Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland"

Transcriptie

1 Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland De heer U. Pensioenoverzicht Januarilaan XX SCHIPHOL-RIJK Tupolevlaan NW Schiphol-Rijk Postbus DC Amsterdam-Z.O. Tel Fax Fortis Bank Rekeningnr K.v.K. Amsterdam nr Schiphol-Rijk, 20 april 2010 Referentie: UPOaDB10 Polisnummer: Onderwerp: pensioenoverzicht per 1 januari 2010 Geachte heer Pensioenoverzicht, Heeft u genoeg inkomen als u met pensioen gaat? Welke mogelijkheden biedt uw pensioenregeling u? Kunt u zelf nog iets regelen voor later? Dat leest u in het bijgaande pensioenoverzicht. Dit pensioenoverzicht geeft de stand weer van uw opgebouwde en te bereiken pensioen op basis van uw vaste inkomen per 1 januari Vanaf het jaar 2008 ontvangt u een uniform pensioenoverzicht (UPO). Het UPO is ontwikkeld door pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen, om iedereen op dezelfde manier te informeren over zijn of haar pensioen. Informatie over uw huidige en toekomstige pensioensituatie, met voor iedereen eenzelfde, vergelijkbare lay out. Voor u is het nu heel gemakkelijk om pensioenbedragen op uw UPO te vergelijken met uw opgebouwde rechten uit een andere pensioenregeling. U kunt uw pensioenbedragen ook vergelijken of optellen met die van uw partner. U krijgt daardoor een beter inzicht in uw pensioensituatie. Met vragen naar aanleiding van uw uniform pensioenoverzicht kunt u terecht bij Peter de Waal, op of telefoonnummer (020) Met vriendelijke groet, Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Peter de Waal Administrateur Bijlage: uniform pensioenoverzicht per 1 januari 2010

2

3 Uniform Pensioenoverzicht 1 januari 2010 Stand per 1 januari 2010 Uitkeringsovereenkomst Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Kenmerk: U ontvangt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in de pensioenregeling via uw werkgever. Dit overzicht geeft inzicht in uw uitkering bij pensionering en arbeidsongeschiktheid, maar ook in de uitkering die uw partner of kinderen krijgen als u overlijdt. Alle pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen in Nederland verstrekken een soortgelijk overzicht. Dat maakt uw pensioensituatie een stuk duidelijker en vereenvoudigt het maken van uw financiële planning. Dit pensioenoverzicht geeft u inzicht in het opgebouwde en te bereiken pensioen over het vaste inkomen. Wanneer u in het verleden pensioen heeft opgebouwd op basis van de middelloonregeling vanuit het oude reglement, dan is dat pensioen bij onderstaande pensioenbedragen inbegrepen. Indien u ook variabel inkomen geniet, ontvangt u naast dit pensioenoverzicht voor het vaste inkomen een pensioenoverzicht voor de opbouw over het variabele inkomen. BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Voor wie is dit pensioenoverzicht bedoeld? Voor u De heer U. Pensioenoverzicht geboren op Voor uw partner - indien van toepassing Voor uw kind(eren) - indien van toepassing Op welke basisgegevens is uw pensioenoverzicht gebaseerd? Indiensttreding Start pensioenopbouw Pensioengevend salaris ,00 Franchise ,00 Jaargrondslag ,00 Pensioengrondslag (gemiddelde van max. 3 jaar) ,00 Opbouwpercentage(s) Deeltijdpercentage 2,00% 100,00% Deelnemingsjaren 32,00 In dit overzicht is geen rekening gehouden met eventuele aanvullende producten, Anw-gat pensioen, individuele keuzemogelijkheden en eventuele (bij ons onbekende) scheiding(en). Uniform pensioenoverzicht blad 1 van 8

4 Welk pensioen kunt u verwachten? Bij pensionering Te bereiken pensioen levenslang Als u uw huidige dienstverband voortzet tot 65-jarige leeftijd ontvangt u: vanaf 65 jaar ,00 excl. AOW Opgebouwd pensioen levenslang Als uw huidige dienstverband eindigt ontvangt u: vanaf 65 jaar ,00 excl. AOW AOW Vanaf uw 65ste ontvangt u van de overheid een AOW-uitkering. Heeft u tussen uw 15de en 65ste in het buitenland gewoond? Dan is het mogelijk dat u minder AOW ontvangt. Het pensioen van uw werkgever ontvangt u bovenop de AOW. Bij overlijden tijdens uw huidig dienstverband Bij uw overlijden Uw partner ontvangt levenslang vanaf uw overlijden tot 65-jarige leeftijd vanaf 65-jarige leeftijd , ,00 excl. AOW Uw kinderen ontvangen per kind vanaf uw overlijden tot 18-jarige leeftijd of in het geval uw kind studeert tot 27-jarige leeftijd 4.998,00 Bij uw overlijden na uw pensioendatum Uw partner ontvangt levenslang vanaf uw overlijden tot 65-jarige leeftijd vanaf 65-jarige leeftijd , ,00 excl. AOW Uw kinderen ontvangen per kind vanaf uw overlijden tot 18-jarige leeftijd of in het geval uw kind studeert tot 27-jarige leeftijd 4.998,00 Let op: alle genoemde bedragen zijn bruto bedragen per jaar die in maandelijkse termijnen worden uitgekeerd. U moet hierover dus nog premies en belasting betalen. Uniform pensioenoverzicht blad 2 van 8

5 Bij overlijden na beëindiging van uw huidige dienstverband Bij uw overlijden voor uw pensioendatum Uw partner ontvangt levenslang vanaf uw overlijden tot zijn/haar 65-jarige leeftijd vanaf zijn/haar 65-jarige leeftijd , ,00 excl. AOW Uw kinderen ontvangen per kind vanaf uw overlijden tot 18-jarige leeftijd of in het geval uw kind studeert tot 27-jarige leeftijd 4.570,00 Bij uw overlijden na uw pensioendatum Uw partner ontvangt levenslang vanaf uw overlijden tot zijn/haar 65-jarige leeftijd vanaf zijn/haar 65-jarige leeftijd , ,00 excl. AOW Uw kinderen ontvangen per kind vanaf uw overlijden tot 18-jarige leeftijd of in het geval uw kind studeert tot 27-jarige leeftijd 4.570,00 Anw Als u overlijdt, hebben uw partner en/of kinderen mogelijk recht op een uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet (Anw). Bij arbeidsongeschiktheid Bij arbeidsongeschiktheid ontvangt u een aanvulling op de WIA-uitkering Als u meer dan 35% arbeidsongeschikt wordt, dan ontvangt u bij volledige arbeidsongeschiktheid vanaf moment arbeidsongeschiktheid tot 65-jarige leeftijd ,00 Let op: alle genoemde bedragen zijn bruto bedragen per jaar die in maandelijkse termijnen worden uitgekeerd. U moet hierover dus nog premies en belasting betalen. Keuzemogelijkheden Uw pensioenregeling biedt u onderstaande keuzemogelijkheid. U maakt deze keuze bij uw pensionering. De uitkering bij pensionering wordt hoger als u besluit om (een deel van) de uitkering bij overlijden voor uw partner daarvoor op te geven. De uitkering bij overlijden voor uw partner opgebouwd na kunt u hiervoor opgeven. Wat is uw pensioenaangroei? Factor A Pensioenaangroei in ,00 Uniform pensioenoverzicht blad 3 van 8

6 Houdt uw pensioen zijn waarde? Kunt u met uw pensioen in de toekomst nog evenveel kopen als nu? Zolang u werkt, bouwt u ieder jaar pensioen op. Dit noemen wij het opgebouwde pensioen. Uw opgebouwde pensioen groeit mee met de stijging van uw salaris. Hoeveel pensioen u krijgt als u stopt met werken, wordt dus gebaseerd op het salaris dat u de laatste drie jaar daarvoor gemiddeld per jaar heeft verdiend. Zie voor meer informatie de toelichting Welke maatregelen heeft de toezichthouder genomen? De dekkingsgraad is de belangrijkste indicator voor de financiële positie van een pensioenfonds. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het belegde vermogen en de pensioenverplichtingen van het pensioenfonds. Een pensioenfonds moet in ieder geval over een dekkingsgraad van circa 105% beschikken. Wanneer sprake is van een dekkingstekort (dekkingsgraad beneden het minimaal vereiste niveau van 105%) moet het pensioenfonds een herstelplan indienen bij de toezichthouder, De Nederlandsche Bank. De dekkingsgraad van het Unisys pensioenfonds lag per 31 december 2009 beneden de 105%. Het bestuur heeft een herstelplan opgesteld met maatregelen waardoor het pensioenfonds binnen 3 jaar weer de minimaal vereiste dekkingsgraad zal bereiken. Heeft u vragen? Heeft u na het lezen van de toelichting nog vragen? Neem dan contact op met het Unisys pensioenfonds. Peter de Waal is bereikbaar op of (020) Meer informatie treft u ook aan op onze website Dit pensioenoverzicht is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. Wij zijn uitgegaan van de ons bekende gegevens en uw pensioenreglement. Het pensioenreglement is uiteindelijk bepalend voor de hoogte van uw pensioen. U kunt het pensioenreglement downloaden van onze website Uniform pensioenoverzicht blad 4 van 8

7 TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u jaarlijks inzicht in de huidige en toekomstige pensioensituatie van uzelf en uw eventuele nabestaanden. De pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen in Nederland gebruiken voor het pensioenoverzicht hetzelfde model. Heeft u pensioenregelingen bij verschillende pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen dan kunt u de (indicatieve) bedragen uit de verschillende overzichten bij elkaar optellen. Dat geldt ook voor de bedragen uit het pensioenoverzicht van uw eventuele partner. Alle vermelde bedragen zijn bruto bedragen per jaar, die in maandelijkse termijnen worden uitgekeerd. Dat betekent dat daarover nog premies en belasting moet worden voldaan. Hoeveel dat is, is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden. Wij adviseren u alle pensioenoverzichten goed en vooral bij elkaar te bewaren. Ook die van andere pensioenregelingen. Zo houdt u een helder overzicht van uw pensioen. Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Sommige gebeurtenissen in uw leven zijn van invloed op uw pensioen. Bijvoorbeeld uw arbeidsongeschiktheid en uw overlijden. Wat daarvan de invloed is, wordt met het pensioenoverzicht inzichtelijk gemaakt. Daarnaast kunnen ook trouwen, (echt)scheiden en het veranderen van baan gevolgen hebben voor uw pensioen of het pensioen voor uw nabestaanden. Daarover leest u meer in de Pensioengids Vast inkomen of het Pensioenreglement. Dat kunt uw downloaden van onze website Op vindt u meer algemene informatie over pensioen. Het karakter van uw pensioenregeling Welke pensioenregeling heeft u? Uw pensioenregeling is een uitkeringsovereenkomst in de vorm van een gematigde eindloonregeling voor het vaste inkomen. Bij deze eindloonregeling ontvangt u een pensioen dat is gebaseerd op uw bruto salaris van de laatste drie jaar. Voor meer details van uw pensioenregeling, verwijzen wij u naar de Pensioengids Vast inkomen en het Pensioenreglement. Op welke gegevens is uw pensioenoverzicht gebaseerd? Indiensttreding De datum waarop u bij uw huidige werkgever in dienst bent gekomen. Start pensioenopbouw De datum vanaf wanneer u deelnemer bent in deze pensioenregeling. Deze kan afwijken van de datum in dienst treden, bijvoorbeeld omdat u bij in dienst treden de destijds geldende toetredingsleeftijd nog niet had bereikt. Pensioengevend salaris Het deel van uw vaste bruto salaris dat meetelt voor uw pensioenopbouw. Het pensioenreglement bepaalt welke delen van het salaris meetellen voor de pensioenopbouw en dus pensioengevend zijn. Franchise Het deel van het pensioengevend salaris waarover u geen pensioen opbouwt omdat u vanaf uw 65 ste van de overheid een AOW-uitkering ontvangt. Jaargrondslag De jaargrondslag is gelijk aan het vaste jaarsalaris verminderd met de franchise. Pensioengrondslag Het gemiddelde van (maximaal) de laatste drie jaargrondslagen. Dit is dus het deel van het pensioengevend salaris waarover u pensioen opbouwt. Opbouwpercentage Het percentage van de pensioengrondslag dat u per jaar aan pensioen opbouwt. Uniform pensioenoverzicht blad 5 van 8

8 Deeltijdpercentage Het percentage dat u werkt in verhouding tot een volledig dienstverband. Deelnemingsjaren Een deelnemingsjaar is elk jaar dat u pensioen heeft opgebouwd. Op het pensioenoverzicht staat hoeveel deelnemingsjaren wij voor u hebben geregistreerd. Welk pensioen kunt u verwachten? Te bereiken pensioen Dit is het bedrag aan jaarlijks pensioen dat u ontvangt vanaf pensioenleeftijd die op het pensioenoverzicht staat. Dit pensioenbedrag wordt uitgekeerd als u tot die datum blijft werken en pensioen blijft opbouwen in de huidige pensioenregeling. We gaan daarbij uit van de gegevens zoals die staan vermeld onder Op welke gegevens is uw pensioenoverzicht gebaseerd? Uw pensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin u de vermelde pensioenleeftijd bereikt. Opgebouwd pensioen Dit is het bedrag aan jaarlijks pensioen dat u al heeft opgebouwd. Stel dat uw dienstverband eindigt op de peildatum als vermeld bovenaan het pensioenoverzicht, dan is dit de uitkering die u bij pensionering kunt verwachten. Blijft u echter werkzaam in uw huidige baan, dan gaat ook de opbouw van uw pensioen in deze regeling gewoon door. Uw pensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin u de vermelde pensioenleeftijd bereikt. AOW Vanaf uw 65ste ontvangt u van de overheid een AOW-uitkering. Deze uitkering kunt u beschouwen als een basisinkomen. De hoogte van de AOW-uitkering hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. Heeft u tussen uw 15 e en 65 e in het buitenland gewoond? Dan is het mogelijk dat u minder AOW ontvangt. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de AOW namens de overheid uit. Kijk voor meer informatie op Bij overlijden Bij uw overlijden hebben uw eventuele nabestaanden (partner en kinderen) recht op een uitkering (partnerrespectievelijk wezenpensioen). Partnerpensioen Het partnerpensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin u komt te overlijden. De uitkering loopt door tot het einde van de maand waarin uw partner overlijdt. Het partnerpensioen bij overlijden voor pensionering bedraagt 70% van het te verwachten ouderdomspensioen, waarbij dit ouderdomspensioen wordt gebaseerd op het aantal pensioenjaren dat zou worden gerealiseerd als er geen sprake was geweest van overlijden. Het partnerpensioen bij overlijden na pensionering, bedraagt 70% van het opgebouwde ouderdomspensioen. Mocht u uw dienstverband met uw werkgever hebben beëindigd voor uw pensionering en u komt te overlijden dan ontvangt uw partner een pensioen ter grootte van 70% van het tijdens de diensttijd bij uw werkgever opgebouwd ouderdomspensioen. Wezenpensioen Het wezenpensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin u komt te overlijden. De uitkering loopt uiterlijk door tot het einde van de maand waarin uw kind 18 jaar wordt. Of als uw kind studeert tot uiterlijk het einde van de maand waarin hij/zij 27 jaar wordt. Het wezenpensioen bij overlijden voor pensionering bedraagt 14% van het te verwachten ouderdomspensioen, waarbij dit ouderdomspensioen wordt gebaseerd op het aantal pensioenjaren dat zou worden gerealiseerd als er geen sprake was geweest van overlijden. Het wezenpensioen bij overlijden na pensionering, bedraagt 14% van het opgebouwde ouderdomspensioen. Mocht u uw dienstverband met uw werkgever hebben beëindigd voor uw pensionering en u komt te overlijden dan ontvangt uw kind(eren) een pensioen ter grootte van 14% van het tijdens de diensttijd bij uw werkgever opgebouwd ouderdomspensioen. Uniform pensioenoverzicht blad 6 van 8

9 Anw Bij uw overlijden hebben uw partner en/of kinderen mogelijk recht op een wettelijke uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet. Uw partner komt in aanmerking voor een Anw-uitkering als hij/zij jonger is dan 65 jaar én; is geboren voor 1950, of; een kind onder de 18 jaar heeft, of voor ten minste 45% arbeidsongeschikt is. De hoogte van de Anw-uitkering is afhankelijk van het inkomen van uw partner. De Anw-uitkering voor kinderen staat los van het inkomen van de partner. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de Anw namens de overheid uit. Kijk voor meer informatie op ww.svb.nl/anw Bij arbeidsongeschiktheid Gedurende de eerste twee jaar ziekte wordt uw salaris door uw werkgever aan u doorbetaald. Wanneer u na die periode voor meer dan 35% arbeidsongeschikt bent, heeft u recht op een uitkering op basis van de Wet Werk en inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De hoogte van deze wettelijke uitkering is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid en het inkomen voordat u arbeidsongeschikt werd. Naast de uitkering die u van het UWV ontvangt en uw eventuele salaris, ontvangt u van ons een aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen. De hoogte van dit aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. De dekking van het arbeidsongeschiktheidspensioen eindigt wanneer u niet meer in dienst bent bij uw werkgever. Eindigt uw dienstbetrekking terwijl u al een uitkering van ons ontvangt (dus als u arbeidsongeschikt bent), dan loopt uw uitkering gewoon door. Keuzemogelijkheden Uw pensioenregeling biedt u onderstaande keuzemogelijkheid. U maakt deze keuze bij uw pensionering. De uitkering bij pensionering wordt hoger als u besluit om (een deel van) de uitkering bij overlijden voor uw partner daarvoor op te geven. Hiervoor kan het deel van het nabestaandenpensioen opgebouwd na worden aangewend. Wat is uw pensioenaangroei? Factor A Factor A is de formele aanduiding voor de aangroei van uw pensioen in een kalenderjaar. Wilt u weten hoeveel fiscale ruimte u heeft om uw pensioen aan te kunnen vullen met lijfrentes? Dan heeft u het bedrag van de jaarlijkse pensioenaangroei, de factor A, nodig. Het bedrag op het pensioenoverzicht vermelde bedrag heeft u nodig voor uw belastingaangifte over het jaar Voor een berekening van uw fiscale ruimte kunt u gebruik maken van het Rekenprogramma Lijfrente van de Belastingdienst op U kunt ook advies inwinnen bij uw financieel adviseur. Hoe houdt uw pensioen zijn waarde? Indexatie Indexatie of toeslagverlening is de verhoging van uw pensioen in verband met gestegen prijzen. Zo behoudt uw pensioen in de toekomst zijn waarde. Kunt u met uw pensioen in de toekomst nog evenveel kopen als nu? Zolang u bij uw werkgever werkt, bouwt u elk jaar pensioen op. Het pensioen dat u binnen de pensioenregeling op enig moment al heeft opgebouwd noemen we uw opgebouwde pensioen. Dat opgebouwde pensioen groeit elk jaar mee met de stijging van uw salaris. De hoogte van uw pensioen als u stopt met werken, wordt dus gebaseerd op het salaris dat u de laatste drie jaar daarvoor gemiddeld per jaar heeft verdiend. Salarisstijgingen in de laatste vijf jaar vóór de pensioendatum die hoger zijn dan 2% boven de CBS CAO-loonindex én niet het gevolg zijn van gangbare functiewijzigingen worden niet meegerekend. Hoeveel pensioen u ontvangt, is verder afhankelijk van het aantal jaren dat u aan deze pensioenregeling heeft deelgenomen Uniform pensioenoverzicht blad 7 van 8

10 Wanneer is toeslagverlening voor u van belang? Voor u is de toeslagverlening verder van belang: op het moment dat uw ouderdoms-, partner-, wezen- respectievelijk arbeidsongeschiktheidspensioen is ingegaan; als u uit dienst bent gegaan bij uw werkgever (u bent dan gewezen deelnemer) en u uw opgebouwde pensioenrechten niet mee neemt naar de pensioenregeling van een nieuwe werkgever. Voorwaardelijkheid Uw pensioenfonds probeert elk jaar de ingegane pensioenen en de opgebouwde pensioenen van gewezen deelnemers te verhogen met de stijging van het CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumptie. Dat is het getal waarmee de prijsontwikkeling van een bepaald 'mandje boodschappen' jaarlijks wordt gevolgd. De toeslagverlening is voorwaardelijk. Het pensioenfondsbestuur beslist elk jaar over de toeslagverlening Het is dus niet zeker of en in hoeverre in de toekomst de ingegane pensioenen en de opgebouwde pensioenen van gewezen deelnemers worden verhoogd. Toeslagverlening vindt alleen plaats wanneer de middelen van het pensioenfonds toereikend zijn, er wordt geen geld gereserveerd. Uw pensioenfonds heeft de ingegane pensioenen en de opgebouwde pensioen van gewezen deelnemers op 1 januari 2010 niet verhoogd. Uw pensioenfonds heeft de ingegane pensioenen en de opgebouwde pensioen van gewezen deelnemers de afgelopen 3 jaar als volgt verhoogd: over het jaar 2009 met 0,00%. De prijzen stegen toen met 2,80% over het jaar 2008 met 1,60%. De prijzen stegen toen met 1,60% over het jaar 2007 met 0,90%. De prijzen stegen toen met 0,90% U hebt door eerdere verhogingen en de verwachting voor de komende jaren niet meteen ook recht op verhogingen in de toekomst. Uniform pensioenoverzicht blad 8 van 8

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Naam werknemer Adres Woonplaats Schiphol-Rijk, Referentie: Polisnummer: Tupolevlaan 1 1119 NW Schiphol-Rijk Postbus 22610 1100 DC Amsterdam-Z.O. Tel 020-526 26

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat uw deelneming aan de beroepspensioenregeling is beëindigd.

Nadere informatie

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013.

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Datum: 5 mei 2014 Beste heer Voorbeeld, Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Misschien krijgt u

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Pensioenfonds. Uniform Pensioenoverzicht 2014 De heer A Voorbeeld. ondres. Voor wie is dit pensioenoverzicht bedoeld? Welk pensioen kunt u verwachten?

Pensioenfonds. Uniform Pensioenoverzicht 2014 De heer A Voorbeeld. ondres. Voor wie is dit pensioenoverzicht bedoeld? Welk pensioen kunt u verwachten? Uniform Pensioenoverzicht 2014 De heer A Voorbeeld Voor wie is dit pensioenoverzicht bedoeld? Welk pensioen kunt u verwachten? Houdt uw pensioen zijn waarde? Op welke gegevens is uw pensioenoverzicht gebaseerd?

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering. Hierop staan ook de bedragen

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat uw deelneming aan de beroepspensioenregeling

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

AEGON Levensverzekering N.V. Persoonlijk. De heer / mevrouw deelnemernaam Straat + huisnummer Postcode + woonplaats. polisnummer

AEGON Levensverzekering N.V. Persoonlijk. De heer / mevrouw deelnemernaam Straat + huisnummer Postcode + woonplaats. polisnummer Persoonlijk De heer / mevrouw deelnemernaam Straat + huisnummer Postcode + woonplaats AEGON Levensverzekering N.V. Postbus 16150, 2500 BD Den Haag AEGONplein 50, 2591 TV Den Haag Telefoon (070) 344 32

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht gewezen deelnemer

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht gewezen deelnemer Toelichting Uniform Pensioenoverzicht gewezen deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Op dit pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Toelichting Uniform pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald.

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald. Uw vermogen om te leven Postbus 4806, 6401 JL Heerlen De heer A Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, 18 april 2014 Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31 december 2013 Pensioenovereenkomst

Nadere informatie

Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 GarantiePlusPensioen

Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 GarantiePlusPensioen Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming 2012 Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 Product GarantiePlusPensioen Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Soort overeenkomst premieovereenkomst

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. -*- Demonstration Powered by Exstream Dialogue 06/30/2010, Version 6.1.028 -*- Voor wie is dit pensioenoverzicht bedoeld? Op welke gegevens is uw pensioenoverzicht gebaseerd? Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald.

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald. Uw vermogen om te leven Postbus 4806, 6401 JL Heerlen De heer A Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, 18 april 2014 Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31 december 2013 Pensioenovereenkomst

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, September 2014 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345 Uniform Pensioenoverzicht 2015 Stand per 31-12-2014 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Uniform Pensioenoverzicht <eejj>

Uniform Pensioenoverzicht <eejj> Uniform Pensioenoverzicht Stand per

Nadere informatie

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting.

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31-12-2013 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Leeswijzer Uniform Pensioenoverzicht 2017 Deelnemers Uitkeringsovereenkomst

Leeswijzer Uniform Pensioenoverzicht 2017 Deelnemers Uitkeringsovereenkomst Leeswijzer Uniform Pensioenoverzicht 2017 Deelnemers Uitkeringsovereenkomst Jaarlijks ontvangt u van ons een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit overzicht laat zien welk bedrag u kunt verwachten als u

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012 Uniform Pensioenoverzicht 2012 Stand per 31-12-2011 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014

Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014 1234AB99 De heer AB Voorbeeld Straat 99 1234 AB WOONPLAATS Datum: september 2014 Klantnummer: 021-0123456789-01 Rastercode: ##03100999 Briefnr = 1 Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014 Geachte heer

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, September 2014 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 <Uitkeringsregeling> <Premieregeling>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012 Uniform Pensioenoverzicht 2012 Stand per 31-12-2011 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht gewezen deelnemer

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht gewezen deelnemer Toelichting Uniform Pensioenoverzicht gewezen deelnemer Wat u moet weten over uw pensioen Op dit pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering.

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2015 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2015 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

Toelichting bij uw Uniform Pensioenoverzicht 2018

Toelichting bij uw Uniform Pensioenoverzicht 2018 Toelichting bij uw Uniform Pensioenoverzicht 2018 Geachte heer/ mevrouw, Via uw werkgever neemt u deel aan de pensioenregeling van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen (Bpf

Nadere informatie

A. Voorbeeld. Contractnummer 1111 Polisnummer , Referentienummer 12345

A. Voorbeeld. Contractnummer 1111 Polisnummer , Referentienummer 12345 Voorbeeld Uniform Pensioenoverzicht 2016 Stand per 31-12-2015 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal brutopensioenregeling Werkgever Werkgever

Nadere informatie

Uniform Pensioenoverzicht <eejj>

Uniform Pensioenoverzicht <eejj> Uniform Pensioenoverzicht Stand per U krijgt elk

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> <netto><bruto> pensioenregeling

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> <netto><bruto> pensioenregeling Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 pensioenregeling Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht gewezen deelnemer

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht gewezen deelnemer Toelichting Uniform Pensioenoverzicht gewezen deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Op dit pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering. Hierop

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips eindloonregeling. Stand per 1 januari 2014

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips eindloonregeling. Stand per 1 januari 2014 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips eindloonregeling Stand per 1 januari 2014 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform

Nadere informatie

Rabobank Pensioenfonds bruto uitkeringsovereenkomst 1 januari ,00% Deeltijd pensioengevend salaris: ,00 Deeltijd franchise:

Rabobank Pensioenfonds bruto uitkeringsovereenkomst 1 januari ,00% Deeltijd pensioengevend salaris: ,00 Deeltijd franchise: pagina 1 van 6 Uniform Pensioenoverzicht 2018 Stand per: 1 januari 2018 Uw persoonlijke gegevens De heer X. Deelnemer Geboren op: Deelnemersnummer: Uw partner Y. Partner Geboren op: 2 januari 1972 999999

Nadere informatie

Om u toch te laten zien wat de veranderingen voor u betekenen ziet u hieronder ook de stand per 1 januari 2014 voor een aantal bedragen op het UPO.

Om u toch te laten zien wat de veranderingen voor u betekenen ziet u hieronder ook de stand per 1 januari 2014 voor een aantal bedragen op het UPO. De heer J.G.M. Inden Sisselaarpad 2 3815 XN AMERSFOORT Datum Ons kenmerk Uw kenmerk juni 2014 55033003 Onderwerp Behandeld door Doorkiesnummer Pensioenoverzicht 2014 Klantteam SPW 020-583 59 20 Geachte

Nadere informatie

Uw persoonlijke gegevens De heer X. Deelnemer Geboren op: 2 januari 1972 Deelnemersnummer: Uw partner Y. Partner Geboren op: 5 februari 1975

Uw persoonlijke gegevens De heer X. Deelnemer Geboren op: 2 januari 1972 Deelnemersnummer: Uw partner Y. Partner Geboren op: 5 februari 1975 pagina 1 van 7 Uniform Pensioenoverzicht 2019 Stand per: 1 januari 2019 Uw persoonlijke gegevens De heer X. Deelnemer Geboren op: 2 januari 1972 Deelnemersnummer: 999999 Relatienummer: xyz123456 Uw partner

Nadere informatie

- U bent actief deelnemer - U bent actief deelnemer én u neemt via uw werkgever deel aan de aanvullende pensioenregeling - U bent arbeidsongeschikt

- U bent actief deelnemer - U bent actief deelnemer én u neemt via uw werkgever deel aan de aanvullende pensioenregeling - U bent arbeidsongeschikt Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2018 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer - U bent actief deelnemer én u neemt via uw werkgever deel aan de aanvullende pensioenregeling

Nadere informatie

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers Postbus 2290 Nl-3430 DL Nieuwegein www.pfecolab.nl TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers Stichting Pensioenfonds Ecolab Wat heeft u aan het Uniform pensioenoverzicht? Het Uniform

Nadere informatie

TOELICHTING uniform pensioenoverzicht

TOELICHTING uniform pensioenoverzicht TOELICHTING uniform pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Belangrijk om in de gaten te houden: Uw pensioenoverzicht van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is een momentopname per 31 december 2014.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2016 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2016 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2016 Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 Pagina 1 Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison Presentatie over het Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 mei 2012 Pagina 2 1. Agenda 1. Opening 2. Wat is pensioen? 3. UPO 4. Als er iets

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips flex pensioen. Stand per 1 januari 2015

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips flex pensioen. Stand per 1 januari 2015 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips flex pensioen Stand per 1 januari 2015 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <Uitkeringsregeling> <Premieregeling>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Uw Uniform Pensioenoverzicht Geachte heer, mevrouw,

Uw Uniform Pensioenoverzicht Geachte heer, mevrouw, Postbus 30020, 2500 GA Den Haag 070 316 08 60 www.bpmt.nl Persoonsnummer Datum Uw kenmerk maart 2019 Uw Uniform Pensioenoverzicht 2019 Geachte heer, mevrouw, Hierbij ontvangt u uw Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips flex pensioen. Stand per 1 januari 2014

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips flex pensioen. Stand per 1 januari 2014 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips flex pensioen Stand per 1 januari 2014 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform

Nadere informatie

Uniform Pensioenoverzicht 2009 De heer S.C.V.W.L. van der Mpvierstoelxiidee

Uniform Pensioenoverzicht 2009 De heer S.C.V.W.L. van der Mpvierstoelxiidee Uniform Pensioenoverzicht 2009 De heer S.C.V.W.L. van der Mpvierstoelxiidee Voor wie is dit pensioenoverzicht bedoeld? Welke (beleggings)waarde kunt u opbouwen en welk pensioen kunt u verwachten? Houdt

Nadere informatie

Uniform Pensioenoverzicht <eejj>

Uniform Pensioenoverzicht <eejj> Uniform Pensioenoverzicht Stand per Pensioenovereenkomst

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst <netto><bruto> pensioenregeling

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst <netto><bruto> pensioenregeling Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst pensioenregeling Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2011 Philips eindloonregeling. Stand per 31 december 2010

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2011 Philips eindloonregeling. Stand per 31 december 2010 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2011 Philips eindloonregeling Stand per 31 december 2010 Philips Pensioenfonds heeft het pensioenbeheer uitbesteed aan Hewitt Associates. U kunt bij Hewitt Associates

Nadere informatie

Welk pensioen kunt u verwachten?

Welk pensioen kunt u verwachten? Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering.

Nadere informatie

PROEFDRUK PROEFDRUK. Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van Beste mevrouw SW Voorbeeld,

PROEFDRUK PROEFDRUK. Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van Beste mevrouw SW Voorbeeld, Mw SW Voorbeeld Straat 1 1234 AB Woonplaats datum 21 april 2017 Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van 2017 Beste mevrouw SW Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI).

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2009 Philips eindloonregeling. Stand per 31 december 2008

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2009 Philips eindloonregeling. Stand per 31 december 2008 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2009 Philips eindloonregeling Stand per 31 december 2008 Philips Pensioenfonds heeft het pensioenbeheer uitbesteed aan Hewitt Associates. U kunt bij Hewitt Associates

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Wat is het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht

Nadere informatie

Uniform Pensioenoverzicht <eejj>

Uniform Pensioenoverzicht <eejj> Uniform Pensioenoverzicht Stand per Pensioenovereenkomst

Nadere informatie

Onderwerp: welkom bij Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken

Onderwerp: welkom bij Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken 1234AB99 De heer AB Voorbeeld Straat 99 1234 AB WOONPLAATS Datum 7 mei 2015 Klantnummer 021-0123456789-01 Onderwerp welkom bij Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Geachte heer Voorbeeld Per 15

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2012

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2012 Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) verzekert (oud-)werknemers in de sector zorg en welzijn van een goed pensioenpakket. Premie inbrengen in combinatie met een uitgekiend beleggingsbeleid, maakt het mogelijk

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Burgerservicenummer (BSN) Dit is het nummer waaronder u geregistreerd staat bij de gemeente waar u bent ingeschreven.

Burgerservicenummer (BSN) Dit is het nummer waaronder u geregistreerd staat bij de gemeente waar u bent ingeschreven. Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer - U bent actief deelnemer én u neemt via uw werkgever deel aan de aanvullende pensioenregeling

Nadere informatie

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht. Uitkeringsovereenkomst

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht. Uitkeringsovereenkomst TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2013 Uitkeringsovereenkomst In deze toelichting vindt u meer informatie over uw uniform pensioenoverzicht en uw pensioenregeling. Ook leggen we de gebruikte begrippen

Nadere informatie

Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <dd.mm.eejj> <eejj>

Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <dd.mm.eejj> <eejj> Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Stand per datum einde deelneming Pensioenovereenkomst

Nadere informatie

Uniform Pensioenoverzicht <eejj>

Uniform Pensioenoverzicht <eejj> Uniform Pensioenoverzicht Stand per U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2013 Philips eindloonregeling. Stand per 31 december 2012

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2013 Philips eindloonregeling. Stand per 31 december 2012 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2013 Philips eindloonregeling Stand per 31 december 2012 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform

Nadere informatie

uw kenmerk uw brief van ons kenmerk

uw kenmerk uw brief van ons kenmerk NAAM_PERSOON STRAATNAAM HUISNUMMER POSTCODE WOONPLAATS Postbus 97630, 2509 GA Den Haag Telefoon: 088-007 98 00 Mail: servicedesk@metalektropensioen.nl www.metalektropensioen.nl KvK 41150484 uw kenmerk

Nadere informatie

Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <dd.mm.eejj> <eejj>

Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <dd.mm.eejj> <eejj> Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Stand per datum einde deelneming Pensioenovereenkomst

Nadere informatie

Onderwerp Onze referentie Datum

Onderwerp Onze referentie Datum NAAM_PERSOON STRAATNAAM HUISNUMMER HUISNUMMER_TOEV POSTCODE WOONPLAATS Postbus 30020 2500 GA Den Haag Telefoon (070) 3 160 860 Telefax (070) 3 160 475 www.bpmt.nl KVK Haaglanden: 41149569 Uw brief Uw referentie

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

NNNB. Onderwerp Uniform Pensioenoverzicht 2018 Datum september 2018

NNNB. Onderwerp Uniform Pensioenoverzicht 2018 Datum september 2018 PERSOONLIJK Dhr P. Remie Geldstraat 12 3456 AB 'T DORP NNNB Onderwerp Uniform Pensioenoverzicht 2018 Datum september 2018 Geachte heer Remie, Via uw (oud-)werkgever is er pensioen voor u verzekerd bij

Nadere informatie

TOELICHTING uniform pensioenoverzicht

TOELICHTING uniform pensioenoverzicht TOELICHTING uniform pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Belangrijk om in de gaten te houden! Uw pensioenoverzicht is een momentopname per 31 december 2013. Op die datum was de pensioenleeftijd nog

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Premieovereenkomst Dit overzicht van uw pensioenaanspraken ontvangt u uit hoofde van uw deelneming in de regeling van de Stichting Voorzieningsfonds Getronics. Deze

Nadere informatie