Enschede - Tel: Page 10 of 10

Produceren met een filosofie! Verkorten en beheersen van doorlooptijden middels QRM en Polca

Produceren met een filosofie! Verkorten en beheersen van doorlooptijden middels QRM en Polca Produceren met een filosofie! Verkorten en beheersen van doorlooptijden middels QRM en Polca BOSCH Scharnieren in het kort Producent van klantspecifieke scharnieroplossingen (maatwerk) voor industriële

Nadere informatie

PRODU-TECH ALGEMEEN:

PRODU-TECH ALGEMEEN: Produ-Tech De enige aanvaardbare norm voor verliezen is nul! Pagina 1 van 5 De start voor een hogere productiviteit. Produ-Tech helpt productieteams maximaal te presteren. Methodes en technieken richten

Nadere informatie

Kaizen, Lean en Six Sigma. Verschillen en overeenkomsten. Bert van Eekhout

Kaizen, Lean en Six Sigma. Verschillen en overeenkomsten. Bert van Eekhout Kaizen, Lean en Six Sigma Verschillen en overeenkomsten Bert van Eekhout Van Eekhout Consulting Lean, Six Sigma & Supply Chain Optimisation Telefoon +31 318 641387 Mobiel +31 6 46241071 E-mail: beekhout@wxs.nl

Nadere informatie

Continue Procesverbetering Presentatie COPE

Continue Procesverbetering Presentatie COPE Continue Procesverbetering Presentatie COPE ir. Jekele H.Raukema vrijdag 1 november 2013 www.raukema.nl www.leanproductioncontrol.nl Raukema, Van Elk 1 Raukema Bedrijfsprocessen sinds 1994 Uitgevoerde

Nadere informatie

Lean Six Sigma. 1. Wat is het? Wat is Lean Six Sigma (LSS)?

Lean Six Sigma. 1. Wat is het? Wat is Lean Six Sigma (LSS)? 1. Wat is het? 2. Wat levert het me op? 3. Hoe werkt het? Lean, Six Sigma en DMAIC. 4. Wie gebruikt het? 5. Hoe maak ik een eerste stap? Lean Six Sigma 1. Wat is het? Wat is Lean Six Sigma (LSS)? Het gebruikt

Nadere informatie

ProduPlus. Wat is ProduPlus

ProduPlus. Wat is ProduPlus ProduPlus Wat is ProduPlus ProduPlus is een machine monitoring systeem welke ook functies heeft voor order registratie, product data beheer en preventief onderhoud. ProduPlus is ontwikkeld voor gebruik

Nadere informatie

Heidag NDC mediagroep 31 mei 2012 LEAN MANAGEMENT. Praktische toepassing

Heidag NDC mediagroep 31 mei 2012 LEAN MANAGEMENT. Praktische toepassing Heidag NDC mediagroep 31 mei 2012 LEAN MANAGEMENT Praktische toepassing Programma 09.30-09.45 uur: Ontvangst met koffie/thee en iets lekkers 10.00-12.30 uur: Workshop door Machtelt Dijk en Lucie Kraaijeveld

Nadere informatie

Presentatie 4 februari 2010

Presentatie 4 februari 2010 Presentatie 4 februari 2010 Een snelle, efficiënte en effectieve locale overheid met behulp van Lean Thinking Methodiek om bedrijfsprocessen snel, efficiënt en effectief in te richten Erik Faber Inhoud

Nadere informatie

ERP & Lean: Hoe kunnen ze elkaar versterken. 7 juni 2007

ERP & Lean: Hoe kunnen ze elkaar versterken. 7 juni 2007 ERP & Lean: Hoe kunnen ze elkaar versterken 7 juni 2007 Even voorstellen. Erik Meevis, partner bij KCLA KCLA: Groep onafhankelijke organisatieadviseurs Afkomstig uit MKB Gericht op productiebedrijven in

Nadere informatie

Als producent/leverancier moet je in de basis dingen maken en doen op de juiste manier en met de juiste middelen en waar de klant om vraagt.

Als producent/leverancier moet je in de basis dingen maken en doen op de juiste manier en met de juiste middelen en waar de klant om vraagt. World Class Manufacturing Als producent/leverancier moet je in de basis dingen maken en doen op de juiste manier en met de juiste middelen en waar de klant om vraagt. De juiste dingen, juist doen! Klinkt

Nadere informatie

Onderhoudsmanagement

Onderhoudsmanagement Onderhoudsmanagement De kosten besteedt aan onderhoud kunnen hoog oplopen. Het is interessant waar de kosten door worden veroorzaakt en hoe deze kosten beter beheerst kunnen worden? Onderhoud wordt al

Nadere informatie

Informatie over het uitvoeren van de Scanningtool

Informatie over het uitvoeren van de Scanningtool Polca scanningtool Inleiding: Oorsprong van de Scanningtool Deze Polcascan is voortgekomen uit de wens om organisaties te helpen bij het onderzoek of Polca een geschikt instrument zou kunnen zijn voor

Nadere informatie

Het toepassen van LEAN op het laboratorium. Hoe doe je dat?

Het toepassen van LEAN op het laboratorium. Hoe doe je dat? Het toepassen van LEAN op het laboratorium. Hoe doe je dat? Michiel de Ruiter De wereld verandert 1 Crisis?%Welke%crisis?% Toepassen van Lean 2 WAT is LEAN Lean is een andere wijze van denken. Lean bestaat

Nadere informatie

Workshop. Procesoptimalisatie. Ronde 1-11:25 tot 12:15 Ronde 2-12:20 tot 13:00 Zaal 1-3. Donderdag 23 mei 2013 Glenn Francois, Robbert van Overmeire

Workshop. Procesoptimalisatie. Ronde 1-11:25 tot 12:15 Ronde 2-12:20 tot 13:00 Zaal 1-3. Donderdag 23 mei 2013 Glenn Francois, Robbert van Overmeire Workshop Procesoptimalisatie Ronde 1-11:25 tot 12:15 Ronde 2-12:20 tot 13:00 Zaal 1-3 Donderdag 23 mei 2013 Glenn Francois, Robbert van Overmeire 1 Voorstellen Robbert van Overmeire (adviseur) Operational

Nadere informatie

Lean Labs. Benjamin Kemper (b.p.h.kemper@uva.nl) Six Sigma, Lean, en innovatie. Consultant en trainer IBIS UvA

Lean Labs. Benjamin Kemper (b.p.h.kemper@uva.nl) Six Sigma, Lean, en innovatie. Consultant en trainer IBIS UvA Lean Labs Six Sigma, Lean, en innovatie Benjamin Kemper (b.p.h.kemper@uva.nl) Consultant en trainer IBIS UvA Onderzoeker Kwantitatieve Economie Universiteit van Amsterdam Instituut voor Bedrijfs- en Industriële

Nadere informatie

Verspillingen ontdekken, analyseren en elimineren. Systematisch en blijvend oplossen. 29 april 2016

Verspillingen ontdekken, analyseren en elimineren. Systematisch en blijvend oplossen. 29 april 2016 Verspillingen ontdekken, analyseren en elimineren Systematisch en blijvend oplossen 29 april 2016 Onderwerpen Verspillingen ONT-dekken Verspillingen analyseren Verspillingen elimineren Opdracht Algemeen

Nadere informatie

Mike Kiens 06-53324274 www.kienologic.nl 1

Mike Kiens 06-53324274 www.kienologic.nl 1 Quick response manufacturing Quick Response Manufacturing? Wat is het? & whats in it for me? QRM is een bedrijfsbrede strategie om de reactiesnelheid en flexibiliteit van een organisatie te vergroten door

Nadere informatie

Welkom bij: Lean in de zorg Lean in de zorg is geen vraag, maar een uitgangspunt: het staat voor continu alles wat je doet verbeteren

Welkom bij: Lean in de zorg Lean in de zorg is geen vraag, maar een uitgangspunt: het staat voor continu alles wat je doet verbeteren Welkom bij: Lean in de zorg Lean in de zorg is geen vraag, maar een uitgangspunt: het staat voor continu alles wat je doet verbeteren 7 november 2013 voor innovatie in bedrijfsvoering Over Gjald Gjald

Nadere informatie

Duurzame automatiseringsoplossingen

Duurzame automatiseringsoplossingen A u t o m a t i o n S o l u t i o n s B u s i n e s s o p t i m a l i s a t i e d o o r P r o c e s I n t e g r a t i e Duurzame automatiseringsoplossingen Door mondiale ontwikkelingen en steeds sneller

Nadere informatie

Sm@rt Congres 2013 Succesvolle Marketing en Lean Six Sigma

Sm@rt Congres 2013 Succesvolle Marketing en Lean Six Sigma Sm@rt Congres 2013 Succesvolle Marketing en Lean Six Sigma Jeroen van Schreven Onze drive Kwaad over verspilling en daar wat aan willen doen! Oog voor verbeterpotentieel Hoe effectief en efficient is jullie

Nadere informatie

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended)

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) 8 Maanden ICM biedt u de mogelijkheid om het Lean Six Sigma Black Beltdiploma als pakket in 8 maanden tijd te te behalen. U start met Lean Six Sigma Green

Nadere informatie

Verbeter uw operationele rendement. Joris Aalberse BDO Consultants

Verbeter uw operationele rendement. Joris Aalberse BDO Consultants Verbeter uw operationele rendement Joris Aalberse BDO Consultants Joris Aalberse Professionele ervaring: Procesoptimalisatie in service en productie Lean Six Sigma Black Belt Ruime ervaring in diverse

Nadere informatie

van werken en heeft haar wortels tot voor de

van werken en heeft haar wortels tot voor de Lean voor FM (deel 1) Een manier van werken en verbeteren Ook in facilitaire omgevingen is het gebruik van Lean in opkomst. De kern ligt in het minimaliseren van verspillingen en het maximaliseren van

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling Procesoptimalisatie Procesoptimalisatie: Onderscheiden van concurrenten: Zodra u te maken heeft met toenemende concurrentie, is het belangrijk dat u zich kunt onderscheiden. Dit doet u onder meer door

Nadere informatie

Inleiding Logistiek, Hoofdstuk 2 13 april 2007

Inleiding Logistiek, Hoofdstuk 2 13 april 2007 Comptenties Inleiding Logistiek Hoofdstuk 2 Logistieke concepten Na het bestuderen van dit hoofdstuk kun je vertellen wat: een regelkring is; het doel is van logistiek; wat Value-Added Partnership inhoudt;

Nadere informatie

Nascholingsbijeenkomst BMTZ 27 september 2012

Nascholingsbijeenkomst BMTZ 27 september 2012 Lean als tool bij procesoptimalisatie binnen ziekenhuizen Nascholingsbijeenkomst BMTZ 27 september 2012 St. Elisabeth Ziekenhuis Bureau Zorg Innovatie Ronald Aalbersberg Laboratorium voor Medische Microbiologie

Nadere informatie

Lean Six Sigma De mindset, de essentie, de aanvullendheid en de succesfactoren

Lean Six Sigma De mindset, de essentie, de aanvullendheid en de succesfactoren Lean Six Sigma De mindset, de essentie, de aanvullendheid en de succesfactoren Kees Ahaus Research on Healthcare Organisation & Innovation, Faculteit Economie en Bedrijfskunde De mindset van Six Sigma

Nadere informatie

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN Klanten verwachten tegenwoordig een grotere leverbetrouwbaarheid, tegen lagere kosten, met betere kwaliteit en dat allemaal tegelijk. Diegenen

Nadere informatie

LEAN WERKEN IN DE BOUW

LEAN WERKEN IN DE BOUW Voor Gemeente Westland en VNO-NCW Westland-Delfland Naaldwijk, 4 juni 2015 Verzorgd door Weboma i.s.m. Maruna Maruna Opgericht 1996 Ons vak Procesverbeteren Ons doel Kennisoverdracht Specialisme Lean&

Nadere informatie

Stappenplan Aanpak Werkdruk voor de Meubelindustrie

Stappenplan Aanpak Werkdruk voor de Meubelindustrie Stappenplan Aanpak Werkdruk voor de Meubelindustrie Met dit stappenplan kunt u de werkdruk in uw organisatie binnen de Meubelindustrie aanpakken. U kunt dit stappenplan zelf in uw organisatie eenvoudig

Nadere informatie

CLean manufacturing. Verspilling elimineren

CLean manufacturing. Verspilling elimineren CLean manufacturing Lean produceren is strategische keuze 18 De belangstelling voor Lean Manufacturing neemt steeds meer toe in Nederland. Het concept kan een belangrijke bijdrage leveren aan de concurrentiepositie

Nadere informatie

4 Daagse Lean Management Training 13-10-2010

4 Daagse Lean Management Training 13-10-2010 Leren Zien Robert van der Weerdt Accent Organisatie Advies 1 www.accentadvies.nl Agenda Lean als methode Leren zien Aantal technieken Filmpje Andere verbetermethoden Theory of Constraints (TOC) Six Sigma

Nadere informatie

Voorwoord 6. 1. Basis van Lean. 2. Gemba cultuur. 3. Standaard werk. 4. Werkplekorganisatie. 5. Probleem oplossing (Kaizen)

Voorwoord 6. 1. Basis van Lean. 2. Gemba cultuur. 3. Standaard werk. 4. Werkplekorganisatie. 5. Probleem oplossing (Kaizen) 3 Hoofdstuk Inhoud blz. Voorwoord 6 1. Basis van Lean 2. Gemba cultuur 3. Standaard werk 4. Werkplekorganisatie met 5S 5. Probleem oplossing (Kaizen) 6. Nul fouten (Zero Defects) 1.1 Definitie Lean 1.2

Nadere informatie

PREACTOR UITMUNTEND IN SCHEDULING Denk je aan scheduling... dan denk je aan Preactor

PREACTOR UITMUNTEND IN SCHEDULING Denk je aan scheduling... dan denk je aan Preactor PREACTOR UITMUNTEND IN SCHEDULING Denk je aan scheduling... dan denk je aan Preactor Wanneer u de productieplanning wilt optimaliseren, de voorraad wilt verlagen en de Customer Service wilt verbeteren,

Nadere informatie

Waarom de planning uw productie in de war schopt. Arie Pieter van Wensveen Henk Moerman

Waarom de planning uw productie in de war schopt. Arie Pieter van Wensveen Henk Moerman Waarom de planning uw productie in de war schopt Arie Pieter van Wensveen Henk Moerman Deze sessie Wat kunt u verwachten? De blik van Lean Improvers Inspiratiesessie over planning Lean Improvers Ons speelveld

Nadere informatie

Lean Workshop 16 juni 2015

Lean Workshop 16 juni 2015 Lean Workshop 16 juni 2015 Wat is Lean? 2 De klant staat centraal Samen doelen bereiken en doorbraken realiseren Operationele Stabiliteit Kwaliteit Doorlooptijd Kosten per item Altijd op tijd De gevraagde

Nadere informatie

Lean: Kort-cyclisch verbeteren. Geen dieet maar life-style IHC de Zorgmakelaar Chantal Aarts & Lissy Hurkmans

Lean: Kort-cyclisch verbeteren. Geen dieet maar life-style IHC de Zorgmakelaar Chantal Aarts & Lissy Hurkmans Lean: Kort-cyclisch verbeteren Geen dieet maar life-style IHC de Zorgmakelaar Chantal Aarts & Lissy Hurkmans Programma Van individueel naar collectief leren Waar gaan we het niet over hebben deze workshop

Nadere informatie

Operational Excellence

Operational Excellence Operational Excellence Totaal oplossing voor Operational Excellence biedt inzage in verbeteringspotentieel For more information visit us at www.novotek.com 12/02/2015 Page 2 Agenda Wat is Operational Excellence?

Nadere informatie

Zo doen wij onderhoud bij Vrumona

Zo doen wij onderhoud bij Vrumona Zo doen wij onderhoud bij Vrumona Door: Ruud van der Burg / Maintenance Engineer Agenda 1 Inleiding 2 Feiten en cijfers / film ¾ min 3 4 5 6 TPM-PM Onderhoud door de jaren heen Verbeter processen Vragen?

Nadere informatie

Lean in mijn bedrijf, Waar moet ik beginnen?

Lean in mijn bedrijf, Waar moet ik beginnen? Lean in mijn bedrijf, Waar moet ik beginnen? Jacqueline Hofstede Ynova / Lean Innovation Network Symposium Hollander Techniek 17 10-2013 Waarom Lean? Om waarde te creëren voor klanten/eindgebruikers Om

Nadere informatie

De 7+ fasen in de implementatie van lean working

De 7+ fasen in de implementatie van lean working De 7+ fasen in de implementatie van lean working Lean working invoeren is geen project. Wel kan de implementatie beschreven worden in opeenvolgende fasen. Hier het generieke fasenplan. 1 Inleiding Lean

Nadere informatie

Duurzaamheid in productie en logistiek. Een toolbox van technieken en praktijken voor betere prestaties

Duurzaamheid in productie en logistiek. Een toolbox van technieken en praktijken voor betere prestaties Duurzaamheid in productie en logistiek Een toolbox van technieken en praktijken voor betere prestaties Voet Marnix, projectmanager INNOFLOW, Fedustria 15/12/2011 een gezamenlijk initiatief van: met steun

Nadere informatie

Ervaringen met LEAN Utrecht, 13-04-2010 Hans Evers

Ervaringen met LEAN Utrecht, 13-04-2010 Hans Evers Ervaringen met LEAN Utrecht, 13-04-2010 Hans Evers Wat is Lean Six Sigma? Het doel van Lean Six Sigma is om een zo snel, soepel en productief mogelijke waardestroom naar de klant toe mogelijk te maken

Nadere informatie

Werken met OEE (Overall Equipment Effectiveness)

Werken met OEE (Overall Equipment Effectiveness) Werken met OEE (Overall Equipment Effectiveness) H.S.T. LeanKMO www.leankmo.be Email: info@leanschmitz.be Tel 016 44 84 64 GSM 0475 964098 BTW BE 0865.205.257 Eric Schmitz Inleiding Goed bezig zijn kan

Nadere informatie

5S: de vijf stappen nader uitgelegd

5S: de vijf stappen nader uitgelegd 1. Stap 1 van 5S: de eerste stap: Selecteren Met geringe inspanning een aanzienlijke besparing De kracht van eenvoud wordt in bedrijven onderschat, je kunt je er twee zaken bij voorstellen: de vereenvoudiging

Nadere informatie

Inleiding Logistiek, Inleiding 13 april 2007

Inleiding Logistiek, Inleiding 13 april 2007 Inleiding Inleiding Logistiek Inleiding Logistiek in het leven van alledag Doel van de cursus Wat is logistiek? Plannen en beheersen Waarom logistiek? Logistiek is maatwerk Kosten en baten van logistiek

Nadere informatie

Visual Link Software: MES Integration

Visual Link Software: MES Integration Visual Link Software: MES Integration Maakt uw productieproces flexibeler, efficiënter en inzichtelijker VISUAL LINK SOFTWARE Visual Link Software: MES Integration by Hellebrekers Maakt uw productieproces

Nadere informatie

Overview Verbetermethodieken

Overview Verbetermethodieken Overview Verbetermethodieken Leenders Consultancy Peter Leenders 17 januari 2012 25-1-2012 www.leendersconsultancy.nl www.leannoordholland.nl peter@leendersconsultancy.nl 06-53279610 1 Voorstellen Peter

Nadere informatie

Lean management in een paar minuten

Lean management in een paar minuten management in een paar minuten Introductie De term staat voor slimmer, sneller en slanker alles met de helft doen: slimmer werken, niet harder! is een managementfilosofie en een bedrijfsstrategie Focus

Nadere informatie

Minder overdrachtstijd in 5 stappen! Resultaatgerichte Lean Six Sigma handleiding

Minder overdrachtstijd in 5 stappen! Resultaatgerichte Lean Six Sigma handleiding Minder overdrachtstijd in 5 stappen! Resultaatgerichte Lean Six Sigma handleiding Werkgevers in de zorg staan voor een paradoxale uitdaging: meer doen met minder, zonder dat medewerkers het plezier in

Nadere informatie

Kennismaken met LEAN Verbetertips en trucs

Kennismaken met LEAN Verbetertips en trucs Kennismaken met LEAN Verbetertips en trucs 21.08.2014 Tobias op den Brouw Remco Glashouwer Ons doel van vandaag Informatie geven Aan de hand van 11 tips Kennis delen Onze praktijkervaringen met jullie

Nadere informatie

TIJDSTUDIES IN DE PRAKTIJK

TIJDSTUDIES IN DE PRAKTIJK NUT VAN TIJDSTUDIES VOOR HET METEN VAN VERSPILLINGEN Good enough never is TIJDSTUDIES IN DE PRAKTIJK Het nut van tijdstudies voor het meten van verspillingen Auteur Drs. Carla van der Weerdt RA is managing

Nadere informatie

Informatiebrochure Lean Facilitator Cursus

Informatiebrochure Lean Facilitator Cursus Informatiebrochure Lean Facilitator Cursus Training Lean Manufacturing voor facilitators/coördinatoren Het implementeren van Lean manufacturing doe je niet zomaar. Het succesvol invoeren van deze manier

Nadere informatie

Lean Production Game

Lean Production Game Lean Production Game 1. spelronde 1 (job shop + push) 1.1. Wat was uw functie? Vermeld uw metingen indien je consultant was Ik was arbeider en moest de wielen van de wagentjes monteren. 1.2. Welke Logistieke

Nadere informatie

Bouwen voor Zorg. Meer tijd voor zorg door bedrijfsprocesgericht ontwerpen van zorgvastgoed

Bouwen voor Zorg. Meer tijd voor zorg door bedrijfsprocesgericht ontwerpen van zorgvastgoed Bouwen voor Zorg Meer tijd voor zorg door bedrijfsprocesgericht ontwerpen van zorgvastgoed Meer tijd voor Zorg Introductie De Nederlandse zorgmarkt verandert snel en drastisch. Door vergrijzing en een

Nadere informatie

Denken in processen. Peter Matthijssen. Business Model Innovation. Business Process Management. Lean Management. Enterprise Architecture

Denken in processen. Peter Matthijssen. Business Model Innovation. Business Process Management. Lean Management. Enterprise Architecture Denken in processen Peter Matthijssen Introductie BiZZdesign Consultancy Training Tools Best practices Business Model Innovation Business Process Management Lean Management Enterprise Architecture Wereldwijd

Nadere informatie

5S: gestructureerde methode om werkplekken te organiseren en standaardiseren

5S: gestructureerde methode om werkplekken te organiseren en standaardiseren Lean voor FM Inhoud Inleiding Wat kan Lean voor de facilitaire branche betekenen? De bodem onder Lean Vijf Lean principes 5S: gestructureerde methode om werkplekken te organiseren en standaardiseren Zeven

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

Lean IT. Als je het niet ziet, dan kun je het niet verbeteren

Lean IT. Als je het niet ziet, dan kun je het niet verbeteren Lean IT Als je het niet ziet, dan kun je het niet verbeteren 2015 Agenda Wat willen we bereiken met IT? Omdat het kan? Nee, omdat het moet! Bear crossing Zo maar een voorbeeld Lean IT Lean wat is het?

Nadere informatie

Six Sigma. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Six Sigma. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Six Sigma Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 INTRODUCTIE...

Nadere informatie

Lean Grafimedia Theorie naar praktijk (2014 / 2015) Tobias op den Brouw Remco Glashouwer

Lean Grafimedia Theorie naar praktijk (2014 / 2015) Tobias op den Brouw Remco Glashouwer Lean Grafimedia Theorie naar praktijk (2014 / 2015) Tobias op den Brouw Remco Glashouwer Wie zijn wij Deze presentatie Vertalen van de ervaringen van de laatste 2 jaar LEAN Grafimedia naar praktisch actieplan

Nadere informatie

Uitgebreide implementatieondersteuning

Uitgebreide implementatieondersteuning Uitgebreide implementatieondersteuning Overstappen op een nieuw leermiddel of een digitaal concept brengt altijd enige onzekerheid met zich mee. Om deze onzekerheid te minimaliseren begeleidt ThiemeMeulenhoff

Nadere informatie

OWE: Slim meten = verbeteren

OWE: Slim meten = verbeteren Trefwoorden Overall Work Efficiency Personeelseffectiviteit Verbeterpotentieel Auteur Danielle Quarles van Ufford OWE: Slim meten = verbeteren De Overall Work Efficiency-methode (OWE) is gebaseerd op de

Nadere informatie

De 17 principes van lean working

De 17 principes van lean working De 17 principes van lean working Lean working kan samengevat worden in 17 basis principes. De totale aanpak is hieruit opgebouwd. Het kennen en beheersen van de principes is belangrijk voor de continu

Nadere informatie

Slimmer produceren bij SU Oss. Piet Klapwijk, QA/SHE Manager SU Oss, Unilever NL. Bert Beekmans, QA Officer SU Oss, Unilever NL

Slimmer produceren bij SU Oss. Piet Klapwijk, QA/SHE Manager SU Oss, Unilever NL. Bert Beekmans, QA Officer SU Oss, Unilever NL Slimmer produceren bij SU Oss Piet Klapwijk, QA/SHE Manager SU Oss, Unilever NL Bert Beekmans, QA Officer SU Oss, Unilever NL Slimmer produceren bij SU Oss Opbouw presentatie: -Inleiding over Unilever

Nadere informatie

Let s Connect 2012. How to connect de supply chain: LEAN

Let s Connect 2012. How to connect de supply chain: LEAN 1 Let s Connect 2012 How to connect de supply chain: LEAN VAN LENTE & DE VOS 2 Bedrijfskundig adviesbureau Opgericht in 1990 Doel: Methode: Technieken: Optimaliseren van MKBorganisaties (25-500 fte s)

Nadere informatie

Wat bepaalt succes van een APS?

Wat bepaalt succes van een APS? Wat bepaalt succes van een APS? INLEIDING Ooit stond ik aan het hoofd van een bedrijf waar de invoering van een planningssysteem mislukt is. Inmiddels zijn er nieuwe planningssystemen: zou het daar wel

Nadere informatie

Verspillingen leren voorkomen

Verspillingen leren voorkomen Verspillingen leren voorkomen met Lean Praktische opleiding van The Lean Six Sigma Company Wat is Lean? Lean leert u op een andere manier kijken naar organisaties. Het is een verbetermethodiek om verspillingen

Nadere informatie

LEAN MANAGEMENT BIJ WONINGCORPORATIES

LEAN MANAGEMENT BIJ WONINGCORPORATIES LEAN MANAGEMENT BIJ WONINGCORPORATIES Good enough never is LEAN MANAGEMENT BIJ WONINGCORPORATIES Hoe Lean Management kan helpen in een onstuimige wereld Auteur Drs. Carla van der Weerdt RA is Managing

Nadere informatie

Lean Management. HvA Alumni 20 november 2008

Lean Management. HvA Alumni 20 november 2008 Lean Management HvA Alumni 20 november 2008 Excellence: Practical Guidance Martin van Zanten: Manager Operations - Werkzaam bij Valspar: Producent van autoreparatielakken Rogier de Kreek: Manager Production

Nadere informatie

SCM stroomopwaarts (H4 pg 101-104, en H6) K. Melaerts - KHLeuven, dpt G&T

SCM stroomopwaarts (H4 pg 101-104, en H6) K. Melaerts - KHLeuven, dpt G&T SCM stroomopwaarts (H4 pg 101-104, en H6) K. Melaerts - KHLeuven, dpt G&T SCM stroomopwaarts Verbeterconcepten Supply mgm = Efficient replenishment = goederenstroombeheersing erop gericht om alle schakels

Nadere informatie

Wim Ottenhoff, Jan Verbeek, 4 december 2012. PLM in de keten Overzicht en status project

Wim Ottenhoff, Jan Verbeek, 4 december 2012. PLM in de keten Overzicht en status project Wim Ottenhoff, Jan Verbeek, 4 december 2012 PLM in de keten Overzicht en status project Agenda 1. Achtergrond 2. Problematiek 3. Het project 4. Aanpak 5. De pilots 6. Conclusies 7. Actuele status 8. Vragen

Nadere informatie

Een vergelijking van hydraulische en elektrisch aangedreven spuitgietmachines: Wanneer is produceren met een elektrische machine voordeliger?

Een vergelijking van hydraulische en elektrisch aangedreven spuitgietmachines: Wanneer is produceren met een elektrische machine voordeliger? Een vergelijking van hydraulische en elektrisch aangedreven spuitgietmachines: Wanneer is produceren met een elektrische machine voordeliger? Dit artikel is eerder gepubliceerd in Sprint Innovatief 2010,

Nadere informatie

Het in kaart brengen van de Supply Chain. Customer Solutions

Het in kaart brengen van de Supply Chain. Customer Solutions Het in kaart brengen van de Supply Chain Customer Solutions Het in kaart brengen van de Supply Chain Werkt u aan het verbeteren van supply chain management in uw organisatie? Het in kaart brengen van uw

Nadere informatie

Innovatiecongres 25 juni 2014 Innoveren met Lean Six Sigma

Innovatiecongres 25 juni 2014 Innoveren met Lean Six Sigma Innovatiecongres 25 juni 2014 Innoveren met Lean Six Sigma 1. Overzicht actieve partners juni 2014 Noord-Holland: OM, ZM, RN, Kmar, RvdK, politie Noord-Nederland: politie, OM, 3RO, ZM, RvdK, NIFP Amsterdam:

Nadere informatie

Koppelen van werelden!

Koppelen van werelden! Koppelen van werelden! Maakindustrie Nefit-Bosch Simulatie Ergo-Design Industriële Automatisering Hollander Techniek Nefit 2 Doelstelling Verkorten Time-to-Market bij Request for Change Case Nefit Verschillende

Nadere informatie

Order 2 Cash Professional

Order 2 Cash Professional Order 2 Cash Professional Keser Academy Steeds meer bedrijven brengen focus aan in het Order-2-Cash proces. Het zijn dan ook de customerservicemedewerkers die naast kritisch bekijken of de processen nog

Nadere informatie

Trainingsaanbod SourcePower Academy

Trainingsaanbod SourcePower Academy Trainingsaanbod SourcePower Academy AGILE & SCRUM EXPERIENCE NAAM HOOFDTRAINERS Gert van de Krol, Pim Luth en Henk Ledderhof Twee dagdelen EUR 375,00 Maximaal 12 Scrum is een framework voor het Agile managen

Nadere informatie

Lean Six Sigma trainingen voor HR-professionals

Lean Six Sigma trainingen voor HR-professionals Feit: Lean-trajecten zijn succesvoller als HR betrokken is. HR speelt een cruciale rol bij het introduceren van Lean in een organisatie. Het is de smeerolie die draagvlak creëert, iedereen aan boord houdt

Nadere informatie

Lean Six Sigma binnen AEGON

Lean Six Sigma binnen AEGON SPIder Jaarconferentie 2008 Julien Sterk September 2008 AEGON wereldwijd Wereldwijd Ruim 30.000 medewerkers Actief in meer dan 20 landen in Europa, Amerika en Azië, met omvangrijke activiteiten in Verenigde

Nadere informatie

Kosten verlaging: Slank en slagvaardig Over de levenscyclus

Kosten verlaging: Slank en slagvaardig Over de levenscyclus Kosten verlaging: Slank en slagvaardig Over de levenscyclus Inleiding : de uitdaging van lean production Denken in toegevoegde waarde ( value ) Organiseren in stromen ( flow ) De afnemer bepaalt wat nodig

Nadere informatie

Producten. Jos Fessl en Hessel Visser. Dirt detector. Organisatie. Organisatie. Crack detector. Sorteren en verpakken tot 180.

Producten. Jos Fessl en Hessel Visser. Dirt detector. Organisatie. Organisatie. Crack detector. Sorteren en verpakken tot 180. Organisatie opgericht 1947 Hoofdvestiging Barneveld 43.000 m² Dochters: USA, UK, China en Japan 360 medewerkers Jos Fessl en Hessel Visser Resp. Operations manager en voormalig consultant bij Moba 2 Organisatie

Nadere informatie

Let s go Gemba Operationele uitmuntendheid op de werkvloer. Jan Angenon: Manager Operations Excellence, BMI-C Belgium

Let s go Gemba Operationele uitmuntendheid op de werkvloer. Jan Angenon: Manager Operations Excellence, BMI-C Belgium Let s go Gemba Operationele uitmuntendheid op de werkvloer Jan Angenon: Manager Operations Excellence, BMI-C Belgium Uitgangssituatie In 2009 werd de strategie van het nieuwe Barco gedefinieerd. Operational

Nadere informatie

Preactor Case Study. Historie. Missie & Strategie

Preactor Case Study. Historie. Missie & Strategie Historie Royal Sens, opgericht in 1896, is werkzaam in de verpakking producerende sector en richt zich met name op de productie van papier- en kunststof etiketten, gesneden, gestanst én van de rol. De

Nadere informatie

De grote logistieke petje op petje af quiz. Vereniging Klantordergestuurde Logistiek Wouter Lagendijk (Mitopics) Jauco Martens (IPL Consultants)

De grote logistieke petje op petje af quiz. Vereniging Klantordergestuurde Logistiek Wouter Lagendijk (Mitopics) Jauco Martens (IPL Consultants) De grote logistieke petje op petje af quiz Vereniging Klantordergestuurde Logistiek Wouter Lagendijk (Mitopics) Jauco Martens (IPL Consultants) KOG Systems 3 & 4 Juni 2009 Waar staat KOG systems voor?

Nadere informatie

DE WERKPLEK ALS BASIS VOOR WINSTGEVENDHEID

DE WERKPLEK ALS BASIS VOOR WINSTGEVENDHEID DE WERKPLEK ALS BASIS VOOR WINSTGEVENDHEID CORBO helpt u met het vinden van de juiste oplossing voor de after sales! Leveren van kwaliteit en efficiënt werken zijn belangrijke succesfactoren binnen de

Nadere informatie

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel Ontwikkelaar ICT Doel Ontwikkelen en ontwerpen van ICT-producten, binnen overeen te komen dan wel in een projectplan vastgelegde afspraken ten aanzien van tijd, budget en kwaliteit, opdat overeenkomstig

Nadere informatie

Operational Excellence nieuwe stijl

Operational Excellence nieuwe stijl Operational Excellence nieuwe stijl Presentatie productie werkgroep chemische bedrijven 27 maart 2008 Joes Wigman Roel Notermans Boodschap van deze presentatie (1) Operational Excellence: is van belang

Nadere informatie

7/06/2016. Lean bouwen in de praktijk. Principes van lean Historiek. Principes van lean Definitie. Principes van lean

7/06/2016. Lean bouwen in de praktijk. Principes van lean Historiek. Principes van lean Definitie. Principes van lean Lean bouwen in de praktijk Master title - 07-06-16 - Page 1 Historiek 1900 1945 1965 1980 1993 LEAN (MIT) LEAN CONSTRUCTION Master title - 07-06-16 - Page 2 Master title - 07-06-16 - Page 3 1 Master title

Nadere informatie

Auteur Helen van Meeuwen de Jong Datum 6 juni 2016. Introductie in Lean management Apotheek Partners Congres 2016

Auteur Helen van Meeuwen de Jong Datum 6 juni 2016. Introductie in Lean management Apotheek Partners Congres 2016 Auteur Helen van Meeuwen de Jong Datum 6 juni 2016 Introductie in Lean management Apotheek Partners Congres 2016 Programma 5 principes van Lean Huis van Lean Implementatie Lean is een manier om processen

Nadere informatie

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The Road to Working Capital Excellence Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The road to Working Capital Excellence Vraag Aanpak Toepassing Resultaat Quick

Nadere informatie

2thePoint Project Software. Software voor projectmatig produceren

2thePoint Project Software. Software voor projectmatig produceren 2thePoint Project Software Software voor projectmatig produceren 2thePoint Project Software Software voor bedrijven die projectmatig werken 2thePoint software 2thePoint Software heeft een geheel nieuw

Nadere informatie

Inhoud in vogelvlucht

Inhoud in vogelvlucht Inhoud in vogelvlucht Over de auteurs... xiii Dankwoord... xv Inleiding... 1 Deel I: De grondbeginselen van Lean Six Sigma... 7 Hoofdstuk 1: De definitie van Lean Six Sigma... 9 Hoofdstuk 2: De beginselen

Nadere informatie

VOICE OF THE CUSTOMER

VOICE OF THE CUSTOMER 4/20/ E-BOOK VOICE OF THE CUSTOMER Gratis e-book leansixsigmatools.nl Introductie Bij Six Sigma staat het denken vanuit de behoeften van de klant centraal. Juist de vertaling van de stem(men) van de klant(en)

Nadere informatie

LabelMaster. Software voor de wapeningsstaalindustrie

LabelMaster. Software voor de wapeningsstaalindustrie Software voor de wapeningsstaalindustrie 1. Beschrijving is een programma voor de planning, sturing en beheersing van het productieproces in buigcentrales en prefabfabrieken. Het maakt het beheer van stamgegevens

Nadere informatie

Werken vanuit een nieuw netwerk bedrijfsmodel. Scheiding tussen frontoffice en backoffice

Werken vanuit een nieuw netwerk bedrijfsmodel. Scheiding tussen frontoffice en backoffice Werken vanuit een nieuw netwerk bedrijfsmodel Scheiding tussen frontoffice en backoffice Agenda Uitgangspunten Contouren van het nieuwe bedrijfsmodel Hoe ondersteunen we dat met de business hub? Trends

Nadere informatie

Uw specialist in technisch management

Uw specialist in technisch management IP-Solutions Het technisch beheer van installaties staat onder druk. De toenemende concurrentie, kostendruk en veranderende wet- en regelgeving vraagt om grotere transparantie, flexibiliteit en efficiency.

Nadere informatie

13-11-2014. Lean Management Uw praktijkvoering kan slimmer, sneller, slanker. Wie zijn wij. En u bent?

13-11-2014. Lean Management Uw praktijkvoering kan slimmer, sneller, slanker. Wie zijn wij. En u bent? Lean Management Uw praktijkvoering kan slimmer, sneller, slanker 19 november 2014 Paul van Tiel TNO Management Consultants (06-51591897) Wie zijn wij TNO Management Consultants werkt aan het succes van

Nadere informatie

Referentie. Vraag. Levering. Ontwerp van universeel werkstation Adviesrapport met investeringsvoorstel. Resultaat

Referentie. Vraag. Levering. Ontwerp van universeel werkstation Adviesrapport met investeringsvoorstel. Resultaat Ontwerp werkplekinrichting voor de assemblage van pneumatische ventielen Verbetering concurrentiepositie vestiging in NL ten opzichte van lage lonen landen Ontwerp van universeel werkstation Adviesrapport

Nadere informatie