Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2015 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2015 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland"

Transcriptie

1 Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2015 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland - 1 -

2 De uitvoering van de PWE 2015 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties: Gemeenten in Gelderland Provincie Gelderland Provincie Gelderland Programma Economie Postbus GX Arnhem Overname van cijfers is toegestaan mits bron duidelijk vermeld wordt: PWE-Gelderland 2015 Een digitale versie van dit rapport is te vinden op:

3 Over het materiaal De PWE voert jaarlijks onderzoek uit naar de Gelderse werkgelegenheid. De eerste uitkomsten van het onderzoek 2015 worden in dit document gepresenteerd. Hoewel veel bedrijven reageren op de enquête is de respons geen 100%. Daarom is middels ophoging/bijschatting voor elk non-responsbedrijf (vestiging) een schatting van de werkgelegenheid gemaakt. Daarnaast wordt steeds gekeken in hoeverre de gegevens corresponderen met die uit voorgaande jaren. Anders dan bij andere bronnen is sprake van een compleet register waarin ook de historie van individuele bedrijven wordt bijgehouden. Dat maakt het mogelijk om analyses te doen op elk gewenst ruimtelijk en/of sectoraal niveau. De PWE onderscheidt zich daarmee van andere bronnen. De PWE verbetert continu haar historische gegevens. Eventueel geconstateerde fouten, omissies of dubbeltellingen worden met terugwerkende kracht hersteld. Maar ook gemeentelijke herindelingen en SBI-conversies worden op deze wijze verwerkt. Dat maakt het mogelijk om consistente ontwikkelingen weer te geven door de tijd. Het is daardoor niet mogelijk de gegevens uit deze rapportage naast die van eerdere rapportages te leggen, analyses dienen plaats te vinden binnen de actuele database, d.w.z. met de (historische) gegevens zoals die momenteel in het PWE-bestand zijn opgenomen

4 1 Algemeen In Gelderland waren op 1 april mensen werkzaam. Dat waren er bijna 800 meer dan in Daarmee is een einde gekomen aan de daling van het aantal banen sinds Het aantal banen ligt nu iets boven het niveau van 2007, net voor de crisis. De groei van 0,1% is als geheel nog bescheiden maar de achterliggende ontwikkelingen kunnen positief genoemd worden. Aantal banen Gelderland Sectoren Was vorig jaar nog sprake van banenverlies in vrijwel alle sectoren, dit jaar is het beeld een stuk gunstiger. Na het enorme banenverlies van de afgelopen jaren laat de bouw dit jaar een aanzienlijk herstel zien (2,3%). Ook de handel, transport, horeca, onderwijs, zakelijke en overige dienstverlening laten weer een groei van het aantal banen zien. Ontwikkeling aantallen banen naar sector Banen abs. in proc. Sectoraandeel Gelderland, alle banen A Landbouw/Visserij ,0% 2,8% BC Industrie/Delfstoffenwinning ,3% 11,1% DE Nutsbedrijven ,2% 1,2% F Bouwnijverheid ,3% 5,7% GA Groothandel ,4% 5,9% GB Detailhandel/autohandel ,5% 11,6% HJ Vervoer, opslag en communicatie ,4% 6,9% I Horeca ,1% 4,5% K Financiële instellingen ,6% 1,8% LN Zakelijke dienstverlening ,7% 14,0% O Openbaar bestuur ,9% 5,3% P Onderwijs ,1% 6,9% Q Gezondheidszorg ,9% 17,9% RS Overige dienstverlening ,5% 4,4% Alle sectoren ,1% 100,0% - 4 -

5 Dat de totale ontwikkeling nog wat tegenvalt is vooral toe te schrijven aan de zorg en de overheid (beiden een verlies van 2,9%). Binnen de zorgsector zijn vooral bij de thuiszorg veel (1.500) banen verloren gegaan. De financiële sector blijft ook nog banenverlies opleveren. Het herstel van de industrie (in termen van productie en export) vertaalt zich nog niet in toename van het aantal banen. De ontwikkelingen bij de landbouw lijken vooral een voortzetting van de structurele ontwikkelingen van de afgelopen 20 jaar. Samengevat ontstaat het beeld dat de werkgelegenheid bij de commerciële dienstverlening weer aan het toenemen is en dat de non-profitsector (overheid, gezondheidszorg) banenverlies kennen. 3 Regionaal Vorig jaaar kenden alle regio s nog een banenverlies. Dit jaar geldt dat alleen het noordelijk- en het oostelijk deel van de provincie het wat minder gunstig doet. In de Achterhoek geldt dat de meeste sectoren nog banenverlies opleverden. Het banenverlies in de Stedendriehoek is vooral toe de rekenen aan de zorg. Bij het groeicijfers van de Noord Veluwe kan aangetekend worden dat de cijfers gedrukt worden door banenverlies bij defensie en de zorg. De overige regio s kenden in 2015 een bescheiden groei van de werkgelegenheid. Ontwikkeling aantal banen naar regio Banen absoluut in % regio Regio aandeel Stedendriehoek ,1% 16,8% Achterhoek ,7% 13,5% Stadsregio Arnhem-Nijmegen ,4% 35,2% Rivierenland ,9% 11,9% Food Valley ,9% 13,5% Noord Veluwe ,0% 9,0% Gelderland ,1% 100,0% - 5 -

6 Werkgelegenheidsontwikkeling naar regio, en (gemiddelde jaarlijkse groei) - 6 -

7 4 Type baan De gegevens in deze notitie over banen hebben betrekking op alle banen. Het is echter zinvol onderscheid te maken naar grote banen (12 uur en meer), kleine banen (minder dan 12 uur) en uitzendbanen. In 2015 betrof 81% van alle banen banen van 12 uur of meer. Het aandeel banen minder dan 12 uur ligt op 15%. Het gebruik van uitzendarbeid blijkt beperkt tot 4%. Banen naar type dienstverband ; 4% ; 15% ; 81% 12 uur of meer minder dan 12 uur uitzendbanen Ten opzichte van 2014 valt een aantal positieve ontwikkelingen te constateren. Zo groeide het aantal uitzendbanen met (+5,9%). Veelal wordt de uitzendbranche gezien als indicator van de conjunctuur. Een andere opvallende ontwikkeling is de verschuiving van kleine banen (0-12 uur) naar grote banen (>=12 uur), het aantal banen van 12 uur of meer nam toe met bijna (0,5%). Daarbij valt dan ook op dat het verlies van kleine banen helemaal tot te schrijven is aan de gezondheidszorg. Ook het banenverlies bij vrouwen komt vrijwel geheel voor rekening van de zorg. Ontwikkeling aantal banen naar type baan en geslacht grote banen kleine banen uitzendbanen mannen vrouwen totaal A Landbouw/Visserij BC Industrie/Delfstoffenwinning DE Nutsbedrijven F Bouwnijverheid GA Groothandel GB Detailhandel/autohandel HJ Vervoer, opslag en communicatie I Horeca K Financiële instellingen LN Zakelijke dienstverlening O Openbaar bestuur P Onderwijs Q Gezondheidszorg RS Overige dienstverlening Alle sectoren Worden de ontwikkelingen bij de zorg (hoofdzakelijk verlies van kleine banen) niet meegeteld dan betekent dit dat in de andere sectoren gemiddeld een banengroei van 0,6% is gerealiseerd

8 5 Bedrijven Net als in voorgaande jaren blijft het aantal bedrijven groeien. Gelderland telt inmiddels ongeveer bedrijven. Dat zijn er meer dan in Het afgelopen jaar bedroeg de toename De groei van het aantal bedrijven zit vooral bij de zakelijke/overige dienstverlening, gezondheidszorg en de bouw. In vergelijking met voorgaande jaren is de toename van het aantal bedrijven in de detailhandel relatief groot. Dit jaar kwamen er 450 bedrijven bij in deze sector terwijl toename in de twee voorgaande jaren steeds iets boven de 100 lag. Ontwikkeling aantal bedrijven A Landbouw/Visserij BC Industrie/Delfstoffenwinning DE Nutsbedrijven F Bouwnijverheid GA Groothandel GB Detailhandel/autohandel HJ Vervoer, opslag en communicatie I Horeca K Financiële instellingen LN Zakelijke dienstverlening O Openbaar bestuur P Onderwijs Q Gezondheidszorg RS Overige dienstverlening Alle sectoren De landbouw, overheid en financiële sector zijn de enige sectoren waar het aantal vestigingen afneemt. De groei van het aantal vestigingen is al een aantal jaren voor een groot deel toe te schrijven aan de toename van eenmansbedrijven, veelal ZZP-ers. Het afgelopen jaar nam het aantal eenmansbedrijven toe van naar (bijna ). Het aandeel eenmansbedrijven is gegroeid van 46% in 2006 tot 62% in De achterliggende dynamiek is nog veel groter; zo werden in de periode nieuwe eenmans bedrijven toegevoegd aan het PWEregister maar zijn er ook weer afgevoerd. Maar niet alleen het aantal éémansbedrijven nam dit jaar toe, ook het aantal andere bedrijven nam dit jaar toe; was dat aantal bedrijven in de periode gedaald met ruim 2.100, dit jaar groeide het aantal niet-eenmansbedrijven met ruim

9 Bijlagen: Ontwikkelingen aantallen banen Gelderland, regio s en gemeenten 1 Gemiddelde groei in % Gelderland, alle banen A Landbouw/Visserij ,9% -2,0% BC Industrie/Delfstoffenwinning ,2% -0,3% DE Nutsbedrijven ,7% 2,2% F Bouwnijverheid ,1% 2,3% GA Groothandel ,6% 1,4% GB Detailhandel/autohandel ,5% 1,5% HJ Vervoer, opslag en communicatie ,2% 0,4% I Horeca ,4% 3,1% K Financiële instellingen ,2% -4,6% LN Zakelijke dienstverlening ,0% 1,7% O Openbaar bestuur ,9% -2,9% P Onderwijs ,5% 1,1% Q Gezondheidszorg ,2% -2,9% RS Overige dienstverlening ,1% 1,5% Alle sectoren ,8% 0,1% Gemiddelde groei in % Gelderland, grote banen A Landbouw/Visserij ,9% -1,6% BC Industrie/Delfstoffenwinning ,4% -0,8% DE Nutsbedrijven ,5% 1,7% F Bouwnijverheid ,0% 1,0% GA Groothandel ,7% 1,4% GB Detailhandel/autohandel ,9% 1,9% HJ Vervoer, opslag en communicatie ,1% 0,3% I Horeca ,2% 3,7% K Financiële instellingen ,4% -3,5% LN Zakelijke dienstverlening ,1% 2,7% O Openbaar bestuur ,2% -3,9% P Onderwijs ,3% -0,2% Q Gezondheidszorg ,7% 0,5% RS Overige dienstverlening ,3% 1,9% Alle sectoren ,8% 0,5% 1 Cijfers betreffen alle banen: minder dan 12 uur, 12 uur en meer, uitzendkrachten tenzij anders vermeld. Regionale cijfers hebben alleen betrekking op Gelders grondgebied

10 Gemiddelde groei in % Gelderland, kleine banen A Landbouw/Visserij ,0% -5,9% BC Industrie/Delfstoffenwinning ,0% 3,6% DE Nutsbedrijven ,3% -2,6% F Bouwnijverheid ,2% 2,7% GA Groothandel ,4% 2,1% GB Detailhandel/autohandel ,7% 0,6% HJ Vervoer, opslag en communicatie ,1% -5,2% I Horeca ,2% 2,3% K Financiële instellingen ,8% -15,1% LN Zakelijke dienstverlening ,9% -1,9% O Openbaar bestuur ,8% 3,4% P Onderwijs ,8% 12,0% Q Gezondheidszorg ,7% -16,7% RS Overige dienstverlening ,1% -1,5% Alle sectoren ,7% -3,5% Gemiddelde groei in % Gelderland, uitzendbanen A Landbouw/Visserij ,4% 1,2% BC Industrie/Delfstoffenwinning ,3% 3,7% DE Nutsbedrijven ,9% 5,8% F Bouwnijverheid ,2% 25,0% GA Groothandel ,0% 1,2% GB Detailhandel/autohandel ,3% 13,6% HJ Vervoer, opslag en communicatie ,5% 15,8% I Horeca ,8% 2,1% K Financiële instellingen ,4% -17,4% LN Zakelijke dienstverlening ,2% -2,9% O Openbaar bestuur ,7% 10,5% P Onderwijs ,4% 8,0% Q Gezondheidszorg ,9% 7,6% RS Overige dienstverlening ,8% 8,9% Alle sectoren ,0% 5,9%

11 Gemiddelde groei in % Corop Veluwe toevoegen alle banen A Landbouw/Visserij ,4% -2,3% BC Industrie/Delfstoffenwinning ,1% 1,2% DE Nutsbedrijven ,3% -11,0% F Bouwnijverheid ,4% 3,1% GA Groothandel ,2% 2,8% GB Detailhandel/autohandel ,4% 1,0% HJ Vervoer, opslag en communicatie ,9% 3,6% I Horeca ,1% 2,3% K Financiële instellingen ,9% -2,1% LN Zakelijke dienstverlening ,6% 2,0% O Openbaar bestuur ,9% -2,5% P Onderwijs ,3% -0,9% Q Gezondheidszorg ,1% -5,5% RS Overige dienstverlening ,4% 0,7% Alle sectoren ,1% -0,2% Gemiddelde groei in % Corop Achterhoek A Landbouw/Visserij ,1% -1,3% BC Industrie/Delfstoffenwinning ,4% -2,4% DE Nutsbedrijven ,8% 1,4% F Bouwnijverheid ,5% 1,3% GA Groothandel ,2% -1,3% GB Detailhandel/autohandel ,1% 1,4% HJ Vervoer, opslag en communicatie ,3% -1,9% I Horeca ,3% 3,7% K Financiële instellingen ,3% -3,8% LN Zakelijke dienstverlening ,5% 1,4% O Openbaar bestuur ,8% -3,4% P Onderwijs ,5% 0,0% Q Gezondheidszorg ,6% -2,3% RS Overige dienstverlening ,6% 1,7% Alle sectoren ,7% -0,6%

12 Gemiddelde groei in % Corop Arnhem-Nijmegen A Landbouw/Visserij ,3% -2,3% BC Industrie/Delfstoffenwinning ,7% -1,2% DE Nutsbedrijven ,8% 6,6% F Bouwnijverheid ,5% 1,8% GA Groothandel ,7% 1,0% GB Detailhandel/autohandel ,1% 2,4% HJ Vervoer, opslag en communicatie ,1% -1,7% I Horeca ,8% 4,1% K Financiële instellingen ,8% -9,8% LN Zakelijke dienstverlening ,2% 1,6% O Openbaar bestuur ,6% -3,8% P Onderwijs ,4% 3,2% Q Gezondheidszorg ,2% -1,4% RS Overige dienstverlening ,0% 2,3% Alle sectoren ,8% 0,4% Gemiddelde groei in % Corop Zuidwest Gelderland A Landbouw/Visserij ,4% -2,4% BC Industrie/Delfstoffenwinning ,4% 3,2% DE Nutsbedrijven ,0% 3,5% F Bouwnijverheid ,9% 2,1% GA Groothandel ,3% 2,2% GB Detailhandel/autohandel ,5% 1,1% HJ Vervoer, opslag en communicatie ,2% 1,3% I Horeca ,9% 1,1% K Financiële instellingen ,3% 1,5% LN Zakelijke dienstverlening ,4% 1,4% O Openbaar bestuur ,0% 1,6% P Onderwijs ,3% -0,5% Q Gezondheidszorg ,5% -0,4% RS Overige dienstverlening ,1% 1,0% Alle sectoren ,2% 1,1%

13 Gemiddelde groei in % WGR Stedendriehoek A Landbouw/Visserij ,0% 0,0% BC Industrie/Delfstoffenwinning ,2% 0,4% DE Nutsbedrijven ,9% -5,3% F Bouwnijverheid ,8% 0,6% GA Groothandel ,9% 0,9% GB Detailhandel/autohandel ,6% 1,0% HJ Vervoer, opslag en communicatie ,7% 0,6% I Horeca ,0% 3,1% K Financiële instellingen ,6% -1,4% LN Zakelijke dienstverlening ,2% 0,5% O Openbaar bestuur ,2% -0,7% P Onderwijs ,2% -1,7% Q Gezondheidszorg ,5% -7,3% RS Overige dienstverlening ,1% 1,7% Alle sectoren ,6% -1,1% Gemiddelde groei in % WGR Achterhoek A Landbouw/Visserij ,8% -1,4% BC Industrie/Delfstoffenwinning ,6% -3,4% DE Nutsbedrijven ,4% -5,0% F Bouwnijverheid ,4% 1,7% GA Groothandel ,2% -1,4% GB Detailhandel/autohandel ,1% 1,8% HJ Vervoer, opslag en communicatie ,8% -1,4% I Horeca ,0% 3,2% K Financiële instellingen ,1% -3,3% LN Zakelijke dienstverlening ,9% -0,4% O Openbaar bestuur ,6% -2,8% P Onderwijs ,3% -0,2% Q Gezondheidszorg ,2% -1,7% RS Overige dienstverlening ,3% 2,7% Alle sectoren ,7% -0,7%

14 Gemiddelde groei in % WGR Arnhem-Nijmegen A Landbouw/Visserij ,4% -1,6% BC Industrie/Delfstoffenwinning ,8% -1,3% DE Nutsbedrijven ,7% 6,7% F Bouwnijverheid ,6% 1,8% GA Groothandel ,7% 1,1% GB Detailhandel/autohandel ,2% 2,5% HJ Vervoer, opslag en communicatie ,2% -1,9% I Horeca ,7% 3,8% K Financiële instellingen ,1% -10,0% LN Zakelijke dienstverlening ,2% 1,8% O Openbaar bestuur ,5% -3,8% P Onderwijs ,3% 3,3% Q Gezondheidszorg ,2% -1,2% RS Overige dienstverlening ,0% 2,3% Alle sectoren ,8% 0,4% Gemiddelde groei in % WGR Rivierenland A Landbouw/Visserij ,4% -2,9% BC Industrie/Delfstoffenwinning ,2% 3,3% DE Nutsbedrijven ,6% 3,3% F Bouwnijverheid ,9% 2,1% GA Groothandel ,4% 2,1% GB Detailhandel/autohandel ,3% 0,9% HJ Vervoer, opslag en communicatie ,2% 1,5% I Horeca ,2% 2,3% K Financiële instellingen ,3% 1,1% LN Zakelijke dienstverlening ,2% 0,9% O Openbaar bestuur ,2% 2,0% P Onderwijs ,4% -0,7% Q Gezondheidszorg ,1% -1,3% RS Overige dienstverlening ,0% 1,1% Alle sectoren ,2% 0,9%

15 Gemiddelde groei in % WGR Food Valley A Landbouw/Visserij ,8% -4,1% BC Industrie/Delfstoffenwinning ,5% 0,9% DE Nutsbedrijven ,3% 13,5% F Bouwnijverheid ,3% 4,0% GA Groothandel ,8% 3,6% GB Detailhandel/autohandel ,2% 0,0% HJ Vervoer, opslag en communicatie ,5% 5,6% I Horeca ,3% 2,1% K Financiële instellingen ,0% -4,2% LN Zakelijke dienstverlening ,2% 4,5% O Openbaar bestuur ,8% -2,5% P Onderwijs ,1% 0,0% Q Gezondheidszorg ,4% -4,4% RS Overige dienstverlening ,6% 0,5% Alle sectoren ,2% 0,9% Gemiddelde groei in % WGR Noord Veluwe A Landbouw/Visserij ,8% -2,2% BC Industrie/Delfstoffenwinning ,5% 2,5% DE Nutsbedrijven ,6% -33,1% F Bouwnijverheid ,2% 3,7% GA Groothandel ,2% 2,3% GB Detailhandel/autohandel ,6% 1,9% HJ Vervoer, opslag en communicatie ,3% 1,9% I Horeca ,1% 2,4% K Financiële instellingen ,0% -2,0% LN Zakelijke dienstverlening ,5% 2,0% O Openbaar bestuur ,6% -7,3% P Onderwijs ,1% -0,3% Q Gezondheidszorg ,6% -2,8% RS Overige dienstverlening ,8% -1,5% Alle sectoren ,6% 0,0%

16 Banen gem. jaarlijkse groei in % Gemeente Aalten ,1% -2,1% 0200 Apeldoorn ,3% -2,4% 0202 Arnhem ,5% 0,0% 0203 Barneveld ,4% 1,3% 1859 Berkelland ,7% -4,6% 0209 Beuningen ,3% 0,7% 1876 Bronckhorst ,6% 1,2% 0213 Brummen ,6% 0,4% 0214 Buren ,6% -0,2% 0216 Culemborg ,7% 1,4% 0221 Doesburg ,4% 0,3% 0222 Doetinchem ,0% -0,9% 0225 Druten ,4% -1,9% 0226 Duiven ,7% -0,3% 0228 Ede ,2% 0,5% 0230 Elburg ,7% -0,4% 0232 Epe ,5% -0,7% 0233 Ermelo ,5% -3,7% 0236 Geldermalsen ,0% 2,4% 0241 Groesbeek ,2% 1,9% 0243 Harderwijk ,5% 1,8% 0244 Hattem ,3% -1,3% 0246 Heerde ,9% -1,4% 0252 Heumen ,1% 0,9% 0733 Lingewaal ,0% 2,5% 1705 Lingewaard ,4% 0,7% 0262 Lochem ,7% 2,9% 0263 Maasdriel ,6% 2,0% 1955 Montferland ,8% 0,5% 1740 Neder-Betuwe ,2% 2,4% 0304 Neerijnen ,7% 3,3% 0267 Nijkerk ,4% 2,2% 0268 Nijmegen ,9% 0,8% 0302 Nunspeet ,8% -2,2% 0269 Oldebroek ,5% 3,5% 1586 Oost Gelre ,1% -2,0% 1509 Oude Ijsselstreek ,5% 3,6% 1734 Overbetuwe ,5% 0,8% 0273 Putten ,6% 3,4% 0274 Renkum ,8% -2,5% 0275 Rheden ,8% -1,7% 0196 Rijnwaarden ,4% -0,6% 0277 Rozendaal ,7% -0,2% 0279 Scherpenzeel ,0% 3,2% 0281 Tiel ,4% 0,3% 0285 Voorst ,9% 4,6% 0289 Wageningen ,3% -0,2% 0668 West Maas en Waal ,8% 0,5% 0293 Westervoort ,8% 6,3% 0296 Wijchen ,9% 0,7% 0294 Winterswijk ,0% -1,4%

17 0297 Zaltbommel ,5% -0,7% 0299 Zevenaar ,4% 1,9% 0301 Zutphen ,0% -2,2% Gelderland ,8% 0,1% Corop 13 Veluwe ,1% -0,2% 14 Achterhoek ,7% -0,6% 15 Arnhem-Nijmegen ,8% 0,4% 16 Zuidwest-Gelderland ,2% 1,1% Gelderland ,8% 0,1% WGR 12 Stedendriehoek ,6% -1,1% 13 Achterhoek ,7% -0,7% 14 Regio Arnhem-Nijmegen ,8% 0,4% 15 Rivierenland ,2% 0,9% 16 Food Valley ,2% 0,9% 17 Noord Veluwe ,6% 0,0% Gelderland ,8% 0,1%

18 - 1 -

19 - 2 -

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014. Gelderland

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014. Gelderland Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland - 1 - De uitvoering van de PWE 2014 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties: Gemeenten

Nadere informatie

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2016 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2016 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2016 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland - 1 - De uitvoering van de PWE 2016 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties: Gemeenten

Nadere informatie

382,40 per inwoner 2/5 WMO 14.127.768,00 382,40 per inwoner 2/5 werk 14.127.768,00

382,40 per inwoner 2/5 WMO 14.127.768,00 382,40 per inwoner 2/5 werk 14.127.768,00 Gelderland Gemeente Aalten Inwoners 27.025 extra gelden 3D voor gemeenten 956,00 per inwoner 25.835.900,00 per jaar 191,20 per inwoner 1/5 jeugd 5.167.180,00 382,40 per inwoner 2/5 WMO 10.334.360,00 382,40

Nadere informatie

Opmerking bij driejaarsgemiddelden Continu Vakantie Onderzoek (CVO)

Opmerking bij driejaarsgemiddelden Continu Vakantie Onderzoek (CVO) Opmerking bij driejaarsgemiddelden Continu Vakantie Onderzoek (CVO) Bij de interpretatie van de uitkomsten van het CVO moet men er rekening mee houden dat een steekproef geen exacte uitkomsten oplevert,

Nadere informatie

Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst?

Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst? Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst? Gemeenteraad/fractievoorzitters Maatschappelijke organisaties Bedrijfsleven Inwoners 1. Karaktereigenschappen van

Nadere informatie

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2004 Gelderland

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2004 Gelderland Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2004 Gelderland De uitvoering van de PWE vindt plaats in opdracht van de onderstaande instanties (situatie 2004): -gemeenten Aalten, Apeldoorn, Arnhem, Barneveld,

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, november 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, november 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, november 2015 Daling WW hapert in Gelderland Minder WW-uitkeringen dan, maar wel meer dan e Eind november 2015 telde Gelderland 51.800 WW-uitkeringen. Dat zijn er 850

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, juni 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, juni 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, juni 2017 WW-uitkeringen laagopgeleiden in Gelderland ruim kwart lager dan geleden Het aantal lopende WW-uitkeringen in Gelderland daalt in juni verder. Ook laagopgeleiden

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, december 2016 WW Gelderland eind 2016 lager dan verwacht In 2016 hoefden minder mensen een beroep te doen op de WW. De provincie Gelderland telt eind 2016 nog 48.287

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, mei 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, mei 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, mei 2017 WW daalt in Gelderland sterker dan landelijk In mei is het aantal WW uitkeringen in Gelderland met 2.040 verder afgenomen tot 44.486. Dat is 4,4% minder dan

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, april 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, april 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, april 2016 Meer kansen op Gelderse arbeidsmarkt In april is het aantal WW-uitkeringen in Gelderland met 2,7 procent gedaald tot 55.016. Dat zijn er 1.543 minder dan

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, maart 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, maart 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, maart 2017 In Gelderland daalt WW vooral in de bouw In maart is het aantal WW uitkeringen in Gelderland met 285 afgenomen tot 48.253. De WW daalde daarmee over de afgelopen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, augustus 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, augustus 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, augustus 2016 Minder WW-uitkeringen, meer spanning op de Gelderse arbeidsmarkt Eind augustus waren er in Gelderland opnieuw minder WW-uitkeringen. Minder dan eind juli

Nadere informatie

Plaats en betekenis van de Stadsregio Arnhem Nijmegen voor de Gelderse economie. jaartal Veluwe Achterhoek Arnhem Nijmegen

Plaats en betekenis van de Stadsregio Arnhem Nijmegen voor de Gelderse economie. jaartal Veluwe Achterhoek Arnhem Nijmegen ONDERZOEKMEMORANDUM Plaats en betekenis van de Stadsregio Arnhem Nijmegen voor de Gelderse economie Inleiding Bruto binnenlands product 1 De Stadsregio wordt sinds jaar en dag de motor van de Gelderse

Nadere informatie

Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s

Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Jorike Smeitnk Wilmie van der Kuil November 2009 Rapport 08-0734c l JorSm-av l 01 Inhoud Leeswijzer... 5 1. Algemeen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, september 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, september 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, september 2016 WW daalt en werkgelegenheid groeit in Gelderland, ook in 2017 Eind september telde Gelderland 50.629 lopende WW-uitkeringen. Dat zijn er 503 minder dan

Nadere informatie

Gelderse Aanval op de Uitval. Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s

Gelderse Aanval op de Uitval. Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Jorike Smeitnk Wilmie van der Kuil Augustus 2010 Rapport 08-0733d l JorSm-AnjPu Leeswijzer In het hoofdstuk algemeen

Nadere informatie

Spoorboekje. Samenwerkende Bonden van Ouderen in Gelderland. Deken Dr. Mulderstraat 6d 6681 AB Bemmel. Tel.: 0481-453 680 Fax: 0481-453 335

Spoorboekje. Samenwerkende Bonden van Ouderen in Gelderland. Deken Dr. Mulderstraat 6d 6681 AB Bemmel. Tel.: 0481-453 680 Fax: 0481-453 335 Spoorboekje Deken Dr. Mulderstraat 6d Tel.: 0481-453 680 Fax: 0481-453 335 E-mail info@sbog.nl Internet www.sbog.nl Samenwerkende Bonden van Ouderen in Gelderland Afkortingenlijst Deken Dr. Mulderstraat

Nadere informatie

Aanwezigheid onderwijszorgstructuren

Aanwezigheid onderwijszorgstructuren Aanwezigheid onderwijszorgstructuren in Gelderland December 2007 Marga Wijsmuller December 2007 Uitgevoerd door Spectrum in opdracht van Provincie Gelderland Notitienummer 07 2069MAW-av07-0310 SPECTRUM

Nadere informatie

AANBIEDINGSBRIEF PAMFLET

AANBIEDINGSBRIEF PAMFLET AANBIEDINGSBRIEF PAMFLET Genemuiden, 26 april 2013 Geachte dame/heer, Zoals u bekend is, heeft de onderwijsraad aan de staatssecretaris een advies uitgebracht waar men vraagt om een actief beleid inzake

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 855 Gemeentelijke herindeling van een deel van de Achterhoek, de Graafschap en de Liemers en Bathmen, tevens wijziging van de grens tussen de

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, januari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, januari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, januari 2017 Meer kansen voor Gelderse werkzoekenden Het aantal WW uitkeringen in Gelderland is in januari licht gestegen tot 49.164. Een stijging in het begin van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 414 Wet van 1 juli 2004 tot gemeentelijke herindeling van een deel van de Achterhoek, de Graafschap en de Liemers, en Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I Deze economische monitor gaat nader in op de ontwikkeling van de economie en arbeidsmarkt in Ede en de regio FoodValley met de focus op het tweede halfjaar van 20. Daarnaast

Nadere informatie

KANTOREN IN GELDERLAND. Analyse van oppervlak kantorenvoorraad in relatie tot werkgelegenheid en bedrijvigheid. Kantoren meer dan 500m2

KANTOREN IN GELDERLAND. Analyse van oppervlak kantorenvoorraad in relatie tot werkgelegenheid en bedrijvigheid. Kantoren meer dan 500m2 KANTOREN IN GELDERLAND Analyse van oppervlak kantorenvoorraad in relatie tot werkgelegenheid en bedrijvigheid Kantoren meer dan 500m2-1 - Deze notitie is gebaseerd op gegevens uit de PWE 2010 (Provinciale

Nadere informatie

Uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2011 Gelderland

Uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2011 Gelderland Uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2011 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland De uitvoering van de PWE 2011 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties: Gemeenten in Gelderland

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10979 1 juni 2012 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 23 mei 2012, nr. VO/OK/394399, houdende

Nadere informatie

Gelders Energieakkoord (GEA) OPWEKKING VAN HERNIEUWBARE ENERGIE HET POTENTIEEL IN KAART

Gelders Energieakkoord (GEA) OPWEKKING VAN HERNIEUWBARE ENERGIE HET POTENTIEEL IN KAART Gelders Energieakkoord (GEA) OPWEKKING VAN HERNIEUWBARE ENERGIE HET POTENTIEEL IN KAART Maart 2016 In opdracht van de Tafel Monitoring Uitgevoerd door: Alliander Klimaatverbond Introductie In Deel II van

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2003 2004 28 855 Gemeentelijke herindeling van een deel van de Achterhoek, de Graafschap en de Liemers, en Bathmen A Herdruk GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 3

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Gelderse Monitor Veiligheidshuizen en Centra voor Jeugd en Gezin

Gelderse Monitor Veiligheidshuizen en Centra voor Jeugd en Gezin Gelderse Monitor Veiligheidshuizen en Centra voor Jeugd en Gezin Inhoud Achtergrond Achtergrond 2 Leeswijzer 3 Uitkomsten Monitor 3 Conclusie 7 Realisering VH 9 Realisering CJG 10 Verbinding tussen VH

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10844 14 juli 2010 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 29 juni 2010, nr. VO/OK/207393,

Nadere informatie

Nadere analyse vrijkomende agrarische bebouwing Gelderland

Nadere analyse vrijkomende agrarische bebouwing Gelderland Nadere analyse vrijkomende agrarische bebouwing Gelderland Edo Gies, Rob Smidt, Renze van Och en Inge Vleemingh Nadere analyse vrijkomende agrarische bebouwing Gelderland Edo Gies, Rob Smidt, Renze van

Nadere informatie

Fluchskrift Wurkgelegenheid

Fluchskrift Wurkgelegenheid Fluchskrift Wurkgelegenheid Werkgelegenheidsregister Provincie Fryslân Het betreft voorlopige uitkomsten van het werkgelegenheidsonderzoek 2013. In afwachting op de landelijke cijfers zijn eventuele correcties

Nadere informatie

Fluchskrift Wurkgelegenheid

Fluchskrift Wurkgelegenheid Resultaten Werkgelegenheidsonderzoek 2014 Fluchskrift Wurkgelegenheid Werkgelegenheidsregister Provincie Fryslân Het betreft voorlopige uitkomsten van het werkgelegenheidsonderzoek 2014. In afwachting

Nadere informatie

Overzicht Gelderse Gemeenschappelijke Regelingen per oktober 2015

Overzicht Gelderse Gemeenschappelijke Regelingen per oktober 2015 Afvalreiniging Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Mook en Middelaar, Nijmegen, Ubbergen, West Maas en Waal en Wijchen

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

Factsheet. Gelderland. 1. Algemeen 2. Arbeidsmarkt 3. Economie

Factsheet. Gelderland. 1. Algemeen 2. Arbeidsmarkt 3. Economie Oldebroek Hattem Factsheet Elburg Heerde Harderwijk Ermelo Nunspeet Epe Putten Voorst Nijkerk Barneveld Apeldoorn Lochem Zutphen Scherpenzeel Ede Brummen Berkelland 1. Algemeen 2. Arbeidsmarkt 3. Economie

Nadere informatie

Gelderse vooruitzichten 2013-2018

Gelderse vooruitzichten 2013-2018 Gelderse vooruitzichten 213-218 een middellangetermijnraming van de Gelderse economie 1 2 Provinciale Economische Verkenning 213-218 oktober 213 Menno Walsweer Bureau Economisch Onderzoek 3 Provincie Gelderland

Nadere informatie

Regeling spreiding zomervakantie 2011

Regeling spreiding zomervakantie 2011 Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Bestemd voor alle scholen in het primair onderwijs,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27185 31 december 2012 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 december 2012, nr. VO/OK/379368,

Nadere informatie

Hattem. Oldebroek. Elburg. Nunspeet. Harderwijk Epe. Rozendaal. Rheden ARNHEM. Renkum. Westervoort. Overbetuwe Lingewaard. Millingen a.d.

Hattem. Oldebroek. Elburg. Nunspeet. Harderwijk Epe. Rozendaal. Rheden ARNHEM. Renkum. Westervoort. Overbetuwe Lingewaard. Millingen a.d. Gelderland 35,41% MOOI Totale landoppervlakte 5120,4 km 2 Oppervlakte mooi 1813,3 km 2 Hattem Oldebroek Elburg Heerde Nunspeet Harderwijk Epe Ermelo Putten Voorst Nijkerk Apeldoorn Lochem Barneveld Zutphen

Nadere informatie

6 juni Nadere informatie bij: Ans Mohammed Amin ( ), Marika Rosendaal ( ), secretariaat afdeling KOB ( )

6 juni Nadere informatie bij: Ans Mohammed Amin ( ), Marika Rosendaal ( ), secretariaat afdeling KOB ( ) Overzicht Gelderse Gemeenschappelijke Regelingen per juni 2016 Laatst bijgewerkt op: 28 juni 2016 Laatste versie op website provincie + Kennisportaal Openbaar Bestuur: 6 juni 2016 Nadere informatie bij:

Nadere informatie

Datum Besluit Vervolgprocedure

Datum Besluit Vervolgprocedure AdviesNota AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS OPENBAAR Datum : 17-11-2014 Afdeling : Beleid en Bedrijfsvoering Casenr. : BWZ14.0465 Adviseur : G. Bijlsma GB/5 72 Doc.nr. : BW14.0717 Medeadviseur(s) : G. Assies

Nadere informatie

AANBIEDINGSBRIEF 1>A1vijF.LET i ~ _ " _ a ff *» ~ /' Genemuiden, 26 april 2013 - - 1 _ L. W 'J Geachte leden van de Raad, leden van het

AANBIEDINGSBRIEF 1>A1vijF.LET i ~ _  _ a ff *» ~ /' Genemuiden, 26 april 2013 - - 1 _ L. W 'J Geachte leden van de Raad, leden van het AANBIEDINGSBRIEF 1>A1vijF.LET i ~ _ " _ a ff *» ~ /' Genemuiden, 26 april 2013 - - 1 _ L. W 'J Geachte leden van de Raad, leden van het College van Burgemeester en Wethouders, Zoals u bekend is,

Nadere informatie

Luchtkwaliteit in de Vallei. Gemeenten Barneveld, Ede en Scherpenzeel Omgevingsdienst de Vallei

Luchtkwaliteit in de Vallei. Gemeenten Barneveld, Ede en Scherpenzeel Omgevingsdienst de Vallei Luchtkwaliteit in de Vallei Gemeenten Barneveld, Ede en Scherpenzeel Omgevingsdienst de Vallei Drankkeet Presentatie Fijnstof is ongezond ( goed woon- en leefklimaat!) achtergrondconcentratie Milieuwetgeving:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35695 20 oktober 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 oktober 2015, nr. VO/OK/587536,

Nadere informatie

AANBIEDINGSBRIEF MMFLEli^iS^iiïi^

AANBIEDINGSBRIEF MMFLEli^iS^iiïi^ AANBIEDINGSBRIEF MMFLEli^iS^iiïi^ Genemuiden, 26 april 2013-1 NE! 203 AFD ocy> Geachte leden van de Raad, leden van het College van Burgemeester en Wethouders, z Zoals u bekend is, heeft de onderwijsraad

Nadere informatie

Uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2004 Gelderland. Uitkomsten inventarisatie bedrijventerreinen IBIS 2005 Gelderland

Uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2004 Gelderland. Uitkomsten inventarisatie bedrijventerreinen IBIS 2005 Gelderland Uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2004 Gelderland Uitkomsten inventarisatie bedrijventerreinen IBIS 2005 Gelderland De uitvoering van de PWE 2004 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties:

Nadere informatie

Economische Monitor Stedelijk netwerk. Arnhem-Nijmegen CONCEPT. Rozendaal Rheden Doesburg. Arnhem. Zevenaar. Renkum. Westervoort. Duiven Montferland

Economische Monitor Stedelijk netwerk. Arnhem-Nijmegen CONCEPT. Rozendaal Rheden Doesburg. Arnhem. Zevenaar. Renkum. Westervoort. Duiven Montferland CONCEPT Economische Monitor Stedelijk netwerk Renkum Arnhem Rozendaal Rheden Doesburg Zevenaar Westervoort Arnhem-Nijmegen Overbetuwe Lingewaard Duiven Montferland Druten Beuningen Rijnwaarden Wijchen

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Gelderland 2012. Verwachte bevolkingsontwikkeling tot 2050

Bevolkingsprognose Gelderland 2012. Verwachte bevolkingsontwikkeling tot 2050 Bevolkingsprognose Gelderland 2012 Verwachte bevolkingsontwikkeling tot 2050 maart 2012 1 Bevolkingsprognose Gelderland 2012 Maart 2012 Programmeren & Contracteren Afdeling Wonen, Sociaal en Cultuur Team

Nadere informatie

Wijziging Uitvoeringsregeling Belastingdienst FI

Wijziging Uitvoeringsregeling Belastingdienst FI Wijziging Uitvoeringsregeling Belastingdienst FI 20 december 1996/nr. WDB 96/642 M Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken/Directie Wetgeving Directe Belastingen Gelet op artikel 3 van de Algemene wet

Nadere informatie

Cijfers ouderenmonitor 2010 gemeente Elburg - mantelzorg Een toelichting op de tabel staat onderaan.

Cijfers ouderenmonitor 2010 gemeente Elburg - mantelzorg Een toelichting op de tabel staat onderaan. Cijfers ouderenmonitor gemeente Elburg - mantelzorg Een toelichting op de tabel staat onderaan. Mantelzorg ontvangen Waaruit bestaat de mantelzorg die men momenteel ontvangt Elburg heeft afgelopen jaar

Nadere informatie

Wij vragen u de mail te verspreiden onder de collega s die zich op enige wijze bezighouden met arbeidsmarkt, werkgelegenheid en/of bedrijvigheid.

Wij vragen u de mail te verspreiden onder de collega s die zich op enige wijze bezighouden met arbeidsmarkt, werkgelegenheid en/of bedrijvigheid. Van: "Holkema, Menno" Aan: wgr Datum: 23-12-2014 15:37:34 Onderwerp: Cijfers werkgelegeheid 2014 (uitkomsten provinciaal werkgelegenheidsonderzoek) Bijlagen: Factsheet_werkgelegenheid.pdf

Nadere informatie

Uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2007 Gelderland. Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland

Uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2007 Gelderland. Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland Uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2007 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland - 2 - Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland 2007 PWE-Uitvoeringsgroep: Monique Dekker Karin

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, april 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, april 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, april 2015 Ruim 2.500 minder WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord in een tijd In april daalde het aantal WW-uitkeringen in alle regio

Nadere informatie

B Baarle Nassau mhz 6875 kbd QAM-64

B Baarle Nassau mhz 6875 kbd QAM-64 A Aalten-Bredevoort 7461 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Almere 8200 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Alphen aan den Rijn 1000 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Amersfoort 3900 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Amstelveen 1000 304 mhz 6875

Nadere informatie

Openbaar. Uitvoering SP motie Horen, zien, maar niet zwijgen

Openbaar. Uitvoering SP motie Horen, zien, maar niet zwijgen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering SP motie Horen, zien, maar niet zwijgen Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting In de raadsvergadering van 11 februari

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Overijssel en Gelderland Noord In de eerste helft van 2016 kende UWV minder nieuwe WW-uitkeringen

Nadere informatie

Cijfers kindermonitor 2013 gemeente Aalten - lichamelijke activiteit Een toelichting op de tabel staat onderaan.

Cijfers kindermonitor 2013 gemeente Aalten - lichamelijke activiteit Een toelichting op de tabel staat onderaan. Cijfers kindermonitor 2013 gemeente - lichamelijke activiteit Een toelichting op de tabel staat onderaan. Vanwege geldgebrek (meerdere antwoorden mogelijk) is mijn kind geen lid van een sportclub of sportvereniging

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, september 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, september 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, september 2016 Verdere banengroei bouw en detailhandel in Overijssel en Gelderland Noord Er werden minder WW-uitkeringen verstrekt in de september

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016 WW-uitkeringen Overijssel en Gelderland Noord nemen verder af In mei kende UWV net als in april minder nieuwe WW-uitkeringen toe in Overijssel

Nadere informatie

Cijfers kindermonitor 2013 gemeente Epe - lichamelijke activiteit Een toelichting op de tabel staat onderaan.

Cijfers kindermonitor 2013 gemeente Epe - lichamelijke activiteit Een toelichting op de tabel staat onderaan. Cijfers kindermonitor 2013 gemeente - lichamelijke activiteit Een toelichting op de tabel staat onderaan. Vanwege geldgebrek (meerdere antwoorden mogelijk) is mijn kind geen lid van een sportclub of sportvereniging

Nadere informatie

Apeldoorn VVD-aanspreekpunt: Anja Prins, Corrie-Christine van der Woude * Arnhem VVD-aanspreekpunt: René Westra, Mike Waltmans, Frederik Peters

Apeldoorn VVD-aanspreekpunt: Anja Prins, Corrie-Christine van der Woude * Arnhem VVD-aanspreekpunt: René Westra, Mike Waltmans, Frederik Peters Burgemeesters en adresgegevens van de 54 Gelderse gemeenten. Aalten Burgemeester: G. Berghoef Postadres: Postbus 119, 7120 AC Aalten Bezoekadres: Markt 7, 7121 CS Aalten Telefoon: (0543) 49 33 33 Fax:

Nadere informatie

Selectieleidraad alle categorieën DAS. Selectieleidraad. Dynamisch aankoopsysteem

Selectieleidraad alle categorieën DAS. Selectieleidraad. Dynamisch aankoopsysteem Selectieleidraad Dynamisch aankoopsysteem Publicatiedatum: 3 mei 2016 Inhoud Leeswijzer... 3 1. Algemeen... 4 1.1 Stichting WerkenInGelderland... 4 1.2 Dynamisch Aankoopsysteem... 5 1.3 Looptijd Dynamisch

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4 ECONOMISCHE MONITOR EDE 20 / 4 De Economische Monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De Economische Monitor is verdeeld in twee delen: Het

Nadere informatie

Uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2006 Gelderland

Uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2006 Gelderland Uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2006 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland De uitvoering van de PWE 2006 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties: gemeenten Apeldoorn,

Nadere informatie

Monitor Wonen en Zorg Provincie Gelderland 2013. Hoofdrapport

Monitor Wonen en Zorg Provincie Gelderland 2013. Hoofdrapport Monitor Wonen en Zorg Provincie Gelderland 2013 Hoofdrapport Programma Wonen december 2013 MONITOR WONENZORG PROVINCIE GELDERLAND 2013 EINDRAPPORT voor Provincie Gelderland auteur Henk Nouws, Claasje Reijers

Nadere informatie

19 maart Voorlopige verkiezingsuitslag

19 maart Voorlopige verkiezingsuitslag 19 maart 2015 Voorlopige verkiezingsuitslag Alles voor een sterk bestuur 9 groeperingen en 132 kandidaten 22 gemeenten én 2 huishoudens 411 stembureaus Tientallen NS- en busschermen en spandoeken Duizenden

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2017 Afname WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord In augustus neemt het aantal WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord

Nadere informatie

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Aandachtspunten Even voorstellen: Willem van der Craats De werkgelegenheidsstructuur

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Overzicht samenwerking regio Rijk van Nijmegen Programma / Programmanummer Facilitaire diensten / 1043 Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting In de vergadering met

Nadere informatie

PROVINCIALE WERKGELEGENHEIDS ENQUÊTE 2001

PROVINCIALE WERKGELEGENHEIDS ENQUÊTE 2001 PROVINCIALE WERKGELEGENHEIDS ENQUÊTE 2001 De PWE wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeenten: Aalten, Apeldoorn, Arnhem, Barneveld, Bergh, Beuningen, Brummen, Culemborg, Doesburg, Doetinchem, Duiven,

Nadere informatie

Overzichtsrapport SER Gelderland

Overzichtsrapport SER Gelderland Overzichtsrapport SER Gelderland Werkgelegenheid In opdracht van SER Gelderland September 2008 Drs. J.D. Gardenier L.T. Schudde CAB Martinikerkhof 30 9712 JH Groningen 050-3115113 cab@cabgroningen.nl www.cabgroningen.nl

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juli 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juli 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, juli 2017 WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord dalen verder In juli daalt het aantal lopende WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2011

Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Provincie Groningen Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Provincie Groningen Provincie Groningen Drs. Eelco Westerhof

Nadere informatie

Regeling spreiding zomervakantie

Regeling spreiding zomervakantie OCenW-Regelingen verbindend voorschrift kantie in de regio Zuid moet samenvallen met de carnavalsweek. De reden hiervoor is, dat scholen in de Rooms Datum: 31 augustus 2004 Kenmerk: VO/S&O-2004/23532 Datum

Nadere informatie

De Gelderse woon-werkbalans

De Gelderse woon-werkbalans De Gelderse woon-werkbalans een onderzoek naar de binnenlandse migratie van bevolking en bedrijven 1 De Gelderse woon-werkbalans een onderzoek naar de binnenlandse migratie van bevolking en bedrijven

Nadere informatie

Economische Barometer Stadsregio Arnhem Nijmegen. Dynamiek kwartaal 4

Economische Barometer Stadsregio Arnhem Nijmegen. Dynamiek kwartaal 4 Economische Barometer Stadsregio Arnhem Nijmegen 2011-Q4 Dynamiek kwartaal 4 Starters Oprichtingen Opheffingen Faillissementen Aanwas 2010 2011 % 2010 2011 % 2010 2011 % 2010 2011 % 2010 2011 % Achterhoek

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 In deze rapportage van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen

Nadere informatie

Werkgelegenheidscijfers gemeente Geldermalsen

Werkgelegenheidscijfers gemeente Geldermalsen Werkgelegenheidscijfers gemeente Geldermalsen In de commissievergadering Bestuur en Middelen op 9 februari 2016 is aangegeven dat er behoefte is aan meer inzicht in de werkgelegenheidscijfers in de gemeente

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 21. De economische monitor is verdeeld in 2 delen. Het thermo

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, februari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, februari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, februari 2017 Banenkrimp in zorg lijkt voorbij De WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord nemen af. De zorg draagt in grote mate bij aan

Nadere informatie

Gelderland in vier bedrijven

Gelderland in vier bedrijven Gelderland in vier bedrijven Vier toekomstscenario s over de uitbreidingsvraag naar bedrijventerreinen en kantoren ontext 2 Gelderland in vier bedrijven vier toekomstscenario s over de uitbreidingsvraag

Nadere informatie

3 Nieuwe ruimte. DAAD Architecten. 3 Daad.indd 1 24-02-12 09:39

3 Nieuwe ruimte. DAAD Architecten. 3 Daad.indd 1 24-02-12 09:39 3 Nieuwe ruimte DAAD Architecten 3 Daad.indd 1 24-02-12 09:39 Nieuwe ruimte, kansen voor krimp De veranderingen in de huidige markt hebben gevolgen voor de vraag naar woningen, kantoren en bedrijfsge bouwen.

Nadere informatie

Gelderse Sportmonitor 2013

Gelderse Sportmonitor 2013 1 2 Colofon Arnhem, december In opdracht van de Provincie Gelderland Drs. Iris Nijland Drs. Ralf Hermsen Gelderse Sport Federatie Postbus 60066 6800 JB Arnhem T (026) 3540399 info@geldersesportfederatie.nl

Nadere informatie

Daadwerkelijk Dichtbij: project versterking van de lokale journalistiek in Gelderland

Daadwerkelijk Dichtbij: project versterking van de lokale journalistiek in Gelderland Bijlage I, Samenwerking lokale omroepen 1 e evaluatie (Aangeleverd door Omroep Gelderland) Daadwerkelijk Dichtbij: project versterking van de lokale journalistiek in Gelderland Lokale omroepen richten

Nadere informatie

Cijfers kindermonitor 2013 gemeente Lochem - lichamelijke activiteit Een toelichting op de tabel staat onderaan.

Cijfers kindermonitor 2013 gemeente Lochem - lichamelijke activiteit Een toelichting op de tabel staat onderaan. Cijfers kindermonitor 2013 gemeente - lichamelijke activiteit Een toelichting op de tabel staat onderaan. Vanwege geldgebrek (meerdere antwoorden mogelijk) is mijn kind geen lid van een sportclub of sportvereniging

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio Zuid- en Oost- Gelderland Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio Zuid- en Oost-Gelderland... De onderwijsarbeidsmarkt

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, september 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, september 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, september 2017 Kansen op werk in Overijssel en Gelderland Noord Het aantal WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord daalt al en, ook weer

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek

Werkgelegenheidsonderzoek Monitor Ruimtelijke Economie Uitkomsten Werkgelegenheidsonderzoek Provincie Utrecht 2011 (Voorlopig) Januari 2012 Afdeling Mobiliteit, Economie en Cultuur Inleiding In de periode april t/m september 2011

Nadere informatie

Onderwijs en arbeidsmarkt in cijfers. Juli 2016

Onderwijs en arbeidsmarkt in cijfers. Juli 2016 Onderwijs en arbeidsmarkt in cijfers Juli 2016 Onderwijs en arbeidsmarkt in cijfers Met deze cijfers bieden we een beknopt overzicht van de arbeidsmarkt en het onderwijs in Gelderland. De gegevens worden

Nadere informatie

Cijfers kindermonitor 2013 gemeente Montferland - lichamelijke activiteit Een toelichting op de tabel staat onderaan.

Cijfers kindermonitor 2013 gemeente Montferland - lichamelijke activiteit Een toelichting op de tabel staat onderaan. Cijfers kindermonitor 2013 gemeente - lichamelijke activiteit Een toelichting op de tabel staat onderaan. Vanwege geldgebrek (meerdere antwoorden mogelijk) is mijn kind geen lid van een sportclub of sportvereniging

Nadere informatie

Kampen 104 ( 2,3% ) Epe 84 ( 3,1% ) Apeldoorn 474 ( 3,8% ) Rozendaal. Westervoort 62 ( 3,8% ) 65 ( 2,6. Lingewaard 87 ( 2,3% ) Ubbergen 24 ( 3,4% )

Kampen 104 ( 2,3% ) Epe 84 ( 3,1% ) Apeldoorn 474 ( 3,8% ) Rozendaal. Westervoort 62 ( 3,8% ) 65 ( 2,6. Lingewaard 87 ( 2,3% ) Ubbergen 24 ( 3,4% ) Steenw 92 ( huizen ( 4,1 ) Noordoostpolder 136 ( 3,1 ) Urk 97 ( 4,1 ) Zwa 6 18 Kampen 104 ( 2,3 ) Lelystad 310 ( 5,3 ) Dronten 138 ( 3,7 ) Oldebroek 61 ( 2,8 ) ) Zeewolde 64 ( 2,9 ) 17 Harderwijk 105 (

Nadere informatie

Cijfers kindermonitor 2013 gemeente Nunspeet - lichamelijke activiteit Een toelichting op de tabel staat onderaan.

Cijfers kindermonitor 2013 gemeente Nunspeet - lichamelijke activiteit Een toelichting op de tabel staat onderaan. Cijfers kindermonitor 2013 gemeente - lichamelijke activiteit Een toelichting op de tabel staat onderaan. Vanwege geldgebrek (meerdere antwoorden mogelijk) is mijn kind geen lid van een sportclub of sportvereniging

Nadere informatie

Onderzoekmemorandum. Toelichting Gelderse middellangetermijnprognoses maart Menno Walsweer Bureau Economisch Onderzoek

Onderzoekmemorandum. Toelichting Gelderse middellangetermijnprognoses maart Menno Walsweer Bureau Economisch Onderzoek Onderzoekmemorandum Toelichting Gelderse middellangetermijnprognoses 2012 maart 2008 Menno Walsweer Bureau Economisch Onderzoek 2 INHOUD 1. Bevolkingsgegevens 5 2. Regionale gegevens beroepsbevolking 6

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2010

Werkgelegenheidsonderzoek 2010 2010 pr ov i nc i e g r oni ng e n Wer kgel egenhei dsonder zoek Eenanal ysevandeont wi kkel i ngen i ndewer kgel egenhei di nde pr ovi nci egr oni ngen Werkgelegenheidsonderzoek 2010 Werkgelegenheidsonderzoek

Nadere informatie

Sectorrapport zakelijke dienstverlening Arnhem

Sectorrapport zakelijke dienstverlening Arnhem Sectorrapport zakelijke dienstverlening Arnhem 2006-2015 1 juli 2016 Colofon: Gemeente Arnhem Afdeling Informatievoorziening Team Onderzoek & Statistiek Contactpersonen: Peter Bisseling / José Nieuwenstein

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2014

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2014 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 214 In deze notitie van UWV WERKbedrijf, die tweemaandelijks verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht.

Nadere informatie

Register gemeenschappelijke regelingen gemeente Druten. bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen

Register gemeenschappelijke regelingen gemeente Druten. bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen Register van Gemeenschappelijke regelingen gemeente Druten als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen Toelichting Gemeenten kunnen ter behartiging van één of meerdere belangen overgaan

Nadere informatie