ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4"

Transcriptie

1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 20 / 4 De Economische Monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De Economische Monitor is verdeeld in twee delen: Het thermo deel dat elk artaal informatie geeft over de stand van zaken met betrekking tot de economie en arbeidsmarkt. Hierbij wordt een aantal relevante parameters in de tijd gevolgd: bedrijfsresultaten maar ook de ontwikkeling van de arbeidsmarkt: WW- en bijstandsuitkeringen en het aantal werklozen. Het thematisch deel waarin de pendel naar Ede aan bod komt. BELANGRIJKSTE UITKOMSTEN Thermometer 4 e artaal 20 Economie De resultaten van de bedrijven in de regio FoodValley waren relatief gunstig in het derde artaal, zeker in vergelijking met de resultaten voor Nederland. De omzet ontwikkeling van de bedrijven in de regio FoodValley was licht positief. De exportresultaten vertoonden een toename, voor het zevende artaal op rij, maar de toename is wel heel gering. De werkgelegenheidsindicator is nog steeds licht negatief: ook het afgelopen artaal waren er net iets meer bedrijven waar de personeelssterkte van is afgenomen dan bedrijven waar de personeelssterkte van is toegenomen. Arbeidsmarkt De arbeidsmarkt laat een stabiel beeld zien voor het afgelopen artaal. Het aantal Niet Werkende Werkzoekenden is ongeveer gelijk gebleven, dit geldt ook voor de bijstandsuitkeringen en de WW uitkeringen. Er was een lichte toename in de instroom in de WW uitkeringen en een lichte afname van de uitstroom. Het aantal Niet Werkende Werkzoekenden bleef stabiel met ongeveer 1880 Niet Werkende Werkzoekenden. Aan het einde van het 3 e artaal waren er in Ede 1350 bijstandsuitkeringen. Het aantal WW uitkeringen was aan het einde van het derde artaal op hetzelfde niveau als in het tweede artaal: 60 WW uitkeringen. De instroom bedroeg 430 WW uitkeringen in het derde artaal, de uitstroom was minder met maar 420 in het laatste artaal Thema: Pendel In Ede zijn in 20 ongeveer arbeidsplaatsen 12. Het merendeel van deze arbeidsplaatsen (32.370) wordt ingevuld door Edenaren. Er komen ongeveer forensen naar Ede. Uit de dichtbijgelegen grotere steden van de FoodValley komen de meeste forensen: uit Veenendaal 3050, uit Wageningen 2230 en uit Barneveld Ook uit de grotere omringende steden komen veel forensen: uit Arnhem 1640, uit Apeldoorn 6 en uit Utrecht 500, maar ook uit andere gemeenten als Renkum (1260) en de Overbetuwe (670). Op het bedrijventerrein in het westen van Ede is het percentage arbeidsplaatsen dat wordt ingevuld door Edenaren 51%. Hier werken dan ook veel inwoners uit andere gemeenten. Naast de 6200 Edenaren, werken hier ook 6060 forensen, afkomstig uit Veenendaal (940), Wageningen (3) Barneveld (470), en vele andere gemeenten. In de wijken de Rietkampen en ook in Ede-Oudzuid is het percentage werkenden afkomstig uit de gemeente Ede relatief klein met 53% en 55%. In de buitendorpen worden de arbeidsplaatsen meer ingevuld door Edenaren, bijvoorbeeld in Bennekom 63% oplopend tot 73% in Otterlo. Ook naar de buitendorpen vindt pendel plaats, in Bennekom worden bijvoorbeeld zo n 1790 arbeidsplaatsen ingevuld door forensen: 37%. In 20 is ook de uitgaande pendel bepaald naar gemeenten in Gelderland, Utrecht en Overijssel. Barneveld is de gemeente waar de meeste forensen uit de gemeente Ede werken: 2840, gevolgd door Veenendaal (2520) en Wageningen (1830). 1 PWE Gelderland 20 2 In 20 werden in totaal banen geteld, waarvan 2640 ambulante functies, deze zijn niet meegenomen in de inkomende pendel Strategie & Onderzoek, februari

2 ECONOMISCHE THERMOMETER 4 E KWARTAAL 20 Bedrijfsleven Ontwikkeling omzet bedrijven in de Vallei in e 2e 3e 4e 1e 2e 3e 4e 1e 2e 3e Bron:COEN enquête KvK/CBS De omzet ontwikkeling 3 in de regio FoodValley was gunstig in het derde artaal van 20. Er zijn meer bedrijven met een omzetstijging (26%) in de afgelopen 3 maanden, dan met een daling in de omzet (12%). Hierdoor wordt het saldo positief met 14%. Ontwikkeling export in de Vallei in e 2e 3e 4e 1e 2e 3e 4e 1e 2e 3e Bron: COEN enquête KvK/CBS De export omzet in de FoodValley heeft in de afgelopen 7 artalen een positieve trend laten zien. Ook in het 3 e artaal van 20 zijn er nog net iets meer bedrijven met een gunstiger export resultaat voor het afgelopen artaal (23%) dan bedrijven met een minder gunstig resultaat voor het afgelopen artaal (15%) e Ontwikkeling personeelssterkte bedrijven in de Vallei in e 3e 4e 1e 2e 3e 4e 1e 2e 3e Bron: COEN enquête KvK/CBS De ontwikkeling van de personeelssterkte liet een licht negatief beeld zien; er waren net iets meer bedrijven (13%) waarvan de personeelssterkte in de afgelopen 3 maanden was afgenomen dan bedrijven waarvan de personeelssterkte was toegenomen (9%), het saldo am uit op -4%. 3 De COEN vragenlijst wordt elk artaal uitgezet onder ondernemers. De indicatoren in de Conjunctuurenquête Nederland (COEN) zijn saldi van het percentage positieve antwoorden minus het percentage negatieve antwoorden. Zo rapporteerde in het tweede artaal van 20 30% van de geënquêteerde bedrijven een stijging van de omzet en 23% een daling van de omzet. Per saldo zag (30%-23%=) -8% de omzet in het tweede artaal van 20 dus dalen. Strategie & Onderzoek, februari

3 ECONOMISCHE THERMOMETER 4 E KWARTAAL 20 Arbeidsmarkt 2500 Niet Werkende Werkzoekenden Ede begin feb- apr- jun- aug- okt- dec- feb- apr- jun- aug- okt- dec- feb- apr- jun- aug- Bron: UWV Werkbedrijf De werkloosheid 4 in de gemeente Ede is in het derde artaal van 20 ongeveer gelijk gebleven op circa Hiermee bleef het werkloosheidspercentage van de beroepsbevolking op 4%. Midden Gelderland liet eenzelfde beeld zien, In Nederland liep de werkloosheid de afgelopen maanden iets op, het werkloosheids percentage van de beroepsbevolking bleef hierbij op het zelfde percentage van 5,8% begin 08 feb-08 Bron: Gemeente Ede afd. WIZ Aantal bijstandsuitkeringen < 65 jaar, apr-08 jun-08 aug-08 okt-0 8 begin feb- apr- jun- aug- okt- dec-0 9 feb- apr- jun- aug- okt- dec- feb- apr- ju n- aug- Het aantal bijstandsuitkeringen is in de loop van het derde artaal stabiel gebleven met zo n Het betreft hier de Niet Werkende Werkzoekenden die geregistreerd staan bij het UWV Werkbedrijf. Strategie & Onderzoek, februari

4 ECONOMISCHE THERMOMETER 4 E KWARTAAL 20 Arbeidsmarkt WW uitkeringen begin 08 mrt-08 jun-08 sep-08 begin mrt- jun- sep- dec- mrt- jun- sep- dec- mrt- jun- sep- WW deeltijd WW Bron: UWV Werkbedrijf Het totaal aantal WW uitkeringen is in het derde artaal van 20 iets opgelopen, na een lichte daling in juli is het aantal uitkeringen eind september op hetzelfde niveau als in het tweede artaal met 60 WW uitkeringen. 700 Instroom en Uitstroom WW e e e e e 20 2e 20 3e 20 4e 20 1e 20 2e 20 3e 20 4e 20 1e 20 2e 20 3e 20 Instroom Uitstroom Bron: UWV Werkbedrijf In de afgelopen maanden nam de instroom van WW- uitkeringen toe en de uitstroom nam iets af. De instroom was met 430 hoger dan in het tweede artaal met 390, maar minder dan in de artalen daarvoor. De uitstroom nam iets af: in juli, augustus en september was de uitstroom 420, minder dan in het tweede artaal toen de uitstroom 480 was. Strategie & Onderzoek, februari

5 THEMA Pendel In 20 is aan bedrijven bij de Provinciale Werkgelegenheids Enquête gevraagd waar de werknemers van Edese bedrijven wonen. Deze pendelgegevens 5 geven inzicht in de inkomende pendel: de forensen naar de gemeente Ede en wijk of dorp, en geven daarnaast een grove indicatie van de uitgaande pendel 6 : de Edenaren die elders werken. Inkomende pendel Voor de inkomende pendel is gebruik gemaakt van gegevens van de werkenden in Ede naar woonplaats. Van de arbeidsplaatsen in Ede zijn er die betrekking hebben op ambulante functies, deze zijn niet meegenomen in het onderzoek banen worden ingevuld door inwoners van Ede, dit is 61% (zie tabel 1 en bijlage 1 voor een uitgebreide lijst), met andere woorden 61% van de banen in Ede wordt ingevuld door inwoners uit Ede. 14% van de banen wordt bezet door inwoners uit Veenendaal Wageningen en Barneveld. Daarnaast komen veel forensen uit grotere gemeenten in de buurt als Arnhem en Amersfoort, kleinere FoodValley gemeenten en dorpen uit de Betuwe, maar ook kleinere nabijgelegen buurgemeenten als Renkum. Tabel 1: Inkomende pendel in de Gemeente Ede, 20. Percentage van Herkomst gemeente: Aantallen werkenden in Ede Ede ,8% Veenendaal ,7% Wageningen ,2% Barneveld ,2% Arnhem ,1% Renkum ,4% Overbetuwe 670 1,3% Apeldoorn 6 1,2% Rhenen 5 1,0% Utrecht 500 0,9% Nijmegen 490 0,9% Amersfoort 390 0,7% Lingewaard 380 0,7% Neder-Betuwe 3 0,6% Utrechtse Heuvelrug 300 0,6% Renswoude 270 0,5% Scherpenzeel 270 0,5% Rheden 220 0,4% Nijkerk 2 0,4% Duiven 200 0,4% Zevenaar 190 0,4% Putten 170 0,3% Buren 160 0,3% Harderwijk 140 0,3% Deventer 130 0,2% Bron: PWE 20. Provincie Gelderland 5 De pendel heeft betrekking op kleine en grote banen (minder en meer dan 12 uur, doch exclusief uitzendkrachten) in de gemeente Ede. De aantallen zijn niet helemaal te vergelijken met de gegevens over arbeidsplaatsen hier zijn de uitzendkrachten wel opgenomen. 6 Uitgaande pendel: inwoners van Ede die elders werken: de pendel gegevens zijn afkomstig van provinciale werkgelegenheids enquêtes. Niet in alle provincies zijn vragen over pendel in de enquêtes opgenomen. Zo kan niets gezegd worden over hoeveel inwoners uit Ede in de provincie Nood Holland werken, maar wel zijn er gegevens van de provincie Gelderland, Utrecht en Overijssel. 7 In 20 werden in totaal banen geteld, hiervan waren er ongeveer 2640 niet direct naar woonplaats traceerbaar, de pendel gegevens hebben betrekking op banen. Strategie & Onderzoek, februari

6 Arbeidsplaatsen en pendel in de wijken en dorpen Arbeidsplaatsen en pendel in de wijken en de dorpen Het aantal arbeidsplaatsen verschilt per wijk en/of dorp in de gemeente Ede. De meeste bedrijvigheid: arbeidsplaatsen is te vinden op de bedrijventerreinen in het westen van Ede. Ook in Ede-Oost is er veel werkgelegenheid met 6660 arbeidsplaatsen evenals in Ede-Oudzuid. Daarnaast is in Bennekom en Lunteren het aantal arbeidsplaatsen hoog. Arbeidsplaatsen in de wijken en de dorpen Otterlo 990 Wekerom Harskamp De Klomp Ederveen Lunteren Bennekom Buitengebied Ede 90 Bedrijventerrein Rietkampen 4170 Maandereng Ede-Oudzuid Kernhem Ede-Veldhuizen Ede-West Ede-Oost incl Ede Centrum Bron: PWE Gelderland 20 Het percentage van de werkenden dat uit de gemeente Ede afkomstig is varieert nogal per wijk of dorp. Van alle werkenden die een arbeidsplaats bezetten in geheel Ede komt 61% uit Ede. 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% % 0% 01 Ede-Oost 02 Ede-West 03 Ede-Veldhuizen Percentage arbeidsplaatsen ingevuld door Edenaren 04 Kernhem Ede-Oudzuid Maandereng 12 de Rietkampen 13 Bedrijventerrein 20 Buitengebied Ede 30 Bennekom 40 Lunteren 50 Ederveen 60 De Klomp 70 Harskamp 80 Wekerom 90 Otterlo Bron: PWE Gelderland 20 Strategie & Onderzoek, februari

7 Op het bedrijventerrein is het percentage uit Ede het kleinst, maar nog altijd net iets meer dan de helft is afkomstig uit Ede: 51%. In de Rietkampen komt 53% uit Ede en in Ede-Oudzuid 55%. In de buitendorpen is op zijn minst 60% afkomstig uit de gemeente Ede: in Bennekom is 63% van de werkenden afkomstig uit Ede, oplopend tot 73% in Otterlo. Het hoogste percentage werkenden dat uit de gemeente Ede komt is te vinden in de wijk Kernhem, hier is 80% van de werkenden afkomstig uit Ede. In alle wijken en dorpen is het merendeel van de arbeidsplaatsen ingevuld door inwoners van Ede. Meestal wordt dit gevolgd door inwoners van Veenendaal, Wageningen en Barneveld. Er zijn echter ook een aantal wijken en dorpen die hiervan afwijken. Tabel 2 geeft het aantal werkenden weer in wijken en dorpen, afkomstig uit de gemeente Ede en de top drie plaatsen waar de meeste forensen van afkomstig zijn. Tabel 2: Werkenden in de wijken en dorpen, Gemeente Ede, 20. Werkenden afkomstig uit: Veenendaal Wageningen Barneveld Arnhem Renkum Ede In: 01 Ede-Oost Ede-West Ede-Veldhuizen Kernhem 240 Ede-Oudzuid Maandereng de Rietkampen Bedrijventerrein Buitengebied Ede Apeldoorn 30 Bennekom Lunteren Ederveen De Klomp Harskamp Wekerom Otterlo Gemeente Bron: PWE Gelderland 20 De verdeling van het aantal werkenden afkomstig uit Ede en forensen is ook gerelateerd aan de soort bedrijvigheid in de wijken en dorpen. In de buitendorpen staan in de top drie van de werkgelegenheidssectoren de gezondheidszorg, landbouw en detailhandel. In de laatste twee sectoren zijn veel werkenden vanuit Ede. UITGAANDE PENDEL In 20 zijn door de provincie Gelderland gegevens verzameld over de pendel in Gelderland op basis van enquêtes bij bedrijven in Gelderland. In meer provincies zijn bedrijven geënquêteerd over de pendel, maar niet in alle provincies. Van Overijssel, Utrecht en Zuid-Holland zijn wel pendelgegevens, waardoor er een vrij compleet beeld ontstaat van de uitgaande pendel 8. Zoals in tabel 2 is te zien, is Barneveld de plaats waar de meeste forensen uit Ede werken: 2840, gevolgd door Veenendaal (2520) en Wageningen (1830). Ook in Arnhem(1490) en Utrecht (1380) en Amersfoort(820) werken veel Edenaren. Er is meer inkomende pendel (3050) uit Veenendaal dan uitgaande (2520), en dat geldt ook voor Wageningen. Dit is niet het geval bij Barneveld, er is meer uitgaande pendel (2840) naar Barneveld 8 Hierdoor zijn er wel gegevens over de uitgaande pendel van Edenaren naar Gelderse, Utrechtse en Overijsselse gemeenten, maar bijvoorbeeld niet naar Amsterdam. Strategie & Onderzoek, februari

8 dan inkomende (2220), dit geeft een saldo van 620. Ook voor Utrecht en Amersfoort geldt dat de uitgaande pendel veel groter is dan de inkomende pendel. Tabel 2: Inkomende en uitgaande pendel voor de Gemeente Ede, 20. Saldo inkomende- Herkomst gemeente: Inkomende pendel Uitgaande pendel uitgaande pendel Ede Veenendaal Wageningen Barneveld Arnhem Renkum Overbetuwe Apeldoorn Rhenen Utrecht Nijmegen Amersfoort Lingewaard Neder-Betuwe Utrechtse Heuvelrug Renswoude Scherpenzeel Rheden Nijkerk Duiven Zevenaar Putten Buren Harderwijk Bron: PWE Gelderland 20 VERANTWOORDING In deze thermometer worden relevante cijfers over economie en arbeidsmarkt per artaal weergegeven om ontwikkelingen op deze terreinen te signaleren en te volgen. Voor de onderwerpen zijn de volgende indicatoren gebruikt: Economie Arbeidsmarkt Indicator Schaal Bron omzet afgelopen 3 maanden bij Vallei COEN enquête, KvK/CBS bedrijven export afgelopen 3 maanden Vallei COEN enquête, KvK,CBS personeelssterkte afgelopen 3 Vallei COEN enquête, KvK,CBS maanden Aantal WW uitkeringen per Gemeente Ede UWV Werkbedrijf artaal Deeltijd WW uitkeringen Gemeente Ede UWV Werkbedrijf Aantal NWW ers Gemeente Ede UWV Werkbedrijf Aantal bijstandsgerechtigden Gemeente Ede WIZ Gebruikte gebiedsindelingen: Regio FoodValley 20: bestaat uit de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen. Gemeente Ede, Afdeling Strategie & Onderzoek, Karin Vermeij. Strategie & Onderzoek, februari

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 2 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 211. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 3

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 3 ECONOMISCHE MONITOR EDE 2 / 3 De Economische Monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 2. De Economische Monitor is verdeeld in twee delen: Het thermo

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I Deze economische monitor gaat nader in op de ontwikkeling van de economie en arbeidsmarkt in Ede en de regio FoodValley met de focus op het tweede halfjaar van 20. Daarnaast

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 21. De economische monitor is verdeeld in 2 delen. Het thermo

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Niet Werkende Werkzoekenden en jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio FoodValley april 2012 april 2013

Niet Werkende Werkzoekenden en jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio FoodValley april 2012 april 2013 Niet Werkende Werkzoekenden en jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio FoodValley april 2 april 213 Het aantal Niet Werkende Werkzoekenden 1 is vanaf januari 2 tot april 213 fors gestegen. In de arbeidsmarktregio

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 III

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 III ECONOMISCHE MONITOR EDE 2 III De economische monitor van de gemeente Ede is vernieuwd. In nauwe samenwerking met de beleidsvelden economie en arbeidsmarkt zijn nieuwe indicatoren opgesteld. Op het gebied

Nadere informatie

Blz. 1. Gemeente Ede. Memo

Blz. 1. Gemeente Ede. Memo Gemeente Ede Blz. 1 Memo Aan : College van B&W Van : Afdeling S&O, MOWES en WPI Datum : September 20 In afschrift aan : Opgesteld door : Karin Vermeij, Dion Thielen en Daphne Klein-Bottenberg Onderwerp

Nadere informatie

Wonen in Ede 2011. Bijlage

Wonen in Ede 2011. Bijlage Wonen in Ede 2011 Bijlage INHOUDSOPGAVE 1. Verhuizingsdynamiek in de gemeente Ede Binnenlandse verhuizingen van, naar en binnen de gemeente Ede... 5 1.1. Samenvatting... 5 1.2. Inleiding... 6 1.3. Intergemeentelijke

Nadere informatie

Kerncijfers gemeente Ede. Bevolking naar leeftijdsklasse en geslacht. Leeftijdsklasse Mannen Vrouwen Totaal

Kerncijfers gemeente Ede. Bevolking naar leeftijdsklasse en geslacht. Leeftijdsklasse Mannen Vrouwen Totaal Bevolking naar leeftijdsklasse en geslacht Leeftijdsklasse Mannen Vrouwen Totaal Kerncijfers 2014 gemeente Ede 0-4 3.204 3.192 6.396 5-9 3.532 3.359 6.891 10-14 3.860 3.729 7.589 15-19 3.785 3.841 7.626

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 In deze notitie van UWV, die ieder kwartaal verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de provincie Gelderland kort toegelicht.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, november 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, november 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, november 2015 Daling WW hapert in Gelderland Minder WW-uitkeringen dan, maar wel meer dan e Eind november 2015 telde Gelderland 51.800 WW-uitkeringen. Dat zijn er 850

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, maart 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, maart 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, maart 2017 In Gelderland daalt WW vooral in de bouw In maart is het aantal WW uitkeringen in Gelderland met 285 afgenomen tot 48.253. De WW daalde daarmee over de afgelopen

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 6 Thermometer economische crisis oktober 20 /11/20 1 Inleiding In deze zesde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, juni 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, juni 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, juni 2017 WW-uitkeringen laagopgeleiden in Gelderland ruim kwart lager dan geleden Het aantal lopende WW-uitkeringen in Gelderland daalt in juni verder. Ook laagopgeleiden

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 9 Thermometer economische crisis oktober 20 Bestuursinformatie 07//20 gemeente Utrecht Inleiding In deze negende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, mei 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, mei 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, mei 2017 WW daalt in Gelderland sterker dan landelijk In mei is het aantal WW uitkeringen in Gelderland met 2.040 verder afgenomen tot 44.486. Dat is 4,4% minder dan

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 7 Thermometer economische crisis maart 2011 15/03/2011 Inleiding In deze zevende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie,

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, december 2016 WW Gelderland eind 2016 lager dan verwacht In 2016 hoefden minder mensen een beroep te doen op de WW. De provincie Gelderland telt eind 2016 nog 48.287

Nadere informatie

PENDEL REGIO NOORD-VELUWE 2010

PENDEL REGIO NOORD-VELUWE 2010 PENDEL REGIO NOORD-VELUWE 2010 De pendel van, naar en binnen regio Noord-Veluwe; bewerking van de gegevens uit het pendelonderzoek PWE 2010. Uitgevoerd in opdracht van Regio Noord-Veluwe en SEO/POA Noord-Veluwe

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, augustus 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, augustus 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, augustus 2016 Minder WW-uitkeringen, meer spanning op de Gelderse arbeidsmarkt Eind augustus waren er in Gelderland opnieuw minder WW-uitkeringen. Minder dan eind juli

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, september 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, september 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, september 2016 WW daalt en werkgelegenheid groeit in Gelderland, ook in 2017 Eind september telde Gelderland 50.629 lopende WW-uitkeringen. Dat zijn er 503 minder dan

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, april 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, april 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, april 2016 Meer kansen op Gelderse arbeidsmarkt In april is het aantal WW-uitkeringen in Gelderland met 2,7 procent gedaald tot 55.016. Dat zijn er 1.543 minder dan

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid stijgt opnieuw sterk

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid stijgt opnieuw sterk Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-092 20 mei 2003 9.30 uur Werkloosheid stijgt opnieuw sterk In de periode februari april 2003 telt de werkloze beroepsbevolking gemiddeld 392 duizend

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen is

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud 4 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud In 2010 verscheen de eerste editie van de Economische Monitor Voorne-Putten, een gezamenlijk initiatief van de vijf gemeenten Bernisse, Brielle,

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 In deze rapportage van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen

Nadere informatie

Kerncijfers. gemeente. Bevolking naar leeftijdsklasse en geslacht. Leeftijdsklasse Mannen Vrouwen Totaal

Kerncijfers. gemeente. Bevolking naar leeftijdsklasse en geslacht. Leeftijdsklasse Mannen Vrouwen Totaal Bevolking naar leeftijdsklasse en geslacht Leeftijdsklasse Mannen Vrouwen Totaal Kerncijfers gemeente 2008 0-4 3.611 3.384 6.995 5-9 3.795 3.613 7.408 10-14 3.695 3.556 7.251 15-19 3.738 3.805 7.543 20-24

Nadere informatie

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014. Gelderland

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014. Gelderland Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland - 1 - De uitvoering van de PWE 2014 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties: Gemeenten

Nadere informatie

Derde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Gelderland

Derde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Gelderland Derde kwartaal 212 Conjunctuurenquête Nederland Conjunctuurenquête Nederland I rapport derde kwartaal 212 Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen

Nadere informatie

Factsheet Arbeidsmarkt en sociale uitkeringen

Factsheet Arbeidsmarkt en sociale uitkeringen Factsheet Arbeidsmarkt en sociale uitkeringen Deze factsheet geeft een beeld van de Arnhemse arbeidsmarkt. Daarbij gaat het eerst in op de vraag naar arbeid; Hoe staat het met de werkgelegenheid in (de

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, april 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, april 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, april 2017 WW daalt verder in regio s Amersfoort en Midden- Utrecht Eind april 2017 is het aantal lopende WW-uitkeringen in de regio Amersfoort en Midden- Utrecht uitgekomen

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de 5 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud Deze factsheet is de vijfde editie van de Economische Monitor Voorne-Putten en presenteert recente economische ontwikkelingen van Voorne-Putten

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid neemt verder toe. Stijging 10 duizend per maand in afgelopen halfjaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid neemt verder toe. Stijging 10 duizend per maand in afgelopen halfjaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-082 17 december 9.30 uur Werkloosheid neemt verder toe In een jaar tijd 121 duizend werklozen meer Evenveel mannen als vrouwen werkloos Bij UWV meer

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral meer 45-plussers werkloos

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral meer 45-plussers werkloos Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-003 21 januari 2010 9.30 uur Vooral meer 45-plussers werkloos Laatste maanden sterke groei bij 45-plussers In een jaar tijd 125 duizend werklozen meer

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-013 18 februari 2010 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen In een jaar tijd 131 duizend werklozen meer Bijna tweederde van de stijging voor rekening

Nadere informatie

Grafimedia in cijfers

Grafimedia in cijfers Grafimedia in cijfers 2013 beeld: Karin van Hengel Inhoud 1 Aantal grafische bedrijven naar grootteklasse 2 Aantal grafische bedrijven naar hoofdactiviteit 3 Ontwikkeling van de omzet in de industrie en

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis Thermometer economische crisis mei 2013 afdeling 29/04/2013 Onderzoek gemeente Utrecht Inleiding In deze tiende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Economische barometer maart 2012

Economische barometer maart 2012 Economische barometer maart 2012 In de periode juli 2009 tot en met januari 20 is maandelijks een overzicht gegeven van een aantal belangrijke economische kengetallen. Deze overzichten zijn terug te vinden

Nadere informatie

Kerncijfers & ontwikkelingen Gemeente Ede 2016

Kerncijfers & ontwikkelingen Gemeente Ede 2016 Kerncijfers & ontwikkelingen Gemeente Ede 2016 Gemeente Ede Bergstraat 4 Postbus 9022 6710 HK Ede T: 14 0318 M: info@ede.nl www.ede.nl Voor cijfers op wijk- en buurtniveau: www.ede.buurtmonitor.nl UITGAVE

Nadere informatie

Monitor Kredietcrisis Zoetermeer

Monitor Kredietcrisis Zoetermeer Monitor Kredietcrisis Zoetermeer Economische gevolgen van de kredietcrisis 28-21 Monitor Kredietcrisis Zoetermeer ECONOMISCHE GEVOLGEN KREDIETCRISIS ZOETERMEER Samenstelling: Bestuur, afdeling FB, team

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Januari 211 (cijfers t/m oktober 21) Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt? Dat leest u in deze zesde editie van de crisismonitor, die het OCD eens in de twee maanden

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s

Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Jorike Smeitnk Wilmie van der Kuil November 2009 Rapport 08-0734c l JorSm-av l 01 Inhoud Leeswijzer... 5 1. Algemeen

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid stijgt verder. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht.  Werkloosheid stijgt verder. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-033 19 februari 2003 9.30 uur Werkloosheid stijgt verder De werkloosheid is de afgelopen maanden verder gestegen. In de periode november 2002-januari

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in 2002 gestegen. Stijging werkloosheid door afname werkgelegenheidsgroei

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in 2002 gestegen. Stijging werkloosheid door afname werkgelegenheidsgroei Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-011 17 januari 2003 9.30 uur Werkloosheid in 2002 gestegen Het aantal geregistreerde werklozen kwam over heel 2002 gemiddeld uit op 170 duizend. Dat

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Oktober 2010 (cijfers t/m augustus 2010) Inhoud: 1. Werkloosheid (algemeen) 2. Werkloosheid naar leeftijd (jongeren en ouderen) 3. Vacatures, bedrijven en leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan

Nadere informatie

382,40 per inwoner 2/5 WMO 14.127.768,00 382,40 per inwoner 2/5 werk 14.127.768,00

382,40 per inwoner 2/5 WMO 14.127.768,00 382,40 per inwoner 2/5 werk 14.127.768,00 Gelderland Gemeente Aalten Inwoners 27.025 extra gelden 3D voor gemeenten 956,00 per inwoner 25.835.900,00 per jaar 191,20 per inwoner 1/5 jeugd 5.167.180,00 382,40 per inwoner 2/5 WMO 10.334.360,00 382,40

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Stijging 9 duizend per maand in afgelopen halfjaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Stijging 9 duizend per maand in afgelopen halfjaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-019 18 maart 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen In een jaar tijd 126 duizend werklozen meer Laatste maanden vooral stijging bij mannen 45-plus Bij

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Bijlage 4 Aan: portefeuillehoudersoverleg REO d.d Betreft: Aanalyse economische ontwikkelingen Voorne-Putten

Bijlage 4 Aan: portefeuillehoudersoverleg REO d.d Betreft: Aanalyse economische ontwikkelingen Voorne-Putten Bijlage 4 Aan: portefeuillehoudersoverleg REO d.d. 230114 Betreft: Aanalyse economische ontwikkelingen Voorne-Putten Sinds 2010 is de Economische Monitor Voorne-Putten een signalerend document inzake de

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel februari 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Ontwikkeling omvang niet-werkende

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gedaald

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gedaald www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-017 15 maart 2012 9.30 uur Werkloosheid licht gedaald In februari minder werklozen dan in januari Licht stijgende trend in de afgelopen vier

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de raad een brief te sturen met daarin een overzicht van de bijstandsontwikkeling in 2015.

Voorgesteld wordt de raad een brief te sturen met daarin een overzicht van de bijstandsontwikkeling in 2015. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Jaarbrief bijstandsontwikkeling 2015 Programma Inkomen & Armoedebestrijding BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Voorgesteld wordt de raad een brief te

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Februari 2014

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Februari 2014 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Februari 214 In deze notitie van UWV WERKbedrijf, die tweemaandelijks verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht.

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland

Conjunctuurenquête Nederland Nieuw: metingen op provinciaal niveau Conjunctuurenquête Nederland Rapport eerste kwartaal 212 Conjunctuurenquête Nederland I rapport eerste kwartaal 212 Inhoud rapportage COEN in het kort Economisch klimaat

Nadere informatie

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Aandachtspunten Even voorstellen: Willem van der Craats De werkgelegenheidsstructuur

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2016 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2016 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2016 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland - 1 - De uitvoering van de PWE 2016 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties: Gemeenten

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April De ontwikkeling van de werkloosheid algemeen

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April De ontwikkeling van de werkloosheid algemeen Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 213 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf, die tweemaandelijks verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht.

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR GEMEENTE VEENENDAAL

ECONOMISCHE MONITOR GEMEENTE VEENENDAAL 2015 ECONOMISCHE MONITOR GEMEENTE VEENENDAAL AUTEUR: PIETER VAN DER VEER DATUM: 28-04-2015 SAMENVATTING In deze samenvatting vindt u de belangrijkste ontwikkelingen binnen de vijf thema s die in deze

Nadere informatie

Werkloosheid daalt opnieuw

Werkloosheid daalt opnieuw Persbericht PB14-044 17 juli 9.30 uur Werkloosheid daalt opnieuw - Werkloosheid in juni voor de tweede maand op rij gedaald - Meer mensen hebben een betaalde baan - Aantal WW-uitkeringen blijft dalen -

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Kleine daling werkloosheid. Vooral toename jonge werkzoekenden. Forse stijging nieuwe WW-uitkeringen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Kleine daling werkloosheid. Vooral toename jonge werkzoekenden. Forse stijging nieuwe WW-uitkeringen www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-013 17 februari 2011 9.30 uur Kleine daling werkloosheid In januari minder dan 400 duizend werklozen Sinds de top begin vorig bijna 5 duizend

Nadere informatie

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010 Pagina // Bijlage HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS uari Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

Thermometer economische. crisis

Thermometer economische. crisis 8 Thermometer economische oktober 20 crisis 06//20 Inleiding In deze achtste Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden april 2010 (cijfers tot en met februari 2010)

Crisismonitor Drechtsteden april 2010 (cijfers tot en met februari 2010) Crisismonitor Drechtsteden april 2010 (cijfers tot en met februari 2010) Op arbeidsmarkt en woningmarkt nog steeds weinig tekenen van herstel. Dat is kort gezegd de conclusie van deze derde versie van

Nadere informatie

Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid

Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid Bijlage 1 Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid Landelijk beeld Algemeen beeld: Daling jeugdwerkloosheid zet door De daling van de jeugdwerkloosheid 15-26 jaar in het 2 e kwartaal 2010

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder gestegen. Meer mannen én vrouwen werkloos. Aantal jonge werkzoekenden toegenomen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder gestegen. Meer mannen én vrouwen werkloos. Aantal jonge werkzoekenden toegenomen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-066 20 oktober 2011 9.30 uur www.cbs.nl Werkloosheid verder gestegen Sterke stijging werkloosheid in derde kwartaal 2011 Toename zowel bij mannen als

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 4 Thermometer economische crisis maart 2010 16/03/2010 1 Inleiding In deze vierde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie,

Nadere informatie

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09 HAAGSE MONITOR ECONOMISCHE RECESSIE 7 Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend zijn, in de

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 13 26 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking 3 Werkloze beroepsbevolking 1) 5 2. Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor juni 211 (cijfers t/m maart 211) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt?

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Crisismonitor. SSC / Onderzoek en Informatie. uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april?

Crisismonitor. SSC / Onderzoek en Informatie. uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april? SSC / Onderzoek en Informatie Crisismonitor uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april? stijgingstempo werkloosheid neemt toe, meer jongeren werkloos fors minder hypotheken

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 35 27 augustus 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid verder gedaald 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consumenten zijn

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad,

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad, Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 31 maart 2015 Ons kenmerk MO10/

Nadere informatie

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2015 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2015 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2015 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland - 1 - De uitvoering van de PWE 2015 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties: Gemeenten

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel augustus 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Onderstaande tabel toont enkele algemene kenmerken afkomstig van het CBS, die een beeld geven van de vergelijkbaarheid van de gemeenten.

Onderstaande tabel toont enkele algemene kenmerken afkomstig van het CBS, die een beeld geven van de vergelijkbaarheid van de gemeenten. BIJLAGE 3: G4-Divosa Benchmark In de commissievergadering van 11 mei 2017 is toegezegd Divosa cijfers (G4 Divosa- Benchmark) met u te delen (toezegging 17/T83). Dit document bevat de G4-Benchmark van 2016.

Nadere informatie

Openbaar. Bijstandsontwikkeling 1e helft Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Bijstandsontwikkeling 1e helft Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Bijstandsontwikkeling 1e helft 2014 Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Met bijgevoegde brief informeren wij de

Nadere informatie

Werkloosheid daalt verder in september

Werkloosheid daalt verder in september Persbericht Pb14-061 16 oktober 2014 9.30 uur Werkloosheid daalt verder in september - Opnieuw meer mensen aan het werk - In de afgelopen vijf maanden vooral minder mannen werkloos - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid hoger na jaar van daling. Centraal Bureau voor de Statistiek. Daling werkloosheid hapert

Persbericht. Werkloosheid hoger na jaar van daling. Centraal Bureau voor de Statistiek. Daling werkloosheid hapert Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-098 19 oktober 2006 9.30 uur Werkloosheid hoger na jaar van daling De seizoengecorrigeerde werkloosheid bedroeg in de periode juli-september 2006 gemiddeld

Nadere informatie

Coen in het kort. Inhoud rapportage. Toelichting. Provincie Limburg. Negatief beeld bij alle indicatoren

Coen in het kort. Inhoud rapportage. Toelichting. Provincie Limburg. Negatief beeld bij alle indicatoren Conjunctuurenquête Nederland I rapport eerste kwartaal 212 Inhoud rapportage COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting Hoe staat het Nederlandse

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-040 21 mei 9.30 uur Minder werklozen Eerste daling werkloosheid sinds de zomer van 2008 Te vroeg om te spreken van een omslag Bij UWV daling werkzoekenden

Nadere informatie

Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010

Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010 Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010 Oktober 2010 Opsteller: Jiska Krikke Contactpersoon: Gerrit Marskamp Regio Noord-Veluwe, t:0341-474 436 Regio Noord-Veluwe wil in het kader van arbeidsmarktbeleid,

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor februari 2012 (cijfers t/m december 2011) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Aantal werklozen in december toegenomen

Aantal werklozen in december toegenomen Persbericht Pb15-002 22-01-2015 09.30 uur Aantal werklozen in december toegenomen - In de afgelopen drie maanden meer mensen op de arbeidsmarkt - Jeugdwerkloosheid vrijwel onveranderd - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Overzichtsrapport SER Gelderland

Overzichtsrapport SER Gelderland Overzichtsrapport SER Gelderland Uitkeringen In opdracht van SER Gelderland September 2008 Drs. J.D. Gardenier L.T. Schudde CAB Martinikerkhof 30 9712 JH Groningen 050-3115113 cab@cabgroningen.nl www.cabgroningen.nl

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 11 Thermometer economische crisis november 2013 afdeling Onderzoek - gemeente Utrecht Inleiding In deze elfde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN 2005-2015 OPZET EN UITVOERING Sinds 1999 voert de gemeente Ede elke twee jaar een onderzoek uit naar leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Tot en

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 1 e kwartaal 21 O&S Mei 21 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie in Nederland is er behoefte aan inzicht in de gevolgen hiervan voor de

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel mei 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid daalt

Persbericht. Werkloosheid daalt Persbericht PB14-041 19 juni 09.30 uur Werkloosheid daalt - Werkloosheid is in mei gedaald - Beroepsbevolking krimpt minder snel - Aantal WW-uitkeringen in mei opnieuw afgenomen - Toename WW-uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 51 22 december 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets minder dan een half miljoen werklozen 3 Werkloze beroepsbevolking 1) (21) 4 Verklaring van tekens

Nadere informatie

Gelderse Aanval op de Uitval. Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s

Gelderse Aanval op de Uitval. Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Jorike Smeitnk Wilmie van der Kuil Augustus 2010 Rapport 08-0733d l JorSm-AnjPu Leeswijzer In het hoofdstuk algemeen

Nadere informatie