Onderwijs. Kerncijfers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijs. Kerncijfers"

Transcriptie

1 Kerncijfers 205 Onderwijs. Kerncijfers.2 Voor- en vroegschoolse educatie.3 Primair onderwijs.4 Speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs.5 Voortgezet onderwijs. Middelbaar beroepsonderwijs.7 Verzuim, voortijdig schoolverlaten en startkwalificaties.8 Hoger beroepsonderwijs.9 Wetenschappelijk onderwijs.0 Volwasseneneducatie en opleidingsniveau Amsterdam in cijfers 204

2 20 Onderwijs Een kwart van alle Amsterdammers volgt onderwijs In Amsterdam volgen ongeveer Amsterdammers onderwijs; van voorschool tot universiteit en van speciaal onderwijs tot taalcursussen voor volwassenen. Dit is bijna een kwart van alle Amsterdammers. Meer VWO-adviezen en meer VWO-geslaagden Het aantal leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs neemt toe en het onderwijsniveau van de Amsterdamse leerlingen stijgt. Het aantal leerlingen dat hoge adviezen krijgt, is de afgelopen jaren gestegen. Sinds 2007 is het aantal VWO-adviezen met 55 procent toegenomen, het aantal HAVO-adviezen met 22 procent en het aantal VMBO-bkg- en VMBO-t-adviezen is ongeveer gelijk gebleven. Ook neemt het aantal en het aandeel leerlingen dat slaagt voor een VWO-diploma de afgelopen jaren toe (+2%). Dit in tegenstelling tot het aantal VMBO-bkg-geslaagden (-23%). Ook het aantal VMBO-t-geslaagden is de afgelopen jaren sterk gestegen (+23%). Gezien de basisschooladviezen van de afgelopen jaren verwachten we dat het aantal geslaagden met hogere diploma s de komende jaren blijft toenemen. Basisschooladviezen en geslaagden, basisschooladviezen geslaagden VMBO-bkg VMBO-t HAVO VWO bron: Onderwijsinspectie/afd. Onderwijs, Jeugd en Zorg/OIS

3 Onderwijs 207 Helft Amsterdamse studenten woont in Amsterdam Niet alleen Amsterdammers volgen onderwijs. Er reizen ook veel mensen naar Amsterdam om hier onderwijs te volgen. Ongeveer de helft van de studenten op het Amsterdamse MBO, HBO en WO woont buiten Amsterdam. Zo vervult het Amsterdamse middelbaar en hoger onderwijs een belangrijke regiofunctie. Studenten studerend en/of wonend in Amsterdam, 204/ 5 0 x MBO HBO WO studerend en niet wonend in Amsterdam studerend en wonend in Amsterdam bron: CBS/bewerking OIS en OCW/DUO Vier op de tien Amsterdammers hoog opgeleid Door de vele onderwijsmogelijkheden heeft Amsterdam een steeds hoger opgeleide bevolking. In 2008 was 3% hoog opgeleid en 30% laag, in 202 (het laatste jaar waarvan opleidingsgegevens van Amsterdammers beschikbaar zijn) was dit respectievelijk 39% en 27%. Van de jongere bevolking is een veel groter deel hoog opgeleid (5% van de mensen van jaar) dan van de oudere bevolking (28% van de mensen van 5-74 jaar). Het verschil in opleidingsniveau in de verschillende stadsdelen is en blijft groot: in Centrum en Zuid wonen veel hoogopgeleiden, terwijl dit er in Nieuw-West, Noord en Zuidoost fors minder zijn. Amsterdam in cijfers 205

4 208 Onderwijs Hoger opgeleiden in Amsterdam, 202 (procenten) gemiddeld jaar jaar jaar 55-4 jaar 5-74 jaar Centrum Zuid West Oost Nieuw-West Noord Zuidoost % bron: CBS/bewerking OIS

5 Inhoud 209. Kerncijfers 2 tabellen.. Scholen naar type onderwijs en schooljaar 2..2 Leerlingen en studenten naar type onderwijs, schooljaar en geslacht 2..3 Groei van het aantal leerlingen en studenten naar type onderwijs, schooljaar en geslacht 2.2 Voor- en vroegschoolse educatie 22 tabellen.2. Realisatie resultaatafspraak bereik doelgroeppeuters (2,5-3 jaar) Voorschool 22 grafieken.2a Ontwikkeling in bereik doelgroeppeuters per stadsdeel 22.3 Primair onderwijs 23 tabellen.3. Scholen, leerlingen en gemiddelde schoolgrootte in het basisonderwijs Basisscholen en leerlingen naar stadsdeel van vestiging van de school Leerlingen basisonderwijs naar stadsdeel van vestiging van de school en leeftijd Percentages OVB-doelgroepleerlingen in het basisonderwijs naar stadsdelen Leerlingen basisonderwijs naar herkomstgroepering Gemiddelde scores Eindtoets Basisonderwijs naar stadsdelen Basisschooladviezen over voortgezet onderwijs van leerlingen in groep Deelname van leerlingen basisonderwijs aan het theoretische verkeersexamen en percentage geslaagde leerlingen naar stadsdelen Deelname aan het praktisch verkeersexamen (fietsexamen) naar stadsdelen 2 grafieken.3a Verdeling adviezen voortgezet onderwijs per stadsdeel 2.4 Speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs 27 tabellen.4. Scholen en leerlingen in het speciaal basisonderwijs Scholen in het (voortgezet) speciaal onderwijs Leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs Leerlingen speciaal onderwijs naar herkomstgroepering 28.5 Voortgezet onderwijs 29 tabellen.5. Leerlingen in het voortgezet onderwijs naar leerjaar en geslacht Leerlingen voortgezet onderwijs naar herkomstgroepering Leerlingen in de derde klas van Amsterdamse scholen met voortgezet onderwijs naar herkomstgroepering en type onderwijs Leerlingen in de derde klas van het VMBO (inclusief LWOO) naar studierichting en geslacht Leerlingen voortgezet onderwijs woonachtig in Amsterdam naar stadsdelen en geslacht Eindexamenkandidaten en geslaagden naar examenjaar 22 Amsterdam in cijfers 205

6 20 Inhoud. Middelbaar beroepsonderwijs 222 tabellen.. MBO-leerlingen naar instelling MBO-leerlingen woonachtig in Amsterdam naar geslacht, niveau en leerweg MBO-leerlingen woonachtig in Amsterdam naar studierichting en geslacht MBO-leerlingen woonachtig in Amsterdam naar stadsdelen en geslacht Geslaagden voor afsluitende examens in het MBO 224 grafieken.a MBO-leerlingen woonachtig in Amsterdam naar sector en herkomstgroepering Verzuim, voortijdig schoolverlaten en startkwalificaties 225 tabellen.7. Schoolverzuim op Amsterdamse scholen naar schoolsoort Schoolverzuim naar stadsdeel van vestiging van de school Startkwalificaties naar leeftijd Hoger beroepsonderwijs 22 tabellen.8. Studenten in het hoger beroepsonderwijs Voltijd- en duaalstudenten in het hoger beroepsonderwijs naar studierichting en geslacht Deeltijdstudenten in het hoger beroepsonderwijs naar studierichting en geslacht HBO-studenten woonachtig in Amsterdam naar stadsdelen en geslacht Geslaagden voor afsluitende examens in het HBO Wetenschappelijk onderwijs 228 tabellen.9. Studenten in het wetenschappelijk onderwijs WO-studenten woonachtig in Amsterdam naar stadsdelen en geslacht Studenten in het wetenschappelijk onderwijs naar studierichting en inschrijvingsvorm Geslaagden voor afsluitende universitaire examens Volwasseneneducatie en opleidingsniveau 23 tabellen.0. Deelnemers volwasseneneducatie Taalcursussen Bevolking van 5-74 jaar naar stadsdelen en hoogst afgerond opleidingsniveau Bevolking van 5-74 jaar naar hoogst afgerond opleidingsniveau 232

7 Kerncijfers 2.. Scholen naar type onderwijs en schooljaar, 200/ -204/ 5 type onderwijs 200/ 20/ 2 202/ 3 203/ 4 204/ 5 basisonderwijs speciaal basisonderwijs (voortgezet) speciaal onderwijs ) praktijkonderwijs ) voortgezet onderwijs (AVO, LWOO, VMBO, HAVO, VWO) ) middelbaar beroepsonderwijs (BOL/BBL) hoger beroepsonderwijs (HBO) universiteit (WO) totaal ) Locaties. bron: OCW/DUO..2 Leerlingen en studenten naar type onderwijs, schooljaar en geslacht, 203/ 4-204/ 5 203/ 4 204/ 5 ) type onderwijs mannen vrouwen totaal mannen vrouwen totaal basisonderwijs speciaal basisonderwijs (voortgezet) speciaal onderwijs praktijkonderwijs voortg. onderwijs (AVO, LWOO, VMBO, HAVO, VWO) middelbaar beroepsonderwijs (BOL) 2 ) middelbaar beroepsonderwijs (BBL) 2 ) hoger beroepsonderwijs (HBO) universiteit (WO) totaal ) Voorlopige cijfers. bron: OCW/DUO 2 ) Leerlingen van het ROC Amsterdam en het Mediacollege...3 Groei van het aantal leerlingen en studenten naar type onderwijs, schooljaar en geslacht, 202/ 3-204/ 5 (procenten) 203/ 4 t.o.v. 202/ 3 204/ 5 t.o.v. 203/ 4 type onderwijs mannen vrouwen totaal mannen vrouwen totaal basisonderwijs +,5 +,3 +,4 +, +,5 +,3 speciaal basisonderwijs,4 9,0 7,2 5,8 8,0,5 (voortgezet) speciaal onderwijs +5,2 +2,5 +4,5 2, 4,8 2,9 praktijkonderwijs +2,2 +,4 +,9 +, + 2,8 +4,7 voortg. onderwijs (AVO, LWOO, VMBO, HAVO, VWO) +3,0 +,8 +2,4 +2,4 + 2,2 +2,3 middelbaar beroepsonderwijs (BOL) 2 ) +7,8 +5,2 +,4 +3,2 + 3, +3,4 middelbaar beroepsonderwijs (BBL) 2 ) 8,4 8,3 8,3 +2,2 3, 4, hoger beroepsonderwijs (HBO) +,0 +5,7 +5,8 0,5 0,3 0,4 universiteit (WO) +3,2 +2,2 +2,7 0,2 + 0,3 +0, ) Leerlingen van het ROC Amsterdam en het Mediacollege. bron: OCW/DUO Amsterdam in cijfers 205

8 22 Voor- en vroegschoolse educatie.2. Realisatie resultaatafspraak bereik doelgroeppeuters (2,5-3 jaar) Voorschool, december 204 tussendoel realisatie realisatie omvang bestuurs- aantal % bereik vastgestelde afspraak doelgroep- doelgroepstadsdeel doelgroep ) (85% bereik) peuters peuters A Centrum F Nieuw-West N Noord M Oost E West K Zuid T Zuidoost Amsterdam ) In de wet is opgenomen dat het college de omvang van de doelgroep bron: Elektronisch Loket VVE op de peildatum vaststelt ( oktober 20). De vastgestelde omvang van de doelgroep is.305 (in 203 en 204)..2a Ontwikkeling in bereik doelgroeppeuters per stadsdeel, december (procenten) % A Centrum E West F Nieuw-West K Zuid M Oost N Noord T Zuidoost Amsterdam doel bron: Elektronisch Loket VVE

9 Primair onderwijs Scholen, leerlingen en gemiddelde schoolgrootte in het basisonderwijs, 200/ -204/ 5 200/ 20/ 2 202/ 3 203/ 4 204/ 5 ) scholen w.v. openbaar bijzonder leerlingen w.v. openbaar bijzonder gemiddelde schoolgrootte w.v. openbaar bijzonder ) Voorlopige cijfers. bron: OCW/DUO.3.2 Basisscholen en leerlingen naar stadsdeel van vestiging van de school, 202/ 3-204/ 5 scholen leerlingen stadsdeel school 202/ 3 203/ 4 204/ 5 ) 202/ 3 203/ 4 204/ 5 ) A Centrum B Westpoort E West F Nieuw-West K Zuid M Oost N Noord T Zuidoost Amsterdam ) Voorlopige cijfers. bron: OCW/DUO Amsterdam in cijfers 205

10 24 Primair onderwijs.3.3 Leerlingen basisonderwijs naar stadsdeel van vestiging van de school en leeftijd, 204/ 5 ) leeftijd in jaren stadsdeel school A Centrum B Westpoort E West F Nieuw-West K Zuid M Oost N Noord T Zuidoost Amsterdam leeftijd in jaren stadsdeel school totaal A Centrum B Westpoort E West F Nieuw-West K Zuid M Oost N Noord T Zuidoost Amsterdam ) Voorlopige cijfers. bron: OCW/DUO.3.4 Percentages OVB-doelgroepleerlingen ) in het basisonderwijs naar stadsdelen, 204/ 5 leerlinggewicht stadsdeel school,20 0,30 0,00 A Centrum E West F Nieuw-West K Zuid M Oost N Noord T Zuidoost Amsterdam ) In het kader van het voorrangsbeleid worden leerlinggewichten toegekend bron: OCW/DUO aan kansarme leerlingen op basis waarvan extra financiële middelen worden verstrekt. Gewichtenregeling,20: Leerlingen van wie één van de ouders een opleiding heeft gehad uit categorie en de ander een opleiding uit categorie of 2. 0,30: Leerlingen van wie beide ouders of de ouder die belast is met de dagelijkse verzorging een opleiding uit categorie 2 heeft gehad. 0,00: Leerlingen van wie één van de ouders of beide ouders een opleiding heeft gehad uit categorie 3. Categorie : Maximaal basisonderwijs of (v)so-zmlk. Categorie 2: Maximaal lbo/vbo, praktijkonderwijs of vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg. Categorie 3: Overig voortgezet onderwijs en hoger.

11 Primair onderwijs Leerlingen basisonderwijs naar herkomstgroepering, 200/ -204/ 5 (procenten) ) herkomstgroepering 200/ 20/ 2 202/ 3 203/ 4 204/ 5 Surinamers 9,5 8,9 8,3 7,7 7,2 Antillianen,,5,4,4,3 Turken 8,4 8,0 7,8 7,3 7, Marokkanen 7, 7,5 7,9 7, 7,2 overige niet-westerse allochtonen 4,9 4,8 4, 4,2 4, westerse allochtonen 9,8 0, 0,,2,8 autochtonen 3,2 3,7 37,9 38,9 39,5 onbekend 2,0 2,0,5,, totaal ) Bij benadering vastgestelde percentages. bron: afd. Onderwijs, Jeugd en Zorg/OIS.3. Gemiddelde scores Eindtoets Basisonderwijs ) naar stadsdelen, stadsdeel school A Centrum 539,7 54, 539, 540, 540, E West 532,7 533,7 532,8 532,3 532,3 F Nieuw-West 532,4 53,9 532,7 53, 53,7 K Zuid 539, 539,3 538,9 538,5 539,5 M Oost 534,8 53,2 535, 535,5 53,7 N Noord 532,0 532,4 532,9 53,5 533,2 T Zuidoost 529,8 53,0 530,8 530,9 530,5 Amsterdam 534,0 534, 534,3 534,0 534, Nederland 535,4 535,5 535,5 535, 535,0 ) Nieuwe CITO methodiek; inclusief leerlingen met basischooladvies LWOO. bron: CITO/afd. Onderwijs, Jeugd en Zorg.3.7 Basisschooladviezen over voortgezet onderwijs van leerlingen in groep 8, (procenten) advies praktijkonderwijs,8 2,,9 2,2 2,2 VMBO-bkgt+LWOO, 5,7,9 4,7 3,2 VMBO-bkg,7 0,8 9,5 2, 0,4 VMBO-t 2,5,8 2, 2,8 2,2 VMBO-t/HAVO 8,8 9,4 8, 8, 9,0 HAVO 3,5 4, 4,5 4,0 4,8 HAVO/VWO 3, 3,4 3,5 2,8 3,2 VWO 20,4 2,7 2,7 22,2 23, kopklas,0, 0,9,2,5 totaal bron: CITO/afd. Onderwijs, Jeugd en Zorg Amsterdam in cijfers 205

12 2 Primair onderwijs.3a Verdeling adviezen voortgezet onderwijs per stadsdeel, 205 (procenten) A Centrum E West F Nieuw-West K Zuid M Oost N Noord T Zuidoost Amsterdam % praktijkonderwijs/vmbo+lwoo VMBO/HAVO HAVO/VWO bron: CITO/afd. Onderwijs, Jeugd en Zorg.3.8 Deelname van leerlingen basisonderwijs aan het theoretische verkeersexamen en percentage geslaagde leerlingen naar stadsdelen, leerlingen percentage geslaagden stadsdeel A Centrum E West F Nieuw-West K Zuid M Oost N Noord T Zuidoost Amsterdam bron: afd. Onderwijs, Jeugd en Zorg.3.9 Deelname aan het praktisch verkeersexamen (fietsexamen) naar stadsdelen, stadsdeel A Centrum E West F Nieuw-West K Zuid M Oost N Noord T Zuidoost Amsterdam bron: afd. Verkeer en Openbare Ruimte

13 Speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs Scholen en leerlingen in het speciaal basisonderwijs, 200/ -204/ 5 200/ 20/ 2 202/ 3 203/ 4 204/ 5 ) scholen leerlingen w.v. mannen vrouwen ) Voorlopige cijfers. bron: OCW/DUO.4.2 Scholen in het (voortgezet) speciaal onderwijs, 203/ 4-204/ 5 203/ 4 204/ 5 ) speciaal + speciaal + voortgezet voortgezet voortgezet voortgezet speciaal speciaal speciaal speciaal speciaal speciaal onderwijs onderwijs onderwijs onderwijs onderwijs onderwijs REC (visuele handicap) REC 2 (communicatieve handicap) 3 3 REC 3 (verstandelijke en/of lichamelijke handicap en langdurig somatisch zieken) REC 4 (psychiatrische of gedragsstoornissenen en langdurig psychiatrisch zieken) totaal speciaal onderwijs ) Voorlopige cijfers. bron: OCW/DUO.4.3 Leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs, 203/ 4-204/ 5 203/ 4 204/ 5 ) mannen vrouwen totaal mannen vrouwen totaal REC (visuele handicap) REC 2 (communicatieve handicap) REC 3 (verstandelijke en/of lichamelijke handicap en langdurig somatisch zieken) REC 4 (psychiatrische of gedragsstoornissenen en langdurig psychiatrisch zieken) totaal speciaal onderwijs ) Voorlopige cijfers. bron: OCW/DUO Amsterdam in cijfers 205

14 28 Speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs.4.4 Leerlingen speciaal onderwijs naar herkomstgroepering, 20/ 2-204/ 5 (procenten ) speciaal basisonderwijs speciaal onderwijs herkomstgroepering 20/ 2 202/ 3 203/ 4 204/ 5 20/ 2 202/ 3 203/ 4 204/ 5 Surinamers 3,9 2,9,4,,2,8,8,7 Antillianen 3,0 2,8 2,8 3,0 2,9 2,9 2,8 2,3 Turken 0,4 0, 0, 0, 8,8 9,3 9,0 8,4 Marokkanen 20,9 20, 9,9 20,5,7 8,0 7,7 7,9 overige niet-westerse allochtonen 4,3 5,5 5,9,3 4,5 5,8 5,4 5,4 westerse allochtonen 4,8 5,,0,8 5,7,4,,9 autochtonen 29, 29,2 29,3 27,8 24,8 24,7 24, 25,0 onbekend 3,7 3,3 4, 4,4 5,3,2 2, 2,4 totaal ) Bij benadering vastgestelde percentages. bron: afd. Onderwijs, Jeugd en Zorg/OIS

15 Voortgezet onderwijs Leerlingen in het voortgezet onderwijs naar leerjaar en geslacht, 202/ 3-204/ 5 204/ 5 ) type onderwijs leerjaar 202/ 3 203/ 4 mannen vrouwen totaal gemengde brugklassen gemengde brugklassen gemengde brugklassen totaal gemengde brugklassen LWOO LWOO LWOO LWOO totaal LWOO VMBO VMBO VMBO VMBO totaal VMBO HAVO HAVO HAVO HAVO HAVO totaal HAVO VWO VWO VWO VWO VWO VWO totaal VWO praktijkonderwijs praktijkonderwijs praktijkonderwijs praktijkonderwijs praktijkonderwijs praktijkonderwijs totaal praktijkonderwijs totaal-generaal ) Voorlopige cijfers. bron: OCW/DUO Amsterdam in cijfers 205

16 220 Voortgezet onderwijs.5.2 Leerlingen voortgezet onderwijs naar herkomstgroepering, 200/ -204/ 5 (procenten) herkomstgroepering 200/ 20/ 2 202/ 3 203/ 4 204/ 5 ) Surinamers,4,0 0,7 0,2 9,7 Antillianen,8,8,,5,4 Turken 8,8 8,8 8, 8,4 8,0 Marokkanen 5,4 5,3 5,4 5,5 5,4 overige niet-westerse allochtonen 3,3 3, 4,0 4,0 4,3 westerse allochtonen 9,2 9, 9, 9,5 9,7 autochtonen 39,0 39,5 39,3 40,2 40,8 onbekend,0 0,9 0,8 0, 0, totaal ) Voorlopige cijfers. bron: OCW/DUO.5.3 Leerlingen in de derde klas van Amsterdamse scholen met voortgezet onderwijs naar herkomstgroepering en type onderwijs, 204/ 5 (procenten) praktijk- VMBO- VMBOherkomstgroepering onderwijs b/k g/t HAVO VWO totaal Surinamers 20,0 8,,7 8, 3,8 0,9 Antillianen 3,9 2,2,2,0 0,9,5 Turken 0,5 3,4 2,5 8, 3, 9,0 Marokkanen 9,3 24,9 2,4 4,5,,3 overige niet-westerse allochtonen 2, 5, 3,5 3,3 2, 4,2 westerse allochtonen,3 5,8 7,3 0,8 4, 9,5 autochtonen,5 9,7 32, 43,9 58,3 38, onbekend 2,5 0,9 0,3 0,3 0, 0,5 totaal bron: OCW/DUO.5.4 Leerlingen in de derde klas van het VMBO (inclusief LWOO) naar studierichting en geslacht, 203/ 4-204/ 5 203/ 4 204/ 5 ) studierichting mannen vrouwen totaal mannen vrouwen totaal algemeen techniek zorg en welzijn economie landbouw combinatie totaal ) Voorlopige cijfers. bron: OCW/DUO

17 Voortgezet onderwijs Leerlingen voortgezet onderwijs woonachtig in Amsterdam naar stadsdelen en geslacht, 203/ 4-204/ 5 203/ 4 204/ 5 stadsdeel mannen vrouwen totaal mannen vrouwen totaal A Centrum E West F Nieuw-West K Zuid M Oost N Noord T Zuidoost onbekend 7 3 Amsterdam bron: CBS/bewerking OIS.5. Eindexamenkandidaten en geslaagden naar examenjaar, kandidaten VMBO-bkg ) VMBO-t 2 ) HAVO VWO geslaagden VMBO-bkg VMBO-t HAVO VWO percentage geslaagden VMBO-bkg VMBO-t HAVO VWO ) VMBO-bkg: basis beroepsgericht, kader beroepsgericht, gemengd. bron: Onderwijsinspectie 2 ) VMBO-t: theoretisch beroepsgericht. Amsterdam in cijfers 205

18 222 Middelbaar beroepsonderwijs.. MBO-leerlingen naar instelling, 20/ 2-204/ 5 ) 202/ 3 203/ 4 204/ 5 2 ) Mediacollege Amsterdam ROC van Amsterdam Stichting ROC TOP totaal ) Alleen scholen met de hoofdvestiging in Amsterdam. bron: OCW/DUO 2 ) Voorlopige cijfers...2 MBO-leerlingen woonachtig in Amsterdam naar geslacht, niveau en leerweg, 202/ 3-204/ 5 ) 204/ 5 202/ 3 203/ 4 bol voltijd bol deeltijd bbl extranei totaal mannen assistentenopleiding (niveau ) basisberoepsopleiding (niveau 2) vakopleiding (niveau 3) middenkaderopleiding (niveau 4a) specialistenopleiding (niveau 4b) 2 4 totaal vrouwen assistentenopleiding (niveau ) basisberoepsopleiding (niveau 2) vakopleiding (niveau 3) middenkaderopleiding (niveau 4a) specialistenopleiding (niveau 4b) 9 5 totaal totaal assistentenopleiding (niveau ) basisberoepsopleiding (niveau 2) vakopleiding (niveau 3) middenkaderopleiding (niveau 4a) specialistenopleiding (niveau 4b) 2 9 totaal ) Voorlopige cijfers. bron: CBS

19 Middelbaar beroepsonderwijs MBO-leerlingen woonachtig in Amsterdam naar studierichting en geslacht, 202/ 3-204/ 5 ) 204/ 5 studierichting 202/ 3 203/ 4 mannen vrouwen totaal onderwijs vormgeving en audiovisuele productie handel, administratie en juridische dienstverlening ICT techniek, industrie en bouw landbouw en dieren gezondheidszorg en welzijn persoonlijke dienstverlening, vervoer en veiligheid algemeen totaal ) Voorlopige cijfers. bron: CBS..4 MBO-leerlingen woonachtig in Amsterdam naar stadsdelen en geslacht, 203/ 4-204/ 5 203/ 4 204/ 5 stadsdeel mannen vrouwen totaal mannen vrouwen totaal A Centrum E West F Nieuw-West K Zuid M Oost N Noord T Zuidoost onbekend 5 2 Amsterdam bron: CBS/bewerking OIS.a MBO-leerlingen woonachtig in Amsterdam naar sector en herkomstgroepering, 204/ 5 x landbouw techniek economie zorg en welzijn combinatie autochtonen westerse allochtonen niet-westerse allochtonen bron: CBS Amsterdam in cijfers 205

20 224 Middelbaar beroepsonderwijs..5 Geslaagden voor afsluitende examens in het MBO, niveau Mediacollege Amsterdam techniek techniek techniek ROC van Amsterdam combinatie van sectoren economie economie economie economie techniek techniek techniek techniek zorg en welzijn zorg en welzijn zorg en welzijn zorg en welzijn ROC TOP combinatie van sectoren economie economie economie economie techniek 2 5 techniek techniek 4 37 zorg en welzijn 4 2 zorg en welzijn zorg en welzijn zorg en welzijn bron: OCW/DUO

21 Verzuim, voortijdig schoolverlaten en startkwalificaties Schoolverzuim op Amsterdamse scholen naar schoolsoort, 2009/ 0-203/ 4 (procenten) 2009/ 0 200/ 20/ 2 202/ 3 203/ 4 primair onderwijs 2,0 2,0 2,0,8, speciaal onderwijs, clusters -3 ) 2,8 3,2 3,8 5,7 4, speciaal onderwijs, cluster 4 vanaf 2 jaar 22,3 20,9 22,7 35,9 38,7 voortgezet onderwijs, leerplichtig 0,4 0,0 9,0 9,4 0, voortgezet onderwijs, bovenleerplichtig 4,5 4,5 7,9 2,5 2,7 middelbaar beroepsonderwijs, leerplichtig 52,4,0 34, 35,9 38,3 middelbaar beroepsonderwijs, bovenleerplichtig 2 ) 9,0 2,3 37,4 3,7 35, totaal op school in Amsterdam 7,0 7,4 8,0 8,3 8,2 ) Inclusief cluster 4 tot twaalf jaar. bron: afd. Onderwijs, Jeugd en Zorg/BLP 2 ) Inclusief voortgezet algemeen volwassenenonderwijs..7.2 Schoolverzuim ) naar stadsdeel van vestiging van de school, 2009/ 0-203/ 4 (procenten) stadsdeel 2009/ 0 200/ 20/ 2 202/ 3 203/ 4 A Centrum,8,9 8, 5,5,7 E West 7,9 8,8,5,5 0,3 F Nieuw-West 8,8 8,4 8,4,7,7 K Zuid 5, 5, 5,,5,5 M Oost,8 7, 7,8 7, 5,7 N Noord 7,0 8,5 8,5 0, 2,5 T Zuidoost 5,8,8 9,7 2, 0, Amsterdam 7,0 7,4 8,0 8,3 8,2 ) Amsterdamse leerlingen zonder startkwalificatie die bron: afd. Onderwijs, Jeugd en Zorg/BLP een of meer keren hebben verzuimd..7.3 Jongeren met startkwalificatie naar leeftijd, (procenten) ) leeftijd jaar jaar jaar jaar jaar jaar ) Jongeren die in Amsterdam voortgezet onderwijs of bron: afd. Onderwijs, Jeugd en Zorg/BLP middelbaar beroepsonderwijs gevolgd hebben. Amsterdam in cijfers 205

22 22 Hoger beroepsonderwijs.8. Studenten in het hoger beroepsonderwijs, 200/ -204/ 5 200/ 20/ 2 202/ 3 203/ 4 204/ 5 ) Gerrit Rietveld Academie Amsterdam Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Hogeschool van Amsterdam Interconfessionele Pabo Amsterdam/Alkmaar totaal 2 ) ) Voorlopige cijfers. bron: OCW/DUO 2 ) Alleen scholen met de hoofdvestiging in Amsterdam..8.2 Voltijd- en duaalstudenten in het hoger beroepsonderwijs naar studierichting en geslacht, 203/ 4-204/ 5 groei 204/ 5 203/ 4 204/ 5 ) t.o.v. 203/ 4 studierichting mannen vrouwen totaal mannen vrouwen totaal (%) onderwijs ,2 techniek ,7 gezondheidszorg ,4 economie ,8 gedrag en maatschappij ,4 taal en cultuur , totaal , ) Voorlopige cijfers. bron: OCW/DUO.8.3 Deeltijdstudenten in het hoger beroepsonderwijs naar studierichting en geslacht, 203/ 4-204/ 5 groei 204/ 5 203/ 4 204/ 5 ) t.o.v. 203/ 4 studierichting mannen vrouwen totaal mannen vrouwen totaal (%) onderwijs , techniek ,2 economie ,2 gedrag en maatschappij ,4 taal en cultuur ,3 totaal ,3 ) Voorlopige cijfers. bron: OCW/DUO

23 Hoger beroepsonderwijs HBO-studenten woonachtig in Amsterdam naar stadsdelen en geslacht, 203/ 4-204/ 5 203/ 4 204/ 5 stadsdeel mannen vrouwen totaal mannen vrouwen totaal A Centrum E West F Nieuw-West K Zuid M Oost N Noord T Zuidoost onbekend Amsterdam bron: CBS/bewerking OIS.8.5 Geslaagden voor afsluitende examens in het HBO, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten bachelor onderwijs taal en cultuur master onderwijs taal en cultuur Gerrit Rietveld Academie bachelor taal en cultuur master taal en cultuur Hogeschool ipabo bachelor onderwijs Hogeschool van Amsterdam bachelor economie gedrag en maatschappij gezondheidszorg onderwijs techniek master gedrag en maatschappij onderwijs bron: OCW/DUO Amsterdam in cijfers 205

24 228 Wetenschappelijk onderwijs.9. Studenten in het wetenschappelijk onderwijs, 200/ -204/ 5 200/ 20/ 2 202/ 3 203/ 4 204/ 5 ) Universiteit van Amsterdam (UvA) Vrije Universiteit (VU) totaal ) Voorlopige cijfers. bron: OCW/DUO.9.2 WO-studenten woonachtig in Amsterdam naar stadsdelen en geslacht, 203/ 4-204/ 5 203/ 4 204/ 5 stadsdeel mannen vrouwen totaal mannen vrouwen totaal A Centrum E West F Nieuw-West K Zuid M Oost N Noord T Zuidoost onbekend Amsterdam bron: CBS/bewerking OIS

25 Wetenschappelijk onderwijs Studenten in het wetenschappelijk onderwijs naar studierichting en inschrijvingsvorm, 203/ 4-204/ 5 ) 204/ / 4 bachelor master ) studenten studierichting mannen vrouwen totaal mannen vrouwen mannen vrouwen totaal Universiteit van Amsterdam sectoroverstijgend onderwijs natuur gezondheidszorg economie recht gedrag en maatschappij taal en cultuur totaal UvA Vrije Universiteit sectoroverstijgend onderwijs natuur gezondheidszorg economie recht gedrag en maatschappij taal en cultuur totaal VU totaal-generaal ) Voorlopige cijfers. bron: UvA/VU 2 ) Inclusief postmaster (universitaire leraaropleiding en ongedeeld universitaire opleiding voor de invoering van de bachelor-masterstructuur). Amsterdam in cijfers 205

26 230 Wetenschappelijk onderwijs.9.4 Geslaagden voor afsluitende universitaire examens, Universiteit van Amsterdam wo bachelor economie gedrag en maatschappij gezondheidszorg natuur recht sectoroverstijgend taal en cultuur wo master ) economie gedrag en maatschappij gezondheidszorg natuur onderwijs recht taal en cultuur totaal UVA Vrije Universiteit Amsterdam wo bachelor economie gedrag en maatschappij gezondheidszorg natuur recht sectoroverstijgend 90 5 taal en cultuur wo master ) economie gedrag en maatschappij gezondheidszorg natuur onderwijs recht taal en cultuur totaal VU totaal ) Inclusief postmaster (universitaire leraaropleiding en ongedeeld bron: OCW/DUO universitaire opleiding voor de invoering van de bachelor-masterstructuur).

27 Volwasseneneducatie en opleidingsniveau Deelnemers volwasseneneducatie, volwasseneneducatie (WEB) voortgezet algemeen volwassenenonderwijs taaltrajecten voor Amsterdammers met Nederlands als tweede taal overige educatietrajecten onder de noemers breedmaatschappelijk functioneren en sociale redzaamheid totaal Taal & Ouder Betrokkenheid bron: afd. Participatie.0.2 Taalcursussen, Wet Inburgering-trajecten Duale Wet Inburgering-trajecten cursussen Alfabetisering 2 cursussen Programma Educatie Werkt! totaal bron: afd. Participatie.0.3 Bevolking van 5-74 jaar naar stadsdelen en hoogst afgerond opleidingsniveau, 202 (procenten) stadsdeel laag midden hoog A Centrum B Westpoort E West F Nieuw-West K Zuid 3 53 M Oost N Noord T Zuidoost Amsterdam bron: CBS/bewerking OIS Amsterdam in cijfers 205

28 232 Volwasseneneducatie en opleidingsniveau.0.4 Bevolking van 5-74 jaar naar hoogst afgerond opleidingsniveau, 202 (procenten) laag midden hoog geslacht mannen vrouwen leeftijdsgroep 5-24 jaar jaar jaar jaar jaar jaar herkomstgroepering Surinamers 4 43 Antillianen Turken Marokkanen overige niet-westerse allochtonen westerse allochtonen autochtonen generatie autochtonen e generatie allochtonen e generatie allochtonen totaal bron: CBS/bewerking OIS

Onderwijs. Kerncijfers 203

Onderwijs. Kerncijfers 203 Kerncijfers 203 Onderwijs. Kerncijfers.2 Voor- en vroegschoolse educatie.3 Primair onderwijs.4 Speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs.5 Voortgezet onderwijs. Middelbaar beroepsonderwijs.7 Schoolverzuim

Nadere informatie

Educatie, jeugd en diversiteit

Educatie, jeugd en diversiteit Kerncijfers 203 Educatie, jeugd en diversiteit..2.3.4.5. Kerncijfers Primair onderwijs Speciaal onderwijs Secundair onderwijs Tertiair onderwijs Diversiteit Amsterdam in cijfers 204 204 Educatie, jeugd

Nadere informatie

Educatie, jeugd en diversiteit

Educatie, jeugd en diversiteit Kerncijfers 20 Educatie, jeugd en diversiteit..2.3.4.5. Kerncijfers Primair onderwijs Speciaal onderwijs Secundair onderwijs Tertiair onderwijs Diversiteit Amsterdam in cijfers 203 202 Educatie, jeugd

Nadere informatie

5. Onderwijs en schoolkleur

5. Onderwijs en schoolkleur 5. Onderwijs en schoolkleur Niet-westerse allochtonen verlaten het Nederlandse onderwijssysteem gemiddeld met een lager onderwijsniveau dan autochtone leerlingen. Al in het basisonderwijs lopen allochtone

Nadere informatie

Opleidingsniveau stijgt

Opleidingsniveau stijgt Opleidingsniveau stijgt Grote doorstroom naar hogere niveaus Meer leerlingen vanuit vmbo naar havo Grote groep mbo ers naar het hbo 10 Jongens groeien gedurende hun onderwijsloopbaan Jongens na een diploma

Nadere informatie

Leerlingen en studenten naar onderwijssoort per 1-10 en woongemeente Lingewaard

Leerlingen en studenten naar onderwijssoort per 1-10 en woongemeente Lingewaard Leerlingen en studenten naar onderwijssoort per 1-10 en woongemeente Lingewaard 2010/'11 2011/'12* Onderwijssoorten Leeftijd Lingewaard Lingewaard Totaal voortgezet onderwijs Leeftijd totaal 2751 2853

Nadere informatie

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs 7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs Vergeleken met autochtonen is de participatie in het hoger onderwijs van niet-westerse allochtonen ruim twee keer zo laag. Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/

Nadere informatie

Gestruikeld voor de start

Gestruikeld voor de start Bijlagen Gestruikeld voor de start De school verlaten zonder startkwalificatie Lex Herweijer Bijlage A... 2 Bijlage bij hoofdstuk 4... 3 Bijlage bij hoofdstuk 5... 4 Sociaal en Cultureel Planbureau Den

Nadere informatie

3. Onderwijs. 3.1 Het basisonderwijs

3. Onderwijs. 3.1 Het basisonderwijs 3. Onderwijs Ruim 2 procent van de Nederlandse bevolking neemt deel aan het voltijdonderwijs. Bijna de helft hiervan gaat naar de basisschool en eenderde volgt voortgezet onderwijs. Niet-westerse allochtone

Nadere informatie

Participatie in onderwijs

Participatie in onderwijs 4 Participatie in onderwijs Onderwijs is een van de drie primaire participatie vormen, naast arbeid en welvaart. De ontwikkelingen in onderwijsdeelname en -prestaties van de Amsterdamse jeugd en jongeren

Nadere informatie

Erratum Jaarboek onderwijs 2008

Erratum Jaarboek onderwijs 2008 Centraal Bureau voor de Statistiek Erratum 13 december 2007 Erratum Jaarboek onderwijs 2008 Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, is een aantal zaken niet juist vermeld. Onze

Nadere informatie

Onderwijsmonitor 2011

Onderwijsmonitor 2011 Onderwijsmonitor 211 Hendrik-Ido-Ambacht De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft behoefte aan informatie voor het voeren van hun onderwijsbeleid. Het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) voorziet via deze

Nadere informatie

Onderwijsmonitor 2010 Hendrik-Ido-Ambacht

Onderwijsmonitor 2010 Hendrik-Ido-Ambacht Onderwijsmonitor Hendrik-Ido-Ambacht De zes Drechtstedengemeenten hebben voor het voeren van onderwijsbeleid behoefte aan beleidsondersteunende informatie. Hierbij gaat het om vragen als: hoeveel kinderen

Nadere informatie

Onderwijsmonitor 2010 Alblasserdam

Onderwijsmonitor 2010 Alblasserdam Onderwijsmonitor Alblasserdam De zes Drechtstedengemeenten hebben voor het voeren van onderwijsbeleid behoefte aan beleidsondersteunende informatie. Hierbij gaat het om vragen als: hoeveel kinderen nemen

Nadere informatie

Aandeel meisjes in de bètatechniek VMBO

Aandeel meisjes in de bètatechniek VMBO Vrouwen in de bètatechniek Traditioneel kiezen veel meer mannen dan vrouwen voor een bètatechnische opleiding. Toch lijkt hier de afgelopen jaren langzaam verandering in te komen. Deze factsheet geeft

Nadere informatie

Welke routes doorlopen leerlingen in het onderwijs?

Welke routes doorlopen leerlingen in het onderwijs? Welke routes doorlopen leerlingen in het onderwijs? Wendy Jenje-Heijdel Na het examen in het voortgezet onderwijs staan leerlingen voor de keuze voor vervolgonderwijs. De meest gangbare routes lopen van

Nadere informatie

Onderwijsmonitor 2011

Onderwijsmonitor 2011 Onderwijsmonitor 211 Dordrecht De gemeente Dordrecht heeft behoefte aan informatie voor het voeren van hun onderwijsbeleid. Het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) voorziet via deze factsheet in die behoefte.

Nadere informatie

Doorstroom niet-westers allochtone scholieren naar vervolgonderwijs

Doorstroom niet-westers allochtone scholieren naar vervolgonderwijs Suzan van der Aart In augustus 1998 is de Wet Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid in werking getreden. Deze wet heeft als doel de onderwijsachterstanden van voornamelijk niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

Bijlage Raadsinformatiebrief Motie onderwijsniveau Valkenswaard

Bijlage Raadsinformatiebrief Motie onderwijsniveau Valkenswaard Bijlage Raadsinformatiebrief Motie onderwijsniveau Valkenswaard De tabellen geven een inzicht in de huidige situatie rondom 1) Het opleidingsniveau van de huidige leerlingen in Valkenswaard 2) Het opleidingsniveau

Nadere informatie

Fact sheet. dat de segregatie in het voortgezet onderwijs

Fact sheet. dat de segregatie in het voortgezet onderwijs Fact sheet nummer 4 juni 2010 Segregatie in het voortgezet onderwijs In Amsterdam worden de zwarte middelbare scholen steeds zwarter en de witte steeds witter. Hoe komt dat? Niet alleen doordat allochtone

Nadere informatie

Onderwijsmonitor 2010 Sliedrecht

Onderwijsmonitor 2010 Sliedrecht Onderwijsmonitor Sliedrecht De zes Drechtstedengemeenten hebben voor het voeren van onderwijsbeleid behoefte aan beleidsondersteunende informatie. Hierbij gaat het om vragen als: hoeveel kinderen nemen

Nadere informatie

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Esther van Kralingen Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/ 2 is het aandeel van de niet-westerse allochtonen dat in het hoger onderwijs

Nadere informatie

Onderwijsmonitor 2010 Dordrecht

Onderwijsmonitor 2010 Dordrecht Onderwijsmonitor Dordrecht Inhoud: 1. Conclusies 2. Voorschoolse educatie 3. Primair onderwijs 4. Voortgezet onderwijs 5. Speciaal onderwijs 6. Middelbaar beroepsonderwijs 7. Hoger onderwijs 8. Opleidingsniveau

Nadere informatie

Onderwijsmonitor 2010 Papendrecht

Onderwijsmonitor 2010 Papendrecht Onderwijsmonitor Papendrecht Inhoud: 1. Conclusies 2. Voorschoolse educatie 3. Primair onderwijs 4. Voortgezet onderwijs 5. Speciaal onderwijs 6. Middelbaar beroepsonderwijs 7. Hoger onderwijs 8. Opleidingsniveau

Nadere informatie

Onderwijsmonitor 2010 Zwijndrecht

Onderwijsmonitor 2010 Zwijndrecht Onderwijsmonitor Zwijndrecht De zes Drechtstedengemeenten hebben voor het voeren van onderwijsbeleid behoefte aan beleidsondersteunende informatie. Hierbij gaat het om vragen als: hoeveel kinderen nemen

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S 2. ONDERWIJSOPBRENGSTEN EN DEELNEMERSONTWIKKELING RENDEMENTEN EN DIPLOMA S DIPLOMA S VMBO 2-24 De rendementen vmbo zijn gebaseerd op de opbrengsten oordelen van de onderwijsinspectie. Als een leerling

Nadere informatie

Aan. de gemeenteraad. Gemeentebestuur Spuiboulevard GR DORDRECHT. Retouradres: Postbus 8 330QAADORDRECHT. F (078) www, dordrecht.

Aan. de gemeenteraad. Gemeentebestuur Spuiboulevard GR DORDRECHT. Retouradres: Postbus 8 330QAADORDRECHT. F (078) www, dordrecht. Retouradres: Postbus 8 330QAADORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT F (078) 639 8080 www, dordrecht.nl Datum 27 augustus 2009 Begrotingsprogramma Werk en Scholing

Nadere informatie

Erratum. In dit artikel zijn helaas enkele onnauwkeurigheden geslopen.

Erratum. In dit artikel zijn helaas enkele onnauwkeurigheden geslopen. Erratum In dit artikel zijn helaas enkele onnauwkeurigheden geslopen. In figuur 1, pagina 19, is de legenda onjuist weergegeven, waardoor de categorieën en verwisseld zijn. De juiste grafiek is hieronder

Nadere informatie

Bijlagen bij hoofdstuk 5 Minderheden in het onderwijs Mérove Gijsberts (SCP) en Marijke Hartgers (CBS)

Bijlagen bij hoofdstuk 5 Minderheden in het onderwijs Mérove Gijsberts (SCP) en Marijke Hartgers (CBS) Jaarrapport Integratie Sociaal en Cultureel Planbureau / Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum / Centraal Bureau voor de Statistiek september, 2005 Bijlagen bij hoofdstuk 5 Minderheden in

Nadere informatie

Bijlagen bij hoofdstuk 10 De positie van allochtone vrouwen Mérove Gijsberts (SCP) en Jaco Dagevos (SCP)

Bijlagen bij hoofdstuk 10 De positie van allochtone vrouwen Mérove Gijsberts (SCP) en Jaco Dagevos (SCP) Jaarrapport Integratie Sociaal en Cultureel Planbureau / Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum / Centraal Bureau voor de Statistiek september, 2005 Bijlagen bij hoofdstuk 10 De positie van

Nadere informatie

In Amsterdam volgen ongeveer 250.000 jongeren een opleiding, van voorschool tot een universitaire master. Deze jongeren wonen niet allemaal in

In Amsterdam volgen ongeveer 250.000 jongeren een opleiding, van voorschool tot een universitaire master. Deze jongeren wonen niet allemaal in 4 Participatie in onderwijs In Amsterdam volgen ongeveer 250.000 jongeren een opleiding, van voorschool tot een universitaire master. Deze jongeren wonen niet allemaal in Amsterdam, ongeveer de helft van

Nadere informatie

8. Werken en werkloos zijn

8. Werken en werkloos zijn 8. Werken en werkloos zijn In 22 is de arbeidsdeelname van allochtonen niet meer verder gestegen. Onder autochtonen is het aantal personen met werk nog wel licht toegenomen. De arbeidsdeelname onder Surinamers,

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaters en Citotoets-gegevens,

Voortijdig schoolverlaters en Citotoets-gegevens, , Toelichting bij geleverde maatwerktabellen 2006/2007 en 2007/2008* Levering: 17 februari 2010 De maatwerktabel over voortijdig schoolverlaters 2006/2007 bevat gegevens over het voortgezet onderwijs (vo)

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid Nieuw-West

Jeugdwerkloosheid Nieuw-West 1 Jeugdwerkloosheid Factsheet september 2014 Er zijn in ruim 26.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2014). Veel jongeren volgen een opleiding of hebben een baan. De laatste jaren zijn

Nadere informatie

Participatie in onderwijs

Participatie in onderwijs 4 Participatie in onderwijs Participatie in onderwijs vormt een belangrijke basis voor de participatie in de samenleving. Een goede opleiding verhoogt daarnaast ook de kansen op de arbeidsmarkt, waarmee

Nadere informatie

jeugdwerkloosheid 64% werklozen volgt opleiding 800 jongeren geregistreerd als werkloze

jeugdwerkloosheid 64% werklozen volgt opleiding 800 jongeren geregistreerd als werkloze 1 Jeugdwerkloosheid Fact sheet augustus 2014 Er zijn in ruim 15.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2014). Veel jongeren volgen een opleiding of hebben een baan. De laatste jaren zijn

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

Samenvatting Leidse Monitor

Samenvatting Leidse Monitor Samenvatting Leidse Monitor 2007-2008 December 2009 Dr. Jaap van Lakerveld Drs. Ingrid Gussen Dr. Kees de Brabander Drs. Theresa Steeman PLATO Platform Opleiding, Onderwijs en Organisatie BV Universiteit

Nadere informatie

Studievoortgang in het voortgezet onderwijs

Studievoortgang in het voortgezet onderwijs Studievoortgang in het voortgezet onderwijs Lieke Stroucken 1. Leerlingen naar herkomstgroepering en aantal kinderen in het huishouden, brugklascohort 2004/ 05 Leerlingen uit éénoudergezinnen en niet-westers

Nadere informatie

Naar het Voortgezet Onderwijs (VO) in Enschede

Naar het Voortgezet Onderwijs (VO) in Enschede Naar het Voortgezet Onderwijs (VO) in Enschede Wat gaan we bespreken? Hoe zit het VO in Nederland in elkaar? Carrousel: Scholen VO in Enschede Hoe zit het VO in Nederland in elkaar Leerplicht & startkwalificatie

Nadere informatie

Onderwijsachterstand van niet-westers allochtone scholieren

Onderwijsachterstand van niet-westers allochtone scholieren Onderwijsachterstand van niet-westers allochtone scholieren Suzan van der Aart Per augustus 1998 is de wet Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid in werking getreden. Deze wet heeft als doel de onderwijsachterstanden

Nadere informatie

Welkom. op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO

Welkom. op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO Welkom op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO SCHOOLSOORTEN PRO VMBO HAVO PRaktijkOnderwijs Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs VWO Voorbereidend

Nadere informatie

Algemeen vormend onderwijs, beroepsonderwijs en scholing in Nederland

Algemeen vormend onderwijs, beroepsonderwijs en scholing in Nederland Algemeen vormend onderwijs, beroepsonderwijs en scholing in Nederland 2e fase wetenschappelijk onderwijs post hoger beroepsonderwijs beroepsgerichte volwasseneneducatie OU wetenschappelijk onderwijs hoger

Nadere informatie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie FACTSHEET: socio-demografie Hoeveel jongeren zijn er eigenlijk in Nederland? Wonen er meer jongeren in Limburg of in Zeeland? Wat zijn de cijfers rondom geslacht, afkomst, opleidingsniveau en religie?

Nadere informatie

Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden

Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden Groei bij gezondheidszorg, aantal studenten in het hbo stabiliseert, aandeel allochtonen blijft groeien, 5% groei in diploma s, aantal Ad-studenten

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaters 0c van misdrijf in Nederland, naar woongemeente ente (G4) en schoolsoort

Voortijdig schoolverlaters 0c van misdrijf in Nederland, naar woongemeente ente (G4) en schoolsoort 08 Voortijdig schoolverlaters 0c olverlaters verdacht van misdrijf in Nederland, naar woongemeente ente (G4) en schoolsoort Toelichting bij geleverde everde maatwerktabellen De maatwerktabel bevat gegevens

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: D De E O Overstap V E R S T A P Overgang van PO naar VO Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven.

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaten 0c het voortgezet et onderwijs in

Voortijdig schoolverlaten 0c het voortgezet et onderwijs in e088 Voortijdig schoolverlaten 0c olverlaten vanuit het voortgezet et onderwijs in Nederland en 21 gemeenten naar herkomstgroepering en geslacht Antilianen- Toelichting bij geleverde everde maatwerktabellen

Nadere informatie

NEDERLAND. Pre-basis onderwijs

NEDERLAND. Pre-basis onderwijs NEDERLAND Pre-basis onderwijs Leeftijd 2-4 Verschillend per kind, voor de leeftijd van 4 niet leerplichtig Omschrijving Peuterspeelzaal, dagopvang etc Tijd Dagelijks van 9:30 15:30 (verschilt pers school)

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek 2008

Statistisch Jaarboek 2008 67 5 68 Onderwijs Meer rooms-katholiek basis, minder openbaar basis Het aantal basisscholen is de laatste jaren ongewijzigd gebleven. Op 1 oktober 2007 telde Hengelo 27 basisscholen, bestaande uit 9 openbare,

Nadere informatie

Onderwijskansen. 2.1 Opleidingsniveau ouders

Onderwijskansen. 2.1 Opleidingsniveau ouders de staat van het onderwijs 2 Onderwijskansen Een aantal ontwikkelingen veroorzaakt grotere verschillen tussen leerlingen in kansen voor goed onderwijs. Allereerst is het opleidingsniveau van ouders steeds

Nadere informatie

Kerncijfers. Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Kerncijfers. Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Kerncijfers 2 0 0 2-2 0 0 6 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Kerncijfers 2 0 0 2-2 0 0 6 O n d e r w ij s, C u l t u u r e n We t e n s c h a p Voorwoord Voor u ligt de elfde editie van Kerncijfers OCW.

Nadere informatie

Kiezen na de basisschool

Kiezen na de basisschool Kiezen na de basisschool Kiezen na de basisschool Wat staat je dan te wachten, waar kun je uit kiezen, waar kun je terecht??? In onderstaand schema is te zien hoe de leerroutes er uit zien op de middelbare

Nadere informatie

Onderwijs. Hoofdstuk 10. 10.1 Inleiding

Onderwijs. Hoofdstuk 10. 10.1 Inleiding Hoofdstuk 10 Onderwijs 10.1 Inleiding Leiden kennisstad heeft een hoog opgeleide bevolking en herbergt binnen haar grenzen veel onderwijsinstellingen. In dit hoofdstuk gaat het zowel om de opleiding die

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek 2003. onderwijs

Statistisch Jaarboek 2003. onderwijs 67 5 68 Onderwijs Basis: meer leerlingen, rooms-katholiek het grootst Op 1 oktober 2002 telde Hengelo 28 basisscholen bestaande uit 10 openbare, 10 rooms-katholieke, 5 protestants-christelijke, 1 gereformeerde

Nadere informatie

Inhoud. Uitstroom naar het vo. Onderwijstypen vo Praktijkonderwijs Vmbo Havo en vwo Overig aanbod vo. bo sbo so. PrO vmbo havo vwo (lwoo)

Inhoud. Uitstroom naar het vo. Onderwijstypen vo Praktijkonderwijs Vmbo Havo en vwo Overig aanbod vo. bo sbo so. PrO vmbo havo vwo (lwoo) Onderwijstypen vo 7 december 2016 Inhoud Praktijkonderwijs Vmbo Havo en vwo Overig aanbod vo 2 Uitstroom naar het vo PO bo sbo so VO PrO vmbo havo vwo (lwoo) Kopklas EOA VSO 3 1 Uitstroom naar het vo 6

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007 LelyStadsGeluiden De mening van de jongeren gepeild School en werk 007 In 007 hebben.37 jongeren meegewerkt aan de jongerenenquête. Het onderzoek had als doel om in kaart te brengen wat jongeren doen,

Nadere informatie

Onderwijstypen vo 7 december 2016

Onderwijstypen vo 7 december 2016 Onderwijstypen vo 7 december 2016 Inhoud Praktijkonderwijs Vmbo Havo en vwo Overig aanbod vo 2 Uitstroom naar het vo PO bo sbo so VO PrO vmbo havo vwo (lwoo) Kopklas EOA VSO 3 Uitstroom naar het vo 6 jaar

Nadere informatie

Ondersteuning in het Nederlandse onderwijs

Ondersteuning in het Nederlandse onderwijs Ondersteuning in het Nederlandse onderwijs Chaja Deen, Nederlands Jeugdinstituut Corian Messing, Nederlands Jeugdinstituut Bas Wijnen, Nederlands Jeugdinstituut Juni 2014 Deze factsheet schetst hoe in

Nadere informatie

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 1999- ROA Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag op enige manier worden verveelvoudigd zonder voorafgaande

Nadere informatie

TECHNIEKPACTMONITOR.NL HIGHLIGHTS 2017

TECHNIEKPACTMONITOR.NL HIGHLIGHTS 2017 TECHNIEKPACTMONITOR.NL HIGHLIGHTS 2017 AANDEEL LEERLINGEN VMBO 3E LEERJAAR 2006-2007 2013-2014 2016-2017 VMBO-BB 31% 24% 24% VMBO-KB 27% 22% 21% Het betreft hier het aandeel leerlingen binnen het totaal

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek 2006

Statistisch Jaarboek 2006 67 5 68 Onderwijs Rooms-katholiek basis groeit verder Op 1 oktober 2005 telde Hengelo 27 basisscholen, bestaande uit 9 openbare, 10 rooms-katholieke, 5 protestants-christelijke, 1 gereformeerde en 2 bijzonder

Nadere informatie

Scholen in de Randstad sterk gekleurd

Scholen in de Randstad sterk gekleurd Scholen in de Randstad sterk gekleurd Marijke Hartgers Autochtone en niet-westers allochtone leerlingen zijn niet gelijk over de Nederlandse schoolvestigingen verdeeld. Dat komt vooral doordat niet-westerse

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 20 Fact sheet april 20 De totale werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar vrijwel gelijk gebleven aan 2015. Van de 14.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

De integratie van Antillianen in Nederland. Presentatie 9 juni: De Caribische demografie van het Koninkrijk der Nederlanden

De integratie van Antillianen in Nederland. Presentatie 9 juni: De Caribische demografie van het Koninkrijk der Nederlanden De integratie van Antillianen in Nederland Presentatie 9 juni: De Caribische demografie van het Koninkrijk der Nederlanden De integratie van Antillianen in Nederland Willem Huijnk - Wetenschappelijk onderzoeker

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaters: een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt

Voortijdig schoolverlaters: een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt : een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt Harry Bierings en Robert de Vries Direct nadat zij school hadden verlaten, maar ook nog vier jaar daarna, hebben voortijdig naar verhouding vaak geen baan. Als

Nadere informatie

Inhoudsopgave hoofdstuk 6

Inhoudsopgave hoofdstuk 6 -134- Inhoudsopgave hoofdstuk 6 Samenvatting hoofdstuk 6 Tabellen: 6.1 Kindplaatsen bij kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang en gastouders per wijk op 1 januari 2015 6.2 Leerlingen

Nadere informatie

MODEL RMC-functie schooljaar 2007/2008 TER INVULLING. oktober 2008

MODEL RMC-functie schooljaar 2007/2008 TER INVULLING. oktober 2008 MODEL RMC-functie schooljaar 2007/2008 TER INVULLING oktober 2008 2 I Gegevens over het aantal voortijdig schoolverlaters en streefdoelen I.A kwantitatief vsv-beeld: Het betreft bij alle categorieën in

Nadere informatie

Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden

Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden Groei bij gezondheidszorg, aantal studenten in het hbo stabiliseert, aandeel allochtonen blijft groeien, 5% groei in diploma s, aantal Ad-studenten

Nadere informatie

Onder- en overadvisering in beeld 2006/ /2009 Gemeente Helmond

Onder- en overadvisering in beeld 2006/ /2009 Gemeente Helmond Onder- en overadvisering in beeld 6/7-8/9 Gemeente Helmond November 9 Mevrouw drs. Marian Calis OCGH Advies Samenvatting Een goede aansluiting tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs is in

Nadere informatie

Middelbaar beroepsonderwijs regio Arnhem

Middelbaar beroepsonderwijs regio Arnhem Deze factsheet toont de ontwikkeling van het aantal studenten in het middelbaar beroepsonderwijs in de regio Arnhem. De cijfers geven inzicht in de ontwikkelingen per sector, niveau en leerweg. Daarnaast

Nadere informatie

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS Programma: Voorlichting wordt verzorgd door drie scholen uit de buurt namens alle VO-scholen Verschillende onderwijsvormen Onderbouw en bovenbouw

Nadere informatie

Stromen door het onderwijs

Stromen door het onderwijs Stromen door het onderwijs Vanuit het derde leerjaar van het vo 2003/2004 Erik Fleur DUO/IP Juni 2013 1. Inleiding In schooljaar 2003/2004 zaten bijna 200 duizend leerlingen in het derde leerjaar van het

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens Na de basisschool Nieuwe afspraken over de overstap Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven Welke opleidingen zijn er? Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze?

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT

LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS ONTWIKKELD

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG

LAAGGELETTERDHEID IN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG LAAGGELETTERDHEID IN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS

Nadere informatie

Factsheets. Voortijdig Schoolverlaten

Factsheets. Voortijdig Schoolverlaten Factsheets Voortijdig Schoolverlaten Februari 2007 Inleiding Deze factsheets behoren bij de brief kenmerk BVE/INI/2007/3891 en presenteren een weergave van de nu bekende feiten en getallen over de groep

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN LAAK

LAAGGELETTERDHEID IN LAAK LAAGGELETTERDHEID IN LAAK Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS ONTWIKKELD IN OPDRACHT

Nadere informatie

Minder jongeren zonder startkwalificatie van school

Minder jongeren zonder startkwalificatie van school Minder jongeren zonder startkwalificatie van school 09 Aantal voortijdig schoolverlaters gedaald Lissabondoelstelling om voortijdig schoolverlaten terug te dringen bijna gehaald Meer mannen dan vrouwen

Nadere informatie

VSV-cijfers. Aanval op schooluitval. RMC regio 1 Oost-Groningen. Convenantjaar Voorlopige cijfers

VSV-cijfers.  Aanval op schooluitval. RMC regio 1 Oost-Groningen. Convenantjaar Voorlopige cijfers g ) Eemsmond 46 ( 3,1 ) ) Ten Boer 22 ( 3,1 ) Loppersum 21 ( 2,1 ) Appingedam 35 ( 3,8 ) Delfzijl 71 ( 3,1 ) Haren 2 ( 1,9 ) 3 Slochteren 28 ( 2,1 ) Hoogezand-Sappemeer 94 ( 3,5 ) Menterwolde 29 ( 2,7

Nadere informatie

Samenvatting Leidse Monitor 2010-2011

Samenvatting Leidse Monitor 2010-2011 Samenvatting Leidse Monitor 2010-2011 De Leidse Monitor verzamelt informatie over de ontwikkeling van Leidse kinderen vanaf het moment dat zij en/of hun ouders deelnemen aan een voor- en vroegschools programma

Nadere informatie

KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING 2012 SPECIAAL ONDERWIJS EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS

KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING 2012 SPECIAAL ONDERWIJS EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING 2012 SPECIAAL ONDERWIJS EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS Utrecht, juni 2013 Inhoud 1 Kort verblijf 4 2 Deel I - Speciaal onderwijs 5 2.1 Uitstroom 5 2.2 IQ van

Nadere informatie

Bijlage bij hoofdstuk 5 Allochtone leerlingen in het onderwijs

Bijlage bij hoofdstuk 5 Allochtone leerlingen in het onderwijs Jaarrapport integratie 27 Jaco Dagevos en Mérove Gijsberts Sociaal en Cultureel Planbureau, november 27 Bijlage bij hoofdstuk 5 Allochtone leerlingen in het onderwijs Mérove Gijsberts en Lex Herweijer

Nadere informatie

Informatieavond Voortgezet onderwijs

Informatieavond Voortgezet onderwijs Informatieavond Voortgezet onderwijs Welkom Hoe zit het voortgezet onderwijs in elkaar? De verschillende richtingen nader bekeken. Extra zorg binnen het VO (vmbo) Speciale brugklassen/leerwegen Hoe komt

Nadere informatie

Achtergrondinformatie. Beroepspraktijkvorming in het mbo

Achtergrondinformatie. Beroepspraktijkvorming in het mbo Achtergrondinformatie Beroepspraktijkvorming in het mbo Achtergrondinformatie leerlingen 1 Tabel 1 BOL- en BBL-leerlingen naar soort school AOC 5 6 5 ROC 87 88 87 Vakschool 8 6 8 Tabel 2 BOL- en BBL-leerlingen

Nadere informatie

Naar welke opleiding kan mijn kind?

Naar welke opleiding kan mijn kind? Na de basisschool Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven De nieuwe school Het onderwijssysteem Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze? Belangrijke data

Nadere informatie

Informatie 8ste jaarsouders

Informatie 8ste jaarsouders Informatie 8ste jaarsouders NIO donderdag 8 november 2012 Deze wordt afgenomen door Eduniek, onze schoolbegeleidingsdienst. Uitslag na de kerstvakantie, samen met het schooladvies. Aanvullende informatie

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid. achtergronddocument

Jeugdwerkloosheid. achtergronddocument Jeugdwerkloosheid achtergronddocument Jeugdwerkloosheid In opdracht van: OJZ en Participatie Projectnummer: Idske de Jong Anne Huijzer Robert Selten Carine van Oosteren Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

VSV-cijfers. Aanval op schooluitval. RMC regio 13 Achterhoek. Convenantjaar Voorlopige cijfers

VSV-cijfers.  Aanval op schooluitval. RMC regio 13 Achterhoek. Convenantjaar Voorlopige cijfers olle 3,5 ) 54 ( 2,1 ) Twenterand 66 ( 2,3 ) Tubberge 24 ( 1,1 Olst-Wijhe 25 ( 1,6 ) Raalte 82 ( 2,3 ) Hellendoorn 61 ( 2,0 ) Wierden 53 ( 2,4 ) Almelo 207 ( 3,6 ) 1 Deventer 311 ( 4,2 ) Rijssen-Holten

Nadere informatie

Voortijdig Schoolverlaters 2005 Toelichting bij de tabellen

Voortijdig Schoolverlaters 2005 Toelichting bij de tabellen Voortijdig Schoolverlaters 2005 Toelichting bij de tabellen Definitie: Voortijdig schoolverlaters zijn gedefinieerd als leerlingen die het (bekostigd) onderwijs verlaten zonder dat zij een startkwalificatie

Nadere informatie

Onderwijs in cijfers 2016

Onderwijs in cijfers 2016 Onderwijs in cijfers 2016 BELEIDSONDERZOEK Gemeente Leiden info@leidenincijfers.nl www.leidenincijfers.nl serie statistiek 2016 / 11 Omslag: Schema onderwijssysteem in Nederland (bron: Wikimedia commons)

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de instroom in het hoger onderwijs

Ontwikkelingen in de instroom in het hoger onderwijs Ontwikkelingen in de instroom in het hoger Sabine Gans Het aantal eerstejaars is de afgelopen vijftien jaar met meer dan de helft toegenomen tot 129 duizend in 29/ 1. Het percentage vrouwen kwam in die

Nadere informatie

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald 7. Vaker werkloos In is de arbeidsdeelname van niet-westerse allochtonen gedaald. De arbeidsdeelname onder rs is relatief hoog, zes van de tien hebben een baan. Daarentegen werkten in slechts vier van

Nadere informatie

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer schooljaar 2005-2006 schooljaar 2006-2007 schooljaar 2007-2008 Gemiddelde examenresultaten over de laatste drie schooljaren

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Informatie-avond vo. - Welkom

Informatie-avond vo. - Welkom Informatie-avond vo - Welkom - Programma: Wat gaat er gebeuren? Als er gekozen is Wat doet het Spectrum? Wat doen de ouders? Wat doen de leerlingen? Structuur van het onderwijs VMBO HAVO en VWO Periodes

Nadere informatie

Aantal instromende studenten tussen 2010 2014 gedaald. Figuur 1: Ontwikkeling instroom lerarenopleidingen 2010 2014. 1

Aantal instromende studenten tussen 2010 2014 gedaald. Figuur 1: Ontwikkeling instroom lerarenopleidingen 2010 2014. 1 Het aantal studenten dat start met een opleiding tot leraar basisonderwijs, leraar speciaal onderwijs of leraar voortgezet onderwijs is tussen en afgenomen. Bij de tweedegraads en eerstegraads hbo-lerarenopleidingen

Nadere informatie

Opleidingentabel vo voor gewichtenregeling bao. Bijzonderheden. t.b.v. de nieuwe gewichtenregeling basisonderwijs. Toelichting.

Opleidingentabel vo voor gewichtenregeling bao. Bijzonderheden. t.b.v. de nieuwe gewichtenregeling basisonderwijs. Toelichting. Opleidingentabel vo voor gewichtenregeling bao t.b.v. de nieuwe gewichtenregeling basisonderwijs Toelichting Vanaf de jaren 50 kent het Nederlandse onderwijssysteem na de lagere school (later basisonderwijs

Nadere informatie