VIER FACTOREN DIE ELKE MANAGER MOET KENNEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VIER FACTOREN DIE ELKE MANAGER MOET KENNEN"

Transcriptie

1 Organisatie en processen PDCA-succesfactoren VIER FACTOREN DIE ELKE MANAGER MOET KENNEN De PDCA-cyclus is zo oud als de weg naar Rome. Tenminste zo lijkt het. Dr. Deming bracht de magische cyclus in de jaren vijftig van de vorige eeuw tot leven en sindsdien kan de PDCA-cyclus rekenen op een grote bekendheid. De vraag moet worden opgeworpen of de grote bekendheid van PDCA zich ook heeft vertaald in daadwerkelijke toepassing ervan in organisaties en of de enorme kracht van dit oermodel ook wordt benut. De auteur presenteert vier performance-factoren uit een landelijke studie. Slechts een enkele organisatie hield consequent rekening met die factoren en paste het PDCA-principe integraal toe. Dit terwijl de integrale toepassing van de Deming-cirkel, mits goed geborgd met kpi s in het lijnmanagement, zich uiteindelijk vertaalt in betere (financiële) prestaties. DOOR DAAN VAN BEEK De studie naar de performance-factoren, met als thema intelligente organisaties, gehouden onder bijna vierhonderd bedrijven, laat zien dat het niet kennen van de kracht van de PDCA-cyclus op zijn minst onverstandig kan zijn. (Met intelligentie bedoelen wij hier het collectieve vermogen van een organisatie om signalen uit de contextuele en transactionele omgeving op te vangen (sensitiviteit), te verwerken tot zinvolle informatie en kennis, die op basis daarvan adequate acties onderneemt (adaptiviteit) die leiden tot een prestatieverbetering (Van Beek 2010)). Binnen de context van de uitgevoerde studie blijken er namelijk vier factoren te zijn die een prestatiedoorbraak kunnen bewerkstelligen. Ze zijn daarbij ook zeer succesbepalend voor business-intelligence-toepassingen en managementinformatie. De vier factoren zijn direct te koppelen aan de stappen plan, do, check en actualise (zie ook figuur 1): 1. Bepaal normen en targets, evalueer deze regelmatig en stel ze bij (plan, actualise). 2. Gebruik de informatie consequent voor analyse en actie (do). 3. Gebruik de informatie doelbewust om te verbeteren en te innoveren (do). 4. Spreek elkaar aan op zowel positieve als negatieve prestaties (check). Als we kijken naar de PDCA, zien we op het eerste gezicht een simpel principe Vier kritische factoren voor excellente prestaties De vier factoren zijn binnen de context van de studie, waarin bijna tachtig variabelen op het snijvlak van besturing, informatie en management zijn onderzocht, voor ruim een derde verantwoordelijk te houden voor betere (financiële) prestaties. Hierbij moet ik aantekenen dat het weliswaar rekenkundig iets meer dan een derde is, maar de mate waarin de vier factoren kritisch zijn voor excellente prestaties behoren tot de belangrijkste uit de studie. De overige succesfactoren blijken van minder kritisch belang. Het belang dat we daarom aan deze JUNI

2 Normen en targets regelmatig evalueren en bijstellen Elkaar aanspreken op positieve en negatieve prestaties Borgen ACT PLAN CHECK DO Normen en targets vaststellen Continue verbetering Informatie gebruiken om te verbeteren en innoveren Informatie consequent gebruiken voor analyse en actie Daan van Beek/Passionned Group twee factoren goed invullen, is natuurlijk op zichzelf al heel goed. Maar om echt een prestatiedoorbraak te kunnen bewerkstelligen de vier factoren kunnen gezien worden als een turbomotor onder de motorkap van een snelle bolide zullen de vier factoren aan elkaar moeten worden gerelateerd. Twee thema s vormen de rode draad en kunnen helpen om meer uit de PDCA-cyclus te halen en deze op gang te helpen. In dit eerste artikel sta ik stil bij de kpi s; in het tweede bij de gedachte dat PDCA niet thuishoort bij de staf, maar een lijnverantwoordelijkheid is. Met de IMWR-cyclus als hoogwaardige smeerolie: Inspireren, Mobiliseren, Waarderen en Reflecteren. Figuur 1 De stappen van de PDCA-cyclus specifieke vier factoren kunnen toekennen, is dus fors groter dan een derde. Simpel principe, maar niet eenvoudig Als we kijken naar de PDCA, zien we op het eerste gezicht een simpel principe. In de praktijk blijkt de implementatie ervan echter niet eenvoudig. Uit de studie kan worden afgeleid, dat slechts 7 procent van alle organisaties de vier factoren op elkaar heeft uitgelijnd en daadwerkelijk organisatiebreed heeft geïmplementeerd. Hoe kan het dat er zo weinig bedrijven zijn die de PDCA-succesfactoren integraal toepassen? Er komt heel veel bij kijken, vooral op het vlak van leiderschap, communicatie, gedrag, kpi s en systemen. Een gesloten, niet-prestatiegedreven, interngerichte cultuur kan invoering bemoeilijken. Gekscherend wordt er weleens gesproken over de PDCA-cyclus als een afkorting voor Please Don t Change Anything. Maar het is te gemakkelijk om het direct op cultuur af te wentelen. Bovendien is er vanuit veranderkundig oogpunt al voldoende interessante literatuur over verandering en cultuur beschikbaar gekomen, waaronder de recent uitgebrachte wetenschappelijke publicatie Doorbreek de cirkel. Waar het hier om gaat, zijn zaken die door het management direct controllable zijn of met enige inspanning zouden kunnen zijn. Blijf doen wat u deed, en u krijgt wat u kreeg. Tijd om het roer om te gooien en andere invalshoeken te verkennen dan de vaak bij de PDCA-cyclus gehanteerde, zoals kwaliteitsmanagement, lean of planning control. Vier factoren aan elkaar rijgen Veel organisaties houden rekening met een of twee van de vier factoren. Ze gebruiken bijvoorbeeld informatie consequent voor analyse en actie en spreken elkaar aan op zowel positieve als negatieve prestaties, maar gebruiken informatie niet doelbewust om te verbeteren en te innoveren. Verder evalueren ze de normen niet periodiek. Dat bedrijven een of Kpi s zijn niet financieel Voor de PDCA-cyclus zijn goede indicatoren uitermate belangrijk en zij vormen feitelijk de eerste rode draad om de vier stappen aan elkaar te rijgen: bij het normeren (plan) en het evalueren en bijstellen van de normen (act), de analyse en actie (do) en het praten over de cijfers (check). Uit de studie blijkt overigens dat niet de indicatoren zelf, hoe hoog hun kwaliteit ook mag zijn, zorgen voor succes en een betere performance, maar de mate waarin deze in alle vier de stappen met dezelfde definitie worden gebruikt. Voorts blijkt focus op enkele indicatoren van groot belang: minder meten is meer weten. Maar om wat voor indicatoren gaat het dan? Soms hebben organisaties honderden kpi s. Een middelgroot Blijf doen wat u deed, en u krijgt wat u kreeg handelsbedrijf benoemde er meer dan duizend (het project werd Doelpunt genoemd). Met zo veel kpi s is het echter erg lastig scoren. Vergelijk het met een voetbalelftal. Een goede coach zal er niet over peinzen om elf spelers als spits op te stellen, als hij weet dat er eigenlijk maar een paar goede spitsen bij zitten. Dit is niet alleen veel te duur, maar de kans op succes is ook nog eens bijzonder klein, omdat de slechte spitsen de goede in de weg lopen (het dashboard is te vol). Bovendien worden de meest essentiële spelers niet opgesteld: de middenvelders. Verschillende soorten indicatoren Het is dus verstandig om duidelijk te krijgen welke soorten (prestatie-)indicatoren er zijn (Parmenter 2010; La Grauw 2008). Daarom hier eerst een opsomming van de soorten indicatoren, met een beschrijving: ~ kritische resultaatindicatoren (kri s): dit zijn indicatoren die op een breed resultaatgebied de score tonen die het resultaat is van meerdere acties, bijvoorbeeld de winstgevendheid van een bedrijf, klanttevredenheid of het ziekteverzuim; 28 JUNI 2011

3 ~ prestatie-indicatoren (pi s): deze indicatoren vertellen ons wat we moeten doen op één heel specifiek resultaatgebied. Ze zijn niet heel kritisch voor het bereiken van de uitvoering van de bedrijfsstrategie. Voorbeelden zijn: winstgevendheid van de top 10-klanten en procentuele groei in een bepaalde regio van de omzet; Een slechte score op een kpi, kan een cascade aan ellende veroorzaken ~ indicatoren (ind): dit zijn meetpunten waarop het resultaat van een enkele actie zichtbaar wordt. Zij kunnen onderdeel zijn van kri s, pi s of kpi s, maar zijn nauwelijks kritisch voor het bereiken van een betere performance. Voorbeelden hiervan zijn: aantal nieuwe klanten, bruto-omzet, aantal verloren klanten, aantal orders, enzovoort. ~ kritische prestatie-indicatoren (kpi s): dit zijn indicatoren die de score weergeven op één actie of activiteit. Ze zijn direct gekoppeld aan strategische doelstellingen en verbetering hiervan kan de totale performance dramatisch verbeteren op meerdere prestatiegebieden, bijvoorbeeld het aantal minuten dat een vliegtuig te laat aankomt en het percentage nee-verkopen. Bij vliegmaatschappijen is het uiterst belangrijk dat vliegtuigen op tijd aankomen. Arriveren ze te laat, dan heeft dat effect op meerdere prestatiegebieden: klanten zijn ontevreden omdat ze aansluiting missen met andere vluchten, de bagageafhandeling en de catering lopen in de war, het vliegveld kan een sanctie opleggen, enzovoort. Kortom: een slechte score op een kpi, kan een cascade aan ellende veroorzaken. Naar een compleet elftal Om terug te keren naar de vergelijking met een voetbalelftal, zijn de kpi s in werkelijkheid de middenvelders. Zij hebben zowel een verdedigende als een aanvallende taak, verbinden spelers op de eigen helft met die op de helft van de tegenstander en kunnen druk uitoefenen. Kortom: ze zijn zeer kritisch op meerdere resultaatgebieden: op de helft van de tegenstander, op de eigen helft en bij de organisatie van het middenveld. Ze moeten zorgen voor goede passes naar de spitsen (kri s), zodat die kunnen scoren. De prestatie-indicatoren (pi s) zijn de verdedigers en de doelman. Zij bewaken min of meer de stand. De coach, de technische staf en supporters vormen de indicatoren (ind); zij vormen de niet-kritische massa. Toets op echtheid kpi Bij het bepalen van de doelstellingen en de normering ervan zullen we ons vooral en in eerste instantie moeten richten op het achterhalen van de belangrijkste kpi s. Elke organisatie heeft Daan van Beek/Passionned Group Verdedigers Spitsen Middenvelder Supporters Figuur 2 Kpi s vergeleken met een voetbalelftal JUNI

4 er hiervan maar enkele in huis, en mede daarom zijn ze niet gemakkelijk te vinden. Om te toetsen of iets een echte kpi is, is het zinvol om de vragen uit figuur 3 als leidraad te gebruiken. Daarnaast kunnen we kpi s in generieke zin herkennen aan gemiste kansen zoals bij de indicator aantal nee-verkopen of wanneer de score hierop verslechtert en veel rework veroorzaakt. Zaken moeten weer worden rechtgezet, zoals bij een vliegtuig dat (veel) te laat op de plaats van bestemming arriveert. Een van de vragen in figuur 3 is of een indicator dagelijks meetbaar is. Dit is in principe relatief en afhankelijk van het aantal transacties dat door een proces loopt. Het idee: als de indicator slechts wekelijks, maandelijks of eenmaal per jaar meetbaar is, heeft u waarschijnlijk niet met een kpi te maken. Elke dag spinazie Het idee dat kpi s per definitie niet-financieel kunnen zijn, stuit sommige mensen tegen de borst. Wie is niet gewend om te kijken naar omzet, winstgevendheid, nettomarge, kosten of budget? Gezegd moet worden dat het natuurlijk niet verboden is om naar dergelijke financiële output-indicatoren te kijken, zolang er het bewustzijn maar is dat kpi s veel eerder in het voortbrengingsproces en daarmee ook in de buitenwereld problemen aan het licht kunnen brengen. Sturen op wat er gebeurt in het (keten)proces zelf versus sturen op het resultaat van een proces is een groot verschil. Een bekende verffabrikant stuurde louter op omzet en marktaandeel. Er waren duidelijke targets aan gekoppeld, inclusief beloning. Na een grondige analyse van de indicatoren, die toonden wat er in de processen zelf gebeurde, bleek dat hoe meer marktaandeel het bedrijf veroverde, des te hoger het verlies per liter geproduceerde verf werd. De directie wilde deze informatie niet bespreken en bleef doorgaan op de ingeslagen weg, met als gevolg dat het bedrijf twee jaar nadien in zwaar weer kwam te verkeren. Wie is niet gewend om te kijken naar omzet, winstgevendheid, nettomarge, kosten of budget? Een GGZ-instelling investeerde honderdduizenden euro s in een business-intelligence-systeem. De eerste kpi die werd gebouwd en in gebruik werd genomen was kosten. Bij het opmaken van de jaarrekening over 2010 bleek er een verlies te zijn van bijna vijf miljoen euro. Oorzaak: er stonden te veel en te vaak bedden leeg (interngerichte kpi), doordat onder andere de wachtlijsten opgedroogd waren (externgerichte kpi). PI KRI KRI Figuur 3 Het toetsten van een kpi op echtheid X Core performance metrics often fail to register trouble on the horizon, schrijven onderzoekers van Harvard Business School in het artikel When Growth Stalls (Olson e.a. 2008). Dit lijkt in tegenstelling met het voorgaande, maar zij bedoelden dat de door bedrijven gebruikte core metrics juist geen core metrics (kpi s) zijn. Both Compaq and Philip Morris failed to respond to signs of trouble {...} because they relied on performance metrics designed around generous margins. Het louter sturen op indicatoren als omzet, kosten of marge (output) is hetzelfde als elke dag spinazie eten. Je lijkt daarmee sterk(er) te staan wanneer je jaren achtereen goede resultaten boekt, maar de eentonigheid in de output stuurvariabelen maakt doorgaans blind voor waar het echt om gaat en wat er in de omgeving gebeurt. Samenvatting en conclusie Indicatoren kunnen de verschillende stappen van de PDCA prima met elkaar verbinden. Onder andere door de sterk groeiende populariteit van business-intelligence-platforms is performance-management een flinke stap dichterbij gekomen. Het is daarbij essentieel om ervoor te zorgen dat er onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende soorten indicatoren en dat de definitie eenduidig is: one version of the truth. Kpi s maken daarbij het verschil in alle vier de stappen. Zorg dat deze genormeerd worden, gebruik ze met bijbehorende normen om informatie consequent te analyseren en te koppelen aan actie, met elkaar te praten over de prestaties, evalueer de normen regelmatig en stel ze bij. De nadruk op kpi s brengt meer rust en duidelijkheid aan in de besturing minder meten is meer weten en vereenvoudigt het PDCAproces aanzienlijk. Het verhoogt de kans op een succesvolle implementatie. Uiteraard is hiermee niet gezegd dat alle andere indicatoren nutteloos zouden zijn. Ook die kunnen in be- PI IND KPI 30 JUNI 2011

5 Verdiepingsonderzoek PDCA performance De uitkomsten van de studie naar de intelligentie van organisaties bracht aan het licht dat de PDCA-cyclus van groot belang kan zijn voor een prestatiedoorbraak. In het grote verdiepingsonderzoek naar de welhaast magische PDCA-cyclus, zijn nadere factoren onderzocht. Betekent gebruik ervan inderdaad dat de kwaliteit per definitie omhooggaat en dat de performance van een organisatie verbetert? Worden de PDCA-cyclus en andere verbetermethodieken doelbewust toegepast? Draagt dit model substantieel bij aan het realiseren van de doelstellingen van de organisatie? Hoe zit het met het gedrag en de cultuur? In welke branches is de PDCA-cyclus het meest succesvol? Wat zijn de meest kritische succesfactoren bij de invoering? Hoe leggen organisaties de verbinding tussen kwaliteit, processen, kpi s en gedrag? Het onderzoek PDCA performance probeert onder meer antwoorden te vinden op die vragen, om uiteindelijk te zorgen voor meer inzichten en kennis over verbetermethodieken en kwaliteitscirkels, vooral in relatie tot de performance van organisaties. De onderzoekers delen de resultaten graag met u, in de vorm van een persoonlijke terugkoppeling op de situatie binnen uw bedrijf. Telt uw organisatie meer dan honderd medewerkers, dan ontvangt u bij deelname aan het onderzoek het onderzoeksrapport gratis. Interesse om deel te nemen? Surf naar en klik op Survey PDCA performance. paalde gevallen heel zinvol zijn, echter kritisch voor een betere performance zijn ze sec genomen nauwelijks of niet. Daan van Beek M.Sc. is auteur van diverse managementboeken en partner bij Passionned Group: Organisaties slimmer laten werken. De in dit artikel besproken studie is uitgevoerd door het onderzoeks- en adviesbureau Passionned Group. Literatuur ~ D. van Beek (2010), De intelligente organisatie, 3e druk, Tutein Nolthenius. ~ G. La Grauw (2008), The Logical Organization: A Strategic Guide to Driving Corporate Performance Using Business Intelligence, Electrosmart. ~ M.S. Olson, D van Bever en S. Verry (2008), When Growth Stalls, Harvard Business Press. ~ D. Parmenter (2010), Key Performance Indicators, 2e druk, Wiley. JUNI

Performance- en dashboardmanagement

Performance- en dashboardmanagement Sales Management Association Performance- en dashboardmanagement SMA Whitepaper Derk Ederveen, www.skribo.nl 19 augustus 2010 Inhoud 1. Eind en begin... 4 Wat willen we bereiken?... 4 Nieuwe strategie?

Nadere informatie

Integraal Performance Management

Integraal Performance Management ebook Integraal Performance Management Een bewezen aanpak voor prestatieverbetering Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. ipm is volledig 7 3. ipm een integrale aanpak in vijf fases 14 4. Fase 1:

Nadere informatie

Interne Beheersing: in control of in de krant?

Interne Beheersing: in control of in de krant? Interne Beheersing: in control of in de krant? beschouwing over een crisis Jim Emanuels Interne Beheersing: in control of in de krant? beschouwing over een crisis Rede uitgesproken bij de aanvaarding

Nadere informatie

RibbonWood Consultancy

RibbonWood Consultancy RibbonWood. Implementeert. RibbonWood Consultancy - 10 Stappen Voor Succesvol Veranderen When you start looking at a problem and it seems really simple, you don t really under- stand the complexity of

Nadere informatie

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3 www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.600 mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen en drie verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

ISO 31000 stimuleert integraal risicomanagement

ISO 31000 stimuleert integraal risicomanagement TPC public control integraal risicomanagement norm ISO 31000 verankering implementatie ISO 31000 stimuleert integraal risicomanagement Het voor integraal risicomanagement vaak gebruikte COSO-model biedt

Nadere informatie

Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project

Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project Een onderzoek naar de inrichting van kwaliteitsmanagement: de kansen van kritische succesfactoren in het software

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Als gevolg van de toenemende nadruk op kostenreductie en waardecreatie en de ontwikkeling

Als gevolg van de toenemende nadruk op kostenreductie en waardecreatie en de ontwikkeling 70 PROCENT VAN DE IMPLEMENTATIES MISLUKT Meer rendement uit prestatiemanagement Als gevolg van de toenemende nadruk op kostenreductie en waardecreatie en de ontwikkeling naar centralisatie van financiële

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

Effectief leiderschap in de Nederlandse gezondheidszorg Een kwestie van hard werken

Effectief leiderschap in de Nederlandse gezondheidszorg Een kwestie van hard werken Effectief leiderschap in de Nederlandse gezondheidszorg Een kwestie van hard werken Auteurs Hilda Barnhoorn Hanneke Vrielink Studiebegeleider Jan Moen MBHA, 2012 voor Marry, zonder jou is alles anders

Nadere informatie

Een literatuuronderzoek naar nieuwe bevindingen op het gebied van kwaliteit en diversiteit

Een literatuuronderzoek naar nieuwe bevindingen op het gebied van kwaliteit en diversiteit Diversiteit en kwaliteit Een literatuuronderzoek naar nieuwe bevindingen op het gebied van kwaliteit en diversiteit In opdracht van NSvP Annemieke van Beek Wilma Henderikse Anneke van Doorne-Huiskes VanDoorneHuiskes

Nadere informatie

Persoonlijk Leiderschap De kracht van het IK

Persoonlijk Leiderschap De kracht van het IK Hand-out behorende bij de training Persoonlijk Leiderschap De kracht van het IK Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. Strijp-S, Videolab 3.038 WTC Amsterdam Torenallee 20 Toren C, level 14 5617 BC

Nadere informatie

VAN DATA NAAR KENNIS INFORMATIEVOORZIENING OP MAAT 7 GOUDEN TIPS. Team Hampshire. Big Data VAN BUZZWORD TOT PEILER VAN WAARDECREATIE.

VAN DATA NAAR KENNIS INFORMATIEVOORZIENING OP MAAT 7 GOUDEN TIPS. Team Hampshire. Big Data VAN BUZZWORD TOT PEILER VAN WAARDECREATIE. #1 / APRIL 2012 / FM.NL Team Hampshire Hospitality: INFORMATIEVOORZIENING OP MAAT Big Data VAN BUZZWORD TOT PEILER VAN WAARDECREATIE Performance Management 7 GOUDEN TIPS VAN DATA NAAR KENNIS Getting to

Nadere informatie

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching Coachen met een dubbel doel Handleiding voor positieve coaching Hockey Club Houten 1 Voorwoord Hoe krijgen we onze jeugd 1 zover dat ze met plezier het beste uit zichzelf halen? Het belang van goede coaches

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie

Risico is goed voor Informatie- en Applicatiemanagement omdat alle winstgevende business het gevolg is van berekend risico.

Risico is goed voor Informatie- en Applicatiemanagement omdat alle winstgevende business het gevolg is van berekend risico. Risico is goed voor Informatie- en Applicatiemanagement omdat alle winstgevende business het gevolg is van berekend risico. SABSA, BiSL en ASL Door: Jeroen van Esch en Jeroen Simons, Management consultants

Nadere informatie

Balanced Scorecard en Entrepreneurial Orientation, toekomst voor het MKB?

Balanced Scorecard en Entrepreneurial Orientation, toekomst voor het MKB? vrije universiteit amsterdam Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Opleiding: Bedrijfswetenschappen Fase: Bachelor Balanced Scorecard en Entrepreneurial Orientation, toekomst voor het

Nadere informatie

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland.

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Voorwoord Door Prof. dr. J.G.M. Frijns, Voorzitter Monitoring Commissie Corporate Goverance Code

Nadere informatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Erik Lammers en Dennis Hendriks, beiden Business Consultant bij HC&H Procesmanagement Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Onnodige complexiteit van processen leidt tot extra kosten, extra tijd

Nadere informatie

Eerst kiezen, dan delen. Sturen met zorg. Financieel management in samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Eerst kiezen, dan delen. Sturen met zorg. Financieel management in samenwerkingsverbanden passend onderwijs Eerst kiezen, dan delen Sturen met zorg Financieel management in samenwerkingsverbanden passend onderwijs Sturen met zorg Financieel management in samenwerkingsverbanden passend onderwijs 2 sturen met

Nadere informatie

risicomanagement 2.0

risicomanagement 2.0 risicomanagement 2.0 uw nieuwe keurmerk in de kwaliteitsketen expect the unexpected 1 management summary voorwoord hoofdstuk 1 inleiding onderzoeksopzet hoofdstuk 2 analyse van de enquête hoofdstuk 3 conclusies

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Op weg. naar goed management. Basisboek bij het project Eerst kiezen, dan delen. Routekaart. naar goed financieel management. 2.

Op weg. naar goed management. Basisboek bij het project Eerst kiezen, dan delen. Routekaart. naar goed financieel management. 2. Hoe gaat men binnen de organisatie het gesprek aan over deze evaluatie? Naar wie verantwoordt de organisatie zich over de geleverde kwaliteit en opbrengsten? Welke consequenties heeft dit voor afspraken

Nadere informatie

Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling PO/VO BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT

Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling PO/VO BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO/VO Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling Hessel de Boer Zeger van Hoffen Gert Kamphof Tseard Veenstra Josée von Weijhrother Visitatie; een

Nadere informatie

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact Sturen op Antwoord Meten en verbeteren van uw klantcontact 1 Opdrachtgever Overheid heeft Antwoord, namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Algemene Zaken

Nadere informatie

Serie Beheersen van bedrijfsprocessen. De kern van de administratieve organisatie

Serie Beheersen van bedrijfsprocessen. De kern van de administratieve organisatie Serie Beheersen van bedrijfsprocessen De kern van de administratieve organisatie Serie Beheersen van bedrijfsprocessen Beginselen van de administratieve organisatie Beginselen van de financiële administratie

Nadere informatie

Data Governance. White paper. R. van Kerpel. Versie : 1.0. Status : Definitief. Datum : Oktober 2013. Auteur(s) :

Data Governance. White paper. R. van Kerpel. Versie : 1.0. Status : Definitief. Datum : Oktober 2013. Auteur(s) : Data Governance White paper Versie : 1.0 Status : Definitief Datum : Oktober 2013 Auteur(s) : R. van Kerpel Empowering your business 2 INHOUDSOPGAVE 1 DATA IN CIJFERS... 4 2 BELANG VAN DATA... 5 3 STAND

Nadere informatie

Kwaliteit in Kaart. Werkwijze en achtergronden. Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs.

Kwaliteit in Kaart. Werkwijze en achtergronden. Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs. Kwaliteit in Kaart Werkwijze en achtergronden Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs. Peter Theunis Edux onderwijsadviseurs Kwaliteit in Kaart Werkwijze en achtergronden

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie