ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 3"

Transcriptie

1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 2 / 3 De Economische Monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 2. De Economische Monitor is verdeeld in twee delen: Het thermo deel dat elk kwartaal informatie geeft over de stand van zaken met betrekking tot de economie en arbeidsmarkt. Hierbij wordt een aantal relevante parameters in de tijd gevolgd: bedrijfsresultaten en vacatures, maar ook de ontwikkeling van de arbeidsmarkt: ww- en bijstandsuitkeringen en het aantal werklozen. Het thematisch deel dat ingaat op werk in de wijk in de gemeente Ede. Hierbij komt de werkgelegenheid in de wijken en dorpen aan bod, maar er wordt ook ingezoomd op de inwoners: hoeveel procent betaalde arbeid verricht, in welke vorm en waar. BELANGRIJKSTE UITKOMSTEN Thermometer 3 e kwartaal 2 Economie De ontwikkeling van de bedrijvigheid in de Valleiregio vertoonde een lichte terugval in het tweede kwartaal van 2. De omzet ontwikkeling van de bedrijven in de Vallei was licht negatief. De exportresultaten vertoonden een toename, voor het zesde kwartaal op rij, hoewel de toename minder groot was dan in het voorgaande kwartaal. In de personeelssterkte was een licht negatieve tendens te zien. Het aantal openstaande vacatures nam af in het tweede kwartaal: van 17 naar 9 aan het einde van het kwartaal. Arbeidsmarkt De arbeidsmarkt laat een licht positieve trend zien. Zowel de WW-uitkeringen als het aantal Niet Werkende Werkzoekenden vertonen een dalende trend. Het aantal WW-uitkeringen is gedaald in het 2 e kwartaal van 124 begin april naar 5 eind juni. De bijstandsuitkeringen bleven ongeveer op hetzelfde peil. Het aantal Niet Werkende Werkzoekenden is fors gedaald in het tweede kwartaal, van 2 naar 188. Thema: Werk in de wijken In 2 zijn er in Ede 8 bedrijven gevestigd met banen. Grofweg driekwart van de werkgelegenheid is te vinden in Ede-stad en een kwart in de buitendorpen. De zakelijke dienstverlening, vervoer opslag en communicatie, onderwijs en groothandel zijn relatief meer te vinden in Ede-stad. De landbouw is de branche met veel banen in de buitendorpen. In de horeca en de gezondheidszorg is zowel in Ede-stad als in de buitendorpen veel werkgelegenheid te vinden. Op de bedrijventerreinen in Ede-stad is zo n 2% van de werkgelegenheid van de gemeente geconcentreerd. In andere wijken en buurten is dit veel minder: in de GSO buurten de Burgen en de Horsten en Hoogbouw-Zuid is relatief weinig werkgelegenheid te vinden. De netto participatie (dat deel van inwoners van jaar met een betaalde baan van 12 uur of meer) is voor de gemeente Ede 65,5% voor 2, net iets minder dan in Nederland met 67,1%. De netto arbeidsparticipatie verschilt nogal per wijk: In Kernhem is de netto participatie hoog met met 81,3%, dat geldt ook voor de Rietkampen (77%) en de Maandereng (67,8%). In Veldhuizen-A is deze lager met 6,5%; dit is ook het geval voor Ede-Oudzuid (61,7%). Van de werkenden in de gemeente Ede (kleine en grote banen) is het grootste deel in loondienst: 86%, % is zelfstandige en bijna 3 % werkt mee in eigen bedrijf. In de meer stedelijke milieus is het percentage werkenden in loondienst hoog. In Kernhem is bijvoorbeeld 98% van de werkenden in loondienst en ook in de Rietkampen en Maandereng is dit percentage relatief hoog. In het buitengebied van Ede en de dorpen is het percentage zelfstandigen onder de werkenden aanmerkelijk hoger dat in Ede stad. Van de werkenden met een baan van 12 uur of meer werkt 54% binnen de gemeente Ede, 13% in omringende gemeenten, % in Gelderland en 13% elders in Nederland. Strategie & Onderzoek, juli 2 1

2 ECONOMISCHE THERMOMETER 3 E KWARTAAL 2 Bedrijfsleven Ontwikkeling omzet bedrijven in de Vallei in Bron:COEN enquête KvK/CBS De omzet ontwikkeling 1 in de Valleiregio kent in het tweede kwartaal van 2 een terugval. Er zijn meer bedrijven met een omzetdaling (3%) in de afgelopen 3 maanden, dan met een groei in de omzet (23%). Hierdoor wordt het saldo negatief met -8 %. Ontwikkeling export in de Vallei in Bron: COEN enquête KvK/CBS De omzet in de export laat al 6 kwartalen per saldo een positief resultaat zien. Ook in het 2 e kwartaal van 2 zijn er meer exporterende bedrijven in de Vallei regio die de export hebben zien toenemen (2%) dan bedrijven met een afname in de export (%) Ontwikkeling personeelssterkte bedrijven in de Vallei in 2-2 Bron: COEN enquête KvK/CBS De ontwikkeling van de personeelssterkte liet een licht negatief beeld zien; er waren net iets meer bedrijven (%) waarvan de personeelssterkte in de afgelopen 3 maanden was afgenomen dan bedrijven waarvan de personeelssterkte was toegenomen (7%), het saldo kwam uit op -3%. 1 De COEN vragenlijst wordt elk kwartaal uitgezet onder ondernemers. De indicatoren in de Conjunctuurenquête Nederland (COEN) zijn saldi van het percentage positieve antwoorden minus het percentage negatieve antwoorden. Zo rapporteerde in het tweede kwartaal van 2 3% van de geënquêteerde bedrijven een stijging van de omzet en 23% een daling van de omzet. Per saldo zag (3%-23%=) -8% de omzet in het tweede kwartaal van 2 dus dalen. Strategie & Onderzoek, juli 2 2

3 ECONOMISCHE THERMOMETER 3 E KWARTAAL 2 Werkgelegenheid 5 Openstaande vacatures Ede 2-2 Ontwikkeling export in de Vallei in begin 2 feb- apr- jun- aug- okt- dec- feb- apr- jun- aug- okt- dec- feb- apr- jun- Bron: UWV Werkbedrijf Het aantal openstaande vacatures voor de gemeente Ede is in het laatste kwartaal fors afgenomen, van 17 naar 9 aan het einde van het kwartaal. Arbeidsmarkt 25 Niet Werkende Werkzoekenden Ede begin feb- apr- jun- aug- okt- dec- feb- apr- jun- aug- okt- dec- feb- apr- jun- Bron: UWV Werkbedrijf De werkloosheid 2 in de gemeente Ede is in het tweede kwartaal fors gedaald, van zo n 2 naar 188. Vergeleken met het begin van 2 is het aantal NWW ers gedaald met 7%. Ook in Gelderland en geheel Nederland daalde de werkloosheid met ongeveer hetzelfde percentage. 2 Het betreft hier de Niet Werkende Werkzoekenden die geregistreerd staan bij het UWV Werkbedrijf. Strategie & Onderzoek, juli 2 3

4 ECONOMISCHE THERMOMETER 3 E KWARTAAL 2 Arbeidsmarkt 14 Aantal bijstandsuitkeringen < 65 jaar, begin 8 feb-8 Bron: Gemeente Ede afd. WIZ apr-8 jun-8 aug-8 okt-8 begin feb- apr- jun- aug- okt- dec- feb- apr- jun- aug- okt- dec- feb- apr- jun- Het aantal bijstandsuitkeringen is in de loop van het tweede kwartaal stabiel gebleven met zo n WW uitkeringen begin 8 feb-8 Bron: UWV Werkbedrijf apr-8 jun-8 aug-8 okt-8 begin feb- apr- jun- WW aug- okt- dec- feb- deeltijd WW apr- jun- aug- okt- dec- feb- apr- jun- Het totaal aantal WW uitkeringen is in het tweede kwartaal van 2 fors gedaald van ongeveer 124 eind maart naar 5 eind juni. Het aantal deeltijd WW-uitkeringen is de afgelopen 3 maanden geminimaliseerd, in juni waren er nog 9 deeltijd WW-uitkeringen. Strategie & Onderzoek, juli 2 4

5 THEMA Wijkeconomie Dit thema deel richt zich op werk in de wijken. Aan bod komen: werkgelegenheid in Ede-stad, de buitendorpen en wijken. Daarnaast wordt ingegaan op de werkende inwoners van Ede: hoeveel procent van de inwoners van jaar werkt, en betreft dit grote of kleine banen? waar werken zij en wordt de betaalde arbeid verricht in loondienst of als zelfstandige? Werkgelegenheid in Ede-stad, de wijken en de dorpen In 2 zijn er in de gemeente Ede 8 bedrijven gevestigd, met banen. Grofweg drie kwart van de banen is te vinden in Ede-stad en een kwart in de buitendorpen. Als je kijkt naar het type werkgelegenheid dan blijkt dat er verschillen zijn tussen Ede-stad en de dorpen. De landbouw is de branche die je veel meer vindt in de dorpen: van de in totaal 21 banen zijn er zo n 18 in de buitendorpen. De zakelijke dienstverlening, vervoer, opslag en communicatie, groothandel en onderwijs zijn relatief veel meer te vinden in Ede-stad. Werkgelegenheid naar branche in Ede-stad en de buitendorpen Overige dienstverlening Gezondheidszorg Onderw ijs Openbaar bestuur Zakelijke dienstverlening Financiële instellingen Horeca Vervoer, opslag en communicatie Detailhandel/autohandel Groothandel Bouw nijverheid Nutsbedrijven Industrie/delfstoffenw inning Landbouw /visserij Ede-stad Buitendorpen Bron: PWE 2. Provincie Gelderland Opvallend is dat de horeca in Ede-stad (9) ongeveer hetzelfde aantal banen heeft als de buitendorpen (9). Zowel in Lunteren (39) als in Otterlo (34) is er een flink aantal banen in de horeca. De bouw is goed vertegenwoordigd in de buitendorpen (166 banen) en dat geldt ook voor de gezondheidszorg (395 banen). In de Rietkampen zijn de meeste banen (339) te vinden in de gezondheidszorg, mede dankzij de grootste werkgever van Ede: het ziekenhuis de Gelderse Vallei. Strategie & Onderzoek, juli 2 5

6 In sommige wijken en buurten is veel werkgelegenheid geconcentreerd, zoals bijvoorbeeld de wijk Bedrijventerrein in Ede-stad 3 : meer dan 2% van de werkgelegenheid (13.19 banen) in de gemeente Ede is hier te vinden. Ook in Ede-Oost (met daarbinnen Ede-centrum) is veel werkgelegenheid te vinden: in totaal 66 banen, waarvan 133 in de gezondheidszorg, 128 in de detailhandel en 3 in de zakelijke dienstverlening. Arbeidsplaatsen in de wijken en de dorpen Otterlo 99 Wekerom Harskamp De Klomp 32 Ederveen 1.12 Lunteren Bennekom Buitengebied Ede 1. Bedrijventerrein Rietkampen 4.17 Maandereng 1.17 Ede-Oudzuid 6.19 Kernhem 29 Ede-Veldhuizen Ede-West Ede-Oost incl Ede Centrum Bron: PWE 2. Provincie Gelderland In Ede-stad is in de buurten in de oudere wijken over het algemeen flink wat werkgelegenheid, dit geldt voor Ede-Oost en Ede-West. Ook in Ede-Oudzuid is veel werkgelegenheid bijvoorbeeld in de buurt de Reehorst, met alleen al in het onderwijs 139 banen. In de Uitvindersbuurt is relatief veel werkgelegenheid onder andere door de detailhandel aan de Parkweg. In Hoogbouw-Zuid is relatief weinig werkgelegenheid: 23 banen. Dit zelfde beeld laten nog 2 andere GSO buurten zien: In de Horsten zijn er in totaal 18 banen, in de Burgen 8 banen. In de Velden en Beken zijn er banen, in de Steinen is dit 19, mede door het winkelcentrum Bellestein en de voormalige RVS. 3 De wijk Bedrijventerrein omvat de Frankeneng, Heestereng, de Vallei, Schuttersveld-Noord en Schuttersveld-Zuid en Kievitsmeent. Strategie & Onderzoek, juli 2 6

7 Werkenden in de wijken Uit de Wijkenmonitor 2 4 komt naar voren dat een hoog percentage van de inwoners van de gemeente werkt. 65,7% van alle inwoners van jaar heeft werk van 12 uur of meer per week. De netto arbeidsparticipatie 5 is hiermee net iets minder dan die in Nederland, die in 2 uitkwam op 67,1%. De netto arbeidsparticipatie is niet in alle wijken gelijk. In Kernhem is deze het hoogst met 81,3%, niet zo verwonderlijk voor de nieuwste nieuwbouwwijk. Ook in de Rietkampen (77%) en de Maandereng (67,8%), de oudere nieuwbouwwijken is de netto arbeidsparticipatie hoog. In Ede-stad is de netto arbeidsparticipatie het laagst in Veldhuizen-A (6,5%) en Ede-Oudzuid (61,7%). In de dorpen is de netto arbeidsparticipatie iets lager; in Harskamp is deze het hoogst met 66,7%, het laagst is deze in Wekerom met 57,1%. 9,% Netto arbeidsparticipatie in de wijken en dorpen (percentage inw oners met baan met => 12 uur) 8,% 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,%,%,% 1 Ede-Oost 2 Ede-West 7 Ede-Veldhuizen A 3 Ede-Veldhuizen B 4 Kernhem Ede-Oudzuid M aandereng 12 Rietkampen 2 Buitengebied Ede 3 Bennekom 4 Lunteren 5 Ederveen 7 Harskamp 8 Wekerom 9 Otterlo Gemeente Bron: Wijkenmonitor Gemeente Ede 2 In Ede heeft,6% van de inwoners van jaar een kleine baan van minder dan 12 uur. Dit percentage verschilt nogal tussen de wijken en dorpen. 2,% Percentage inwoners met kleine baan (kleine baan < 12 uur) 15,%,% 5,%,% 1 Ede-Oost 2 Ede-West 7 Ede-Veldhuizen A 3 Ede-Veldhuizen B 4 Kernhem Ede-Oudzuid M aandereng 12 Rietka mpen 2 Buitengebied Ede 3 Bennekom 4 Lunteren 5 Ederveen 7 Harskamp 8 Wekerom 9 Otterlo 4 De Wijkenmonitor is een enquete in 2 gehouden onder inwoners van de gemeente Ede met vragen over werk, gezondheid, maatschappelijke participatie. 5 De netto participatie is dat deel van de inwoners van jaar dat 12 uur of meer betaalde arbeid verricht. Strategie & Onderzoek, juli 2 7

8 Werkenden en type werk Zo n 76% van de inwoners tussen de 15 en 65 jaar geeft aan betaalde arbeid te verrichten (bijna 66 % met een baan van 12 uur of meer en % met een kleine baan). Van de werkenden is het grootste deel in loondienst: 86%. Bijna % van de werkenden is zelfstandige en bijna 3% werkt mee in eigen bedrijf (zie ook de tabel Werkenden in de wijken en dorpen). % 8% 6% 4% 2% % Werkenden naar type werk in de wijken en dorpen 1 Ede-Oost 2 Ede-West 3A Ede-Veldhuizen A 3B Ede-Veldhuizen B 4 Kernhem Ede-Oudzuid Maandereng 12 Rietkampen 2 Buitengebied Ede 3 Bennekom 4 Lunteren 5 Ederveen 7 Harskamp 8 Wekerom 9 Otterlo in loondienst zelf st andig meewerkend in eigen bedrijf Gemeente totaal Bron: Wijkenmonitor Gemeente Ede 2 In meer stedelijke milieus, zoals de wijken in Ede-stad, is het percentage werkenden in loondienst erg hoog. In Kernhem is 98% van de werkenden in loondienst, gevolgd door de Maandereng, Veldhuizen- B en de Rietkampen. In de dorpen en het buitengebied van Ede is dit percentage relatief laag, met 67% in het buitengebied van Ede, Wekerom (69%) en Ederveen (71%). In het buitengebied van Ede en de dorpen is het percentage zelfstandigen onder de werkenden aanmerkelijk hoger evenals het percentage meewerkenden in eigen bedrijf. Waar werken Edenaren? Van de werkende Edenaren (die 12 uur of meer per week werken) werkt 54% binnen de gemeente Ede. Plaats waar Edenaren werken Geen vast werkadres 6% Elders in Nederland 13% Rhenen 1% Elders in Gelderland % Gemeente Ede 54% B arneveld 3% Wageningen 4% Utrecht 4% V eenendaal 5% Bron: Wijkenmonitor Ede 2 In de omringende gemeenten werkt ongeveer 13% van de Edese werkenden: 5% in Veenendaal, 4% in Wageningen, 3% in Barneveld en 1% in Rhenen. Elders in Gelderland werkt %, en elders in Nederland 13%. Strategie & Onderzoek, juli 2 8

9 Tabel: Werkenden in de wijken en dorpen, Gemeente Ede, 2. grote baan* kleine baan* in loondienst zelfstandige meewerkend in eigen bedrijf Ede-Oost 71% % 88% % 2% Ede-West 69% 6% 92% 6% 2% Ede-Veldhuizen A 6% 6% 91% 9% % Ede-Veldhuizen B 63% 14% 94% 5% 1% Kernhem 81% 6% 98% 2% % Ede-Oudzuid 62% 13% 84% 16% % Maandereng 68% 14% 94% 6% % Rietkampen 77% 7% 91% 8% 1% Buitengebied Ede 59% 9% 67% 24% 9% Bennekom 6% % 82% 13% 6% Lunteren 63% 12% 81% 15% 4% Ederveen 59% 13% 71% 19% % Harskamp 67% 13% 73% 2% 6% Wekerom 57% 16% 69% 22% 8% Otterlo 59% 13% 77% 16% 6% Gemeente 66% % 86% % 3% * grote baan: werkzaam voor 12 uur of meer * kleine baan: 1- uur werkzaam Bron: Wijkenmonitor, Gemeente Ede, 2. VERANTWOORDING In deze thermometer worden relevante cijfers over economie en arbeidsmarkt per kwartaal weergegeven om ontwikkelingen op deze terreinen te signaleren en te volgen. Er zijn veel indicatoren voor economie en arbeidsmarkt, maar lang niet allen zijn geschikt om opgenomen te worden. In deze monitor zijn die indicatoren opgenomen die relevant zijn voor het thema, van belang voor de economie van de Regio FoodValley Ede, valide en voldoende actueel zijn. Voor deze monitor is het thema wijkeconomie in de gemeente Ede bewerkt met behulp van actuele gegevens verkregen uit de Wijkmonitor van de gemeente Ede en de PWE gegevens van de provincie Gelderland. Voor de onderwerpen zijn de volgende indicatoren gebruikt: Economie Arbeidsmarkt Indicator Schaal Bron omzet afgelopen 3 maanden bij Vallei COEN enquête, KvK/CBS bedrijven export afgelopen 3 maanden Vallei COEN enquête.kvk,cbs personeelssterkte afgelopen 3 Vallei COEN enquête, KvK,CBS maanden Openstaande vacatures Gemeente Ede UWV Werkbedrijf Aantal WW uitkeringen per Gemeente Ede UWV Werkbedrijf kwartaal Deeltijd WW uitkeringen Gemeente Ede UWV Werkbedrijf Aantal NWW ers Gemeente Ede UWV Werkbedrijf Aantal bijstandsgerechtigden Gemeente Ede WIZ Gebruikte gebiedsindelingen: Valleiregio en Regio Food Valley 2: bestaat uit de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen. Bronnen: PWE-2, Bureau Economische Onderzoek, Provincie Gelderland Wijkenmonitor 2, Gemeente Ede (nog te verschijnen) Strategie & Onderzoek, juli 2 9

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4 ECONOMISCHE MONITOR EDE 20 / 4 De Economische Monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De Economische Monitor is verdeeld in twee delen: Het

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 2 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 211. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 21. De economische monitor is verdeeld in 2 delen. Het thermo

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I Deze economische monitor gaat nader in op de ontwikkeling van de economie en arbeidsmarkt in Ede en de regio FoodValley met de focus op het tweede halfjaar van 20. Daarnaast

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 III

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 III ECONOMISCHE MONITOR EDE 2 III De economische monitor van de gemeente Ede is vernieuwd. In nauwe samenwerking met de beleidsvelden economie en arbeidsmarkt zijn nieuwe indicatoren opgesteld. Op het gebied

Nadere informatie

Blz. 1. Gemeente Ede. Memo

Blz. 1. Gemeente Ede. Memo Gemeente Ede Blz. 1 Memo Aan : College van B&W Van : Afdeling S&O, MOWES en WPI Datum : September 20 In afschrift aan : Opgesteld door : Karin Vermeij, Dion Thielen en Daphne Klein-Bottenberg Onderwerp

Nadere informatie

Niet Werkende Werkzoekenden en jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio FoodValley april 2012 april 2013

Niet Werkende Werkzoekenden en jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio FoodValley april 2012 april 2013 Niet Werkende Werkzoekenden en jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio FoodValley april 2 april 213 Het aantal Niet Werkende Werkzoekenden 1 is vanaf januari 2 tot april 213 fors gestegen. In de arbeidsmarktregio

Nadere informatie

Kerncijfers gemeente Ede. Bevolking naar leeftijdsklasse en geslacht. Leeftijdsklasse Mannen Vrouwen Totaal

Kerncijfers gemeente Ede. Bevolking naar leeftijdsklasse en geslacht. Leeftijdsklasse Mannen Vrouwen Totaal Bevolking naar leeftijdsklasse en geslacht Leeftijdsklasse Mannen Vrouwen Totaal Kerncijfers 2014 gemeente Ede 0-4 3.204 3.192 6.396 5-9 3.532 3.359 6.891 10-14 3.860 3.729 7.589 15-19 3.785 3.841 7.626

Nadere informatie

Kerncijfers. gemeente. Bevolking naar leeftijdsklasse en geslacht. Leeftijdsklasse Mannen Vrouwen Totaal

Kerncijfers. gemeente. Bevolking naar leeftijdsklasse en geslacht. Leeftijdsklasse Mannen Vrouwen Totaal Bevolking naar leeftijdsklasse en geslacht Leeftijdsklasse Mannen Vrouwen Totaal Kerncijfers gemeente 2008 0-4 3.611 3.384 6.995 5-9 3.795 3.613 7.408 10-14 3.695 3.556 7.251 15-19 3.738 3.805 7.543 20-24

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 In deze notitie van UWV, die ieder kwartaal verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de provincie Gelderland kort toegelicht.

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 In deze rapportage van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen is

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland

Conjunctuurenquête Nederland Nieuw: metingen op provinciaal niveau Conjunctuurenquête Nederland Rapport eerste kwartaal 212 Conjunctuurenquête Nederland I rapport eerste kwartaal 212 Inhoud rapportage COEN in het kort Economisch klimaat

Nadere informatie

Derde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Gelderland

Derde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Gelderland Derde kwartaal 212 Conjunctuurenquête Nederland Conjunctuurenquête Nederland I rapport derde kwartaal 212 Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud 4 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud In 2010 verscheen de eerste editie van de Economische Monitor Voorne-Putten, een gezamenlijk initiatief van de vijf gemeenten Bernisse, Brielle,

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 6 Thermometer economische crisis oktober 20 /11/20 1 Inleiding In deze zesde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Kerncijfers & ontwikkelingen Gemeente Ede 2016

Kerncijfers & ontwikkelingen Gemeente Ede 2016 Kerncijfers & ontwikkelingen Gemeente Ede 2016 Gemeente Ede Bergstraat 4 Postbus 9022 6710 HK Ede T: 14 0318 M: info@ede.nl www.ede.nl Voor cijfers op wijk- en buurtniveau: www.ede.buurtmonitor.nl UITGAVE

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Crisismonitor. SSC / Onderzoek en Informatie. uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april?

Crisismonitor. SSC / Onderzoek en Informatie. uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april? SSC / Onderzoek en Informatie Crisismonitor uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april? stijgingstempo werkloosheid neemt toe, meer jongeren werkloos fors minder hypotheken

Nadere informatie

Coen in het kort. Inhoud rapportage. Toelichting. Provincie Limburg. Negatief beeld bij alle indicatoren

Coen in het kort. Inhoud rapportage. Toelichting. Provincie Limburg. Negatief beeld bij alle indicatoren Conjunctuurenquête Nederland I rapport eerste kwartaal 212 Inhoud rapportage COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting Hoe staat het Nederlandse

Nadere informatie

Derde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Nederland totaal

Derde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Nederland totaal Derde kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 9 Thermometer economische crisis oktober 20 Bestuursinformatie 07//20 gemeente Utrecht Inleiding In deze negende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 7 Thermometer economische crisis maart 2011 15/03/2011 Inleiding In deze zevende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie,

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, maart 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, maart 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, maart 2017 In Gelderland daalt WW vooral in de bouw In maart is het aantal WW uitkeringen in Gelderland met 285 afgenomen tot 48.253. De WW daalde daarmee over de afgelopen

Nadere informatie

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Aandachtspunten Even voorstellen: Willem van der Craats De werkgelegenheidsstructuur

Nadere informatie

COEN in het kort. Inhoud rapport. Toelichting. Nederland. Herstel komt in zicht. Conjunctuurenquête Nederland I rapport vierde kwartaal 2014

COEN in het kort. Inhoud rapport. Toelichting. Nederland. Herstel komt in zicht. Conjunctuurenquête Nederland I rapport vierde kwartaal 2014 Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête (COEN) ondervraagt elk kwartaal ondernemers over onderwerpen

Nadere informatie

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN 2005-2015 OPZET EN UITVOERING Sinds 1999 voert de gemeente Ede elke twee jaar een onderzoek uit naar leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Tot en

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, april 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, april 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, april 2017 WW daalt verder in regio s Amersfoort en Midden- Utrecht Eind april 2017 is het aantal lopende WW-uitkeringen in de regio Amersfoort en Midden- Utrecht uitgekomen

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 1 e kwartaal 21 O&S Mei 21 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie in Nederland is er behoefte aan inzicht in de gevolgen hiervan voor de

Nadere informatie

Thermometer economische. crisis

Thermometer economische. crisis 8 Thermometer economische oktober 20 crisis 06//20 Inleiding In deze achtste Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Economische barometer maart 2012

Economische barometer maart 2012 Economische barometer maart 2012 In de periode juli 2009 tot en met januari 20 is maandelijks een overzicht gegeven van een aantal belangrijke economische kengetallen. Deze overzichten zijn terug te vinden

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, november 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, november 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, november 2015 Daling WW hapert in Gelderland Minder WW-uitkeringen dan, maar wel meer dan e Eind november 2015 telde Gelderland 51.800 WW-uitkeringen. Dat zijn er 850

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, augustus 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, augustus 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, augustus 2016 Minder WW-uitkeringen, meer spanning op de Gelderse arbeidsmarkt Eind augustus waren er in Gelderland opnieuw minder WW-uitkeringen. Minder dan eind juli

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Januari 211 (cijfers t/m oktober 21) Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt? Dat leest u in deze zesde editie van de crisismonitor, die het OCD eens in de twee maanden

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de 5 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud Deze factsheet is de vijfde editie van de Economische Monitor Voorne-Putten en presenteert recente economische ontwikkelingen van Voorne-Putten

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-013 18 februari 2010 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen In een jaar tijd 131 duizend werklozen meer Bijna tweederde van de stijging voor rekening

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Oktober 2010 (cijfers t/m augustus 2010) Inhoud: 1. Werkloosheid (algemeen) 2. Werkloosheid naar leeftijd (jongeren en ouderen) 3. Vacatures, bedrijven en leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Aantal vacatures daalt fors. Zelfde afname als vorig kwartaal

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Aantal vacatures daalt fors. Zelfde afname als vorig kwartaal Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-268 20 december 2002 9.30 uur Aantal vacatures daalt fors Het aantal openstaande vacatures is in het derde kwartaal van 2002 verder afgenomen. Volgens

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor juni 211 (cijfers t/m maart 211) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt?

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Wijk- en buurtprofielen Ede 2013 Het sociale en fysieke leefklimaat per wijk en 11 buurten

Wijk- en buurtprofielen Ede 2013 Het sociale en fysieke leefklimaat per wijk en 11 buurten Wijk- en buurtprofielen Ede 2013 Het sociale en fysieke leefklimaat per wijk en 11 buurten Gemeente Ede Afdeling MOWES Januari 2014 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 6 Verantwoording 7 Gebiedsindelingen gemeente

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 35 27 augustus 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid verder gedaald 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consumenten zijn

Nadere informatie

Werkloosheid daalt opnieuw

Werkloosheid daalt opnieuw Persbericht PB14-044 17 juli 9.30 uur Werkloosheid daalt opnieuw - Werkloosheid in juni voor de tweede maand op rij gedaald - Meer mensen hebben een betaalde baan - Aantal WW-uitkeringen blijft dalen -

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid daalt

Persbericht. Werkloosheid daalt Persbericht PB14-041 19 juni 09.30 uur Werkloosheid daalt - Werkloosheid is in mei gedaald - Beroepsbevolking krimpt minder snel - Aantal WW-uitkeringen in mei opnieuw afgenomen - Toename WW-uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, September 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, September 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, September 2016 Aantal WW-uitkeringen daalt licht In de september 2016 is het aantal lopende WW-Uitkeringen gedaald. Landelijk waren er eind september 2.400 uitkeringen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid gestegen naar 7 procent

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid gestegen naar 7 procent Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-078 20 december 9.30 uur Werkloosheid gestegen naar 7 procent 100 duizend werklozen meer dan jaar geleden Aantal WW-uitkeringen met ruim 12 duizend toegenomen

Nadere informatie

Werkloosheid daalt verder in september

Werkloosheid daalt verder in september Persbericht Pb14-061 16 oktober 2014 9.30 uur Werkloosheid daalt verder in september - Opnieuw meer mensen aan het werk - In de afgelopen vijf maanden vooral minder mannen werkloos - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Wonen in Ede 2011. Bijlage

Wonen in Ede 2011. Bijlage Wonen in Ede 2011 Bijlage INHOUDSOPGAVE 1. Verhuizingsdynamiek in de gemeente Ede Binnenlandse verhuizingen van, naar en binnen de gemeente Ede... 5 1.1. Samenvatting... 5 1.2. Inleiding... 6 1.3. Intergemeentelijke

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Oktober 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09 HAAGSE MONITOR ECONOMISCHE RECESSIE 7 Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend zijn, in de

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Stijging 9 duizend per maand in afgelopen halfjaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Stijging 9 duizend per maand in afgelopen halfjaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-019 18 maart 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen In een jaar tijd 126 duizend werklozen meer Laatste maanden vooral stijging bij mannen 45-plus Bij

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf, die vanwege de resultaten van de Quick Scan wat later verschijnt dan gebruikelijk, worden de actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Augustus 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, april 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, april 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, april 2016 Meer kansen op Gelderse arbeidsmarkt In april is het aantal WW-uitkeringen in Gelderland met 2,7 procent gedaald tot 55.016. Dat zijn er 1.543 minder dan

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral meer 45-plussers werkloos

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral meer 45-plussers werkloos Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-003 21 januari 2010 9.30 uur Vooral meer 45-plussers werkloos Laatste maanden sterke groei bij 45-plussers In een jaar tijd 125 duizend werklozen meer

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Food Valley

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Food Valley Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Food Valley Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, maar niet in collectieve sector De economie in Food Valley herstelt en dat leidt ook tot meer banen.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid opnieuw toegenomen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid opnieuw toegenomen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-048 18 juli 9.30 uur Werkloosheid opnieuw toegenomen Werkloosheid in juni gestegen tot 8,5 procent In een half jaar tijd ruim 100 duizend werklozen erbij

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid neemt verder toe. Stijging 10 duizend per maand in afgelopen halfjaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid neemt verder toe. Stijging 10 duizend per maand in afgelopen halfjaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-082 17 december 9.30 uur Werkloosheid neemt verder toe In een jaar tijd 121 duizend werklozen meer Evenveel mannen als vrouwen werkloos Bij UWV meer

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, december 2016 WW Gelderland eind 2016 lager dan verwacht In 2016 hoefden minder mensen een beroep te doen op de WW. De provincie Gelderland telt eind 2016 nog 48.287

Nadere informatie

Trendmonitor Hoorn. 11 e meting: eerste kwartaal 2012. Trendmonitor Hoorn. Gemeente Hoorn mei 2012

Trendmonitor Hoorn. 11 e meting: eerste kwartaal 2012. Trendmonitor Hoorn. Gemeente Hoorn mei 2012 11 e meting: eerste kwartaal 2012 Gemeente Hoorn mei 2012 Colofon Uitgave : &O Research BV van Dedemstraat 6C 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Datum : Mei 2012 Opdrachtgever : gemeente

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Derde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Flevoland

Derde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Flevoland Derde kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden februari 2010 (cijfers tot en met december 2009)

Crisismonitor Drechtsteden februari 2010 (cijfers tot en met december 2009) Crisismonitor Drechtsteden februari 2010 (cijfers tot en met december 9) Op de arbeidsmarkt nog geen, op de woningmarkt wel eerste voorzichtige tekenen van herstel. Dat zijn kort gezegd de conclusies van

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010)

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Uit de landelijke pers: Economie groet met 2,1% Voorzichtig herstel aantal banen Herstel uitzendmarkt Werkloosheid blijft afnemen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder gestegen. Meer mannen én vrouwen werkloos. Aantal jonge werkzoekenden toegenomen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder gestegen. Meer mannen én vrouwen werkloos. Aantal jonge werkzoekenden toegenomen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-066 20 oktober 2011 9.30 uur www.cbs.nl Werkloosheid verder gestegen Sterke stijging werkloosheid in derde kwartaal 2011 Toename zowel bij mannen als

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Eerste kwartaal 2016

Conjunctuurenquête Nederland. Eerste kwartaal 2016 Conjunctuurenquête Nederland Eerste kwartaal 16 Ondernemers beginnen positief aan 16 Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het eerste kwartaal

Nadere informatie

Werkgelegenheidscijfers gemeente Geldermalsen

Werkgelegenheidscijfers gemeente Geldermalsen Werkgelegenheidscijfers gemeente Geldermalsen In de commissievergadering Bestuur en Middelen op 9 februari 2016 is aangegeven dat er behoefte is aan meer inzicht in de werkgelegenheidscijfers in de gemeente

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-013 21 februari 9.30 uur Sterke stijging werkloosheid Werkloosheid in januari opgelopen naar 7,5 procent Jeugdwerkloosheid gestegen tot 15 procent Aantal

Nadere informatie

Werkloosheid gedaald

Werkloosheid gedaald Persbericht PB013-72 21 november 9.30 uur Werkloosheid gedaald - In oktober 11 duizend werklozen minder - Aantal lopende WW-uitkeringen met 8 duizend toegenomen De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid

Nadere informatie

Werkloosheid gedaald

Werkloosheid gedaald Persbericht PB13-079 19 december 09.30 uur Werkloosheid gedaald Werkloze beroepsbevolking in november met 21 duizend afgenomen Aantal lopende WW-uitkeringen met 11 duizend gestegen Toename aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, september 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, september 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, september 2016 WW daalt en werkgelegenheid groeit in Gelderland, ook in 2017 Eind september telde Gelderland 50.629 lopende WW-uitkeringen. Dat zijn er 503 minder dan

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in mei verder opgelopen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in mei verder opgelopen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-044 20 juni 9.30 uur Werkloosheid in mei verder opgelopen Toename van de werkloosheid iets afgevlakt Meer werklozen van 25 jaar en ouder Lichte daling

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, mei 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, mei 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Zeeland, mei 2017 Aantal nieuwe WW-uitkeringen blijft dalen Het aantal nieuwe WW-aanvragen lag in de eerste vijf en van dit jaar in Zeeland 19% lager dan in dezelfde periode vorig

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald - 477.800 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Minder werkzoekenden van 35-45 jaar dan een jaar geleden - Toename werkzoekenden met (para)

Nadere informatie

Aantal werklozen in december toegenomen

Aantal werklozen in december toegenomen Persbericht Pb15-002 22-01-2015 09.30 uur Aantal werklozen in december toegenomen - In de afgelopen drie maanden meer mensen op de arbeidsmarkt - Jeugdwerkloosheid vrijwel onveranderd - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, mei 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, mei 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, mei 2017 WW daalt in Gelderland sterker dan landelijk In mei is het aantal WW uitkeringen in Gelderland met 2.040 verder afgenomen tot 44.486. Dat is 4,4% minder dan

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid stijgt opnieuw sterk

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid stijgt opnieuw sterk Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-092 20 mei 2003 9.30 uur Werkloosheid stijgt opnieuw sterk In de periode februari april 2003 telt de werkloze beroepsbevolking gemiddeld 392 duizend

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 11 Thermometer economische crisis november 2013 afdeling Onderzoek - gemeente Utrecht Inleiding In deze elfde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Eerste kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg

Eerste kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg Eerste kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Tweede kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland

Tweede kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland Tweede kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren Persbericht PB14-033 15 mei 9:30 uur Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren - Werkloosheid in april licht gestegen - Arbeidsdeelname afgenomen bij jongeren - Aantal WW-uitkeringen in

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal 2015. Bedrijfsleven onveranderd positief

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal 2015. Bedrijfsleven onveranderd positief Conjunctuurenquête Nederland Tweede kwartaal 215 Bedrijfsleven onveranderd positief Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het tweede kwartaal 215.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010 Pagina // Bijlage HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS uari Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, mei 2016 Daling WW-uitkeringen in Utrecht zet door Het aantal lopende WW-uitkeringen in de provincie Utrecht is in de mei 2016 gedaald. Er zijn nu ruim 29.000 lopende

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, juni 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, juni 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, juni 2017 WW-uitkeringen laagopgeleiden in Gelderland ruim kwart lager dan geleden Het aantal lopende WW-uitkeringen in Gelderland daalt in juni verder. Ook laagopgeleiden

Nadere informatie

Factsheet stedelijke economie. 4 e kwartaal 2013

Factsheet stedelijke economie. 4 e kwartaal 2013 Factsheet stedelijke economie 4 e kwartaal 213 O&S Februari 214 2 Kort samengevat Factsheet stedelijke economie Vanwege de huidige economische situatie blijft er behoefte aan inzicht hoe s-hertogenbosch

Nadere informatie

Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk

Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk Persbericht PB14-024 17 april 09.30 uur Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk - Meer mensen trokken zich terug van de arbeidsmarkt - Werkloosheid bij vrouwen toegenomen - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Kleine daling werkloosheid. Vooral toename jonge werkzoekenden. Forse stijging nieuwe WW-uitkeringen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Kleine daling werkloosheid. Vooral toename jonge werkzoekenden. Forse stijging nieuwe WW-uitkeringen www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-013 17 februari 2011 9.30 uur Kleine daling werkloosheid In januari minder dan 400 duizend werklozen Sinds de top begin vorig bijna 5 duizend

Nadere informatie