gelukkig gebouwd voor 1945 rookmelders te installeren. Vanaf 2019 dienen alle huurwoningen voorzien te zijn van een rookmelder.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gelukkig gebouwd voor 1945 rookmelders te installeren. Vanaf 2019 dienen alle huurwoningen voorzien te zijn van een rookmelder."

Transcriptie

1 bankagent jaargang 12 nr. 1 januari 2013 WegWijs Voorwoord Ruim een jaar is de regering Di Rupo nu aan de slag. En dat heeft zich ondertussen vertaald in een hele rist maatregelen die onze begroting onder controle moet houden. Zo zal op verzekeringsvlak de taks op levensverzekeringen van 1,1% naar 2% opgetrokken worden en op bancair vlak zal de roerende voorheffing stijgen naar 25%. Toch blijft de beleggingsverzekering fiscaal nog steeds interessanter tov een bancaire belegging. Een voorbeeld en een overzichtelijke tabel maken dit duidelijk op pagina 7 van deze nieuwe wegwijs. Ook successieplanning kwam in de vorige editie reeds aan bod, we bekijken nu enkele concrete successietechnieken die door de antimisbruikbepaling door de fiscus strenger zullen beoordeeld worden. gelukkig 2013 Rookmelders verplicht in alle huurwoningen Verder maken een aantal praktische tips en weetjes deze nieuwe Wegwijs opnieuw het lezen waard! Rest mij enkel nog u een voorspoedig 2013 te wensen, een jaar waar ons hele team opnieuw paraat zal staan om u wegwijs te maken in het banken verzekeringslandschap. Veel leesplezier. Johan Vanaf 1 januari 2013 is het in Vlaanderen verplicht om in huurwoningen gebouwd voor 1945 rookmelders te installeren. Vanaf 2019 dienen alle huurwoningen voorzien te zijn van een rookmelder. Rookmelders zijn in Vlaanderen geen nieuwigheid meer. Sinds midden 2009 zijn de toestellen al verplicht in nieuwe woningen en bij grondige renovatiewerken. Tot nog toe bestond deze verplichting niet voor huurwoningen, maar daar komt dus vanaf nieuwjaarsdag verandering in. De verhuurder is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de aankoop en de installatiekosten. De huurder moet ervoor zorgen dat de batterijen tijdig vervangen worden. Hoeveel rookmelders u moet plaatsen en waar precies in de woning, schrijft het decreet vooralsnog niet voor. Decock & De Maeyer bvba Koning Albertstraat Veldegem t. +32 (0) f. +32 (0) ontwerp: excellent-vormgeving.be

2 Wat betekent de begroting van Di Rupo voor uw centen? Supplementen tweepersoonskamer ziekenhuis verdwijnen Als de regering op zoek is naar vers geld, Belg let op uw centen! De nieuwe begroting van de regering-di Rupo heeft gevolgen voor u als spaarder en/ of belegger. We zetten één en ander op een rijtje. Verhoging premietaks op levensverzekeringen De premietaks op levensverzekeringen van het type tak 21 of 23 verhoogt van 1,1% naar 2%. De premietaks is niet van toepassing op pensioenspaarverzekeringen. Voor schuldsaldoverzekeringen blijft de taks onveranderd 1,1%. Roerende voorheffing stijgt van 21 tot 25% Vanaf 2013 bedraagt de roerende voorheffing 25% op de intresten op zichtrekeningen, kasbons, termijnrekeningen en obligaties. De heffing is bevrijdend. U hoeft uw roerende inkomsten in 2013 dus niet aan te geven als er een voorheffing afgehouden werd. Voor de roerende inkomsten van 2012 zal er een overgangsmaatregel van toepassing zijn. Hierop gelden enkele specifieke uitzonderingen: De rente op spaarrekeningen blijft vrijgesteld van roerende voorheffing onder een bepaalde drempel ( in 2012). De Leterme-staatsbons blijven onderworpen aan 15% roerende voorheffing. Voor residentiële vastgoedbevaks verhoogt de roerende voorheffing vanaf 2013 van 0 naar 15%. Fiscale amnestie Er volgt een extra rondje fiscale amnestie. Die maatregel zou de regering 513 miljoen euro moeten opbrengen. Wat bleef er in de koelkast? Ook hiervan krijgt u van ons een overzicht: Meerwaardebelasting op aandelen: wie een rendement van meer dan 5% zou behalen, zou op het gedeelte boven 5% maar liefst 25% belasting moeten betalen. Vermogensbelasting: ook deze maatregel werd niet weerhouden. Verhoging van de liquidatiebonus: de roerende voorheffing op liquidatieboni blijft onveranderd op 10%. Voor een tweepersoons- of gemeenschappelijke kamer in een ziekenhuis betaalt u vanaf 2013 geen ereloonsupplementen meer. Dat besliste de ministerraad onlangs. Vanaf 1 januari 2013 mag een ziekenhuis geen ereloonsupplementen meer aanrekenen bij patiënten die op een gedeelde kamer liggen. Sinds 1 januari 2010 zijn ook de kamersupplementen al afgeschaft. Tot nu toe streken artsen nog in zeventien Belgische ziekenhuizen een extra ereloon op. Nu die wegvalt, zijn er drie voordelen: Een ziekenhuisopname wordt betaalbaarder, aangezien de ereloonsupplementen van artsen soms opliepen tot 100 %. Het kostenplaatje wordt transparanter, want er sluipen geen onaangename verrassingen meer in uw ziekenhuisfactuur. Het tariefbeleid van de verschillende ziekenhuizen wordt gelijk getrokken. Overal gelden opnieuw dezelfde regels. De maatregel geldt alleen voor gedeelde kamers en dus niet voor een eenpersoonskamer. Daar kan het supplement zelfs tot 400 % oplopen.

3 de schenkingsdatum te kunnen staven, houdt u best een rekeninguittreksel of een aangetekende brief bij. Uw successieplanning op losse schroeven? De regering-di Rupo wil de fiscale fraude aan banden leggen en richt zijn pijlen nu ook op uw successieplanning. Door een uitbreiding van de antimisbruikbepaling belanden een aantal successietechnieken op de zwarte lijst van de fiscus. Wij schetsen voor u het nieuwe successielandschap. Iedere Belg heeft het recht om te kiezen voor de minst belaste weg. Op voorwaarde echter dat de belastingontwijking ook een rechtmatig financieel of economisch motief heeft. Sinds de Programmawet van 29 maart 2012 gaat zelfs die vlieger niet meer volledig op. De belastingbetaler moet nu namelijk ook een niet-fiscaal motief kunnen aanvoeren voor elke fiscale constructie, zoals een successieplanning. Als u een schenking doet voor een Nederlandse notaris bijvoorbeeld, dan moet u de fiscus kunnen overtuigen dat u daarvoor andere motieven hebt dan een besparing op de schenkingsrechten. Nog een voorbeeld: een getrouwd koppel doet een handgift aan een van de kinderen. Als de ouders niet kunnen motiveren dat schenkings- en successierechten vermijden niet hun enige beweegreden is, maken zij zich schuldig aan fiscaal misbruik en kan de fiscus dus een straf eisen. De uitbreiding van de antimisbruikbepaling is in voege sinds 1 juni Alle fiscale structuren die voor deze datum werden opgezet, ontsnappen aan de strenge blik van de fiscus. Een aantal fiscale technieken staan op de zwarte lijst van de fiscus. Zo vermijdt u maar beter agressieve successietechnieken met als enige doel belastingen te ontlopen. Uw successie plannen is dus nog delicater geworden. Win voor elke constructie zeker ons advies in. We overlopen hier al even enkele successietechnieken: De hand- of bankgift Roerende goederen van generatie op generatie doorgeven, kan nog steeds zonder dat u daar schenkings- of successierechten op betaalt. Wel moet de schenker de gift minstens drie jaar overleven. Om De schenking voor een buitenlandse notaris Een schenking voor een buitenlandse notaris heeft vaak als voordeel dat u geen schenkingsrechten moet betalen. Vooral een Nederlandse notaris valt bij de Belg erg in de smaak. Ook deze techniek belandt niet op de zwarte lijst van de fiscus en dus betalen erfgenamen nog altijd geen successierechten als de schenker niet overlijdt binnen drie jaar na de schenking. De gesplitste aankoop van vastgoed (voorafgegaan door een schenking) Een techniek die wel op de zwarte lijst van de fiscus staat, is de gesplitste aankoop van vastgoed. Ouders en kinderen die samen een onroerend goed kopen, moeten voortaan kunnen bewijzen dat ze beiden hun deel met hun eigen geld betaald hebben. Vóór de uitbreiding van de antimisbruikbepaling schonken ouders hun kinderen het geld vóór het verlijden van de akte. De ouders kochten dan het vruchtgebruik, de kinderen de naakte eigendom en daarmee was de kous af. Sinds 1 juni 2012 komt enkel wie nog kan bewijzen dat de gesplitste aankoop niet enkel om fiscale redenen gebeurd is, er nog mee weg. Zo niet gaat de fiscus er vanuit dat de volle eigendom altijd in het vermogen van de ouders gezeten heeft. De fiscus houdt wel zijn handen af van de gesplitste aankoop door een vennootschap. Een bedrijfsleider kan dus nog perfect de blote eigendom verwerven, wanneer de vennootschap het vruchtgebruik op zich neemt.

4 Verzekerd tegen sackjacking? Het aantal diefstallen uit auto s en sackjackings neemt drastisch toe. Bent u in dat geval verzekerd door uw autoverzekering? In de eerste zes maanden van 2012 ligt het aantal meldingen van auto-inbraken al even hoog als in heel Vorig jaar piekte het aantal al met meldingen. Uit de cijfers blijkt dat Brussel, Bergen, Luik, Antwerpen en Halle-Vilvoorde een verhoogd risico inhouden. Een andere trend is de toename van het aantal sackjackings. Daarbij worden autobestuurders overvallen als ze voor een verkeerslicht staan te wachten. Vorig jaar registreerden de bevoegde instanties ongeveer vijf sackjackings per dag. De geliefkoosde voorwerpen voor dieven zijn gps-toestellen, portefeuilles en identiteitskaarten. Komt uw autoverzekering tussen wanneer iets uit uw wagen gestolen wordt? Het antwoord op deze vraag is kort: neen. Uw autoverzekering beschermt u alleen tegen de diefstal van uw wagen en niet van de voorwerpen die in uw wagen liggen. Slaat een dief de ruit van uw wagen stuk om vervolgens uw laptop te stelen, dan is in de meeste gevallen de schade aan de ruit verzekerd, de laptop daarentegen niet. Mogelijk brengt uw woningverzekering soelaas. Die voorziet namelijk in sommige gevallen in een diefstaldekking, waarbij wel meestal een vergoedingsplafond geldt. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding dient u klacht neer te leggen bij de politie. Bezorg ons daarnaast zo snel mogelijk een lijst van de gestolen goederen en eventueel de getuigenverklaring. Autoschade zelf regelen? Uw wagen staat geparkeerd voor uw deur en wordt aangereden door een ander voertuig. De bestuurder stelt voor om zelf de schade te betalen. Hou bij de afhandeling van het schadegeval de volgende tips in het achterhoofd: Wees honderd procent zeker dat niemand gekwetst raakte bij de aanrijding. Als er twijfel bestaat, doe dan bij ons een aangifte. Vul steeds een Europees Aanrijdingsformulier in waaruit onomstotelijk blijkt dat de tegenpartij aansprakelijk is. Zorg zo snel mogelijk voor een bestek van de herstelkosten. Leg de raming van de kosten voor aan de tegenpartij. Aanvaardt hij de kosten, laat hem dan onmiddellijk betalen. Weigert hij te regelen, doe dan alsnog aangifte op basis van het ingevulde formulier. U hebt acht dagen de tijd om het ongeval bij ons aan te geven. Aarzel dan ook niet te lang om alle formaliteiten in orde te brengen. Winterbanden verplicht in Luxemburg Sinds 1 oktober zijn in het Groot-Hertogdom Luxemburg winterbanden verplicht bij winterweer. Als u zonder winterbanden tegengehouden wordt, mag uw wagen de baan niet meer op bij ijzel, opgehoopte of smeltende sneeuw en ijsof rijmplekken. U riskeert bovendien een boete van 74 euro.

5 Speel open kaart met uw verzekeraar Uw verzekeraar om de tuin leiden kan nare gevolgen hebben. Dat ondervond ook een vrouw uit Brugge eerder dit jaar. De autoverzekering die ze voor haar zoon op haar eigen naam afsloot, kreeg namelijk een duur staartje. Om de premie op de autoverzekering voor haar zoon enigszins te verlichten, zette een moeder uit Brugge de polis op haar eigen naam. Later veroorzaakte een vriend van de zoon een verkeersongeval. De bestuurder negeerde een rood licht en was onder invloed van alcohol. De zoon zelf zat op het moment van het ongeval als passagier in de wagen. De verzekeringsmaatschappij vergoedde de slachtoffers, maar eiste later in de rechtbank de sommen terug omdat de vrouw had gelogen over de feitelijke bestuurder van de wagen. De politierechter in Brugge stemde in met het bezwaar van de maatschappij en verklaarde het verzekeringscontract nietig. Indien de maatschappij had geweten wie de gebruikelijke bestuurder van de wagen was, dan zou de premie hoger geweest zijn of de verzekering zelfs geweigerd zijn. Moraal van het verhaal: geef dus altijd de correcte informatie door, wanneer u een autoverzekering afsluit. Misleidt u de verzekeraar bij de beoordeling van het risico, dan loopt u het gevaar dat bij een discussie uw polis nietig verklaard wordt. Zo n nietigverklaring kan tot gevolg hebben dat u voor alles zelf zal moeten opdraaien.

6 Uw brandverzekering renoveren? Bij de aankoop van een huis of appartement sluit u bij uw verzekeringsmakelaar een brandverzekering af. Beslist u later om renovatiewerken uit te voeren, dan haalt u maar best uw polis vanonder het stof. Uw woning is na de werken mogelijks onderverzekerd. De werken die u uitvoert aan uw woning beïnvloeden mogelijk de prijs of de indeling van uw woning en dus ook uw brandverzekering. Een brandverzekering wordt opgesteld op basis van een vragenlijst of evaluatierooster. Daarbij spelen onder andere de afwerking, het bouwjaar en de indeling van uw woning een rol. Jaarlijks wordt het bedrag aangepast aan de materiaalprijzen en de lonen in de bouw, zodat het verzekerde bedrag up-todate blijft. Een evaluatierooster bepaalt het verzekerde bedrag van uw woning. Maar als u grote werken uitvoert en die niet meldt, dan komt het verzekerde bedrag niet meer overeen met de realiteit en loopt u het risico om bij schade niet volledig uitbetaald te worden. Uw woning is dan immers onderverzekerd. Een nieuwe woonkamer, een opgeknapte badkamer of een heraangelegde tuin? U meldt het ons maar beter! Doe dat ook bij de plaatsing van zonnepanelen, een carport of een zwembad want niet alle polissen dekken deze aanpassingen. Onderverzekerd, wat betekent dat? Als de huidige waarde van uw huis niet overeenkomt met de waarde die verzekerd is in uw polis, dan kan een schadegeval u een financiële kater opleveren. In dat geval betaalt uw verzekeraar namelijk niet meer de volledige som uit, maar past hij het evenredigheidsstelsel toe. Stel dat u 20% onderverzekerd bent. Als u in dat geval euro schade hebt, zal de verzekeraar maar euro uitkeren.

7 Een beleggingsverzekering blijft fiscaal interessanter dan een bancaire belegging Ondanks de verhoging van de premietaks blijven spaar- en beleggingsverzekeringen erg aantrekkelijk: als uw polis minstens acht jaar loopt of u een overlijdensdekking van 130% onderschrijft, betaalt u immers geen roerende voorheffing. De regering-di Rupo kondigde aan dat de premietaks op levensverzekeringen verhoogt van 1,1% naar 2%. Desalniettemin valt die premietaks een stuk voordeliger uit dan wanneer u roerende voorheffing moet ophoesten, zoals bij bancaire producten het geval is. Die roerende voorheffing is immers verhoogd tot 25%. Naarmate uw beleggingsduur langer wordt, doet u dus meer voordeel met een spaar- of beleggingsverzekering. U kunt dit ook bekijken in de tabel hieronder, waar we de impact van de premietaks en de roerende voorheffing met elkaar vergelijken. Zoals u merkt, valt de premietaks steeds voordeliger uit. Bij wijze van voorbeeld: u belegt gedurende 10 jaar aan 3 %, dan is de belasting op het rendement 7,66 %. Bij een bankbelegging is dit 25 %. Niet onbelangrijk is dat u geen premietaks betaalt op pensioenspaarverzekeringen. Voor schuldsaldoverzekeringen blijft de premietaks op 1,1%. Hoeveel bedraagt de impact van de premietaks tov de 25 % roerende voorheffing? Intrestvoet Duur ,50 % 17,46 % 14,17 % 7,61 % 5,44 % 4,37 % 1,75 % 15,13 % 12,31 % 6,69 % 4,83 % 3,92 % 2,00 % 13,38 % 10,91 % 6,00 % 4,38 % 3,58 % 3,00 % 9,31 % 7,66 % 4,39 % 3,33 % 2,83 % 4,00 % 7,28 % 6,04 % 3,61 % 2,83 % 2,48 % 5,00 % 6,07 % 5,08 % 3,15 % 2,55 % 2,29 % 6,00 % 5,26 % 4,44 % 2,85 % 2,37 % 2,17 % 7,00 % 4,69 % 3,99 % 2,64 % 2,26 % 2,10 %

8 Belangrijke informatie Openingsuren Openingsuren kantoor Veldegem: Maandag: 9-12u. en van 14 18u. Dinsdag: 9-12u. Op afspraak Woensdag: 9-12u. Donderdag: 9-12u. Op afspraak Vrijdag: 9-12u. en van 14-18u. Zaterdag: 9-12u. Flexirekening basisintrestvoet van 2 % risicoloos spaarproduct rendement afhankelijk van de jaarlijkse, variabele winstdeelneming lange termijn én flexibel intekenen vanaf 2500 transparant belegd kapitaal tot max. 25% per jaar opvraagbaar zonder uitstapkosten vrij van roerende voorheffing als: het contract meer dan 8 jaar loopt of 130% overlijdensdekking Service bij Effecten, kasbons, staatsbons, obligaties, fondsen, aandelen zullen verplicht bewaard moeten worden in een effectenrekening. En van ons krijgt u er de beleggingsservice bovenop: opvolging en bespreking van uw beleggingen. Een advies dat op termijn geld waard is en dat u niets kost. Daarom: heeft u nog effecten in een kluis bij om het even welke bank of misschien wel bij u thuis onder de matras? Aarzel niet en laat ze bewaren door Centea. V.U.: Johan De Maeyer streeft steeds naar betrouwbaarheid van de gepubliceerde informatie waarvoor hij echter niet aansprakelijk kan gesteld worden. Koning Albertstraat Veldegem t. +32 (0) f. +32 (0) FSMA: A-B Erkend lid van Brocom, FvF

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1.1. WAT HOUDT ZO N HAND- OF BANKGIFT PRECIES IN? 1.1.1. Schenken zonder schenkingsrechten! Schenking is in principe notarieel. Dat is in ieder geval het basisprincipe

Nadere informatie

moneytalk Mediargus met docroom pdf SCHENKEN U doet er verstandig aan uw successie te plannen. GET

moneytalk Mediargus met docroom pdf SCHENKEN U doet er verstandig aan uw successie te plannen. GET moneytalk SCHENKEN U doet er verstandig aan uw successie te plannen. GET SUCCESSIEPLANNING VOOR ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN SCHENKEN DOET U GOEDKOOP Als u wilt vermijden dat uw kinderen een hoge erf

Nadere informatie

Laat uw geld optimaal renderen

Laat uw geld optimaal renderen Beleggen in 2013 Laat uw geld optimaal renderen In welke producten heb je al belegd? Spaarrekeningen % Kasbons Staatsbons Termijnrekeningen Obligaties Tak 21 % Aandelen Fondsen Opties Tak 23 % Ben je tevreden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voortaan moeten ook bromfietsen een nummerplaat dragen. De roerende voorheffing stijgt naar 27 %: voor welke spaarproducten?

Inhoudsopgave. Voortaan moeten ook bromfietsen een nummerplaat dragen. De roerende voorheffing stijgt naar 27 %: voor welke spaarproducten? Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier Inhoudsopgave Voortaan moeten ook bromfietsen een nummerplaat dragen Sinds 11 december 2015 geldt een inschrijvingsplicht voor alle bromfietsen ongeacht

Nadere informatie

Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier

Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier november-december Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier Welkom! Nieuwsbrief van Fidelis, uw verzekeringsmakelaar. Boordevol tips en nuttige weetjes. Inhoudsopgave ROOKMELDERS VOORTAAN VERPLICHT:

Nadere informatie

Veranderingen sinds Di Rupo I

Veranderingen sinds Di Rupo I Veranderingen sinds Di Rupo I Start van de carrière : pensioenopbouw De bedrijfsleider en zijn vennootschap De ondernemer en zijn kapitaal Successie : begin er op tijd aan!! Start van de carrière re :

Nadere informatie

Laat uw geld optimaal renderen

Laat uw geld optimaal renderen Beleggen in 2014 Laat uw geld optimaal renderen In welke producten heb je al belegd? Spaarrekeningen % Ben je tevreden met de huidige lage rendementen? Kasbons Staatsbons Termijnrekeningen Obligaties Tak

Nadere informatie

Is een Tak 21 nog een goede belegging? MoneyTalk

Is een Tak 21 nog een goede belegging? MoneyTalk Is een Tak 21 nog een goede belegging? MoneyTalk De Tak 21-beleggingsverzekeringen hebben in 2011 sterk geleden onder de eurocrisis en de terugval van de aandelenmarkten. Vooral de lage winstdeelnemingen

Nadere informatie

U doet best geen schenking van een levensverzekering meer!!!

U doet best geen schenking van een levensverzekering meer!!! U doet best geen schenking van een levensverzekering meer!!! Wie ooit een levensverzekering gebruikte om zijn vermogen door te schenken aan zijn kinderen (zelfs met betaling van schenkingsrechten bij het

Nadere informatie

Het einde van de papieren effecten

Het einde van de papieren effecten KBC-Effectenrekening Het einde van de papieren effecten we hebben het voor u Effecten aan toonder zijn al lang een vaste waarde in de Belgische beleggerswereld. Maar op 1 januari 2008 komt daar een einde

Nadere informatie

Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier

Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier januari-februari 2014 Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier Welkom! Nieuwsbrief van Fidelis, uw verzekeringsmakelaar. Boordevol tips en nuttige weetjes. Inhoudsopgave FISCALE MAXIMA 2014 Elk

Nadere informatie

Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier

Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier mei - juni Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier Welkom! Nieuwsbrief van Fidelis, uw verzekeringsmakelaar. Boordevol tips en nuttige weetjes. Inhoudsopgave U ONTVING DE BELASTINGAANGIFTE? WAT

Nadere informatie

PROGRAMMA. 19.00 u Ontvangst. 19.15 u Inleiding door uw gastheer Hans Veirman

PROGRAMMA. 19.00 u Ontvangst. 19.15 u Inleiding door uw gastheer Hans Veirman PROGRAMMA 19.00 u Ontvangst 19.15 u Inleiding door uw gastheer Hans Veirman 19.20 u Aandachtspunten om vermogen en erfgenamen te beschermen door de heer Luc Wynant 20.00 u Beleggingsverzekeringen als instrument

Nadere informatie

Tien jaar geleden werden de

Tien jaar geleden werden de moneytalk 3 is het tarief in Vlaanderen voor de schenking in eerste lijn 7 betaalt u in Vlaanderen voor de schenking aan derden 3,3 is het tarief in Wallonië voor een schenking aan een wettelijke partner

Nadere informatie

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

Wat is een "gesplitste aankoop" en "vruchtgebruik"?

Wat is een gesplitste aankoop en vruchtgebruik? Recent is al heel wat inkt gevloeid omtrent de vraag of de gesplitste aankoop in het kader van successieplanning al dan niet fiscaal misbruik is. Een andere zaak is echter de gesplitste aankoop waarbij

Nadere informatie

Ann Claes Manager Wealth Services Beobank 14 november 2015

Ann Claes Manager Wealth Services Beobank 14 november 2015 Beobank Workshop Successieplanning in samenwerking met EY Private Client Services Ann Claes Manager Wealth Services Beobank 14 november 2015 Hoe kan u uw vermogensplanning veiligstellen door middel van

Nadere informatie

VIVIUM Langetermijnsparen

VIVIUM Langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Sparen voor de toekomst met fiscale korting Gewaarborgd rendement Jaarlijkse winstdeelname Fiscaal voordeel Financiële zekerheid voor uw nabestaanden Moet u straks rondkomen met

Nadere informatie

Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier

Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier mei - juni 2013 Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier Welkom! Nieuwsbrief van Fidelis, uw verzekeringsmakelaar. Boordevol tips en nuttige weetjes. Inhoudsopgave FRAUDE VIA INTERNET EN WAT HIERAAN

Nadere informatie

Advocaat Ferenc Ballegeer

Advocaat Ferenc Ballegeer November 2012 - Nieuwsbrief nr. 2 Advocaat Ferenc Ballegeer Vermogensplanning fiscaal recht Beste Lezer, Dit is het tweede nummer van mijn nieuwsbrief, gewijd aan de nieuwe belastingmaatregelen die de

Nadere informatie

VIVIUM Langetermijnsparen

VIVIUM Langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Sparen voor de toekomst met fiscale korting Gewaarborgd rendement Jaarlijkse winstdeelname Fiscaal voordeel Financiële zekerheid voor uw nabestaanden Moet u straks rondkomen met

Nadere informatie

Overzicht. Inhoud van de recente fiscale maatregelen:

Overzicht. Inhoud van de recente fiscale maatregelen: Fiscaliteit in the Brave New Di Rupo world 10 juni 2013 - Prof Dr. Axel Haelterman Overzicht Inhoud van de recente fiscale maatregelen: vergrijzing als kader vermogensfiscaliteit ondernemersfiscaliteit

Nadere informatie

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt?

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? FAQ - TAX REFORM 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? Hiervoor moet men in twee stappen te werk gaan. In eerste instantie moeten de intresten op «staatsbons

Nadere informatie

Bemiddelingsfiche, Kennis en ervaring, financiële situatie, horizon en doelstelling

Bemiddelingsfiche, Kennis en ervaring, financiële situatie, horizon en doelstelling Kantoor BEVERNAGE NV Bevernage invest : maatschappelijke & uitbatingszetel : Woestendorp 45 8640 Woesten Ondernemingsnummer : 0439.040.509 Tel : 057 42 21 82 - email : info@bevernage.be - www.bevernage.be

Nadere informatie

A. Algemeen 13. B. Vorm en voorwerp van de schenking 15. C. Grenzen en modaliteiten 32

A. Algemeen 13. B. Vorm en voorwerp van de schenking 15. C. Grenzen en modaliteiten 32 Inhoud 1. Voorwoord 11 2. De schenking 13 A. Algemeen 13 Vraag 1 Wat is een schenking? 13 B. Vorm en voorwerp van de schenking 15 Vraag 2 Onder welke vorm kan men een schenking verrichten? 15 Vraag 3 Zijn

Nadere informatie

Leo De Broeck. Advocatenkantoor De Broeck -Van Laere & Partners

Leo De Broeck. Advocatenkantoor De Broeck -Van Laere & Partners Leo De Broeck Advocatenkantoor De Broeck -Van Laere & Partners 1 Noopt nota Di Rupo (*)tot aanpassing van onze familiale planning Leo DE BROECK Advocaten De Broeck Van Laere & Partners (Brussel, Gent,

Nadere informatie

Leedsestraat 22, 9770 Kruishoutem Moretusstraat 6, 9120 Beveren-Waas. staes.siegfried@telenet.be, tel: 0478/313.389, http://www.siegfriedstaes.

Leedsestraat 22, 9770 Kruishoutem Moretusstraat 6, 9120 Beveren-Waas. staes.siegfried@telenet.be, tel: 0478/313.389, http://www.siegfriedstaes. versie 27/06/2014 Financieel Overzicht - Vragenlijst voor de cliënt (=verzekeringnemer): Naam:.Voornaam:... Voor welke perso(o)n(en) wordt dit document ingevuld? voor uzelf samen met uw partner enkel voor

Nadere informatie

Blijft de lage rente U teisteren?

Blijft de lage rente U teisteren? Turnhout, 2 mei 2015 Blijft de lage rente U teisteren? Moneytalk 22/04/15 Weet d at er toch veiliger en rendabelere formules zijn!! Geef even een seintje Vanaf 27 april verlaagt ING de basisrente van het

Nadere informatie

van Axa, Baloise, Allianz, AG, Optimco, DKV, Dela, Vivium, Euromex, Lar,.... Diezelfde maatschappijen bezit[ten] een rechtstreekse of middellijke deelneming van meer dan 10% van de stemrechten of van het

Nadere informatie

Adders onder het gras bij een gesplitste aankoop

Adders onder het gras bij een gesplitste aankoop Adders onder het gras bij een gesplitste aankoop De zgn. gesplitste aankoop van een onroerend goed door ouders en kinderen is een efficiënte manier om later veel successierechten te besparen. Nu de fiscus

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Vier schenkingstechnieken... 1

Inhoudstafel. 1. Vier schenkingstechnieken... 1 Inhoudstafel 1. Vier schenkingstechnieken... 1 1.1. Handgift... 1 1.1.1. Wat is het?... 1 1.1.2. Wat is het verschil met een cadeau?.... 1 1.1.3. Hoe doet u concreet een handgift en hoeveel kost dat?....

Nadere informatie

Beleggingsverzekeringen

Beleggingsverzekeringen Kennisfiche Beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn contracten die u aangaat met een verzekeringsmaatschappij, niet met een bank. Ze worden wel verkocht via banken. Een beleggingsverzekering

Nadere informatie

4.1. Vooraf: soorten adoptie... 4. 4.2. De adoptanten gezamenlijk... 4 4.3. Eén adoptant... 5. 5.1. Wat is voogdij?... 5

4.1. Vooraf: soorten adoptie... 4. 4.2. De adoptanten gezamenlijk... 4 4.3. Eén adoptant... 5. 5.1. Wat is voogdij?... 5 Inhoudstafel Deel 1: Het beheer over de goederen van het minderjarige kind 1. Belang... 1 2. Wie is minderjarig?... 1 3. Bevoegdheid van de ouders... 2 3.1. Ouderlijk gezag... 2 3.2. Wettelijk genot...

Nadere informatie

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen?

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen? Inhoudstafel Voorwoord 1 Deel 1 - U bent gehuwd Wat betekent dit voor uw bezittingen? 1 U bent gehuwd zonder huwelijks contract 5 11 Wat betekent dit eigenlijk? 5 12 Welke goederen zijn van wie? 5 121

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 6/2/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

Overzicht taksen, bijdragen en vergoedingen d.d. 09/05/2016. van. 4U2invest Bvba. Doelhofstraat Nieuwmunster FSMA: 115.

Overzicht taksen, bijdragen en vergoedingen d.d. 09/05/2016. van. 4U2invest Bvba. Doelhofstraat Nieuwmunster FSMA: 115. Overzicht taksen, bijdragen en vergoedingen d.d. 09/05/2016 van 4U2invest Bvba Doelhofstraat 22 8377 Nieuwmunster FSMA: 115.285A. BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN EN VERZEKERINGEN TAKSEN BIJDRAGEN VERGOEDINGEN

Nadere informatie

Deel 1 - Wat zegt de vernieuwde federale antimisbruikbepaling precies? 1. Hoe is de antimisbruikbepaling geformuleerd?... 5

Deel 1 - Wat zegt de vernieuwde federale antimisbruikbepaling precies? 1. Hoe is de antimisbruikbepaling geformuleerd?... 5 Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Wat zegt de vernieuwde federale antimisbruikbepaling precies? 1. Hoe is de antimisbruikbepaling geformuleerd?... 5 1.1. Hoe luidt die antimisbruikbepaling precies?...

Nadere informatie

Bemiddelingsfiche: Kennis en ervaring, financiële situatie, horizon en doelstelling

Bemiddelingsfiche: Kennis en ervaring, financiële situatie, horizon en doelstelling MIIFID BELEGGINGSPROFIEL VERZEKERINGEN TAK 21-23-26 BVBA Kantoor Decapmaker - Oostlaan 18-8970 Poperinge Tel: 057/33 65 35 Fax: 057/ 33 87 47 Ondernemingsnummer: 0426.185.831 info@decapmaker.be www.decapmaker.be

Nadere informatie

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Via het beleggersprofiel naar beter beleggingsadvies Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële

Nadere informatie

Tak 21 kapitaalsgarantie, rendementsgarantie

Tak 21 kapitaalsgarantie, rendementsgarantie Waarborg Tak 21 kapitaalsgarantie, rendementsgarantie Tak 23 geen kapitaal garantie Tak 26 - kapitalisatie Beschrijving Een tak-21-levensverzekering biedt u een gewaarborgd rendement, met eventueel een

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

BOOST Invest. Breng variatie in uw beleggingen met een dynamische en flexibele formule

BOOST Invest. Breng variatie in uw beleggingen met een dynamische en flexibele formule BOOST Invest Breng variatie in uw beleggingen met een dynamische en flexibele formule Breng variatie in uw beleggingen met een dynamische formule Zoekt u een alternatief voor uw klassieke spaarproducten?

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder bij het

Nadere informatie

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving Wat is een schenking? Een schenking is een overeenkomst waarbij een schenker gratis en onherroepelijk afstand doet van een roerend of onroerend goed ten gunste van een begiftigde, en waarbij de begiftigde

Nadere informatie

Gewaarborgde rentevoet. AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien

Gewaarborgde rentevoet. AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien Gewaarborgde rentevoet AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien Een vaste, gewaarborgde rentevoet AG Safe+ is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Ze is onderworpen aan Belgisch

Nadere informatie

4/07/2013 Bart De Graeve

4/07/2013 Bart De Graeve 1 Fiscaliteit Verzekeringsaspect Context Tak 21 Belegging Tak 23 Planning Verzekering = contract De voorwaarden worden vastgelegd bij ondertekening 3 Verzekering = contract Enige premie Opvragingen Premieplan

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf Inleiding Algemeen De vennootschap 27. A. Doelstellingen van de Wet Afschaffing Toondereffecten 15

Inhoud. Woord vooraf Inleiding Algemeen De vennootschap 27. A. Doelstellingen van de Wet Afschaffing Toondereffecten 15 Inhoud Woord vooraf 11 1. Inleiding 13 2. Algemeen 15 A. Doelstellingen van de Wet Afschaffing Toondereffecten 15 B. De gefaseerde afschaffing van effecten aan toonder 17 3. De vennootschap 27 A. Tijdskader

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 15/4/2016 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

VIVIUM Managed Funds. Tak 23-fonds met een mooi rendement. Professioneel portefeuillebeheer

VIVIUM Managed Funds. Tak 23-fonds met een mooi rendement. Professioneel portefeuillebeheer VIVIUM Managed Funds Tak 23-fonds met een mooi rendement Professioneel portefeuillebeheer door experts Interessante fiscale voordelen Een belegging aangepast aan uw profiel Verdient u meer dan wat u vandaag

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder

Nadere informatie

Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier

Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier maart - april 2013 Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier Welkom! Nieuwsbrief van Fidelis, uw verzekeringsmakelaar. Boordevol tips en nuttige weetjes. Inhoudsopgave NIEUWIGHEDEN IN HET ERFRECHT,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling M&D Seminars Onderwerp Studiedag beleggingsverzekeringen - meerkeuzevragenlijst Datum 18 september 2001 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Bepaal uw beleggersprofiel. FINTRO. Gaat ver, blijft dichbij.

Bepaal uw beleggersprofiel. FINTRO. Gaat ver, blijft dichbij. Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. Gaat ver, blijft dichbij. Via het beleggersprofiel naar een beter beleggingsadvies Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële

Nadere informatie

Aankoop van onroerend

Aankoop van onroerend Aankoop van onroerend Financieel/fiscaal/successie advies dhr. Niko Keters Amjak, uw wealth & Corporate Finance specialist Programma 1. Verschillende manieren van aankoop 1. Volle eigendom 2. Naakte eigendom

Nadere informatie

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Beleggings- verzekeringen

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Beleggings- verzekeringen Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Loop geen onnodig risico Beleggings- verzekeringen Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die een beleggingsverzekering wil afsluiten.

Nadere informatie

De erfgenamenfiche verzacht de administratieve pijn

De erfgenamenfiche verzacht de administratieve pijn De erfgenamenfiche verzacht de administratieve pijn Bij een overlijden worden de nabestaanden onvermijdelijk geconfronteerd met de bureaucratie. De notaris van plus magazine stelde een modelfiche op met

Nadere informatie

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap DOSSIER De Burgerlijke Maatschap U wil uw beleggingsportefeuille nu al aan uw kinderen schenken, maar tegelijk wenst u ook controle te blijven houden en inkomsten te ontvangen? In dat geval kan de burgerlijke

Nadere informatie

Vertrouwelijke informatie. voor uw nabestaanden

Vertrouwelijke informatie. voor uw nabestaanden Vertrouwelijke informatie voor uw nabestaanden Inhoud Persoonlijke gegevens 4 De volgende personen/instanties dienen verwittigd te worden 6 Financiële instellingen en rekeningnummers 7 Verzekeringen 8

Nadere informatie

ROEREND SCHENKEN Alles over de handgift en de bankgift!

ROEREND SCHENKEN Alles over de handgift en de bankgift! Alles over de handgift en de bankgift! Iven De Hoon ALLES OVER DE HANDGIFT EN DE BANKGIFT! 1. Waarom schenken?... 3 2. Moet een schenking niet via een notaris te gebeuren?... 3 De handgift... 5 1. Kan

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord?

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord? Nieuwsbrief 2014/4 Wat brengt het regeerakkoord? Hierbij geef ik u een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen van de nieuwe regering. Let wel, sommige regelingen zijn nog niet definitief

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

berekening en tarieven

berekening en tarieven Page 1 of 6 Leven - Schenken en Erven Schenkingsrechten in Vlaanderen: tarieven Net zoals bij successies worden de heffingen op schenkingen, de belastbare basis en de eventuele vrijstellingen door elk

Nadere informatie

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules.

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. Uw Ethias-adviseur helpt u de formule te kiezen die het best bij u past. CERTIFLEX-8 CERTIFLEX PENSIOEN CERTIFLEX FISCAAL Integrale gvk Verzekeraar Ethias

Nadere informatie

Grote kantoren hebben specialist

Grote kantoren hebben specialist "Waar koopt u best uw spaar-en beleggingsproducten? Kies de financieel adviseur die best bij u past. Netto zet de sterke en zwakke punten van de verschillende financiële tussenpersonen voor u op een rijtje."

Nadere informatie

Hoe beveilig ik mijn partner?

Hoe beveilig ik mijn partner? Hoe beveilig ik mijn partner? Brussel, 22 oktober 2011 2 Agenda Planning tussen partners Samenwonenden Echtgenoten Civiel- en fiscaal statuut Instrumenten Van testament tot contract 3 Wettelijke bescherming

Nadere informatie

Inhoud De "wettelijke erfgenamen" als begunstigden van een levensverzekering...

Inhoud De wettelijke erfgenamen als begunstigden van een levensverzekering... BELANGRIJKE NIEUWE WETGEVING De "wettelijke erfgenamen" als begunstigden van een levensverzekering Inhoud De "wettelijke erfgenamen" als begunstigden van een levensverzekering... Bij het afsluiten van

Nadere informatie

De gezinswoning voor 99,6 % legateren aan de langstlevende?

De gezinswoning voor 99,6 % legateren aan de langstlevende? De gezinswoning voor 99,6 % legateren aan de langstlevende? De laatste tijd komen steeds vaker testamenten voor waarbij de ene echtgenoot aan de andere 99,6 % van de gezinswoning in volle eigendom legateert

Nadere informatie

o jaaromzet: 7.300.000 excl. btw; o balanstotaal: 3.650.000; o gemiddeld personeelsbestand: 50.

o jaaromzet: 7.300.000 excl. btw; o balanstotaal: 3.650.000; o gemiddeld personeelsbestand: 50. Toch nog dividend uitkeren aan 15 procent? Is dat nog mogelijk? Inhoud De regering wil kapitaalverhogingen bij, en de oprichting van, kmo's aanmoedigen door een verlaagd tarief in de roerende voorheffing

Nadere informatie

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN BENT U GESTRIKT OF BENT U GESTRIKT? INLEIDING» Feitelijk opheffen bankgeheim» Geheime commissielonen Bewust niet aangegeven - systematisch Taxatie 309 % Te

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel Saving Plan geldig op 1 januari 2017

financiële infofiche Flexibel Saving Plan geldig op 1 januari 2017 Type levensverzekering Levensverzekering met een door de verzekeringsmaatschappij gewaarborgde intrestvoet (tak 21-luik) en/of belegging in beleggingsfondsen (tak 23-luik). Binnen deze levensverzekering

Nadere informatie

het overlijden moet worden gemeld en bankzaken

het overlijden moet worden gemeld en bankzaken 5Instanties waaraan het overlijden moet worden gemeld en bankzaken Erfgenamen, legatarissen of begiftigden die tot de nalatenschap komen en een netto-erfdeel verkrijgen, moeten op de waarde van dat netto-erfdeel

Nadere informatie

Is familiale vermogens- en successieplanning voortaan een fiscaal misbruik? Verduidelijking door de fiscus

Is familiale vermogens- en successieplanning voortaan een fiscaal misbruik? Verduidelijking door de fiscus Is familiale vermogens- en successieplanning voortaan een fiscaal misbruik? Verduidelijking door de fiscus Op 1 juni 2012 is de nieuwe algemene anti-misbruikbepaling op het gebied van registratie- en successierechten

Nadere informatie

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules.

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. Uw Ethias-adviseur helpt u de formule te kiezen die het best bij u past. CERTIFLEX-8 CERTIFLEX PENSIOEN CERTIFLEX FISCAAL Integrale nv Verzekeraar Ethias

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten U ontvangt/ontving in de loop van de maand april/mei van KBC een jaaroverzicht van dividenden en interesten, eventueel samen met de eigenlijke

Nadere informatie

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%.

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. Vanaf 1 juli 2013 is nu ook de nieuwe wet inzake verhoging van roerende voorheffing op liquidatieboni van toepassing. Concreet

Nadere informatie

Tak 21 spaarverzekering met vrije stortingen en fiscale voordelen

Tak 21 spaarverzekering met vrije stortingen en fiscale voordelen Life@Ease Type levensverzekering Tak 21 spaarverzekering met vrije stortingen en fiscale voordelen Waarborgen Hoofdwaarborg Bij leven Er wordt een pensioenkapitaal opgebouwd door kapitalisatie van de betaalde

Nadere informatie

Heeft uw vennootschap nog effecten aan toonder? Onderneem samen met Belfius Bank tijdig actie!

Heeft uw vennootschap nog effecten aan toonder? Onderneem samen met Belfius Bank tijdig actie! Heeft uw vennootschap nog effecten aan toonder? Onderneem samen met Belfius Bank tijdig actie! Inhoud Inleiding 3 Onder welke vorm kunt u uw effecten aanhouden? 4 Welke vennootschappen moeten hun effecten

Nadere informatie

Vermogensplanning & de antimisbruikbepaling: of over een aangekondigde tsunami die er geen blijkt te zijn

Vermogensplanning & de antimisbruikbepaling: of over een aangekondigde tsunami die er geen blijkt te zijn VERMOGEN // 29.06.2012 Vermogensplanning & de antimisbruikbepaling: of over een aangekondigde tsunami die er geen blijkt te zijn Auteurs: Jan Sandra, Stijn Lamote Tot voor 1 juni 2012 was geen antimisbruikbepaling

Nadere informatie

VIVIUM Omzetverzekering

VIVIUM Omzetverzekering VIVIUM Omzetverzekering Uw zaak blijft zijn omzet halen, ook als u buiten strijd bent Maandelijkse uitkering tijdens arbeidsongeschiktheid Tot 60% van uw omzet gegarandeerd Mogelijkheid tot integrale uitbetaling

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Type levensverzekering Spaar- of beleggingsdoelstelling Waarborgen Doelgroep Tak 21 Rendement isave Income 1 Het product isave Income is een levensverzekering

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. De handgift... 1. 2. De bankgift... 6

Inhoudstafel. 1. De handgift... 1. 2. De bankgift... 6 Inhoudstafel 1. De handgift... 1 1.1. Wanneer is een handgift mogelijk en wanneer niet?... 1 1.1.1. Wat kunt u schenken via een handgift?... 1 1.1.2. Wat is niet mogelijk?... 1 1.2. Hoe zorgt u voor een

Nadere informatie

Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN. Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind

Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN. Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind Junior Future Plan Veel ouders willen geld opzijleggen voor hun kinderen. Want alles gaat zo snel

Nadere informatie

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging!

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging! 3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Uw nettopremie is steeds volledig beschermd Uw belegging is volledig veilig. U kunt uw nettopremie (= gestorte

Nadere informatie

Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) :

Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) : Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) : Naam persoon 1 :.Voornaam :.. Naam persoon 2 :.Voornaam :.. Adres :. Heeft u een partner? : ja / neen Aantal kinderen ten laste + hun leeftijd :. Voor

Nadere informatie

Laat uw zaak niet ten onder gaan aan ziekte of ongeval

Laat uw zaak niet ten onder gaan aan ziekte of ongeval Zeker van elkaar. Laat uw zaak niet ten onder gaan aan ziekte of ongeval p.2 Inleiding p.2 Uitkering ontoereikend p.3 De oplossingen van VIVIUM p.4 Nog meer voordelen van VIVIUM p.5 Besluit Laat uw zaak

Nadere informatie

FLEXIBEL PENSION SAVING met Home -clausule

FLEXIBEL PENSION SAVING met Home -clausule Nu voordelig sparen voor uw toekomst! Flexibel Pension Saving is een tak 21-spaarverzekering met een gegarandeerde intrestvoet, mogelijk verhoogd met een variabele, niet-gegarandeerde, winstdeelname. Doelgroep

Nadere informatie

PENSIOENSPAREN ZO DOE JE HET

PENSIOENSPAREN ZO DOE JE HET ZO DOE JE HET 1. WAT IS PENSIOENSPAREN? Wie aan pensioensparen doet, bouwt op individuele basis een extra pensioen op. Wat je spaart, kan je bovendien fiscaal in mindering brengen via de personenbelasting.

Nadere informatie

Uw ziekenhuisfactuur. algemene informatie over de elementen die uw factuur bepalen

Uw ziekenhuisfactuur. algemene informatie over de elementen die uw factuur bepalen Uw ziekenhuisfactuur algemene informatie over de elementen die uw factuur bepalen Mijnheer, Mevrouw Binnenkort wordt u opgenomen in ons ziekenhuis. De opnamedienst overhandigde u daarom deze brochure,

Nadere informatie

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 1) Bedrijfswagens worden strenger aangepakt Vanaf 2012 zullen de belastbare voordelen voor de gratis terbeschikkingstelling van bedrijfsvoertuigen berekend

Nadere informatie

7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt?

7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt? 7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt? 7.1. Wat is het? Als u aan vermogens- en successieplanning doet, wilt u ervoor zorgen dat uw vermogen bij uw eigen familie (met name

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 20 november 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 20 november 2017 Type levensverzekering Doelgroep Spaardoelstelling Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeraar. Deze levensverzekering laat toe om eventuele winstdelingen

Nadere informatie

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen CAPI 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

www.mentorinstituut.be

www.mentorinstituut.be www.mentorinstituut.be Fiscaal misbruik in vermogensstructurering en successieplanning Brussel, 20 oktober 2012 J. Ruysseveldt 2 Agenda Nieuwe fiscale misbruikbepaling inzake registratie- en successierechten

Nadere informatie

In 10 stappen naar een vermogen zonder zorgen

In 10 stappen naar een vermogen zonder zorgen In 10 stappen naar een vermogen zonder zorgen Wie is Optima? Opgericht in 1991 Onafhankelijk 13.160 klanten per 01/09/2010 316 medewerkers Trends Gazelle in: 2002-2003 - 2004-2006 2007-2008 2009 In 2010

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE

FINANCIËLE INFOFICHE FINANCIËLE INFOFICHE RENT LIFE - RENT FIX - RENT TEMPO Ethias nv Uw verzekeringsagent 2517-707 07/15 OM MEER TE WETEN OVER DE RENTEFORMULES EN VOOR EEN GRATIS OFFERTE, INFORMEER U VANAF VANDAAG: > Bezoek

Nadere informatie

Nieuwe beslissingen VLABEL over erfbelasting

Nieuwe beslissingen VLABEL over erfbelasting Nieuwe beslissingen VLABEL over erfbelasting Het artikel van Cazimir Advocaten dd. 23/01/2017 over de update inzake erfbelasting kunnen wij u niet onthouden. Beding van aanwas en terugvalling (Standpunt

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6 Inhoudstafel Voorwoord.... 1 Deel I - Groepsverzekering of IPT 1. Schema.................................................... 5 2. Algemeen.................................................. 6 2.1. Waarom

Nadere informatie