Het bijvoegsel 6 moet met alle voorbehoud gelezen worden : dit bijvoegsel moet nog vervolledigd en verfijnd worden.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het bijvoegsel 6 moet met alle voorbehoud gelezen worden : dit bijvoegsel moet nog vervolledigd en verfijnd worden."

Transcriptie

1 CODES VOOR NATIONALE DOCUMENTEN, CERTIFICATEN EN VERGUNNINGEN TE VERMELDEN IN VAK 44 Voorafgaande opmerking Het bijvoegsel 6 moet met alle voorbehoud gelezen worden : dit bijvoegsel moet nog vervolledigd en verfijnd worden. 1) Vergunningen inzake douane en accijnzen 2) Lijst van voorgelegde stukken, certificaten en andere vergunningen a) Algemeen b) Specifieke documenten bij uitvoer van landbouwproducten 1 in Bijlage I van het EG-Verdrag vermelde goederen 2 niet in Bijlage I van het EG-Verdrag vermelde goederen 1

2 1) Vergunningen inzake douane en accijnzen SOORT VERGUNNING Wettelijke basis Code ED 1. OORSPRONG (BT zie punt 13) ********** *** Vereenvoudigde procedure oorsprong -voor FORM A in het unilaterale kader art. 90 CTW -voor EUR 1 in het unilaterale kader art. 117 CTW -verschillende akkoorden (zie omzendbrief DD DI 561) 2. DOUANEWAARDE ********** *** identificatienummer Douanewaarde - Instructie waarde 23 Artikel 179 CTW identificatienummer Douanewaarde - Instructie waarde 23/2 Artikel 179 CTW identificatienummer 3. VEREENVOUDIGDE AANGIFTEPROCEDURES IN HET KANTOOR OF EERDER IN EEN BIJHUIS (VANAF 1/9/06) DE DOMICILIERINGSPROCEDURE WORDT NIET IN OVERWEGING GENOMEN 3.1. In het vrije verkeer brengen (dit geldt ook voor het in het vrije verkeer brengen na passieve veredeling via artikel 278 CDW) -vereenvoudigde aangifteprocedure voor het vrije verkeer in het kantoor of in een hulpkantoor Art 260 CTW identificatienummer 2

3 -vereenvoudigde aangifteprocedure voor het vrije verkeer met globalisatie in het kantoor of in een hulpkantoor -onvolledige aangifte voor het vrije verkeer in het kantoor of in een hulpkantoor 3.2. Douane-entrepot -vereenvoudigde aangifteprocedure tot plaatsing onder het stelsel van douane-entrepots in het kantoor of in een hulpkantoor -vereenvoudigde aangifteprocedure tot plaatsing onder het stelsel van douane-entrepots met globalisatie in het kantoor of in een hulpkantoor -onvolledige aangifte tot plaatsing onder het stelsel van douane-entrepots in het kantoor of in een hulpkantoor 3.3. Tijdelijke invoer -vereenvoudigde aangifteprocedure tot plaatsing onder de regeling tijdelijke invoer in het kantoor of in een hulpkantoor -vereenvoudigde aangifteprocedure tot plaatsing onder de regeling tijdelijke invoer met globalisatie in het kantoor of in een hulpkantoor -onvolledige aangifte tot plaatsing onder de regeling tijdelijke invoer in het kantoor of in een hulpkantoor 3.4. Actieve veredeling (schorsing) -vereenvoudigde aangifteprocedure tot plaatsing onder de regeling actieve veredeling (schorsing) in het kantoor of in een hulpkantoor -vereenvoudigde aangifteprocedure tot plaatsing onder de regeling actieve veredeling (schorsing) met globalisatie in het kantoor of in een hulpkantoor -onvolledige aangifte tot plaatsing onder de regeling actieve veredeling (schorsing) in het kantoor of in een hulpkantoor Art 260 CTW Art 260 en 254 CTW Art 269 CTW Art 269 CTW Art 268 en 269 CTW Art 275 en 276 CTW Art 275 en 276 CTW identificatienummer identificatienummer identificatienummer identificatienummer identificatienummer identificatienummer identificatienummer identificatienummer identificatienummer identificatienummer identificatienummer 3

4 3.5. Actieve veredeling (terugbetaling) -vereenvoudigde aangifteprocedure tot plaatsing onder de regeling actieve veredeling (terugbetaling) in het kantoor of in een hulpkantoor -vereenvoudigde aangifteprocedure tot plaatsing onder de regeling actieve veredeling (terugbetaling) met globalisatie in het kantoor of in een hulpkantoor -onvolledige aangifte tot plaatsing onder de regeling actieve veredeling (terugbetaling) in het kantoor of in een hulpkantoor 3.6. Passieve veredeling -vereenvoudigde aangifteprocedure tot plaatsing onder de regeling passieve veredeling in het kantoor of in een hulpkantoor -vereenvoudigde aangifteprocedure tot plaatsing onder de regeling passieve veredeling met globalisatie in het kantoor of in een hulpkantoor -onvolledige aangifte tot plaatsing onder de regeling passieve veredeling in het kantoor of in een hulpkantoor 3.7. Behandeling onder douanetoezicht -vereenvoudigde aangifteprocedure voor het plaatsen onder de regeling BOD in het kantoor of in een hulpkantoor -vereenvoudigde aangifteprocedure voor het plaatsen onder de regeling BOD met globalisatie in het kantoor of in een hulpkantoor -onvolledige aangifte voor het plaatsen onder de regeling BOD in het kantoor of in een hulpkantoor 3.8. Uitvoer (dit geldt ook voor de wederuitvoer na de plaatsing onder een economische douaneregeling via artikel 278 CDW) -vereenvoudigde aangifteprocedure bij uitvoer in het kantoor of in een hulpkantoor -vereenvoudigde aangifteprocedure bij uitvoer met globalisatie in het kantoor of in een hulpkantoor Art 275 en 276 CTW Art 277 en 282 CTW Art 277 en 282 CTW Art 277 en 280 CTW Art 275 CTW Art 282 CTW Art 282 CTW identificatienummer identificatienummer identificatienummer identificatienummer identificatienummer identificatienummer identificatienummer identificatienummer identificatienummer identificatienummer identificatienummer 4

5 -onvolledige aangifte bij uitvoer in het kantoor of in een hulpkantoor Art 280 en 282 CTW identificatienummer Er werd beslist om van de economische operatoren slechts 3 4. DOMICILIERINGSPROCEDURE EN mogelijkheden te eisen, het systeem zal, via het CDIB, alle VEREENVOUDIGING BIJ COMMUNAUTAIR EN keuzes (met domiciliëring voor één of andere regeling) afleiden. GEMEENSCHAPPELIJK DOUANEVERVOER 4.1. Vereenvoudigde procedure bij vertrek identificatienummer 4.2. Vereenvoudigde procedure bij aankomst identificatienummer 4.3. Vereenvoudigde procedure bij vertrek en aankomst identificatienummer 5. IN HET VRIJE VERKEER BRENGEN MET BIJZONDERE BESTEMMING 5.1. Bijzondere bestemming, vergunning afgeleverd door België Art 292 CTW identificatienummer 5.2. Bijzondere bestemming, vergunning afgeleverd door Nederland of Luxemburg identificatienummer 5.3. Bijzondere bestemming, enige vergunning afgeleverd door een lidstaat buiten de Benelux identificatienummer De details van de vergunning moeten niet gegeven worden door 6. REGELING DOUANE-ENTREPOT de economische operator. Via het CDIB, zal deze informatie afgeleid worden door het systeem particulier entrepot, type C Art 525 CTW identificatienummer 6.2. particulier entrepot, type D Art 525 CTW identificatienummer 6.3. particulier entrepot, type E Art 525 CTW identificatienummer 5

6 6.4. particulier entrepot, type E (D) Art 525 CTW identificatienummer 6.5. publiek entrepot, type A Art 525 CTW identificatienummer 6.6. publiek entrepot, type B Art 525 CTW identificatienummer 6.7. enige vergunning douane-entrepot afgeleverd in een andere lidstaat identificatienummer 6.8. vrij entrepot Art 800 CTW identificatienummer 6.9. vrije zone Art 800 CTW identificatienummer BTW entrepot identificatienummer prefinancieringsentrepot identificatienummer bevoorradingdepot identificatienummer 7. REGELING ACTIEVE VEREDELING De details van de vergunning moeten niet gegeven worden door de economische operator. Via het CDIB, zal deze informatie afgeleid worden door het systeem Actieve veredeling, schorsing, klassieke type Art 545 CTW identificatienummer 7.2. Actieve veredeling, schorsing, globalisatie Art 545 CTW identificatienummer 7.3. Actieve veredeling, terugbetaling, klassieke type Art 550 CTW identificatienummer 7.4. Actieve veredeling, terugbetaling, globalisatie Art 550 CTW identificatienummer 7.5. Actieve veredeling, vergunning vereenvoudiging ( 7 en 8 van de instructie Actieve veredeling - D.I ) identificatienummer 6

7 7.6. Enige vergunning actieve veredeling, afgeleverd door een andere lidstaat identificatienummer 7.7. Prefinanciering verwerking identificatienummer 7.8. Verwerking BTW identificatienummer 8. REGELING BEHANDELING ONDER DOUANETOEZICHT De details van de vergunning moeten niet gegeven worden door de economische operator. Via het CDIB, zal deze informatie afgeleid worden door het systeem Behandeling onder douanetoezicht Art 551 CTW identificatienummer 8.2. Enige vergunning behandeling onder douanetoezicht, afgeleverd door een andere lidstaat identificatienummer 9. REGELING TIJDELIJKE INVOER De details van de vergunning moeten niet gegeven worden door de economische operator. Via het CDIB, zal deze informatie afgeleid worden door het systeem Tijdelijke invoer Art 553 CTW identificatienummer 9.2. Enige vergunning tijdelijke invoer, afgeleverd door een andere lidstaat identificatienummer 10. REGELING PASSIEVE VEREDELING De details van de vergunning moeten niet gegeven worden door de economische operator. Via het CDIB, zal deze informatie afgeleid worden door het systeem Tarifaire passieve veredeling, klassieke type Art 585 CTW identificatienummer Tarifaire passieve veredeling, globalisatie Art 585 CTW identificatienummer Economische passieve veredeling identificatienummer 7

8 10.4. Tarifaire passieve veredeling, klassieke type, gecombineerd met economische passieve veredeling identificatienummer Tarifaire passieve veredeling, globalisatie, gecombineerd met economische passieve veredeling identificatienummer Passieve veredeling BTW identificatienummer Tarifaire passieve veredeling, klassieke type, gecombineerd met passieve veredeling BTW identificatienummer Tarifaire passieve veredeling, globalisatie, gecombineerd met passieve veredeling BTW identificatienummer Tarifaire passieve veredeling, klassieke type, gecombineerd met economische passieve veredeling en passieve veredeling BTW identificatienummer Tarifaire passieve veredeling, globalisatie, gecombineerd met economische passieve veredeling en passieve veredeling BTW identificatienummer Enige vergunning passieve veredeling, afgeleverd door een andere lidstaat identificatienummer 11. VERLEGGING VERIFICATIE Verlegging verificatie permanent identificatienummer Verlegging verificatie specifiek identificatienummer 12. VIGNET Elektronisch signaal 705 via vergunning A identificatienummer Vignet 705 via vergunning A identificatienummer Vignet 705 via vergunning B identificatienummer 8

9 13. BINDENDE INLICHTINGEN Bindende tariefinlichtingen Art 6 en 7 CTW identificatienummer Bindende oorsprongsinlichtingen Art 6 en 7 CTW identificatienummer 14. ACCIJNZEN Vergunning energieproducten en elektriciteit KB 3/7/2005 artikel 1 MB 27/0/2005 artikel Vergunning vrijstelling tot merken Programmawet 27/12/2004 artikel 431 MB 27/0/2005 artikel 17, DIVERSEN identificatienummer identificatienummer Globalisatie voor verschillende niet-belastingplichtigen door een MB 19/10/1971 artikel identificatienummer douane expediteur Vrijstelling om de code van de goederen te vermelden in geval van humanitaire hulp identificatienummer Vrijstelling voor het overleggen van de begeleidende bescheiden Toepassing art. 77, par. 2 CBW identificatienummer bedoeld in artikel 62, paragraaf 2 van het CBW Andere te verduidelijken identificatienummer 9

10 2) Lijst van voorgelegde stukken, certificaten en andere vergunningen a) Algemeen Volgnummer Type certificaat Code 001 Controlecertificaat bij invoer voor zaaizaden en pootgoed identificatienummer 002 Vergunning tot invoer voor verdovende middelen en psychotrope stoffen identificatienummer 003 Vergunning tot uitvoer voor verdovende middelen en psychotrope stoffen identificatienummer 004 Geleibrief voor lijkvervoer identificatienummer 005 Machtiging identificatienummer 006 Controlegetuigschrift voor broedeieren identificatienummer 007 Vervoervergunning voor radioactieve producten identificatienummer 008 Invoervergunning voor radioactieve producten identificatienummer 009 Doorvoervergunning voor radioactieve producten identificatienummer 010 Getuigschrift van erkenning van wapens identificatienummer 011 Vergunning tot het voorhanden hebben van wapens identificatienummer 012 Vervoervergunning voor springstoffen identificatienummer 013 Nationale vergunning voor wapens, vellen en goederen voor tweeërlei gebruik identificatienummer 014 Invoervergunning voor ruwe diamant identificatienummer 015 Uitvoervergunning voor ruwe diamant identificatienummer 016 In- en uitvoervergunning voor andere dan ruwe diamant identificatienummer 017 Andere facturen dan deze voorzien in de TARIC-gegevensbank identificatienummer 018 (Factuur)verklaring inzake preferentiële oorsprong identificatienummer 019 Administratief geleidedocument IMP identificatienummer vermelden na de communautaire code C Andere te verduidelijken identificatienummer vermelden na de communautaire code C651 10

11 b) Specifieke documenten bij uitvoer van landbouwproducten 1 in Bijlage I van het EG-Verdrag vermelde goederen De structuur van de code wordt geïllustreerd aan de hand van twee voorbeelden. 1) De code 9XCj dient als volgt te worden gelezen: 9 code voor restituties X bijlage van het BLEU Douane Gebruikstarief C bedoelde sector van de bijlage j voetnoot 2) De code 9XI0 dient als volgt te worden gelezen: 9 code voor restituties XI bijlage van het BLEU Douane Gebruikstarief 0 volgnummer Tabel met voor te leggen stukken of certificaten Voor te leggen stuk of certificaat Code Parametertype Gezondheidscertificaat of keuringscertificaat 9XCj Genealogisch en zootechnische getuigschrift 9XFa Attest voor rundvlees afkomstig van volwassen mannelijke runderen - 9XFb Verordening (EEG) Nr. 32/82 Attest voor uitgebeend vlees van achtervoeten van volwassen mannelijke 9XFd runderen - Verordening (EEG) Nr. 1964/82 11

12 Attest voor uitgebeend vlees van voorvoeten van volwassen mannelijke 9XFj runderen - Verordening (EEG) Nr. 1964/82 Gezondheidscertificaat of keuringscertificaat 9XFm Kopie Invoeraangifte 9XGb Kopie Invoeraangifte 9XGf Bewijsstukken prijs franco-grens 9XHd Controlecertificaat 9XLa Voorfixatiecertificaat 9XI0 Andere * : 9+P1 Tekst Andere : 9+P2 Tekst Andere : 9+P3 Tekst Andere : 9+P4 Tekst Andere : 9+P5 Tekst Andere : 9+P6 Tekst Andere : 9+P7 Tekst Andere : 9+P8 Tekst Andere : 9+P9 Tekst * Opmerking: Andere (bvb 9+P1) werd gecreëerd om aan de aangever de mogelijkheid te bieden om een nog niet gecodeerd document op de aangifte te vermelden. 2 niet in Bijlage I van het EG-Verdrag vermelde goederen De structuur van de code wordt geïllustreerd aan de hand van een voorbeeld. 1) De code 9XN0 dient als volgt te worden gelezen: 9 code voor restituties X bijlage van het BLEU Douane Gebruikstarief N bedoelde sector van de bijlage 0 volgnummer 12

13 2) De code 9XI0 dient als volgt te worden gelezen: 9 code voor restituties XI bijlage van het BLEU Douane Gebruikstarief 0 volgnummer Tabel met voor te leggen stukken of certificaten Voor te leggen stuk of certificaat Code Parametertype Verklaring van de aanvrager 9XM0 Restitutiecertificaat NB1 9XN0 Analytische lijst 9XN1 Voorfixatiecertificaat 9XI0 Andere * : 9+P1 Tekst Andere : 9+P2 Tekst Andere : 9+P3 Tekst Andere : 9+P4 Tekst Andere : 9+P5 Tekst Andere : 9+P6 Tekst Andere : 9+P7 Tekst Andere : 9+P8 Tekst Andere : 9+P9 Tekst * Opmerking: Andere (bvb 9+P1) werd gecreëerd om aan de aangever de mogelijkheid te bieden om een nog niet gecodeerd document op de aangifte te vermelden. 13

VAK 44 BIJZONDERE VERMELDINGEN

VAK 44 BIJZONDERE VERMELDINGEN INHOUDSTAFEL ALGEMEEN... 3 INSTUREN... 4 DE COMMUNAUTAIRE BIJZONDERE VERMELDINGEN... 5 DE COMMUNAUTAIRE BIJZONDERE VERMELDINGEN VALLENDE ONDER DE ALGEMENE CATEGORIE... 6 VOORBEELD... 6 INSTUREN... 6 PRINTEN...

Nadere informatie

VADEMECUM 01-03 - 2013

VADEMECUM 01-03 - 2013 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de douane en accijnzen VADEMECUM 01-03 - 2013 Bon O.S.D. nr. A/I 42/13 INHOUD blz. MISSIE INLEIDING 1 Hoofdstuk 1 - Algemeenheden 1. Internationale

Nadere informatie

VOORLICHTINGSPAKKET HERZIENING ENIG DOCUMENT NEDERLAND 18-01-05

VOORLICHTINGSPAKKET HERZIENING ENIG DOCUMENT NEDERLAND 18-01-05 VOORLICHTINGSPAKKET HERZIENING ENIG DOCUMENT NEDERLAND 18-01-05 B/CPP Domein Douanewetgeving Red: C. Overkamp / H. Ponsteen Hoofdstuk: 1. Inleiding 2. Leesinstructie voor de nationale matrix 3. De matrix

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4 Invoer 1 BASISBEGRIPPEN. 1.1 Het Enig Document

HOOFDSTUK 4 Invoer 1 BASISBEGRIPPEN. 1.1 Het Enig Document Almanak BTW 2015.book Page 123 Thursday, April 9, 2015 5:08 PM 1 BASISBEGRIPPEN 1.1 Het Enig Document Het Enig Document, dat vóór 1 januari 1993 als basisdocument werd gebruikt voor de in- en uitvoer van

Nadere informatie

Mededeling ten behoeve van de marktdeelnemers die in België de invoer- of uitvoerformaliteiten voor goederen verrichten

Mededeling ten behoeve van de marktdeelnemers die in België de invoer- of uitvoerformaliteiten voor goederen verrichten Brussel, 15 juni 2009 Mededeling ten behoeve van de marktdeelnemers die in België de invoer- of uitvoerformaliteiten voor goederen verrichten Mevrouw, Mijne heren, Onderwerp: Stand van zaken op 1 juli

Nadere informatie

VAK 44 - BIJZONDERE VERMELDINGEN NOODPROCEDURE

VAK 44 - BIJZONDERE VERMELDINGEN NOODPROCEDURE INHOUDSTAFEL ALGEMEEN... 2 INSTUREN... 4 VOORBEELDEN... 6 (44-NPS-ALL-PLDA)... 6 (44-NPS-DcH-PLDA)... 7 (44-NPS-DEC-PLDA)... 8 (44-NPS-GCE-PLDA)... 9 (44-NPS-GCX-PLDA)... 10 (44-NPS-NCT-PLDA)... 11 NL_VAK

Nadere informatie

De Belastingdienst Douane maakt het leuker en makkelijker

De Belastingdienst Douane maakt het leuker en makkelijker Douanerecht N.M..A. gberts, adviseur douane & internationale handel bij Trade Facilitation BV De Belastingdienst Douane maakt het leuker en makkelijker Veel bedrijven maken gebruik van douanevereenvoudigingen.

Nadere informatie

Publicatieblad L 150. van de Europese Unie. Wetgeving. Wetgevingshandelingen. 57e jaargang 20 mei 2014. Uitgave in de Nederlandse taal.

Publicatieblad L 150. van de Europese Unie. Wetgeving. Wetgevingshandelingen. 57e jaargang 20 mei 2014. Uitgave in de Nederlandse taal. Publicatieblad van de Europese Unie L 150 Uitgave in de Nederlandse taal Wetgeving 57e jaargang 20 mei 2014 Inhoud I Wetgevingshandelingen VERORDENINGEN Verordening (EU) nr. 510/2014 van het Europees Parlement

Nadere informatie

TERUGBETALING ALGEMEEN INTRODUCTIE DOUANEZAKEN SCHIPHOL. Programma. Theorie. Vragen CUSTOMS CUSTOMS REPRESENTATION GOVERNMENT CUSTOMS CONSULTING

TERUGBETALING ALGEMEEN INTRODUCTIE DOUANEZAKEN SCHIPHOL. Programma. Theorie. Vragen CUSTOMS CUSTOMS REPRESENTATION GOVERNMENT CUSTOMS CONSULTING ALGEMEEN INTRODUCTIE DOUANEZAKEN SCHIPHOL CUSTOMS CUSTOMS REPRESENTATION DECLARATION VAT REPRESENTATION CUSTOMS CONSULTING CUSTOMS ACADEMY GOVERNMENT BORDER CONSULTING SERVICES TERUGBETALING Programma

Nadere informatie

BASISREGELING OLIJFOLIE

BASISREGELING OLIJFOLIE Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T regelgeving 088-6026850

Nadere informatie

VERKLARENDE NOTA (tot uitvoering van artikel 2, 1, b) van het koninklijk besluit van 19 mei 2014 betreffende controlemaatregelen voor brandstoffen)

VERKLARENDE NOTA (tot uitvoering van artikel 2, 1, b) van het koninklijk besluit van 19 mei 2014 betreffende controlemaatregelen voor brandstoffen) VERKLARENDE NOTA (tot uitvoering van artikel 2, 1, b) van het koninklijk besluit van 19 mei 2014 betreffende controlemaatregelen voor brandstoffen) I. Inleiding Het artikel 2, 1, b) van het koninklijk

Nadere informatie

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken Informatieblad November 2012 Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken Informatie bij het gebruik van een Vergunning inrichting voor de opslag van alcoholvrije dranken en een Vergunning inrichting voor

Nadere informatie

Toetsingskader voor een Vlaams decreet inzake de buitenlandse handel in militaire goederen. Sara Depauw & Kathleen Van Heuverswyn

Toetsingskader voor een Vlaams decreet inzake de buitenlandse handel in militaire goederen. Sara Depauw & Kathleen Van Heuverswyn Toetsingskader voor een Vlaams decreet inzake de buitenlandse handel in militaire goederen Sara Depauw & Kathleen Van Heuverswyn Achtergrondnota 7 juli 2010 COLOFON Auteurs Sara Depauw Kathleen Van Heuverswyn

Nadere informatie

BASISREGELING INVOER LEVENDE RUNDEREN UIT ZWITSERLAND

BASISREGELING INVOER LEVENDE RUNDEREN UIT ZWITSERLAND Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Louis Braillelaan 80 2719 EK Zoetermeer Postbus 692 2700 AR Zoetermeer www.rvo.nl BASISREGELING INVOER

Nadere informatie

BASISREGELING UITVOER ALLE SECTOREN

BASISREGELING UITVOER ALLE SECTOREN Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T 088-0424242 BASISREGELING UITVOER ALLE SECTOREN April 2015

Nadere informatie

In de praktijk zal de invoering van het geautomatiseerde systeem als volgt verlopen:

In de praktijk zal de invoering van het geautomatiseerde systeem als volgt verlopen: Federale Overheidsdienst FINANCIEN BELASTINGEN EN INVORDERING Brussel, maart 2010 correspondentieadres Centrale administratie - Dienst Accijnsprocedures & Dienst Automatisering North Galaxy, Koning Albert

Nadere informatie

BASISREGELING UITVOER GRANEN

BASISREGELING UITVOER GRANEN Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T regelgeving 088-6026850

Nadere informatie

MAPPINGTABEL NCTS TIR. Vakken carnet TIR R/C/O

MAPPINGTABEL NCTS TIR. Vakken carnet TIR R/C/O BIJLAGE 5 MAPPINGTABEL NTS TI DVEVEIHTING Tabblad "Aangifte" Gebruik // Vakken carnet TI pmerkingen HFDGEGEVENS VAN DE AANGIFTE LN 1 Het door de houder van het carnet TI gebruikte interne identificatienummer:

Nadere informatie

BASISREGELING INVOER VAN GEDROOGD RUNDVLEES ZONDER BEEN UIT ZWITSERLAND

BASISREGELING INVOER VAN GEDROOGD RUNDVLEES ZONDER BEEN UIT ZWITSERLAND Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Louis Braillelaan 80 2719 EK Zoetermeer Postbus 692 2700 AR Zoetermeer www.rvo.nl T 079-368 7102/7104

Nadere informatie

Overheidsopdracht: Algemene offerteaanvraag voor boekhoudkundige, financiële en IT-auditdiensten van het PLDAsysteem.

Overheidsopdracht: Algemene offerteaanvraag voor boekhoudkundige, financiële en IT-auditdiensten van het PLDAsysteem. Overheidsopdracht: Algemene offerteaanvraag voor boekhoudkundige, financiële en IT-auditdiensten van het PLDAsysteem. Overheidsopdracht S&L/AO/304/2012 Opening van de offertes: 25 september 2012 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Nieuwsbrief Paperless Douane & Accijnzen Nr. 4 maart 2006

Nieuwsbrief Paperless Douane & Accijnzen Nr. 4 maart 2006 Federale Overheidsdienst FINANCIEN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie van Douane en Accijnzen BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der Douane en Accijnzen Centrale Administratie North Galaxy,

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 8.7.2004 COM(2004) 468 definitief 2003/0091 (CNS) Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG wat betreft

Nadere informatie

BASISREGELING INVOER VAN GEDROOGD RUNDVLEES ZONDER BEEN UIT ZWITSERLAND

BASISREGELING INVOER VAN GEDROOGD RUNDVLEES ZONDER BEEN UIT ZWITSERLAND Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T 088-0424242 BASISREGELING

Nadere informatie

Oorsprong en flexibiliteit in het handelsverkeer, gaat dat nog samen?

Oorsprong en flexibiliteit in het handelsverkeer, gaat dat nog samen? Oorsprong en flexibiliteit in het handelsverkeer, gaat dat nog samen? Mr. G.H. van Doorn Europese Fiscale Studies Topmaster Douane 2009 / 2010 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding 3 Hoofdstuk 2: Oorsprong

Nadere informatie

1. Voorgaanden 1. 2. Belgische wet- en regelgeving 6. 3.1. Factureringsregels 12 3.2. Betrokken belastingplichtigen, handelingen en stukken 15

1. Voorgaanden 1. 2. Belgische wet- en regelgeving 6. 3.1. Factureringsregels 12 3.2. Betrokken belastingplichtigen, handelingen en stukken 15 1 sur 27 06-05-14 23:32 Home > Circulaire AAFisc Nr. 14/2014 (nr. E.T. 120.000) dd. 04.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW - Taxatieprocedure

Nadere informatie

WORKSHOP. UCC Dennis Heijnen. AGS 3 John Schutten

WORKSHOP. UCC Dennis Heijnen. AGS 3 John Schutten WORKSHOP UCC Dennis Heijnen AGS 3 John Schutten UCC Dennis Heijnen Beleidsadviseur Internationale Handel EVO/Fenedex Inhoud Wat komt er op ons af? Wat zijn belangrijke wijzigingen (op hoofdlijnen)? Hoe

Nadere informatie

BUITENGRENS INSPECTIEPOSTEN

BUITENGRENS INSPECTIEPOSTEN code WHB-BIP Versie: 17 Ingangsdatum: 26-01-2015 pag. 1 van 52 BUITENGRENS INSPECTIEPOSTEN WERKHANDBOEK code WHB-BIP Versie: 17 Ingangsdatum: 26-01-2015 pag. 2 van 52 versie datum toelichting 15 30-01-2012

Nadere informatie

Beleidsplan Algemene Administratie Douane en Accijnzen

Beleidsplan Algemene Administratie Douane en Accijnzen Beleidsplan Algemene Administratie Douane en Accijnzen Strategische en operationele prioriteiten voor 2015 2019 Johan Van Overtveldt, Minister van Financiën Noël Colpin, Administrateur generaal Douane

Nadere informatie

Overzicht Delen. DEEL 1 Inleiding 45. DEEL 2 Belastingplicht 63. DEEL 3 Belastbare handelingen 181. DEEL 4 Invoer 327. DEEL 5 Maatstaf van heffing 367

Overzicht Delen. DEEL 1 Inleiding 45. DEEL 2 Belastingplicht 63. DEEL 3 Belastbare handelingen 181. DEEL 4 Invoer 327. DEEL 5 Maatstaf van heffing 367 4 Btw Overzicht Delen Overzicht Delen DEEL 1 Inleiding 45 DEEL 2 Belastingplicht 63 DEEL 3 Belastbare handelingen 181 DEEL 4 Invoer 327 DEEL 5 Maatstaf van heffing 367 DEEL 6 Tarieven 435 DEEL 7 Vrijstellingen

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek XI

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek XI WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek XI Inhoud BOEK XI. - Intellectuele eigendom... 4 TITEL 1. - Uitvindingsoctrooien... 4 HOOFDSTUK 1. - Algemeenheden... 4 HOOFDSTUK 2. - Het uitvindingsoctrooi... 4 HOOFDSTUK

Nadere informatie