Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2004 Gelderland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2004 Gelderland"

Transcriptie

1 Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2004 Gelderland

2 De uitvoering van de PWE vindt plaats in opdracht van de onderstaande instanties (situatie 2004): -gemeenten Aalten, Apeldoorn, Arnhem, Barneveld, Bergh, Beuningen, Brummen, Culemborg, Didam, Doesburg, Doetinchem, Druten, Duiven, Ede, Elburg, Epe, Ermelo, Hattem, Harderwijk, Heerde, Heteren, Lingewaard, Nijkerk, Nijmegen, Nunspeet, Oldebroek, Overbetuwe, Putten, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Scherpenzeel, Wageningen, Westervoort, Winterswijk, Wisch, Zelhem, Zevenaar en Zutphen -SEO (Regio Achterhoek) -Provincie Gelderland Provincie Gelderland Afdeling EZ Bureau Economisch Onderzoek Postbus GX Arnhem Overname van cijfers is toegestaan mits bron duidelijk vermeld wordt: PWE-Gelderland 2004 Dit rapport is als PDF document te downloaden van de site van de PWE:

3 Verantwoording Jaarlijks wordt in opdracht van de provincie Gelderland, een groot aantal gemeenten en het SEO - regio Achterhoek een onderzoek uitgevoerd naar de werkgelegenheidsontwikkelingen in Gelderland; de Provinciale Werkgelegenheids Enquête (PWE). Rond 1 april worden alle bedrijven en instellingen in Gelderland benaderd met het verzoek om inzicht te geven in het aantal werkzame personen en de hoofdactiviteit van het bedrijf. Veel van deze bedrijven geven gehoor aan deze vraag. Dit jaar is een respons (uitgedrukt in termen van werkgelegenheid) bereikt van 85%. De gegevens van bedrijven die niet hebben gereageerd zijn op statistisch verantwoorde wijze bij geschat. Dit betekent dat een volledig dekkend register van bedrijven ter beschikking staat voor het maken van tellingen op elk gewenst aggregatieniveau. Hierin onderscheidt het PWE-register zich van het CBS dat slechts op het niveau van regio s en een groffe sectorindeling cijfers publiceert. De PWE werkt nadrukkelijk samen met de Kamers van Koophandel. Alle beschikbare informatie uit het Handelsregister wordt gebruikt voor het onderhoud van het PWE-register. Informatie uit het PWE-register is beschikbaar gesteld aan de Kamers van Koophandel. Hiermee wordt invulling gegeven aan de wens te komen tot administratieve lastverlichting. Medio november is de inventarisatie van gegevens onder bedrijven afgesloten. Voordat alle gegevens geanalyseerd zijn zal geruime tijd verstreken zijn. Daarom wordt sinds 2002 aan het eind van het jaar waarop de enquête betrekking heeft een eerste overzicht gepresenteerd van de belangrijkste uitkomsten. Dit overzicht ligt nu voor u. In het voorjaar van 2005 zal de definitieve PWE-rapportage 2004 verschijnen. Hierin zal dieper op de materie ingegaan worden

4 Samenvatting Op 1 april 2004 werden in Gelderland banen geteld. Ten opzichte van het jaar daarvoor waren dat slechts banen meer. Daarmee werd een groei van het aantal banen van 0,2% gerealiseerd. Dat het totaal aantal banen in 2004 nog iets is toegenomen kan voor een aanzienlijk deel worden toegeschreven aan de groei van de uitzendwerkgelegenheid. Zowel het aantal full-time banen als het aantal part-time banen daalde met 0,2%. In Nederlands perpectief zijn de ontwikkelingen in Gelderland relatief gunstig. Net als voorgaande jaren was ook in 2004 de gezondheidszorg goed voor het grootste aantal nieuwe banen. In 2004 kwamen er banen bij. In de industrie zijn ook in 2004 weer veel banen verloren gegaan: ruim In de detailhandel gingen banen verloren. De zakelijk dienstverlening lijkt zich wat te herstellen, de ontwikkelingen binnen de ICT blijven zorgwekkend. Tot vorig jaar ontwikkelde de Veluwe zich relatief gunstig ten opzichte van Gelderse gemiddelde. Dit jaar valt op dat sprake is van een afname van het aantal banen (-0,4%). Voor de Achterhoek geldt juist dat de ontwikkelingen tot vorig jaar juist relatief zorgwekkend waren. Dit jaar is sprake van een bovengemiddelde groei (0,6%). De werkgelegenheidsgroei in regio Arnhem-Nijmegen blijft op een gemiddeld niveau liggen (0,2%). De groei van Rivierenland blijft onveranderd boven het Gelderse beeld uitsteken (1,1%)

5 1 Ontwikkelingen Gelderland Op 1 april 2004 werden in Gelderland banen geteld. Ten opzichte van het jaar daarvoor waren dat slechts banen meer. Daarmee werd een groei van het aantal banen van 0,2% gerealiseerd. Dit jaar is het derde opeenvolgende jaar dat de groei van de werkgelegenheid zeer beperkt is. Van herstel van de werkgelegenheidsgroei lijkt helaas nog geen sprake. Ter vergelijking: in 2001 groeide de werkgelegenheid nog met ruim banen (+2,3%) en ook de jaren daarvoor name de werkgelegenheid jaarlijks in dezelfde orde van grootte toe. Werkgelegenheidsontwikkeling, ,0% 2,0% 1,0% Gelderland 0,0% '00-'01 '01-'02 '02-'03 '03-'04 Gelderland 2,3% 0,2% 0,4% 0,2% Aan het groeicijfer van 0,2% liggen opmerkelijke ontwikkelen ten grondslag. Zo daalde het aantal full-time banen dat ingevuld is door mannen het afgelopen jaar maar liefst met Daar staat tegenover een groei van het aantal full-time banen voor vrouwen van In 2004 is dus sprake geweest van een verlies aan banen als alleen de volledige banen in beschouwing worden genomen. Werkgelegenheidsontwikkeling, naar geslacht 4,0% 2,0% 0,0% Mannen Vrouwen -2,0% '00-'01 '01-'02 '02-'03 '03-'04 Mannen 2,2% -0,5% 0,0% -0,9% Vrouwen 3,3% 1,7% 1,8% 0,9% - 5 -

6 Werkgelegenheidsontwikkeling, naar duur baan 4,0% 2,0% 0,0% Full-time banen Part-time banen -2,0% '00-'01 '01-'02 '02-'03 '03-'04 Full-time banen 2,9% 0,3% 0,2% -0,2% Part-time banen 1,1% 1,3% 3,8% -0,2% Het aantal part-time banen ingevuld door mannen is in 2004 stabiel gebleven. Voor vrouwen geldt dat het aantal part-time banen gedaald is. In totaal is er dus een lichte teruggang van het aantal part-time banen geteld. Dat is opmerkelijk omdat vorig jaar het aantal part-time banen nog met groeide. Het aantal uitzendkrachten is voor het eerst sinds jaren weer fors toegenomen. Was er de voorgaande jaren steeds sprake van een verlies van enkele duizenden uitzendbanen, dit jaar groeide het aantal uitzendbanen met ongeveer De onzekerheid over de conjunctuur en de trend tot flexibilisering van de arbeidsmarkt wordt door bedrijven ingevuld met uitzendkrachten in plaats van vaste krachten. Dat het totaal aantal banen in 2004 toch nog iets is toegenomen kan daarom voor een aanzienlijk deel worden toegeschreven aan de groei van de uitzendwerkgelegenheid. Werkgelegenheidsontwikkeling, totaal en uitzendkrachten 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% '00-'01 '01-'02 '02-'03 '03-'04 Alle banen 2,3% 0,2% 0,4% 0,2% Uitzendkrachten -7,1% -6,9% -12,2% 11,5% Alle banen Uitzendkrachten - 6 -

7 Werkgelegenheidsgroei naar aard baan en geslacht, Absoluut Mannen full-time Vrouwen full-time Uitzendkrachten In % Mannen full-time 2,2% -0,8% -0,4% -1,0% Vrouwen full-time 4,2% 2,1% 1,3% 1,3% Uitzendkrachten -7,1% -6,9% -12,2% 11,5% Dankzij de snellere groei van banen ingevuld door vrouwen is het aandeel van vrouwen de afgelopen vijf jaar gegroeid van 39% naar 41%. Het aantal vrouwen dat deelneemt aan het arbeidsproces blijft fors groeien. Werkt ongeveer 24% van alle vrouwen part-time, bij mannen is dat maar 9%. Van alle parttime banen wordt 66% ingevuld door vrouwen. Het aandeel part-timers in de totale werkgelegenheid lijkt zich momenteel te stabiliseren rond de 15%. Hoewel de ontwikkelingen in Gelderland niet tot veel vreugde stemmen geldt, net als vorig jaar, dat in Nederlands perspectief de groei nog meevalt. Voor zover de ontwikkelingen al bekend zijn steken de Gelderse cijfers gunstig af. Werkgelegenheidsontwikkeling Noord Brabant Utrecht Overijssel Limburg Friesland Gewest Haaglanden Gelderland NW-Noord-Holland Flevoland -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% Noot: de cijfers anders dan voor Gelderland betreffen voorlopige cijfers, nog niet alle provinciale cijfers zijn beschikbaar. De ontwikkeling in Flevoland liggen altijd substantieel boven het Nelderlandse gemiddelde. In historisch perspectief is de gerealiseerde groei van 2% laag te noemen

8 2 Sectoren Sector Structuur banen Groei AB Landbouw/Visserij 4,9% 4,2% ,4% C Winning van delfstoffen 0,0% 0,0% 300 0,7% D Industrie 15,6% 13,6% ,6% E Nutsbedrijven 0,4% 0,3% ,7% F Bouwnijverheid 6,8% 6,6% ,4% GA Groothandel 6,0% 6,1% ,0% GB Detailhandel/autohandel 12,1% 12,1% ,9% H Horeca 4,1% 4,2% ,7% I Vervoer, opslag en communicatie 5,2% 5,0% ,1% J Financiële instellingen 3,3% 3,0% ,1% K Zakelijke dienstverlening 12,3% 12,3% ,7% L Openbaar bestuur 5,8% 5,9% ,0% M Onderwijs 5,9% 6,4% ,7% N Gezondheidszorg 13,7% 15,9% ,7% O Overige dienstverlening 3,7% 4,2% ,6% 100,0% 100,0% ,2% In 2004 was de gezondheidszorg in Gelderland met ruim banen de grootste sector. In vergelijking met 2000 is deze sector daarmee de industrie voorbij gestreefd. Vormde de industrie in 2000 nog 15,6% van Gelderse werkgelegenheid, inmiddels is het aandeel gedaald tot 13,6%. Ten opzichte van 2004 is de sectorstructuur, met uitzondering van de twee net genoemde sectoren, niet sterk gewijzigd. Er heeft een verdere verschuiving plaatsgevonden naar de dienstverlening. Ook de ontwikkelingen in 2004 laten lichte groeicijfers zien voor de dienstverlening terwijl met name de ontwikkelingen in de industrie weer veel banenverlies oplevert. Over de afgelopen 5 jaar bedraagt het banenverlies inmiddels banen. Werkgelegenheidsontwikkeling, totaal en industrie 5,0% 0,0% -5,0% Totaal Industrie -10,0% '00-'01 '01-'02 '02-'03 '03-'04 Totaal 2,3% 0,2% 0,4% 0,2% Industrie 0,3% -3,3% -5,2% -2,6% - 8 -

9 Werkgelegenheidsontwikkeling, totaal en gezondheidszorg 10,0% 5,0% 0,0% Totaal 2,3% 0,2% 0,4% 0,2% Gezondheids-, welzijnszorg '00-'01 '01-'02 '02-'03 '03-'04 5,4% 6,1% 5,4% 1,7% Totaal Gezondheids-, welzijnszorg Net als voorgaande jaren was ook in 2004 de gezondheidszorg goed voor het grootste aantal nieuwe banen. In 2004 kwamen er banen bij. In vergelijking met voorgaande jaren is de groei echter beperkter. In de voorgaande jaren kwamen er gemiddeld genomen jaarlijks nog banen bij. Het lijkt er op dat de groei er een beetje uit raakt. Dit zelfde beeld geldt voor het onderwijs; voorgaande jaren goed voor gemiddeld nieuwe banen per jaar, dit jaar slechts 970 nieuwe banen. Zowel voor de gezondheidszorg als onderwijs geldt dat de nieuwe banen overwegend worden ingevuld door vrouwen. Bij onderwijs valt dientengevolge een afname te constateren van het aantal werkzame mannen. Werkgelegenheidsontwikkeling 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Gelderland Zakelijke dienstv. -2,0% '00-'01 '01-'02 '02-'03 '03-'04 Gelderland 2,3% 0,2% 0,4% 0,2% Zakelijke dienstv. 4,3% -1,3% -0,4% 0,7% Positief zijn de ontwikkelingen bij de zakelijke dienstverlening. Eind jaren 90 werden in deze sector erg veel nieuwe banen gecreëerd, de afgelopen twee jaren ging juist in deze sector veel werkgelegenheid veloren. Dit jaar is duidelijk sprake van herstel

10 De ICT- sector (voor een aanzienlijk deel zakelijke dienstverlening) doet het daarentegen echter opvallend slecht. Hier is het afgelopen jaar sprake opnieuw sprake geweest van aanzienlijk banenverlies. Werkgelegenheidsontwikkeling, totaal en ICT 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% Totaal ICT -10,0% '00-'01 '01-'02 '02-'03 '03-'04 Totaal 2,3% 0,2% 0,4% 0,2% ICT 5,8% -5,8% -5,8% -1,9% Tot slot verdienen de ontwikkeling in de detailhandel aandacht. Dit jaar is sprake van aanzienlijk banenverlies. Gemiddeld genomen kwamen er de afgelopen jaren banen per jaar bij. Dit jaar is er sprake van een afname van banen. Werkgelegenheidsontwikkeling, totaal en detailhandel 4,0% 2,0% 0,0% Gelderland Detailhandel -2,0% '00-'01 '01-'02 '02-'03 '03-'04 Gelderland 2,3% 0,2% 0,4% 0,2% Detailhandel 1,3% 0,9% 1,9% -0,9%

11 Werkgelegenheidontwikkelingen van de 10 sectoren met de gunstigste en de 10 sectoren met de minst gunstige ontwikkeling (in absolute aantallen). SBI Gemiddelde jaarlijkse groei Groei absoluut Groei in % Aantal banen Gezondheids- en welzijnszorg ,7% Overige zakelijke dienstverlening ,5% Onderwijs ,7% Werkgevers-, werknemers- en beroepsorganisaties ,7% Cultuur, sport en recreatie ,9% Financiële instellingen ,2% Overige dienstverlening ,2% Vervaardiging van medische apparaten ,6% Speur- en ontwikkelingswerk ,5% Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout ,2% Logies-, maaltijden- en drankenverstrekking ,7% Post en telecommunicatie ,9% Vervaardiging van metalen in primaire vorm ,7% Produktie en distributie van elektriciteit, gas ,8% Uitgeverijen, drukkerijen ,1% Vervaardiging van meubels etc ,0% Vervaardiging van chemische produkten ,0% Computerservice en informatietechnologie ,5% Vervaardiging van voedingsmiddelen ,9% Detailhandel en reparatie t.b.v. particulieren ,3%

12 3 Regio s Werkgelegenheidsontwikkeling, Gelderland en Veluwe 4,0% 2,0% 0,0% Gelderland Veluwe -2,0% '00-'01 '01-'02 '02-'03 '03-'04 Gelderland 2,3% 0,2% 0,4% 0,2% Veluwe 2,5% 0,2% 0,5% -0,4% Tot vorig jaar ontwikkelde de Veluwe zich relatief gunstig ten opzichte van het Gelderse gemiddelde. Dit jaar valt op dat sprake is van een afname van het aantal banen. Voor de Achterhoek geldt juist dat de ontwikkelingen tot vorig jaar juist relatief zorgwekkend waren. Dit jaar is sprake van een bovengemiddelde groei Werkgelegenheidsontwikkeling, Gelderland en Achterhoek 4,0% 2,0% 0,0% Gelderland Achterhoek -2,0% '00-'01 '01-'02 '02-'03 '03-'04 Gelderland 2,3% 0,2% 0,4% 0,2% Achterhoek 1,3% -1,1% 0,1% 0,6%

13 Werkgelegenheidsontwikkeling, Gelderland en Arnhem-Nijmegen 4,0% 2,0% Gelderland Arnhem-Nijmegen 0,0% '00-'01 '01-'02 '02-'03 '03-'04 Gelderland 2,3% 0,2% 0,4% 0,2% Arnhem-Nijmegen 2,9% 0,6% 0,2% 0,2% De regio Arnhem-Nijmegen blijft op een gemiddeld niveau liggen. Gezien het feit dat begin jaren 90 (toen het ook niet best ging met de Nederlands economie) deze regio ver achter bleef bij de Gelderse ontwikkeling kan de huidige ontwikkeling als meevallend bestempeld worden. De groei van Rivierenland blijft onveranderd boven het Gelderse beeld uitsteken. Ook andere bronnen bevestigen dat beeld. Zelfs in Nederlands perspectief doet deze regio het bijzonder goed. Werkgelegenheidsontwikkeling, Gelderland en Zuid-West-Gelderland 3,0% 2,0% 1,0% Gelderland ZW-Gelderland 0,0% '00-'01 '01-'02 '02-'03 '03-'04 Gelderland 2,3% 0,2% 0,4% 0,2% ZW-Gelderland 1,6% 1,1% 0,9% 1,1%

14 Tabellen gegevens betreffen alle banen, dus full-timers, part-timers en uitzendkrachten

15 Werkgelegenheidsstructuur en aantallen vestigingen 2004, naar gemeente en regio SBI-AB SBI-CDE SBI-F SBI-G SBI-H SBI-I SBI-JK SBI-L/Q Totaal Vestigingen 0197 Aalten Angerlo Apeldoorn Arnhem Barneveld Bergh Beuningen Borculo Brummen Buren Culemborg Didam Dinxperlo Doesburg Doetinchem Druten Duiven Ede Eibergen Elburg Epe Ermelo Geldermalsen Gendringen Gorssel Groenlo Groesbeek Harderwijk Hattem Heerde Hengelo (Gld) Heumen Hummelo en Keppel Lichtenvoorde Lingewaal Lingewaard Lochem Maasdriel Millingen aan De Rijn Neder Betuwe Neede noot: SBI-AB: Landbouw/Visserij, CDE-Delstoffenwinning, Industrie en Nutsbedrijven, F Bouwnijverheid, G Handel, H Horeca, I Vervoer, JK Financiele en Zakelijke dienstverlening, L-Q Overige dienstverlening

16 SBI-AB SBI-CDE SBI-F SBI-G SBI-H SBI-I SBI-JK SBI-L/Q Totaal Vestigingen 0304 Neerijnen Nijkerk Nijmegen Nunspeet Oldebroek Overbetuwe Putten Renkum Rheden Rijnwaarden Rozendaal Ruurlo Scherpenzeel Steenderen Tiel Ubbergen Voorst Vorden Wageningen Warnsveld Wehl West Maas en Waal Westervoort Wijchen Winterswijk Wisch Zaltbommel Zelhem Zevenaar Zutphen Gelderland

17 SBI-AB SBI-CDE SBI-F SBI-G SBI-H SBI-I SBI-JK SBI-L/Q Totaal Vestigingen COROP-gebieden 13 Veluwe Achterhoek Arnhem-Nijmegen Zuidwest-Gelderland Gelderland WGR-regio s 11 Stedendriehoek Oost-Gelderland Arnhem/Nijmegen Rivierenland De Vallei Noordwest-Veluwe Gelderland KvK-regio s 1 Centraal Gelderland Rivierenland Veluwe en Twente Regio Zwolle Gooi En Eemland Gelderland

18 Werkgelegenheidsontwikkelingen , naar gemeente en regio, alle banen '00-'03 03-' Aalten ,3% -0,8% 0199 Angerlo ,5% 2,2% 0200 Apeldoorn ,1% 0,9% 0202 Arnhem ,3% 0,2% 0203 Barneveld ,2% -1,2% 0207 Bergh ,0% -1,4% 0209 Beuningen ,4% 1,5% 0211 Borculo ,3% 2,5% 0213 Brummen ,0% -1,1% 0214 Buren ,1% 1,7% 0216 Culemborg ,9% 3,6% 0218 Didam ,6% 3,9% 0219 Dinxperlo ,6% 0,4% 0221 Doesburg ,5% -1,3% 0222 Doetinchem ,7% 2,8% 0225 Druten ,7% 2,6% 0226 Duiven ,7% 1,5% 0228 Ede ,0% -0,1% 0229 Eibergen ,2% 0,1% 0230 Elburg ,3% 1,5% 0232 Epe ,3% 0,2% 0233 Ermelo ,9% 2,0% 0236 Geldermalsen ,6% 2,8% 0237 Gendringen ,5% -3,2% 0239 Gorssel ,5% 2,1% 0240 Groenlo ,9% 0,8% 0241 Groesbeek ,4% 3,4% 0243 Harderwijk ,2% -3,1% 0244 Hattem ,2% 1,2% 0246 Heerde ,9% -1,6% 0248 Hengelo (Gld) ,4% 0,6% 0252 Heumen ,6% 2,9% 0256 Hummelo en Keppel ,9% 0,9% 0260 Lichtenvoorde ,3% 2,5% 0733 Lingewaal ,1% 7,5% 1705 Lingewaard ,7% 0,7% 0262 Lochem ,0% 1,6% 0263 Maasdriel ,7% 1,4% 0265 Millingen aan de Rijn ,3% 3,8% 1740 Neder Betuwe ,9% 2,1% 0266 Neede ,7% 2,1%

19 '00-'03 03-' Neerijnen ,2% -5,1% 0267 Nijkerk ,1% -2,8% 0268 Nijmegen ,0% -1,0% 0302 Nunspeet ,4% -4,3% 0269 Oldebroek ,9% 1,6% 1734 Overbetuwe ,4% 1,5% 0273 Putten ,0% -1,7% 0274 Renkum ,2% -1,4% 0275 Rheden ,5% 0,0% 0196 Rijnwaarden ,3% -1,6% 0277 Rozendaal ,5% -8,7% 0278 Ruurlo ,4% 1,3% 0279 Scherpenzeel ,4% -0,8% 0280 Steenderen ,2% 1,6% 0281 Tiel ,8% 0,3% 0282 Ubbergen ,1% 0,0% 0285 Voorst ,0% -3,2% 0286 Vorden ,9% 1,5% 0289 Wageningen ,0% -0,7% 0291 Warnsveld ,5% 9,6% 0292 Wehl ,6% 3,2% 0668 West Maas en Waal ,8% -2,1% 0293 Westervoort ,2% -4,1% 0296 Wijchen ,7% 1,6% 0294 Winterswijk ,1% 0,0% 0295 Wisch ,3% -0,9% 0297 Zaltbommel ,8% -0,4% 0298 Zelhem ,7% 3,2% 0299 Zevenaar ,7% 1,0% 0301 Zutphen ,0% -3,0% Gelderland ,9% 0,2%

20 '00-'03 03-'04 COROP-gebieden 13 Veluwe ,1% -0,4% 14 Achterhoek ,1% 0,6% 15 Arnhem-Nijmegen ,2% 0,2% 16 Zuidwest-Gelderland ,2% 1,1% Gelderland ,9% 0,2% WGR-regio 11 Stedendriehoek ,7% 0,2% 13 Oost-Gelderland ,0% 0,9% 14 Arnhem/Nijmegen ,2% 0,1% 15 Rivierenland ,2% 1,2% 16 De Vallei ,8% -0,9% 17 Noordwest-Veluwe ,7% -1,0% Gelderland ,9% 0,2% KvK-regio 1 Centraal Gelderland ,8% 0,3% 2 Rivierenland ,2% 1,2% 3 Veluwe en Twente ,0% -0,2% 4 Regio Zwolle ,7% -0,6% 5 Gooi en Eemland ,4% -2,5% Gelderland ,9% 0,2%

21 Werkgelegenheidsontwikkeling Gelderland Gelderland Gemiddelde groei A Landbouw/Visserij ,9% 0,4% C Winning van delfstoffen ,3% 0,7% D Industrie ,8% -2,6% E Nutsbedrijven ,4% -9,7% F Bouwnijverheid ,5% -0,4% GA Groothandel ,2% 0,0% GB Detailhandel/autohandel ,4% -0,9% H Horeca ,5% -0,7% I Vervoer, opslag en communicatie ,4% -0,1% J Financiële instellingen ,7% 2,1% K Zakelijke dienstverlening ,8% 0,7% L Openbaar bestuur ,5% 0,0% M Onderwijs ,3% 1,7% N Gezondheidszorg ,6% 1,7% O Overige dienstverlening ,5% 4,6% ,9% 0,2%

22 Werkgelegenheidsontwikkeling COROP-gebieden COROP-Achterhoek Gemiddelde groei A Landbouw/Visserij ,7% 0,0% C Winning van delfstoffen ,9% 3,1% D Industrie ,0% -2,7% E Nutsbedrijven ,8% -2,4% F Bouwnijverheid ,4% 1,8% GA Groothandel ,4% -0,2% GB Detailhandel/autohandel ,0% -0,4% H Horeca ,7% 3,6% I Vervoer, opslag en communicatie ,2% -0,3% J Financiële instellingen ,8% -1,4% K Zakelijke dienstverlening ,6% 3,8% L Openbaar bestuur ,3% 0,7% M Onderwijs ,8% 2,2% N Gezondheidszorg ,0% 1,4% O Overige dienstverlening ,2% 9,4% ,1% 0,6% COROP-Arnhem-Nijmegen Gemiddelde groei A Landbouw/Visserij ,6% 1,5% C Winning van delfstoffen ,0% 1,1% D Industrie ,4% -2,4% E Nutsbedrijven ,5% -6,0% F Bouwnijverheid ,4% -0,8% GA Groothandel ,4% 2,5% GB Detailhandel/autohandel ,1% -1,1% H Horeca ,0% -1,5% I Vervoer, opslag en communicatie ,0% -0,3% J Financiële instellingen ,0% 0,3% K Zakelijke dienstverlening ,3% 0,6% L Openbaar bestuur ,0% -1,1% M Onderwijs ,3% 2,2% N Gezondheidszorg ,4% 1,4% O Overige dienstverlening ,0% 4,1% ,2% 0,2%

23 COROP-Veluwe Gemiddelde groei A Landbouw/Visserij ,2% 0,0% C Winning van delfstoffen ,0% 12,5% D Industrie ,1% -2,3% E Nutsbedrijven ,7% -20,8% F Bouwnijverheid ,7% -1,2% GA Groothandel ,2% -2,8% GB Detailhandel/autohandel ,5% -1,4% H Horeca ,9% -1,9% I Vervoer, opslag en communicatie ,1% -1,9% J Financiële instellingen ,4% 4,7% K Zakelijke dienstverlening ,5% -1,3% L Openbaar bestuur ,6% 0,7% M Onderwijs ,6% 0,7% N Gezondheidszorg ,6% 2,1% O Overige dienstverlening ,2% 1,8% ,1% -0,4% COROP-Zuid-West-Gelderland Gemiddelde groei A Landbouw/Visserij ,2% 0,5% C Winning van delfstoffen ,4% -3,9% D Industrie ,3% -3,3% E Nutsbedrijven ,2% -49,2% F Bouwnijverheid ,7% -1,0% GA Groothandel ,8% 1,7% GB Detailhandel/autohandel ,2% 0,1% H Horeca ,1% -2,3% I Vervoer, opslag en communicatie ,6% 3,8% J Financiële instellingen ,9% 0,8% K Zakelijke dienstverlening ,3% 4,4% L Openbaar bestuur ,7% 0,8% M Onderwijs ,6% 1,9% N Gezondheidszorg ,2% 3,0% O Overige dienstverlening ,8% 8,6% ,2% 1,1%

24 Werkgelegenheidsontwikkeling WGR-regio s Knooppunt Arnhem-Nijmegen Gemiddelde groei A Landbouw/Visserij ,6% 1,6% C Winning van delfstoffen ,4% 1,2% D Industrie ,4% -2,3% E Nutsbedrijven ,5% -6,0% F Bouwnijverheid ,3% -1,0% GA Groothandel ,5% 2,4% GB Detailhandel/autohandel ,1% -1,2% H Horeca ,0% -1,6% I Vervoer, opslag en communicatie ,9% -0,4% J Financiële instellingen ,0% 0,3% K Zakelijke dienstverlening ,3% 0,4% L Openbaar bestuur ,0% -1,1% M Onderwijs ,2% 2,1% N Gezondheidszorg ,3% 1,4% O Overige dienstverlening ,0% 4,0% ,2% 0,1% Gemiddelde groei De Vallei A Landbouw/Visserij ,1% 1,6% D Industrie ,7% 1,2% E Nutsbedrijven ,4% -26,7% F Bouwnijverheid ,9% -1,4% GA Groothandel ,0% -3,0% GB Detailhandel/autohandel ,8% -0,4% H Horeca ,7% -0,3% I Vervoer, opslag en communicatie ,3% -4,1% J Financiële instellingen ,0% 5,0% K Zakelijke dienstverlening ,2% -3,5% L Openbaar bestuur ,0% -2,8% M Onderwijs ,0% -1,5% N Gezondheidszorg ,0% 1,4% O Overige dienstverlening ,7% -1,4% ,8% -0,9%

25 Noord-West-Veluwe Gemiddelde groei A Landbouw/Visserij ,3% -2,5% D Industrie ,1% -7,0% E Nutsbedrijven ,5% -19,8% F Bouwnijverheid ,7% 1,2% GA Groothandel ,3% -1,3% GB Detailhandel/autohandel ,1% -2,0% H Horeca ,0% -4,0% I Vervoer, opslag en communicatie ,9% 0,1% J Financiële instellingen ,4% -3,7% K Zakelijke dienstverlening ,9% 0,5% L Openbaar bestuur ,6% -3,1% M Onderwijs ,9% 1,9% N Gezondheidszorg ,1% 3,8% O Overige dienstverlening ,2% 2,9% ,7% -1,0% Gemiddelde groei Oost-Gelderland A Landbouw/Visserij ,8% 0,1% C Winning van delfstoffen ,9% 0,0% D Industrie ,2% -2,4% E Nutsbedrijven ,2% 4,7% F Bouwnijverheid ,7% 1,8% GA Groothandel ,2% 0,9% GB Detailhandel/autohandel ,2% -0,7% H Horeca ,7% 3,6% I Vervoer, opslag en communicatie ,9% -1,8% J Financiële instellingen ,9% -3,9% K Zakelijke dienstverlening ,8% 7,4% L Openbaar bestuur ,6% 0,5% M Onderwijs ,7% 2,5% N Gezondheidszorg ,0% 1,4% O Overige dienstverlening ,3% 11,6% ,0% 0,9%

26 Rivierenland Gemiddelde groei A Landbouw/Visserij ,3% 0,4% C Winning van delfstoffen ,3% -3,5% D Industrie ,3% -3,3% E Nutsbedrijven ,2% -49,2% F Bouwnijverheid ,8% -0,6% GA Groothandel ,8% 2,0% GB Detailhandel/autohandel ,2% 0,3% H Horeca ,0% -2,1% I Vervoer, opslag en communicatie ,3% 3,7% J Financiële instellingen ,7% 0,4% K Zakelijke dienstverlening ,1% 5,1% L Openbaar bestuur ,8% 0,7% M Onderwijs ,5% 2,1% N Gezondheidszorg ,4% 2,6% O Overige dienstverlening ,5% 8,9% ,2% 1,2% Stedendriehoek Gemiddelde groei A Landbouw/Visserij ,1% -0,2% C Winning van delfstoffen ,5% 7,1% D Industrie ,4% -2,7% E Nutsbedrijven ,0% -17,9% F Bouwnijverheid ,5% -2,2% GA Groothandel ,8% -3,4% GB Detailhandel/autohandel ,8% -1,3% H Horeca ,3% 0,1% I Vervoer, opslag en communicatie ,5% 0,8% J Financiële instellingen ,4% 6,6% K Zakelijke dienstverlening ,7% -0,5% L Openbaar bestuur ,5% 4,2% M Onderwijs ,3% 3,2% N Gezondheidszorg ,8% 1,4% O Overige dienstverlening ,1% 3,6% ,7% 0,2%

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014. Gelderland

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014. Gelderland Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland - 1 - De uitvoering van de PWE 2014 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties: Gemeenten

Nadere informatie

Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst?

Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst? Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst? Gemeenteraad/fractievoorzitters Maatschappelijke organisaties Bedrijfsleven Inwoners 1. Karaktereigenschappen van

Nadere informatie

Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s

Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Jorike Smeitnk Wilmie van der Kuil November 2009 Rapport 08-0734c l JorSm-av l 01 Inhoud Leeswijzer... 5 1. Algemeen

Nadere informatie

AANBIEDINGSBRIEF PAMFLET

AANBIEDINGSBRIEF PAMFLET AANBIEDINGSBRIEF PAMFLET Genemuiden, 26 april 2013 Geachte dame/heer, Zoals u bekend is, heeft de onderwijsraad aan de staatssecretaris een advies uitgebracht waar men vraagt om een actief beleid inzake

Nadere informatie

Spoorboekje. Samenwerkende Bonden van Ouderen in Gelderland. Deken Dr. Mulderstraat 6d 6681 AB Bemmel. Tel.: 0481-453 680 Fax: 0481-453 335

Spoorboekje. Samenwerkende Bonden van Ouderen in Gelderland. Deken Dr. Mulderstraat 6d 6681 AB Bemmel. Tel.: 0481-453 680 Fax: 0481-453 335 Spoorboekje Deken Dr. Mulderstraat 6d Tel.: 0481-453 680 Fax: 0481-453 335 E-mail info@sbog.nl Internet www.sbog.nl Samenwerkende Bonden van Ouderen in Gelderland Afkortingenlijst Deken Dr. Mulderstraat

Nadere informatie

Het secretariaat is op donderdag 5 mei a.s. (Hemelvaartsdag)

Het secretariaat is op donderdag 5 mei a.s. (Hemelvaartsdag) INHOUD ALGEMEEN 1 Komende vergaderingen 1 Bezoek Brussel d.d. 7 april jl. 1 Laat u informeren tijdens één van de VVNH-informatie bijeenkomsten in uw regio! 1 Nieuwsbrief Plantenziektenkundige Dienst 03/2005

Nadere informatie

Catalogus Opleidingen CAO voor het Bouwbedrijf, versie april 2011

Catalogus Opleidingen CAO voor het Bouwbedrijf, versie april 2011 Nummer 358 april 2011, jaargang 38 Pagina 1 Catalogus Opleidingen CAO voor het Bouwbedrijf, versie april 2011 Pagina 2 BpfBOUW Uniform Pensioenoverzicht 2011 (UPO) Pagina 3 Nieuwe code soort regel op Opgave

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27185 31 december 2012 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 december 2012, nr. VO/OK/379368,

Nadere informatie

AANBIEDINGSBRIEF 1>A1vijF.LET i ~ _ " _ a ff *» ~ /' Genemuiden, 26 april 2013 - - 1 _ L. W 'J Geachte leden van de Raad, leden van het

AANBIEDINGSBRIEF 1>A1vijF.LET i ~ _  _ a ff *» ~ /' Genemuiden, 26 april 2013 - - 1 _ L. W 'J Geachte leden van de Raad, leden van het AANBIEDINGSBRIEF 1>A1vijF.LET i ~ _ " _ a ff *» ~ /' Genemuiden, 26 april 2013 - - 1 _ L. W 'J Geachte leden van de Raad, leden van het College van Burgemeester en Wethouders, Zoals u bekend is,

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Prijzen en vervoerzones Stadsregiotaxi

Prijzen en vervoerzones Stadsregiotaxi Reserveren? 0900 734 46 82 (@ 0,10 per minuut) Prijzen en vervoerzones Stadsregiotaxi Vraagt u zich af hoe de prijs van uw reis wordt berekend, wat een vervoerzone is en welke tarieven de verschillende

Nadere informatie

Hattem. Oldebroek. Elburg. Nunspeet. Harderwijk Epe. Rozendaal. Rheden ARNHEM. Renkum. Westervoort. Overbetuwe Lingewaard. Millingen a.d.

Hattem. Oldebroek. Elburg. Nunspeet. Harderwijk Epe. Rozendaal. Rheden ARNHEM. Renkum. Westervoort. Overbetuwe Lingewaard. Millingen a.d. Gelderland 35,41% MOOI Totale landoppervlakte 5120,4 km 2 Oppervlakte mooi 1813,3 km 2 Hattem Oldebroek Elburg Heerde Nunspeet Harderwijk Epe Ermelo Putten Voorst Nijkerk Apeldoorn Lochem Barneveld Zutphen

Nadere informatie

Prijzen en vervoerzones Stadsregiotaxi

Prijzen en vervoerzones Stadsregiotaxi Reserveren? 0900 734 46 82 (@ 0,10 per minuut) Prijzen en vervoerzones Stadsregiotaxi Vraagt u zich af hoe de prijs van uw reis wordt berekend, wat een vervoerzone is en welke tarieven de verschillende

Nadere informatie

Fluchskrift Wurkgelegenheid

Fluchskrift Wurkgelegenheid Fluchskrift Wurkgelegenheid Werkgelegenheidsregister Provincie Fryslân Het betreft voorlopige uitkomsten van het werkgelegenheidsonderzoek 2013. In afwachting op de landelijke cijfers zijn eventuele correcties

Nadere informatie

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR)

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) Resultaten werkgelegenheidsonderzoek Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) 2013 Maarten Bergmeijer Provincie Utrecht afdeling MEC, team Economie par@provincie-utrecht.nl www.provincie-utrecht.nl/par

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4 ECONOMISCHE MONITOR EDE 20 / 4 De Economische Monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De Economische Monitor is verdeeld in twee delen: Het

Nadere informatie

Uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2011 Gelderland

Uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2011 Gelderland Uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2011 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland De uitvoering van de PWE 2011 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties: Gemeenten in Gelderland

Nadere informatie

Gelderse vooruitzichten 2013-2018

Gelderse vooruitzichten 2013-2018 Gelderse vooruitzichten 213-218 een middellangetermijnraming van de Gelderse economie 1 2 Provinciale Economische Verkenning 213-218 oktober 213 Menno Walsweer Bureau Economisch Onderzoek 3 Provincie Gelderland

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek

Werkgelegenheidsonderzoek Monitor Ruimtelijke Economie Uitkomsten Werkgelegenheidsonderzoek Provincie Utrecht 2011 (Voorlopig) Januari 2012 Afdeling Mobiliteit, Economie en Cultuur Inleiding In de periode april t/m september 2011

Nadere informatie

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Aandachtspunten Even voorstellen: Willem van der Craats De werkgelegenheidsstructuur

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Gelderland 2012. Verwachte bevolkingsontwikkeling tot 2050

Bevolkingsprognose Gelderland 2012. Verwachte bevolkingsontwikkeling tot 2050 Bevolkingsprognose Gelderland 2012 Verwachte bevolkingsontwikkeling tot 2050 maart 2012 1 Bevolkingsprognose Gelderland 2012 Maart 2012 Programmeren & Contracteren Afdeling Wonen, Sociaal en Cultuur Team

Nadere informatie

MEDEDELINGEN VERSCHIJNT 2X PER MAAND

MEDEDELINGEN VERSCHIJNT 2X PER MAAND MEDEDELINGEN VERSCHIJNT 2X PER MAAND INHOUD no. 289, d.d. 4 mei 2006 ALGEMEEN 1 Komende vergaderingen 1 Uit de vergaderingen 1 Bestuursvergadering Sectie Plaatmateriaal 19 april 2006 1 Bestuursvergadering

Nadere informatie

Uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2006 Gelderland

Uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2006 Gelderland Uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2006 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland De uitvoering van de PWE 2006 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties: gemeenten Apeldoorn,

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014 Werkgelegenheid in Twente Jaarbericht 214 Inhoudsopgave 1. Ontwikkeling werkzame personen en vestigingen (groei / afname) Ontwikkeling naar sectoren 2. Ontwikkeling naar sectoren Ontwikkeling naar branches

Nadere informatie

Openbaar. Uitvoering SP motie Horen, zien, maar niet zwijgen

Openbaar. Uitvoering SP motie Horen, zien, maar niet zwijgen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering SP motie Horen, zien, maar niet zwijgen Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting In de raadsvergadering van 11 februari

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2010

Werkgelegenheidsonderzoek 2010 2010 pr ov i nc i e g r oni ng e n Wer kgel egenhei dsonder zoek Eenanal ysevandeont wi kkel i ngen i ndewer kgel egenhei di nde pr ovi nci egr oni ngen Werkgelegenheidsonderzoek 2010 Werkgelegenheidsonderzoek

Nadere informatie

Apeldoorn VVD-aanspreekpunt: Anja Prins, Corrie-Christine van der Woude * Arnhem VVD-aanspreekpunt: René Westra, Mike Waltmans, Frederik Peters

Apeldoorn VVD-aanspreekpunt: Anja Prins, Corrie-Christine van der Woude * Arnhem VVD-aanspreekpunt: René Westra, Mike Waltmans, Frederik Peters Burgemeesters en adresgegevens van de 54 Gelderse gemeenten. Aalten Burgemeester: G. Berghoef Postadres: Postbus 119, 7120 AC Aalten Bezoekadres: Markt 7, 7121 CS Aalten Telefoon: (0543) 49 33 33 Fax:

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Overzicht samenwerking regio Rijk van Nijmegen Programma / Programmanummer Facilitaire diensten / 1043 Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting In de vergadering met

Nadere informatie

PENDEL REGIO NOORD-VELUWE 2010

PENDEL REGIO NOORD-VELUWE 2010 PENDEL REGIO NOORD-VELUWE 2010 De pendel van, naar en binnen regio Noord-Veluwe; bewerking van de gegevens uit het pendelonderzoek PWE 2010. Uitgevoerd in opdracht van Regio Noord-Veluwe en SEO/POA Noord-Veluwe

Nadere informatie

De Gelderse woon-werkbalans

De Gelderse woon-werkbalans De Gelderse woon-werkbalans een onderzoek naar de binnenlandse migratie van bevolking en bedrijven 1 De Gelderse woon-werkbalans een onderzoek naar de binnenlandse migratie van bevolking en bedrijven

Nadere informatie

REGIO RIVIERENLAND. Samengesteld door Koster & van Hooren in opdracht van WZW Juli 2014

REGIO RIVIERENLAND. Samengesteld door Koster & van Hooren in opdracht van WZW Juli 2014 REGIO RIVIERENLAND Samengesteld door Koster & van Hooren in opdracht van WZW Juli 2014 Inhoud Inleiding 3 Potentiële beroepsbevolking 4 Ontgroening en vergrijzing Ontwikkeling potentiële beroepsbevolking

Nadere informatie

Op maandag 31 mei a.s. is het secretariaat gesloten i.v.m. 2 e Pinksterdag

Op maandag 31 mei a.s. is het secretariaat gesloten i.v.m. 2 e Pinksterdag INHOUD ALGEMEEN 2 Komende vergaderingen 2 Uit de vergadering 2 Bestuur sectie Technisch Zaken, Woensdag 19 mei 2004 2 Gezamenlijk inkopen energie: aansluiting bij collectief CBM 2 Kostencalculatie: overzicht

Nadere informatie

REGIO NIJMEGEN. Samengesteld door Koster & van Hooren in opdracht van WZW Juli 2014

REGIO NIJMEGEN. Samengesteld door Koster & van Hooren in opdracht van WZW Juli 2014 REGIO NIJMEGEN Samengesteld door Koster & van Hooren in opdracht van WZW Juli 2014 Inhoud Inleiding 3 Potentiële beroepsbevolking 4 Ontgroening en vergrijzing Ontwikkeling potentiële beroepsbevolking Potentiële

Nadere informatie

REGIO ARNHEM. Samengesteld door Koster & van Hooren in opdracht van WZW Juli 2014

REGIO ARNHEM. Samengesteld door Koster & van Hooren in opdracht van WZW Juli 2014 REGIO ARNHEM Samengesteld door Koster & van Hooren in opdracht van WZW Juli 2014 Inhoud Inleiding 3 Potentiële beroepsbevolking 4 Ontgroening en vergrijzing Ontwikkeling potentiële beroepsbevolking Potentiële

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Enige kengetallen ter bepaling van het effect op het verdienend vermogen van de Achterhoek van regionale beleidsconcepten

Enige kengetallen ter bepaling van het effect op het verdienend vermogen van de Achterhoek van regionale beleidsconcepten Enige kengetallen ter bepaling van het effect op het verdienend vermogen van de Achterhoek van regionale beleidsconcepten Inleiding Het bruto binnenlands product (BBP) van een land of regio is de som van

Nadere informatie

Gelderland in vier bedrijven

Gelderland in vier bedrijven Gelderland in vier bedrijven Vier toekomstscenario s over de uitbreidingsvraag naar bedrijventerreinen en kantoren ontext 2 Gelderland in vier bedrijven vier toekomstscenario s over de uitbreidingsvraag

Nadere informatie

Gemeente Elburg T.a.v. het college van burgemeester en wethouders Postbus 70 8080 AB ELBURG. Geacht college,

Gemeente Elburg T.a.v. het college van burgemeester en wethouders Postbus 70 8080 AB ELBURG. Geacht college, Gemeente Elburg Postbus 70 8080 AB ELBURG Gemeente Epe Postbus 600 8160 AP EPE Gemeente Ermelo 3850 AM ERMELO Gemeente Harderwijk Postbus 148 3840 AC HARDERWIJK Gemeente Heerde Postbus 175 8180 AD HEERDE

Nadere informatie

REGIO EDE. Samengesteld door Koster & van Hooren in opdracht van WZW Juli 2014

REGIO EDE. Samengesteld door Koster & van Hooren in opdracht van WZW Juli 2014 REGIO EDE Samengesteld door Koster & van Hooren in opdracht van WZW Juli 2014 Inhoud Inleiding 3 Potentiële beroepsbevolking 4 Ontgroening en vergrijzing Ontwikkeling potentiële beroepsbevolking Potentiële

Nadere informatie

Economische Barometer Stadsregio Arnhem Nijmegen. Dynamiek kwartaal 4

Economische Barometer Stadsregio Arnhem Nijmegen. Dynamiek kwartaal 4 Economische Barometer Stadsregio Arnhem Nijmegen 2011-Q4 Dynamiek kwartaal 4 Starters Oprichtingen Opheffingen Faillissementen Aanwas 2010 2011 % 2010 2011 % 2010 2011 % 2010 2011 % 2010 2011 % Achterhoek

Nadere informatie

Monitor Wonen en Zorg Provincie Gelderland 2013. Hoofdrapport

Monitor Wonen en Zorg Provincie Gelderland 2013. Hoofdrapport Monitor Wonen en Zorg Provincie Gelderland 2013 Hoofdrapport Programma Wonen december 2013 MONITOR WONENZORG PROVINCIE GELDERLAND 2013 EINDRAPPORT voor Provincie Gelderland auteur Henk Nouws, Claasje Reijers

Nadere informatie

Toewijzingen Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland - Eerste kwartaal 2013

Toewijzingen Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland - Eerste kwartaal 2013 APELDOORN 15120401 Vereniging Apeldoornse Muziek Federatie 2.000 Apeldoorn; concours 15130048 Vereniging Brassband Apeldoorn 1.500 Apeldoorn; jubileumconcert Totaal APELDOORN 3.500 ARNHEM 15120395 Stichting

Nadere informatie

Gemeentelijk Verkeersveiligheidsbeleid Oost-Nederland 2013. Meting over het jaar 2013

Gemeentelijk Verkeersveiligheidsbeleid Oost-Nederland 2013. Meting over het jaar 2013 Gemeentelijk Verkeersveiligheidsbeleid Oost-Nederland 2013 Meting over het jaar 2013 September 2014 Inleiding en respons Inleiding Om informatie te verkrijgen over uitvoering en inbedding van gemeentelijk

Nadere informatie

Monitor Lokale Lasten Centraal Gelderland 2004

Monitor Lokale Lasten Centraal Gelderland 2004 Monitor Lokale Lasten Centraal Gelderland 2004 Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland Met dank aan: ABF/COELO voor het aanleveren van de gegevens Colofon: Dit is een uitgave van : Kamer van Koophandel

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

3 Nieuwe ruimte. DAAD Architecten. 3 Daad.indd 1 24-02-12 09:39

3 Nieuwe ruimte. DAAD Architecten. 3 Daad.indd 1 24-02-12 09:39 3 Nieuwe ruimte DAAD Architecten 3 Daad.indd 1 24-02-12 09:39 Nieuwe ruimte, kansen voor krimp De veranderingen in de huidige markt hebben gevolgen voor de vraag naar woningen, kantoren en bedrijfsge bouwen.

Nadere informatie

bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden

bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden 81 bedrijven werkgelegenheid werkzoekenden 7 82 Bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden Bedrijven: minder bedrijven, veel detailhandel, minder agrariërs Na jaren van groei is het aantal bedrijven in

Nadere informatie

Marktanalyse rapport Mijn markt

Marktanalyse rapport Mijn markt Marktanalyse rapport Mijn markt Gemaakt door: Rino Both Bedrijfsnaam: D&B SLiM testomgeving - Olbico Datum: 10-09-2015 1. Inhoud 1. Inhoud 2. Inleiding 3. Beschrijvingen van de selectie, markt en gebruikte

Nadere informatie

Regionaal Hennepconvenant. Integrale aanpak van hennepkwekerijen in Oost Nederland

Regionaal Hennepconvenant. Integrale aanpak van hennepkwekerijen in Oost Nederland Regionaal Hennepconvenant Integrale aanpak van hennepkwekerijen in Oost Nederland Definitieve versie 25 augustus 2014 1 Convenantpartners: - Politie eenheid Oost Nederland - Arrondissementsparket Oost

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 In deze notitie van UWV, die ieder kwartaal verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de provincie Gelderland kort toegelicht.

Nadere informatie

ALCOHOL. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren E-MOVO 2011. regio Gelderland-Midden. www.vggm.nl

ALCOHOL. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren E-MOVO 2011. regio Gelderland-Midden. www.vggm.nl ALCOHOL Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren E-MOVO 2011 regio Gelderland-Midden www.vggm.nl FACTSHEET ALCOHOL E-MOVO 2011 ALCOHOL Jongeren zijn volop in de groei en hun hersenen, maar ook andere

Nadere informatie

Indeling van de samenwerkingsverbanden

Indeling van de samenwerkingsverbanden Indeling van de samenwerkingsverbanden Inleiding In de regiogesprekken is uitgebreid stilgestaan bij de verworvenheden in de huidige situatie en de wensen van de schoolbesturen voor de samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

KLEINSCHALIG GROEPSWONEN IN ERMELO

KLEINSCHALIG GROEPSWONEN IN ERMELO KLEINSCHALIG GROEPSWONEN IN ERMELO FACTSHEET voor Provincie Gelderland auteur Henk Nouws en Claasje Reijers bv Research en advies in wonen en zorg Postbus 2038, 3800 CA AMERSFOORT tel 033-465 54 51 fax

Nadere informatie

Uitkomsten Werkgelegenheidsenquête 2012 Regio West-Brabant

Uitkomsten Werkgelegenheidsenquête 2012 Regio West-Brabant , Uitkomsten Werkgelegenheidsenquête 2012 Regio West-Brabant Rapportage Datum: November 2012 In opdracht van: Regio West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Onderzoek en Informatie NEN-ISO 20252 gecertificeerd

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe Samenvatting Meer banen in de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe, maar niet in alle sectoren In de Stedendriehoek en

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2 REGIO EDE. Voorwoord 3

Inhoudsopgave 2 REGIO EDE. Voorwoord 3 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Ontwikkelingen beroepsbevolking 4 Ontgroening en vergrijzing Ontwikkeling potentiële beroepsbevolking Potentiële beroepsbevolking per gemeente Vergrijzing en verwachte uitstroom

Nadere informatie

KLEINSCHALIG GROEPSWONEN IN WIJCHEN

KLEINSCHALIG GROEPSWONEN IN WIJCHEN KLEINSCHALIG GROEPSWONEN IN WIJCHEN FACTSHEET voor Provincie Gelderland auteur Henk Nouws en Claasje Reijers bv Research en advies in wonen en zorg Postbus 2038, 3800 CA AMERSFOORT tel 033-465 54 51 fax

Nadere informatie

SNS rechtsvoorgangers

SNS rechtsvoorgangers Overzicht van de bestemming van de archieven van de rechtsvoorgangers van de Samenwerkende Nederlandse Spaarbanken (SNS) In deze versie zijn de verschillen tussen Scope, inleiding(en) en stamboom gecontroleerd

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen - 483.000 werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf - Vooral meer jonge werkzoekenden - Sterke toename werkzoekenden met transport beroep maar

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Rapportage (N)WW< 27 jaar. Augustus 2015

Rapportage (N)WW< 27 jaar. Augustus 2015 Rapportage (N)WW< 27 jaar Augustus 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden 12 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon 18 Rapportage (N)WW< 27 jaar 1 WW-uitkeringen < 27

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Bij UWV ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

DE WOX 2E KWARTAAL 2008

DE WOX 2E KWARTAAL 2008 DE WOX 2E KWARTAAL 2008 Woningprijs stagneert: eerste dalingen op gemeenteniveau zichtbaar Delft, 21 juli De gemiddelde prijs van een woning steeg ten opzichte van het vorige kwartaal met slechts 0,1%.

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden

Niet-werkende werkzoekenden Januari 2012 Niet-werkende werkzoekenden 2 WW-uitkeringen 3 Vacatures ingediend bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW

Nadere informatie

Laat het ons weten! Als u niet tevreden bent over onze dienstverlening, laat het ons dan weten. Hoe u dat doet, leest u in deze brochure.

Laat het ons weten! Als u niet tevreden bent over onze dienstverlening, laat het ons dan weten. Hoe u dat doet, leest u in deze brochure. MA DI WO DO VR ZA ZO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEPT OKT NOV DEC KLACHTEN? Laat het ons weten! Als u niet tevreden bent over onze dienstverlening,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 10 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 10 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24261 11 augustus 2015 Wijziging Besluit werkgebieden UWV 2015 in verband met inwerkingtreding Wwz per 1 juli 2015 Het

Nadere informatie

Analyse NVM openhuizendag

Analyse NVM openhuizendag Analyse NVM openhuizendag Gemaakt door: NVM Data & Research Datum: 1 juli 2011 Resultaten analyse Openhuizenbestand 26 maart 2011 Er doen steeds meer woningen mee aan de NVM-openhuizendag. Op 26 maart

Nadere informatie

Bedrijvenregister Midden-Brabant 2014. Rapportage

Bedrijvenregister Midden-Brabant 2014. Rapportage Bedrijvenregister Midden-Brabant 2014 Rapportage Gemeente Tilburg Afdeling Informatievoorziening Team Informatie- en Kenniscentrum Januari 2015 .. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 1 2.

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland

Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland AALTEN 40005653 Winterswijks Muziek Theater; AALTEN 1.500 Concerto in Blu 40006023 Vereniging Aaltense Musea; AALTEN 4.000 aankoop vitrines/wissellijsten/expositiemateriaal Totaal AALTEN 5.500 APELDOORN

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

GEMEENTE BEUNINGEN INGEKOMEN U FEB 2012

GEMEENTE BEUNINGEN INGEKOMEN U FEB 2012 iederl gelijk Bureau Gelijke Behandeling Gelderland Zuid GEMEENTE BEUNINGEN INGEKOMEN U FEB 2012 Arend Noorduijnstraat 15 6512 BK Nijmegen T (024) 324 04 00 info@ieder1gelijk.nl www.ieder1gelijk.nl Het

Nadere informatie

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Persbericht PB14 56 11 9 214 15.3 uur CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Meer werklozen aan de slag Geen verdere daling aantal banen, lichte groei aantal vacatures Aantal banen

Nadere informatie

Arbeidsmigratie en verschuivingen op de arbeidsmarkt

Arbeidsmigratie en verschuivingen op de arbeidsmarkt Arbeidsmigratie en verschuivingen op de arbeidsmarkt Uitkomsten kwantitatieve analyse 28 juni 2014 www.seo.nl - e.berkhout@seo.nl - +31 20 525 1630 Inhoud 1. verschuiving in herkomst werknemers naar herkomst

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-003 17 januari 2013 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen Werkloosheid in december opgelopen naar 7,2 procent Vanaf medio vrijwel voortdurende stijging

Nadere informatie

1. De provincie Gelderland te dezen vertegenwoordigd door J.J. van Dijk, die hiertoe is

1. De provincie Gelderland te dezen vertegenwoordigd door J.J. van Dijk, die hiertoe is Convenant Overheid Toeristische Sector Veluwe PARTIJEN: 1. De provincie Gelderland te dezen vertegenwoordigd door J.J. van Dijk, die hiertoe is aangewezen op grond van artikel 158, eerste lid onder a van

Nadere informatie

Werkloosheid in augustus gedaald

Werkloosheid in augustus gedaald Persbericht PB13-061 19 september 09.30 uur Werkloosheid in augustus gedaald - In augustus minder werkloze jongeren - Stijgende trend werkloosheid minder sterk - Bijna 400 duizend WW-uitkeringen De voor

Nadere informatie

Conjunctuur Enquête Nederland (COEN) 2011-Q4

Conjunctuur Enquête Nederland (COEN) 2011-Q4 Conjunctuur Enquête Nederland (COEN) 2011-Q4 Economische prestaties Achterhoek, Stadsregio Arnhem Nijmegen en regio FoodValley De economie van Centraal Gelderland Als gevolg van het aantrekken van de wereldhandel

Nadere informatie

Oost-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Oost-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Oost-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Oost-Nederland (*1. m²) 43.8 4.136 2.481 Overig Nederland In de oostelijke provincies is ruim 13% van

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen September 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 5 Ingediende vacatures 6 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV 4 Bij UWV ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Toewijzingen Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland tweede kwartaal 2009

Toewijzingen Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland tweede kwartaal 2009 AALTEN 15090165 Stichting Vrienden van de Aaltense Synagoge 1.000 Aalten; publicatie 'De Joodse gemeente in Aalten' door P. Lurvink 15090215 Christelijke Muziekvereniging Excelsior 2.750 Bredevoort; instrumenten

Nadere informatie

18 januari 2010. Hiertoe ontvangt u nu de uitnodiging voor het debat in de regio Achterhoek. Graag ontvangen wij u op:

18 januari 2010. Hiertoe ontvangt u nu de uitnodiging voor het debat in de regio Achterhoek. Graag ontvangen wij u op: Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem Aan geadresseerde telefoonnummer (026) 359 91 11 telefaxnummer (026) 359 94 80 e-mailadres post@gelderland.nl

Nadere informatie

Competitie-indeling district Oost zaalvoetbal seizoen 2014/`15

Competitie-indeling district Oost zaalvoetbal seizoen 2014/`15 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Competitie-indeling district Oost zaalvoetbal seizoen 2014/`15 Topklasse E ABC Hekwerk 1 Maandag Burgemeester Faberhal (A) (Heerde) - Burgemeester Faberhal

Nadere informatie

Regie op energie. Investeren in de productie van duurzame energie in de regio Arnhem-Nijmegen

Regie op energie. Investeren in de productie van duurzame energie in de regio Arnhem-Nijmegen Investeren in de productie van duurzame energie in de regio Arnhem-Nijmegen Regie op energie Wij, de 22 gemeenten in de regio Arnhem- Nijmegen, maken ons sterk voor een versnelde transitie van fossiele

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2 REGIO RIVIERENLAND. Voorwoord 3

Inhoudsopgave 2 REGIO RIVIERENLAND. Voorwoord 3 REGIO RIVIERENLAND Inhoudsopgave Voorwoord 3 Ontwikkelingen beroepsbevolking 4 Ontgroening en vergrijzing Ontwikkeling potentiële beroepsbevolking Potentiële beroepsbevolking per gemeente Vergrijzing en

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen 2015-02-17 Links: Publicatie BelgoStat Online Algemene informatie Broos herstel in 2013 na krimp in 2012 in Brussel en Wallonië; verdere groeivertraging in 2013 in

Nadere informatie

Klachten & informatie. over het milieu in 20011

Klachten & informatie. over het milieu in 20011 Klachten & informatie over het milieu in 20011 Milieuklachten- en informatiecentrum Jaarverslag 2001 (026) 359 99 99 Augustus 2002 mw.mkic@prv.gelderland.nl Colofon Uitgave: Tekst: Lay-out: Drukwerk: Provinciaal

Nadere informatie

De Gelderse Luchtpost

De Gelderse Luchtpost De Gelderse Luchtpost Januari 2016 Informatiebulletin voor leden van het Longfonds in Gelderland Samengesteld door alle werkgroepen uit Gelderland. Verschijnt in januari en juli. Oplage: 5800 Dit is het

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2 REGIO ARNHEM. Voorwoord 3

Inhoudsopgave 2 REGIO ARNHEM. Voorwoord 3 REGIO ARNHEM Inhoudsopgave Voorwoord 3 Ontwikkelingen beroepsbevolking 4 Ontgroening en vergrijzing Ontwikkeling potentiële beroepsbevolking Potentiële beroepsbevolking per gemeente Vergrijzing en verwachte

Nadere informatie

Werkgelegenheid in de Drechtsteden

Werkgelegenheid in de Drechtsteden Werkgelegenheid in de Bedrijvenregister 2010 Inhoud: 1. Conclusies 2. Ontwikkeling 3. Ontwikkeling t.o.v. Nederland 4. Bedrijventerreinen In deze factsheet leest u de meest recente informatie over de werkgelegenheid

Nadere informatie

M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB

M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB A.M.J. te Peele Zoetermeer, 24 december 2004 Beperkte groei werkgelegenheid MKB in 1999-2002 De werkgelegenheid in het MKB is in 2002 met 3% toegenomen

Nadere informatie

Aanmelding registratie. A Gegevens onderneming (zoals genoemd in OR, GeOR -, COR -, of GOR-reglement) B De aanvraag is voor (aankruisen) 1 Gegevens OR

Aanmelding registratie. A Gegevens onderneming (zoals genoemd in OR, GeOR -, COR -, of GOR-reglement) B De aanvraag is voor (aankruisen) 1 Gegevens OR Aanmelding registratie Om in aanmerking te komen voor de GBIO-bijdrageregeling is registratie van de OR of OR-commissie verplicht. Deze registratie moet plaatsgevonden hebben voordat de OR of OR-commissie

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Mei 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Zzp ers in de provincie Utrecht 2013. Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep

Zzp ers in de provincie Utrecht 2013. Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep Zzp ers in de provincie Utrecht 2013 Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep Ester Hilhorst Economic Board Utrecht Februari 2014 Inhoud Samenvatting Samenvatting Crisis kost meer banen in 2013 Banenverlies

Nadere informatie