Onderwijs. Kerncijfers 203

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijs. Kerncijfers 203"

Transcriptie

1 Kerncijfers 203 Onderwijs. Kerncijfers.2 Voor- en vroegschoolse educatie.3 Primair onderwijs.4 Speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs.5 Voortgezet onderwijs. Middelbaar beroepsonderwijs.7 Schoolverzuim en startkwalificaties.8 Hoger beroepsonderwijs.9 Wetenschappelijk onderwijs.0 Volwasseneneducatie en opleidingsniveau Amsterdam in cijfers 204

2 204 Onderwijs Van alle Amsterdammers volgt ruim een vijfde onderwijs Ongeveer Amsterdammers volgen onderwijs: van voorschool tot universiteit en van speciaal onderwijs tot taalcursussen voor volwassenen. Dit is ruim een vijfde van alle Amsterdammers. Stijging aantal HAVO- en VWO-leerlingen In 205 kreeg een kwart van de leerlingen het basisschooladvies VWO. Hiermee is het aandeel VWO-adviezen in de stad verder toegenomen, van 20% in 200 naar 24% in 204 tot 25% in 205. Deze aanhoudende stijging leidt tot een groter aantal VWO-leerlingen in Amsterdam. In tien jaar tijd steeg dit met ongeveer 45%, van leerlingen in 200/ 07 tot leerlingen in 205/. Terwijl het aandeel VWO-adviezen steeg, bleef het aandeel HAVO-adviezen in Amsterdam met 4% vrij stabiel. Opvallend genoeg is het aantal HAVO leerlingen in de afgelopen tien jaar harder gestegen dan het aantal VWO-leerlingen, van ongeveer leerlingen in 200/ 07 tot leerlingen in 205/. Het aantal VMBO-leerlingen daalde tot 2008/ 09 maar is sindsdien stabiel (ongeveer 7.500). Ook het aantal leerlingen met leerwegondersteunend onderwijs op het VMBO is vrij stabiel (ongeveer.000). Hetzelfde geldt voor het aantal leerlingen in het praktijkonderwijs (ongeveer.400) en het aantal leerlingen in gemengde brugklassen (ongeveer.000). Leerlingen voortgezet onderwijs in Amsterdam naar niveau, 200/ / VWO VMBO HAVO LWOO / / / / 0 200/ 20/ 2 202/ 3 203/ 4 204/ 5 205/ ) gemengde brugklassen praktijk onderwijs ) Voorlopige cijfers bron: OCW/DUO

3 Onderwijs 205 Minder MBO-studenten niveau 2 De afgelopen vijf jaar nam het aantal Amsterdamse MBO-studenten af, van bijna in 200/ tot ruim in 205/, een daling van 8%. Landelijk zien we het aantal MBO ers in dezelfde periode ook dalen, maar dit is met % een minder forse daling dan in Amsterdam. Ook in de andere drie grote steden is de daling in deze periode lager dan in Amsterdam. MBO-studenten woonachtig in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, 200/ / Amsterdam Rotterdam s-gravenhage Utrecht (gemeente) / / / / 0 200/ 20/ 2 202/ 3 203/ 4 204/ 5 205/ ) ) Voorlopige cijfers bron: CBS De daling van het aantal Amsterdamse MBO ers tussen 200/ en 205/ is het sterkst onder studenten op niveau 2. Op dit niveau nam het aantal studenten in deze periode met 35% af, van ongeveer tot leerlingen. Op niveau daalde het aantal studenten met 9% en op niveau 3 en 4 met %. Amsterdam wijkt in dit opzicht af van Nederland als geheel en de andere drie grote steden, daar was juist de sterkste daling onder studenten op niveau. Amsterdam in cijfers 20

4 20 Onderwijs Ontwikkeling aantal MBO-studenten tussen 200/ en 205/, per niveau woonachtig in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht (procenten) % Amsterdam Den Haag Rotterdam Utrecht (gemeente) Nederland assistentenopleiding (niveau ) vakopleiding (niveau 3) basisberoepsopleiding (niveau 2) middenkader- en specialistenopleiding (niveau 4) bron: CBS Steeds meer startkwalificaties Steeds meer Amsterdamse jongeren behalen een startkwalificatie. In 202 had van de jongeren van 23 jaar 72% een startkwalificatie, in 205 was dit gestegen tot 79%. Een startkwalificatie is een diploma op minimaal MBO-2 niveau of HAVO/VWO. Een diploma op dit niveau is noodzakelijk voor een voldoende start-positie op de arbeidsmarkt. In 2007 is de kwalificatieplicht landelijk ingevoerd, als verlenging van de leerplicht. Leerplicht geldt voor leerlingen van 5 tot jaar. De kwalificatieplicht houdt in dat jongeren tot hun 8e onderwijs moeten volgen als ze op hun e nog geen startkwalificatie hebben. Jongeren met startkwalificaties naar leeftijd, (procenten) % jaar 9 jaar 20 jaar 2 jaar 22 jaar 23 jaar bron: OJZ

5 Inhoud 207. Kerncijfers 209 tabellen.. Scholen naar type onderwijs en schooljaar Leerlingen en studenten naar type onderwijs, schooljaar en geslacht Groei van het aantal leerlingen en studenten naar type onderwijs, schooljaar en geslacht Voor- en vroegschoolse educatie 20 tabellen.2. Realisatie resultaatafspraak bereik doelgroeppeuters Voorschool 20 grafieken.2a Ontwikkeling in bereik doelgroeppeuters per stadsdeel 20.3 Primair onderwijs 2 tabellen.3. Scholen, leerlingen en gemiddelde schoolgrootte in het basisonderwijs Basisscholen en leerlingen naar stadsdeel van vestiging van de school Leerlingen basisonderwijs naar stadsdeel van vestiging van de school en leeftijd Percentages OVB-doelgroepleerlingen in het basisonderwijs naar stadsdelen Leerlingen basisonderwijs naar herkomstgroepering Gemiddelde scores Eindtoets Basisonderwijs naar stadsdelen Basisschooladviezen over voortgezet onderwijs van leerlingen in groep Deelname van leerlingen basisonderwijs aan het theoretische verkeersexamen en percentage geslaagde leerlingen naar stadsdelen Deelname aan het praktisch verkeersexamen (fietsexamen) naar stadsdelen 24 grafieken.3a Verdeling adviezen voortgezet onderwijs per stadsdeel 24.4 Speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs 25 tabellen.4. Scholen en leerlingen in het speciaal basisonderwijs Scholen in het (voortgezet) speciaal onderwijs Leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs Leerlingen speciaal onderwijs naar herkomstgroepering 2.5 Voortgezet onderwijs 27 tabellen.5. Leerlingen in het voortgezet onderwijs naar leerjaar en geslacht Leerlingen voortgezet onderwijs naar herkomstgroepering Leerlingen in de derde klas van Amsterdamse scholen met voortgezet onderwijs naar herkomstgroepering en type onderwijs Leerlingen in de derde klas van het VMBO (inclusief LWOO) naar studierichting en geslacht Leerlingen voortgezet onderwijs woonachtig in Amsterdam naar stadsdelen en geslacht Eindexamenkandidaten en geslaagden naar examenjaar 29 Amsterdam in cijfers 20

6 208 Inhoud. Middelbaar beroepsonderwijs 220 tabellen.. MBO-leerlingen naar instelling MBO-leerlingen woonachtig in Amsterdam naar geslacht, niveau en leerweg MBO-leerlingen woonachtig in Amsterdam naar studierichting en geslacht MBO-leerlingen woonachtig in Amsterdam naar stadsdelen en geslacht Geslaagden voor afsluitende examens in het MBO 222 grafieken.a MBO-leerlingen woonachtig in Amsterdam naar sector en herkomstgroepering 22.7 Schoolverzuim en startkwalificaties 223 tabellen.7. Schoolverzuim op Amsterdamse scholen naar schoolsoort Schoolverzuim naar stadsdeel van vestiging van de school Startkwalificaties naar leeftijd Hoger beroepsonderwijs 224 tabellen.8. Studenten in het hoger beroepsonderwijs Voltijd- en duaalstudenten in het hoger beroepsonderwijs naar studierichting en geslacht Deeltijdstudenten in het hoger beroepsonderwijs naar studierichting en geslacht HBO-studenten woonachtig in Amsterdam naar stadsdelen en geslacht Geslaagden voor afsluitende examens in het HBO Wetenschappelijk onderwijs 22 tabellen.9. Studenten in het wetenschappelijk onderwijs WO-studenten woonachtig in Amsterdam naar stadsdelen en geslacht Studenten in het wetenschappelijk onderwijs naar studierichting en inschrijvingsvorm Geslaagden voor afsluitende universitaire examens Volwasseneneducatie en opleidingsniveau 229 tabellen.0. Deelnemers volwasseneneducatie Taalcursussen Bevolking van 5-74 jaar naar stadsdelen en hoogst afgerond opleidingsniveau Bevolking van 5-74 jaar naar hoogst afgerond opleidingsniveau Bevolking van 5-74 jaar naar hoogst afgerond opleidingsniveau en geslacht 230

7 Kerncijfers Scholen naar type onderwijs en schooljaar, 20/ 2-205/ type onderwijs 20/ 2 202/ 3 203/ 4 204/ 5 205/ basisonderwijs speciaal basisonderwijs (voortgezet) speciaal onderwijs ) praktijkonderwijs ) voortgezet onderwijs (AVO, LWOO, VMBO, HAVO, VWO) ) middelbaar beroepsonderwijs (BOL/BBL) hoger beroepsonderwijs (HBO) universiteit (WO) totaal ) Locaties. bron: OCW/DUO..2 Leerlingen en studenten naar type onderwijs, schooljaar en geslacht, 204/ 5-205/ 204/ 5 205/ ) type onderwijs mannen vrouwen totaal mannen vrouwen totaal basisonderwijs speciaal basisonderwijs (voortgezet) speciaal onderwijs praktijkonderwijs voortgezet onderwijs (AVO, LWOO, VMBO, HAVO, VWO) middelbaar beroepsonderwijs (BOL) 2 ) middelbaar beroepsonderwijs (BBL) 2 ) hoger beroepsonderwijs (HBO) universiteit (WO) totaal ) Voorlopige cijfers. bron: OCW/DUO 2 ) Leerlingen van het ROC Amsterdam en het Mediacollege...3 Groei van het aantal leerlingen en studenten naar type onderwijs, schooljaar en geslacht, 203/ 4-205/ (procenten) 204/ 5 t.o.v. 203/ 4 205/ t.o.v. 204/ 5 type onderwijs mannen vrouwen totaal mannen vrouwen totaal basisonderwijs +, +,5 +,3 +,2 +0,7 +0,9 speciaal basisonderwijs 5,8 8,0,5,5,0 2,9 (voortgezet) speciaal onderwijs 2, 4,8 2,9 5,5,5 4,4 praktijkonderwijs +, + 2, + 4,4 +,5 +,2 +3,5 voortgezet onderwijs (AVO, LWOO, VMBO, HAVO, VWO) +2,3 + 2, + 2,2 +2,2 +,5 +,8 middelbaar beroepsonderwijs (BOL) ) +2,3 + 2, + 2,4 +3,4 +4,8 +4, middelbaar beroepsonderwijs (BBL) ) 3,9 8,5 0,4 +2,7 3, +0, hoger beroepsonderwijs (HBO) 0,4 0,3 0,4 4, 2,9 3,5 universiteit (WO) 0, + 0,4 + 0,2 2, 2,7 2,4 ) Leerlingen van het ROC Amsterdam en het Mediacollege. bron: OCW/DUO Amsterdam in cijfers 20

8 20 Voor- en vroegschoolse educatie.2. Realisatie resultaatafspraak bereik doelgroeppeuters Voorschool (30-47 maanden), december 205 realisatie realisatie omvang aantal % bereik vastgestelde doelgroep- doelgroepstadsdeel doelgroep ) peuters peuters A Centrum 2 70 E West F Nieuw-West K Zuid M Oost N Noord T Zuidoost onbekend Amsterdam ) In de wet is opgenomen dat het college de omvang van de doelgroep bron: Elektronisch Loket VVE op de peildatum vaststelt ( december 205)..2a Ontwikkeling in bereik doelgroeppeuters per stadsdeel, december (procenten) 20 % A Centrum E West F Nieuw-West K Zuid M Oost N Noord T Zuidoost Amsterdam doel 205 bron: Elektronisch Loket VVE

9 Primair onderwijs 2.3. Scholen, leerlingen en gemiddelde schoolgrootte in het basisonderwijs, 20/ 2-205/ 20/ 2 202/ 3 203/ 4 204/ 5 205/ ) scholen w.v. openbaar bijzonder leerlingen w.v. openbaar bijzonder gemiddelde schoolgrootte w.v. openbaar bijzonder ) Voorlopige cijfers. bron: OCW/DUO.3.2 Basisscholen en leerlingen naar stadsdeel van vestiging van de school, 203/ 4-205/ scholen leerlingen stadsdeel school 203/ 4 204/ 5 205/ ) 203/ 4 204/ 5 205/ ) A Centrum B Westpoort E West F Nieuw-West K Zuid M Oost N Noord T Zuidoost Amsterdam ) Voorlopige cijfers. bron: OCW/DUO Amsterdam in cijfers 20

10 22 Primair onderwijs.3.3 Leerlingen basisonderwijs naar stadsdeel van vestiging van de school en leeftijd, 205/ ) leeftijd in jaren stadsdeel school A Centrum B Westpoort E West F Nieuw-West K Zuid M Oost N Noord T Zuidoost Amsterdam leeftijd in jaren stadsdeel school totaal A Centrum B Westpoort E West F Nieuw-West K Zuid M Oost N Noord T Zuidoost Amsterdam ) Voorlopige cijfers. bron: OCW/DUO.3.4 Percentages OVB-doelgroepleerlingen ) in het basisonderwijs naar stadsdelen, 205/ leerlinggewicht stadsdeel school,20 0,30 0,00 A Centrum E West F Nieuw-West 4 80 K Zuid M Oost N Noord T Zuidoost Amsterdam 5 85 ) In het kader van het voorrangsbeleid worden leerlinggewichten toegekend bron: OCW/DUO aan kansarme leerlingen op basis waarvan extra financiële middelen worden verstrekt. Gewichtenregeling,20: Leerlingen van wie één van de ouders een opleiding heeft gehad uit categorie en de ander een opleiding uit categorie of 2. 0,30: Leerlingen van wie beide ouders of de ouder die belast is met de dagelijkse verzorging een opleiding uit categorie 2 heeft gehad. 0,00: Leerlingen van wie één van de ouders of beide ouders een opleiding heeft gehad uit categorie 3. Categorie : Maximaal basisonderwijs of (v)so-zmlk. Categorie 2: Maximaal lbo/vbo, praktijkonderwijs of vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg. Categorie 3: Overig voortgezet onderwijs en hoger.

11 Primair onderwijs Leerlingen basisonderwijs naar herkomstgroepering, 20/ 2-205/ (procenten) ) herkomstgroepering 200/ 20/ 2 202/ 3 203/ 4 204/ 5 Surinamers 8,9 8,3 7,7 7,2 7,0 Antillianen,5,4,4,3,3 Turken 8,0 7,8 7,3 7,,9 Marokkanen 7,5 7,9 7, 7,2 7, overige niet-westerse allochtonen 4,8 4, 4,2 4, 4, westerse allochtonen 0, 0,,2,8 2,8 autochtonen 3,7 37,9 38,9 39,5 38, onbekend 2,0,5,, 2,2 totaal ) Bij benadering vastgestelde percentages. bron: afd. Onderwijs, Jeugd en Zorg/OIS.3. Gemiddelde scores Eindtoets Basisonderwijs naar stadsdelen, stadsdeel school ) A Centrum 54, 539, 540, 540, 539,3 E West 533,7 532,8 532,3 532,3 534, F Nieuw-West 53,9 532,7 53, 53,7 53,7 K Zuid 539,3 538,9 538,5 539,5 538,8 M Oost 53,2 535, 535,5 53,7 535,3 N Noord 532,4 532,9 53,5 533,2 532, T Zuidoost 53,0 530,8 530,9 530,5 53,4 Amsterdam 534, 534,3 534,0 534, 534,2 Nederland 535,5 535,5 535, 535,0 535,3 ) Vanaf 205 is het bestand van CITO/OJZ niet meer beschikbaar en is overgestapt op een bestand van DUO. bron: OCW/DUO Het bestand van DUO bevat niet de individuele Cito-scores van leerlingen, maar gemiddelden per school. Door rekening te houden met het aantal leerlingen waarop deze gemiddelden zijn gebaseerd is een gemiddelde per stadsdeel berekend..3.7 Basisschooladviezen over voortgezet onderwijs van leerlingen in groep 8, (procenten) advies praktijkonderwijs 2,,9 2,2 2,2 2,3 VMBO-bkgt+LWOO 5,7,9 4,7 3,2 4, VMBO-bk 8,7 7,3 9,7 8,9 8,5 VMBO-gt 3,9 4,7 5, 3,7 3,7 VMBO-t/HAVO 9,4 8, 8, 9,0 8, HAVO 4, 4,5 4,0 4,8 3,8 HAVO/VWO 3,4 3,5 2,8 3,2 3,3 VWO 2,7 2,7 22,2 23, 24,9 kopklas, 0,9,2,5,3 totaal bron: afd. Onderwijs, Jeugd en Zorg Amsterdam in cijfers 20

12 24 Primair onderwijs.3a Verdeling adviezen voortgezet onderwijs per stadsdeel, 20 (procenten) A Centrum E West F Nieuw-West K Zuid M Oost N Noord T Zuidoost Amsterdam % praktijkonderwijs/vmbo+lwoo VMBO/HAVO HAVO/VWO kopklas bron: afd. Onderwijs, Jeugd en Zorg.3.8 Deelname van leerlingen basisonderwijs aan het theoretische verkeersexamen en percentage geslaagde leerlingen naar stadsdelen, leerlingen percentage geslaagden stadsdeel A Centrum E West F Nieuw-West K Zuid M Oost N Noord T Zuidoost Amsterdam bron: afd. Onderwijs, Jeugd en Zorg.3.9 Deelname aan het praktisch verkeersexamen (fietsexamen) naar stadsdelen, stadsdeel A Centrum E West F Nieuw-West K Zuid M Oost N Noord T Zuidoost Amsterdam bron: afd. Verkeer en Openbare Ruimte

13 Speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs Scholen en leerlingen in het speciaal basisonderwijs, 20/ 2-205/ 20/ 2 202/ 3 203/ 4 204/ 5 205/ ) scholen leerlingen w.v. mannen vrouwen ) Voorlopige cijfers. bron: OCW/DUO.4.2 Scholen in het (voortgezet) speciaal onderwijs, 204/ 5-205/ 204/ 5 205/ ) speciaal + speciaal + voortgezet voortgezet voortgezet voortgezet speciaal speciaal speciaal speciaal speciaal speciaal onderwijs onderwijs onderwijs onderwijs onderwijs onderwijs REC (visuele handicap) REC 2 (communicatieve handicap) 3 3 REC 3 (verstandelijke en/of lichamelijke handicap en langdurig somatisch zieken) REC 4 (psychiatrische of gedragsstoornissenen en langdurig psychiatrisch zieken) 2 0 totaal speciaal onderwijs ) Voorlopige cijfers. bron: OCW/DUO.4.3 Leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs, 204/ 5-205/ 204/ 5 205/ ) mannen vrouwen totaal mannen vrouwen totaal REC (visuele handicap) REC 2 (communicatieve handicap) REC 3 (verstandelijke en/of lichamelijke handicap en langdurig somatisch zieken) REC 4 (psychiatrische of gedragsstoornissenen en langdurig psychiatrisch zieken) totaal speciaal onderwijs ) Voorlopige cijfers. bron: OCW/DUO Amsterdam in cijfers 20

14 2 Speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs.4.4 Leerlingen speciaal onderwijs naar herkomstgroepering, 202/ 3-205/ (procenten ) speciaal basisonderwijs speciaal onderwijs herkomstgroepering 202/ 3 203/ 4 204/ 5 205/ 202/ 3 203/ 4 204/ 5 205/ Surinamers 2,9,4, 0,9,8,8,7,0 Antillianen 2,8 2,8 3,0 2,7 2,9 2,8 2,3,9 Turken 0, 0, 0,,0 9,3 9,0 8,4 8,3 Marokkanen 20, 9,9 20,5 20,8 8,0 7,7 7,9 8,2 overige niet-westerse allochtonen 5,5 5,9,3,3 5,8 5,4 5,4 4,9 westerse allochtonen 5,,0,8,,4,,9 7,0 autochtonen 29,2 29,3 27,8 2,7 24,7 24, 25,0 2,9 onbekend 3,3 4, 4,4 5,,2 2, 2,4,9 totaal ) Bij benadering vastgestelde percentages. bron: afd. Onderwijs, Jeugd en Zorg/OIS

15 Voortgezet onderwijs Leerlingen in het voortgezet onderwijs naar leerjaar en geslacht, 203/ 4-205/ 205/ ) type onderwijs leerjaar 203/ 4 204/ 5 mannen vrouwen totaal gemengde brugklassen gemengde brugklassen gemengde brugklassen totaal gemengde brugklassen LWOO LWOO LWOO LWOO totaal LWOO VMBO VMBO VMBO VMBO totaal VMBO HAVO HAVO HAVO HAVO HAVO totaal HAVO VWO VWO VWO VWO VWO VWO totaal VWO praktijkonderwijs praktijkonderwijs praktijkonderwijs praktijkonderwijs praktijkonderwijs praktijkonderwijs totaal praktijkonderwijs totaal-generaal ) Voorlopige cijfers. bron: OCW/DUO Amsterdam in cijfers 20

16 28 Voortgezet onderwijs.5.2 Leerlingen voortgezet onderwijs naar herkomstgroepering, 20/ 2-205/ (procenten) herkomstgroepering 20/ 2 202/ 3 203/ 4 204/ 5 205/ ) Surinamers,0 0,7 0,2 9,7 9,2 Antillianen,8,,5,4,4 Turken 8,8 8, 8,4 8,0 7,7 Marokkanen 5,3 5,4 5,5 5,5 5,8 overige niet-westerse allochtonen 3, 4,0 4,0 4,3 4,5 westerse allochtonen 9, 9, 9,5 9,7 0,0 autochtonen 39,5 39,3 40,2 40,8 40, onbekend 0,9 0,8 0, 0, 0,8 totaal ) Voorlopige cijfers. bron: OCW/DUO.5.3 Leerlingen in de derde klas van Amsterdamse scholen met voortgezet onderwijs naar herkomstgroepering en type onderwijs, 205/ (procenten) praktijk- VMBO- VMBOherkomstgroepering onderwijs b/k g/t HAVO VWO totaal Surinamers 24,0,9,3 7, 4,3 0,4 Antillianen 3,4 3,0,4,2 0,4,5 Turken,8 4,4 9,2 7, 3,4 8,3 Marokkanen 9,9 25,4 20,9,3 7,8,9 overige niet-westerse allochtonen,,2 4,5 4,4 0,8 4,0 westerse allochtonen 7, 5,0 8, 9, 3,0 9,2 autochtonen 5,9 7,9 34,0 43,4 0,2 39,2 onbekend,4,3 0,8 0, 0,0 0, totaal bron: OCW/DUO.5.4 Leerlingen in de derde klas van het VMBO (inclusief LWOO) naar studierichting en geslacht, 204/ 5-205/ 204/ 5 205/ ) studierichting mannen vrouwen totaal mannen vrouwen totaal algemeen techniek zorg en welzijn economie landbouw combinatie totaal ) Voorlopige cijfers. bron: OCW/DUO

17 Voortgezet onderwijs Leerlingen voortgezet onderwijs (incl. praktijkonderwijs) woonachtig in Amsterdam naar stadsdelen en geslacht, 204/ 5-205/ 204/ 5 205/ stadsdeel mannen vrouwen totaal mannen vrouwen totaal A Centrum E West F Nieuw-West K Zuid M Oost N Noord T Zuidoost Amsterdam bron: CBS/bewerking OIS.5. Eindexamenkandidaten en geslaagden naar examenjaar, 200/ -204/ 5 kandidaten 200/ 20/ 2 202/ 3 203/ 4 204/ 5 VMBO-bkg ) VMBO-t 2 ) HAVO VWO geslaagden 200/ 20/ 2 202/ 3 203/ 4 204/ 5 VMBO-bkg VMBO-t HAVO VWO percentage geslaagden 200/ 20/ 2 202/ 3 203/ 4 204/ 5 VMBO-bkg VMBO-t HAVO VWO ) VMBO-bkg: basis beroepsgericht, kader beroepsgericht, gemengd. bron: OCW/DUO 2 ) VMBO-t: theoretisch beroepsgericht. Amsterdam in cijfers 20

18 220 Middelbaar beroepsonderwijs.. MBO-leerlingen naar instelling, 20/ 2-205/ ) 20/ 2 202/ 3 203/ 4 204/ 5 205/ 2 ) Mediacollege Amsterdam ROC Amarantis 8303 ROC van Amsterdam Stichting ROC TOP totaal ) Alleen scholen met de hoofdvestiging in Amsterdam. bron: OCW/DUO 2 ) Voorlopige cijfers...2 MBO-leerlingen woonachtig in Amsterdam naar geslacht, niveau en leerweg, 203/ 4-205/ 205/ ) 203/ 4 204/ 5 bol voltijd bol deeltijd bbl extranei totaal mannen assistentenopleiding (niveau ) basisberoepsopleiding (niveau 2) vakopleiding (niveau 3) middenkaderopleiding (niveau 4a) specialistenopleiding (niveau 4b) 3 totaal vrouwen assistentenopleiding (niveau ) basisberoepsopleiding (niveau 2) vakopleiding (niveau 3) middenkaderopleiding (niveau 4a) specialistenopleiding (niveau 4b) 5 totaal totaal assistentenopleiding (niveau ) basisberoepsopleiding (niveau 2) vakopleiding (niveau 3) middenkaderopleiding (niveau 4a) specialistenopleiding (niveau 4b) 8 totaal ) Voorlopige cijfers. bron: CBS

19 Middelbaar beroepsonderwijs MBO-leerlingen woonachtig in Amsterdam naar studierichting en geslacht, 203/ 4-205/ 205/ ) studierichting 203/ 4 204/ 5 mannen vrouwen totaal onderwijs vormgeving en audiovisuele productie handel, administratie en juridische dienstverlening ICT techniek, industrie en bouw landbouw en dieren gezondheidszorg en welzijn persoonlijke dienstverlening, vervoer en veiligheid algemeen totaal ) Voorlopige cijfers. bron: CBS..4 MBO-leerlingen woonachtig in Amsterdam naar stadsdelen en geslacht, 204/ 5-205/ 204/ 5 205/ stadsdeel mannen vrouwen totaal mannen vrouwen totaal A Centrum E West F Nieuw-West K Zuid M Oost N Noord T Zuidoost Amsterdam bron: CBS/bewerking OIS.a MBO-leerlingen woonachtig in Amsterdam naar sector en herkomstgroepering, 204/ landbouw techniek economie zorg en welzijn combinatie autochtonen westerse allochtonen niet-westerse allochtonen bron: CBS Amsterdam in cijfers 20

20 222 Middelbaar beroepsonderwijs..5 Geslaagden voor afsluitende examens in het MBO, niveau Mediacollege Amsterdam techniek techniek techniek ROC van Amsterdam combinatie van sectoren economie economie economie economie techniek techniek techniek techniek zorg en welzijn zorg en welzijn zorg en welzijn zorg en welzijn ROC TOP combinatie van sectoren economie 3 economie economie economie techniek 29 techniek techniek techniek zorg en welzijn zorg en welzijn zorg en welzijn zorg en welzijn bron: OCW/DUO

21 Schoolverzuim en startkwalificaties Schoolverzuim op Amsterdamse scholen naar schoolsoort, 200/ -204/ 5 (procenten) 200/ 20/ 2 202/ 3 203/ 4 204/ 5 primair onderwijs 2,0 2,0,8,,5 speciaal onderwijs, clusters -3 ) 3,2 3,8 5,7 4, 7,0 speciaal onderwijs, cluster 4 vanaf 2 jaar 20,9 22,7 35,9 38,7 4,9 voortgezet onderwijs, leerplichtig 0,0 9,0 9,4 0, 8,8 voortgezet onderwijs, bovenleerplichtig 4,5 7,9 2,5 2,7 9,9 middelbaar beroepsonderwijs, leerplichtig,0 34, 35,9 38,3 3,7 middelbaar beroepsonderwijs, bovenleerplichtig 2 ) 2,3 37,4 3,7 35, 28, totaal op school in Amsterdam 7,4 8,0 8,3 8,2 7, ) Inclusief cluster 4 tot twaalf jaar. bron: afd. Onderwijs, Jeugd en Zorg/BLP 2 ) Inclusief voortgezet algemeen volwassenenonderwijs..7.2 Schoolverzuim ) naar stadsdeel van vestiging van de school, 200/ -204/ 5 (procenten) stadsdeel 200/ 20/ 2 202/ 3 203/ 4 204/ 5 A Centrum,9 8, 5,5,7 5,7 E West 8,8,5,5 0,3,4 F Nieuw-West 8,4 8,4,7,7 7,9 K Zuid 5, 5,,5,5, M Oost 7, 7,8 7, 5,7,2 N Noord 8,5 8,5 0, 2,5 0,4 T Zuidoost,8 9,7 2, 0,, Amsterdam 7,4 8,0 8,3 8,2 7, ) Amsterdamse leerlingen zonder startkwalificatie die bron: afd. Onderwijs, Jeugd en Zorg/BLP een of meer keren hebben verzuimd..7.3 Startkwalificaties naar leeftijd, (procenten) ) leeftijd jaar jaar jaar jaar jaar jaar ) Jongeren die in Amsterdam voortgezet onderwijs of bron: afd. Onderwijs, Jeugd en Zorg/BLP middelbaar beroepsonderwijs gevolgd hebben. Amsterdam in cijfers 20

22 224 Hoger beroepsonderwijs.8. Studenten in het hoger beroepsonderwijs, 20/ 2-205/ 20/ 2 202/ 3 203/ 4 204/ 5 205/ ) Gerrit Rietveld Academie Amsterdam Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Hogeschool van Amsterdam Interconfessionele Pabo Amsterdam/Alkmaar totaal 2 ) ) Voorlopige cijfers. bron: OCW/DUO 2 ) Alleen scholen met de hoofdvestiging in Amsterdam..8.2 Voltijd- en duaalstudenten in het hoger beroepsonderwijs naar studierichting en geslacht, 204/ 5-205/ groei 205/ 204/ 5 205/ ) t.o.v. 204/ 5 studierichting mannen vrouwen totaal mannen vrouwen totaal (%) onderwijs , techniek ,7 gezondheidszorg ,9 economie ,7 gedrag en maatschappij ,3 taal en cultuur ,0 totaal ,7 ) Voorlopige cijfers. bron: OCW/DUO.8.3 Deeltijdstudenten in het hoger beroepsonderwijs naar studierichting en geslacht, 204/ 5-205/ groei 205/ 204/ 5 205/ ) t.o.v. 204/ 5 studierichting mannen vrouwen totaal mannen vrouwen totaal (%) onderwijs ,0 techniek ,7 economie , gedrag en maatschappij ,0 taal en cultuur ,2 totaal , ) Voorlopige cijfers. bron: OCW/DUO

23 Hoger beroepsonderwijs HBO-studenten woonachtig in Amsterdam naar stadsdelen en geslacht, 204/ 5-205/ 204/ 5 205/ stadsdeel mannen vrouwen totaal mannen vrouwen totaal A Centrum E West F Nieuw-West K Zuid M Oost N Noord T Zuidoost Amsterdam bron: CBS/bewerking OIS.8.5 Geslaagden voor afsluitende examens in het HBO, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten bachelor onderwijs taal en cultuur master onderwijs taal en cultuur Gerrit Rietveld Academie bachelor taal en cultuur master taal en cultuur Hogeschool IPABO bachelor onderwijs Hogeschool van Amsterdam bachelor economie gedrag en maatschappij gezondheidszorg onderwijs techniek associate degree economie 2 9 onderwijs master gedrag en maatschappij onderwijs bron: OCW/DUO Amsterdam in cijfers 20

24 22 Wetenschappelijk onderwijs.9. Studenten in het wetenschappelijk onderwijs, 20/ 2-205/ 20/ 2 202/ 3 203/ 4 204/ 5 205/ ) Universiteit van Amsterdam (UvA) Vrije Universiteit (VU) totaal ) Voorlopige cijfers. bron: OCW/DUO.9.2 WO-studenten woonachtig in Amsterdam naar stadsdelen en geslacht, 204/ 5-205/ 204/ 5 205/ stadsdeel mannen vrouwen totaal mannen vrouwen totaal A Centrum E West F Nieuw-West K Zuid M Oost N Noord T Zuidoost Amsterdam bron: CBS/bewerking OIS

25 Wetenschappelijk onderwijs Studenten in het wetenschappelijk onderwijs naar studierichting en inschrijvingsvorm, 204/ 5-205/ ) 205/ 2 204/ 5 bachelor master ) studenten studierichting mannen vrouwen totaal mannen vrouwen mannen vrouwen totaal Universiteit van Amsterdam sectoroverstijgend onderwijs natuur gezondheidszorg economie recht gedrag en maatschappij taal en cultuur totaal UvA Vrije Universiteit Amsterdam sectoroverstijgend onderwijs natuur gezondheidszorg economie recht gedrag en maatschappij taal en cultuur totaal VU totaal-generaal ) Voorlopige cijfers. bron: OCW/DUO 2 ) Inclusief postmaster (universitaire leraaropleiding en ongedeeld universitaire opleiding voor de invoering van de bachelor-masterstructuur). Amsterdam in cijfers 20

26 228 Wetenschappelijk onderwijs.9.4 Geslaagden voor afsluitende universitaire examens, Universiteit van Amsterdam wo bachelor economie gedrag en maatschappij gezondheidszorg natuur recht sectoroverstijgend taal en cultuur wo master ) economie gedrag en maatschappij gezondheidszorg natuur onderwijs recht taal en cultuur totaal UvA Vrije Universiteit Amsterdam wo bachelor economie gedrag en maatschappij gezondheidszorg natuur recht sectoroverstijgend taal en cultuur wo master ) economie gedrag en maatschappij gezondheidszorg natuur onderwijs recht taal en cultuur totaal VU totaal ) Inclusief postmaster (universitaire leraaropleiding en ongedeeld bron: OCW/DUO universitaire opleiding voor de invoering van de bachelor-masterstructuur).

27 Volwasseneneducatie en opleidingsniveau Deelnemers volwasseneneducatie, volwasseneneducatie (WEB) voortgezet algemeen volwassenen onderwijs taaltrajecten voor Amsterdammers met Nederlands als tweede taal overige educatietrajecten onder de noemers breedmaatschappelijk functioneren en sociale redzaamheid totaal Taal & Ouder Betrokkenheid bron: afd. Participatie.0.2 Taalcursussen, Wet Inburgering-trajecten Duale Wet Inburgering-trajecten cursussen Alfabetisering 2 23 cursussen Programma Educatie Werkt! totaal bron: afd. Participatie.0.3 Bevolking van 5-74 jaar naar stadsdelen en hoogst afgerond opleidingsniveau, 203 (procenten) stadsdeel laag midden hoog A Centrum B Westpoort 4 43 E West F Nieuw-West K Zuid M Oost N Noord T Zuidoost Amsterdam bron: CBS/bewerking OIS Amsterdam in cijfers 20

28 230 Volwasseneneducatie en opleidingsniveau.0.4 Bevolking van 5-74 jaar naar hoogst afgerond opleidingsniveau, 203 (procenten) laag midden hoog geslacht mannen vrouwen leeftijdsgroep 5-24 jaar jaar jaar jaar jaar jaar herkomstgroepering Surinamers 4 43 Antillianen Turken Marokkanen overige niet-westerse allochtonen westerse allochtonen autochtonen generatie autochtonen e generatie allochtonen e generatie allochtonen totaal bron: CBS/bewerking OIS.0.5 Bevolking van 5-74 jaar naar hoogst afgerond opleidingsniveau ) en geslacht, 203 (procenten) opleidingsniveau mannen vrouwen totaal Basisonderwijs 2 2 VMBO, AVO onderbouw, MBO MBO2 en MBO MBO HAVO, VWO 5 3 HBO-, WO-bachelor HBO-, WO-master, doctor totaal ) Indeling opleidingsniveau: +2=laag, =midden, 3+32=hoog. bron: CBS/bewerking OIS

Onderwijs. Kerncijfers

Onderwijs. Kerncijfers Kerncijfers 205 Onderwijs. Kerncijfers.2 Voor- en vroegschoolse educatie.3 Primair onderwijs.4 Speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs.5 Voortgezet onderwijs. Middelbaar beroepsonderwijs.7 Verzuim,

Nadere informatie

Educatie, jeugd en diversiteit

Educatie, jeugd en diversiteit Kerncijfers 203 Educatie, jeugd en diversiteit..2.3.4.5. Kerncijfers Primair onderwijs Speciaal onderwijs Secundair onderwijs Tertiair onderwijs Diversiteit Amsterdam in cijfers 204 204 Educatie, jeugd

Nadere informatie

Educatie, jeugd en diversiteit

Educatie, jeugd en diversiteit Kerncijfers 20 Educatie, jeugd en diversiteit..2.3.4.5. Kerncijfers Primair onderwijs Speciaal onderwijs Secundair onderwijs Tertiair onderwijs Diversiteit Amsterdam in cijfers 203 202 Educatie, jeugd

Nadere informatie

5. Onderwijs en schoolkleur

5. Onderwijs en schoolkleur 5. Onderwijs en schoolkleur Niet-westerse allochtonen verlaten het Nederlandse onderwijssysteem gemiddeld met een lager onderwijsniveau dan autochtone leerlingen. Al in het basisonderwijs lopen allochtone

Nadere informatie

Opleidingsniveau stijgt

Opleidingsniveau stijgt Opleidingsniveau stijgt Grote doorstroom naar hogere niveaus Meer leerlingen vanuit vmbo naar havo Grote groep mbo ers naar het hbo 10 Jongens groeien gedurende hun onderwijsloopbaan Jongens na een diploma

Nadere informatie

Leerlingen en studenten naar onderwijssoort per 1-10 en woongemeente Lingewaard

Leerlingen en studenten naar onderwijssoort per 1-10 en woongemeente Lingewaard Leerlingen en studenten naar onderwijssoort per 1-10 en woongemeente Lingewaard 2010/'11 2011/'12* Onderwijssoorten Leeftijd Lingewaard Lingewaard Totaal voortgezet onderwijs Leeftijd totaal 2751 2853

Nadere informatie

Gestruikeld voor de start

Gestruikeld voor de start Bijlagen Gestruikeld voor de start De school verlaten zonder startkwalificatie Lex Herweijer Bijlage A... 2 Bijlage bij hoofdstuk 4... 3 Bijlage bij hoofdstuk 5... 4 Sociaal en Cultureel Planbureau Den

Nadere informatie

Aandeel meisjes in de bètatechniek VMBO

Aandeel meisjes in de bètatechniek VMBO Vrouwen in de bètatechniek Traditioneel kiezen veel meer mannen dan vrouwen voor een bètatechnische opleiding. Toch lijkt hier de afgelopen jaren langzaam verandering in te komen. Deze factsheet geeft

Nadere informatie

Welke routes doorlopen leerlingen in het onderwijs?

Welke routes doorlopen leerlingen in het onderwijs? Welke routes doorlopen leerlingen in het onderwijs? Wendy Jenje-Heijdel Na het examen in het voortgezet onderwijs staan leerlingen voor de keuze voor vervolgonderwijs. De meest gangbare routes lopen van

Nadere informatie

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Esther van Kralingen Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/ 2 is het aandeel van de niet-westerse allochtonen dat in het hoger onderwijs

Nadere informatie

Erratum Jaarboek onderwijs 2008

Erratum Jaarboek onderwijs 2008 Centraal Bureau voor de Statistiek Erratum 13 december 2007 Erratum Jaarboek onderwijs 2008 Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, is een aantal zaken niet juist vermeld. Onze

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

3. Onderwijs. 3.1 Het basisonderwijs

3. Onderwijs. 3.1 Het basisonderwijs 3. Onderwijs Ruim 2 procent van de Nederlandse bevolking neemt deel aan het voltijdonderwijs. Bijna de helft hiervan gaat naar de basisschool en eenderde volgt voortgezet onderwijs. Niet-westerse allochtone

Nadere informatie

Naar het Voortgezet Onderwijs (VO) in Enschede

Naar het Voortgezet Onderwijs (VO) in Enschede Naar het Voortgezet Onderwijs (VO) in Enschede Wat gaan we bespreken? Hoe zit het VO in Nederland in elkaar? Carrousel: Scholen VO in Enschede Hoe zit het VO in Nederland in elkaar Leerplicht & startkwalificatie

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaters 0c van misdrijf in Nederland, naar woongemeente ente (G4) en schoolsoort

Voortijdig schoolverlaters 0c van misdrijf in Nederland, naar woongemeente ente (G4) en schoolsoort 08 Voortijdig schoolverlaters 0c olverlaters verdacht van misdrijf in Nederland, naar woongemeente ente (G4) en schoolsoort Toelichting bij geleverde everde maatwerktabellen De maatwerktabel bevat gegevens

Nadere informatie

Participatie in onderwijs

Participatie in onderwijs 4 Participatie in onderwijs Onderwijs is een van de drie primaire participatie vormen, naast arbeid en welvaart. De ontwikkelingen in onderwijsdeelname en -prestaties van de Amsterdamse jeugd en jongeren

Nadere informatie

Onderwijsmonitor 2011

Onderwijsmonitor 2011 Onderwijsmonitor 211 Hendrik-Ido-Ambacht De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft behoefte aan informatie voor het voeren van hun onderwijsbeleid. Het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) voorziet via deze

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek 2003. onderwijs

Statistisch Jaarboek 2003. onderwijs 67 5 68 Onderwijs Basis: meer leerlingen, rooms-katholiek het grootst Op 1 oktober 2002 telde Hengelo 28 basisscholen bestaande uit 10 openbare, 10 rooms-katholieke, 5 protestants-christelijke, 1 gereformeerde

Nadere informatie

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S 2. ONDERWIJSOPBRENGSTEN EN DEELNEMERSONTWIKKELING RENDEMENTEN EN DIPLOMA S DIPLOMA S VMBO 2-24 De rendementen vmbo zijn gebaseerd op de opbrengsten oordelen van de onderwijsinspectie. Als een leerling

Nadere informatie

Studievoortgang in het voortgezet onderwijs

Studievoortgang in het voortgezet onderwijs Studievoortgang in het voortgezet onderwijs Lieke Stroucken 1. Leerlingen naar herkomstgroepering en aantal kinderen in het huishouden, brugklascohort 2004/ 05 Leerlingen uit éénoudergezinnen en niet-westers

Nadere informatie

NEDERLAND. Pre-basis onderwijs

NEDERLAND. Pre-basis onderwijs NEDERLAND Pre-basis onderwijs Leeftijd 2-4 Verschillend per kind, voor de leeftijd van 4 niet leerplichtig Omschrijving Peuterspeelzaal, dagopvang etc Tijd Dagelijks van 9:30 15:30 (verschilt pers school)

Nadere informatie

Welkom. op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO

Welkom. op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO Welkom op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO SCHOOLSOORTEN PRO VMBO HAVO PRaktijkOnderwijs Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs VWO Voorbereidend

Nadere informatie

Inhoud. Uitstroom naar het vo. Onderwijstypen vo Praktijkonderwijs Vmbo Havo en vwo Overig aanbod vo. bo sbo so. PrO vmbo havo vwo (lwoo)

Inhoud. Uitstroom naar het vo. Onderwijstypen vo Praktijkonderwijs Vmbo Havo en vwo Overig aanbod vo. bo sbo so. PrO vmbo havo vwo (lwoo) Onderwijstypen vo 7 december 2016 Inhoud Praktijkonderwijs Vmbo Havo en vwo Overig aanbod vo 2 Uitstroom naar het vo PO bo sbo so VO PrO vmbo havo vwo (lwoo) Kopklas EOA VSO 3 1 Uitstroom naar het vo 6

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: D De E O Overstap V E R S T A P Overgang van PO naar VO Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven.

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaters en Citotoets-gegevens,

Voortijdig schoolverlaters en Citotoets-gegevens, , Toelichting bij geleverde maatwerktabellen 2006/2007 en 2007/2008* Levering: 17 februari 2010 De maatwerktabel over voortijdig schoolverlaters 2006/2007 bevat gegevens over het voortgezet onderwijs (vo)

Nadere informatie

Scholen in de Randstad sterk gekleurd

Scholen in de Randstad sterk gekleurd Scholen in de Randstad sterk gekleurd Marijke Hartgers Autochtone en niet-westers allochtone leerlingen zijn niet gelijk over de Nederlandse schoolvestigingen verdeeld. Dat komt vooral doordat niet-westerse

Nadere informatie

Onderwijsmonitor 2011

Onderwijsmonitor 2011 Onderwijsmonitor 211 Dordrecht De gemeente Dordrecht heeft behoefte aan informatie voor het voeren van hun onderwijsbeleid. Het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) voorziet via deze factsheet in die behoefte.

Nadere informatie

Ondersteuning in het Nederlandse onderwijs

Ondersteuning in het Nederlandse onderwijs Ondersteuning in het Nederlandse onderwijs Chaja Deen, Nederlands Jeugdinstituut Corian Messing, Nederlands Jeugdinstituut Bas Wijnen, Nederlands Jeugdinstituut Juni 2014 Deze factsheet schetst hoe in

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek 2008

Statistisch Jaarboek 2008 67 5 68 Onderwijs Meer rooms-katholiek basis, minder openbaar basis Het aantal basisscholen is de laatste jaren ongewijzigd gebleven. Op 1 oktober 2007 telde Hengelo 27 basisscholen, bestaande uit 9 openbare,

Nadere informatie

Middelbaar beroepsonderwijs regio Arnhem

Middelbaar beroepsonderwijs regio Arnhem Deze factsheet toont de ontwikkeling van het aantal studenten in het middelbaar beroepsonderwijs in de regio Arnhem. De cijfers geven inzicht in de ontwikkelingen per sector, niveau en leerweg. Daarnaast

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaten 0c het voortgezet et onderwijs in

Voortijdig schoolverlaten 0c het voortgezet et onderwijs in e088 Voortijdig schoolverlaten 0c olverlaten vanuit het voortgezet et onderwijs in Nederland en 21 gemeenten naar herkomstgroepering en geslacht Antilianen- Toelichting bij geleverde everde maatwerktabellen

Nadere informatie

Bijlagen bij hoofdstuk 10 De positie van allochtone vrouwen Mérove Gijsberts (SCP) en Jaco Dagevos (SCP)

Bijlagen bij hoofdstuk 10 De positie van allochtone vrouwen Mérove Gijsberts (SCP) en Jaco Dagevos (SCP) Jaarrapport Integratie Sociaal en Cultureel Planbureau / Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum / Centraal Bureau voor de Statistiek september, 2005 Bijlagen bij hoofdstuk 10 De positie van

Nadere informatie

Erratum. In dit artikel zijn helaas enkele onnauwkeurigheden geslopen.

Erratum. In dit artikel zijn helaas enkele onnauwkeurigheden geslopen. Erratum In dit artikel zijn helaas enkele onnauwkeurigheden geslopen. In figuur 1, pagina 19, is de legenda onjuist weergegeven, waardoor de categorieën en verwisseld zijn. De juiste grafiek is hieronder

Nadere informatie

Onderwijsmonitor 2010 Sliedrecht

Onderwijsmonitor 2010 Sliedrecht Onderwijsmonitor Sliedrecht De zes Drechtstedengemeenten hebben voor het voeren van onderwijsbeleid behoefte aan beleidsondersteunende informatie. Hierbij gaat het om vragen als: hoeveel kinderen nemen

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid Nieuw-West

Jeugdwerkloosheid Nieuw-West 1 Jeugdwerkloosheid Factsheet september 2014 Er zijn in ruim 26.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2014). Veel jongeren volgen een opleiding of hebben een baan. De laatste jaren zijn

Nadere informatie

Samenvatting Leidse Monitor

Samenvatting Leidse Monitor Samenvatting Leidse Monitor 2007-2008 December 2009 Dr. Jaap van Lakerveld Drs. Ingrid Gussen Dr. Kees de Brabander Drs. Theresa Steeman PLATO Platform Opleiding, Onderwijs en Organisatie BV Universiteit

Nadere informatie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie FACTSHEET: socio-demografie Hoeveel jongeren zijn er eigenlijk in Nederland? Wonen er meer jongeren in Limburg of in Zeeland? Wat zijn de cijfers rondom geslacht, afkomst, opleidingsniveau en religie?

Nadere informatie

Onderwijsachterstand van niet-westers allochtone scholieren

Onderwijsachterstand van niet-westers allochtone scholieren Onderwijsachterstand van niet-westers allochtone scholieren Suzan van der Aart Per augustus 1998 is de wet Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid in werking getreden. Deze wet heeft als doel de onderwijsachterstanden

Nadere informatie

Onderwijs. Hoofdstuk 10. 10.1 Inleiding

Onderwijs. Hoofdstuk 10. 10.1 Inleiding Hoofdstuk 10 Onderwijs 10.1 Inleiding Leiden kennisstad heeft een hoog opgeleide bevolking en herbergt binnen haar grenzen veel onderwijsinstellingen. In dit hoofdstuk gaat het zowel om de opleiding die

Nadere informatie

MODEL RMC-functie schooljaar 2007/2008 TER INVULLING. oktober 2008

MODEL RMC-functie schooljaar 2007/2008 TER INVULLING. oktober 2008 MODEL RMC-functie schooljaar 2007/2008 TER INVULLING oktober 2008 2 I Gegevens over het aantal voortijdig schoolverlaters en streefdoelen I.A kwantitatief vsv-beeld: Het betreft bij alle categorieën in

Nadere informatie

Fact sheet. dat de segregatie in het voortgezet onderwijs

Fact sheet. dat de segregatie in het voortgezet onderwijs Fact sheet nummer 4 juni 2010 Segregatie in het voortgezet onderwijs In Amsterdam worden de zwarte middelbare scholen steeds zwarter en de witte steeds witter. Hoe komt dat? Niet alleen doordat allochtone

Nadere informatie

Onderwijskansen. 2.1 Opleidingsniveau ouders

Onderwijskansen. 2.1 Opleidingsniveau ouders de staat van het onderwijs 2 Onderwijskansen Een aantal ontwikkelingen veroorzaakt grotere verschillen tussen leerlingen in kansen voor goed onderwijs. Allereerst is het opleidingsniveau van ouders steeds

Nadere informatie

RMC Factsheet. RMC Regio 20 Gooi en Vechtstreek

RMC Factsheet. RMC Regio 20 Gooi en Vechtstreek RMC Regio 20 Gooi en Vechtstreek RMC Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 RMC regio 20 : Gooi en Vechtstreek Dit document

Nadere informatie

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS Programma: Voorlichting wordt verzorgd door drie scholen uit de buurt namens alle VO-scholen Verschillende onderwijsvormen Onderbouw en bovenbouw

Nadere informatie

8. Werken en werkloos zijn

8. Werken en werkloos zijn 8. Werken en werkloos zijn In 22 is de arbeidsdeelname van allochtonen niet meer verder gestegen. Onder autochtonen is het aantal personen met werk nog wel licht toegenomen. De arbeidsdeelname onder Surinamers,

Nadere informatie

Minder jongeren zonder startkwalificatie van school

Minder jongeren zonder startkwalificatie van school Minder jongeren zonder startkwalificatie van school 09 Aantal voortijdig schoolverlaters gedaald Lissabondoelstelling om voortijdig schoolverlaten terug te dringen bijna gehaald Meer mannen dan vrouwen

Nadere informatie

Informatieavond Voortgezet onderwijs

Informatieavond Voortgezet onderwijs Informatieavond Voortgezet onderwijs Welkom Hoe zit het voortgezet onderwijs in elkaar? De verschillende richtingen nader bekeken. Extra zorg binnen het VO (vmbo) Speciale brugklassen/leerwegen Hoe komt

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de instroom in het hoger onderwijs

Ontwikkelingen in de instroom in het hoger onderwijs Ontwikkelingen in de instroom in het hoger Sabine Gans Het aantal eerstejaars is de afgelopen vijftien jaar met meer dan de helft toegenomen tot 129 duizend in 29/ 1. Het percentage vrouwen kwam in die

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens Na de basisschool Nieuwe afspraken over de overstap Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven Welke opleidingen zijn er? Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze?

Nadere informatie

jeugdwerkloosheid 64% werklozen volgt opleiding 800 jongeren geregistreerd als werkloze

jeugdwerkloosheid 64% werklozen volgt opleiding 800 jongeren geregistreerd als werkloze 1 Jeugdwerkloosheid Fact sheet augustus 2014 Er zijn in ruim 15.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2014). Veel jongeren volgen een opleiding of hebben een baan. De laatste jaren zijn

Nadere informatie

RMC Regio 23 Kop van Noord-Holland. RMC Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

RMC Regio 23 Kop van Noord-Holland. RMC Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 RMC Regio 23 Kop van Noord-Holland RMC Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 RMC regio 23 : Kop van Noord-Holland Dit document bevat

Nadere informatie

Inhoudsopgave hoofdstuk 6

Inhoudsopgave hoofdstuk 6 -134- Inhoudsopgave hoofdstuk 6 Samenvatting hoofdstuk 6 Tabellen: 6.1 Kindplaatsen bij kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang en gastouders per wijk op 1 januari 2015 6.2 Leerlingen

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs 2013-2014 Informatieavond voortgezet onderwijs Voorstellen Het voortgezet onderwijs Aanmelden procedure Het onderwijsaanbod op Ypenburg/Leidschenveen/Nootdorp Lyceum Ypenburg

Nadere informatie

Achtergrondinformatie. Beroepspraktijkvorming in het mbo

Achtergrondinformatie. Beroepspraktijkvorming in het mbo Achtergrondinformatie Beroepspraktijkvorming in het mbo Achtergrondinformatie leerlingen 1 Tabel 1 BOL- en BBL-leerlingen naar soort school AOC 5 6 5 ROC 87 88 87 Vakschool 8 6 8 Tabel 2 BOL- en BBL-leerlingen

Nadere informatie

In Amsterdam volgen ongeveer 250.000 jongeren een opleiding, van voorschool tot een universitaire master. Deze jongeren wonen niet allemaal in

In Amsterdam volgen ongeveer 250.000 jongeren een opleiding, van voorschool tot een universitaire master. Deze jongeren wonen niet allemaal in 4 Participatie in onderwijs In Amsterdam volgen ongeveer 250.000 jongeren een opleiding, van voorschool tot een universitaire master. Deze jongeren wonen niet allemaal in Amsterdam, ongeveer de helft van

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 Fact sheet juni 20 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar sterk gedaald. Van de 3.00 Amsterdamse jongeren in de leeftijd van 15

Nadere informatie

Opleidingentabel vo voor gewichtenregeling bao. Bijzonderheden. t.b.v. de nieuwe gewichtenregeling basisonderwijs. Toelichting.

Opleidingentabel vo voor gewichtenregeling bao. Bijzonderheden. t.b.v. de nieuwe gewichtenregeling basisonderwijs. Toelichting. Opleidingentabel vo voor gewichtenregeling bao t.b.v. de nieuwe gewichtenregeling basisonderwijs Toelichting Vanaf de jaren 50 kent het Nederlandse onderwijssysteem na de lagere school (later basisonderwijs

Nadere informatie

OPBRENGSTENKAART 2015 ALGEMENE TOELICHTING

OPBRENGSTENKAART 2015 ALGEMENE TOELICHTING OPBRENGSTENKAART 2015 ALGEMENE TOELICHTING Utrecht, juni 2015 INHOUD 1.1 1.2 Inleiding 5 School 5 1.3 Vestiging 5 1.4 Onderbouw 5 1.5 1.6 Bovenbouw 6 Landelijke gegevens 7 1.7 Afkortingen schoolsoorten

Nadere informatie

Naar welke opleiding kan mijn kind?

Naar welke opleiding kan mijn kind? Na de basisschool Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven De nieuwe school Het onderwijssysteem Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze? Belangrijke data

Nadere informatie

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus September 2012 Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in ustus - - 304.400 lopende WW-uitkeringen, bijna evenveel als in ustus en 21 procent meer dan een jaar geleden Aantal lopende WW-uitkeringen voor jongeren

Nadere informatie

RMC Factsheet. RMC Regio 23 Kop van Noord-Holland

RMC Factsheet. RMC Regio 23 Kop van Noord-Holland RMC Regio 23 Kop van Noord-Holland RMC Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 RMC regio 23 : Kop van Noord-Holland Dit

Nadere informatie

index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant

index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant Inhoudsopgave 1. Mbo Techniek... 3 1.1 Deelnemers mbo techniek... 3 1.1.1 Onderwijsinstellingen... 3 1.1.2

Nadere informatie

Onder- en overadvisering in beeld 2006/ /2009 Gemeente Helmond

Onder- en overadvisering in beeld 2006/ /2009 Gemeente Helmond Onder- en overadvisering in beeld 6/7-8/9 Gemeente Helmond November 9 Mevrouw drs. Marian Calis OCGH Advies Samenvatting Een goede aansluiting tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs is in

Nadere informatie

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Inhoud VO avond 1. Onderwijstypen voortgezet onderwijs (VO) 2. Advisering basisschool 3. Toelichting toetsafname 4. Tijdspad 5. Ontwikkelingen 6. Traject aanmelding VO. 7. Tips bezoek en overzicht van

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2008

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2008 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2008 Amsterdam, 20 maart 2008 Aantal werkzoekenden daalt met 4.600 in ruari Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) is in ruari 2008 gedaald met 4.600 (- 1,0%) tot

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid. achtergronddocument

Jeugdwerkloosheid. achtergronddocument Jeugdwerkloosheid achtergronddocument Jeugdwerkloosheid In opdracht van: OJZ en Participatie Projectnummer: Idske de Jong Anne Huijzer Robert Selten Carine van Oosteren Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

Onderwijs in cijfers 2016

Onderwijs in cijfers 2016 Onderwijs in cijfers 2016 BELEIDSONDERZOEK Gemeente Leiden info@leidenincijfers.nl www.leidenincijfers.nl serie statistiek 2016 / 11 Omslag: Schema onderwijssysteem in Nederland (bron: Wikimedia commons)

Nadere informatie

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer schooljaar 2005-2006 schooljaar 2006-2007 schooljaar 2007-2008 Gemiddelde examenresultaten over de laatste drie schooljaren

Nadere informatie

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS Programma: Voorlichting wordt verzorgd door drie scholen uit de buurt namens alle VO-scholen Verschillende onderwijsvormen Onderbouw en bovenbouw

Nadere informatie

Factsheet Passend Onderwijs

Factsheet Passend Onderwijs Factsheet Passend Onderwijs November 2010 Inleiding Deze factsheet geeft feiten en cijfers over het passend onderwijs in Nederland. De factsheet is een vervolg op de Factsheet Passend onderwijs van januari

Nadere informatie

Voortijdig Schoolverlaters 2005 Toelichting bij de tabellen

Voortijdig Schoolverlaters 2005 Toelichting bij de tabellen Voortijdig Schoolverlaters 2005 Toelichting bij de tabellen Definitie: Voortijdig schoolverlaters zijn gedefinieerd als leerlingen die het (bekostigd) onderwijs verlaten zonder dat zij een startkwalificatie

Nadere informatie

Informatie 8ste jaarsouders

Informatie 8ste jaarsouders Informatie 8ste jaarsouders NIO donderdag 8 november 2012 Deze wordt afgenomen door Eduniek, onze schoolbegeleidingsdienst. Uitslag na de kerstvakantie, samen met het schooladvies. Aanvullende informatie

Nadere informatie

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS Programma: Voorlichting wordt verzorgd door drie scholen uit de buurt namens alle VO-scholen Verschillende onderwijsvormen Onderbouw en bovenbouw

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaters: een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt

Voortijdig schoolverlaters: een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt : een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt Harry Bierings en Robert de Vries Direct nadat zij school hadden verlaten, maar ook nog vier jaar daarna, hebben voortijdig naar verhouding vaak geen baan. Als

Nadere informatie

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Ingrid Beckers en Tanja Traag Van alle jongeren die in 24 niet meer op school zaten, had 6 procent een startkwalificatie, wat inhoudt dat ze minimaal

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo. De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden

Goed op weg naar het vo. De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden Goed op weg naar het vo De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden BASISSCHOOL Voortgezet Onderwijs Inhoud Belangrijke informatie Het basisschooladvies Belangrijke wijzigingen in

Nadere informatie

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald 7. Vaker werkloos In is de arbeidsdeelname van niet-westerse allochtonen gedaald. De arbeidsdeelname onder rs is relatief hoog, zes van de tien hebben een baan. Daarentegen werkten in slechts vier van

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

TECHNISCH RAPPORT DEEL I NIVEAU VAN HET ONDERWIJS. De Staat van het Onderwijs 2014/2015. April 2016

TECHNISCH RAPPORT DEEL I NIVEAU VAN HET ONDERWIJS. De Staat van het Onderwijs 2014/2015. April 2016 TECHNISCH RAPPORT DEEL I NIVEAU VAN HET ONDERWIJS De Staat van het Onderwijs 2014/2015 April 2016 Inhoud INLEIDING... 3 1. OPLEIDINGSNIVEAU... 4 2. PRESTATIES VAN LEERLINGEN... 12 3. SOCIALE KWALITEIT...

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2012 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400 Augustus 2008 Aantal werkzoekenden daalt in ustus met 8.400 2 Ingediende vacatures 4 Vraag en aanbod bij CWI 5 Ontslagen met toestemming CWI 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW / Toelichting CWI krapte-indicator

Nadere informatie

Stromen door het onderwijs

Stromen door het onderwijs Stromen door het onderwijs Vanuit het derde leerjaar van het vo 2003/2004 Erik Fleur DUO/IP Juni 2013 1. Inleiding In schooljaar 2003/2004 zaten bijna 200 duizend leerlingen in het derde leerjaar van het

Nadere informatie

Samenvatting Leidse Monitor 2010-2011

Samenvatting Leidse Monitor 2010-2011 Samenvatting Leidse Monitor 2010-2011 De Leidse Monitor verzamelt informatie over de ontwikkeling van Leidse kinderen vanaf het moment dat zij en/of hun ouders deelnemen aan een voor- en vroegschools programma

Nadere informatie

Toelichting op gegevens van DUO via Suwinet-Inkijk

Toelichting op gegevens van DUO via Suwinet-Inkijk Toelichting op gegevens van DUO via Suwinet-Inkijk Inleiding. Via Suwinet-Inkijk zijn gegevens over opleidingen en diploma's van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) te raadplegen. Momenteel worden deze

Nadere informatie

Schoolloopbanen middelbare scholieren Amsterdam. Lotje Cohen Merel van der Wouden Esther Jakobs

Schoolloopbanen middelbare scholieren Amsterdam. Lotje Cohen Merel van der Wouden Esther Jakobs Schoolloopbanen middelbare scholieren Amsterdam Lotje Cohen Merel van der Wouden Esther Jakobs 4 juni 2015 4 juni 2015 Schoolloopbanen 2 Vandaag Onderzoekscohort toelichten De schoolloopbanen Inzoomen

Nadere informatie

3 De situatie in de bbl

3 De situatie in de bbl DE SITUATIE IN DE BBL 3 De situatie in de bbl Zoals in de inleiding is aangegeven gaat de SER in dit eerste deel van het advies vooral in op de vraag van de minister in de adviesaanvraag naar de teruglopende

Nadere informatie

Voortijdige Schoolverlaters Zoetermeer. Schooljaar 2014-2015

Voortijdige Schoolverlaters Zoetermeer. Schooljaar 2014-2015 Voortijdige Schoolverlaters Zoetermeer Schooljaar 2014-2015 Juridische Aangelegenheden en Bestuursondersteuning / Onderzoek en Statistiek Voortijdige schoolverlaters Zoetermeer Schooljaar 2014-2015 Januari

Nadere informatie

RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg. RMC Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg. RMC Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg RMC Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 RMC regio 39 : Gewest Zuid-Limburg Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

VSV-cijfers. Aanval op schooluitval. RMC regio 13 Achterhoek. Convenantjaar Voorlopige cijfers

VSV-cijfers.  Aanval op schooluitval. RMC regio 13 Achterhoek. Convenantjaar Voorlopige cijfers olle 3,5 ) 54 ( 2,1 ) Twenterand 66 ( 2,3 ) Tubberge 24 ( 1,1 Olst-Wijhe 25 ( 1,6 ) Raalte 82 ( 2,3 ) Hellendoorn 61 ( 2,0 ) Wierden 53 ( 2,4 ) Almelo 207 ( 3,6 ) 1 Deventer 311 ( 4,2 ) Rijssen-Holten

Nadere informatie

Toelichting op gegevens van DUO

Toelichting op gegevens van DUO Toelichting op gegevens van DUO (DUO = Dienst Uitvoering Onderwijs) Inleiding Via Suwinet-Inkijk zijn gegevens over opleidingen en diploma's van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) te raadplegen. Hiermee

Nadere informatie

HBO/WO TABBLAD OMSCHRIJVING INHOUD HBO en WO 100_n_opl en n_inst_2015 Aantal bekostigde en niet bekostigde opleidingen en instellingen HBO en WO

HBO/WO TABBLAD OMSCHRIJVING INHOUD HBO en WO 100_n_opl en n_inst_2015 Aantal bekostigde en niet bekostigde opleidingen en instellingen HBO en WO HBO/WO TABBLAD OMSCHRIJVING INHOUD HBO en WO 100_n_opl en n_inst_ Aantal bekostigde en niet bekostigde opleidingen en instellingen HBO en WO 200_ofdinschrijvingen Hoofdinschrijvingen HBO 301 instroom_ba

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Jongeren op de arbeidsmarkt

Jongeren op de arbeidsmarkt Jongeren op de arbeidsmarkt Tanja Traag In 23 was 11 procent van alle jongeren werkloos. Jongeren die geen onderwijs meer volgen, hebben een andere positie op de arbeidsmarkt dan jongeren die wel een opleiding

Nadere informatie

Woensdag 15 januari 2014. Informatieavond VO & Cito Eindtoets

Woensdag 15 januari 2014. Informatieavond VO & Cito Eindtoets Woensdag 15 januari 2014 Informatieavond VO & Cito Eindtoets Na de basisschool Opening Chris Roes Hoe ziet het voortgezet onderwijs eruit? Jennifer van Duurling Situatie in Maastricht e.o. Ruud Moers Cito-eindtoets

Nadere informatie

Informatieavond CBS de Citer 2015. Welkom 10-09-2015

Informatieavond CBS de Citer 2015. Welkom 10-09-2015 Informatieavond CBS de Citer 2015 Welkom 10-09-2015 Algemene Informatie m.b.t. de communicatie Iedere vrijdag verschijnt de nieuwsbrief. Het is van belang om deze goed te lezen. Zo blijft u op de hoogte

Nadere informatie

VSV-cijfers. Aanval op schooluitval. RMC regio 1 Oost-Groningen. Convenantjaar Voorlopige cijfers

VSV-cijfers.  Aanval op schooluitval. RMC regio 1 Oost-Groningen. Convenantjaar Voorlopige cijfers g ) Eemsmond 46 ( 3,1 ) ) Ten Boer 22 ( 3,1 ) Loppersum 21 ( 2,1 ) Appingedam 35 ( 3,8 ) Delfzijl 71 ( 3,1 ) Haren 2 ( 1,9 ) 3 Slochteren 28 ( 2,1 ) Hoogezand-Sappemeer 94 ( 3,5 ) Menterwolde 29 ( 2,7

Nadere informatie