VAK 44 BIJZONDERE VERMELDINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VAK 44 BIJZONDERE VERMELDINGEN"

Transcriptie

1 INHOUDSTAFEL ALGEMEEN... 3 INSTUREN... 4 DE COMMUNAUTAIRE BIJZONDERE VERMELDINGEN... 5 DE COMMUNAUTAIRE BIJZONDERE VERMELDINGEN VALLENDE ONDER DE ALGEMENE CATEGORIE... 6 VOORBEELD... 6 INSTUREN... 6 PRINTEN... 6 DE COMMUNAUTAIRE BIJZONDERE VERMELDINGEN BIJ INVOER... 7 VOORBEELD... 7 INSTUREN... 7 PRINTEN... 8 DE COMMUNAUTAIRE BIJZONDERE VERMELDINGEN BIJ UITVOER... 9 VOORBEELD... 9 INSTUREN... 9 PRINTEN DE NATIONALE BIJZONDERE VERMELDINGEN De gecodeerde nationale bijzondere vermeldingen voor het vak 44 van het Enig Document De gecodeerde nationale bijzondere vermeldingen voor het vak 31 van het Enig Document DE NATIONALE HORIZONTALE BIJZONDERE VERMELDINGEN VOORBEELD INSTUREN PRINTEN DE NATIONALE BIJZONDERE VERMELDINGEN (Algemeen) VOORBEELD (zonder aanvullende gegevens) INSTUREN PRINTEN VOORBEELD (met aanvullende gegevens) INSTUREN PRINTEN DE NATIONALE BIJZONDERE VERMELDINGEN BIJ LANDBOUWPRODUCTEN De nationale bijzondere vermeldingen zonder parameter voor de vakken 31 en De nationale bijzondere vermeldingen met parameter voor de vakken 31 en De nationale bijzondere vermeldingen van het verzoek tot betaling voor vak De nationale bijzondere vermeldingen Andere voor de vakken 31 en DE NATIONALE BIJZONDERE VERMELDINGEN OP DE AANGIFTE AC VOORBEELD INSTUREN PRINTEN DE NATIONALE BIJZONDERE VERMELDINGEN OP DE AANGIFTE ENTREPOT TYPE B VOORBEELD INSTUREN PRINTEN VAK 44 BIJZONDERE VERMELDINGEN v. 0.1 Pagina 1 van 27

2 DE NATIONALE BIJZONDERE VERMELDINGEN OP DE REGULARISATIEAANGIFTE VOORBEELD INSTUREN PRINTEN DE NATIONALE BIJZONDERE VERMELDINGEN OP DE GLOBALISATIEAANGIFTE VOORBEELD INSTUREN DE NATIONALE BIJZONDERE VERMELDINGEN BIJ EEN NOODPROCEDURE PLDA VOORBEELD INSTUREN PRINTEN VAK 44 BIJZONDERE VERMELDINGEN v. 0.1 Pagina 2 van 27

3 ALGEMEEN Hierna de toelichtingen m.b.t. het invullen van de bijzondere vermeldingen overeenkomstig de toelichtingen op het Enig Document ( Deze bijzondere meldingen worden in PLDA via een code ingestuurd in het Vak 44 Bijzondere vermeldingen. De code en desgevallend de tekstuele omschrijving van de bijzondere vermelding wordt dan automatisch afgedrukt in vak 31 of 44 van de aangifte (Cfr -> Ontwikkeling Functioneel Technische Specificaties (FTS) Printinformatie). Onderscheid dient gemaakt tussen : - de communautaire bijzondere vermeldingen - de nationale bijzondere vermeldingen. VAK 44 BIJZONDERE VERMELDINGEN v. 0.1 Pagina 3 van 27

4 INSTUREN - In web PLDA in te vullen in vak 44 Bijzondere vermeldingen in tabblad DOCUMENTEN op artikelniveau : - In Edifact in te vullen in : Type : SG30/FTX/ ACB Inhoud : SG30/FTX/ ACB - In XML in te vullen in : Type : GoodsItem.AdditionalInformation.additionalInformationType Inhoud : GoodsItem.AdditionalInformation.additionalInformationContent VAK 44 BIJZONDERE VERMELDINGEN v. 0.1 Pagina 4 van 27

5 DE COMMUNAUTAIRE BIJZONDERE VERMELDINGEN De code van de communautaire bijzondere vermelding bevat vijf cijfers. De codes zijn beschikbaar via -> Downloads -> 6.6 Bijvoegsel 6 a Onderscheid dient gemaakt tussen : - de bijzondere communautaire vermeldingen vallende onder de algemene categorie -> Code 0xxxx - de bijzondere communautaire vermeldingen bij invoer -> Code 1xxxx - de bijzondere communautaire vermeldingen bij uitvoer -> Code 3xxxx Vak 44 Bijzondere vermeldingen bevat een dropdownlist met de gecodeerde communautaire bijzondere vermeldingen. Deze dropdownlist bevat eveneens de gecodeerde nationale bijzondere vermeldingen (Cfr De Nationale bijzondere vermeldingen). VAK 44 BIJZONDERE VERMELDINGEN v. 0.1 Pagina 5 van 27

6 DE COMMUNAUTAIRE BIJZONDERE VERMELDINGEN VALLENDE ONDER DE ALGEMENE CATEGORIE De codes van de communautaire bijzondere vermeldingen die vallen onder de algemene categorie beginnen steeds met het cijfer 0 (structuur : 0xxxx). VOORBEELD Op grond van art. 497, lid 3 van het CTW kan een vergunning op de aangifte voor een economische douaneregeling worden aangevraagd. In dit geval dient, in vak 44, de volgende melding te worden aangebracht : Vereenvoudigde vergunning INSTUREN De code selecteren in de dropdownlist van Vak 44 Bijzondere vermeldingen. Klikken op >VOEG BIJZONDERE VERMELDING TOE PRINTEN In vak 44, op een apart A4, wordt de code afgedrukt, met automatisch, desbetreffende tekstuele omschrijving. VAK 44 BIJZONDERE VERMELDINGEN v. 0.1 Pagina 6 van 27

7 DE COMMUNAUTAIRE BIJZONDERE VERMELDINGEN BIJ INVOER De codes van de communautaire bijzondere vermeldingen bij invoer beginnen steeds met het cijfer 1 (structuur : 1xxxx). VOORBEELD De tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief wordt verleend op overlegging van het origineel van het luchtwaardigheidscertificaat aan de douaneautoriteiten bij de aangifte van de goederen voor het vrije verkeer (artikel 2, lid 1 van Verordening (EG) nr. 1147/2002). In dit geval dient, in vak 44, de volgende melding te worden aangebracht : Invoer onder geleide van een luchtwaardigheidscertificaat INSTUREN De code selecteren in de dropdownlist van Vak 44 Bijzondere vermeldingen. Klikken op >VOEG BIJZONDERE VERMELDING TOE Behoudens het insturen van deze code, dient in dit geval, - de documentcode A119 (Luchtwaardigheidscertificaat) in Vak 44 Bijgevoegde documenten te worden ingestuurd (Cfr Handleiding VAK 44 Documenten Controlemaatregelen bij invoer Tarief -> AIRWO ) - de code 119 in Vak 39 Preferentie te worden ingestuurd (Cfr Handleiding VAK 39 Preferentie. VAK 44 BIJZONDERE VERMELDINGEN v. 0.1 Pagina 7 van 27

8 PRINTEN In vak 44, op een apart A4, wordt de code afgedrukt, met automatisch, desbetreffende tekstuele omschrijving. VAK 44 BIJZONDERE VERMELDINGEN v. 0.1 Pagina 8 van 27

9 DE COMMUNAUTAIRE BIJZONDERE VERMELDINGEN BIJ UITVOER De codes van de communautaire bijzondere vermeldingen bij uitvoer beginnen steeds met het cijfer 3 (structuur : 3xxxx). VOORBEELD Het exemplaar 3 van de onvolledige aangifte ten uitvoer moet voorzien zijn van de vermelding vereenvoudigde uitvoer (artikel 280, lid 3 van het CTW). In dit geval dient, in vak 44, de volgende melding te worden aangebracht : Vereenvoudigde uitvoer INSTUREN De code selecteren in de dropdownlist van Vak 44 Bijzondere vermeldingen. Klikken op >VOEG BIJZONDERE VERMELDING TOE Opmerking!!! De bijzondere melding Vereenvoudigde uitvoer kan enkel in het kader van een onvolledige aangifte ; m.a.w. bij een uitvoeraangifte van het type B in Vak 1.2 Aangifte. VAK 44 BIJZONDERE VERMELDINGEN v. 0.1 Pagina 9 van 27

10 PRINTEN In vak 44, op een apart A4, wordt de code afgedrukt, met automatisch, desbetreffende tekstuele omschrijving. Opmerking!!! In dit voorbeeld werd bovendien de code (Verzoek van de aangever om exemplaar 3 terug te ontvangen) als tweede bijzondere melding ingestuurd. VAK 44 BIJZONDERE VERMELDINGEN v. 0.1 Pagina 10 van 27

11 DE NATIONALE BIJZONDERE VERMELDINGEN De codes van de nationale bijzondere nationale vermeldingen zijn beschikbaar via -> Downloads -> 6.6 Bijvoegsel 6 c Vak 44 Bijzondere vermeldingen bevat een dropdownlist met de gecodeerde nationale bijzondere vermeldingen. Deze dropdownlist bevat eveneens de gecodeerde communautaire bijzondere vermeldingen (Cfr De Communautaire bijzondere vermeldingen). De gecodeerde nationale bijzondere vermeldingen voor het vak 44 van het Enig Document Behoudens de codes die beginnen met 31- welke worden afgedrukt in Vak 31 van het Enig Document, worden alle andere codes van de nationale bijzondere vermeldingen en desbetreffende tekstuele omschrijving met de eventueel ingestuurde aanvullende gegevens, afgedrukt in vak 44 van het Enig Document. Een aantal van deze codes voor het vak 44 van het Enig Document karakteriseren zich door het feit dat ze beginnen met 44- die staan voor het vak 44. In de meeste gevallen, volgt, na 44- (voor vak 44), de cijfers van het nummer van de decimale indeling van de betrokken instructie/omzendbrief, gevolgd door het nummer van het respectievelijk hoofdstuk/titel/paragraaf waarbij de Romeinse cijfers vervangen werden door Arabische cijfers. Vb. Code I : Vak I001 : Instructie Actieve veredeling (D.I ) 8 : 8 Voor de print zijn, in vak 44 van het Enig Document, in totaal 4 lijnen voorzien van elk 60 karakters. Behoudens de bijzondere vermeldingen, wordt in vak 44 nog andere info afgedrukt o.a., m.b.t. de bijgevoegde documenten/certificaten, nationale aanvullende codes,. VAK 44 BIJZONDERE VERMELDINGEN v. 0.1 Pagina 11 van 27

12 De bijzondere meldingen worden op de resterende lijnen van het vak 44 afgedrukt en bij plaatsgebrek, op een apart blad, formaat A4. In dat geval vermeldt de laatste lijn, ter indicatie de code +1. De code van de bijzondere vermelding en de tekstuele omschrijving dienen steeds samen voor te komen. Niet alle codes, af te drukken in vak 44 van het Enig Document beginnen met 44- : Voorbeeld : Bij de Instructie Definitieve vrijstellingen, waarbij de codering steeds begint met 510I gevolgd door de cijfers van de respectievelijke hoofdstukken/titels/paragrafen/alinea s van de betrokken instructie waarbij de Romeinse cijfers werden vervangen door Arabische cijfers. Code 510I-1,1,A13 510I : Instructie Definitieve vrijstellingen (D.I ) 1 : Hoofdstuk I 1 : Titel I A13 : A 13 Voorbeeld : Bij de Instructie Actieve veredeling, waarbij overeenkomstig 243,1, de codering begint met 47- (voor het vak 47 van het Enig Document). Code I ,1 47- : Vak 47 maar in PLDA afgedrukt in vak 44 van het Enig Document 551I001 : Instructie Actieve veredeling (D.I ) 243,1 : 243,1 VAK 44 BIJZONDERE VERMELDINGEN v. 0.1 Pagina 12 van 27

13 De gecodeerde nationale bijzondere vermeldingen voor het vak 31 van het Enig Document Deze codes karakteriseren zich door het feit dat ze beginnen met 31- die staan voor het vak 31. In de meeste gevallen, volgt, na 31- (voor vak 31), de cijfers van het nummer van de decimale indeling van de betrokken instructie/omzendbrief, gevolgd door het nummer van het respectievelijk hoofdstuk/ titel/paragraaf/ waarbij de Romeinse cijfers vervangen werden door Arabische cijfers. Voorbeeld : Code I110-54c (bij verzending en uitvoer) 31 : Vak I110 : Instructie Enig document (D.I ) 54c : 54 c) Voor de print zijn, in vak 31 van het Enig Document, in totaal 9 lijnen voorzien van 54 karakters. Behoudens de bijzondere vermeldingen, wordt in vak 31 nog andere info afgedrukt o.a., m.b.t. de colli, de containers en de omschrijving van de goederen. De bijzondere vermeldingen beginnend met "31" worden op de resterende lijnen van vak 31 afgedrukt en bij plaatsgebrek, op een apart blad, formaat A4. In dat geval vermeldt de laatste lijn, ter indicatie de code +1. De code van de bijzondere vermelding en de tekstuele omschrijving dienen steeds samen voor te komen. VAK 44 BIJZONDERE VERMELDINGEN v. 0.1 Pagina 13 van 27

14 : Onder de nationale bijzondere vermeldingen kan men onderscheid maken tussen - de zogenaamde nationale horizontale bijzondere vermeldingen -> code ALGEN.. - de nationale bijzondere vermeldingen (vakken 31 en 44 met of zonder aanvullende gegevens ) -> code 31- en de nationale bijzondere vermeldingen bij landbouwproducten - de nationale bijzondere vermeldingen op de aangifte AC4 -> code 44-PLDA-ACC-.. - de nationale bijzondere vermeldingen op de aangifte Opslag in entrepot van het type B - > code 44-PLDA-DTO-. - de nationale bijzondere vermeldingen op de regularisatieaangifte -> code 44-PLDA-REGU-.. - de nationale bijzondere vermeldingen op de globalisatieaangifte -> code 44-PLDA-CIV-. - de nationale bijzondere vermeldingen bij een noodprocedure PLDA -> code 44-NPS-..PLDA Hierna, een aantal voorbeelden ter illustratie. VAK 44 BIJZONDERE VERMELDINGEN v. 0.1 Pagina 14 van 27

15 DE NATIONALE HORIZONTALE BIJZONDERE VERMELDINGEN Een horizontale bijzondere vermelding kan gebruikt worden in verschillende regelingen en voor verschillende goederenbewegingen. De codes van deze horizontale bijzondere vermeldingen beginnen steeds met ALGEN. Opmerking!!! In het geval een vermelding niet voorzien is, de code ALGEN99 selecteren onder Type in de dropdownlist van vak 44 Bijzondere vermeldingen. Onder Bijzondere vermelding is vrije tekstruimte voorzien voor de betrokken gegevens van de vermelding. VOORBEELD Op initiatief van de aangever wordt een regularisatieaangifte ingestuurd ter vervanging van de aangifte IMA-08BEI van 27 oktober In dit geval dient vak 44 de verwijzing naar de oorspronkelijke aangifte te vermelden. INSTUREN De code ALGEN04 (Vervanging van de aangifte op vraag van de aangever vermelding op de vervangingsaangifte ) selecteren onder Type in de dropdownlist van Vak 44 Bijzondere vermeldingen en onder Bijzondere vermelding verwijzen naar de oorspronkelijke aangifte (-> Structuur : IMA08BEI / ). Klikken op >VOEG BIJZONDERE VERMELDING TOE VAK 44 BIJZONDERE VERMELDINGEN v. 0.1 Pagina 15 van 27

16 Opmerking!!! In dit geval dient bijkomend de nationale bijzonder melding 44-PLDA- REGU-2 (Regularisatie van een eerder ingediende aangifte) te worden ingestuurd, gevolgd door het nummer van de oorspronkelijke aangifte (Cfr De nationale bijzondere vermeldingen op de regularisatieaangifte). PRINTEN In vak 44, op een apart A4, worden de codes ALGEN04 en 44-PLDA-REGU-2 afgedrukt met automatisch, desbetreffende tekstuele omschrijving en de ingestuurde aanvullende gegevens. VAK 44 BIJZONDERE VERMELDINGEN v. 0.1 Pagina 16 van 27

17 DE NATIONALE BIJZONDERE VERMELDINGEN (Algemeen) Alle codes voor de bijzondere vermeldingen, geselecteerd onder Type van vak 44 Bijzondere meldingen en hun tekstuele omschrijving worden afgedrukt in vak 44 (bij plaatsgebrek op een apart blad formaat A4) behoudens de codes 31- die worden afgedrukt in vak 31 van het Enig Document (bij plaatsgebrek op een apart blad formaat A4). Bij bepaalde codes, dienen aanvullende gegevens (nummer, datum, kantoor ) te worden ingestuurd onder Bijzondere vermelding. VOORBEELD (zonder aanvullende gegevens) Overeenkomstig 174 van de instructie BTW dient, bij invoer in België met vrijstelling van BTW voor goederen die bestemd zijn voor een andere lidstaat, in vak 44, volgende melding te worden aangebracht : Vrijstelling BTW Artikel 40 1,1, letter d) van het BTW-wetboek INSTUREN De code I selecteren in de dropdownlist van Vak 44 Bijzondere vermeldingen. Klikken op >VOEG BIJZONDERE VERMELDING TOE PRINTEN In vak 44, op een apart A4, wordt de code I afgedrukt, met automatisch, desbetreffende tekstuele omschrijving. Opmerking!!! In dit voorbeeld werd bovendien de code (Goederen Tijdelijke Invoer) als communautaire bijzondere melding ingestuurd. VAK 44 BIJZONDERE VERMELDINGEN v. 0.1 Pagina 17 van 27

18 VOORBEELD (met aanvullende gegevens) Overeenkomstig 172 van de Instructie Entrepots Plaatsing onder de regeling BTW entrepots, dient in vak 44, volgende melding te worden aangebracht : Opslag onder de regeling BTW-entrepot verleend aan RCT onder nr A Controlekantoor Mechelen INSTUREN De code I /2 selecteren in de dropdownlist onder Type van Vak 44 Bijzondere vermeldingen en onder Bijzondere vermelding de vereiste gegevens insturen. Klikken op >VOEG BIJZONDERE VERMELDING TOE PRINTEN In vak 44, op een apart A4, wordt de code I /2 afgedrukt, met automatisch, desbetreffende tekstuele omschrijving en de ingestuurde aanvullende gegevens. VAK 44 BIJZONDERE VERMELDINGEN v. 0.1 Pagina 18 van 27

19 DE NATIONALE BIJZONDERE VERMELDINGEN BIJ LANDBOUWPRODUCTEN De nationale bijzondere vermeldingen bij landbouwproducten zijn o.a. : - de nationale bijzondere vermeldingen zonder parameter voor de vakken 31 en 44 - de nationale bijzondere vermeldingen met parameter voor de vakken 31 en 44 - de nationale bijzondere vermeldingen van het verzoek tot betaling voor vak 44 waarvan de code gekenmerkt wordt door 44-VtB/DdP- (Verzoek tot betaling/demande de paiement) - de nationale bijzondere vermeldingen Andere voor de vakken 31 en 44. Voor de toelichtingen m.b.t. het insturen van aangiften met restituties, wordt verwezen naar de Handleiding Aangifte regime A-B Restituties. VAK 44 BIJZONDERE VERMELDINGEN v. 0.1 Pagina 19 van 27

20 De nationale bijzondere vermeldingen zonder parameter voor de vakken 31 en 44 Voorbeeld vak 31 : De code 31-XI-r zijnde geen bananensap. De code 31-XI-r selecteren in de dropdownlist van Vak 44 Bijzondere vermeldingen. De nationale bijzondere vermeldingen met parameter voor de vakken 31 en 44 De code van een vermelding met een parameter wordt gekenmerkt door een +P eventueel gevolgd door een cijfer (volgnummer). Voorbeeld vak 31 : De code 31-X-A3-d+P te interpreteren als volgt : 31 : Vak 31 van het Enig Document X : Bijlage X van het BLEU Douane Gebruikstarief A3 : Bedoelde tabel van bijlage X d : Voetnoot +P : Parameter zijnde het % drogestof (formaat n..3,n2 met 0,00 ondergrens en 100,00 bovengrens). De code 31-X-A3-d+P selecteren onder Type in de dropdownlist van Vak 44 Bijzondere vermeldingen en onder Bijzondere vermelding het percentage insturen. De tabel met de parametertypes (formaat en onder- en bovengrens) is beschikbaar via : -> Downloads -> 6.6 Bijvoegsel 6 c VAK 44 BIJZONDERE VERMELDINGEN v. 0.1 Pagina 20 van 27

21 De nationale bijzondere vermeldingen van het verzoek tot betaling voor vak 44 Het betreft nationale bijzondere vermeldingen waarvan de code begint met 44-VtB/DdP. Voorbeeld : De code 44-VtB/DdP-B-3 (Betalingswijze : Entrepot restituties rundvlees : Normaal) te interpreteren als volgt : 44 : Vak 44 van het Enig Document VtB/DdP : Verzoek tot betaling/demande de paiement B3 : Volgnummer De nationale bijzondere vermeldingen Andere voor de vakken 31 en 44 Deze vermeldingen werden gecreëerd om de mogelijkheid te bieden om nog niet gecodeerde informatie op de aangifte te vermelden (vb vermeldingen uit nieuwe verordeningen), al dan niet met parameter ( +P ). Voorbeeld vak 31 : De code 31-X-And/Aut-1+P1 te interpreteren als volgt : 31 : Vak 31 van het Enig Document X : Bijlage X van het BLEU Douane Gebruikstarief And/Aut-1 : Andere +P1 : Parameter zijnde vrije tekstruimte VAK 44 BIJZONDERE VERMELDINGEN v. 0.1 Pagina 21 van 27

22 DE NATIONALE BIJZONDERE VERMELDINGEN OP DE AANGIFTE AC4 Bij de opmaak van een AC4 dient de aangifte de begin- en eindperiode van de AC4 te vermelden. Hiervoor worden de nationale bijzondere vermeldingen 44-PLDA-ACC-1 (beginperiode) en 44-PLDA-ACC-2 (eindperiode) gebruikt. VOORBEELD De periode waarop de AC4 betrekking heeft is 20/10/2008 tot 24/10/2008. INSTUREN De code 44-PLDA-ACC1 selecteren in de dropdownlist onder Type van Vak 44 Bijzondere vermeldingen en onder Bijzondere vermelding de begindatum van de AC4 insturen. Klikken op >VOEG BIJZONDERE VERMELDING TOE De code 44-PLDA-ACC2 selecteren in de dropdownlist onder Type van Vak 44 Bijzondere vermeldingen en onder Bijzondere vermelding de einddatum van de AC4 insturen. Klikken op >VOEG BIJZONDERE VERMELDING TOE PRINTEN In vak 44, op een apart A4, worden de codes 44-PLDA-ACC-1 en 44-PLDA-ACC-2 afgedrukt, met automatisch, desbetreffende tekstuele omschrijving en de ingestuurde aanvullende gegevens. VAK 44 BIJZONDERE VERMELDINGEN v. 0.1 Pagina 22 van 27

23 DE NATIONALE BIJZONDERE VERMELDINGEN OP DE AANGIFTE ENTREPOT TYPE B Bij de opmaak van een aangifte van het regime J, Entrepot van het type B dient op de aangifte te worden vermeld of deze door een derde mag worden aangezuiverd of enkel door de aangever. Hiervoor worden de nationale bijzondere vermeldingen gebruikt waarvan de codes beginnen met 44-PLDA-DTO-. 44-PLDA-DTO-1 : De aangifte Entrepot type B kan door derden worden aangezuiverd. 44-PLDA-DTO-2 : De aangifte Entrepot type B kan enkel door de aangever worden aangezuiverd en niet door derden. Eén van beide nationale bijzondere vermeldingen moeten dus op dat ogenblik worden geselecteerd, maar nooit tegelijkertijd. VOORBEELD De aangifte Entrepot type B mag niet door derden worden aangezuiverd. INSTUREN De code 44-PLDA-DTO-2 selecteren in de dropdownlist van Vak 44 Bijzondere vermeldingen. Klikken op >VOEG BIJZONDERE VERMELDING TOE PRINTEN In vak 44, op een apart A4, wordt de code 44-PLDA-DTO-2 afgedrukt, met automatisch, desbetreffende tekstuele omschrijving. VAK 44 BIJZONDERE VERMELDINGEN v. 0.1 Pagina 23 van 27

24 DE NATIONALE BIJZONDERE VERMELDINGEN OP DE REGULARISATIEAANGIFTE Bij de opmaak van een regularisatieaangifte dient een nationale bijzondere vermelding te worden geselecteerd om te verwijzen naar de oorspronkelijke aangifte. Hiervoor worden de nationale bijzondere vermeldingen gebruikt waarvan de codes beginnen met 44-PLDA- REGU-. 44-PLDA-REGU-1 : Regularisatieaangifte na vaststelling (door de verificatiediensten) of rectificatie, bij invoer. 44-PLDA-REGU-2 : Regularisatieaangifte van een eerder ingediende aangifte bij in- of uitvoer (de regularisatieaangifte en de initiële aangifte dienen van dezelfde dag te zijn). 44-PLDA-REGU-3 : Regularisatieaangifte na een noodprocedure bij in- of uitvoer. VOORBEELD Op initiatief van de aangever wordt een regularisatieaangifte ingestuurd ter vervanging van de aangifte IMA-08BEI van 27 oktober INSTUREN De code 44-PLDA-REGU2 selecteren in de dropdownlist van Vak 44 Bijzondere vermeldingen en onder Bijzondere vermelding verwijzen naar de oorspronkelijke PLDA-aangifte (-> structuur IMA-08BEI ). Klikken op >VOEG BIJZONDERE VERMELDING TOE Opmerking!!! In dit geval dient bijkomend de code ALGEN04 (Vervanging van de aangifte op vraag van de aangever vermelding op de vervangingsaangifte) als nationale bijzondere vermelding te worden ingestuurd, gevolgd door het nummer/ datum van de oorspronkelijke aangifte (Cfr. De nationale horizontale bijzondere vermeldingen). VAK 44 BIJZONDERE VERMELDINGEN v. 0.1 Pagina 24 van 27

25 PRINTEN In vak 44, op een apart A4, worden de codes ALGEN04 en 44-PLDA-REGU-2 afgedrukt, met automatisch, desbetreffende tekstuele omschrijving en de ingestuurde aanvullende gegevens. VAK 44 BIJZONDERE VERMELDINGEN v. 0.1 Pagina 25 van 27

26 DE NATIONALE BIJZONDERE VERMELDINGEN OP DE GLOBALISATIEAANGIFTE Bij de opmaak van een globalisatieaangifte dienen ten minste 3 nationale bijzondere vermeldingen te worden geselecteerd. Hiervoor worden de nationale bijzondere vermeldingen gebruikt waarvan de codes beginnen met 44-PLDA-CIV-. 44-PLDA-CIV-1 : De gegevens van de tarieflijnen (de bijlagen XML) zijn reeds verzonden naar PLDA. 44-PLDA-CIV-2 : De gegevens van de tarieflijnen (de bijlagen XML) zijn nog niet verzonden naar PLDA. 44-PLDA-CIV-3 : Beginperiode waarop de globalisatie betrekking heeft met de datum (formaat DD/MM/JJJJ). 44-PLDA-CIV-4 : Eindperiode waarop de globalisatie betrekking heeft met de datum (formaat DD/MM/JJJJ). VOORBEELD Een globalisatieaangifte, waarvan de gegevens van de tarieflijn (bijlagen XML) nog niet verzonden zijn naar PLDA, voor de periode van 1 september 2008 tot 30 september INSTUREN De code 44-PLDA-CIV-2 selecteren onder Type in de dropdownlist van Vak 44 Bijzondere vermeldingen. Klikken op >VOEG BIJZONDERE VERMELDING TOE De code 44-PLDA-CIV-3 selecteren onder Type in de dropdownlist van Vak 44 Bijzondere vermeldingen en onder Bijzonder vermelding de datum 01/09/2008 insturen. Klikken op >VOEG BIJZONDERE VERMELDING TOE De code 44-PLDA-CIV-4 selecteren onder Type in de dropdownlist van Vak 44 Bijzondere vermeldingen en onder Bijzondere vermelding de datum 30/09/2008 insturen. Klikken op >VOEG BIJZONDERE VERMELDING TOE VAK 44 BIJZONDERE VERMELDINGEN v. 0.1 Pagina 26 van 27

27 DE NATIONALE BIJZONDERE VERMELDINGEN BIJ EEN NOODPROCEDURE PLDA Wanneer door de Helpdesk PLDA een noodprocedure wordt aangekondigd dient de aangifte dit te vermelden d.m.v. een nationale bijzondere vermelding. Hiervoor worden de nationale bijzondere vermeldingen gebruikt waarvan de codes beginnen met 44-NPS-. VOORBEELD N.a.v. een probleem bij de aanzuivering - in het kader van de aanzuivering van de summiere aangiften zee en lucht wordt de noodprocedure uitgeroepen. Code van de bijzondere vermelding : 44-NPS-GCX-PLDA Vermelding van de bijzondere vermelding : N00019:D T INSTUREN De code 44-NPS-GCX-PLDA selecteren onder Type in de dropdownlist van Vak 44 Bijzondere vermeldingen en onder Bijzondere vermelding refereren naar de aangekondigde vermelding. Klikken op >VOEG BIJZONDERE VERMELDING TOE PRINTEN In vak 44, op een apart A4, wordt de code 44-NPS-GCX-PLDA afgedrukt, met automatisch, desbetreffende tekstuele omschrijving en de ingestuurde aanvullende gegevens (Cfr Handleiding VAK 44 Bijzondere vermeldingen Noodprocedure ). VAK 44 BIJZONDERE VERMELDINGEN v. 0.1 Pagina 27 van 27

VAK 44 - BIJZONDERE VERMELDINGEN NOODPROCEDURE

VAK 44 - BIJZONDERE VERMELDINGEN NOODPROCEDURE INHOUDSTAFEL ALGEMEEN... 2 INSTUREN... 4 VOORBEELDEN... 6 (44-NPS-ALL-PLDA)... 6 (44-NPS-DcH-PLDA)... 7 (44-NPS-DEC-PLDA)... 8 (44-NPS-GCE-PLDA)... 9 (44-NPS-GCX-PLDA)... 10 (44-NPS-NCT-PLDA)... 11 NL_VAK

Nadere informatie

VAK 44 - BIJZONDERE VERMELDINGEN NOODPROCEDURE (SAD PROCEDURE)

VAK 44 - BIJZONDERE VERMELDINGEN NOODPROCEDURE (SAD PROCEDURE) INHOUDSTAFEL HISTORIEK VERSIES VAN HET DOCUMENT... 2 ALGEMEEN... 3 INSTUREN... 5 VOORBEELDEN... 7 (44-NPS-ALL-PLDA)... 7 (44-NPS-DcH-PLDA)... 8 (44-NPS-DEC-PLDA)... 9 (44-NPS-GCE-PLDA)... 10 (44-NPS-GCX-PLDA)...

Nadere informatie

VAK 37.2 COMMUNAUTAIRE AANVULLENDE CODE VAK 44 - NATIONALE AANVULLENDE CODE

VAK 37.2 COMMUNAUTAIRE AANVULLENDE CODE VAK 44 - NATIONALE AANVULLENDE CODE INHOUDSTAFEL ALGEMEEN... 2 COMMUNAUTAIRE AANVULLLENDE CODE... 3 NATIONALE AANVULLENDE CODE... 5 INSTUREN... 6 AANGIFTE IN DE REGELING A... 6 AANGIFTE IN DE REGELING B... 6 AANGIFTE IN DE REGELING C...

Nadere informatie

VAK 39 CONTINGENT INHOUDSTAFEL. NL_VAK 39 CONTINGENT v. 0.2 Pagina 1 van 15

VAK 39 CONTINGENT INHOUDSTAFEL. NL_VAK 39 CONTINGENT v. 0.2 Pagina 1 van 15 INHOUDSTAFEL HISTORIEK VERSIES VAN HET DOCUMENT... 2 ALGEMEEN... 3 INSTUREN... 4 PLDA TARWEB... 5 CUQ CONTINGENT IN HET KADER VAN DOUANE-UNIE... 10 K CONTINGENT... 11 K CONTINGENT (MET DE HAND VERVAARDIGDE

Nadere informatie

VAK 36 PREFERENTIE INHOUDSTAFEL. NL_VAK 36 PREFERENTIE v. 0.1 Pagina 1 van 22

VAK 36 PREFERENTIE INHOUDSTAFEL. NL_VAK 36 PREFERENTIE v. 0.1 Pagina 1 van 22 INHOUDSTAFEL ALGEMEEN... 2 INSTUREN... 3 AIRWO TARIEFSCHORSING MITS OVERLEGGING VAN EEN LUCHTWAARDIGHEIDSATTEST... 6 Code 119... 6 APPEU NIET-PREFERENTIEEL RECHT ONDERWORPEN IS AAN EEN BIJZONDERE BESTEMMING...

Nadere informatie

VAK 33.5 - AANVULLLENDE NATIONALE CODE (SAD PROCEDURE AC4 PROCEDURE)

VAK 33.5 - AANVULLLENDE NATIONALE CODE (SAD PROCEDURE AC4 PROCEDURE) INHOUDSTAFEL HISTORIEK VERSIES VAN HET DOCUMENT... 2 ALGEMEEN... 3 PLDA TARWEB... 4 INSTUREN... 7 INVOER... 8 ACCIJNS / BIJZONDERE ACCIJNS / VERPAKKINGSHEFFING / BIJDRAGE OP ENERGIE / CONTROLERETRIBUTIE...

Nadere informatie

VAK 40 VOORAFGAAND DOCUMENT

VAK 40 VOORAFGAAND DOCUMENT INHOUDSTAFEL HISTORIEK VERSIES VAN HET DOCUMENT... 2 ALGEMEEN... 3 LUCHTVRACHT... 4 LUCHTVRACHT LIJSTEN... 4 ALGEMEEN... 4 INSTUREN... 5 VOORBEELD... 5 LUCHTVRACHT MANIFESTEN... 6 ALGEMEEN... 6 INSTUREN...

Nadere informatie

VAK 49 - IDENTIFICATIE VAN HET ENTREPOT

VAK 49 - IDENTIFICATIE VAN HET ENTREPOT INHOUDSTAFEL HISTORIEK VERSIES VAN HET DOCUMENT... 2 ALGEMEEN... 3 PUBLIEK DOUANE-ENTREPOT TYPE A... 4 PUBLIEK DOUANE-ENTREPOT TYPE B... 5 PARTICULIER DOUANE-ENTREPOT TYPE C... 6 DOUANE-ENTREPOT TYPE D...

Nadere informatie

VAK 33.5 - AANVULLLENDE NATIONALE CODE

VAK 33.5 - AANVULLLENDE NATIONALE CODE INHOUDSTAFEL HISTORIEK VERSIES VAN HET DOCUMENT... 2 ALGEMEEN... 3 PLDA TARWEB... 4 INSTUREN... 7 INVOER... 8 ACCIJNZEN / BIJZONDERE ACCIJNZEN / VERPAKKINGSHEFFING... 8 Accijnzen... 8 Accijnzen Bijzondere

Nadere informatie

Het bijvoegsel 6 moet met alle voorbehoud gelezen worden : dit bijvoegsel moet nog vervolledigd en verfijnd worden.

Het bijvoegsel 6 moet met alle voorbehoud gelezen worden : dit bijvoegsel moet nog vervolledigd en verfijnd worden. CODES VOOR NATIONALE DOCUMENTEN, CERTIFICATEN EN VERGUNNINGEN TE VERMELDEN IN VAK 44 Voorafgaande opmerking Het bijvoegsel 6 moet met alle voorbehoud gelezen worden : dit bijvoegsel moet nog vervolledigd

Nadere informatie

AANGIFTE REGIME J - MANIPULATIE

AANGIFTE REGIME J - MANIPULATIE INHOUDSTAFEL ALGEMEEN... 2 VOORBEELD - MANIPULATIE COLLI... 2 VOORBEELD MANIPULATIE BULKGOEDEREN... 5 Pagina 1 van 7 van ALGEMEEN Hierna de toelichtingen m.b.t. - de manipulatie van de colli - de manipulatie

Nadere informatie

VAK 44 DOCUMENTEN - CONTROLEMAATREGELEN TARIEF BIJ INVOER

VAK 44 DOCUMENTEN - CONTROLEMAATREGELEN TARIEF BIJ INVOER INHOUDSTAFEL ALGEMEEN... 2 PLDA TARWEB... 3 AIRWO TARIEFSCHORSING MITS OVERLEGGING VAN EEN LUCHTWAARDIGHEIDSATTEST... 6 APPEU NIET-PREFERENTIEEL RECHT DAT ONDERWORPEN IS AAN EEN BIJZONDERE BESTEMMING...

Nadere informatie

VAK 44 DOCUMENTEN - CONTROLEMAATREGELEN TARIEF BIJ UITVOER

VAK 44 DOCUMENTEN - CONTROLEMAATREGELEN TARIEF BIJ UITVOER INHOUDSTAFEL ALGEMEEN... 2 PLDA TARWEB... 3 CGEXP CONTROLEMAATREGELEN OP DE UITVOER VAN CULTUURGOEDEREN... 6 CTEXP CONTROLEMAATREGEL... 8 DURX UITVOERVERGUNNING VOOR GOEDEREN VAN TWEEËRLEI GEBRUIK

Nadere informatie

VAK 33.3 EN 33.4 - AANVULLLENDE CODE TARIC

VAK 33.3 EN 33.4 - AANVULLLENDE CODE TARIC INHOUDSTAFEL ALGEMEEN... 2 PLDA TARWEB... 3 INSTUREN... 6 INVOER... 7 APPL - DOUANERECHT DERDE LANDEN... 7 COMPD COMPENSEREND RECHT... 8 DUMPD ANTIDUMPINGRECHTEN (DEFINTIEF)... 10 DUMPP ANTIDUMPINGRECHT

Nadere informatie

GOEDERENSTROOM AANGIFTE ENTREPOT VAN HET TYPE B

GOEDERENSTROOM AANGIFTE ENTREPOT VAN HET TYPE B INHOUDSTAFEL ALGEMEEN... 2 Verplichte velden... 4 Detail tonen - Excelrapport maken... 4 Hyperlinks... 5 Navigatie Pad... 5 B1 - RAADPLEGEN VAN DE AANGIFTEN ENTREPOT VAN HET TYPE B IN DETAIL... 7 Insturen...

Nadere informatie

VAKKEN 52 (AC4 PROCEDURE) EN 53 (SAD PROCEDURE) BIJKOMENDE BEREKENINGSEENHEDEN

VAKKEN 52 (AC4 PROCEDURE) EN 53 (SAD PROCEDURE) BIJKOMENDE BEREKENINGSEENHEDEN INHOUDSTAFEL HISTORIEK VERSIES VAN HET DOCUMENT... 2 ALGEMEEN... 3 AANGIFTE SAD PROCEDURE... 4 AANGIFTE AC4 PROCEDURE... 4 INSTUREN... 5 VOORBEELDEN... 6 AARDGAS... 6 BIER... 7 ETHYLALCOHOL... 8 KOFFIE...

Nadere informatie

VAK 44 DOCUMENTEN - CONTROLEMAATREGELEN TARIEF BIJ INVOER

VAK 44 DOCUMENTEN - CONTROLEMAATREGELEN TARIEF BIJ INVOER INHOUDSTAFEL HISTORIEK VERSIES VAN HET DOCUMENT... 2 ALGEMEEN... 3 PLDA TARWEB... 4 AIRWO TARIEFSCHORSING MITS OVERLEGGING VAN EEN LUCHTWAARDIGHEIDSATTEST... 8 APPEU NIET-PREFERENTIEEL RECHT DAT ONDERWORPEN

Nadere informatie

AC4. NL_AC4 v.0.1 Pagina 1 van 29 INHOUDSTAFEL

AC4. NL_AC4 v.0.1 Pagina 1 van 29 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL AC4 ALGEMEEN... 3 AANGIFTE... 4 TABBLAD HOOFDING... 5 HOOFDING... 5 * Vak 1.1 Type (deel 1)...5 * Vak 1.2 Type (deel 2)...5 Vak 7 Commerciële referentie...5 * LRN referentienummer...5 Vak

Nadere informatie

VAK 44 DOCUMENTEN - CONTROLEMAATREGELEN TARIEF BIJ UITVOER

VAK 44 DOCUMENTEN - CONTROLEMAATREGELEN TARIEF BIJ UITVOER INHOUDSTAFEL HISTORIEK VERSIES VAN HET DOCUMENT... 2 ALGEMEEN... 3 PLDA TARWEB... 4 CGEXP CONTROLEMAATREGELEN OP DE UITVOER VAN CULTUURGOEDEREN... 7 CTEXP CONTROLEMAATREGEL... 9 DURX UITVOERVERGUNNING

Nadere informatie

VAK 30 PLAATS VAN DE GOEDEREN

VAK 30 PLAATS VAN DE GOEDEREN INHOUDSTAFEL HISTORIEK VERSIES VAN HET DOCUMENT... 2 ALGEMEEN... 3 ZOEKKNOP -> PLAATS VAN DE GOEDEREN... 4 TYPE LOCATIE... 5 SUBTYPE LOCATIE... 5 D&A LOCATIE... 7 LOCATIE IN LUCHTHAVEN... 9 LOCATIE IN

Nadere informatie

VAK 44 DOCUMENTEN - CONTROLEMAATREGELEN TARIEF BIJ UITVOER

VAK 44 DOCUMENTEN - CONTROLEMAATREGELEN TARIEF BIJ UITVOER INHOUDSTAFEL HISTORIEK VERSIES VAN HET DOCUMENT... 2 ALGEMEEN... 3 PLDA TARWEB... 4 CGEXP CONTROLEMAATREGELEN OP DE UITVOER VAN CULTUURGOEDEREN... 7 CHMEX UITVOERBEWAKING VAN GEVAARLIJKE CHEMISCHE

Nadere informatie

GOEDERENSTROOM LUCHTVRACHT

GOEDERENSTROOM LUCHTVRACHT INHOUDSTAFEL ALGEMEEN... 3 Verplichte velden... 5 Toon detail - Excelrapport maken... 5 Hyperlinks... 6 Navigatie Pad... 6 Foutmeldingen... 8 Berichtspecificaties... 8 A01 - RAADPLEGEN AANKOMST VAN EEN

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 mei 2002 (OR. en) 8697/02 UD 33

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 mei 2002 (OR. en) 8697/02 UD 33 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 mei 2002 (OR. en) 8697/02 UD 33 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Verordening van de Raad betreffende tijdelijke schorsing van de autonome rechten

Nadere informatie

Voorafgaande opmerking

Voorafgaande opmerking CODES VOOR NATIONALE DOCUMENTEN, CERTIFICATEN EN VERGUNNINGEN TE VERMELDEN IN VAK 44 Voorafgaande opmerking De tot staving van de aangifte overgelegde nationale documenten, certificaten en vergunningen

Nadere informatie

Aanpassingen PLDA 1/5/2016

Aanpassingen PLDA 1/5/2016 Aanpassingen PLDA 1/5/2016 Overzicht Entrepots AV terugbetaling BOD Summiere aangifte voor tijdelijke opslag Entrepots Opmaak aangifte opslag in entrepot na 1/5 Vak 49 Tot 30/4/2016 Vanaf 1/5/2016 A B

Nadere informatie

Globalisatie aangiften

Globalisatie aangiften Globalisatie aangiften Dienst Ondersteuning Automatisering Brussel, 09 januari 2017 AA Douane & Accijnzen 1 Agenda Wat werd reeds overeengekomen? Planning Openstaande vragen AOB Volgende vergadering 2

Nadere informatie

Vakopleiding Declarant online. Douaneaangifte (art 5 lid 12 DWU) Douaneregelingen (art 5 lid 16 DWU) Toelichting Enig Document

Vakopleiding Declarant online. Douaneaangifte (art 5 lid 12 DWU) Douaneregelingen (art 5 lid 16 DWU) Toelichting Enig Document Vakopleiding Declarant online Toelichting Enig Document Douaneaangifte (art 5 lid 12 DWU) handeling waarbij een persoon in de voorgeschreven vorm en op de voorgeschreven wijze het voornemen kenbaar maakt

Nadere informatie

GOEDERENSTROOM ZEEVRACHT

GOEDERENSTROOM ZEEVRACHT INHOUDSTAFEL ALGEMEEN... 3 Verplichte velden... 5 Toon detail Excelrapport maken... 5 Hyperlinks... 5 Navigatie Pad... 6 Foutmeldingen... 7 Berichtspecificaties... 7 TR1 - RAADPLEGEN TRANSHIPMENT DETAIL...

Nadere informatie

AANGIFTE SAD PROCEDURE

AANGIFTE SAD PROCEDURE INHOUDSTAFEL HISTORIEK VERSIES VAN HET DOCUMENT... 2 ALGEMEEN... 3 EEN AANGIFTE INSTUREN VIA EEN BLANCOSCHERM... 4 IMPORT... 5 EXPORT... 7 GECOMBINEERD... 9 BEWIJS VAN COMMUNAUTAIR KARAKTER... 10 DE TABBLADEN

Nadere informatie

Volledige naam, adres en EORI-nummer van de aanvrager. De aanvrager is degene aan wie de vergunning moet worden afgegeven.

Volledige naam, adres en EORI-nummer van de aanvrager. De aanvrager is degene aan wie de vergunning moet worden afgegeven. TOELICHTING 1. Aanvrager Volledige naam, adres en EORI-nummer van de aanvrager. De aanvrager is degene aan wie de vergunning moet worden afgegeven. 2. Douaneregeling Vermeld de douaneregeling waaronder

Nadere informatie

VAK 53 BIJKOMENDE BEREKENINGSEENHEDEN Accijnzen / Bijzondere accijnzen / Verpakkingsheffing (AC4)

VAK 53 BIJKOMENDE BEREKENINGSEENHEDEN Accijnzen / Bijzondere accijnzen / Verpakkingsheffing (AC4) INHOUDSTAFEL HISTORIEK VERSIES VAN HET DOCUMENT... 2 ALGEMEEN... 3 INSTUREN... 4 AARDGAS... 6 BIER... 7 ETHYLALCOHOL... 8 GASOLIE... 9 KOFFIE... 10 LIMONADE... 11 WIJN... 12 ZWARE STOOKOLIE... 13 NL_VAK

Nadere informatie

VAK 8 GEADRESSEERDE AANSPRAKELIJKE VERTEGENWOORDIGER INTRACOMMUNAUTAIRE VERWERVER

VAK 8 GEADRESSEERDE AANSPRAKELIJKE VERTEGENWOORDIGER INTRACOMMUNAUTAIRE VERWERVER INHOUDSTAFEL HISTORIEK VERSIES VAN HET DOCUMENT... 3 ALGEMEEN... 4 GEADRESSEERDE... 5 NIVEAU AANGIFTE... 5 NIVEAU ARTIKEL... 7... 8 NIVEAU AANGIFTE... 8 NIVEAU ARTIKEL... 9... 10 NIVEAU AANGIFTE... 10

Nadere informatie

Aanvraag Vergunning douane-entrepot. 1 Gebruiksaanwijzing. 2 Gegevens aanvraag. Douane. Over dit formulier Over dit formulier

Aanvraag Vergunning douane-entrepot. 1 Gebruiksaanwijzing. 2 Gegevens aanvraag. Douane. Over dit formulier Over dit formulier Douane Aanvraag Vergunning douane-entrepot 1 Gebruiksaanwijzing Over dit formulier Over dit formulier Met dit formulier vraagt u een Vergunning douane-entrepot aan. De vergunning geeft u toestemming om

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN INLEIDING...1

INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN INLEIDING...1 INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN... v INLEIDING...1 1. INLEIDING DOUANERECHT...3 1.1. Algemeen...3 1.1.1. Vrijhandelszone...3 1.1.2. Tariefunie...4 1.1.3. Douane-unie...4 1.2. Wetgeving...5 1.3. Heffingen

Nadere informatie

AANGIFTE SAD PROCEDURE

AANGIFTE SAD PROCEDURE INHOUDSTAFEL ALGEMEEN... 2 EEN AANGIFTE INSTUREN VIA EEN BLANCOSCHERM... 2 DE TABBLADEN VAN EEN AANGIFTE... 5 EEN ARTIKEL TOEVOEGEN IN EEN AANGIFTE... 7 DE TABBLADEN VAN EEN ARTIKEL... 8 EEN ARTIKEL AANPASSEN

Nadere informatie

Nieuwe Security velden : enkel bij EXPORT documenten

Nieuwe Security velden : enkel bij EXPORT documenten Nieuwe Security velden : enkel bij EXPORT documenten Opgelet : Hieronder worden enkel de velden opgegeven die nieuw zijn en in het kader van de security regels ( E.U. ver. 1875 en amend.) en aan de bestaande

Nadere informatie

WELKOM IN PLDA INHOUDSTAFEL

WELKOM IN PLDA INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL ALGEMEEN...2 COMPONENTEN VAN PLDA...2 Aangifte...2 Financiën...2 Goederenstroom...2 INLOGGEN...3 INLOGPROCEDURE...3 WERKTAAL BEPALEN...4 NAVIGATIERICHTLIJNEN...5 ALGEMEEN...5 BROWSERFUNCTIONALITEITEN...5

Nadere informatie

Mededeling nr. 18. Kolenbelasting. Douane Belastingdienst

Mededeling nr. 18. Kolenbelasting. Douane Belastingdienst Douane Belastingdienst Mededeling 26 maart 2013 Mededeling nr. 18 Kolenbelasting DO 118-1Z*1FD 18.1 Inleiding Met ingang van 1 januari 2008 is onder de naam kolen belasting een nieuwe belasting ingesteld

Nadere informatie

Mededeling ten behoeve van de marktdeelnemers die in België de invoer- of uitvoerformaliteiten voor goederen verrichten

Mededeling ten behoeve van de marktdeelnemers die in België de invoer- of uitvoerformaliteiten voor goederen verrichten Brussel, 15 juni 2009 Mededeling ten behoeve van de marktdeelnemers die in België de invoer- of uitvoerformaliteiten voor goederen verrichten Mevrouw, Mijne heren, Onderwerp: Stand van zaken op 1 juli

Nadere informatie

WG BINNENBRENGEN. Nationaal Forum 24 februari 2017

WG BINNENBRENGEN. Nationaal Forum 24 februari 2017 WG BINNENBRENGEN Nationaal Forum 24 februari 2017 VERGADERING 14/02/2017 ANALYSE INKOMEND PROCES - Analyse ENS volgt later (rekening houden met MRN) - Aangifte TO zal moeten refereren naar MRN ENS - Basis

Nadere informatie

L 125/6 Publicatieblad van de Europese Unie 21.5.2009

L 125/6 Publicatieblad van de Europese Unie 21.5.2009 NL L 125/6 Publicatieblad van de Europese Unie 21.5.2009 VERORDENING (EG) Nr. 414/2009 VAN DE COMMISSIE van 30 april 2009 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2454/93 houdende vaststelling van enkele

Nadere informatie

CASUS HERKOMST EN OORSPRONG Vragen en antwoorden omtrent de Leveranciersverklaring

CASUS HERKOMST EN OORSPRONG Vragen en antwoorden omtrent de Leveranciersverklaring CASUS HERKOMST EN OORSPRONG Vragen en antwoorden omtrent de Leveranciersverklaring Vraag 1 Waartoe dienen leveranciersverklaringen? Vraag 2 Hoe vul ik een leveranciersverklaring in? Vraag 3 Is een distributeur

Nadere informatie

Informatie over schriftelijke opgave voor de

Informatie over schriftelijke opgave voor de Informatie over schriftelijke opgave voor de - aanvullende aangifte domiciliëringsprocedure in het vrije verkeer brengen - aanvullende aangifte vereenvoudigde aangifte in het vrije verkeer brengen Versie

Nadere informatie

Excise Movement and Control System (EMCS)

Excise Movement and Control System (EMCS) 1234567 2010 3 Excise Movement and Control System (EMCS) 3 Verzendt of vervoert u goederen onder schorsing van accijns? Dan is deze brochure voor u bestemd. Op 1 januari 2011 start de volgende fase van

Nadere informatie

PUBLIC 15564/02 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 januari 2003 (OR. en) LIMITE UD 143 NT 22

PUBLIC 15564/02 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 januari 2003 (OR. en) LIMITE UD 143 NT 22 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 januari 2003 (OR. en) PUBLIC 15564/02 LIMITE UD 143 NT 22 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van het Comité Douanesamenwerking

Nadere informatie

BASISREGELING ACTIEVE VEREDELING

BASISREGELING ACTIEVE VEREDELING Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2505 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T regelgeving 088-6026850

Nadere informatie

CODES VOOR BIJZONDERE NATIONALE VERMELDINGEN

CODES VOOR BIJZONDERE NATIONALE VERMELDINGEN CODES VOOR BIJZONDERE NATIONALE VERMELDINGEN 0) HORIZONTALE VERMELDINGEN (ALGEMEENHEDEN) TE VERMELDEN IN VAK 44... 3 1) INSTRUCTIES... 7 INSTRUCTIE DEFINITIEVE VRIJSTELLINGEN (D.I. 510.0)... 7 INSTRUCTIE

Nadere informatie

VRAGEN ALGEMEEN EN WETGEVING Oefenvragen

VRAGEN ALGEMEEN EN WETGEVING Oefenvragen VRAGEN ALGEMEEN EN WETGEVING Oefenvragen Vraag 1 Wie zijn in Nederland aangewezen als douaneautoriteiten? Zoek ook in de nationale wetgeving. Motiveer uw antwoord. Vraag 2 Geef aan wat de status is van

Nadere informatie

DOUANE & ACCIJNZEN WELKOM. DWU: Douanewetboek van de Unie BIENVENUE. Werner Rens

DOUANE & ACCIJNZEN WELKOM. DWU: Douanewetboek van de Unie BIENVENUE. Werner Rens DOUANE & ACCIJNZEN WELKOM DWU: Douanewetboek van de Unie BIENVENUE Werner Rens NIEUWE WETGEVING & OVERGANGSBEPALINGEN STRUCTUUR DWU BTI, WAARDE, RTO, GOEDGEKEURDE PLAATS AEO BIJZONDERE REGELINGEN VEREENVOUDIGDE

Nadere informatie

MAPPINGTABEL NCTS TIR. Vakken carnet TIR R/C/O

MAPPINGTABEL NCTS TIR. Vakken carnet TIR R/C/O BIJLAGE 5 MAPPINGTABEL NTS TI DVEVEIHTING Tabblad "Aangifte" Gebruik // Vakken carnet TI pmerkingen HFDGEGEVENS VAN DE AANGIFTE LN 1 Het door de houder van het carnet TI gebruikte interne identificatienummer:

Nadere informatie

BASISREGELING TERUGKERENDE GOEDEREN ALLE SECTOREN

BASISREGELING TERUGKERENDE GOEDEREN ALLE SECTOREN Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2505 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T regelgeving 088-6026850

Nadere informatie

EMCS Geregistreerde afzender opmaken e-ad invoer

EMCS Geregistreerde afzender opmaken e-ad invoer EMCS 3.2 - Geregistreerde afzender TOELICHTING Federale Overheidsdienst - Financiën Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen Historiek Editie Versie Datum Beschrijving Actie 1 Sectie 1 00 2017-06-01

Nadere informatie

Vrije Verkeer: Begunstigde Verrichtingen (januari 2014) INHOUD. 2 Inleiding 3 Vrijstelling 4 Terugkerende goederen 4 Aangifte wederinvoer

Vrije Verkeer: Begunstigde Verrichtingen (januari 2014) INHOUD. 2 Inleiding 3 Vrijstelling 4 Terugkerende goederen 4 Aangifte wederinvoer INHOUD 2 Inleiding 3 Vrijstelling 4 Terugkerende goederen 4 Aangifte wederinvoer 1 BEGUNSTIGDE VERRICHTINGEN Inleiding Begunstigde verrichtingen worden weergegeven in het CDW: Titel VI. De begunstigde

Nadere informatie

Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad, tot vaststelling van het communautair douanewetboek (CDW) Titel I. Algemene bepalingen

Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad, tot vaststelling van het communautair douanewetboek (CDW) Titel I. Algemene bepalingen INHOUDSOPGAVE CDW Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad, tot vaststelling van het communautair douanewetboek (CDW) Titel I. Algemene bepalingen Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied en basisdefinities Artikel

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen. Handleiding PDIE Professionele Diesel

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen. Handleiding PDIE Professionele Diesel Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen Handleiding PDIE Professionele Diesel Inhoudsopgave 1.Inleiding... 3 2.Toegang tot de applicatie... 4 3.Insturen van

Nadere informatie

CASUS DOUANEAANGIFTE Wanneer directe vertegenwoordiging (JCC H6)

CASUS DOUANEAANGIFTE Wanneer directe vertegenwoordiging (JCC H6) CASUS DOUANEAANGIFTE Wanneer directe vertegenwoordiging (JCC H6) Casus Een Rotterdamse douane-expediteur doet een aangifte voor 3 zendingen: Een zending schoenen uit China om in het vrije verkeer te brengen

Nadere informatie

Regionale werkgroep van het Nationaal Forum 9 mei 2017

Regionale werkgroep van het Nationaal Forum 9 mei 2017 Regionale werkgroep van het Nationaal Forum 9 mei 2017 Thierry Piraux Operations Bergen 1 DOUANEACTUALITEIT Douane-entrepots AEO Systeem REX Archivering DV1 Doorlopende zekerheid LP/LLP 2 Douane-entrepots

Nadere informatie

Import FLEGt producten uit Indonesie

Import FLEGt producten uit Indonesie Import FLEGt producten uit Indonesie Het proces in stappen 1 Een zending van de betreffende goederen die uit Indonesië binnenkomt in de EU kan zonder aanvaarding van de vergunning niet in het vrije verkeer

Nadere informatie

CIRCULAIRE. Regeling actieve veredeling. nummer : 10/2009. datum : 3 februari 2009. : Zie inhoudsopgave

CIRCULAIRE. Regeling actieve veredeling. nummer : 10/2009. datum : 3 februari 2009. : Zie inhoudsopgave CIRCULAIRE EIEREN VLEES VEE nummer : 10/2009 datum : 3 februari 2009 onderwerp bijlagen : Regeling actieve veredeling : Zie inhoudsopgave Regeling actieve veredeling Met circulaire nr. 3/2005 van 18 januari

Nadere informatie

Directe vertegenwoordiging. en aangiften met bijzondere verplichtingen

Directe vertegenwoordiging. en aangiften met bijzondere verplichtingen Directe vertegenwoordiging en aangiften met bijzondere verplichtingen 1234567 Directe vertegenwoordiging en aangiften met bijzondere verplichtingen Inhoud 1 Directe vertegenwoordiging 3 1.1 Inleiding 3

Nadere informatie

Nieuwe DWU herbeoordeling vergunningen

Nieuwe DWU herbeoordeling vergunningen Nieuwe DWU herbeoordeling vergunningen Hasselt, 29 maart 2017 1 Plan van Aanpak Regio Hasselt Afdelingshoofd Rudi Lodewijks 2 DWU Verordening (EU) Nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad

Nadere informatie

INHOUD DEEL I TECHNISCHE UITLEG... 8 I. WETTELIJKE BEPALINGEN... 9 II. ALGEMENE BEPALINGEN... 10

INHOUD DEEL I TECHNISCHE UITLEG... 8 I. WETTELIJKE BEPALINGEN... 9 II. ALGEMENE BEPALINGEN... 10 INHOUD DEEL I TECHNISCHE UITLEG... 8 I. WETTELIJKE BEPALINGEN... 9 II. ALGEMENE BEPALINGEN... 10 III. VERSCHULDIGDHEID EN BETALING VAN DE ACCIJNZEN... 14 1. AANGIFTE... 14 1.1 VORM EN GEBRUIK... 14 1.1.1.

Nadere informatie

WELKOM IN PLDA INHOUDSTAFEL

WELKOM IN PLDA INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL HISTORIEK VERSIES VAN HET DOCUMENT... 2 ALGEMEEN... 3 COMPONENTEN VAN PLDA... 3 Aangifte... 3 Financiën... 3 Goederenstroom... 3 INLOGGEN... 4 INLOGPROCEDURE... 4 WERKTAAL BEPALEN... 5 NAVIGATIERICHTLIJNEN...

Nadere informatie

D.I. 521.103. Omdeling door de gewestelijke directeurs aan:

D.I. 521.103. Omdeling door de gewestelijke directeurs aan: Federale Overheidsdienst Financiën Administratie der douane en accijnzen Douaneprocedures D.I. 521.103 Mededeling aansluiting douanekantoren op het NCTSnetwerk _ D.D. 243.574 Brussel, 7 februari 2003 Bijlagen:

Nadere informatie

Algemene Administratie van de DOUANE en ACCIJNZEN

Algemene Administratie van de DOUANE en ACCIJNZEN Algemene Administratie van de DOUANE en ACCIJNZEN Dienst voor Operationele Expertise en Ondersteuning - Expertise Wet- en Regelgeving - Afdeling Douanewetgeving Vergelijking van de vakken van het Enig

Nadere informatie

Regeling tot wijziging van de Algemene douaneregeling en de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968

Regeling tot wijziging van de Algemene douaneregeling en de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 Regeling tot wijziging van de Algemene douaneregeling en de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 1 Regeling tot wijziging van de Algemene douaneregeling en de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting

Nadere informatie

CASUS ALGEMEEN Douchecabine

CASUS ALGEMEEN Douchecabine CASUS ALGEMEEN Douchecabine Casus Was douchen aanvankelijk een activiteit die diende om het lichaam te reinigen, inmiddels is het ook een vorm van ontspanning. Groot probleem is echter dat langdurig douchen

Nadere informatie

BASISREGELING ACTIEVE VEREDELING SECTOR VEE VLEES EN EIEREN

BASISREGELING ACTIEVE VEREDELING SECTOR VEE VLEES EN EIEREN Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T 088-0424242 BASISREGELING

Nadere informatie

Vertegenwoordiging bij douaneaangiften

Vertegenwoordiging bij douaneaangiften Informatieblad Maart 2013 Vertegenwoordiging bij douaneaangiften Inhoudsopgave 1 Waarom dit informatieblad 1 2 Vertegenwoordiging in hoofdlijnen 1 3 U bent belanghebbende (importeur, exporteur of vergunninghouder)

Nadere informatie

Uw bericht van Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) D.C. 239.308

Uw bericht van Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) D.C. 239.308 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Brussel, 15 juni 2009 BELASTINGEN EN INVORDERING correspondentieadres Dienst Invordering en Geschillen North Galaxy Toren A, Koning Albert II laan 33, bus 37 te 1030

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 9 JANUARI 2015 F.12.0177.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.12.0177.N BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met kabinet te 1000 Brussel, Wetstraat 12, voor wie optreedt

Nadere informatie

ecustoms Snel en eenvoudig online douane uitvoerdocumenten maken (EX-a, EU-a en CO-a)

ecustoms Snel en eenvoudig online douane uitvoerdocumenten maken (EX-a, EU-a en CO-a) ecustoms Snel en eenvoudig online douane uitvoerdocumenten maken (EX-a, EU-a en CO-a) ecustoms ecustoms is een douane formaliteiten portaal. Ontwikkeld en beheerd door EasyProgram B.V. Middels ecustoms

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de DOUANE en ACCIJNZEN DOUANEPROCEDURES SUMMIERE AANGIFTE BIJ BINNENKOMST EN BIJ UITGAAN INVOER EN UITVOER NAAR IRAN, NOORD-KOREA EN LIBIE

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie 4.5.2005 L 117/13 VERORDENING (EG) Nr. 648/2005 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 13 april 2005 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair

Nadere informatie

AGS 2. Presentatie bedrijfsleven

AGS 2. Presentatie bedrijfsleven AGS 2 Presentatie bedrijfsleven Agenda Algemeen Aanleiding Procesaanpassingen Communicatie/Berichten Invulling DTV Invoeringsscenario 2 Wat was het ook al weer? Systeem voor Automatische Gegevensverwerking

Nadere informatie

Een algemene en meer gedetailleerde handleiding van OneGate vindt u op

Een algemene en meer gedetailleerde handleiding van OneGate vindt u op 1. Intrastataangiften via OneGate (http://www.nbb.be/onegate) OneGate is een rapporteringstool van de Nationale Bank voor de elektronische aangifte van statistische (en bepaalde andere) rapporteringen.

Nadere informatie

Seminarie UCC. 18 april 2016

Seminarie UCC. 18 april 2016 Seminarie UCC 18 april 2016 Oei Bronnen CRSNP VEA VIL Portilog Douanecongres Documentatie op website federale overheid Bronnen Logicus Nationaal forum UPS Informatie via klanten Clustermeetings (industrie,

Nadere informatie

WERKMETHODE VOOR ECONOMISCHE OPERATOREN

WERKMETHODE VOOR ECONOMISCHE OPERATOREN Federale Overheidsdienst FINANCIEN MENGEN VAN ENERGIEPRODUCTEN D.I. 770 KLAMA WMT 0007 WERKMETHODE VOOR ECONOMISCHE OPERATOREN Versie Datum Descriptie 1.0 20/01/2017 Creatie p 2 INHOUDSTAFEL 1. Algemeen

Nadere informatie

BASISREGELING INVOER RUNDVLEES UIT OEKRAINE

BASISREGELING INVOER RUNDVLEES UIT OEKRAINE Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T 088-0424242 BASISREGELING

Nadere informatie

CUSTOMS CONSULTING CUSTOMS ACADEMY

CUSTOMS CONSULTING CUSTOMS ACADEMY VRIJ VERKEER - CASUS Bijzondere Bestemming CUSTOMS CUSTOMS REPRESENTATION DECLARATION VAT REPRESENTATION CUSTOMS CONSULTING CUSTOMS ACADEMY GOVERNMENT BORDER CONSULTING SERVICES VRAAG Ik ben eigenlijk

Nadere informatie

AGS; de praktische aanpak en gevolgen voor u als exporteur.

AGS; de praktische aanpak en gevolgen voor u als exporteur. AGS in de praktijk AGS; de praktische aanpak en gevolgen voor u als exporteur. Jeroen de Roode Beurtvaartadres John Schutten Stratech AGS in de praktijk Stand van zaken Gevolgen voor uw Uitvoer aangifteproces

Nadere informatie

BASISREGELING INVOER HENNEP(ZAAD) UIT DERDE LANDEN

BASISREGELING INVOER HENNEP(ZAAD) UIT DERDE LANDEN Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling IMM Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T 088 0424242 BASISREGELING INVOER

Nadere informatie

Vertegenwoordiging bij douaneaangiften

Vertegenwoordiging bij douaneaangiften Vertegenwoordiging bij douaneaangiften Bent u importeur, exporteur of heeft u een vergunning voor een economische douaneregeling en wilt u uw aangifteproces uitbesteden aan een douaneagent? Wat kan deze

Nadere informatie

Aanvraag Ruimte voor Tijdelijke Opslag (RTO)

Aanvraag Ruimte voor Tijdelijke Opslag (RTO) Aanvraag Ruimte voor Tijdelijke Opslag (RTO) RTO - versie 02/02/2016 GEBRUIK VAN DE VERGUNNING Het beheer van een ruimte voor tijdelijke opslag. De persoon aan wie de vergunning RTO wordt verleend voert

Nadere informatie

Voorwaarden voor het gebruik van het CLIENT- IMPORT systeem van de Plantenziektenkundige Dienst

Voorwaarden voor het gebruik van het CLIENT- IMPORT systeem van de Plantenziektenkundige Dienst Voorwaarden voor het gebruik van het CLIENT- IMPORT systeem van de Plantenziektenkundige Dienst Beleidsregel ter zake van het op elektronische wijze aanbieden van zendingen voor onderzoek als bedoeld in

Nadere informatie

Elektronische indiening van offertes

Elektronische indiening van offertes Elektronische indiening van offertes Een checklist voor inschrijvers van overheidsopdrachten Wat heb ik nodig om via de applicatie e-tendering elektronische offertes in te dienen? Hoe ga ik te werk om

Nadere informatie

SCHERM 1. WEGWIJZER PERIODIEKE BTW-AANGIFTE VIA INTERVAT (Test- en Productieomgeving) Klik op:

SCHERM 1. WEGWIJZER PERIODIEKE BTW-AANGIFTE VIA INTERVAT (Test- en Productieomgeving) Klik op: SCHERM 1 WEGWIJZER PERIODIEKE BTW-AANGIFTE VIA INTERVAT (Test- en Productieomgeving) Klik op: SCHERM 2 Vervolgens Klik op : SCHERM 3 Klik (naar gelang de keuze) op één van de opties Testomgeving of Productieomgeving

Nadere informatie

BASISREGELING INVOER CONSERVEN VAN PADDENSTOELEN

BASISREGELING INVOER CONSERVEN VAN PADDENSTOELEN Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T 088-0424242 BASISREGELING

Nadere informatie

Verkorte handleiding Tevredenheidsonderzoeken

Verkorte handleiding Tevredenheidsonderzoeken Verkorte handleiding Tevredenheidsonderzoeken Opzet De enquêtes worden uitgevoerd m.b.v. de online mogelijkheden op tevreden.nl. Elke apotheek heeft hier zijn eigen account en kan ook zelf de resultaten

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING BOWCONVERT71.xls

GEBRUIKSAANWIJZING BOWCONVERT71.xls GEBRUIKSAANWIJZING BOWCONVERT71.xls Doel van de tool BOWCONVERT.xls is een tool bestemd voor de instellingen die volgens het artikel 104 WIB'92 erkend zijn om fiscaal aftrekbare giften te mogen ontvangen.

Nadere informatie

BASISREGELING OLIJFOLIE

BASISREGELING OLIJFOLIE Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl 088-0424242 BASISREGELING

Nadere informatie

Bijlagen : 5 Brussel, 1 augustus 2008

Bijlagen : 5 Brussel, 1 augustus 2008 TOEPASSING VAN HET NCTS-TIR D.I. 522.11 D.D. 283.696 Bijlagen : 5 Brussel, 1 augustus 2008 Omdeling door de gewestelijke directeurs aan : - elke dienst belast met het bijhouden van een collectie; - alle

Nadere informatie

Informatieblad Vertegenwoordiging 1

Informatieblad Vertegenwoordiging 1 Informatieblad Vertegenwoordiging Op dit informatieblad staan veelgestelde vragen over vertegenwoordiging 1 Algemeen 2 Bijzondere verplichtingen/verantwoordelijkheden partijen 3 Machtiging en opdracht

Nadere informatie

Samen met de goederencode en het land van bestemming komt u bij alle voor deze combinatie geldende maatregelen.

Samen met de goederencode en het land van bestemming komt u bij alle voor deze combinatie geldende maatregelen. ; Uw bron van Informatie Met de komst van het nieuwe douane aangifte systeem (AGS) voor het doen van de in- en uitvoer aangiften heeft douane Nederland ook douane tarief voorziening (DTV) geïntroduceerd.

Nadere informatie

BASISREGELING UITVOER ZUIVEL

BASISREGELING UITVOER ZUIVEL Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl BASISREGELING UITVOER

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de DOUANE en ACCIJNZEN DOUANEPROCEDURES PAPIERLOZE AANGIFTE INZAKE DOUANE EN ACCIJNZEN (PLDA) D.I. 530.11 D.D. 003.938 Bijlagen : 7 Brussel,

Nadere informatie

BTW BIJ IN- en UITVOER. Marja van den Oetelaar/Samatha Speelman

BTW BIJ IN- en UITVOER. Marja van den Oetelaar/Samatha Speelman BTW BIJ IN- en UITVOER Marja van den Oetelaar/Samatha Speelman Douaneschuld Douaneschuld ontstaat: - Invoer (in vrije verkeer brengen) - Onttrekking aan het douanetoezicht - Niet voldoen aan verplichtingen

Nadere informatie

ecustoms ecustoms is een douane formaliteiten portaal. Ontwikkeld en beheerd door EasyProgram B.V.

ecustoms ecustoms is een douane formaliteiten portaal. Ontwikkeld en beheerd door EasyProgram B.V. ecustoms Snel en eenvoudig online douane uitvoerdocumenten maken. (EX-a, EU-a en CO-a) Sinds oktober 2016 aangesloten op de nieuwe software van de douane AGS uitvoer. ecustoms ecustoms is een douane formaliteiten

Nadere informatie

Exact Online. Handleiding Versie

Exact Online. Handleiding Versie Exact Online Handleiding Versie 2.3 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 2. Artikel toevoegen 5 3. Instellingen CCV Shop 6 4. Orders verzenden

Nadere informatie

Expert/M Plus VATREFUND.

Expert/M Plus VATREFUND. Expert/M Plus VATREFUND www.kluwer.be/software Inhoudsopgave INLEIDING... 1 VERWERKING IN EXPERT/M PLUS... 2 1. CONFIGURATIE... 2 Leveranciers... 2 Grootboekrekeningen... 2 2. INGAVE AANKOPEN... 3 3. VATREFUND

Nadere informatie