VAK 44 BIJZONDERE VERMELDINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VAK 44 BIJZONDERE VERMELDINGEN"

Transcriptie

1 INHOUDSTAFEL ALGEMEEN... 3 INSTUREN... 4 DE COMMUNAUTAIRE BIJZONDERE VERMELDINGEN... 5 DE COMMUNAUTAIRE BIJZONDERE VERMELDINGEN VALLENDE ONDER DE ALGEMENE CATEGORIE... 6 VOORBEELD... 6 INSTUREN... 6 PRINTEN... 6 DE COMMUNAUTAIRE BIJZONDERE VERMELDINGEN BIJ INVOER... 7 VOORBEELD... 7 INSTUREN... 7 PRINTEN... 8 DE COMMUNAUTAIRE BIJZONDERE VERMELDINGEN BIJ UITVOER... 9 VOORBEELD... 9 INSTUREN... 9 PRINTEN DE NATIONALE BIJZONDERE VERMELDINGEN De gecodeerde nationale bijzondere vermeldingen voor het vak 44 van het Enig Document De gecodeerde nationale bijzondere vermeldingen voor het vak 31 van het Enig Document DE NATIONALE HORIZONTALE BIJZONDERE VERMELDINGEN VOORBEELD INSTUREN PRINTEN DE NATIONALE BIJZONDERE VERMELDINGEN (Algemeen) VOORBEELD (zonder aanvullende gegevens) INSTUREN PRINTEN VOORBEELD (met aanvullende gegevens) INSTUREN PRINTEN DE NATIONALE BIJZONDERE VERMELDINGEN BIJ LANDBOUWPRODUCTEN De nationale bijzondere vermeldingen zonder parameter voor de vakken 31 en De nationale bijzondere vermeldingen met parameter voor de vakken 31 en De nationale bijzondere vermeldingen van het verzoek tot betaling voor vak De nationale bijzondere vermeldingen Andere voor de vakken 31 en DE NATIONALE BIJZONDERE VERMELDINGEN OP DE AANGIFTE AC VOORBEELD INSTUREN PRINTEN DE NATIONALE BIJZONDERE VERMELDINGEN OP DE AANGIFTE ENTREPOT TYPE B VOORBEELD INSTUREN PRINTEN VAK 44 BIJZONDERE VERMELDINGEN v. 0.1 Pagina 1 van 27

2 DE NATIONALE BIJZONDERE VERMELDINGEN OP DE REGULARISATIEAANGIFTE VOORBEELD INSTUREN PRINTEN DE NATIONALE BIJZONDERE VERMELDINGEN OP DE GLOBALISATIEAANGIFTE VOORBEELD INSTUREN DE NATIONALE BIJZONDERE VERMELDINGEN BIJ EEN NOODPROCEDURE PLDA VOORBEELD INSTUREN PRINTEN VAK 44 BIJZONDERE VERMELDINGEN v. 0.1 Pagina 2 van 27

3 ALGEMEEN Hierna de toelichtingen m.b.t. het invullen van de bijzondere vermeldingen overeenkomstig de toelichtingen op het Enig Document (http://www.fiscus.fgov.be/interfdanl/nl/ed/index.htm). Deze bijzondere meldingen worden in PLDA via een code ingestuurd in het Vak 44 Bijzondere vermeldingen. De code en desgevallend de tekstuele omschrijving van de bijzondere vermelding wordt dan automatisch afgedrukt in vak 31 of 44 van de aangifte (Cfr -> Ontwikkeling Functioneel Technische Specificaties (FTS) Printinformatie). Onderscheid dient gemaakt tussen : - de communautaire bijzondere vermeldingen - de nationale bijzondere vermeldingen. VAK 44 BIJZONDERE VERMELDINGEN v. 0.1 Pagina 3 van 27

4 INSTUREN - In web PLDA in te vullen in vak 44 Bijzondere vermeldingen in tabblad DOCUMENTEN op artikelniveau : - In Edifact in te vullen in : Type : SG30/FTX/ ACB Inhoud : SG30/FTX/ ACB - In XML in te vullen in : Type : GoodsItem.AdditionalInformation.additionalInformationType Inhoud : GoodsItem.AdditionalInformation.additionalInformationContent VAK 44 BIJZONDERE VERMELDINGEN v. 0.1 Pagina 4 van 27

5 DE COMMUNAUTAIRE BIJZONDERE VERMELDINGEN De code van de communautaire bijzondere vermelding bevat vijf cijfers. De codes zijn beschikbaar via -> Downloads -> 6.6 Bijvoegsel 6 a Onderscheid dient gemaakt tussen : - de bijzondere communautaire vermeldingen vallende onder de algemene categorie -> Code 0xxxx - de bijzondere communautaire vermeldingen bij invoer -> Code 1xxxx - de bijzondere communautaire vermeldingen bij uitvoer -> Code 3xxxx Vak 44 Bijzondere vermeldingen bevat een dropdownlist met de gecodeerde communautaire bijzondere vermeldingen. Deze dropdownlist bevat eveneens de gecodeerde nationale bijzondere vermeldingen (Cfr De Nationale bijzondere vermeldingen). VAK 44 BIJZONDERE VERMELDINGEN v. 0.1 Pagina 5 van 27

6 DE COMMUNAUTAIRE BIJZONDERE VERMELDINGEN VALLENDE ONDER DE ALGEMENE CATEGORIE De codes van de communautaire bijzondere vermeldingen die vallen onder de algemene categorie beginnen steeds met het cijfer 0 (structuur : 0xxxx). VOORBEELD Op grond van art. 497, lid 3 van het CTW kan een vergunning op de aangifte voor een economische douaneregeling worden aangevraagd. In dit geval dient, in vak 44, de volgende melding te worden aangebracht : Vereenvoudigde vergunning INSTUREN De code selecteren in de dropdownlist van Vak 44 Bijzondere vermeldingen. Klikken op >VOEG BIJZONDERE VERMELDING TOE PRINTEN In vak 44, op een apart A4, wordt de code afgedrukt, met automatisch, desbetreffende tekstuele omschrijving. VAK 44 BIJZONDERE VERMELDINGEN v. 0.1 Pagina 6 van 27

7 DE COMMUNAUTAIRE BIJZONDERE VERMELDINGEN BIJ INVOER De codes van de communautaire bijzondere vermeldingen bij invoer beginnen steeds met het cijfer 1 (structuur : 1xxxx). VOORBEELD De tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief wordt verleend op overlegging van het origineel van het luchtwaardigheidscertificaat aan de douaneautoriteiten bij de aangifte van de goederen voor het vrije verkeer (artikel 2, lid 1 van Verordening (EG) nr. 1147/2002). In dit geval dient, in vak 44, de volgende melding te worden aangebracht : Invoer onder geleide van een luchtwaardigheidscertificaat INSTUREN De code selecteren in de dropdownlist van Vak 44 Bijzondere vermeldingen. Klikken op >VOEG BIJZONDERE VERMELDING TOE Behoudens het insturen van deze code, dient in dit geval, - de documentcode A119 (Luchtwaardigheidscertificaat) in Vak 44 Bijgevoegde documenten te worden ingestuurd (Cfr Handleiding VAK 44 Documenten Controlemaatregelen bij invoer Tarief -> AIRWO ) - de code 119 in Vak 39 Preferentie te worden ingestuurd (Cfr Handleiding VAK 39 Preferentie. VAK 44 BIJZONDERE VERMELDINGEN v. 0.1 Pagina 7 van 27

8 PRINTEN In vak 44, op een apart A4, wordt de code afgedrukt, met automatisch, desbetreffende tekstuele omschrijving. VAK 44 BIJZONDERE VERMELDINGEN v. 0.1 Pagina 8 van 27

9 DE COMMUNAUTAIRE BIJZONDERE VERMELDINGEN BIJ UITVOER De codes van de communautaire bijzondere vermeldingen bij uitvoer beginnen steeds met het cijfer 3 (structuur : 3xxxx). VOORBEELD Het exemplaar 3 van de onvolledige aangifte ten uitvoer moet voorzien zijn van de vermelding vereenvoudigde uitvoer (artikel 280, lid 3 van het CTW). In dit geval dient, in vak 44, de volgende melding te worden aangebracht : Vereenvoudigde uitvoer INSTUREN De code selecteren in de dropdownlist van Vak 44 Bijzondere vermeldingen. Klikken op >VOEG BIJZONDERE VERMELDING TOE Opmerking!!! De bijzondere melding Vereenvoudigde uitvoer kan enkel in het kader van een onvolledige aangifte ; m.a.w. bij een uitvoeraangifte van het type B in Vak 1.2 Aangifte. VAK 44 BIJZONDERE VERMELDINGEN v. 0.1 Pagina 9 van 27

10 PRINTEN In vak 44, op een apart A4, wordt de code afgedrukt, met automatisch, desbetreffende tekstuele omschrijving. Opmerking!!! In dit voorbeeld werd bovendien de code (Verzoek van de aangever om exemplaar 3 terug te ontvangen) als tweede bijzondere melding ingestuurd. VAK 44 BIJZONDERE VERMELDINGEN v. 0.1 Pagina 10 van 27

11 DE NATIONALE BIJZONDERE VERMELDINGEN De codes van de nationale bijzondere nationale vermeldingen zijn beschikbaar via -> Downloads -> 6.6 Bijvoegsel 6 c Vak 44 Bijzondere vermeldingen bevat een dropdownlist met de gecodeerde nationale bijzondere vermeldingen. Deze dropdownlist bevat eveneens de gecodeerde communautaire bijzondere vermeldingen (Cfr De Communautaire bijzondere vermeldingen). De gecodeerde nationale bijzondere vermeldingen voor het vak 44 van het Enig Document Behoudens de codes die beginnen met 31- welke worden afgedrukt in Vak 31 van het Enig Document, worden alle andere codes van de nationale bijzondere vermeldingen en desbetreffende tekstuele omschrijving met de eventueel ingestuurde aanvullende gegevens, afgedrukt in vak 44 van het Enig Document. Een aantal van deze codes voor het vak 44 van het Enig Document karakteriseren zich door het feit dat ze beginnen met 44- die staan voor het vak 44. In de meeste gevallen, volgt, na 44- (voor vak 44), de cijfers van het nummer van de decimale indeling van de betrokken instructie/omzendbrief, gevolgd door het nummer van het respectievelijk hoofdstuk/titel/paragraaf waarbij de Romeinse cijfers vervangen werden door Arabische cijfers. Vb. Code I : Vak I001 : Instructie Actieve veredeling (D.I ) 8 : 8 Voor de print zijn, in vak 44 van het Enig Document, in totaal 4 lijnen voorzien van elk 60 karakters. Behoudens de bijzondere vermeldingen, wordt in vak 44 nog andere info afgedrukt o.a., m.b.t. de bijgevoegde documenten/certificaten, nationale aanvullende codes,. VAK 44 BIJZONDERE VERMELDINGEN v. 0.1 Pagina 11 van 27

12 De bijzondere meldingen worden op de resterende lijnen van het vak 44 afgedrukt en bij plaatsgebrek, op een apart blad, formaat A4. In dat geval vermeldt de laatste lijn, ter indicatie de code +1. De code van de bijzondere vermelding en de tekstuele omschrijving dienen steeds samen voor te komen. Niet alle codes, af te drukken in vak 44 van het Enig Document beginnen met 44- : Voorbeeld : Bij de Instructie Definitieve vrijstellingen, waarbij de codering steeds begint met 510I gevolgd door de cijfers van de respectievelijke hoofdstukken/titels/paragrafen/alinea s van de betrokken instructie waarbij de Romeinse cijfers werden vervangen door Arabische cijfers. Code 510I-1,1,A13 510I : Instructie Definitieve vrijstellingen (D.I ) 1 : Hoofdstuk I 1 : Titel I A13 : A 13 Voorbeeld : Bij de Instructie Actieve veredeling, waarbij overeenkomstig 243,1, de codering begint met 47- (voor het vak 47 van het Enig Document). Code I ,1 47- : Vak 47 maar in PLDA afgedrukt in vak 44 van het Enig Document 551I001 : Instructie Actieve veredeling (D.I ) 243,1 : 243,1 VAK 44 BIJZONDERE VERMELDINGEN v. 0.1 Pagina 12 van 27

13 De gecodeerde nationale bijzondere vermeldingen voor het vak 31 van het Enig Document Deze codes karakteriseren zich door het feit dat ze beginnen met 31- die staan voor het vak 31. In de meeste gevallen, volgt, na 31- (voor vak 31), de cijfers van het nummer van de decimale indeling van de betrokken instructie/omzendbrief, gevolgd door het nummer van het respectievelijk hoofdstuk/ titel/paragraaf/ waarbij de Romeinse cijfers vervangen werden door Arabische cijfers. Voorbeeld : Code I110-54c (bij verzending en uitvoer) 31 : Vak I110 : Instructie Enig document (D.I ) 54c : 54 c) Voor de print zijn, in vak 31 van het Enig Document, in totaal 9 lijnen voorzien van 54 karakters. Behoudens de bijzondere vermeldingen, wordt in vak 31 nog andere info afgedrukt o.a., m.b.t. de colli, de containers en de omschrijving van de goederen. De bijzondere vermeldingen beginnend met "31" worden op de resterende lijnen van vak 31 afgedrukt en bij plaatsgebrek, op een apart blad, formaat A4. In dat geval vermeldt de laatste lijn, ter indicatie de code +1. De code van de bijzondere vermelding en de tekstuele omschrijving dienen steeds samen voor te komen. VAK 44 BIJZONDERE VERMELDINGEN v. 0.1 Pagina 13 van 27

14 : Onder de nationale bijzondere vermeldingen kan men onderscheid maken tussen - de zogenaamde nationale horizontale bijzondere vermeldingen -> code ALGEN.. - de nationale bijzondere vermeldingen (vakken 31 en 44 met of zonder aanvullende gegevens ) -> code 31- en de nationale bijzondere vermeldingen bij landbouwproducten - de nationale bijzondere vermeldingen op de aangifte AC4 -> code 44-PLDA-ACC-.. - de nationale bijzondere vermeldingen op de aangifte Opslag in entrepot van het type B - > code 44-PLDA-DTO-. - de nationale bijzondere vermeldingen op de regularisatieaangifte -> code 44-PLDA-REGU-.. - de nationale bijzondere vermeldingen op de globalisatieaangifte -> code 44-PLDA-CIV-. - de nationale bijzondere vermeldingen bij een noodprocedure PLDA -> code 44-NPS-..PLDA Hierna, een aantal voorbeelden ter illustratie. VAK 44 BIJZONDERE VERMELDINGEN v. 0.1 Pagina 14 van 27

15 DE NATIONALE HORIZONTALE BIJZONDERE VERMELDINGEN Een horizontale bijzondere vermelding kan gebruikt worden in verschillende regelingen en voor verschillende goederenbewegingen. De codes van deze horizontale bijzondere vermeldingen beginnen steeds met ALGEN. Opmerking!!! In het geval een vermelding niet voorzien is, de code ALGEN99 selecteren onder Type in de dropdownlist van vak 44 Bijzondere vermeldingen. Onder Bijzondere vermelding is vrije tekstruimte voorzien voor de betrokken gegevens van de vermelding. VOORBEELD Op initiatief van de aangever wordt een regularisatieaangifte ingestuurd ter vervanging van de aangifte IMA-08BEI van 27 oktober In dit geval dient vak 44 de verwijzing naar de oorspronkelijke aangifte te vermelden. INSTUREN De code ALGEN04 (Vervanging van de aangifte op vraag van de aangever vermelding op de vervangingsaangifte ) selecteren onder Type in de dropdownlist van Vak 44 Bijzondere vermeldingen en onder Bijzondere vermelding verwijzen naar de oorspronkelijke aangifte (-> Structuur : IMA08BEI / ). Klikken op >VOEG BIJZONDERE VERMELDING TOE VAK 44 BIJZONDERE VERMELDINGEN v. 0.1 Pagina 15 van 27

16 Opmerking!!! In dit geval dient bijkomend de nationale bijzonder melding 44-PLDA- REGU-2 (Regularisatie van een eerder ingediende aangifte) te worden ingestuurd, gevolgd door het nummer van de oorspronkelijke aangifte (Cfr De nationale bijzondere vermeldingen op de regularisatieaangifte). PRINTEN In vak 44, op een apart A4, worden de codes ALGEN04 en 44-PLDA-REGU-2 afgedrukt met automatisch, desbetreffende tekstuele omschrijving en de ingestuurde aanvullende gegevens. VAK 44 BIJZONDERE VERMELDINGEN v. 0.1 Pagina 16 van 27

17 DE NATIONALE BIJZONDERE VERMELDINGEN (Algemeen) Alle codes voor de bijzondere vermeldingen, geselecteerd onder Type van vak 44 Bijzondere meldingen en hun tekstuele omschrijving worden afgedrukt in vak 44 (bij plaatsgebrek op een apart blad formaat A4) behoudens de codes 31- die worden afgedrukt in vak 31 van het Enig Document (bij plaatsgebrek op een apart blad formaat A4). Bij bepaalde codes, dienen aanvullende gegevens (nummer, datum, kantoor ) te worden ingestuurd onder Bijzondere vermelding. VOORBEELD (zonder aanvullende gegevens) Overeenkomstig 174 van de instructie BTW dient, bij invoer in België met vrijstelling van BTW voor goederen die bestemd zijn voor een andere lidstaat, in vak 44, volgende melding te worden aangebracht : Vrijstelling BTW Artikel 40 1,1, letter d) van het BTW-wetboek INSTUREN De code I selecteren in de dropdownlist van Vak 44 Bijzondere vermeldingen. Klikken op >VOEG BIJZONDERE VERMELDING TOE PRINTEN In vak 44, op een apart A4, wordt de code I afgedrukt, met automatisch, desbetreffende tekstuele omschrijving. Opmerking!!! In dit voorbeeld werd bovendien de code (Goederen Tijdelijke Invoer) als communautaire bijzondere melding ingestuurd. VAK 44 BIJZONDERE VERMELDINGEN v. 0.1 Pagina 17 van 27

18 VOORBEELD (met aanvullende gegevens) Overeenkomstig 172 van de Instructie Entrepots Plaatsing onder de regeling BTW entrepots, dient in vak 44, volgende melding te worden aangebracht : Opslag onder de regeling BTW-entrepot verleend aan RCT onder nr A Controlekantoor Mechelen INSTUREN De code I /2 selecteren in de dropdownlist onder Type van Vak 44 Bijzondere vermeldingen en onder Bijzondere vermelding de vereiste gegevens insturen. Klikken op >VOEG BIJZONDERE VERMELDING TOE PRINTEN In vak 44, op een apart A4, wordt de code I /2 afgedrukt, met automatisch, desbetreffende tekstuele omschrijving en de ingestuurde aanvullende gegevens. VAK 44 BIJZONDERE VERMELDINGEN v. 0.1 Pagina 18 van 27

19 DE NATIONALE BIJZONDERE VERMELDINGEN BIJ LANDBOUWPRODUCTEN De nationale bijzondere vermeldingen bij landbouwproducten zijn o.a. : - de nationale bijzondere vermeldingen zonder parameter voor de vakken 31 en 44 - de nationale bijzondere vermeldingen met parameter voor de vakken 31 en 44 - de nationale bijzondere vermeldingen van het verzoek tot betaling voor vak 44 waarvan de code gekenmerkt wordt door 44-VtB/DdP- (Verzoek tot betaling/demande de paiement) - de nationale bijzondere vermeldingen Andere voor de vakken 31 en 44. Voor de toelichtingen m.b.t. het insturen van aangiften met restituties, wordt verwezen naar de Handleiding Aangifte regime A-B Restituties. VAK 44 BIJZONDERE VERMELDINGEN v. 0.1 Pagina 19 van 27

20 De nationale bijzondere vermeldingen zonder parameter voor de vakken 31 en 44 Voorbeeld vak 31 : De code 31-XI-r zijnde geen bananensap. De code 31-XI-r selecteren in de dropdownlist van Vak 44 Bijzondere vermeldingen. De nationale bijzondere vermeldingen met parameter voor de vakken 31 en 44 De code van een vermelding met een parameter wordt gekenmerkt door een +P eventueel gevolgd door een cijfer (volgnummer). Voorbeeld vak 31 : De code 31-X-A3-d+P te interpreteren als volgt : 31 : Vak 31 van het Enig Document X : Bijlage X van het BLEU Douane Gebruikstarief A3 : Bedoelde tabel van bijlage X d : Voetnoot +P : Parameter zijnde het % drogestof (formaat n..3,n2 met 0,00 ondergrens en 100,00 bovengrens). De code 31-X-A3-d+P selecteren onder Type in de dropdownlist van Vak 44 Bijzondere vermeldingen en onder Bijzondere vermelding het percentage insturen. De tabel met de parametertypes (formaat en onder- en bovengrens) is beschikbaar via : -> Downloads -> 6.6 Bijvoegsel 6 c VAK 44 BIJZONDERE VERMELDINGEN v. 0.1 Pagina 20 van 27

21 De nationale bijzondere vermeldingen van het verzoek tot betaling voor vak 44 Het betreft nationale bijzondere vermeldingen waarvan de code begint met 44-VtB/DdP. Voorbeeld : De code 44-VtB/DdP-B-3 (Betalingswijze : Entrepot restituties rundvlees : Normaal) te interpreteren als volgt : 44 : Vak 44 van het Enig Document VtB/DdP : Verzoek tot betaling/demande de paiement B3 : Volgnummer De nationale bijzondere vermeldingen Andere voor de vakken 31 en 44 Deze vermeldingen werden gecreëerd om de mogelijkheid te bieden om nog niet gecodeerde informatie op de aangifte te vermelden (vb vermeldingen uit nieuwe verordeningen), al dan niet met parameter ( +P ). Voorbeeld vak 31 : De code 31-X-And/Aut-1+P1 te interpreteren als volgt : 31 : Vak 31 van het Enig Document X : Bijlage X van het BLEU Douane Gebruikstarief And/Aut-1 : Andere +P1 : Parameter zijnde vrije tekstruimte VAK 44 BIJZONDERE VERMELDINGEN v. 0.1 Pagina 21 van 27

22 DE NATIONALE BIJZONDERE VERMELDINGEN OP DE AANGIFTE AC4 Bij de opmaak van een AC4 dient de aangifte de begin- en eindperiode van de AC4 te vermelden. Hiervoor worden de nationale bijzondere vermeldingen 44-PLDA-ACC-1 (beginperiode) en 44-PLDA-ACC-2 (eindperiode) gebruikt. VOORBEELD De periode waarop de AC4 betrekking heeft is 20/10/2008 tot 24/10/2008. INSTUREN De code 44-PLDA-ACC1 selecteren in de dropdownlist onder Type van Vak 44 Bijzondere vermeldingen en onder Bijzondere vermelding de begindatum van de AC4 insturen. Klikken op >VOEG BIJZONDERE VERMELDING TOE De code 44-PLDA-ACC2 selecteren in de dropdownlist onder Type van Vak 44 Bijzondere vermeldingen en onder Bijzondere vermelding de einddatum van de AC4 insturen. Klikken op >VOEG BIJZONDERE VERMELDING TOE PRINTEN In vak 44, op een apart A4, worden de codes 44-PLDA-ACC-1 en 44-PLDA-ACC-2 afgedrukt, met automatisch, desbetreffende tekstuele omschrijving en de ingestuurde aanvullende gegevens. VAK 44 BIJZONDERE VERMELDINGEN v. 0.1 Pagina 22 van 27

23 DE NATIONALE BIJZONDERE VERMELDINGEN OP DE AANGIFTE ENTREPOT TYPE B Bij de opmaak van een aangifte van het regime J, Entrepot van het type B dient op de aangifte te worden vermeld of deze door een derde mag worden aangezuiverd of enkel door de aangever. Hiervoor worden de nationale bijzondere vermeldingen gebruikt waarvan de codes beginnen met 44-PLDA-DTO-. 44-PLDA-DTO-1 : De aangifte Entrepot type B kan door derden worden aangezuiverd. 44-PLDA-DTO-2 : De aangifte Entrepot type B kan enkel door de aangever worden aangezuiverd en niet door derden. Eén van beide nationale bijzondere vermeldingen moeten dus op dat ogenblik worden geselecteerd, maar nooit tegelijkertijd. VOORBEELD De aangifte Entrepot type B mag niet door derden worden aangezuiverd. INSTUREN De code 44-PLDA-DTO-2 selecteren in de dropdownlist van Vak 44 Bijzondere vermeldingen. Klikken op >VOEG BIJZONDERE VERMELDING TOE PRINTEN In vak 44, op een apart A4, wordt de code 44-PLDA-DTO-2 afgedrukt, met automatisch, desbetreffende tekstuele omschrijving. VAK 44 BIJZONDERE VERMELDINGEN v. 0.1 Pagina 23 van 27

24 DE NATIONALE BIJZONDERE VERMELDINGEN OP DE REGULARISATIEAANGIFTE Bij de opmaak van een regularisatieaangifte dient een nationale bijzondere vermelding te worden geselecteerd om te verwijzen naar de oorspronkelijke aangifte. Hiervoor worden de nationale bijzondere vermeldingen gebruikt waarvan de codes beginnen met 44-PLDA- REGU-. 44-PLDA-REGU-1 : Regularisatieaangifte na vaststelling (door de verificatiediensten) of rectificatie, bij invoer. 44-PLDA-REGU-2 : Regularisatieaangifte van een eerder ingediende aangifte bij in- of uitvoer (de regularisatieaangifte en de initiële aangifte dienen van dezelfde dag te zijn). 44-PLDA-REGU-3 : Regularisatieaangifte na een noodprocedure bij in- of uitvoer. VOORBEELD Op initiatief van de aangever wordt een regularisatieaangifte ingestuurd ter vervanging van de aangifte IMA-08BEI van 27 oktober INSTUREN De code 44-PLDA-REGU2 selecteren in de dropdownlist van Vak 44 Bijzondere vermeldingen en onder Bijzondere vermelding verwijzen naar de oorspronkelijke PLDA-aangifte (-> structuur IMA-08BEI ). Klikken op >VOEG BIJZONDERE VERMELDING TOE Opmerking!!! In dit geval dient bijkomend de code ALGEN04 (Vervanging van de aangifte op vraag van de aangever vermelding op de vervangingsaangifte) als nationale bijzondere vermelding te worden ingestuurd, gevolgd door het nummer/ datum van de oorspronkelijke aangifte (Cfr. De nationale horizontale bijzondere vermeldingen). VAK 44 BIJZONDERE VERMELDINGEN v. 0.1 Pagina 24 van 27

25 PRINTEN In vak 44, op een apart A4, worden de codes ALGEN04 en 44-PLDA-REGU-2 afgedrukt, met automatisch, desbetreffende tekstuele omschrijving en de ingestuurde aanvullende gegevens. VAK 44 BIJZONDERE VERMELDINGEN v. 0.1 Pagina 25 van 27

26 DE NATIONALE BIJZONDERE VERMELDINGEN OP DE GLOBALISATIEAANGIFTE Bij de opmaak van een globalisatieaangifte dienen ten minste 3 nationale bijzondere vermeldingen te worden geselecteerd. Hiervoor worden de nationale bijzondere vermeldingen gebruikt waarvan de codes beginnen met 44-PLDA-CIV-. 44-PLDA-CIV-1 : De gegevens van de tarieflijnen (de bijlagen XML) zijn reeds verzonden naar PLDA. 44-PLDA-CIV-2 : De gegevens van de tarieflijnen (de bijlagen XML) zijn nog niet verzonden naar PLDA. 44-PLDA-CIV-3 : Beginperiode waarop de globalisatie betrekking heeft met de datum (formaat DD/MM/JJJJ). 44-PLDA-CIV-4 : Eindperiode waarop de globalisatie betrekking heeft met de datum (formaat DD/MM/JJJJ). VOORBEELD Een globalisatieaangifte, waarvan de gegevens van de tarieflijn (bijlagen XML) nog niet verzonden zijn naar PLDA, voor de periode van 1 september 2008 tot 30 september INSTUREN De code 44-PLDA-CIV-2 selecteren onder Type in de dropdownlist van Vak 44 Bijzondere vermeldingen. Klikken op >VOEG BIJZONDERE VERMELDING TOE De code 44-PLDA-CIV-3 selecteren onder Type in de dropdownlist van Vak 44 Bijzondere vermeldingen en onder Bijzonder vermelding de datum 01/09/2008 insturen. Klikken op >VOEG BIJZONDERE VERMELDING TOE De code 44-PLDA-CIV-4 selecteren onder Type in de dropdownlist van Vak 44 Bijzondere vermeldingen en onder Bijzondere vermelding de datum 30/09/2008 insturen. Klikken op >VOEG BIJZONDERE VERMELDING TOE VAK 44 BIJZONDERE VERMELDINGEN v. 0.1 Pagina 26 van 27

27 DE NATIONALE BIJZONDERE VERMELDINGEN BIJ EEN NOODPROCEDURE PLDA Wanneer door de Helpdesk PLDA een noodprocedure wordt aangekondigd dient de aangifte dit te vermelden d.m.v. een nationale bijzondere vermelding. Hiervoor worden de nationale bijzondere vermeldingen gebruikt waarvan de codes beginnen met 44-NPS-. VOORBEELD N.a.v. een probleem bij de aanzuivering - in het kader van de aanzuivering van de summiere aangiften zee en lucht wordt de noodprocedure uitgeroepen. Code van de bijzondere vermelding : 44-NPS-GCX-PLDA Vermelding van de bijzondere vermelding : N00019:D T INSTUREN De code 44-NPS-GCX-PLDA selecteren onder Type in de dropdownlist van Vak 44 Bijzondere vermeldingen en onder Bijzondere vermelding refereren naar de aangekondigde vermelding. Klikken op >VOEG BIJZONDERE VERMELDING TOE PRINTEN In vak 44, op een apart A4, wordt de code 44-NPS-GCX-PLDA afgedrukt, met automatisch, desbetreffende tekstuele omschrijving en de ingestuurde aanvullende gegevens (Cfr Handleiding VAK 44 Bijzondere vermeldingen Noodprocedure ). VAK 44 BIJZONDERE VERMELDINGEN v. 0.1 Pagina 27 van 27

VAK 36 PREFERENTIE INHOUDSTAFEL. NL_VAK 36 PREFERENTIE v. 0.1 Pagina 1 van 22

VAK 36 PREFERENTIE INHOUDSTAFEL. NL_VAK 36 PREFERENTIE v. 0.1 Pagina 1 van 22 INHOUDSTAFEL ALGEMEEN... 2 INSTUREN... 3 AIRWO TARIEFSCHORSING MITS OVERLEGGING VAN EEN LUCHTWAARDIGHEIDSATTEST... 6 Code 119... 6 APPEU NIET-PREFERENTIEEL RECHT ONDERWORPEN IS AAN EEN BIJZONDERE BESTEMMING...

Nadere informatie

VADEMECUM 01-03 - 2013

VADEMECUM 01-03 - 2013 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de douane en accijnzen VADEMECUM 01-03 - 2013 Bon O.S.D. nr. A/I 42/13 INHOUD blz. MISSIE INLEIDING 1 Hoofdstuk 1 - Algemeenheden 1. Internationale

Nadere informatie

VOORLICHTINGSPAKKET HERZIENING ENIG DOCUMENT NEDERLAND 18-01-05

VOORLICHTINGSPAKKET HERZIENING ENIG DOCUMENT NEDERLAND 18-01-05 VOORLICHTINGSPAKKET HERZIENING ENIG DOCUMENT NEDERLAND 18-01-05 B/CPP Domein Douanewetgeving Red: C. Overkamp / H. Ponsteen Hoofdstuk: 1. Inleiding 2. Leesinstructie voor de nationale matrix 3. De matrix

Nadere informatie

BASISREGELING UITVOER ALLE SECTOREN

BASISREGELING UITVOER ALLE SECTOREN Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T 088-0424242 BASISREGELING UITVOER ALLE SECTOREN April 2015

Nadere informatie

VAK 30 PLAATS VAN DE GOEDEREN

VAK 30 PLAATS VAN DE GOEDEREN INHOUDSTAFEL HISTORIEK VERSIES VAN HET DOCUMENT... 2 ALGEMEEN... 3 ZOEKKNOP -> PLAATS VAN DE GOEDEREN... 4 TYPE LOCATIE... 5 SUBTYPE LOCATIE... 5 D&A LOCATIE... 7 LOCATIE IN LUCHTHAVEN... 9 LOCATIE IN

Nadere informatie

AOIF 16/2004 (E.T.98.234)

AOIF 16/2004 (E.T.98.234) Nota van de BTW-administratie betreffende het BTW-register of BTW-boek. Circulaire nr. AOIF 16/2004 (E.T.98.234) dd. 23.03.2004 Deze aanschrijving vervangt de aanschrijvingen nr. 4 dd. 22.02.1995 en nr.

Nadere informatie

BASISREGELING OLIJFOLIE

BASISREGELING OLIJFOLIE Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T regelgeving 088-6026850

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Onderwerp De private stichting: boekhouding, jaarrekening en controle Datum Januari 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING

Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING 1 INLEIDING... 2 2 TOEGANG TOT URBAIN... 3 2.1 Gebruikers van de FOD Financiën... 3 2.2 Gebruikers van de gemeentebesturen... 4

Nadere informatie

Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw

Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Indirecte belastingen en fiscaal beheer Btw Brussel, 23 oktober 2013 Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw Inhoudsopgave Achtergrond...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. BTW eenheid Pagina 2

Inhoudsopgave. BTW eenheid Pagina 2 BTW EENHEID Inhoudsopgave Inleiding... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1 Algemeen... 4 1.1 Wat is een BTW eenheid?... 4 2 Kenmerken en toepassingsvoorwaarden... 6 2.1 Financiële verbondenheid... 6

Nadere informatie

EQUISIS ALGEMENE, ANALYTISCHE EN BUDGETTAIRE BOEKHOUDING - 1 - Equisis v2 - août 98

EQUISIS ALGEMENE, ANALYTISCHE EN BUDGETTAIRE BOEKHOUDING - 1 - Equisis v2 - août 98 EQUISIS ALGEMENE, ANALYTISCHE EN BUDGETTAIRE BOEKHOUDING Equisis v2 - août 98-1 - MANUEL DE REFERENCE INHOUDSOPGAVE 1. WAARSCHUWING... 6 2. INSTALLATIE...7 3. OPSTARTEN...8 A. INSTELLING VAN HET BOEKJAAR...10

Nadere informatie

BASISREGELING UITVOER GRANEN

BASISREGELING UITVOER GRANEN Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T regelgeving 088-6026850

Nadere informatie

Update BTW. sinds 1 januari 2013. Facturatieregels in een nieuw kleedje. .De nieuwe BTW-factureringsregels. www.boekhoudkantoormarien.

Update BTW. sinds 1 januari 2013. Facturatieregels in een nieuw kleedje. .De nieuwe BTW-factureringsregels. www.boekhoudkantoormarien. Update BTW - Facturatieregels in een nieuw kleedje.de nieuwe BTW-factureringsregels sinds 1 januari 2013 boekhouding & fiscaliteit Tel: 03/489.11.46 Fax: 03/489.29.41 Nieuwe BTW-factureringsregels Facturatieregels

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR HET OPMAKEN VAN D

RICHTLIJNEN VOOR HET OPMAKEN VAN D RICHTLIJNEN VOOR HET OPMAKEN VAN D RICHTLIJNEN VOOR HET OPMAKEN VAN DE JAARLIJKSE JAARLIJKSE LISTING KLANTEN KLANTE VOOR DE HANDELINGEN VERRICHT TIJDENS HET JAAR 2013 ANDELINGEN VERRICHT TIJDENS JAAR 201

Nadere informatie

Btw: de nieuwe facturatieregels vanaf 2013

Btw: de nieuwe facturatieregels vanaf 2013 Kluwer Fiscaal Bulletin Vandewinckele NATIONALE EN INTERNATIONALE BEPALINGEN Btw: de nieuwe facturatieregels vanaf 2013 Op 1 januari 2013 worden in België tal van nieuwe facturatieregels van kracht. Het

Nadere informatie

MAPPINGTABEL NCTS TIR. Vakken carnet TIR R/C/O

MAPPINGTABEL NCTS TIR. Vakken carnet TIR R/C/O BIJLAGE 5 MAPPINGTABEL NTS TI DVEVEIHTING Tabblad "Aangifte" Gebruik // Vakken carnet TI pmerkingen HFDGEGEVENS VAN DE AANGIFTE LN 1 Het door de houder van het carnet TI gebruikte interne identificatienummer:

Nadere informatie

1.21 ANALYTISCHE BOEKHOUDING

1.21 ANALYTISCHE BOEKHOUDING 1.21 ANALYTISCHE BOEKHOUDING 1. KOSTENPLAATSEN EN -DRAGERS. 2. BEHEER VERDEELSLEUTELS. 3. DIVERSE ANALYTISCHE BOEKINGEN. 4. JOURNAAL ANALYTISCHE BOEKINGEN. 5. GLOBAAL RAPPORT ANALYTISCHE BOEKHOUDING. 6.

Nadere informatie

Computerprogramma voor de boekhouding diensten en omhalingen op de parochies voor het jaar 2014

Computerprogramma voor de boekhouding diensten en omhalingen op de parochies voor het jaar 2014 Computerprogramma voor de boekhouding diensten en omhalingen op de parochies voor het jaar 2014 Bisdom Brugge, Heilige Geeststraat 4, 8000 Brugge, 050/33 59 05 kerkfabrieken.bisdom.brugge@kerknet.be Vereiste

Nadere informatie

Handleiding Famicontrol voor de kinderbijslagfondsen

Handleiding Famicontrol voor de kinderbijslagfondsen Handleiding Famicontrol voor de kinderbijslagfondsen Inhoudsopgave Inleiding... 2 Inloggen... 2 Het welkomstscherm... 3 De Menu balk... 3 Opvolgingsstatussen... 4 Een nieuwe aanvraag creëren... 5 Controle

Nadere informatie

«Praktische handleiding» Analytische boekhouding

«Praktische handleiding» Analytische boekhouding 11/05/01 B50/v2.31/F/PH004.02 «Praktische handleiding» Analytische boekhouding Financieel Voor het gebruik door de end-users van Sage BOB 50 Oplossing Sage BOB 50 2 Hoewel aan deze uitgave de grootst mogelijke

Nadere informatie

EXPERT/M CLASSIC HANDLEIDING

EXPERT/M CLASSIC HANDLEIDING EXPERT/M CLASSIC HANDLEIDING Inhoudsopgave Opstarten Expert/M Classic boekhouding... 9 Selectie dossiernummer... 9 Creatie van een nieuw dossier... 10 Functietoetsen... 11 Basisgegevens... 12 Creatie lege

Nadere informatie

1. Voorgaanden 1. 2. Belgische wet- en regelgeving 6. 3.1. Factureringsregels 12 3.2. Betrokken belastingplichtigen, handelingen en stukken 15

1. Voorgaanden 1. 2. Belgische wet- en regelgeving 6. 3.1. Factureringsregels 12 3.2. Betrokken belastingplichtigen, handelingen en stukken 15 1 sur 27 06-05-14 23:32 Home > Circulaire AAFisc Nr. 14/2014 (nr. E.T. 120.000) dd. 04.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW - Taxatieprocedure

Nadere informatie

OneGate. Gebruikershandleiding. 16 September 2011

OneGate. Gebruikershandleiding. 16 September 2011 OneGate 16 September 2011 Pagina 2 Inhoudstafel 1. INLEIDING... 3 2. TERMINOLOGIE... 4 3. ICONEN... 5 4. AANLOGGEN... 6 4.1. GEBRUIKERSID & PASWOORD... 6 4.1.1. Aanvragen van een Gebruikersid/Paswoord...

Nadere informatie

Arctic Tariff Gebruikershandleiding

Arctic Tariff Gebruikershandleiding Arctic Tariff Gebruikershandleiding Auteur: Arctic Group AB Eigenaar: Arctic Group AB Versie: V1.0.0.I Page 1 of 47 Inhoudsopgave 1. ArcticTARIFF: Introductie... 3 1.1 ArcticTARIFF... 3 1.2 Het gebruik

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van Impala

Handleiding voor het gebruik van Impala Handleiding voor het gebruik van Impala Jan Corthouts Michèle Van den Eynde Maart 2006 Handleiding voor het gebruik van Impala 2 Inhoudsopgave 1 Aanmelden...3 2 Favorieten (bookmark)...4 3 Afmelden...6

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit :.. Repertoriumnummer :.. Nationaal nummer : TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (art. van de Programmawet van 0.. tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap,

Nadere informatie

VERORDENINGEN. 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/1

VERORDENINGEN. 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/1 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/1 I (Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is) VERORDENINGEN VERORDENING (EG) Nr. 469/2009 VAN HET EUROPEES

Nadere informatie

ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE FISCALE ASPECTEN VAN HET X/N-VEREFFENINGSSTELSEL

ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE FISCALE ASPECTEN VAN HET X/N-VEREFFENINGSSTELSEL Bijlage 3.0. ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE FISCALE ASPECTEN VAN HET X/N-VEREFFENINGSSTELSEL Fiscale modaliteiten van de werking van het vereffeningsstelsel, bedoeld in artikel 1, 1 van de wet van 6 augustus

Nadere informatie