Opgaven - De intelligente organisatie 3 e editie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opgaven - De intelligente organisatie 3 e editie"

Transcriptie

1 Opgaven hoofdstuk 1 1. Benoem het voornaamste voordeel van BI voor organisaties. 2. Uit welke processen bestaan de grote en kleine BI cyclus? 3. Wat is het verschil tussen contextuele en transactionele informatie? 4. Beredeneer en leg uit waarom besluitvorming dikwijls niet zonder externe informatie kan. 5. Noem ten minste vier belangrijke ontwikkelingen in de samenleving en economie die er impliciet voor zorgen dat BI belangrijker wordt en leg uit waarom. 6. Geef een voorbeeld waaruit blijkt dat prestatieverbetering met BI mogelijk is. 7. Noem vier redenen waarom BI van belang kan zijn voor de kenniswerker of de manager in de organisatie. 8. Waarom is het moeilijk om het rendement van BI vooraf te berekenen?

2 Opgaven hoofdstuk 2 1. Benoem de vier ambitieniveaus van BI en noem daarvan enkele kenmerken. 2. Een organisatie kan nieuwe producten en diensten aanbieden en toch niet op ambitieniveau vier zitten. Wat kan er dan bijvoorbeeld mis gaan? 3. Benoem de drie belangrijkste kenmerken uit de definitie van de intelligente organisatie en leg de relatie met het menselijk lichaam. 4. Op wat voor manieren kan een organisme aangepast gedrag vertonen? 5. Noem de twee belangrijkste effecten die BI heeft op de organisatiestructuur en leg uit hoe dat komt. 6. Welk type manager zal het meeste weerstand vertonen tegen BI en waarom? 7. Leg uit waarom het belangrijk is om eerst te starten met het verbeteren van de sensitiviteit van de organisatie. 8. Wat is naast het aanbieden van informatie laag in de organisatie een belangrijke voorwaarde voor het afplatten van de organisatie?

3 Opgaven hoofdstuk 3 1. Welke aanpakken kunnen we kiezen om de informatiebehoefte van de organisatie in kaart te brengen en noem enkele kenmerken per aanpak. 2. Wat zijn kritieke succesfactoren en welke rol kunnen die spelen bij het formuleren van de informatiebehoefte? 3. Wat is het verschil tussen de kritieke succesfactoren uit de strategiekaart en de strategieën van een organisatie? 4. Noem ten minste twee extra mogelijkheden die een strategiekaart een organisatie biedt? 5. Beschrijf het verschil tussen een PI en KPI. 6. Wat moeten we nog meer doen naast het definiëren van indicatoren om een compleet besturingsmodel te maken? 7. Op welke punten dient informatie samenhang te vertonen en wat is het belang daarbij? 8. Hoe komt het dat men denkt dat het creëren van één versie van de waarheid onmogelijk is? 9. Waar moeten we op letten als we indicatoren normeren? 10. Waarom is het zo belangrijk om verbanden aan te brengen tussen indicatoren?

4 Opgaven hoofdstuk 4 1. Teken de grote BI cyclus en de vijftien stappen van de kleine BI cyclus, en geef eventueel aan waar in uw eigen organisatie de belangrijkste bottlenecks zitten. 2. Wat kan als de belangrijkste doelstelling worden opgevat van de eerste vijf stappen uit de kleine BI cyclus? 3. Wat houdt de stap interpreteren precies in? Waar gaat het hier om? 4. Geef enkele voorbeelden van fouten en drogbeelden die tijdens het internalisatieproces een rol spelen. 5. Beschrijf de processoren van de intelligente organisatie en geef hun typisch informatie gebruik aan. 6. Wat is het belang van dat de processoren gebruik maken van één en hetzelfde systeem? 7. Welke regel kunnen we toepassen om de verversingsgraad van rapportages optimaal in te stellen.

5 Opgaven hoofdstuk 5 1. Wanneer en waarom dient een organisatie te streven naar adaptiviteit? 2. Het principe van minimale koppeling en maximale samenhang gaat in op de mate van afhankelijkheid tussen effectoren in een organisatie. Wat kunnen we precies met dat principe bereiken? 3. Wie en wat vormen het startpunt voor adaptiviteit? 4. Wat is de generieke functie van een organisatie? 5. Beschrijf de vier stappen van het procedé om te komen tot effectoren en geef per stap een voorbeeld. 6. Waarom kan een datawarehouse de weg vrij maken voor het kantelen van de organisatie? 7. Welke technologieën ondersteunen het kantelen van de organisatie. 8. Door wie en wat komt het dat we onze organisatie moeten kantelen. 9. Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de sociale infrastructuur van de adaptieve organisatie? 10. Beschrijf in eigen woorden en in detail wat het verband is tussen de PDCA cyclus en BI? 11. Waarom zou het belangrijk zijn om tijdens BI trajecten veel aandacht te besteden aan gedrags- en cultuuraspecten? 12. Noem enkele tegenkrachten die bij veranderingstrajecten een rol spelen en bedenk wat BI daaraan kan bijdragen om die op te heffen.

6 Opgaven hoofdstuk 6 Architectuur 1. Bedenk waarom het werken onder architectuur noodzakelijk is voor het creëren van een intelligente organisatie. 2. Benoem de drie hoofdpijlers van de ideale architectuur van de intelligente organisatie. 3. Beschrijf ten minste drie basisprincipes die over de architectuur regeren. 4. Wat is het belangrijkste voordeel van het hanteren van de basisprincipes? Datawarehouse en ETL 5. Waarom is het niet erg dat sommige gegevens in het datawarehouse meerdere keren worden opgeslagen? 6. Wat is Changed Data Capture (CDC) en wat is daar het voordeel van? 7. Waar staan de letters ETL voor? 8. Beschrijf enkele voordelen een sterschema. 9. Wat is belangrijk in relatie tot de BI cyclus te realiseren wanneer we in het datawarehouse gaan controleren op gegevenskwaliteit? 10. Wat is het voordeel van een datawarehouse bus? 11. Wanneer hebben we datamarts of kubussen nodig? 12. Waarom dienen we zowel in het Central Datawarehouse (CDW) als in de datamarts gebruik te maken van (dezelfde) sterschema s? Portal 13. Beschrijf de twee hoofdonderdelen van een portal. 14. Een portal ondersteunt alle processen van de BI cyclus. Welke technologieën spelen daarbij een belangrijke rol? Meta data 15. Meta data is informatie over data. Welke rol speelt het bij de ontwikkeling van een datawarehouse? 16. Wat zijn de belangrijkste functies van een meta data repository? 17. Benoem de vijf ambitieniveaus van meta data en geef de relatie aan met de grote BI cyclus.

7 Opgaven hoofdstuk 7 1. Welk instrumenten spelen een belangrijke rol bij het ontdekken van problemen en verbanden in de bedrijfsvoering? Deze instrumenten spelen ook een rol in een andere fase van het besluitvormingsproces. Welke is dat? 2. Welk instrument is het meest geschikt om het waarom van problemen te achterhalen? 3. Wat is de allereerste stap die genomen moet worden wanneer we aan de slag gaan met data mining? 4. Waartoe dienen visualisaties zoals grafieken of metaforen? En wat is het gevaar daarbij? 5. Positioneer de verschillende BI toepassingen op de driehoek van Treacy en Wiersema en geef aan waarom de informatiebehoefte en BI toepassingen daarvan afhankelijk zijn. 6. Waarom is het zo belangrijk om het besturingsmodel bij CPM toepassingen te onderhouden? Met andere woorden wat is het gevaar als we het niet doen? 7. Wat is het belangrijkste doel van Competitive Intelligence (CI) en waarom is dat zo belangrijk? 8. Noem ten minste drie voordelen van Customer Analytics toepassingen? 9. In welke situatie zijn Business Activity Monitoring toepassingen nodig? En welke component binnen de datawarehouse architectuur moeten we daarvoor in stelling brengen? 10. Beschrijf het belangrijkste voordeel van BI voor de supply chain toepassingen.

8 Opgaven hoofdstuk 8 1. Noem ten minste vier belangrijke punten waarvan BI projecten zich onderscheiden van traditionele systeemontwikkelingsprojecten. 2. Wat is het specifieke gevaar bij BI projecten die niet ingestoken worden vanuit de bedrijfsvoering? 3. Welke activiteiten worden uitgevoerd tijdens de blauwdrukfase? 4. Waarom en voor wie zou de fase bewustwording belangrijk zijn? 5. Hoe groot uitgedrukt in een percentage moet ongeveer de scope zijn van het eerste BI project om het tot een succes te maken? En waarom? 6. Waarom is het belangrijk om een data quality audit uit te voeren? 7. Noem ten minste vier aspecten die van belang zijn om tijdens een proof-of-concept van BI software te onderzoeken? 8. Het testen van een BI systeem kan een opwindende en langdurige bezigheid zijn. Hoe komt dat? 9. Waarom heeft het eigenlijk geen zin om tijdens planvorming lang stil te staan bij de inbedding en veranderingen in de organisatie? 10. Benoem ten minste vier obstakels en risico s van BI projecten, verdeeld over de drie categorieën. 11. De kritische succesfactoren van BI hebben vooral te maken met: 1. Techniek 2. Gedragscompetenties en cultuur 3. De juistheid van informatie 4. Het hebben van goede KPI s. Omcirkel het juiste antwoord. 12. Waarom wordt de projectmanager ook wel bruggenbouwer genoemd? 13. Waarom is er een sponsor nodig op directieniveau? 14. Wie maakt doorgaans de (complexere) rapportages en analyses?

9 Opgaven hoofdstuk 9 1. Wat wordt bedoeld met de landkaart en het kompas en hoe verhouden deze zich in grote lijnen tot elkaar? 2. Geef ten minste één voorbeeld waaruit blijkt dat de verschillende dimensies van de ambitieniveaus niet te veel met elkaar uit de pas kunnen lopen. 3. Hoe kan de omgeving van de organisatie worden gekenschetst bij het ambitieniveau innoveren? 4. Beredeneer de relatie bij het ambitieniveau verbeteren tussen enterprise portals en zakenpartners. 5. Benoem de twee primaire aandachtsgebieden van BI governance. 6. Waarom wordt BI governance van steeds groter belang naarmate de organisatie stijgt op de ambitieladder? 7. Geef een voorbeeld van een belangrijk effect van het reageren op het registreren uit de grote BI cyclus. 8. Noem ten minste vier taken en verantwoordelijkheden van het BI competence center. 9. Waarom is de positie van het BI competence center in de organisatie zo belangrijk?

informatie van strategisch belang

informatie van strategisch belang Dennis Hendriks, Business Consultant en Peter Brock, Consultant bij HC&H Dennis Hendriks Peter Brock Grip op de informatiehuishouding: informatie van strategisch belang Wij zien dat het aantal informatiesystemen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

Het Informatie- en Prestatiemanagement Raamwerk voor Gemeenten

Het Informatie- en Prestatiemanagement Raamwerk voor Gemeenten Het Informatie- en Prestatiemanagement Raamwerk voor Gemeenten Informatie als sleutel tot uitmuntende overheidsprestaties, excellente dienstverlening en resultaatgericht werken Rapport op naam van: Inhoudsopgave

Nadere informatie

BI-ers moeten beter richten

BI-ers moeten beter richten Op koers met de Business Intelligence navigator BI-ers moeten beter richten Pieter den Hamer en Kasper de Graaf In dit artikel wordt niet alleen een lans gebroken voor het beter richten van Business Intelligence,

Nadere informatie

Inbedding van architectuur

Inbedding van architectuur Inbedding van architectuur in organisaties Over de integratie van architectuur in de besluitvorming en planning processen van een organisatie ir. A.J. de Bruijne, ir. L.H.M. Osse Inleiding IT managers

Nadere informatie

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: APQ rapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 16.06.2015 / APQ rapportage 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe

Nadere informatie

3 (ICT10.3/CREBO:53271)

3 (ICT10.3/CREBO:53271) instructie Oriëntatie op de informatieanalyse 3 (ICT10.3/CREBO:53271) pi.ict10.3.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Het formuleren van een onderzoeksdoelstelling en een vraagstelling

Het formuleren van een onderzoeksdoelstelling en een vraagstelling HOOFDSTUK 2 Het formuleren van een onderzoeksdoelstelling en een vraagstelling Leerdoelen Na bestudering van dit hoofdstuk kun je: aangeven wat de kenmerken van een goed onderzoeksonderwerp zijn; ideeën

Nadere informatie

Samenvattingen per hoofdstuk

Samenvattingen per hoofdstuk Inleiding organisatiekunde Samenvattingen per hoofdstuk Loek ten Berge Marco Oteman m.m.v. Johan van Kooten Vijfde, herziene druk bussum 2013 Samenvatting hoofdstuk 1 Inleiding organisatiekunde in historisch

Nadere informatie

Samenvatting I-Tracks: IT and Management. Hoofdstuk 1 : Mintzberg. 1.1 Organisatiestructuren

Samenvatting I-Tracks: IT and Management. Hoofdstuk 1 : Mintzberg. 1.1 Organisatiestructuren Samenvatting I-Tracks: IT and Management Hoofdstuk 1 : Mintzberg 1.1 Organisatiestructuren Organisatiestructuur: de wijze waarop we taken hebben verdeeld en de coördinatie van deze taken hebben ingericht.

Nadere informatie

Social Key Performance Indicators en meetbare resultaten Door: Rob van den Brink

Social Key Performance Indicators en meetbare resultaten Door: Rob van den Brink Social Key Performance Indicators en meetbare resultaten Door: Rob van den Brink Wat is de ROI van sociale media? Dat is misschien wel de meest gestelde vraag in zakelijke media het afgelopen jaar. Er

Nadere informatie

Whitepaper Intranet 2

Whitepaper Intranet 2 Intranet 2 Maakt uw oranisatie kleiner Inleiding - Wat is Intranet 2? Laat u direct uit de droom helpen: Intranet 2 is niet iets fundamenteel nieuws. Uiteindelijk is het nog steeds een middel om bepaalde

Nadere informatie

Informatie Management

Informatie Management Young Professional MBA - Informatie Management 3 Visie Informatie Management Visie Visie op informatiemanagement en informatiebeleid Informatiemanagement is het vak dat zich bezighoudt met de vraag hoe

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Whitepaper Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. 31(0)318-55 20 20 Fax 31(0)318-55 23 55 Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel.

Nadere informatie

Operationeel Risico Management

Operationeel Risico Management Operationeel Risico Management Benchmark Rapport 2009 Auteurs: Danielle Wareman Karel Janssen Merel Verschure Research: Khanh Ly Vincent de W inter Schiphol Oost, 2009 Nederland 2009 DCE Consultants Niets

Nadere informatie

Samenvatting. Digitalisering in strafrechtketens

Samenvatting. Digitalisering in strafrechtketens Samenvatting Digitalisering in strafrechtketens Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief Carolien de Blok Aline Seepma Inge Roukema Dirk Pieter van

Nadere informatie

Op weg naar data-gedreven personeelsbeslissingen

Op weg naar data-gedreven personeelsbeslissingen Op weg naar data-gedreven personeelsbeslissingen AnalitiQs Quality in Research, Reporting & Analytics 0 "Iedere maand neemt Corporate diverse HR KPI's op in het rapport dat ze maken voor het management.

Nadere informatie

Het Economic Customer Value Management Groeimodel helpt organisaties bij het maximaliseren van klantwaarde

Het Economic Customer Value Management Groeimodel helpt organisaties bij het maximaliseren van klantwaarde Het Economic Customer Value Management Groeimodel helpt organisaties bij het maximaliseren van klantwaarde Het Economic customer value management (ECVM) groeimodel helpt organisaties bij het maximaliseren

Nadere informatie

De opdrachtgever en zijn gedrag

De opdrachtgever en zijn gedrag De opdrachtgever en zijn gedrag Op welke punten kan een bestuurder zijn manager, in de rol van opdrachtgever, ondersteunen? Derk Kremer In dit artikel wordt ingegaan op de mogelijkheden om het gedrag van

Nadere informatie

De werkelijke waarde van Lean Cvision perspective

De werkelijke waarde van Lean Cvision perspective De werkelijke waarde van Lean Cvision perspective Sinds de jaren 90 is Lean in opkomst in Nederland. Vooral het afgelopen decennium heeft Lean de weg gevonden naar Nederlandse organisaties. Ondanks de

Nadere informatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie OVER HC&H HC&H is een landelijk werkend adviesbureau voor woningcorporaties.

Nadere informatie

2.2 BEDRIJFSPROCESSEN...

2.2 BEDRIJFSPROCESSEN... Module 2 Management & Organisatie ISBN 97894 92062 987 2.1 ONDERNEMING... 3 2.1.1 SOORTEN ORGANISATIE... 3 2.1.2 ONDERNEMING: WAT HET IS... 3 2.1.3 MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN... 4 2.2 BEDRIJFSPROCESSEN...

Nadere informatie

Data Governance. White paper. R. van Kerpel. Versie : 1.0. Status : Definitief. Datum : Oktober 2013. Auteur(s) :

Data Governance. White paper. R. van Kerpel. Versie : 1.0. Status : Definitief. Datum : Oktober 2013. Auteur(s) : Data Governance White paper Versie : 1.0 Status : Definitief Datum : Oktober 2013 Auteur(s) : R. van Kerpel Empowering your business 2 INHOUDSOPGAVE 1 DATA IN CIJFERS... 4 2 BELANG VAN DATA... 5 3 STAND

Nadere informatie

6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES

6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES 6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES De waarde van een Architectuur voor business en IT Joost bentvelsen 6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES De waarde van een architectuur

Nadere informatie

OBUG Benelux Connect 2010

OBUG Benelux Connect 2010 ONAFHANKELIJK VAKTIJDSCHRIFT VOOR DE ORACLE-PROFESSIONAL April 2010, jaargang 13, Special Prijs 12,95 OBUG Benelux Connect 2010 Terugblik op jaarlijks congres Fusion in Progress Forms2Future Sneller ontwikkelen

Nadere informatie

fasen fasen ontwerpen inrichten invoeren integreren opzetten n en inrichten beheer informatiesysteem

fasen fasen ontwerpen inrichten invoeren integreren opzetten n en inrichten beheer informatiesysteem Management en Informatica Consultants Steenwinkel Kruithof Associates Ed Kruithof Margareth Jonker Samenvatting SIM 3 fasen voorbereiden ontwerpen inrichten invoeren integreren besturing bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Erik Lammers en Dennis Hendriks, beiden Business Consultant bij HC&H Procesmanagement Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Onnodige complexiteit van processen leidt tot extra kosten, extra tijd

Nadere informatie