Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s"

Transcriptie

1 Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Jorike Smeitnk Wilmie van der Kuil November 2009 Rapport c l JorSm-av l 01

2

3 Inhoud Leeswijzer Algemeen beeld Gelderland RMC-regio Achterhoek RMC-regio Rivierenland RMC-regio Arnhem/Nijmegen RMC-regio Stedendriehoek RMC-regio Noordwest-Veluwe RMC- regio Eem en Vallei RMC- regio IJssel-Vecht... 47

4

5 Leeswijzer In het hoofdstuk algemeen beeld Gelderland geven we op provinciaal niveau het aantal (allochtone) voortijdig schoolverlaters en bekijken we of armoede invloed op voortijdig schoolverlaten heeft. De informatie is gebaseerd op cijfers die het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen hanteert. Het is hierdoor ook mogelijk om de Gelderse regio s op basis van dezelfde gegevens te vergelijken. We maken hierbij gebruik van de indeling in RMC-regio s. Vervolgens geven we op regionaal niveau aan hoeveel leerlingen er in de regio zijn, hoe hoog het percentage voortijdig schoolverlaters (met en zonder diploma) is en wat de etniciteit van de voortijdig schoolverlaters is. Het aantal voortijdig schoolverlaters splitsen we uit per gemeente. In een aantal van deze regio s zitten ook niet-gelderse gemeenten. Deze zijn apart in de tabellen en grafieken opgenomen. In november 2009 zijn de definitieve cijfers van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over het schooljaar verwerkt.

6

7 1. Algemeen beeld Gelderland De regio s Achterhoek en Rivierenland bestaan volledig uit Gelderse gemeenten. Bij de regio s Arnhem/Nijmegen, Eem en Vallei, IJssel-Vecht, Noordwest-Veluwe en Stedendriehoek horen ook niet Gelderse gemeenten. Het aantal voortijdig schoolverlaters dat bij deze regio s wordt genoemd gaat dus ook over niet Gelderse jongeren. Bij de rapportage van de afzonderlijke regio s worden de totalen van de voortijdig schoolverlaters per gemeente weergegeven. Voortijdig schoolverlaters Uit de tabel en het figuur blijkt dat het aantal voortijdig schoolverlaters over de twee schooljaren en geen eenduidig beeld laat zien. In vier regio s steeg het aantal voortijdig schoolverlaters met vier tot negen procent, terwijl in drie andere regio s het aantal voortijdig schoolverlaters wel afnam. In is in alle Gelderse regio s het aantal voortijdig schoolverlaters afgenomen ten opzichte van het jaar daarvoor. Als we kijken naar het totaal van alle regio s dan waren er in het schooljaar ongeveer tien procent minder voortijdig schoolverlaters dan in het schooljaar Alleen de regio Rivierenland kende in het schooljaar een (minieme) stijging ten opzichte van Aantal voortijdig schoolverlaters in absolute aantallen Aantal VSV ers Aantal Gelderse VSV ers 2005/ / / / / /2008 Achterhoek Arnhem/Nijmegen Eem en Vallei IJssel-Vecht Noordwest-Veluwe Rivierenland Stedendriehoek Totaal regio s Bron: Basisregistratie Instellingen (Brin) Af- of toename van het percentage voortijdig schoolverlaters en ten opzichte van het peiljaar ,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% verschil % vsv ers per regio 2005/ /2007 verschil % vsv ers per regio 2005/ /2008 verschil % vsv ers Gelderse gemeenten 2005/ / ,0% -40,0% verschil % vsv ers Gelderse gemeenten 2005/ /2008 Spectrum CMO Gelderland l Gelderse aanval op de Uitval 7

8 In de volgende tabel is het aantal voortijdig schoolverlaters zowel absoluut als procentueel afgezet tegen het aantal scholieren/ deelnemers in de verschillende regio s voor de schooljaren en In alle regio s is het percentage voortijdig schoolverlaters ten opzichte van het aantal leerlingen in de regio gedaald. Verder staat in de tabel in absolute aantallen en procentueel ook de ontwikkeling sinds het peiljaar In de regio s Achterhoek, Stedendriehoek en IJssel-Vecht is het aantal voortijdig schoolverlaters procentueel gezien het meest gedaald. Aantallen voortijdig schoolverlaters ten opzichte van het aantal leerlingen in een regio en de ontwikkeling sinds het peiljaar / /2008 Regio aantal deelnemers aantal vsv ers vsv als % van leerlin gen regio aantal deelnemers aantal vsv ers vsv als % van leerlin gen regio verschil 05/06 07/08 ontwikkeling sinds 2005/2006 Achterhoek ,4% ,6% ,8% Arnhem/Nijmegen ,0% ,7% ,4% Eem en Vallei ,0% ,6% ,2% IJssel-Vecht ,0% ,6% ,1% Noordwest-Veluwe ,4% ,3% -11-1,9% Rivierenland ,4% ,3% 16 2,1% Stedendriehoek ,0% ,4% ,9% Bron: Basisregistratie Instellingen (Brin) Allochtone voortijdige schoolverlaters Het percentage allochtone voortijdig schoolverlaters was, met uitzondering van de regio Rivierenland waar het percentage gelijk bleef, in het schooljaar in alle regio s lager dan het jaar daarvoor. In het schooljaar nam het percentage in de regio s Achterhoek en IJssel-Vecht verder af. In de overige regio s steeg het percentage juist. Regio s met gemeenten met meer dan inwoners hebben een relatief hoog percentage allochtone voortijdig schoolverlaters. Percentage voortijdig allochtone schoolverlaters. 40% 30% 20% 10% 0% 2005/ / /2008 8

9 Armoede Dat de welstandsgraad echt van invloed is op de voortijdige schooluitval, is niet direct aantoonbaar. Onderstaande figuur laat wel zien dat er globaal twee tot twee en een half keer zoveel voortijdig schoolverlaters zijn onder leerlingen uit een armoedecumulatiegebied 1 dan bij leerlingen uit een gebied waar geen armoedecumulatie is. Percentage voortijdig schoolverlaters uit een armoedecumulatiegebied. 9% 6% 3% 0% Niet 2005/2006 Niet 2006/2007 Niet 2007/2008 Wel 2005/2006 Wel 2006/2007 Wel 2007/ Indeling van de postcodegebieden waar de leerling of deelnemer woont op basis conform de Armoedemonitor van CBS en CPB. Spectrum CMO Gelderland l Gelderse aanval op de Uitval 9

10 10

11 2. RMC-regio Achterhoek Gemeenten De regio Achterhoek omvat de volgende Gelderse gemeenten: Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doesburg, Doetinchem, Montferland, Oude IJsselstreek, Oost-Gelre, en Winterswijk. Leerlingen / deelnemers (jeugd) in de regio De regio Achterhoek heeft in het schooljaar 2006/2007 een toename van 244 leerlingen ten opzichte van het schooljaar In het schooljaar zijn er ten opzichte van het schooljaar daarvoor twee leerlingen meer. In de tabel hieronder is een uitsplitsing gemaakt van het aantal leerlingen in de drie leeftijdsklassen tot en met 22 jaar. In het schooljaar is de verdeling van het aantal leerlingen in de drie genoemde leeftijdsklassen procentueel 39,6% (t/m 15 jaar), 29% (16/17 jaar), 31,4% (18 t/m 22 jaar). Het aandeel leerlingen van de regio Achterhoek is in alle drie de schooljaren ongeveer elf procent van het totaal aantal leerlingen van alle regio s. Aantallen leerlingen/ deelnemers voor de verschillende schooljaren. Aantal leerlingen/ deelnemers Totaal t/m 15 jaar jaar 18 t/m 22 jaar Regio Achterhoek 2005/ / / Totaal regio's 2005/ / / Bron: Basisregistratie Instellingen (Brin) Voortijdige schoolverlaters In de volgende tabel staan het aantal voortijdige schoolverlaters per gemeente in de regio Achterhoek. Het aantal schoolverlaters is van 886 in schooljaar afgenomen tot 693 in het schooljaar Dat is een afname van 193 schoolverlaters (21,8%). In het schooljaar heeft de gemeente Bronckhorst (evenals in voorgaande jaren) relatief gezien het laagste aantal voortijdig schoolverlaters, gevolgd door de gemeente Oude IJsselstreek. Doesburg heeft relatief gezien het hoogste aantal voortijdig schoolverlaters, gevolgd door de gemeente Winterswijk. Het aantal voortijdig schoolverlaters is in Doesburg wel behoorlijk gedaald ten opzichte van de afgelopen jaren. Spectrum CMO Gelderland l Gelderse aanval op de Uitval 11

12 Aantal leerlingen en voortijdig schoolverlaters naar gemeente Gemeente schooljaar leerlingen op 1- okt vsv met vmbo diploma vsv met mbo1 diploma vsv zonder diploma vsv ers totaal vsv als % van leerlingen Aalten 2005/ ,1 2006/ ,7 2007/ ,5 Berkelland 2005/ ,4 2006/ ,9 2007/ ,6 Bronckhorst 2005/ ,2 2006/ ,9 2007/ ,6 Doesburg 2005/ ,3 2006/ ,6 2007/ ,9 Doetinchem 2005/ / ,4 2007/ ,8 Montferland 2005/ ,4 2006/ / ,6 Oost Gelre 2005/ ,4 2006/ ,1 2007/ ,9 Oude IJsselstreek 2005/ ,9 2006/ / Winterswijk 2005/ ,1 2006/ ,2 2007/ ,6 Regio Achterhoek 2005/ ,4 2006/ ,1 2007/ ,6 Bron: Basisregistratie Instellingen (Brin) Aantal leerlingen en voortijdig schoolverlaters naar gemeente % vsv totaal 2005/2006 vsv totaal 2006/2007 vsv totaal 2007/2008 vsv als % van leerlingen gemeente 2005/2006 vsv als % van leerlingen gemeente 2006/2007 vsv als % van leerlingen gemeente 2007/

13 Diploma Als leerlingen/deelnemers gedurende het jaar uitstromen uit het bekostigd onderwijs zonder diploma op minimaal Havo of MBO 2 niveau dan worden zij gerekend tot de voortijdige schoolverlaters. Leerlingen met een Vmbo of MBO 1 diploma worden dus ook gerekend tot deze groep. Onderstaande figuur geeft de uitvalpercentages waarbij nog geen enkel diploma (zelfs geen VMBO of MBO 1) diploma is behaald. In de meeste gemeenten is het aantal voortijdig schoolverlaters zonder diploma in het schooljaar gedaald, behalve in de gemeenten Berkelland en Winterswijk. Nog maar één gemeente (Doetinchem) komt boven de veertig procent uit. Percentage voortijdig schoolverlaters zonder VMBO of MBO1 diploma 50% 40% 30% 20% 10% 0% % vsv ers zonder diploma 2005/2006 % vsv ers zonder diploma 2006/2007 % vsv ers zonder diploma 2007/2008 Spectrum CMO Gelderland l Gelderse aanval op de Uitval 13

14 Etniciteit In de regio Achterhoek waren in het schooljaar van de 832 voortijdig schoolverlaters 184 schoolverlaters allochtoon. Dit is 22% van het totaal aantal voortijdig schoolverlaters in de Achterhoek. Dat is iets (1,3%) onder het percentage van alle regio s. In het schooljaar waren van de 693 voortijdig schoolverlaters 130 schoolverlaters allochtoon. Dat is 18,8% van het totaal, ongeveer vijf procent onder het percentage van alle regio s. Aantal voortijdig schoolverlaters naar etniciteit in Regio Achterhoek 2006/2007 autochtoon; 648 Overig; 184 Suriname; 9 Aruba Ned. Antillen; 7 Turkije; 36 Marokko; 9 overig niet westerse allochtonen; 45 westerse allochtonen; 68 onbekend; 10 Aantal voortijdig schoolverlaters naar etniciteit in Regio Achterhoek 2007/2008 autochtoon; 563 Overig; 130 Suriname; 3 Aruba Ned. Antillen; 5 Turkije; 28 Marokko; 7 overig niet westerse allochtonen; 24 westerse allochtonen; 50 onbekend; 13 14

15 Opleiding Er is in het schooljaar behoorlijk wat verschil in de uitvalpercentages naar opleidingsniveau en leerweg. In de BBL-opleidingen op niveau 1 vallen de meeste leerlingen uit (48%), gevolgd door de BOL-opleidingen op niveau 1 (30%) en de BOL- en BBL-opleidingen op niveau 2. Ondanks het hoge percentage uitvallers bij de BOL-opleidingen op niveau 1 (30%) valt wel op dat het aantal uitvallers bij dit opleidingsniveau is gedaald met meer dan 10% ten opzichte van het peiljaar Percentage uitvallers naar opleidingsniveau en leerweg Regio Achterhoek bbl 1 bbl 2 bbl 3 bbl 4 bol 1 bol 2 bol 3 bol 4 brug 1-2 brug 3 combinatie economie havo 3-5 landbouw lwoo 1-2 lwoo 3-4 techniek vmbo 3-4 vwo 3-6 zorg en welzijn / / /2008 Spectrum CMO Gelderland l Gelderse aanval op de Uitval 15

16 16

17 3. RMC-regio Rivierenland Gemeenten De regio Rivierenland omvat de volgende Gelderse gemeenten: Tiel, Buren, Neder-Betuwe, Culemborg, Neerijnen, Lingewaal, Zaltbommel, Geldermalsen, Maasdriel, West Maas en Waal en Druten. Leerlingen / deelnemers (jeugd) in de regio Regio Rivierenland heeft in het schooljaar een toename van 487 leerlingen ten opzichte van het schooljaar en in het schooljaar een toename van 214 leerlingen ten opzichte van het schooljaar In onderstaande tabel is een uitsplitsing gemaakt van het aantal leerlingen in de drie leeftijdsklassen tot en met 22 jaar. In het schooljaar is de verdeling van het aantal leerlingen tussen de genoemde leeftijdsklassen procentueel 41% (t/m 15 jaar), 29% (16 en 17 jaar), 29,9% (18 t/m 22 jaar). Het aandeel leerlingen van de regio Rivierenland is in het schooljaar , 9,3% van het totaal aantal leerlingen van alle regio s. Aantal leerlingen/ deelnemers voor de verschillende schooljaren. Aantal leerlingen/ deelnemers Totaal t/m 15 jaar jaar 18 t/m 22 jaar Regio Rivierenland 2005/ / / Totaal regio's 2005/ / / Bron: Basisregistratie Instellingen (Brin) Voortijdige schoolverlaters In de volgende tabel staan het aantal voortijdige schoolverlaters per gemeente in de regio Rivierenland. Het aantal schoolverlaters is van 732 in het schooljaar naar 796 gestegen in en vervolgens weer gedaald naar 748 schoolverlaters in het schooljaar Ten opzichte van het peiljaar is er dus een kleine toename in het aantal schoolverlaters. In het schooljaar heeft de gemeente Druten relatief gezien het laagste aantal voortijdig schoolverlaters (2,2%), gevolgd door de gemeenten West Maas en Waal en Geldermalsen. De gemeente Culemborg heeft relatief gezien het hoogste aantal voortijdig schoolverlaters (4%) gevolgd door de gemeenten Neder-Betuwe en Lingewaal. Spectrum CMO Gelderland l Gelderse aanval op de Uitval 17

18 Aantal leerlingen en voortijdig schoolverlaters naar gemeente Gemeente schooljaar leerlingen op 1-okt vsv met vmbo diploma vsv met mbo1 diploma vsv zonder diploma Vsv ers totaal vsv als % van leerlingen Buren 2005/ ,9 2006/ ,6 2007/ ,3 Culemborg 2005/ ,5 2006/ ,9 2007/ Druten 2005/ ,4 2006/ ,2 2007/ ,2 Geldermalsen 2005/ ,6 2006/ ,6 2007/ ,1 Lingewaal 2005/ ,5 2006/ ,2 2007/ ,6 Maasdriel 2005/ ,8 2006/ / ,3 Neder-Betuwe 2005/ ,2 2006/ / ,6 Neerijnen 2005/ ,2 2006/ ,3 2007/ ,4 Tiel 2005/ ,2 2006/ ,6 2007/ ,5 West Maas en Waal 2005/ ,7 2006/ ,1 2007/ ,9 Zaltbommel 2005/ ,1 2006/ ,6 2007/ ,4 Regio Rivierenland 2005/ ,4 2006/ ,6 2007/ ,3 Aantal leerlingen en voortijdig schoolverlaters naar gemeente % vsv totaal 2005/2006 vsv totaal 2006/2007 vsv totaal 2007/2008 vsv als % van leerlingen gemeente 2005/2006 vsv als % van leerlingen gemeente 2006/2007 vsv als % van leerlingen gemeente 2007/

19 Diploma Als leerlingen/ deelnemers gedurende het jaar uit het bekostigd onderwijs uitstromen zonder diploma op minimaal Havo of MBO 2 niveau, dan worden zij gerekend tot de voortijdige schoolverlaters. Leerlingen met een Vmbo of MBO1 diploma worden in principe dus ook gerekend tot deze groep. Het volgende figuur geeft de uitvalpercentages waarbij nog geen enkel diploma is behaald. In de gemeenten Buren en Lingewaal ligt dit percentage boven de dertig procent. Opvallend is dat in veel gemeenten het percentage voortijdig schoolverlaters zonder diploma in het schooljaar is gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Percentage voortijdig schoolverlaters zonder VMBO of MBO1 diploma. 50% 40% 30% 20% 10% 0% % vsv ers zonder diploma 2005/2006 % vsv ers zonder diploma 2006/2007 % vsv ers zonder diploma 2007/2008 Spectrum CMO Gelderland l Gelderse aanval op de Uitval 19

20 Etniciteit In de regio Rivierenland waren in het schooljaar van de 796 voortijdig schoolverlaters 132 schoolverlaters allochtoon. Dit is 16,6% van het totaal aantal voortijdig schoolverlaters in Rivierenland. In het schooljaar waren van de 748 voortijdig schoolverlaters 134 schoolverlaters allochtoon. Dat is 17,9%. Het percentage is ten opzichte van het schooljaar iets gestegen. Het ligt nog wel steeds onder het percentage van alle regio s. Aantal voortijdig schoolverlaters naar etniciteit in Regio Rivierenland 2006/2007 Suriname; 4 Aruba Ned. Antillen; 5 Turkije; 19 Marokko; 37 autochtoon; 664 Overig; 132 overig niet westerse allochtonen; 23 westerse allochtonen; 40 onbekend; 4 Aantal voortijdig schoolverlaters naar etniciteit in Rivierenland 2007/2008 Suriname; 7 Aruba Ned. Antillen; 3 Turkije; 21 autochtoon; 614 Overig; 134 Marokko; 36 overig niet westerse allochtonen; 29 westerse allochtonen; 36 onbekend; 2 20

21 Opleiding Er is in het schooljaar behoorlijk wat verschil in de uitvalpercentages naar opleidingsniveau en leerweg. In de BBL-opleidingen op niveau 1 vallen de meeste leerlingen uit (44%), gevolgd door de BOL-opleidingen op niveau 1 (32%) en de BOL- en BBL opleidingen op niveau 2. Het valt vooral op dat het percentage uitvallers op BBL niveau 1 ten opzichte van het peiljaar enorm is gestegen (ongeveer 10%), terwijl het percentage uitvallers bij de BOL niveau 1 opleidingen behoorlijk stabiel blijft. Percentage uitvallers naar opleidingsniveau en leerweg Regio Rivierenland bbl 1 bbl 2 bbl 3 bbl 4 bol 1 bol 2 bol 3 bol 4 brug 1-2 brug 3 combinatie economie havo 3-5 landbouw lwoo 1-2 lwoo 3-4 techniek vmbo 3-4 vwo 3-6 zorg en welzijn / / /2008 Spectrum CMO Gelderland l Gelderse aanval op de Uitval 21

22 22

23 4. RMC-regio Arnhem/Nijmegen Gemeenten De regio Arnhem/Nijmegen omvat de volgende Gelderse gemeenten: Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort, Zevenaar, Nijmegen, Wijchen, Beuningen, West-Maas en Waal, Groesbeek, Ubbergen, Heumen, Millingen a/d Rijn en Druten. Mook en Middelaar is een Limburgse gemeente. Leerlingen/deelnemers (jeugd) in de regio De regio Arnhem/Nijmegen heeft in een toename van 820 leerlingen ten opzichte van het schooljaar en in het schooljaar een toename 342 leerlingen ten opzichte van het schooljaar In onderstaande tabel is een uitsplitsing gemaakt van het aantal leerlingen in de drie leeftijdsklassen tot en met 22 jaar. In het schooljaar is de verdeling van het aantal leerlingen tussen de genoemde leeftijdsklassen procentueel 39,8% (t/m 15 jaar), 28,7% (16 en 17 jaar), 31,5% (18 t/m 22 jaar). Het aandeel leerlingen van de regio Arnhem/Nijmegen is in het schooljaar , 21,7% van het totaal aantal leerlingen van alle regio s. Aantal leerlingen/ deelnemers voor de verschillende schooljaren. Aantal leerlingen/ deelnemers Totaal t/m 15 jaar* jaar * 18 t/m 22* jaar Regio Arnhem/Nijmegen 2005/ / / Totaal regio's 2005/ / / Bron: Basisregistratie Instellingen (Brin) Voortijdige schoolverlaters In de volgende tabel staan het aantal voortijdige schoolverlaters per gemeente in de regio Arnhem/Nijmegen. Het aantal schoolverlaters is van in het schooljaar naar gestegen in en vervolgens weer gedaald naar schoolverlaters in het schooljaar Ten opzichte van het peiljaar zijn er dus 130 schoolverlaters minder. Dat is een afname van 6,4%. In het schooljaar heeft de gemeente Arnhem relatief gezien het hoogste aantal voortijdig schoolverlaters (5,1%) gevolgd door de gemeenten Nijmegen (4,9%) en Renkum (3,5%). De gemeenten Millingen aan de Rijn (1,9%) en Westervoort (2,1%) hebben relatief gezien het laagste aantal voortijdig schoolverlaters. Spectrum CMO Gelderland l Gelderse aanval op de Uitval 23

24 Aantal leerlingen en voortijdig schoolverlaters naar gemeente Gemeente schooljaar leerlingen op 1-okt vsv met vmbo diploma vsv met mbo1 diploma vsv zonder diploma Vsv ers totaal vsv als % van leerlingen Arnhem 2005/ ,9 2006/ ,7 2007/ ,1 Beuningen 2005/ ,6 2006/ ,8 2007/ ,4 Duiven 2005/ ,6 2006/ ,5 2007/ ,6 Groesbeek 2005/ ,2 2006/ ,8 2007/ ,8 Heumen 2005/ ,2 2006/ ,6 2007/ ,5 Lingewaard 2005/ ,8 2006/ ,6 2007/ ,7 Millingen aan de Rijn 2005/ ,1 2006/ ,7 2007/ ,9 Mook en Middelaar 2005/ ,2 2006/ ,6 2007/ Nijmegen 2005/ ,1 2006/ ,4 2007/ ,9 Overbetuwe 2005/ ,2 2006/ ,6 2007/ ,3 Renkum 2005/ ,7 2006/ ,5 2007/ ,5 Rheden 2005/ ,5 2006/ ,6 2007/ ,2 Rijnwaarden 2005/ ,5 2006/ ,2 2007/ ,8 Rozendaal 2005/ / ,9 2007/ ,1 Ubbergen 2005/ ,4 2006/ ,5 2007/ ,6 Westervoort 2005/ ,3 2006/ ,5 2007/ ,1 Wijchen 2005/ ,9 2006/ / ,7 Zevenaar 2005/ ,9 2006/ ,7 2007/ ,8 Totaal Gelderse gemeenten 2005/ / ,1 2007/ ,7 Regio Arnhem/Nijmegen 2005/ / ,1 2007/ ,7 Bron: Basisregistratie Instellingen (Brin) 24

25 Aantal leerlingen en voortijdig schoolverlaters naar gemeente % vsv totaal 2005/2006 vsv totaal 2006/2007 vsv totaal 2007/2008 vsv als % van leerlingen gemeente 2005/2006 vsv als % van leerlingen gemeente 2006/2007 vsv als % van leerlingen gemeente 2007/2008 Diploma Als leerlingen/ deelnemers gedurende het jaar uitstromen uit het bekostigd onderwijs zonder diploma op minimaal Havo of MBO niveau 2 dan worden zij gerekend tot de vroegtijdige schoolverlaters. Leerlingen met een Vmbo of MBO niveau 1 diploma worden dus ook gerekend tot deze groep. Onderstaand figuur geeft de uitvalpercentages waarbij nog geen enkel diploma is behaald. In is dit bij de gemeente Rozendaal 50%. Bij de meeste gemeenten is een duidelijke afname van het aantal uitvallers zonder diploma te zien. Percentage voortijdig schoolverlaters zonder VMBO of MBO1diploma. 80% 60% 40% 20% 0% % vsv ers zonder diploma 2005/2006 % vsv ers zonder diploma 2006/2007 % vsv ers zonder diploma 2007/2008 Spectrum CMO Gelderland l Gelderse aanval op de Uitval 25

26 Etniciteit In de regio Arnhem/ Nijmegen waren in het schooljaar van de schoolverlaters 623 schoolverlaters allochtoon. Dat is 29,4% van het totaal aantal voortijdig schoolverlaters in de regio. In het schooljaar waren van de schoolverlaters 573 schoolverlaters allochtoon. Dat is 30%. Het percentage is ten opzichte van het schooljaar ongeveer gelijk gebleven. Het percentage ligt ongeveer 6% boven het percentage van alle regio s. Aantal voortijdig schoolverlaters naar etniciteit in Regio Arnhem/Nijmegen 2006/2007 Suriname; 43 Aruba Ned. Antillen; 48 Turkije; 129 autochtoon; 1499 Overig; 623 Marokko; 70 overig niet westerse allochtonen; 162 westerse allochtonen; 159 onbekend; 12 Aantal voortijdig schoolverlaters naar etniciteit in Arnhem/Nijmegen 2007/2008 autochtoon; 1336 Overig; 573 Suriname; 44 Aruba Ned. Antillen; 36 Turkije; 105 Marokko; 53 overig niet westerse allochtonen; 165 westerse allochtonen; 141 onbekend; 29 26

27 Opleiding Er is in het schooljaar behoorlijk wat verschil in de uitvalpercentages naar opleidingsniveau en leerweg. In de BBL-opleidingen op niveau1 vallen de meeste leerlingen uit (36%) gevolgd door de BOL-opleidingen op niveau 1 met 32% en de BBL- en BOL-opleidingen op niveau 2. Opvallend is dat op de meeste BBL- en BOL-niveaus het aantal uitvallers daalt terwijl in het aantal uitvallers op BBL- niveau 4 behoorlijk stijgt ten opzichte van het jaar Percentage uitvallers naar opleidingsniveau en leerweg Regio Arnhem/Nijmegen bbl 1 bbl 2 bbl 3 bbl 4 bol 1 bol 2 bol 3 bol 4 brug 1-2 brug 3 combinatie economie havo 3-5 landbouw lwoo 1-2 lwoo 3-4 techniek vmbo 3-4 vwo 3-6 zorg en welzijn / / /2008 Spectrum CMO Gelderland l Gelderse aanval op de Uitval 27

28 28

29 5. RMC-regio Stedendriehoek Gemeenten De regio Stedendriehoek omvat de volgende Gelderse gemeenten: Apeldoorn, Zutphen, Voorst, Brummen, Lochem, Epe, en de Overijsselse gemeenten Deventer Olst en Wijhe. Leerlingen / deelnemers (jeugd) in de regio De regio Stedendriehoek heeft in een toename van 44 leerlingen ten opzichte van het schooljaar en in het schooljaar een toename van 152 leerlingen ten opzichte van het schooljaar In onderstaande tabel is een uitsplitsing gemaakt van het aantal leerlingen in de drie leeftijdsklassen tot en met 22 jaar. In het schooljaar is de verdeling van het aantal leerlingen tussen de genoemde leeftijdsklassen procentueel 39,7% (t/m 15 jaar), 28,1% (16 en 17 jaar), 32,2% (18 t/m 22 jaar). Het aandeel leerlingen van de regio Stedendriehoek is in het schooljaar , 14,3% van het totaal aantal leerlingen van alle regio s. Aantal leerlingen/ deelnemers voor de verschillende schooljaren. Aantal leerlingen/ deelnemers Totaal t/m 15 jaar jaar 18 t/m 22 jaar Regio Stedendriehoek 2005/ / / Totaal regio's 2005/ / / Bron: Basisregistratie Instellingen (Brin) Voortijdige schoolverlaters In de volgende tabel staat het aantal voortijdige schoolverlaters per gemeente in de regio Stedendriehoek. Het totaal aantal schoolverlaters is van in het schooljaar gedaald naar in het schooljaar en verder gedaald naar in het schooljaar Ten opzichte van het peiljaar zijn er dus 207 voortijdig schoolverlaters minder. Dat is een daling van 14,9%. In het schooljaar heeft de gemeente Deventer (niet Gelders) relatief gezien de meeste voortijdig schoolverlaters (4,4%) gevolgd door de gemeenten Apeldoorn (3,7%) en Lochem (3,1%). De gemeente Olst-Wijhe (niet Gelders) heeft relatief gezien het laagste aantal voortijdig schoolverlaters (1,7%), gevolgd door de gemeenten Voorst (2,4%) en Epe (2,7%). Spectrum CMO Gelderland l Gelderse aanval op de Uitval 29

30 Aantal leerlingen en voortijdig schoolverlaters naar gemeente Gemeente schooljaar leerlingen op 1-okt vsv met vmbo diploma vsv met mbo1 diploma vsv zonder diploma Vsv ers totaal vsv als % van leerlingen Apeldoorn 2005/ ,4 2006/ ,1 2007/ ,7 Brummen 2005/ ,6 2006/ ,9 2007/ Deventer 2005/ ,1 2006/ ,1 2007/ ,4 Epe 2005/ ,1 2006/ ,6 2007/ ,7 Lochem 2005/ ,4 2006/ ,7 2007/ ,1 Olst - Wijhe 2005/ ,8 2006/ ,4 2007/ ,7 Voorst 2005/ ,4 2006/ ,8 2007/ ,4 Zutphen 2005/ ,6 2006/ ,4 2007/ ,9 Totaal Gelderse gemeenten 2005/ ,4 2006/ ,8 2007/ ,3 Regio Stedendriehoek 2005/ ,4 2006/ ,8 2007/ ,3 Aantal leerlingen en voortijdig schoolverlaters naar gemeente % vsv totaal 2005/2006 vsv totaal 2006/2007 vsv totaal 2007/2008 vsv als % van leerlingen gemeente 2005/2006 vsv als % van leerlingen gemeente 2006/2007 vsv als % van leerlingen gemeente 2007/

31 Diploma Als leerlingen/ deelnemers gedurende het jaar uitstromen uit het bekostigd onderwijs zonder een diploma op minimaal Havo of MBO niveau 2 dan worden zij gerekend tot de vroegtijdige schoolverlaters. Leerlingen met een Vmbo of MBO niveau 1 diploma worden dus ook gerekend tot deze groep. Het volgende figuur geeft de uitvalpercentages waarbij nog geen enkel diploma is behaald. Bij alle Gelderse gemeenten ligt dit percentage tussen de 35 en 40%. Percentage voortijdig schoolverlaters zonder VMBO of MBO1diploma. 50% 40% 30% 20% 10% 0% % vsv ers zonder diploma 2005/2006 % vsv ers zonder diploma 2006/2007 % vsv ers zonder diploma 2007/2008 Spectrum CMO Gelderland l Gelderse aanval op de Uitval 31

32 Etniciteit In de regio Stedendriehoek waren in het schooljaar van de voortijdige schoolverlaters 296 schoolverlaters allochtoon. Dat is 24,6% van het totaal aantal voortijdig schoolverlaters in de regio. In het schooljaar waren van de voortijdig schoolverlaters 317 schoolverlaters allochtoon. Dat is een percentage van 26,7%. Het percentage is ten opzichte van het schooljaar gelijk gebleven en ligt iets boven het gemiddelde percentage van alle regio s. Aantal voortijdig schoolverlaters naar etniciteit in Regio Stedendriehoek 2006/2007 Suriname; 20 Aruba Ned. Antillen; 16 Turkije; 86 autochtoon; 907 Overig; 296 Marokko; 12 overig niet westerse allochtonen; 79 westerse allochtonen; 81 onbekend; 2 Aantal voortijdig schoolverlaters naar etniciteit in Stedendriehoek 2007/2008 autochtoon; 863 Overig; 317 Suriname; 21 Aruba Ned. Antillen; 19 Turkije; 92 Marokko; 15 overig niet westerse allochtonen; 70 westerse allochtonen; 89 onbekend; 11 32

33 Opleiding Er is in het schooljaar behoorlijk wat verschil in de uitvalpercentages naar opleidingsniveau en leerweg. In de BBL-opleidingen op niveau 1 vallen de meeste leerlingen uit (35%) gevolgd door de BOL-opleidingen op niveau 1 (34%) en de BOL- en BBL-opleidingen op niveau 2. Op zowel BOL- als BBL niveau 1 daalt het aantal uitvallers wel. BBL-niveau 3 kent verhoudingsgewijs een behoorlijke stijging. Percentage uitvallers naar opleidingsniveau en leerweg Regio Stedendriehoek, bbl 1 bbl 2 bbl 3 bbl 4 bol 1 bol 2 bol 3 bol 4 brug 1-2 brug 3 combinatie economie havo 3-5 landbouw lwoo 1-2 lwoo 3-4 techniek vmbo 3-4 vwo 3-6 zorg en welzijn / / /2008 Spectrum CMO Gelderland l Gelderse aanval op de Uitval 33

34 34

35 6. RMC-regio Noordwest-Veluwe Gemeenten De regio Noordwest-Veluwe omvat de Gelderse gemeenten Oldebroek, Elburg, Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Putten en de gemeente Zeewolde behoort bij Flevoland. Leerlingen / deelnemers (jeugd) in de regio De regio Noordwest- Veluwe heeft in een toename van 178 leerlingen ten opzichte van het schooljaar en in het schooljaar een afname van 84 leerlingen ten opzichte van het schooljaar In onderstaande tabel is een uitsplitsing gemaakt van het aantal leerlingen in de drie leeftijdsklassen tot en met 22 jaar. In het schooljaar is de verdeling van het aantal leerlingen tussen de genoemde leeftijdsklassen procentueel 40,1% (t/m 15 jaar), 28,6% (16 en 17 jaar), 31,3% (18 t/m 22 jaar). Het aandeel leerlingen van de regio Noordwest- Veluwe is in het schooljaar , 7,1% van het totaal aantal leerlingen van alle regio s. Dit is ten opzichte van de andere jaren niet veranderd. Aantal leerlingen/ deelnemers voor de verschillende schooljaren. Aantal leerlingen/ deelnemers Totaal t/m 15 jaar jaar 18 t/m 22 jaar Regio Noordwest- Veluwe 2005/ / / Totaal regio's 2005/ / / Bron: Basisregistratie Instellingen (Brin) Voortijdige schoolverlaters In de volgende tabel staat het aantal voortijdige schoolverlaters per gemeente in de regio Noordwest-Veluwe. Het totaal aantal voortijdig schoolverlaters is van 580 in het schooljaar gestegen naar 647 in het schooljaar en gedaald naar 569 in het schooljaar Ten opzichte van het peiljaar zijn er dus 11 schoolverlaters minder. Dat is een daling van 1,9%. In het schooljaar heeft de gemeente Harderwijk relatief gezien de meeste voortijdig schoolverlaters (4,1%) gevolgd door de gemeente Ermelo (4%). De gemeente Oldebroek heeft relatief gezien het laagste aantal voortijdig schoolverlaters (2,6%) gevolgd door de gemeente Elburg (2,7%). Spectrum CMO Gelderland l Gelderse aanval op de Uitval 35

36 Aantal leerlingen en voortijdig schoolverlaters naar gemeente Gemeente schooljaar leerlingen op 1-okt vsv met vmbo diploma vsv met mbo1 diploma vsv zonder diploma vsv ers totaal vsv als % van leerlingen Elburg 2005/ ,5 2006/ ,6 2007/ ,7 Ermelo 2005/ / / Harderwijk 2005/ ,7 2006/ ,4 2007/ ,1 Nunspeet 2005/ ,8 2006/ / ,4 Oldebroek 2005/ ,2 2006/ ,4 2007/ ,6 Putten 2005/ ,3 2006/ ,9 2007/ ,9 Zeewolde 2005/ / ,8 2007/ ,9 Totaal Gelderse gemeenten 2005/ ,4 2006/ ,8 2007/ ,3 Regio Noordwest-Veluwe 2005/ ,4 2006/ ,8 2007/ ,3 Aantal leerlingen en voortijdig schoolverlaters naar gemeente % vsv totaal 2005/2006 vsv totaal 2006/2007 vsv totaal 2007/2008 vsv als % van leerlingen gemeente 2005/2006 vsv als % van leerlingen gemeente 2006/2007 vsv als % van leerlingen gemeente 2007/

37 Diploma Als leerlingen/ deelnemers gedurende het jaar uitstromen uit het bekostigd onderwijs zonder een diploma op minimaal Havo of MBO niveau 2 dan worden zij gerekend tot de voortijdige schoolverlaters. Leerlingen met een Vmbo of MBO niveau 1 diploma worden dus ook gerekend tot deze groep. Het volgende figuur geeft de uitvalpercentages waarbij nog geen enkel diploma is behaald. Percentage voortijdig schoolverlaters zonder VMBO of MBO1 diploma. 50% 40% 30% 20% 10% 0% % vsv ers zonder diploma 2005/2006 % vsv ers zonder diploma 2006/2007 % vsv ers zonder diploma 2007/2008 Spectrum CMO Gelderland l Gelderse aanval op de Uitval 37

38 Etniciteit In de regio Noordwest-Veluwe waren in het schooljaar van de 647 voortijdig schoolverlaters 91 schoolverlaters allochtoon. Dat is 14,1% van het totaal aantal voortijdig schoolverlaters in de regio. In het schooljaar waren van de 569 voortijdig schoolverlaters 94 schoolverlaters allochtoon. Dat is een percentage van 16,5%. Het percentage is ten opzichte van het schooljaar iets gestegen maar ligt ruim onder het gemiddelde percentage van alle regio s. Aantal voortijdig schoolverlaters naar etniciteit in Regio Noordwest-Veluwe 2006/2007 Suriname; 4 Aruba Ned. Antillen; 3 Turkije; 15 Marokko; 10 autochtoon; 556 Overig; 91 overig niet westerse allochtonen; 26 westerse allochtonen; 32 onbekend; 1 Aantal voortijdig schoolverlaters naar etniciteit in Noordwest Veluwe 2007/2008 autochtoon; 475 Overig; 94 Suriname; 3 Aruba Ned. Antillen; 3 Turkije; 14 Marokko; 17 overig niet westerse allochtonen; 18 westerse allochtonen; 34 onbekend; 5 38

39 Opleiding Er is in het schooljaar behoorlijk wat verschil in de uitvalpercentages naar opleidingsniveau en leerweg. In de BOL-opleidingen op niveau 1 vallen de meeste leerlingen uit (44%) gevolgd door de BBL-opleidingen op niveau 1 (40%) en de BBL- en BOL-opleidingen op niveau 2. Het aantal uitvallers is ten opzichte van de jaren daarvoor wel behoorlijk gedaald Percentage uitvallers naar opleidingsniveau en leerweg Regio Noordwest-Veluwe bbl 1 bbl 2 bbl 3 bbl 4 bol 1 bol 2 bol 3 bol 4 brug 1-2 brug 3 combinatie economie havo 3-5 landbouw lwoo 1-2 lwoo 3-4 techniek vmbo 3-4 vwo 3-6 zorg en welzijn / / /2008 Spectrum CMO Gelderland l Gelderse aanval op de Uitval 39

40 40

41 7. RMC- regio Eem en Vallei Gemeenten De regio Eem en Vallei omvat de Gelderse gemeenten Nijkerk, Barneveld, Scherpenzeel, Ede, Wageningen en de Utrechtse gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Renswoude, Rhenen, Soest, Veenendaal en Woudenberg. Leerlingen / deelnemers (jeugd) in de regio De regio Eem en Vallei heeft in een toename van 882 leerlingen ten opzichte van het schooljaar en in het schooljaar een afname van 35 leerlingen ten opzichte van het schooljaar In onderstaande tabel is een uitsplitsing gemaakt van het aantal leerlingen in de drie leeftijdsklassen tot en met 22 jaar. In het schooljaar is de verdeling van het aantal leerlingen tussen de genoemde leeftijdsklassen procentueel 41,5% (t/m 15 jaar), 28,6% (16 en 17 jaar), 29,9% (18 t/m 22 jaar). Het aandeel leerlingen van de regio Eem en Vallei is in het schooljaar , 21% van het totaal aantal leerlingen van alle regio s. Dit is ten opzichte van de andere jaren niet veranderd. Aantal leerlingen/ deelnemers voor de verschillende schooljaren. Aantal leerlingen/ deelnemers Totaal t/m 15 jaar jaar 18 t/m 22 jaar Regio Eem en Vallei 2005/ / / Totaal regio's 2005/ / / Bron: Basisregistratie Instellingen (Brin) Voortijdige schoolverlaters In de volgende tabel staat het aantal voortijdige schoolverlaters per gemeente in de regio Eem en Vallei. Het totaal aantal voortijdig schoolverlaters is van in het schooljaar gestegen naar 2051 in het schooljaar en vervolgens gedaald naar 1834 in het schooljaar Ten opzichte van het peiljaar zijn er dus 164 schoolverlaters minder. Dat is een daling van 8,2%. In het schooljaar heeft de gemeente Amersfoort relatief gezien de meeste voortijdig schoolverlaters (4,2%) gevolgd door de gemeente Veenendaal (4%) en de gemeenten Nijkerk, Rhenen en Soest (allemaal 3,8%). De gemeente Renswoude heeft relatief gezien het laagste aantal voortijdig schoolverlaters (2,3%) gevolgd door de gemeenten Leusden (2,4%) en Woudenberg (2,5%). Spectrum CMO Gelderland l Gelderse aanval op de Uitval 41

42 Aantal leerlingen en voortijdig schoolverlaters naar gemeente gemeente schooljaar leerlingen op 1-okt vsv met vmbo diploma vsv met mbo1 diploma vsv zonder diploma vsv ers totaal vsv als % van leerlingen Amersfoort 2005/ ,6 2006/ ,3 2007/ ,2 Baarn 2005/ ,1 2006/ ,9 2007/ ,2 Barneveld 2005/ ,9 2006/ ,2 2007/ ,5 Bunschoten 2005/ / ,3 2007/ Ede Gld 2005/ ,7 2006/ ,2 2007/ ,7 Leusden 2005/ ,2 2006/ / ,4 Nijkerk 2005/ ,7 2006/ ,6 2007/ ,8 Renswoude 2005/ ,1 2006/ ,1 2007/ ,3 Rhenen 2005/ ,6 2006/ ,9 2007/ ,8 Scherpenzeel 2005/ ,0 2006/ ,2 2007/ ,9 Soest 2005/ ,2 2006/ ,1 2007/ ,8 Veenendaal 2005/ ,6 2006/ ,4 2007/ Wageningen 2005/ ,2 2006/ ,5 2007/ Woudenberg 2005/ ,1 2006/ ,7 2007/ ,5 Totaal Gelderse gemeenten 2005/ / ,1 2007/ ,6 Regio Eem en Vallei 2005/ / ,1 2007/ ,6 Bron: Basisregistratie Instellingen (Brin) 42

43 Aantal leerlingen en voortijdig schoolverlaters naar gemeente % vsv totaal 2005/2006 vsv totaal 2006/2007 vsv totaal 2007/2008 vsv als % van leerlingen gemeente 2005/2006 vsv als % van leerlingen gemeente 2006/2007 vsv als % van leerlingen gemeente 2007/2008 Diploma Als leerlingen/ deelnemers gedurende het jaar uit het bekostigd onderwijs uitstromen zonder een diploma op minimaal Havo of MBO niveau 2 dan worden zij gerekend tot de voortijdig schoolverlaters. Leerlingen met een Vmbo of MBO diploma niveau 1 worden dus ook gerekend tot deze groep. Onderstaand figuur geeft de uitvalpercentages waarbij nog geen enkel diploma is behaald. Gemiddeld heeft in deze regio ongeveer 32% geen diploma op het moment dat zij uitvallen. Wageningen (44%), Soest (42%) en Amersfoort (39%) zitten daar behoorlijk boven. De gemeenten Renswoude (10%) en Woudenberg (12%) kennen een laag percentage uitvallers zonder diploma. Percentage voortijdig schoolverlaters zonder VMBO of MBO1 diploma. 50% 40% 30% 20% 10% 0% % vsv ers zonder diploma 2005/2006 % vsv ers zonder diploma 2006/2007 % vsv ers zonder diploma 2007/2008 Spectrum CMO Gelderland l Gelderse aanval op de Uitval 43

44 Etniciteit In de regio Eem en Vallei waren in het schooljaar van de schoolverlaters 518 schoolverlaters allochtoon. Dat is 25,3% van het totaal aantal voortijdig schoolverlaters in de regio. In het schooljaar waren van de schoolverlaters 505 schoolverlaters allochtoon. Dat is een percentage van 27,5%. Het percentage is ten opzichte van het schooljaar iets gestegen en ligt iets boven het gemiddelde percentage van alle regio s. Aantal voortijdig schoolverlaters naar etniciteit in Regio Eem en Vallei 2006/2007 Suriname; 23 Aruba Ned. Antillen; 29 Turkije; 91 autochtoon; 1533 Overig; 518 Marokko; 103 overig niet westerse allochtonen; 127 westerse allochtonen; 128 onbekend; 17 Aantal voortijdig schoolverlaters naar etniciteit in Eem en Vallei 2007/2008 Suriname; 27 Aruba Ned. Antillen; 31 Turkije; 102 autochtoon; 1329 Overig; 505 Marokko; 119 overig niet westerse allochtonen; 102 westerse allochtonen; 111 onbekend; 13 44

45 Opleiding Er is in het schooljaar behoorlijk wat verschil in de uitvalpercentages naar opleidingsniveau en leerweg. In de BOL-opleidingen op niveau 1 vallen de meeste leerlingen uit (39%) gevolgd door de BBL-opleidingen op niveau 1 (36%) en de BOL- en BBL-opleidingen op niveau 2. Het aantal uitvallers in de BBL-opleidingen (alle niveaus) daalt. Bij de BOL-opleidingen stijgt het aantal uitvallers op niveau 1, de overige percentages blijven redelijk gelijk. Percentage uitvallers naar opleidingsniveau en leerweg Regio Eem en Vallei bbl 1 bbl 2 bbl 3 bbl 4 bol 1 bol 2 bol 3 bol 4 brug 1-2 brug 3 combinatie economie havo 3-5 landbouw lwoo 1-2 lwoo 3-4 techniek vmbo 3-4 vwo 3-6 zorg en welzijn / / /2008 Spectrum CMO Gelderland l Gelderse aanval op de Uitval 45

46 46

47 8. RMC- regio IJssel-Vecht Gemeenten De regio IJssel-Vecht omvat de Gelderse gemeenten: Hattem en Heerde en de Overijsselse gemeenten: Dalfsen, Hardenberg, Kampen, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle. De Gelderse gemeente Hattem richt zich vooral op Overijssel en de gemeente Heerde richt zich op de regio Stedendriehoek. Leerlingen/ deelnemers (jeugd) in de regio De regio IJssel-Vecht heeft in een toename van 353 leerlingen ten opzichte van het schooljaar en in het schooljaar een afname van 357 leerlingen ten opzichte van het schooljaar In onderstaande tabel is een uitsplitsing gemaakt van het aantal leerlingen in de drie leeftijdsklassen tot en met 22 jaar. In het schooljaar is de verdeling van het aantal leerlingen tussen de genoemde leeftijdsklassen procentueel 38,8% (t/m 15 jaar), 28,4% (16 en 17 jaar), 32,8% (18 t/m 22 jaar) Het aandeel leerlingen van de regio IJssel- Vecht is in het schooljaar ,6% van het totaal aantal leerlingen van alle regio s. Dit is ten opzichte van de voorgaande jaren niet veranderd. Aantal leerlingen/ deelnemers voor de verschillende schooljaren. Aantal leerlingen/ deelnemers Totaal t/m 15 jaar jaar 18 t/m 22 jaar Regio IJssel-Vecht 2005/ / / Totaal regio's 2005/ / / Bron: Basisregistratie Instellingen (Brin) Voortijdige schoolverlaters In de volgende tabel staat het aantal voortijdige schoolverlaters per gemeente in de regio IJssel-Vecht. Het totaal aantal voortijdig schoolverlaters is van in het schooljaar gestegen naar in het schooljaar en vervolgens weer gedaald naar 974 in het schooljaar Ten opzichte van het peiljaar zijn er dus 147 schoolverlaters minder. Dat is een daling van 13,1%. In het schooljaar heeft de gemeente Zwolle relatief gezien de meeste voortijdig schoolverlaters (3,7%) gevolgd door de gemeenten Zwartewaterland en Steenwijkerland (beide 2,9%). De gemeente Dalfsen heeft relatief gezien het laagste aantal voortijdig schoolverlaters (1,2%) gevolgd door de gemeenten Staphorst (1,4%) en Raalte (1,9%). Spectrum CMO Gelderland l Gelderse aanval op de Uitval 47

48 Aantal leerlingen en voortijdig schoolverlaters naar gemeente Gemeente schooljaar leerlingen op 1-okt vsv met vmbo diploma vsv met mbo1 diploma vsv zonder diploma vsv ers totaal vsv als % van leerlingen Dalfsen 2005/ / ,1 2007/ ,2 Hardenberg 2005/ ,3 2006/ ,4 2007/ ,2 Hattem 2005/ ,4 2006/ ,8 2007/ ,2 Heerde 2005/ ,4 2006/ ,0 2007/ ,5 Kampen 2005/ ,2 2006/ / ,7 Ommen 2005/ / / Raalte 2005/ ,8 2006/ ,8 2007/ ,9 Staphorst 2005/ / ,7 2007/ ,4 Steenwijkerland 2005/ ,2 2006/ ,6 2007/ ,9 Zwartewaterland 2005/ ,9 2006/ ,1 2007/ ,9 Zwolle 2005/ ,2 2006/ ,2 2007/ ,7 Totaal Gelderse gemeenten 2005/ / / ,6 Regio IJssel-Vecht 2005/ / / ,6 Bron: Basisregistratie Instellingen (Brin) 48

Gelderse Aanval op de Uitval. Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s

Gelderse Aanval op de Uitval. Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Jorike Smeitnk Wilmie van der Kuil Augustus 2010 Rapport 08-0733d l JorSm-AnjPu Leeswijzer In het hoofdstuk algemeen

Nadere informatie

382,40 per inwoner 2/5 WMO 14.127.768,00 382,40 per inwoner 2/5 werk 14.127.768,00

382,40 per inwoner 2/5 WMO 14.127.768,00 382,40 per inwoner 2/5 werk 14.127.768,00 Gelderland Gemeente Aalten Inwoners 27.025 extra gelden 3D voor gemeenten 956,00 per inwoner 25.835.900,00 per jaar 191,20 per inwoner 1/5 jeugd 5.167.180,00 382,40 per inwoner 2/5 WMO 10.334.360,00 382,40

Nadere informatie

Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst?

Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst? Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst? Gemeenteraad/fractievoorzitters Maatschappelijke organisaties Bedrijfsleven Inwoners 1. Karaktereigenschappen van

Nadere informatie

Opmerking bij driejaarsgemiddelden Continu Vakantie Onderzoek (CVO)

Opmerking bij driejaarsgemiddelden Continu Vakantie Onderzoek (CVO) Opmerking bij driejaarsgemiddelden Continu Vakantie Onderzoek (CVO) Bij de interpretatie van de uitkomsten van het CVO moet men er rekening mee houden dat een steekproef geen exacte uitkomsten oplevert,

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, november 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, november 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, november 2017 Aantal WW-uitkeringen in Gelderland opnieuw gedaald Eind november verstrekte UWV in Gelderland 37.910 WW-uitkeringen. Daarmee zet de dalende lijn van

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, november 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, november 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, november 2015 Daling WW hapert in Gelderland Minder WW-uitkeringen dan, maar wel meer dan e Eind november 2015 telde Gelderland 51.800 WW-uitkeringen. Dat zijn er 850

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, februari 2019

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, februari 2019 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, februari 2019 Aantal WW-uitkeringen neemt weer af in Gelderland In Gelderland is het aantal WW-uitkeringen in februari gedaald tot iets boven de 29.600. Daarmee wordt

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, april 2019

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, april 2019 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, april 2019 Aantal WW-uitkeringen in Gelderland sterk gedaald In april is het aantal WW-uitkeringen in Gelderland opnieuw gedaald. Eind april waren er minder uitkeringen

Nadere informatie

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014. Gelderland

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014. Gelderland Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland - 1 - De uitvoering van de PWE 2014 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties: Gemeenten

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, januari 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, januari 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, januari 2018 WW in Gelderland in januari licht gestegen In januari steeg de WW in Gelderland met 1,7% tot 37.520 uitkeringen. Dat betekent echter geen einde van de

Nadere informatie

Kampen 104 ( 2,3% ) Epe 84 ( 3,1% ) Apeldoorn 474 ( 3,8% ) Rozendaal. Westervoort 62 ( 3,8% ) 65 ( 2,6. Lingewaard 87 ( 2,3% ) Ubbergen 24 ( 3,4% )

Kampen 104 ( 2,3% ) Epe 84 ( 3,1% ) Apeldoorn 474 ( 3,8% ) Rozendaal. Westervoort 62 ( 3,8% ) 65 ( 2,6. Lingewaard 87 ( 2,3% ) Ubbergen 24 ( 3,4% ) Steenw 92 ( huizen ( 4,1 ) Noordoostpolder 136 ( 3,1 ) Urk 97 ( 4,1 ) Zwa 6 18 Kampen 104 ( 2,3 ) Lelystad 310 ( 5,3 ) Dronten 138 ( 3,7 ) Oldebroek 61 ( 2,8 ) ) Zeewolde 64 ( 2,9 ) 17 Harderwijk 105 (

Nadere informatie

Zicht op de Gelderse koopmarkt

Zicht op de Gelderse koopmarkt Zicht op de Gelderse koopmarkt Cijfers ontwikkelingen op de koopmarkt tweede helft 217 In maart 218 is de Gelderse woningmarktmonitor geactualiseerd met de laatste cijfers over de koopmarkt. Waar stijgen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, december 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, december 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, december 2018 WW in Gelderland 23 procent gedaald in 2018 In 2018 daalde het aantal WW-uitkeringen in Gelderland met 23% tot onder de 28.600. Dat is een sterkere daling

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, mei 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, mei 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, mei 2017 WW daalt in Gelderland sterker dan landelijk In mei is het aantal WW uitkeringen in Gelderland met 2.040 verder afgenomen tot 44.486. Dat is 4,4% minder dan

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, juni 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, juni 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, juni 2017 WW-uitkeringen laagopgeleiden in Gelderland ruim kwart lager dan geleden Het aantal lopende WW-uitkeringen in Gelderland daalt in juni verder. Ook laagopgeleiden

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, maart 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, maart 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, maart 2017 In Gelderland daalt WW vooral in de bouw In maart is het aantal WW uitkeringen in Gelderland met 285 afgenomen tot 48.253. De WW daalde daarmee over de afgelopen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, april 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, april 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, april 2016 Meer kansen op Gelderse arbeidsmarkt In april is het aantal WW-uitkeringen in Gelderland met 2,7 procent gedaald tot 55.016. Dat zijn er 1.543 minder dan

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, december 2016 WW Gelderland eind 2016 lager dan verwacht In 2016 hoefden minder mensen een beroep te doen op de WW. De provincie Gelderland telt eind 2016 nog 48.287

Nadere informatie

Aanwezigheid onderwijszorgstructuren

Aanwezigheid onderwijszorgstructuren Aanwezigheid onderwijszorgstructuren in Gelderland December 2007 Marga Wijsmuller December 2007 Uitgevoerd door Spectrum in opdracht van Provincie Gelderland Notitienummer 07 2069MAW-av07-0310 SPECTRUM

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, augustus 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, augustus 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, augustus 2016 Minder WW-uitkeringen, meer spanning op de Gelderse arbeidsmarkt Eind augustus waren er in Gelderland opnieuw minder WW-uitkeringen. Minder dan eind juli

Nadere informatie

AANBIEDINGSBRIEF PAMFLET

AANBIEDINGSBRIEF PAMFLET AANBIEDINGSBRIEF PAMFLET Genemuiden, 26 april 2013 Geachte dame/heer, Zoals u bekend is, heeft de onderwijsraad aan de staatssecretaris een advies uitgebracht waar men vraagt om een actief beleid inzake

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 855 Gemeentelijke herindeling van een deel van de Achterhoek, de Graafschap en de Liemers en Bathmen, tevens wijziging van de grens tussen de

Nadere informatie

VleermuizenNIEUWS. Uitgave van: Netwerk afhandeling vleermuismeldingen Gelderland

VleermuizenNIEUWS. Uitgave van: Netwerk afhandeling vleermuismeldingen Gelderland VleermuizenNIEUWS Nieuw sbrief voor vleermuisvrijw illigers Gelderland Juni 27 Uitgave van: Netwerk afhandeling vleermuismeldingen Gelderland In deze nieuwsbrief: Resultaten 26 -Totaal aantal meldingen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 414 Wet van 1 juli 2004 tot gemeentelijke herindeling van een deel van de Achterhoek, de Graafschap en de Liemers, en Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Spoorboekje. Samenwerkende Bonden van Ouderen in Gelderland. Deken Dr. Mulderstraat 6d 6681 AB Bemmel. Tel.: 0481-453 680 Fax: 0481-453 335

Spoorboekje. Samenwerkende Bonden van Ouderen in Gelderland. Deken Dr. Mulderstraat 6d 6681 AB Bemmel. Tel.: 0481-453 680 Fax: 0481-453 335 Spoorboekje Deken Dr. Mulderstraat 6d Tel.: 0481-453 680 Fax: 0481-453 335 E-mail info@sbog.nl Internet www.sbog.nl Samenwerkende Bonden van Ouderen in Gelderland Afkortingenlijst Deken Dr. Mulderstraat

Nadere informatie

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2015 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2015 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2015 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland - 1 - De uitvoering van de PWE 2015 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties: Gemeenten

Nadere informatie

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2016 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2016 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2016 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland - 1 - De uitvoering van de PWE 2016 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties: Gemeenten

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2003 2004 28 855 Gemeentelijke herindeling van een deel van de Achterhoek, de Graafschap en de Liemers, en Bathmen A Herdruk GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 3

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, maart 2019

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, maart 2019 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, maart 2019 Daling WW in Gelderland zet door In maart is het aantal WW-uitkeringen in Gelderland verder gedaald. Het zijn er opnieuw minder dan en ook minder dan een

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, september 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, september 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, september 2016 WW daalt en werkgelegenheid groeit in Gelderland, ook in 2017 Eind september telde Gelderland 50.629 lopende WW-uitkeringen. Dat zijn er 503 minder dan

Nadere informatie

B Baarle Nassau mhz 6875 kbd QAM-64

B Baarle Nassau mhz 6875 kbd QAM-64 A Aalten-Bredevoort 7461 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Almere 8200 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Alphen aan den Rijn 1000 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Amersfoort 3900 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Amstelveen 1000 304 mhz 6875

Nadere informatie

Plaats en betekenis van de Stadsregio Arnhem Nijmegen voor de Gelderse economie. jaartal Veluwe Achterhoek Arnhem Nijmegen

Plaats en betekenis van de Stadsregio Arnhem Nijmegen voor de Gelderse economie. jaartal Veluwe Achterhoek Arnhem Nijmegen ONDERZOEKMEMORANDUM Plaats en betekenis van de Stadsregio Arnhem Nijmegen voor de Gelderse economie Inleiding Bruto binnenlands product 1 De Stadsregio wordt sinds jaar en dag de motor van de Gelderse

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10979 1 juni 2012 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 23 mei 2012, nr. VO/OK/394399, houdende

Nadere informatie

Overzicht Gelderse Gemeenschappelijke Regelingen per oktober 2015

Overzicht Gelderse Gemeenschappelijke Regelingen per oktober 2015 Afvalreiniging Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Mook en Middelaar, Nijmegen, Ubbergen, West Maas en Waal en Wijchen

Nadere informatie

Overzichtsrapport SER Gelderland

Overzichtsrapport SER Gelderland Overzichtsrapport SER Onderwijs: MBO In opdracht van SER September 2008 Drs. J.D. Gardenier L.T. Schudde CAB Martinikerkhof 30 9712 JH Groningen 050-3115113 cab@cabgroningen.nl www.cabgroningen.nl 1 Onderwijs:

Nadere informatie

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2004 Gelderland

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2004 Gelderland Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2004 Gelderland De uitvoering van de PWE vindt plaats in opdracht van de onderstaande instanties (situatie 2004): -gemeenten Aalten, Apeldoorn, Arnhem, Barneveld,

Nadere informatie

VSV-cijfers. Aanval op schooluitval. RMC regio 13 Achterhoek. Convenantjaar Voorlopige cijfers

VSV-cijfers.  Aanval op schooluitval. RMC regio 13 Achterhoek. Convenantjaar Voorlopige cijfers olle 3,5 ) 54 ( 2,1 ) Twenterand 66 ( 2,3 ) Tubberge 24 ( 1,1 Olst-Wijhe 25 ( 1,6 ) Raalte 82 ( 2,3 ) Hellendoorn 61 ( 2,0 ) Wierden 53 ( 2,4 ) Almelo 207 ( 3,6 ) 1 Deventer 311 ( 4,2 ) Rijssen-Holten

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, februari 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, februari 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, februari 2018 WW in Gelderland weer gedaald In februari daalde de WW in Gelderland verder met 1,8%. Daarmee kwam voorlopig een einde aan de seizoensmatige stijging

Nadere informatie

AANBIEDINGSBRIEF MMFLEli^iS^iiïi^

AANBIEDINGSBRIEF MMFLEli^iS^iiïi^ AANBIEDINGSBRIEF MMFLEli^iS^iiïi^ Genemuiden, 26 april 2013-1 NE! 203 AFD ocy> Geachte leden van de Raad, leden van het College van Burgemeester en Wethouders, z Zoals u bekend is, heeft de onderwijsraad

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 11347 29 juli 2009 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 juli 2009, nr. VO/OK/132108,

Nadere informatie

AANBIEDINGSBRIEF 1>A1vijF.LET i ~ _ " _ a ff *» ~ /' Genemuiden, 26 april 2013 - - 1 _ L. W 'J Geachte leden van de Raad, leden van het

AANBIEDINGSBRIEF 1>A1vijF.LET i ~ _  _ a ff *» ~ /' Genemuiden, 26 april 2013 - - 1 _ L. W 'J Geachte leden van de Raad, leden van het AANBIEDINGSBRIEF 1>A1vijF.LET i ~ _ " _ a ff *» ~ /' Genemuiden, 26 april 2013 - - 1 _ L. W 'J Geachte leden van de Raad, leden van het College van Burgemeester en Wethouders, Zoals u bekend is,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10844 14 juli 2010 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 29 juni 2010, nr. VO/OK/207393,

Nadere informatie

Nadere analyse voorlopige VSV cijfers 17/18 in RMC regio Eem en Vallei vs

Nadere analyse voorlopige VSV cijfers 17/18 in RMC regio Eem en Vallei vs Nadere analyse voorlopige cijfers 17/18 in RMC regio Eem en Vallei vs 12-3-19 Bronnen: factsheets OCW (vs. 22-2-19) voorlopige cijfers regio en MBO en 17/18, zie https://duo.nl/open_onderwijsdata/publicaties/vsv/index.jsp

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, januari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, januari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, januari 2017 Meer kansen voor Gelderse werkzoekenden Het aantal WW uitkeringen in Gelderland is in januari licht gestegen tot 49.164. Een stijging in het begin van

Nadere informatie

6 juni Nadere informatie bij: Ans Mohammed Amin ( ), Marika Rosendaal ( ), secretariaat afdeling KOB ( )

6 juni Nadere informatie bij: Ans Mohammed Amin ( ), Marika Rosendaal ( ), secretariaat afdeling KOB ( ) Overzicht Gelderse Gemeenschappelijke Regelingen per juni 2016 Laatst bijgewerkt op: 28 juni 2016 Laatste versie op website provincie + Kennisportaal Openbaar Bestuur: 6 juni 2016 Nadere informatie bij:

Nadere informatie

Regeling spreiding zomervakantie 2011

Regeling spreiding zomervakantie 2011 Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Bestemd voor alle scholen in het primair onderwijs,

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 25GV AOC Groenhorst Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over AOC Groenhorst. De tabellen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27185 31 december 2012 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 december 2012, nr. VO/OK/379368,

Nadere informatie

Nadere analyse voorlopige VSV cijfers 15/16 in RMC regio Eem en Vallei vs

Nadere analyse voorlopige VSV cijfers 15/16 in RMC regio Eem en Vallei vs Nadere analyse voorlopige cijfers 15/16 in RMC regio Eem en Vallei vs 30-3-17 Bronnen: gegevens factsheets OCW voorlopige cijfers regio en MBO en 15/16, plus extra gegevens in www.onderwijsincijfers.nl/kengetallen/sectorover/na-het-onderwijs/nieuwe-voortijdig-schoolverlaters

Nadere informatie

Gelderse Monitor Veiligheidshuizen en Centra voor Jeugd en Gezin

Gelderse Monitor Veiligheidshuizen en Centra voor Jeugd en Gezin Gelderse Monitor Veiligheidshuizen en Centra voor Jeugd en Gezin Inhoud Achtergrond Achtergrond 2 Leeswijzer 3 Uitkomsten Monitor 3 Conclusie 7 Realisering VH 9 Realisering CJG 10 Verbinding tussen VH

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35695 20 oktober 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 oktober 2015, nr. VO/OK/587536,

Nadere informatie

Opmerkelijke cijfers en interpretaties versie 7 maart 2013

Opmerkelijke cijfers en interpretaties versie 7 maart 2013 Samenwerkingsverband VSV regio IJssel-Vecht Opmerkelijke cijfers en interpretaties versie 7 maart 2013 Vooraf Het onderstaande overzicht is gemaakt op basis van diverse cijferproducten van DUO. De gegevens

Nadere informatie

Gelders Energieakkoord (GEA) OPWEKKING VAN HERNIEUWBARE ENERGIE HET POTENTIEEL IN KAART

Gelders Energieakkoord (GEA) OPWEKKING VAN HERNIEUWBARE ENERGIE HET POTENTIEEL IN KAART Gelders Energieakkoord (GEA) OPWEKKING VAN HERNIEUWBARE ENERGIE HET POTENTIEEL IN KAART Maart 2016 In opdracht van de Tafel Monitoring Uitgevoerd door: Alliander Klimaatverbond Introductie In Deel II van

Nadere informatie

Nadere analyse vrijkomende agrarische bebouwing Gelderland

Nadere analyse vrijkomende agrarische bebouwing Gelderland Nadere analyse vrijkomende agrarische bebouwing Gelderland Edo Gies, Rob Smidt, Renze van Och en Inge Vleemingh Nadere analyse vrijkomende agrarische bebouwing Gelderland Edo Gies, Rob Smidt, Renze van

Nadere informatie

Nadere analyse voorlopige VSV cijfers 16/17 in RMC regio Eem en Vallei vs

Nadere analyse voorlopige VSV cijfers 16/17 in RMC regio Eem en Vallei vs Nadere analyse voorlopige cijfers 16/17 in RMC regio Eem en Vallei vs 11-4-18 Bronnen: gegevens factsheets OCW (vs. 28-3-18!) voorlopige cijfers regio en MBO en 16/17, plus extra gegevens in www.onderwijsincijfers.nl/kengetallen/sectorover/na-het-onderwijs/nieuwe-voortijdig-schoolverlaters

Nadere informatie

Middelbaar beroepsonderwijs regio Arnhem

Middelbaar beroepsonderwijs regio Arnhem Deze factsheet toont de ontwikkeling van het aantal studenten in het middelbaar beroepsonderwijs in de regio Arnhem. De cijfers geven inzicht in de ontwikkelingen per sector, niveau en leerweg. Daarnaast

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 17WH SVO Opleidingen Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over SVO Opleidingen. De tabellen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, december 2016 Minder mensen doen beroep op WW-uitkering in Overijssel en Gelderland Noord In 2016 hoefden minder mensen een beroep te doen op een

Nadere informatie

PENDEL REGIO NOORD-VELUWE 2010

PENDEL REGIO NOORD-VELUWE 2010 PENDEL REGIO NOORD-VELUWE 2010 De pendel van, naar en binnen regio Noord-Veluwe; bewerking van de gegevens uit het pendelonderzoek PWE 2010. Uitgevoerd in opdracht van Regio Noord-Veluwe en SEO/POA Noord-Veluwe

Nadere informatie

Nadere analyse voorlopige VSV cijfers 16/17 in RMC regio Eem en Vallei vs

Nadere analyse voorlopige VSV cijfers 16/17 in RMC regio Eem en Vallei vs Nadere analyse voorlopige cijfers 16/17 in RMC regio Eem en Vallei vs 3-4-18. Bronnen: gegevens factsheets OCW (vs. 28-3-18!) voorlopige cijfers regio en MBO en 16/17, plus extra gegevens in www.onderwijsincijfers.nl/kengetallen/sectorover/na-het-onderwijs/nieuwe-voortijdig-schoolverlaters

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, november 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, november 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, november 2016 Ruim 10.000 minder nieuwe WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord De arbeidsmarkt in Overijssel en Gelderland Noord herstelt

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11687 2 maart 2018 Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 23 februari 2018, nr. VO/OK/847252,

Nadere informatie

RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017

RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017 RMC Regio Stedendriehoek RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers versie Uitgave: maart 7 RMC regio : Stedendriehoek Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 10 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 10 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24261 11 augustus 2015 Wijziging Besluit werkgebieden UWV 2015 in verband met inwerkingtreding Wwz per 1 juli 2015 Het

Nadere informatie

Maandag. Hoevelaken Nijkerk. Deventer

Maandag. Hoevelaken Nijkerk. Deventer Doesburg Ede Dodewaard Apeldoorn Nijmegen Arnhem-Centrum Didam Ede-Stadspoort Tiel Vaassen Millingen Kronenenburg Zelhem Bennekom Geldermalsen Epe Beek Presikhaaf Ulft Lunteren Culemborg Heerde Groesbeek

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2017 Afname WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord In augustus neemt het aantal WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord

Nadere informatie

Hattem. Oldebroek. Elburg. Nunspeet. Harderwijk Epe. Rozendaal. Rheden ARNHEM. Renkum. Westervoort. Overbetuwe Lingewaard. Millingen a.d.

Hattem. Oldebroek. Elburg. Nunspeet. Harderwijk Epe. Rozendaal. Rheden ARNHEM. Renkum. Westervoort. Overbetuwe Lingewaard. Millingen a.d. Gelderland 35,41% MOOI Totale landoppervlakte 5120,4 km 2 Oppervlakte mooi 1813,3 km 2 Hattem Oldebroek Elburg Heerde Nunspeet Harderwijk Epe Ermelo Putten Voorst Nijkerk Apeldoorn Lochem Barneveld Zutphen

Nadere informatie

Datum Besluit Vervolgprocedure

Datum Besluit Vervolgprocedure AdviesNota AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS OPENBAAR Datum : 17-11-2014 Afdeling : Beleid en Bedrijfsvoering Casenr. : BWZ14.0465 Adviseur : G. Bijlsma GB/5 72 Doc.nr. : BW14.0717 Medeadviseur(s) : G. Assies

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juli 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juli 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, juli 2017 WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord dalen verder In juli daalt het aantal lopende WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2018 Stijging WW-uitkeringen uit onderwijs in Overijssel en Gelderland Noord Het aantal WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord

Nadere informatie

Wijziging Uitvoeringsregeling Belastingdienst FI

Wijziging Uitvoeringsregeling Belastingdienst FI Wijziging Uitvoeringsregeling Belastingdienst FI 20 december 1996/nr. WDB 96/642 M Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken/Directie Wetgeving Directe Belastingen Gelet op artikel 3 van de Algemene wet

Nadere informatie

Heerenmaten Deventer Maandag

Heerenmaten Deventer Maandag 's Heerenberg Ede Dodewaard Apeldoorn Nijmegen-CB Arnhem-Centrum Didam Ede-Stadspoort Opheusden Vaassen Millingen Kronenburg Doesburg Lunteren Tiel Epe Beek Presikhaaf Zelhem Hoevelaken Geldermalsen Heerde

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Gelderland 2012. Verwachte bevolkingsontwikkeling tot 2050

Bevolkingsprognose Gelderland 2012. Verwachte bevolkingsontwikkeling tot 2050 Bevolkingsprognose Gelderland 2012 Verwachte bevolkingsontwikkeling tot 2050 maart 2012 1 Bevolkingsprognose Gelderland 2012 Maart 2012 Programmeren & Contracteren Afdeling Wonen, Sociaal en Cultuur Team

Nadere informatie

Gelderse Monitor. Overzicht van Veiligheidshuizen en Centra voor Jeugd en Gezin. Meting februari 2010

Gelderse Monitor. Overzicht van Veiligheidshuizen en Centra voor Jeugd en Gezin. Meting februari 2010 Gelderse Monitor Overzicht van Veiligheidshuizen en Centra voor Jeugd en Gezin Meting februari 2010 Gelderse Monitor Overzicht van Veiligheidshuizen en Centra voor Jeugd en Gezin Meting februari 2010

Nadere informatie

Vrijdag. Doesburg. Duiven Westervoort

Vrijdag. Doesburg. Duiven Westervoort Apeldoorn s-heerenberg Ede Dodewaard Nijmegen Zevenaar Vaassen Didam Harskamp Beneden Leeuwen Millingen Heerenmäten 6 Epe Terborg Lunteren Druten Beek Lobith Heerde Ulft Nijkerk Kerkdriel Groesbeek Giesbeek

Nadere informatie

RMC Factsheet. RMC Regio 14 Arnhem/Nijmegen

RMC Factsheet. RMC Regio 14 Arnhem/Nijmegen RMC Regio Arnhem/Nijmegen RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers versie Uitgave: oktober RMC regio : Arnhem/Nijmegen Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

Datum 19 juni 2019 Betreft Wmo-toezicht - Openbaarmaken van toezichtsrapporten Wmo 2015

Datum 19 juni 2019 Betreft Wmo-toezicht - Openbaarmaken van toezichtsrapporten Wmo 2015 > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 23KG Grafisch Lyceum Utrecht Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Grafisch Lyceum

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio Zuid- en Oost- Gelderland Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio Zuid- en Oost-Gelderland... De onderwijsarbeidsmarkt

Nadere informatie

Gelderse vooruitzichten 2013-2018

Gelderse vooruitzichten 2013-2018 Gelderse vooruitzichten 213-218 een middellangetermijnraming van de Gelderse economie 1 2 Provinciale Economische Verkenning 213-218 oktober 213 Menno Walsweer Bureau Economisch Onderzoek 3 Provincie Gelderland

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, april 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, april 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, april 2015 Ruim 2.500 minder WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord in een tijd In april daalde het aantal WW-uitkeringen in alle regio

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, oktober 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, oktober 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, oktober 2016 Afname WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord bovengemiddeld De arbeidsmarkt in Overijssel en Gelderland Noord ontwikkelt

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, februari 2019

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, februari 2019 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, februari 2019 Tekorten in de zorg bieden kansen voor werkzoekenden in Overijssel en Gelderland Noord In de drie regio s van Overijssel en Gelderland

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, december 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, december 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, december 2018 Sterke daling WW-uitkeringen Overijssel en Gelderland Noord in 2018 In de drie regio s van Overijssel en Gelderland Noord verstrekt

Nadere informatie

RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: februari 2018

RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: februari 2018 RMC Regio IJsselVecht RMC Factsheet Convenantjaar 6 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers versie Uitgave: februari 8 RMC regio : IJsselVecht Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

Selectieleidraad alle categorieën DAS. Selectieleidraad. Dynamisch aankoopsysteem

Selectieleidraad alle categorieën DAS. Selectieleidraad. Dynamisch aankoopsysteem Selectieleidraad Dynamisch aankoopsysteem Publicatiedatum: 3 mei 2016 Inhoud Leeswijzer... 3 1. Algemeen... 4 1.1 Stichting WerkenInGelderland... 4 1.2 Dynamisch Aankoopsysteem... 5 1.3 Looptijd Dynamisch

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016 WW-uitkeringen Overijssel en Gelderland Noord nemen verder af In mei kende UWV net als in april minder nieuwe WW-uitkeringen toe in Overijssel

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 01IC AOC Oost Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over AOC Oost. De tabellen zijn gebaseerd

Nadere informatie

Luchtkwaliteit in de Vallei. Gemeenten Barneveld, Ede en Scherpenzeel Omgevingsdienst de Vallei

Luchtkwaliteit in de Vallei. Gemeenten Barneveld, Ede en Scherpenzeel Omgevingsdienst de Vallei Luchtkwaliteit in de Vallei Gemeenten Barneveld, Ede en Scherpenzeel Omgevingsdienst de Vallei Drankkeet Presentatie Fijnstof is ongezond ( goed woon- en leefklimaat!) achtergrondconcentratie Milieuwetgeving:

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, mei 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, mei 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, mei 2017 Ruim tweeduizend minder WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord Ook in mei daalt het aantal lopende WW-uitkeringen in Overijssel

Nadere informatie

Indeling van de samenwerkingsverbanden

Indeling van de samenwerkingsverbanden Indeling van de samenwerkingsverbanden Inleiding In de regiogesprekken is uitgebreid stilgestaan bij de verworvenheden in de huidige situatie en de wensen van de schoolbesturen voor de samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, april 2019

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, april 2019 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, april 2019 WW-uitkeringen Overijssel en Gelderland Noord dalen in april Het aantal WW-uitkeringen daalt in april in de drie regio s van Overijssel

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 13US AOC De Groene Welle Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over AOC De Groene Welle.

Nadere informatie

Factsheet. Gelderland. 1. Algemeen 2. Arbeidsmarkt 3. Economie

Factsheet. Gelderland. 1. Algemeen 2. Arbeidsmarkt 3. Economie Oldebroek Hattem Factsheet Elburg Heerde Harderwijk Ermelo Nunspeet Epe Putten Voorst Nijkerk Barneveld Apeldoorn Lochem Zutphen Scherpenzeel Ede Brummen Berkelland 1. Algemeen 2. Arbeidsmarkt 3. Economie

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4 ECONOMISCHE MONITOR EDE 20 / 4 De Economische Monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De Economische Monitor is verdeeld in twee delen: Het

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Overijssel en Gelderland Noord In de eerste helft van 2016 kende UWV minder nieuwe WW-uitkeringen

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 02PK Nimeto SGM v Mbo Kmbo Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Nimeto SGM v Mbo

Nadere informatie

Factsheet Financiën Gelderse gemeenten

Factsheet Financiën Gelderse gemeenten Factsheet Financiën Gelderse gemeenten Begrotingen Gelderse gemeenten getekend door de jeugdzorg In de afgelopen jaren konden we steeds een redelijk positief geluid laten horen. De Gelderse gemeenten herstelden

Nadere informatie

Cijfers ouderenmonitor 2010 gemeente Elburg - mantelzorg Een toelichting op de tabel staat onderaan.

Cijfers ouderenmonitor 2010 gemeente Elburg - mantelzorg Een toelichting op de tabel staat onderaan. Cijfers ouderenmonitor gemeente Elburg - mantelzorg Een toelichting op de tabel staat onderaan. Mantelzorg ontvangen Waaruit bestaat de mantelzorg die men momenteel ontvangt Elburg heeft afgelopen jaar

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2016 WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord dalen, kansen werkzoekenden nemen toe De arbeidsmarkt in Overijssel en Gelderland

Nadere informatie