gelukkig gebouwd voor 1945 rookmelders te installeren. Vanaf 2019 dienen alle huurwoningen voorzien te zijn van een rookmelder.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gelukkig gebouwd voor 1945 rookmelders te installeren. Vanaf 2019 dienen alle huurwoningen voorzien te zijn van een rookmelder."

Transcriptie

1 bankagent jaargang 12 nr. 1 januari 2013 WegWijs Voorwoord Ruim een jaar is de regering Di Rupo nu aan de slag. En dat heeft zich ondertussen vertaald in een hele rist maatregelen die onze begroting onder controle moet houden. Zo zal op verzekeringsvlak de taks op levensverzekeringen van 1,1% naar 2% opgetrokken worden en op bancair vlak zal de roerende voorheffing stijgen naar 25%. Toch blijft de beleggingsverzekering fiscaal nog steeds interessanter tov een bancaire belegging. Een voorbeeld en een overzichtelijke tabel maken dit duidelijk op pagina 7 van deze nieuwe wegwijs. Ook successieplanning kwam in de vorige editie reeds aan bod, we bekijken nu enkele concrete successietechnieken die door de antimisbruikbepaling door de fiscus strenger zullen beoordeeld worden. gelukkig 2013 Rookmelders verplicht in alle huurwoningen Verder maken een aantal praktische tips en weetjes deze nieuwe Wegwijs opnieuw het lezen waard! Rest mij enkel nog u een voorspoedig 2013 te wensen, een jaar waar ons hele team opnieuw paraat zal staan om u wegwijs te maken in het banken verzekeringslandschap. Veel leesplezier. Johan Vanaf 1 januari 2013 is het in Vlaanderen verplicht om in huurwoningen gebouwd voor 1945 rookmelders te installeren. Vanaf 2019 dienen alle huurwoningen voorzien te zijn van een rookmelder. Rookmelders zijn in Vlaanderen geen nieuwigheid meer. Sinds midden 2009 zijn de toestellen al verplicht in nieuwe woningen en bij grondige renovatiewerken. Tot nog toe bestond deze verplichting niet voor huurwoningen, maar daar komt dus vanaf nieuwjaarsdag verandering in. De verhuurder is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de aankoop en de installatiekosten. De huurder moet ervoor zorgen dat de batterijen tijdig vervangen worden. Hoeveel rookmelders u moet plaatsen en waar precies in de woning, schrijft het decreet vooralsnog niet voor. Decock & De Maeyer bvba Koning Albertstraat Veldegem t. +32 (0) f. +32 (0) ontwerp: excellent-vormgeving.be

2 Wat betekent de begroting van Di Rupo voor uw centen? Supplementen tweepersoonskamer ziekenhuis verdwijnen Als de regering op zoek is naar vers geld, Belg let op uw centen! De nieuwe begroting van de regering-di Rupo heeft gevolgen voor u als spaarder en/ of belegger. We zetten één en ander op een rijtje. Verhoging premietaks op levensverzekeringen De premietaks op levensverzekeringen van het type tak 21 of 23 verhoogt van 1,1% naar 2%. De premietaks is niet van toepassing op pensioenspaarverzekeringen. Voor schuldsaldoverzekeringen blijft de taks onveranderd 1,1%. Roerende voorheffing stijgt van 21 tot 25% Vanaf 2013 bedraagt de roerende voorheffing 25% op de intresten op zichtrekeningen, kasbons, termijnrekeningen en obligaties. De heffing is bevrijdend. U hoeft uw roerende inkomsten in 2013 dus niet aan te geven als er een voorheffing afgehouden werd. Voor de roerende inkomsten van 2012 zal er een overgangsmaatregel van toepassing zijn. Hierop gelden enkele specifieke uitzonderingen: De rente op spaarrekeningen blijft vrijgesteld van roerende voorheffing onder een bepaalde drempel ( in 2012). De Leterme-staatsbons blijven onderworpen aan 15% roerende voorheffing. Voor residentiële vastgoedbevaks verhoogt de roerende voorheffing vanaf 2013 van 0 naar 15%. Fiscale amnestie Er volgt een extra rondje fiscale amnestie. Die maatregel zou de regering 513 miljoen euro moeten opbrengen. Wat bleef er in de koelkast? Ook hiervan krijgt u van ons een overzicht: Meerwaardebelasting op aandelen: wie een rendement van meer dan 5% zou behalen, zou op het gedeelte boven 5% maar liefst 25% belasting moeten betalen. Vermogensbelasting: ook deze maatregel werd niet weerhouden. Verhoging van de liquidatiebonus: de roerende voorheffing op liquidatieboni blijft onveranderd op 10%. Voor een tweepersoons- of gemeenschappelijke kamer in een ziekenhuis betaalt u vanaf 2013 geen ereloonsupplementen meer. Dat besliste de ministerraad onlangs. Vanaf 1 januari 2013 mag een ziekenhuis geen ereloonsupplementen meer aanrekenen bij patiënten die op een gedeelde kamer liggen. Sinds 1 januari 2010 zijn ook de kamersupplementen al afgeschaft. Tot nu toe streken artsen nog in zeventien Belgische ziekenhuizen een extra ereloon op. Nu die wegvalt, zijn er drie voordelen: Een ziekenhuisopname wordt betaalbaarder, aangezien de ereloonsupplementen van artsen soms opliepen tot 100 %. Het kostenplaatje wordt transparanter, want er sluipen geen onaangename verrassingen meer in uw ziekenhuisfactuur. Het tariefbeleid van de verschillende ziekenhuizen wordt gelijk getrokken. Overal gelden opnieuw dezelfde regels. De maatregel geldt alleen voor gedeelde kamers en dus niet voor een eenpersoonskamer. Daar kan het supplement zelfs tot 400 % oplopen.

3 de schenkingsdatum te kunnen staven, houdt u best een rekeninguittreksel of een aangetekende brief bij. Uw successieplanning op losse schroeven? De regering-di Rupo wil de fiscale fraude aan banden leggen en richt zijn pijlen nu ook op uw successieplanning. Door een uitbreiding van de antimisbruikbepaling belanden een aantal successietechnieken op de zwarte lijst van de fiscus. Wij schetsen voor u het nieuwe successielandschap. Iedere Belg heeft het recht om te kiezen voor de minst belaste weg. Op voorwaarde echter dat de belastingontwijking ook een rechtmatig financieel of economisch motief heeft. Sinds de Programmawet van 29 maart 2012 gaat zelfs die vlieger niet meer volledig op. De belastingbetaler moet nu namelijk ook een niet-fiscaal motief kunnen aanvoeren voor elke fiscale constructie, zoals een successieplanning. Als u een schenking doet voor een Nederlandse notaris bijvoorbeeld, dan moet u de fiscus kunnen overtuigen dat u daarvoor andere motieven hebt dan een besparing op de schenkingsrechten. Nog een voorbeeld: een getrouwd koppel doet een handgift aan een van de kinderen. Als de ouders niet kunnen motiveren dat schenkings- en successierechten vermijden niet hun enige beweegreden is, maken zij zich schuldig aan fiscaal misbruik en kan de fiscus dus een straf eisen. De uitbreiding van de antimisbruikbepaling is in voege sinds 1 juni Alle fiscale structuren die voor deze datum werden opgezet, ontsnappen aan de strenge blik van de fiscus. Een aantal fiscale technieken staan op de zwarte lijst van de fiscus. Zo vermijdt u maar beter agressieve successietechnieken met als enige doel belastingen te ontlopen. Uw successie plannen is dus nog delicater geworden. Win voor elke constructie zeker ons advies in. We overlopen hier al even enkele successietechnieken: De hand- of bankgift Roerende goederen van generatie op generatie doorgeven, kan nog steeds zonder dat u daar schenkings- of successierechten op betaalt. Wel moet de schenker de gift minstens drie jaar overleven. Om De schenking voor een buitenlandse notaris Een schenking voor een buitenlandse notaris heeft vaak als voordeel dat u geen schenkingsrechten moet betalen. Vooral een Nederlandse notaris valt bij de Belg erg in de smaak. Ook deze techniek belandt niet op de zwarte lijst van de fiscus en dus betalen erfgenamen nog altijd geen successierechten als de schenker niet overlijdt binnen drie jaar na de schenking. De gesplitste aankoop van vastgoed (voorafgegaan door een schenking) Een techniek die wel op de zwarte lijst van de fiscus staat, is de gesplitste aankoop van vastgoed. Ouders en kinderen die samen een onroerend goed kopen, moeten voortaan kunnen bewijzen dat ze beiden hun deel met hun eigen geld betaald hebben. Vóór de uitbreiding van de antimisbruikbepaling schonken ouders hun kinderen het geld vóór het verlijden van de akte. De ouders kochten dan het vruchtgebruik, de kinderen de naakte eigendom en daarmee was de kous af. Sinds 1 juni 2012 komt enkel wie nog kan bewijzen dat de gesplitste aankoop niet enkel om fiscale redenen gebeurd is, er nog mee weg. Zo niet gaat de fiscus er vanuit dat de volle eigendom altijd in het vermogen van de ouders gezeten heeft. De fiscus houdt wel zijn handen af van de gesplitste aankoop door een vennootschap. Een bedrijfsleider kan dus nog perfect de blote eigendom verwerven, wanneer de vennootschap het vruchtgebruik op zich neemt.

4 Verzekerd tegen sackjacking? Het aantal diefstallen uit auto s en sackjackings neemt drastisch toe. Bent u in dat geval verzekerd door uw autoverzekering? In de eerste zes maanden van 2012 ligt het aantal meldingen van auto-inbraken al even hoog als in heel Vorig jaar piekte het aantal al met meldingen. Uit de cijfers blijkt dat Brussel, Bergen, Luik, Antwerpen en Halle-Vilvoorde een verhoogd risico inhouden. Een andere trend is de toename van het aantal sackjackings. Daarbij worden autobestuurders overvallen als ze voor een verkeerslicht staan te wachten. Vorig jaar registreerden de bevoegde instanties ongeveer vijf sackjackings per dag. De geliefkoosde voorwerpen voor dieven zijn gps-toestellen, portefeuilles en identiteitskaarten. Komt uw autoverzekering tussen wanneer iets uit uw wagen gestolen wordt? Het antwoord op deze vraag is kort: neen. Uw autoverzekering beschermt u alleen tegen de diefstal van uw wagen en niet van de voorwerpen die in uw wagen liggen. Slaat een dief de ruit van uw wagen stuk om vervolgens uw laptop te stelen, dan is in de meeste gevallen de schade aan de ruit verzekerd, de laptop daarentegen niet. Mogelijk brengt uw woningverzekering soelaas. Die voorziet namelijk in sommige gevallen in een diefstaldekking, waarbij wel meestal een vergoedingsplafond geldt. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding dient u klacht neer te leggen bij de politie. Bezorg ons daarnaast zo snel mogelijk een lijst van de gestolen goederen en eventueel de getuigenverklaring. Autoschade zelf regelen? Uw wagen staat geparkeerd voor uw deur en wordt aangereden door een ander voertuig. De bestuurder stelt voor om zelf de schade te betalen. Hou bij de afhandeling van het schadegeval de volgende tips in het achterhoofd: Wees honderd procent zeker dat niemand gekwetst raakte bij de aanrijding. Als er twijfel bestaat, doe dan bij ons een aangifte. Vul steeds een Europees Aanrijdingsformulier in waaruit onomstotelijk blijkt dat de tegenpartij aansprakelijk is. Zorg zo snel mogelijk voor een bestek van de herstelkosten. Leg de raming van de kosten voor aan de tegenpartij. Aanvaardt hij de kosten, laat hem dan onmiddellijk betalen. Weigert hij te regelen, doe dan alsnog aangifte op basis van het ingevulde formulier. U hebt acht dagen de tijd om het ongeval bij ons aan te geven. Aarzel dan ook niet te lang om alle formaliteiten in orde te brengen. Winterbanden verplicht in Luxemburg Sinds 1 oktober zijn in het Groot-Hertogdom Luxemburg winterbanden verplicht bij winterweer. Als u zonder winterbanden tegengehouden wordt, mag uw wagen de baan niet meer op bij ijzel, opgehoopte of smeltende sneeuw en ijsof rijmplekken. U riskeert bovendien een boete van 74 euro.

5 Speel open kaart met uw verzekeraar Uw verzekeraar om de tuin leiden kan nare gevolgen hebben. Dat ondervond ook een vrouw uit Brugge eerder dit jaar. De autoverzekering die ze voor haar zoon op haar eigen naam afsloot, kreeg namelijk een duur staartje. Om de premie op de autoverzekering voor haar zoon enigszins te verlichten, zette een moeder uit Brugge de polis op haar eigen naam. Later veroorzaakte een vriend van de zoon een verkeersongeval. De bestuurder negeerde een rood licht en was onder invloed van alcohol. De zoon zelf zat op het moment van het ongeval als passagier in de wagen. De verzekeringsmaatschappij vergoedde de slachtoffers, maar eiste later in de rechtbank de sommen terug omdat de vrouw had gelogen over de feitelijke bestuurder van de wagen. De politierechter in Brugge stemde in met het bezwaar van de maatschappij en verklaarde het verzekeringscontract nietig. Indien de maatschappij had geweten wie de gebruikelijke bestuurder van de wagen was, dan zou de premie hoger geweest zijn of de verzekering zelfs geweigerd zijn. Moraal van het verhaal: geef dus altijd de correcte informatie door, wanneer u een autoverzekering afsluit. Misleidt u de verzekeraar bij de beoordeling van het risico, dan loopt u het gevaar dat bij een discussie uw polis nietig verklaard wordt. Zo n nietigverklaring kan tot gevolg hebben dat u voor alles zelf zal moeten opdraaien.

6 Uw brandverzekering renoveren? Bij de aankoop van een huis of appartement sluit u bij uw verzekeringsmakelaar een brandverzekering af. Beslist u later om renovatiewerken uit te voeren, dan haalt u maar best uw polis vanonder het stof. Uw woning is na de werken mogelijks onderverzekerd. De werken die u uitvoert aan uw woning beïnvloeden mogelijk de prijs of de indeling van uw woning en dus ook uw brandverzekering. Een brandverzekering wordt opgesteld op basis van een vragenlijst of evaluatierooster. Daarbij spelen onder andere de afwerking, het bouwjaar en de indeling van uw woning een rol. Jaarlijks wordt het bedrag aangepast aan de materiaalprijzen en de lonen in de bouw, zodat het verzekerde bedrag up-todate blijft. Een evaluatierooster bepaalt het verzekerde bedrag van uw woning. Maar als u grote werken uitvoert en die niet meldt, dan komt het verzekerde bedrag niet meer overeen met de realiteit en loopt u het risico om bij schade niet volledig uitbetaald te worden. Uw woning is dan immers onderverzekerd. Een nieuwe woonkamer, een opgeknapte badkamer of een heraangelegde tuin? U meldt het ons maar beter! Doe dat ook bij de plaatsing van zonnepanelen, een carport of een zwembad want niet alle polissen dekken deze aanpassingen. Onderverzekerd, wat betekent dat? Als de huidige waarde van uw huis niet overeenkomt met de waarde die verzekerd is in uw polis, dan kan een schadegeval u een financiële kater opleveren. In dat geval betaalt uw verzekeraar namelijk niet meer de volledige som uit, maar past hij het evenredigheidsstelsel toe. Stel dat u 20% onderverzekerd bent. Als u in dat geval euro schade hebt, zal de verzekeraar maar euro uitkeren.

7 Een beleggingsverzekering blijft fiscaal interessanter dan een bancaire belegging Ondanks de verhoging van de premietaks blijven spaar- en beleggingsverzekeringen erg aantrekkelijk: als uw polis minstens acht jaar loopt of u een overlijdensdekking van 130% onderschrijft, betaalt u immers geen roerende voorheffing. De regering-di Rupo kondigde aan dat de premietaks op levensverzekeringen verhoogt van 1,1% naar 2%. Desalniettemin valt die premietaks een stuk voordeliger uit dan wanneer u roerende voorheffing moet ophoesten, zoals bij bancaire producten het geval is. Die roerende voorheffing is immers verhoogd tot 25%. Naarmate uw beleggingsduur langer wordt, doet u dus meer voordeel met een spaar- of beleggingsverzekering. U kunt dit ook bekijken in de tabel hieronder, waar we de impact van de premietaks en de roerende voorheffing met elkaar vergelijken. Zoals u merkt, valt de premietaks steeds voordeliger uit. Bij wijze van voorbeeld: u belegt gedurende 10 jaar aan 3 %, dan is de belasting op het rendement 7,66 %. Bij een bankbelegging is dit 25 %. Niet onbelangrijk is dat u geen premietaks betaalt op pensioenspaarverzekeringen. Voor schuldsaldoverzekeringen blijft de premietaks op 1,1%. Hoeveel bedraagt de impact van de premietaks tov de 25 % roerende voorheffing? Intrestvoet Duur ,50 % 17,46 % 14,17 % 7,61 % 5,44 % 4,37 % 1,75 % 15,13 % 12,31 % 6,69 % 4,83 % 3,92 % 2,00 % 13,38 % 10,91 % 6,00 % 4,38 % 3,58 % 3,00 % 9,31 % 7,66 % 4,39 % 3,33 % 2,83 % 4,00 % 7,28 % 6,04 % 3,61 % 2,83 % 2,48 % 5,00 % 6,07 % 5,08 % 3,15 % 2,55 % 2,29 % 6,00 % 5,26 % 4,44 % 2,85 % 2,37 % 2,17 % 7,00 % 4,69 % 3,99 % 2,64 % 2,26 % 2,10 %

8 Belangrijke informatie Openingsuren Openingsuren kantoor Veldegem: Maandag: 9-12u. en van 14 18u. Dinsdag: 9-12u. Op afspraak Woensdag: 9-12u. Donderdag: 9-12u. Op afspraak Vrijdag: 9-12u. en van 14-18u. Zaterdag: 9-12u. Flexirekening basisintrestvoet van 2 % risicoloos spaarproduct rendement afhankelijk van de jaarlijkse, variabele winstdeelneming lange termijn én flexibel intekenen vanaf 2500 transparant belegd kapitaal tot max. 25% per jaar opvraagbaar zonder uitstapkosten vrij van roerende voorheffing als: het contract meer dan 8 jaar loopt of 130% overlijdensdekking Service bij Effecten, kasbons, staatsbons, obligaties, fondsen, aandelen zullen verplicht bewaard moeten worden in een effectenrekening. En van ons krijgt u er de beleggingsservice bovenop: opvolging en bespreking van uw beleggingen. Een advies dat op termijn geld waard is en dat u niets kost. Daarom: heeft u nog effecten in een kluis bij om het even welke bank of misschien wel bij u thuis onder de matras? Aarzel niet en laat ze bewaren door Centea. V.U.: Johan De Maeyer streeft steeds naar betrouwbaarheid van de gepubliceerde informatie waarvoor hij echter niet aansprakelijk kan gesteld worden. Koning Albertstraat Veldegem t. +32 (0) f. +32 (0) FSMA: A-B Erkend lid van Brocom, FvF

Is een Tak 21 nog een goede belegging? MoneyTalk

Is een Tak 21 nog een goede belegging? MoneyTalk Is een Tak 21 nog een goede belegging? MoneyTalk De Tak 21-beleggingsverzekeringen hebben in 2011 sterk geleden onder de eurocrisis en de terugval van de aandelenmarkten. Vooral de lage winstdeelnemingen

Nadere informatie

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving Wat is een schenking? Een schenking is een overeenkomst waarbij een schenker gratis en onherroepelijk afstand doet van een roerend of onroerend goed ten gunste van een begiftigde, en waarbij de begiftigde

Nadere informatie

Raadgevingen voor het optimaal beheer van uw persoonlijk vermogen

Raadgevingen voor het optimaal beheer van uw persoonlijk vermogen Raadgevingen voor het optimaal beheer van uw persoonlijk vermogen 2800 Me c h e l e n Ma i l - P 309 595 16d e Ja a r g a n g - Nr. 10-2 s e p t e m b e r 2013 - Ve r s c h ij n t n i e t in au g u s t

Nadere informatie

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan Geef uw mening! Dexia Bank maakt jaarlijks tal van brochures om u op een aangename manier informatie te verschaffen. Hebt u echter nog suggesties? Vindt u dat er zaken ontbreken? Of bent u gewoon tevreden?

Nadere informatie

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1.1. WAT HOUDT ZO N HAND- OF BANKGIFT PRECIES IN? 1.1.1. Schenken zonder schenkingsrechten! Schenking is in principe notarieel. Dat is in ieder geval het basisprincipe

Nadere informatie

Te veel btw bij verkoop auto, wat dan?

Te veel btw bij verkoop auto, wat dan? tipsenadvies-eenmanszaken.be Veertiendaagse belastingadviezen voor wie een eenmanszaak heeft 3 jaargang - nummer 9 21 augustus 2013 Verschijnt niet in juli In dit nummer... Auto Te veel btw bij verkoop

Nadere informatie

Successieplanning. Hebt u de stap al gezet?

Successieplanning. Hebt u de stap al gezet? Successieplanning Hebt u de stap al gezet? Successieplanning Plan uw successie, voor uw erfgenamen en uzelf 02 Complexe materie, regionaal verschillend 04 De basisprincipes van het erfrecht 06 Wat zit

Nadere informatie

Uw spaarrekening in 1-2-3

Uw spaarrekening in 1-2-3 s Uw spaarrekening in 1-2-3 http://www.sparen-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw spaarrekening in 123...4 STAP 1: Wat u moet weten...5 1. Wat?...5 a. SPAARREKENING...5

Nadere informatie

Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers

Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers 1 Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers Deel 1... 3 Hoeveel successierechten betalen uw erfgenamen op uw nalatenschap?

Nadere informatie

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 Kennisbank KBC-Beleggerskoers 2014-2015 KBC Beleggerskoers 2014-2015 1 Voorwoord Deze kennisbank is een bron van informatie over beleggen en andere gerelateerde

Nadere informatie

Inhoudstafel. Brand 5 Meld de verbouwingen van uw woning aan uw verzekeraar! Brand 6 Wees aanwezig bij de expertise van de schade in uw appartement!

Inhoudstafel. Brand 5 Meld de verbouwingen van uw woning aan uw verzekeraar! Brand 6 Wees aanwezig bij de expertise van de schade in uw appartement! 2010 Tips Inhoudstafel Tak Tip De behandeling van de klachten is een informatiebron voor de verzekeringssector en de overheid. Zij toont echter ook de herhaalde moeilijkheden aan die een consument kan

Nadere informatie

... geen zorgen voor later. Vermogen overdragen. Maak er nu werk van.

... geen zorgen voor later. Vermogen overdragen. Maak er nu werk van. ... geen zorgen voor later. Vermogen overdragen. Maak er nu werk van. Een nieuw jaar, een gezonde start. Ook voor uw bankzaken? Inhoud Naar een goed geregelde vermogensoverdracht Nieuw leven voor uw vermogen

Nadere informatie

KBC-Woongids. Editie 2014

KBC-Woongids. Editie 2014 KBC-Woongids Editie 2014 3 KBC Bank & Verzekering KBC Bank & Verzekering Koestert u koop-, bouw- of renovatieplannen? Dan komt deze KBC-Woongids u ongetwijfeld goed van pas. Hij staat niet alleen boordevol

Nadere informatie

Echtscheiding en uw bankzaken GOED GEINFORMEERD

Echtscheiding en uw bankzaken GOED GEINFORMEERD Echtscheiding en uw bankzaken GOED GEINFORMEERD Inhoud Uit elkaar 3 Stap 1: De financiële tegoeden en schulden 4 Stap 2: Ik informeer me 7 Stap 3: Mijn bank 10 Stap 4: Mijn banktegoeden 12 Stap 5: De tegoeden

Nadere informatie

Inhoudstafel. 5 Sparen hoe begint u daaraan? 6 De troeven van isave op een rijtje. 8 Hoe hoog legt u de lat als belegger?

Inhoudstafel. 5 Sparen hoe begint u daaraan? 6 De troeven van isave op een rijtje. 8 Hoe hoog legt u de lat als belegger? Inhoudstafel 5 Sparen hoe begint u daaraan? 6 De troeven van isave op een rijtje 8 Hoe hoog legt u de lat als belegger? 9 Welke oplossingen hebben we voor u in petto? 10 Sparen voor uw pensioen 11 Sparen

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis Soepel Woonkrediet in de praktijk www.fintro.be GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ Dromen van een eigen huis of appartement. Huren wordt alsmaar duurder. Veel mensen willen dan

Nadere informatie

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Hospitalisatieverzekering, schuldsaldoverzekering, verzekering gewaarborgd wonen, verzekering voor motorrijtuigen,

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

D.V.L.S. Kantoor D hooge. de veilige keuze voor uw toekomst

D.V.L.S. Kantoor D hooge. de veilige keuze voor uw toekomst D.V.L.S. Kantoor D hooge de veilige keuze voor uw toekomst 1 Heidebloemstraat 70 bus 9 9100 Sint-Niklaas Erkende onafhankelijke verzekeringsmakelaars Onafhankelijke kredietmakelaars Beleggingen Personal

Nadere informatie

Die verzekering bij uw lening...

Die verzekering bij uw lening... 20 Budget&Recht 227 - maart/april 2013 Er zijn twee grote nieuwigheden. Mannen mag men niet langer méér laten betalen dan vrouwen met hetzelfde profiel. En AFI ESCA, een vrij nieuwe speler op de Belgische

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis Het Soepel Woonkrediet in de praktijk FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Dromen van een eigen huis of appartement. Huren wordt alsmaar duurder. Veel mensen willen dan

Nadere informatie

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN DE CHIROPOLIS

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN DE CHIROPOLIS VAST EN verzekering Als je t mij vraagt: CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN DE CHIROPOLIS Chirojeugd Vlaanderen Kipdorp 30 2000

Nadere informatie

Beginpagina. Verzekeren

Beginpagina. Verzekeren Beginpagina Verzekeringsplek.nl is de website bij uitstek voor allerhande nuttige informatie rond verzekeren en verzekeringen. Het afsluiten van een verzekering kan u heel wat kopzorgen besparen, maar

Nadere informatie

lage rente geld lenen

lage rente geld lenen lage rente geld lenen Aan een lage rente geld lenen, is dat niet wat we allemaal willen? U zou maar gek zijn om voor een hoge rente te kiezen en u blauw te betalen als het ook met een lage rente kan. Toch

Nadere informatie

De brandverzekering DekT veel Meer Dan alleen brand

De brandverzekering DekT veel Meer Dan alleen brand De brandverzekering DEKT VEEL MEER DAN ALLEEN BRAND De brandverzekering inhoud DE BRANDVERZEKERING DEKT VEEL MEER DAN ALLEEN BRAND... 3 WELKE GEVAREN ZIJN VERZEKERD?... 5 De aanvullende dekkingen... 8

Nadere informatie

Een blik in het verleden. Notariële akten TAAK VAN DE NOTARIS

Een blik in het verleden. Notariële akten TAAK VAN DE NOTARIS 1 TAAK VAN DE NOTARIS Een blik in het verleden Het notariaat kan alleen ontstaan in een samenleving die geschriften kent. Wij weten dat het notariaat al in de derde eeuw vóór Christus in Egypte bestond

Nadere informatie

start! magazine Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck p. 6

start! magazine Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck p. 6 magazine met praktische tips voor uw spaargeld april 2013 Patricia Boydens Head Product Management Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 start! Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck

Nadere informatie

Aftrekbaarheid levensverzekeringen Lijfrenten

Aftrekbaarheid levensverzekeringen Lijfrenten Actueel nr 11 / september 2001 Een uitgave van Der Kinderen, Aalbekerweg 16, 6336 AD Hulsberg. Tel.: (045) 405 8888. Fax: (045) 405 8890. Internet: www.derkinderen.com Lambert s Perikelen... Bent u ook

Nadere informatie

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT IK KOOP IK LEEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT 43331_koop-leen_binnenwerk:binnenwerk 11/10/10 11:14 Page a IK KOOP IK LEEN De notaris luistert,

Nadere informatie

Uw woonverzekering in 1-2-3

Uw woonverzekering in 1-2-3 s Uw woonverzekering in 1-2-3 http://www.woonverzekering-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw woonverzekering in 123...3 STAP 1: Wat u moet weten...4 1. Wat?...4 2. Waarom?...4

Nadere informatie