V G. VG-Océ Nieuws. VG-Océ Nieuws Nr. 20 April 2009 Pag. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "V G. VG-Océ Nieuws. VG-Océ Nieuws Nr. 20 April 2009 Pag. 1"

Transcriptie

1 VG-Océ Nieuws Nr. 20 April 2009 Pag. 1 V G cé Vereniging Gepensioneerden Océ VG-Océ Nieuws Nummer 20 April 2009 Inleiding Medio december hebben wij van de voorzitter van ons pensioenfonds een brief ontvangen waarin de stand van zaken bij ons fonds op dat moment werd toegelicht. Daarna is de situatie er niet beter op geworden. Daarom hebben wij afgesproken dat de voorzitter van ons fonds, dhr Hans Rexwinkel en de (nieuwe) directeur, dhr Henk Boer, aanwezig zijn op de Algemene ledenvergadering van 15 april a.s. om een toelichting te geven op de stand van zaken bij ons fonds. Vooruitlopend hierop vindt u hierna al vast wat achtergrondinformatie over het pensioenprobleem dat nu de gemoederen overal zo bezighoudt. Mocht u nu al, of na lezing van dit artikel, vragen hebben die u aan beide heren wilt stellen, dan verzoeken wij u deze vóór 8 april a.s. bij één van onze bestuursleden kenbaar te maken (mail, tel. of schriftelijk), zodat beide heren zich daarop kunnen voorbereiden. In dit nummer besteden we verder aandacht aan de komende verkiezing voor een vertegenwoordiger van de gepensioneerden in het bestuur van het pensioenfonds, vindt u een toelichting/aanvulling op de brief van het Pensioenfonds over het partnerpensioen en leggen wij uit wat er bedoeld wordt met het AOW-gat. Tot slot hebben wij voor u wellicht interessante informatie over de procentuele premie ZVW. Waarom zijn zoveel pensioenfondsen in de problemen gekomen? De toestand van de pensioenfondsen mag al wekenlang rekenen op de volle aandacht van radio, TV en kranten. Dat leidt o.a. tot veel ongerustheid bij de gepensioneerden. Velen vragen zich af hoe hun pensioenfonds er voor staat en wat hen nog te wachten staat? De dekkingsgraden van veel pensioenfondsen zijn door een combinatie van dalende beurskoersen en een inzakkende rente gedaald tot onder de grenswaarde van 105 (de geschatte dekkingsgraad van het Océ Pensioenfonds was eind 2008 gedaald tot 79%). Wat wordt er verstaan onder dekkingsgraad? De dekkingsgraad bestaat uit een vergelijking van de waarde van alle bezittingen van een fonds en van alle verplichtingen en kan op elk moment worden uitgerekend. De waarde van de bezittingen is de optelsom van de waarde van alle aandelen, obligaties, onroerend goed en dergelijke die het pensioenfonds heeft. De waarde van de verplichtingen bestaat uit de in de toekomst uit te keren pensioenen. Daarbij gaat het om de rechten van alle deelnemers van het pensioenfonds, dus niet alleen van de huidige gepensioneerden maar ook van alle actieve deelnemers dus ook van bv. een 20-jarige die net een maand in dienst is (wat zal hij/zij naar verwachting vanaf zijn/haar 65 ste tot zijn/haar overlijden aan pensioen ontvangen?). Om de waarde van alle verplichtingen te kunnen uitrekenen, worden al die toekomstige verplichtingen teruggerekend naar een en dezelfde datum. Dat is nodig omdat het fonds voor bv die over een maand betaald moet worden, nu meer geld in kas moet hebben dan voor diezelfde 1000 die pas over bv. 45 jaar moet worden betaald, en waarover bv. nog 45 jaar rente kan worden opgebouwd. Is de dekkingsgraad 100, dan zijn de bezittingen en verplichtingen op die ene datum precies aan elkaar gelijk. De daling van de beurskoersen leidt tot een lagere waarde van (een deel van) de bezittingen. Het zal duidelijk zijn dat een halvering van de beurskoers, waar we mee te maken hebben, dan behoorlijk doortikt.

2 VG-Océ Nieuws Nr. 20 April 2009 Pag. 2 Het risico van beleggen in aandelen In Nieuwsbrief nr 18 van oktober 2008 heeft u kunnen lezen dat het pensioenfonds van Océ haar bezittingen voor 40% in aandelen heeft zitten. Dat is aardig vergelijkbaar met wat andere pensioenfondsen doen; die komen gemiddeld op ca 42%. Aan beleggen in aandelen zijn risico s verbonden zoals we nu aan den lijve ondervinden. Dit risicodragend beleggen is echter nodig om bv. buffers op te bouwen die nodig kunnen zijn om toekomstige verliezen op te vangen, middelen te hebben om te kunnen indexeren. Er is dus over-rendement nodig, dat is te bereiken met risicodragend beleggen, en dan zijn er buffers nodig om tegenslagen daarbij te kunnen opvangen. DNB vraagt een buffer van ca 20% van de voorziening pensioenverplichting als reserve ; daarboven is de toestand gezond. De inzakkende rente is van invloed op het totaal van de verplichtingen en is daardoor kwantitatief nog belangrijker. Pensioenfondsen moeten de waarde van hun verplichtingen namelijk berekenen tegen de actuele rente. Bij een rente van 4 % moet het fonds voor 1000 die: over 1 jaar moet worden betaald, nu over 961,54 beschikken, en die over 10 jaar moet worden betaald, nu 675,56 in kas hebben. Is de rente echter maar 3%, dan moet het fonds voor 1000 die: over 1 jaar moet worden betaald, nu over 970,87 beschikken, en die over 10 jaar moet worden betaald, nu 744,09 in kas hebben. Hieruit blijkt hoe lager de rente, hoe hoger de huidige waarde van de toekomstige verplichtingen, en hoe verder weg de toekomstige verplichtingen liggen, des te harder een rentedaling doortikt. Voor alle pensioenfondsen samen betekent een rentedaling van 1%, een daling van de dekkingsgraad met 15 punten. En dat is wat er gebeurd is naast de daling van de beurskoersen: de rente 1 is van eind 2007 naar eind 2008 gedaald van 4,9% naar 4,0%. In de pensioenwetgeving staat dat de pensioenfondsen moeten streven naar een dekkingsgraad van, afhankelijk van de mate waarin meer of minder risicovol is belegd, rond de 125. Daalt de dekkingsgraad onder 105, dan moet het pensioenfonds een herstelplan indienen bij de toezichthouder De Nederlandse Bank (DNB) waarin staat op welke wijze het fonds binnen een periode van 3 jaar zodanig is hersteld dat de dekkingsgraad tenminste 105 bedraagt. Gezien de toch wel uitzonderlijke situatie waarmee de fondsen nu te maken hebben heeft minister Donner van SZW besloten de fondsen 5 jaar de tijd te geven voor herstel. Een pensioenfonds kan, los van het herstel doordat de beurzen weer stijgen, o.a. de volgende maatregelen nemen: geen indexatie verlenen. Door indexatie stijgen de toekomstige verplichtingen en als gevolg daarvan daalt de dekkingsgraad. Ons pensioenfonds heeft eind vorig jaar besloten de pensioenaanspraken per 1 januari 2009 van de gepensioneerden en de opgebouwde pensioenen van de medewerkers niet aan te passen aan de prijsstijging. (De prijsstijging die toen 3,1% 2 bedroeg is overigens dalende en ligt nu op ca 2%; de verwachting is dat deze nog verder zal dalen tot rond de 1%.) verhoging van de pensioenpremie. Ons pensioenfonds heeft eind vorig jaar eveneens besloten de pensioenpremie voor de werknemers te verhogen van 9,03% tot het maximum van 10% en de bijdrage die Océ moet betalen op te trekken van 18,07% naar eveneens het maximum van 20%. 1 2 Traditioneel werd de balanswaarde van de pensioenverplichtingen vastgesteld uitgaande van een vaste rentevoet van 4%. Nieuwe voorschriften bepalen echter dat men voor langlopende verplichtingen van een pensioenfonds moet uitgaan van de risicovrije marktrente (rente op staatsobligaties). Dit is de tweede maal dat onze pensioenaanspraken niet worden geïndexeerd. De eerste keer was op 1 januari 2003, toen in plaats van een niveauverhoging met 3,25%, éénmalig een uitkering is verstrekt van 2%.

3 VG-Océ Nieuws Nr. 20 April 2009 Pag. 3 de werkgever vragen bij te storten, de pensioenuitkeringen verlagen. Het bestuur van ons pensioenfonds moet voor 1 april a.s. bij DNB een korte termijn herstelplan indienen. In dit plan moeten maatregelen worden opgenomen om de financiële positie te versterken; enkele herstelmaatregelen zijn al genomen (zie de punten 1 en 2). De financiële positie aan het eind van 2008 moet daarvoor als uitgangspunt dienen. Zodra het plan door DNB is goedgekeurd, zal het pensioenfonds ons informeren over het totale pakket van herstelmaatregelen. Henk Jager kandidaat bestuurslid VG-Océ en Pensioenfonds Océ De bestuursperiode van ons bestuurslid Jan Hagendoorn, als vertegenwoordiger van de gepensioneerden in het bestuur van het pensioenfonds, loopt op 1 mei a.s. af. In de nieuwe pensioenwet is bepaald dat het bestuurslid dat namens de gepensioneerden zitting neemt in het bestuur, uit en door de gepensioneerden moet worden gekozen. Daarom hebt u onlangs een brief ontvangen van het Pensioenfonds u eventueel kandidaat te stellen. Wij hebben als bestuur van de VG-Océ ons lid, de heer Henk Jager, gevraagd zich kandidaat te stellen voor het pensioenfondsbestuur en zich ook kandidaat te stellen voor het bestuur van onze vereniging (verkiezing is op de Algemene ledenvergadering van 15 april a.s.). Onze voorkeur voor Henk Jager is gebaseerd op de volgende overwegingen. In de persoon van Henk Jager hebben wij een kandidaat met een professionele financiële achtergrond. Hij is van huis uit accountant en hij was van 1979 tot 2005 werkzaam bij Océ waar hij medeverantwoordelijk was voor de financiële verslaglegging van de gehele Océgroep. De zittingstermijn in het pensioenfondsbestuur is vier jaar. Henk is een jonge gepensioneerde, die gedurende zijn gehele bestuursperiode bij het pensioenfonds ook deel kan uitmaken van het bestuur van de VG-Océ. Het bestuur van onze vereniging vormt voor de vertegenwoordiger van de gepensioneerden in het pensioenfondsbestuur een natuurlijke achterban. Het bestuur van onze vereniging heeft in de loop der jaren de nodige achtergrondinformatie opgebouwd en heeft bovendien regelmatig contact met de NVOG die landelijk de belangen van alle gepensioneerden behartigt. Ons pensioenfonds is in financieel opzicht in zwaar weer terecht gekomen en dat zal de komende jaren niet veranderen. Integendeel, een langere periode van niet indexeren sluiten wij niet uit. Wij verwachten dat Henk Jager een goede bijdrage kan leveren aan het bestuur van het pensioenfonds vanuit zijn financieel-economische ervaring. Indien zich, naast Henk Jager, nog een of meer gepensioneerden kandidaat zouden stellen, zullen er verkiezingen plaatsvinden. Het bestuur roept u dan op uw stem uit te brengen op Henk Jager. Komen er geen andere kandidaten dan is Henk automatisch gekozen tot bestuurslid van het pensioenfonds Partnerpensioen Vorige maand hebt u van het Pensioenfonds een opgave gekregen van het partnerpensioen waarop uw partner recht heeft ingeval van uw overlijden. Onderstaand vindt u een toelichting/aanvulling op deze informatie, waarbij een onderscheid wordt gemaakt naar de leeftijd van uw partner. A. Partner is jonger dan 65 jaar en geboren vóór 1 januari 1950 Is uw partner nog geen 65 dan ontvangt hij/zij de volgende uitkeringen: 1. een levenslang partnerpensioen van het Pensioenfonds, 2. een tijdelijk partnerpensioen tot de 65-jarige leeftijd van het Pensioenfonds,

4 VG-Océ Nieuws Nr. 20 April 2009 Pag een uitkering van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) op basis van de Algemene nabestaandenwet als uw partner geen of weinig inkomen heeft uit werk of vroegpensioen. Meer informatie over de concrete bedragen kunt u vinden op: B. Partner is jonger dan 65 jaar en geboren op of na 1 januari 1950 Naast de pensioenuitkeringen conform A.1 en A.2 is er alleen recht op een Anw-uitkering als uw partner nog kinderen verzorgt jonger dan 18 jaar danwel meer dan 45% arbeidsongeschikt is. In beide gevallen is er dan sprake van een uitkering afhankelijk van het inkomen dat uw partner heeft uit werk of vroegpensioen (zie C. Partner is/wordt 65 jaar Is/wordt uw partner 65 dan ontvangt hij/zij de volgende uitkeringen: 1. een levenslang partnerpensioen van het Pensioenfonds, 2. een AOW-uitkering voor een alleenstaande (zie voor het bedrag In 2015 afschaffing dubbele AOW voor mensen geboren na 1949 Vanaf 1 januari 1994 ontvangt u als AOW er, als u een partner heeft die jonger is dan 65 jaar en die geen of weinig eigen inkomen heeft, een partnertoeslag. De hoogte van de toeslag en de voorwaarden waaronder deze wordt verstrekt is afhankelijk van het inkomen dat uw partner ontvangt (voor meer informatie zie Wordt u 65 op of na 1 januari 2015 en wordt u eerder 65 dan uw partner, dan krijgt u geen toeslag; de toeslag wordt op 1 januari 2015 namelijk afgeschaft. De achterliggende gedachte van deze maatregel is dat steeds meer vrouwen economisch zelfstandig zijn en dus eigen inkomsten hebben, en om te stimuleren dat zij (meer) gaan werken. Bent u nu al 65 of wordt u dat vóór 1 januari 2015, dan krijgt u nog gewoon een toeslag. De toeslag loopt door totdat uw jongere partner zelf 65 wordt, ook al is dat na Wat betekent het afschaffen van de toeslag? Als u op of na 1 januari 2015 als eerste 65 wordt, ontvangt u alleen uw deel van het AOWpensioen. Uw inkomen kan hierdoor tijdelijk lager zijn. Dat zal het geval zijn als uw partner geen eigen inkomsten heeft. Hoe lang u samen minder inkomen heeft, ligt aan het leeftijdsverschil tussen u en uw partner. Bent u bijvoorbeeld twee jaar ouder, dan ontvangt u samen twee jaar lang alleen uw AOW-pensioen. U vraagt zich wellicht af wat u als (pre-)gepensioneerde nou te maken heeft met het vervallen van de partnertoeslag in 2015; dat raakt u toch niet meer? Dat is juist en dat geldt niet alleen voor u maar voor de meeste van onze leden die over het algemeen geboren zijn vóór 1 januari Het blijkt echter, volgens het Ministerie van Sociale Zaken, dat de afschaffing van de AOWpartnertoeslag in 2015 nog vrijwel onbekend is. Als dat zo is, is het niet uitgesloten dat er ook in uw familie-/vriendenkring onwetenden zijn die met het vervallen van de toeslag te maken krijgen en van wie u het financiële wel en wee ter harte gaat. Het duurt nog even voor het 2015 is en er is dus nog even tijd om maatregelen te nemen voor dit AOW-gat. Wat kunnen die maatregelen zijn? Er zijn enkele mogelijkheden. De partner kan gaan werken en/of men kan gaan sparen. Daarbij is het niet verkeerd als men zich goed laat adviseren door een financieel deskundige. Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 2007 Per 1 januari 2006 is een groep medewerkers uit dienst gegaan op basis van een vertrekregeling die Océ eind 2005 voor hen heeft getroffen. Deze groep heeft toen van Océ een uitkering gekregen tot aan hun vroegpensioen en/of een aanvulling daarop. Enkele personen uit deze groep hebben geconstateerd dat de Belastingdienst bij het vaststellen van de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet over deze uitkering voor 2007 ten onrechte heeft gerekend met 6,5% in plaats van 4,4%. Zij hebben daarom bij de Belastingdienst hiertegen bezwaar gemaakt en zijn in hun gelijk gesteld.

5 VG-Océ Nieuws Nr. 20 April 2009 Pag. 5 Het is mogelijk dat de Belastingdienst bij meerdere personen uit deze groep eenzelfde fout heeft gemaakt en het is voor hen dan ook de moeite waard na te kijken of de Belastingdienst over 2007 gerekend heeft met 6,5% in plaats van 4,4%. Dit percentage gold in 2007 namelijk niet alleen voor de pensioenuitkering maar ook voor de uitkering voor vervroegde uittreding die is ingegaan: na 1 januari 2006, of vóór 1 januari 2006, maar mits de ontvanger in 2005 niet-ziekenfondsverzekerd was. Is er bij u uitgegaan van een te hoog percentage (6,5%) dan kunt u bij de Belastingdienst bezwaar maken. Voor wie nog niet weet hoe de beurs werkt Op een dag verscheen er een man in een dorp. Hij kwam om eikels te kopen en wilde daar 0,10 per stuk voor betalen. Omdat er veel eikenbomen in het dorp stonden, begonnen de dorpsgenoten snel eikels te rapen. De man kocht een week later duizenden eikels voor 0,10 per stuk. De man zei dat hij een week later zou terugkomen en dan 0,20 per eikel zou betalen. Opnieuw begonnen de dorpsgenoten fanatiek eikels te rapen, hoewel er minder eikels over waren. De man verscheen een week later, betaalde 0,20 per stuk en verklaarde een week later terug te komen en dan 0,50 per eikel te betalen. De voorraad eikels was een stuk minder en de dorpsbewoners zetten alles op alles om de laatste eikels te verzamelen. De man verscheen een week later precies op tijd, betaalde 0,50 per eikel en verklaarde een week later terug te komen en dan 2 per eikel te zullen betalen. De dorpsgenoten konden echter geen eikels meer vinden. Toen verscheen er een dag later een tweede man met een kar en daarop zakken met eikels. De dorpsbewoners vroegen of ze de eikels van de man konden kopen? Dat kon maar de man vroeg 1,50 per stuk. De dorpsbewoners verzamelden al het geld dat ze met de eikels verdiend hadden en al het spaargeld dat ze hadden en kochten daarmee alle zakken met eikels. Een week later verscheen de opkoper van de eikels echter niet meer en ze hebben de man ook nooit meer gezien. Ze waren al hun geld kwijt en het enige wat er achter bleef was: een grote hoeveelheid eikels! Bron: Grey Blue Circle (IBM) Website VG-Océ Het afgelopen half jaar heeft ons lid Karel van der Elst hard gewerkt aan het opzetten van een nieuwe website voor onze vereniging. Als u naar gaat, vindt u daar het professionele resultaat van zijn inspanningen; de website mag er zijn en het bestuur is er zeer trots op. Naast een aantal organisatorische zaken over de vereniging vindt u er ook allerlei interessante informatie over actuele onderwerpen zoals: Wet maatschappelijke ondersteuning Zorgtoeslag Aangifte inkomstenbelasting 2008 Aftrek ziektekosten voor de IB 2008 AOW-financiering Loonheffing op AOW en pensioen Ledenbestand Onze vereniging heeft op dit moment 870 leden. Daarmee bedraagt de organisatiegraad onder de gepensioneerden ca 55%. Dat betekent dat nog ruim 45% van de gepensioneerden geen lid is. Wanneer zich daaronder vrienden, kennissen of oud-collega s van u bevinden, zou het bestuur het zeer op prijs stellen als u hen zou willen benaderen om lid te worden van de VG-Océ. Alleen met een hoge organisatiegraad zijn wij als vereniging voldoende representatief en kunnen wij met succes opkomen voor de belangen van de gepensioneerden. In geval van overlijden van een VG-Océ-lid meent de nabestaande of familie soms dat het lidmaatschap geen zin meer heeft en daarom wordt opgezegd. Dat is niet zo! De VG-Océ behartigt ook de belangen van degenen met een nabestaandenpensioen; zij kunnen lid blijven en ook zij hebben een stem in de VG-Océ.

6 VG-Océ Nieuws Nr. 20 April 2009 Pag. 6 Adres(wijziging) melden * Indien u een TPG verhuisbericht gebruikt, stuurt de TPG een maand lang post die nog aan uw oude adres is gericht, door naar uw nieuwe adres. U kunt dan meteen zien dat de afzender uw adreswijziging nog niet heeft verwerkt, dan wel geen adreswijziging van u heeft gekregen. * Gebruikt u of wijzigt uw mail-adres, vergeet dan niet dit te melden aan het secretariaat van de VG-Océ; het adres is: Met ruim 500 leden communiceren we op dit moment via hun mailadres; dat is dus ruim 57% van ons ledenbestand. Communicatie via uw mailadres betekent minder kosten voor de vereniging en minder werk voor het bestuur. De crisis raakt alle beroepsgroepen en bedrijfstakken De bananenhandelaars zijn de pisang en de tabakshandelaars de sigaar. De bakkers zien er geen brood meer in en de brouwers moeten uit een ander vaatje tappen. De kousenfabrieken zien er geen gat meer in; de confectie-industrie moet er een mouw aanpassen en de herenmode is de das omgedaan. De kwekers zitten op zwart zaad en de supermarktklanten heeft men knollen voor citroenen verkocht. De badmeesters kunnen het hoofd niet meer boven water houden en de piloten zien ze vliegen. De scheepvaart is de wind uit de zeilen genomen en de binnenschippers zijn aan lager wal geraakt. De groenvoorziening heeft er het bijltje bij neergegooid en de horlogemakers zouden maar wat graag de tijd willen terugzetten. De chauffeurs zijn de macht over het stuur verloren en de wielrenners rijden zich een slag in de rondte. De schoorsteenvegers kunnen wel op het dak gaan zitten en de stratenmakers komen op straat te staan. De mijnbouw graaft zijn eigen graf en de grafdelvers zitten in de put. Voor de bioscopen en theaters valt het doek; de NS is het spoor bijster en de luchtvaartmaatschappijen vliegen de lucht in. De lampenist ziet de toekomst duister in; de caféhouders zijn het zat; de kapper zit met de handen in het haar en de boeren zijn uit het veld geslagen. De helderziende schemert het voor de ogen en de wapenindustrie ziet dat er geen schot meer inzit. Enz, enz. enz. Bron: VGEM Nieuws (EXXONMOBIL) Bestuur VG-Océ Joep van Mackelenbergh Voorzitter Hans ten Berge Vicevoorzitter Otto Groen Secretaris Wiel van Rijn 2 e Secretaris Jeu Pouwels Penningmeester Jan Hagendoorn Lid *) Noud Immers Lid *) Bestuurslid Océ-pensioenfonds Het bestuur

V G. VG-Océ Nieuws. Nummer 24 April 2010

V G. VG-Océ Nieuws. Nummer 24 April 2010 V G cé Vereniging Gepensioneerden Océ VG-Océ Nieuws Nummer 24 April 2010 In dit nummer van VG-Océ Nieuws kunt u lezen hoe ons pensioenfonds er voor staat. Dat is niet best en 30 juni, de datum waarop voor

Nadere informatie

Uw pensioen in onzekere tijden

Uw pensioen in onzekere tijden Uw pensioen in onzekere tijden Stichting Pensioenfonds 1 Inleiding Dekkingsgraad per 31 december 2011 is 83,7%. Het pensioenfonds loopt (ver) achter op herstelplan. Voorlopig kortingsbesluit is noodzakelijk.

Nadere informatie

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen?

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? 1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste oorzaken: 1. Nederlanders worden steeds ouder. Met name de laatste

Nadere informatie

Extra informatie pensioenverlaging

Extra informatie pensioenverlaging Extra informatie pensioenverlaging Wat is de invloed van de verlaging op mijn netto pensioen? Als u nog niet met pensioen bent, kunnen we u nu niet zeggen hoe uw netto pensioen

Nadere informatie

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S Pensioenfonds B&S Pensioenkrant 2014 Pensioen fonds B&S I n h o u d s o p g a v e Woord vooraf... 4 1. Jaarverslag 2013 in hoofdijnen... 5 2. Dekkingsgraad 2014... 7 3.Nieuw pensioenstelsel 2015... 8

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

HOOFDLIJNEN HERSTELPLAN PGB 2009-2014 MAART 2009 PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN

HOOFDLIJNEN HERSTELPLAN PGB 2009-2014 MAART 2009 PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN HOOFDLIJNEN HERSTELPLAN PGB 2009-2014 MAART 2009 PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN VOORWOORD HERSTELPLAN PGB 2009-2014 Al genomen maatregelen: meer zekerheid in beleggingsbeleid Premieverhoging:

Nadere informatie

De pensioenleeftijd zal omhoog gaan

De pensioenleeftijd zal omhoog gaan Jaarbericht 2011 Ruim 1.600 mensen ontvangen op dit moment een pensioenuitkering via ons pensioenfonds. Nog eens ruim 2.300 (oud) DuPont-medewerkers zullen in de toekomst een pensioenuitkering ontvangen.

Nadere informatie

Direct Ingaand Pensioen

Direct Ingaand Pensioen Direct Ingaand Pensioen Ruime keuzemogelijkheden voor een pensioenuitkering die bij u past Gaat u binnenkort met pensioen? En hebt u pensioen opgebouwd via uw werkgever, waarbij op uw pensioendatum een

Nadere informatie

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen 1. De kwartaalcijfers van de pensioenfondsen zijn negatief. Hoe komt dat? Het algemene beeld is dat het derde kwartaal, en dan in het bijzonder de maand

Nadere informatie

Pensioeninformatiebijeenkomst over herstelplan 2009

Pensioeninformatiebijeenkomst over herstelplan 2009 Pensioenbijeenkomst herstelplan 2009 Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven (PGB) over herstelplan 2009 juli 2009 Inleiding Waarom 5 pensioenbijeenkomsten? ernstige situatie met grote gevolgen voor

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief NUMMER 12 > JAARGANG 8 > SEPTEMBER 2011 inhoud > De financiële situatie bij pensioenfondsen [p.1] Pensioenleeftijd 65 jaar, wat als ik eerder

Nadere informatie

Versie: januari Presentatie voor uw werknemers over de pensioenregeling van bpfbouw

Versie: januari Presentatie voor uw werknemers over de pensioenregeling van bpfbouw Versie: januari 2018 Presentatie voor uw werknemers over de pensioenregeling van bpfbouw 1 Wat bpfbouw voor u regelt: sheet 3 t/m 5 Hoe uw geld wordt beheerd door bpfbouw: sheet 6 t/m 8 Pensioen de basis:

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 blad 1 van 7 Het Metro Pensioenfonds Hieronder eerst een aantal bijzonderheden over het Metro Pensioenfonds. Het Metro Pensioenfonds is opgericht

Nadere informatie

Versie: mei Presentatie voor uw werknemers over de pensioenregeling van bpfbouw

Versie: mei Presentatie voor uw werknemers over de pensioenregeling van bpfbouw Versie: mei 2017 Presentatie voor uw werknemers over de pensioenregeling van bpfbouw 1 Wat bpfbouw voor u regelt: sheet 3 t/m 5 Hoe uw geld wordt beheerd door bpfbouw: sheet 6 t/m 8 Pensioen de basis:

Nadere informatie

Extra nieuwsbrief. De positie van het pensioenfonds. Mei 2012. Waarom een extra nieuwsbrief?

Extra nieuwsbrief. De positie van het pensioenfonds. Mei 2012. Waarom een extra nieuwsbrief? Mei 2012 Extra nieuwsbrief Waarom een extra nieuwsbrief? De positie van pensioenfondsen krijgt voortdurend veel aandacht in de media. De berichten over pensioenen zijn vaak complex en de laatste tijd nogal

Nadere informatie

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).*

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).* Beste lezer, Dit overzicht met veelgestelde vragen hebben wij opgesteld naar aanleiding van de brief d.d. 10 november 2016 over de liquidatie van Coop Pensioenfonds. Heeft u een vraag die hier niet tussenstaat

Nadere informatie

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent.

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent. Naam Adres Postcode + woonplaats Land ONDERWERP: SITUATIE PENSIOENFONDS ROCKWOOL EN MOGELIJKE VERLAGING VAN UW PENSIOEN BIJLAGEN: EVALUATIEMOMENTEN IN HERSTELPLAN, ONTWIKKELING DEKKINGSGRAAD, DEKKINGSGRAAD

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Van harte welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB

Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB vanwege verlagen pensioenen, april 2013 1. Waarom moet Pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420

datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420 Aan: alle actieve deelnemers alle gewezen deelnemers alle pensioengerechtigden datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420 Betreft: de risico s van het pensioenfonds voor

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht gewezen deelnemer

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht gewezen deelnemer Toelichting Uniform Pensioenoverzicht gewezen deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Op dit pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering. Hierop

Nadere informatie

Pensioennieuwsbrief AC Rijksvakbonden. Februari 2012. Ferry Pereboom Angelique Kansouh

Pensioennieuwsbrief AC Rijksvakbonden. Februari 2012. Ferry Pereboom Angelique Kansouh Pensioennieuwsbrief AC Rijksvakbonden Ferry Pereboom Angelique Kansouh Februari 2012 De AC Rijksvakbonden zijn een initiatief van NCF, Juvox, VPW en VCPS Inhoudsopgave 0. Voorwoord......... 3 1. Lage dekkingsgraad

Nadere informatie

Bijlagen: Uniform Pensioenoverzicht pensioengerechtigden 2017 Post over uw pensioen zoveel mogelijk digitaal Antwoordkaart

Bijlagen: Uniform Pensioenoverzicht pensioengerechtigden 2017 Post over uw pensioen zoveel mogelijk digitaal Antwoordkaart Postbus 97630, 2509 GA Den Haag Telefoon: 088-007 98 00 Mail: servicedesk@metalektropensioen.nl www.metalektropensioen.nl KvK 41150484 uw kenmerk uw brief van ons kenmerk datum januari 2017 Uw pensioen

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2013

Verkort Jaarverslag 2013 Verkort Jaarverslag Han Thoman: Ons bestuur is zich echt goed bewust van de risico s die het pensioenfonds loopt. Voorzitter Han Thoman Onze financiële positie is redelijk maar moet nog beter Een jaar

Nadere informatie

Met pensioen Informatie voor Heineken-medewerkers die vanuit de actieve dienst met pensioen gaan

Met pensioen Informatie voor Heineken-medewerkers die vanuit de actieve dienst met pensioen gaan Met pensioen Informatie voor Heineken-medewerkers die vanuit de actieve dienst met pensioen gaan De uitbetaling van uw Heineken-pensioen Belasting Zorgverzekering De Heineken-extra s De Vereniging Van

Nadere informatie

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds is bijna elke maand anders. Dat komt vooral door de rentestand en onze beleggingsopbrengsten.

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds is bijna elke maand anders. Dat komt vooral door de rentestand en onze beleggingsopbrengsten. Nieuwsbrief Ballast Nedam Pensioenfonds September 2013 Tijd voor een nieuwsbrief van uw Pensioenfonds. Er gebeurt veel in de Nederlandse pensioenwereld; dat kan u bijna niet zijn ontgaan. In onze vorige

Nadere informatie

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Persbericht Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Hoofdpunten: Dekkingsgraad van 94% is te laag: aanvullende maatregelen nodig Beschikbaar vermogen stijgt met ruim 11 miljard Door gedaalde rente nemen

Nadere informatie

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers Postbus 2290 Nl-3430 DL Nieuwegein www.pfecolab.nl TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers Stichting Pensioenfonds Ecolab Wat heeft u aan het Uniform pensioenoverzicht? Het Uniform

Nadere informatie

Pensioennieuws is een uitgave van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie en het Vroegpensioenfonds voor de Baksteenindustrie

Pensioennieuws is een uitgave van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie en het Vroegpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Pensioennieuws December 2014 Nummer 17 Pensioennieuws is een uitgave van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie en het Vroegpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Het Baksteenpensioenfonds

Nadere informatie

Pensioen. Inhoud. Nieuws. Pagina 2. Dit zijn wij. Pagina 3. Ontwikkelingen bij Pensioenfonds UWV. Pagina 4. Het jaarplan 2015.

Pensioen. Inhoud. Nieuws. Pagina 2. Dit zijn wij. Pagina 3. Ontwikkelingen bij Pensioenfonds UWV. Pagina 4. Het jaarplan 2015. nummer 5 - maart 2015 Pensioen &u Inhoud Pagina 2 Nieuws Pagina 3 Dit zijn wij Pagina 4 Ontwikkelingen bij Pensioenfonds UWV Pagina 6 Het jaarplan 2015 Pagina 7 Veelgestelde vragen aan de Pensioendesk

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

PensioenNieuws van Pensioenfonds TenCate

PensioenNieuws van Pensioenfonds TenCate PensioenNieuws van Pensioenfonds TenCate oktober 2016 Hoe verloopt 2016 tot nu toe? Om maar meteen met de deur in huis te vallen: de financiële situatie bij Pensioenfonds TenCate is niet goed. De alsmaar

Nadere informatie

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Nummer 14 > Jaargang 10 > November 2012 inhoud > Financiële positie: dekkingsgraad blijft laag [p.1] Bestuur / Verantwoordingsorgaan [p.2] Uniform Pensioen

Nadere informatie

De financiële situatie van Pensioenfonds UWV vanaf 31 augustus 2014

De financiële situatie van Pensioenfonds UWV vanaf 31 augustus 2014 De financiële situatie van Pensioenfonds UWV vanaf 31 ustus 2014 Op 31 ustus 2014 liep het kortetermijnherstelplan van Pensioenfonds UWV af. Tegen de verwachting in heeft het pensioenfonds de pensioenen

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 4 tot en met 6.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 4 tot en met 6. Opgave 5 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 4 tot en met 6. De Stichting Bedrijfspensioenfonds voor Medewerkers in het Notariaat (hierna te noemen Het Pensioenfonds) verzorgt de pensioenen van

Nadere informatie

stichting jan huysman wz.fonds

stichting jan huysman wz.fonds Koog aan de Zaan, mei 2015 Beste deelnemer van Stichting Jan Huysman Wz. Fonds, In deze brief willen wij uw aandacht voor de volgende drie items: 1 Nieuw mailadres en nieuwe naam voor de uitvoerder van

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Startbrief Deelnemen aan de pensioenregeling van bpf GBP Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat

Nadere informatie

WOORD VOORAF. Beste deelnemers,

WOORD VOORAF. Beste deelnemers, WOORD VOORAF Beste deelnemers, Voor u ligt de pensioenkrant 2015 van Stichting Pensioenfonds B&S ( het Pensioenfonds ). Hiermee willen wij u informeren over de gebeurtenissen en ontwikkelingen van de afgelopen

Nadere informatie

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Geef pensioen de aandacht die het verdient Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Vijf mythes over pensioen Over pensioenen zijn meerdere mythes in omloop. Het is belangrijk om te weten hoe het wel zit. De

Nadere informatie

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Pensioenregeling uitgevoerd door BNPF 3. Vergelijking andere pensioenfondsen 4. Herstelplan

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC

Stichting Pensioenfonds SABIC Stichting Pensioenfonds SABIC Presentatie SPF tijdens algemene ledenvergadering VGSE 15 april 2010 Jan van den Berg, voorzitter SPF 1 Programma 1. Algemeen 2. Situatie SPF eind 2008 3. Ontwikkelingen SPF

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland De heer U. Pensioenoverzicht Januarilaan 1 2010 XX SCHIPHOL-RIJK Tupolevlaan 1 1119 NW Schiphol-Rijk Postbus 22610 1100 DC Amsterdam-Z.O. Tel 020-526 26 26 Fax

Nadere informatie

15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling

15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling Er verandert wat aan je pensioen 15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling Over de pensioenleeftijd en de AOW 1. Moet ik nu blijven werken tot 67 jaar? Het pensioen dat je vanaf

Nadere informatie

Overzicht en kerncijfers pensioenregelingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie

Overzicht en kerncijfers pensioenregelingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Overzicht en kerncijfers pensioenregelingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie (BPF Baksteen) is opgericht op 1-4-1957.

Nadere informatie

Risico s rond pensioen

Risico s rond pensioen Risico s rond pensioen Uitgave maart 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Ontwikkelingen in 2012

Ontwikkelingen in 2012 1 Jaarbericht 2012 Ontwikkelingen in 2012 2012 was, in alle opzichten, weer een bewogen jaar. We kregen onder meer te maken met hectische ontwikkelingen op de financiële markten, met veranderingen in de

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Nummer 13 > Jaargang 9 > Maart 2012 inhoud > Hoe staat het Pensioenfonds er financieel voor? [p.1] Toeslag AOW stopt in 2015 [p.3] Hoe ziet uw

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis

Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis Corporate Pensioen 4 Juni 2009 Vragen 1. Hoe zeker is mijn toekomstige pensioenvoorziening bij Nationale-Nederlanden? 3. Hoe weet ik hoeveel pensioen

Nadere informatie

Toeslagverlening Uitgave mei 2015

Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds Sabic, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend indicatief

Nadere informatie

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op van het volledige jaarverslag.

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op <pagina 8 en 9> van het volledige jaarverslag. 12 vragen over het jaarverslag 2013 De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 12 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

Wegwijzer GE Pensioen. Inzicht in uw pensioensituatie

Wegwijzer GE Pensioen. Inzicht in uw pensioensituatie Wegwijzer GE Pensioen Inzicht in uw pensioensituatie Inleiding Met de Wegwijzer GE Pensioen krijgt u informatie over uw pensioenregeling en kunt u inzicht krijgen in uw eigen pensioensituatie. De pensioenwijzer

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten De heer/mevrouw A. START STRAAT 1234 1234 AA WOONPLAATS behandeld door telefoonnummer ons kenmerk Klant Team StiPP (088) 008 40 60 950. briefcodering burgerservicenummer datum Betreft: Welkomstbericht

Nadere informatie

Met pensioen Informatie voor voormalige Heineken-medewerkers die met pensioen gaan

Met pensioen Informatie voor voormalige Heineken-medewerkers die met pensioen gaan Met pensioen Informatie voor voormalige Heineken-medewerkers die met pensioen gaan De uitbetaling van uw Heineken-pensioen Belasting Bijdrage zorgverzekering De Vereniging Van Gepensioneerden bij Heineken

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. #8 december 12

Pensioen Nieuws. #8 december 12 Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #8 december 12 1 AVEBE Pensioenfonds doet het goed in spannende tijden 2 Wolter Bouwmeester stopt als bestuurslid Nieuwe uitvoerder Pensioenspaarregeling

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Wat is er aan de hand met uw pensioen?

Wat is er aan de hand met uw pensioen? Wat is er aan de hand met uw pensioen? versie 2; 01-01-2012 Programma AOW nu en vanaf 2013 De mogelijkheden van ABP Pensioen Wat is er aan de hand met uw pensioen? Meer weten? versie 2; 01-01-2012 2 AOW

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2014. Een verzekeraar garandeert uw pensioen. Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioenbulletin juli 2014. Een verzekeraar garandeert uw pensioen. Algemeen Mijnwerkersfonds Uw pensioenbulletin juli 2014 Een verzekeraar garandeert uw pensioen Algemeen Mijnwerkersfonds Het gaat relatief goed met het AMF. Maar voor de lange termijn zijn er veel onzekerheden. Daarom loopt nu

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Te behalen uitkering varieert bij DC-pensioen sterker dan bij DB

Te behalen uitkering varieert bij DC-pensioen sterker dan bij DB date: 23.06.2014 place: Amsterdam Te behalen uitkering varieert bij DC-pensioen sterker dan bij DB Frank van Alphen, FD media Het verschil tussen de uitkering in een pessimistisch en een optimistisch scenario

Nadere informatie

Toeslag- verlening Uitgave mei 2015

Toeslag- verlening Uitgave mei 2015 Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

1.B. Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor pensioengerechtigden mei 2014

1.B. Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor pensioengerechtigden mei 2014 1.B Jouw Cosun pensioen Informatiebijeenkomsten voor pensioengerechtigden mei 2014 1 Agenda Pensioen in Nederland Waarom een nieuwe regeling bij Cosun? Pensioenpremie Toeslagverlening (indexatie) Discussie

Nadere informatie

Het jaarverslag 2014 samengevat

Het jaarverslag 2014 samengevat Het jaarverslag 2014 samengevat Uw pensioenfonds blikt terug én vooruit Deelnemers 1.711 In 2014 verdiende het fonds 55,1 miljoen dankzij beleggen. Dat bedrag staat voor een rendement van 20,1%. Het fonds

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Op woensdagmiddag 9 maart, aansluitend aan de jaarbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Getronics (VGG), organiseerde Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen RBS pensioen update Van premie tot pensioen Hoe is uw pensioen opgebouwd? Waarom zitten veel pensioenfondsen nu in de problemen? Hoe ziet de toekomst van pensioen in Nederland eruit? In deze RBS Pensioen

Nadere informatie

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10 10.1 10.2 10.3

Nadere informatie

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op De Ahold Pensioenregeling 2015 Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Met ingang van uw 21ste verjaardag of latere datum in dienst bouwt u pensioen bij ons op. Dit doet u via Ahold Delhaize. Elk pensioenfonds

Nadere informatie

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Verkort jaarverslag 2009 2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Het jaar 2009 stond in het teken van het treffen van maatregelen om de financiële positie van het fonds weer op het gewenste

Nadere informatie

Bijlage 17 e Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Croda

Bijlage 17 e Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Croda Bijlage 17 e Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Croda Toelichting en aanvullende onderwerpen Indexatie Bij indexatie streeft het bestuur er naar om de pensioenen van de actieve deelnemers te verhogen

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2014. We gaan met goed vertrouwen de onderhandelingen in. Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf

Uw pensioenbulletin juli 2014. We gaan met goed vertrouwen de onderhandelingen in. Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Uw pensioenbulletin juli 2014 Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf We gaan met goed vertrouwen de onderhandelingen in De kosten per deelnemer blijven stijgen. Een pensioenverhoging zit er de komende jaren

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw

Nadere informatie

Als u AOW krijgt. Inhoud Wat is AOW 2

Als u AOW krijgt. Inhoud Wat is AOW 2 Als u AOW krijgt Inhoud Wat is AOW 2 Wie krijgt AOW 2 Vanaf wanneer krijgt u AOW 3 Hoeveel AOW krijgt u 3 Wat gaat er van uw AOW af 5 Hoe kunt u AOW krijgen 6 Andere pensioenen naast uw AOW 6 Meer informatie

Nadere informatie

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S Pensioenfonds B&S Pensioenkrant 2016 Pensioen fonds B&S I n h o u d s o p g a v e Woord vooraf... 4 1. Jaarverslag 2015 in hoofdijnen... 5 2. Financiële positie 2016... 8 3.Haalbaarheidstoets 2016... 9

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin 3 Inhoud U bent deelnemer in de pensioenregeling van Pensioenfonds Hoogovens. Als u overlijdt, laat u misschien een

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, September 2014 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

WAT U ALS WERKNEMER WILT WETEN OVER DE ABP-PENSIOENREGELING

WAT U ALS WERKNEMER WILT WETEN OVER DE ABP-PENSIOENREGELING WAT U ALS WERKNEMER WILT WETEN OVER DE ABP-PENSIOENREGELING 1- Waarom heeft het ABP een herstelplan opgesteld? ABP is, evenals vele andere pensioenfondsen, zwaar geraakt door de crisis op de financiële

Nadere informatie

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB) Extra uitleg en Q&A Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Wat is pensioen? Tekst uit het filmpje Wist je dat je nu waarschijnlijk al pensioen opbouwt? Een klein

Nadere informatie

Hoe zit het met mijn prepensioen? Als u werkt in het goederenvervoer

Hoe zit het met mijn prepensioen? Als u werkt in het goederenvervoer Hoe zit het met mijn prepensioen? Als u werkt in het goederenvervoer We zorgen ervoor dat u goed zit 2 Waarom deze brochure? Het is prettig als u eerder kunt stoppen met werken. U moet dan uw rekeningen

Nadere informatie

Verklaring beleggingsresultaten en verlaging pensioenen

Verklaring beleggingsresultaten en verlaging pensioenen Verklaring beleggingsresultaten en verlaging pensioenen Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Randstad heeft medio februari 2014 moeten besluiten tot het doorvoeren van een pijnlijke maatregel. Om de

Nadere informatie

Gelden de kortingen op het pensioen per en voor beide regelingen?

Gelden de kortingen op het pensioen per en voor beide regelingen? Veelgestelde vragen DE KORTINGEN Gelden de kortingen op het pensioen per 1-9-2016 en 1-3-2017 voor beide regelingen? Ja, de kortingen gelden zowel voor de middelloon als de CDC regeling, ongeacht het afgesproken

Nadere informatie

Uw pensioen bij SPOA. Deelnemersbijeenkomst 8 november 2016

Uw pensioen bij SPOA. Deelnemersbijeenkomst 8 november 2016 Uw pensioen bij SPOA Deelnemersbijeenkomst 8 november 2016 Agenda De pensioenregeling van SPOA Dekkingsgraad: Korten of niet? Premie voldoende voor pensioendoel? Uw pensioenoverzicht: wat staat er nu op?

Nadere informatie

Met ouderdomspensioen gaan

Met ouderdomspensioen gaan Met ouderdomspensioen gaan versie 7; 01-01-2014 Van UGM naar ouderdomspensioen Pensioen een huis met meerdere verdiepingen Begane grond: wetttelijk basisinkomen 1 e verdieping: ABP-pensioen 2 e verdieping:

Nadere informatie

Nieuws over uw pensioen

Nieuws over uw pensioen BpfTEX Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen Nieuws over uw pensioen Juni 2010 Bas de Lege, secretaris BPF Tex en Jan Edu Kelder, voorzitter

Nadere informatie

Deze factsheet gaat over het waarom en hoe van de herziening van de pensioenregeling in de Swsector.

Deze factsheet gaat over het waarom en hoe van de herziening van de pensioenregeling in de Swsector. Factsheet Pensioen: Waarom en hoe herziening Sw-pensioenregeling? oktober 2012 Deze factsheet gaat over het waarom en hoe van de herziening van de pensioenregeling in de Swsector. Waarom pensioenregeling

Nadere informatie

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling?

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling? Startbrief Deze startbrief bestaat uit 3 delen: Algemeen, Basisregeling en Plusregeling. 1. Algemeen Uw werkgever: Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. Uw pensioenuitvoerder: ABN AMRO Pensioenen Soort

Nadere informatie

Ingang Partner- en wezenpensioen

Ingang Partner- en wezenpensioen Stichting Pensioenfonds TNO DE TNO-PENSIOENREGELING IN HET KORT Ingang Partner- en wezenpensioen Voor de nabestaanden januari 2008 Wat vindt u in deze brochure? bladzijde De hoogte van het partnerpensioen

Nadere informatie

Brief S.P.O.A. januari 2012 korting per 1 april 2012

Brief S.P.O.A. januari 2012 korting per 1 april 2012 Brief S.P.O.A. januari 2012 korting per 1 april 2012 Geachte heer, mevrouw, Via deze brief informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot de financiële positie van het pensioenfonds en de

Nadere informatie

Trouwen of samenwonen

Trouwen of samenwonen Pensioenfonds Robeco Investeer ook even in jezelf Trouwen of samenwonen www.pensioenfondsrobeco.nl 25 juni 2017 3 Ga je trouwen of samenwonen? Van harte gefeliciteerd, dat is een mooie investering in je

Nadere informatie

VRAGEN STEEDS STELLEN s.v.p.

VRAGEN STEEDS STELLEN s.v.p. Agenda VRAGEN STEEDS STELLEN s.v.p. Waarom UPO Pensioen in Nederland Wijziging Pensioen 1 januari 2012 Het UPO Partner, pensioen en scheiding Waarom UPO Iedereen die deelneemt aan een pensioenregeling

Nadere informatie