Pendel in de provincie Utrecht 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pendel in de provincie Utrecht 2006"

Transcriptie

1 Pendel in de provincie Utrecht 2006 Augustus 2007 Afdeling Economie, Cultuur en Vrije Tijd Pendel in de Provincie Utrecht 1

2 Colofon Dit rapport is een uitgave van: Provincie Utrecht Afdeling Economie, Cultuur en Vrije Tijd Pythagoraslaan 101 Postbus TH Utrecht Auteurs: mw drs E. Meijer en drs M. Bergmeijer Het kan telefonisch besteld worden bij: mw M. Karssen, tel maandag t/m vrijdag 7.30 uur uur Voor informatie over de inhoud: M. Bergmeijer Tel Pendel in de Provincie Utrecht 2

3 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 4 2. WOON-WERKVERKEER PROVINCIE UTRECHT Woon-werkrelatie Herkomst van de werkenden 6 3. WOON-WERKVERKEER PER STREEKPLANDEELGEBIED Stadsgewest Utrecht Gewest Eemland West Utrecht Zuidoost Utrecht VERGELIJKING MET PENDELGEGEVENS CBS VERVOERWIJZE Inleiding Respons en methode Resultaten Vervoerwijze naar bedrijfstak Vervoerwijze binnen bedrijfstakken 18 Bijlage 1 - Pendel per gemeente 2006 (PAR) 22 Bijlage 2 - In- en uitgaande pendel en pendelsaldo grootste werkgemeenten 23 Bijlage 3 - In- en uitgaande pendel en pendelsaldo overige gemeenten 24 Bijlage 4 - Pendelmatrix CBS 2004 provincies 25 Bijlage 5 - Tabellen vervoerwijze per bedrijfstak en grootteklasse 26 Bijlage 6 - Relatief aandeel vervoerwijze per gemeente 28 Bijlage 7 - Kaart vervoerwijzen per gemeente 29 Pendel in de Provincie Utrecht 3

4 1. Inleiding Jaarlijks houdt de provincie Utrecht 1, een werkgelegenheidsenquête onder instellingen en bedrijven die in de provincie zijn gevestigd. De gegevens uit de enquête worden opgenomen in het Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR), een onderdeel van de Monitor Ruimtelijke Economie. Eens in de vijf jaar wordt in deze enquête gevraagd naar de woonplaatsen van medewerkers. Eerder gebeurde dit in 1991, 1996 en In 2006 is ook gevraagd naar het gebruikte vervoermiddel. Op deze manier komen de stromen van het woon-werkverkeer, ofwel de pendel en de vervoerwijze in beeld. Pendel- en vervoerwijzegegevens kunnen worden ingezet voor verkeer- en vervoersbeleid, ruimtelijke ordeningsbeleid en economisch beleid. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om concentratie (of juist spreiding) van werklocaties, de bereikbaarheid van locaties en mobiliteitsvraagstukken. Onderliggende rapportage doet verslag van de pendel en vervoerwijze naar en binnen de provincie Utrecht. Van de verkeersstromen naar búiten (uitgaande pendel) zijn geen detailgegevens beschikbaar omdat in het PAR-onderzoek alleen de Utrechtse bedrijven en instellingen benaderd zijn. Wel is een vergelijking opgenomen met pendelgegevens van het CBS uit 2004 alsmede een matrix van in- en uitgaande pendel per provincie. In het PAR wordt onderscheid gemaakt tussen banen van 12 uur per week en meer, en banen van minder dan 12 uur per week. De in dit rapport beschreven resultaten hebben betrekking op álle banen. In 2001 en daarvoor zijn alleen pendelgegevens bekend van banen van 12 uur per week of meer. Meer informatie over de werkgelegenheid in de provincie Utrecht is te vinden in de publicatie Uitkomsten Werkgelegenheidsonderzoek 2006 en op de website rubriek Verkeer en Economie. 1 In opdracht van de afdeling Economie, Cultuur en Vrije Tijd en in samenwerking met afdeling Mobiliteit van de provincie Utrecht. Verder in samenwerking met gemeenten Utrecht en Amersfoort, Gewest Eemland, Stadsregio Utrecht en Rijkswaterstaat. Pendel in de Provincie Utrecht 4

5 2. Woon-werkverkeer provincie Utrecht 2.1. Woon-werkrelatie In 2006 werken er personen in de provincie Utrecht. Van hen werkt ruim 86% 12 uur per week of meer. In 2001 werkten er mensen in de provincie. De gemeenten met de meeste arbeidsplaatsen staan hieronder genoemd. Ook is er een top 6 gemaakt van het aantal werkzame personen per gemeente. Het gaat hier alleen om personen die werken in de provincie Utrecht (tabel 1 en 2). Tabel 1. Top 6 werkgemeenten 1. Utrecht ( ) 2. Amersfoort (75.688) 3. Nieuwegein (45.672) 4. Zeist (34.171) 5. Veenendaal (28.287) 6. Woerden (26.732) Tabel 2. Top 6 woongemeenten 1. Utrecht ( ) 2. Amersfoort (54.139) 3. Nieuwegein (29.060) 4. Zeist (21.862) 5. Veenendaal (21.444) 6. Houten (20.298) Utrecht, Amersfoort en Nieuwegein voeren de lijst aan, zowel wat werkfunctie als wat woonfunctie betreft. Daarna volgen Zeist en Veenendaal. Woerden staat op de 6 e plek als werkgemeente, Houten bezet deze positie bij de woongemeenten. Dit betekent dat in Woerden de werkfunctie sterker is en in Houten de woonfunctie. De relatie tussen werk- en woonfunctie wordt in grafiek 1 voor alle gemeenten in beeld gebracht. Hij toont de verhouding tussen het aantal personen dat in een gemeente woont en het aantal personen dat in een gemeente werkt. Is deze verhouding groter dan 1, dan is de werkfunctie sterker dan de woonfunctie, is deze kleiner dan 1 dan overheerst de woonfunctie. In de gemeenten Utrecht, Nieuwegein, Baarn, Zeist en Renswoude overheerst de werkfunctie duidelijk de woonfunctie. Wijk bij Duurstede en IJsselstein hebben juist een sterke woonfunctie. Pendel in de Provincie Utrecht 5

6 Grafiek 1. Woon-werkfunctie gemeenten ,00 ABCOUDE UTRECHTSE HEUVELRUG AMERSFOORT DE RONDE VENEN BAARN WOERDEN VIANEN OUDEWATER 1,50 1,00 DE BILT BREUKELEN BUNNIK NIEUWEGEIN ZEIST IJSSELSTEIN 0,50 0,00 BUNSCHOTEN EEM NES HOUTEN WIJK BIJ DUURSTEDE WOUDENBERG LEUSDEN LOENEN VEENENDAAL UTRECHT SOEST RHENEN LOPIK MAARSSEN M ONTFOORT RENSWOUDE In de bijlagen 2 en 3 zijn grafieken opgenomen waarin het saldo van in- en uitgaande pendel is weergegeven 2. Ook hieruit blijkt duidelijk het verschil tussen gemeenten met een werk- en gemeenten met een woonfunctie Herkomst van de werkenden Kijken we naar de herkomst van de in de provincie Utrecht werkende mensen, dan blijkt dat 43% van hen uit dezelfde gemeente te komen als waar men werkt, 31% woont elders in de provincie en 26% komt uit andere provincies. Sinds 1996 hebben zich geen grote veranderingen voorgedaan in de gebondenheid aan de eigen gemeente (grafiek 2 en bijlage 1). 2 Uitgaande pendel bevat alleen werkenden in de provincie Utrecht. Pendel in de Provincie Utrecht 6

7 Grafiek 2. Herkomst werkenden in provincie Utrecht eigen gemeente elders prov. Utrecht elders Nederland % 20% 40% 60% 80% 100% Tussen gemeenten verschilt de mate van lokale gebondenheid aanzienlijk. Zo komt 65% of meer van de werkenden in de gemeenten De Ronde Venen, Oudewater, Bunschoten en Wijk bij Duurstede uit de eigen gemeente, terwijl voor Renswoude, Nieuwegein en Bunnik geldt dat niet meer dan eenderde uit de eigen gemeente komt (kaart 1). Kaart 1. Aandeel werkenden wonend in eigen gemeente Anderzijds kunnen we ook kijken in welke mate de bevolking van een gemeente in de eigen gemeente werkt. Dit is gemiddeld 59%. In de gemeenten Ronde Venen, Veenendaal, Utrecht, Abcoude, Bunschoten en Woerden werkt meer dan 70% van de mensen in de eigen gemeente. Minder dan 40% van de mensen in Wijk bij Duurstede, IJsselstein, Maarssen, Bunnik en Houten werkt in die gemeente. De mensen die zich binnen de provincie verplaatsen, gaan vooral naar de grote steden (Amersfoort en Utrecht) en naar aanliggende gemeenten (zie ook bijlage 3). Werkenden die van buiten de provincie komen, komen vooral uit de provincies Gelderland (bijna mensen), Noord-Holland (ruim ) en Zuid-Holland (36.000). In 2001 waren deze provincies ook de grootste leveranciers van arbeidskrachten. Er zijn geen grote verschillen tussen beide jaren gemeten (tabel 3). Pendel in de Provincie Utrecht 7

8 Tabel 3. Pendel van andere provincies naar provincie Utrecht Herkomstprovincie Aantal in 2006 % in 2006 % in 2001 Gelderland Noord-Holland Zuid-Holland Noord-Brabant Flevoland Overijssel Limburg Friesland Drenthe Groningen Zeeland Onbekend/overig Ned./buitenland Totaal De meeste mensen die elke dag de provinciegrens overgaan om te werken, komen uit Amsterdam. Daarna volgen Ede, Hilversum en Nijkerk. Veel verschil met 5 jaar geleden is er niet, wel is het belang van Nijkerk toegenomen. In 2001 bezette Nijkerk de 8 e plaats, nu de 4 e (tabel 4). Tabel 4. Top 10 herkomstgemeenten buiten de provincie 1. Amsterdam Ede Hilversum Nijkerk Rotterdam Almere Culemborg Den Haag Arnhem Barneveld Pendel in de Provincie Utrecht 8

9 3. Woon-werkverkeer per streekplandeelgebied Als we naar de 4 streekplandeelgebieden in de provincie kijken, blijkt dat (ruim) 60% van de werknemers uit hetzelfde streekplangebied komt. Er zijn enkele (kleine) verschillen ten opzichte van 2001 gemeten: de eigen gebondenheid van West Utrecht is iets groter, die van Gewest Eemland en Zuidoost Utrecht is iets kleiner geworden (tabel 5). Tabel 5. Herkomst naar streekplandeelgebied, 2006 (2001) in procenten Stadsgewest Utrecht Eemland West Utrecht Zuidoost Utrecht Eigen deelgebied 60 (60) 60 (62) 63 (60) 61 (63) Rest provincie Utrecht 12 (14) 10 (11) 13 (14) 10 (11) Rest van Nederland 28 (26) 30 (27) 24 (26) 29 (26) Totaal Stadsgewest Utrecht Het stadsgewest Utrecht telt ruim banen; 60% van de werkenden komt uit het stadsgewest zelf, de andere streekplandeelgebieden leveren 3 tot 5% van de werknemers. De rest (28%) komt elders uit het land, waarbij Gelderland, Zuid- en Noord-Holland elk 6 á 7% van het aantal werkenden leveren (tabel 6). 3 Tabel 6. Herkomst werkenden in Stadsgewest Utrecht PROVINCIE % in 2006 % in 2001 Utrecht Eemland 5 5 Stadsgewest Utrecht West Utrecht 3 4 Zuidoost Utrecht 4 4 Groningen 0 0 Friesland 0 0 Drenthe 0 0 Overijssel 1 1 Flevoland 1 1 Gelderland 7 7 Noord-Holland 6 6 Zuid-Holland 7 7 Zeeland 0 0 Noord-Brabant 3 3 Limburg 1 0 Onbekend/n.v.t. 1. TOTAAL Verschil met 5 jaar geleden is er nauwelijks. Alleen de oriëntatie van de inwoners van de provincie op het Stadsgewest lijkt iets af te nemen van 74 naar 72% (in 1996 werd 75% oriëntatie gemeten). 3 Door afronding tellen niet alle kolommen op tot 100%. Pendel in de Provincie Utrecht 9

10 3.2. Gewest Eemland De bedrijven en instellingen in Gewest Eemland bieden werk aan bijna mensen. Net als in Stadsgewest Utrecht komt 60% van de werkenden uit het gewest zelf. Uit Stadsgewest Utrecht komt 7% van de mensen, de andere streekplandeelgebieden leveren 1-2% van de werknemers. De rest van de werkenden (29%) komt van buiten de provincie, waarbij 11% uit Gelderland komt en 7% uit Noord-Holland. In vergelijking met 5 jaar geleden lijkt de oriëntatie binnen de provincie -ook binnen het eigen gewestop Gewest Eemland iets terug te lopen, van 73% in 2001 tot 71% in 2006 (tabel 7). Tabel 7. Herkomst werkenden in Gewest Eemland PROVINCIE % in 2006 % in 2001 Utrecht Eemland Stadsgewest Utrecht 7 7 West Utrecht 1 1 Zuidoost Utrecht 2 3 Groningen 0 0 Friesland 0 0 Drenthe 0 0 Overijssel 2 1 Flevoland 2 2 Gelderland Noord-Holland 7 7 Zuid-Holland 3 3 Zeeland 0 0 Noord-Brabant 2 1 Limburg 0 0 Onbekend/n.v.t. 2. TOTAAL West Utrecht In West Utrecht zijn ruim mensen werkzaam; 63% van hen komt uit het eigen stadsgewest. Daarnaast komt 11% uit Stadsgewest Utrecht. Uit Zuid-Holland komt 11%. Daarna volgt Noord- Holland met 7% (tabel 8). In 2001 kwamen er minder mensen uit het eigen stadsgewest (60%). De positie van Noord-Holland was toen iets sterker (9% van de mensen kwam hier vandaan). Pendel in de Provincie Utrecht 10

11 Tabel 8. Herkomst werkenden in West Utrecht PROVINCIE % in 2006 % in 2001 Utrecht Eemland 1 1 Stadsgewest Utrecht West Utrecht Zuidoost Utrecht 1 1 Groningen 0 0 Friesland 0 0 Drenthe 0 0 Overijssel 0 0 Flevoland 1 1 Gelderland 2 2 Noord-Holland 7 9 Zuid-Holland Zeeland 0 0 Noord-Brabant 2 1 Limburg 0 0 Onbekend/n.v.t. 0. TOTAAL Zuidoost Utrecht Zuidoost Utrecht telt net als West Utrecht ruim arbeidsplaatsen. Uit het eigen gewest komt 61% van de werknemers, iets minder dan in Ook de oriëntatie in de rest van de provincie Utrecht naar Zuidoost Utrecht nam af. Gezien de ligging van het gewest, en met name de grootste werkkern Veenendaal, is het niet vreemd dat veel werknemers uit Gelderland komen (17%), (tabel 9). Pendel in de Provincie Utrecht 11

12 Tabel 9. Herkomst werkenden in Zuidoost Utrecht PROVINCIE % in 2006 % in 2001 Utrecht Eemland 3 3 Stadsgewest Utrecht 6 7 Utrecht West 0 1 Zuidoost Utrecht Groningen 0 0 Friesland 0 0 Drenthe 0 0 Overijssel 1 1 Flevoland 0 0 Gelderland Noord-Holland 2 2 Zuid-Holland 3 3 Zeeland 0 0 Noord-Brabant 2 2 Limburg 1 0 Onbekend/n.v.t. 2. TOTAAL Pendel in de Provincie Utrecht 12

13 4. Vergelijking met pendelgegevens CBS 2004 Het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceert pendelgegevens van Het gaat om hoofdbanen van werknemers. Het CBS geeft hierbij van banen de herkomst en bestemming. Voor de provincie Utrecht is de verdeling van de inkomende pendel vergeleken met de gegevens uit het PAR 2006 (tabel 10). In tabel 10 is voor de PAR-gegevens de factor onbekend toegedeeld aan de provincies. Het aantal banen in de CBS statistiek is lager dan in het PAR. Dit komt door verschillen in definitie en peilmoment. Opvallend verschil is verder dat de aantallen inkomende pendel in de CBS statistiek hoger liggen dan in de PAR-telling. Het aantal resident in de provincie Utrecht is navenant lager. Het CBS berekent de hoogste inkomende pendel uit Gelderland, overeenkomstig de PAR cijfers. De in het PAR gemeten inkomende pendel uit Noord-Holland is groter dan uit Zuid-Holland, in tegenstelling tot de CBS cijfers waar dat omgekeerd is. Het verschil tussen de inkomende pendelgegevens uit Zuid- Holland is opmerkelijk groot. Tabel 10: Inkomende pendel PAR en CBS. Woonprovincie PAR 2006 CBS 2004 Friesland Groningen Drenthe Overijssel Flevoland Gelderland Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg Totaal Het CBS brengt ook de uitgaande pendel in beeld (tabel 11 en bijlage 4). Hieruit blijkt dat er alleen voor de provincie Noord-Holland een negatief pendelsaldo bestaat: er gaan dagelijks meer mensen vanuit Utrecht naar Noord-Holland en terug dan andersom. Pendel in de Provincie Utrecht 13

14 Tabel 11: Pendelsaldo provincie Utrecht werknemers hoofdbanen (Bron: CBS 2004) Provincie Inkomende pendel * Uitgaande pendel * pendelsaldo * verhouding in/uit Groningen 2,7 0,5 2,2 5,4 Friesland 3,6 0,6 3 6,0 Drenthe 2,7 0,5 2,2 5,4 Overijssel 8,3 3 5,3 2,8 Flevoland 9,3 3,9 5,4 2,4 Gelderland 56,9 26,7 30,2 2,1 Utrecht Noord-Holland 41,7 58,5-16,8 0,7 Zuid-Holland 44, ,6 1,5 Zeeland 1,6 0,3 1,3 5,3 Noord-Brabant 18,6 9,2 9,4 2,0 Limburg 4,4 1,7 2,7 2,6 De verhouding van in- en uitgaande pendel uit de CBS statistiek kan toegepast worden op de inkomende pendel uit het PAR. Zo ontstaat een beeld van het pendelsaldo op basis van PAR gegevens (tabel 12). Op basis van deze cijfers blijkt dat er werkenden de provincie inreizen en uit. Per saldo een overschot van Tabel 12. Berekening uitgaande pendel m.b.v. pendelverhouding CBS. Provincie inkomende pendel uitgaande pendel berekend pendelsaldo Friesland Groningen Drenthe Overijssel Flevoland Gelderland Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg Totaal Pendel in de Provincie Utrecht 14

15 5. Vervoerwijze Inleiding In het pendelonderzoek is behalve naar de herkomstplaats van de werkzame personen, apart gevraagd naar de verdeling van de vervoerwijzen van mensen van en naar hun werk. Er is geen koppeling gelegd tussen herkomst en vervoerwijze. In onderstaand verslag is, in tegenstelling tot de pendelgegevens, de landbouw niet meegeteld. In de bijlagen 5 t/m 7 zijn detailgegevens per gemeente opgenomen Respons en methode Exclusief landbouw zijn er in 2006, arbeidsplaatsen geteld. Hierbij is van werkzame personen informatie verkregen over de vervoerwijze, dat is 34,6%. Er is een onderverdeling gemaakt naar grootteklasse van de bedrijven en bedrijfstakken. Op basis van deze onderverdeling is een berekening gemaakt van de vervoerwijze van alle werkenden Resultaten Er zijn zes typen vervoerwijzen onderscheiden: 1- Privé-auto 2- Lease-auto (incl. bedrijfsauto) 3- Openbaar vervoer 4- Bromfiets 5- Fiets 6- Anders (lopend/thuiswerkend) Bijna 60% van de werkenden reist per auto van en naar het werk. Hiervan gebruikt 28% een leaseauto of bedrijfsauto. Naast de auto is de fiets populair (grafiek 3). Grafiek 3. Verdeling vervoerwijzen % 21% 1% 12% 42% Privé-auto Lease-auto Openbaar vervoer Bromfiets Fiets Anders 17% In de volgende analyses zijn de categorieën bromfiets en fiets bij elkaar opgeteld. Pendel in de Provincie Utrecht 15

16 5.4. Vervoerwijze naar bedrijfstak Er bestaan verschillen in vervoerwijze per bedrijfstak. In alle bedrijfstakken gebruikt men de privé-auto voor het woon-werkverkeer. Er zijn geen grote verschillen in het gebruik van de privé-auto per tak. In de financiële en zakelijke diensten gebruikt men de privé-auto naar verhouding het minst (grafiek 4). Grafiek 4. Aandeel gebruik privé-auto per bedrijfstak Vervoerwijze: privé-auto 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Industrie, bouw Handel, horeca Fin. en zakelijke diensten Overheid, onderw ijs Zorg, w elzijn Overig Het gebruik van lease-auto s is duidelijk voorbehouden aan werknemers in de financiële en zakelijke diensten. Daarnaast wordt in de industrie/bouw en handel/horeca veel met bedrijfsauto s gereisd (grafiek 5). Grafiek 5. Aandeel gebruik lease-auto per bedrijfstak Vervoerwijze: lease-auto 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Industrie, bouw Handel, horeca Fin. en zakelijke diensten Overheid, onderw ijs Zorg, w elzijn Overig Pendel in de Provincie Utrecht 16

17 Het openbaar vervoer is het populairste vervoermiddel in de quartaire sector (grafiek 6). Grafiek 6. Aandeel gebruik openbaar vervoer per bedrijfstak Vervoerwijze: openbaar vervoer 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Industrie, bouw Handel, horeca Fin. en zakelijke diensten Overheid, onderw ijs Zorg, w elzijn Overig Het gebruik van fiets of bromfiets scoort hoog in de handel/horeca en de niet-commerciële diensten (grafiek 7). Grafiek 7. Aandeel gebruik fiets/bromfiets per bedrijfstak Vervoerwijze: fiets/bromfiets 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Industrie, bouw Handel, horeca Fin. en zakelijke diensten Overheid, onderw ijs Zorg, w elzijn Overig De categorie anders heeft voornamelijk betrekking op mensen die niet mobiel zijn en van huis uit werken of mensen die lopend naar hun werk gaan. Deze scores zijn in het algemeen niet hoog, overheid/onderwijs en zorg en welzijn scores het laagst (grafiek 8). Pendel in de Provincie Utrecht 17

18 Grafiek 8. Aandeel gebruik ander vervoermiddel per bedrijfstak Vervoerwijze: anders 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Industrie, bouw Handel, horeca Fin. en zakelijke diensten Overheid, onderw ijs Zorg, w elzijn Overig 5.5. Vervoerwijze binnen bedrijfstakken In de industrie en bouwnijverheid wordt veel gereisd met de eigen auto, meer naarmate de bedrijven groter zijn (bijlage 5). Het aandeel lease-auto wordt wrs. veroorzaakt door het gebruik van bedrijfswagens (grafiek 9). Grafiek 9. Vervoerwijze in de industrie/bouw 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Industrie/bouw Privé-auto Lease-auto Openbaar vervoer Fiets/bromfiets Anders Pendel in de Provincie Utrecht 18

19 In de handel/horeca is de eigen auto populair onafhankelijk van de bedrijfsgrootte. De eigen fiets of bromfiets is een opvallende tweede, vooral bij kleine en middelgrote bedrijven. Ook lease auto s/bedrijfswagens zijn in gebruik (grafiek 10). Grafiek 10. Vervoerwijze in de handel/horeca Handel, horeca 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Privé-auto Lease-auto Openbaar vervoer Fiets/bromfiets Anders In de zakelijke diensten maakt men veel gebruik van de eigen auto en lease auto s (grafiek 11). Grafiek 11. Vervoerwijze in de financiële/zakelijke diensten Fin. en zakelijke diensten 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Privé-auto Lease-auto Openbaar vervoer Fiets/bromfiets Anders De vervoerwijze in de non-profit sectoren lijken veel op elkaar. Er wordt veel gereisd met de eigen auto, terwijl openbaar vervoer en (brom)fiets ook populair zijn (grafieken 12 t/m 14). Grafiek 12. Vervoerwijze in overheid/onderwijs Overheid, onderwijs 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Privé-auto Lease-auto Openbaar vervoer Fiets/bromfiets Anders Pendel in de Provincie Utrecht 19

20 Grafiek 13. Vervoerwijze in de zorg/welzijn Zorg, welzijn 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Privé-auto Lease-auto Openbaar vervoer Fiets/bromfiets Anders Grafiek 14. Vervoerwijze in overige diensten Overige diensten 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Privé-auto Lease-auto Openbaar vervoer Fiets/bromfiets Anders Pendel in de Provincie Utrecht 20

21 Bijlagen Pendel in de Provincie Utrecht 21

22 Bijlage 1 - Pendel per gemeente 2006 (PAR) GEMEENTE In gemeente Wonend in Inkomende werkzame personen werkgemeente pendel Abcoude Amersfoort Baarn De Bilt Breukelen Bunnik Bunschoten Eemnes Houten Leusden Loenen Lopik Maarssen Montfoort Renswoude Rhenen Soest Utrecht Veenendaal Woudenberg Wijk Bij Duurstede IJsselstein Zeist Nieuwegein Oudewater Vianen Woerden De Ronde Venen Utrechtse Heuvelrug TOTAAL Bron: PAR 2006 Pendel in de Provincie Utrecht 22

23 Bijlage 2 - In- en uitgaande pendel en pendelsaldo grootste werkgemeenten De uitgaande pendel, heeft alleen betrekking op werkenden in de provincie Utrecht Amersfoort Utrecht Veenendaal Zeist Nieuw egein Woerden inkomende pendel uitgaande pendel saldo Pendel in de Provincie Utrecht 23

24 Bijlage 3 - In- en uitgaande pendel en pendelsaldo overige gemeenten De uitgaande pendel, heeft alleen betrekking op werkenden in de provincie Utrecht Abcoude Baarn De Bilt Breukelen Bunnik Bunschoten Eemnes Houten Leusden Loenen Lopik Maarssen Montfoort Rensw oude Rhenen Soest Woudenberg Wijk bij Duurstede IJsselstein Oudew ater Vianen De Ronde Venen Utrechtse Heuvelrug inkomende pendel uitgaande pendel saldo Pendel in de Provincie Utrecht 24

25 Bijlage 4 - Pendelmatrix CBS 2004 provincies Werkregio's Woonregio's Groningen Friesland Drenthe Overijssel Flevoland Gelderland Utrecht Noord- Holland Zuid- Holland Zeeland Noord- Brabant Limburg Eindtotaal Groningen 186,6 8,5 16,9 4,5 0,6 2,6 2,7 3,5 3,6 0,1 1,6 0,4 231,6 Friesland 9,4 211,5 5,7 5 3,3 2,6 3,6 6,7 3,7 0,2 1,6 0,4 253,7 Drenthe 23,9 4,1 135,3 13,9 0,8 3 2,7 3,7 3 0,1 1,6 0,4 192,5 Overijssel 1,9 2,5 9, ,2 33,9 8,3 7,7 5,8 0,2 3,4 0,7 465,4 Flevoland 0,4 1,3 0,5 4,4 83,8 7,3 9,3 47,7 3,7 0,1 1,4 0,3 160,2 Gelderland 1,3 1,2 1,5 33,3 5,9 663,5 56,9 19,1 20 0,5 29,7 5,6 838,5 Utrecht 0,5 0,6 0,5 3 3,9 26,7 394,2 58,5 29 0,3 9,2 1,7 528,1 Noord-Holland 1 1,6 0,9 3,4 10,2 8,2 41,7 991,6 44,2 0,5 8,7 1, ,8 Zuid-Holland 1,1 1,3 0,9 3,4 2,3 11,9 44,6 73, ,5 3,3 25 2, ,4 Zeeland 0,2 0,1 0,1 0,4 0,1 0,7 1,6 1,9 9,6 128,2 9,9 0,4 153,2 Noord-Brabant 0,6 0,7 0,6 2,8 1, ,6 14,7 44,7 4,8 919,1 17, ,6 Limburg 0,2 0,2 0,2 0,9 0,4 7,6 4,4 5,2 5,4 0, ,6 460,4 Eindtotaal 227,1 233,6 172, , , ,2 138, ,2 439, ,4 Bron: CBS, Hoofdbanen van werknemers; Woon- en werkregio ultimo 2004 Aantal pendelaars *1.000 Pendel in de Provincie Utrecht 25

26 Bijlage 5 Tabellen vervoerwijze per bedrijfstak en grootteklasse Onderstaande tabellen bevatten de aantallen pendelaars per bedrijfstak per vervoermiddel. Ook is onderscheid gemaakt naar drie grootteklassen: bedrijven met 4 of minder, 5 t/m 49 en 50 of meer werkzame personen. Industrie, bouw Absoluut Procentueel Vervoermiddel/grootteklasse Totaal Privé-auto ,9% 43,5% 48,6% Lease-auto ,6% 19,7% 23,4% Openbaar vervoer ,8% 3,5% 5,3% Fiets/bromfiets ,2% 21,0% 16,4% Anders ,5% 12,2% 6,3% Totaal ,0% 100,0% 100,0% Handel, horeca Absoluut Procentueel Vervoermiddel/grootteklasse Totaal Privé-auto ,8% 39,1% 39,0% Lease-auto ,7% 14,9% 31,8% Openbaar vervoer ,8% 7,7% 8,4% Fiets/bromfiets ,1% 31,6% 13,3% Anders ,5% 6,6% 7,6% Totaal ,0% 100,0% 100,0% Fin. en zakelijke diensten Absoluut Procentueel Vervoermiddel/grootteklasse Totaal Privé-auto ,5% 42,5% 30,1% Lease-auto ,7% 24,8% 37,2% Openbaar vervoer ,7% 10,7% 17,0% Fiets/bromfiets ,1% 16,8% 11,4% Anders ,0% 5,2% 4,3% Totaal ,0% 100,0% 100,0% Overheid, onderwijs Absoluut Procentueel Vervoermiddel/grootteklasse Totaal Privé-auto ,9% 44,0% 45,8% Lease-auto ,2% 2,9% 1,0% Openbaar vervoer ,0% 9,7% 20,5% Fiets/bromfiets ,1% 39,2% 30,4% Anders ,8% 4,1% 2,4% Totaal ,0% 100,0% 100,0% Pendel in de Provincie Utrecht 26

27 Zorg, welzijn Absoluut Procentueel Vervoermiddel/grootteklasse Totaal Privé-auto ,1% 49,9% 47,0% Lease-auto ,5% 2,7% 1,1% Openbaar vervoer ,5% 12,5% 16,3% Fiets/bromfiets ,5% 31,9% 34,4% Anders ,5% 3,0% 1,3% Totaal ,0% 100,0% 100,0% Overig Absoluut Procentueel Vervoermiddel/grootteklasse Totaal Privé-auto ,5% 41,1% 42,1% Lease-auto ,1% 5,9% 8,5% Openbaar vervoer ,6% 16,6% 23,1% Fiets/bromfiets ,7% 31,2% 24,2% Anders ,1% 5,1% 2,1% Totaal ,0% 100,0% 100,0% Pendel in de Provincie Utrecht 27

28 Bijlage 6 Relatief aandeel vervoerwijze per gemeente Gemeente Aandeel privéauto Aandeel Leaseauto Aandeel auto totaal Aandeel Openbaar Vervoer Aandeel bromfiets Aandeel fiets Aandeel (brom)- fiets Aandeel anders Abcoude 36,6% 17,0% 53,6% 6,4% 1,1% 24,6% 25,7% 14,3% Amersfoort 38,6% 16,9% 55,5% 10,5% 1,7% 24,7% 26,4% 7,7% Baarn 46,7% 21,1% 67,8% 5,4% 1,3% 19,2% 20,5% 6,3% Breukelen 47,8% 14,7% 62,4% 4,2% 1,1% 22,1% 23,1% 10,2% Bunnik 56,8% 15,6% 72,4% 7,4% 1,0% 11,7% 12,7% 7,5% Bunschoten 41,1% 9,9% 51,1% 1,7% 2,1% 35,2% 37,2% 10,0% De Bilt 49,9% 11,7% 61,6% 7,9% 2,4% 20,7% 23,1% 7,5% De Ronde Venen 47,1% 10,3% 57,5% 2,6% 2,2% 27,0% 29,2% 10,8% Eemnes 48,3% 13,0% 61,3% 1,9% 1,5% 21,9% 23,3% 13,5% Houten 42,5% 22,6% 65,1% 7,7% 0,9% 17,8% 18,7% 8,6% IJsselstein 38,6% 20,2% 58,8% 3,6% 1,4% 26,2% 27,7% 10,0% Leusden 44,7% 26,8% 71,5% 5,4% 1,1% 16,5% 17,6% 5,5% Loenen 53,6% 7,8% 61,4% 2,3% 1,8% 20,5% 22,4% 13,9% Lopik 49,5% 10,0% 59,5% 2,6% 2,1% 18,9% 21,0% 16,9% Maarssen 36,0% 24,9% 60,9% 11,4% 1,5% 18,8% 20,3% 7,4% Montfoort 39,6% 19,5% 59,1% 2,4% 2,6% 24,2% 26,8% 11,7% Nieuwegein 47,7% 21,1% 68,8% 8,1% 1,2% 17,5% 18,7% 4,4% Oudewater 38,6% 11,4% 50,0% 3,9% 1,8% 30,4% 32,3% 13,9% Renswoude 43,5% 11,8% 55,2% 1,5% 3,6% 23,5% 27,1% 16,2% Rhenen 50,6% 9,1% 59,7% 6,8% 6,5% 15,2% 21,7% 11,8% Soest 59,2% 11,0% 70,2% 6,8% 1,7% 15,9% 17,6% 5,4% Utrecht 32,9% 18,0% 50,9% 21,3% 1,2% 21,2% 22,4% 5,4% Utrechtse 48,0% 9,5% 57,5% 7,4% 1,4% 21,7% 23,1% 12,0% Heuvelrug Veenendaal 45,9% 15,0% 60,9% 2,4% 2,2% 27,7% 29,9% 6,8% Vianen 43,9% 22,7% 66,6% 4,6% 1,8% 12,8% 14,6% 14,2% Wijk bij Duurstede 39,3% 9,1% 48,4% 2,3% 1,6% 34,4% 35,9% 13,3% Woerden 33,6% 20,9% 54,6% 9,1% 1,8% 27,1% 28,8% 7,5% Woudenberg 37,9% 11,2% 49,1% 3,5% 5,1% 31,2% 36,3% 11,2% Zeist 51,0% 15,7% 66,7% 8,4% 1,1% 16,8% 17,9% 7,1% TOTAAL 41,2% 17,3% 58,5% 11,2% 1,5% 21,5% 23,0% 7,3% Pendel in de Provincie Utrecht 28

29 Bijlage 7 Kaart vervoerwijzen per gemeente Pendel in de Provincie Utrecht 29

30 Pendel in de Provincie Utrecht 30

Banen en vestigingen per gemeente [2010] ALLE BANEN BE Nijverheid TOTAAL

Banen en vestigingen per gemeente [2010] ALLE BANEN BE Nijverheid TOTAAL Banen en vestigingen per gemeente 2009-2010 [2010] ALLE BANEN 2010 0305 ABCOUDE 280 92 217 619 18 97 55 34 15 364 69 55 135 258 76 46 2.430 0307 AMERSFOORT 223 5.055 3.588 14.405 3.442 2.448 4.468 4.156

Nadere informatie

Provincie Utrecht

Provincie Utrecht gemnr gemeente Landbouw, denijverheid Bouw Handel Vervoer, opslahoreca 0307 AMERSFOORT 197 4.457 3.715 14.731 3.283 2.631 0308 BAARN 65 528 527 2.048 188 630 0312 BUNNIK 287 623 996 1.021 90 282 0313 BUNSCHOTEN

Nadere informatie

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR)

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) Resultaten werkgelegenheidsonderzoek Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) 2015 Maarten Bergmeijer Provincie Utrecht afdeling MEC, team Economie par@provincie-utrecht.nl www.provincie-utrecht.nl/par

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek

Werkgelegenheidsonderzoek Monitor Ruimtelijke Economie Uitkomsten Werkgelegenheidsonderzoek Provincie Utrecht 2011 (Voorlopig) Januari 2012 Afdeling Mobiliteit, Economie en Cultuur Inleiding In de periode april t/m september 2011

Nadere informatie

Bezoek cultuurinstellingen

Bezoek cultuurinstellingen Staat van 2014 Bezoek cultuurinstellingen Hoeveel cultuurinstellingen bezoekt een inwoner gemiddeld per jaar? Een inwoner bezoekt gemiddeld 2,23 cultuurinstellingen per jaar De bezoek cultuurinstellingen

Nadere informatie

Economische betekenis recreatie en toerisme monitor

Economische betekenis recreatie en toerisme monitor Economische betekenis recreatie en toerisme 2006 monitor Nulmeting uitgevoerd monitor Hoe sterk is de provincie Utrecht als trekpleister voor recreatie en toerisme? Om een beeld te krijgen van de economische

Nadere informatie

Aanbod bedrijventerreinen

Aanbod bedrijventerreinen Staat van 2014 Aanbod bedrijventerreinen Wat is de index van het uitgeefbare oppervlak (2002 = 100)? Ten opzichte van 2002 is er nog 57% uitgeefbaar terrein over Vergelijking in de tijd (Index uitgeefbaar

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, december 2016 Daling nieuwe WW-uitkeringen in Utrechtse regio s In 2016 is het aantal nieuwe WW-uitkeringen in de regio s Amersfoort en Midden-Utrecht, evenals de landelijke

Nadere informatie

Nieuwegein is geen eiland, ontwikkelingen in de regio

Nieuwegein is geen eiland, ontwikkelingen in de regio Nieuwegein is geen eiland, ontwikkelingen in de regio Bevolking Besteding Bereik Bewinkeling Bevolking Index huishoudens (2014-2030) 140 135 130 Ontwikkeling bevolking 2014-2030 Bunnik Vianen Woudenberg

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, april 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, april 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, april 2017 WW daalt verder in regio s Amersfoort en Midden- Utrecht Eind april 2017 is het aantal lopende WW-uitkeringen in de regio Amersfoort en Midden- Utrecht uitgekomen

Nadere informatie

Energie in de provincie Utrecht. Een inventarisatie van het energiegebruik en het duurzaam energie potentieel

Energie in de provincie Utrecht. Een inventarisatie van het energiegebruik en het duurzaam energie potentieel Energie in de provincie Utrecht Een inventarisatie van het energiegebruik en het duurzaam energie potentieel Doel van Onderzoek Dit onderzoek dient om: 1. Een nieuw overzicht samen te stellen van het energiegebruik

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Utrecht

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Utrecht Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Utrecht Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Nov 2017 % aantal % aantal % Nederland 336.902 3,8% -6.194-1,8%

Nadere informatie

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Utrecht

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Utrecht Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Utrecht Tabel 1 Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar aug 2017 % aantal % aantal % Nederland 362.132 4,1% -2.290-0,6%

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Utrecht

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Utrecht Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Utrecht Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, mei 2016 Daling WW-uitkeringen in Utrecht zet door Het aantal lopende WW-uitkeringen in de provincie Utrecht is in de mei 2016 gedaald. Er zijn nu ruim 29.000 lopende

Nadere informatie

BINNEN DE REGIO VAN DE KLEINE PRINS

BINNEN DE REGIO VAN DE KLEINE PRINS Versie 28-11-2012 OVERZICHT SAMENWERKINGSVERBANDEN PASSEND ONDERWIJS BINNEN DE REGIO VAN DE KLEINE PRINS HUIDIGE SAMENWERKINGSVERBANDEN LEERLINGAANTALLEN OP DE SCHOLEN EN BINNEN DE AMBULANTE BEGELEIDING

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Regio Midden-Utrecht, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Regio Midden-Utrecht, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Regio Midden-Utrecht, augustus 2017 Afvlakking daling WW-uitkeringen in Midden-Utrecht In augustus 2017 bleef het aantal WW-uitkeringen in Midden-Utrecht nagenoeg gelijk De daling

Nadere informatie

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR)

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) Resultaten werkgelegenheidsonderzoek Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) 2013 Maarten Bergmeijer Provincie Utrecht afdeling MEC, team Economie par@provincie-utrecht.nl www.provincie-utrecht.nl/par

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Vergadering: 28 juni 2010 Voorstel: 471 Zaaknummer:

RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Vergadering: 28 juni 2010 Voorstel: 471 Zaaknummer: RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Vergadering: 28 juni 2010 Voorstel: 471 Zaaknummer: Onderwerp: ontwerpbegroting 2011 en verantwoording van de Gezonde Gids 2009 GGD Midden-Nederland Voorstel

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Regio Midden-Utrecht, oktober 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Regio Midden-Utrecht, oktober 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Regio Midden-Utrecht, oktober 2017 Moeilijk vervulbare vacatures in detailhandel In oktober 2017 daalde het aantal WW-uitkeringen verder in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht.

Nadere informatie

Notitie Startersfonds provincie Utrecht 2009

Notitie Startersfonds provincie Utrecht 2009 Notitie Startersfonds provincie Utrecht 2009 Achtergrond Startersfonds Door de sterk gestegen koopprijzen op de woningmarkt is het voor startende huishoudens met meestal een bescheiden inkomen bijna onmogelijk

Nadere informatie

Provinciaal blad 2010, 73

Provinciaal blad 2010, 73 ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2010, 73 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010, nr. 2010INT264160, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie

Nadere informatie

Persbericht. Groei vacatures ten einde. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Groei vacatures ten einde. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB01-135 28 juni 2001 9.30 uur Groei vacatures ten einde De groei van het aantal vacatures is tot stilstand gekomen. Eind maart 2001 stonden er volgens het

Nadere informatie

PENDEL REGIO NOORD-VELUWE 2010

PENDEL REGIO NOORD-VELUWE 2010 PENDEL REGIO NOORD-VELUWE 2010 De pendel van, naar en binnen regio Noord-Veluwe; bewerking van de gegevens uit het pendelonderzoek PWE 2010. Uitgevoerd in opdracht van Regio Noord-Veluwe en SEO/POA Noord-Veluwe

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-013 21 februari 9.30 uur Sterke stijging werkloosheid Werkloosheid in januari opgelopen naar 7,5 procent Jeugdwerkloosheid gestegen tot 15 procent Aantal

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4 ECONOMISCHE MONITOR EDE 20 / 4 De Economische Monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De Economische Monitor is verdeeld in twee delen: Het

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-003 17 januari 2013 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen Werkloosheid in december opgelopen naar 7,2 procent Vanaf medio vrijwel voortdurende stijging

Nadere informatie

Bodemsanering. 45 humane spoedlocaties zijn niet volledig gesaneerd. De bodem en het (grond)water zijn schoon MILIEU MARKT. Staat van Utrecht 2014

Bodemsanering. 45 humane spoedlocaties zijn niet volledig gesaneerd. De bodem en het (grond)water zijn schoon MILIEU MARKT. Staat van Utrecht 2014 MENS Staat van Utrecht 204 Bodemsanering Hoeveel humane spoedlocaties zijn nog niet volledig gesaneerd? 45 humane spoedlocaties zijn niet volledig gesaneerd Kaart (Humane spoedlocaties bodemverontreiniging

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid gestegen naar 7 procent

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid gestegen naar 7 procent Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-078 20 december 9.30 uur Werkloosheid gestegen naar 7 procent 100 duizend werklozen meer dan jaar geleden Aantal WW-uitkeringen met ruim 12 duizend toegenomen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder opgelopen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder opgelopen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-042 19 juli 9.30 uur Werkloosheid verder opgelopen In juni 6,3 procent werkloos Een jaar lang stijgende lijn werkloosheid 291 duizend WW-uitkeringen

Nadere informatie

Provinciaal blad 2013, 14

Provinciaal blad 2013, 14 Provinciaal blad 2013, 14 ISSN 0920-105X Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 maart 2013, nr. 80DFE0E6 houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht

Nadere informatie

27,5% voelt zich wel eens onveilig. Vergelijking in de tijd (Onveiligheidsgevoel in procenten) Nederland. Utrecht

27,5% voelt zich wel eens onveilig. Vergelijking in de tijd (Onveiligheidsgevoel in procenten) Nederland. Utrecht Staat van 2014 Onheidsgevoel Welk percentage van de inwoners voelt zich wel eens on? 27,5% voelt zich wel eens on Naast de objectieve en die de heid meten in het thema heid, geeft deze het subjectieve

Nadere informatie

Woon-werkverkeer 2000 naar persoons-, baan- en regionale kenmerken

Woon-werkverkeer 2000 naar persoons-, baan- en regionale kenmerken Centraal Bureau voor de Statistiek Telefoon: 0900-0227 ( 0,50 p/m) E-mail: infoservice@cbs.nl Bron: CBS Woon-werkverkeer 2000 naar persoons-, baan- en regionale kenmerken A.H.A.G. Vos en M. Trijssenaar

Nadere informatie

Aanmelden bij Bureau Jeugdzorg

Aanmelden bij Bureau Jeugdzorg Bureau Jeugdzorg Utrecht Informatie voor cliënten Aanmelden bij Bureau Jeugdzorg Wat gebeurt er als u zich heeft aangemeld bij Bureau Jeugdzorg? Welke hulp kunnen wij u bieden en wat mag u van ons verwachten?

Nadere informatie

pagina 1 18 aan Sectorcommissie Paddenstoelen onderwerp Factsheet Paddenstoelen 2010 Documentnummer N datum 21 februari 2012

pagina 1 18 aan Sectorcommissie Paddenstoelen onderwerp Factsheet Paddenstoelen 2010 Documentnummer N datum 21 februari 2012 pagina 1 18 aan Sectorcommissie Paddenstoelen onderwerp Factsheet Paddenstoelen 2010 Documentnummer 20120140N van Daniella van der Veen datum 21 februari 2012 Inleiding Het Colland Bestuursbureau voert

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2014

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2014 DATUM 7 december 2014 PROJECTNUMMER 3400.106 OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie : de staat van de woningmarkt medio 2014 Inleiding Afgelopen maand is er een nieuwe update uitgevoerd van de Woningmarktmonitor

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Minder WW-uitkeringen aan jongeren, meer aan ouderen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Minder WW-uitkeringen aan jongeren, meer aan ouderen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-035 15 mei 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen In april 8,2 procent van de beroepsbevolking werkloos Stijging werkloosheid in afgelopen maanden sterker

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Vergelijking in de tijd (Soortenrijkdom) Akkers Moerassen

Vergelijking in de tijd (Soortenrijkdom) Akkers Moerassen Staat van 2014 Soortenrijkdom Wat is de gemiddelde kwaliteit van de soorten rijkdom in zes biotopen? Voor de vulling van deze zijn gegevens gebruikt van de vlakdekkende inventarisaties in het buitengebied

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Opnieuw forse stijging werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Opnieuw forse stijging werkloosheid www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-021 21 maart 9.30 uur Opnieuw forse stijging werkloosheid 21 duizend werklozen meer in februari Werkloosheid verder opgelopen naar 7,7 procent

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in augustus licht gestegen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in augustus licht gestegen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-054 20 september 9.30 uur Werkloosheid in augustus licht gestegen Ruim een jaar stijgende lijn werkloosheid Vooral meer jongeren werkloos dan een jaar

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Amersfoort

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Amersfoort Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Amersfoort Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

Financiering in het MKB

Financiering in het MKB M201004 Financiering in het MKB Onderzoek naar de financieringsbehoefte per provincie Johan Snoei Abdelfatah Ichou Zoetermeer, maart 2010 Financiering in het MKB Financieringsbehoefte in het MKB verschilt

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid opnieuw toegenomen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid opnieuw toegenomen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-048 18 juli 9.30 uur Werkloosheid opnieuw toegenomen Werkloosheid in juni gestegen tot 8,5 procent In een half jaar tijd ruim 100 duizend werklozen erbij

Nadere informatie

Werkloosheid opnieuw gestegen

Werkloosheid opnieuw gestegen Persbericht PB14-012 20 februari 09.30 uur Werkloosheid opnieuw gestegen - Werkloze beroepsbevolking in januari met 10 duizend toegenomen - Aantal WW-uitkeringen met 23 duizend gestegen De voor seizoeninvloeden

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid in alle provincies gedaald

Persbericht. Werkloosheid in alle provincies gedaald Persbericht PB99-191 28 juli 1999 9.30 uur Werkloosheid in alle provincies gedaald De gunstige ontwikkeling op de arbeidsmarkt in 1998 leidde in alle provincies tot een daling van de werkloosheid en een

Nadere informatie

Schets van het gezondheids-, geluks- en welvaartsniveau en de rol van de Eerstelijn

Schets van het gezondheids-, geluks- en welvaartsniveau en de rol van de Eerstelijn Schets van het gezondheids-, geluks- en welvaartsniveau en de rol van de Eerstelijn Erik Asbreuk, Voorzitter EMC Nieuwegein, Huisarts Gezondheidscentrum Mondriaanlaan 'Nieuwegein 2020: gezond, gelukkig

Nadere informatie

Werkloosheid daalt verder in september

Werkloosheid daalt verder in september Persbericht Pb14-061 16 oktober 2014 9.30 uur Werkloosheid daalt verder in september - Opnieuw meer mensen aan het werk - In de afgelopen vijf maanden vooral minder mannen werkloos - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Bijlagen hoofdstuk 8 Mobiliteit Lucas Harms

Bijlagen hoofdstuk 8 Mobiliteit Lucas Harms Thuis op het platteland. De leefsituatie van platteland en stad vergeleken. Anja Steenbekkers, Carola Simon, Vic Veldheer (red.). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, januari 2006 Bijlagen hoofdstuk

Nadere informatie

IVVU bijeenkomst. 3 maart 2015. WLZ V&V zorgkantoorregio Utrecht

IVVU bijeenkomst. 3 maart 2015. WLZ V&V zorgkantoorregio Utrecht IVVU bijeenkomst 3 maart 2015 WLZ V&V zorgkantoorregio Utrecht Caroline Mulderij, Albert Taaij, Ilse Zuurhout, Anne-Marie Schoonhoven, Marloes Kemper 1 De weg naar duurzaam onderscheid in zorginkoop 2

Nadere informatie

Werkloosheid verder toegenomen

Werkloosheid verder toegenomen Persbericht PB14-019 20 maart 09.30 uur Werkloosheid verder toegenomen - Werkloze beroepsbevolking in februari met 13 duizend gestegen - Vrijwel evenveel werkloze jongeren als drie maanden geleden - Aantal

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Arbeidsmarkt: verschil tussen Utrecht en Noorden van het land blijft groot

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Arbeidsmarkt: verschil tussen Utrecht en Noorden van het land blijft groot Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-145 29 juni 2000 9.30 uur Arbeidsmarkt: verschil tussen Utrecht en Noorden van het land blijft groot Door de gunstige ontwikkeling op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Aantal werklozen in december toegenomen

Aantal werklozen in december toegenomen Persbericht Pb15-002 22-01-2015 09.30 uur Aantal werklozen in december toegenomen - In de afgelopen drie maanden meer mensen op de arbeidsmarkt - Jeugdwerkloosheid vrijwel onveranderd - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Woningbouw in VINEX-bouwgemeenten: aantallen en bouwkosten

Woningbouw in VINEX-bouwgemeenten: aantallen en bouwkosten Auteur: Bert Bunschoten Centraal Bureau voor de Statistiek Telefoon: (070) 337 42 09 E-mail: bbnn@cbs.nl Woningbouw in VINEX-bouwgemeenten: aantallen en bouwkosten Geleidelijk worden er meer woningen gebouwd

Nadere informatie

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN Peiling 2003

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN Peiling 2003 CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN Peiling 2003 R.J. Kenens L. Hingstman Februari 2004 NIVEL Postbus 1568, 3500 BN UTRECHT Telefoon: 030-27 29 700 www.nivel.nl Pagina 2 van 6 INLEIDING In

Nadere informatie

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Publicatiedatum CBS-website: 16 juli 2007 Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Centraal Bureau voor de Statistiek Samenvatting Op 1 januari 2006 is de nieuwe Zorgverzekeringswet inwerking getreden,

Nadere informatie

Monitor Nieuwe Woningen tot en met het derde kwartaal 2011

Monitor Nieuwe Woningen tot en met het derde kwartaal 2011 Monitor Nieuwe Woningen tot en met het derde kwartaal 2011 INHOUD INHOUD... 3 AANBOD VAN NIEUWE KOOPWONINGEN OP BASIS VAN DOOR DE AANGESLOTEN ORGANISATIES GEACCEPTEERDE PLANNEN... 7 TABEL 1 NIEUW AANGEBODEN

Nadere informatie

Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2015.

Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2015. Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven. Inleiding Als het gaat om betaalgedrag van het Nederlandse bedrijfsleven kunnen we met een tevreden gevoel terugkijken op. Dat blijkt als we niet

Nadere informatie

Werkloosheid toegenomen

Werkloosheid toegenomen Persbericht PB14-005 23 januari 09.30 uur Werkloosheid toegenomen - Werkloze beroepsbevolking in december met 15 duizend gestegen - In bijna 100 duizend werklozen erbij - Aantal WW-uitkeringen in december

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in mei verder opgelopen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in mei verder opgelopen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-044 20 juni 9.30 uur Werkloosheid in mei verder opgelopen Toename van de werkloosheid iets afgevlakt Meer werklozen van 25 jaar en ouder Lichte daling

Nadere informatie

pagina 1 20 aan Sectorcommissie Bedrijfsverzorgingsdiensten onderwerp Factsheet Bedrijfsverzorgingsdiensten 2011 Documentnummer N

pagina 1 20 aan Sectorcommissie Bedrijfsverzorgingsdiensten onderwerp Factsheet Bedrijfsverzorgingsdiensten 2011 Documentnummer N pagina 1 20 aan Sectorcommissie Bedrijfsverzorgingsdiensten onderwerp Factsheet Bedrijfsverzorgingsdiensten 2011 Documentnummer 20130221N van Judith Terwijn datum 22 april 2013 Inleiding Het Colland Bestuursbureau

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

4 Onderzoeksverantwoording

4 Onderzoeksverantwoording 4 Onderzoeksverantwoording Het onderzoek Het veldwerk van de Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2005 liep 11 weken en vond plaats van 19 september tot en met 6 december 2005. In totaal zijn 38.030 bedrijven

Nadere informatie

pagina 1 18 onderwerp Factsheet Loonwerk 2010 aan Sectorcommissie Loonwerk Documentnummer 20111098N datum 29 november 2011 van Daniella van der Veen

pagina 1 18 onderwerp Factsheet Loonwerk 2010 aan Sectorcommissie Loonwerk Documentnummer 20111098N datum 29 november 2011 van Daniella van der Veen pagina 1 18 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2010 Documentnummer 20111098N van Daniella van der Veen datum 29 november 2011 Inleiding Het Colland Bestuursbureau voert jaarlijks

Nadere informatie

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd Persbericht Pb14-070 20 november 2014 09.30 uur Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd - Meer mensen aan het werk - Aantal WW-uitkeringen vrijwel onveranderd - WW-uitkeringen toegenomen vanuit seizoengevoelige

Nadere informatie

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren Persbericht PB14-033 15 mei 9:30 uur Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren - Werkloosheid in april licht gestegen - Arbeidsdeelname afgenomen bij jongeren - Aantal WW-uitkeringen in

Nadere informatie

Werkloosheid gedaald

Werkloosheid gedaald Persbericht PB13-079 19 december 09.30 uur Werkloosheid gedaald Werkloze beroepsbevolking in november met 21 duizend afgenomen Aantal lopende WW-uitkeringen met 11 duizend gestegen Toename aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Rapportage Luchtkwaliteit 2009 Rapport over de luchtkwaliteit in de provincie Utrecht

Rapportage Luchtkwaliteit 2009 Rapport over de luchtkwaliteit in de provincie Utrecht Afdeling Milieu Rapportage Luchtkwaliteit 2009 Rapport over de luchtkwaliteit in de provincie Utrecht Rapportage Luchtkwaliteit 2009 Rapport over de luchtkwaliteit in de provincie Utrecht in 2007 en 2008

Nadere informatie

Factsheet Bos en Natuur Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt 2013

Factsheet Bos en Natuur Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt 2013 Factsheet Bos en Natuur 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt 2013 Colland Bestuursbureau, 8 december 2014 Pagina 2 27 Inhoudsopgave Toelichting 3 Samenvatting

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor Q3 2017

Graydon Kwartaalmonitor Q3 2017 Graydon kwartaal monitor 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht t.o.v. voorgaande kwartalen 6 Starters per branche 7 Faillissementen per branche 8 Opheffingen per branche 9 Netto-groei

Nadere informatie

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de 300.000 - Lopende WW-uitkeringen met 2 procent gestegen tot 304.000 - Aantal lopende uitkeringen in onderwijssector met 27 procent toegenomen - Uitkeringen

Nadere informatie

Schemazaaksverdeling rechtbank Midden-Nederland

Schemazaaksverdeling rechtbank Midden-Nederland Schemazaaksverdeling rechtbank Midden-Nederland Zaakscategorie Relatieve competentie, afkomstig uit (regio/gemeenten) Zittingsl ocatie Adres aanbrengen / stukken indienen Zaken bestuursrecht Ambtenarenrecht

Nadere informatie

Factsheet Open Teelten Boomkwekerij 2016

Factsheet Open Teelten Boomkwekerij 2016 Factsheet Open Teelten Boomkwekerij 2016 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2015 Colland Bestuursbureau, 1 december 2016 1610-0863 Pagina 2 33 Inhoudsopgave

Nadere informatie

De U10-regio - enkele kenmerken

De U10-regio - enkele kenmerken De U10-regio - enkele kenmerken 1. De U10-regio binnen Nederland 2. De U10-regio binnen de provincie 3. Samenhang binnen de U10-regio De U10-regio: de gemeenten,,,,,,,, en 1 De U10-regio binnen Nederland

Nadere informatie

Contactpersonen per gemeente

Contactpersonen per gemeente Contactpersonen per gemeente Mei 2017 Inleiding Dit document bevat een overzicht van contactpersonen bij gemeenten in de provincie Utrecht. Bij deze personen zijn alleen de mailadressen weergegeven. Telefonisch

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2012 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Werkloosheid in augustus gedaald

Werkloosheid in augustus gedaald Persbericht PB13-061 19 september 09.30 uur Werkloosheid in augustus gedaald - In augustus minder werkloze jongeren - Stijgende trend werkloosheid minder sterk - Bijna 400 duizend WW-uitkeringen De voor

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Eerste kwartaal 2016

Conjunctuurenquête Nederland. Eerste kwartaal 2016 Conjunctuurenquête Nederland Eerste kwartaal 16 Ondernemers beginnen positief aan 16 Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het eerste kwartaal

Nadere informatie

Contactpersonen per gemeente

Contactpersonen per gemeente Contactpersonen per gemeente Mei 2017 Inleiding Dit document bevat een overzicht van contactpersonen bij gemeenten in de provincie Utrecht. Bij deze personen zijn alleen de mailadressen weergegeven. Telefonisch

Nadere informatie

Pendel in Zeeland

Pendel in Zeeland Pendel in Zeeland 2003-2008 wwwzeelandnl Pendel in Zeeland 2003-2008 Hoofdstuk3 1 2 Inhoud Pendel in Zeeland 2003-2008 1 Inleiding 5 11 Voorwoord 5 12 Leeswijzer 5 2 Samenvatting en conclusies 6 21 De

Nadere informatie

Schema zaaksverdeling rechtbank Midden-Nederland

Schema zaaksverdeling rechtbank Midden-Nederland Schema zaaksverdeling rechtbank Midden-Nederland Zaakscategorie Zaken afdeling bestuursrecht Ambtenarenrecht Provincie Utrecht, Gooi en Vechtstreek Utrecht 1 Centrale Overheid, waaronder Toeslagzaken Arrondissement

Nadere informatie

Woon-werkverkeer Stadspeiling en AmersfoortPanel 2010

Woon-werkverkeer Stadspeiling en AmersfoortPanel 2010 Woon-werkverkeer Stadspeiling en AmersfoortPanel 2010 Gemeente Amersfoort Sector Dienstverlening, Informatie en Advies (DIA) Onderzoek en Statistiek Zwaantina van der Veen Ben van de Burgwal Uitgave en

Nadere informatie

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011 Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011 Utrecht, juli 2011 Buitenhek Management & Consult Winthontlaan 200 Postbus 85183 3508 AD Utrecht T +030 287 59 59 F +030 287 59 60 info@buitenhek.nl

Nadere informatie

Werkloosheid gedaald

Werkloosheid gedaald Persbericht PB013-72 21 november 9.30 uur Werkloosheid gedaald - In oktober 11 duizend werklozen minder - Aantal lopende WW-uitkeringen met 8 duizend toegenomen De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4 Graydon kwartaal monitor incl Kwartaal 4 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q2, Q3 en Q4 6 Starters per branche 7 Opheffingen per branche 8 Faillissementen per branche 9 Netto-Groei

Nadere informatie

De vrijetijdssector op de Utrechtse Heuvelrug

De vrijetijdssector op de Utrechtse Heuvelrug De vrijetijdssector op de Utrechtse Heuvelrug Economisch belang en positie van de sector Cynthia Briesen 2 april 2013 Inhoud Inleiding Economisch belang Aanbod en ruimtegebruik Werkgelegenheid en toegevoegde

Nadere informatie

Diversiteit in de Provinciale Staten

Diversiteit in de Provinciale Staten Onderzoek Diversiteit in de Provinciale Staten Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale Staten (PS) onderzocht. Het gaat

Nadere informatie

Werkloosheid daalt opnieuw

Werkloosheid daalt opnieuw Persbericht PB14-044 17 juli 9.30 uur Werkloosheid daalt opnieuw - Werkloosheid in juni voor de tweede maand op rij gedaald - Meer mensen hebben een betaalde baan - Aantal WW-uitkeringen blijft dalen -

Nadere informatie

Factsheet Open teelten Landbouw Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013

Factsheet Open teelten Landbouw Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Factsheet Open teelten Landbouw 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Colland Bestuursbureau, 14 oktober 2014 Pagina 2 27 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Werken in Woudenberg. Een beschrijving van ontwikkeling, samenstelling en structuur van de werkgelegenheid Dit is een uitgave van

Werken in Woudenberg. Een beschrijving van ontwikkeling, samenstelling en structuur van de werkgelegenheid Dit is een uitgave van Werken in Woudenberg Een beschrijving van ontwikkeling, samenstelling en structuur van de werkgelegenheid 216 Dit is een uitgave van Inleiding De afdeling Mobiliteit, Economie en Cultuur van de provincie

Nadere informatie

pagina 1 25 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2011 Documentnummer Na datum 29 oktober 2012 van Judith Terwijn

pagina 1 25 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2011 Documentnummer Na datum 29 oktober 2012 van Judith Terwijn pagina 1 25 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2011 Documentnummer 20120679Na van Judith Terwijn datum 29 oktober 2012 Inleiding Het Colland Bestuursbureau voert jaarlijks een arbeidsmarktonderzoek

Nadere informatie

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015 Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015 Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft een grootschalig onderzoek gedaan naar leningaanvragen voor het leendoel

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 16R.00358

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 16R.00358 Gettteettti Otidewater RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 16R.00358 Van college van burgemeester en wethouders Datum 28 juni 2016 Portefeuillehouder(s) : Wethouder L.W. Vermeij Portefeuille(s) : Volkshuisvesting

Nadere informatie

Monitor Ruimtelijke Economie

Monitor Ruimtelijke Economie Monitor Ruimtelijke Economie Deel 1 Werkgelegenheid in de provincie Utrecht 2008 Januari 2009 Afdeling Economie, Cultuur en Vrije tijd Colofon Dit rapport is een uitgave van: Provincie Utrecht Afdeling

Nadere informatie

Schema zaaksverdeling rechtbank Midden-Nederland

Schema zaaksverdeling rechtbank Midden-Nederland Schema zaaksverdeling rechtbank Midden-Nederland Zaakscategorie Zaken bestuursrecht Ambtenarenrecht Provincie Utrecht, Gooi en Vechtstreek Utrecht 1 Centrale Overheid, waaronder Toeslagzaken Arrondissement

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid daalt

Persbericht. Werkloosheid daalt Persbericht PB14-041 19 juni 09.30 uur Werkloosheid daalt - Werkloosheid is in mei gedaald - Beroepsbevolking krimpt minder snel - Aantal WW-uitkeringen in mei opnieuw afgenomen - Toename WW-uitkeringen

Nadere informatie

Onderwerp: Concept verslag BC 26 maart 2015

Onderwerp: Concept verslag BC 26 maart 2015 AGENDAPUNT 2015.07.09/4 BC 15-002 Voorstel voor de vergadering van: de bestuurscommissie Midden-Nederland Datum vergadering: 9 juli 2015 Onderwerp: Concept verslag BC 26 maart 2015 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Factsheet Glastuinbouw 2016

Factsheet Glastuinbouw 2016 Factsheet Glastuinbouw 2016 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2015 Colland Bestuursbureau, 25 oktober 2016 1608-1060 Pagina 2 33 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Graydon Kwartaal Monitor. Kwartaal

Graydon Kwartaal Monitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 1 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 5 Vergelijking Q4-214, Q1 215 en Q2 215 Starters per branche 5 Opheffingen per branche 6 Faillissementen

Nadere informatie