Gestruikeld voor de start

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gestruikeld voor de start"

Transcriptie

1 Bijlagen Gestruikeld voor de start De school verlaten zonder startkwalificatie Lex Herweijer Bijlage A... 2 Bijlage bij hoofdstuk Bijlage bij hoofdstuk Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, augustus 2008

2 Bijlage A Gebruikte databestanden Onderwijsnummerbestand 2005/ 06: Het onderwijsnummerbestand 2005/06 bevat informatie over alle leerlingen die in het schooljaar 2005/ 06 een opleiding volgden in het voortgezet onderwijs of het middelbaar beroepsonderwijs. Van elke leerling is bekend welk onderwijs werd gevolgd, aan welke instelling hij of zij was ingeschreven en wat de bestemming was in het volgende schooljaar 2006/ 07 (in het onderwijs, uit het onderwijs met een startkwalificatie, uit het onderwijs als voortijdig schoolverlater). Verder zijn enkele gegevens bekend over de achtergrond van leerlingen. Aantal eenheden Het onderwijsnummerbestand 2005/ 06 is afkomstig van het agentschap CFI van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Voortgezet Onderwijs Cohort Leerlingen: VOCL 99

3 Bijlage bij hoofdstuk 4 Tabel B4.1 Verdeling over opleidingen in het mbo gecorrigeerd voor verschillen in cursusduur, 2001/ / 06 (in procenten) a, b assistenopleiding basisberoepsopleiding vakopleiding middenkaderopleiding totaal deelnemers b bol 2001/ / bbl 2001/ / a De verdeling is gecorrigeerd voor verschillen in cursusduur. b Totaal aantal deelnemers van alle leerjaren, exclusief de specialistenopleiding. Bron: CBS (StatLine) SCP-bewerking

4 Bijlage bij hoofdstuk 5 Tabel B5.1 Voortijdig schoolverlaters in het voortgezet onderwijs zonder diploma, naar geslacht, herkomst en generatie, 2005/ 06 (in procenten) jongens meisjes eerste generatie tweede generatie totaal autochtonen 1,0 0,7.. 0,8 Turken 2,3 1,4 4,7 1,5 1,9 Marokkanen 2,5 1,3 3,7 1,6 1,9 Surinamers 2,1 1,3 2,6 1,6 1,7 Antillianen 3,2 1,8 3,9 1,8 2,5 overige niet-westerse allochtonen 3,1 2,6 3,4 1,6 2,9 westerse allochtonen 2,0 1,6 2,7 1,4 1,8. gegevens ontbreken. Bron: OCW/CFI (Onderwijsnummerbestand 2005/ 06) SCP-bewerking Tabel B5.2 Voortijdig schoolverlaters in het voortgezet onderwijs zonder diploma, naar herkomst en onderwijspositie, 2005/ 06 (in procenten) brug vmbo basis vmbo kader vmbo gl tl havo vwo autochtonen 0,7 2,9 0,9 0,7 0,9 0,5 Turken 1,6 3,8 2,1 1,4 1,0 0,7 Marokkanen 1,9 4,0 1,1 1,2 0,8 0,3 Surinamers 1,4 4,7 1,9 1,4 1,0 0,7 Antillianen 2,1 5,5 2,1 1,9 2,1 1,2 overige niet-westerse allochtonen 3,2 6,6 2,7 2,5 1,8 1,4 westerse allochtonen 1,7 5,2 1,7 1,7 1,6 1,1 Bron: OCW/CFI (Onderwijsnummerbestand 2005/ 06) SCP-bewerking

5 Tabel B5.3 Logistische regressie van voortijdig schoolverlaten onder leerlingen die in het voortgezet onderwijs zijn gestart in schooljaar 1999/ 00, stand van zaken in schooljaar 2004/ 05 (in odds ratios) a geslacht I II III jongen (= referentie) 1,00 1,00 1,00 meisje 0,81 0,79 (0,86) hoogste opleiding ouders herkomst generatie lager onderwijs 3,43 3,20 2,23 vbo/mavo 2,02 1,90 1,50 havo/vwo/mbo (= referentie) 1,00 1,00 1,00 hbo 0,56 0,57 (0,80) wo 0,84 (0,89) (1,20) autochtoon (= referentie) 1,00 1,00 1,00 Turken (1,12) (0,79) (0,80) Marokkanen (1,20) (1,10) (0,81) Surinamers/Antillianen 1,82 (1,23) (0,69) overige niet-westerse allochtonen 1,52 (1,25) (1,50) westerse allochtonen 2,18 1,90 eerste generatie (1,25) (1,50) tweede generatie (= referentie) 1,00 1,00 arbeidsmarktpositie ouders betaald werk (= referentie) 1,00 1,00 geen betaald werk 1,34 (1,18) aantal ouders in het gezin woongemeente schooladvies twee ouders (= referentie) 1,00 1,00 een ouder 1,91 1,46 vier grote steden 2,74 G21-gemeenten 1,46 overige gemeenten (= referentie) 1,00 vmbo basis-/kaderberoeps 1,94 vmbo theoretisch (= referentie) 1,00 havo (1,17) vwo (0,76) prestatiescore bij aanvang voortgezet onderwijs zeer laag 2,13 laag 1,53 gemiddeld (= referentie) 1,00 hoog 0,56 zeer hoog 0,31 constante 0,03 0,02 0,02 a De coëfficiënten tussen haken wijken niet significant af van de referentiecategorie (p > 0,05). Bron: CBS/GION (VOCL 1999) SCP-bewerking

6 Tabel B5.4 Voortijdig schoolverlaten in het voortgezet onderwijs zonder vmbo-diploma, 2005/ 06 (in odds ratios) a, b I II III IV V constante 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 brugperiode (= referentie) 1,00 1,00 1,00 1,00 vmbo basisberoepsgericht 3 2,13 2,13 2,14 2,09 vmbo basisberoepsgericht 4 2,28 2,30 2,31 2,25 vmbo kaderberoepsgericht 3 (1,03) (1,06) (1,06) (1,02) vmbo kaderberoepsgericht 4 (0,93) (0,97) (098) (0,93) vmbo theoretische/gemengde leerweg 3 1,41 1,40 1,40 1,42 vmbo theoretische/gemengde leerweg 4 0,89* 0,89* 0,89* (0,91) havo 3 (0,96) (0,96) (0,96) (1,02) havo 4 1,86 1,85 1,85 1,97 havo 5 1,38 1,38 1,38 1,47 vwo 3 0,45 0,45 0,45 0,48 vwo 4 (1,07) (1,07) (1,07) 1,14* vwo 5 1,12* (1,11) (1,11) 1,19 vwo 6 1,13* 1,13* 1,14* 1,21 geen leerwegondersteuning (= referentie) 1,00 1,00 1,00 1,00 wel leerwegondersteuning 1,69 1,67 1,67 1,60 jongen (= referentie) 1,00 1,00 1,00 meisje 0,77 0,76 0,76 autochtonen (= referentie) 1,00 1,00 1,00 Surinamers 1,17 (1,08) (1,05) Antillianen 1,41 1,33 1,32 Turken 1,13* (1,04) (1,01) Marokkanen (1,00) (0,91) 0,88* overige niet-westerse allochtonen 1,70 1,62 1,61 westerse allochtonen 1,51 1,48 1,49 eerste generatie 1,85 1,86 1,84 tweede generatie (= referentie) 1,00 1,00 1,00 stedelijkheid (1 = niet stedelijk, 5 = sterk stedelijk) 1,07 1,07 Amsterdam 1,59 1,38 Rotterdam (0,91) 0,82* Den Haag 1,44 1,27* Utrecht (0,93) (0,90) overige gemeenten inwoners (0,99) (1,03) gemeenten < inwoners (= referentie) 1,00 1,00 geen achterstandswijk(= referentie) 1,00 1,00 achterstandswijk 1,11 1,09 schoolgrootte (1-5) 0,87 openbaar (= referentie) 1,00 rooms-katholiek (0,92) protestants-christelijk (0,90) algemeen bijzonder 1,30 overige richtingen 0,86*

7 0%-19% niet-westerse allochtonen (= referentie) 1,00 20%-39% niet-westerse allochtonen 1,45 40%-59% niet-westerse allochtonen 1,46 60% niet-westerse allochtone 1,54 alleen vmbo kader/basis (1,01) vmbo kader/basis en mavo/havo/vwo (= referentie) 1,00 alleen mavo/havo/vwo 0,74 alleen brugperiode 1,81 geen intensief toezicht 1,00 wel intensief toezicht (1,01) variantie op schoolniveau 1,82 1,36 0,86 0,76 0,39 variantie op leerlingniveau c 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 intraclass correlatie 0,36 0,29 0,21 0,19 0,11 a Uitkomsten van de multilevel logistische regressie. b De coëfficiënten tussen haakjes zijn niet significant, voor coëfficiënten die gemarkeerd zijn met een * geldt 0,01 < p < 0,05. c Variantie op leerlingniveau is gelijk aan π 2 /3 (Snijders en Bosker 1999). Bron: OCW/CFI (Onderwijsnummerbestand 2005/ 06); Inspectie van het onderwijs (scholen onder intensief toezicht) SCP-bewerking Tabel B5.5 Aantal leerlingen dat een vestiging voor voortgezet onderwijs bezoekt die onder intensief toezicht staat van de Onderwijsinspectie, naar grootte en naar percentage niet-westerse allochtone leerlingen op de vestiging, 2005/ 06 (in procenten) % onder intensief toezicht < 400 leerlingen 18, leerlingen 20, leerlingen 19, leerlingen 8, leerlingen 4,5 0%-19% niet-westerse leerlingen 10,2 20%-39% niet-westerse allochtone leerlingen 24,6 40%-59% niet-westerse allochtone leerlingen 31,6 60% niet westerse allochtone leerlingen 55,8 totaal 14,1 Bron: OCW/CFI (Onderwijsnummerbestand 2005/ 06); Inspectie van het onderwijs (scholen onder intensief toezicht) SCP-bewerking

8 Tabel B5.6 Voortijdig schoolverlaten in het voortgezet onderwijs met vmbo-diploma, 2005/ 06 (in odds ratios) a, b I II III IV V constante 0,06 0,11 0,12 0,08 0,08 vmbo basisberoepsgericht 4 (= referentie) 1,00 1,00 1,00 1,00 vmbo kaderberoepsgericht 4 0,56 0,55 0,56 0,56 vmbo theoretische/gemengde leerweg 4 0,39 0,38 0,39 0,35 geen leerwegondersteuning (= referentie) 1,00 1,00 1,00 1,00 wel leerwegondersteuning (0,96) (0,97) (0,97) (0,97) jongen (= referentie) 1,00 1,00 1,00 meisje (1,04) (1,03) (1,03) autochtonen (= referentie) 1,00 1,00 1,00 Surinamers 0,81 0,69 0,69 Antillianen (0,86) 0,76* 0,75* Turken 0,48 0,41 0,40 Marokkanen 0,40 0,34 0,33 overige niet-westerse allochtonen 0,89 0,80 0,79 westerse allochtonen (1,09) (1,05) (1,04) eerste generatie 1,30 1,30 1,30 tweede generatie (= referentie) 1,00 1,00 1,00 stedelijkheid (1 = niet stedelijk, 5 = sterk stedelijk) 1,14 1,13 Amsterdam 1,37 1,30 Rotterdam (1,00) (0,95) Den Haag (1,16) (1,09) Utrecht (1,02) (0,95) overige gemeenten inwoners (1,03) (1,02) gemeenten < inwoners (= referentie) (1,00) (1,00) geen achterstandswijk(= referentie) 1,00 1,00 achterstandswijk (1,08) (1,07) schoolgrootte (1-5) 0,95 * openbaar (= referentie) 1 rooms-katholiek (1,06) protestants-christelijk 0,88* algemeen bijzonder (0,95) overige richtingen (1,04) 0%-19% niet-westerse allochtonen (= referentie) 1,00 20%-39% niet-westerse allochtonen (1,10) 40%-59% niet-westerse allochtonen (1,19) 60% niet-westerse allochtonen (1,04) alleen vmbo kader/basis (1,09) vmbo kader/basis en mavo/havo/vwo (= referentie) 1,00 alleen mavo/havo/vwo 1,33 geen intensief toezicht (= referentie) 1,00

9 wel intensief toezicht 1,13* variantie op schoolniveau 0,34 0,28 0,30 0,23 0,21 variantie op leerling niveau c 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 intraclass correlatie 0,09 0,08 0,08 0,06 0,06 a Uitkomsten van de multilevel logistische regressie. b De coëfficiënten tussen haakjes zijn niet significant, voor coëfficiënten die gemarkeerd zijn met een * geldt 0,01 < p < 0,05. c Variantie op leerlingniveau is gelijk aan π 2 /3 (Snijders en Bosker 1999). Bron: OCW/CFI (Onderwijsnummerbestand 2005/ 06); Inspectie van het onderwijs (scholen onder intensief toezicht) SCP-bewerking Tabel B5.7 Voortijdig schoolverlaters in het mbo naar herkomst en geslacht, 2005/ 06 (in procenten van het aantal deelnemers tot en met 21 jaar) verschil jongenmeisje jongens meisjes allen autochtonen 8,7 6,7 2,0 7,8 Turken 16,9 9,4 7,5 13,1 Marokkanen 18,4 9,7 8,7 14,0 Surinamers 17,6 10,6 7,0 14,1 Antillianen 18,3 11,7 6,6 14,9 overige niet-westerse allochtonen 18,0 11,9 7,5 15,2 westerse allochtonen 13,6 10,1 8,7 11,9 totaal 10,7 7,7 3,0 9,3 Bron: OCW/CFI (Onderwijsnummerbestand 2005/ 06) SCP-bewerking Tabel B5.8 Schattingsresultaten van het voortijdig schoolverlaten in het middelbaar beroepsonderwijs, 2005/ 06 (in odds ratios) a, b I II III IV V constante 0,09 0,09 0,17 0,12 0,13 assistentenopleiding 3,51 2,88 2,85 2,85 basisberoepsopleiding (= referentie) 1,00 1,00 1,00 1,00 vakopleidingen 0,41 0,42 0,42 0,42 specialistenopleidingen 0,29 0,31 0,31 0,31 economische opleidingen (= referentie) 1,00 1,00 1,00 1,00 technische opleidingen 0,70 0,67 0,69 0,71 welzijnsopleidingen 0,79 0,91 0,91 0,91 agrarische opleidingen 0,76 0,81 0,86 0,83 bol (= referentie) 1,00 1,00 1,00 1,00 bbl 1,16 1,18 1,20 1,20 deeltijd-bol 3,16 2,92 2,95 2,95 jongens/mannen (= referentie) 1,00 1,00 1,00 meisjes/vrouwen 0,78 0,78 0,78 t0-18 jaar (= referentie) 1,00 1,00 1, jaar 1,17 1,15 1,15 autochtonen (= referentie) 1,00 1,00 1,00 Surinamers 1,34 1,22 1,22 Antillianen 1,24 1,11* 1,11* Turken 1,10 (0,96) (0,96) Marokkanen 1,16 (1,03) (1,03) overige niet-westerse allochtonen 1,22 1,11 1,11 westerse allochtonen 1,40 1,34 1,34

10 eerste generatie 0,90,90,90 tweede generatie (= referentie) 1,00 1,00 1,00 wel een vmbo diploma (= referentie) 1,00 1,00 1,00 geen vmbo-diploma 1,52 1,49 1,49 stedelijkheid (1-5) 1,12 1,12 Amsterdam 0,86 0,86 Rotterdam 0,89 0,89 Den Haag (1,04) (1,04) Utrecht (0,92) (0,92) gemeenten inwoners 1,04* 1,04* gemeenten < inwoners 1,00 1,00 geen achterstandswijk (= referentie) 1,00 1,00 wel armoedeproblemen, cumulatiewijk 1,1 1,1 grootte van de instelling (1-5) (1,00) 0%-19% niet-westerse allochtonen (= referentie) 1,00 20%-39% niet-westerse allochtonen (0,99) 40% niet-westerse allochtonen 1,06 geen intensief toezicht (= referentie) 1,00 wel intensief toezicht (0,92) variantie op instellingsniveau 0,13 0,05 0,04 0,03 0,02 variantie op deelnemersniveau c 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 intraclass correlatie 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 a Uitkomsten van de multilevel logistische regressie. b De coëfficiënten tussen haakjes zijn niet significant, voor coëfficiënten die gemarkeerd zijn met een * geldt 0,01 < p < 0,05. c Variantie op leerlingniveau is gelijk aan π 2 /3 (Snijders en Bosker 1999). Bron: OCW/CFI (Onderwijsnummerbestand 2005/ 06); Inspectie van het Onderwijs (scholen onder intensief toezicht) SCP-bewerking

Leerlingen en studenten naar onderwijssoort per 1-10 en woongemeente Lingewaard

Leerlingen en studenten naar onderwijssoort per 1-10 en woongemeente Lingewaard Leerlingen en studenten naar onderwijssoort per 1-10 en woongemeente Lingewaard 2010/'11 2011/'12* Onderwijssoorten Leeftijd Lingewaard Lingewaard Totaal voortgezet onderwijs Leeftijd totaal 2751 2853

Nadere informatie

5. Onderwijs en schoolkleur

5. Onderwijs en schoolkleur 5. Onderwijs en schoolkleur Niet-westerse allochtonen verlaten het Nederlandse onderwijssysteem gemiddeld met een lager onderwijsniveau dan autochtone leerlingen. Al in het basisonderwijs lopen allochtone

Nadere informatie

Onderwijs. Kerncijfers

Onderwijs. Kerncijfers Kerncijfers 205 Onderwijs. Kerncijfers.2 Voor- en vroegschoolse educatie.3 Primair onderwijs.4 Speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs.5 Voortgezet onderwijs. Middelbaar beroepsonderwijs.7 Verzuim,

Nadere informatie

Opleidingsniveau stijgt

Opleidingsniveau stijgt Opleidingsniveau stijgt Grote doorstroom naar hogere niveaus Meer leerlingen vanuit vmbo naar havo Grote groep mbo ers naar het hbo 10 Jongens groeien gedurende hun onderwijsloopbaan Jongens na een diploma

Nadere informatie

Studievoortgang in het voortgezet onderwijs

Studievoortgang in het voortgezet onderwijs Studievoortgang in het voortgezet onderwijs Lieke Stroucken 1. Leerlingen naar herkomstgroepering en aantal kinderen in het huishouden, brugklascohort 2004/ 05 Leerlingen uit éénoudergezinnen en niet-westers

Nadere informatie

Onderwijs. Kerncijfers 203

Onderwijs. Kerncijfers 203 Kerncijfers 203 Onderwijs. Kerncijfers.2 Voor- en vroegschoolse educatie.3 Primair onderwijs.4 Speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs.5 Voortgezet onderwijs. Middelbaar beroepsonderwijs.7 Schoolverzuim

Nadere informatie

Bijlage bij hoofdstuk 5 Allochtone leerlingen in het onderwijs

Bijlage bij hoofdstuk 5 Allochtone leerlingen in het onderwijs Jaarrapport integratie 27 Jaco Dagevos en Mérove Gijsberts Sociaal en Cultureel Planbureau, november 27 Bijlage bij hoofdstuk 5 Allochtone leerlingen in het onderwijs Mérove Gijsberts en Lex Herweijer

Nadere informatie

Erratum Jaarboek onderwijs 2008

Erratum Jaarboek onderwijs 2008 Centraal Bureau voor de Statistiek Erratum 13 december 2007 Erratum Jaarboek onderwijs 2008 Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, is een aantal zaken niet juist vermeld. Onze

Nadere informatie

Bijlagen bij hoofdstuk 5 Minderheden in het onderwijs Mérove Gijsberts (SCP) en Marijke Hartgers (CBS)

Bijlagen bij hoofdstuk 5 Minderheden in het onderwijs Mérove Gijsberts (SCP) en Marijke Hartgers (CBS) Jaarrapport Integratie Sociaal en Cultureel Planbureau / Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum / Centraal Bureau voor de Statistiek september, 2005 Bijlagen bij hoofdstuk 5 Minderheden in

Nadere informatie

Ouders en scholen over samenwerking in basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

Ouders en scholen over samenwerking in basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs BIJLAGEN Samen scholen Ouders en scholen over samenwerking in basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs Lex Herweijer Ria Vogels Inhoud Bijlage bij hoofdstuk 2... 2 Bijlage bij

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaten 0c het voortgezet et onderwijs in

Voortijdig schoolverlaten 0c het voortgezet et onderwijs in e088 Voortijdig schoolverlaten 0c olverlaten vanuit het voortgezet et onderwijs in Nederland en 21 gemeenten naar herkomstgroepering en geslacht Antilianen- Toelichting bij geleverde everde maatwerktabellen

Nadere informatie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie FACTSHEET: socio-demografie Hoeveel jongeren zijn er eigenlijk in Nederland? Wonen er meer jongeren in Limburg of in Zeeland? Wat zijn de cijfers rondom geslacht, afkomst, opleidingsniveau en religie?

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaters 0c van misdrijf in Nederland, naar woongemeente ente (G4) en schoolsoort

Voortijdig schoolverlaters 0c van misdrijf in Nederland, naar woongemeente ente (G4) en schoolsoort 08 Voortijdig schoolverlaters 0c olverlaters verdacht van misdrijf in Nederland, naar woongemeente ente (G4) en schoolsoort Toelichting bij geleverde everde maatwerktabellen De maatwerktabel bevat gegevens

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 28AZ Windesheim Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers 28AZ - Windesheim Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Windesheim.

Nadere informatie

Bijlage bij hoofdstuk 4 Opleiding en taal

Bijlage bij hoofdstuk 4 Opleiding en taal Jaarrapport integratie 7 Jaco Dagevos en Mérove Gijsberts Sociaal en Cultureel Planbureau, november 7 Bijlage bij hoofdstuk 4 Opleiding en taal Monique Turkenburg en Mérove Gijsberts B4.1 Een vergelijking

Nadere informatie

Aandeel meisjes in de bètatechniek VMBO

Aandeel meisjes in de bètatechniek VMBO Vrouwen in de bètatechniek Traditioneel kiezen veel meer mannen dan vrouwen voor een bètatechnische opleiding. Toch lijkt hier de afgelopen jaren langzaam verandering in te komen. Deze factsheet geeft

Nadere informatie

VSV-cijfers. Aanval op schooluitval. RMC regio 13 Achterhoek. Convenantjaar Voorlopige cijfers

VSV-cijfers.  Aanval op schooluitval. RMC regio 13 Achterhoek. Convenantjaar Voorlopige cijfers olle 3,5 ) 54 ( 2,1 ) Twenterand 66 ( 2,3 ) Tubberge 24 ( 1,1 Olst-Wijhe 25 ( 1,6 ) Raalte 82 ( 2,3 ) Hellendoorn 61 ( 2,0 ) Wierden 53 ( 2,4 ) Almelo 207 ( 3,6 ) 1 Deventer 311 ( 4,2 ) Rijssen-Holten

Nadere informatie

Stromen door het onderwijs

Stromen door het onderwijs Stromen door het onderwijs Vanuit het derde leerjaar van het vo 2003/2004 Erik Fleur DUO/IP Juni 2013 1. Inleiding In schooljaar 2003/2004 zaten bijna 200 duizend leerlingen in het derde leerjaar van het

Nadere informatie

Kerncijfers. Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Kerncijfers. Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Kerncijfers 2 0 0 2-2 0 0 6 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Kerncijfers 2 0 0 2-2 0 0 6 O n d e r w ij s, C u l t u u r e n We t e n s c h a p Voorwoord Voor u ligt de elfde editie van Kerncijfers OCW.

Nadere informatie

Welke routes doorlopen leerlingen in het onderwijs?

Welke routes doorlopen leerlingen in het onderwijs? Welke routes doorlopen leerlingen in het onderwijs? Wendy Jenje-Heijdel Na het examen in het voortgezet onderwijs staan leerlingen voor de keuze voor vervolgonderwijs. De meest gangbare routes lopen van

Nadere informatie

Doorstroom niet-westers allochtone scholieren naar vervolgonderwijs

Doorstroom niet-westers allochtone scholieren naar vervolgonderwijs Suzan van der Aart In augustus 1998 is de Wet Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid in werking getreden. Deze wet heeft als doel de onderwijsachterstanden van voornamelijk niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

Potentiële Voortijdig Schoolverlaters in Nederland Toelichting bij de tabellen

Potentiële Voortijdig Schoolverlaters in Nederland Toelichting bij de tabellen Potentiële Voortijdig Schoolverlaters in Nederland Toelichting bij de tabellen Definitie Voortijdig schoolverlaters zijn leerlingen tot 23 jaar die het (door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Bijlagen bij hoofdstuk 10 De positie van allochtone vrouwen Mérove Gijsberts (SCP) en Jaco Dagevos (SCP)

Bijlagen bij hoofdstuk 10 De positie van allochtone vrouwen Mérove Gijsberts (SCP) en Jaco Dagevos (SCP) Jaarrapport Integratie Sociaal en Cultureel Planbureau / Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum / Centraal Bureau voor de Statistiek september, 2005 Bijlagen bij hoofdstuk 10 De positie van

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaten

Voortijdig schoolverlaten 22 Voortijdig schoolverlaten Aantallen, knelpunten en risicogroepen L. Herweijer* Het terugdringen van het voortijdig schoolverlaten is een van de speerpunten van het onderwijsbeleid van het kabinet. Het

Nadere informatie

Minder jongeren zonder startkwalificatie van school

Minder jongeren zonder startkwalificatie van school Minder jongeren zonder startkwalificatie van school 09 Aantal voortijdig schoolverlaters gedaald Lissabondoelstelling om voortijdig schoolverlaten terug te dringen bijna gehaald Meer mannen dan vrouwen

Nadere informatie

Bijlagen bij hoofdstuk 6 Arbeid en inkomen

Bijlagen bij hoofdstuk 6 Arbeid en inkomen Jaarrapport integratie 2007 Jaco Dagevos en Mérove Gijsberts Sociaal en Cultureel Planbureau, november 2007 Bijlagen bij hoofdstuk 6 Arbeid en inkomen Jaco Dagevos B6.1a Nettoparticipatie naar etnische

Nadere informatie

Voortijdig Schoolverlaters 2005 Toelichting bij de tabellen

Voortijdig Schoolverlaters 2005 Toelichting bij de tabellen Voortijdig Schoolverlaters 2005 Toelichting bij de tabellen Definitie: Voortijdig schoolverlaters zijn gedefinieerd als leerlingen die het (bekostigd) onderwijs verlaten zonder dat zij een startkwalificatie

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 28AX Hogeschool Zeeland Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Hogeschool Zeeland.

Nadere informatie

Onderwijsachterstand van niet-westers allochtone scholieren

Onderwijsachterstand van niet-westers allochtone scholieren Onderwijsachterstand van niet-westers allochtone scholieren Suzan van der Aart Per augustus 1998 is de wet Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid in werking getreden. Deze wet heeft als doel de onderwijsachterstanden

Nadere informatie

VSV-cijfers. Aanval op schooluitval. RMC regio 1 Oost-Groningen. Convenantjaar Voorlopige cijfers

VSV-cijfers.  Aanval op schooluitval. RMC regio 1 Oost-Groningen. Convenantjaar Voorlopige cijfers g ) Eemsmond 46 ( 3,1 ) ) Ten Boer 22 ( 3,1 ) Loppersum 21 ( 2,1 ) Appingedam 35 ( 3,8 ) Delfzijl 71 ( 3,1 ) Haren 2 ( 1,9 ) 3 Slochteren 28 ( 2,1 ) Hoogezand-Sappemeer 94 ( 3,5 ) Menterwolde 29 ( 2,7

Nadere informatie

Jongeren op de arbeidsmarkt

Jongeren op de arbeidsmarkt Jongeren op de arbeidsmarkt Tanja Traag In 23 was 11 procent van alle jongeren werkloos. Jongeren die geen onderwijs meer volgen, hebben een andere positie op de arbeidsmarkt dan jongeren die wel een opleiding

Nadere informatie

Achtergrondinformatie. Beroepspraktijkvorming in het mbo

Achtergrondinformatie. Beroepspraktijkvorming in het mbo Achtergrondinformatie Beroepspraktijkvorming in het mbo Achtergrondinformatie leerlingen 1 Tabel 1 BOL- en BBL-leerlingen naar soort school AOC 5 6 5 ROC 87 88 87 Vakschool 8 6 8 Tabel 2 BOL- en BBL-leerlingen

Nadere informatie

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S 2. ONDERWIJSOPBRENGSTEN EN DEELNEMERSONTWIKKELING RENDEMENTEN EN DIPLOMA S DIPLOMA S VMBO 2-24 De rendementen vmbo zijn gebaseerd op de opbrengsten oordelen van de onderwijsinspectie. Als een leerling

Nadere informatie

RMC Regio 23 Kop van Noord-Holland. RMC Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

RMC Regio 23 Kop van Noord-Holland. RMC Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 RMC Regio 23 Kop van Noord-Holland RMC Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 RMC regio 23 : Kop van Noord-Holland Dit document bevat

Nadere informatie

RMC Factsheet. RMC Regio 23 Kop van Noord-Holland

RMC Factsheet. RMC Regio 23 Kop van Noord-Holland RMC Regio 23 Kop van Noord-Holland RMC Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 RMC regio 23 : Kop van Noord-Holland Dit

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 04NZ SOMA College Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over SOMA College. De tabellen

Nadere informatie

Antilliaanse Nederlanders in Zoetermeer 2011

Antilliaanse Nederlanders in Zoetermeer 2011 Antilliaanse Nederlanders in Zoetermeer 2011 De positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit (meting 2) J. de Boom P. van Wensveen A. Weltevrede P. Hermus Y. Seidler M. van

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In

Nadere informatie

Aanvraag Tegemoetkoming ouders 2011-2012 Voor ouders met kinderen tot 18 jaar

Aanvraag Tegemoetkoming ouders 2011-2012 Voor ouders met kinderen tot 18 jaar Aanvraag Tegemoetkoming ouders 2011-2012 Voor ouders met kinderen tot 18 jaar Dit formulier Met dit formulier kunt u, als wettelijk vertegenwoordiger, een tegemoetkoming ouders aanvragen voor het schooljaar

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaters en Citotoets-gegevens,

Voortijdig schoolverlaters en Citotoets-gegevens, , Toelichting bij geleverde maatwerktabellen 2006/2007 en 2007/2008* Levering: 17 februari 2010 De maatwerktabel over voortijdig schoolverlaters 2006/2007 bevat gegevens over het voortgezet onderwijs (vo)

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 18XX Berechja College Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Berechja College. De tabellen

Nadere informatie

Antilliaanse en Marokkaanse Nederlanders in Den Haag 2011

Antilliaanse en Marokkaanse Nederlanders in Den Haag 2011 Antilliaanse en Marokkaanse Nederlanders in Den Haag 2011 De positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit (meting 2) J. de Boom P. van Wensveen A. Weltevrede P. Hermus Y.

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 02PK Nimeto SGM v Mbo Kmbo Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Nimeto SGM v Mbo

Nadere informatie

Scholen in de Randstad sterk gekleurd

Scholen in de Randstad sterk gekleurd Scholen in de Randstad sterk gekleurd Marijke Hartgers Autochtone en niet-westers allochtone leerlingen zijn niet gelijk over de Nederlandse schoolvestigingen verdeeld. Dat komt vooral doordat niet-westerse

Nadere informatie

Bijlage B3. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Ans Merens

Bijlage B3. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Ans Merens Bijlage B3 Eerste treden op de arbeidsmarkt Ans Merens Inhoud Figuur B3.1... 3 Figuur B3.2... 4 Tabel B3.1... 5 Figuur B3.3... 6 Figuur B3.4... 6 Figuur B3.5... 7 Tabel B3.2... 8 Figuur B3.6... 9 Figuur

Nadere informatie

Antilliaanse en Marokkaanse Nederlanders in Tilburg 2011

Antilliaanse en Marokkaanse Nederlanders in Tilburg 2011 Antilliaanse en Marokkaanse Nederlanders in Tilburg 2011 De positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit (meting 2) J. de Boom P. van Wensveen A. Weltevrede P. Hermus Y.

Nadere informatie

Allochtone jongeren in het onderwijs Factsheet

Allochtone jongeren in het onderwijs Factsheet Allochtone jongeren in het onderwijs Factsheet Deze factsheet gaat over de onderwijspositie van allochtone kinderen en jongeren. Onder allochtone jongeren wordt verstaan jongeren die afkomstig zijn uit

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek 2006

Statistisch Jaarboek 2006 67 5 68 Onderwijs Rooms-katholiek basis groeit verder Op 1 oktober 2005 telde Hengelo 27 basisscholen, bestaande uit 9 openbare, 10 rooms-katholieke, 5 protestants-christelijke, 1 gereformeerde en 2 bijzonder

Nadere informatie

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Esther van Kralingen Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/ 2 is het aandeel van de niet-westerse allochtonen dat in het hoger onderwijs

Nadere informatie

Rotterdamse Risicogroepen 2013

Rotterdamse Risicogroepen 2013 Rotterdamse Risicogroepen 2013 Een monitor van de maatschappelijke positie van Rotterdamse risicojongeren J. de Boom A. Weltevrede Y. Seidler M. van San P. Hermus P. van Wensveen Rotterdamse Risicogroepen

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 14YD Lentiz Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Lentiz. De tabellen zijn gebaseerd

Nadere informatie

Overzichtsrapport SER Gelderland

Overzichtsrapport SER Gelderland Overzichtsrapport SER Onderwijs: MBO In opdracht van SER September 2008 Drs. J.D. Gardenier L.T. Schudde CAB Martinikerkhof 30 9712 JH Groningen 050-3115113 cab@cabgroningen.nl www.cabgroningen.nl 1 Onderwijs:

Nadere informatie

Antilliaanse Nederlanders 2012

Antilliaanse Nederlanders 2012 Antilliaanse Nederlanders 2012 De positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit (meting 3) J. de Boom P. van Wensveen P. Hermus A. Weltevrede M. van San Antilliaanse Nederlanders

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaters: een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt

Voortijdig schoolverlaters: een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt : een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt Harry Bierings en Robert de Vries Direct nadat zij school hadden verlaten, maar ook nog vier jaar daarna, hebben voortijdig naar verhouding vaak geen baan. Als

Nadere informatie

Factsheet Maatschappelijke positie van Voormalig Antilliaanse / Arubaanse Migranten in Nederland

Factsheet Maatschappelijke positie van Voormalig Antilliaanse / Arubaanse Migranten in Nederland Factsheet Maatschappelijke positie van Voormalig Antilliaanse / Arubaanse Migranten in Nederland Onderwijs Het aandeel in de bevolking van 15 tot 64 jaar dat het onderwijs reeds heeft verlaten en hun onderwijscarrière

Nadere informatie

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs 7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs Vergeleken met autochtonen is de participatie in het hoger onderwijs van niet-westerse allochtonen ruim twee keer zo laag. Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/

Nadere informatie

3. Onderwijs. 3.1 Het basisonderwijs

3. Onderwijs. 3.1 Het basisonderwijs 3. Onderwijs Ruim 2 procent van de Nederlandse bevolking neemt deel aan het voltijdonderwijs. Bijna de helft hiervan gaat naar de basisschool en eenderde volgt voortgezet onderwijs. Niet-westerse allochtone

Nadere informatie

Antilliaanse en Marokkaanse Nederlanders in Tilburg 2010

Antilliaanse en Marokkaanse Nederlanders in Tilburg 2010 Antilliaanse en Marokkaanse Nederlanders in Tilburg 2010 Een nulmeting van hun positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit J. de Boom A. Weltevrede P. van Wensveen M. van

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 23KG Grafisch Lyceum Utrecht Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Grafisch Lyceum

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek 2008

Statistisch Jaarboek 2008 67 5 68 Onderwijs Meer rooms-katholiek basis, minder openbaar basis Het aantal basisscholen is de laatste jaren ongewijzigd gebleven. Op 1 oktober 2007 telde Hengelo 27 basisscholen, bestaande uit 9 openbare,

Nadere informatie

Antilliaanse Nederlanders in Dordrecht 2011

Antilliaanse Nederlanders in Dordrecht 2011 Antilliaanse Nederlanders in Dordrecht 2011 De positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit (meting 2) J. de Boom P. van Wensveen A. Weltevrede P. Hermus Y. Seidler M. van

Nadere informatie

Jongeren in Rotterdam en Nederland, 2007 en 2011. Vinodh Lalta, CBS-CvB

Jongeren in Rotterdam en Nederland, 2007 en 2011. Vinodh Lalta, CBS-CvB Jongeren in Rotterdam en Nederland, 2007 en 2011 Vinodh Lalta, CBS-CvB Centrum voor Beleidsstatistiek Commerciële afdeling van het CBS Maakt zelf geen statistieken, maar combineert en koppelt bestaande

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 01NJ AOC Terra Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over AOC Terra. De tabellen zijn

Nadere informatie

23JA Grafisch Lyceum Rotterdam

23JA Grafisch Lyceum Rotterdam 23JA Grafisch Lyceum Rotterdam Aanval op schooluitval Convenantjaar 2009-2010 Nieuwe voortijdig schoolverlaters Voorlopige cijfers w w w. a a n v a l o p s c h o o l u i t v a l. n l Convenantjaar 2009-2010

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 02PN C I B A P Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over C I B A P. De tabellen zijn gebaseerd

Nadere informatie

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Ingrid Beckers en Tanja Traag Van alle jongeren die in 24 niet meer op school zaten, had 6 procent een startkwalificatie, wat inhoudt dat ze minimaal

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 02PG Hout en Meubileringscoll Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Hout en Meubileringscoll.

Nadere informatie

Antilliaanse Nederlanders in Capelle aan den IJssel 2011

Antilliaanse Nederlanders in Capelle aan den IJssel 2011 Antilliaanse Nederlanders in Capelle aan den IJssel 2011 De positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit (meting 2) J. de Boom P. van Wensveen A. Weltevrede P. Hermus Y.

Nadere informatie

Marokkaanse Nederlanders 2012

Marokkaanse Nederlanders 2012 Marokkaanse Nederlanders 2012 De positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit (meting 3) J. de Boom P. van Wensveen P. Hermus A. Weltevrede M. van San Marokkaanse Nederlanders

Nadere informatie

RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017

RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017 RMC Regio NoordKennemerland RMC Factsheet Convenantjaar 56 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers versie Uitgave: maart 7 RMC regio : NoordKennemerland Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

Marokkaanse Nederlanders in Gouda 2012

Marokkaanse Nederlanders in Gouda 2012 Marokkaanse Nederlanders in Gouda 2012 De positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit (meting 3) J. de Boom P. van Wensveen P. Hermus A. Weltevrede M. van San Marokkaanse

Nadere informatie

Antilliaanse en Marokkaanse Nederlanders in Eindhoven 2013

Antilliaanse en Marokkaanse Nederlanders in Eindhoven 2013 Antilliaanse en Marokkaanse Nederlanders in Eindhoven 2013 De positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit (meting 4) J. de Boom P. van Wensveen P. Hermus A. Weltevrede M.

Nadere informatie

RMC Regio 12 Twente. RMC Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016

RMC Regio 12 Twente. RMC Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016 RMC Regio 12 Twente RMC Factsheet Convenantjaar 2014-2015 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016 RMC regio 12 : Twente Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

RMC Regio 12 Twente. RMC Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016

RMC Regio 12 Twente. RMC Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016 RMC Regio 12 Twente RMC Factsheet Convenantjaar 2014-2015 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016 RMC regio 12 : Twente Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

RMC Factsheet. RMC Regio 22 West-Friesland

RMC Factsheet. RMC Regio 22 West-Friesland RMC Regio 22 West-Friesland RMC Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 RMC regio 22 : West-Friesland Dit document bevat

Nadere informatie

Antilliaanse en Marokkaanse Nederlanders in Amersfoort 2011

Antilliaanse en Marokkaanse Nederlanders in Amersfoort 2011 Antilliaanse en Marokkaanse Nederlanders in Amersfoort 2011 De positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit (meting 2) J. de Boom P. van Wensveen A. Weltevrede P. Hermus

Nadere informatie

Wijzigen Tegemoetkoming ouders voor ouders met kinderen tot 18 jaar

Wijzigen Tegemoetkoming ouders voor ouders met kinderen tot 18 jaar ijzigen Tegemoetkoming ouders voor ouders met kinderen tot 18 jaar Dit formulier Dit formulier is voor ouders die een tegemoetkoming ontvangen en een wijziging willen doorgeven. U hoeft alleen de vragen

Nadere informatie

Kennis- en informatiepunt Kies Kleur in Groen

Kennis- en informatiepunt Kies Kleur in Groen Kennis- en informatiepunt Kies Kleur in Groen Colofon Programmamanager: Zeki Arslan Senior projectleidster: Meral Nijenhuis Beleidsmedewerker: Shamelie Sitaram Secretaresse: Fatima Alaoui FORUM, Instituut

Nadere informatie

Antilliaanse Nederlanders 2013

Antilliaanse Nederlanders 2013 Antilliaanse Nederlanders 2013 De positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit (meting 4) CONCEPT J. de Boom P. van Wensveen P. Hermus A. Weltevrede M. van San Antilliaanse

Nadere informatie

RMC Factsheet. RMC Regio 20 Gooi en Vechtstreek

RMC Factsheet. RMC Regio 20 Gooi en Vechtstreek RMC Regio 20 Gooi en Vechtstreek RMC Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 RMC regio 20 : Gooi en Vechtstreek Dit document

Nadere informatie

MODEL RMC-functie schooljaar 2007/2008 TER INVULLING. oktober 2008

MODEL RMC-functie schooljaar 2007/2008 TER INVULLING. oktober 2008 MODEL RMC-functie schooljaar 2007/2008 TER INVULLING oktober 2008 2 I Gegevens over het aantal voortijdig schoolverlaters en streefdoelen I.A kwantitatief vsv-beeld: Het betreft bij alle categorieën in

Nadere informatie

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n)

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n) Raadsinformatiebrief (openbaar) gemeente Maassluis Aan de leden van de gemeenteraad in Maassluis Postbus 55 3140 AB Maassluis T 010-593 1931 E gemeente@maassluis.nl I www.maassluis.nl ons kenmerk 2010-4748

Nadere informatie

De integratie van Antillianen in Nederland. Presentatie 9 juni: De Caribische demografie van het Koninkrijk der Nederlanden

De integratie van Antillianen in Nederland. Presentatie 9 juni: De Caribische demografie van het Koninkrijk der Nederlanden De integratie van Antillianen in Nederland Presentatie 9 juni: De Caribische demografie van het Koninkrijk der Nederlanden De integratie van Antillianen in Nederland Willem Huijnk - Wetenschappelijk onderzoeker

Nadere informatie

Marokkaanse Nederlanders in Helmond 2013

Marokkaanse Nederlanders in Helmond 2013 Marokkaanse Nederlanders in Helmond 2013 De positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit (meting 4) J. de Boom P. van Wensveen P. Hermus A. Weltevrede M. van San Marokkaanse

Nadere informatie

Facts en figures Integratie etnische minderheden 2005

Facts en figures Integratie etnische minderheden 2005 Facts en figures Integratie etnische minderheden 2005 1. Demografische gegevens over etnische minderheden Per 1 januari 2005 telde de Nederlandse bevolking 3,1 miljoen (3.122.717) allochtonen. De omvang

Nadere informatie

Middelbaar beroepsonderwijs regio Arnhem

Middelbaar beroepsonderwijs regio Arnhem Deze factsheet toont de ontwikkeling van het aantal studenten in het middelbaar beroepsonderwijs in de regio Arnhem. De cijfers geven inzicht in de ontwikkelingen per sector, niveau en leerweg. Daarnaast

Nadere informatie

Marokkaanse Nederlanders in Gouda 2011

Marokkaanse Nederlanders in Gouda 2011 Marokkaanse Nederlanders in Gouda 2011 De positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit (meting 2) J. de Boom P. van Wensveen A. Weltevrede P. Hermus Y. Seidler M. van San

Nadere informatie

RMC Regio 12 Twente. RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017

RMC Regio 12 Twente. RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017 RMC Regio Twente RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers versie Uitgave: maart 7 RMC regio : Twente Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over RMCregio

Nadere informatie

Kampen 104 ( 2,3% ) Epe 84 ( 3,1% ) Apeldoorn 474 ( 3,8% ) Rozendaal. Westervoort 62 ( 3,8% ) 65 ( 2,6. Lingewaard 87 ( 2,3% ) Ubbergen 24 ( 3,4% )

Kampen 104 ( 2,3% ) Epe 84 ( 3,1% ) Apeldoorn 474 ( 3,8% ) Rozendaal. Westervoort 62 ( 3,8% ) 65 ( 2,6. Lingewaard 87 ( 2,3% ) Ubbergen 24 ( 3,4% ) Steenw 92 ( huizen ( 4,1 ) Noordoostpolder 136 ( 3,1 ) Urk 97 ( 4,1 ) Zwa 6 18 Kampen 104 ( 2,3 ) Lelystad 310 ( 5,3 ) Dronten 138 ( 3,7 ) Oldebroek 61 ( 2,8 ) ) Zeewolde 64 ( 2,9 ) 17 Harderwijk 105 (

Nadere informatie

Kerncijfers. Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Kerncijfers. Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Kerncijfers 2 0 0 1-2 0 0 5 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Voorwoord Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil instellingen, professionals, ouders, deelnemers en andere belanghebbenden

Nadere informatie

TECHNISCH RAPPORT DEEL I ONDERWIJSKANSEN. De Staat van het Onderwijs 2014/2015. April 2016

TECHNISCH RAPPORT DEEL I ONDERWIJSKANSEN. De Staat van het Onderwijs 2014/2015. April 2016 TECHNISCH RAPPORT DEEL I ONDERWIJSKANSEN De Staat van het Onderwijs 2014/2015 April 2016 Inhoud INLEIDING... 3 1. SCHOOLLOOPBANEN VAN NEDERLANDSE LEERLINGEN... 4 2. INVLOED VAN ACHTERGROND OP HET SCHOOLADVIES...

Nadere informatie

Onderwijsmonitor 2010 Hendrik-Ido-Ambacht

Onderwijsmonitor 2010 Hendrik-Ido-Ambacht Onderwijsmonitor Hendrik-Ido-Ambacht De zes Drechtstedengemeenten hebben voor het voeren van onderwijsbeleid behoefte aan beleidsondersteunende informatie. Hierbij gaat het om vragen als: hoeveel kinderen

Nadere informatie

Marokkaanse Nederlanders in Utrecht 2011

Marokkaanse Nederlanders in Utrecht 2011 Marokkaanse Nederlanders in Utrecht 2011 De positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit (meting 2) J. de Boom P. van Wensveen A. Weltevrede P. Hermus Y. Seidler M. van San

Nadere informatie

Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen

Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen Jeroen Nieuweboer Allochtonen in, en voelen zich minder thuis in Nederland dan allochtonen elders in Nederland. Marokkanen, Antillianen

Nadere informatie

Kennis- en informatiepunt Kies Kleur in Groen Demografische gegevens culturele diversiteit. Kennis- en informatiepunt Kies Kleur in Groen

Kennis- en informatiepunt Kies Kleur in Groen Demografische gegevens culturele diversiteit. Kennis- en informatiepunt Kies Kleur in Groen Kennis- en informatiepunt Kies Kleur in Groen Demografische gegevens culturele diversiteit Kennis- en informatiepunt Kies Kleur in Groen 4 Colofon Programmamanager: Zeki Arslan Senior projectleidster:

Nadere informatie

Antilliaanse en Marokkaanse Nederlanders in Schiedam 2011

Antilliaanse en Marokkaanse Nederlanders in Schiedam 2011 Antilliaanse en Marokkaanse Nederlanders in Schiedam 2011 De positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit (meting 2) J. de Boom P. van Wensveen A. Weltevrede P. Hermus Y.

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 9 Zuidwest-Drenthe (Hoogeveen) 20090220_009_MBO_voorlopig Pagina 1 van 8 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing

Nadere informatie

Basisgegevens opleidingen

Basisgegevens opleidingen Toelichting bestand / Gegevens voor gemeenten / Basisgegevens opleidingen Basisgegevens opleidingen Inleiding De basisgegevens opleidingen bevatten de diverse opleidingscodes en andere coderingen zoals

Nadere informatie

Antilliaanse Nederlanders in Almere 2011

Antilliaanse Nederlanders in Almere 2011 Antilliaanse Nederlanders in Almere 2011 De positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit (meting 2) J. de Boom P. van Wensveen A. Weltevrede P. Hermus Y. Seidler M. van San

Nadere informatie