Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, november 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, november 2015"

Transcriptie

1 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, november 2015

2 Daling WW hapert in Gelderland Minder WW-uitkeringen dan, maar wel meer dan e Eind november 2015 telde Gelderland WW-uitkeringen. Dat zijn er 850 minder dan een geleden en betekent een afname van 1,6%. Landelijk was over diezelfde periode sprake van een lichte stijging met een half procent. Ook in Gelderland hapert de daling van het aantal WW-uitkeringen de afgelopen paar en. Naast seizoenseffecten die zorgen voor minder werk in de landbouw, de bouw en de horeca speelt mee dat de economische groei zich nog mondjesmaat vertaalt in meer banen. Vergeleken met Nederland als geheel ontwikkelt de WW zich in Gelderland nog wel altijd gunstiger. Ontwikkeling WW verschilt per regio Het aantal WW-uitkeringen als percentage van de beroepsbevolking is een goede graadmeter om regio s of gemeenten met elkaar te vergelijken. Voor Nederland ligt dat percentage eind november op 4,8%. Voor de provincie Gelderland is dat met 4,9% een fractie hoger. Dit verschil wordt nog steeds kleiner. Tussen de Gelderse arbeidsmarktregio s loopt het uiteen van 4% in FoodValley tot 5,5% in Midden-Gelderland. Stijging WW in november vooral door bouw en horeca In totaliteit is de stijging van het aantal WW-uitkeringen in Gelderland gering, zowel in aantallen als in procenten. Ook in de meeste sectoren gaat het om kleine verschillen. De toename van de WW in Gelderland komt vooral door de bouw en de horeca. Stijgingen in deze sectoren zijn normaal in deze tijd van het. Ook bij uitzendbedrijven is het aantal bouwvakkers in de WW toegenomen. Onderwijs laat de grootste daling zien. Daarbij gaat het vooral om leerkrachten in het basisonderwijs. Ook in zorg & welzijn was sprake van een daling. Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, november

3 WW in de Achterhoek stijgt licht in november Toename WW-uitkeringen in de Achterhoek vanuit bouw en horeca In de Achterhoek steeg het WW-bestand in november ten opzichte van e met 45 uitkeringen. Dat is een stijging van 0,6%; minder dan de landelijke stijging van 1,5%. Eind november telde de Achterhoek WW-uitkeringen. De stijging in de Achterhoek is dus gering, zowel in aantallen als in procenten. Ook in de meeste sectoren gaat het om kleine veranderingen. De toename van de WW in de Achterhoek komt vooral vanuit de bouw en de horeca. De oorzaak hiervan is het seizoen, dat ervoor zorgt dat het werk in deze sectoren afneemt. Zorg & welzijn laat de grootste afname van de WW zien. Dit betreft vooral ondersteunende functies, bijvoorbeeld boekhouders en secretaresses. De daling in het onderwijs bestaat vooral uit leerkrachten in het basisonderwijs. Ten opzichte van verstrekte UWV in de Achterhoek 8,1% (662) minder WW-uitkeringen. Dat is de sterkste daling van alle arbeidsmarktregio s. De industrie en de bouw in de Achterhoek hebben snel en sterk weten te profiteren van het economisch herstel. Daarna volgden ook de handel en vervoer & opslag. Landelijk steeg de WW het afgelopen juist met 0,5%. Daarmee ontwikkelt de WW in de Achterhoek zich ook op basis gunstiger dan landelijk. WW in FoodValley opnieuw stabiel Weinig beweging in aantal WW-uitkeringen in november In FoodValley steeg het WW-bestand in november ten opzichte van e met 30 uitkeringen. Dat is een stijging van 0,4%; minder dan de landelijke stijging van 1,5%. Eind november telde FoodValley WW-uitkeringen. De stijging in FoodValley is dus gering, zowel in aantallen als in procenten. Dat geldt ook voor alle sectoren. Er is geen enkele opvallende uitschieter naar boven of naar beneden. Stijgingen in de landbouw en de horeca zijn normaal in deze tijd van het. Dalingen zijn er onder meer nog in zorg & welzijn en in het onderwijs. In het onderwijs gaat het vooral om leerkrachten in het basisonderwijs. Ten opzichte van waren er in FoodValley 1,3% (88) WW-uitkeringen minder. Landelijk steeg de WW het afgelopen juist met 0,5%. Daarmee ontwikkelt de WW in FoodValley zich ook op basis gunstiger dan landelijk. WW in Midden-Gelderland licht gestegen Toename in Midden-Gelderland vanuit horeca en vervoer & opslag Eind november bedroeg het aantal WW-uitkeringen in Midden-Gelderland Dat zijn er 35 meer dan e en komt neer op een groei van 0,7%. Landelijk was de toename met 1,5% duidelijk sterker. De stijging in Midden-Gelderland is dus gering, zowel in aantallen als in procenten. Ook in de meeste sectoren gaat het om kleine verschillen. De toename van de WW in Midden-Gelderland komt vooral door de horeca, vervoer & opslag en uitzendbedrijven. Zeker bij horeca en uitzendbedrijven kan het seizoen meespelen, waardoor er in deze tijd van het minder werk is. Onderwijs laat de grootste daling zien. Daarbij gaat het vooral om leerkrachten in het basisonderwijs. Andere sectoren waar de WW nog daalde zijn met name handel en zorg & welzijn. Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, november

4 Ten opzichte van waren er in Midden-Gelderland 2,6% (305) WW-uitkeringen minder. Landelijk steeg de WW het afgelopen juist met 0,5%. Daarmee ontwikkelt de WW in Midden- Gelderland zich ook op basis gunstiger dan landelijk. WW in Rijk van Nijmegen iets gedaald Lichte afname WW-uitkeringen in Rijk van Nijmegen In Rijk van Nijmegen daalde het WW-bestand in november ten opzichte van e met 15 uitkeringen. Dat is een daling van -0,2%. Landelijk steeg de WW juist met 1,5%. Slechts 4 andere regio s lieten ook een daling van de WW zien in november, in alle overige 30 regio s steeg de WW of bleef het gelijk. Eind november telde Rijk van Nijmegen nog WW-uitkeringen. De aantallen waarmee de WW is gedaald zijn klein. Binnen die kleine verschillen laat het onderwijs de grootste afname van de WW zien. Dit betreft vooral leerkrachten in het basisonderwijs. Verder zien we nog enkele verschillen naar sector. Toename van de WW zien we in Rijk van Nijmegen bijvoorbeeld vanuit bouw en horeca. Oorzaak hiervan is het seizoen, dat ervoor zorgt dat het werk in deze sectoren afneemt. Ten opzichte van verstrekte UWV in Rijk van Nijmegen 0,4% (34) meer WW-uitkeringen. Landelijk steeg de WW het afgelopen met 0,5%. Daarmee ontwikkelt de WW in Rijk van Nijmegen zich ook op basis iets gunstiger dan landelijk. WW in Rivierenland licht gestegen Toename WW-uitkeringen in Rivierenland vanuit bouw en horeca In Rivierenland steeg het WW-bestand in november ten opzichte van e met 25 uitkeringen. Dat is een stijging van 0,5%; minder dan de landelijke stijging van 1,5%. Eind november telde Rivierenland WW-uitkeringen. De stijging in Rivierenland is dus gering en de aantallen waarmee de WW is gestegen zijn klein. Binnen die kleine aantallen zien we kleine verschillen naar sector. De toename van de WW in Rivierenland komt vooral vanuit bouw, horeca en uitzendbedrijven. Oorzaak hiervan is het seizoen, dat ervoor zorgt dat het werk in deze sectoren afneemt. Ook bij uitzendbedrijven is het aantal bouwvakkers en productiepersoneel toegenomen. Het onderwijs laat de grootste afname van de WW zien. Dit betreft vooral leerkrachten in het basisonderwijs. Ten opzichte van verstrekte UWV in Rivierenland 3,6% (195) minder WW-uitkeringen. Landelijk steeg de WW het afgelopen juist met 0,5%. Daarmee ontwikkelt de WW in Rivierenland zich ook op basis gunstiger dan landelijk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Sandy Copier, communicatieadviseur UWV district Gelderland Midden en Zuid, telefoon: Toelichting WW-uitkeringen UWV geeft op basis van de Werkloosheidswet (WW) een uitkering aan werknemers die buiten hun schuld hun baan zijn kwijtgeraakt. Het aantal WW-uitkeringen heeft betrekking op ontslagwerkloosheid. Het aantal WW-uitkeringen is exclusief werkloosheid als gevolg van betalingsonmacht bij faillissementen, werktijdverkorting en onwerkbaar weer. Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, november

5 De belangrijkste redenen om een WW-uitkering te beëindigen zijn werkhervatting en het bereiken van de maximale uitkeringsduur. Bij de WW wordt onderscheid gemaakt tussen 4-weekse en 5-weekse verslagperioden. In 2015 zijn januari, april, juli, oktober en december 5-weekse verslagperioden. In 2014 waren dat januari, mei, juli en oktober. WW-percentage Het WW-percentage is het volume WW uitgedrukt als % van de beroepsbevolking volgens het CBS. Met ingang van 2015 baseert het CBS haar cijfers op de internationale definitie. Daarmee vervalt het urencriterium van 12 uur en verschuift de leeftijdsgrens van 65. De beroepsbevolking conform de internationale definitie omvat iedereen van 15 tot 75 die werkt (werkzame beroepsbevolking) en iedereen die zonder werk is en beschikbaar en op zoek is naar werk (werkloze beroepsbevolking). De WW-cijfers hebben betrekking op het aantal WW-uitkeringen, niet op het aantal personen. Het WW-percentage dient niet te worden verward met het werkloosheidspercentage (CBS). Wet werk en zekerheid Met de Wet werk en zekerheid (Wwz) is er sinds juli 2015 een nieuwe WW-systematiek op basis van inkomstenverrekening. Deze systematiek heeft een structureel verhogend effect op het aantal lopende WW-uitkeringen. Dit komt enerzijds doordat mensen die tegen lager loon gaan werken een aanvulling uit de WW behouden en anderzijds doordat het recht op uitkering pas wordt beëindigd wanneer vaststaat dat er volgens de wet voldoende inkomsten zijn. Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, november

6 Bijlage I Tabellen Gelderland s e Achterhoek ,6% ,1% 4,9% Food Valley ,4% ,3% 4,0% Midden-Gelderland ,3% ,6% 5,5% Rijk van Nijmegen ,2% ,4% 5,0% Rivierenland ,5% ,6% 4,3% Stedendriehoek en Noordwest Veluwe ,0% ,3% 5,2% en e Landbouw en visserij ,9% ,7% Industrie, nutsbedrijven en delfstoffen ,2% ,1% Grafische industrie ,8% ,0% Metaal- en technische bedrijven ,3% ,5% Metaalindustrie ,0% 678 4,7% Energie, water en afvalvoorziening ,8% 129 8,5% Bouwnijverheid ,9% ,6% Bouwbedrijf ,4% ,4% Handel ,4% ,5% Detailhandel ,0% ,6% Grootwinkelbedrijf ,1% ,8% Groothandel ,1% ,8% Horeca ,5% ,0% Vervoer en opslag ,1% ,6% Financiele en zakelijke diensten ,1% ,3% Banken ,3% ,0% Reiniging ,9% 890 0,1% Uitzendbedrijven ,2% ,0% Werk en (re-)intergratie ,5% ,8% Zakelijke dienstverlening ,1% ,4% Openbaar bestuur ,6% ,4% Onderwijs ,8% ,7% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur ,1% ,3% Culturele instellingen ,1% 612-0,8% Gezondheidszorg en welzijn ,8% ,9% Onbekende sector Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, november

7 Achterhoek e Achterhoek ,6% ,1% 4,9% Aalten ,8% ,8% 4,0% Berkelland ,7% ,3% 4,8% Bronckhorst ,9% 900-0,7% 4,7% Doetinchem ,0% ,9% 5,2% Montferland ,7% 949-6,1% 5,0% Oost Gelre ,7% ,2% 4,6% Oude IJsselstreek ,4% ,4% 5,1% Winterswijk ,5% 802-6,2% 5,0% en e Achterhoek ,6% ,1% Landbouw en visserij ,2% 96-19,8% Industrie, nutsbedrijven en delfstoffen ,4% ,9% Grafische industrie ,4% 76-6,6% Metaal- en technische bedrijven ,5% ,0% Metaalindustrie ,5% 121-3,3% Bouwnijverheid ,1% ,6% Bouwbedrijf ,3% ,5% Handel ,1% ,1% Detailhandel ,8% ,5% Grootwinkelbedrijf ,3% ,0% Groothandel ,2% ,9% Horeca ,9% ,6% Vervoer en opslag ,3% 431 1,6% Financiele en zakelijke diensten ,9% ,7% Banken ,6% 172-5,2% Reiniging ,0% ,6% Uitzendbedrijven ,0% ,6% Werk en (re-)integratie ,0% 23 8,7% Zakelijke dienstverlening ,0% 846-4,4% Openbaar bestuur ,3% 56 19,6% Onderwijs ,8% ,8% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur ,0% ,9% Culturele instellingen ,0% 82-15,9% Gezondheidszorg en welzijn ,3% ,3% Onbekende sector Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, november

8 Food Valley e Food Valley ,4% ,3% 4,0% Barneveld ,8% 918-2,4% 3,2% Ede ,3% ,4% 4,1% Renkum ,1% 740-4,5% 4,7% Scherpenzeel ,6% 168 6,0% 3,6% Wageningen ,4% 753 1,6% 3,6% Renswoude ,2% 73 13,7% 2,8% Rhenen ,3% 357-0,3% 4,0% Veenendaal ,4% ,3% 4,4% en e Food Valley ,4% ,3% Landbouw en visserij ,1% 61-4,9% Industrie, nutsbedrijven en delfstoffen ,5% 904-4,0% Grafische industrie ,8% 44 6,8% Metaal- en technische bedrijven ,2% ,1% Metaalindustrie ,9% 115 0,0% Bouwnijverheid ,3% ,5% Bouwbedrijf ,3% ,4% Handel ,4% ,1% Detailhandel ,6% 466-2,1% Grootwinkelbedrijf ,1% 179 2,2% Groothandel ,6% 614-9,4% Horeca ,8% 240 5,8% Vervoer en opslag ,6% 402-3,2% Financiele en zakelijke diensten ,9% ,2% Banken ,7% ,6% Reiniging ,7% 154-4,5% Uitzendbedrijven ,0% ,3% Werk en (re-)integratie ,2% 22 40,9% Zakelijke dienstverlening ,0% ,3% Openbaar bestuur ,4% 63 36,5% Onderwijs ,9% ,7% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur ,1% ,3% Culturele instellingen ,4% 56 5,4% Gezondheidszorg en welzijn ,4% ,2% Onbekende sector Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, november

9 Midden-Gelderland e Midden-Gelderland ,3% ,6% 5,5% Arnhem ,6% ,6% 5,7% Doesburg ,6% ,1% 5,5% Duiven ,4% 783-1,8% 5,5% Lingewaard ,0% ,6% 5,2% Overbetuwe ,4% ,9% 4,7% Rheden ,1% ,0% 5,4% Rijnwaarden ,6% 333-4,5% 5,3% Rozendaal ,3% 35-17,1% 2,9% Westervoort ,2% 575-1,2% 7,1% Zevenaar ,2% ,1% 5,9% en e Midden-Gelderland ,3% ,6% Landbouw en visserij ,4% ,5% Industrie, nutsbedrijven en delfstoffen ,1% ,2% Grafische industrie ,7% 86-16,3% Metaal- en technische bedrijven ,2% ,5% Metaalindustrie ,6% 170-5,9% Bouwnijverheid ,4% ,2% Bouwbedrijf ,8% ,3% Handel ,0% ,3% Detailhandel ,4% ,0% Grootwinkelbedrijf ,4% 363-4,1% Groothandel ,4% 673 5,6% Horeca ,1% 434-7,6% Vervoer en opslag ,2% 714 4,1% Financiele en zakelijke diensten ,5% ,4% Banken ,0% ,7% Reiniging ,2% 214 4,7% Uitzendbedrijven ,2% ,2% Werk en (re-)integratie ,2% 43-30,2% Zakelijke dienstverlening ,4% ,1% Openbaar bestuur ,6% 161 6,2% Onderwijs ,7% 391 6,9% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur ,0% ,0% Culturele instellingen ,7% ,0% Gezondheidszorg en welzijn ,8% ,7% Onbekende sector Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, november

10 Rijk van Nijmegen e Rijk van Nijmegen ,2% ,4% 5,0% Beuningen ,9% 771 2,2% 5,6% Druten ,8% 516-3,5% 5,0% Groesbeek ,4% 962 2,2% 5,5% Heumen ,8% 380 3,7% 4,4% Nijmegen ,0% ,7% 4,9% Wijchen ,1% ,2% 5,2% Mook en Middelaar ,6% ,6% 5,1% en e Rijk van Nijmegen ,2% ,4% Landbouw en visserij ,1% 63-20,6% Industrie, nutsbedrijven en delfstoffen ,3% ,0% Grafische industrie ,7% 49-22,4% Metaal- en technische bedrijven ,1% 373-5,1% Metaalindustrie ,0% 73 16,4% Bouwnijverheid ,5% ,0% Bouwbedrijf ,4% ,5% Handel ,3% ,4% Detailhandel ,0% ,0% Grootwinkelbedrijf ,2% ,3% Groothandel ,0% ,2% Horeca ,2% ,1% Vervoer en opslag ,5% 418-6,2% Financiele en zakelijke diensten ,5% ,4% Banken ,3% 183-0,5% Reiniging ,2% 167-1,8% Uitzendbedrijven ,5% 754-7,7% Werk en (re-)integratie ,7% 88-68,2% Zakelijke dienstverlening ,9% ,0% Openbaar bestuur ,6% ,5% Onderwijs ,1% ,7% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur ,0% ,4% Culturele instellingen ,4% 122 4,9% Gezondheidszorg en welzijn ,2% ,2% Onbekende sector Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, november

11 Rivierenland e Rivierenland ,5% ,6% 4,3% Buren ,2% 590-1,9% 4,1% Culemborg ,9% 715 0,7% 4,8% Geldermalsen ,3% 549-6,7% 3,7% Maasdriel ,0% 573-3,0% 4,3% Neder-Betuwe ,5% 442-6,1% 3,5% Neerijnen ,9% 215 0,9% 3,6% Tiel ,1% ,0% 5,3% West Maas en Waal ,5% 511-9,6% 4,6% Zaltbommel ,2% 610-6,1% 4,1% en e Rivierenland ,5% ,6% Landbouw en visserij ,7% 132 0,8% Industrie, nutsbedrijven en delfstoffen ,4% ,6% Grafische industrie ,6% 72-29,2% Metaal- en technische bedrijven ,9% ,9% Metaalindustrie ,0% 54 13,0% Bouwnijverheid ,2% ,4% Bouwbedrijf ,2% ,5% Handel ,4% ,6% Detailhandel ,0% 369-9,8% Grootwinkelbedrijf ,3% 148 4,7% Groothandel ,7% 530-9,6% Horeca ,4% ,4% Vervoer en opslag ,5% ,8% Financiele en zakelijke diensten ,1% ,0% Banken ,3% 123 3,3% Reiniging ,4% 74-1,4% Uitzendbedrijven ,2% ,0% Werk en (re-)integratie ,7% 14 0,0% Zakelijke dienstverlening ,3% 685 3,4% Openbaar bestuur ,4% 35 0,0% Onderwijs ,4% ,5% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur ,0% ,4% Culturele instellingen ,8% 46-4,3% Gezondheidszorg en welzijn ,6% ,3% Onbekende sector Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, november

12 Stedendriehoek en Noordwest Veluwe e Stedendriehoek en Noordwest Veluwe ,0% ,3% 5,2% Deventer ,9% ,9% 5,7% Olst-Wijhe ,9% 433-0,5% 4,8% Zeewolde ,9% 573 9,1% 5,2% Apeldoorn ,0% ,5% 5,6% Brummen ,6% 509-2,9% 4,5% Elburg ,7% 505-2,8% 4,1% Epe ,9% 760 9,9% 5,2% Ermelo ,0% 526 7,2% 4,3% Harderwijk ,5% ,9% 4,6% Lochem ,6% 862 3,1% 5,6% Nunspeet ,9% 510 6,5% 3,9% Putten ,0% 510-3,9% 3,8% Voorst ,0% 566 6,2% 5,0% Zutphen ,0% ,3% 6,1% en e Stedendriehoek en Noordwest Veluwe ,0% ,3% Landbouw en visserij ,6% ,8% Industrie, nutsbedrijven en delfstoffen ,6% ,3% Grafische industrie ,1% ,1% Metaal- en technische bedrijven ,7% 792-7,6% Metaalindustrie ,0% ,5% Bouwnijverheid ,9% ,1% Bouwbedrijf ,4% ,2% Handel ,2% ,5% Detailhandel ,1% ,3% Grootwinkelbedrijf ,9% ,7% Groothandel ,6% ,5% Horeca ,7% 669 0,0% Vervoer en opslag ,2% ,8% Financiele en zakelijke diensten ,5% ,0% Banken ,4% 280-4,3% Reiniging ,5% 252 6,0% Uitzendbedrijven ,8% ,3% Werk en (re-)integratie ,9% 89-24,7% Zakelijke dienstverlening ,9% ,5% Openbaar bestuur ,0% 192 5,7% Onderwijs ,5% 549 9,5% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur ,3% ,7% Culturele instellingen ,5% ,2% Gezondheidszorg en welzijn ,1% ,5% Onbekende sector Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, november

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, juni 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, juni 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, juni 2017 WW-uitkeringen laagopgeleiden in Gelderland ruim kwart lager dan geleden Het aantal lopende WW-uitkeringen in Gelderland daalt in juni verder. Ook laagopgeleiden

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, mei 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, mei 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, mei 2017 WW daalt in Gelderland sterker dan landelijk In mei is het aantal WW uitkeringen in Gelderland met 2.040 verder afgenomen tot 44.486. Dat is 4,4% minder dan

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, maart 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, maart 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, maart 2017 In Gelderland daalt WW vooral in de bouw In maart is het aantal WW uitkeringen in Gelderland met 285 afgenomen tot 48.253. De WW daalde daarmee over de afgelopen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, december 2016 WW Gelderland eind 2016 lager dan verwacht In 2016 hoefden minder mensen een beroep te doen op de WW. De provincie Gelderland telt eind 2016 nog 48.287

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, april 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, april 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, april 2016 Meer kansen op Gelderse arbeidsmarkt In april is het aantal WW-uitkeringen in Gelderland met 2,7 procent gedaald tot 55.016. Dat zijn er 1.543 minder dan

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, augustus 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, augustus 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, augustus 2016 Minder WW-uitkeringen, meer spanning op de Gelderse arbeidsmarkt Eind augustus waren er in Gelderland opnieuw minder WW-uitkeringen. Minder dan eind juli

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, september 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, september 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, september 2016 WW daalt en werkgelegenheid groeit in Gelderland, ook in 2017 Eind september telde Gelderland 50.629 lopende WW-uitkeringen. Dat zijn er 503 minder dan

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016 WW-uitkeringen Overijssel en Gelderland Noord nemen verder af In mei kende UWV net als in april minder nieuwe WW-uitkeringen toe in Overijssel

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2017 Afname WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord In augustus neemt het aantal WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juli 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juli 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, juli 2017 WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord dalen verder In juli daalt het aantal lopende WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, april 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, april 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, april 2015 Ruim 2.500 minder WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord in een tijd In april daalde het aantal WW-uitkeringen in alle regio

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, januari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, januari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, januari 2017 Meer kansen voor Gelderse werkzoekenden Het aantal WW uitkeringen in Gelderland is in januari licht gestegen tot 49.164. Een stijging in het begin van

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Overijssel en Gelderland Noord In de eerste helft van 2016 kende UWV minder nieuwe WW-uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, februari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, februari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, februari 2017 Banenkrimp in zorg lijkt voorbij De WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord nemen af. De zorg draagt in grote mate bij aan

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2016 WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord dalen, kansen werkzoekenden nemen toe De arbeidsmarkt in Overijssel en Gelderland

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, september 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, september 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, september 2016 Verdere banengroei bouw en detailhandel in Overijssel en Gelderland Noord Er werden minder WW-uitkeringen verstrekt in de september

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, september 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, september 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, september 2017 Kansen op werk in Overijssel en Gelderland Noord Het aantal WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord daalt al en, ook weer

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, juni 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, juni 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, juni 2016 Verdere daling WW in Noord-Hollandse regio s In juni is het aantal WW-uitkeringen in Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Zuid-Kennemerland

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, juli 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, juli 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Midden-Holland, juli 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in Midden-Holland UWV verstrekt in de eerste 7 en van 2016 in Midden-Holland ruim 2.600 WW-uitkeringen. Dat zijn er zo n

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, juli 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, juli 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Holland Rijnland, juli 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in Holland Rijnland UWV verstrekt in de eerste 7 en van 2016 in Holland Rijnland ruim 7.400 WW-uitkeringen. Dat zijn zo

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, September 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, September 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, September 2016 Aantal WW-uitkeringen daalt licht In de september 2016 is het aantal lopende WW-Uitkeringen gedaald. Landelijk waren er eind september 2.400 uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, december 2016 Daling nieuwe WW-uitkeringen in Utrechtse regio s In 2016 is het aantal nieuwe WW-uitkeringen in de regio s Amersfoort en Midden-Utrecht, evenals de landelijke

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, januari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, januari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, januari 2017 Meer kansen voor werkzoekenden in Overijssel en Gelderland Noord De arbeidsmarkt herstelt verder. Dit blijkt uit de afgenomen WW-uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, April 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, April 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, April 2017 Aantal WW-uitkeringen daalt over de volle breedte De daling van het aantal verstrekte WW-uitkeringen zet door in de Noord-Hollandse regio s. Ten

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, juli 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, juli 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, juli 2016 Daling WW in bijna alle sectoren De ingezette WW-daling in Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Zuid- Kennemerland en IJmond zette in juli

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Zeeland, december 2016 Daling WW-uitkeringen in Zeeland Het aantal lopende WW-uitkeringen in Zeeland is in december 2016 bijna 13% lager dan een jaar geleden. Eind december 2016

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, december 2016 2016: forse daling WW-uitkeringen In 2016 is het aantal WW-uitkeringen in de Noord-Hollandse regio s ten opzichte van het jaar ervoor fors afgenomen.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond, december 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in 2016 Het aantal nieuwe WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio s Rijnmond, Drechtsteden en Gorinchem

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, februari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, februari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, februari 2017 WW-uitkeringen in Flevoland gedaald Eind februari 2017 is het aantal WW-uitkeringen in de provincie Flevoland uitgekomen op 10.958. Dat betekent een daling

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, oktober 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, oktober 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, oktober 2016 Regionale WW-daling blijft achter bij landelijke trend In de arbeidsmarktregio s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Zuid- Kennemerland

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, november 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, november 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, november 2015 Aantal WW-uitkeringen in Noord-Hollandse regio s neemt toe In de arbeidsmarktregio s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Zuid- Kennemerland

Nadere informatie

382,40 per inwoner 2/5 WMO 14.127.768,00 382,40 per inwoner 2/5 werk 14.127.768,00

382,40 per inwoner 2/5 WMO 14.127.768,00 382,40 per inwoner 2/5 werk 14.127.768,00 Gelderland Gemeente Aalten Inwoners 27.025 extra gelden 3D voor gemeenten 956,00 per inwoner 25.835.900,00 per jaar 191,20 per inwoner 1/5 jeugd 5.167.180,00 382,40 per inwoner 2/5 WMO 10.334.360,00 382,40

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord september 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord september 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord september 2014 Krimp WW Noord-Holland vooral in grotere gemeenten In september is het aantal WW-uitkeringen verder gedaald. In de arbeidsmarktregio s Noord-Holland

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, december 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, december 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, december 2015 Sterke stijging WW-uitkeringen Noord-Holland Noord Het aantal WW-uitkeringen lag in december hoger dan een eerder. Ook in voorgaande jaren nam

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Limburg, december 2016 Daling WW-uitkeringen in Limburg Het aantal lopende WW-uitkeringen in Limburg is in december 2016 ruim 10% lager dan een jaar geleden. Eind december 2016

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, Maart 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, Maart 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, Maart 2016 Nederland Almere Dronten Lelystad Noordoostpolder Urk Zeewolde Minder nieuwe WW-uitkeringen in Flevoland UWV verstrekte in de provincie Flevoland het eerste

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gooi en Vechtstreek, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gooi en Vechtstreek, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gooi en Vechtstreek, mei 2016 Daling WW-uitkeringen in de regio Gooi en Vechtstreek zet door Het aantal lopende WW-uitkeringen is in mei 2016 in de regio Gooi en Vechtstreek gedaald.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, juli 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, juli 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, juli 2017 Verdere daling WW in Noord-Hollandse regio s In juli is het aantal lopende WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond juni 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond juni 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond juni 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in Groot Rijnmond Het aantal nieuwe WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio s Drechtsteden, Gorinchem

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, januari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, januari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, januari 2017 Tijdelijke stijging WW-uitkeringen in Flevoland Eind januari 2017 is het aantal WW-uitkeringen in de provincie Flevoland uitgekomen op 11.151. Dat betekent

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, november 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, november 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Zeeland, november 2017 Minder WW ers dan vorig jaar november Het aantal lopende WW-uitkeringen lag in november 2017 in Zeeland 18% lager dan een jaar geleden. Ook landelijk is

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, mei 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, mei 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Zeeland, mei 2017 Aantal nieuwe WW-uitkeringen blijft dalen Het aantal nieuwe WW-aanvragen lag in de eerste vijf en van dit jaar in Zeeland 19% lager dan in dezelfde periode vorig

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Haaglanden, november 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Haaglanden, november 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Haaglanden, november 2017 Groei webwinkels zorgt voor nieuwe banen In november stijgt het aantal lopende WW-uitkeringen in Haaglanden. De invloed van het seizoen speelt daarbij

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, maart 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, maart 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, maart 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in eerste kwartaal In maart steeg het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, Februari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, Februari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, Februari 2017 Daling WW zet door, ook in zorg In februari daalde het aantal WW-uitkeringen in de Noord-Hollandse arbeidsmarktregio s. Het aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, september 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, september 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, september 2016 Daling nieuwe WW in eerste 9 en 2016 De arbeidsmarkt trekt aan en dat heeft direct gevolgen voor het aantal nieuwe WWaanvragen. In de eerste

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Midden-Holland, augustus 2017 Daling WW-uitkeringen in Midden-Holland minder sterk In augustus blijft het aantal lopende WW-uitkeringen in Midden-Holland nagenoeg gelijk. Van alle

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, Januari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, Januari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Holland Rijnland, Januari 2017 Kleine toename lopende WW-uitkeringen in Holland Rijnland In januari 2017 steeg het aantal lopende WW-uitkeringen in Holland Rijnland met 0,9%. Vooral

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord november 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord november 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord november 2014 WW in de regio s stijgt, grote verschillen tussen sectoren In de arbeidsmarktregio s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Zuid- Kennemerland

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Drenthe, augustus 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Drenthe, augustus 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Drenthe, augustus 2016 Daling WW Drenthe, meer knelpunten werkgevers In augustus nam de WW in Drenthe af tot 14.300 uitkeringen. De WW daalt hiermee nu een halfjaar op rij. Op

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, mei 2016 Daling WW-uitkeringen in Utrecht zet door Het aantal lopende WW-uitkeringen in de provincie Utrecht is in de mei 2016 gedaald. Er zijn nu ruim 29.000 lopende

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Regio Midden-Utrecht, oktober 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Regio Midden-Utrecht, oktober 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Regio Midden-Utrecht, oktober 2017 Moeilijk vervulbare vacatures in detailhandel In oktober 2017 daalde het aantal WW-uitkeringen verder in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Haaglanden en Zuid-Holland Centraal, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Haaglanden en Zuid-Holland Centraal, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Haaglanden en Zuid-Holland Centraal, augustus 2017 Daling WW-uitkeringen vlakt af In augustus blijft het aantal lopende WW-uitkeringen in Haaglanden en Zuid- Holland Centraal nagenoeg

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, november 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, november 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Holland Rijnland, november 2017 Groei webwinkels zorgt voor nieuwe banen Ook in november daalt het aantal lopende WW-uitkeringen in Holland Rijnland. Steeds meer mensen doen online

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, april 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, april 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, april 2017 WW daalt verder in regio s Amersfoort en Midden- Utrecht Eind april 2017 is het aantal lopende WW-uitkeringen in de regio Amersfoort en Midden- Utrecht uitgekomen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Holland Rijnland, augustus 2017 WW-uitkeringen in Holland Rijnland dalen minder sterk In augustus daalt het aantal lopende WW-uitkeringen in Holland Rijnland licht. In de regio

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, oktober 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, oktober 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Zeeland, oktober 2017 Verdere daling WW-uitkeringen Het aantal lopende WW-uitkeringen lag in oktober 2017 in Zeeland 19% lager dan een jaar geleden. Deze daling is iets sterker

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, maart 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, maart 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Zeeland, maart 2016 Doorstroom van WW naar bijstand in grotere gemeenten hoger Het aantal mensen dat na afloop van de WW in de bijstand terecht komt groeide de afgelopen jaren.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, mei 2016 Aantal WW-uitkeringen gedaald In de arbeidsmarktregio s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Zuid- Kennemerland en IJmond is het aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond, augustus 2017 WW daalt licht in augustus In de augustus 2017 is het aantal lopende WW-uitkeringen in de drie arbeidsmarktregio s van Groot

Nadere informatie

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014. Gelderland

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014. Gelderland Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland - 1 - De uitvoering van de PWE 2014 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties: Gemeenten

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, juli 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, juli 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Zeeland, juli 2017 Daling aantal lopende WW-uitkeringen Het aantal lopende WW-uitkeringen blijft zowel in Zeeland als op nationaal niveau dalen. In vergelijking met vorig jaar

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Zeeland, augustus 2017 Daling aantal lopende WW-uitkeringen Het aantal lopende WW-uitkeringen blijft zowel in Zeeland als op landelijk niveau dalen. In vergelijking met vorig jaar

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Zeeland, mei 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in Zeeland In de eerste vijf en van 2016 zijn 3.600 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Zeeland. Dat zijn er bijna 1.300 minder dan

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Limburg, mei 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in Limburg In de eerste vijf en van 2016 zijn 15.100 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Limburg. Dat zijn er bijna 2.500 minder dan

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, september 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, september 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Zeeland, september 2017 Arbeidsmarkt ontwikkelt zich gunstig, maar niet iedereen profiteert hiervan al evenveel De economische groei zorgt ervoor dat ook de arbeidsmarkt zich positief

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Friesland, januari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Friesland, januari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Friesland, januari 2017 Meer kansen op de arbeidsmarkt in Friesland In januari 2017 ligt het aantal WW-uitkeringen in Friesland 12,5% lager dan het jaar daarvoor. De verbeterde

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, augustus 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, augustus 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Zeeland, augustus 2015 Arbeidsmarkt wordt krapper Het aantal ontstane vacatures is in het tweede kwartaal van 2015 verder toegenomen. De spanning op de arbeidsmarkt neemt toe in

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, oktober 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, oktober 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Limburg, oktober 2017 Verdere daling WW-uitkeringen Het aantal lopende WW-uitkeringen lag in oktober 2017 in Limburg 21% lager dan een jaar geleden. Deze daling is sterker dan

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, april 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, april 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Limburg, april 2015 Daling WW grootst onder kortdurend werkzoekenden Afgelopen daalde het aantal WW-uitkeringen. Het herstel van de economie en arbeidsmarkt zet door. Het aantal

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Friesland, april 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Friesland, april 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Friesland, april 2016 Daling WW en meer vacatures in Friesland In april nam de WW in Friesland af tot ruim 20.500 uitkeringen. In vrijwel alle sectoren van de Friese economie daalde

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, maart 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, maart 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Zeeland, maart 2017 Afname WW-uitkeringen in Zeeland Het aantal lopende WW-uitkeringen in Zeeland lag eind maart 2017 14% lager dan een jaar geleden. In vergelijking met februari

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Groningen, april 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Groningen, april 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Groningen, april 2017 Verdere afname WW in Groningen In april nam de WW in Groningen af tot 15.134 uitkeringen. Met de afname van de WW in april zet de dalende lijn in de WW-ontwikkeling

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Groningen, september 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Groningen, september 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Groningen, september 2017 Klantcontact biedt kansen voor WW ers In september neemt de WW in Groningen verder af. Door de aanhoudende economisch groei verliezen minder mensen hun

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Flevoland, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Flevoland, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, augustus 2017 Afvlakking daling WW-uitkeringen in Flevoland In augustus 2017 daalde het aantal WW-uitkeringen in Flevoland nauwlijks. De stijging van de uitkeringen

Nadere informatie

Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s

Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Jorike Smeitnk Wilmie van der Kuil November 2009 Rapport 08-0734c l JorSm-av l 01 Inhoud Leeswijzer... 5 1. Algemeen

Nadere informatie

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2015 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2015 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2015 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland - 1 - De uitvoering van de PWE 2015 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties: Gemeenten

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, oktober 2015 Toename WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is afgelopen gestegen. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal WW-uitkeringen eveneens toegenomen.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, oktober 2014 Lichte daling WW-uitkeringen In oktober daalt het aantal WW-uitkeringen opnieuw. Het aantal WW-uitkeringen is nog wel hoger dan een jaar geleden. In

Nadere informatie

Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst?

Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst? Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst? Gemeenteraad/fractievoorzitters Maatschappelijke organisaties Bedrijfsleven Inwoners 1. Karaktereigenschappen van

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, augustus 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, augustus 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, augustus 2015 Verdere daling WW na stijging in juli In augustus daalde het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio s Noord- Holland Noord, Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

Opmerking bij driejaarsgemiddelden Continu Vakantie Onderzoek (CVO)

Opmerking bij driejaarsgemiddelden Continu Vakantie Onderzoek (CVO) Opmerking bij driejaarsgemiddelden Continu Vakantie Onderzoek (CVO) Bij de interpretatie van de uitkomsten van het CVO moet men er rekening mee houden dat een steekproef geen exacte uitkomsten oplevert,

Nadere informatie

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2016 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2016 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2016 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland - 1 - De uitvoering van de PWE 2016 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties: Gemeenten

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, december 2016 Daling WW-uitkeringen in Noord-Brabant Het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant laat in december 2016 een dalende lijn zien, zowel ten opzichte van

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, november 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, november 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, november 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In de periode januari tot en met november 2016 zijn 66.500 nieuwe WWuitkeringen verstrekt in Noord-Brabant.

Nadere informatie

Werkloosheid in augustus gedaald

Werkloosheid in augustus gedaald Persbericht PB13-061 19 september 09.30 uur Werkloosheid in augustus gedaald - In augustus minder werkloze jongeren - Stijgende trend werkloosheid minder sterk - Bijna 400 duizend WW-uitkeringen De voor

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, december 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, december 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, december 2015 Toename WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is in december toegenomen ten opzichte van vorige. Deze toename is vrijwel ieder jaar in december

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder opgelopen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder opgelopen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-042 19 juli 9.30 uur Werkloosheid verder opgelopen In juni 6,3 procent werkloos Een jaar lang stijgende lijn werkloosheid 291 duizend WW-uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Regio Midden-Utrecht, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Regio Midden-Utrecht, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Regio Midden-Utrecht, augustus 2017 Afvlakking daling WW-uitkeringen in Midden-Utrecht In augustus 2017 bleef het aantal WW-uitkeringen in Midden-Utrecht nagenoeg gelijk De daling

Nadere informatie

Gelderse Aanval op de Uitval. Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s

Gelderse Aanval op de Uitval. Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Jorike Smeitnk Wilmie van der Kuil Augustus 2010 Rapport 08-0733d l JorSm-AnjPu Leeswijzer In het hoofdstuk algemeen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid opnieuw toegenomen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid opnieuw toegenomen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-048 18 juli 9.30 uur Werkloosheid opnieuw toegenomen Werkloosheid in juni gestegen tot 8,5 procent In een half jaar tijd ruim 100 duizend werklozen erbij

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in augustus licht gestegen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in augustus licht gestegen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-054 20 september 9.30 uur Werkloosheid in augustus licht gestegen Ruim een jaar stijgende lijn werkloosheid Vooral meer jongeren werkloos dan een jaar

Nadere informatie

Werkloosheid gedaald

Werkloosheid gedaald Persbericht PB013-72 21 november 9.30 uur Werkloosheid gedaald - In oktober 11 duizend werklozen minder - Aantal lopende WW-uitkeringen met 8 duizend toegenomen De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid

Nadere informatie

Werkloosheid verder toegenomen

Werkloosheid verder toegenomen Persbericht PB14-019 20 maart 09.30 uur Werkloosheid verder toegenomen - Werkloze beroepsbevolking in februari met 13 duizend gestegen - Vrijwel evenveel werkloze jongeren als drie maanden geleden - Aantal

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juni 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juni 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, juni 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In het eerste halfjaar van 2016 zijn 39.400 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Noord-Brabant. Dat zijn er 7.200

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid gestegen naar 7 procent

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid gestegen naar 7 procent Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-078 20 december 9.30 uur Werkloosheid gestegen naar 7 procent 100 duizend werklozen meer dan jaar geleden Aantal WW-uitkeringen met ruim 12 duizend toegenomen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, september 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In de eerste drie kwartalen van 2016 zijn er 56.900 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Noord-Brabant. Dat

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-013 21 februari 9.30 uur Sterke stijging werkloosheid Werkloosheid in januari opgelopen naar 7,5 procent Jeugdwerkloosheid gestegen tot 15 procent Aantal

Nadere informatie

Werkloosheid gedaald

Werkloosheid gedaald Persbericht PB13-079 19 december 09.30 uur Werkloosheid gedaald Werkloze beroepsbevolking in november met 21 duizend afgenomen Aantal lopende WW-uitkeringen met 11 duizend gestegen Toename aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie