Auteur: Gemeente Dronten Datum: 4 april 2017 Voor vragen: Feiten en cijfers 2016 Bevolking

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Auteur: Gemeente Dronten Datum: 4 april 2017 Voor vragen: Feiten en cijfers 2016 Bevolking"

Transcriptie

1 Auteur: Gemeente Dronten Datum: 4 april 2017 Voor vragen: Feiten en cijfers 2016 Bevolking

2

3 Inleiding Wat is Dronten feiten en cijfers Dit document is een jaarlijks rapport met de bevolkingscijfers van de gemeente Dronten per 1 januari. Dronten feiten en cijfers bevolking is voor alle medewerkers van de gemeente Dronten, om de cijfermatige overzichten van Dronten snel beschikbaar en inzichtelijk te hebben en te gebruiken in beleidsproducties. Dit rapport gaat uitsluitend over de bevolking van de gemeente Dronten. Andere cijfers worden in het rapport Lokale Sociale Structuurschets opgenomen. Dit rapport zal rond het einde van het kalenderjaar verschijnen. Beide rapporten komen beschikbaar op Dit document is dus een samenvoeging van de veelheid van cijfermatige overzichten, afkomstig van diverse bronnen, en beoogt dan ook niet uitputtend te zijn. Het beoogt een groeidocument te zijn dat een ieder kan raadplegen en dat door O+S (Onderzoek & Statistiek) het volgende jaar bijgewerkt zal worden zodra gegevens van verdere jaren bekend worden. Het is ook mogelijk meer cijfers op buurtniveau te genereren, op basis van de nieuwe wijk- en buurtindeling, welke in april 2008 door het College is vastgesteld. Wanneer er aanvullende informatie gewenst, kan O+S deze op verzoek aanleveren. De contactgegevens hiervoor staan op de voorzijde van dit rapport vermeld. Daarnaast twee korte opmerkingen: - Van de tabellen met cijfers van het CBS is veelal het meest recente jaar niet beschikbaar. - De cijfers van de Provincie in tabel 1.13 betreffen een prognose, waardoor deze dus afwijken van de werkelijke cijfers in de overige tabellen in dit rapport. 2

4 Highlights Bevolkingsgroei in 2015 (Tabel 1.1, 1.2 en 1.10) De bevolkingsomvang van Biddinghuizen is in 2016 gestegen met 57 personen. Dat is een positieve ontwikkeling die in lijn is met de groei in 2015, temeer na enkele jaren van een lichte bevolkingsdaling van de afgelopen jaren. Swifterbant laat in 2016 een bevolkingsdaling van 52 personen zien. Dezelfde geringe daling is in de afgelopen jaren terug te zien. Het inwonersaantal van Biddinghuizen en Swifterbant komt daarmee steeds dichter bij elkaar. Hier lijkt een samenhang te zijn met de woningbouw in de afgelopen jaren in Biddinghuizen. Gemeentedeel Dronten toont in 2016 een stijging van 128 personen, een mooie groei, ook ten opzichte van de groei in de voorgaande jaren. De gehele gemeente is in 2016 gegroeid met 133 personen. Het vestigingsoverschot is in 2016 met 19 personen positiever dan de jaren 2013 en 2014, waarin een negatief vestigingsoverschot was. In 2015 vertoonde het vestigingsoverschot met 112 personen echter wel een positiever beeld. Het vestigings- en vertrekcijfer zijn in 2015 en 2016 allebei beduidend hoger dan voorgaande jaren. Dit wordt ondermeer verklaard door de aantrekkende woningmarkt en de vele verhuisbewegingen in het AZC. Leeftijdsopbouw (Tabel 1.3, 1.4 en 1.5) De tabel en grafiek 1.4 tonen een groei in de hogere leeftijdsgroepen en een daling in de laagste leeftijdsgroepen. In 2016 is de leeftijdsgroep jaar absoluut gezien het sterkst afgenomen (net als in 2015) en in de leeftijdsgroep jaar is absoluut gezien de sterkste groei zichtbaar. In 2016 is in Biddinghuizen en Dronten het aandeel 0-19-jarigen ten opzichte van het aantal jarigen gedaald. Hier is de ontgroening zichtbaar*. In Swifterbant is een geringe stijging van 0,1%-punt zichtbaar. In Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant is het aandeel 65-plussers ten opzichte van het aantal jarigen gestegen, waarmee de vergrijzing** zichtbaar is. (Tabel 1.5). De ontwikkeling van ontgroening en vergrijzing is gemeentebreed zichtbaar als trend van de afgelopen jaren en is in Flevoland en Nederland ook zichtbaar. Verhuisbewegingen binnen Nederland in 2013 (Tabel 1.11 en 1.12) Het aantal verhuisde personen tussen Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant is in 2016 met personen wederom toegenomen. Dit wordt ondermeer verklaard door de aantrekkende woningmarkt en de oplevering van nieuwbouwwoningen. In 2015 zijn de meeste nieuwe inwoners in de gemeente Dronten afkomstig uit de gemeente Lelystad (186). De meeste vertrokken personen uit de gemeente Dronten vestigden zich in 2015 eveneens in Lelystad (207). Per saldo hielden we in 2015 de meeste inwoners over aan de verhuisbewegingen tussen Dronten en Almere (+36 personen). Helaas zijn deze gegevens van het CBS (tabel 1.12) nog niet bekend voor het jaar * Groene druk: Het aantal 0-19-jarigen ten opzichte van het aantal jarigen. ** Grijze druk: Het aantal 65+plussers ten opzichte van het aantal jarigen. 3

5 Inhoudsopgave Inleiding 2 Highlights 3 Inhoudsopgave 4 1. Bevolking Bevolking van de gemeente Dronten per dorpskern, per 1 januari Bevolking per 1 januari en groei per jaar gemeente Dronten, Bevolkingsopbouw per gemeentedeel per 1 januari Bevolkingsopbouw per 1 januari, tabel Bevolkingsopbouw per 1 januari, grafiek Demografische druk gemeente Dronten per gemeentedeel, per 1 januari Demografische druk gemeente Dronten, Flevoland en Nederland per 1 januari Allochtonen en autochtonen per wijk gemeente Dronten per 1 januari Bevolking naar nationaliteit per 1 januari Samenstelling huishoudens, procentuele verdeling per gemeentedeel Bevolkingsdynamiek Interne verhuizingen (personen )naar gemeentedeel gemeente Dronten Vestiging naar herkomst in- en vertrek naar bestemming uit- de gemeente 21 Dronten (exclusief emigratie en immigratie) 1.13 Kerncijfers provincie Flevoland per 1 januari 22 4

6 1. Bevolking 1.1 Bevolking van de gemeente Dronten per dorpskern, per 1 januari Per 1 januari Biddinghuizen Dronten Swifterbant Gemeente Groei per 1 januari 16-'17 abs % 0,92% 0,46% -0,81% 0,33% 5

7 1.2 Bevolking per 1 januari en groei per jaar gemeente Dronten, tabel Bevolking per 1 Groei per jaar januari jaar inwoners Abs. % Groei , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Bron: CBS en GBA gemeente Dronten 6

8 1.2 Bevolking van de gemeente Dronten, 1 januari, grafiek Bron: CBS en GBA gemeente Dronten Bron: CBS en GBA gemeente Dronten 7

9 1.3 Bevolkingsopbouw per gemeentedeel per 1 januari

10 1.3 Bevolkingsopbouw per gemeentedeel per 1 januari 2017, vervolg 9

11 1.4 Bevolkingsopbouw per 1 januari, tabel Groei Aantal % van Aantal % van Aantal % van Aantal % van Aantal % van % groei Abs. bevolking bevolking bevolking bevolking bevolking ,49% ,55% ,34% ,15% ,94% -88-4,21% ,01% ,06% ,97% ,91% ,98% 29 1,21% ,70% ,18% ,86% ,68% ,48% -82-3,02% ,11% ,23% ,27% ,45% ,37% -32-1,06% ,92% ,69% ,85% ,72% ,68% -20-0,73% ,22% ,71% ,29% ,92% ,44% ,49% ,55% ,75% ,65% ,78% ,79% 1 0,04% ,48% ,60% ,65% ,63% ,67% 15 0,66% ,97% ,42% ,33% ,33% ,56% 94 4,35% ,04% ,25% ,87% ,36% ,86% ,83% ,39% ,24% ,06% ,93% ,02% 37 1,15% ,43% ,26% ,56% ,04% ,90% -55-0,44% ,13% ,66% ,88% ,06% ,04% -9-0,28% ,71% ,36% ,72% ,94% ,06% 51 1,81% ,07% ,54% ,56% ,72% ,92% 82 3,53% ,93% ,33% ,42% ,44% ,33% -43-1,95% ,92% ,59% ,82% ,94% ,47% ,38% ,76% ,50% ,40% ,10% ,83% 295 2,41% ,07% ,82% ,86% ,92% ,98% 25 2,11% ,97% 881 2,18% 922 2,28% 922 2,27% 919 2,26% -3-0,33% ,41% 442 1,09% 458 1,13% 502 1,24% 546 1,35% 44 8,76% ,12% 140 0,35% 159 0,39% 171 0,42% 188 0,46% 17 9,94% >94 8 0,02% 36 0,09% 34 0,08% 38 0,09% 41 0,10% 3 7,89% ,59% ,53% ,76% ,95% ,16% 86 3,05% Totaal ,00% ,00% ,00% ,00% ,33% 133 0,33% 10

12 1.4 Bevolkingsopbouw per 1 januari, grafiek Bron: GBA Dronten 11

13 1.5 Demografische druk gemeente Dronten per gemeentedeel, per 1 januari Groene druk (1) Biddinghuizen Dronten Swifterbant Gemeente ,3 46,4 47,0 46, ,9 45,6 47,1 45, ,3 45,3 47,3 45, ,6 44,8 47,7 45, ,4 44,3 46,8 44, ,0 43,9 46,4 44, ,0 44,5 45,7 44, ,1 43,1 46,1 43, ,4 42,9 45,7 43, ,7 41,8 45,8 42,3 Grijze druk (2) Biddinghuizen Dronten Swifterbant Gemeente ,2 20,5 20,5 20, ,5 20,7 20,0 21, ,1 21,3 20,6 21, ,1 21,9 21,5 22, ,8 23,3 22,4 23, ,1 24,6 23,6 24, ,6 26,2 25,3 26, ,3 27,0 26,7 27, ,0 27,6 28,3 27, ,8 28,7 29,4 28,9 (1) De groene druk is het procentueel het aantal 0-19 jarigen tov het aantal jarigen. (2) De grijze druk is procentueel het aantal 65-plussers tov het aantal jarigen. Bron: GBA gemeente Dronten en CBS 1.6 Demografische druk gemeente Dronten, Flevoland en Nederland per 1 januari Groene druk (1) Dronten Flevoland Nederland ,4 47,3 39, ,7 46,6 39, ,5 46,2 38, ,2 45,7 38, ,7 45,3 38, ,3 44,8 38, ,5 44,4 38, ,4 43,9 38, ,1 44,3 37, ,3 Grijze druk (2) Dronten Flevoland Nederland ,7 14,7 24, ,1 15,1 24, ,8 15,5 25, ,5 15,8 25, ,7 16,9 26, ,9 17,8 28, ,4 18,7 29, ,3 19,5 29, ,9 21,3 30, ,9 (1) Groene druk: % 0-19 jarigen tov jarigen. (2) Grijze druk: % 65-plussers tov jarigen. 12

14 1.6 Demografische druk gemeente Dronten, Flevoland en Nederland per 1 januari, grafiek Groene druk: % 0-19 jarigen tov jarigen. Grijze druk: % 65-plussers tov jarigen. Bron: GBA gemeente Dronten 13

15 1.7 Allochtonen en autochtonen gemeente Dronten per wijk per 1 januari 1-jan-15 Allochtoon Autochtoon Totaal Aantal % Aantal % Aantal Wijk Swifterbant % % Wijk Biddinghuizen % % Wijk Dronten West % % Wijk Dronten Noord 404 6% % Wijk Dronten Midden % % Wijk Dronten Zuid % % Wijk Buitengebied Dronten % % Waarvan in buurt AZC 507 Gemeente Dronten % % jan-16 Allochtoon Autochtoon Totaal Aantal % Aantal % Aantal Wijk Swifterbant ,0% ,0% Wijk Biddinghuizen ,8% ,0% Wijk Dronten West ,1% ,4% Wijk Dronten Noord 414 6,0% ,0% Wijk Dronten Midden ,4% ,6% Wijk Dronten Zuid ,5% ,2% Wijk Buitengebied Dronten ,1% ,9% Waarvan in buurt AZC 499 Gemeente Dronten % % jan-17 Allochtoon Autochtoon Totaal Aantal % Aantal % Aantal Wijk Swifterbant ,5% ,9% Wijk Biddinghuizen ,3% ,0% Wijk Dronten West ,9% ,5% Wijk Dronten Noord 455 6,4% ,9% Wijk Dronten Midden ,3% ,7% Wijk Dronten Zuid ,1% ,1% Wijk Buitengebied Dronten ,6% ,9% Waarvan in buurt AZC 563 Gemeente Dronten % % Bron: GBA gemeente Dronten 14

16 1.8 Bevolking naar nationaliteit* per 1 januari Perioden Totaal nationaliteit Nederlands Niet-Nederlands Totaal Afrikaanse nationaliteiten Totaal Amerikaanse nationaliteiten Totaal Aziatische nationaliteiten Totaal Europese nationaliteiten (excl Ned) Totaal Oceanische nationaliteiten Europese Unie (exclusief Nederlands) Amerikaans Belgisch Brits Chinees Duits Frans Grieks Indonesisch Irakees Italiaans Japans Joegoslavisch Marokkaans Pools Portugees Spaans Surinaams Turks Overige Afrikaanse nationaliteiten Overige Amerikaanse nationaliteiten Overige Aziatische nationaliteiten Overige Europese nationaliteiten Staatloos / onbekend * Nationaliteit volgens CBS: Personen kunnen meerdere nationaliteiten hebben. Om dubbeltellingen te voorkomen wordt in statistische overzichten aan personen die meerdere nationaliteiten hebben, slechts één nationaliteit toegekend. Iemand met de Nederlandse nationaliteit is in de statistiek steeds Nederlander. ** Staatloos / onbekend: Personen die door geen enkele staat als onderdaan worden beschouwd of van wie de nationaliteit niet kan worden vastgesteld. Bron: CBS 15

17 1.9 Samenstelling huishoudens procentuele verdeling, per gemeentedeel Biddinghuizen Totaal aantal huishoudens Eenpersoonshuishoudens % 27% 28% 28% 29% 29% 30% Huishoudens zonder kinderen % 34% 33% 34% 34% 34% 33% Huishoudens met kinderen % 39% 38% 38% 37% 37% 37% Dronten Totaal aantal huishoudens Eenpersoonshuishoudens % 34% 34% 34% 33% 32% 32% Huishoudens zonder kinderen % 30% 30% 30% 33% 32% 32% Huishoudens met kinderen % 36% 36% 36% 34% 36% 36% Swifterbant Totaal aantal huishoudens Eenpersoonshuishoudens % 22% 24% 24% 24% 24% 25% Huishoudens zonder kinderen % 34% 34% 34% 34% 34% 33% Huishoudens met kinderen % 44% 43% 42% 42% 42% 42% Gemeente Dronten Totaal aantal huishoudens Eenpersoonshuishoudens % 31% 32% 32% 30% 31% 31% Huishoudens zonder kinderen % 31% 31% 31% 32% 32% 32% Huishoudens met kinderen % 38% 37% 37% 38% 37% 37% NB: Door afronding op hele procenten zal de som der procenten niet altijd 100 bedragen. Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 16

18 Aantal per 1000 inw aantal per 1000 inw Vestigingsoverschot Geboorteoverschot Totaal vestiging Immigratie Uit andere gemeente Totaal vertrek Emigratie Naar andere gemeente Administratieve correcties Aantal Per 1000 inw 1.10 Bevolkingsdynamiek Bevolking op Geboorte Sterfte Vestiging Vertrek Bevolkingsgroei Bevolking per 31 december 1 januari Jaar Aantal Aantal ,2 23 1, , ,2 20 1, , ,7 32 2, , ,8 29 1, , , , ,6 27 1, , , , ,2 42 2, , ,3 45 2, , ,3 37 1, , ,3 52 2, , ,3 49 2, , ,1 59 2, , ,1 62 2, , ,2 69 3, , ,1 81 3, , ,1 78 3, , ,4 95 3, , ,4 96 3, , Bron: CBS 17

19 Aantal per 1000 inw aantal per 1000 inw Vestigingsoverschot Geboorteoverschot Totaal vestiging Immigratie Uit andere gemeente Totaal vertrek Emigratie Naar andere gemeente Administratieve correcties Aantal Per 1000 inw 1.10 Bevolkingsdynamiek, vervolg Bevolking op Geboorte Sterfte Vestiging Vertrek Bevolkingsgroei Bevolking per 31 december 1 januari Jaar Aantal Aantal , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Gg = geen gegevens. Bron: CBS 18

20 1.10 Bevolkingsdynamiek, grafieken Geboorte, sterfte en geboorteoverschot per 1000 inwoners Vestiging, vertrek en vestigingsoverschot absoluut, Bron: CBS en gemeente Dronten 19

21 Vertrek Vertrek Vertrek Vertrek 1.11 Interne verhuizingen (personen) naar gemeentedeel gemeente Dronten 2013 Swifterbant Biddinghuizen Dronten Gemeente Vestiging Swifterbant Biddinghuizen Dronten Gemeente Swifterbant Biddinghuizen Dronten Gemeente Vestiging Swifterbant Biddinghuizen Dronten Gemeente Swifterbant Biddinghuizen Dronten Gemeente Vestiging Swifterbant Biddinghuizen Dronten Gemeente Swifterbant Biddinghuizen Dronten Gemeente Vestiging Swifterbant Biddinghuizen Dronten Gemeente Bron: GBA gemeente Dronten 20

22 1.12 Vestiging naar herkomst in- en vertrek naar bestemming uit- de gemeente Dronten (exclusief emigratie en immigratie) Vestigers in Dronten naar plaats van herkomst Vertrekkers uit Dronten naar plaats van vertrek Saldo vestiging en vertrek naar plaats Almere Almere Almere Lelystad Lelystad Lelystad NOP NOP NOP Zeewolde Zeewolde Zeewolde Urk Urk Urk Elburg Elburg Elburg Kampen Kampen Kampen Zwolle Zwolle Zwolle Nunspeet Nunspeet Nunspeet Harderwijk Harderwijk Harderwijk Friesland Friesland Friesland Groningen Groningen Groningen Drenthe Drenthe Drenthe Overijssel (1) Overijssel (1) Overijssel (1) Gelderland (2) Gelderland (2) Gelderland (2) Utrecht Utrecht Utrecht N-Holland N-Holland N-Holland Z-Holland Z-Holland Z-Holland Zeeland Zeeland Zeeland N-Brabant N-Brabant N-Brabant Limburg Limburg Limburg Totaal Totaal Totaal (1) Overijssel exclusief Kampen en Zwolle (2) Gelderland exclusief Elburg, Harderwijk en Nunspeet Bron: CBS en GBA gemeente Dronten 21

23 1.13 Kerncijfers Provincie Flevoland per 1 januari

24 Bron: Provincie Flevoland 23

Auteur: Onderzoek en statistiek gemeente Dronten Datum: 28 januari 2016 Voor vragen: Feiten en cijfers 2015 Bevolking

Auteur: Onderzoek en statistiek gemeente Dronten Datum: 28 januari 2016 Voor vragen: Feiten en cijfers 2015 Bevolking Auteur: Onderzoek en statistiek gemeente Dronten Datum: 28 januari 2016 Voor vragen: h.van.eijken@dronten.nl Feiten en cijfers 2015 Bevolking Inleiding Wat is Dronten feiten en cijfers Dit document is

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-245 Datum Augustus 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-246 Datum Augustus 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-247 Datum Augustus 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Drechterland Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Drechterland Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Drechterland Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-243 Datum Juli 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland

Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland 211-225 Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1 1.2 Componenten van de groei 3 2. Jong en oud 6 3. Huishoudens 8 Uitgave I&O

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Opmeer

Demografische ontwikkeling Gemeente Opmeer Demografische ontwikkeling Gemeente Opmeer Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1 1.2

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Andijk

Demografische ontwikkeling Gemeente Andijk Demografische ontwikkeling Gemeente Andijk Andijk Opm eer Medem blik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen

Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen

Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen 211-225 Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1 1.2 Componenten van de groei 3 2. Jong en oud 6 3. Huishoudens 8 Uitgave I&O

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Stede Broec

Demografische ontwikkeling Gemeente Stede Broec Demografische ontwikkeling Gemeente Stede Broec Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners

Nadere informatie

Demografie in Schildersbuurt-Oost

Demografie in Schildersbuurt-Oost Aantal inwoners Demografie in Schildersbuurt-Oost De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 7.332 inwoners. Aantal inwoners De gemeente Den Haag telde op 1 januari 2015 515.739

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn 2011-2025

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn 2011-2025 Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn 211-225 Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1 1.2 Componenten van de groei 3 2. Jong en oud 6 3. Huishoudens 8 Uitgave I&O Research

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik

Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners

Nadere informatie

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Persbericht PB13 062 1 oktober 2013 9:30 uur Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Tussen 2012 en 2025 groeit de bevolking van Nederland met rond 650 duizend tot 17,4 miljoen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-049 8 juli 2008 9.30 uur In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad Sterkste groei aan noordoostzijde Randstad Ook meer huishoudens in Noord-Brabant

Nadere informatie

Bevolkingsprognose van Amersfoort 2013-2030 Gemeente Amersfoort Marc van Acht en Ben van de Burgwal maart 2013

Bevolkingsprognose van Amersfoort 2013-2030 Gemeente Amersfoort Marc van Acht en Ben van de Burgwal maart 2013 Bevolkingsprognose van Amersfoort 213-23 Gemeente Amersfoort Marc van Acht en Ben van de Burgwal maart 213 In april verwacht Amersfoort haar 15.ste inwoner te mogen begroeten. Ondanks de recessie in de

Nadere informatie

Demografische ontwikkelingen

Demografische ontwikkelingen DEEL 2.4 INFORMATIE Demografische ontwikkelingen: - Ontwikkeling inwonersaantallen; - Ontwikkeling migratiestromen; - Ontwikkeling huishoudens; - Prognoses en huishoudens; - Ontgroening en vergrijzing;

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Prognose aantal leerlingen (index: 2011 = 100) (index: 2016 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Prognose aantal leerlingen (index: 2011 = 100) (index: 2016 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2011 en 2015 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen: blijvende groei Amsterdamse bevolking

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen: blijvende groei Amsterdamse bevolking Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet nummer 7 november 2005 Demografische ontwikkelingen: blijvende groei Amsterdamse bevolking Het inwonertal van Amsterdam is in 2004 met ruim 4.000 personen tot 742.951

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Bijlage F Demografische ontwikkelingen

Bijlage F Demografische ontwikkelingen Bijlage F Demografische ontwikkelingen Inleiding Demografische ontwikkelingen kunnen nationaal worden beschouwd, maar om specifieke lokale ontwikkelingen te kunnen aangeven is het van belang ze op Puttens

Nadere informatie

Aantal huwelijken, huwelijksontbindingen, partnerschappen en partnerschapsontbindingen per woonplaats in 2014

Aantal huwelijken, huwelijksontbindingen, partnerschappen en partnerschapsontbindingen per woonplaats in 2014 Aantal huwelijken, huwelijksontbindingen, partnerschappen en partnerschapsontbindingen per woonplaats in 214 Huwelijk Huwelijksontbinding Partnerschap Partnerschapsontbinding Woonplaats Man % Vrouw % Man

Nadere informatie

Inhoudsopgave hoofdstuk 2

Inhoudsopgave hoofdstuk 2 -46- Inhoudsopgave hoofdstuk 2 Samenvatting hoofdstuk 2 Tabellen: 2.1 Loop van de bevolking 2.2 Loop van de bevolking in Haaglanden per gemeente, Zuid-Holland en Nederland in 2013 2.3 Loop van de bevolking

Nadere informatie

Bevolking in Nederland

Bevolking in Nederland Bevolking in Nederland Ontwikkelingen in omvang en structuur Inleiding Institutionele Personen De in Nederland woonachtige bevolking kan op verschillende manieren worden beschreven. Onderzoekers onderscheiden

Nadere informatie

Totaal

Totaal Aantal huwelijken, huwelijksontbindingen, partnerschappen en partnerschapsontbindingen per woonplaats in 2013 Huwelijk Huwelijksontbinding Partnerschap Partnerschapsontbinding Woonplaats Man % Vrouw %

Nadere informatie

Totaal

Totaal Aantal huwelijken, huwelijksontbindingen, partnerschappen en partnerschapsontbindingen per woonplaats in 2012 Huwelijk Huwelijksontbinding Partnerschap Partnerschapsontbinding Woonplaats Man % Vrouw %

Nadere informatie

Vastgoedbericht juni 2008

Vastgoedbericht juni 2008 Vastgoedbericht juni 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex en het aantal verkochte

Nadere informatie

Inhoudsopgave hoofdstuk 1

Inhoudsopgave hoofdstuk 1 -18- Inhoudsopgave hoofdstuk 1 Samenvatting hoofdstuk 1 Tabellen: 1.1 Bevolking in Delft naar geslacht en bevolking in Nederland op 1 januari 1.2 Doelgroepen op basis van leeftijd in de bevolking per wijk

Nadere informatie

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen in 2005: emigratie stopt groei Amsterdamse bevolking

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen in 2005: emigratie stopt groei Amsterdamse bevolking Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet nummer 7 november 2006 Demografische ontwikkelingen in 2005: emigratie stopt groei Amsterdamse bevolking Na een aantal jaren van groei is door een toenemend vertrek

Nadere informatie

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Onderzoek Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale

Nadere informatie

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015 Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015 Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft een grootschalig onderzoek gedaan naar leningaanvragen voor het leendoel

Nadere informatie

Administratieve correcties in de bevolkingsstatistieken

Administratieve correcties in de bevolkingsstatistieken Maarten Alders en Han Nicolaas Het saldo van administratieve afvoeringen en opnemingen is doorgaans negatief. Dit saldo wordt vaak geïnterpreteerd als vertrek naar het buitenland. Het aandeel in het totale

Nadere informatie

Vastgoedbericht december 2009

Vastgoedbericht december 2009 Vastgoedbericht december 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex, het aantal verkochte

Nadere informatie

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Publicatiedatum CBS-website: 16 juli 2007 Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Centraal Bureau voor de Statistiek Samenvatting Op 1 januari 2006 is de nieuwe Zorgverzekeringswet inwerking getreden,

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud 4 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud In 2010 verscheen de eerste editie van de Economische Monitor Voorne-Putten, een gezamenlijk initiatief van de vijf gemeenten Bernisse, Brielle,

Nadere informatie

Diversiteit in de Provinciale Staten

Diversiteit in de Provinciale Staten Onderzoek Diversiteit in de Provinciale Staten Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale Staten (PS) onderzocht. Het gaat

Nadere informatie

Ontwikkeling leerlingaantallen

Ontwikkeling leerlingaantallen Ontwikkeling leerlingaantallen Elk jaar wordt op 1 oktober het leerlingaantal van elke basisschool geregistreerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (). Op basis van deze leerlingtelling wordt de bekostiging

Nadere informatie

Leningen oversluiten Oversluitonderzoek 2017

Leningen oversluiten Oversluitonderzoek 2017 Leningen oversluiten Oversluitonderzoek 2017 Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft in de eerste acht maanden van 2017 onderzoek gedaan naar leningaanvragen ten behoeve

Nadere informatie

Stefan Teeling Leeuwarden, november 2015 FACTSHEET METSLAWIER

Stefan Teeling Leeuwarden, november 2015 FACTSHEET METSLAWIER Stefan Teeling Leeuwarden, november 2015 FACTSHEET METSLAWIER Inhoud Inleiding... 3 Demografie... 4 Wonen... 7 Bronvermelding... 8 Inleiding In 2011 ging het experiment Duurzame beschermde dorpsgezichten

Nadere informatie

Woningtransacties per kwartaal Nederland

Woningtransacties per kwartaal Nederland Woningtransacties op niveau 2008, koopsom slechts 10% onder topjaar De Nederlandse woningmarkt draait op volle toeren. In de eerste negen maanden van 2015 zijn door het Kadaster 125.859 woningtransacties

Nadere informatie

Overzichtsrapport SER Gelderland

Overzichtsrapport SER Gelderland Overzichtsrapport SER Gelderland Bevolking en participatie In opdracht van SER Gelderland September 2008 Drs. J.D. Gardenier L.T. Schudde CAB Martinikerkhof 30 9712 JH Groningen 050-3115113 cab@cabgroningen.nl

Nadere informatie

Inwonertal Brabant groeit met ruim 9000

Inwonertal Brabant groeit met ruim 9000 Inwonertal Brabant groeit met ruim 9 s-hertogenbosch, 7 maart 212 - In 211 is de Brabantse bevolking met 9.3 mensen toegenomen. Daarmee ligt de bevolkingsgroei vrijwel op hetzelfde niveau als de laatste

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid in alle provincies gedaald

Persbericht. Werkloosheid in alle provincies gedaald Persbericht PB99-191 28 juli 1999 9.30 uur Werkloosheid in alle provincies gedaald De gunstige ontwikkeling op de arbeidsmarkt in 1998 leidde in alle provincies tot een daling van de werkloosheid en een

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Nieuwegein 2011

Bevolkingsprognose Nieuwegein 2011 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.nl Communicatie, Juridische & Personeelszaken Bevolkingsprognose Nieuwegein 2011 Raadsnummer Datum 7 mei 2012 Auteur Tineke Brouwers Versie

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-073 13 december 2012 9.30 uur Potentiële beroepsbevolking blijft straks op peil dankzij 65-plussers Geen langdurige krimp potentiële beroepsbevolking

Nadere informatie

Cijfers rond structurele bevolkingsdaling in chronologisch perspectief

Cijfers rond structurele bevolkingsdaling in chronologisch perspectief Cijfers rond structurele bevolkingsdaling in chronologisch perspectief April 2012 Derks, Hovens, Klinkers) is het onderwerp bevolkingsdaling op de agenda gekomen. Er zijn inmiddels veel publicaties verschenen

Nadere informatie

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2017 vs 2016

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2017 vs 2016 MAAKT HET WAAR Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2017 vs 2016 Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft een grootschalig onderzoek gedaan naar leningaanvragen voor

Nadere informatie

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015 Uitstekend eerste halfjaar 2015 Nederlandse woningmarkt De Nederlandse woningmarkt heeft een prima eerste half jaar achter de rug. In de eerste 6 maanden van 2015 werden door het Kadaster 75.249 woningtransacties

Nadere informatie

De grijze golf. Demografische ontwikkeling Drechtsteden tot Figuur 1 Bevolking Drechtsteden , totaal

De grijze golf. Demografische ontwikkeling Drechtsteden tot Figuur 1 Bevolking Drechtsteden , totaal De grijze golf Demografische ontwikkeling Drechtsteden tot 23 In deze factsheet rapporteren we over de uitkomsten van de bevolkings- en huishoudensprognose en de gevolgen ervan voor de Drechtsteden. De

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Gemeente Houten 2011 t/m 2031

Bevolkingsprognose Gemeente Houten 2011 t/m 2031 Bevolkingsprognose Gemeente Houten 2011 t/m 2031 In opdracht van de gemeente Houten, april 2011 2011 Pronexus - Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, verveelvoudigd,

Nadere informatie

CBS-berichten: Arbeidsmigratie naar en uit Nederland

CBS-berichten: Arbeidsmigratie naar en uit Nederland André Corpeleijn* Inleiding Arbeidsmigratie is de laatste tien jaar weer in de belangstelling gekomen. De uitbreiding van de Europese Unie en de komst van Oost-Europese werknemers naar Nederland hebben

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Tempo vergrijzing loopt op

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Tempo vergrijzing loopt op Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-083 17 december 2010 9.30 uur Tempo vergrijzing loopt op Komende 5 jaar half miljoen 65-plussers erbij Babyboomers leven jaren langer dan vooroorlogse

Nadere informatie

BleLlOTHEEK RIJKSDIFNST VOOR DB. fjssk!lmeerpolders VERTREK- EN STERFTECIJFERS 1980 ALYERE-HAVEN. door. v. Groenestein J.A.P. 1982-273 Bco november

BleLlOTHEEK RIJKSDIFNST VOOR DB. fjssk!lmeerpolders VERTREK- EN STERFTECIJFERS 1980 ALYERE-HAVEN. door. v. Groenestein J.A.P. 1982-273 Bco november BleLlOTHEEK RIJKSDIFNST VOOR DB fjssk!lmeerpolders W E R K D O C U M E N T VERTREK- EN STERFTECIJFERS 1980 ALYERE-HAVEN door J.A.P. v. Groenestein 1982-273 Bco november 8132 S T E R I E V A N V E R K E

Nadere informatie

TABELLENBOEK WONINGMARKT 2011

TABELLENBOEK WONINGMARKT 2011 TABELLENBOEK WONINGMARKT 2011 Colofon Dit is een tabellenboek gemaakt door: Team Onderzoek en Statistiek Verkrijgbaar, zolang de voorraad strekt bij: Gemeente Lelystad Team Onderzoek en Statistiek Postbus

Nadere informatie

Verhuisgedrag van jongeren

Verhuisgedrag van jongeren Verhuisgedrag van jongeren Mila van Huis en Elma Wobma Jaarlijks verhuizen ongeveer 650 duizend personen naar een andere gemeente, onder wie 96 duizend 18- tot en met 21-jarigen. Het verhuisgedrag van

Nadere informatie

Leningen oversluiten Het oversluitonderzoek

Leningen oversluiten Het oversluitonderzoek Leningen oversluiten Het oversluitonderzoek Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft in het eerste kwartaal van 2017 onderzoek gedaan naar leningen voor het oversluiten

Nadere informatie

loop van de bevolking

loop van de bevolking 37 2 38 Loop van de bevolking Geboorte en sterfte: mannen sterven 7 jaar jonger dan vrouwen In 2002 werden in Hengelo 1.027 kinderen geboren. Er werden iets meer jongens dan meisjes geboren. De leeftijd

Nadere informatie

Regionale bevolkings- en allochtonenprognose 2005-2025. rpb. Centraal Bureau voor de Statistiek

Regionale bevolkings- en allochtonenprognose 2005-2025. rpb. Centraal Bureau voor de Statistiek Regionale bevolkings- en allochtonenprognose 2005-2025 rpb Centraal Bureau voor de Statistiek Regionale bevolkings- en allochtonenprognose 2005-2025 Coen van Duin (cbs) Andries de Jong (rpb) Rob Broekman

Nadere informatie

PEARL: uitkomsten van de regionale bevolkings- en allochtonenprognose 2005 2025 voor provincies

PEARL: uitkomsten van de regionale bevolkings- en allochtonenprognose 2005 2025 voor provincies PEARL: uitkomsten van de regionale bevolkings- en allochtonenprognose 225 voor provincies Andries de Jong 1) In 26 hebben het Ruimtelijk Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek voor het eerst

Nadere informatie

Planbureau voor de Leefomgeving PERSBERICHT. Bevolking daalt in kwart Nederlandse gemeenten. Nieuwe regionale bevolkingsprognoses tot 2040:

Planbureau voor de Leefomgeving PERSBERICHT. Bevolking daalt in kwart Nederlandse gemeenten. Nieuwe regionale bevolkingsprognoses tot 2040: Planbureau voor de Leefomgeving PERSBERICHT Nieuwe regionale bevolkingsprognoses tot 2040: Bevolking daalt in kwart Nederlandse gemeenten De komende dertig jaar treedt in delen van Nederland, vooral in

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ONDERWERP BLZ. - tabel leeftijdsopbouw inwoners in de hele gemeente Voorst 2 op en

INHOUDSOPGAVE ONDERWERP BLZ. - tabel leeftijdsopbouw inwoners in de hele gemeente Voorst 2 op en INHOUDSOPGAVE ONDERWERP BLZ - tabel leeftijdsopbouw inwoners in de hele gemeente Voorst 2 op 01-01-2010 en 01-01-2011 - grafiek leeftijdsopbouw inwoners in de hele gemeente 3 Voorst op 01-01-2011 - tabel

Nadere informatie

Vastgoedbericht november 2008

Vastgoedbericht november 2008 22 december 20 Vastgoedbericht november 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex,

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016 Woningen 2017 Provincie / Steden Marktgegevens en prognoses Prijzen en transacties Aantal inwoners 2016 Aantal woningen 2016 Woningvoorraad/ huishoudens/inwoners 2020 2025 Koopwoningen Aantal verkochte

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Purmerend 2011-2026

Bevolkingsprognose Purmerend 2011-2026 Bevolkingsprognose Purmerend 2011-2026 Uitgevoerd door: Jan van Poorten Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend mei 2011 Informatie: Gemeente Purmerend Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement

Nadere informatie

Het onderdeel van aardrijkskunde dat zich bezighoudt met de bevolkingsomvang en de bevolkingssamenstelling wordt demografie genoemd.

Het onderdeel van aardrijkskunde dat zich bezighoudt met de bevolkingsomvang en de bevolkingssamenstelling wordt demografie genoemd. Rekenen aan bevolkingscijfers Introductie Het aantal mensen in een gebied is niet steeds gelijk. De bevolkingsomvang verandert voortdurend. Er worden kinderen geboren en er gaan mensen dood. Ook kunnen

Nadere informatie

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren Persbericht PB14-033 15 mei 9:30 uur Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren - Werkloosheid in april licht gestegen - Arbeidsdeelname afgenomen bij jongeren - Aantal WW-uitkeringen in

Nadere informatie

Krimp én groei PRIMOS BEVOLKINGSPROGNOSE Op basis van deze factsheet trekken we de volgende conclusies: 2 Bevolkingsomvang

Krimp én groei PRIMOS BEVOLKINGSPROGNOSE Op basis van deze factsheet trekken we de volgende conclusies: 2 Bevolkingsomvang Krimp én groei PRIMOS BEVOLKINGSPROGNOSE 216-24 Inhoud 1. Conclusies 2. Bevolkingsomvang 3. Leeftijd 4. Verloop 5. Huishoudens De bevolkings- en huishoudenprognose voor de Drechtstedengemeenten is in het

Nadere informatie

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 19 november 2014

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 19 november 2014 Aan de raad van de gemeente Lelystad uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 19 november 2014 behandeld door algemeen nummer U13-74923 bijlagen FAB-SEC dossiernummer AC Dombroek-van Vliet 14 0320 1 onderwerp

Nadere informatie

LEEFTIJD 1.1.2017 Bevolking Bevolking 0-19 jaar 62.751 Bevolking 20-64 jaar 155.582 Bevolking 65 jaar 51.831 De Drechtsteden is het afgelopen kalenderjaar met ruim 200 personen gegroeid. Daarmee doorbrak

Nadere informatie

15.571 Lemsterland. 12.253 Gaasterlân-Sleat. 51.918 Noordoostpolder. 24.601 Zwartewaterland 78.119 7.132 Zeevang. 56.717 Kampen. 44.

15.571 Lemsterland. 12.253 Gaasterlân-Sleat. 51.918 Noordoostpolder. 24.601 Zwartewaterland 78.119 7.132 Zeevang. 56.717 Kampen. 44. 54 Demografie De historie van het IJsselmeergebied is grotendeels bepalend geweest voor de demografische ontwikkeling van het gebied. De polders in het gebied zijn nog relatief jong, terwijl als grootste

Nadere informatie

Prognose van de bevolking naar herkomst,

Prognose van de bevolking naar herkomst, Prognose van de bevolking naar herkomst, 6 Lenny Stoeldraijer en Joop Garssen In 6 zal Nederland ruim 7,7 miljoen inwoners tellen,, miljoen meer dan op dit moment. De samenstelling van de bevolking zal

Nadere informatie

Sterke toename alleenstaande moeders onder allochtonen

Sterke toename alleenstaande moeders onder allochtonen Carel Harmsen en Joop Garssen Terwijl het aantal huishoudens met kinderen in de afgelopen vijf jaar vrijwel constant bleef, is het aantal eenouderhuishoudens sterk toegenomen. Vooral onder Turken en Marokkanen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bron: brabant.databank.nl donderdag 16 februari

Inhoudsopgave. Bron: brabant.databank.nl donderdag 16 februari Inhoudsopgave 1: Ontwikkeling van de bevolking 2: Prognoses ontwikkeling bevolking 3: Leeftijdsopbouw Noord-Brabant 4: Demografische druk 5: Bevolking naar leeftijd en geslacht 6: Ontwikkeling aantal huishoudens

Nadere informatie

Masterclass Krimp. Presentatie Angelique vanwingerden. 16 september 2011 Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland (KKNN)

Masterclass Krimp. Presentatie Angelique vanwingerden. 16 september 2011 Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland (KKNN) Masterclass Krimp Presentatie Angelique vanwingerden 16 september 2011 Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland (KKNN) Bevolkingsontwikkeling Bevolkingsontwikkeling in Noord-Drenthe 2000-2010 Bevolkingsontwikkeling

Nadere informatie

Bevolkingsprognose 2010 2025 gemeente Groningen

Bevolkingsprognose 2010 2025 gemeente Groningen Deze publicatie is uitgegeven door Onderzoek en Statistiek Groningen September Bevolkingsprognose gemeente Groningen Inleiding Dit vlugschrift behandelt de bevolkingsprognose van de gemeente Groningen.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Arbeidsmarkt: verschil tussen Utrecht en Noorden van het land blijft groot

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Arbeidsmarkt: verschil tussen Utrecht en Noorden van het land blijft groot Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-145 29 juni 2000 9.30 uur Arbeidsmarkt: verschil tussen Utrecht en Noorden van het land blijft groot Door de gunstige ontwikkeling op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Rapport. van Kamer van Koophandel Nederland. Startersprofiel 2012. Datum uitgave. Januari 2013. onderwerp Startende ondernemers in beeld

Rapport. van Kamer van Koophandel Nederland. Startersprofiel 2012. Datum uitgave. Januari 2013. onderwerp Startende ondernemers in beeld Rapport Startersprofiel 2012 van Datum uitgave Januari 2013 onderwerp Startende ondernemers in beeld Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 3 2 Kerncijfers startende ondernemers... 4 2.1 Meer

Nadere informatie

BOA. Feitenblad De Leidse bevolking in Af in 2015 Bij in inwoners. mannen: vrouwen: 62.

BOA. Feitenblad De Leidse bevolking in Af in 2015 Bij in inwoners. mannen: vrouwen: 62. Beleidsonderzoek & Analyse BOA Feitenblad draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming De Leidse bevolking in 216 122.612 inwoners : 17.222 (14%) 2 64: 81.38 (66%) : 59.665 : 62.947

Nadere informatie

Demografische ontwikkelingen gemeente Groningen tot Narly Rambharos September

Demografische ontwikkelingen gemeente Groningen tot Narly Rambharos September Demografische ontwikkelingen gemeente Groningen 2006 tot 2036 Narly Rambharos September 2016 www.os-groningen.nl Inhoud 1. Inleiding 3 2. Demografische ontwikkelingen 2006 tot 2016 4 Geboorte en sterfte

Nadere informatie

Toekomstige demografische veranderingen gemeente Groningen in een notendop

Toekomstige demografische veranderingen gemeente Groningen in een notendop VLUGSCHRIFT Bevolkingsprognose gemeente Groningen - Toekomstige demografische veranderingen gemeente Groningen in een notendop Inleiding De omvang en samenstelling van de bevolking van de gemeente Groningen

Nadere informatie

Bijlage bij hoofdstuk 11 Wonen

Bijlage bij hoofdstuk 11 Wonen Bijlage bij hoofdstuk 11 Wonen Figuur B11.1 Woningvoorraad naar eigendom, en naar provincie, 1 januari 2008 % 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Groningen Friesland Drenthe Overijssel Flevoland Gelderland Utrecht

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de 5 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud Deze factsheet is de vijfde editie van de Economische Monitor Voorne-Putten en presenteert recente economische ontwikkelingen van Voorne-Putten

Nadere informatie

Vastgoedbericht december 2010

Vastgoedbericht december 2010 Vastgoedbericht december 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex, het aantal verkochte

Nadere informatie

Meer over jeugdigen in Leiden staat in hoofdstuk 13 over Jeugd. Meer over ouderen in Leiden staat in hoofdstuk 14 over Welzijn en zorg.

Meer over jeugdigen in Leiden staat in hoofdstuk 13 over Jeugd. Meer over ouderen in Leiden staat in hoofdstuk 14 over Welzijn en zorg. Hoofdstuk 1 Bevolking 1.1 Inleiding In dit hoofdstuk gaat het om de Leidse bevolking: hoeveel inwoners zijn er, wat zijn hun kenmerken, waar in de stad wonen zij, zijn vragen waarop dit hoofdstuk ingaat.

Nadere informatie

Persbericht. Lichte stijging verkeersdoden in Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Lichte stijging verkeersdoden in Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-026 19 april 2012 14.15 uur Lichte stijging verkeersdoden in 2011 661 verkeersdoden in 2011 Stijging bij oudere fietsers Daling bij inzittenden van personenauto

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

De intermediair voor verantwoord lenen. Leef met je hart, leen met verstand.

De intermediair voor verantwoord lenen. Leef met je hart, leen met verstand. De intermediair voor verantwoord lenen. Leef met je hart, leen met verstand. Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden lening aanvragen in 2015 Onlangs is door Geldshop een grootschalig onderzoek

Nadere informatie

Vluchtoord Uden tijdens WO I - Bevolkingsstatistieken

Vluchtoord Uden tijdens WO I - Bevolkingsstatistieken - 0 - De basis/bron van deze gegevens is een MS Office-Excelsheet dat destijds is samengesteld door het Streekarchief Brabant Noordoost te Veghel. Dit Excelsheet is door ondergetekende op een aantal punten

Nadere informatie

Vastgoedbericht oktober 2008

Vastgoedbericht oktober 2008 21 november 20 Vastgoedbericht oktober 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex en

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ONDERWERP BLZ. - tabel leeftijdsopbouw inwoners in de hele gemeente Voorst 2 op en

INHOUDSOPGAVE ONDERWERP BLZ. - tabel leeftijdsopbouw inwoners in de hele gemeente Voorst 2 op en INHOUDSOPGAVE ONDERWERP BLZ - tabel leeftijdsopbouw inwoners in de hele gemeente Voorst 2 op 01-01-2009 en 01-01-2010 - grafiek leeftijdsopbouw inwoners in de hele gemeente 3 Voorst op 01-01-2010 - tabel

Nadere informatie

2. De niet-westerse derde generatie

2. De niet-westerse derde generatie 2. De niet-westerse derde generatie Op 1 januari 23 woonden in Nederland tussen de 34 duizend en 36 duizend personen met ten minste één grootouder die in een niet-westers land is geboren. Dit is ruim eenderde

Nadere informatie

Artikelen. Allochtonenprognose : naar 5 miljoen allochtonen

Artikelen. Allochtonenprognose : naar 5 miljoen allochtonen Artikelen Allochtonenprognose 28 2: naar miljoen allochtonen Joop Garssen en Coen van Duin Volgens de nieuwe allochtonenprognose zal Nederland in 2 bijna, miljoen allochtonen tellen, 1,8 miljoen meer dan

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Zoetermeer

Bevolkingsprognose Zoetermeer Bevolkingsprognose Zoetermeer JaBo / Onderzoek & Statistiek Bevolkingsprognose Zoetermeer 2016-2036 juli 2016 opdrachtgever: Directeur / Concerncontroller analyse en rapportage: JaBo, Onderzoek & Statistiek

Nadere informatie

Bevolkingsprognoses Deventer 2013

Bevolkingsprognoses Deventer 2013 Bevolkingsprognoses Deventer 2013 december 2013 Uitgave : team Kennis en Verkenning Naam : John Stam Telefoonnummer : 3298 Mail : gj.stam@deventer.nl 1 1 Samenvatting en conclusies... 3 2 Inleiding...

Nadere informatie

fluchskrift Vergrijzing in Fryslân neemt toe Aantal senioren sterk gestegen Aantal 65-plussers in Fryslân, /2012

fluchskrift Vergrijzing in Fryslân neemt toe  Aantal senioren sterk gestegen Aantal 65-plussers in Fryslân, /2012 Vergrijzing in Fryslân fluchskrift Vergrijzing in Fryslân neemt toe In Fryslân wonen op 1 januari 2011 647.282 inwoners. De Friese bevolking groeit nog jaarlijks. Sinds 2000 is het aantal inwoners toegenomen

Nadere informatie

Vastgoedbericht november 2010

Vastgoedbericht november 2010 21 december 20 Vastgoedbericht november 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex,

Nadere informatie