Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad, tot vaststelling van het communautair douanewetboek (CDW) Titel I. Algemene bepalingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad, tot vaststelling van het communautair douanewetboek (CDW) Titel I. Algemene bepalingen"

Transcriptie

1 INHOUDSOPGAVE CDW Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad, tot vaststelling van het communautair douanewetboek (CDW) Titel I. Algemene bepalingen Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied en basisdefinities Artikel 1 (Toepassingsgebied handelstechnisch) Artikel 2 (Toepassingsgebied geografisch) Artikel 3 (Douanegebied van de Gemeenschap) Artikel 4 (Begripsbepalingen) Hoofdstuk 2. Diverse algemene bepalingen betreffende met name de rechten en verplichtingen van personen ten aanzien van de douanewetgeving Afdeling 1. Recht van vertegenwoordiging Artikel 5 (Vertegenwoordiging) Afdeling 1 bis. Geautoriseerde marktdeelnemers Artikel 5 bis Geautoriseerde marktdeelnemers Afdeling 2. Beschikkingen betreffende de toepassing van de douanewetgeving Artikel 6 (Beschikking toepassing douanewetgeving) Artikel 7 (Onmiddellijke uitvoerbaarheid beschikkingen) Artikel 8 (Intrekking als gevolg van onjuiste of onvolledige gegevens) Artikel 9 (Intrekking op andere gronden; wijziging) Artikel 10 (Geen afbreuk nationale voorschriften) Afdeling 3. Inlichtingen Artikel 11 (Inlichtingen algemeen) Artikel 12 (Bindende inlichtingen)

2 Afdeling 4. Overige bepalingen Artikel 13 (Controlemaatregelen douaneautoriteiten) Artikel 14 (Inlichtingen- en bijstandplicht) Artikel 15 (Geheimhoudingsplicht douaneautoriteiten)artikel 16 (Bewaarplicht bescheiden) Artikel 17 (Verlenging termijnen) Artikel 18 (Tegenwaarde ECU in nationale valuta's) Artikel 19 (Vereenvoudigingen douanewetgeving) Titel II. Elementen welke ten grondslag liggen aan de toepassing van de rechten bij invoer en de rechten bij uitvoer en de andere maatregelen waaraan het goederenverkeer is onderworpen Hoofdstuk 1. Douanetarief van de Europese Gemeenschappen en tariefindeling van goederen Artikel 20 (Douanetarief) Artikel 21 (Bijzondere bestemming) Hoofdstuk 2. Oorsprong van goederen Afdeling 1. Niet-preferentiële oorsprong Artikel 22 (Reden definitie niet-preferentiële oorsprong) Artikel 23 (Oorsprong indien geheel en al verkregen) Artikel 24 (Oorsprong bij twee of meer landen) Artikel 25 (Ontduiking) Artikel 26 (Overlegging oorsprongsbescheiden) Afdeling 2. Preferentiële oorsprong Artikel 27 (Vindplaatsen preferentiële oorsprong)

3 Hoofdstuk 3. Douanewaarde van goederen Artikel 28 (Toepassing douanewaarde) Artikel 29 (Transactiewaarde) Artikel 30 (Andere waardeberekeningen) Artikel 31 (Redelijke middelen) Artikel 32 (Verhogingen bij toepassing transactiewaarde) Artikel 33 (Niet in de douanewaarde te begrijpen elementen) Artikel 34 (Douanewaarde informatiedragers) Artikel 35 (Wisselkoers) Artikel 36 (Specifieke voorschriften; aan bederf onderhevig goed) Titel III. Bepalingen die op de in het douanegebied van de gemeenschap binnengebrachte goederen van toepassing zijn tot deze een douanebestemming hebben gekregen Hoofdstuk 1. Het binnenbrengen van goederen in het douanegebied van de gemeenschap Artikel 36bis (Indienen summiere aangifte) Artikel 36ter (Inhoud/behandeling summiere aangifte) Artikel 36quater (Afwijkingen procedure) Artikel 37 (Douanetoezicht) Artikel 38 (Aangegeven weg en vastgestelde wijze) Artikel 39 (Toeval of overmacht) Hoofdstuk 2. Het aanbrengen van goederen bij de douane Artikel 40 (Aanbrengen) Artikel 41 (Afwijkende regelingen) Artikel 42 (Onderzoeking of monsterneming door belanghebbende)

4 Hoofdstuk 3. Lossing van bij de douane aangebrachte goederen Artikel 43 (Vervallen) Artikel 44 (Vervallen) Artikel 45 (Vervallen) Artikel 46 (Lossen of overladen (toestemming)) Artikel 47 (Wegvoering (toestemming)) Hoofdstuk 4. Verplichting de bij de douane aangebrachte goederen een douanebestemming te geven. Artikel 48 (Toegestane douanebestemming) Artikel 49 (Termijnen volgen douanebestemming) Hoofdstuk 5. Tijdelijke opslag van goederen Artikel 50 (Goederen in tijdelijke opslag) Artikel 51 (Goedgekeurde plaatsen van opslag) Artikel 52 (Toegestane behandelingen) Artikel 53 (Maatregelen bij overschrijding termijnen art. 49) Hoofdstuk 6. Bepalingen welke van toepassing zijn op niet-communautaire goederen die onder een regeling voor douanevervoer zijn vervoerd Artikel 54 (Uitzonderingen bij vervoer onder regeling) Artikel 55 (Overeenkomstige toepassing bij vervoer onder regeling) Hoofdstuk 7. Overige bepalingen Artikel 56 (Vernietiging) Artikel 57 (Maatregelen bij onregelmatige binnenkomst)

5 Titel IV. Douanebestemmingen Hoofdstuk 1. Algemeen Artikel 58 (Douanebestemmingen algemeen) Hoofdstuk 2. Douaneregelingen Afdeling 1. Plaatsing van goederen onder een douaneregeling Artikel 59 (Aangifte doen) Artikel 60 (Bevoegdheid douanekantoren) Artikel 61 (Wijze van aangifte doen) A. Schriftelijke aangiften I Normale procedure Artikel 62 (Schriftelijke aangifte) Artikel 63 (Aanvaarding) Artikel 64 (Wie aangifte mag doen) Artikel 65 (Wijzigingen in de aangifte) Artikel 66 (Ongeldigmaking van de aangifte) Artikel 67 (Aanvaardingsdatum bepalend) Artikel 68 (Controle van de aangifte) Artikel 69 (Rechten en plichten aangever) Artikel 70 (Onderzoek van een gedeelte van de goederen) Artikel 71 (Resultaten verificatie dienen als grondslag) Artikel 72 (Identificatiemaatregelen) Artikel 73 (Vrijgave van de goederen) Artikel 74 (Douaneschuld betalen dan wel zekerheid stellen) Artikel 75 (Maatregelen bij niet-vrijgave of verzuim wegvoering) II. Vereenvoudigde procedures Artikel 76 (Vereenvoudigde procedures) B. Andere aangiften Artikel 77 (Elektronische aangifte; mondelinge aangifte; enige andere handeling) C. Controle achteraf van de aangiften Artikel 78 (Controle achteraf van aangiften)

6 Afdeling 2. Het in het vrije verkeer brengen Artikel 79 (Betekenis in vrije verkeer brengen) Artikel 80 (Verlaging tarief voor vrijgave van de goederen) Artikel 81 (Verzamelzending aangeven naar hoogste recht) Artikel 82 (Douanetoezicht bij bijzondere bestemmingen) Artikel 83 (Verliezen communautaire douanestatus na in vrije verkeer brengen) Afdeling 3. De schorsingsregelingen en de economische douaneregelingen A. Bepalingen die verscheidene regelingen gemeen hebben Artikel 84 (Begripsbepalingen) Artikel 85 (Vergunning vereist) Artikel 86 (Afgifte vergunningen) Artikel 87 (Voorwaarden in vergunning) Artikel 87 bis (Verkregen goederen) Artikel 88 (Zekerheid) Artikel 89 (Beëindiging economische schorsingsregeling) Artikel 90 (Overdracht rechten en plichten) B. Extern douanevervoer I. Algemene bepalingen Artikel 91 (Toepassingsgebied extern douanevervoer) Artikel 92 (Beëindiging extern douanevervoer) II. Bijzondere bepalingen betreffende het externe communautaire douanevervoer Artikel 93 (Extern communautair douanevervoer) Artikel 94 (Zekerheid) Artikel 95 (Ontheffing zekerheidstelling) Artikel 96 (Verplichtingen aangever) Artikel 97 (Uitvoeringsbepalingen) C. Douane-entrepots Artikel 98 (Welke goederen opgeslagen kunnen worden) Artikel 99 (Begripsbepalingen) Artikel 100 (Vergunning) Artikel 101 (Plichten entreposeur) Artikel 102 (Afwijking voor publiek entrepot) Artikel 103 (Overdracht rechten en plichten) Artikel 104 (Zekerheid entreposeur) Artikel 105 (Goedgekeurde voorraadadministratie) Artikel 106 (Opslag andere goederen; veredelingsbehandelingen) Artikel 107 (Opname in voorraadadministratie bij inslag) Artikel 108 (Opslagtermijnen) Artikel 109 (Toegestane behandelingen) Artikel 110 (Tijdelijke uitslag)

7 Artikel 111 (Overbrenging naar een ander douane-entrepot) Artikel 112 (Bepaling douanewaarde als een douaneschuld ontstaat) Artikel 113 (Volgen bestemming landbouwgoederen) D. Actieve veredeling I. Algemeen Artikel 114 (Welke goederen; begripsbepalingen) Artikel 115 (Equivalentieverkeer) II. Afgifte van de vergunning Artikel 116 (Vergunning op verzoek) Artikel 117 (Voorwaarden verlenen vergunning) III. Werking van de regeling Artikel 118 (Termijn uitvoer of wederuitvoer) Artikel 119 (Opbrengstvaststelling) Artikel 120 (In vrije verkeer gebracht) Artikel 121 (Vaststelling douaneschuld) Artikel 122 (Andere wijze van vaststelling douaneschuld) IV. Buiten het douanegebied van de Gemeenschap te verrichten veredelingshandelingen Artikel 123 (Veredelingsbehandelingen buiten de Gemeenschap) V. Bijzondere bepalingen met betrekking tot het terugbetalingssysteem Artikel 124 (Toepassing terugbetalingssysteem) Artikel 125 (Vermelding in aangifte) Artikel 126 (Uitzonderingen bij terugbetalingssysteem) Artikel 127 (Afwijking terugbetalingssysteem bij toepassing art. 123) Artikel 128 (Terugbetaling of kwijtschelding op verzoek) VI. Overige bepalingen Artikel 129 (Toepassing actieve veredeling i.v.m. rechten bij uitvoer) E. Behandeling onder douanetoezicht Artikel 130 (Begripsbepalingen) Artikel 131 (Lijst van gevallen) Artikel 132 (Vergunning op verzoek) Artikel 133 (Voorwaarden verlenen vergunning) Artikel 134 (Overeenkomstige toepassing) Artikel 135 (Vaststelling douaneschuld) Artikel 136 (Toepassing preferentiële tariefbehandeling) F. Tijdelijke invoer Artikel 137 (Begripsbepalingen) Artikel 138 (Vergunning op verzoek) Artikel 139 (Weigering toestaan regeling) Artikel 140 (Termijnen wederuitvoer of nieuwe douanebestemming) Artikel 141 (Gevallen en voorwaarden volledige vrijstelling) Artikel 142 (Gedeeltelijke vrijstelling) Artikel 143 (Bedrag rechten bij gedeeltelijke vrijstelling)

8 Artikel 144 (Vaststelling douaneschuld) G. Passieve veredeling I. Algemeen Artikel 145 (Welke goederen; begripsbepalingen) Artikel 146 (Uitsluiting van de regeling passieve veredeling) II. Afgifte van de vergunning Artikel 147 (Vergunning op verzoek) Artikel 148 (Voorwaarden verlenen vergunning) III. Werking van de regeling Artikel 149 (Termijn wederinvoer) Artikel 150 (Voorwaarden verlening vrijstelling) Artikel 151 (Hoogte van de vrijstelling) Artikel 152 (Gratis herstelling) Artikel 153 (Herstelling tegen betaling) IV. Passieve veredeling met gebruikmaking van het systeem uitwisselingsverkeer Artikel 154 (Uitwisselingsverkeer) Artikel 155 (Vervangende produkten) Artikel 156 (Voorwaarden toestaan uitwisselingsverkeer) Artikel 157 (Termijn bij uitwisselingsverkeer) Artikel 158 (Hoogte van de vrijstelling bij uitwisselingsverkeer) Artikel 159 (Uitzonderingen bij uitwisselingsverkeer) V. Overige bepalingen Artikel 160 (Gemeenschappelijke handelspolitiek) Afdeling 4. Uitvoer Artikel 161 (Begripsbepalingen) Artikel 162 (Vrijgave voor uitvoer) Afdeling 5. Intern douanevervoer Artikel 163 (Begripsbepalingen) Artikel 164 (Voorwaarden vervoer buiten het douanegebied) Artikel 165 (Uitdrukkelijke communautaire bepaling) Hoofdstuk 3. De overige douanebestemmingen Afdeling 1. Vrije zones en vrije entrepots A. Algemeen Artikel 166 (Begripsbepalingen) Artikel 167 (Lid-Staten kunnen bepalen) Artikel 168 (Toezicht en controle) Artikel 168bis (Vrije zones)

9 B. Binnenkomst van goederen in vrije zones of vrije entrepots Artikel 169 (Welke goederen) Artikel 170 (Aanbrengen; aangifte) C. Werking van de vrije zones en de vrije entrepots Artikel 171 (Termijn van opslag) Artikel 172 (Industriële, commerciële, dienstverlenende activiteiten) Artikel 173 (Toegestane bestemming of behandelingen) Artikel 174 (Toegestane behandeling landbouwgoederen) Artikel 175 (Gebruik of verbruik van goederen) Artikel 176 (Goedgekeurde voorraadadministratie) D. Uitslag van goederen uit vrije zones of vrije entrepots Artikel 177 (Uitslag) Artikel 178 (Douanewaardebepaling bij ontstaan douaneschuld) Artikel 179 (Volgen bestemming landbouwgoederen) Artikel 180 (Douanestatus) Artikel 181 (Naleving uitvoer of wederuitvoerbepalingen) Afdeling 2. Wederuitvoer, vernietiging en afstand van goederen Artikel 182 (Begripsbepalingen) Titel V. Goederen die het douanegebied van de gemeenschap verlaten Artikel 182bis (Douaneaangifte) Artikel 182ter (Douanekantoor van uitvoer) Artikel 182quater (Summiere aangifte; kennisgeving Artikel 182quinquies (Inhoud/behandeling summiere aangifte) Artikel 183 (Toezicht; controle; aangewezen wegen; vastgestelde wijze)

10 Titel VI. De begunstigde verrichtingen Hoofdstuk 1. Vrijstellingen Artikel 184 (Gevallen van vrijstelling bij invoer of uitvoer) Hoofdstuk 2. Terugkerende goederen Artikel 185 (Gevallen en termijnen) Artikel 186 (Slechts vrijstelling wederinvoer in ongewijzigde staat) Artikel 187 (Veredelingsprodukten) Hoofdstuk 3. Produkten van de zeevisserij en andere uit zee gewonnen produkten Artikel 188 (Vrijstelling voor in territoriale zee van een derde land gewonnen produkten)

11 Titel VII. Douaneschuld Hoofdstuk 1. Zekerheidstelling voor het bedrag van de douaneschuld Artikel 189 (Begripsbepalingen) Artikel 190 (Facultatieve zekerheidstelling) Artikel 191 (Doorlopende zekerheid) Artikel 192 (Hoogte zekerheid) Artikel 193 (Wijze van zekerheidstelling) Artikel 194 (Storting contant geld en daarmee gelijkgestelde middelen) Artikel 195 (Borg) Artikel 196 (Vrije keuze wijze van zekerheidstelling) Artikel 197 (Andere wijzen van zekerheidstelling) Artikel 198 (Aanvullende zekerheid; nieuwe zekerheid) Artikel 199 (Vrijgave zekerheid) Artikel 200 (Afwijkende bepalingen i.v.m. int. overeenkomsten) Hoofdstuk 2. Ontstaan van de douaneschuld Artikel 201 (Ontstaan bij regelmatige invoer) Artikel 202 (Ontstaan bij onregelmatige invoer) Artikel 203 (Ontstaan bij onttrekking aan douanetoezicht) Artikel 204 (Ontstaan bij niet voldoen aan verplichtingen) Artikel 205 (Ontstaan bij gebruik of verbruik) Artikel 206 (Afwijking van het ontstaan van een douaneschuld) Artikel 207 (Resten en afvallen van vernietiging) Artikel 208 (Bijzondere bestemmingen) Artikel 209 (Ontstaan bij regelmatige uitvoer) Artikel 210 (Ontstaan bij onregelmatige uitvoer) Artikel 211 (Ontstaan bij niet-nakoming voorwaarden bij uitvoer) Artikel 212 (Ontstaan bij verboden of beperkte goederen) Artikel 212 bis (Gunstige tariefbehandeling) Artikel 213 (Hoofdelijke verschuldigdheid) Artikel 214 (Heffingsgrondslagen) Artikel 215 (Plaats ontstaan douaneschuld) Artikel 216 (Ontstaan douaneschuld bij uitvoer actief veredelingsgoed)

12 Hoofdstuk 3. Invordering van het bedrag van de douaneschuld Afdeling 1. Boeking en mededeling van het bedrag van de rechten aan de schuldenaar Artikel 217 (Berekening en boeking) Artikel 218 (Termijnen van boeking) Artikel 219 (Verlenging van termijnen) Artikel 220 (Termijn boeking achteraf) Artikel 221 (Mededeling aan de schuldenaar) Afdeling 2. Termijn en wijzen van betaling van het bedrag aan rechten Artikel 222 (Termijnen van voldoening door schuldenaar) Artikel 223 (Wijze van betaling) Artikel 224 (Uitstel van betaling) Artikel 225 (Voorwaarde voor uitstel van betaling) Artikel 226 (Vormen van uitstel van betaling) Artikel 227 (Termijn van uitstel van betaling) Artikel 228 (Geen uitstel van betaling) Artikel 229 (Andere betalingsfaciliteiten) Artikel 230 (Voldoening voor verstrijken termijn) Artikel 231 (Voldoening door een ander dan de schuldenaar) Artikel 232 (Maatregelen bij niet-voldoening binnen gestelde termijnen) Hoofdstuk 4. Tenietgaan van de douaneschuld Artikel 233 (Wijzen van tenietgaan) Artikel 234 (Tenietgaan bij ongedaanmaking art. 216 formaliteiten) Hoofdstuk 5. Terugbetaling en kwijtschelding van rechten Artikel 235 (Begripsbepalingen) Artikel 236 (Gevallen van terugbetaling of kwijtschelding) Artikel 237 (Terugbetaling na ongeldigmaking douaneaangifte) Artikel 238 (Terugbetaling of kwijtschelding na weigering importeur) Artikel 239 (Andere gevallen van terugbetaling of kwijtschelding) Artikel 240 (Minimumbedrag) Artikel 241 (Moratoire interest) Artikel 242 (Ten onrechte terugbetaling of kwijtschelding)

13 Titel VIII. Recht op beroep Artikel 243 (Recht van beroep) Artikel 244 (Beroep heeft geen schorsende werking) Artikel 245 (Lid-Staten stellen zelf de beroepsprocedure vast) Artikel 246 (Niet van toepassing op het strafrecht) Titel IX. Slotbepalingen Hoofdstuk 1. Comité douanewetboek Artikel 247 (Vaststelling uitvoeringsbepalingen) Artikel 247 bis (Comité douanewetboek) Artikel 248 (Vaststelling uitvoeringsbepalingen) Artikel 248 bis (Comité douanewetboek) Artikel 249 (Mandaat comité douanewetboek) Hoofdstuk 2. Rechtsgevolgen in een Lid-Staat van in een andere Lid-Staat getroffen maatregelen, van aldaar afgegeven documenten en aldaar gedane vaststellingen Artikel 250 (Zelfde rechtsgevolgen en bewijskracht) Hoofdstuk 3. Overige slotbepalingen Artikel 251 (Intrekking verordeningen en richtlijnen) Artikel 252 (Vervallen artikelen Verordening 918/83) Artikel 253 (Inwerkingtreding)

INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN INLEIDING...1

INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN INLEIDING...1 INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN... v INLEIDING...1 1. INLEIDING DOUANERECHT...3 1.1. Algemeen...3 1.1.1. Vrijhandelszone...3 1.1.2. Tariefunie...4 1.1.3. Douane-unie...4 1.2. Wetgeving...5 1.3. Heffingen

Nadere informatie

1. Douane en accijnzen - algemeen

1. Douane en accijnzen - algemeen 1. Douane en accijnzen - algemeen Algemene wet van 18 juli 1977 inzake douane en accijnzen................ 3 Hoofdstuk I. Definities, douaneschuld en boeking, algemene bepalingen..... 3 Afdeling I. Definities...................

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Verboden en beperkingen / 101. Hoofdstuk 4 Vrije zones en vrije entrepots / 109

Hoofdstuk 3 Verboden en beperkingen / 101. Hoofdstuk 4 Vrije zones en vrije entrepots / 109 INHOUD Voorwoord / 5 Algemene douanewet / 13 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen / 16 Afdeling 1.1 Toepassingsgebied en basisdefinities / 16 Afdeling 1.2 Diverse algemene bepalingen betreffende met name rechten

Nadere informatie

DOUANE & ACCIJNZEN WELKOM. DWU: Douanewetboek van de Unie BIENVENUE. Werner Rens

DOUANE & ACCIJNZEN WELKOM. DWU: Douanewetboek van de Unie BIENVENUE. Werner Rens DOUANE & ACCIJNZEN WELKOM DWU: Douanewetboek van de Unie BIENVENUE Werner Rens NIEUWE WETGEVING & OVERGANGSBEPALINGEN STRUCTUUR DWU BTI, WAARDE, RTO, GOEDGEKEURDE PLAATS AEO BIJZONDERE REGELINGEN VEREENVOUDIGDE

Nadere informatie

b) indien het een kalendermaand betreft, uiterlijkop de zestiende dag van de maand volgende op die kalendermaand.

b) indien het een kalendermaand betreft, uiterlijkop de zestiende dag van de maand volgende op die kalendermaand. artikelen 225, 226 en 227 vastgestelde voorwaarden uitstel van betaling van dat bedrag toe. Art. 225. Aan het verlenen van uitstel van betaling is de voorwaarde verbonden dat de verzoeker zekerheid stelt.

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie 4.5.2005 L 117/13 VERORDENING (EG) Nr. 648/2005 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 13 april 2005 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair

Nadere informatie

1. Douane en accijnzen algemeen

1. Douane en accijnzen algemeen 1. Douane en accijnzen algemeen Algemene wet van 18 juli 1977 inzake douane en accijnzen.............. 3 Hoofdstuk I. Definities, douaneschuld en boeking, algemene bepalingen........ 3 Afdeling I. Definities....................

Nadere informatie

Vertegenwoordiging bij douaneaangiften

Vertegenwoordiging bij douaneaangiften Vertegenwoordiging bij douaneaangiften Bent u importeur, exporteur of heeft u een vergunning voor een economische douaneregeling en wilt u uw aangifteproces uitbesteden aan een douaneagent? Wat kan deze

Nadere informatie

VRAGEN ALGEMEEN EN WETGEVING Oefenvragen

VRAGEN ALGEMEEN EN WETGEVING Oefenvragen VRAGEN ALGEMEEN EN WETGEVING Oefenvragen Vraag 1 Wie zijn in Nederland aangewezen als douaneautoriteiten? Zoek ook in de nationale wetgeving. Motiveer uw antwoord. Vraag 2 Geef aan wat de status is van

Nadere informatie

1. Douane en accijnzen algemeen

1. Douane en accijnzen algemeen 1. Douane en accijnzen algemeen Algemene wet van 18 juli 1977 inzake douane en accijnzen............. 3 Hoofdstuk I. Definities, douaneschuld en boeking, algemene bepalingen....... 3 Afdeling I. Definities...................

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 16 maart 2004 (19.03) (OR. en) 6219/2/04 REV 2. Interinstitutioneel dossier: 2003/0167 (COD) LIMITE

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 16 maart 2004 (19.03) (OR. en) 6219/2/04 REV 2. Interinstitutioneel dossier: 2003/0167 (COD) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 16 maart 2004 (19.03) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2003/0167 (COD) PUBLIC 6219/2/04 REV 2 LIMITE UD 27 ENFOCUSTOM 9 MI 36 COMER 21 TRANS 65 CODEC

Nadere informatie

ALGEMENE INHOUD. Woord vooraf. V De auteur

ALGEMENE INHOUD. Woord vooraf. V De auteur Woord vooraf V De auteur VI 1 BEGRIPPEN 1 1. Algemeen 1 2. Communautair douanewetboek (basiswetboek) 1 3. Toepassingsbepalingen van het communautair douanewetboek (toepassingswetboek) 1 4. Gemoderniseerd

Nadere informatie

Het nieuwe DouaneWetboek van de Unie (DWU): Wat gaat er veranderen?

Het nieuwe DouaneWetboek van de Unie (DWU): Wat gaat er veranderen? Het nieuwe DouaneWetboek van de Unie (DWU): Wat gaat er veranderen? Wat is er zo belangrijk aan 1 mei 2016? Het Douanewetboek van de Unie (DWU): in principe betreft dit een grote herziening van de huidige

Nadere informatie

(Wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 10.10.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 269/1 I (Wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 952/2013 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN VAN DE RAAD van 9 oktober 2013 tot vaststelling

Nadere informatie

Het DWU, overpeinzingen en verbazingen

Het DWU, overpeinzingen en verbazingen Het DWU, overpeinzingen en verbazingen Prof. Walter de Wit Hoogleraar Internationaal en Europees Douanerecht, Erasmus Universiteit Rotterdam Partner Global Trade bij EY walter.de.wit@nl.ey.com Inhoud presentatie

Nadere informatie

Vrije Verkeer: Begunstigde Verrichtingen (januari 2014) INHOUD. 2 Inleiding 3 Vrijstelling 4 Terugkerende goederen 4 Aangifte wederinvoer

Vrije Verkeer: Begunstigde Verrichtingen (januari 2014) INHOUD. 2 Inleiding 3 Vrijstelling 4 Terugkerende goederen 4 Aangifte wederinvoer INHOUD 2 Inleiding 3 Vrijstelling 4 Terugkerende goederen 4 Aangifte wederinvoer 1 BEGUNSTIGDE VERRICHTINGEN Inleiding Begunstigde verrichtingen worden weergegeven in het CDW: Titel VI. De begunstigde

Nadere informatie

Directe vertegenwoordiging. en aangiften met bijzondere verplichtingen

Directe vertegenwoordiging. en aangiften met bijzondere verplichtingen Directe vertegenwoordiging en aangiften met bijzondere verplichtingen 1234567 Directe vertegenwoordiging en aangiften met bijzondere verplichtingen Inhoud 1 Directe vertegenwoordiging 3 1.1 Inleiding 3

Nadere informatie

VERORDENING (EEG) Nr. 2913/92 VAN DE RAAD van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het. communautair douanewetboek

VERORDENING (EEG) Nr. 2913/92 VAN DE RAAD van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het. communautair douanewetboek VERORDENING (EEG) Nr. 2913/92 VAN DE RAAD van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek Publicatieblad Nr. L 302 van 19/10/1992 blz. 0001-0050 Bijzondere uitgave in het Fins:

Nadere informatie

Informatieblad Vertegenwoordiging 1

Informatieblad Vertegenwoordiging 1 Informatieblad Vertegenwoordiging Op dit informatieblad staan veelgestelde vragen over vertegenwoordiging 1 Algemeen 2 Bijzondere verplichtingen/verantwoordelijkheden partijen 3 Machtiging en opdracht

Nadere informatie

Het Douanewetboek van de Unie

Het Douanewetboek van de Unie Het Douanewetboek van de Unie "the day after" Douanecongres 2016 Harry Mulder 13 oktober 2016 Inhoud Actuele wetgeving Overgangsbepalingen Richtsnoeren Werk in uitvoering Aandachtspunten 13 oktober 2016

Nadere informatie

PUBLIC 15564/02 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 januari 2003 (OR. en) LIMITE UD 143 NT 22

PUBLIC 15564/02 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 januari 2003 (OR. en) LIMITE UD 143 NT 22 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 januari 2003 (OR. en) PUBLIC 15564/02 LIMITE UD 143 NT 22 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van het Comité Douanesamenwerking

Nadere informatie

CASUS DEEL 2 Supersauna (20 vragen)

CASUS DEEL 2 Supersauna (20 vragen) CASUS DEEL 2 Supersauna (20 vragen) Casus Supersauna is een handelsonderneming voor sauna s en toebehoren van sauna s. Supersauna heeft in Indonesië 50 handgemaakte hardhouten sauna s gekocht. Deze worden

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 846 Wet van 16 december 2010 tot vaststelling van de Wet Douane- en Accijnswet BES (Douane- en Accijnswet BES) 0 Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Het bijvoegsel 6 moet met alle voorbehoud gelezen worden : dit bijvoegsel moet nog vervolledigd en verfijnd worden.

Het bijvoegsel 6 moet met alle voorbehoud gelezen worden : dit bijvoegsel moet nog vervolledigd en verfijnd worden. CODES VOOR NATIONALE DOCUMENTEN, CERTIFICATEN EN VERGUNNINGEN TE VERMELDEN IN VAK 44 Voorafgaande opmerking Het bijvoegsel 6 moet met alle voorbehoud gelezen worden : dit bijvoegsel moet nog vervolledigd

Nadere informatie

BTW BIJ IN- en UITVOER. Marja van den Oetelaar/Samatha Speelman

BTW BIJ IN- en UITVOER. Marja van den Oetelaar/Samatha Speelman BTW BIJ IN- en UITVOER Marja van den Oetelaar/Samatha Speelman Douaneschuld Douaneschuld ontstaat: - Invoer (in vrije verkeer brengen) - Onttrekking aan het douanetoezicht - Niet voldoen aan verplichtingen

Nadere informatie

Axel Spiessens BTW BIJ INVOER RESULTATEN UIT ACADEMISCH ONDERZOEK

Axel Spiessens BTW BIJ INVOER RESULTATEN UIT ACADEMISCH ONDERZOEK Axel Spiessens BTW BIJ INVOER RESULTATEN UIT ACADEMISCH ONDERZOEK 1 STELLING Er moet het een en ander veranderen of beter worden geregeld in de regelgeving 2 PROGRAMMA o Onderzoeksvragen o Rechtskarakter

Nadere informatie

Gids voor douaneregelingen voor de kustvaart WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE

Gids voor douaneregelingen voor de kustvaart WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE Gids voor douaneregelingen voor de kustvaart WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE Directoraat-Generaal Belastingen en Douane-Unie Directoraat-Generaal Energie en Vervoer EN EN COMMISSIE VAN DE

Nadere informatie

Douane Wetboek van de Unie. Dennis Heijnen Beleidsadviseur Internationale Handel

Douane Wetboek van de Unie. Dennis Heijnen Beleidsadviseur Internationale Handel Douane Wetboek van de Unie Dennis Heijnen Beleidsadviseur Internationale Handel Douane in de Europese Unie Inhoud Wat komt er op ons af? Wat zijn belangrijke wijzigingen (op hoofdlijnen)? Overzetten vergunningen

Nadere informatie

Douane Wetboek van de Unie. Dennis Heijnen Beleidsadviseur Internationale Handel

Douane Wetboek van de Unie. Dennis Heijnen Beleidsadviseur Internationale Handel Douane Wetboek van de Unie Dennis Heijnen Beleidsadviseur Internationale Handel Inhoud Wat komt er op ons af? Wat zijn belangrijke wijzigingen (op hoofdlijnen)? Overzetten vergunningen Hoe nu verder? Wat

Nadere informatie

Aanvraag Vergunning douane-entrepot. 1 Gebruiksaanwijzing. 2 Gegevens aanvraag. Douane. Over dit formulier Over dit formulier

Aanvraag Vergunning douane-entrepot. 1 Gebruiksaanwijzing. 2 Gegevens aanvraag. Douane. Over dit formulier Over dit formulier Douane Aanvraag Vergunning douane-entrepot 1 Gebruiksaanwijzing Over dit formulier Over dit formulier Met dit formulier vraagt u een Vergunning douane-entrepot aan. De vergunning geeft u toestemming om

Nadere informatie

Vaststelling van de Wet Douane- en Accijnswet BES (Douane- en Accijnswet BES)

Vaststelling van de Wet Douane- en Accijnswet BES (Douane- en Accijnswet BES) Vaststelling van de Wet Douane- en Accijnswet BES (Douane- en Accijnswet BES) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben,

Nadere informatie

LESVORM ALGEMEEN Hoe om te gaan met het Douanewetboek?

LESVORM ALGEMEEN Hoe om te gaan met het Douanewetboek? LESVORM ALGEMEEN Hoe om te gaan met het Douanewetboek? In deze lesvorm wordt de (douane)wetgeving die in Nederland van toepassing is, uiteengezet. Het doel is de cursist inzicht te geven in de structuur

Nadere informatie

*LGVYRRUGRXDQHUHJHOLQJHQ YRRUGHNXVWYDDUW :(5.'2&80(179$1'(',(167(19$1'(&200,66,(

*LGVYRRUGRXDQHUHJHOLQJHQ YRRUGHNXVWYDDUW :(5.'2&80(179$1'(',(167(19$1'(&200,66,( *LGVYRRUGRXDQHUHJHOLQJHQ YRRUGHNXVWYDDUW :(5.'2&80(179$1'(',(167(19$1'(&200,66,( 'LUHFWRUDDW*HQHUDDO%HODVWLQJHQ HQ'RXDQH8QLH 'LUHFWRUDDW*HQHUDDO(QHUJLH HQ9HUYRHU COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Algemene douanewet (Tekst geldend op: 22-11-2011) Wet van 3 april 2008 tot algehele herziening van de douanewetgeving (Algemene douanewet) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 580 Algehele herziening van de douanewetgeving (Algemene douanewet) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 mei 2002 (OR. en) 8697/02 UD 33

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 mei 2002 (OR. en) 8697/02 UD 33 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 mei 2002 (OR. en) 8697/02 UD 33 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Verordening van de Raad betreffende tijdelijke schorsing van de autonome rechten

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2007) 647 definitief.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2007) 647 definitief. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 oktober 2007 (25.10) (OR. en) 14305/07 Interinstitutioneel dossier: 2005/0246 (COD) UD 107 ENFOCUSTOM 105 MI 252 COMER 180 TRANS 322 CODEC 1129 INGEKOMEN DOCUMENT

Nadere informatie

Welkom & Introductie. Ben Radstaak ACN

Welkom & Introductie. Ben Radstaak ACN Programm a 13:00 Welkom & introductie programma 13:15 Aanleiding en proces tot nu toe 13:30 Bouwstenen van de Douanetechniek 14:00 Het bouwwerk: welke keuzes zijn er? 14:30 Het verkrijgen van een nieuwe

Nadere informatie

Vrije Verkeer: Directe Vertegenwoordiging (januari 2014) INHOUD

Vrije Verkeer: Directe Vertegenwoordiging (januari 2014) INHOUD INHOUD 2 Inleiding 2 Wat houdt directe vertegenwoordiging in? 3 Toepassing directe vertegenwoordiging 4 Begrip direct vertegenwoordiger en vertegenwoordigde 4 Wie kan zich direct laten vertegenwoordigen

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf... v HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 1

INHOUD. Woord vooraf... v HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 1 INHOUD Woord vooraf................................................................ v HOOFDSTUK 1. INLEIDING................................................................ 1 1. Douanebeleid...........................................................

Nadere informatie

CIRCULAIRE. Regeling actieve veredeling. nummer : 10/2009. datum : 3 februari 2009. : Zie inhoudsopgave

CIRCULAIRE. Regeling actieve veredeling. nummer : 10/2009. datum : 3 februari 2009. : Zie inhoudsopgave CIRCULAIRE EIEREN VLEES VEE nummer : 10/2009 datum : 3 februari 2009 onderwerp bijlagen : Regeling actieve veredeling : Zie inhoudsopgave Regeling actieve veredeling Met circulaire nr. 3/2005 van 18 januari

Nadere informatie

Date de réception : 29/11/2011

Date de réception : 29/11/2011 Date de réception : 29/11/2011 0-, /._,-", I. i._ I Itnl,." 2 i ';".' 'f ";.~'1! "j~j- lu! i..., ::.:::J Hoge Raad der Nederlanden I Derde Kamer Nr. 09/05101 30 september 2011 Ingeschreven in het register

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE TVO.CDW

INHOUDSOPGAVE TVO.CDW INHOUDSOPGAVE TVO.CDW Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie, houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair

Nadere informatie

BASISREGELING ACTIEVE VEREDELING

BASISREGELING ACTIEVE VEREDELING Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2505 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T regelgeving 088-6026850

Nadere informatie

Vertegenwoordiging bij uitvoer

Vertegenwoordiging bij uitvoer Vertegenwoordiging bij uitvoer Vertegenwoordiging bij uitvoer per 6 april 2008 Met ingang van 6 april 2008 wordt de vertegenwoordiging bij uitvoer in het Sagitta Uitvoersysteem geïmplementeerd. Dit heeft

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie 2.8.2003 L 196/7 VERORDENING (EG) Nr. 1383/2003 VAN DE RAAD van 22 juli 2003 inzake het optreden van de douaneautoriteiten ten aanzien van goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op bepaalde

Nadere informatie

Zekerheidstelling. bij. opslag. domiciliëringsprocedure invoer

Zekerheidstelling. bij. opslag. domiciliëringsprocedure invoer Zekerheidstelling bij opslag en domiciliëringsprocedure invoer Door: Pedro op t Hoog, Belastingdienst/Douane Post Master Douane 2011/2012 Inhoudsopgave: 1. INLEIDING... 2 2. ZEKERHEID... 3 2.1 ALGEMEEN...

Nadere informatie

BASISREGELING ACTIEVE VEREDELING SECTOR VEE VLEES EN EIEREN

BASISREGELING ACTIEVE VEREDELING SECTOR VEE VLEES EN EIEREN Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T 088-0424242 BASISREGELING

Nadere informatie

Welkom! Programma. 9 april Webinar "vertegenwoordiging in douanezaken" Webinar. Vertegenwoordiging in douanezaken

Welkom! Programma. 9 april Webinar vertegenwoordiging in douanezaken Webinar. Vertegenwoordiging in douanezaken Webinar Vertegenwoordiging in douanezaken Welkom! Programma Verschillende vormen van vertegenwoordiging Voorwaarden De (juiste) volmacht Vertegenwoordiging in de praktijk: Gebreken in de vertegenwoordigingsbevoegdheid

Nadere informatie

Overeenkomst / machtiging voor het optreden als direct vertegenwoordiger

Overeenkomst / machtiging voor het optreden als direct vertegenwoordiger Overeenkomst / machtiging voor het optreden als direct vertegenwoordiger Cursiefgeschreven passages geven aan dat er een andere regeling kan worden getroffen. Ondergetekenden, Opdrachtgever / direct vertegenwoordigde

Nadere informatie

Art. 1, 26 Art. VII.67, 1 et 2 Art. 2, lid 1 Art. VII.2, 2 Art. 2, lid 2 Art. VII. 2, 3 Art. 3, 1, 1 à 3 Art. VII. 3, 2, 1 à 3

Art. 1, 26 Art. VII.67, 1 et 2 Art. 2, lid 1 Art. VII.2, 2 Art. 2, lid 2 Art. VII. 2, 3 Art. 3, 1, 1 à 3 Art. VII. 3, 2, 1 à 3 Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Hoofdstuk 1. Definities en toepassingsgebied Wetboek van economisch recht Art. 1, 1 Art. I.1, 2 Art. 1, 2 Art. I.9, 34 Art. 1, 3 Art. I.9, 35 Art. 1, 4 Art.

Nadere informatie

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE VEREENVOUDIGDE DOUANEPROCEDURES IN DE KUSTVAART:

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE VEREENVOUDIGDE DOUANEPROCEDURES IN DE KUSTVAART: DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, Brussel, 17.3.2004 SEC(2004) 333 WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE VEREENVOUDIGDE DOUANEPROCEDURES IN DE KUSTVAART: TOEGELATEN LIJNDIENST NL NL

Nadere informatie

Piraterijverordening

Piraterijverordening Piraterijverordening Verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad van 22 juli 2003 inzake het optreden van de douaneautoriteiten ten aanzien van goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op bepaalde

Nadere informatie

Douanestatus als gevolg van het blenden van minerale oliën

Douanestatus als gevolg van het blenden van minerale oliën Douanestatus als gevolg van het blenden van minerale oliën Door: Remy Geerts 2010/2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Actieve veredeling, behandeling onder douanetoezicht en douane-entrepot 4 2.1 Actieve

Nadere informatie

Seminarie UCC. 18 april 2016

Seminarie UCC. 18 april 2016 Seminarie UCC 18 april 2016 Oei Bronnen CRSNP VEA VIL Portilog Douanecongres Documentatie op website federale overheid Bronnen Logicus Nationaal forum UPS Informatie via klanten Clustermeetings (industrie,

Nadere informatie

Zaak T-205/99. Hyper Srl tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen

Zaak T-205/99. Hyper Srl tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen Zaak T-205/99 Hyper Srl tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen Douanerechten Invoer van televisietoestellen uit India Ongeldige certificaten van oorsprong Verzoek tot kwijtschelding van invoerrechten

Nadere informatie

www.europesefiscalestudies.nl Voorzitter: Prof. dr. R.N.G. van der Paardt

www.europesefiscalestudies.nl Voorzitter: Prof. dr. R.N.G. van der Paardt Stichting Europese Fiscale Studies Heet u van harte welkom bij het Seminar: Ontwikkelingen in de BTW- en douanejurisprudentie bij internationale goederentransacties Voorzitter: Prof. dr. R.N.G. van der

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 9 JANUARI 2015 F.12.0177.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.12.0177.N BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met kabinet te 1000 Brussel, Wetstraat 12, voor wie optreedt

Nadere informatie

I. INLEIDING 11. II. ALGEMEEN Wettelijke basis Doel Wat is oorsprong en wat is herkomst? 15

I. INLEIDING 11. II. ALGEMEEN Wettelijke basis Doel Wat is oorsprong en wat is herkomst? 15 INHOUDSTAFEL I. INLEIDING 11 II. ALGEMEEN 13 1. Wettelijke basis 13 2. Doel 15 3. Wat is oorsprong en wat is herkomst? 15 III. REGELS VAN OORSPRONG 17 1. Algemeen 17 2. Geheel en al verkregen 17 3. Toereikende

Nadere informatie

VAK 37.2 COMMUNAUTAIRE AANVULLENDE CODE VAK 44 - NATIONALE AANVULLENDE CODE

VAK 37.2 COMMUNAUTAIRE AANVULLENDE CODE VAK 44 - NATIONALE AANVULLENDE CODE INHOUDSTAFEL ALGEMEEN... 2 COMMUNAUTAIRE AANVULLLENDE CODE... 3 NATIONALE AANVULLENDE CODE... 5 INSTUREN... 6 AANGIFTE IN DE REGELING A... 6 AANGIFTE IN DE REGELING B... 6 AANGIFTE IN DE REGELING C...

Nadere informatie

Voor het instappen wordt u aangesproken door een douane- ambtenaar die u verzoekt uw ticket te overleggen.

Voor het instappen wordt u aangesproken door een douane- ambtenaar die u verzoekt uw ticket te overleggen. CASUS ALGEMEEN Beurs IMMO Casus In Rotterdam wordt in de Doelen een beurs gehouden waarop diverse aanbieders van onroerende zaken hun waar aanbieden. De standhouders komen zowel uit de lidstaten van de

Nadere informatie

Voorwaarden voor het gebruik van het CLIENT- IMPORT systeem van de Plantenziektenkundige Dienst

Voorwaarden voor het gebruik van het CLIENT- IMPORT systeem van de Plantenziektenkundige Dienst Voorwaarden voor het gebruik van het CLIENT- IMPORT systeem van de Plantenziektenkundige Dienst Beleidsregel ter zake van het op elektronische wijze aanbieden van zendingen voor onderzoek als bedoeld in

Nadere informatie

CASUS HERKOMST EN OORSPRONG Vragen en antwoorden omtrent de Leveranciersverklaring

CASUS HERKOMST EN OORSPRONG Vragen en antwoorden omtrent de Leveranciersverklaring CASUS HERKOMST EN OORSPRONG Vragen en antwoorden omtrent de Leveranciersverklaring Vraag 1 Waartoe dienen leveranciersverklaringen? Vraag 2 Hoe vul ik een leveranciersverklaring in? Vraag 3 Is een distributeur

Nadere informatie

Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19

Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19 INHOUD Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19 Inleiding / 19 Titel I Voorwerp en toepassingsgebied / 30 Titel II Geografisch toepassingsgebied

Nadere informatie

First sale, royalty s en andere ontwikkelingen in het douanerecht. Erik Scheer en Gooike van Slooten

First sale, royalty s en andere ontwikkelingen in het douanerecht. Erik Scheer en Gooike van Slooten First sale, royalty s en andere ontwikkelingen in het douanerecht Erik Scheer en Gooike van Slooten First sale, royalty s en andere ontwikkelingen in het douanerecht Agenda: First sale, royalty s en verbondenheid

Nadere informatie

Overeenkomst/machtiging voor het optreden als direct vertegenwoordiger

Overeenkomst/machtiging voor het optreden als direct vertegenwoordiger Overeenkomst/machtiging voor het optreden als direct vertegenwoordiger Stippellijnen geven aan dat een nadere invulling wordt vereist. Cursiefgeschreven passages geven aan dat er een andere regeling kan

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) /... VAN DE COMMISSIE. van 28.7.2015

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) /... VAN DE COMMISSIE. van 28.7.2015 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.7.2015 C(2015) 5195 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) /... VAN DE COMMISSIE van 28.7.2015 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en

Nadere informatie

Richtsnoeren voor invoercontroles op het gebied van de veiligheid en conformiteit van producten. Algemeen deel

Richtsnoeren voor invoercontroles op het gebied van de veiligheid en conformiteit van producten. Algemeen deel EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Veiligheid en beveiliging, handelsfacilitering en internationale coördinatie Bescherming van de burgers en toepassing van de intellectueleeigendomsrechten

Nadere informatie

1. AANGIFTE IN DE GIP 2 2. CONTROLES 2 3. VERVOER NAAR SCHEEPSBEVOORRADER 3 4. ERKENNINGSVOORWAARDEN VOOR SCHEEPSBEVOORRADER 3

1. AANGIFTE IN DE GIP 2 2. CONTROLES 2 3. VERVOER NAAR SCHEEPSBEVOORRADER 3 4. ERKENNINGSVOORWAARDEN VOOR SCHEEPSBEVOORRADER 3 SCHEEPSBEVOORRADER 1. AANGIFTE IN DE GIP 2 2. CONTROLES 2 3. VERVOER NAAR SCHEEPSBEVOORRADER 3 4. ERKENNINGSVOORWAARDEN VOOR SCHEEPSBEVOORRADER 3 5. VOORWAARDEN VOOR INSLAG, OPSLAG EN UITSLAG 4 5.1. INSLAGVOORWAARDEN

Nadere informatie

De Belastingdienst Douane maakt het leuker en makkelijker

De Belastingdienst Douane maakt het leuker en makkelijker Douanerecht N.M..A. gberts, adviseur douane & internationale handel bij Trade Facilitation BV De Belastingdienst Douane maakt het leuker en makkelijker Veel bedrijven maken gebruik van douanevereenvoudigingen.

Nadere informatie

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken Informatieblad November 2012 Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken Informatie bij het gebruik van een Vergunning inrichting voor de opslag van alcoholvrije dranken en een Vergunning inrichting voor

Nadere informatie

INFO DOUANEWAARDE Toelichting aangifte van gegevens inzake de douanewaarde (D.V.1)

INFO DOUANEWAARDE Toelichting aangifte van gegevens inzake de douanewaarde (D.V.1) INFO DOUANEWAARDE Toelichting aangifte van gegevens inzake de douanewaarde (D.V.1) In deze informatie wordt u uitgelegd hoe de aangever de aangifte D.V.1 moet invullen. De nummers en daarbij horende opmerkingen,

Nadere informatie

Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde

Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde BTW-Wetboek Wetboek waarde................ 5 Hoofdstuk I. Invoering van de belasting. 5 Hoofdstuk II. Belastingplicht......... 6 Hoofdstuk III. Werkingssfeer.......... 8 Afdeling I. Levering van goederen..........

Nadere informatie

ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM NADRUK VERBODEN. Terugbetaling en kwijtschelding van rechten in perspectief. Is er lijn in de jurisprudentie?

ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM NADRUK VERBODEN. Terugbetaling en kwijtschelding van rechten in perspectief. Is er lijn in de jurisprudentie? ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM NADRUK VERBODEN Terugbetaling en kwijtschelding van rechten in perspectief. Is er lijn in de jurisprudentie? Door: Drs. J.A. Ordoñez Afàn Post-Master Douane 2013-2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

De geautomatiseerde opgave

De geautomatiseerde opgave Douane Belastingdienst Brochure November 2015 De geautomatiseerde opgave Voor de douaneregelingen actieve veredeling, systeem inzake schorsing en/of behandeling onder douanetoezicht. Omvattende: de Aanvullende

Nadere informatie

Importinspecties verpakkingshout voor (natuur)steenproducten herkomst China

Importinspecties verpakkingshout voor (natuur)steenproducten herkomst China Het proces in stappen Importinspecties verpakkingshout voor (natuur)steenproducten herkomst China 1. Een zending van de betreffende goederen die uit China binnenkomt in de EU kan zonder fytosanitaire 1

Nadere informatie

De Douane verandert Nieuwe wetgeving vanaf 1-1-2011

De Douane verandert Nieuwe wetgeving vanaf 1-1-2011 Douane Belastingdienst De Douane verandert Nieuwe wetgeving vanaf 1-1-2011 Ondernemers Bonaire 1 De Douane verandert Vanaf 01-01-2011 zal in de openbare lichamen, Bonaire, Sint Eustatius en Saba nieuwe

Nadere informatie

Informatiedocument omtrent het douanewetboek van de Unie

Informatiedocument omtrent het douanewetboek van de Unie Informatiedocument omtrent het douanewetboek van de Unie 1 Pagina 1. De nieuwe structuur van het douanewetboek van de Unie... 3 1.1. Het douanewetboek van de Unie (Union Customs Code):... 3 1.2. De gedelegeerde

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 maart 2002 (18.03) (OR. fr) 7244/02. Interinstitutioneel dossier: 2002/0068 (ACC) LIMITE UD 17

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 maart 2002 (18.03) (OR. fr) 7244/02. Interinstitutioneel dossier: 2002/0068 (ACC) LIMITE UD 17 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 maart 2002 (18.03) (OR. fr) PUBLIC Interinstitutioneel dossier: 2002/0068 (ACC) 7244/02 LIMITE UD 17 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Sylvain BISARRE, directeur

Nadere informatie

Koninklijke besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde. BTW-Wetboek

Koninklijke besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde. BTW-Wetboek BTW-Wetboek toegevoegde waarde............. 5 Hoofdstuk I. Invoering van de belasting. 5 Hoofdstuk II. Belastingplicht......... 6 Hoofdstuk III. Werkingssfeer.......... 7 Afdeling 1. Levering van goederen..........

Nadere informatie

Douanewetboek van de Unie

Douanewetboek van de Unie Douanewetboek van de Unie Inhoud Algemene inleiding Wat gebeurt er per 1 mei 2016 met de douanewaarde? Bindende inlichtingen (CDW-DWU) Bijzondere regelingen en Tijdelijke opslag Vergunningen 2 Douanewetboek

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 22 januari 2013 (OR. en) 5569/13 Interinstitutioneel dossier: 2013/0003 ( LE) UD 11 ELARG 1 COWEB 5

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 22 januari 2013 (OR. en) 5569/13 Interinstitutioneel dossier: 2013/0003 ( LE) UD 11 ELARG 1 COWEB 5 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 22 januari 2013 (OR. en) 5569/13 Interinstitutioneel dossier: 2013/0003 ( LE) UD 11 ELARG 1 COWEB 5 I GEKOME DOCUME T van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens

Nadere informatie

Reactietijden Bij fysieke controles in het proces aangiftebehandeling

Reactietijden Bij fysieke controles in het proces aangiftebehandeling Douane Belastingdienst en Bij fysieke controles in het proces aangiftebehandeling Februari 2016 DO 363-1Z*1FD Bloktijd buiten openstellingsuren verlopen? en Bij fysieke controles in het proces aangiftebehandeling

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 152/23

Publicatieblad van de Europese Unie L 152/23 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/23 VERORDENING (EG) Nr. 471/2009 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 6 mei 2009 betreffende communautaire statistieken van de buitenlandse handel

Nadere informatie

Datum van inontvangstne ming : 22/05/2012

Datum van inontvangstne ming : 22/05/2012 Datum van inontvangstne ming : 22/05/2012 C-175/12-1 Zaak C-175/12 Resumé van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 104, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het

Nadere informatie

BTW-Wetboek. Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde

BTW-Wetboek. Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde BTW-Wetboek Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde................ 5 Hoofdstuk I. Invoering van de belasting.. 5 Hoofdstuk II. Belastingplicht........... 6 Hoofdstuk III. Werkingssfeer...........

Nadere informatie

VAK 44 BIJZONDERE VERMELDINGEN

VAK 44 BIJZONDERE VERMELDINGEN INHOUDSTAFEL ALGEMEEN... 3 INSTUREN... 4 DE COMMUNAUTAIRE BIJZONDERE VERMELDINGEN... 5 DE COMMUNAUTAIRE BIJZONDERE VERMELDINGEN VALLENDE ONDER DE ALGEMENE CATEGORIE... 6 VOORBEELD... 6 INSTUREN... 6 PRINTEN...

Nadere informatie

De Douane verandert Nieuwe wetgeving vanaf 1-1-2011

De Douane verandert Nieuwe wetgeving vanaf 1-1-2011 Douane Belastingdienst De Douane verandert Nieuwe wetgeving vanaf 1-1-2011 Ondernemers Saba & Sint Eustatius 1 De Douane verandert De openbare lichamen Saba en Sint Eustatius staan aan de vooravond van

Nadere informatie

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE TOETREDINGSVERDRAG: PROTOCOL, BIJLAGE V

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE TOETREDINGSVERDRAG: PROTOCOL, BIJLAGE V ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE Brussel, 31 maart 2005 (OR. en) AA 8/2/05 REV 2 TOETREDINGSVERDRAG: PROTOCOL, BIJLAGE V ONTWERP VAN WETGEVINGSBESLUITEN

Nadere informatie

AEO: certificering voorbereiden, aanvragen en blijven

AEO: certificering voorbereiden, aanvragen en blijven Alle cursussen zijn ook als avondcursussen en in-company cursussen mogelijk. AE: certificering voorbereiden, aanvragen en blijven Begeleiding van uw AE-aanvraag In overleg met het bedrijf p aanvraag Workshop

Nadere informatie

Europese Gemeenschap. Derde landen. Land van Land van Binnenkomst Inspectie Douanebestemming na inspectie

Europese Gemeenschap. Derde landen. Land van Land van Binnenkomst Inspectie Douanebestemming na inspectie Land van Land van Binnenkomst Inspectie Douanebestemming na inspectie NL Europese Gemeenschap Derde landen Elektronisch aanmelden (CLIENT) NL NL Invoer in NL NL NL Entrepot in NL NL lidstaat Invoer / Entrepot

Nadere informatie

L 125/6 Publicatieblad van de Europese Unie 21.5.2009

L 125/6 Publicatieblad van de Europese Unie 21.5.2009 NL L 125/6 Publicatieblad van de Europese Unie 21.5.2009 VERORDENING (EG) Nr. 414/2009 VAN DE COMMISSIE van 30 april 2009 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2454/93 houdende vaststelling van enkele

Nadere informatie

Stroomschema documentcontrole fytorichtlijn

Stroomschema documentcontrole fytorichtlijn Plantenziektenkundige Dienst Stroomschema documentcontrole fytorichtlijn 1. De documentcontrole (document = fyto-certificaat) wordt gebaseerd op de elektronische vooraanmelding. Indien de vooraanmelding

Nadere informatie

RICHTLIJN 97/78/EG VAN DE RAAD. van 18 december 1997

RICHTLIJN 97/78/EG VAN DE RAAD. van 18 december 1997 30.1.98 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 24/9 RICHTLIJN 97/78/EG VAN DE RAAD van 18 december 1997 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 09/06/2015

Datum van inontvangstneming : 09/06/2015 Datum van inontvangstneming : 09/06/2015 Vertaling C-204/15-1 Datum van indiening: 4 mei 2015 Verwijzende rechter: Zaak C-204/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Augstākā tiesa (Letland) Datum van

Nadere informatie

Overeenkomst/machtiging voor het optreden als direct vertegenwoordiger

Overeenkomst/machtiging voor het optreden als direct vertegenwoordiger Overeenkomst/machtiging voor het optreden als direct vertegenwoordiger Cursiefgeschreven passages geven aan dat er een andere regeling kan worden getroffen. Ondergetekenden, Opdrachtgever / direct vertegenwoordigde

Nadere informatie

Algemene douaneregeling. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Algemene douaneregeling. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Algemene douaneregeling 1 Algemene douaneregeling Directoraat-generaal voor Fiscale Zaken; directie Douane en Verbruiksbelastingen Besluit van 14 juli 2008 nr. DV2008/519M, Stcrt. nr. 145 De staatssecretaris

Nadere informatie

AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN HET ENIG DOCUMENT

AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN HET ENIG DOCUMENT TAXUD/1619/08 versie 2.1 AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN HET ENIG DOCUMENT blz. 1 LIJST VAN AFKORTINGEN DIE IN DE AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN HET ENIG DOCUMENT (ED) WORDEN GEBRUIKT ACS BTW CDW

Nadere informatie

AEO: certificering voorbereiden, aanvragen en blijven

AEO: certificering voorbereiden, aanvragen en blijven Alle cursussen zijn ook als avondcursussen en in-company cursussen mogelijk. AE: certificering voorbereiden, aanvragen en blijven Begeleiding van uw AE-aanvraag op uw bedrijf Workshop AE (i.s.m. FENEX)

Nadere informatie

BTW-Wetboek. Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde. Hoofdstuk XIX. Aan alle belastingen gemene bepalingen...

BTW-Wetboek. Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde. Hoofdstuk XIX. Aan alle belastingen gemene bepalingen... BTW-Wetboek Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde................ 5 Hoofdstuk I. Invoering van de belasting.. 5 Hoofdstuk II. Belastingplicht........... 6 Hoofdstuk III. Werkingssfeer...........

Nadere informatie