PENDEL REGIO NOORD-VELUWE 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PENDEL REGIO NOORD-VELUWE 2010"

Transcriptie

1 PENDEL REGIO NOORD-VELUWE 2010 De pendel van, naar en binnen regio Noord-Veluwe; bewerking van de gegevens uit het pendelonderzoek PWE Uitgevoerd in opdracht van Regio Noord-Veluwe en SEO/POA Noord-Veluwe Door: Jan Rozenberg Maart 2012 Inlichtingen bij: Wim Krooshof, secretaris SEO Gerrit Marskamp, coördinator POA/Domeinmanager T: Website

2 2

3 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Samenvatting 4 2. Het pendelonderzoek PWE Leeswijzer 7 4. Regio Noord-Veluwe 9 5. Elburg Ermelo Harderwijk Hattem Heerde Oldebroek Nunspeet Putten 33 3

4 1. Samenvatting Regio Noord-Veluwe is het toneel van omvangrijke pendelstromen: de is personen, de is personen. Dat betekent een pendelsaldo van personen. Anders gezegd, er gaan (dagelijks) zo n inwoners van de regio Noord- Veluwe meer naar buiten de regio om te werken dan andersom. De regio Noord-Veluwe heeft sterke pendelrelaties met de aangrenzende provincies Overijssel (Zwolle), Flevoland en Utrecht (Amersfoort en de stad Utrecht). En aan de zuid-oostkant met de Gelderse regio s Stedendriehoek (Apeldoorn) en Food Valley (Nijkerk, Barneveld). De pendelstromen van en naar de regio zijn groter dan die binnen de regio. Het totaal aan pendelbewegingen tussen de regiogemeenten komt neer op personen. Daarbij zijn de pendelstromen van en naar Harderwijk en Ermelo het grootst. Daarna volgen Nunspeet en Elburg. Elburg heeft een van personen en een van personen. Dat betekent een pendelsaldo van personen. De pendelrelaties met de regiogemeenten zijn omvangrijker dan die met herkomst- en bestemmingsgebieden buiten de regio. Elburg heeft een sterke pendelrelatie met Overijssel (Zwolle). Verder zijn de pendelstromen naar en van Flevoland aanzienlijk. Binnen de regio is er vooral interactie met de buurgemeenten Nunspeet en Oldebroek. De in Ermelo komt uit op personen, de is personen. Dat betekent een pendelsaldo van personen. Ermelo heeft voor wat betreft de pendel evenveel interactie binnen als buiten de regio Noord-Veluwe. Buiten de regio heeft Ermelo belangrijke pendelrelaties met Flevoland, Food Valley (Nijkerk en Barneveld), Stedendriehoek (Apeldoorn) en Utrecht (Amersfoort en stad Utrecht). Binnen de regio bekeken zien we dat Ermelo een bijzonder sterke pendelrelatie met Harderwijk heeft. Harderwijk laat een van personen zien en een van Dat betekent een pendelsaldo van personen. De pendelstromen van en naar buiten de regio zijn groter dan de binnenregionale. Buiten de regio Noord-Veluwe heeft Harderwijk een heel sterke pendelrelatie met Flevoland. Daarnaast met Utrecht (Amersfoort en stad Utrecht) en Food Valley (Barneveld en Nijkerk). Binnen de regio springt vooral de pendelrelatie met Ermelo er uit. De in Hattem is personen en de is personen. Dat betekent een pendelsaldo van personen. Hattem heeft qua pendel weinig interactie met de regio Noord-Veluwe: de pendelrelaties buiten de regio zijn veel omvangrijker. En daarbij gaat het dan in feite alleen om Overijssel en nog specifieker- alleen om Zwolle. Binnen de regio is er de meeste interactie met Heerde en Oldebroek De in Heerde komt uit op personen en de is personen. Dat betekent een pendelsaldo van personen. Heerde heeft weinig interactie met de regio Noord-Veluwe: voor Heerde geldt in nog sterkere mate dan Hattem dat de pendelrelaties buiten de regio die binnen de regio (ver) overtreffen. Buiten de regio heeft Heerde vooral een pendelrelatie met Overijssel (Zwolle) en Stedendriehoek (Apeldoorn). Binnen de regio is er met de buurgemeenten Hattem en Oldebroek nog wel enige interactie. Nunspeet laat een zien van personen zien en een van personen. Dat betekent een pendelsaldo van -250 personen. De binnenregionale pendelstromen zijn groter dan de buitenregionale. Nunspeet heeft dus een wat sterkere pendelrelatie met de gemeenten binnen de regio Noord-Veluwe dan met de gebieden en gemeenten daarbuiten. Buiten de regio zijn er duidelijke pendelrelaties met Overijssel (Zwolle), Stedendriehoek (Apeldoorn), Food Valley (Barneveld) en Utrecht (Amersfoort en stad Utrecht). Binnen de regio is er vooral interactie met de buurgemeenten Harderwijk en Elburg. 4

5 De in Oldebroek komt uit op personen en de is personen. Dat betekent een pendelsaldo van personen. De buitenregionale pendelstromen zijn wat omvangrijker dan die van en naar de gemeente binnen de regio Noord-Veluwe. Buitenregionaal bekeken heeft Oldebroek bijna uitsluitend interactie met Overijssel (Zwolle). Binnen de regio is de pendelrelatie met Elburg duidelijk overheersend. Verder is er nog enige interactie met Harderwijk, Hattem, Heerde en Nunspeet. Putten laat een zien van personen en de is Dat betekent een pendelsaldo van personen. Putten heeft duidelijk meer interactie met gebieden en gemeenten buiten de regio dan binnen de regio Noord-Veluwe. Bij de buitenregionale pendel is er sprake van een sterke relatie met Food Valley (Barneveld en Nijkerk). Daarnaast is de pendel van en naar Utrecht van betekenis. Binnen-regionaal bekeken is vooral interactie met Ermelo en Harderwijk. 5

6 2. Het pendelonderzoek PWE 2010 Aan de provinciale werkgelegenheidenquête (PWE) wordt één keer in de vier jaar een vraag toegevoegd over de herkomst van de medewerkers bij het bedrijf. Dit om meer inzicht te kunnen krijgen in de inkomende en naar, van en binnen Gelderland. Het laatste pendelonderzoek dateert van De uitkomsten van dit onderzoek zijn in september 2011 beschikbaar gekomen. Eerdere onderzoeken vonden plaats in 2006, 2002, 1998, 1994, 1990 en Het pendelonderzoek betreft een simpele vraag naar de herkomst (de woonplaats) van alle medewerkers op het bedrijf (lees: de vestiging). Bedrijven worden gevraagd de woonplaats op te geven. Hierdoor ontstaat per bedrijf een tabel met woonplaatsen, waarbij er steeds gecontroleerd is of het totaal aantal pendelaars gelijk is aan het aantal mensen dat werkt bij het bedrijf. Helaas vullen niet alle bedrijven de pendelenquête in, er is sprake van een zekere non-respons. Met name de kleinere bedrijven zijn bij de respons ondervertegenwoordigd. Deze non-respons is op statistisch verantwoorde wijze bij geschat op bedrijfsniveau waardoor ieder Gelders bedrijf een pendeloverzicht heeft. Dat maakt het mogelijk om voor elk werkgebied (wijk, buurt, bedrijventerrein, postcode, plaats, gemeente, regio) inzichtelijk te maken waar de mensen die daar werken vandaan komen. Bij het gebruik van de gegevens uit het pendelonderzoek en de interpretatie ervan is het goed om in gedachten te houden dat het gaat om enquêtegegevens en niet om ( keiharde ) gegevens uit een registratie. Het pendelonderzoek van de PWE beperkt zich tot Gelderse bedrijven. Er kan alleen inzicht gegeven worden waar de mensen vandaan komen die in Gelderland werken. In de provincies Overijssel, Utrecht, Flevoland, Zuid Holland en Limburg zijn in 2009/2010 vergelijkbare pendelonderzoeken gehouden. De informatie van deze onderzoeken is op gemeenteniveau gekoppeld aan die van de PWE. Hierdoor is het mogelijk geworden een groot deel van de in beeld te brengen. De beschikbare informatie uit de PWE 2010 betekent dat er een compleet beeld is van de van alle Gelderse gemeenten. Voor wat betreft de geldt dat ook voor de pendelstromen richting Overijssel, Flevoland, Gelderland, Utrecht en Zuid Holland en Limburg. Er zijn dus geen gegevens over de richting Groningen, Friesland, Drenthe, Noord-Holland, Noord Brabant en Zeeland. Dit neemt niet weg dat er nog nooit zo n compleet beeld is geweest van de pendel van en naar de provincie Gelderland (en daarmee ook van en naar de Noord-Veluwe). 6

7 3. Leeswijzer Begripsomschrijving In deze rapportage onderscheiden we: - : alle personen die in een bepaald gebied (gemeente, regio, provincie, landsdeel) woonachtig zijn maar elders werken - : alle personen die in een bepaald gebied werken maar elders woonachtig zijn - pendelsaldo of pendelbalans: het saldo van inkomende en. Rapportage in de vorm van factsheets Voor de regio Noord-Veluwe en voor elke afzonderlijke gemeente binnen de regio is een factsheet pendel 2010 opgesteld. De opbouw ervan is als volgt. 1. Een samenvattend overzicht van de totale inkomende en, met daarbij een onderscheid in de pendelrelaties buiten de regio Noord-Veluwe (buitenregionaal) en die binnen de regio (binnenregionaal). 2. Een opsplitsing van de buitenregionale pendel naar de volgende herkomst- en bestemmingsgebieden: Noord Nederland, Overijssel, Flevoland, Food Valley, Stedendriehoek, overig Gelderland, Utrecht, West Nederland en Zuid Nederland. Er is dus voor wat betreft de gebiedsindeling aansluiting gezocht bij andere regionale verbanden, zoals Food Valley en Stedendriehoek. In het onderstaande schema is die gebiedsindeling verder uitgewerkt. Gebiedsnaam Noord Nederland Overijssel Flevoland Food Valley Stedendriehoek Overig Gelderland Utrecht West-Nederland Zuid-Nederland Onbekend/buitenland Gemeenten Alle gemeenten in Groningen, Friesland en Drenthe Alle gemeenten, uitgezonderd Deventer Alle gemeenten Nijkerk, Barneveld, Scherpenzeel, Ede, Wageningen, Renswoude, Veenendaal, Rhenen Epe, Apeldoorn, Voorst, Brummen, Zutphen, Lochem, Deventer Alle gemeenten, uitgezonderd die tot de regio s Noord- Veluwe, Food Valley en Stedendriehoek behoren. Alle gemeenten, uitgezonderd Renswoude, Veenendaal en Rhenen Alle gemeenten in Noord-Holland en Zuid Holland Alle gemeenten in Noord-Brabant, Zeeland en Limburg Niet van toepassing 3. Het specifiek in beeld brengen van de pendelrelaties met de gemeenten die direct grenzen direct aan de regio Noord-Veluwe. Dat zijn de gemeenten Apeldoorn, Barneveld, Dronten, Epe, Kampen Nijkerk, Olst-Wijhe, Zeewolde en Zwolle. 4. Het verkennen van de pendelrelaties binnen de regio Noord-Veluwe. Daar komen de onderlinge pendelrelaties tussen de regiogemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten aan de orde. 5. Het opstellen van een top tien met gemeenten waarmee het hoogste positieve pendelsaldo (top tien plus) wordt bereikt en een top tien met het hoogste negatieve saldo (top tien min). Dit om te kijken of er verder nog verassende elementen zitten in de pendel, die misschien door de gekozen gebiedsindeling over het hoofd worden gezien. 7

8 Bij elk van deze items zijn de gegevens uit het pendelonderzoek gepresenteerd in de vorm van een diagram met een korte toelichting. In de diagrammen is geprobeerd zowel de omvang van de pendelstromen als de saldi ervan inzichtelijk in beeld te brengen. Daarbij kan nog worden opgemerkt dat een negatief pendelsaldo niet als een negatieve kwalificatie moet worden beschouwd. Het is niet meer en niet minder dan het verschil tussen inkomende en uitgaande pendel. 6. Elke factsheet bevat nog een tabel met aanvullende arbeidsmarktinformatie. Dit betreft het aantal inwoners van de specifieke gemeente en de omvang van de beroepsbevolking en de werkgelegenheid (bron: statistisch zakboek provincie Gelderland). In het tweede deel van de tabel worden dan enkele gegevens uit het pendelonderzoek gepresenteerd:, en het aantal inwoners dat in de eigen gemeente werkzaam is. Verder is -eveneens op basis van de pendelgegevens- de werkgelegenheid en de beroepsbevolking berekend 1 en is berekend welk deel van de beroepsbevolking in de eigen gemeente werkt en welk deel van de werkgelegenheid wordt ingenomen door de eigen inwoners. 1 De berekende aantallen komen niet altijd overeen met die uit het statistisch zakboek. Daaraan liggen onder andere definitieverschillen en verschillen in dataverzameling ten grondslag. Verder moet men niet vergeten dat pendel vaak voortkomt uit een mismatch bijvoorbeeld naar opleidingsniveau- tussen de beroepsbevolking en de lokale werkgelegenheid. Ook al is de werkgelegenheid in een gemeente getalsmatig voldoende ten opzichte van de beroepsbevolking, dan toch kan er sprake zijn van (soms behoorlijk grote) pendelstromen. Daarnaast spelen natuurlijk woonvoorkeuren een belangrijke rol. 8

9 4. De regio Noord-Veluwe Voor de regio Noord-Veluwe zien we dat dagelijks zo n inwoners de regio verlaten om buiten de regio te gaan werken en dat er zo n personen naar deze regio komen om daar te gaan werken. Dat betekent een negatief pendelsaldo van ruim personen. De buitenregionale pendelstromen zijn groter in omvang dan de binnenregionale. Maar binnenregionaal zijn er altijd nog bijna pendelbewegingen. Het binnenregionale pendelsaldo is (per definitie) nul. Figuur 4-1: samenvattend overzicht pendel totaal buiten regio binnen regio Overijssel neemt de meest prominente plaats in bij de pendelrelaties van de Noord-Veluwe. Daarna de Stedendriehoek, met vlak daarachter Flevoland, Food Valley en Utrecht. De pendelrelaties met overig Gelder-land zijn heel beperkt. De Noord-Veluwe heeft met al de genoemde gebieden een negatief pendelsaldo: er gaan meer inwoners van de regio naar die gebieden toe om te werken dan andersom. Het meest fors is het negatieve saldo met Utrecht; de is drie keer zo groot als de binnenkomende pendel. Met Flevoland is de inkomende en in evenwicht. Noord-Nederland, West- en Zuid-Nederland lijken een positief pendelsaldo op te leveren, maar de is niet volledig in beeld. Figuur 4-2: buitenregionale pendel Noord Nederland Overijssel Flevoland Food Valley Stedendriehoek overig Gelderland Utrecht West Nederland Zuid Nederland onbekend/buitenland

10 Als we kijken naar de pendelrelaties met de gemeenten die de regio Noord-Veluwe direct omringen, dan springt de pendelrelatie met Zwolle er uit. De naar Zwolle is ruim twee keer zo groot als de vanuit dat gebied. De Noord-Veluwe heeft daardoor een fors negatieve pendelbalans met Zwolle. Daarmee is in feite al een belangrijk van het totale saldo met Overijssel verklaard. Maar ook voor Apeldoorn, Barneveld en Nijkerk geldt dat er meer pendelaars vanuit de regio naar toe gaan dan er binnen komen. Alleen met Kampen, Dronten en Zeewolde wordt een bescheiden plus geboekt. Figuur 4-3: de pendelrelaties met de Noord-Veluwe omringende gemeenten Apeldoorn Barneveld Dronten Epe Kampen Nijkerk Olst-Wijhe Zeewolde Zwolle Als we ons beperken tot Regio Noord-Veluwe zelf zien we dat Harderwijk en Ermelo de grootste pendel-stromen kennen, daarna volgen Nunspeet en Elburg. Voor Ermelo, Harderwijk en Nunspeet geldt dat er meer mensen vanuit de omliggende gemeenten binnenkomen om te werken dan er vanuit die gemeenten de regio intrekken. De contramal is dan natuurlijk de andere gemeenten: Elburg, Oldebroek en Putten. De relatief kleine gemeenten Hattem en Heerde vertonen qua pendel weinig interactie met de regio Noord-Veluwe. Figuur 4-4: binnenregionale pendel Elburg Ermelo Harderwijk Hattem Heerde Nunspeet Oldebroek Putten

11 De top tien van gemeenten met het hoogste positieve pendelsaldo (top tien plus) en een top tien met het hoogste negatieve saldo (top tien min) laat het volgende beeld zien. Met name vanuit de gemeenten Dronten, Kampen en Zeewolde komen er meer mensen werken in de regio dan andersom. Verder zien we vooral dat veel meer inwoners van de regio naar Zwolle gaan om te werken dan andersom. Aan de zuidkant van de regio is er sprake van een per saldo uitstroom richting Amersfoort, Nijkerk, Utrecht, Barneveld en Zeist. Aan de oostkant van de regio geldt dat voor Apeldoorn. Voor wat betreft Flevoland zien we (anders dan bij Dronten en Zeewolde en Urk) dat in Lelystad en Almere meer inwoners van de regio Noord-Veluwe een baan hebben dan andersom. Figuur 5: de pendelrelaties met top tien qua saldo. Dronten Kampen Zeewolde Dalfsen Meppel Urk Hardenberg Deventer Noordoostpolder Utrechtse Arnhem Zeist Lelystad Almere Barneveld Utrecht Apeldoorn Nijkerk Amersfoort Zwolle aanvullende arbeidsmarktinformatie Noord-Veluwe statistisch zakboek provincie Gelderland aantal inwoners beroepsbevolking * Werkgelegenheid verschil tussen werkgelegenheid en beroepsbevolking uitkomsten pendelonderzoek inwoners die in de regio werken (a) (b) (c) pendelsaldo beroepsbevolking (a+ c) % beroepsbevolking dat in de eigen regio werkt 69 % Werkgelegenheid (a + b) % van de werkgelegenheid bezet door eigen inwoners 76 % 11

12 5. Elburg Bij de gemeente Elburg zien we dat dagelijks zo n inwoners de gemeente verlaten om elders te gaan werken en dat er ongeveer personen naar de gemeente Elburg komen om daar te gaan werken. Dat betekent een negatief pendelsaldo van rond de personen. De binnenregionale pendelstromen zijn groter in omvang dan de buitenregionale pendelstromen. Elburg heeft dus voor wat betreft de pendel meer interactie binnen de regio Noord-Veluwe dan buiten de regio. Daarbij is het verschil tussen inkomende en binnen de regio kleiner dan buiten de regio, bijna -900 personen respectievelijk bijna personen. Figuur 5-1: samenvattend overzicht pendel totaal buiten regio binnen regio Als het gaat om de buitenregionale pendel heeft Elburg een sterke relatie met Overijssel. Verder is er nog sprake van pendelstromen in enige omvang van en naar Flevoland. Voor alle van de hier onderscheiden gebieden buiten de regio Noord-Veluwe geldt dat er vanuit Elburg meer mensen naar die gebieden toe gaan om te werken dan andersom. Opvallend is de stroom naar de relatief ver weg gelegen provincie Utrecht. Figuur 5-2: buitenregionale pendel Noord Nederland Overijssel Flevoland Food Valley Stedendriehoek overig Gelderland Utrecht West Nederland Zuid Nederland onbekend/buitenland

13 Als we kijken naar de pendelrelaties met de gemeenten die de regio Noord-Veluwe direct omringen, dan valt in de eerste plaats de zeer sterke relatie met Zwolle op. Verder is er een relatie met Kampen, Dronten en Apeldoorn. Het aantal mensen dat vanuit Elburg naar Zwolle gaat om te werken is drie keer zo groot als andersom. Hiermee is negatieve pendelbalans met Overijssel al geheel verklaard. Met uitzondering van Kampen zien we dat er vanuit Elburg meer pendelaars naar de regio omringende gemeenten toe gaan om te werken dan dat er inwoners vanuit die gemeenten naar Elburg toe komen. Figuur 5-3: pendel met de Noord-Veluwe omringende gemeenten Apeldoorn Barneveld Dronten Epe Kampen Nijkerk Olst-Wijhe Zeewolde Zwolle Als we ons beperken tot regio Noord-Veluwe valt meteen de sterke pendelrelatie met de beide buurgemeenten Oldebroek en Nunspeet op. Verder heeft Elburg nog enige interactie met Harderwijk en Ermelo. De pendel van en naar de toch relatief dichtbij gelegen gemeenten Hattem en Heerde is heel beperkt. Vanuit Elburg gaan er meer mensen werken in één van de regiogemeenten dan andersom. Met uitzondering dan van Oldebroek; met die gemeente heeft Elburg juist een forse positieve pendelbalans. De pendel van en naar Nunspeet is het spiegelbeeld van die van en naar Oldebroek; Elburg boekt met Nunspeet een fors negatief pendelsaldo. Figuur 5-4: binnenregionale pendel Elburg Ermelo Harderw ijk Hattem Heerde Nunspeet Oldebroek Putten

14 De top tien van gemeenten met het hoogste positieve pendelsaldo (top tien plus) en een top tien met het hoogste negatieve saldo (top tien min) laat het volgende beeld zien. In de top tien plus zit één regiogemeente, namelijk Oldebroek. In de toptien min zitten de regiogemeenten Nunspeet, Harderwijk en Ermelo. Bij figuur 5-3 zagen we dat Elburg een negatieve pendelbalans met Flevoland heeft. Drie gemeenten in de polder zitten bij de top tien min: Almere, Dronten en Lelystad. Figuur 5-5: de pendelrelaties met top tien qua saldo. Oldebroek Kampen Dalfsen Ommen Twenterand Staphorst Brummen Almelo Culemborg Lochem Utrecht Almere Amersfoort Dronten Lelystad Apeldoorn Ermelo Harderwijk Zwolle Nunspeet aanvullende arbeidsmarktinformatie Elburg statistisch zakboek provincie Gelderland aantal inwoners beroepsbevolking * werkgelegenheid verschil tussen werkgelegenheid en beroepsbevolking uitkomsten pendelonderzoek inwoners die in de eigen gemeente werken (a) (b) (c) pendelsaldo beroepsbevolking (a+ c) % beroepsbevolking dat in de eigen gemeente werkt 46 % werkgelegenheid (a + b) % van de werkgelegenheid bezet door eigen inwoners 59 % * Toelichting: tot de definitie van de beroepsbevolking worden gerekend: personen die tenminste twaalf uur per week werken, of personen die werk hebben aanvaard waardoor ze ten minste twaalf uur per week gaan werken, of personen die verklaren ten minste twaalf uur per week te willen werken, daarvoor beschikbaar zijn en activiteiten ontplooien om werk voor ten minste twaalf uur per week te vinden (Personen die ten minste twaalf uur per week werken worden gerekend tot de 'werkzame beroepsbevolking'. Degenen die niet of minder dan twaalf uur werken, behoren tot de 'werkloze beroepsbevolking'. De totale beroepsbevolking bestaat uit de som van werkzame en werkloze beroepsbevolking.) 14

15 6. Ermelo Bij Ermelo zien we dat dagelijks zo n inwoners de gemeente verlaten om elders te gaan werken en dat er ongeveer personen naar de gemeente Ermelo komen om daar te gaan werken. Dat betekent een positief pendelsaldo van rond de personen. Het totaal aan inkomende en van en naar binnen de regio is ongeveer even groot als de buitenregionale pendelstromen. Ermelo heeft dus voor wat betreft de pendel evenveel interactie binnen als buiten de regio Noord-Veluwe. Ermelo heeft zowel buitenregionaal als binnenregionaal een positieve pendelbalans, respectievelijk 500 en personen. Ermelo haalt haar positieve pendelsaldo dus vooral uit de gemeenten binnen de regio Noord-Veluwe. Figuur 6-1: samenvattend overzicht pendel totaal buiten regio binnen regio De buitenregionale pendel van Ermelo heeft vooral een relatie met Utrecht, Flevoland, Food Valley en de Stedendriehoek. Opvallend is het grote aantal aars naar Utrecht en Food Valley; met deze twee gebieden heeft Ermelo dan ook een negatieve pendelbalans. Met de overige gebieden heeft Ermelo een positief pendelsaldo. Figuur 6-2: buitenregionale pendel Noord Nederland Overijssel Flevoland Food Valley Stedendriehoek overig Gelderland Utrecht West Nederland Zuid Nederland onbekend/buitenland

16 Als we kijken naar de gemeenten die de regio Noord-Veluwe omringen, dan zien we dat Ermelo vooral met Nijkerk en Apeldoorn een pendelrelatie heeft en ook met zij het in mindere mate- Barneveld Dronten, Zeewolde en Zwolle. Vanuit Ermelo gaan meer mensen werken in Nijkerk en Barneveld dan andersom. En daarmee is in feite ook geheel verklaard waarom Ermelo met de regio Food Valley een negatieve pendelbalans heeft. Vanuit de overige omringende gemeenten komen meer pendelaars binnen dan er vanuit Ermelo naar toe gaan. Met name geldt dit voor Apeldoorn en Dronten. Figuur 6-3: de pendelrelaties met de Noord-Veluwe omringende gemeenten Apeldoorn Barneveld Dronten Epe Kampen Nijkerk Olst-Wijhe Zeewolde Zwolle Als we ons beperken tot regio Noord-Veluwe zien we dat Ermelo een bijzonder sterke pendelrelatie heeft met de buurgemeente Harderwijk. Verder is er nog wat interactie op dit punt met de andere buurgemeente, Putten. Ermelo heeft met alle regiogemeenten een positieve pendelbalans, maar het verschil tussen inkomende en is veruit het grootst richting Harderwijk. Het aantal mensen dat vanuit Harderwijk naar Ermelo gaat om te werken is zo n 900 hoger dan het aantal dat vanuit Ermelo naar Harderwijk komt om zijn of haar brood te verdienen. Figuur 6-4: binnenregionale pendel Elburg Ermelo Harderwijk Hattem Heerde Nunspeet Oldebroek Putten

17 De top tien van gemeenten met het hoogste positieve pendelsaldo (top tien plus) en de top tien met het hoogste negatieve saldo (top tien min) laat het volgende beeld zien. In de top tien plus zitten vijf gemeenten uit de regio Noord-Veluwe, met Harderwijk op nummer 1, en nog eens drie poldergemeenten. In de top tien min staat Amersfoort bovenaan. De uitstroom naar de steden Amersfoort en Utrecht verklaart al een flink deel van de negatieve pendelbalans met de provincie Utrecht. Figuur 5: pendelrelaties naar top tien qua saldo. Harderwijk Elburg Putten Dronten Apeldoorn Zwolle Oldebroek Lelystad Zeewolde Nunspeet Nieuwegein Soest De Bilt Almere Ede Zeist Nijkerk Utrecht Barneveld Amersfoort aanvullende arbeidsmarktinformatie Ermelo statistisch zakboek provincie Gelderland aantal inwoners beroepsbevolking * werkgelegenheid verschil tussen werkgelegenheid en beroepsbevolking uitkomsten pendelonderzoek inwoners die in de eigen gemeente werken (a) (b) (c) pendelsaldo beroepsbevolking (a+ c) % beroepsbevolking dat in de eigen gemeente werkt 49 % werkgelegenheid (a + b) % van de werkgelegenheid bezet door eigen inwoners 42 % * Toelichting: tot de definitie van de beroepsbevolking worden gerekend: personen die tenminste twaalf uur per week werken, of personen die werk hebben aanvaard waardoor ze tenminste twaalf uur per week gaan werken, of personen die verklaren tenminste twaalf uur per week te willen werken, daarvoor beschikbaar zijn en activiteiten ontplooien om werk voor ten minste twaalf uur per week te vinden (Personen die tenminste twaalf uur per week werken worden gerekend tot de 'werkzame beroepsbevolking'. Degenen die niet of minder dan twaalf uur werken, behoren tot de 'werkloze beroepsbevolking'. De totale beroepsbevolking bestaat uit de som van werkzame en werkloze beroepsbevolking.) 17

18 7. Harderwijk De gemeente Harderwijk kent binnen de regio Noord-Veluwe veruit de meest omvangrijke pendelstromen: dagelijks verlaten zo n inwoners de gemeente om elders te gaan werken en komen er zo n personen Harderwijk binnen om daar te gaan werken. Dat betekent een positief pendelsaldo van ongeveer 400 personen. De pendelstromen naar en van de gebieden buiten de regio Noord-Veluwe zijn groter dan de binnenregionale. Daarbij is binnen de regio het verschil tussen inkomende en ongeveer 400 personen en buiten de regio nagenoeg nul. Figuur 7-1: samenvattend overzicht pendel totaal buiten regio binnen regio Bij de buitenregionale pendel springen de pendelstromen van en naar Flevoland eruit. Verder is er interactie met Utrecht, en in mindere mate met Food Valley, Overijssel en Stedendriehoek. Opvallend is de omvangrijjke richting de provincie Utrecht. Die is drie keer zo hoog als de instroom. Harderwijk heeft dan ook een fors negatief pendelsaldo met dit gebied. Ook bij de regio Food Valley zien we meer dan. Voor wat betreft de overige gebieden buiten de regio is er sprake van een positieve pendelbalans. Figuur 7-2: buitenregionale pendel Noord Nederland Overijssel Flevoland Food Valley Stedendriehoek overig Gelderland Utrecht West Nederland Zuid Nederland onbekend/buitenland

19 Als we kijken naar de pendelrelaties met de gemeenten die de regio Noord-Veluwe omringen, dan zien we vooral relaties met Nijkerk, Apeldoorn, Barneveld, Dronten en Zeewolde en Zwolle. Harderwijk heeft richting Nijkerk meer dan. Dit geldt ook voor Barneveld, maar dan in mindere mate. Daarmee is in feite ook geheel verklaard waarom Harderwijk met de regio Food Valley een negatieve pendelbalans kent. Vanuit de overige omringende gemeenten komen meer pendelaars binnen dan er vanuit Harderwijk naar toe gaan. De grootste plus zit bij Dronten. Figuur 7-3: de pendelrelaties met de Noord-Veluwe omringende gemeenten Apeldoorn Barneveld Dronten Epe Kampen Nijkerk Olst-Wijhe Zeewolde Zwolle Als we ons beperken tot regio Noord-Veluwe zien we dat Harderwijk vooral zaken doet met Ermelo. Op grote afstand volgen Nunspeet en Putten. Voor het overige zijn de pendelrelaties met de regiogemeenten relatief beperkt. En met Hattem en Heerde is al helemaal geen sprake van interactie. Met uitzondering van Ermelo is het overigens wel zo dat Harderwijk met de regiogemeenten een positief pendelsaldo heeft. De grootste plus is die met de relatief ver weg gelegen-gemeente Elburg. Figuur 7-4: binnenregionale pendel Elburg Ermelo Harderwijk Hattem Heerde saldo Nunspeet Oldebroek Putten

20 De top tien van gemeenten met het hoogste positieve pendelsaldo (top tien plus) en de top tien met het hoogste negatieve saldo (top tien min) laat het volgende beeld zien. In de top tien plus zitten vier gemeenten uit de regio Noord-Veluwe, Elburg op nummer 1. De instroom vanuit Apeldoorn en Epe verklaart voor het grootste deel het positieve saldo met de regio Stedendriehoek en de instroom uit Zwolle en Kampen die vanuit Overijssel. In de top tien min prijkt Ermelo (ver) bovenaan. Verder zien we een (sterke) uitstroom naar de gemeenten Amersfoort en Utrecht en daarmee is al een flink deel van de negatieve pendelbalans met de provincie Utrecht verklaard. Flevoland als provincie gaf een positieve pendelbalans te zien. Bij figuur 7-3 zagen we een plus met Zeewolde en Dronten. Uit figuur 7-5 komt naar voren dat met Almere en Lelystad juist een negatief pendelsaldo wordt geboekt. Figuur 7-5: pendelrelaties naar top tien qua saldo. Elburg Nunspeet Dronten Putten Zeew olde Oldebroek Apeldoorn Epe Zw olle Kampen Soest Barneveld Leusden Zeist Lelystad Almere Nijkerk Utrecht Amersfoort Ermelo aanvullende arbeidsmarktinformatie Harderwijk statistisch zakboek provincie Gelderland aantal inwoners beroepsbevolking * werkgelegenheid verschil tussen werkgelegenheid en beroepsbevolking uitkomsten pendelonderzoek inwoners die in de eigen gemeente werken (a) (b) (c) pendelsaldo 400 beroepsbevolking (a+ c) % beroepsbevolking dat in de eigen gemeente werkt 53 % werkgelegenheid (a + b) % van de werkgelegenheid bezet door eigen inwoners 52 % * Toelichting: tot de definitie van de beroepsbevolking worden gerekend: personen die tenminste twaalf uur per week werken, of personen die werk hebben aanvaard waardoor ze tenminste twaalf uur per week gaan werken, of personen die verklaren tenminste twaalf uur per week te willen werken, daarvoor beschikbaar zijn en activiteiten ontplooien om werk voor ten minste twaalf uur per week te vinden (Personen die tenminste twaalf uur per week werken worden gerekend tot de 'werkzame beroepsbevolking'. Degenen die niet of minder dan twaalf uur werken, behoren tot de 'werkloze beroepsbevolking'. De totale beroepsbevolking bestaat uit de som van werkzame en werkloze beroepsbevolking.) 20

382,40 per inwoner 2/5 WMO 14.127.768,00 382,40 per inwoner 2/5 werk 14.127.768,00

382,40 per inwoner 2/5 WMO 14.127.768,00 382,40 per inwoner 2/5 werk 14.127.768,00 Gelderland Gemeente Aalten Inwoners 27.025 extra gelden 3D voor gemeenten 956,00 per inwoner 25.835.900,00 per jaar 191,20 per inwoner 1/5 jeugd 5.167.180,00 382,40 per inwoner 2/5 WMO 10.334.360,00 382,40

Nadere informatie

Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s

Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Jorike Smeitnk Wilmie van der Kuil November 2009 Rapport 08-0734c l JorSm-av l 01 Inhoud Leeswijzer... 5 1. Algemeen

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4 ECONOMISCHE MONITOR EDE 20 / 4 De Economische Monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De Economische Monitor is verdeeld in twee delen: Het

Nadere informatie

Gelderse Aanval op de Uitval. Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s

Gelderse Aanval op de Uitval. Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Jorike Smeitnk Wilmie van der Kuil Augustus 2010 Rapport 08-0733d l JorSm-AnjPu Leeswijzer In het hoofdstuk algemeen

Nadere informatie

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014. Gelderland

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014. Gelderland Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland - 1 - De uitvoering van de PWE 2014 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties: Gemeenten

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, april 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, april 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, april 2015 Ruim 2.500 minder WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord in een tijd In april daalde het aantal WW-uitkeringen in alle regio

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016 WW-uitkeringen Overijssel en Gelderland Noord nemen verder af In mei kende UWV net als in april minder nieuwe WW-uitkeringen toe in Overijssel

Nadere informatie

AANBIEDINGSBRIEF PAMFLET

AANBIEDINGSBRIEF PAMFLET AANBIEDINGSBRIEF PAMFLET Genemuiden, 26 april 2013 Geachte dame/heer, Zoals u bekend is, heeft de onderwijsraad aan de staatssecretaris een advies uitgebracht waar men vraagt om een actief beleid inzake

Nadere informatie

Pendel in de provincie Utrecht 2006

Pendel in de provincie Utrecht 2006 Pendel in de provincie Utrecht 2006 Augustus 2007 Afdeling Economie, Cultuur en Vrije Tijd Pendel in de Provincie Utrecht 1 Colofon Dit rapport is een uitgave van: Provincie Utrecht Afdeling Economie,

Nadere informatie

Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst?

Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst? Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst? Gemeenteraad/fractievoorzitters Maatschappelijke organisaties Bedrijfsleven Inwoners 1. Karaktereigenschappen van

Nadere informatie

15.571 Lemsterland. 12.253 Gaasterlân-Sleat. 51.918 Noordoostpolder. 24.601 Zwartewaterland 78.119 7.132 Zeevang. 56.717 Kampen. 44.

15.571 Lemsterland. 12.253 Gaasterlân-Sleat. 51.918 Noordoostpolder. 24.601 Zwartewaterland 78.119 7.132 Zeevang. 56.717 Kampen. 44. 54 Demografie De historie van het IJsselmeergebied is grotendeels bepalend geweest voor de demografische ontwikkeling van het gebied. De polders in het gebied zijn nog relatief jong, terwijl als grootste

Nadere informatie

BINNEN DE REGIO VAN DE KLEINE PRINS

BINNEN DE REGIO VAN DE KLEINE PRINS Versie 28-11-2012 OVERZICHT SAMENWERKINGSVERBANDEN PASSEND ONDERWIJS BINNEN DE REGIO VAN DE KLEINE PRINS HUIDIGE SAMENWERKINGSVERBANDEN LEERLINGAANTALLEN OP DE SCHOLEN EN BINNEN DE AMBULANTE BEGELEIDING

Nadere informatie

AANBIEDINGSBRIEF 1>A1vijF.LET i ~ _ " _ a ff *» ~ /' Genemuiden, 26 april 2013 - - 1 _ L. W 'J Geachte leden van de Raad, leden van het

AANBIEDINGSBRIEF 1>A1vijF.LET i ~ _  _ a ff *» ~ /' Genemuiden, 26 april 2013 - - 1 _ L. W 'J Geachte leden van de Raad, leden van het AANBIEDINGSBRIEF 1>A1vijF.LET i ~ _ " _ a ff *» ~ /' Genemuiden, 26 april 2013 - - 1 _ L. W 'J Geachte leden van de Raad, leden van het College van Burgemeester en Wethouders, Zoals u bekend is,

Nadere informatie

Spoorboekje. Samenwerkende Bonden van Ouderen in Gelderland. Deken Dr. Mulderstraat 6d 6681 AB Bemmel. Tel.: 0481-453 680 Fax: 0481-453 335

Spoorboekje. Samenwerkende Bonden van Ouderen in Gelderland. Deken Dr. Mulderstraat 6d 6681 AB Bemmel. Tel.: 0481-453 680 Fax: 0481-453 335 Spoorboekje Deken Dr. Mulderstraat 6d Tel.: 0481-453 680 Fax: 0481-453 335 E-mail info@sbog.nl Internet www.sbog.nl Samenwerkende Bonden van Ouderen in Gelderland Afkortingenlijst Deken Dr. Mulderstraat

Nadere informatie

AANTALLEN EN VERSPREIDINGSGEBIED VAN UW FOLDERS

AANTALLEN EN VERSPREIDINGSGEBIED VAN UW FOLDERS AANTALLEN EN VERSPREIDINGSGEBIED VAN UW FOLDERS Postcode Provincie Gemeente Plaats Wijk Aantal 3841 Gelderland Harderwijk Harderwijk Centrum/Friese Gracht/Zeebuurt 2.563 3842 Gelderland Harderwijk Harderwijk

Nadere informatie

Overijssel FRYSLÂN DRENTHE FLEVO- LAND DUITSLAND. Zwolle GELDERLAND. Steenwijk* Giethoorn* Hardenberg* Kampen* Vecht* Ommen* Nijverdal* Almelo

Overijssel FRYSLÂN DRENTHE FLEVO- LAND DUITSLAND. Zwolle GELDERLAND. Steenwijk* Giethoorn* Hardenberg* Kampen* Vecht* Ommen* Nijverdal* Almelo Vecht* 1 met namen Overijssel FRYSLÂN DRENTHE Steenwijk* Giethoorn* FLEVO- LAND Hardenberg* Kampen* DUITSLAND Zwolle Ommen* SALLAND* IJssel Deventer Nijverdal* Rijssen* Almelo Oldenzaal* TWENTE Hengelo

Nadere informatie

Wonen in Ede 2011. Bijlage

Wonen in Ede 2011. Bijlage Wonen in Ede 2011 Bijlage INHOUDSOPGAVE 1. Verhuizingsdynamiek in de gemeente Ede Binnenlandse verhuizingen van, naar en binnen de gemeente Ede... 5 1.1. Samenvatting... 5 1.2. Inleiding... 6 1.3. Intergemeentelijke

Nadere informatie

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2004 Gelderland

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2004 Gelderland Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2004 Gelderland De uitvoering van de PWE vindt plaats in opdracht van de onderstaande instanties (situatie 2004): -gemeenten Aalten, Apeldoorn, Arnhem, Barneveld,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27185 31 december 2012 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 december 2012, nr. VO/OK/379368,

Nadere informatie

Regeling spreiding zomervakantie 2011

Regeling spreiding zomervakantie 2011 Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Bestemd voor alle scholen in het primair onderwijs,

Nadere informatie

Gemeente Elburg T.a.v. het college van burgemeester en wethouders Postbus 70 8080 AB ELBURG. Geacht college,

Gemeente Elburg T.a.v. het college van burgemeester en wethouders Postbus 70 8080 AB ELBURG. Geacht college, Gemeente Elburg Postbus 70 8080 AB ELBURG Gemeente Epe Postbus 600 8160 AP EPE Gemeente Ermelo 3850 AM ERMELO Gemeente Harderwijk Postbus 148 3840 AC HARDERWIJK Gemeente Heerde Postbus 175 8180 AD HEERDE

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35695 20 oktober 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 oktober 2015, nr. VO/OK/587536,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 10 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 10 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24261 11 augustus 2015 Wijziging Besluit werkgebieden UWV 2015 in verband met inwerkingtreding Wwz per 1 juli 2015 Het

Nadere informatie

Indeling van de samenwerkingsverbanden

Indeling van de samenwerkingsverbanden Indeling van de samenwerkingsverbanden Inleiding In de regiogesprekken is uitgebreid stilgestaan bij de verworvenheden in de huidige situatie en de wensen van de schoolbesturen voor de samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 25GV AOC Groenhorst Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over AOC Groenhorst. De tabellen

Nadere informatie

Kaartenbijlage Beheerplan Veluwe

Kaartenbijlage Beheerplan Veluwe Kaartenbijlage Beheerplan Veluwe Kaarten Hoofdstuk 2 De Veluwe: een compleet systeem? Kaart 2.1: Kaart 2.2: Kaart 2.3: Eigendommen Habitattypen Begrenzing Natura 2000 gebied Veluwe Kaartenbijlage Beheerplan

Nadere informatie

BEROEPSBEVOLKING EN PENDEL PROVINCIE FLEVOLAND 2000 SAMENVATTING

BEROEPSBEVOLKING EN PENDEL PROVINCIE FLEVOLAND 2000 SAMENVATTING BEROEPSBEVOLKING EN PENDEL PROVINCIE FLEVOLAND 2000 SAMENVATTING Arbeidsmarkt Arbeidsparticipatie Van de 15 tot 65-jarige bevolking in Flevoland behoort 71% tot de beroepsbevolking (tabel 1) tegenover

Nadere informatie

Bereik uw doelgroep met het crossmediale platform OverUIT

Bereik uw doelgroep met het crossmediale platform OverUIT Bereik uw doelgroep met het crossmediale platform OverUIT OverUIT 2015 Iedereen gaat op pad met OverUIT! RTV Oost en Wegener Media bundelen de krachten met het crossmediale platform OverUIT. OverUIT geeft

Nadere informatie

2005 Monuta Uitvaartzorg en -verzekeringen

2005 Monuta Uitvaartzorg en -verzekeringen Procentueel sterkst gestegen grafkosten in de provincie Drenthe Drenthe 1 Dr Aa & Hunze 998 78,58% Periode 30 jaar 2 Dr De Wolden 704 58,86% 3 Dr Borger-Odoorn 433 52,80% Gemeenten met de hoogste grafkosten

Nadere informatie

Gelderse vooruitzichten 2013-2018

Gelderse vooruitzichten 2013-2018 Gelderse vooruitzichten 213-218 een middellangetermijnraming van de Gelderse economie 1 2 Provinciale Economische Verkenning 213-218 oktober 213 Menno Walsweer Bureau Economisch Onderzoek 3 Provincie Gelderland

Nadere informatie

Rapportage (N)WW< 25 jaar. Augustus 2013

Rapportage (N)WW< 25 jaar. Augustus 2013 Rapportage (N)WW< 25 jaar Augustus 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Signalen 2 WW-uitkeringen 3 Niet-werkende werkzoekenden 7 Colofon 18 Rapportage (N)WW< 25 jaar 1 Signalen WW-uitkeringen < 25 jaar

Nadere informatie

Verdiepingsonderzoek naar vergrijzing en flexibilisering arbeidsmarkt

Verdiepingsonderzoek naar vergrijzing en flexibilisering arbeidsmarkt Verdiepingsonderzoek naar vergrijzing en flexibilisering arbeidsmarkt Arbeidsmarkt en Onderwijs Monitor Noord-Holland Henry de Vaan I&O Research 23 november 2012 Onderzoeksvragen 1. Hoe zit het met de

Nadere informatie

Steeds minder startersleningen beschikbaar

Steeds minder startersleningen beschikbaar RAPPORT Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar Uitgevoerd in opdracht van www.starteasy.nl INHOUD Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar

Nadere informatie

Rapportage (N)WW< 27 jaar. Augustus 2015

Rapportage (N)WW< 27 jaar. Augustus 2015 Rapportage (N)WW< 27 jaar Augustus 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden 12 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon 18 Rapportage (N)WW< 27 jaar 1 WW-uitkeringen < 27

Nadere informatie

Bezoek cultuurinstellingen

Bezoek cultuurinstellingen Staat van 2014 Bezoek cultuurinstellingen Hoeveel cultuurinstellingen bezoekt een inwoner gemiddeld per jaar? Een inwoner bezoekt gemiddeld 2,23 cultuurinstellingen per jaar De bezoek cultuurinstellingen

Nadere informatie

Analyse NVM openhuizendag

Analyse NVM openhuizendag Analyse NVM openhuizendag Gemaakt door: NVM Data & Research Datum: 1 juli 2011 Resultaten analyse Openhuizenbestand 26 maart 2011 Er doen steeds meer woningen mee aan de NVM-openhuizendag. Op 26 maart

Nadere informatie

In 2011 werd de Donorstand van Nederland gelanceerd. Voor het eerst was het mogelijk om via

In 2011 werd de Donorstand van Nederland gelanceerd. Voor het eerst was het mogelijk om via De Donorstand van Nederland In 2011 werd de Donorstand van Nederland gelanceerd. Voor het eerst was het mogelijk om via jaofnee.nl de cijfers uit het Donorregister te bekijken en te vergelijken. De Donorstand

Nadere informatie

Rapport Totaaltelling MEDIAWIJSHEID-gerelateerde maatschappelijke stagiaires in bibliotheken / Schooljaar 2010-2011

Rapport Totaaltelling MEDIAWIJSHEID-gerelateerde maatschappelijke stagiaires in bibliotheken / Schooljaar 2010-2011 Rapport Totaaltelling MEDIAWIJSHEID-gerelateerde maatschappelijke stagiaires in bibliotheken / Schooljaar 2010-2011 Dit rapport bevat de totaaltelling van mediawijsheid-gerelateerde maatschappelijke stagiaires

Nadere informatie

Leden GV Centric 2015 Belastingsamenwerking Rivierenland Bestuursdienst Ommen-Hardenberg De Friese Meren Gemeenschappelijk Belastingkantoor

Leden GV Centric 2015 Belastingsamenwerking Rivierenland Bestuursdienst Ommen-Hardenberg De Friese Meren Gemeenschappelijk Belastingkantoor Leden GV Centric 2015 Belastingsamenwerking Rivierenland Bestuursdienst Ommen-Hardenberg De Friese Meren Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijke Regeling A2 Gemeenten Gemeente

Nadere informatie

De Gelderse woon-werkbalans

De Gelderse woon-werkbalans De Gelderse woon-werkbalans een onderzoek naar de binnenlandse migratie van bevolking en bedrijven 1 De Gelderse woon-werkbalans een onderzoek naar de binnenlandse migratie van bevolking en bedrijven

Nadere informatie

Factsheet Arbeidsmarkt en sociale uitkeringen

Factsheet Arbeidsmarkt en sociale uitkeringen Factsheet Arbeidsmarkt en sociale uitkeringen Deze factsheet geeft een beeld van de Arnhemse arbeidsmarkt. Daarbij gaat het eerst in op de vraag naar arbeid; Hoe staat het met de werkgelegenheid in (de

Nadere informatie

Factsheet. Gelderland. 1. Algemeen 2. Arbeidsmarkt 3. Economie

Factsheet. Gelderland. 1. Algemeen 2. Arbeidsmarkt 3. Economie Oldebroek Hattem Factsheet Elburg Heerde Harderwijk Ermelo Nunspeet Epe Putten Voorst Nijkerk Barneveld Apeldoorn Lochem Zutphen Scherpenzeel Ede Brummen Berkelland 1. Algemeen 2. Arbeidsmarkt 3. Economie

Nadere informatie

Nadine van den Berg, Gerard Marlet, Roderik Ponds, Clemens van Woerkens. De oriëntatie van de bevolking van Dronten

Nadine van den Berg, Gerard Marlet, Roderik Ponds, Clemens van Woerkens. De oriëntatie van de bevolking van Dronten Nadine van den Berg, Gerard Marlet, Roderik Ponds, Clemens van Woerkens De oriëntatie van de bevolking van Dronten Met medewerking van Labyrinth onderzoek & advies, Utrecht. Eindredactie: Nadine van den

Nadere informatie

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia Volume netwerk Horeca Doelgroep 13-49 Alkmaar 1 2 weken 34 17 10 950,- 135,- 495,- 115,- Almere 1 2 weken 17 8 5 475,- 115,- 250,- 110,- Amersfoort 1 2 weken 50 25 15 1.425,- 150,- 745,- 125,- Amsterdam

Nadere informatie

Rapportage Vergelijkend Onderzoek naar Ziekteverzuim SW-sector 2003

Rapportage Vergelijkend Onderzoek naar Ziekteverzuim SW-sector 2003 Rapportage Vergelijkend Onderzoek naar Ziekteverzuim SW-sector 2003 Inleiding In het arboconvenant Sociale Werkvoorziening is bepaald dat jaarlijks een vergelijkend onderzoek naar de hoogte van het ziekteverzuim

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS Om tot de ProductRating Prijs te komen heeft MoneyView de gemiddelde marktpositie van elk product berekend over 28.656 fictieve klantprofielen. Deze klantprofielen

Nadere informatie

winkelruimte oost-nederland Overijssel en Gelderland

winkelruimte oost-nederland Overijssel en Gelderland Landelijke marktontwikkelingen Veel consumenten nemen een afwachtende houding aan. De economische vooruitzichten zijn immers niet goed en de dalende koopkracht zorgt ervoor dat klanten alleen maar langer

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

LEDEN LEDENRAAD. Protestantse Kerk Nederland (voorheen Nederlandse Hervormde Kerk): 20 leden. Dhr. A.P. Beekman Krabbendijk Zeeland

LEDEN LEDENRAAD. Protestantse Kerk Nederland (voorheen Nederlandse Hervormde Kerk): 20 leden. Dhr. A.P. Beekman Krabbendijk Zeeland LEDEN LEDENRAAD Protestantse Kerk Nederland (voorheen Nederlandse Hervormde Kerk): 20 leden Woonplaats Dhr. A.P. Beekman Krabbendijk Zeeland Mw. M.J.T. den Besten-Blom Harderwijk Gelderland Mw. E. Bette

Nadere informatie

Zaaksverdelingsreglement gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Zaaksverdelingsreglement gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Zaaksverdelingsreglement gerechtshof Arnhem-Leeuwarden INLEIDING In dit reglement legt het gerechtsbestuur van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vast voor welke zaken de rechtzoekende op welke van de zittingsplaatsen

Nadere informatie

zhandig Zwolle Zwolle bij de hand 2014 Kerncijfers

zhandig Zwolle Zwolle bij de hand 2014 Kerncijfers Zwolle Zwolle bij de hand 2014 Kerncijfers Inhoudsopgave pagina College 4 Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 6 Bevolking naar geslacht en leeftijd 8 Bevolking prognose in procenten 10 Inwoners per wijk

Nadere informatie

Cijfers kindermonitor 2013 gemeente Lochem - lichamelijke activiteit Een toelichting op de tabel staat onderaan.

Cijfers kindermonitor 2013 gemeente Lochem - lichamelijke activiteit Een toelichting op de tabel staat onderaan. Cijfers kindermonitor 2013 gemeente - lichamelijke activiteit Een toelichting op de tabel staat onderaan. Vanwege geldgebrek (meerdere antwoorden mogelijk) is mijn kind geen lid van een sportclub of sportvereniging

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s

Bekendheid Overijsselse regio s Rapport Bekendheid Overijsselse regio s Resultaten 0-meting december 2008 Rapportage: januari 2009 Bestemd voor: Jolanda Vrolijk, Provincie Overijssel nbtc nipo research postadres Postbus 458 2260 MG Leidschendam

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 2 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 211. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

KANTOREN IN GELDERLAND. Analyse van oppervlak kantorenvoorraad in relatie tot werkgelegenheid en bedrijvigheid. Kantoren meer dan 500m2

KANTOREN IN GELDERLAND. Analyse van oppervlak kantorenvoorraad in relatie tot werkgelegenheid en bedrijvigheid. Kantoren meer dan 500m2 KANTOREN IN GELDERLAND Analyse van oppervlak kantorenvoorraad in relatie tot werkgelegenheid en bedrijvigheid Kantoren meer dan 500m2-1 - Deze notitie is gebaseerd op gegevens uit de PWE 2010 (Provinciale

Nadere informatie

1. De provincie Gelderland te dezen vertegenwoordigd door J.J. van Dijk, die hiertoe is

1. De provincie Gelderland te dezen vertegenwoordigd door J.J. van Dijk, die hiertoe is Convenant Overheid Toeristische Sector Veluwe PARTIJEN: 1. De provincie Gelderland te dezen vertegenwoordigd door J.J. van Dijk, die hiertoe is aangewezen op grond van artikel 158, eerste lid onder a van

Nadere informatie

De vrijetijdssector op de Utrechtse Heuvelrug

De vrijetijdssector op de Utrechtse Heuvelrug De vrijetijdssector op de Utrechtse Heuvelrug Economisch belang en positie van de sector Cynthia Briesen 2 april 2013 Inhoud Inleiding Economisch belang Aanbod en ruimtegebruik Werkgelegenheid en toegevoegde

Nadere informatie

De Onderwijsspecialisten Dienstverlening. De participatiewet. Ed Staal en Richard Brenkman

De Onderwijsspecialisten Dienstverlening. De participatiewet. Ed Staal en Richard Brenkman De participatiewet Ed Staal en Richard Brenkman Doel van participatiewet Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, via betaald werk aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

Rapportage (N)WW 55plus. Augustus 2013

Rapportage (N)WW 55plus. Augustus 2013 Rapportage (N)WW 55plus Augustus 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Signalen 2 WW-uitkeringen 3 Niet-werkende werkzoekenden 7 Colofon 14 Rapportage (N)WW 55plus 1 Signalen WW-uitkeringen >=55 jaar - Lopende

Nadere informatie

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Aandachtspunten Even voorstellen: Willem van der Craats De werkgelegenheidsstructuur

Nadere informatie

REFERENTIELIJST GEMEENTEN. Bestuurssecretaresse. Teamleider Bestuurssecretariaat. Directiesecretaresse. Procesbegeleider Agendakamer.

REFERENTIELIJST GEMEENTEN. Bestuurssecretaresse. Teamleider Bestuurssecretariaat. Directiesecretaresse. Procesbegeleider Agendakamer. REFERENTIELIJST GEMEENTEN Almere Teamleider Bestuurssecretariaat Alkmaar Procesbegeleider Agendakamer Teamleider Amersfoort Amsterdam Amsterdam Dienst ICT Directie- bestuurssecretaresse Amsterdam Dienst

Nadere informatie

Gelders Energieakkoord (GEA) OPWEKKING VAN HERNIEUWBARE ENERGIE HET POTENTIEEL IN KAART

Gelders Energieakkoord (GEA) OPWEKKING VAN HERNIEUWBARE ENERGIE HET POTENTIEEL IN KAART Gelders Energieakkoord (GEA) OPWEKKING VAN HERNIEUWBARE ENERGIE HET POTENTIEEL IN KAART Maart 2016 In opdracht van de Tafel Monitoring Uitgevoerd door: Alliander Klimaatverbond Introductie In Deel II van

Nadere informatie

Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang

Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen Sommige gemeenten brengen leges in rekening

Nadere informatie

1 punt per m 2. 0,75 punt per m 2. 2 punten 1 punt * eengezins woning 44 40 36 32 22 14 8 4

1 punt per m 2. 0,75 punt per m 2. 2 punten 1 punt * eengezins woning 44 40 36 32 22 14 8 4 Puntensysteem voor : - huurovereenkomsten voor een woning met een energielabel (ongeacht wanneer de uurovereenkomst is ingegaan) - en voor alle huurovereenkomsten die op of na 1 januari 2008 zijn ingegaan

Nadere informatie

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Persbericht PB13 062 1 oktober 2013 9:30 uur Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Tussen 2012 en 2025 groeit de bevolking van Nederland met rond 650 duizend tot 17,4 miljoen

Nadere informatie

Betrokken ondernemen? Steun vluchtelingenwerk!

Betrokken ondernemen? Steun vluchtelingenwerk! Betrokken ondernemen? Informatiefolder voor bedrijven Steun vluchtelingenwerk! VluchtelingenWerk Midden Gelderland Stelt u zich eens voor dat u vanwege oorlog en vervolging huis en haard moet ontvluchten

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Ik geef altijd 100% dat geeft mijn hele zaak energie

Ik geef altijd 100% dat geeft mijn hele zaak energie Ik geef altijd 100% dat geeft mijn hele zaak energie De kracht van sociaal ondernemen Veel werkgevers werken al jaren met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij ervaren dagelijks de maatschappelijke

Nadere informatie

Vereniging Eigen Huis - Rioolheffing steekproef 109 gemeenten (per november 2014)

Vereniging Eigen Huis - Rioolheffing steekproef 109 gemeenten (per november 2014) Vereniging Eigen Huis - Rioolheffing steekproef 109 gemeenten (per november 2014) Ranglijst rioolheffing Gemeente Rioolheffing Meerpersoons 2014 Rioolheffing Meerpersoons 2015 Verandering Rioolheffing

Nadere informatie

Actualisatie verdeelmodel jeugdzorg 2009

Actualisatie verdeelmodel jeugdzorg 2009 Aan: Van: Ashna Nakched Evert Pommer en Klarita Sadiraj Inlichtingen bij Evert Pommer e.pommer@scp.nl T 7947 kamer D-0608 Datum 24 januari 2010 Actualisatie verdeelmodel jeugdzorg 2009 Het ministerie van

Nadere informatie

U kunt nog steeds subsidie aanvragen!

U kunt nog steeds subsidie aanvragen! U kunt nog steeds subsidie aanvragen! Het beste halen uit mensen en organisaties, zodat ze optimaal kunnen functioneren. Dat is het doel van het A+O fonds Gemeenten. Om dit doel te bereiken, ondersteunen

Nadere informatie

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Publicatiedatum CBS-website: 16 juli 2007 Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Centraal Bureau voor de Statistiek Samenvatting Op 1 januari 2006 is de nieuwe Zorgverzekeringswet inwerking getreden,

Nadere informatie

Woon-werkverkeer Stadspeiling en AmersfoortPanel 2010

Woon-werkverkeer Stadspeiling en AmersfoortPanel 2010 Woon-werkverkeer Stadspeiling en AmersfoortPanel 2010 Gemeente Amersfoort Sector Dienstverlening, Informatie en Advies (DIA) Onderzoek en Statistiek Zwaantina van der Veen Ben van de Burgwal Uitgave en

Nadere informatie

Hattem. Oldebroek. Elburg. Nunspeet. Harderwijk Epe. Rozendaal. Rheden ARNHEM. Renkum. Westervoort. Overbetuwe Lingewaard. Millingen a.d.

Hattem. Oldebroek. Elburg. Nunspeet. Harderwijk Epe. Rozendaal. Rheden ARNHEM. Renkum. Westervoort. Overbetuwe Lingewaard. Millingen a.d. Gelderland 35,41% MOOI Totale landoppervlakte 5120,4 km 2 Oppervlakte mooi 1813,3 km 2 Hattem Oldebroek Elburg Heerde Nunspeet Harderwijk Epe Ermelo Putten Voorst Nijkerk Apeldoorn Lochem Barneveld Zutphen

Nadere informatie

Planningsoverzicht per 1 april 2015

Planningsoverzicht per 1 april 2015 Planningsoverzicht per 1 april 2015 Planning van aanbieden van de slimme meter tot 2020 Drenthe COEVORDEN 7741 Enexis 2015 Kwartaal 1 41,3% Groningen GRONINGEN 9746 Enexis 2015 Kwartaal 1 54,1% Groningen

Nadere informatie

Oost-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Oost-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Oost-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Oost-Nederland (*1. m²) 43.8 4.136 2.481 Overig Nederland In de oostelijke provincies is ruim 13% van

Nadere informatie

TB A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen

TB A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen TB A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen Uitgangspuntendocument voor berekeningen met het NRM Oost Definitief Inhoudelijk ongewijzigd vastgesteld t.o.v. het OTB In opdracht van: Rijkswaterstaat Oost-Nederland

Nadere informatie

Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt.

Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Theatertour VSK 2012/ 13 Nieuwegein 26juli 2012 Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Jaaroverzicht I Datum Plaats 24 september Amersfoort

Nadere informatie

Overzichtsrapport SER Gelderland

Overzichtsrapport SER Gelderland Overzichtsrapport SER Onderwijs: MBO In opdracht van SER September 2008 Drs. J.D. Gardenier L.T. Schudde CAB Martinikerkhof 30 9712 JH Groningen 050-3115113 cab@cabgroningen.nl www.cabgroningen.nl 1 Onderwijs:

Nadere informatie

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN 1. ALGEMEEN 1.1 INHOUD Onderwerp Pagina 1. ALGEMEEN 1.1 Inhoud 1 1.2 Het onderzoek en

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Migratie en pendel Twente. Special bij de Twente Index 2015

Migratie en pendel Twente. Special bij de Twente Index 2015 Migratie en pendel Twente Special bij de Twente Index 2015 Inhoudsopgave Theorieën over wonen, verhuizen 3 Kenmerken Twente: Urbanisatiegraad en aantal inwoners 4 Bevolkingsgroei grensregio s, een vergelijking

Nadere informatie

Regiorapport Noord-Veluwe

Regiorapport Noord-Veluwe Regiorapport Noord-Veluwe Regiorapport Noord-Veluwe Jan Dirk Gardenier Hans van Rijn April 2013 1 Inhoud Regiorapport Noord-Veluwe 1 Inhoud 2 Inleiding 3 Samenvatting en analyse 4 Noord-Veluwe in vogelvlucht

Nadere informatie

Randstad prijst zich uit de markt

Randstad prijst zich uit de markt EMBARGO TOT DONDERDAG 4 OKTOBER 2007 10.00 UUR Kloof dure en goedkope woningen steeds groter Randstad prijst zich uit de markt Nieuwegein, 4 oktober De prijs van de gemiddelde verkochte woning in Nederland

Nadere informatie

Regionale spreiding van geletterdheid in Nederland

Regionale spreiding van geletterdheid in Nederland Regionale spreiding van geletterdheid in Nederland Figuur 1. geletterdheid per gemeente Regionale spreiding van geletterdheid in Nederland Ineke Bijlsma 1, Jan van den Brakel 2, Rolf van der Velden 1 en

Nadere informatie

Monitor Nieuwe Woningen tot en met het derde kwartaal 2011

Monitor Nieuwe Woningen tot en met het derde kwartaal 2011 Monitor Nieuwe Woningen tot en met het derde kwartaal 2011 INHOUD INHOUD... 3 AANBOD VAN NIEUWE KOOPWONINGEN OP BASIS VAN DOOR DE AANGESLOTEN ORGANISATIES GEACCEPTEERDE PLANNEN... 7 TABEL 1 NIEUW AANGEBODEN

Nadere informatie

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche:

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche: Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche: Id Naam Plaats Eindspecialisatie InstroomPersonen InstroomFTE 2412004 Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond Rotterdam Arts infectieziektenbestrijding 1e fase 0 0,00

Nadere informatie

Limburgse Pendel 2010

Limburgse Pendel 2010 Limburgse Pendel 2010 LIMBURGSE PENDEL 2010 LIMBURGSE PENDEL 2010 Pendelstromen op provinciaal en gemeentelijk niveau Maastricht, januari 2011 R.C.M. Vaessens M.A. Projectnummer 2010: 016 E,til Postbus

Nadere informatie

Rapportage (N)WW 55plus. September 2013

Rapportage (N)WW 55plus. September 2013 Rapportage (N)WW 55plus September 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Signalen 2 WW-uitkeringen 3 Niet-werkende werkzoekenden 8 Toelichting WW/NWW/WBB 16 Colofon 17 Rapportage (N)WW 55plus 1 jan-09 jun

Nadere informatie

SPORTUITGAVEN ONDERZOEK

SPORTUITGAVEN ONDERZOEK SPORTUITGAVEN ONDERZOEK Inleiding In de maand oktober heeft het NIBUD in samenwerking met de GPD-bladen en RTL-nieuws een onderzoek gedaan naar de sportuitgaven van consumenten. Het onderzoek is gedaan

Nadere informatie

Alkmaar BCC BCC. Almere-Buiten BCC. Amersfoort BCC. Amsterdam BCC. Apeldoorn BCC. Arnhem BCC. Barendrecht BCC. Beek BCC. Bergen op Zoom BCC

Alkmaar BCC BCC. Almere-Buiten BCC. Amersfoort BCC. Amsterdam BCC. Apeldoorn BCC. Arnhem BCC. Barendrecht BCC. Beek BCC. Bergen op Zoom BCC Almere-Buiten Barendrecht Beek Bergen op Zoom Beverwijk Den Helder Ede Emmen Heerlen Helmond Hengelo Hilversum Hoogeveen Hoorn Leidschendam Lelystad Middelburg Muiden Oosterhout Oss Purmerend Roosendaal

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs 2012. Regio Noordwest-Veluwe. December 2012. PO. Van en voor werkgevers en werknemers

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs 2012. Regio Noordwest-Veluwe. December 2012. PO. Van en voor werkgevers en werknemers ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers Regionale arbeidsmarktrapportages primair onderwijs 2012 Regio Noordwest-Veluwe December 2012 17 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het

Nadere informatie

Agenda Item voor tegen 6. VNG Agenda 2014 25 0 Aa en Hunze 6. VNG Agenda 2014 28 0 Achtkarspelen 6. VNG Agenda 2014 19 0 Alblasserdam 6.

Agenda Item voor tegen 6. VNG Agenda 2014 25 0 Aa en Hunze 6. VNG Agenda 2014 28 0 Achtkarspelen 6. VNG Agenda 2014 19 0 Alblasserdam 6. 6. VNG Agenda 2014 25 0 Aa en Hunze 6. VNG Agenda 2014 28 0 Achtkarspelen 6. VNG Agenda 2014 19 0 Alblasserdam 6. VNG Agenda 2014 72 0 Almelo 6. VNG Agenda 2014 75 0 Almere 6. VNG Agenda 2014 72 0 Alphen

Nadere informatie

Kengetallen 1 oktober 2014

Kengetallen 1 oktober 2014 Kengetallen 1 oktober 2014 Kengetallen Kompas oktober 2014 Toelichting op de Kengetallen van Kompas per 1 oktober 2014 Doel: op een eenduidige, transparante en efficiënte manier kengetallen verzamelen

Nadere informatie

van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende

van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende DOEL Informatie Uitwisseling Vraag aan u Beleid min SZW SUWI: 2002 CWI en UWV samenwerking met gemeenten werk boven uitkering

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-049 8 juli 2008 9.30 uur In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad Sterkste groei aan noordoostzijde Randstad Ook meer huishoudens in Noord-Brabant

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio 2015. www.dtz.nl

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio 2015. www.dtz.nl Factsheets Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt medio 215 www.dtz.nl 1 Factsheet kantorenmarkt medio 215 Kantoorbanen 2.236.85 214 t.o.v. 213,9% Aanbod 8.36 m 2,6% Voorraad 49.533. m 2,1% Opname 497. m 2 1

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 In deze notitie van UWV, die ieder kwartaal verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de provincie Gelderland kort toegelicht.

Nadere informatie

Toelichting: U mag deze tool vrij gebruiken voor het bepalen van uw leerdoelen voor de training of cursus beoordelingsgesprekken.

Toelichting: U mag deze tool vrij gebruiken voor het bepalen van uw leerdoelen voor de training of cursus beoordelingsgesprekken. HULP BIJ HET BEPALEN VAN UW LEERDOELEN VOOR DE TRAINING OF CURSUS BEOORDELINGSGESPREKKEN Algemene gegevens Uw naam: Naam organisatie waar u werkt: Uw mobiele nummer: Uw email-adres. Uw functie: Huidige

Nadere informatie