Beoordelen en Belonen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beoordelen en Belonen"

Transcriptie

1 Beoordelen en Belonen NERF HRM-implementatie augustus 2005

2 NERF-visie op Human Resource Management (HRM) Veel organisaties kiezen ervoor om hun organisatie en de personele inrichting ervan vorm te geven volgens de Human Resource Management (HRM) benadering. Deze benadering gaat er vanuit dat een organisatie het beste presteert als medewerkers de kans krijgen om hun sterke kanten optimaal in te zetten en hun minder sterke eigenschappen kunnen ontwikkelen. Als voornaamste kenmerken van HRM zien wij: de opvatting dat HRM een wezenlijk onderdeel uitmaakt van het strategisch beleid van de organisatie het belang dat toegekend wordt aan de permanente ontwikkeling van de kwaliteiten van de medewerkers als strategische succesfactor de noodzaak om de verschillende HRM-instrumenten onderling beter af te stemmen in relatie tot gestelde doelen de opvatting dat HRM primair een verantwoordelijkheid van de (integraal) manager is de opvatting dat de medewerker nadrukkelijk actief een eigen verantwoordelijkheid draagt voor zijn ontwikkeling. 1

3 1. Beoordelen Beoordelen is één van de HRM-instrumenten die het management van een organisatie ter beschikking staan. Met behulp van dit instrument kan transparant en zo objectief mogelijk een oordeel uitgesproken worden over het functioneren van een medewerker. Op basis hiervan kunnen rechtspositioneleen/of ontwikkelingsbeslissingen worden genomen, waaronder bewuste beloningsbeslissingen. Het beoordelingssysteem wordt gebruikt in de jaargesprekscyclus. Het biedt niet alleen de grondslag voor bewuste beloningsbeslissingen (in plaats van de jaarlijkse periodieke salarisverhoging) maar ook voor beslissingen over bijvoorbeeld ontslag wegens disfunctioneren of de omzetting van een dienstverband voor bepaalde tijd op proef in een dienstverband voor onbepaalde tijd. In het beoordelingsgesprek tussen manager en medewerker wordt zowel de duurzame groei in functioneren als de werkresultaten (op basis van afspraken vastgelegd in een werkplan) van een medewerker beoordeeld. In het kader van de jaargesprekscyclus worden op verschillende momenten, maar vooral tijdens het planningsgesprek, afspraken gemaakt en vastgelegd. Deze afspraken dienen de navolgende elementen te omvatten: 1. te bereiken (werk)resultaten. Deze hebben betrekking op de inhoud van de functie 2. de ontwikkeling van voor de functie benoemde of geldende competenties 3. de daartoe eventueel benodigde middelen en faciliteiten (overige afspraken). Het opstellen, bewaken en evalueren van SMART geformuleerde ontwikkel- en resultaatafspraken biedt voldoende houvast om te komen tot de gewenste transparantie, objectiviteit en herkenbaarheid en acceptatie bij de medewerker. Indien in een organisatie gekozen is voor zelfsturende teams, kan de gesprekscyclus gebruikt worden afgestemd op teamafspraken en teamdeelname. In het beoordelingssysteem wordt enerzijds aandacht geschonken aan de duurzame groei in ontwikkeling van de medewerker op basis van de ontwikkeling van de voor de functie geldende competenties en anderzijds aan diens prestaties. Er is een duidelijke samenhang en verwevenheid tussen deze twee componenten van de beoordeling. Afspraken over de ontwikkeling van de competenties hebben als doel in de toekomst te komen tot duurzaam hogere prestaties. Als het goed is, beïnvloedt de competentieontwikkeling dus de werkresultaten in positieve zin. Daarom zal de ontwikkeling van de competenties achteraf mede worden beoordeeld aan de hand van de daadwerkelijke prestaties en omgekeerd. Het ligt niet voor de hand dat de beoordelingsscores voor de ontwikkeling van de competenties en voor de behaalde resultaten ver uiteen zullen lopen. Beide componenten worden echter wel afzonderlijk beoordeeld. 2. Belonen Door de inbedding van de beoordeling in de jaargesprekscyclus ontstaat er meer helderheid voor de medewerkers ten aanzien van wat er van hen verwacht wordt, en ook hoe het verwachtingspatroon wordt gerelateerd aan beloning. Dit betekent dat er sprake is van een meer resultaatgerichte beloning, waarbij er een directe relatie is tussen planningsafspraken, de beoordeling en de beloning. Met de invoering van een nieuw beloningssysteem vindt vaak bijstelling van het loongebouw plaats. Belangrijkste meerwaarde van een nieuw systeem van Beoordelen en Belonen is het doorbreken van het bij veel organisaties aanwezige automatisme van belonen: dat medewerkers automatisch groeien naar een hogere schaal wanneer zij presteren volgens gemaakte afspraken. Daarvoor in de plaats komt dat de groei in de ontwikkeling voor een belangrijk deel de groei in salaris bepaalt. Dit neemt niet weg dat voor de functie via functiewaardering een functieschaal wordt bepaald. Deze functieschaal vormt de basis voor de feitelijke beloning (op basis van geleverde prestaties en ontwikkeling). Belonen is dus een belangrijk sturingsinstrument van het management. 2

4 Er kunnen twee vormen van beloning worden onderscheiden, namelijk structurele beloning en incidentele beloning. Structurele beloning betreft het vaste inkomen van een medewerker. Incidentele beloning is een eenmalige extra beloning. De structurele beloning heeft als doel het leveren van duurzaam hogere prestaties te belonen. De groei in de ontwikkeling én de geleverde prestaties bepalen daarmee in belangrijke mate het salaris. De incidentele beloning valt uiteen in twee typen beloningen: outputbeloning en inputbeloning. De incidentele outputbeloning heeft als uitgangspunten het motiveren, stimuleren en waarderen van medewerkers om te komen tot incidentele extra werkresultaten of output. Er worden dan inspanningen beloond (incidenteel) die niet in de structurele beloning worden gewaardeerd. Met de medewerker worden in het planningsgesprek ook afspraken gemaakt en vastgelegd over de kwantificeerbare doelstellingen van de incidentele outputbeloning. De incidentele inputbeloning is een beloning voor medewerkers die zich voor bepaalde (niet geplande) activiteiten extra inzetten. Voorbeelden van dit soort activiteiten zijn verkiezingen, een ramp of een groot congres. De beloning bestaat bijvoorbeeld uit cadeau- of theaterbonnen, gratificaties of extra verlof of een bruto bedrag. Deze beloning kan zowel aan individuele medewerkers als aan teams van medewerkers worden toegekend. In tegenstelling tot de structurele beloning en de incidentele outputbeloning is deze beloningsvorm niet gekoppeld aan de personele jaarcyclus. 3. Randvoorwaarden Voor een succesvolle implementatie van een gekoppeld beoordelings- en beloningssysteem gelden de volgende randvoorwaarden: de expertise (kennis en vaardigheden) van het management moet voldoende zijn om de juiste rol te kunnen vervullen (opleiding en training) de manager moet de beslissingsbevoegdheid hebben om te kunnen beoordelen en belonen (mandaatstatuut dient hierop te zijn aangepast) 3

5 sturen op geld is een voorwaarde voor het optimaliseren van de verantwoordelijkheid van de manager het systeem, de regeling en de uitvoeringsrichtlijnen ten aanzien van beoordelen en belonen moeten duidelijk zijn voor alle betrokkenen (informatievoorziening) de afdeling P&O moet voldoende geëquipeerd zijn om de noodzakelijke ondersteuning van de manager te verlenen het invoeringsproces moet helder en transparant zijn (communicatieplan) het invoeringsproces moet geëvalueerd worden de voortgang/toepassing moet worden gemonitord de timing van de personele plancyclus van de organisatie moet afgestemd worden op de algemene plancyclus. 4

NERF HRM-implementatie augustus 2005

NERF HRM-implementatie augustus 2005 Jaargesprekscyclus NERF HRM-implementatie augustus 2005 NERF-visie op Human Resource Management (HRM) Veel organisaties kiezen ervoor om hun organisatie en de personele inrichting ervan vorm te geven volgens

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland. Nr. 102 12 juni 2015 Regeling Jaargesprekkken RUD Zeeland Het Algemeen Bestuur van

Nadere informatie

NOTITIE BEOORDELINGS- EN BELONINGSBELEID GEMEENTE OLDAMBT

NOTITIE BEOORDELINGS- EN BELONINGSBELEID GEMEENTE OLDAMBT NOTITIE BEOORDELINGS- EN BELONINGSBELEID GEMEENTE OLDAMBT 1 INHOUDSOPGAVE blz. Hoofdstuk 1 Inleiding 3 1.1 Competentiemanagement 3 1.2 Achtergrond 3 1.3 Resultaatgerichte afspraken (RGA s) 4 1.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Hoe beoordeel je een beoordelingssysteem? een brochure over de ins en outs van beoordeling

Hoe beoordeel je een beoordelingssysteem? een brochure over de ins en outs van beoordeling Hoe beoordeel je een beoordelingssysteem? een brochure over de ins en outs van beoordeling Inhoudsopgave Waarom een brochure over beoordelen? 1. De brochure in vogelvlucht. 5 2. Beoordelen: waarom, wie,

Nadere informatie

Competentiemanagement

Competentiemanagement Competentiemanagement De schakel tussen kwaliteiten van medewerkers en doelstellingen van de organisatie S.P.G. Hendriks 02-05-2012 Hogeschool NCOI HBO personeelsmanagement Eindopdracht Voorwoord Twee

Nadere informatie

Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek. Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat

Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek. Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat Voorwoord De VU hecht groot belang aan open werkverhoudingen, waarin leidinggevenden en medewerkers elkaar respectvol

Nadere informatie

broadbanding FNV Bondgenoten over beloning Informatieblad nummer 8

broadbanding FNV Bondgenoten over beloning Informatieblad nummer 8 broadbanding FNV Bondgenoten over beloning Informatieblad nummer 8 FNV BONDGENOTEN OVER BELONING De Adviesgroep van FNV Bondgenoten heeft onder de titel FNV Bondgenoten over beloning een reeks informatiebladen

Nadere informatie

Prestatiebeloning/Resultaat. FNV Bondgenoten over beloning Informatieblad nummer 4

Prestatiebeloning/Resultaat. FNV Bondgenoten over beloning Informatieblad nummer 4 Prestatiebeloning/Resultaat Afhankelijke Beloning (RAB) FNV Bondgenoten over beloning Informatieblad nummer 4 FNV BONDGENOTEN OVER BELONING De Adviesgroep van FNV Bondgenoten heeft onder de titel FNV Bondgenoten

Nadere informatie

Competentiemanagement

Competentiemanagement Inleiding Ervaring is niet wat ons overkomt. Het is wat wij doen met wat ons overkomt 1 Bedrijven zetten elkaar steeds meer onder druk om nog scherper op tijd te leveren. Om meer variaties in producten

Nadere informatie

BRANDWEER Onderwijsraad

BRANDWEER Onderwijsraad 1 BRANDWEER Onderwijsraad Aan: Onderwerp: VNG, werkgroep Brandweer en Veiligheidsberaad pre-advies vakbekwaam blijven. Toelichting en uitgangspunten De Brandweeronderwijsraad heeft in december 2010 besloten

Nadere informatie

Functioneren aan de UvA

Functioneren aan de UvA Functioneren aan de UvA Vastgesteld bij besluit van het college van bestuur van 1 maart 2001, zoals gewijzigd bij besluit van het college van bestuur van 10 januari 2006 INHOUD Functioneren aan de UvA...

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Inhoudsopgave MANAGEMENT SUMMARY 3 1. INLEIDING 4 Wat is het doel? 2. KADER 6 2.1 Opleiden op strategisch niveau 3. STRATEGISCH BELEID 7 3.1 Integraal management 3.2 Klantgerichtheid

Nadere informatie

Kritische succesfactoren bij de invoering van competentiemanagement binnen de bedrijfsmatig onroerendgoed consultancy

Kritische succesfactoren bij de invoering van competentiemanagement binnen de bedrijfsmatig onroerendgoed consultancy Kritische succesfactoren bij de invoering van competentiemanagement binnen de bedrijfsmatig onroerendgoed consultancy Achternaam, voornaam: Sturkenboom, Hans W.A. Studentnummer: 850003692 Studierichting,

Nadere informatie

BELONEN MET VISIE 157

BELONEN MET VISIE 157 BELONEN MET VISIE 157 Betreft dat het niveau van een bedrijfstak of een zeer grote onderneming, dan zullen de ATV-bepalingen meestal bestaan uit kaderafspraken die in de afzonderlijke bedrijven of concern-onderdelen

Nadere informatie

Functiemix in VO. Verschil maken: durven en kunnen!

Functiemix in VO. Verschil maken: durven en kunnen! Functiemix in VO Verschil maken: durven en kunnen! Colofon Ten behoeve van de leesbaarheid, is in deze publicatie in veel gevallen bij de verwijzing naar personen gekozen voor het gebruik van hij. Het

Nadere informatie

Van moeten naar willen

Van moeten naar willen Van moeten naar willen Sturen op en belonen van resultaat én gedrag Gérard Hendriks Tammo Hoogakker Peter Loozen Provincie Gelderland doorbreekt het automatisme van periodieke salarisverhogingen; een cultuurschok.

Nadere informatie

Effectief leidinggeven in de praktijk

Effectief leidinggeven in de praktijk j2 Effectief leidinggeven in de praktijk j 21 Nut en noodzaak In de praktijk, waarbij de assistent en de apotheker de hele dag samen in de apotheek doorbrengen kan een bijzondere dynamiek ontstaan Deze

Nadere informatie

In gesprek. Over resultaat en ontwikkeling. Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken.

In gesprek. Over resultaat en ontwikkeling. Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. In gesprek Over resultaat en ontwikkeling Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. 2008 Universiteit Leiden en Eric den Heijer training, coaching, advies Aan deze brochure kunt u geen rechten

Nadere informatie

Mensenwerk Strategisch HR plan 2010-2014. besluit CvB 12 september 11

Mensenwerk Strategisch HR plan 2010-2014. besluit CvB 12 september 11 Mensenwerk Strategisch HR plan 2010-2014 besluit CvB 12 september 11 Mensenwerk Het strategisch HR plan van BOOR heet Mensenwerk. Die titel is niet zomaar gekozen. Het succes van BOOR in het maximaal ontwikkelen

Nadere informatie

Whitepaper. Haal meer uit uw HRM-dienstverlening en toon uw toegevoegde waarde aan!

Whitepaper. Haal meer uit uw HRM-dienstverlening en toon uw toegevoegde waarde aan! Whitepaper Haal meer uit uw HRM-dienstverlening en toon uw toegevoegde waarde aan! Inleiding Wanneer binnen organisaties steeds meer gefocust wordt op kostenposten en investeringen, zoals nu in tijden

Nadere informatie

Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING. van de gemeente WAALRE. Hoofdrapport

Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING. van de gemeente WAALRE. Hoofdrapport Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING van de gemeente WAALRE Hoofdrapport Rekenkamercommissie Waalre Waalre, januari 2007 Inhoudsopgave Hoofdrapport Woord vooraf Management samenvatting 1. Inleiding 1.1.

Nadere informatie

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Inhoud Actie-overzicht bij plan van aanpak HRM 5 1. Inleiding 7 2. Visie 9 3. Positionering en verdere professionalisering unit HRM 11 3.1 Positionering HRM 11 3.2

Nadere informatie

Professionaliseringsplan Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Provincie Utrecht

Professionaliseringsplan Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Provincie Utrecht PS2005ZCW09 BIJLAGE2 Professionaliseringsplan Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Provincie Utrecht 23 augustus 2005 Houten/Utrecht, Mr. A. Roorda Inhoud 1. Samenvatting 2. Inleiding 3. Het CMO

Nadere informatie

Rampen- en Crisisbestrijding: Wat en wie moeten we trainen

Rampen- en Crisisbestrijding: Wat en wie moeten we trainen Kenmerken van rampen- en crisisbestrijding Crisissen of rampen hebben een aantal gedeelde kenmerken die van grote invloed zijn op de wijze waarop ze bestreden worden en die tevens de voorbereiding erop

Nadere informatie

Personeelsmonitor. Beoordelen en belonen

Personeelsmonitor. Beoordelen en belonen Personeelsmonitor Provincies 2006 Beoordelen en belonen 2 Voorwoord Na 14 jaar te zijn verschenen onder de naam IWV-enquête is de naam van deze rapportage dit jaar veranderd in Personeelsmonitor Provincies.

Nadere informatie

Beloningsbeleid MN Versie: 4 Datum: 1 september 2015

Beloningsbeleid MN Versie: 4 Datum: 1 september 2015 Beloningsbeleid MN Versie: 4 Datum: 1 september 2015 Inhoudsopgave 1 BELEID... 3 1.1 De context van het arbeidsvoorwaardenbeleid... 3 1.2 Beloningsfilosofie... 4 1.3 Beloningsuitgangspunten... 5 1.4 Beloningsbeleid

Nadere informatie

Information Capability Engineering

Information Capability Engineering Information Capability Engineering Paul Mantelaers en Marcel Spruit Het vakgebied beheer is door Maarten Looijen in Nederland op de kaart gezet. Bij diverse gelegenheden hebben wij de kans gehad om met

Nadere informatie

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V.

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V. Doelgerichte praktische cursussen Coachend leidinggeven W I L L E M S E N tel/fax: e-mail: Deze syllabus is een uitgave van W I L L E M S E N Managementondersteuning BV tel.: e-mail: Doetinchem, februari

Nadere informatie

Meten is leren: Hoe eff

Meten is leren: Hoe eff Meten is leren: Hoe eff De kwaliteit van uw werkgeverschap in De ziekenhuiswereld kent van oudsher een goed ontwikkeld HR-instrumentarium. Opleidingsmogelijkheden zijn voorhanden, de cao is veelomvattend,

Nadere informatie