VAK 44 - BIJZONDERE VERMELDINGEN NOODPROCEDURE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VAK 44 - BIJZONDERE VERMELDINGEN NOODPROCEDURE"

Transcriptie

1 INHOUDSTAFEL ALGEMEEN... 2 INSTUREN... 4 VOORBEELDEN... 6 (44-NPS-ALL-PLDA)... 6 (44-NPS-DcH-PLDA)... 7 (44-NPS-DEC-PLDA)... 8 (44-NPS-GCE-PLDA)... 9 (44-NPS-GCX-PLDA) (44-NPS-NCT-PLDA) NL_VAK 44 - BIJZONDERE VERMELDINGEN - Pagina 1 van 11

2 ALGEMEEN VAK 44 - BIJZONDERE VERMELDINGEN Hierna de toelichtingen m.b.t. het invullen van het vak 44 Bijzondere vermeldingen wanneer een Noodprocedure wordt aangekondigd. Wat de bepalingen en de te volgen procedure betreft, wordt verwezen naar de Omzendbrief Globale Noodprocedure (D.I D.D ) beschikbaar op de website PLDA : Voor het instellen van de noodprocedure is uitsluitend de helpdesk PLDA van het Enig Kantoor bevoegd. Dit geldt voor het instellen van alle noodprocedures, zowel die welke enkel betrekking hebben op de elektronische systemen van de economische operatoren als deze van de Administratie. Zo kan dus, voor één bepaalde economische operator, ook een noodprocedure worden ingeroepen. De aankondiging van de noodprocedures geschiedt dus via de Helpdesk door publicatie op de website PLDA (http://plda.fgov.be/nl/noodprocedure) en/of door individuele verwittiging van de PLDA-gebruikers via ook indien eventueel de duur van een noodprocedure wordt verlengd of wanneer die vroegtijdig wordt ingetrokken. Deze mededeling bevat : - het callnummer waarmee de tijdelijke onbeschikbaarheid wordt geïdentificeerd in een doorlopende reeks die ieder kalenderjaar opnieuw begint - de reden van de onbeschikbaarheid - de begindatum en de vermoedelijke einddatum van de noodprocedure - de code voor het Vak 44 Bijzondere vermeldingen - de referentie in te sturen in de bijzondere vermelding van vak 44 (structuur : NXXXXX-D:yyyymmdd-Thhmmss) - eventueel, de te volgen procedure en opmerkingen. In deze handleiding wordt voornamelijk het insturen van de code (callnummer) en de bijzondere vermelding in vak 44 toegelicht bij het insturen van de elektronische aangifte. Opmerking!!! Voor aangiften aangeboden buiten de periode van de geldiheid van de noodprocedure, mag het callnummer en de speciale melding niet worden gebruikt. NL_VAK 44 - BIJZONDERE VERMELDINGEN - Pagina 2 van 11

3 - In web PLDA in te vullen in vak 44 Bijzonder vermeldingen in tabblad DOCUMENTEN op artikelniveau : - In Edifact in te vullen in : Type : SG30/FTX/ ACB Bijzondere vermelding : SG30/FTX/ ACB - In XML in te vullen in : Type : GoodsItem.AdditionalInformation.additionalInformationType Bijzondere vermelding : GoodsItem.AdditionalInformation.additionalInformationContent NL_VAK 44 - BIJZONDERE VERMELDINGEN - Pagina 3 van 11

4 INSTUREN De in te sturen code in het Type van de bijzondere vermelding is afhankelijk van de reden van de onbeschikbaarheid (globale noodprocedure, problemen met de afschrijving in het kader van de goederenstroom, NCTS...) en van het regime van de aangifte (Regime A -> K). Hieronder, in alfabetische orde, de mogelijke codes m.b.t. de noodprocedure : 44-NPS-ALL-PLDA Globale noodprocedure. Geen enkel deel van PLDA functioneert (vb. installatie van een nieuwe versie). 44-NPS-DcA-PLDA Noodprocedure m.b.t. plaatsing van aangiften onder de regeling A. 44-NPS-DcB-PLDA Noodprocedure m.b.t. plaatsing van aangiften onder de regeling B. 44-NPS-DcC-PLDA Noodprocedure m.b.t. plaatsing van aangiften onder de regeling C. 44-NPS-DcD-PLDA Noodprocedure m.b.t. plaatsing van aangiften onder de regeling D. 44-NPS-DcE-PLDA Noodprocedure m.b.t. plaatsing van aangiften onder de regeling E. 44-NPS-DcF-PLDA Noodprocedure m.b.t. plaatsing van aangiften onder de regeling F. 44-NPS-DcG-PLDA Noodprocedure m.b.t. plaatsing van aangiften onder de regeling G. 44-NPS-DcH-PLDA Noodprocedure m.b.t. plaatsing onder de regeling H. 44-NPS-DcI-PLDA Noodprocedure m.b.t. plaatsing onder de regeling I. 44-NPS-DcJ-PLDA Noodprocedure m.b.t. plaatsing onder de regeling J. 44-NPS-DcK-PLDA Noodprocedure m.b.t. plaatsing onder de regeling K. 44-NPS-DEC-PLDA 44-NPS-DEC-NCTS 44-NPS-DIV-PLDA 44-NPS-FIN-PLDA 44-NPS-GCE-PLDA Noodprocedure m.b.t. plaatsing van aangiften onder alle regelingen A t/m K. Noodprocedure (combiné + interface) m.b.t. van aangiften onder de regeling F NCTS bij vertrek functioneert wel. Noodprocedure m.b.t. link met de systemen van andere overheden (BIRB, ). Noodprocedure m.b.t. de financiële component. Noodprocedure m.b.t. de goederenstroom in het kader van de aanzuivering entrepot type B (regeling J). NL_VAK 44 - BIJZONDERE VERMELDINGEN - Pagina 4 van 11

5 44-NPS-GCX-PLDA 44-NPS-NCT-PLDA 44-NPS-VER-PLDA Noodprocedure m.b.t. de goederenstroom in het kader van de aanzuivering summiere aangiften zee en lucht. Noodprocedure m.b.t. de goederenstroom in het kader van de aanzuivering NCTS (write off). Noodprocedure m.b.t. de verificatiemodule. NL_VAK 44 - BIJZONDERE VERMELDINGEN - Pagina 5 van 11

6 VOORBEELDEN VAK 44 - BIJZONDERE VERMELDINGEN Ter illustratie, hieronder een aantal voorbeelden bij het gebruik van de verschillende codes, naargelang de ingeroepen noodprocedures die zich in de praktijk reeds hebben voorgedaan. (44-NPS-ALL-PLDA) Voorbeeld : Reden : Een algemene onderbreking te wijten aan de installatie van een nieuwe versie. Voor dringende zendingen mag u gebruik maken van volgende noodprocedure-code Begin : Vrijdag 04 april 2008 om u Einde : Vrijdag 04 april 2008 om u N00042-D: T Code vak 44 "Bijzondere vermelding" : 44-NPS-ALL-PLDA Vermelding bij Bijzondere vermelding : N00042-D: T In de dropdownlist de code 44-NPS-ALL-PLDA selecteren. NL_VAK 44 - BIJZONDERE VERMELDINGEN - Pagina 6 van 11

7 (44-NPS-DcH-PLDA) Voorbeeld : Reden : De tariefcontingenten gebaseerd op een invoercertificaat AGRIM met tariefcontingent kunnen voorlopig niet verwerkt worden door PLDA. Begin : Vrijdag 08 februari 2008 om u Einde : Vrijdag 15 februari 2008 om u N00029-D: T Code vak 44 "Bijzondere vermelding" : 44-NPS-DcH-PLDA Vermelding bij Bijzondere vermelding : N00029-D: T Te volgen procedure : Aangiften op factuur of administratief document (aangifte type C) met vermelding van het callnummer (toepassing van de instructie Enig Document) moeten worden ingereikt. De aangifte moet worden aangeboden bij de plaatselijke douanediensten voor geldigmaking. Op de aangifte moeten alle gegevens vermeld worden noodzakelijk voor de verificatie. Samen met de vereenvoudigde aangifte moet het Agrimcertificaat worden voorgelegd. Wanneer de aanpassing aan PLDA is gebeurd, stuurt de aangever een aangifte Y in PLDA als aanvullende aangifte op de factuurinklaring. De aanvullende aangiften Y moeten elektronisch in PLDA worden ingestuurd met vermelding van de bijzondere vermelding. In de dropdownlist de code 44-NPS-DcH-PLDA selecteren. NL_VAK 44 - BIJZONDERE VERMELDINGEN - Pagina 7 van 11

8 (44-NPS-DEC-PLDA) Voorbeeld Reden : Defect in PLDA (Onvolledige aangiften type B, waarbij het nettogewicht niet gekend is bij aangifte). Begin : Woensdag 06 februari 2008 om u Einde : Vrijdag 15 februari 2008 om u N00025-D: T Code vak 44 "Bijzondere vermelding" : 44-NPS-DEC-PLDA Vermelding bij Bijzondere vermelding : N00025-D: T Te volgen procedure : Maken van een aangifte type C (vereenvoudigde aangifte) op factuur, waarop alle gegevens noodzakelijk voor de verificatie zijn vermeld samen met de naam en code van de verificatiedienst en de bijzondere vermelding en callnummer van de noodprocedure (zie hierboven). Deze aangiften moeten ingereikt worden bij de verificatiedienst. Ter regularisatie moet een aangifte van het type Y (aanvullende aangifte bij type C) in PLDA worden gemaakt met vermelding van het correcte nettogewicht.deze aangifte moet worden voorgelegd bij de verificatiedienst ongeacht of de aangifte al dan niet werd vrijgegeven door PLDA. In de dropdownlist de code 44-NPS-DEC-PLDA selecteren NL_VAK 44 - BIJZONDERE VERMELDINGEN - Pagina 8 van 11

9 (44-NPS-GCE-PLDA) Voorbeeld : Reden : Firma s melden, bij het opstellen van aangiften voor regeling D met afschrijving entrepot, de volgende foutmelding : ERROR CODE 1200/ PREV_DOC_IM7_REF_0007 Vak 49 Identificatie van het entrepot moet ingevuld worden. Door die foutmelding kan de aangifte EXA regeling D niet worden geldig gemaakt in PLDA. Begin : Vrijdag 04 april 2008 om u Einde : Maandag 07 april 2008 om u N00043-D: T Code vak 44 "Bijzondere vermelding" : 44-NPS-GCE-PLDA Vermelding bij Bijzondere vermelding : N00043-D: T Opmerking : Vooraleer gebruik te maken van aangiften op papier dient u eerst te proberen om de aangifte elektronisch in te sturen in PLDA zonder de Noodprocedure toe te passen. In de dropdownlist de code 44-NPS-GCE-PLDA selecteren. NL_VAK 44 - BIJZONDERE VERMELDINGEN - Pagina 9 van 11

10 (44-NPS-GCX-PLDA) Voorbeeld : Reden : Afschrijven goederencomptabiliteit zeevracht -> enkel bestemd voor Antwerpen/Gent/Zeebrugge. 1) Agentcodes (o.m. TELUBE en HANSHI) werden gewijzigd in SADBELZ. Na wijziging in SADBEL zal deze code gebruikt kunnen worden. 2) Sommige verblijfsnummers van schepen werden nog niet opgenomen in de module goederencomptabiliteit van PLDA. 3) Sommige afschrijvingen waarvoor annulatie werd aangevraagd zijn nog niet behandeld. Begin : Donderdag 07 februari 2008 om u Einde : Vrijdag 15 februari 2008 om u N00028-D: T Code vak 44 "Bijzondere vermelding" : 44-NPS-GCX-PLDA Vermelding bij Bijzondere vermelding : N00028-D: T Opmerking : De aangiften ter zuivering van de goederencomptabiliteit moeten elektronisch in PLDA worden ingestuurd met vermelding van de code en de bijzondere vermelding. In de dropdownlist de code 44-NPS-GCX-PLDA selecteren. NL_VAK 44 - BIJZONDERE VERMELDINGEN - Pagina 10 van 11

11 (44-NPS-NCT-PLDA) Voorbeeld : Reden : Problemen met de afschrijving van NCTS als een aangifte PLDA met meerdere tarieflijnen wordt opgesteld. Het systeem geeft geen antwoordbericht. Begin : Vrijdag 9 mei 2008 om u Einde : Maandag 16 juni 2008 om u N00056-D: T Code vak 44 "Bijzondere vermelding" : 44-NPS-NCT-PLDA Vermelding bij Bijzondere vermelding : N00056-D: T De te volgen procedure : De aangifte moet elektronisch in PLDA worden ingestuurd met de gebruikelijke codes in vak 40 maar in vak 44 moet de code en de bijzondere vermelding worden aangebracht. In de dropdownlist de code 44-NPS-NCT-PLDA selecteren. NL_VAK 44 - BIJZONDERE VERMELDINGEN - Pagina 11 van 11

VAK 36 PREFERENTIE INHOUDSTAFEL. NL_VAK 36 PREFERENTIE v. 0.1 Pagina 1 van 22

VAK 36 PREFERENTIE INHOUDSTAFEL. NL_VAK 36 PREFERENTIE v. 0.1 Pagina 1 van 22 INHOUDSTAFEL ALGEMEEN... 2 INSTUREN... 3 AIRWO TARIEFSCHORSING MITS OVERLEGGING VAN EEN LUCHTWAARDIGHEIDSATTEST... 6 Code 119... 6 APPEU NIET-PREFERENTIEEL RECHT ONDERWORPEN IS AAN EEN BIJZONDERE BESTEMMING...

Nadere informatie

VAK 30 PLAATS VAN DE GOEDEREN

VAK 30 PLAATS VAN DE GOEDEREN INHOUDSTAFEL HISTORIEK VERSIES VAN HET DOCUMENT... 2 ALGEMEEN... 3 ZOEKKNOP -> PLAATS VAN DE GOEDEREN... 4 TYPE LOCATIE... 5 SUBTYPE LOCATIE... 5 D&A LOCATIE... 7 LOCATIE IN LUCHTHAVEN... 9 LOCATIE IN

Nadere informatie

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus. Bijkomende informatie bij de PFM-overeenkomst Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.net Wij vragen u

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER 1. Inleiding Om toegang te krijgen tot het systeem van de Orde van Architecten Vlaamse Raad waarmee u uw digitaal visum kan verkrijgen, dient u te beschikken over een

Nadere informatie

BTW verhoging naar 21%

BTW verhoging naar 21% 1 BTW verhoging naar 21% Midden Engweg 15b 3882 TS Putten telefoon (0341) 375 180 fax (0341) 375 188 internet: www.autoflex.nl email : info@autoflex.nl Rabobank 35.42.40.501 BTW nr. NL8218.87.920.B.01

Nadere informatie

VADEMECUM 01-03 - 2013

VADEMECUM 01-03 - 2013 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de douane en accijnzen VADEMECUM 01-03 - 2013 Bon O.S.D. nr. A/I 42/13 INHOUD blz. MISSIE INLEIDING 1 Hoofdstuk 1 - Algemeenheden 1. Internationale

Nadere informatie

Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING

Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING 1 INLEIDING... 2 2 TOEGANG TOT URBAIN... 3 2.1 Gebruikers van de FOD Financiën... 3 2.2 Gebruikers van de gemeentebesturen... 4

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

VOORLICHTINGSPAKKET HERZIENING ENIG DOCUMENT NEDERLAND 18-01-05

VOORLICHTINGSPAKKET HERZIENING ENIG DOCUMENT NEDERLAND 18-01-05 VOORLICHTINGSPAKKET HERZIENING ENIG DOCUMENT NEDERLAND 18-01-05 B/CPP Domein Douanewetgeving Red: C. Overkamp / H. Ponsteen Hoofdstuk: 1. Inleiding 2. Leesinstructie voor de nationale matrix 3. De matrix

Nadere informatie

Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw

Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Indirecte belastingen en fiscaal beheer Btw Brussel, 23 oktober 2013 Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw Inhoudsopgave Achtergrond...

Nadere informatie

e-masspost User Guide

e-masspost User Guide e-masspost User Guide Laatste wijziging: januari 2011 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is e-masspost?...3 1.2 Welke zijn de principes om tot e-masspost toegang te hebben?...3 2 Hoe toegang krijgen tot e-masspost?...

Nadere informatie

Handleiding Famicontrol voor de kinderbijslagfondsen

Handleiding Famicontrol voor de kinderbijslagfondsen Handleiding Famicontrol voor de kinderbijslagfondsen Inhoudsopgave Inleiding... 2 Inloggen... 2 Het welkomstscherm... 3 De Menu balk... 3 Opvolgingsstatussen... 4 Een nieuwe aanvraag creëren... 5 Controle

Nadere informatie

Gebruikersinstructie Mijn Bol voor gebruikers van Mijn Bol. Denk ondernemend. Denk Bol. Helpdesk voor Mijn Bol t. (024) 36 66 951

Gebruikersinstructie Mijn Bol voor gebruikers van Mijn Bol. Denk ondernemend. Denk Bol. Helpdesk voor Mijn Bol t. (024) 36 66 951 Gebruikersinstructie Mijn Bol voor gebruikers van Mijn Bol Datum: d.d. 26-11-2014 Helpdesk voor Mijn Bol t. (024) 36 66 951 Denk ondernemend. Denk Bol. Inhoudsopgave 1. Welke voordelen biedt Mijn Bol?...

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk Ons kenmerk Bijlagen DDB/2006/63 3

uw bericht van uw kenmerk Ons kenmerk Bijlagen DDB/2006/63 3 Federale Overheidsdienst FINANCIËN PATRIMONIUMDOCUMENTATIE Kabinet van de Administrateur-generaal Brussel, 3 januari 2007 Algemene administratie van de North Galaxy, toren B bus 50 Koning Albert II laan,

Nadere informatie

OneGate. Gebruikershandleiding. 16 September 2011

OneGate. Gebruikershandleiding. 16 September 2011 OneGate 16 September 2011 Pagina 2 Inhoudstafel 1. INLEIDING... 3 2. TERMINOLOGIE... 4 3. ICONEN... 5 4. AANLOGGEN... 6 4.1. GEBRUIKERSID & PASWOORD... 6 4.1.1. Aanvragen van een Gebruikersid/Paswoord...

Nadere informatie

PATS-W Versie 3. Leverancier: Specifi caties voor Software: Specifi caties van de handleiding : 30-07 - 2007 : 561 144 142 : 001

PATS-W Versie 3. Leverancier: Specifi caties voor Software: Specifi caties van de handleiding : 30-07 - 2007 : 561 144 142 : 001 PATS-W Versie 3 Leverancier: Specifi caties voor Software: Specifi caties van de handleiding Nieaf-Smitt B.V. Vrieslantlaan 6-3526 AA Utrecht Postbus 7023-3502 KA Utrecht Tel. : 030-288 13 11 (algemeen)

Nadere informatie

Handleiding Depressie monitor

Handleiding Depressie monitor Handleiding Depressie monitor Inloggen Je kunt inloggen op de Depressie monitor via de website: http://shoppohggz.nl Kies vervolgens voor de pagina Depressie rechts in het scherm: Onderaan op deze pagina

Nadere informatie

ROSA software voor de kinderopvang

ROSA software voor de kinderopvang Over op de IBAN ROSA software voor de kinderopvang Kenmerk: ROSA_IBAN.doc 2004-2013 MULDATA http://www.muldata.nl info@muldata.nl Systeem : ROSA over op de IBAN pagina: 2 Hoofdstuk : Inleiding Inhoudsopgave

Nadere informatie

NBA-handreiking 1128 De betrokkenheid van de accountant bij de publicatie van persberichten over jaarcijfers Oktober 2014

NBA-handreiking 1128 De betrokkenheid van de accountant bij de publicatie van persberichten over jaarcijfers Oktober 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1128 Oktober 2014 NBA-handreiking 1128 NBA-handreiking 1128 publicatie van persberichten over jaarcijfers Van toepassing op: Accountants die

Nadere informatie

GEBRUIKERSGIDS Verstuur de gegevens van uw begunstigden via Excel

GEBRUIKERSGIDS Verstuur de gegevens van uw begunstigden via Excel XL12345.xls ELISABETH DUMONT SODEXO BENEFITS & REWARDS CARD: 1234 1234 1234 1234 EXP.: 02 / 2014 GEBRUIKERSGIDS Verstuur de gegevens van uw begunstigden via Excel ELISABETH DUMONT SODEXO BENEFITS & REWARDS

Nadere informatie

uw inloggegevens de procedure bij het inloggen in Teleboekhouden 7.2 het beheer van het gebruikersaccount

uw inloggegevens de procedure bij het inloggen in Teleboekhouden 7.2 het beheer van het gebruikersaccount Met de overgang naar Visma Teleboekhouden 7.2 is de inlogprocedure gewijzigd. Er wordt gebruik gemaakt van een OpenID van OpenID-provider Fidesque. Deze wijziging heeft gevolgen voor: uw inloggegevens

Nadere informatie

Declareren via VECOZO

Declareren via VECOZO Declareren via VECOZO Voor podotherapie Intramed versie 8.2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Algemene instellingen...2 2.1 Praktijk AGB-code controleren / invullen...2 2.2 AGB-code instellen

Nadere informatie

Handleiding Club.Boekhouding

Handleiding Club.Boekhouding Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Club.Boekhouding...........................................................................................

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Dashboard van de Rabo OmniKassa

Gebruikshandleiding. Dashboard van de Rabo OmniKassa Gebruikshandleiding Dashboard van de Rabo OmniKassa ROK 2.3 07-11-2012 Inhoud 1. HET DASHBOARD VAN DE RABO OMNIKASSA... 2 1.1 INLEIDING... 2 2. INLOGGEN... 3 2.1 DE INLOGPAGINA VAN HET DASHBOARD VAN DE

Nadere informatie

Bijlage Auto-Updater. Bijlage Auto-updater

Bijlage Auto-Updater. Bijlage Auto-updater Bijlage Auto-Updater Auto-Updater Vanaf versie 3.2 bevat Scipio functionaliteit met betrekking tot het gebruik van een auto-updater. Deze software controleert elke keer als u Scipio start of er mogelijk

Nadere informatie

De gewijzigde BTW-regels inzake facturatie

De gewijzigde BTW-regels inzake facturatie De gewijzigde BTW-regels inzake facturatie Aalst, 30.11.2012 In het kader van de implementatie van de Tweede Facturatierichtlijn BTW (2010/45/EG) zal de Belgische wetgeving op diverse punten worden gewijzigd

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

AOIF 16/2004 (E.T.98.234)

AOIF 16/2004 (E.T.98.234) Nota van de BTW-administratie betreffende het BTW-register of BTW-boek. Circulaire nr. AOIF 16/2004 (E.T.98.234) dd. 23.03.2004 Deze aanschrijving vervangt de aanschrijvingen nr. 4 dd. 22.02.1995 en nr.

Nadere informatie