Gelderse Aanval op de Uitval. Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gelderse Aanval op de Uitval. Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s"

Transcriptie

1 Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Jorike Smeitnk Wilmie van der Kuil Augustus 2010 Rapport d l JorSm-AnjPu

2 Leeswijzer In het hoofdstuk algemeen beeld Gelderland geven we op provinciaal niveau het aantal (allochtone) voortijdig schoolverlaters en bekijken we of armoede invloed op voortijdig schoolverlaten heeft. De informatie is gebaseerd op cijfers die het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen hanteert. Het is hierdoor ook mogelijk om de Gelderse regio s op basis van dezelfde gegevens te vergelijken. We maken hierbij gebruik van de landelijke indeling in RMCregio s. Vervolgens geven we op regionaal niveau aan hoeveel leerlingen er in de regio zijn, hoe hoog het percentage voortijdig schoolverlaters (met en zonder diploma) is en wat de etniciteit van de voortijdig schoolverlaters is. Het aantal voortijdig schoolverlaters splitsen we uit per gemeente. In een aantal van deze regio s zitten ook niet-gelderse gemeenten. Deze zijn apart in de tabellen en grafieken opgenomen. In augustus 2010 zijn de voorlopige cijfers van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over het schooljaar verwerkt. De definitieve cijfers voor dat schooljaar verschijnen in oktober 2010 maar wijken over het algemeen niet zoveel af van de voorlopige cijfers. Voor het monitorjaar is de gemeente Druten overgegaan van de regio Rivierenland naar de regio Arnhem/ Nijmegen. De cijfers van deze gemeente zijn daarom voor de voorgaande monitorjaren ook herberekend naar de regio Arnhem/Nijmegen.

3 Inhoud Leeswijzer 1. Algemeen beeld Gelderland RMC-regio Achterhoek RMC-regio Rivierenland RMC-regio Arnhem/Nijmegen RMC-regio Stedendriehoek RMC-regio Noordwest-Veluwe RMC-regio Eem en Vallei RMC-regio IJssel-Vecht....43

4

5 1. Algemeen beeld Gelderland De regio s Achterhoek en Rivierenland bestaan volledig uit Gelderse gemeenten. Bij de regio s Arnhem/Nijmegen, Eem en Vallei, IJssel-Vecht, Noordwest-Veluwe en Stedendriehoek horen ook niet Gelderse gemeenten. Het aantal voortijdig schoolverlaters dat bij deze regio s wordt genoemd gaat dus ook over niet Gelderse jongeren. Bij de rapportage van de afzonderlijke regio s worden de totalen van de voortijdig schoolverlaters ook per gemeente weergegeven. Bij de paragraaf voortijdig schoolverlaters zijn de cijfers van de gemeente Druten voor alle monitorjaren berekend bij de regio Arnhem/Nijmegen. 1.1 Voortijdig schoolverlaters Uit de tabel en het figuur is de daling in het aantal voortijdig schoolverlaters af te lezen. Dat laat geen eenduidig beeld zien over de schooljaren en In het daaropvolgende schooljaar ( ) is in alle Gelderse regio s het aantal voortijdig schoolverlaters afgenomen. Die daling is in het schooljaar voor de regio s Arnhem/Nijmegen, Eem en Vallei, IJssel-Vecht, Noordwest-Veluwe en Rivierenland ook doorgezet. De regio s Achterhoek en Stedendriehoek kennen juist weer een stijging. Kijkend naar het totaal van alle regio s waren er in het schooljaar ongeveer tien procent minder voortijdig schoolverlaters dan in het peiljaar Onder alleen Gelderse gemeenten ligt dit percentage nog iets lager. Aantal voortijdig schoolverlaters in absolute aantallen Aantal vsv ers aantal Gelderse vsv ers Regio 2005/ / / / / / / /2009 Achterhoek Arnhem Eem Vallei IJssel-Vecht Noordwest-Veluwe Rivierenland Stedendriehoek Totaal Gelderse regio's Bron: Basisregistratie Instellingen (Brin) Spectrum CMO Gelderland l Gelderse aanval op de Uitval 1

6 Afname van het percentage voortijdig schoolverlaters ten opzichte van het peiljaar * zijn voorlopige cijfers In de volgende tabel is het aantal voortijdig schoolverlaters zowel absoluut als procentueel afgezet tegen het aantal scholieren/ deelnemers in de verschillende regio s voor de schooljaren en In alle regio s is het percentage voortijdig schoolverlaters ten opzichte van het aantal leerlingen in de regio gedaald. Verder staat in de tabel in absolute aantallen en procentueel ook de ontwikkeling sinds het peiljaar In de regio s IJssel-Vecht, Eem en Vallei en de Stedendriehoek is het aantal voortijdig schoolverlaters procentueel gezien het meest gedaald. Aantallen voortijdig schoolverlaters ten opzichte van het aantal leerlingen in een regio en de ontwikkeling sinds het peiljaar / /2009 vsv als % van leerlingen regio vsv als % van leerlingen regio verschil 05/06 08/09 ontwikkeling sinds 2005/2006 Regio aantal deelnemers aantal vsv ers aantal deelnemers aantal vsv ers Achterhoek , , ,4 Arnhem/Nijmegen , , ,2 Eem en Vallei , , ,6 IJssel-Vecht , , ,9 Noordwest-Veluwe , , ,2 Rivierenland , , ,0 Stedendriehoek , , ,3 Bron: Basisregistratie Instellingen (Brin) 2 Spectrum CMO Gelderland l Gelderse aanval op de Uitval

7 1.2 Voortijdige schoolverlaters naar geslacht Het percentage schoolverlaters dat man is, is in alle regio s voor alle jaren hoger dan het percentage vrouwen. De regio Achterhoek laat het laatste schooljaar bij zowel de jongens als de meisjes een stijging zien. De regio s Arnhem/Nijmegen en de Stedendriehoek laten voor het laatste jaar een kleine stijging bij het aantal schoolverlatende meisjes zien, terwijl in de regio s IJssel-Vecht en Noordwest-Veluwe alleen een stijging bij de jongens te zien is. De gegevens over het aantal voortijdig schoolverlaters van de gemeente Druten zijn de eerste drie jaar meegerekend bij de regio Rivierenland en voor het laatste monitorjaar bij de regio Arnhem/Nijmegen. Ontwikkeling ten opzichte van het peiljaar in het aantal voortijdig schoolverlaters naar geslacht Spectrum CMO Gelderland l Gelderse aanval op de Uitval 3

8 1.3 Migrante voortijdige schoolverlaters Het aantal migrante voortijdig schoolverlaters in de regio Achterhoek is het afgelopen schooljaar iets gestegen ten opzichte van het schooljaar daarvoor. Alle andere regio s laten een daling zien. Kijken we naar de veranderingen ten opzichte van het peiljaar dan zien we behalve in de regio Noordwest-Veluwe in alle regio s een daling. De gegevens over het aantal voortijdig schoolverlaters van de gemeente Druten zijn de eerste drie jaar meegerekend bij de regio Rivierenland en voor het laatste monitorjaar bij de regio Arnhem/Nijmegen. Ontwikkeling van het percentage migrante voortijdig schoolverlaters ten opzichte van het peiljaar Spectrum CMO Gelderland l Gelderse aanval op de Uitval

9 1.4 Armoede Dat de welstandsgraad echt van invloed is op de voortijdige schooluitval, is niet direct aantoonbaar. Onderstaande figuur laat wel zien dat er globaal twee tot tweeëneenhalf keer zoveel voortijdig schoolverlaters zijn onder leerlingen uit een armoedecumulatiegebied 1 dan bij leerlingen uit een gebied waar geen armoedecumulatie is. De gegevens over het aantal voortijdig schoolverlaters van de gemeente Druten zijn de eerste drie jaar meegerekend bij de regio Rivierenland en voor het laatste monitorjaar bij de regio Arnhem/Nijmegen. Percentage voortijdig schoolverlaters uit een armoedecumulatiegebied voor alle monitorjaren 1 Indeling van de postcodegebieden waar de leerling of deelnemer woont op basis conform de Armoedemonitor van CBS en CPB. Spectrum CMO Gelderland l Gelderse aanval op de Uitval 5

10 6 Spectrum CMO Gelderland l Gelderse aanval op de Uitval

11 2. RMC-regio Achterhoek 2.1 Gemeenten De regio Achterhoek omvat de volgende Gelderse gemeenten: Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doesburg, Doetinchem, Montferland, Oude IJsselstreek, Oost-Gelre, en Winterswijk. 2.2 Leerlingen / deelnemers (jeugd) in de regio De regio Achterhoek heeft in het schooljaar 2006/2007 een toename van 244 leerlingen ten opzichte van het schooljaar In het schooljaar daalt het aantal leerlingen en die daling zet zich in het schooljaar voort. In de tabel hieronder is een uitsplitsing gemaakt van het aantal leerlingen in de drie leeftijdsklassen tot en met 22 jaar. In het schooljaar is de verdeling van het aantal leerlingen in de drie genoemde leeftijdsklassen procentueel 39,7% (t/m 15 jaar), 28,7% (16/17 jaar), 31,6% (18 t/m 22 jaar). Het aandeel leerlingen van de regio Achterhoek is in het schooljaar ongeveer elf procent van het totaal aantal leerlingen van alle regio s. Aantallen leerlingen/ deelnemers voor de verschillende schooljaren. Aantal leerlingen/ deelnemers Totaal t/m 15 jaar jaar 18 t/m 22 jaar Regio Achterhoek 2005/ / / / Totaal regio's 2005/ / / / Bron: Basisregistratie Instellingen (Brin) 2.3 Voortijdige schoolverlaters In de volgende tabel staat het aantal voortijdige schoolverlaters per gemeente in de regio Achterhoek. Het aantal schoolverlaters is van 886 in schooljaar afgenomen tot 718 in het schooljaar en vervolgens weer toegenomen tot 812 in het schooljaar Uiteindelijk is dat een absolute afname van 74. In het schooljaar heeft de gemeente Bronckhorst (evenals in voorgaande jaren) relatief gezien het laagste aantal voortijdig schoolverlaters, gevolgd door de gemeenten Aalten en Berkelland. Doesburg heeft relatief gezien het hoogste aantal voortijdig schoolverlaters, gevolgd door de gemeente Doetinchem. Spectrum CMO Gelderland l Gelderse aanval op de Uitval 7

12 Aantal leerlingen en voortijdig schoolverlaters naar gemeente leerlingen op 1-okt vsv met vmbo diploma vsv met mbo1 diploma vsv zonder diploma vsv ers totaal vsv als % van leerlingen Gemeente schooljaar Aalten 2005/ ,1 2006/ ,7 2007/ ,4 2008/ ,6 Berkelland 2005/ ,4 2006/ ,9 2007/ ,7 2008/ ,7 Bronckhorst 2005/ ,2 2006/ ,9 2007/ ,8 2008/ ,2 Doesburg 2005/ ,3 2006/ ,6 2007/ ,9 2008/ ,1 Doetinchem 2005/ / ,4 2007/ ,0 2008/ ,9 Montferland 2005/ ,4 2006/ / ,7 2008/ ,1 Oost Gelre 2005/ ,4 2006/ ,1 2007/ ,9 2008/ ,2 Oude IJsselstreek 2005/ ,9 2006/ / ,2 2008/ ,1 Winterswijk 2005/ ,1 2006/ ,2 2007/ ,7 2008/ ,9 Regio Achterhoek 2005/ ,4 2006/ ,1 2007/ ,7 2008/ ,1 Bron: Basisregistratie Instellingen (Brin) 8 Spectrum CMO Gelderland l Gelderse aanval op de Uitval

13 Aantal leerlingen en voortijdig schoolverlaters naar gemeente 2.4 Diploma Als leerlingen/ deelnemers gedurende het jaar uitstromen uit het bekostigd onderwijs zonder diploma op minimaal Havo of MBO 2 niveau dan worden zij gerekend tot de voortijdige schoolverlaters. Leerlingen met een VMBO of MBO 1 diploma worden dus ook gerekend tot deze groep. Onderstaande figuur geeft de uitvalpercentages weer waarbij nog geen enkel diploma (zelfs geen VMBO of MBO 1) diploma is behaald. Opvallend zijn de grote daling in de gemeente Berkelland en de grote stijging in de gemeenten Bronckhorst en Oude-IJsselstreek. Één gemeente komt boven de 40% uit (Doetinchem) en de gemeente Oost Gelre zit daar vlak onder. Percentage voortijdig schoolverlaters zonder VMBO of MBO1 diploma Spectrum CMO Gelderland l Gelderse aanval op de Uitval 9

14 2.5 Etniciteit Hieronder is het aantal voortijdig schoolverlaters naar herkomst weergegeven. Van het aantal schoolverlaters zijn er ongeveer 650 autochtoon. De overige schoolverlaters hebben een andere afkomst. Binnen die groep is in het schooljaar het grootste deel een Westerse allochtoon, gevolgd door overig niet- Westers allochtonen en Turken. aantal 2.6 Opleiding Er is in het schooljaar behoorlijk wat verschil in de uitvalpercentages naar opleidingsniveau en leerweg. In de BBL-opleidingen op niveau 1 vallen de meeste leerlingen uit (45%), gevolgd door de BOL-opleidingen op niveau 1 (25%) en de BOL- en BBL-opleidingen op niveau 2. Ondanks het hoge percentage uitvallers bij de BOL- en BBLopleidingen op niveau 1 valt wel op dat het aantal uitvallers bij dit opleidingsniveau het afgelopen schooljaar is (flink) is afgenomen. Bij niveau 2 en 3 is juist sprake van een stijging. 10 Spectrum CMO Gelderland l Gelderse aanval op de Uitval

15 Percentage uitvallers naar opleidingsniveau en leerweg Spectrum CMO Gelderland l Gelderse aanval op de Uitval 11

16 12 Spectrum CMO Gelderland l Gelderse aanval op de Uitval

17 3. RMC-regio Rivierenland 3.1 Gemeenten De regio Rivierenland omvat de volgende Gelderse gemeenten: Tiel, Buren, Neder-Betuwe, Culemborg, Neerijnen, Lingewaal, Zaltbommel, Geldermalsen, Maasdriel, en West Maas en Waal. Voor het monitorjaar is de gemeente Druten overgegaan van de regio Rivierenland naar de regio Arnhem/ Nijmegen. De cijfers van deze gemeente zijn daarom voor zover mogelijk voor de voorgaande monitorjaren ook herberekend naar de regio Arnhem/Nijmegen. Onder de verschillende paragrafen in dit hoofdstuk is aangegeven hoe de wisseling in dit hoofdstuk is verwerkt. 3.2 Leerlingen / deelnemers (jeugd) in de regio Regio Rivierenland kende in de schooljaren en een toename van het aantal leerlingen. In het schooljaar is het aantal leerlingen iets afgenomen ten opzichte van het jaar daarvoor. In onderstaande tabel is een uitsplitsing gemaakt van het aantal leerlingen in de drie leeftijdsklassen tot en met 22 jaar. In het schooljaar is de verdeling van het aantal leerlingen tussen de genoemde leeftijdsklassen procentueel 41% (t/m 15 jaar), 29% (16 en 17 jaar), 30% (18 t/m 22 jaar). Het aandeel leerlingen van de regio Rivierenland is in het schooljaar , 8,6 % van het totaal aantal leerlingen van alle regio s. De kolom totaal is voor alle jaren berekend zonder de gemeente Druten. De kolommen met de verschillende leeftijden zijn de eerste drie schooljaren met Druten en voor het schooljaar zonder Druten. Aantal leerlingen/ deelnemers voor de verschillende schooljaren. Aantal leerlingen/ deelnemers Totaal t/m 15 jaar jaar 18 t/m 22 jaar Regio Rivierenland 2005/ / / / Totaal regio's 2005/ / / / Bron: Basisregistratie Instellingen (Brin) 3.3 Voortijdige schoolverlaters In de volgende tabel staan het aantal voortijdige schoolverlaters per gemeente in de regio Rivierenland. De gemeente Druten is hierbij niet meegerekend. In het schooljaar heeft de gemeente Geldermalsen relatief gezien het laagste aantal voortijdig schoolverlaters (2,2%), gevolgd door de gemeente Neder-Betuwe (2,3%). De gemeenten Maasdriel en Tiel hebben relatief gezien het hoogste aantal voortijdig schoolverlaters (3,7%) gevolgd door de gemeente Buren (3,6%). Spectrum CMO Gelderland l Gelderse aanval op de Uitval 13

18 Aantal leerlingen en voortijdig schoolverlaters naar gemeente vsv met vmbo diploma vsv met mbo1 diploma vsv ers totaal vsv als % van leerlingen Gemeente schooljaar leerlingen op 1-okt vsv zonder diploma Buren 2005/ ,9 2006/ ,6 2007/ ,4 2008/ ,6 Culemborg 2005/ ,5 2006/ ,9 2007/ ,9 2008/ ,5 Geldermalsen 2005/ ,6 2006/ ,6 2007/ ,9 2008/ ,2 Lingewaal 2005/ ,5 2006/ ,2 2007/ ,6 2008/ ,8 Maasdriel 2005/ ,8 2006/ / ,4 2008/ ,7 Neder-Betuwe 2005/ ,2 2006/ / ,8 2008/ ,3 Neerijnen 2005/ ,2 2006/ ,3 2007/ ,7 2008/ ,1 Tiel 2005/ ,2 2006/ ,6 2007/ ,5 2008/ ,7 West Maas en Waal 2005/ ,7 2006/ ,1 2007/ ,0 2008/ ,7 Zaltbommel 2005/ ,1 2006/ ,6 2007/ ,4 2008/ ,1 Regio Rivierenland 2005/ ,5 2006/ ,5 2007/ ,5 2008/ ,1 Bron: Basisregistratie Instellingen (Brin) 14 Spectrum CMO Gelderland l Gelderse aanval op de Uitval

19 Aantal leerlingen en voortijdig schoolverlaters naar gemeente 3.4 Diploma Als leerlingen/ deelnemers gedurende het jaar uit het bekostigd onderwijs uitstromen zonder diploma op minimaal Havo of MBO 2 niveau, dan worden zij gerekend tot de voortijdige schoolverlaters. Leerlingen met een Vmbo of MBO1 diploma worden in principe dus ook gerekend tot deze groep. Het volgende figuur geeft de uitvalpercentages waarbij nog geen enkel diploma is behaald. In de gemeente Neerijnen ligt dit percentage in het schooljaar op 40% en in West Maas en Waal op 30%. Opvallend is de grote daling in de gemeente Lingewaal. Spectrum CMO Gelderland l Gelderse aanval op de Uitval 15

20 Percentage voortijdig schoolverlaters zonder VMBO of MBO1 diploma. 3.5 Etniciteit In de regio Rivierenland waren in het schooljaar de meeste voortijdig schoolverlaters van autochtone afkomst. Opvallend is dat het aantal voortijdig schoolverlaters van Marokkaanse afkomst (absoluut) constant blijft. Bij de eerste drie schooljaren is de gemeente Druten nog wel meegerekend en voor niet. aantal 16 Spectrum CMO Gelderland l Gelderse aanval op de Uitval

21 3.6 Opleiding Het grootste deel van de uitvallers komt in het schooljaar van een BOL-opleiding op niveau 1 (35%) gevolgd door de BBL-opleidingen op niveau 1 (20%). Opvallend is dat het aantal uitvallers op BBL-niveau 1 met meer dan de helft is afgenomen. Bij de BOL-opleidingen stijgt het aantal uitvallers op de niveaus 1, 3 en 4. Percentage uitvallers naar opleidingsniveau en leerweg Spectrum CMO Gelderland l Gelderse aanval op de Uitval 17

22 18 Spectrum CMO Gelderland l Gelderse aanval op de Uitval

23 4. RMC-regio Arnhem/Nijmegen 4.1 Gemeenten De regio Arnhem/Nijmegen omvat de volgende Gelderse gemeenten: Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort, Zevenaar, Nijmegen, Wijchen, Beuningen, West-Maas en Waal, Groesbeek, Ubbergen, Heumen, Millingen a/d Rijn en Druten. Mook en Middelaar is een Limburgse gemeente. De gemeente Druten hoorde de eerste drie jaar van de monitorperiode tot de RMC-regio Rivierenland en is nu bij de regio Arnhem/Nijmegen gevoegd. Onder de verschillende paragrafen in dit hoofdstuk is aangegeven hoe de wisseling in dit hoofdstuk is verwerkt. 4.2 Leerlingen/deelnemers (jeugd) in de regio In de regio Arnhem/Nijmegen is het aantal leerlingen alle afgelopen schooljaren steeds opnieuw gestegen. In het schooljaar is het aantal leerlingen ten opzichte van het schooljaar daarvoor met 54 gestegen. In onderstaande tabel is een uitsplitsing gemaakt van het aantal leerlingen in de drie leeftijdsklassen tot en met 22 jaar. In het schooljaar is de verdeling van het aantal leerlingen tussen de genoemde leeftijdsklassen procentueel 39,8% (t/m 15 jaar), 28,4% (16 en 17 jaar), 31,7% (18 t/m 22 jaar). Het aandeel leerlingen van de regio Arnhem/Nijmegen is in het schooljaar , 22.4% van het totaal aantal leerlingen van alle regio s. Het totaal aantal leerlingen is inclusief de leerlingen uit de gemeente Druten. Bij de indeling in de verschillende leeftijdsklassen zijn de eerste drie monitorjaren de gegevens uit de gemeente Druten niet meegenomen en voor het schooljaar wel. Aantal leerlingen/ deelnemers voor de verschillende schooljaren. Aantal leerlingen/ deelnemers Totaal t/m 15 jaar jaar 18 t/m 22 jaar Regio Arnhem/Nijmegen 2005/ / / / Totaal regio's 2005/ / / / Bron: Basisregistratie Instellingen (Brin) 4.3 Voortijdige schoolverlaters In de volgende tabel staat het aantal voortijdige schoolverlaters per gemeente in de regio Arnhem/Nijmegen. Het totaal aantal voortijdig schoolverlaters is ondanks de toevoeging van de gemeente Druten in het schooljaar opnieuw gedaald. In het laatste schooljaar heeft de gemeente Arnhem relatief gezien het hoogste aantal voortijdig schoolverlaters (4,8%) gevolgd door de gemeenten Nijmegen (4,3%), Rheden (3,8%) en Westervoort (3,8%). De gemeenten Heumen en Lingewaard (beide 2,3%) hebben in Gelderland relatief gezien het laagste aantal voortijdig schoolverlaters. Spectrum CMO Gelderland l Gelderse aanval op de Uitval 19

24 Aantal leerlingen en voortijdig schoolverlaters naar gemeente leerlingen op 1-okt vsv met vmbo diploma vsv met mbo1 diploma vsv zonder diploma vsv ers totaal vsv als % van leerlingen Gemeente schooljaar Arnhem 2005/ ,9 2006/ ,7 2007/ ,0 2008/ ,8 Beuningen 2005/ ,6 2006/ ,8 2007/ ,6 2008/ ,9 Druten 2005/ ,4 2006/ ,2 2007/ ,4 2008/ ,0 Duiven 2005/ ,6 2006/ ,5 2007/ ,7 2008/ ,6 Groesbeek 2005/ ,2 2006/ ,8 2007/ ,1 2008/ ,4 Heumen 2005/ ,2 2006/ ,6 2007/ ,5 2008/ ,3 Lingewaard 2005/ ,8 2006/ ,6 2007/ ,8 2008/ ,3 Millingen aan de Rijn 2005/ ,1 2006/ ,7 2007/ ,9 2008/ ,7 Mook en Middelaar 2005/ ,2 2006/ ,6 2007/ ,7 2008/ ,7 Nijmegen 2005/ ,1 2006/ ,4 2007/ ,0 2008/ ,3 Overbetuwe 2005/ ,2 2006/ ,6 2007/ ,4 2008/ ,9 Renkum 2005/ ,7 2006/ ,5 2007/ ,4 2008/ ,5 Rheden 2005/ ,5 2006/ ,6 2007/ ,2 2008/ ,8 Rijnwaarden 2005/ ,5 2006/ ,2 2007/ ,5 2008/ ,5 Rozendaal 2005/ / ,9 2007/ ,1 2008/ ,4 20 Spectrum CMO Gelderland l Gelderse aanval op de Uitval

25 Ubbergen 2005/ ,4 2006/ ,5 2007/ ,6 2008/ ,4 Westervoort 2005/ ,3 2006/ ,5 2007/ ,3 2008/ ,8 Wijchen 2005/ ,9 2006/ / ,8 2008/ ,2 Zevenaar 2005/ ,9 2006/ ,7 2007/ ,7 2008/ ,6 Totaal Gelderse gemeenten 2005/ / ,1 2007/ ,7 2008/ ,6 Regio Arnhem/Nijmegen 2005/ / ,1 2007/ ,7 2008/ ,6 Bron: Basisregistratie Instellingen (Brin) Aantal leerlingen en voortijdig schoolverlaters naar gemeente 4.4 Diploma Als leerlingen/ deelnemers gedurende het jaar uitstromen uit het bekostigd onderwijs zonder diploma op minimaal Havo of MBO niveau 2 dan worden zij gerekend tot de vroegtijdige schoolverlaters. Leerlingen met een Vmbo of MBO niveau 1 diploma worden dus ook gerekend tot deze groep. Onderstaand figuur geeft de uitvalpercentages waarbij nog geen enkel diploma is behaald. In is dit bij de gemeente Rozendaal ongeveer 50%. De overige gemeenten zitten daaronder. Spectrum CMO Gelderland l Gelderse aanval op de Uitval 21

26 Percentage voortijdig schoolverlaters zonder VMBO of MBO1diploma. 4.5 Etniciteit Het grootste deel van de voortijdig schoolverlaters is autochtoon (ongeveer 1400). De groep die daarop volgt zijn de Westerse allochtonen. Deze groep is ook gestegen ten opzichte van het schooljaar daarvoor ( ). Het aantal overige niet- Westerse allochtonen is het laatste schooljaar juist gedaald. Voor het schooljaar is de berekening gemaakt inclusief de jongeren uit de gemeente Druten. De jaren daarvoor zijn berekend zonder de gemeente Druten. aantal 22 Spectrum CMO Gelderland l Gelderse aanval op de Uitval

27 4.6 Opleiding In de BBL-opleidingen op niveau 1 vallen de meeste leerlingen uit (ongeveer 48%) gevolgd door de BOL-opleidingen op niveau 1 met ongeveer 32% en de BBL- en BOL-opleidingen op niveau 2. Opvallend is de stijging van het aantal uitvallers op BBL-niveau 1. Dat is meer dan 10%. De gemeente Druten is in de eerste drie monitorjaren niet meegenomen, in het schooljaar wel. Percentage uitvallers naar opleidingsniveau en leerweg Spectrum CMO Gelderland l Gelderse aanval op de Uitval 23

28 24 Spectrum CMO Gelderland l Gelderse aanval op de Uitval

29 5. RMC-regio Stedendriehoek 5.1 Gemeenten De regio Stedendriehoek omvat de volgende Gelderse gemeenten: Apeldoorn, Zutphen, Voorst, Brummen, Lochem, Epe, en de Overijsselse gemeenten Deventer Olst en Wijhe. 5.2 Leerlingen / deelnemers (jeugd) in de regio In de regio Stedendriehoek was er de eerste twee jaar sprake van een toename van het aantal leerlingen ten opzichte van het peiljaar In het schooljaar was er sprake van een lichte daling van het totaal aantal leerlingen. In onderstaande tabel is een uitsplitsing gemaakt van het aantal leerlingen in de drie leeftijdsklassen tot en met 22 jaar. In het schooljaar is de verdeling van het aantal leerlingen tussen de genoemde leeftijdsklassen procentueel 39,5% (t/m 15 jaar), 28,3% (16 en 17 jaar), 32,2% (18 t/m 22 jaar). Het aandeel leerlingen van de regio Stedendriehoek is in het schooljaar , 14,3% van het totaal aantal leerlingen van alle regio s. Aantal leerlingen/ deelnemers voor de verschillende schooljaren. Aantal leerlingen/ deelnemers Totaal t/m 15 jaar jaar 18 t/m 22 jaar Regio Stedendriehoek 2005/ / / / Totaal regio's 2005/ / / / Bron: Basisregistratie Instellingen (Brin) 5.3 Voortijdige schoolverlaters In de volgende tabel staat het aantal voortijdige schoolverlaters per gemeente in de regio Stedendriehoek. Het totaal aantal schoolverlaters is van in het schooljaar gedaald naar in het schooljaar Vervolgens was er weer sprake van een lichte stijging in de daaropvolgende monitorjaren. In het schooljaar waren er in de gehele Stedendriehoek 1230 voortijdig schoolverlaters. In het schooljaar hebben de gemeente Deventer (niet Gelders) en de gemeente Brummen relatief gezien de meeste voortijdig schoolverlaters (4,2%) gevolgd door de gemeenten Apeldoorn en Zutphen (3,8%). De gemeente Olst-Wijhe (niet Gelders) heeft relatief gezien het laagste aantal voortijdig schoolverlaters (1,6%). Spectrum CMO Gelderland l Gelderse aanval op de Uitval 25

30 Aantal leerlingen en voortijdig schoolverlaters naar gemeente vsv met vmbo diploma vsv met mbo1 diploma vsv als % van leerlingen Gemeente schooljaar leerlingen op 1-okt vsv zonder diploma vsvtot Apeldoorn 2005/ ,4 2006/ ,1 2007/ ,0 2008/ ,8 Brummen 2005/ ,6 2006/ ,9 2007/ ,1 2008/ ,2 Deventer 2005/ ,1 2006/ ,1 2007/ ,4 2008/ ,2 Epe 2005/ ,1 2006/ ,6 2007/ ,6 2008/ ,1 Lochem 2005/ ,4 2006/ ,7 2007/ ,0 2008/ ,6 Olst - Wijhe 2005/ ,8 2006/ ,4 2007/ ,7 2008/ ,6 Voorst 2005/ ,4 2006/ ,8 2007/ ,4 2008/ ,5 Zutphen 2005/ ,6 2006/ ,4 2007/ ,0 2008/ ,8 Totaal Gelderse gemeenten 2005/ ,4 2006/ ,8 2007/ ,3 2008/ ,5 Regio Stedendriehoek 2005/ ,4 2006/ ,8 2007/ ,3 2008/ ,6 Bron: Basisregistratie Instellingen (Brin) * zijn voorlopige cijfers 26 Spectrum CMO Gelderland l Gelderse aanval op de Uitval

31 Aantal leerlingen en voortijdig schoolverlaters naar gemeente 5.4 Diploma Als leerlingen/ deelnemers gedurende het jaar uitstromen uit het bekostigd onderwijs zonder een diploma op minimaal Havo of MBO niveau 2 dan worden zij gerekend tot de vroegtijdige schoolverlaters. Leerlingen met een Vmbo of MBO niveau 1 diploma worden dus ook gerekend tot deze groep. Het volgende figuur geeft de uitvalpercentages waarbij nog geen enkel diploma is behaald. De gemeenten Apeldoorn, Deventer en Olst-Wijhe hebben meer dan 40% uitvallers die nog geen diploma hebben behaald. Opvallend is de daling in de gemeenten Brummen en Voorst en de behoorlijke stijging in de gemeente Olst-Wijhe. Percentage voortijdig schoolverlaters zonder VMBO of MBO1diploma. Spectrum CMO Gelderland l Gelderse aanval op de Uitval 27

32 5.5 Etniciteit Van het aantal voortijdig schoolverlaters is het grootste deel autochtoon (ongeveer 950 voortijdig schoolverlaters). De groep Turkse jongeren is daarna de grootste groep en die is de afgelopen monitorjaren behoorlijk constant ongeveer 100. aantal 5.6 Opleiding Er is in het schooljaar behoorlijk wat verschil in de uitvalpercentages naar opleidingsniveau en leerweg. In de BBL-opleidingen op niveau 1 vallen de meeste leerlingen uit (ongeveer 42%) gevolgd door de BOL-opleidingen op niveau 1 (ongeveer 35%) en de BOL- en BBL-opleidingen op niveau 2. Bij de BBL-opleidingen zijn op alle vier de niveaus stijgingen in het aantal uitvallers te zien. 28 Spectrum CMO Gelderland l Gelderse aanval op de Uitval

33 Percentage uitvallers naar opleidingsniveau en leerweg Spectrum CMO Gelderland l Gelderse aanval op de Uitval 29

34 30 Spectrum CMO Gelderland l Gelderse aanval op de Uitval

35 6. RMC-regio Noordwest-Veluwe 6.1 Gemeenten De regio Noordwest-Veluwe omvat de Gelderse gemeenten Oldebroek, Elburg, Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Putten en de gemeente Zeewolde behoort bij Flevoland. 6.2 Leerlingen / deelnemers (jeugd) in de regio In het schooljaar was er een afname in het totaal aantal leerlingen ten opzichte van het schooljaar daarvoor met 110. In onderstaande tabel is een uitsplitsing gemaakt van het aantal leerlingen in de drie leeftijdsklassen tot en met 22 jaar. In het schooljaar is de verdeling van het aantal leerlingen tussen de genoemde leeftijdsklassen procentueel 39,8% (t/m 15 jaar), 28,4% (16 en 17 jaar), 31,7% (18 t/m 22 jaar). Het aandeel leerlingen van de regio Noordwest- Veluwe is in het schooljaar ,1% van het totaal aantal leerlingen van alle regio s. Dit is ten opzichte van de andere jaren niet veranderd. Aantal leerlingen/ deelnemers voor de verschillende schooljaren. Aantal leerlingen/ deelnemers Totaal t/m 15 jaar jaar 18 t/m 22 jaar Regio Noordwest- Veluwe 2005/ / / / Totaal regio's 2005/ / / / Bron: Basisregistratie Instellingen (Brin) 6.3 Voortijdige schoolverlaters In de volgende tabel staat het aantal voortijdige schoolverlaters per gemeente in de regio Noordwest-Veluwe. Het absolute aantal voortijdig schoolverlaters is in het schooljaar iets gedaald ten opzichte van het schooljaar daarvoor. In het schooljaar hebben de gemeenten Putten en Ermelo relatief gezien de meeste voortijdig schoolverlaters (4,1%). De gemeente Zeewolde (niet Gelders) heeft relatief gezien de minste voortijdig schoolverlaters (2,9%). Spectrum CMO Gelderland l Gelderse aanval op de Uitval 31

36 Aantal leerlingen en voortijdig schoolverlaters naar gemeente vsv met vmbo diploma vsv met mbo1 diploma vsv ers totaal vsv als % van leerlingen Gemeente schooljaar leerlingen op 1-okt vsv zonder diploma Elburg 2005/ ,5 2006/ ,6 2007/ ,7 2008/ ,3 Ermelo 2005/ / / ,9 2008/ Harderwijk 2005/ ,7 2006/ ,4 2007/ ,9 2008/ Nunspeet 2005/ ,8 2006/ / ,3 2008/ Oldebroek 2005/ ,2 2006/ ,4 2007/ ,6 2008/ Putten 2005/ ,3 2006/ ,9 2007/ ,7 2008/ Zeewolde 2005/ / ,8 2007/ ,8 2008/ ,9 Totaal Gelderse gemeenten 2005/ ,4 2006/ ,8 2007/ ,3 2008/ ,2 Regio Noordwest-Veluwe 2005/ ,4 2006/ ,8 2007/ ,3 2008/ ,2 Bron: Basisregistratie Instellingen (Brin) 32 Spectrum CMO Gelderland l Gelderse aanval op de Uitval

37 Aantal leerlingen en voortijdig schoolverlaters naar gemeente * zijn voorlopige cijfers 6.4 Diploma Als leerlingen/ deelnemers gedurende het jaar uitstromen uit het bekostigd onderwijs zonder een diploma op minimaal Havo of MBO niveau 2 dan worden zij gerekend tot de voortijdige schoolverlaters. Leerlingen met een Vmbo of MBO niveau 1 diploma worden dus ook gerekend tot deze groep. Het volgende figuur geeft de uitvalpercentages waarbij nog geen enkel diploma is behaald. Opvallend is de flinke stijging van het aantal voortijdig schoolverlaters zonder diploma in de gemeenten Nunspeet, Oldebroek en Putten. Percentage voortijdig schoolverlaters zonder VMBO of MBO1 diploma. Spectrum CMO Gelderland l Gelderse aanval op de Uitval 33

38 6.5 Etniciteit Het grootste aantal voortijdig schoolverlaters is autochtoon (iets meer dan 450). De groep die daarop volgt zijn de Westerse allochtonen. Deze groep is het afgelopen schooljaar ook gegroeid. aantal 6.6 Opleiding Er is in het schooljaar behoorlijk wat verschil in de uitvalpercentages naar opleidingsniveau en leerweg. In de BBL-opleidingen op niveau 1 vallen de meeste leerlingen uit (38%) gevolgd door de BOL-opleidingen op niveau 1 (29%) en de BBL- en BOL-opleidingen op niveau 2. Op niveau 1, 2 en 3 zijn het aantal uitvallers bij zowel de BOL- als BBL-opleidingen wel gedaald. Bij beide leerwegen is het aantal uitvallers op niveau 4 wel gestegen. 34 Spectrum CMO Gelderland l Gelderse aanval op de Uitval

39 Percentage uitvallers naar opleidingsniveau en leerweg Spectrum CMO Gelderland l Gelderse aanval op de Uitval 35

40 36 Spectrum CMO Gelderland l Gelderse aanval op de Uitval

41 7. RMC- regio Eem en Vallei 7.1 Gemeenten De regio Eem en Vallei omvat de Gelderse gemeenten Nijkerk, Barneveld, Scherpenzeel, Ede, Wageningen en de Utrechtse gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Renswoude, Rhenen, Soest, Veenendaal en Woudenberg. 7.2 Leerlingen / deelnemers (jeugd) in de regio In de regio Eem en Vallei is het laatste schooljaar weer een toename van het aantal leerlingen met 70, nadat het aantal leerlingen in het schooljaar daarvoor iets was afgenomen. In onderstaande tabel is een uitsplitsing gemaakt van het aantal leerlingen in de drie leeftijdsklassen tot en met 22 jaar. In het schooljaar is de verdeling van het aantal leerlingen tussen de genoemde leeftijdsklassen procentueel 41,4% (t/m 15 jaar), 28,6% (16 en 17 jaar), 29,9% (18 t/m 22 jaar). Het aandeel leerlingen van de regio Eem en Vallei is in het schooljaar , 21,1% van het totaal aantal leerlingen van alle regio s. Dit is ten opzichte van de andere jaren niet veranderd. Aantal leerlingen/ deelnemers voor de verschillende schooljaren. Aantal leerlingen/ deelnemers Totaal t/m 15 jaar jaar 18 t/m 22 jaar Regio Eem en Vallei 2005/ / / / Totaal regio's 2005/ / / / Bron: Basisregistratie Instellingen (Brin) 7.3 Voortijdige schoolverlaters In de volgende tabel staat het aantal voortijdige schoolverlaters per gemeente in de regio Eem en Vallei. Het totaal aantal voortijdig schoolverlaters is van in het schooljaar gestegen naar in het schooljaar en vervolgens gedaald naar 1834 in het schooljaar en in het schooljaar In het schooljaar heeft de gemeente Bunschoten (niet Gelders) relatief gezien de meeste voortijdig schoolverlaters (4,1%) gevolgd door de gemeente Barneveld (3,7%). De gemeente Woudenberg (niet Gelders) heeft relatief gezien het laagste aantal voortijdig schoolverlaters (1,8%) gevolgd door de gemeente Renswoude (niet Gelders, 2,3%) en de gemeente Leusden (niet Gelders, 2,6%). De gemeente Nijkerk is in deze regio de Gelderse gemeente met relatief gezien het laagste aantal voortijdig schoolverlaters (3,0%). Spectrum CMO Gelderland l Gelderse aanval op de Uitval 37

42 Aantal leerlingen en voortijdig schoolverlaters naar gemeente vsv met vmbo diploma vsv met mbo1 diploma vsv ers totaal vsv als % van leerlingen gemeente schooljaar leerlingen op 1-okt vsv zonder diploma Amersfoort 2005/ ,6 2006/ ,3 2007/ ,2 2008/ ,6 Baarn 2005/ ,1 2006/ ,9 2007/ ,3 2008/ ,2 Barneveld 2005/ ,9 2006/ ,2 2007/ ,5 2008/ ,7 Bunschoten 2005/ / ,3 2007/ ,8 2008/ ,1 Ede Gld 2005/ ,7 2006/ ,2 2007/ ,6 2008/ ,5 Leusden 2005/ ,2 2006/ / ,4 2008/ ,6 Nijkerk 2005/ ,7 2006/ ,6 2007/ ,9 2008/ ,0 Renswoude 2005/ ,1 2006/ ,1 2007/ ,3 2008/ ,3 Rhenen 2005/ ,6 2006/ ,9 2007/ ,8 2008/ ,6 Scherpenzeel 2005/ ,0 2006/ ,2 2007/ ,0 2008/ ,5 Soest 2005/ ,2 2006/ ,1 2007/ / ,6 Veenendaal 2005/ ,6 2006/ ,4 2007/ ,9 2008/ ,6 Wageningen 2005/ ,2 2006/ ,5 2007/ ,9 2008/ ,5 Woudenberg 2005/ ,1 2006/ ,7 2007/ ,4 2008/ ,8 Totaal Gelderse gemeenten 2005/ / ,1 2007/ ,5 2008/ ,5 Regio Eem en Vallei 2005/ / ,1 38 Spectrum CMO Gelderland l Gelderse aanval op de Uitval

43 2007/ ,6 2008/ ,5 Bron: Basisregistratie Instellingen (Brin) Aantal leerlingen en voortijdig schoolverlaters naar gemeente 7.4 Diploma Als leerlingen/ deelnemers gedurende het jaar uit het bekostigd onderwijs uitstromen zonder een diploma op minimaal Havo of MBO niveau 2 dan worden zij gerekend tot de voortijdig schoolverlaters. Leerlingen met een Vmbo of MBO diploma niveau 1 worden dus ook gerekend tot deze groep. Onderstaand figuur geeft de uitvalpercentages waarbij nog geen enkel diploma is behaald. Opvallend is de negatieve uitschieter bij de gemeente Renswoude waar het percentage is gestegen van 10% naar 50%. Ook de gemeenten Barneveld, Scherpenzeel en Woudenberg laten een stijging zien van meer dan 10%. Spectrum CMO Gelderland l Gelderse aanval op de Uitval 39

44 Percentage voortijdig schoolverlaters zonder VMBO of MBO1 diploma. 7.5 Etniciteit Van het aantal schoolverlaters in de regio Eem en Vallei is het grootste gedeelte autochtoon. De groepen die daarna volgen zijn de overige niet Westerse allochtonen, de Marokkanen en de Turken. De uitval in deze groepen is in het schooljaar ten opzichte van het schooljaar wel afgenomen. aantal 40 Spectrum CMO Gelderland l Gelderse aanval op de Uitval

45 7.6 Opleiding In het schooljaar is er behoorlijk wat verschil in de uitvalpercentages naar opleidingsniveau en leerweg. De BBL-opleidingen op niveau 1 kennen het hoogste uitvalpercentage met ongeveer 40%, gevolgd door de BOL-opleidingen op niveau 1 met ongeveer 35%. Daarna volgen de BBL-opleidingen op niveau 2 (18%) en BOL-opleidingen op niveau 2 (14%). Het aantal uitvallers uit de BBL-opleidingen stijgt bij 3 van de 4 niveaus. Bij de BOL-opleidingen zien we juist een daling op 3 van de 4 niveaus. Percentage uitvallers naar opleidingsniveau en leerweg Spectrum CMO Gelderland l Gelderse aanval op de Uitval 41

46 42 Spectrum CMO Gelderland l Gelderse aanval op de Uitval

47 8. RMC- regio IJssel-Vecht 8.1 Gemeenten De regio IJssel-Vecht omvat de Gelderse gemeenten: Hattem en Heerde en de Overijsselse gemeenten: Dalfsen, Hardenberg, Kampen, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle. De Gelderse gemeente Hattem richt zich vooral op Overijssel en de gemeente Heerde richt zich op de regio Stedendriehoek. 8.2 Leerlingen/ deelnemers (jeugd) in de regio De regio IJssel-Vecht heeft te maken met een dalend aantal leerlingen. Na een daling in het schooljaar (357 leerlingen) volgt er ook een daling in het schooljaar van 355 leerlingen. In onderstaande tabel is een uitsplitsing gemaakt van het aantal leerlingen in de drie leeftijdsklassen tot en met 22 jaar. In het schooljaar is de verdeling van het aantal leerlingen tussen de genoemde leeftijdsklassen procentueel 38,5% (t/m 15 jaar), 28,4% (16 en 17 jaar), 33,1% (18 t/m 22 jaar). Het aandeel leerlingen van de regio IJssel- Vecht is in het schooljaar ,4% van het totaal aantal leerlingen van alle regio s. Dit is ten opzichte van de voorgaande jaren nauwelijks veranderd. Aantal leerlingen/ deelnemers voor de verschillende schooljaren. Aantal leerlingen/ deelnemers Totaal t/m 15 jaar jaar 18 t/m 22 jaar Regio IJssel-Vecht 2005/ / / / Totaal regio's 2005/ / / / Bron: Basisregistratie Instellingen (Brin) 8.3 Voortijdige schoolverlaters In de volgende tabel staat het aantal voortijdige schoolverlaters per gemeente in de regio IJssel-Vecht. Het totaal aantal voortijdig schoolverlaters is van in het schooljaar gestegen naar in het schooljaar en vervolgens weer gedaald naar 968 in het schooljaar en 954 in het schooljaar In het schooljaar heeft de gemeente Zwolle (niet Gelders) relatief gezien de meeste voortijdig schooverlaters (3,5%) gevolgd door de gemeenten Zwartewaterland (niet Gelders) (3,0%) en Heerde (2,9%). De gemeente Hardenberg (niet Gelders) heeft relatief gezien het laagste aantal voortijdig schoolverlaters. De Gelderse gemeente Hattem zit op 2,0%. Spectrum CMO Gelderland l Gelderse aanval op de Uitval 43

48 Aantal leerlingen en voortijdig schoolverlaters naar gemeente vsv met vmbo diploma vsv met mbo1 diploma vsv als % van leerlingen Gemeente schooljaar leerlingen op 1-okt vsv zonder diploma vsv ers totaal Dalfsen 2005/ / ,1 2007/ ,2 2008/ ,1 Hardenberg 2005/ ,3 2006/ ,4 2007/ ,2 2008/ ,7 Hattem 2005/ ,4 2006/ ,8 2007/ ,2 2008/ ,0 Heerde 2005/ ,4 2006/ ,0 2007/ ,5 2008/ ,9 Kampen 2005/ ,2 2006/ / ,7 2008/ ,3 Ommen 2005/ / / ,8 2008/ ,8 Raalte 2005/ ,8 2006/ ,8 2007/ ,9 2008/ ,3 Staphorst 2005/ / ,7 2007/ ,3 2008/ ,9 Steenwijkerland 2005/ ,2 2006/ ,6 2007/ ,9 2008/ ,5 Zwartewaterland 2005/ ,9 2006/ ,1 2007/ ,7 2008/ Zwolle 2005/ ,2 2006/ ,2 2007/ ,7 2008/ ,5 Totaal Gelderse gemeenten 2005/ / / ,4 2008/ ,5 Regio IJssel-Vecht 2005/ / / ,6 2008/ ,6 Bron: Basisregistratie Instellingen (Brin) 44 Spectrum CMO Gelderland l Gelderse aanval op de Uitval

49 Aantal leerlingen en voortijdig schoolverlaters naar gemeente 8.4 Diploma Als leerlingen/ deelnemers gedurende het jaar uitstromen uit het bekostigd onderwijs zonder een diploma op minimaal Havo of MBO niveau 2 dan worden zij gerekend tot de vroegtijdige schoolverlaters. Leerlingen met een Vmbo of MBO niveau 1 diploma worden dus ook gerekend tot deze groep. Onderstaande figuur geeft de uitvalpercentages waarbij nog geen enkel diploma is behaald. Er zijn verschillende gemeenten waar het percentage uitvallers zonder diploma flink gestegen is (Zwartewaterland, Steenwijkerland, Staphorst, Ommen). Percentage voortijdig schoolverlaters zonder VMBO of MBO1 diploma. Spectrum CMO Gelderland l Gelderse aanval op de Uitval 45

Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s

Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Jorike Smeitnk Wilmie van der Kuil November 2009 Rapport 08-0734c l JorSm-av l 01 Inhoud Leeswijzer... 5 1. Algemeen

Nadere informatie

382,40 per inwoner 2/5 WMO 14.127.768,00 382,40 per inwoner 2/5 werk 14.127.768,00

382,40 per inwoner 2/5 WMO 14.127.768,00 382,40 per inwoner 2/5 werk 14.127.768,00 Gelderland Gemeente Aalten Inwoners 27.025 extra gelden 3D voor gemeenten 956,00 per inwoner 25.835.900,00 per jaar 191,20 per inwoner 1/5 jeugd 5.167.180,00 382,40 per inwoner 2/5 WMO 10.334.360,00 382,40

Nadere informatie

Opmerking bij driejaarsgemiddelden Continu Vakantie Onderzoek (CVO)

Opmerking bij driejaarsgemiddelden Continu Vakantie Onderzoek (CVO) Opmerking bij driejaarsgemiddelden Continu Vakantie Onderzoek (CVO) Bij de interpretatie van de uitkomsten van het CVO moet men er rekening mee houden dat een steekproef geen exacte uitkomsten oplevert,

Nadere informatie

Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst?

Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst? Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst? Gemeenteraad/fractievoorzitters Maatschappelijke organisaties Bedrijfsleven Inwoners 1. Karaktereigenschappen van

Nadere informatie

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014. Gelderland

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014. Gelderland Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland - 1 - De uitvoering van de PWE 2014 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties: Gemeenten

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, november 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, november 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, november 2015 Daling WW hapert in Gelderland Minder WW-uitkeringen dan, maar wel meer dan e Eind november 2015 telde Gelderland 51.800 WW-uitkeringen. Dat zijn er 850

Nadere informatie

Kampen 104 ( 2,3% ) Epe 84 ( 3,1% ) Apeldoorn 474 ( 3,8% ) Rozendaal. Westervoort 62 ( 3,8% ) 65 ( 2,6. Lingewaard 87 ( 2,3% ) Ubbergen 24 ( 3,4% )

Kampen 104 ( 2,3% ) Epe 84 ( 3,1% ) Apeldoorn 474 ( 3,8% ) Rozendaal. Westervoort 62 ( 3,8% ) 65 ( 2,6. Lingewaard 87 ( 2,3% ) Ubbergen 24 ( 3,4% ) Steenw 92 ( huizen ( 4,1 ) Noordoostpolder 136 ( 3,1 ) Urk 97 ( 4,1 ) Zwa 6 18 Kampen 104 ( 2,3 ) Lelystad 310 ( 5,3 ) Dronten 138 ( 3,7 ) Oldebroek 61 ( 2,8 ) ) Zeewolde 64 ( 2,9 ) 17 Harderwijk 105 (

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, juni 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, juni 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, juni 2017 WW-uitkeringen laagopgeleiden in Gelderland ruim kwart lager dan geleden Het aantal lopende WW-uitkeringen in Gelderland daalt in juni verder. Ook laagopgeleiden

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, mei 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, mei 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, mei 2017 WW daalt in Gelderland sterker dan landelijk In mei is het aantal WW uitkeringen in Gelderland met 2.040 verder afgenomen tot 44.486. Dat is 4,4% minder dan

Nadere informatie

AANBIEDINGSBRIEF PAMFLET

AANBIEDINGSBRIEF PAMFLET AANBIEDINGSBRIEF PAMFLET Genemuiden, 26 april 2013 Geachte dame/heer, Zoals u bekend is, heeft de onderwijsraad aan de staatssecretaris een advies uitgebracht waar men vraagt om een actief beleid inzake

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, maart 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, maart 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, maart 2017 In Gelderland daalt WW vooral in de bouw In maart is het aantal WW uitkeringen in Gelderland met 285 afgenomen tot 48.253. De WW daalde daarmee over de afgelopen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 414 Wet van 1 juli 2004 tot gemeentelijke herindeling van een deel van de Achterhoek, de Graafschap en de Liemers, en Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 855 Gemeentelijke herindeling van een deel van de Achterhoek, de Graafschap en de Liemers en Bathmen, tevens wijziging van de grens tussen de

Nadere informatie

Aanwezigheid onderwijszorgstructuren

Aanwezigheid onderwijszorgstructuren Aanwezigheid onderwijszorgstructuren in Gelderland December 2007 Marga Wijsmuller December 2007 Uitgevoerd door Spectrum in opdracht van Provincie Gelderland Notitienummer 07 2069MAW-av07-0310 SPECTRUM

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, augustus 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, augustus 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, augustus 2016 Minder WW-uitkeringen, meer spanning op de Gelderse arbeidsmarkt Eind augustus waren er in Gelderland opnieuw minder WW-uitkeringen. Minder dan eind juli

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, april 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, april 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, april 2016 Meer kansen op Gelderse arbeidsmarkt In april is het aantal WW-uitkeringen in Gelderland met 2,7 procent gedaald tot 55.016. Dat zijn er 1.543 minder dan

Nadere informatie

Spoorboekje. Samenwerkende Bonden van Ouderen in Gelderland. Deken Dr. Mulderstraat 6d 6681 AB Bemmel. Tel.: 0481-453 680 Fax: 0481-453 335

Spoorboekje. Samenwerkende Bonden van Ouderen in Gelderland. Deken Dr. Mulderstraat 6d 6681 AB Bemmel. Tel.: 0481-453 680 Fax: 0481-453 335 Spoorboekje Deken Dr. Mulderstraat 6d Tel.: 0481-453 680 Fax: 0481-453 335 E-mail info@sbog.nl Internet www.sbog.nl Samenwerkende Bonden van Ouderen in Gelderland Afkortingenlijst Deken Dr. Mulderstraat

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, december 2016 WW Gelderland eind 2016 lager dan verwacht In 2016 hoefden minder mensen een beroep te doen op de WW. De provincie Gelderland telt eind 2016 nog 48.287

Nadere informatie

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2016 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2016 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2016 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland - 1 - De uitvoering van de PWE 2016 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties: Gemeenten

Nadere informatie

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2015 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2015 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2015 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland - 1 - De uitvoering van de PWE 2015 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties: Gemeenten

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2003 2004 28 855 Gemeentelijke herindeling van een deel van de Achterhoek, de Graafschap en de Liemers, en Bathmen A Herdruk GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 3

Nadere informatie

B Baarle Nassau mhz 6875 kbd QAM-64

B Baarle Nassau mhz 6875 kbd QAM-64 A Aalten-Bredevoort 7461 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Almere 8200 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Alphen aan den Rijn 1000 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Amersfoort 3900 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Amstelveen 1000 304 mhz 6875

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, september 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, september 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, september 2016 WW daalt en werkgelegenheid groeit in Gelderland, ook in 2017 Eind september telde Gelderland 50.629 lopende WW-uitkeringen. Dat zijn er 503 minder dan

Nadere informatie

Plaats en betekenis van de Stadsregio Arnhem Nijmegen voor de Gelderse economie. jaartal Veluwe Achterhoek Arnhem Nijmegen

Plaats en betekenis van de Stadsregio Arnhem Nijmegen voor de Gelderse economie. jaartal Veluwe Achterhoek Arnhem Nijmegen ONDERZOEKMEMORANDUM Plaats en betekenis van de Stadsregio Arnhem Nijmegen voor de Gelderse economie Inleiding Bruto binnenlands product 1 De Stadsregio wordt sinds jaar en dag de motor van de Gelderse

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10979 1 juni 2012 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 23 mei 2012, nr. VO/OK/394399, houdende

Nadere informatie

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2004 Gelderland

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2004 Gelderland Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2004 Gelderland De uitvoering van de PWE vindt plaats in opdracht van de onderstaande instanties (situatie 2004): -gemeenten Aalten, Apeldoorn, Arnhem, Barneveld,

Nadere informatie

Overzicht Gelderse Gemeenschappelijke Regelingen per oktober 2015

Overzicht Gelderse Gemeenschappelijke Regelingen per oktober 2015 Afvalreiniging Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Mook en Middelaar, Nijmegen, Ubbergen, West Maas en Waal en Wijchen

Nadere informatie

AANBIEDINGSBRIEF MMFLEli^iS^iiïi^

AANBIEDINGSBRIEF MMFLEli^iS^iiïi^ AANBIEDINGSBRIEF MMFLEli^iS^iiïi^ Genemuiden, 26 april 2013-1 NE! 203 AFD ocy> Geachte leden van de Raad, leden van het College van Burgemeester en Wethouders, z Zoals u bekend is, heeft de onderwijsraad

Nadere informatie

AANBIEDINGSBRIEF 1>A1vijF.LET i ~ _ " _ a ff *» ~ /' Genemuiden, 26 april 2013 - - 1 _ L. W 'J Geachte leden van de Raad, leden van het

AANBIEDINGSBRIEF 1>A1vijF.LET i ~ _  _ a ff *» ~ /' Genemuiden, 26 april 2013 - - 1 _ L. W 'J Geachte leden van de Raad, leden van het AANBIEDINGSBRIEF 1>A1vijF.LET i ~ _ " _ a ff *» ~ /' Genemuiden, 26 april 2013 - - 1 _ L. W 'J Geachte leden van de Raad, leden van het College van Burgemeester en Wethouders, Zoals u bekend is,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10844 14 juli 2010 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 29 juni 2010, nr. VO/OK/207393,

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, januari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, januari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, januari 2017 Meer kansen voor Gelderse werkzoekenden Het aantal WW uitkeringen in Gelderland is in januari licht gestegen tot 49.164. Een stijging in het begin van

Nadere informatie

VSV-cijfers. Aanval op schooluitval. RMC regio 13 Achterhoek. Convenantjaar Voorlopige cijfers

VSV-cijfers.  Aanval op schooluitval. RMC regio 13 Achterhoek. Convenantjaar Voorlopige cijfers olle 3,5 ) 54 ( 2,1 ) Twenterand 66 ( 2,3 ) Tubberge 24 ( 1,1 Olst-Wijhe 25 ( 1,6 ) Raalte 82 ( 2,3 ) Hellendoorn 61 ( 2,0 ) Wierden 53 ( 2,4 ) Almelo 207 ( 3,6 ) 1 Deventer 311 ( 4,2 ) Rijssen-Holten

Nadere informatie

Regeling spreiding zomervakantie 2011

Regeling spreiding zomervakantie 2011 Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Bestemd voor alle scholen in het primair onderwijs,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27185 31 december 2012 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 december 2012, nr. VO/OK/379368,

Nadere informatie

Overzichtsrapport SER Gelderland

Overzichtsrapport SER Gelderland Overzichtsrapport SER Onderwijs: MBO In opdracht van SER September 2008 Drs. J.D. Gardenier L.T. Schudde CAB Martinikerkhof 30 9712 JH Groningen 050-3115113 cab@cabgroningen.nl www.cabgroningen.nl 1 Onderwijs:

Nadere informatie

6 juni Nadere informatie bij: Ans Mohammed Amin ( ), Marika Rosendaal ( ), secretariaat afdeling KOB ( )

6 juni Nadere informatie bij: Ans Mohammed Amin ( ), Marika Rosendaal ( ), secretariaat afdeling KOB ( ) Overzicht Gelderse Gemeenschappelijke Regelingen per juni 2016 Laatst bijgewerkt op: 28 juni 2016 Laatste versie op website provincie + Kennisportaal Openbaar Bestuur: 6 juni 2016 Nadere informatie bij:

Nadere informatie

Gelderse Monitor Veiligheidshuizen en Centra voor Jeugd en Gezin

Gelderse Monitor Veiligheidshuizen en Centra voor Jeugd en Gezin Gelderse Monitor Veiligheidshuizen en Centra voor Jeugd en Gezin Inhoud Achtergrond Achtergrond 2 Leeswijzer 3 Uitkomsten Monitor 3 Conclusie 7 Realisering VH 9 Realisering CJG 10 Verbinding tussen VH

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35695 20 oktober 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 oktober 2015, nr. VO/OK/587536,

Nadere informatie

Gelders Energieakkoord (GEA) OPWEKKING VAN HERNIEUWBARE ENERGIE HET POTENTIEEL IN KAART

Gelders Energieakkoord (GEA) OPWEKKING VAN HERNIEUWBARE ENERGIE HET POTENTIEEL IN KAART Gelders Energieakkoord (GEA) OPWEKKING VAN HERNIEUWBARE ENERGIE HET POTENTIEEL IN KAART Maart 2016 In opdracht van de Tafel Monitoring Uitgevoerd door: Alliander Klimaatverbond Introductie In Deel II van

Nadere informatie

Nadere analyse vrijkomende agrarische bebouwing Gelderland

Nadere analyse vrijkomende agrarische bebouwing Gelderland Nadere analyse vrijkomende agrarische bebouwing Gelderland Edo Gies, Rob Smidt, Renze van Och en Inge Vleemingh Nadere analyse vrijkomende agrarische bebouwing Gelderland Edo Gies, Rob Smidt, Renze van

Nadere informatie

PENDEL REGIO NOORD-VELUWE 2010

PENDEL REGIO NOORD-VELUWE 2010 PENDEL REGIO NOORD-VELUWE 2010 De pendel van, naar en binnen regio Noord-Veluwe; bewerking van de gegevens uit het pendelonderzoek PWE 2010. Uitgevoerd in opdracht van Regio Noord-Veluwe en SEO/POA Noord-Veluwe

Nadere informatie

Hattem. Oldebroek. Elburg. Nunspeet. Harderwijk Epe. Rozendaal. Rheden ARNHEM. Renkum. Westervoort. Overbetuwe Lingewaard. Millingen a.d.

Hattem. Oldebroek. Elburg. Nunspeet. Harderwijk Epe. Rozendaal. Rheden ARNHEM. Renkum. Westervoort. Overbetuwe Lingewaard. Millingen a.d. Gelderland 35,41% MOOI Totale landoppervlakte 5120,4 km 2 Oppervlakte mooi 1813,3 km 2 Hattem Oldebroek Elburg Heerde Nunspeet Harderwijk Epe Ermelo Putten Voorst Nijkerk Apeldoorn Lochem Barneveld Zutphen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 10 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 10 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24261 11 augustus 2015 Wijziging Besluit werkgebieden UWV 2015 in verband met inwerkingtreding Wwz per 1 juli 2015 Het

Nadere informatie

Datum Besluit Vervolgprocedure

Datum Besluit Vervolgprocedure AdviesNota AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS OPENBAAR Datum : 17-11-2014 Afdeling : Beleid en Bedrijfsvoering Casenr. : BWZ14.0465 Adviseur : G. Bijlsma GB/5 72 Doc.nr. : BW14.0717 Medeadviseur(s) : G. Assies

Nadere informatie

Nadere analyse voorlopige VSV cijfers 15/16 in RMC regio Eem en Vallei vs

Nadere analyse voorlopige VSV cijfers 15/16 in RMC regio Eem en Vallei vs Nadere analyse voorlopige cijfers 15/16 in RMC regio Eem en Vallei vs 30-3-17 Bronnen: gegevens factsheets OCW voorlopige cijfers regio en MBO en 15/16, plus extra gegevens in www.onderwijsincijfers.nl/kengetallen/sectorover/na-het-onderwijs/nieuwe-voortijdig-schoolverlaters

Nadere informatie

Opmerkelijke cijfers en interpretaties versie 7 maart 2013

Opmerkelijke cijfers en interpretaties versie 7 maart 2013 Samenwerkingsverband VSV regio IJssel-Vecht Opmerkelijke cijfers en interpretaties versie 7 maart 2013 Vooraf Het onderstaande overzicht is gemaakt op basis van diverse cijferproducten van DUO. De gegevens

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 25GV AOC Groenhorst Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over AOC Groenhorst. De tabellen

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Gelderland 2012. Verwachte bevolkingsontwikkeling tot 2050

Bevolkingsprognose Gelderland 2012. Verwachte bevolkingsontwikkeling tot 2050 Bevolkingsprognose Gelderland 2012 Verwachte bevolkingsontwikkeling tot 2050 maart 2012 1 Bevolkingsprognose Gelderland 2012 Maart 2012 Programmeren & Contracteren Afdeling Wonen, Sociaal en Cultuur Team

Nadere informatie

Middelbaar beroepsonderwijs regio Arnhem

Middelbaar beroepsonderwijs regio Arnhem Deze factsheet toont de ontwikkeling van het aantal studenten in het middelbaar beroepsonderwijs in de regio Arnhem. De cijfers geven inzicht in de ontwikkelingen per sector, niveau en leerweg. Daarnaast

Nadere informatie

Wijziging Uitvoeringsregeling Belastingdienst FI

Wijziging Uitvoeringsregeling Belastingdienst FI Wijziging Uitvoeringsregeling Belastingdienst FI 20 december 1996/nr. WDB 96/642 M Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken/Directie Wetgeving Directe Belastingen Gelet op artikel 3 van de Algemene wet

Nadere informatie

Luchtkwaliteit in de Vallei. Gemeenten Barneveld, Ede en Scherpenzeel Omgevingsdienst de Vallei

Luchtkwaliteit in de Vallei. Gemeenten Barneveld, Ede en Scherpenzeel Omgevingsdienst de Vallei Luchtkwaliteit in de Vallei Gemeenten Barneveld, Ede en Scherpenzeel Omgevingsdienst de Vallei Drankkeet Presentatie Fijnstof is ongezond ( goed woon- en leefklimaat!) achtergrondconcentratie Milieuwetgeving:

Nadere informatie

Cijfers ouderenmonitor 2010 gemeente Elburg - mantelzorg Een toelichting op de tabel staat onderaan.

Cijfers ouderenmonitor 2010 gemeente Elburg - mantelzorg Een toelichting op de tabel staat onderaan. Cijfers ouderenmonitor gemeente Elburg - mantelzorg Een toelichting op de tabel staat onderaan. Mantelzorg ontvangen Waaruit bestaat de mantelzorg die men momenteel ontvangt Elburg heeft afgelopen jaar

Nadere informatie

Gelderse vooruitzichten 2013-2018

Gelderse vooruitzichten 2013-2018 Gelderse vooruitzichten 213-218 een middellangetermijnraming van de Gelderse economie 1 2 Provinciale Economische Verkenning 213-218 oktober 213 Menno Walsweer Bureau Economisch Onderzoek 3 Provincie Gelderland

Nadere informatie

Selectieleidraad alle categorieën DAS. Selectieleidraad. Dynamisch aankoopsysteem

Selectieleidraad alle categorieën DAS. Selectieleidraad. Dynamisch aankoopsysteem Selectieleidraad Dynamisch aankoopsysteem Publicatiedatum: 3 mei 2016 Inhoud Leeswijzer... 3 1. Algemeen... 4 1.1 Stichting WerkenInGelderland... 4 1.2 Dynamisch Aankoopsysteem... 5 1.3 Looptijd Dynamisch

Nadere informatie

RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017

RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017 RMC Regio Stedendriehoek RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers versie Uitgave: maart 7 RMC regio : Stedendriehoek Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

Indeling van de samenwerkingsverbanden

Indeling van de samenwerkingsverbanden Indeling van de samenwerkingsverbanden Inleiding In de regiogesprekken is uitgebreid stilgestaan bij de verworvenheden in de huidige situatie en de wensen van de schoolbesturen voor de samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 17WH SVO Opleidingen Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over SVO Opleidingen. De tabellen

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel augustus 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juli 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juli 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, juli 2017 WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord dalen verder In juli daalt het aantal lopende WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland

Nadere informatie

Instroom onderwijs 2012-2013 Oost-Nederland, mbo en hbo

Instroom onderwijs 2012-2013 Oost-Nederland, mbo en hbo Instroom onderwijs 212-213 Oost-Nederland, mbo en hbo Inhoudsopgave Inleiding 3 Korte cijfermatige analyse van de inventarisatie 4 Mbo BOL en BBL niveau 1 t/m 4 5 Mbo V&V en Welzijn niveau 3 en 4 6 Mbo

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2017 Afname WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord In augustus neemt het aantal WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio Zuid- en Oost- Gelderland Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio Zuid- en Oost-Gelderland... De onderwijsarbeidsmarkt

Nadere informatie

Factsheet. Gelderland. 1. Algemeen 2. Arbeidsmarkt 3. Economie

Factsheet. Gelderland. 1. Algemeen 2. Arbeidsmarkt 3. Economie Oldebroek Hattem Factsheet Elburg Heerde Harderwijk Ermelo Nunspeet Epe Putten Voorst Nijkerk Barneveld Apeldoorn Lochem Zutphen Scherpenzeel Ede Brummen Berkelland 1. Algemeen 2. Arbeidsmarkt 3. Economie

Nadere informatie

RMC Factsheet. RMC Regio 14 Arnhem/Nijmegen

RMC Factsheet. RMC Regio 14 Arnhem/Nijmegen RMC Regio Arnhem/Nijmegen RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers versie Uitgave: oktober RMC regio : Arnhem/Nijmegen Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

ALCOHOL. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren E-MOVO 2011. regio Gelderland-Midden. www.vggm.nl

ALCOHOL. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren E-MOVO 2011. regio Gelderland-Midden. www.vggm.nl ALCOHOL Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren E-MOVO 2011 regio Gelderland-Midden www.vggm.nl FACTSHEET ALCOHOL E-MOVO 2011 ALCOHOL Jongeren zijn volop in de groei en hun hersenen, maar ook andere

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4 ECONOMISCHE MONITOR EDE 20 / 4 De Economische Monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De Economische Monitor is verdeeld in twee delen: Het

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Overzicht samenwerking regio Rijk van Nijmegen Programma / Programmanummer Facilitaire diensten / 1043 Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting In de vergadering met

Nadere informatie

19 maart Voorlopige verkiezingsuitslag

19 maart Voorlopige verkiezingsuitslag 19 maart 2015 Voorlopige verkiezingsuitslag Alles voor een sterk bestuur 9 groeperingen en 132 kandidaten 22 gemeenten én 2 huishoudens 411 stembureaus Tientallen NS- en busschermen en spandoeken Duizenden

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, april 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, april 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, april 2015 Ruim 2.500 minder WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord in een tijd In april daalde het aantal WW-uitkeringen in alle regio

Nadere informatie

ARBEIDSMARKT MONITOR. Regio Arnhem REGIO ARNHEM

ARBEIDSMARKT MONITOR. Regio Arnhem REGIO ARNHEM ARBEIDSMARKT MONITOR 2017 Regio Arnhem REGIO ARNHEM Inhoudsopgave Samenvatting 3 Ontwikkelingen potentiële beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid en werkloosheid 6 Deze arbeidsmarktmonitor is samengesteld

Nadere informatie

Cijfers kindermonitor 2013 gemeente Aalten - lichamelijke activiteit Een toelichting op de tabel staat onderaan.

Cijfers kindermonitor 2013 gemeente Aalten - lichamelijke activiteit Een toelichting op de tabel staat onderaan. Cijfers kindermonitor 2013 gemeente - lichamelijke activiteit Een toelichting op de tabel staat onderaan. Vanwege geldgebrek (meerdere antwoorden mogelijk) is mijn kind geen lid van een sportclub of sportvereniging

Nadere informatie

Regionaal Hennepconvenant. Integrale aanpak van hennepkwekerijen in Oost Nederland

Regionaal Hennepconvenant. Integrale aanpak van hennepkwekerijen in Oost Nederland Regionaal Hennepconvenant Integrale aanpak van hennepkwekerijen in Oost Nederland Definitieve versie 25 augustus 2014 1 Convenantpartners: - Politie eenheid Oost Nederland - Arrondissementsparket Oost

Nadere informatie

Regeling spreiding zomervakantie

Regeling spreiding zomervakantie OCenW-Regelingen verbindend voorschrift kantie in de regio Zuid moet samenvallen met de carnavalsweek. De reden hiervoor is, dat scholen in de Rooms Datum: 31 augustus 2004 Kenmerk: VO/S&O-2004/23532 Datum

Nadere informatie

Cijfers kindermonitor 2013 gemeente Epe - lichamelijke activiteit Een toelichting op de tabel staat onderaan.

Cijfers kindermonitor 2013 gemeente Epe - lichamelijke activiteit Een toelichting op de tabel staat onderaan. Cijfers kindermonitor 2013 gemeente - lichamelijke activiteit Een toelichting op de tabel staat onderaan. Vanwege geldgebrek (meerdere antwoorden mogelijk) is mijn kind geen lid van een sportclub of sportvereniging

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016 WW-uitkeringen Overijssel en Gelderland Noord nemen verder af In mei kende UWV net als in april minder nieuwe WW-uitkeringen toe in Overijssel

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 02PK Nimeto SGM v Mbo Kmbo Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Nimeto SGM v Mbo

Nadere informatie

Gelderse Sportmonitor 2013

Gelderse Sportmonitor 2013 1 2 Colofon Arnhem, december In opdracht van de Provincie Gelderland Drs. Iris Nijland Drs. Ralf Hermsen Gelderse Sport Federatie Postbus 60066 6800 JB Arnhem T (026) 3540399 info@geldersesportfederatie.nl

Nadere informatie

ARBEIDSMARKT MONITOR. Regio Ede REGIO EDE

ARBEIDSMARKT MONITOR. Regio Ede REGIO EDE ARBEIDSMARKT MONITOR 2017 Regio Ede REGIO EDE Inhoudsopgave Samenvatting 3 Ontwikkelingen potentiële beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid en werkloosheid 6 Deze arbeidsmarktmonitor is samengesteld door WZW

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 01IC AOC Oost Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over AOC Oost. De tabellen zijn gebaseerd

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 23KG Grafisch Lyceum Utrecht Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Grafisch Lyceum

Nadere informatie

ARBEIDSMARKT MONITOR. Regio Nijmegen REGIO NIJMEGEN

ARBEIDSMARKT MONITOR. Regio Nijmegen REGIO NIJMEGEN ARBEIDSMARKT MONITOR 2017 Regio Nijmegen REGIO NIJMEGEN Inhoudsopgave Samenvatting 3 Ontwikkelingen potentiële beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid en werkloosheid 6 Deze arbeidsmarktmonitor is samengesteld

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2016 WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord dalen, kansen werkzoekenden nemen toe De arbeidsmarkt in Overijssel en Gelderland

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel mei 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Instroom onderwijs 2011 Oost-Nederland, MBO en HBO

Instroom onderwijs 2011 Oost-Nederland, MBO en HBO onderwijs 211 Oost-Nederland, MBO en HBO Inhoudsopgave Inleiding 3 Korte cijfermatige analyse van de inventarisatie 4 MBO BOL en BBL niveau 1 t/m 4 5 MBO V&V en Welzijn niveau 3 en 4 6 MBO BOL niveau 1

Nadere informatie

Uitslagen stemmingen buitengewone ALV VNG 17 november 2014 Account Gemeente Agenda Item Uitslag Aa en Hunze 4. Invulling vacatures in bestuur

Uitslagen stemmingen buitengewone ALV VNG 17 november 2014 Account Gemeente Agenda Item Uitslag Aa en Hunze 4. Invulling vacatures in bestuur Uitslagen stemmingen buitengewone ALV VNG 17 november 2014 Account Gemeente Agenda Item Uitslag 12345 Aa en Hunze 4. Invulling vacatures in bestuur en commissies JA 12348 Aalten 4. Invulling vacatures

Nadere informatie

Openbaar. Uitvoering SP motie Horen, zien, maar niet zwijgen

Openbaar. Uitvoering SP motie Horen, zien, maar niet zwijgen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering SP motie Horen, zien, maar niet zwijgen Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting In de raadsvergadering van 11 februari

Nadere informatie

Gelderland in vier bedrijven

Gelderland in vier bedrijven Gelderland in vier bedrijven Vier toekomstscenario s over de uitbreidingsvraag naar bedrijventerreinen en kantoren ontext 2 Gelderland in vier bedrijven vier toekomstscenario s over de uitbreidingsvraag

Nadere informatie

Prijzen en vervoerzones Stadsregiotaxi

Prijzen en vervoerzones Stadsregiotaxi Reserveren? 0900 734 46 82 (@ 0,10 per minuut) Prijzen en vervoerzones Stadsregiotaxi Vraagt u zich af hoe de prijs van uw reis wordt berekend, wat een vervoerzone is en welke tarieven de verschillende

Nadere informatie

Gemeentelijk Verkeersveiligheidsbeleid Oost-Nederland 2013. Meting over het jaar 2013

Gemeentelijk Verkeersveiligheidsbeleid Oost-Nederland 2013. Meting over het jaar 2013 Gemeentelijk Verkeersveiligheidsbeleid Oost-Nederland 2013 Meting over het jaar 2013 September 2014 Inleiding en respons Inleiding Om informatie te verkrijgen over uitvoering en inbedding van gemeentelijk

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Overijssel en Gelderland Noord In de eerste helft van 2016 kende UWV minder nieuwe WW-uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, februari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, februari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, februari 2017 Banenkrimp in zorg lijkt voorbij De WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord nemen af. De zorg draagt in grote mate bij aan

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 13US AOC De Groene Welle Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over AOC De Groene Welle.

Nadere informatie

Regionale monitor eerste kwartaal 2017 en de trendrapportage vierde kwartaal 2016

Regionale monitor eerste kwartaal 2017 en de trendrapportage vierde kwartaal 2016 Regionale monitor eerste kwartaal 1 en de trendrapportage vierde kwartaal In FactorWerk hebben we met elkaar afgesproken in 1, 3 extra banen in de marktsector en extra banen in de publieke sector te realiseren.

Nadere informatie

REGIO RIVIERENLAND. Samengesteld door Koster & van Hooren in opdracht van WZW Juli 2014

REGIO RIVIERENLAND. Samengesteld door Koster & van Hooren in opdracht van WZW Juli 2014 REGIO RIVIERENLAND Samengesteld door Koster & van Hooren in opdracht van WZW Juli 2014 Inhoud Inleiding 3 Potentiële beroepsbevolking 4 Ontgroening en vergrijzing Ontwikkeling potentiële beroepsbevolking

Nadere informatie

Apeldoorn VVD-aanspreekpunt: Anja Prins, Corrie-Christine van der Woude * Arnhem VVD-aanspreekpunt: René Westra, Mike Waltmans, Frederik Peters

Apeldoorn VVD-aanspreekpunt: Anja Prins, Corrie-Christine van der Woude * Arnhem VVD-aanspreekpunt: René Westra, Mike Waltmans, Frederik Peters Burgemeesters en adresgegevens van de 54 Gelderse gemeenten. Aalten Burgemeester: G. Berghoef Postadres: Postbus 119, 7120 AC Aalten Bezoekadres: Markt 7, 7121 CS Aalten Telefoon: (0543) 49 33 33 Fax:

Nadere informatie

De Gelderse woon-werkbalans

De Gelderse woon-werkbalans De Gelderse woon-werkbalans een onderzoek naar de binnenlandse migratie van bevolking en bedrijven 1 De Gelderse woon-werkbalans een onderzoek naar de binnenlandse migratie van bevolking en bedrijven

Nadere informatie

Monitor Wonen en Zorg Provincie Gelderland 2013. Hoofdrapport

Monitor Wonen en Zorg Provincie Gelderland 2013. Hoofdrapport Monitor Wonen en Zorg Provincie Gelderland 2013 Hoofdrapport Programma Wonen december 2013 MONITOR WONENZORG PROVINCIE GELDERLAND 2013 EINDRAPPORT voor Provincie Gelderland auteur Henk Nouws, Claasje Reijers

Nadere informatie

Cijfers kindermonitor 2013 gemeente Lochem - lichamelijke activiteit Een toelichting op de tabel staat onderaan.

Cijfers kindermonitor 2013 gemeente Lochem - lichamelijke activiteit Een toelichting op de tabel staat onderaan. Cijfers kindermonitor 2013 gemeente - lichamelijke activiteit Een toelichting op de tabel staat onderaan. Vanwege geldgebrek (meerdere antwoorden mogelijk) is mijn kind geen lid van een sportclub of sportvereniging

Nadere informatie

Gerealiseerd: noodscenario 10-feb Contractbeheerder belt met callcenter en informeert het callcenter vertrouwelijk over de situatie???

Gerealiseerd: noodscenario 10-feb Contractbeheerder belt met callcenter en informeert het callcenter vertrouwelijk over de situatie??? noodscenario 10-feb Contractbeheerder belt met callcenter en informeert het callcenter vertrouwelijk over de situatie??? Zie 5 Gerealiseerd: Contractbeheerder neemt contact op met vervoerders die ook ingeschreven

Nadere informatie