NEDERLAND. Pre-basis onderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NEDERLAND. Pre-basis onderwijs"

Transcriptie

1 NEDERLAND Pre-basis onderwijs Leeftijd 2-4 Verschillend per kind, voor de leeftijd van 4 niet leerplichtig Omschrijving Peuterspeelzaal, dagopvang etc Tijd Dagelijks van 9:30 15:30 (verschilt pers school) Schooljaar en Vakken Toetsing Geen toetsing Scholen Primair onderwijs Leeftijd jaar, 8 klassen/groepen Omschrijving Het Nederlandse primair onderwijs bestaat uit het reguliere basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs voor moeilijk lerende en moeilijk opvoedbare kinderen. Gericht op kinderen van 4 tot 12 jaar, is het primair onderwijs verplicht voor kinderen vanaf 5 jaar. Er zijn ongeveer 7000 basisscholen. Leerlingen volgen 8 klassen of groepen, meestal gebaseerd op leeftijd. Er zijn echter scholen die kinderen groeperen met verschillende leeftijden of met verschillende leer niveaus. Er zijn zes onderwerpen: Nederlands, Engels, Rekenen, oriëntatie op mensen en de wereld, lichamelijke opvoeding, en oriëntatie op kunst. Een zevende onderwerp is Fries wat alleen gegeven wordt op scholen in de provincie Friesland. Oriëntatie op mensen en de wereld bestaat uit aardrijkskunde, geschiedenis, techniek, milieu, gezondheidkunde en biologie. Oriëntatie op kunst bestaat uit tekenen, handvaardigheid, muziek, drama en beweging. Vanaf augustus 2005 zijn kunnen scholen op vrijwillige basis ook Frans en Duits aanbieden. Vakken als techniek, burgerschap en cultuur kunnen ook een grotere rol gaan spelen.

2 Ongeveer twee derde van alle Nederlandse kinderen gaan naar publieke basisscholen. De meerderheid daarvan is Rooms-katholiek of Protestant, maar er zijn ook Joodse, Islamitische, Hinduistische en scholen zonder denominatie. Sommige scholen gebruiken verschillende methoden zoals de Montessori, Jena Plan, Dalton of Freinet onderwijs system. Primair onderwijs word gesubsidieerd door de overheid. Ouders worden gevraagd voor een financiële bijdrage. Tijd Dagelijks van 9:30 15:30 (verschillend per school) Max. 5,5 uur per dag, voor klas 1 tot 4 geldt een minimum van 3520 uur in de eerste 4 jaar. Voor klas 4 tot 8 een minimum van 4000 uur in deze laatste 4 jaren is vereist. School jaar en Van September tot Juli met ongeveer 6 weken zomervakantie. Gedurende het schooljaar zijn er één week durende in de herfst, winter(kerst) lente en mei. Vakken Nederlands, Engels, Rekenen, oriëntatie op mensen en de wereld, lichamelijke opvoeding, en oriëntatie op kunst. Toetsing De schoolresultaten van het kind en de Cititoets aan het einde van het laatste jaar, zijn hulpmiddelen voor de bepaling van de vervolg opleiding. De toets wordt gehouden in februari. Scholen +/ Voortgezet onderwijs Leeftijd tot 6 jaar Omschrijving Er zijn ongeveer 700 scholen die 4 stromen voortgezet onderwijs aanbieden. Voortgezet middelbaar beroepsonderwijs (VMBO) is meestal een introductie tot het middelbaar beroepsonderwijs (MBO). Het duurt 4 jaar en studenten moeten kiezen uit de sectoren, Techniek, economie, landbouw en Zorg en Welzijn. Hoger algemeen voortgezet onderwijs (HAVO) duurt 5 jaar en kwalificeert studenten voor het Hoger beroepsonderwijs (HBO). Sommige studenten kiezen voor een overgangsjaar naar de Universiteit, het voortgezet wetenschappelijk onderwijs (VWO ) of een middelbare beroepsopleiding (MBO) Voortgezet wetenschappelijk onderwijs (VWO) duurt 6 jaar en bereidt studenten voor op academische studies op de Universiteit.

3 Wetenschappelijk Onderwijs (WO) maar somiige studenten kiezen voor een hogere beroepsopleiding. Zowel HAVO al VWO leerlingen moeten kiezen uit vier zogenaamde profielen: wetenschap en technologie, wetenschap en gezondheidszorg, economie en maatschappij en cultuur en maatschappij. Studenten mogen wetenschap en technologie met gezondheidszorg combineren het zelfde geldt voor economie en maatschappij en cultuur en maatschappij. Een vierde en minder vaak voorkomend type voortgezet onderwijs is een zes jaar durend praktijkonderwijs (PRO). Voortgezet speciaal onderwijs (VSO) is er voor moeilijk lerende of moeilijk opvoedbare studenten. Alle scholen in het voortgezet onderwijs moeten de volgende vakken aanbieden. Nederlands en andere talen (Inclusief Engels), natuurkunde en biologie, wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis, lichamelijke opvoeding en tekenen/handvaardigheid voordat de leerlingen een specifieke richting kiezen. Cursussen gegeven op beroepsopleidingen zijn aangepast zodat ze beter aansluiten op de arbeidsmarkt. Omdat men steeds vaker MBO of HBO afgestudeerden zoek is een belangrijk doe het motiveren van studenten om een hogere opleiding te volgen. Onderwijs is verplicht voor de leeftijden 5 tot 16 en part-time onderwijs is verplicht voor de leeftijd 17 tot 18. Voortgezet onderwijs word gesubsidieerd door de overheid. Ouders worden gevraagd om te betalen voor extra s. En het eerste schooljaar nadat een leerling 16 is geworden zijn de ouders verplicht om de opleiding van hun kind te betalen. In is dat 936 euro. Tijd Lesuren van (45 50 min.) Schooljaar en September tot juli met Omschrijving Zie omschrijving Toetsing Aantal examens per vakvaak aan het einde van de laatste klas. Examens worden op hetzelfde tijdstip op nationaal niveau gehouden om fraude te voorkomen. Gedurende alle schooljaren moeten studenten zowel aangekondigde als niet aangekondigde toetsen maken. Het gemiddelde bepaald of een student doorgaat naar het volgende jaar of niet. Scholen +/- 700

4 Beroepsopleiding Leeftijd 18-4 tot 6 jaar Omschrijving Ongeveer 39 procent van de werkende populatie heeft een beroepsopleiding gevolgd en mensen kiezen er ieder jaar voor om een beroepsopleiding te volgen. Middelbaar beroepsonderwijs maakt in sommige gevallen deel uit van het voortgezet onderwijs. Meestal zijn het VMBO studenten die voor een MBO opleiding kiezen maar ook HAVO leerlingen kunnen een MBO opleiding volgen. MBO opleidingen worden aangeboden door regionale opleidingscentra (ROCs) en gespecialiseerde beroepsopleidingen. Studies duren 6 maanden tot 4 jaar. Geslaagde studenten van 4 jarige opleidingen kunnen een HBO opleiding gaan volgen. ROCs bieden drie richtingen beroepsopleidingen aan, Techniek, economie en Zorg en Welzijn. Beroepsopleidingen in de groene sector worden aangeboden door gespecialiseerde opleidingsinstituten. MBO biedt studenten vanaf hun 16 e jaar een keus uit 700 beroepsopleidingen en trainingen. Er zijn voltijd studies waar stages onderdeel van zijn en er zijn deeltijd opleidingen waar bij studenten leren en werken tegelijk. Schooljaar en Subjects Toetsing Scholen Volwassen algemeen voortgezet onderwijs (VAVO) geeft volwassenen een tweede kans om een voortgezet onderwijs diploma te halen voor één of meerdere vakken. Nederlands als tweede taal valt hier ook onder. Volwassenen onderwijs word aangeboden door ROCs en ongeveer mensen schrijven zich ieder jaar in. Zie omschrijving University education / higher vocational training Leeftijd 18-4 to 6 years Omschrijving Tertiair onderwijs bestaat uit het hoger beroepsonderwijs (HBO) en academisch onderwijs (WO). Er zijn ongeveer 50 HBO scholen en 12 Universiteiten.

5 En klein aantal studenten volgt Internationaal Onderwijs (IO), waar gespecialiseerde cursussen en training worden gegeven voor mensen uit ontwikkelingslanden. Dit kan een paar weken zijn of twee jaar. Het Nederlandse hoger onderwijs systeem is in 2002 omgezet naar het bachelor master systeem, wat een grotere internationale mobiliteit mogelijk moet maken. Een HBO opleiding duurt over het algemeen vier jaar, en een groot deel daarvan is een praktijk stage. Studenten moeten aan het einde een scriptie of eindopdracht uitvoeren om een zogenaamde bachelor s degree te halen. Met een bachelor, master degree of VWO diploma kan men zich inschrijven op een universiteit.universiteiten zijn hoofdzakelijk verantwoordelijk voor onderzoek georiënteerde programma s. Veel Nederlandse universiteiten hebben partners in andere Europese landen en studenten kunnen een gedeelte van hun opleiding in een ander Europees land volgen. Voor buitenlandse studenten zijn er, mits de student aan bepaalde eisen voldoet, verschillende mogelijkheden op een (deel)opleiding te volgen op een universiteit. Dit wordt meestal per geval bekeken. Buitenlandse studenten moeten voldoende engels spreken en kunnen daar voor bij een Nederlandse ambassade of consulaat de benodigde informatie krijgen. Een diploma in het voortgezet onderwijs is vereist om een bachelor opleiding te volgen. Voor een master opleiding is meestal een vooropleiding in hetzelfde vakgebied vereist. Om te promoveren moet een goede master opleiding voltooit zijn. Behalve als je een subsidie of studiebeurs krijgt zijn er geen andere manieren van financiering. Daarom zal je als je Nederland betreed aan de immigratie ambtenaren moeten aantonen dat je genoeg geld hebt om jezelf te onderhouden. Je zal moeten aantonen dat je ten minste 658 euro per maand hebt. Schooljaar en De jaarlijkse kosten voor een hogere opleiding beginnen bij ongeveer 1470 Euro. Veel instellingen hebben voordeel regels voor buitenlandse studenten. Opleidingen beginnen in September en duren tot midden juni van het volgende jaar.

6 Vakken Toetsing Scholen Variërend, bezoek de websites van de verschillende Universiteiten en HBO instellingen voor meer informatie over het aanbod. Meestal een bepaald studiepunten systeem, met een eindscriptie of eindopdracht. 12 universiteiten / +/- 50 HBO instellingen leerplichtig / of statutory school age volledig / complete sbao/so pro vso educatie / education Nederlands (Dutch) English (Engels) bao basisonderwijs primary education bbl beroepsbegeleidende leerweg profession guided learning traject bol beroepsopleidende leerweg profession learning traject havo hoger algemeen voortgezet onderwijs higher general secondary education hbo hoger beroepsonderwijs higher vocational training mbo middelbaar beroepsonderwijs intermediate secondary vocational education pro praktijkonderwijs practical education sbao speciaal basisonderwijs special primary education so speciaal onderwijs special education vmbo voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs junior secondary vocational education vo voortgezet onderwijs secundary education vso voortgezet speciaal onderwijs special secundary education vwo voorbereidend wetenschappelijk onderwijs pre-university education wo wetenschappelijk onderwijs university education

7 NB; Verschillende bronnen en websites zijn gebruikt voor dit document. Mocht u fouten of onvolkomenheden vinden die veranderd zouden moeten worden stuur dan een .

Onderwijssysteem. Nederland. Het onderwijssysteem van Nederland beschreven

Onderwijssysteem. Nederland. Het onderwijssysteem van Nederland beschreven Nederland Het onderwijssysteem van Nederland beschreven Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Nederland. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse equivalent is van diploma s uit Nederland.

Nadere informatie

Alternatieven voor als je gezakt bent

Alternatieven voor als je gezakt bent Alternatieven voor als je gezakt bent Met dit document willen we je informeren over de mogelijkheden die je hebt als je gezakt bent voor je VMBO-, HAVO- of VWO-examen. Dit document zal per niveau toelichten

Nadere informatie

De staat van het onderwijs

De staat van het onderwijs De staat van het onderwijs Hoofdlijnen uit het Onderwijsverslag 2013/2014 De staat van het onderwijs Hoofdlijnen uit het Onderwijsverslag 2013/2014 inspectie van het onderwijs april 2015 inspectie van

Nadere informatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Hoe ziet het inburgeringsexamen eruit? 3. Wanneer hoef ik het inburgeringsexamen niet te doen? 4. Wat moet

Nadere informatie

Algemene uitleg door 2College Durendael

Algemene uitleg door 2College Durendael Algemene uitleg door VMBO algemeen VMBO, hoe is het ontstaan en waarom? Met de invoering van het VMBO in 1999 wilde toenmalig staatssecretaris van Onderwijs, mevr. T. Netelenbos (PvdA) de instroom in het

Nadere informatie

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo 1 Onderwijsinhoud 2 Onderwijsvormgeving 3 Onderwijs aan zorgleerlingen

Nadere informatie

Welke wettelijke regelingen zijn er voor leerlingen met dyslexie in het VO?

Welke wettelijke regelingen zijn er voor leerlingen met dyslexie in het VO? Welke wettelijke regelingen zijn er voor leerlingen met dyslexie in het VO? Binnen het voortgezet onderwijs zijn er voor leerlingen die niet in staat zijn het volledige onderwijsprogramma te volgen, mogelijkheden

Nadere informatie

VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis. Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren

VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis. Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren 1 2 VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren Mei 2010 Visiegroep Zorg

Nadere informatie

Lerarentekort aanpakken via werving in buurlanden?

Lerarentekort aanpakken via werving in buurlanden? Lerarentekort aanpakken via werving in buurlanden? Wervingsmogelijkheden in Duitsland en Vlaanderen voor Nederlandse scholen in het voortgezet onderwijs Lerarentekort aanpakken via werving in buurlanden?

Nadere informatie

EXAMENS IN EXTRA VAKKEN EN VAKKEN OP EEN HOGER NIVEAU

EXAMENS IN EXTRA VAKKEN EN VAKKEN OP EEN HOGER NIVEAU EXAMENS IN EXTRA VAKKEN EN VAKKEN OP EEN HOGER NIVEAU EXAMENS IN EXTRA VAKKEN EN VAKKEN OP EEN HOGER NIVEAU - eindrapport - drs. J. Brekelmans dr. B. Dekker drs. J. van der Wel Amsterdam, februari 2012

Nadere informatie

IPTO: vakken en bevoegdheden

IPTO: vakken en bevoegdheden IPTO: vakken en bevoegdheden peildatum 1 oktober 2013 eindrapport datum 27 februari 2015 auteurs Peter Fontein Klaas de Vos Astrid Vloet CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de bovenbouw vmbo

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de bovenbouw vmbo Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de bovenbouw vmbo 2 Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de bovenbouw vmbo 1 Onderwijsaanbod 2 Onderwijsvormgeving 3 Examinering 4 Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders 2011 Binnenste Buiten Inhoud Welkom 2 1 Waar staan wij voor? 5 2 Welke lijn kun je kiezen? 6 3 Wat kun je verwachten?

Nadere informatie

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE 14 15 Schoolgids MAASLANDCOLLEGE Omwille van de leesbaarheid is in alle voorkomende gevallen de mannelijke vorm gebruikt. Daar waar docent, leerling staat, kunt u ook docente, leerlinge lezen. Overal waar

Nadere informatie

De staat van het onderwijs

De staat van het onderwijs DE STAAT VAN HET ONDERWIJS De staat van het onderwijs ONDERWIJSVERSLAG 2012/2013 INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS APRIL 2014 INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS ONDERWIJSVERSLAG 2012/2013 oor u ligt het nderwijsverslag

Nadere informatie

Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs

Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs Samenvattend Rapport 2005 European Agency for Development in Special Needs Education Dit rapport is geschreven en uitgegeven door

Nadere informatie

Opbrengsten in beeld

Opbrengsten in beeld Opbrengsten in beeld Rapportage Aanvalsplan Laaggeletterdheid 2006-2010 CINOP, s Hertogenbosch Samenstelling: Paul Steehouder en Marli Tijssen Colofon Titel: Opbrengsten in beeld. Rapportage Aanvalsplan

Nadere informatie

DE STAAT VAN DE LEERLING

DE STAAT VAN DE LEERLING DE STAAT VAN DE LEERLING De Staat van de Leerling Voorwoord In deze Staat van de Leerling beschrijven leerlingen hun ervaringen op school. Ze zeggen wat hen motiveert. Je proeft hun enthousiasme als ze

Nadere informatie

1 Doel en inhoud van de Leerplichtwet

1 Doel en inhoud van de Leerplichtwet 1 Doel en inhoud van de Leerplichtwet 1 Doel en inhoud van 2 Aanvang leerplicht 3 Einde leerplicht 4 Partiële leerplicht 5 Vervangende leerplicht 6 Vrijstelling van geregeld schoolbezoek 7 De taak van

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Middelbaar Beroeps Onderwijs IPC 2150 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo

Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo Een beschrijving van een van de maatwerkroutes van het Kennemer College in Heemskerk SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Van vmbo-tl via mbo versneld

Nadere informatie

Berlage of Barlaeus?

Berlage of Barlaeus? Het schoolkeuzeproces door de ogen van Amsterdamse ouders Projectnummer: 11258 In opdracht van: DMO Lotje Cohen MSc drs. Idske de Jong dr. Esther Jakobs drs. Jeroen Slot Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus

Nadere informatie

Cito Corporate. Toetsen op School. Piet Sanders (redactie)

Cito Corporate. Toetsen op School. Piet Sanders (redactie) Cito Corporate Toetsen op School Piet Sanders (redactie) Toetsen op School Piet Sanders (redactie) Cito Arnhem Toetsen op School is een uitgave van Cito Coördinatie gegevensverzameling: Piet Sanders Auteurs:

Nadere informatie

Onderwijstijd onder Focus op Vakmanschap. De nieuwe benadering van onderwijstijd

Onderwijstijd onder Focus op Vakmanschap. De nieuwe benadering van onderwijstijd Onderwijstijd onder Focus op Vakmanschap De nieuwe benadering van onderwijstijd Titel : Nota onderwijstijd Project/Werkgroep : Auteur(s) : Heleen Beurskens Pierre Veelenturf Luud Bochem Rini Romme In overleg

Nadere informatie

Ervaringen van ouders en uitleg over het vmbo. Naar het vmbo

Ervaringen van ouders en uitleg over het vmbo. Naar het vmbo Ervaringen van ouders en uitleg over het vmbo Naar het vmbo A De platforms beroepsvoorbereidende programma s in het vmbo hebben de krachten gebundeld in de Stichting Platforms VMBO (SPV). Voor al uw vragen

Nadere informatie

Een vak apart? Doorstroomrelevantie van tien vakken in het vmbo. Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van OCW. Jurriaan Berger José Bal

Een vak apart? Doorstroomrelevantie van tien vakken in het vmbo. Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van OCW. Jurriaan Berger José Bal Een vak apart? van tien vakken in het vmbo Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van OCW Jurriaan Berger José Bal Projectnummer: B3874 Zoetermeer, 22 februari 2012 De verantwoordelijkheid voor de

Nadere informatie

Wat weten we over vroeg Engels op de basisschool?

Wat weten we over vroeg Engels op de basisschool? Wat weten we over vroeg Engels op de basisschool? Effecten van vroeg vreemde talenonderwijs op de moedertaal en de leerprestaties in de vreemde taal: review van de onderzoeksliteratuur Wat weten we over

Nadere informatie

B Opleiding tot leraar Basisonderwijs Stenden Hogeschool. Verslag van de beperkte opleidingsbeoordeling 19 en 31 maart en 1 april 2014

B Opleiding tot leraar Basisonderwijs Stenden Hogeschool. Verslag van de beperkte opleidingsbeoordeling 19 en 31 maart en 1 april 2014 Vlindersingel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl B Opleiding tot leraar Basisonderwijs Stenden Hogeschool Verslag van de beperkte opleidingsbeoordeling 19 en 31 maart en 1 april

Nadere informatie

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3)

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) J. Hamers E. van Rossum J. Peeters V. Rameckers N. Meijs Maastricht, Juli 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek Mediawijsheid in het basis- en voortgezet onderwijs

Rapportage Onderzoek Mediawijsheid in het basis- en voortgezet onderwijs Rapportage Onderzoek Mediawijsheid in het basis- en voortgezet onderwijs In opdracht van: Contactpersoon: BEELD EN GELUID Floortje Jansen en Marcel Kollen DUO MARKET RESEARCH drs. Vincent van Grinsven

Nadere informatie