Opdracht 2 4,8. 0 De standaardfoutenlijst. 1 Dubbelop. Antwoorden door Saskia 2561 woorden 21 januari keer beoordeeld.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opdracht 2 4,8. 0 De standaardfoutenlijst. 1 Dubbelop. Antwoorden door Saskia 2561 woorden 21 januari keer beoordeeld."

Transcriptie

1 Antwoorden door Saskia 2561 woorden 21 januari ,8 9 keer beoordeeld Vak Methode Nederlands Nieuw Nederlands Hoofdstuk 1 Correct formuleren 0 De standaardfoutenlijst Opdracht 1 1 Dubbelop Opdracht 2 De soort fout (tussen haakjes) hoef je niet te noteren; die is hier ter informatie gegeven. 1 zo nu en dan + af en toe (= tautologie) Verbetering: laat een van beide woordgroepen weg 2 verbieden + geen (= dubbele ontkenning) Verbetering: Hoe kan de trainer jou ooit verbieden om een baantje te nemen; daar gaat hij toch niet over! Hoe kan de trainer ooit van jou eisen / vergen om geen baantje te nemen; daar gaat hij toch niet over! 3 verexcuseren (= contaminatie) Verbetering: excuseren of verontschuldigen 4 Aan... aan (= onjuiste herhaling) Verbetering: het tweede aan moet weg 5 zo optimaal mogelijk (= contaminatie) Verbetering: optimaal of zo hoog mogelijk Pagina 1 van 13

2 6 Tot mijn spijt + helaas (= tautologie; er is sprake van volledige herhaling van een begrip, de functie in de zin is hetzelfde, maar de woordsoort niet; dat laatste pleit enigszins tegen tautologie) 7 toegekeerd (= contaminatie) Verbetering: toegekend of uitgekeerd 8 een gratis cadeautje (= pleonasme; een cadeautje is altijd gratis) Verbetering: laat gratis weg 9 genoodzaakt + moeten (= tautologie) Verbetering: Uiteindelijk waren we genoodzaakt om onze plannen op bepaalde punten bij te stellen. Uiteindelijk moesten we onze plannen op bepaalde punten bijstellen. 10 Tegen het licht (= contaminatie) Verbetering: In het licht of Tegen de achtergrond 11 de eerste introductie (= pleonasme) Verbetering: de introductie of de eerste momenten 12 geen enkel verschil uit (= contaminatie) Verbetering; Het maakt geen verschil of Het maakt niet uit 13 er... van afzien + geen (dubbele ontkenning) Verbetering: Misschien moet je er toch maar van afzien om op die kleine flat een hond te nemen. Misschien moet je toch maar besluiten om op die kleine flat geen hond te nemen. 14 klein detail (= pleonasme) Verbetering: laat klein weg 15 ging... gemoeid (= contaminatie) Verbetering: Met de invoering van het nieuwe zorgstelsel waren minder problemen gemoeid dan verwacht werd. Er waren met de invoering van het nieuwe zorgstelsel minder problemen gemoeid dan verwacht werd. Pagina 2 van 13

3 De invoering van het nieuwe zorgstelsel ging met minder problemen gepaard dan verwacht werd. 16 Als kind zijnde (= contaminatie) Verbetering: laat zijnde weg 17 vaste standaarduitrusting (= pleonasme) Verbetering: laat vaste of standaard weg 18 We nemen aan + waarschijnlijk (= pleonasme) Verbetering: laat waarschijnlijk weg 19 de oorzaak + te wijten aan (= contaminatie) Verbetering: Volgens de politie Noord-Holland was het ongeval te wijten aan onoplettendheid van de buschauffeur. Volgens de politie Noord-Holland was onoplettendheid van de buschauffeur de oorzaak van het ongeval. 20 maar + echter (= tautologie) Verbetering: laat een van beide woorden weg 2 Fouten met verwijswoorden Opdracht 3 1 het 2 ze (niet: zij!), haar 3 hij 4 het 5 hem 6 ze (niet: zij!) 7 het 8 hem Pagina 3 van 13

4 Opdracht 4 1 haar 2 zijn 3 haar 4 zijn 5 zijn 6 haar 7 zijn, zijn 8 haar Opdracht 5 1 zij, hun 2 hen, zij 3 hun 4 zij 5 hen 6 hun 7 hen 8 zij, hen Opdracht 6 1 deze 2 dat 3 dat 4 wat 5 die 6 wat 7 wat 8 wie Pagina 4 van 13

5 Opdracht 7 1 waaraan 2 op wie 3 aan wie 4 waarmee 5 waarop 6 van wie 7 van wie 8 waaraan Opdracht 8 1 hij moet zijn ze 2 ze verwijst onduidelijk: betekent ze de directie of de secretaresse? Verbetering:... dat de heren de klanten tevreden moesten houden. 3 ze... verwachten moet zijn het.. verwacht ; of desnoods: De bestuursleden... hebben 4 wat moet zijn dat 5 het tweede hij verwijst onduidelijk: betekent hij de stagiair of de chef? Verbetering: De chef zei tegen de stagiair: Ik vind het vervelend dat jij nogal eens te laat op je werk komt. Of (in de andere betekenis): De chef zei tegen de stagiair: Ik vind het vervelend dat ik nogal eens te laat op mijn werk kom. 6 haar moet zijn zijn 7 zij... beslissen moet zijn die... beslist (die = de consument) 8 waarover moet zijn over wie 3 Incongruentie Pagina 5 van 13

6 Opdracht 9 1 (correct) 2 (correct) 3 Dus jij denkt dat dit soort mensen nooit voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking zal komen. 4 De prijs werd toegekend aan de stichting De Toekomst, die mensen die langdurig gevangen zitten, wil helpen. 5 (correct) 6 (Aan) alle inzenders werd gevraagd om hun ontwerpen van naam en adres te voorzien. 7 De vakbondsvertegenwoordigers bleven oproepen tot verzet, omdat een aantal werknemers zich niet als staker wilde laten registreren. 8 De media (meervoud van medium!) stellen de politici onnodig kritische vragen, die dan toch niet beantwoord worden. 4 Dat/als-constructie Opdracht 10 1 Het rekeningrijden moet snel worden ingevoerd, omdat Nederland binnenkort één lange file is, wanneer er niets gebeurt. 2 De student moet een grafische rekenmachine gebruiken, zodat hij daar goed mee kan werken, als hij tijdens zijn stage in een bedrijf werkt. 3 Het ziet ernaar uit dat de neushoorn binnen enkele decennia zal uitsterven, wanneer er niet meer aan de bescherming van dit dier gedaan wordt. 4 Spraken de jongens af dat ze in de zomervakantie naar Turkije zouden gaan, als ze geld genoeg zouden verdienen? 5 Soaps moeten verboden worden, omdat jongeren een totaal verkeerd beeld krijgen van liefde en relaties, als ze naar zulke series kijken. 5 Foutieve samentrekking Pagina 6 van 13

7 Opdracht 11 1 Ik ben mezelf niet of ik ben mezelf al die jaren nooit geweest. Deze samentrekking is echt ongrammaticaal, maar wel leuk bedacht door Acda & De Munnik. 2 Janneke gaat studeren in Groningen, maar Ellen en Denise gaan studeren in Amsterdam. Veel mensen zullen deze samentrekking correct (of tenminste aanvaardbaar) vinden. 3 Op dit terrein worden bij nader inzien geen woningen gebouwd, maar wordt een park aangelegd. Veel mensen zullen deze samentrekking aanvaardbaar vinden, maar in geschreven taal is ze niet toelaatbaar. 4 Op dit terrein worden misschien woningen gebouwd, of wordt een sporthal gebouwd. De zin Op dit terrein worden misschien woningen gebouwd of een sporthal vindt vrijwel iedereen correct. 5 De meeste journalisten schrijven beter dan de redacteur schrijft. (correct) 6 Ik ga fietsen, maar Janneke gaat met de auto. Veel mensen zullen deze samentrekking aanvaardbaar vinden, maar in geschreven taal is ze niet toelaatbaar. 7 De jarige pakte alle cadeautjes uit en de jarige pakte daarna alle cadeautjes weer netjes in. (correct) Opdracht 12 1 niet correct Weggelaten: Winanka komt nooit uit met haar salaris en Winanka komt dus telkens bij mij geld lenen. Uitleg: In het eerste deel van de zin is het werkwoord uitkomen, in het tweede deel komen. Dus mag je dat niet samentrekken. Winanka mag je wel weglaten: dat is beide keren onderwerp. Verbetering: Winanka komt nooit uit met haar salaris en komt dus telkens bij mij geld lenen 2 niet correct Weggelaten: De overvaller had de vrouw eerst een stomp in de maag gegeven en de overvaller had de vrouw toen beroofd. (niet correct) Uitleg: De overvaller (beide keren onderwerp) en had (beide keren hulpwerkwoord) mag je wel samentrekken, maar de vrouw niet. Dat is in het eerste deel van de zin meewerkend voorwerp en in het tweede deel lijdend voorwerp. Verbetering: De overvaller had de vrouw eerst een stomp in de maag gegeven en haar toen beroofd. 3 niet correct Pagina 7 van 13

8 Weggelaten: Deze cadeaubon is een jaar geldig en deze cadeaubon zullen we inwisselen voor nieuwe kerstversiering. Uitleg: Deze cadeaubon is in het eerste deel van de zin onderwerp en in het tweede deel lijdend voorwerp. Dus is de samentrekking niet correct. Verbetering: Deze cadeaubon is een jaar geldig en die zullen we inwisselen voor nieuwe kerstversiering. 4 niet correct Weggelaten: Langs dit bospad wordt binnenkort een sloot gegraven en langs dit bospad wordt binnenkort lantarenpalen geplaatst. Uitleg: In het tweede deel van de zin moet de persoonsvorm meervoud zijn (bij lantarenpalen). Langs dit bospad en binnenkort mag je wel weglaten, want beide zijn in beide delen van de zin bijwoordelijke bepaling. Verbetering: Langs dit bospad wordt binnenkort een sloot gegraven en worden lantarenpalen geplaatst. 5 niet correct Weggelaten: De directeur is wel op zijn kamer, maar de directeur is vandaag niet voor overleg beschikbaar. Uitleg: Het woord is is in het eerste deel van de zin zelfstandig werkwoord (het betekent zich ergens bevinden ), maar in het tweede deel van de zin koppelwerkwoord (in het naamwoordelijke gezegde is beschikbaar ). Daarom mag je is niet weglaten. De directeur mag je wel weglaten, want dat is in beide delen van de zin onderwerp. Verbetering: De directeur is wel op zijn kamer, maar is vandaag niet voor overleg beschikbaar. 6 Zij is al drie weken ziek en voorlopig nog niet beter. (correct) Zij is in beide delen van de zin het onderwerp en is is in beide delen van de zin koppelwerkwoord. 7 niet correct Weggelaten: Uw prijzen zijn misschien wat hoger, maar uw levertijd zijn een stuk korter. Uitleg: In het tweede deel van de zin moet de persoonsvorm enkelvoud zijn (bij levertijd). Verbetering: Uw prijzen zijn misschien wat hoger, maar uw levertijd is een stuk korter. 8 niet correct. Weggelaten: Herman blijft voorlopig op zijn huidige adres wonen en Herman blijft dus tevreden met zijn woonsituatie. Uitleg: Herman is in beide delen van de zin onderwerp en mag dus samengetrokken worden. Maar blijft is in het Pagina 8 van 13

9 eerste deel van de zin hulpwerkwoord (wg = blijft wonen) en in het tweede deel koppelwerkwoord (ng = blijft [tevreden]). Dat is onjuist, dus mag blijft niet samengetrokken worden. Verbetering: Herman blijft voorlopig op zijn huidige adres wonen en blijft dus tevreden met zijn woonsituatie. 9 niet correct Weggelaten: Mijn jeugd in Emmeloord was geweldig en mijn jeugd in Emmeloord zal ik niet snel vergeten. Uitleg: Mijn jeugd in Emmeloord is in het eerste deel van de zin onderwerp en in het tweede deel lijdend voorwerp. De wordgroep mag dus niet samengetrokken worden. Verbetering: Mijn jeugd in Emmeloord was geweldig en die zal ik niet snel vergeten. 10 niet correct Weggelaten: Mevrouw Van Tijn werd door de rechter een straatverbod opgelegd, maar mevrouw Van Tijn loopt nog steeds langs mijn huis. Uitleg: Mevrouw Van Tijn is in het eerste deel van de zin meewerkend voorwerp (Aan mevrouw Van Tijn werd door de rechter een straatverbod opgelegd) en in het tweede deel onderwerp. Dus mag Mevrouw Van Tijn niet samengetrokken worden. Verbetering: Mevrouw Van Tijn werd door de rechter een straatverbod opgelegd, maar ze loopt nog steeds langs mijn huis. 6 Foutieve beknopte bijzin Opdracht 13 1 A Zonder al te veel onderhandeld te hebben kon ik de problemen met mijn baas oplossen. 2 B Hard trainend en goed etend bereidt Ger zich voor op zijn volgende marathon. 3 A Wachtend voor de kassa had Ernst tijd genoeg voor een praatje met zijn collega. 4 B Na de kozijnen geverfd te hebben moest Jonathan ook de dakgoten nog doen. 5 B Nog slaperig na een te korte nacht werden we door de koffie weer een beetje wakker. Pagina 9 van 13

10 Opdracht 14 A De A-zinnen zijn correct, de B-zinnen niet correct 1 A Kijkend naar het ongeluk op de andere rijbaan belde ik gezellig met mijn vriendin. 1 B Kijkend naar het ongeluk op de andere rijbaan ontstond er binnen enkele minuten een file. 2 A Na twee weken lang elke dag een toets gemaakt te hebben waren we de toetsweken meer dan zat. 2 B Na twee weken lang elke dag een toets gemaakt te hebben was de toetsperiode eindelijk afgelopen. 3 A Om een echt goede cd-speler te kopen moet je bij Hanze Hifi zijn. 3 B Om een echt goede cd-speler te kopen zijn al die reclamefolders een prima hulpmiddel. 4 A Op het eiland Texel gearriveerd konden Joost en Marieke nergens een hotelkamer vinden. 4 B Op het eiland Texel gearriveerd bleken helaas alle campings overvol te zijn. 5 A De weersberichten gehoord hebbend besloot Julian het voorgenomen bezoek aan het Noordzeestrand een dagje uit te stellen. 5 B De weersberichten gehoord hebbend lijkt een fietstocht voor vandaag een prima idee. B Als het je niet lukte om bij A zinnen te bedenken, maak dan opdacht A en kies steeds de correcte zin: A of B. Opdracht 15 Bijvoorbeeld: 1 Om een goed zicht te hebben op de Tourrenners zochten we een plek op een berghelling: de beste plaats. 2 Nog uitrustend van het weekend haalde ik op maandag tegenvallende cijfers voor mijn toetsen. 3 (correct) 4 (correct) 5 Blij zingend vanwege de overwinning ging het Nederlandse legioen per trein weer naar huis. 6 Nog eens een slokje proevend stelde ik vast dat de wijn toch echt bedorven was. 7 (correct) 8 De eindstreep passerend zag Schumacher tientallen camera s die zijn laatste Gran Prix-zege vastlegden. 7 Losstaand zinsgedeelte Pagina 10 van 13

11 Opdracht 16 Je hoeft de fouten niet te benoemen; dat is hier gedaan voor de duidelijkheid. Het gaat om de verbetering. 1 (losstaand zinsgedeelte) Voor het proefwerk koos de docent Frans een artikel uit Le Monde, omdat de leerlingen voor het examen moeilijke teksten moeten kunnen lezen. 2 (naar beneden gekelderd = pleonasme) Vorig jaar is het aantal aanmeldingen voor de lerarenopleiding gekelderd // sterk naar beneden gegaan. 3 (onjuiste samentrekking) In deze nieuwbouwwijk wordt nu een sporthal gebouwd en worden volgend jaar twee tennisparken aangelegd. 4 (Toch + niettemin = tautologie: laat niettemin weg) Jasper, je hebt deze keer niet zo je best gedaan. Toch heb ik je een zeven gegeven, omdat je je meestal wel inzet. 5 (onjuiste beknopte bijzin: niet de verkoper is opgepoetst, maar de Lada) Keurig opgepoetst met Wash & Shine was mijn oude Lada volgens de verkoper nog 1000 euro waard. 6 (onjuist verwijswoord: wat moet dat zijn) Over geld dat verdiend wordt met speculeren, moet wel belasting betaald worden. 7 (uitgeselecteerd = contaminatie) De bondscoach heeft voor het WK de allerbeste spelers van ons land geselecteerd // uitgezocht. 8 (dat/als-constructie) Ik waarschuw jullie dat ik de hulp van de politie zal inroepen, wanneer jullie dit pand niet onmiddellijk verlaten. 9 (onjuiste beknopte bijzin) Wapperend met haar blonde haren krijgt Kirsten altijd veel aandacht van de jongens. 10 (contaminatie) Tijdens het WK Schaatsen Allround zitten miljoenen Nederlanders voor de buis // aan de buis gekluisterd. 11 (onjuist verwijswoord: ze moet het zijn) Het bestuur van de multinational liet steeds meer marktonderzoek doen, opdat het de concurrentie een stap voor zouden blijven. 12 (incongruentie) Ongeveer 75 procent van de deelnemers heeft zich opgegeven via onze website. 13 (beginnende starters = pleonasme: laat beginnende weg) Pagina 11 van 13

12 De regering wil aan alle starters op de woningmarkt een belastingvoordeel geven. 14 (dubbele ontkenning: laat niet weg) Het heeft geen zin te ontkennen dat jullie aan de mishandelingen hebben deelgenomen. 15 (contaminatie) De heer Oonk, directeur van Gietbeton, besloot vorig jaar een punt achter zijn loopbaan // een streep onder zijn loopbaan te zetten. Opdracht 17 1 (onjuiste beknopte bijzin) Uitgegleden over een bananenschil had ik mijn been op drie plaatsen gebroken. 2 (eerst beginnen = pleonasme: laat eerst weg) Goedenavond dames en heren, ik wil graag beginnen met een vragenrondje. 3 (tot ernstige gezondheidsproblemen onder werknemers zorgen = contaminatie) Stress kan ons immuunsysteem aantasten en zo voor ernstige gezondheidsproblemen onder werknemers zorgen. Stress kan ons immuunsysteem aantasten en zo tot ernstige gezondheidsproblemen onder werknemers leiden. 4 (onjuiste samentrekking) Mijn scooter is kapot en die heb ik dus maar even naar de fietsenmaker gebracht. 5 (incongruentie) Uit de peilingen blijkt dat het merendeel van de allochtone kiezers bij de Tweede Kamerverkiezingen op de PvdA zal stemmen. Uit de peilingen blijkt dat de meeste allochtone kiezers bij de Tweede Kamerverkiezingen op de PvdA zullen stemmen. 6 (onjuiste beknopte bijzin) Na in Amersfoort te zijn uitgestapt zag ik mijn intercity verder rijden als sneltrein naar Amsterdam. Nadat ik Amersfoort was uitgestapt, reed mijn intercity verder als sneltrein naar Amsterdam. 7 (vanzelfsprekend + natuurlijk = tautologie: laat natuurlijk weg) Het is voor ons vanzelfsprekend dat wij als bedrijf ook in deze moeilijke tijden achter onze klanten blijven staan. Pagina 12 van 13

13 8 (onjuist verwijswoord) De mensen met wie wij als verzekeringsmaatschappij te maken hebben, proberen allemaal de zaak op te lichten. 9 (onjuiste beknopte bijzin) Door verkeersovertreders strenger te straffen wil de overheid de weg een stuk veiliger maken. Als we verkeersovertreders strenger straffen, zal de weg een stuk veiliger worden. 10 (doorverklapt = contaminatie) Waarom heb je het geheim dat ik je verteld heb, aan Ellen doorverteld / verklapt? 11 (genoodzaakt + moeten = tautologie: laat moeten weg) Ik zie mij genoodzaakt u vanwege wangedrag voor enkele weken te schorsen. Ik moet u vanwege wangedrag voor enkele weken schorsen. 12 (onjuist verwijswoord) De salarisontwikkeling in het bedrijfsleven is iets wat heel veel werknemers bezighoudt. 13 (onjuiste samentrekking) Ajax speelt weliswaar goed voetbal, maar speelt internationaal slechts een marginale rol. 14 (losstaand zinsgedeelte) In de zesde game kwam de langverwachte break voor Koeznetsova, die even later de tweede set eenvoudig binnenhaalde. 15 (onjuist verwijswoord) Het werkgroepje reageerde zeer teleurgesteld op zijn cijfer voor de presentatie. De leden van het werkgroepje reageerden zeer teleurgesteld op hun cijfer voor de presentatie. Pagina 13 van 13

Nieuw Nederlands 4 e editie 4 vwo. Cursus Formuleren. Hoofdstuk 1 Correct formuleren. 0 De standaardfoutenlijst. Opdracht 1 - 1 Dubbelop

Nieuw Nederlands 4 e editie 4 vwo. Cursus Formuleren. Hoofdstuk 1 Correct formuleren. 0 De standaardfoutenlijst. Opdracht 1 - 1 Dubbelop Cursus Formuleren Hoofdstuk 1 Correct formuleren 0 De standaardfoutenlijst Opdracht 1-1 Dubbelop Opdracht 2 De soort fout (tussen haakjes) hoef je niet te noteren; die is hier ter informatie gegeven. 1

Nadere informatie

Opdracht Dubbelop. Boekverslag door O woorden 14 september keer beoordeeld. Nederlands. 0 De standaardfoutenlijst.

Opdracht Dubbelop. Boekverslag door O woorden 14 september keer beoordeeld. Nederlands. 0 De standaardfoutenlijst. Boekverslag door O. 3990 woorden 14 september 2014 5.4 36 keer beoordeeld Vak Methode Nederlands Nieuw Nederlands 0 De standaardfoutenlijst Opdracht 1 1 Dubbelop Opdracht 2 De soort fout (tussen haakjes)

Nadere informatie

Samenvatting Nederlands Correct formuleren

Samenvatting Nederlands Correct formuleren Samenvatting Nederlands Correct formuleren Samenvatting door L. 781 woorden 11 december 2012 1 1 keer beoordeeld Vak Methode Nederlands Nieuw Nederlands Dubbelop Onjuiste herhaling VZ wordt twee keer gebruikt.

Nadere informatie

Samenvatting Nederlands formuleren

Samenvatting Nederlands formuleren Samenvatting Nederlands formuleren Samenvatting door een scholier 1199 woorden 3 maart 2016 7,5 2 keer beoordeeld Vak Methode Nederlands Nieuw Nederlands Nederlands Samenvatting formuleren Par 1 dubbelop

Nadere informatie

FORMULEREN Vragen + antwoorden

FORMULEREN Vragen + antwoorden FORMULEREN Vragen + antwoorden Dubbelopfouten Welke dubbelopfouten zijn er? (bij elke soort een voorbeeld) A. onjuiste herhaling (daarin heb ik nu geen zin in) B. foutief pleonasme (de ouderloze wees)

Nadere informatie

Samenvatting Nederlands Formuleren

Samenvatting Nederlands Formuleren Samenvatting Nederlands Formuleren Samenvatting door Luca 1052 woorden 28 maart 2016 8,2 1 keer beoordeeld Vak Methode Nederlands Nieuw Nederlands Dubbelop Onjuiste herhaling; Tautologie; Pleonasme; Contaminatie;

Nadere informatie

6.2. Boekverslag door C. 727 woorden 17 mei keer beoordeeld. Nederlands. Paragraaf 1. Dubbel op. Onjuiste herhaling

6.2. Boekverslag door C. 727 woorden 17 mei keer beoordeeld. Nederlands. Paragraaf 1. Dubbel op. Onjuiste herhaling Boekverslag door C. 727 woorden 17 mei 2016 6.2 3 keer beoordeeld Vak Methode Nederlands Nieuw Nederlands Nederlands Paragraaf 1 Dubbel op Onjuiste herhaling 2x een voorzetsel wordt gebruikt, maar 1 overbodig

Nadere informatie

3,7. Dubbelop: Tautologie: Pleonasme: Contaminatie: Samenvatting door een scholier 1713 woorden 8 juni keer beoordeeld.

3,7. Dubbelop: Tautologie: Pleonasme: Contaminatie: Samenvatting door een scholier 1713 woorden 8 juni keer beoordeeld. Samenvatting door een scholier 1713 woorden 8 juni 2010 3,7 7 keer beoordeeld Vak Nederlands FOUTENLIJST.: Dubbelop: Onjuiste herhaling: Als een vast voorzetsel ten onrechte twee keer word gebruikt, is

Nadere informatie

Samenvatting Nederlands Formuleren

Samenvatting Nederlands Formuleren Samenvatting Nederlands Formuleren Samenvatting door een scholier 781 woorden 9 maart 2018 9 2 keer beoordeeld Vak Nederlands Nederlands Formuleren Misleidende tweelingen: als/dan Dan: vergrotende trap

Nadere informatie

Eigen vaardigheid Taal

Eigen vaardigheid Taal Eigen vaardigheid Taal Door middel van het beantwoorden van de vragen in dit blok heeft u inzicht gekregen in uw kennis en vaardigheden van de grammatica en spelling van de Nederlandse taal. In het overzicht

Nadere informatie

Samenvatting Nederlands Formuleren/Spreken

Samenvatting Nederlands Formuleren/Spreken Samenvatting Nederlands Formuleren/Spreken Samenvatting door een scholier 1612 woorden 27 november 2006 6,8 15 keer beoordeeld Vak Methode Nederlands Nieuw Nederlands Samenvatting Nederlands Spreken: Spreken

Nadere informatie

Grammatica - Stijl v3. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Grammatica - Stijl v3. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 26 August 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/80884 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Grammatica - Standaard fouten v3. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Grammatica - Standaard fouten v3. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 26 August 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/80899 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Formuleren voor gevorderden

Formuleren voor gevorderden Formuleren voor gevorderden Het programma Formuleren voor Gevorderden is gemaakt voor leerlingen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs en voor leerlingen in mbo en hbo voor wie vaardigheden op het

Nadere informatie

Formuleren voor gevorderden

Formuleren voor gevorderden Formuleren voor gevorderden Het Muiswerkprogramma Formuleren voor Gevorderden is gemaakt voor leerlingen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs en voor leerlingen in mbo en hbo voor wie vaardigheden

Nadere informatie

Grammatica - Stijl h3. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Grammatica - Stijl h3. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 06 December 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/80834 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Formuleren voor gevorderden

Formuleren voor gevorderden Formuleren voor gevorderden Het Muiswerkprogramma Formuleren voor Gevorderden is gemaakt voor leerlingen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs en voor leerlingen in mbo en hbo voor wie vaardigheden

Nadere informatie

33 Stijlfouten. 1 Inleiding

33 Stijlfouten. 1 Inleiding DC 33 Stijlfouten 1 Inleiding Dit thema gaat over stijlfouten. Stijlfouten zijn fouten tegen de goede stijl. Vaak gaat het om verhaspelde uitdrukkingen, ontspoorde zinnen, enzovoort. Iedereen maakt stijlfouten,

Nadere informatie

De laat gearriveerde koerier drinkt achter een bruin bureau koude koffie. Deze jonge verpleegster huppelt meestal vrolijk door de lange gangen.

De laat gearriveerde koerier drinkt achter een bruin bureau koude koffie. Deze jonge verpleegster huppelt meestal vrolijk door de lange gangen. Zinsdelen Nederlands Bijvoeglijke bepaling Bijwoordelijke bepaling Lijdend voorwerp Meewerkend voorwerp Naamwoordelijk gezegde Onderwerp Persoonsvorm Voorzetselvoorwerp Werkwoordelijk gezegde Bijvoeglijke

Nadere informatie

U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt.

U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt. UW MENING GEVEN spreken inleiding en doel Een mening is wat iemand denkt of vindt. U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt. U leert ook uw mening geven. Uw mening geven

Nadere informatie

vraag 1 Geef aan of het onderstreepte werkwoord hulpwerkwoord, koppelwerkwoord of zelfstandig werkwoord is.

vraag 1 Geef aan of het onderstreepte werkwoord hulpwerkwoord, koppelwerkwoord of zelfstandig werkwoord is. Toets grammatica hoofdstuk 1, 2+3 vraag 1 Geef aan of het onderstreepte werkwoord hulpwerkwoord, koppelwerkwoord of zelfstandig werkwoord is. Zou Zidane de beste voetballer van de wereld zijn? Bij iedere

Nadere informatie

Inhoud. 1 Spelling 5. Noordhoff Uitgevers bv

Inhoud. 1 Spelling 5. Noordhoff Uitgevers bv Inhoud 1 Spelling 5 1 geschiedenis van de nederlandse spelling in vogelvlucht 11 2 spellingregels 13 Klinkers en medeklinkers 13 Spelling van werkwoorden 14 D De stam van een werkwoord 14 D Tegenwoordige

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 3 Kinderen

Spreekopdrachten thema 3 Kinderen Spreekopdrachten thema 3 Kinderen Opdracht 1 bij 3.2 Jullie zijn bij het consultatiebureau. Cursist A: je bent arts bij het consultatiebureau. Cursist B: je bent met je baby van twee maanden bij het consultatiebureau.

Nadere informatie

Zinsontleden en woordbenoemen groep 7/8

Zinsontleden en woordbenoemen groep 7/8 Zinsontleden en woordbenoemen groep 7/8 Naam: 1 Inhoudsopgave: 3 - Onderwerp 4 - Persoonsvorm 5 - Gezegde 6 - Lijdend voorwerp 7 - Meewerkend voorwerp 8 - Werkwoorden 8 - Zelfstandig naamwoorden 9 - Bijvoeglijk

Nadere informatie

Samenvatting Nederlands H9 stijlfouten

Samenvatting Nederlands H9 stijlfouten Samenvatting Nederlands H9 stijlfouten Samenvatting door een scholier 1783 woorden 31 oktober 2011 6,5 17 keer beoordeeld Vak Nederlands Nederlands REP taal- en stijlfouten. Verkeerd woord/uitdrukking

Nadere informatie

Compacte taalgids Nederlands (basis en gevorderd) les- en werkboek

Compacte taalgids Nederlands (basis en gevorderd) les- en werkboek Compacte taalgids Nederlands (basis en gevorderd) les- en werkboek Bezoek- en postadres: Bredewater 16 2715 CA Zoetermeer info@uitgeverijbos.nl www.uitgeverijbos.nl 085 2017 888 Aan de totstandkoming van

Nadere informatie

- De zin in een andere tijd zetten (tijdproef). - De zin vragend maken. - Van enkelvoud meervoud maken of andersom (getalproef).

- De zin in een andere tijd zetten (tijdproef). - De zin vragend maken. - Van enkelvoud meervoud maken of andersom (getalproef). 2. Persoonsvorm pv Wat is de persoonsvorm? Daar draait in een zin eigenlijk alles om. De persoonsvorm is altijd een werkwoord. Hoe kun je de persoonsvorm vinden? - De zin in een andere tijd zetten (tijdproef).

Nadere informatie

Loopt vader met moeder in het park?

Loopt vader met moeder in het park? Oefening 3 Maak van de gewone zin een vraagzin. Kleur de persoonsvorm lichtblauw. 1. Vader loopt met moeder in het park. Loopt vader met moeder in het park? 2. Morgen ga ik boodschappen doen. Soms begint

Nadere informatie

Zinnen. Zinsontleding VOORBEELDPAGINA S. Bestelnr Het grote taalboek - oefenboek - Paragraaf 18 Zinsontleding.

Zinnen. Zinsontleding VOORBEELDPAGINA S. Bestelnr Het grote taalboek - oefenboek - Paragraaf 18 Zinsontleding. VOORBEELDPAGINA S Zinnen Zinsontleding Soorten zinnen Er zijn verschillende soorten zinnen. De meest gebruikte zijn: s MEDEDELENDE ZINNEN IN DE AANTONENDE WIJS )K GA VANDAAG NAAR HET STRAND s VRAGENDE

Nadere informatie

Werkwoorden zijn woorden die aangeven wat iets of iemand doet, is of wordt.

Werkwoorden zijn woorden die aangeven wat iets of iemand doet, is of wordt. DEEL 1: werkwoorden 1. Werkwoorden Werkwoorden zijn woorden die aangeven wat iets of iemand doet, is of wordt. Voorbeelden: komen, gaan, zwemmen, lopen, zijn enz. 1.1 Vormen van het werkwoord Werkwoorden

Nadere informatie

Naam: Mijn doelenboekje. Grammatica. Werelden - Eilanden - Dorpen 5 / 6 / 7 / 8.

Naam: Mijn doelenboekje. Grammatica. Werelden - Eilanden - Dorpen 5 / 6 / 7 / 8. Naam: Mijn doelenboekje Grammatica Werelden - Eilanden - Dorpen 5 / 6 / 7 / 8 www.gynzy.com Inhoud & Legenda In dit doelenboekje zijn de volgende Werelden te vinden: Taalkundige ontleding...3 Redekundige

Nadere informatie

Onderdeel: Grammatica zinsdelen Algemene informatie: Wat moet je kennen: Wat moet je kunnen: Toetsing:

Onderdeel: Grammatica zinsdelen Algemene informatie: Wat moet je kennen: Wat moet je kunnen: Toetsing: Onderdeel: Grammatica zinsdelen Lesperiode: 2 1, 2 en 5 Extra materiaal: PowerPoint Stappenplan zinsdelen op blz. 268 t/m 270 zinsdelen: Onderwerp Werkwoordelijk- en naamwoordelijk gezegde Lijdend voorwerp

Nadere informatie

Onderdeel: lezen Algemene informatie: Wat moet je kennen: Wat moet je kunnen: Toetsing:

Onderdeel: lezen Algemene informatie: Wat moet je kennen: Wat moet je kunnen: Toetsing: Onderdeel: lezen Lesperiode: 1 Nieuw Nederlands 1 en 2 De leerling kent en herkent vaste tekststructuren. De leerling kent de besproken tekststructuren. (probleem/oplossingstructuur, verklaringstructuur,

Nadere informatie

Woordsoorten. Nederlands. Aanwijzend voornaamwoord. Onderschikkend voegwoord. Persoonlijk voornaamwoord. Betrekkelijk voornaamwoord

Woordsoorten. Nederlands. Aanwijzend voornaamwoord. Onderschikkend voegwoord. Persoonlijk voornaamwoord. Betrekkelijk voornaamwoord Woordsoorten Nederlands Aanwijzend voornaamwoord Betrekkelijk voornaamwoord Bezittelijk voornaamwoord Bijvoeglijk gebruikt werkwoord Bijvoeglijk naamwoord Bijwoord Bijzin Hoofdzin Hulpwerkwoord Koppelwerkwoord

Nadere informatie

Kijk nog eens in het boek op bladzijde 80 naar Werkwoorden in een andere tijd.

Kijk nog eens in het boek op bladzijde 80 naar Werkwoorden in een andere tijd. Grammaticaoefeningen 3 Wonen en vervoer Werkwoorden in een andere tijd Oefening 1 Kijk nog eens in het boek op bladzijde 80 naar Werkwoorden in een andere tijd. 1 Begrijp je deze informatie? ja / nee,

Nadere informatie

GRAMMATICA WERKWOORDELIJK GEZEGDE NAAMWOORDELIJK GEZEGDE VOLLEDIGE UITLEG UITLEG PER ONDERDEEL UITLEG PER ONDERDEEL VOLLEDIGE UITLEG

GRAMMATICA WERKWOORDELIJK GEZEGDE NAAMWOORDELIJK GEZEGDE VOLLEDIGE UITLEG UITLEG PER ONDERDEEL UITLEG PER ONDERDEEL VOLLEDIGE UITLEG GRAMMATICA WERKWOORDELIJK GEZEGDE NAAMWOORDELIJK GEZEGDE VOLLEDIGE UITLEG UITLEG PER ONDERDEEL VOLLEDIGE UITLEG UITLEG PER ONDERDEEL OEFENSITES WERKWOORDELIJK GEZEGDE ONTLEDEN ZIN OEFENSITES NAAMWOORDELIJK

Nadere informatie

1) Anakoloet. 2) Asymmetrie. = ontspoorde, niet goed lopende zin. = ongelijkheid in bouw en vorm van een zin (ruim begrip)

1) Anakoloet. 2) Asymmetrie. = ontspoorde, niet goed lopende zin. = ongelijkheid in bouw en vorm van een zin (ruim begrip) 1) Anakoloet = ontspoorde, niet goed lopende zin 2) Asymmetrie = ongelijkheid in bouw en vorm van een zin (ruim begrip) 3) Barbarisme = woord dat is overgenomen uit een vreemde taal (uit Engels = anglicisme;

Nadere informatie

Deel 1: Persoonsvorm tegenwoordige tijd

Deel 1: Persoonsvorm tegenwoordige tijd Deel 1: Persoonsvorm tegenwoordige tijd In deze les leer je zwakke werkwoorden als persoonsvorm in de tegenwoordige tijd op de juiste manier spellen. De sterke werkwoorden leveren vaak geen d- of t-problemen

Nadere informatie

Opleiding Leraar Nederlands (B), Toetsvorm Tentamen Titel Toetseenheid Algemene basisgrammatica 1 Datum

Opleiding Leraar Nederlands (B), Toetsvorm Tentamen Titel Toetseenheid Algemene basisgrammatica 1 Datum Opleiding Leraar Nederlands (B), Toetsvorm Tentamen Titel Toetseenheid Algemene basisgrammatica 1 Datum 07-11-2017 (17) Titel Toets Algemene basisgrammatica 1 Examinator Henk Wolf Code TE.ECT.Vt.P.17.ABG

Nadere informatie

1 keer beoordeeld 4 maart 2018

1 keer beoordeeld 4 maart 2018 7 Samenvatting door Syb 764 woorden 1 keer beoordeeld 4 maart 2018 Vak Nederlands Nederlands Toets week 3 ZAKELIJKE TEKSTEN LEZEN Het onderwerp van een tekst bestaat uit een paar woorden. Een deel onderwerp

Nadere informatie

i n h o u d Inhoud Inleiding

i n h o u d Inhoud Inleiding V Inhoud Inleiding IX 1 Informatie structureren 1 1.1 Onderwerp in kaart brengen 1 1.1.1 Je doel vaststellen 1 1.1.2 De lezers inschatten 2 1.1.3 Het onderwerp afbakenen 3 1.1.4 Van ideeën naar mindmap

Nadere informatie

Grammatica - Zinsontleden h3. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Grammatica - Zinsontleden h3. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 22 August 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/80829 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Grammaticaboekje NL. Om een beeld te krijgen van de inhoud: De inhoudsopgave, een paar onderwerpen en de eerste bladzijde van de trefwoorden.

Grammaticaboekje NL. Om een beeld te krijgen van de inhoud: De inhoudsopgave, een paar onderwerpen en de eerste bladzijde van de trefwoorden. 9 789082 208306 van Om een beeld te krijgen van de inhoud: De inhoudsopgave, een paar onderwerpen en de eerste bladzijde van de trefwoorden. Opzoekboekje voor leerlingen in klas 1 tot en met 3 in de onderbouw

Nadere informatie

Woordsoorten. De woorden in een zin kunnen in een bepaalde groep worden ingedeeld. De woordsoort geeft aan tot welke groep een woord behoort.

Woordsoorten. De woorden in een zin kunnen in een bepaalde groep worden ingedeeld. De woordsoort geeft aan tot welke groep een woord behoort. Woordsoorten De woorden in een zin kunnen in een bepaalde groep worden ingedeeld. De woordsoort geeft aan tot welke groep een woord behoort. Woord Uitleg Voorbeeld Werkwoord Lidwoord Zelfstandig Bijvoeglijk

Nadere informatie

WEEK MAANDAG WOENSDAG DINSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZONDAG ZATERDAG. Vul het juiste voorzetsel in. Nico fietst elke dag (aan, naar, op) de cursus.

WEEK MAANDAG WOENSDAG DINSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZONDAG ZATERDAG. Vul het juiste voorzetsel in. Nico fietst elke dag (aan, naar, op) de cursus. Vul het juiste voorzetsel in. Nico fietst elke dag (aan, naar, op) de cursus. 1 Voeg een woord aan de zin toe zodat hij correct wordt. Micky werkt graag in tuin. Verbeter de fout in de zin. Floortje leeft

Nadere informatie

2 hv. 1

2 hv.  1 2 hv www.mevrouwzus.wordpress.com 1 1. pv= persoonsvorm 2. = zinsdeel 3. wwg = werkwoordelijk gezegde 4. nwg = naamwoordelijk gezegd 5. ond = onderwerp 6. lv = lijdend voorwerp 7. mv = meewerkend voorwerp

Nadere informatie

Antwoorden Nederlands Ontleding

Antwoorden Nederlands Ontleding Antwoorden Nederlands Ontleding Antwoorden door een scholier 1587 woorden 27 april 2010 5,8 10 keer beoordeeld Vak Nederlands Taalkundig ontleden; Lidwoorden; Een lidwoord hoort altijd bij een zelfstandig

Nadere informatie

1 WOORDSOORTEN 3 2 ZINSDELEN 8

1 WOORDSOORTEN 3 2 ZINSDELEN 8 Deel 1 Grammatica 1 1 WOORDSOORTEN 3 1.1 Tot welke woordsoort behoren de onderstreepte woorden in de volgende zinnen? 3 1.2 Multiple choice. Benoem de onderstreepte woorden 4 1.3 Benoem de onderstreepte

Nadere informatie

Examen Burgerschap. Naam kandidaat : Kandidaatnummer : Examenplaats : Examendatum :

Examen Burgerschap. Naam kandidaat : Kandidaatnummer : Examenplaats : Examendatum : Examen Burgerschap Niveau Opgavenummer Examenduur : KSE1 : BS1(01) : 60 minuten Instructies Dit examen bevat 35 opdrachten. Vul in het onderstaande vak uw gegevens in. Kruis bij elke vraag het goede antwoord

Nadere informatie

Online cursus spelling en grammatica

Online cursus spelling en grammatica Handleiding Online cursus spelling en grammatica Het hoofdmenu In het hoofdmenu kun je links op een niveau klikken. Daarnaast zie je een overzicht van de modules die bij dit niveau horen. Modules Rechts

Nadere informatie

Grammatica - Beknopte bijzin h3. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/80844

Grammatica - Beknopte bijzin h3. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/80844 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 22 augustus 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/80844 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs

Nadere informatie

Thema Nederlandse cultuur en gewoontes

Thema Nederlandse cultuur en gewoontes http://www.edusom.nl Thema Nederlandse cultuur en gewoontes Lesbrief 32. Mag ik even uitpraten? Wat leert u in deze les? Eén lange zin maken van twee korte zinnen. Je mening geven. Veel succes! Deze les

Nadere informatie

Thema 3 Vervoer. Inhoudsopgave

Thema 3 Vervoer. Inhoudsopgave Thema 3 Vervoer Inhoudsopgave 3.1 Met de taxi 155 3.2 Regels in het verkeer 156 3.3 De tijd 157 3.4 Reizen met de trein 160 3.5 Wie, wat, waar? 161 3.6 Komen en gaan 163 3.7 Reizen met de auto 165 3.8

Nadere informatie

Grammatica - Beknopte bijzin v3. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Grammatica - Beknopte bijzin v3. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 26 August 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/80894 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Lesstof. Formuleren 4F

Lesstof. Formuleren 4F Lesstof Formuleren 4F INHOUD LESSTOF... 1 INLEIDING... 3 STRUCTUUR... 3 INHOUD... 5 Lesstof Formuleren 4F 2 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn programma s voor het onderwijs. De programma s zijn verkrijgbaar

Nadere informatie

Z I N S O N T L E D I N G

Z I N S O N T L E D I N G - 1 - Z I N S O N T L E D I N G Waarom is zinsontleding zo belangrijk? Elke scholier op de middelbare school maar ook de kinderen op de lagere school, komen veelvuldig met zinsontleding in aanraking, eigenlijk

Nadere informatie

Het Muiswerkprogramma Basisgrammatica bestrijkt de grammatica die nodig is voor het leren van de Nederlandse spelling en zinsbouw.

Het Muiswerkprogramma Basisgrammatica bestrijkt de grammatica die nodig is voor het leren van de Nederlandse spelling en zinsbouw. Basisgrammatica Het Muiswerkprogramma Basisgrammatica bestrijkt de grammatica die nodig is voor het leren van de Nederlandse spelling en zinsbouw. Doelgroepen Basisgrammatica Het computerprogramma Basisgrammatica

Nadere informatie

Voorspellen, tekst lezen, verwijzingen in de tekst begrijpen

Voorspellen, tekst lezen, verwijzingen in de tekst begrijpen Voorspellen, tekst lezen, verwijzingen in de tekst begrijpen 1. Kijk naar de tekst. Voorspel waar de tekst over gaat. Let op de titel, de kopjes en de plaatjes. 2. Lees de uitleg. In een tekst staan vaak

Nadere informatie

Zin 1: Lijkt + een vriendelijke jongen: kww + naamwoordelijk deel, samen naamwoordelijk geheel (nwg). Verklaring: lijken is kww.,

Zin 1: Lijkt + een vriendelijke jongen: kww + naamwoordelijk deel, samen naamwoordelijk geheel (nwg). Verklaring: lijken is kww., Zinsontleding: onderwerp, persoonsvorm, werkwoordelijk gezegde, naamwoordelijk gezegde, lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp, handelend voorwerp, voorzetselvoorwerp en bijwoordelijke bepalingen in zinnen.

Nadere informatie

Grammatica - Zinsontleden v3. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/80879

Grammatica - Zinsontleden v3. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/80879 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 26 augustus 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/80879 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Hiermee wijs je een speciaal iemand of iets aan. Je begint met de ene zinsstructuur en maakt de zin af in een andere zinsstructuur.

Hiermee wijs je een speciaal iemand of iets aan. Je begint met de ene zinsstructuur en maakt de zin af in een andere zinsstructuur. Kernwoordenlijst Kernwoord Uitleg Voorbeeld Aanwijzend Achtervoegsel Afleiding Anakoloet (ontspoorde zin) Beknopte bijzin Bepaling van gesteldheid Betrekkelijk Bezittelijk Bijstelling Bijvoeglijk naamwoord

Nadere informatie

Toets grammaticale termen met sleutel

Toets grammaticale termen met sleutel Schrijf Vaardig 1, 2 en 3 Methode met grammaticale opbouw voor anderstaligen Toets grammaticale termen met sleutel Marilene Gathier u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2012 Deze toets hoort bij

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 3 Vervoer

Spreekopdrachten thema 3 Vervoer Spreekopdrachten thema 3 Vervoer Opdracht 1 bij 3.1 Jullie zijn op straat. Cursist A: je wilt met de taxi reizen. Cursist B: je bent taxichauffeur. Klaar? Dan begint cursist B het gesprek. Cursist A 1.

Nadere informatie

Spelling - Als-dan en zij-hun vmbo-b34

Spelling - Als-dan en zij-hun vmbo-b34 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres VO-content 25 september 2017 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/74542 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van

Nadere informatie

Spelling. 1. Werkwoorden

Spelling. 1. Werkwoorden Stijl en spelling Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste stijl- en spellingregels die in de onderbouw bij Nederlands zijn behandeld. Bij schrijfopdrachten en bij het examen wordt in de bovenbouw

Nadere informatie

Jan Heerze. Kortom. Nederlandse grammatica. Walvaboek

Jan Heerze. Kortom. Nederlandse grammatica. Walvaboek Jan Heerze Kortom Nederlandse grammatica Walvaboek WOORD VOORAF Kennis van de Nederlandse grammatica is geen doel in zichzelf, maar een hulpmiddel om tekortkomingen in eigen taalgebruik te corrigeren.

Nadere informatie

Werkboek spreekwoorden Jaar 1

Werkboek spreekwoorden Jaar 1 Werkboek spreekwoorden Jaar 1 Mevr. Diehle Naam: Klas: Opdracht 1. Mocht je een gezegde niet kennen, zoek deze dan op in een spreekwoordenboek.. Zoek dan op het belangrijkste woord uit het spreekwoord

Nadere informatie

Herhalingsoefeningen De Sprong, thema 6

Herhalingsoefeningen De Sprong, thema 6 Herhalingsoefeningen De Sprong, thema 6 Vocabulaire Oefening 1 Zoek de synoniemen bij elkaar de macht - de grondwet - de maatschappij - diverse - een belangrijke taak hebben - eens - in feite - lokaal

Nadere informatie

Kijk nog eens in het boek op bladzijde 58 naar Verschillende vormen van werkwoorden. Onderstreep nu de werkwoorden in je zinnen.

Kijk nog eens in het boek op bladzijde 58 naar Verschillende vormen van werkwoorden. Onderstreep nu de werkwoorden in je zinnen. Grammaticaoefeningen 2 Gezondheid Verschillende vormen van werkwoorden Oefening 1 Kijk nog eens in het boek op bladzijde 58 naar Verschillende vormen van werkwoorden. 1 Begrijp je deze informatie? ja /

Nadere informatie

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT)

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) Onderdeel: Grammatica zinsdelen H1-H3 (RTTI) Aantal lessen per week: 4 Hoofdstuk: 1-3 Extra materiaal: Nieuw Nederlands Online Cambiumned.nl De leerling kent de theorie m.b.t. de zinsdelen: - persoonsvorm

Nadere informatie

Toets: Lees vaardig Blok 1+2 en Nieuwsbegrip

Toets: Lees vaardig Blok 1+2 en Nieuwsbegrip JAAROVERZICHT NEDERLANDS H3 Omschrijving lesstof per week Blok 1 Wk1. Spreken informatieve tekst/ artikel oefenen Begin Lees vaardig blok 1+2 Toetsper. 1 week 39 Toets: Lees vaardig Blok 1+2 en Nieuwsbegrip

Nadere informatie

1 Ik vind dat 2 Ik vind dat 3 Ik vind dat 4 Ik vind dat 5 Ik vind dat 6 Ik vind dat 7 Ik vind dat

1 Ik vind dat 2 Ik vind dat 3 Ik vind dat 4 Ik vind dat 5 Ik vind dat 6 Ik vind dat 7 Ik vind dat opdracht 1: KIES DE GOEDE REDEN 1 Ik vind dat benzine voor auto's duurder moet zijn,... a omdat dan minder mensen auto rijden. b omdat dan iedereen auto kan rijden. c omdat benzine niet lekker is. 2 Ik

Nadere informatie

Samenvatting Nederlands Module 2

Samenvatting Nederlands Module 2 Samenvatting Nederlands Module 2 Samenvatting door een scholier 885 woorden 29 januari 2004 6,3 23 keer beoordeeld Vak Methode Nederlands Taallijnen Het PR-model kun je op 3 manieren gebruiken: 1. Het

Nadere informatie

Lezen - Stijlfiguren1 vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Lezen - Stijlfiguren1 vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 23 August 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/76952 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Lesstof. Formuleren. voor gevorderden

Lesstof. Formuleren. voor gevorderden Lesstof Formuleren voor gevorderden 2 Lesstof Formuleren voor gevorderden INHOUD LESSTOF... 1 INLEIDING... 4 STRUCTUUR... 4 INHOUD... 8 Lesstof Formuleren voor gevorderden 3 INLEIDING Muiswerkprogramma

Nadere informatie

handelingswijzer redekundig ontleden zinsdelen

handelingswijzer redekundig ontleden zinsdelen handelingswijzer redekundig ontleden zinsdelen Naslagwerk Voor leerlingen en ouders INHOUD INHOUD... 2 REDEKUNDIGE ONTLEDING: ZINSDELEN... 3 PERSOONSVORM (pv)... 3 WERKWOORDELIJK GEZEGDE (ww gez)... 3

Nadere informatie

PLEONASME EN TAUTOLOGIE EN ONS TAALGEBRUIK

PLEONASME EN TAUTOLOGIE EN ONS TAALGEBRUIK PLEONASME EN TAUTOLOGIE EN ONS TAALGEBRUIK De leerlingen 1 DOELSTELLINGEN kunnen een definitie geven van de begrippen pleonasme en tautologie. kunnen beide vormen herkennen in een tekst. kunnen formuleren

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Dit boekje bestaat uit drie delen:

Inhoudsopgave. Dit boekje bestaat uit drie delen: Inhoudsopgave Dit boekje bestaat uit drie delen: Deel 1: uitleg (stappenplan) blz. 2 t/m 5 Deel 2: oefenzinnen blz. 6 Deel 3: antwoorden blz. 7 t/m 12 Disclaimer Aan de inhoud van dit boekje kunnen geen

Nadere informatie

Samenvatting Nederlands Redekundig ontleden

Samenvatting Nederlands Redekundig ontleden Samenvatting Nederlands Redekundig ontleden Samenvatting door Bernard 1165 woorden 29 januari 2015 6,8 14 keer beoordeeld Vak Nederlands Redekundig ontleden Allereerst, wat is redekundig ontleden? Redekundig

Nadere informatie

instapkaarten taal verkennen

instapkaarten taal verkennen instapkaarten inhoud instapkaarten Taal verkennen thema 1 les 2 1 thema 1 les 4 2 thema 1 les 7 3 thema 1 les 9 4 thema 2 les 2 5 thema 2 les 4 6 thema 2 les 7 7 thema 2 les 9 8 thema 3 les 2 9 thema 3

Nadere informatie

Voor jongeren in het praktijkonderwijs. Aanslag winkelcentrum Kenia

Voor jongeren in het praktijkonderwijs. Aanslag winkelcentrum Kenia PrO -weekkrant Week 39 september 2013 Voor jongeren in het praktijkonderwijs 23-29 september 2013 Aanslag winkelcentrum Kenia Foto: ANP Foto: Shutterstock In Kenia zijn dit weekend 68 mensen doodgegaan

Nadere informatie

Herhalingsoefeningen. Thema 3 Familie en relaties. 1 Woorden. Familie

Herhalingsoefeningen. Thema 3 Familie en relaties. 1 Woorden. Familie Herhalingsoefeningen Thema 3 Familie en relaties 1 Woorden Familie Lees de zinnen over de familie van Simon en Els. Schrijf de volgende namen in de stamboom: Hans, Helena, Hester, Joke, Mark, Michiel,

Nadere informatie

Pdf versie uitleg Grammatica

Pdf versie uitleg Grammatica Uitleg Grammatica Inleiding In deze zelfstudiemodule kun je grammatica oefenen. Grammatica betekent volgens de Van Dale Leer van het systeem van een taal, geheel van regels volgens welke woorden en zinnen

Nadere informatie

Iets wat alleen een mens kan. Geheel Deel Mensen Persoon Voorwerp Inhoud Product uitstreek product

Iets wat alleen een mens kan. Geheel Deel Mensen Persoon Voorwerp Inhoud Product uitstreek product Samenvatting door Sam 813 woorden 2 maart 2016 6,8 21 keer beoordeeld Vak Methode Nederlands Nieuw Nederlands Lezen Tekststructuren: Voor/nadelenstructuur Verleden/heden(/toekomst)structuur Aspectenstructuur

Nadere informatie

instapkaarten taal verkennen

instapkaarten taal verkennen -b fl41..- 1 rair î ; : ; - / 0 t- t-, 9 S QURrz 71 1 t 5KM 1o r MALNBERG St 4) 4 instapkaarten ji - S 1,1 1 thema 5 1 les 2 S S S - -- t. Je leert hoe je van het hele werkwoord een voltooid deelwoord

Nadere informatie

PDF versie Uitleg Stijl

PDF versie Uitleg Stijl Uitleg Stijl Inleiding Stijl - of meer specifiek schrijfstijl - is de manier waarop een schrijver zich uitdrukt. Stijl wordt gekenmerkt door de gebruikte structuur, zinsbouw en woorden van een tekst. Wat

Nadere informatie

VOORWOORD. René van Royen

VOORWOORD. René van Royen VOORWOORD Priscianus was een knappe man. Toen Rome lang geleden nog een rijk was, leerde hij de kinderen in zijn klas Latijn. Hij gaf dus les, maar wat hij in de klas vertelde schreef hij ook op. Zo ontstond

Nadere informatie

Grammatica - Bijwoord HV12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Grammatica - Bijwoord HV12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteurs VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 19 August 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/52684 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Reader. Veelgestelde vragen over duurzame inzetbaarheid

Reader. Veelgestelde vragen over duurzame inzetbaarheid Reader Veelgestelde vragen over duurzame inzetbaarheid Inhoudsopgave 1 Wat is duurzame inzetbaarheid? blz. 4 2 Het basisbudget blz. 5 3 Het bijzonder budget voor starters blz. 8 4 Het bijzonder budget

Nadere informatie

Mannelijk Vrouwelijk Onzijdig de slaaf de meester het gevecht het land het beest enkelvoud nominativus genitivus accusativus

Mannelijk Vrouwelijk Onzijdig de slaaf de meester het gevecht het land het beest enkelvoud nominativus genitivus accusativus ZELFSTANDIG NAAMWOORD Mannelijk Vrouwelijk Onzijdig de slaaf de meester het gevecht het land het beest enkelvoud nominativus genitivus accusativus meervoud nominativus genitivus accusativus BIJVOEGLIJK

Nadere informatie

[vn.bw.] of PRONOMINALE ADVERBIA

[vn.bw.] of PRONOMINALE ADVERBIA DE VOORNAAMWOORDELIJKE BIJWOORDEN [vn.bw.] of PRONOMINALE ADVERBIA 1. Het principe (1a) Ik hou er niet veel van. (1b) Ik hou niet veel van hem/haar. (2a) Daar denk ik nooit meer aan. X (2b) Aan die denk

Nadere informatie

Als er bij een enkelvoudig onderwerp een meervoudig persoonsvorm staat of andersom is er sprake van foute incongruentie

Als er bij een enkelvoudig onderwerp een meervoudig persoonsvorm staat of andersom is er sprake van foute incongruentie Samenvatting door Adeline 1100 woorden 25 januari 2018 0 keer beoordeeld Vak Methode Nederlands Nieuw Nederlands Nederlands Formuleren Adeline Visser V5A Paragraaf 1 De standaardfoutenlijst Dubbelop 5.

Nadere informatie

Opdracht zoeken en vinden van informatie

Opdracht zoeken en vinden van informatie Opdracht zoeken en vinden van informatie Opdracht 1, zoekvraag bepalen: Voordat je informatie gaat zoeken, is het handig om eerst je zoekvraag te bepalen. Anders krijg je veel informatie waar je niets

Nadere informatie

Grammatica Zinsontleding - Uitgebreid. Ondersteunend materiaal - Uitlegkaarten Geschikt voor de groepen 7 en 8

Grammatica Zinsontleding - Uitgebreid. Ondersteunend materiaal - Uitlegkaarten Geschikt voor de groepen 7 en 8 Zinsontleding - Uitgebreid Ondersteunend materiaal - Uitlegkaarten Geschikt voor de groepen 7 en 8 Inhoudsopgave Persoonsvorm 4 Onderwerp 6 Gezegde: werkwoordelijk en naamwoordelijk 7 Lijdend voorwerp

Nadere informatie

1

1 3a www.mevrouwzus.wordpress.com 1 1. pv= persoonsvorm 2. = zinsdeel 3. wwg = werkwoordelijk gezegde 4. nwg = naamwoordelijk gezegd 5. ond = onderwerp 6. lv = lijdend voorwerp 7. mv = meewerkend voorwerp

Nadere informatie

De moeilijkste verkoop in je leven, is het verkopen van jezelf aan jezelf.

De moeilijkste verkoop in je leven, is het verkopen van jezelf aan jezelf. De moeilijkste verkoop in je leven, is het verkopen van jezelf aan jezelf. Verkopen staat gelijk aan inkomen Iedere dag ben je bezig met verkopen je verkoopt aan; jezelf familieleden je omgeving je partner

Nadere informatie

GROWTH EN FIXED MINDSET?

GROWTH EN FIXED MINDSET? GROWTH EN FIXED MINDSET? DOEL Stimuleren van zelfvertrouwen bij leerlingen door het gebruik van groeigerichte feedback en het bieden van kansen op succeservaringen. WERKWIJZE 1) Bekijk onderstaande TED-talk

Nadere informatie

VIEREN DOOR/VOOR JONGEREN

VIEREN DOOR/VOOR JONGEREN VIEREN DOOR/VOOR JONGEREN GEBED OM VERGEVING De schuldbelijdenis heeft in de openingsritus van elke viering een belangrijke betekenis en functie. De afstand die in het dagelijkse leven tussen God en mens

Nadere informatie

i Een minister is politiek verantwoordelijk voor een bepaald onderwerp in

i Een minister is politiek verantwoordelijk voor een bepaald onderwerp in Als ik minister ben, dan pak ik alles anders aan! De verkiezingen komen er weer aan en dat betekent dat er ook nieuwe ministers benoemd worden die het één en ander willen veranderen in Nederland. Wat zou

Nadere informatie