MAPPINGTABEL NCTS TIR. Vakken carnet TIR R/C/O

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MAPPINGTABEL NCTS TIR. Vakken carnet TIR R/C/O"

Transcriptie

1 BIJLAGE 5 MAPPINGTABEL NTS TI DVEVEIHTING Tabblad "Aangifte" Gebruik // Vakken carnet TI pmerkingen HFDGEGEVENS VAN DE AANGIFTE LN 1 Het door de houder van het carnet TI gebruikte interne identificatienummer: doordat dit niet is gekend, moet het nummer van het carnet TI hier worden. Bij vertrek op een tweede losplaats in de Gemeenschap wordt het cijfer 2 toegevoegd, bij vertrek op een derde losplaats het cijfer 3, voorafgegaan door een schuine streep. Datum van aangifte (vak 50) 14 Type aangifte egeling (vak 1) TI Plaats van aangifte (vak 50) 14 Land van verzending/uitvoer (vak 15a) 6 Land van bestemming (vak 17a) 7 Indien er meerdere landen van vertrek voorkomen binnen het carnet TI, wordt het vak "Land van verzending/uitvoer" niet hier op hoofding, maar op artikelniveau Indien er meerdere landen van bestemming voorkomen binnen het carnet TI, wordt het vak "Land van bestemming" niet hier op hoofding, maar op artikelniveau Kantoor van vertrek (vak ) 18 Is een vast gegeven en is reeds door het NTS-TI-systeem. Het kantoor van vertrek houdt eveneens in voorkomend geval het kantoor van binnenkomst in. Kantoor van bestemming (vak 53) 22 Het kantoor van bestemming houdt eveneens in voorkomend geval het kantoor van uitgang in. PEDUE Gewoon Deze knop staat standaard op "Gewoon". Doordat er geen vereenvoudiging bij vertrek mogelijk is voor een TI-operatie dient de gebruiker niets te wijzigingen voor de sectie PEDUE Vereenvoudiging NTLE ESULTAAT K.v.V. NTS Beg/Doc Taal De taalcode (NL, F, DE of EN) voor het aanmaken van het begeleidend document ommunicatie taalindicator De taalcode (NL, F, DE of EN) waarin de bevoegde ambtenaar gaat communiceren met de aangever van het TI-vervoer 1

2 Kantoor van doorgang Tabblad "Handelaars" Mag niet worden gebruikt ADESGEGEVENS AFZENDE/EXPTEU Deze gegevens kunnen worden teruggevonden op de bijgevoegde M, evenals op de uitvoeraangifte(n) bij vertrek uit België, indien er meerdere afzenders zijn dan dienen de gegevens niet hier op hoofding niveau maar op artikelniveau te worden vermeld Kan niet worden TIN (vak 2) Naam (vak 2) Straat en nummer (vak 2) Postcode (vak 2) Gemeente (vak 2) Land (vak 2) ADESGEGEVENS GEADESSEEDE AANGEVE DETAILS TIN (vak 50) 4 ID-nummer van de TI-houder: voor Belgische TI-houders kan dit ID-nummer via de combobox worden geselecteerd. Hierdoor worden eveneens de andere vakken m.b.t. de gegevens van de TIhouder automatisch. Ingeval van een buitenlandse TI-houder dient de gebruiker alle gegevens die voorkomen in vak 4 in te brengen. PM. Het gebruikelijke TIN mag hier tot nader order niet worden gebruikt. Naam (vak 50) 4 Straat en nummer (vak 50) 4 Postcode (vak 50) 4 Gemeente (vak 50) 4 Land (vak 50) 4 TEGELATEN BESTEMMELING VETEGENWDIGE Naam (vak 50) 15 Hoedanigheid Tabblad "Details" Kan niet worden GEDEEN TTALEN Aantal artikelen (vak 5) 10 Totaal aantal artikelen Brutomassa (kg) (vak 35) 11 Totale brutogewicht in kg van de zending Totaal colli (vak 6) 12 Totaal aantal colli Land van verzending/uitvoer (vak 15a) 5 Land van bestemming (vak 17a) 6 GEDEENLATIE Aangenomen plaats van de goederen In voorkomend geval, de code van de aangenomen locatie invullen, van waaruit het TI-vervoer zal vertrekken of verder worden gezet Mag niet worden Douane subplaats ode toegelaten plaats - goederen Mag niet worden Plaats van lading (vak 27) Postcode in België waar de zending op het TI-vervoer is geladen of de postcode van de plaats van binnenkomst in België van het TI-vervoer 2

3 VEVEMIDDELEN WIJZE VAN VEVE VETEK Identiteit van het vervoermiddel bij vertrek (vak 18) Identiteit bij vertrek LNG Nationaliteit van het vervoermiddel bij vertrek (vak 18) GENSVESHIJDEND Tabblad "Artikel" 8 Identiteit van het vervoermiddel Indien de vervoerde goederen zich NIET bevinden in een container dan dient dit vak verplicht te worden GEDEEN ATIKEL Nummer (vak 32) Wordt automatisch aangemaakt door NTS-TI-systeem Brutomassa Brutogewicht in kg van het artikel Nettomassa Nettogewicht in kg van het artikel Land van verzending/uitvoer 5 Indien er 1 land van vertrek voorkomt binnen het carnet TI, wordt dit vak niet hier op artikelniveau, maar op hoofding Land van bestemming 6 Indien er 1 land van bestemming voorkomt binnen het carnet TI, wordt dit vak niet hier op artikelniveau, maar op hoofding GEDEENDE (vak 33) GEVELIGE GEDEEN mschrijving van de goederen (vak M 10 mschrijving van de goederen 31) ontainer (vak 1) Brutomassa (vak 35) 11 NTS Begeleidingsdocument taalcode Datum van aangifte (vak 50) 14 Plaats van aangifte (vak 50) 14 Plaats van aangifte _ LNG Geadresseerde economische operator AFZENDE/EXPTEU TIN (ex vak 2) Naam (ex vak 2) Straat en nummer (ex vak 2) Postcode (ex vak 2) Stad Gemeente (ex vak 2) Land (ex vak 2) NAD_LNG TIN (vak 2) mslagblad 10 Deze gegevens kunnen worden teruggevonden op de bijgevoegde M, evenals op de uitvoeraangifte(n) bij vertrek vanuit België, indien er meerdere afzenders zijn dan dienen de gegevens niet hier op hoofding niveau maar de artikelniveau te worden vermeld ID-nummer van de TI-houder 3

4 GEADESSEEDE Goederen Letterlijke omschrijving (vak 31) 10 Letterlijke omschrijving LNG Artikelnummer (vak 32) 10 Tabblad "Details" LLI Type (vak 31) 10 verpakkingscode Merken en nummers (vak 31) Dit vak dient steeds te worden voor een verpakkingscode, andere dan bulk (VG-VL-VY-V of V) of stuks (NE- NF-NG) Aantal colli (vak 31) 10 Dit vak dient steeds te worden voor een verpakkingscode, andere dan bulk (VG-VL-VY-V of V) of stuks (NE- NF-NG) Aantal stuks (vak 31) 10 Dit vak dient steeds te worden voor een verpakkingscode NE-NF-NG (stuks) ontainers NTAINE ontainer Nummers (vak 3131) mslagblad 10 Verpakking Merken en nummer van de verpakkingen (vak 31) Merken en nummers van de verpakkingen LNG Soort van de verpakkingen (vak 31) 10 Aantal van de verpakkingen (vak 31) 10 Aantal stuks (31) 10 BIJZNDEE VEMELDINGEN Aanvullend ID (vak 44) Aanvullende gegevens (vak 44) EG Uitvoer (vak 44) VGELEGDE ETIFIATEN, DUMENTEN/ VAFGAAND DUMENT mslagblad 11 Voorgelegd 1, 8* mslagbl In voorkomend geval dienen de containernummer te worden In voorkomend geval dienen volgens de NTS-bepalingen de vakken van de "Bijzondere vermeldingen" worden Wat hierna volgt is een minimum verplichting (meedelen van nummer carnet TI). Uiteraard dienen in voorkomend geval alle voorafgaande regelingen te worden vermeld samen met de voorgelegde documenten of certificaten Indien het certificaat of document waarvan de gebruiker de referenties wilt meedelen een bijgevoegd document of certificaat is, dan dient de knop "Voorgelegd" te worden aangevinkt Naast voor het nummer van het carnet TI (vak 1), dient de gebruiker voor alle in het vak 8 vermelde documenten of certificaten het vakje "Voorgelegd" aan te vinken en de passende gegevens in te voeren in de vakken "Type", "Document referentie" en eventueel "Aanvullende inlichtingen" 4

5 Voorafgaand Indien het certificaat of document waarvan de gebruiker de referenties wilt meedelen een voorafgaande regeling is dan dient de knop "Voorafgaand" te worden aangevinkt Type document (vak 44) arnet TI + 8 Document eferentie van het document (vak 44) Nummer van het carnet + 8 Minimum dient de ode voor carnet TI: "52" voor het eerste artikel te worden meegedeeld. Het vakje "voorgelegd" dient hiervoor eveneens te worden aangevinkt. Voor de vermelde code 52 dient hier het nummer van het carnet TI te worden vermeld eferte van het document LNG DUANEKANT van vertrek efertenummer (vak ) 18 HUDE/ENMISHE PEAT AANGEVE TIN (vak 50) 4 ID-nummer van de TI-houder Naam (vak 50) 4 Straat en nummer (vak 50) 4 Land (vak 50) 4 Postcode (vak 50) 4 Stad (vak 50) 4 NAD_LNG VETEGENWDIGE Naam (vak 50) 15 DUANEKANT van bestemming efertenummer (vak 53) 22 NTLEESULTATEN ontroleresultaten code (vak D) Uiterste datum (vak D) 20 Inlichtingen Tabblad "Verzegelingsinfo" Nummers van de Aantal (vak D) 16 Het aantal door de TI houder zelf aangebrachte erkende commerciële verzegelingen en/of door een andere douaneautoriteit dan het kantoor van vertrek of van binnenkomst aangebrachte verzegelingen. Identiteit van de verzegeling Identiteit van de verzegeling Nummer (vak D) Identiteit van de verzegeling LNG Tabblad "Zekerheidstelling" 16* Het (de) identificatienummer(s) van de door de TI houder zelf aangebrachte erkende commerciële verzegelingen en/of door een andere douaneautoriteit dan het kantoor van vertrek of van binnenkomst aangebrachte verzegelingen. Type zekerheidsteling TI (code b) te gebruiken code: B eferentienummer Wordt niet gebruikt Andere eferte van de Nr van het Nr van het carnet TI zekerheidstellingreferentie (vak 52) carnet TI1 Toegangscode, Bedrag van Valuta Worden niet gebruikt = verplicht = conditioneel = optioneel 5