Ervaringen met LEAN Utrecht, Hans Evers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ervaringen met LEAN Utrecht, 13-04-2010 Hans Evers"

Transcriptie

1 Ervaringen met LEAN Utrecht, Hans Evers

2 Wat is Lean Six Sigma? Het doel van Lean Six Sigma is om een zo snel, soepel en productief mogelijke waardestroom naar de klant toe mogelijk te maken Lean Six Sigma bestaat uit twee complementaire benaderingen: LEAN: gericht op het elimineren van verspilling, het reduceren van de totale (end-to-end) doorlooptijd en op een ongehinderde doorstroming (flow) van de werkzaamheden. SIX SIGMA: gericht op reductie van variatie en het aantal fouten Fouten Bewerkingstijd Wachttijd Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5 Doorlooptijd LEAN 2 2

3 Proces bestaat uit. Postrondes Voorraad 1 1. Tijd waarin in het proces niet wordt gewerkt aan de aanvraag. 2. Tijd besteed aan activiteiten die het proces vertragen maar niet bijdragen aan het resultaat. 3. Tijd besteed aan activiteiten in het proces die bijdragen aan het resultaat. Omschakeltijd Onnodig transport Re-work Kopiëren Verzamelen info Overdracht Onnodige controles Daadwerkelijk typen van toelichting Voeren van adviesgesprek Daadwerkelijk typen van offerte 2 3 Wachttijd Bruto bewerkingstijd Netto bewerkingstijd LEAN 3 3

4 Wat te doen met welke type activiteiten? Waardetoevoegende Activiteiten (5%) Niet waardetoevoegende, maar noodzakelijke Activiteiten (20-30%) Optimaliseren Reduceren Niet waardetoevoegende, niet noodzakelijke Activiteiten (70-75%) Elimineren LEAN 4 4

5 De 7 vormen van verspilling Verspilling is alles dat niet kan worden omschreven als de minimumhoeveelheid materieel, materiaal, onderdelen, ruimte en werknemerstijd, die absoluut noodzakelijk is om waarde toe te voegen vanuit het perspectief van de klant. T I M : Transport : Inventory (Voorraad) : Motion (Bewegingen) 1. Verspilling bij transport 2. Verspilling bij voorraadbeheer 3. Verspilling door overbodige bewegingen W O O D : Wachttijd : Overproductie : Overbewerking : Defecten (Fouten) 4. Tijdverspilling 5. Verspilling door overproductie 6. Verspilling door dubbele activiteiten (Bron; Training Lean) 7. Fouten LEAN 5 5

6 Werkvoorraad (WIP) verbergt verspilling Zee van WIP PRODUCT VERANDERING SLECHTE PLANNING KWALITEITS PROBLEMEN FOUTEN NIET GEBALANCEERDE PRODUCTIELIJN GEBREK AAN HOUSE KEEPING GEBREK AAN FLEXIBILITEIT SYSTEEM STORINGEN LANGE TRANSPORT- TIJDEN AANLEVER VENDOR PROBLEMEN DELIVERY GROTE BATCHES COMMUNICATIE PROBLEMEN LEAN 6 6

7 Gereduceerde werkvoorraad maakt verspilling zichtbaar PRODUCT VERANDERING SLECHTE PLANNING KWALITEITS PROBLEMEN FOUTEN NIET GEBALANCEERDE PRODUCTIELIJN GEBREK AAN HOUSE KEEPING GEBREK AAN FLEXIBILITEIT SYSTEEM STORINGEN LANGE TRANSPORT- TIJDEN AANLEVER VENDOR PROBLEMEN DELIVERY GROTE BATCHES COMMUNICATIE PROBLEMEN LEAN 7 7

8 Verdere reductie brengt nog meer inzicht in verspilling PRODUCT VERANDERING SLECHTE PLANNING KWALITEITS PROBLEMEN FOUTEN NIET GEBALANCEERDE PRODUCTIELIJN GEBREK AAN HOUSE KEEPING GEBREK AAN FLEXIBILITEIT SYSTEEM STORINGEN LANGE TRANSPORT- TIJDEN AANLEVER VENDOR PROBLEMEN DELIVERY GROTE BATCHES COMMUNICATIE PROBLEMEN LEAN 8 8

9 De klant als uitgangspunt Alle activiteiten voegen maximale waarde toe Minimale kosten Dus een klant Geen verspillingen om door klant vereiste kwaliteit Juiste kwaliteit krijgt wat hij nodig heeft, op het juiste moment en zonder op het vroegst mogelijke tijdstip te leveren (volgens afspraak) Minimale tijd fouten LEAN 9 9

10 VOC/VOB - Kritische succesfactor KPI s KPI s Doorlooptijd Kritische Succes Factoren VOC VOB Kritische Succes Factoren Eerste Keer Goed Bewerkingstijd Risico s LEAN 10 10

11 Hoe kan Lean hierbij helpen? Hele keten van klant tot klant wordt integraal onderzocht Vertrekpunt zijn eisen van de klant (VOC: snelheid en kwaliteit) én eisen van de business (VOB: kosten en beheersing risico s) Leidt snel tot zichtbare verbetering Focus ligt op elimineren van activiteiten die geen waarde toevoegen voor klant en bank; verspilling Rol manager en teamleider is essentieel: continue monitoren; erop sturen en signaleren van verbetermogelijkheden Medewerkers uit de hele keten worden betrokken Wordt wereldwijd gebruikt; bedrijven die deze aanpak geïmplementeerd hebben functioneren structureel beter en hebben tevreden klanten LEAN 11 11

12 IST workshops gehouden om de procesketens en knel- en verbeterpunten in kaart te brengen De totale procesketen is in kaart gebracht aan de hand van concrete voorbeelden Estafette-stokje Verschillende rondes vastgelegd: wat is belangrijk voor de klant en voor de bank? wat zijn de processtappen? wat zijn de belangrijkste eigenschappen (behandeltijd, doorlooptijd etc.)? wat zijn de voornaamste knel- en verbeterpunten? LEAN 12 12

13 Lean is een aanpak voor gestructureerd en continu verbeteren Principes: Klant bepaalt wat kwaliteit is, wat waarde is Bij het maken van een procesontwerp wordt intensief samengewerkt Beslissingen worden gebaseerd op data en feiten Aanpak bestaat uit vijf fasen: 1. Define - Definiëren 2. Measure - Meten 3. Analyze - Analyseren 4. Improve - Verbeteren 5. Control - Controleren LEAN 13 13

14 Fasering Lean-aanpak DLT 2 weken BWT 2 weken Definitie Baseline Scope (SIPOC) VOC VOB IST workshops Knelpunten Verbeterideeën DLT 4-8 weken BWT 3-6 weken Meten Analyse- en oplossingsrich ting Herontwerp SOLL richting Initiële RFC s DLT 1-2 weken BWT 0,5 1 week Globaal ontwerp Improve DLT 1-3 maanden BWT 1-4,5 maanden SOLL procesketens Verbeterpotentieel Concretisering RFC s Detail ontwerp Proces beschrijving Proceshandboek Implementatie en borging LEAN 14 14

15 DE AFBAKENING VAN HET PROCES IN TERMEN VAN INPUT EN OUTPUT (SIPOC) Wat gaat het proces in Wat komt het proces uit Bron Input Output Bestemd voor Leverancier Factuur Pakbon/Afleverbon Betaling Leverancier Manager Bestelbon Betalingsoverzicht Manager P&C Medewerker Soms mail, soms niets Facturen (+pakbon) Archief Inhurende manager Urenbriefje Boeking Grootboek Transportbedrijf Pakbon/Afleverbon Info voor planning Planning en Control Directie Contract/getekende offerte P&C Paravenlijst LEAN 15 15

16 De klant vindt Wat vindt de klant belangrijk (VOC)? LEAN 16 16

17 voice of the customer Voice of the customer (VOC) Wat vindt de klant belangrijk? 1. De klant wil snelheid, gemak en transparantie in de dienstverlening van de bank 2. De klant wil dat de producten goed op zijn wensen zijn afgestemd 3. De klant wil dat bank uit zichzelf met tips en adviezen komt (niet alleen waneer een probleem zich voordoet) 4. De klant wil het gevoel hebben dat bank weet wat er bij hen en in de branche speelt en daarop proactief inspeelt 5. De klant wil zich gewaardeerd voelen 6. Kennis van medewerkers over financiële producten 7. De klant wil de 'beste koop 8. De klant wil snel de juiste persoon aan de telefoon krijgen 9. De klant wil dat afspraken worden nagekomen 10.De klant wil zoveel mogelijk bankzaken in één keer geregeld hebben LEAN 17 17

18 De bank vindt Wat vindt de bank belangrijk (VOB)? LEAN 18 18

19 voice of the business Voice of the business (VOB) Wat vindt de business belangrijk? 1. Een duurzame rendabele relatie met de klant 2. Gezonde risicohouding; verantwoord risico nemen 3. Risicobeheersing; indicatoren die inzicht bieden in de risico's in de klant- en productenportefeuille 4. Risicospreiding: inzicht in de opbouw van de totale portefeuille, zekerheden 5. Een goede opbrengst tegen acceptabele kosten 6. Voldoen aan wet- & regelgeving 7. Efficiency; aanvragen en revisies efficiënt uitvoeren volgens de gedefinieerde doorlooptijden 8. Deskundige medewerkers 9. Goede dienstverlening aan klanten 10.Optimale cross-selling LEAN 19 19

20 Het huidige proces ziet er als volgt uit en duurt..met handelingen Aanvragen financiering Klant Intern account manager Account manager Manager Corporate Banking Kredietbeoordelaar KRM Voorafstemming Krediet- Commissie afspraak maken Opvragen informatie Voor bereiden 1 e gesprek Voor bereiden 1 e gesprek 1 e gesprek Opstellen aanvraag Aantekeningen gesprek Toetsing Toetsing Terug koppeling (telefonisch) Bespreken aanvraag Opstellen toelichting Toetsing, notuleren & terugkoppelen Offreren 2 e gesprek Dossier naar LAC sturen Aktes tekenen Terugsturen stukken naar LAC Kredietbeoordelaar RN Toetsing, notuleren & terugkoppelen Medew. LAC Aktes Aktes Administratieve opmaken controleren afhandeling LEAN 20 20

21 Het huidige Advies- en verkoopproces Klant Klant maak t afspr k Klant weeg t Afste m- ming Klant teken t Klant teken t Klant krijgt geld KCC Inventariseren klantvraag Cobi Voorbereiden & plannen 1 ste gesprek Adviseur Voorbereiden Adviseren Uitwerken aanvraag Opstellen offerte Offreren Afhandelen KRM Fiatteren LAC Opstellen overige akten Uitboeken financiering Archiveren Bewerkingstijd (uur) Doorlooptijd (dagen) Wachttijd (dagen) LEAN 21 21

22 Gebaseerd op de VOC/VOB kent het huidige proces een aantal knelpunten VOC/VOB Huidige proces Knelpunten LEAN 22 22

23 Nog te doen: IST-situatie in kaart brengen en mogelijke knelpunten valideren Huidige proces verwerken transactie Processtap Knelpunten Klant 1 2 Ontvangen Navragen Klant levert niet juiste documenten aan Klant boekt over zonder duidelijke omschrijving Contact opnemen met klant vanwege onduidelijkheid transactie 1 Adm. Ondersteuner Verkoopondersteuner Adviseur Bespreken Verwerken Controleren Archiveren Klant wijzen op kosten extra aflossing of juistheid aanleveren betalingsopdracht Handmatig controleren betalingsopdracht Handmatig vergoedingsrente berekenen Opdracht bijschrijven op de outputlijst Opdracht goedkeuren Toewijzen Betalingsopdrachten en originele nota s archiveren LEAN 23 23

24 Deze genoemde knelpunten kunnen met behulp van een aantal verbetervoorstellen worden weggehaald Knelpunten Oorzaken Verbetervoorstellen LEAN 24 24

25 Vervolgens kunnen de verbetervoorstellen ook worden geclassificeerd volgens het INK model Systemen Beleid Hulpmiddelen Medewerkers Beleid Beleid Management Beleid Beleid Beleid Beleid Proces Beleid Beleid LEAN 25 25

26 Gerealiseerde verbeteringen Startsituatie Lange doorloop- en bewerkingstijden hebben volgende oorzaken: Onnodige overdrachtsdocumenten en momenten Veel fouten die gecorrigeerd moeten worden Wachttijden Overbodige controles Bevoegdheden die te hoog liggen Verspilling Veranderingen Bevoegdheden zo laag mogelijk Minimaliseren controles met achteraf steekproeven Iedere medewerker verantwoordelijk voor kwaliteit eigen resultaat Duidelijke instructies Managers structureel laten sturen op efficiency Gebruik systemen zoals ze bedoeld zijn Direct afmaken Resultaten Doorlooptijd van gesprek tot offerte van 13 naar 4 dagen Bewerkingstijd van 7,5 naar 5,3 uur Eerste keer goed percentage tot offerte van 70 naar 97% LEAN 26 26

27 FILOSOFIE AANPAK Vertrekpunt klant en bank 4 belangrijke stuurgrootheden Doorlooptijd Bewerkingstijd Voor de klant waarde toevoegende tijd % eerste keer goed Klein percentage van de doorlooptijd voegt waarde toe voor de klant Grootste gedeelte is waste : wachttijd, onnodige controles, rework, onnodige handelingen, transport, verspilling door onnodige handelingen, extra overdrachtsmomenten Focus je op verkorten doorlooptijd door waste, vanuit de klant en bank bezien, te elimineren LEAN 27 27

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean 26 Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean Drs. C. Huesmann is Master Black Belt en verantwoordelijk voor Lean Six Sigma-advies binnen KPMG. Vanuit zijn praktische ervaring

Nadere informatie

2.6. Lean / Six Sigma Een gereedschapskist voor procesverbeteringen op elk organisatieniveau

2.6. Lean / Six Sigma Een gereedschapskist voor procesverbeteringen op elk organisatieniveau 48 Excellent presteren Excellent presteren 49 2.6 Lean / Six Sigma Een gereedschapskist voor procesverbeteringen op elk organisatieniveau Van: Lean / Six Sigma helpt organisaties een cultuuromslag te bereiken

Nadere informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met dhr. Patrick van Duren van ConQuaestor via patrick.van.duren@conquaestor.

Voor meer informatie over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met dhr. Patrick van Duren van ConQuaestor via patrick.van.duren@conquaestor. Samenvatting Masterclass Lean Six Sigma 1 november 2011 1. Parallelsessie Wat is Lean Six Sigma? Lean Six Sigma is een ontwikkeling van 100 jaar procesmanagement, maar welke principes liggen hieraan ten

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

103 Slimmer werken en nieuwe ideeën? Go LEAN! LEAN als instrument voor verbetering en innovatie

103 Slimmer werken en nieuwe ideeën? Go LEAN! LEAN als instrument voor verbetering en innovatie Praktijkboek_A1.fm Page 1563 Tuesday, December 18, 2012 2:04 PM 103 Slimmer werken en nieuwe ideeën? Go LEAN! LEAN als instrument voor verbetering en innovatie Olof-Jan Smits en Jürgen Tanghe 1 103.1 Inleiding

Nadere informatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Erik Lammers en Dennis Hendriks, beiden Business Consultant bij HC&H Procesmanagement Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Onnodige complexiteit van processen leidt tot extra kosten, extra tijd

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

Efficiencyverbetering binnen IT heeft baat bij Lean

Efficiencyverbetering binnen IT heeft baat bij Lean 18 Efficiencyverbetering binnen IT heeft baat bij Lean Rudolf Liefers MIM en drs. Coen Huesmann R.J. Liefers MIM is als senior manager bij KPMG EquaTerra veelvuldig betrokken bij projecten die verbeteren

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress slim besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress Uw opdracht is bezuinigen? Wat is SLIM? Binnen de publieke sector, gezondheidszorg en educatie

Nadere informatie

In vijf stappen naar een optimaal werkproces

In vijf stappen naar een optimaal werkproces In vijf stappen naar een optimaal werkproces Whitepaper 2 UNIT4 Procesoptimalisatie IN VIJF STAPPEN NAAR EEN OPTIMAAL WERKPROCES Een accountant die zijn werkprocessen zo heeft ingericht dat hij klantgericht,

Nadere informatie

RibbonWood Consultancy

RibbonWood Consultancy RibbonWood. Implementeert. RibbonWood Consultancy - 10 Stappen Voor Succesvol Veranderen When you start looking at a problem and it seems really simple, you don t really under- stand the complexity of

Nadere informatie

*Alle bijlagen kunnen worden gedownload. Ga hiervoor naar www.diekeure.be en bezoek de boekenpagina van Zet je Lean-bril op.

*Alle bijlagen kunnen worden gedownload. Ga hiervoor naar www.diekeure.be en bezoek de boekenpagina van Zet je Lean-bril op. BIJLAGEN* 1 Lean-verbetertraject voorbereiden (checklist)**...25 2 Lean-projectfiche (sjabloon)...44-45 3 Lean-consultant aanduiden : offertevraag en inschrijvingsformulier (voorbeeld)...26 4 Lean-training

Nadere informatie

Begrijp uw organisatie niet als een hark maar als een systeem

Begrijp uw organisatie niet als een hark maar als een systeem Begrijp uw organisatie niet als een hark maar als een systeem Wat dienstverlenende organisaties kunnen leren van de manier waarop Toyota zijn auto s maakt De laatste paradox is dat dit het startpunt is

Nadere informatie

StrΩm Bedrijfsvoerders - White paper Optimaliseren Verkoopproces

StrΩm Bedrijfsvoerders - White paper Optimaliseren Verkoopproces - White paper Optimaliseren Verkoopproces Veel kansen blijven liggen als gevolg van een gebrek aan focus en structuur Inleiding In deze white paper laten we zien waarom een goed functionerend verkoopproces

Nadere informatie

Auteur: K. de Koning. Datum: november 2010

Auteur: K. de Koning. Datum: november 2010 Whitepaper Effectief Verbeteren op de ICT Service Desk Bespaar door verhoging van kwaliteit Auteur: K. de Koning Datum: november 2010 Versie 1.1 Rechten: Alles uit dit document mag je gebruiken, (uit)delen,

Nadere informatie

Integraal Performance Management

Integraal Performance Management ebook Integraal Performance Management Een bewezen aanpak voor prestatieverbetering Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. ipm is volledig 7 3. ipm een integrale aanpak in vijf fases 14 4. Fase 1:

Nadere informatie

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com Tjong A Hung Consulting N.V. 2 Inhoudsopgave Pagina Auditing 5 Preparing for the

Nadere informatie

achieve ambitions HSO the results company Op basis van www.hso.com

achieve ambitions HSO the results company Op basis van www.hso.com achieve ambitions Op basis van HSO the results company www.hso.com ambities waarmaken Een bedrijf succesvol runnen is topsport. Het betekent hard werken, volgens een strategisch plan. Met teams die een

Nadere informatie

informatie van strategisch belang

informatie van strategisch belang Dennis Hendriks, Business Consultant en Peter Brock, Consultant bij HC&H Dennis Hendriks Peter Brock Grip op de informatiehuishouding: informatie van strategisch belang Wij zien dat het aantal informatiesystemen

Nadere informatie

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V.

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 DOELGROEP...

Nadere informatie

Verbeterconcepten voor Productie

Verbeterconcepten voor Productie IPM-Groep Verbeterconcepten voor Productie Hengelosestraat 705 7521 PA Enschede www.ipm-groep.nl 5S Werkplekoptimalisatie 5S is een aanpak om werkplekken te optimaliseren en is de eerste stap bij de invoering

Nadere informatie

ADVANTAGE. Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam C 8446-3

ADVANTAGE. Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam C 8446-3 ADVANTAGE Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam C 8446-3 1 Haalbaarheid invoering ITIL bij Algemene Zaken Automatisering van de Adviesdienst

Nadere informatie

LOGISTIEKE BEHEERSING Alles staat of valt met planning en besturing

LOGISTIEKE BEHEERSING Alles staat of valt met planning en besturing LOGISTIEKE BEHEERSING Alles staat of valt met planning en besturing Walther Ploos van Amstel Oktober 2012 Dit artikel geeft de uitgangspunten voor een goede planning en besturing van de logistiek. Waarom

Nadere informatie

Levertijd reductie. Bachelor thesis S. Fontijn

Levertijd reductie. Bachelor thesis S. Fontijn Levertijd reductie Bachelor thesis S. Fontijn Onderzoek naar het verkorten van de levertijd van onderdelen voor Product A bij leveranciers van Thales Nederland Bachelor thesis Universiteit Twente Bachelor:

Nadere informatie

SHARED SERVICE MANAGEMENT

SHARED SERVICE MANAGEMENT SHARED SERVICE MANAGEMENT Service Management Simplified 2 SHARED SERVICE MANAGEMENT CONTENTS 03 AMPHIA DRAAGT ZORG VOOR DE TOEKOMST 07 KIES U ROUTE NAAR EEN PROFESSIONELERE DIENSTVERLENING 11 EEN STAP

Nadere informatie

Marketingefficiency: van verandering naar verbetering Factor mens doorslaggevend bij automatisering van marketingprocessen

Marketingefficiency: van verandering naar verbetering Factor mens doorslaggevend bij automatisering van marketingprocessen Marketingefficiency: van verandering naar verbetering Factor mens doorslaggevend bij automatisering van marketingprocessen De afgelopen jaren heeft marketingautomatisering een grote vlucht genomen. MRM,

Nadere informatie

Sales Acceleratie Management. Sales Wetmatigheid 5 - Hitrates

Sales Acceleratie Management. Sales Wetmatigheid 5 - Hitrates Sales Acceleratie Management Sales Wetmatigheid 5 - Hitrates Sales Acceleratie Management Sales Wetmatigheid 5 - Hitrates 1. Waarom hitrates optimaliseren? Markt RedFoxBlue BV Nadat we in de serie Sales

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie