Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, september 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, september 2016"

Transcriptie

1 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, september 2016

2 WW daalt en werkgelegenheid groeit in Gelderland, ook in 2017 Eind september telde Gelderland lopende WW-uitkeringen. Dat zijn er 503 minder dan eind augustus, wat een daling betekent van precies 1%. Vergeleken met een geleden is de afname zelfs nog iets sterker. De daling in Gelderland is gunstiger dan de landelijke ontwikkeling. Door een verdere groei van het aantal banen, zet die dalende trend in de WW zich naar verwachtig door in Alle arbeidsmarktregio s in Gelderland profiteren van het economisch herstel. De ene regio profiteert alleen sterker en sneller dan de andere. WW daalt vooral in bouw, vervoer & opslag en bij uitzendbedrijven De WW in Gelderland daalde in september met 1% ten opzichte van augustus. In de meeste sectoren is sprake van een daling. Die daling is relatief het sterkst in de sectoren bouw (-7,1%), reiniging (-3,8%) en bij uitzendbedrijven (-3,8%). De grootste dalingen in aantallen zijn in september voor de bouw, vervoer & opslag, uitzendbedrijven en zorg & welzijn. Er waren in die geen sectoren met grote toenames van het aantal WW-uitkeringen. Vergeleken met september ligt het aantal WW-uitkeringen in Gelderland nu 1,3% lager, terwijl landelijk sprake is van een stijging van 1,9%. In omvang zijn de afnames in Gelderland het grootst in de bouw, detail- en groothandel, bij uitzendbedrijven en in vervoer & opslag. De grootste toename is in het grootwinkelbedrijf door de grote onstslagrondes bij diverse winkelketens. Groeiende werkgelegenheid laat WW in 2017 verder dalen In 2017 is de groei van de werkgelegenheid in Gelderland naar verwachting groot genoeg om de groei van de beroepsbevolking op te vangen en de werkloosheid verder te laten dalen. Daardoor neemt in 2017 ook het aantal WW-uitkeringen verder af. Alle arbeidsmarktregio s in Gelderland hebben voordeel van het economisch herstel, maar niet allemaal evenveel of even snel. Dit hangt onder meer samen met de werkgelegenheidsstructuur in een regio. Heeft een regio vooral banen in sectoren die nog groeien of meer in sectoren die krimpen? Groei wordt vooral verwacht in onder meer de bouw, vervoer & opslag, horeca, ICT en in veel zakelijke diensten. Ook wordt groei verwacht in groot- en detailhandel. Door het faillissement van verschillende winkelketens gingen er in 2016 al veel banen verloren in het grootwinkelbedrijf. De rest van de detailhandel groeit juist doordat de koopkracht stijgt. In de industrie en financiële diensten verdwijnen al jaren banen. De industrie heeft te maken met structurele banenkrimp door productie met steeds minder mensen. De daling bij financiële diensten, zoals banken, komt vooral door de opkomst van online dienstverlening. Naar verwachting neemt het aantal banen van werknemers in 2017 licht af, maar mogelijk valt dit mee als een deel van de bezuinigingen in de zorg toch niet doorgaat. Dit persbericht geeft per Gelderse arbeidsmarktregio een beeld van de werkgelegenheid per sector. Deze en andere arbeidsmarktinformatie komt uit Regio in Beeld Op 12 oktober heeft UWV deze regionale arbeidsmarktanalyses uitgebracht voor alle 35 arbeidsmarktregio s in Nederland. Alle 35 regionale rapportages en de afzonderlijke samenvattingen staan op Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, september

3 Dalende trend WW in de Achterhoek De Achterhoek sluit het derde kwartaal van dit af met WW-uitkeringen. Dat is bijna 2% minder dan eind augustus. Vanaf begin 2016 is het aantal WW-uitkeringen elke verder afgenomen. De daling in de Achterhoek is gunstiger dan de landelijke ontwikkeling, zowel ten opzichte van e als ten opzichte van een geleden. Door het afnemen van seizoenswerk loopt de WW normaal gesproken in het vierde kwartaal op, maar de trend blijft ook volgend dalend. Daling WW in veel verschillende sectoren De afgelopen daalde het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek met bijna 2%. Vrijwel alle sectoren laten een daling zien. In de meeste gevallen gaat het om kleine aantallen. Grotere afnames van het aantal WW-uitkeringen zijn er in de bouw, de detailhandel, zorg & welzijn en bij uitzendbedrijven. Er zijn geen sectoren met een grote toename. Vergeleken met september ligt het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek nu precies 2% lager, terwijl landelijk sprake is van een stijging met 1,9%. De daling in de Achterhoek is vooral dankzij afnames in de bouw, bij uitzendbedrijven, in de detailhandel en in vervoer & opslag. De grootste toenames zijn in de metaalindustrie en bij het grootwinkelbedrijf. Banengroei helpt WW verder omlaag in 2017 Op 12 oktober presenteerde UWV voor alle 35 arbeidsmarktregio s Regio in Beeld Volgens deze arbeidsmarktanalyse neemt het aantal banen van werknemers in de Achterhoek in 2016 en 2017 licht toe tot bijna banen. In de industrie neemt het aantal banen in 2017 verder af, maar het blijft met banen toch de grootste sector. De sterkste groei zit in de sector overige zakelijke diensten. Dit komt vooral door de sterke groei in de uitzendbanen die tot deze sector worden gerekend, ongeacht in welke sector de uitzendkrachten werken. De totale banengroei is gering, maar de beroepsbevolking (dat zijn alle mensen die werken of die niet werken maar wel kunnen en willen werken) groeit niet. Daardoor kan de werkloosheid in de Achterhoek dalen en neemt het aantal WW-uitkeringen in 2017 verder af. Aantal banen van werknemers per sector, Achterhoek, eind 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, september

4 Meer banen, minder WW in FoodValley FoodValley sluit het derde kwartaal van dit af met WW-uitkeringen. Dat is 1% minder dan eind augustus. Vanaf begin 2016 is het aantal WW-uitkeringen elke verder afgenomen. De daling in FoodValley is gunstiger dan de landelijke ontwikkeling, vooral ten opzichte van een geleden. Door het afnemen van seizoenswerk loopt de WW normaal gesproken in het vierde kwartaal op, maar de trend blijft ook volgend dalend. Sterke daling WW ten opzichte van De afgelopen daalde het aantal WW-uitkeringen in FoodValley met 1%. In veel sectoren is slechts sprake van een kleine toe- of afname van het aantal uitkeringen. De enige uitschieters zijn de detailhandel en de uitzendbedrijven, met dalingen van enkele tientallen. Vergeleken met september ligt het aantal WW-uitkeringen in FoodValley nu bijna 4% lager, terwijl landelijk sprake is van een stijging met 1,9%. De sterke daling komt vooral door de afnames in bouw, detailhandel, groothandel, horeca en vervoer & opslag. De grootste toenames zijn in de zakelijke dienstverlening, de metaalindustrie en bij het grootwinkelbedrijf. WW in 2017 verder omlaag dankzij banengroei Op 12 oktober presenteerde UWV voor alle 35 arbeidsmarktregio s Regio in Beeld Volgens deze arbeidsmarktanalyse neemt het aantal banen van werknemers in FoodValley in 2017 met bijna 1% toe tot bijna banen. Daarmee is de groei in FoodValley even sterk als gemiddeld in Nederland. De sector zorg & welzijn blijft de grootste werkgever in de regio. De sector die het sterkste groeit is de overige zakelijke diensten. Dit komt vooral door de sterke groei in de uitzendbanen die tot deze sector worden gerekend, ongeacht in welke sector de uitzendkrachten werken. De groei van de werkgelegenheid is groot genoeg om de groei van de beroepsbevolking (dat zijn alle mensen die werken of die niet werken maar wel kunnen en willen werken) op te vangen en de werkloosheid te laten dalen, zodat het aantal WW-uitkeringen in FoodValley in 2017 verder afneemt. Aantal banen van werknemers per sector, FoodValley, 2017 Zorg en welzijn Detailhandel Industrie Ov. zakelijke diensten Spec. zakelijke diensten Onderwijs Groothandel Bouwnijverheid Openbaar bestuur Horeca Vervoer en opslag ICT Overige diensten Financiële diensten Landbouw Aantal banen, 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, september

5 Meer banen, minder WW in Midden-Gelderland Midden-Gelderland sluit het derde kwartaal van dit af met WW-uitkeringen. Dat is 1,4% minder dan eind augustus. Vanaf maart 2016 is het aantal WW-uitkeringen elke verder afgenomen. De daling in Midden-Gelderland is in september sterker dan gemiddeld in Nederland, maar op basis is de daling even sterk als landelijk. Door het afnemen van seizoenswerk loopt de WW normaal gesproken in het vierde kwartaal op, maar de trend blijft ook volgend dalend. Daling WW in veel verschillende sectoren De afgelopen daalde het aantal WW-uitkeringen in Midden-Gelderland met 1,4%. In veel sectoren is slechts sprake van een kleine toe- of afname van het aantal uitkeringen. Positieve uitschieters zijn detailhandel, vervoer & opslag, reiniging en zorg & welzijn, met dalingen van enkele tientallen. In het grootwinkelbedrijf kwamen er per saldo twintig WW-uitkeringen bij. Vergeleken met september ligt het aantal WW-uitkeringen in Midden-Gelderland nu bijna 2% lager, terwijl landelijk sprake is van een stijging met 1,9%. De daling komt vooral door de afnames in delen van de industrie, in de bouw, detailhandel, groothandel, uitzendbedrijven en zorg & welzijn. De grootste toenames zijn in de sector zakelijke dienstverlening, in de metaalindustrie en bij het grootwinkelbedrijf. WW in 2017 verder omlaag dankzij banengroei Op 12 oktober presenteerde UWV voor alle 35 arbeidsmarktregio s Regio in Beeld Volgens deze arbeidsmarktanalyse neemt het aantal banen van werknemers in Midden-Gelderland in 2017 met 0,6% toe tot ruim banen. Daarmee blijft de groei in Midden-Gelderland iets achter bij het gemiddelde van Nederland. De sector zorg & welzijn blijft de grootste werkgever in de regio. De sector die het sterkste groeit is de overige zakelijke diensten. Dit komt vooral door de sterke groei in de uitzendbanen die tot deze sector worden gerekend, ongeacht in welke sector de uitzendkrachten werken. De groei van de werkgelegenheid is groot genoeg om de groei van de beroepsbevolking (dat zijn alle mensen die werken of die niet werken maar wel kunnen en willen werken) op te vangen en de werkloosheid te laten dalen, zodat het aantal WW-uitkeringen in Midden-Gelderland in 2017 verder afneemt. Aantal banen van werknemers per sector, Midden-Gelderland, 2017 Zorg en welzijn Ov. zakelijke diensten Detailhandel Industrie Openbaar bestuur Spec. zakelijke diensten Onderwijs Groothandel Overige diensten Vervoer en opslag Horeca Bouwnijverheid Financiële diensten ICT Landbouw Aantal banen, 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, september

6 Meer banen, minder WW in Rijk van Nijmegen Eind september telde Rijk van Nijmegen lopende WW-uitkeringen. Dat zijn er per saldo 79 minder dan eind autustus, wat een daling betekent van 0,9%. Vergeleken met een geleden is het aantal WW-uitkeringen in Rijk van Nijmegen 1,7% lager. Landelijk is het aantal WW-uitkeringen eind september 2016 juist 1,9% hoger dan een geleden. Vergeleken met een geleden is de ontwikkeling van het aantal WWuitkeringen in Rijk van Nijmegen dus gunstiger dan het landelijk gemiddelde. De groeiende werkgelegenheid laat de WW ook volgend verder dalen. WW daalt het sterkst in bouw en horeca en stijgt nog in het onderwijs De WW daalde de afgelopen in de meeste sectoren, zoals in de bouw (-6,7%) en horeca (- 2,6%). Een van de weinige sectoren waar de WW in september toeneemt, is het onderwijs. Dit is een normale ontwikkeling in deze periode. Met het begin van het nieuwe school zal een deel van deze WW ers weer in het onderwijs aan het werk gaan. Ondanks klein banenverlies blijft zorg & welzijn de grootste sector van de regio Op 12 oktober presenteerde UWV voor alle 35 arbeidsmarktregio s Regio in Beeld. In de editie van Rijk van Nijmegen staat dat de werkgelegenheid in de regio in 2017 met 0,8% groeit tot banen. In de overige zakelijke diensten groeit het aantal banen het sterkst, zowel inabsolute aantallen (+700) als procentueel (+5%) tot Dat betreft grotendeels uitzendbanen die tot deze sector worden gerekend, ongeacht de sector waarin de uitzendkrachten werkzaam zijn. Hoewel de werkgelegenheid in de sector zorg & welzijn in 2017 met 0,2% zeer licht afneemt, blijft het met banen verreweg de grootste sector van de regio. De werkgelegenheid groeit vrijwel even sterk als de beroepsbevolking (dat zijn alle mensen die werken of die niet werken maar wel kunnen en willen werken). Daardoor kan de werkloosheid maar beperkt dalen. Het aantal WW-uitkeringen daalt met bijna 7% tot eind Aantal banen van werknemers per sector, Rijk van Nijmegen, 2017 Zorg en welzijn Onderwijs Ov. zakelijke diensten Detailhandel Industrie Spec. zakelijke diensten Horeca Groothandel Openbaar bestuur Bouwnijverheid Vervoer en opslag Overige diensten ICT Financiële diensten Landbouw Aantal banen, 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, september

7 Meer banen, minder WW in Rivierenland Eind september telde Rivierenland lopende WW-uitkeringen. Dat zijn er per saldo 90 minder dan eind augustus, wat een daling betekent van 1,8%. Vergeleken met een geleden is het aantal WW-uitkeringen in Rivierenland 1,5% lager. Landelijk is het aantal WW-uitkeringen eind september 2016 juist 1,9% hoger dan een geleden. Vergeleken met een geleden is de ontwikkeling van het aantal WW-uitkeringen in Rivierenland dus gunstiger dan het landelijk gemiddelde. De groeiende werkgelegenheid laat de WW ook volgend verder dalen. WW daalt het sterkst in bouw en zorg & welzijn De WW daalde in september in uiteenlopende sectoren zoals bouw (-8,3%), zorg & welzijn (- 3,7%), industrie (-2,8%), vervoer & opslag (-2,7%) en uitzendbedrijven (-2,0%). In de overige sectoren zijn de verschillen in de stand van het aantal WW-uiterkeringen eind augustus en eind september zeer gering. Werkgelegenheid groeit vooral in overige zakelijke diensten, waaronder uitzendbedrijven Op 12 oktober presenteerde UWV voor alle 35 arbeidsmarktregio s Regio in Beeld. In de editie van Rivierenland staat dat de werkgelegenheid in de regio in 2017 met 1,1% groeit tot banen. In de overige zakelijke diensten groeit het aantal banen het sterkst, zowel in absolute aantallen (+700) als procentueel (+4%) tot Dat betreft grotendeels uitzendbanen die tot deze sector worden gerekend, ongeacht de sector waarin de uitzendkrachten werkzaam zijn. De sector overige zakelijke diensten blijft daardoor verreweg de grootste sector van de regio. De werkgelegenheid groeit sterker dan de beroepsbevolking (dat zijn alle mensen die werken of die niet werken maar wel kunnen en willen werken). Daardoor kan de werkloosheid verder dalen. Het aantal WW-uitkeringen daalt met bijna 10% tot eind Ov. zakelijke diensten Detailhandel Zorg en welzijn Industrie Groothandel Spec. zakelijke diensten Vervoer en opslag Bouwnijverheid Onderwijs Landbouw Openbaar bestuur Horeca Overige diensten ICT Financiële diensten Aantal banen, 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, september

8 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Noot voor de redactie, niet voor publicatie: In deze nieuwsflits wordt gebruik gemaakt van cijfers over de werkloosheidsuitkeringen (WW) van UWV. Dit is in lijn met het gezamenlijke landelijke persbericht van CBS en UWV. De nieuwsflits komt ook beschikbaar op: Het aantal WW-uitkeringen heeft betrekking op ontslagwerkloosheid. De WW-cijfers geven derhalve een goed beeld van de dynamiek op de arbeidsmarkt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Sandy Copier, communicatieadviseur UWV district Gelderland Midden en Zuid, telefoon: Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, september

9 Bijlage I Tabellen Gelderland Arbeidsmarktregio s e WWpercentage Leeftijd sep 2016 aug 2016 in % sep 2015 in % sep 2016 < 27 jr jr Nederland ,6% ,9% 4,8% Gelderland ,0% ,3% 4,8% Arbeidsmarktregio Achterhoek ,8% ,0% 4,7% FoodValley ,0% ,9% 3,8% Midden-Gelderland ,4% ,8% 5,5% Rijk van Nijmegen ,9% ,7% 4,9% Rivierenland ,8% ,5% 4,2% Stedendriehoek en Noordwest Veluwe ,0% ,2% 5,1% Sectoren e Duur uitkering sep 2016 aug 2016 in % sep 2015 in % 0-6 mnd 6-12 mnd >= 1 jr Nederland ,6% ,9% Gelderland ,0% ,3% Sector Gelderland ,0% ,3% Landbouw en visserij ,2% 488-1,6% Industrie, nutsbedrijven en delfstoffen ,1% ,0% Grafische industrie ,5% ,2% Metaal- en technische bedrijven ,3% ,9% Metaalindustrie ,8% ,3% Energie, water en afvalvoorziening ,1% ,4% Bouwnijverheid ,1% ,0% Bouwbedrijf ,6% ,8% Handel ,3% ,3% Detailhandel ,9% ,7% Grootwinkelbedrijf ,7% ,9% Groothandel ,3% ,3% Horeca ,5% ,5% Vervoer en opslag ,3% ,4% Financiele en zakelijke diensten ,1% ,2% Banken ,6% ,3% Reiniging ,9% 893-7,7% Uitzendbedrijven ,8% ,9% Werk en (re-)intergratie ,3% ,4% Zakelijke dienstverlening ,2% ,6% Openbaar bestuur ,2% 621-2,9% Onderwijs ,5% ,2% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur ,2% ,0% Culturele instellingen ,0% 529-9,3% Gezondheidszorg en welzijn ,1% ,5% Onbekende sector Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, september

10 Achterhoek e WWpercentage Leeftijd sep 2016 aug 2016 in % sep 2015 in % sep 2016 < 27 jr jr Nederland ,6% ,9% 4,8% Gelderland ,0% ,3% 4,8% Arbeidsmarktregio Achterhoek ,8% ,0% 4,7% Aalten ,8% 556-4,7% 3,8% Berkelland ,4% ,6% 4,7% Bronckhorst ,8% 880-2,6% 4,6% Doetinchem ,7% ,3% 5,4% Montferland ,0% 902 3,8% 5,1% Oost Gelre ,0% 723-7,5% 4,2% Oude IJsselstreek ,3% ,4% 4,8% Winterswijk ,6% 733-5,2% 4,6% Sectoren e Duur uitkering sep 2016 aug 2016 in % sep 2015 in % 0-6 mnd 6-12 mnd 1 jr Nederland ,6% ,9% Gelderland ,0% ,3% Sector Achterhoek ,8% ,0% Landbouw en visserij ,0% 66-18,2% <10 Industrie, nutsbedrijven en delfstoffen ,9% ,2% Grafische industrie ,2% 65 4,6% Metaal- en technische bedrijven ,8% 487-9,9% Metaalindustrie ,2% ,7% Bouwnijverheid ,6% ,7% Bouwbedrijf ,3% ,2% Handel ,6% ,1% Detailhandel ,2% 547-6,4% Grootwinkelbedrijf ,0% ,0% Groothandel ,0% 446 1,3% Horeca ,6% ,4% Vervoer en opslag ,5% 447-6,7% Financiele en zakelijke diensten ,4% ,8% Banken ,0% 162 4,9% Reiniging ,4% 87 1,1% Uitzendbedrijven ,4% 735-5,0% Werk en (re-)integratie ,6% 25 8,0% 12 <10 10 Zakelijke dienstverlening ,5% 770 4,9% Openbaar bestuur ,0% 77-10,4% Onderwijs ,0% 272 4,4% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur ,6% ,1% Culturele instellingen ,0% 66-24,2% 19 <10 23 Gezondheidszorg en welzijn ,8% ,2% Onbekende sector <10 10 <10 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, september

11 Food Valley e WWpercentage Leeftijd sep 2016 aug 2016 in % sep 2015 in % sep 2016 < 27 jr jr Nederland ,6% ,9% 4,8% Gelderland ,0% ,3% 4,8% Arbeidsmarktregio FoodValley ,0% ,9% 3,8% Barneveld ,7% 868-9,6% 2,8% Ede ,3% ,1% 3,7% Renkum ,0% 677 6,1% 4,9% Scherpenzeel ,9% 183-9,3% 3,3% Wageningen ,0% 761 2,1% 3,8% Renswoude ,3% 88-19,3% 2,6% < Rhenen ,1% 347 3,7% 3,7% Veenendaal ,8% ,6% 4,3% Sectoren e Duur uitkering sep 2016 aug 2016 in % sep 2015 in % 0-6 mnd 6-12 mnd 1 jr Nederland ,6% ,9% Gelderland ,0% ,3% Sector FoodValley ,0% ,9% Landbouw en visserij ,0% 47 8,5% Industrie, nutsbedrijven en delfstoffen ,7% 842 0,4% Grafische industrie ,1% 52-7,7% 17 <10 22 Metaal- en technische bedrijven ,2% 329-7,0% Metaalindustrie ,7% ,6% Bouwnijverheid ,2% ,6% Bouwbedrijf ,7% ,1% Handel ,2% ,2% Detailhandel ,2% ,5% Grootwinkelbedrijf ,9% ,2% Groothandel ,0% ,4% Horeca ,4% ,3% Vervoer en opslag ,0% 364-8,0% Financiele en zakelijke diensten ,3% ,7% Banken ,9% 174-4,6% Reiniging ,7% 144-3,5% Uitzendbedrijven ,3% 455-3,1% Werk en (re-)integratie ,0% 20 10,0% <10 <10 10 Zakelijke dienstverlening ,9% ,9% Openbaar bestuur ,9% 80 2,5% Onderwijs ,0% 389-3,1% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur ,2% ,4% Culturele instellingen ,0% 57-36,8% 21 <10 11 Gezondheidszorg en welzijn ,2% ,2% Onbekende sector <10 <10 <10 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, september

12 Midden-Gelderland e WWpercentage Leeftijd sep 2016 aug 2016 in % sep 2015 in % sep 2016 < 27 jr jr Nederland ,6% ,9% 4,8% Gelderland ,0% ,3% 4,8% Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland ,4% ,8% 5,5% Arnhem ,3% ,7% 5,6% Doesburg ,3% 349-5,7% 5,8% Duiven ,4% 814-2,1% 5,7% Lingewaard ,7% ,1% 5,1% Overbetuwe ,4% ,0% 4,6% Rheden ,1% ,1% 5,2% Rijnwaarden ,7% 336-7,1% 5,4% Rozendaal ,0% 29-37,9% 2,6% <10 <10 14 Westervoort ,6% 572-3,0% 6,7% Zevenaar ,1% ,1% 6,3% Sectoren e Duur uitkering sep 2016 aug 2016 in % sep 2015 in % 0-6 mnd 6-12 mnd 1 jr Nederland ,6% ,9% Gelderland ,0% ,3% Sector Midden-Gelderland ,4% ,8% Landbouw en visserij ,0% 89 18,0% Industrie, nutsbedrijven en delfstoffen ,6% ,6% Grafische industrie ,7% 77-19,5% Metaal- en technische bedrijven ,2% ,8% Metaalindustrie ,6% ,1% Bouwnijverheid ,6% 294-9,2% Bouwbedrijf ,0% ,7% Handel ,2% ,7% Detailhandel ,6% ,6% Grootwinkelbedrijf ,7% ,7% Groothandel ,0% 746-5,8% Horeca ,3% 366 3,8% Vervoer en opslag ,0% 699-0,7% Financiele en zakelijke diensten ,7% ,3% Banken ,8% 383-7,8% Reiniging ,6% 223-4,5% Uitzendbedrijven ,0% 907-9,2% Werk en (re-)integratie ,6% <10 - <10 <10 10 Zakelijke dienstverlening ,6% ,6% Openbaar bestuur ,2% 164-6,1% Onderwijs ,6% 474 2,1% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur ,0% ,5% Culturele instellingen ,1% 127-3,1% Gezondheidszorg en welzijn ,7% ,5% Onbekende sector <10 <10 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, september

13 Rijk van Nijmegen e WWpercentage Leeftijd sep 2016 aug 2016 in % sep 2015 in % sep 2016 < 27 jr jr Nederland ,6% ,9% 4,8% Gelderland ,0% ,3% 4,8% Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen ,9% ,7% 4,9% Berg en Dal ,5% 971-0,7% 5,5% Beuningen ,0% 754-0,9% 5,3% Druten ,5% ,3% 4,6% Heumen ,4% 377-1,1% 4,3% Nijmegen ,4% ,0% 4,8% Wijchen ,6% ,8% 5,3% Mook en Middelaar ,0% 197-2,0% 4,8% < Sectoren e Duur uitkering sep 2016 aug 2016 in % sep 2015 in % 0-6 mnd 6-12 mnd 1 jr Nederland ,6% ,9% Gelderland ,0% ,3% Sector Rijk van Nijmegen ,9% ,7% Landbouw en visserij ,7% 48-39,6% <10 <10 12 Industrie, nutsbedrijven en delfstoffen ,4% ,4% Grafische industrie ,3% 41-41,5% <10 <10 11 Metaal- en technische bedrijven ,1% 353-2,5% Metaalindustrie ,0% 91-3,3% Bouwnijverheid ,7% ,6% Bouwbedrijf ,6% ,8% Handel ,4% ,6% Detailhandel ,0% 452-6,4% Grootwinkelbedrijf ,8% ,3% Groothandel ,3% 463-8,6% Horeca ,6% ,9% Vervoer en opslag ,6% 381-4,2% Financiele en zakelijke diensten ,0% ,7% Banken ,8% ,1% Reiniging ,0% ,3% Uitzendbedrijven ,4% 702 8,8% Werk en (re-)integratie ,4% 29-62,1% <10 <10 <10 Zakelijke dienstverlening ,3% 999 1,2% Openbaar bestuur ,5% 113-1,8% Onderwijs ,0% 679-0,4% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur ,1% ,4% Culturele instellingen ,7% 130-9,2% Gezondheidszorg en welzijn ,2% ,1% Onbekende sector <10 <10 <10 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, september

14 Rivierenland e WWpercentage Leeftijd sep 2016 aug 2016 in % sep 2015 in % sep 2016 < 27 jr jr Nederland ,6% ,9% 4,8% Gelderland ,0% ,3% 4,8% Arbeidsmarktregio Rivierenland ,8% ,5% 4,2% Buren ,3% 553 0,4% 3,9% Culemborg ,0% 730 1,1% 5,1% Geldermalsen ,2% 510-3,7% 3,5% Maasdriel ,5% 544-0,7% 4,1% Neder-Betuwe ,6% 409-9,0% 3,1% Neerijnen ,9% ,5% 3,9% Tiel ,5% ,4% 5,0% West Maas en Waal ,4% 474-3,0% 4,6% Zaltbommel ,9% 572-3,7% 3,9% Sectoren e Duur uitkering sep 2016 aug 2016 in % sep 2015 in % 0-6 mnd 6-12 mnd 1 jr Nederland ,6% ,9% Gelderland ,0% ,3% Sector Rivierenland ,8% ,5% Landbouw en visserij ,8% ,3% Industrie, nutsbedrijven en delfstoffen ,8% 804-4,4% Grafische industrie ,7% 53-32,1% 12 <10 16 Metaal- en technische bedrijven ,4% 271 5,5% Metaalindustrie ,0% 60 8,3% Bouwnijverheid ,3% 251-3,2% Bouwbedrijf ,6% ,2% Handel ,0% 947-1,5% Detailhandel ,4% ,8% Grootwinkelbedrijf ,1% ,0% Groothandel ,7% 439 1,4% Horeca ,8% 116 7,8% Vervoer en opslag ,7% 374-4,3% Financiele en zakelijke diensten ,6% ,2% Banken ,4% ,3% Reiniging ,6% 66 19,7% Uitzendbedrijven ,0% 371-7,8% Werk en (re-)integratie ,0% 13-15,4% <10 <10 <10 Zakelijke dienstverlening ,3% 707 0,8% Openbaar bestuur ,5% 38 21,1% 24 <10 15 Onderwijs ,1% 203-2,5% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur ,9% 876-4,2% Culturele instellingen ,5% 38-2,6% 15 <10 15 Gezondheidszorg en welzijn ,7% 838-4,3% Onbekende sector <10 <10 <10 <10 <10 <10 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, september

15 Stedendriehoek en Noordwest Veluwe e WWpercentage Leeftijd sep 2016 aug 2016 in % sep 2015 in % sep 2016 < 27 jr jr Nederland ,6% ,9% 4,8% Gelderland ,0% ,3% 4,8% Arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe ,0% ,2% 5,1% Deventer ,6% ,1% 5,7% Olst-Wijhe ,9% 424 0,5% 4,5% Zeewolde ,2% 593-3,7% 4,6% Apeldoorn ,3% ,7% 5,4% Brummen ,4% 506-1,8% 4,6% Elburg ,0% 466 8,4% 4,3% Epe ,5% 787-1,3% 4,8% Ermelo ,2% 544 7,9% 4,4% Harderwijk ,7% ,5% 5,0% Lochem ,5% 871 0,3% 5,3% Nunspeet ,4% 489 3,3% 3,7% Putten ,9% 484-5,2% 3,6% Voorst ,2% 578-2,1% 4,6% Zutphen ,3% ,1% 6,3% Sectoren e Duur uitkering sep 2016 aug 2016 in % sep 2015 in % 0-6 mnd 6-12 mnd 1 jr Nederland ,6% ,9% Gelderland ,0% ,3% Sector Stedendriehoek en Noordwest Veluwe ,0% ,2% Landbouw en visserij ,3% ,6% Industrie, nutsbedrijven en delfstoffen ,2% ,0% Grafische industrie ,7% ,0% Metaal- en technische bedrijven ,2% 728-2,7% Metaalindustrie ,1% 243 9,1% Bouwnijverheid ,4% ,4% Bouwbedrijf ,6% ,4% Handel ,8% ,4% Detailhandel ,2% 980-6,0% Grootwinkelbedrijf ,8% ,9% Groothandel ,8% ,1% Horeca ,8% 576 4,3% Vervoer en opslag ,4% 962-9,3% Financiele en zakelijke diensten ,6% ,4% Banken ,4% 265 2,6% Reiniging ,7% ,2% Uitzendbedrijven ,6% ,5% Werk en (re-)integratie ,0% 69-30,4% Zakelijke dienstverlening ,1% ,2% Openbaar bestuur ,5% 201-4,5% Onderwijs ,8% 671-0,1% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur ,8% ,0% Culturele instellingen ,1% 156 1,3% Gezondheidszorg en welzijn ,7% ,2% Onbekende sector <10 <10 <10 <10 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, september

16 Toelichting WW-uitkeringen UWV geeft op basis van de Werkloosheidswet (WW) een uitkering aan werknemers die buiten hun schuld hun baan zijn kwijtgeraakt. Het aantal WW-uitkeringen heeft betrekking op ontslagwerkloosheid. Het aantal WW-uitkeringen is exclusief werkloosheid als gevolg van betalingsonmacht bij faillissementen, werktijdverkorting en onwerkbaar weer. De belangrijkste redenen om een WW-uitkering te beëindigen zijn werkhervatting en het bereiken van de maximale uitkeringsduur. Bij de WW wordt onderscheid gemaakt tussen 4-weekse en 5-weekse verslagperioden. In 2016 zijn maart, juni, september en december 5 weekse verslagperioden. In 2015 waren dat januari, april, juli, oktober en december. WW-percentage Het WW-percentage is het volume WW uitgedrukt als % van de beroepsbevolking. Deze WW-cijfers hebben betrekking op het aantal WW-uitkeringen, niet op het aantal personen. Het WW-percentage dient niet te worden verward met het werkloosheidspercentage (CBS). Wet Werk en Zekerheid Met de Wet werk en zekerheid (WWZ) is er sinds juli 2015 een nieuwe WWsystematiek op basis van inkomstenverrekening. Deze systematiek heeft een structureel verhogend effect op het aantal lopende WW-uitkeringen. Dit komt enerzijds doordat mensen die tegen lager loon gaan werken een aanvulling uit de WW behouden en anderzijds doordat het recht op uitkering pas wordt beëindigd wanneer vaststaat dat er volgens de wet voldoende inkomsten zijn. Zie eventueel ook de kamerbrief WWZ en statistische informatie WW : Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, september

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, mei 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, mei 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, mei 2017 WW daalt in Gelderland sterker dan landelijk In mei is het aantal WW uitkeringen in Gelderland met 2.040 verder afgenomen tot 44.486. Dat is 4,4% minder dan

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, juni 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, juni 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, juni 2017 WW-uitkeringen laagopgeleiden in Gelderland ruim kwart lager dan geleden Het aantal lopende WW-uitkeringen in Gelderland daalt in juni verder. Ook laagopgeleiden

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, maart 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, maart 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, maart 2017 In Gelderland daalt WW vooral in de bouw In maart is het aantal WW uitkeringen in Gelderland met 285 afgenomen tot 48.253. De WW daalde daarmee over de afgelopen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, augustus 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, augustus 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, augustus 2016 Minder WW-uitkeringen, meer spanning op de Gelderse arbeidsmarkt Eind augustus waren er in Gelderland opnieuw minder WW-uitkeringen. Minder dan eind juli

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, december 2016 WW Gelderland eind 2016 lager dan verwacht In 2016 hoefden minder mensen een beroep te doen op de WW. De provincie Gelderland telt eind 2016 nog 48.287

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, april 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, april 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, april 2016 Meer kansen op Gelderse arbeidsmarkt In april is het aantal WW-uitkeringen in Gelderland met 2,7 procent gedaald tot 55.016. Dat zijn er 1.543 minder dan

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, november 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, november 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, november 2015 Daling WW hapert in Gelderland Minder WW-uitkeringen dan, maar wel meer dan e Eind november 2015 telde Gelderland 51.800 WW-uitkeringen. Dat zijn er 850

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, september 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, september 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, september 2016 Verdere banengroei bouw en detailhandel in Overijssel en Gelderland Noord Er werden minder WW-uitkeringen verstrekt in de september

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, januari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, januari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, januari 2017 Meer kansen voor Gelderse werkzoekenden Het aantal WW uitkeringen in Gelderland is in januari licht gestegen tot 49.164. Een stijging in het begin van

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2017 Afname WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord In augustus neemt het aantal WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juli 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juli 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, juli 2017 WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord dalen verder In juli daalt het aantal lopende WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Overijssel en Gelderland Noord In de eerste helft van 2016 kende UWV minder nieuwe WW-uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, februari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, februari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, februari 2017 Banenkrimp in zorg lijkt voorbij De WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord nemen af. De zorg draagt in grote mate bij aan

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, september 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, september 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, september 2017 Kansen op werk in Overijssel en Gelderland Noord Het aantal WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord daalt al en, ook weer

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, april 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, april 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, april 2015 Ruim 2.500 minder WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord in een tijd In april daalde het aantal WW-uitkeringen in alle regio

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, April 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, April 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, April 2017 Aantal WW-uitkeringen daalt over de volle breedte De daling van het aantal verstrekte WW-uitkeringen zet door in de Noord-Hollandse regio s. Ten

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2016 WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord dalen, kansen werkzoekenden nemen toe De arbeidsmarkt in Overijssel en Gelderland

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Midden-Holland, augustus 2017 Daling WW-uitkeringen in Midden-Holland minder sterk In augustus blijft het aantal lopende WW-uitkeringen in Midden-Holland nagenoeg gelijk. Van alle

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, juni 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, juni 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, juni 2016 Verdere daling WW in Noord-Hollandse regio s In juni is het aantal WW-uitkeringen in Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Zuid-Kennemerland

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, december 2016 2016: forse daling WW-uitkeringen In 2016 is het aantal WW-uitkeringen in de Noord-Hollandse regio s ten opzichte van het jaar ervoor fors afgenomen.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, September 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, September 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, September 2016 Aantal WW-uitkeringen daalt licht In de september 2016 is het aantal lopende WW-Uitkeringen gedaald. Landelijk waren er eind september 2.400 uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016 WW-uitkeringen Overijssel en Gelderland Noord nemen verder af In mei kende UWV net als in april minder nieuwe WW-uitkeringen toe in Overijssel

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, februari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, februari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, februari 2017 WW-uitkeringen in Flevoland gedaald Eind februari 2017 is het aantal WW-uitkeringen in de provincie Flevoland uitgekomen op 10.958. Dat betekent een daling

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Haaglanden en Zuid-Holland Centraal, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Haaglanden en Zuid-Holland Centraal, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Haaglanden en Zuid-Holland Centraal, augustus 2017 Daling WW-uitkeringen vlakt af In augustus blijft het aantal lopende WW-uitkeringen in Haaglanden en Zuid- Holland Centraal nagenoeg

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, mei 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, mei 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Zeeland, mei 2017 Aantal nieuwe WW-uitkeringen blijft dalen Het aantal nieuwe WW-aanvragen lag in de eerste vijf en van dit jaar in Zeeland 19% lager dan in dezelfde periode vorig

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, december 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, december 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, december 2015 Sterke stijging WW-uitkeringen Noord-Holland Noord Het aantal WW-uitkeringen lag in december hoger dan een eerder. Ook in voorgaande jaren nam

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, juli 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, juli 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, juli 2017 Verdere daling WW in Noord-Hollandse regio s In juli is het aantal lopende WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, december 2016 Daling nieuwe WW-uitkeringen in Utrechtse regio s In 2016 is het aantal nieuwe WW-uitkeringen in de regio s Amersfoort en Midden-Utrecht, evenals de landelijke

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, juli 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, juli 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Midden-Holland, juli 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in Midden-Holland UWV verstrekt in de eerste 7 en van 2016 in Midden-Holland ruim 2.600 WW-uitkeringen. Dat zijn er zo n

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, september 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, september 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, september 2016 Daling nieuwe WW in eerste 9 en 2016 De arbeidsmarkt trekt aan en dat heeft direct gevolgen voor het aantal nieuwe WWaanvragen. In de eerste

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Zeeland, december 2016 Daling WW-uitkeringen in Zeeland Het aantal lopende WW-uitkeringen in Zeeland is in december 2016 bijna 13% lager dan een jaar geleden. Eind december 2016

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, november 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, november 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, november 2015 Aantal WW-uitkeringen in Noord-Hollandse regio s neemt toe In de arbeidsmarktregio s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Zuid- Kennemerland

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, november 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, november 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Zeeland, november 2017 Minder WW ers dan vorig jaar november Het aantal lopende WW-uitkeringen lag in november 2017 in Zeeland 18% lager dan een jaar geleden. Ook landelijk is

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Holland Rijnland, augustus 2017 WW-uitkeringen in Holland Rijnland dalen minder sterk In augustus daalt het aantal lopende WW-uitkeringen in Holland Rijnland licht. In de regio

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond juni 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond juni 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond juni 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in Groot Rijnmond Het aantal nieuwe WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio s Drechtsteden, Gorinchem

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond, december 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in 2016 Het aantal nieuwe WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio s Rijnmond, Drechtsteden en Gorinchem

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, januari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, januari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, januari 2017 Tijdelijke stijging WW-uitkeringen in Flevoland Eind januari 2017 is het aantal WW-uitkeringen in de provincie Flevoland uitgekomen op 11.151. Dat betekent

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, juli 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, juli 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Holland Rijnland, juli 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in Holland Rijnland UWV verstrekt in de eerste 7 en van 2016 in Holland Rijnland ruim 7.400 WW-uitkeringen. Dat zijn zo

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Limburg, december 2016 Daling WW-uitkeringen in Limburg Het aantal lopende WW-uitkeringen in Limburg is in december 2016 ruim 10% lager dan een jaar geleden. Eind december 2016

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, Februari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, Februari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, Februari 2017 Daling WW zet door, ook in zorg In februari daalde het aantal WW-uitkeringen in de Noord-Hollandse arbeidsmarktregio s. Het aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, oktober 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, oktober 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, oktober 2016 Regionale WW-daling blijft achter bij landelijke trend In de arbeidsmarktregio s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Zuid- Kennemerland

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Haaglanden, november 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Haaglanden, november 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Haaglanden, november 2017 Groei webwinkels zorgt voor nieuwe banen In november stijgt het aantal lopende WW-uitkeringen in Haaglanden. De invloed van het seizoen speelt daarbij

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, juli 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, juli 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, juli 2016 Daling WW in bijna alle sectoren De ingezette WW-daling in Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Zuid- Kennemerland en IJmond zette in juli

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, september 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, september 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Zeeland, september 2017 Arbeidsmarkt ontwikkelt zich gunstig, maar niet iedereen profiteert hiervan al evenveel De economische groei zorgt ervoor dat ook de arbeidsmarkt zich positief

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, Maart 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, Maart 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, Maart 2016 Nederland Almere Dronten Lelystad Noordoostpolder Urk Zeewolde Minder nieuwe WW-uitkeringen in Flevoland UWV verstrekte in de provincie Flevoland het eerste

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond, augustus 2017 WW daalt licht in augustus In de augustus 2017 is het aantal lopende WW-uitkeringen in de drie arbeidsmarktregio s van Groot

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, januari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, januari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, januari 2017 Meer kansen voor werkzoekenden in Overijssel en Gelderland Noord De arbeidsmarkt herstelt verder. Dit blijkt uit de afgenomen WW-uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, maart 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, maart 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, maart 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in eerste kwartaal In maart steeg het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord september 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord september 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord september 2014 Krimp WW Noord-Holland vooral in grotere gemeenten In september is het aantal WW-uitkeringen verder gedaald. In de arbeidsmarktregio s Noord-Holland

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, april 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, april 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, april 2017 WW daalt verder in regio s Amersfoort en Midden- Utrecht Eind april 2017 is het aantal lopende WW-uitkeringen in de regio Amersfoort en Midden- Utrecht uitgekomen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, Januari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, Januari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Holland Rijnland, Januari 2017 Kleine toename lopende WW-uitkeringen in Holland Rijnland In januari 2017 steeg het aantal lopende WW-uitkeringen in Holland Rijnland met 0,9%. Vooral

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, mei 2016 Daling WW-uitkeringen in Utrecht zet door Het aantal lopende WW-uitkeringen in de provincie Utrecht is in de mei 2016 gedaald. Er zijn nu ruim 29.000 lopende

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, november 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, november 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Holland Rijnland, november 2017 Groei webwinkels zorgt voor nieuwe banen Ook in november daalt het aantal lopende WW-uitkeringen in Holland Rijnland. Steeds meer mensen doen online

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Groningen, september 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Groningen, september 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Groningen, september 2017 Klantcontact biedt kansen voor WW ers In september neemt de WW in Groningen verder af. Door de aanhoudende economisch groei verliezen minder mensen hun

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gooi en Vechtstreek, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gooi en Vechtstreek, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gooi en Vechtstreek, mei 2016 Daling WW-uitkeringen in de regio Gooi en Vechtstreek zet door Het aantal lopende WW-uitkeringen is in mei 2016 in de regio Gooi en Vechtstreek gedaald.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, oktober 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, oktober 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Zeeland, oktober 2017 Verdere daling WW-uitkeringen Het aantal lopende WW-uitkeringen lag in oktober 2017 in Zeeland 19% lager dan een jaar geleden. Deze daling is iets sterker

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Regio Midden-Utrecht, oktober 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Regio Midden-Utrecht, oktober 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Regio Midden-Utrecht, oktober 2017 Moeilijk vervulbare vacatures in detailhandel In oktober 2017 daalde het aantal WW-uitkeringen verder in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, maart 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, maart 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Zeeland, maart 2016 Doorstroom van WW naar bijstand in grotere gemeenten hoger Het aantal mensen dat na afloop van de WW in de bijstand terecht komt groeide de afgelopen jaren.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, juli 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, juli 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Zeeland, juli 2017 Daling aantal lopende WW-uitkeringen Het aantal lopende WW-uitkeringen blijft zowel in Zeeland als op nationaal niveau dalen. In vergelijking met vorig jaar

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, april 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, april 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Limburg, april 2015 Daling WW grootst onder kortdurend werkzoekenden Afgelopen daalde het aantal WW-uitkeringen. Het herstel van de economie en arbeidsmarkt zet door. Het aantal

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Zeeland, augustus 2017 Daling aantal lopende WW-uitkeringen Het aantal lopende WW-uitkeringen blijft zowel in Zeeland als op landelijk niveau dalen. In vergelijking met vorig jaar

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Drenthe, augustus 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Drenthe, augustus 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Drenthe, augustus 2016 Daling WW Drenthe, meer knelpunten werkgevers In augustus nam de WW in Drenthe af tot 14.300 uitkeringen. De WW daalt hiermee nu een halfjaar op rij. Op

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord november 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord november 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord november 2014 WW in de regio s stijgt, grote verschillen tussen sectoren In de arbeidsmarktregio s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Zuid- Kennemerland

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, maart 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, maart 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Zeeland, maart 2017 Afname WW-uitkeringen in Zeeland Het aantal lopende WW-uitkeringen in Zeeland lag eind maart 2017 14% lager dan een jaar geleden. In vergelijking met februari

Nadere informatie

382,40 per inwoner 2/5 WMO 14.127.768,00 382,40 per inwoner 2/5 werk 14.127.768,00

382,40 per inwoner 2/5 WMO 14.127.768,00 382,40 per inwoner 2/5 werk 14.127.768,00 Gelderland Gemeente Aalten Inwoners 27.025 extra gelden 3D voor gemeenten 956,00 per inwoner 25.835.900,00 per jaar 191,20 per inwoner 1/5 jeugd 5.167.180,00 382,40 per inwoner 2/5 WMO 10.334.360,00 382,40

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, augustus 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, augustus 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Zeeland, augustus 2015 Arbeidsmarkt wordt krapper Het aantal ontstane vacatures is in het tweede kwartaal van 2015 verder toegenomen. De spanning op de arbeidsmarkt neemt toe in

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, oktober 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, oktober 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Limburg, oktober 2017 Verdere daling WW-uitkeringen Het aantal lopende WW-uitkeringen lag in oktober 2017 in Limburg 21% lager dan een jaar geleden. Deze daling is sterker dan

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, mei 2016 Aantal WW-uitkeringen gedaald In de arbeidsmarktregio s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Zuid- Kennemerland en IJmond is het aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Groningen, april 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Groningen, april 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Groningen, april 2017 Verdere afname WW in Groningen In april nam de WW in Groningen af tot 15.134 uitkeringen. Met de afname van de WW in april zet de dalende lijn in de WW-ontwikkeling

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Friesland, januari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Friesland, januari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Friesland, januari 2017 Meer kansen op de arbeidsmarkt in Friesland In januari 2017 ligt het aantal WW-uitkeringen in Friesland 12,5% lager dan het jaar daarvoor. De verbeterde

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Flevoland, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Flevoland, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, augustus 2017 Afvlakking daling WW-uitkeringen in Flevoland In augustus 2017 daalde het aantal WW-uitkeringen in Flevoland nauwlijks. De stijging van de uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Limburg, mei 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in Limburg In de eerste vijf en van 2016 zijn 15.100 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Limburg. Dat zijn er bijna 2.500 minder dan

Nadere informatie

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014. Gelderland

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014. Gelderland Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland - 1 - De uitvoering van de PWE 2014 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties: Gemeenten

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Zeeland, mei 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in Zeeland In de eerste vijf en van 2016 zijn 3.600 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Zeeland. Dat zijn er bijna 1.300 minder dan

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Friesland, april 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Friesland, april 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Friesland, april 2016 Daling WW en meer vacatures in Friesland In april nam de WW in Friesland af tot ruim 20.500 uitkeringen. In vrijwel alle sectoren van de Friese economie daalde

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, oktober 2015 Toename WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is afgelopen gestegen. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal WW-uitkeringen eveneens toegenomen.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, oktober 2014 Lichte daling WW-uitkeringen In oktober daalt het aantal WW-uitkeringen opnieuw. Het aantal WW-uitkeringen is nog wel hoger dan een jaar geleden. In

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Regio Midden-Utrecht, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Regio Midden-Utrecht, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Regio Midden-Utrecht, augustus 2017 Afvlakking daling WW-uitkeringen in Midden-Utrecht In augustus 2017 bleef het aantal WW-uitkeringen in Midden-Utrecht nagenoeg gelijk De daling

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, december 2016 Daling WW-uitkeringen in Noord-Brabant Het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant laat in december 2016 een dalende lijn zien, zowel ten opzichte van

Nadere informatie

Opmerking bij driejaarsgemiddelden Continu Vakantie Onderzoek (CVO)

Opmerking bij driejaarsgemiddelden Continu Vakantie Onderzoek (CVO) Opmerking bij driejaarsgemiddelden Continu Vakantie Onderzoek (CVO) Bij de interpretatie van de uitkomsten van het CVO moet men er rekening mee houden dat een steekproef geen exacte uitkomsten oplevert,

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, september 2014 Daling WW-uitkeringen In september daalt het aantal WW-uitkeringen opnieuw. Het aantal WWuitkeringen is nog wel hoger dan een jaar geleden. Het aandeel

Nadere informatie

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2015 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2015 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2015 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland - 1 - De uitvoering van de PWE 2015 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties: Gemeenten

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, augustus 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, augustus 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, augustus 2015 Verdere daling WW na stijging in juli In augustus daalde het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio s Noord- Holland Noord, Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2016 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2016 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2016 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland - 1 - De uitvoering van de PWE 2016 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties: Gemeenten

Nadere informatie

Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s

Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Jorike Smeitnk Wilmie van der Kuil November 2009 Rapport 08-0734c l JorSm-av l 01 Inhoud Leeswijzer... 5 1. Algemeen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, november 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, november 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, november 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In de periode januari tot en met november 2016 zijn 66.500 nieuwe WWuitkeringen verstrekt in Noord-Brabant.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, september 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In de eerste drie kwartalen van 2016 zijn er 56.900 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Noord-Brabant. Dat

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juni 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juni 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, juni 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In het eerste halfjaar van 2016 zijn 39.400 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Noord-Brabant. Dat zijn er 7.200

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, december 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, december 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, december 2015 Toename WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is in december toegenomen ten opzichte van vorige. Deze toename is vrijwel ieder jaar in december

Nadere informatie

Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst?

Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst? Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst? Gemeenteraad/fractievoorzitters Maatschappelijke organisaties Bedrijfsleven Inwoners 1. Karaktereigenschappen van

Nadere informatie

Gelderse Aanval op de Uitval. Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s

Gelderse Aanval op de Uitval. Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Jorike Smeitnk Wilmie van der Kuil Augustus 2010 Rapport 08-0733d l JorSm-AnjPu Leeswijzer In het hoofdstuk algemeen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juli 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juli 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, juli 2015 Stijging WW-uitkeringen In juli stijgt het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant. Een groot deel van deze stijging is toe te schrijven aan de sector onderwijs.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in augustus licht gestegen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in augustus licht gestegen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-054 20 september 9.30 uur Werkloosheid in augustus licht gestegen Ruim een jaar stijgende lijn werkloosheid Vooral meer jongeren werkloos dan een jaar

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, mei 2017 Aantal nieuwe WW-uitkeringen blijft dalen Het aantal nieuwe WW-aanvragen lag in de eerste vijf en van dit jaar in Noord- Brabant 20% lager dan in dezelfde

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Oktober 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid daalt

Persbericht. Werkloosheid daalt Persbericht PB14-041 19 juni 09.30 uur Werkloosheid daalt - Werkloosheid is in mei gedaald - Beroepsbevolking krimpt minder snel - Aantal WW-uitkeringen in mei opnieuw afgenomen - Toename WW-uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juni 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juni 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, juni 2015 Daling WW-uitkeringen In juni daalt het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant. Afgelopen jaar is het aantal WW-uitkeringen verstrekt aan vrouwen toegenomen;

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Rapportage WW 50plus. December 2016

Rapportage WW 50plus. December 2016 Rapportage WW 50plus December 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting WW/NWW/WBB 12 Colofon 13 Rapportage WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen 1 50-plus 2016 2015 dec 2015/2016

Nadere informatie