Een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Makelaars Jaargang 8 nr 8 december 2014 zie ook:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Makelaars Jaargang 8 nr 8 december 2014 zie ook: www.nvm.nl"

Transcriptie

1 Een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Makelaars Jaargang 8 nr 8 december 2014 zie ook: SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen: Ook toegang voor makelaars tot aandeelhoudersregister 2 Minister Stef Blok: Nieuw energielabel evident beter voor woningbezitter 3 Journalist en econoom Mathijs Bouman Er is nog geen reden voor euforie over de woningmarkt Mathijs Bouman, journalist en econoom, beurscommentator bij RTL-Z en columnist van Het Financieele Dagblad, signaleert een licht herstel van de woningmarkt. Maar, zegt hij, we moeten wel realistisch blijven: van een spectaculaire stijging van de huizenprijzen is nog lang geen sprake. 35 jaar NVM-vakgroep A&LV 7 Rubrieken Makelen in een veranderende markt 4 Bouman: De prijzen op de huizenmarkt stabiliseren. Dat is een goed en hoopvol teken. Vorig jaar constateerde ik al voorzichtig dat de bodem was bereikt. Dit jaar liet zien dat er zelfs een voorzichtig herstel is. Toch moeten we niet vergeten dat de markt niet aan het niveau van voor de crisis kan tippen: toen waren de prijzen torenhoog. Daarna zijn ze in een vrije val terechtgekomen. De daling die dat tot gevolg had, maakt dat de stijging van nu - afgezet tegen toenmalige huizenprijzen - maar heel relatief is. Ik spreek liever van een stabilisatie dan van een stijging. Euforie is daarom niet op haar plaats. Ik heb nog geen makelaars gehoord die zeggen dat de situatie voorbij is en dat de markt weer is zoals in Ik denk dat ze heel realistisch zijn geworden. De jaren voor de crisis waren echt een uitzondering vergeleken met nu. Maar ik deel wel hun optimisme. In hoeverre kun je aan deze prijsstabilisatie een conclusie verbinden? Kijkend naar de afgelopen acht maanden kun je alleen maar concluderen dat ze niet meer dalen. Als je op de inflatie corrigeert dan zie je eigenlijk een stabilisatie van de prijzen. Je kunt daardoor ook niet zeggen dat die stijging zich doorzet of niet. Maar er is wel heel duidelijk een breuk met de periode van dalende prijzen. Aan die vrije val is nu wel een einde gekomen. Lees verder op pagina 3 Faits divers 5 De eerste woning van Emile Ratelband 8 In de kantlijn: het fameuze Waldorf Astoria hotel 8

2 VOORWOORD 2015 wordt een spannend jaar voor de woningmarkt Met een zeer positief gevoel kijk ik terug op het bijna afgelopen jaar. De cijfers over het vierde kwartaal zijn nog niet bekend, maar naar verwachting is 2014 het beste jaar geworden sinds het uitbreken van de financiële crisis. Dat is een resultaat om trots op te zijn. Naar verwachting komen we in 2014 op jaarbasis uit op circa NVM-transacties, ofwel rond de transacties voor de volledige markt. Dat zijn transacties meer dan het aantal verkopen in Ik voorzie dat de prijzen in 2014 ongeveer 3 tot 4 procent zijn gestegen. Een ander zeer positief feit is dat de vakgroep Agrarisch & Landelijk Vastgoed nu 35 jaar bestaat. De vakgroep heeft in die periode een zeer grote ontwikkeling doorgemaakt (zie ook pagina 7). Daarnaast is bij de vakgroep Business de taxatiemarkt volop in beweging. Dit is in het voorgaande nummer van het NVMagazine in een interview met voorzitter Marcel de Boer uitgebreid toegelicht. Een positieve ontwikkeling, die leidt tot meer transparantie in de sector zal een spannend jaar worden. De vraag is of de woningmarkt volwassen genoeg is om op eigen benen te staan. Nog niet zo lang geleden was er paniek in Den Haag over hoe de woningmarkt uit het slop gehaald moest worden. Maar nu trekken ze de handen ervan af, want het beleid heeft gewerkt. Zo wordt de verruimde schenkingsvrijstelling niet verlengd en er komt geen extra geld voor startersleningen. Vanaf 1 juli 2015 vervalt tevens het lage btw-tarief op arbeid van verbouwingen en renovatie. Daarnaast daalt het maximale leenbedrag ten opzichte van de waarde van de woning (loan to value) met 1 procentpunt naar 103 procent en wordt de leencapaciteit ingeperkt door het Nibud. Ook wordt per 1 januari de maximale hypotheekrenteaftrek weer 0,5 procentpunt verlaagd. Gelukkig staan er positieve factoren tegenover, zoals de lage hypotheekrente en het aangetrokken consumentenvertrouwen. Door de recente huurverhogingen is de positie van de koopwoning tegenover de huurwoning ook. Ger Hukker, voorzitter NVM SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen: Er is gewoon heel veel criminaliteit en crimineel geld Onder anderen makelaars moeten inzage krijgen het centraal aandeelhoudersregister van BV s. Makelaars hebben, net als andere beroepsgroepen, in het kader van de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) een onderzoeksplicht en het zou onjuist zijn om hen uit te sluiten van inzage in het aandeelhoudersregister. Dit stelt het SP- Kamerlid Sharon Gesthuizen. Zij gaat hiertoe een initiatiefnota indienen bij de Tweede Kamer. SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen: We weten dat er miljarden omgaan bij fraude en witwassen. Momenteel kan bij de Kamer van Koophandel alleen het aandeelhoudersregister van een BV worden geraadpleegd, als er slechts één aandeelhouder is. Als er meer aandeelhouders zijn, biedt het register geen relevante informatie. Er zijn op dit gebied een aantal initiatieven, stelt Gesthuizen. De Europese Commissie heeft gezegd dat er een zogeheten UBO-register (de uiteindelijke belanghebbende, red.) moet komen. Maar minister Dijsselbloem wil dat niet. Hij voelt meer voor een plan van minister Opstelten voor een centraal aandeelhoudersregister. Ongelijkheid Dit register dreigt alleen toegankelijk te worden voor de aandeelhouders, notarissen en verschillende overheidsdiensten, zoals opsporingsinstanties. Volgens Gesthuizen is hier een ongelijkheid, omdat ook makelaars de plicht hebben om te onderzoeken vanuit de Wwft. Er is voor hen wel een onderzoeksplicht, maar ze mogen er niet in. Dus blijven zij aangewezen op het handelsregister van de Kamer van Koophandel en zelf onderzoek doen via internet. Dit is allesbehalve een effectieve methode. Opstelten wil vanwege privacyredenen makelaars, advocaten, accountants en andere onderzoeksplichtigen niet toelaten tot het register. Gesthuizen: Het is natuurlijk zo dat makelaars geen geheimhoudingsplicht hebben. Maar advocaten zijn ook niet in het lijstje opgenomen, terwijl zij wel een geheimhoudingsplicht hebben. Dat is wel apart. Misschien zouden makelaars een geheimhoudingsplicht kunnen krijgen, als zij het register hebben geraadpleegd. Ik neem aan dat een makelaar ook niet in de problemen wil raken, of zijn goede naam in diskrediet wil brengen, door zaken op te zoeken en dat vervolgens rond te bazuinen. Sluizen Gesthuizen vindt dat iedereen die met de Wwft te maken heeft, inzage in het register moet krijgen. Niet alleen makelaars, maar ook belastingadviseurs, taxateurs, banken en geldwisselkantoren etc. Iedereen die wettelijk verplicht is om ongebruikelijke transacties te melden en onderzoek te doen naar de uiteindelijk belanghebbende. We weten dat er miljarden omgaan bij fraude en witwassen. Er is gewoon heel veel criminaliteit en crimineel geld. Dat zal altijd ook zo blijven. Als je een dam opwerpt, moet je er voor zorgen dat als je zes sluizen hebt, die zoveel mogelijk dicht zijn. Dat er in ieder geval niet twintig gaten in zitten. Reactie NVM Sharon Gesthuizen legt de vinger op de zere plek. De overheid wil niet voor niets een centraal aandeelhoudersregister instellen. Als de overheid al onvoldoende inzicht heeft, hoe moeten makelaars en andere in de Wwft aangewezen beroepsgroepen dan onderzoeken wie de uiteindelijk begunstigde (de UBO) is? In de praktijk wordt daarmee een praktisch onuitvoerbare taak op de schouders van zogenoemde meldplichtige instellingen gelegd, meent Kees Vlaanderen, senior beleidsadviseur bij de NVM. Wat is de Wwft? De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is ontstaan door samenvoeging van de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT) en de Wet identificatie bij dienstverlening (Wid). De Wwft heeft als doel witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden. Witwassen houdt in dat illegaal verkregen vermogen legaal wordt gemaakt, zodat de illegale herkomst niet langer zichtbaar is. Er is sprake van terrorismefinanciering als vermogen wordt gebruikt om terroristische activiteiten mogelijk te maken. Hij noemt het tweeslachtig om iemand te belasten met een wettelijke onderzoeksplicht en hem tegelijkertijd het gebruik van het daartoe bedoelde/ geschikte instrumentarium te ontzeggen. Je kunt je afvragen of Nederland daarmee wel voldoet aan de verplichtingen die uit de vierde witwasrichtlijn voortvloeien. Formeel lijkt het geregeld, maar materieel biedt Nederland onvoldoende handvatten voor een adequate uitvoering en naleving van de wet. De minister dreigt het privacybelang zo zwaar te laten wegen dat het daadwerkelijk tegengaan van witwassen resp. het voorkomen van belastingontduiking daar ondergeschikt aan wordt. Overwogen kan worden om het register niet voor iedereen open te stellen, maar uitsluitend voor personen en instellingen met een wettelijke onderzoeksplicht naar de UBO. De NVM pleit ervoor om onderzoeksplichtigen ofwel toegang tot het register te verlenen, ofwel dat de groep die geen rechtstreekse toegang krijgt, ontheven wordt van de verplichting een UBO-onderzoek in te stellen. Als je een dam opwerpt, moet je er voor zorgen dat als je zes sluizen hebt, die zoveel mogelijk dicht zijn 2

3 Helaas is het herstel in de bouw nog heel erg pril Vervolg van pagina 1 Durft u een voorspelling te doen? Dat is heel lastig. Eind vorig jaar deed ik de voorspelling dat er sprake was van een herstel. Dat bleek tot mijn grote verbazing te kloppen. Maar puur kijkend naar de betaalbaarheid van woningen nu, bij de huidige rentestand en daling van de werkloosheid, is er structureel geen reden om aan te nemen dat de prijzen zullen dalen. Het enige dat kan gebeuren is dat de rente stijgt of dat het Nibud, zoals onlangs gebeurde, opnieuw de hypotheeknormen aanscherpt. Toch denk ik dat er nu een reservoir aan potentiële vraag ligt uit de crisisjaren. Mensen zijn toen weinig verhuisd. Je ziet nu pas dat die doorstroming op gang komt. Maar dat hoeft niet per se samen te gaan met stijgende huizenprijzen. Verdubbeling Dat de verhuisbewegingen toenemen is een goede ontwikkeling. Het is maar net waarmee je het vergelijkt. Er is een verdubbeling geweest van het aantal transacties ten opzichte van het dieptepunt van de crisis. Vergeleken met voor de crisis is het aantal bewegingen veel lager. En het westen is een ander verhaal dan de rest van Nederland. Daar is structureel te weinig gebouwd. U noemt de bouw. Welke ontwikkelingen signaleert u daar? We weten dat bouwen essentieel is voor de werkgelegenheid en de binnenlandse economische vraag. Ook voor aanverwante sectoren zoals installatiebedrijven, de doe-het-zelf en keukenbranche, meubel- en verfwinkels is het heel belangrijk. Maar helaas is het herstel in de bouw nog heel erg pril. Er is wel enig optimisme, maar je ziet de afgelopen maanden ook weer tegenvallende resultaten. Aan het begin van het jaar zag het er beter uit dan nu. Grote bouwbedrijven hebben tijdens de crisis veel onder kostprijs gebouwd en zullen de komende jaren nog heel wat tegenvallers te verwerken krijgen, verwacht ik. Maatschappelijk probleem Er zijn van oudsher gebieden waar de werkgelegenheid laag is. Hoe zorgelijk is dat voor de huizenprijzen? Dat vormt een probleem voor de huidige huiseigenaren. Op het platteland is er sprake van beduidend lagere prijzen dan in de stad. Dat probleem los je niet zomaar op. De verstedelijking neemt verder toe. De werkgelegenheid concentreert zich daar in steeds sterkere mate. Een ontwikkeling die we destijds met de komst van internet niet hadden voorzien. Toen dachten we dat afstand een minder grote rol van betekenis zou spelen. Maar het tegendeel is waar. Ik denk niet dat de overheid met haar spreidingsbeleid van bedrijvigheid daar veel aan kan doen. Misschien kan dat wel met een betere en slimmere infrastructuur. Zoals een goede treinverbinding vanuit de Randstad naar Noord-Oost Nederland. Huizenprijzen stabiliseren, de markt vertoont licht herstel. Maar hoe staat het met de restschuldenproblematiek? Hoe ernstig is die? Dat is een maatschappelijk probleem. De problemen nemen bij de groep mensen die daarmee worden geconfronteerd toe. Er is een gevoel van onrecht en machteloosheid bij mensen die het betreft. Als rechtse econoom vind ik dat we daar collectief iets aan moeten doen. Je kunt mensen niet aan hun lot overlaten die achterblijven met een restschuld en voor een gedwongen verkoop van hun woning worden gesteld. Ik vind dat onrechtvaardig. Voor een deel van die mensen zou de oplossing moeten liggen in het aanspreken van hun pensioen om hun schuld af te lossen. Er zijn veel mensen die illiquide zijn, maar tegelijkertijd heel solvabel. Ik vind dat pensioenfondsen daarin een collectieve taak hebben en zelf initiatief moeten nemen. Econoom Mathijs Bouman: We moeten collectief iets aan de restschuldenproblematiek doen. Je ziet nu pas dat de doorstroming op gang komt INTERVIEW Minister Stef Blok van Wonen: NIEUW ENERGIELABEL EVIDENT BETER VOOR WONINGBEZITTER Per 1 januari 2015 wordt een vereenvoudigd energielabel voor woningen ingevoerd. Dit brengt uiteraard enige veranderingen met zich mee voor huizenbezitters. De kern van het nieuwe energielabel is dat we het eenvoudiger en goedkoper willen maken, aldus minister Stef Blok voor Wonen en Rijksdienst. zien wat de energiekwaliteit van het huis is en hoe je deze kunt verbeteren. Bij verkoop van je huis wordt het overleggen van een energielabel veel eenvoudiger en bovendien goedkoper. Want vanaf volgend jaar moet een woning bij verkoop of verhuur over een definitief energielabel beschikken. Dit zal volgens Blok vanaf 2015 ook gehandhaafd worden door de Inspectie Leefomgeving en Transport. Voor het huidige energielabel moet je een deskundige thuis laten komen en zo n 150 euro betalen. In de praktijk bleek heel vaak dat bij verkoop van het huis besloten werd om dit dan maar achterwege te laten. Door het energielabel eenvoudiger te maken en het ook echt aan iedereen toe te gaan sturen als indicatief label, willen we daar weer een impuls aan geven, aldus minister Blok. Gegevens controleren Alle huiseigenaren die nog niet in het bezit zijn van een energielabel krijgen gratis een voorlopig label toegestuurd. Dat kunnen we centraal bepalen op grond van wat we weten over bouwjaar, oppervlakte en bouwtype van het huis. Vanaf januari ontvangen huizenbezitters een brief waarin we dat aangeven en waarin we hen uitnodigen om te controleren of alle gegevens kloppen. Want wat wij niet centraal kunnen vaststellen, is of mensen in de tussentijd hun huis geïsoleerd hebben, dubbel glas geplaatst hebben en dat soort zaken, zegt Blok. Definitief label Huiseigenaren kunnen vervolgens zelf via internet de verbeteringen die zij hebben aangebracht invoeren en de bewijsstukken daarbij uploaden. Om een definitief label te verkrijgen, dat bij verkoop van het huis ook verplicht is, kunnen ze dit op afstand door een deskundige laten beoordelen, aldus Blok. Omdat het echt een onlineprocedure wordt en de deskundige niet meer langs hoeft te komen, zal dit veel goedkoper zijn dan nu het geval is. Minister Stef Blok: Bij verkoop van je huis wordt het overleggen van een energielabel veel eenvoudiger en bovendien goedkoper. Voordelen De voordelen van het nieuwe energielabel voor de huizenbezitter zijn volgens Blok dan ook evident. Als je je huis niet verkoopt, krijg je in feite gratis informatie en een website waar je kunt Energielabel biedt inzicht in energiekwaliteit van je huis Reacties op nieuw energielabel Vereniging Eigen Huis pleit al sinds 2011 voor een eenvoudige variant van het energielabel, vertelt een woordvoerder. De systematiek die in eerste instantie was ontwikkeld schoot haar doel van bewustwording ver voorbij. Er moesten wel 150 parameters ingevoerd worden bij een opname van een woning. Vereniging Eigen Huis is dan ook blij met het vereenvoudigde label dat je digitaal voor een paar tientjes kunt aanvragen. Ook makelaars reageren positief. Doordat het energielabel van elke woning openbaar is, wordt het een stuk makkelijker om woningen met elkaar te vergelijken op de energieprestatie, aldus NVM-makelaar Zwany van Brussel van Makelaardij Van Brussel-Wiebenga. Naast een simpele uitvoering liggen ook de kosten voor de verkoper en de administratieve lasten aanzienlijk lager. December

4 SERIE MAKELEN IN EEN VERANDERENDE MARKT Het werk toen en nu Als ik kijk naar de agrarische makelaardij, dan luisteren we tegenwoordig veel beter naar de klant. Vroeger bepaalde de makelaar hoe de verkoop zou plaatsvinden en de klant nam dat van hem aan. Nu inventariseren we eerst de wensen van de klant, vragen we naar zijn doel en verkopen het object ook echt samen met hem. Dit wordt niet alleen veroorzaakt door een veranderende markt, want de agrarische markt fl uctueert altijd al en kent goede en minder goede tijden. Wel een verschil is, dat de mensen die ik tegenwoordig tegenover mij vind goed opgeleide ondernemers zijn. Vroeger was mijn klant een boer, vaak ging het hierbij om de opvolger in het bedrijf, maar met een visie beperkt tot zijn eigen bedrijf. De klant van nu is goed opgeleid, veel mondiger en schakelt sneller. Grond is het nieuwe quotum René Klein Gunnewiek: De klant van nu is mondiger en veranderd van een hardwerkende boer in een goed opgeleide agrarisch ondernemer. De markt toen en nu In de agrarische markt is in mijn beleving grond het nieuwe quotum. Met het verdwijnen van het melkquotum volgend jaar, is er nu al een groeiende behoefte aan grond om die uitbreiding te verwezenlijken. Beperkingen waar ik in de huidige markt tegenaanloop, zijn met name de huisvestings- en milieueisen in de intensieve veehouderij. Mensen moeten behoorlijk investeren. Maar met de huidige slechte eier- en varkensprijzen zie je dat boeren die aan alle eisen voldoen, maar daardoor ook zwaar gefinancierd zijn, in de problemen komen en (gedwongen) voor een veiling uit, moeten verkopen. Op het moment dat een boer stopt in deze krimpregio, is het bovendien lastig om een goede functiewijziging te vinden voor die bedrijfslocatie. Bestemmingsplannen zouden eenvoudiger aangepast moeten kunnen worden, zodat bijvoorbeeld ook ambachtelijke bedrijfjes hier gevestigd kunnen worden. MAKELEN IN EEN VERANDERENDE MARKT In deze serie vertellen makelaars over hoe ze met ondernemerschap, innovaties, klantbenadering en nieuwe diensten succesvol opereren in deze veranderende markt. In dit vijftiende deel een gesprek met René Klein Gunnewiek van Agrarische Makelaardij Wormgoor. Dit makelaarskantoor met vestigingen in Neede en Eibergen onderscheidt zich met name door het fiscaal onderbouwen van allerlei zaken voor de agrarische ondernemer en betrokkenheid. Ondernemen met nieuwe diensten Wat ons kantoor bijzonder maakt, is het feit dat ons kantoor als team fungeert, waarbij wij de klant altijd vooropstellen. We plannen afspraken wanneer het hem goed uitkomt en houden rekening met zijn bezigheden. Misschien kleine dingen, maar wel belangrijk. Ik merk ook dat dat zeer gewaardeerd wordt. Daarnaast onderscheidt ons kantoor zich door het fi scaal onderbouwen van allerlei zaken. Want als een boer stopt, verkoopt, staakt of iets aankoopt, moeten al die zaken ook fi scaal zo goed mogelijk afgewikkeld worden. Ik werk hiervoor veel samen met accountants- en notariskantoren. Fiscaal taxeren is een aparte tak van sport en ik durf te stellen dat ik daardoor ook heel veel taxatieopdrachten heb. Juist via die accountants en notarissen, die weten waar ik voor sta, weten klanten mij te vinden. Visie op de toekomst Voor wat betreft de toekomst zie ik veel zogenaamde warm gelegen gronden terugkeren naar de landbouw. Daarnaast zie ik nog steeds infrastructurele werken ontstaan. Zo heb ik nu te maken met de nieuwe N18, die dwars door mijn werkgebied loopt en het 3e wachtspoor van de Betuwespoorlijn. We doen hiervoor nogal wat onteigeningen. Dat klinkt zwaar, maar we proberen hierbij in der minne tot een akkoord te komen met Rijkswaterstaat of ProRail. Daarnaast zie ik in de toekomst een wijziging komen in het zogenaamde VAB-beleid vrijkomende agrarische bebouwing. Dat is nu nog lastig, want zeker hier in het oosten bevinden we ons nog steeds in een dalende markt. Als de woningmarkt aantrekt, wordt ook dat eenvoudiger. Tot slot zal taxatiewerk steeds belangrijker worden. Ik denk dat we Europees bestendig moeten worden. Dit is een opleidingsniveau waar we als taxateur aan moeten voldoen, en dat ga ik ook zeker realiseren. Dirk Brounen, professor Real Estate Economics: MEESTE LANDEN IN EUROPA KENNEN GEEN SOORTGELIJKE DATABASE De NVM-database is een zeer bruikbare en unieke schat aan gegevens, meent Dirk Brounen, professor Real Estate Economics bij Tilburg University. Hij werkt al zo n tien jaar met de NVM-data en is zeer te spreken over de samenwerking met de NVM. Brounen werkt nu vier jaar in Tilburg. Daarvoor is hij zeven jaar op de Erasmus Universiteit in Rotterdam werkzaam geweest. Al in zijn begintijd op de Rotterdamse universiteit heeft hij gesprekken met de NVM gevoerd met de vraag of de NVM-data gebruikt mochten worden. Dat mocht inderdaad. In het verleden hadden we nog cd-rommetjes en dvd tjes. Tegenwoordig gaat het helemaal digitaal. Maar sindsdien heb ik de transactiedata altijd voor onderzoek kunnen gebruiken. Het gaat altijd wel in overleg. Als ik een onderzoeksidee heb, dan leg ik het altijd voor aan de NVM. Dan krijg ik wel of geen toestemming om de data te gebruiken. Energielabels Brounen gebruikt momenteel de NVM-data voor een onderzoek naar het nut van energielabels. Ieder kwartaal koppelen we de NVM-transacties aan deze labels en dan gaan we kijken of het energielabel in de verkoop een rol heeft gespeeld. Of het de verkoop heeft versneld en of het de prijs heeft verbeterd. Wij kijken hierbij met name naar de factoren prijs en verkoopsnelheid. Maar daarnaast nemen we ook de leeftijd van de woning mee. Brounen is zeer tevreden over de samenwerking met de NVM, waarmee hij een rechtstreekse lijn heeft. De verversing van de gegevens gaat geautomatiseerd. Het belang van de uitkomst wordt overal wel goed gezien. Het is geen discussiepunt. Bij een meer omstreden onderzoeksvraag zou ik waarschijnlijk een goed verhaal moeten hebben om dit uit te leggen. Maar tot op heden zijn mijn onderzoeksvragen vrij mild geweest. Prettig De Tilburgse professor heeft bij NVM het meeste contact met Frank Harleman, onderzoeker vastgoedmarkt. Al vanaf het eerste begin. Dat werkt heel prettig. Hij weet ook heel goed waar wij mee bezig zijn. Af en toe hebben we contact en praten we over het verloop van het onderzoek. En als ik een nieuw onderzoeksidee heb, meld ik me. Dirk Brounen: Als ik een onderzoeksidee heb, dan leg ik het altijd voor aan de NVM. Volgens Brounen heb je bijna geen enkel Europees land, waar een soortgelijke database als de NVM-database te vinden is. We hebben hier het Centraal Bureau voor de Statistiek. Die zijn heel zorgvuldig en heel compleet. Maar we kunnen die gegevens ook nog eens koppelen aan de database van de NVM. De meeste landen in Europa hebben geen register, waarin op zo n grote schaal woninggegevens zijn verzameld. Dat maakt het voor mij als wetenschapper heel erg leuk om te werken aan dit soort onderwerpen. Er wordt hier vaak aan voorbijgegaan, maar het is een heel mooi voordeel dat we hebben. Het contact met de NVM verloopt heel prettig 4

5 COLUMN Verlaging hypotheken: Spelen met vuur Begin november trok de berichtgeving van het Nibud over de hypotheeknormen weer de nodige aandacht. De berichtgeving was dat er in 2015 weer minder geld geleend kan worden voor de financiering van de woning. Deze vermindering is het gevolg van het feit dat het Nibud zijn systematiek heeft aangepast door beter rekening te houden met mogelijke, persoonlijk onvermijdbare uitgaven. Omdat de normen worden overgenomen in de ministeriële regeling hypothecair krediet, zijn ze rechtstreeks van invloed op de hypotheekverstrekking door banken. De verhoging van de normen is overigens niet het gehele verhaal. Ondertussen is ook de hypotheekrente verder gedaald. Een lagere hypotheekrente biedt weer meer ruimte om geld te lenen. Op basis van de gedaalde hypotheekrente is per saldo de leencapaciteit toch nog toegenomen. De normen van het Nibud vormen dan ook vooralsnog geen bedreiging voor het herstel van de koopwoningmarkt. Risico Dat is mogelijk in de toekomst anders voor de normering die betrekking heeft op de relatie van de hypotheek ten opzichte van de waarde van de woning (LTV). Momenteel wordt de LTV stapsgewijs verlaagd tot 100 procent in Bijkomende kosten kunnen dan niet meer worden meegefinancierd. Het risico is dat het daar niet bij blijft. Al enige tijd is er discussie over een verdere verlaging van de LTV tot bijvoorbeeld 80 procent. De Nederlandsche Bank heeft al langer aangeven voorstander te zijn van deze verdere verlaging. Het Financieel Stabiliteitscomité heeft De Nederlandsche Bank en het Centraal Planbureau in mei dit jaar gevraagd onderzoek uit te voeren naar de gevolgen voor de woning- en de hypotheekmarkt. Deze onderzoeken en de beleidsconclusies die daaraan worden verbonden, zijn van groot belang voor het toekomstperspectief van de Nederlandse woningmarkt. Een LTV van 80 procent heeft zeker voordelen voor de hypotheekmarkt. Het is een percentage dat in het buitenland veel gehanteerd wordt. Als dat ook in Nederland wordt toegepast, ontstaat er, zo is de gedachte, meer aanbod van hypothecair krediet uit het buitenland. Verder is dan het risico om met de hypotheek onder water terecht te komen sterk verminderd. De gevolgen voor de woningmarkt zijn echter ingrijpend. Bij een LTV van 80 procent is een potentiële koopstarter gedwongen een lange reeks van jaren te sparen. De student die met een studieschuld is afgestudeerd, zal niet meer zo snel een koopwoning kunnen financieren. Hier wreekt zich dan vervolgens de eenzijdige samenstelling van de Nederlandse woningmarkt. Er zijn corporatiewoningen en koopwoningen, maar amper geliberaliseerde of particuliere huurwoningen. Als de corporatiewoning niet toegankelijk is vanwege inkomenseisen, en de koopwoning niet vanwege financieringseisen, staat de starter met een modaal of hoger inkomen dan op straat? Illusie Dat het middensegment op de huurwoningmarkt fors dient toe te nemen voor het beter functioneren van de woningmarkt, wordt breed onderschreven. Het is echter een illusie te denken dat dit snel gerealiseerd kan worden. Dit vergt een groot aantal jaren, waarin corporatiewoningen worden omgezet in vrijesectorhuurwoningen en er ook nieuwbouw in de vrijesectorhuur wordt gerealiseerd. Ik ben er niet gerust op dat De Nederlandsche Bank en het Centraal Planbureau in deze context een goede afweging maken tussen de voordelen voor de kapitaalmarkt en de grote nadelen voor de woningmarkt. Voor de woningmarkt is een forse verdere verlaging van de LTV spelen met vuur. Johan Conijn, buitengewoon hoogleraar Woningmarkt Universiteit van Amsterdam, verbonden aan de Amsterdam School of Real Estate Er zijn corporatiewoningen en koopwoningen, maar amper geliberaliseerde of particuliere huurwoningen COLUMN Leven als een edelman In Nederland staan nog kastelen. Restanten uit de Middeleeuwen, bedoeld om een adellijke familie of legergarnizoen te beschermen tegen vijandige aanvallen. Soms in goede staat onderhouden, soms in minder goede staat, deels bewoond, deels onbewoond. Kastelen blijven vaak in de familie, zelfs als ze niet continu bewoond zijn. Prinses Beatrix, bijvoorbeeld, nam in februari dit jaar haar intrek in kasteel Drakensteyn, haar privébezit, na er decennia niet gewoond te hebben. Deze bijzondere status maakt dat slechts tientallen van de 1200 Nederlandse kastelen te koop staan. FAITS DIVERS Kasteel Genbroek Wat krijgt wie wil leven als een edelman? Neem kasteel Genbroek te Beek, nabij Maastricht: een ruim 300 jaar oud bouwwerk, dat nu te koop staat. Het is 600 m 2 groot, goed onderhouden en ligt op een perceel van m 2. Alleen al de ontvangsthal van het kasteel is net zo groot als een appartement in stad: 50 m 2. Het gebouw heeft 14 kamers, of vertrekken. Met twee keukens, drie badkamers en drie wc s kunnen hier flink wat mensen wonen of werken. Recreëren kan ook: rond het gebouw ligt een landgoed van 15 hectare, dat evenwel niet te koop lijkt. Vraagprijs van dit erfgoed: euro. Hamtoren Of neem de Hamtoren in Vleuten, nabij Utrecht. Deze woontoren is een restant van een kasteel uit Het pand bestaat uit een woonhuis en een woontoren. Totale oppervlakte: 491 m2. In het huis zijn vier slaapkamers, twee (woon)keukens, een badkamer en een bergzolder te vinden. Tot zover niets bijzonders. De woontoren FAITS DIVERS echter, 35 meter hoog, heeft zes verdiepingen van elk 42 m 2. Van onder naar boven vindt u op dit moment nog een woonkamer met open haard, een bibliotheek, twee slaapkamers, een schildersatelier en een loungeruimte met open haard. Vanaf elke verdieping is er weids uitzicht over de omgeving. De buitenmuren van de toren zijn een kasteel waardig: ze zijn anderhalve meter dik. Het geheel wordt omringd door een slotgracht. Betreden van het perceel (circa 17 duizend m 2 ) gebeurt met een loopbrug. De vraagprijs bedraagt 2,2 miljoen euro. De Hamtoren in Vleuten, nabij Utrecht December

6 PRIKBORD Leencapaciteit voor hypotheken verder omlaag De leencapaciteit wordt per 1 januari verder teruggebracht. Gemiddeld gaat het om een daling van het maximale hypotheekbedrag van zo n 5 procent. Reden van de beperking is dat huizenkopers volgens minister Blok rekening moeten houden met risico s die tot nu toe buiten beschouwing mochten blijven. Het gaat bijvoorbeeld om onverwachte uitgaven vanwege een chronische ziekte of handicap. In principe geldt de beperking vooral voor inkomens lager dan euro. Maar volgens berekeningen van de Hypotheekshop en het Nibud gaat ook de leencapaciteit van de hogere inkomens met vergelijkbare percentages omlaag. Zo mogen tweeverdieners die samen euro verdienen vanaf 1 januari nog maar euro lenen tegen euro nu. Dat is een daling van 5,2 procent. Strijd om harde A1-locaties is moordend In de populaire winkelstraten in Nederland is een strijd gaande om de beste winkels. De concurrentie om de harde A1-locaties is moordend en leidt tot een verdringingsmarkt met een steeds dominantere positie van de modebranche en de internationale retailers. Dit blijkt uit het marktrapport De strijd om de harde A1 van DTZ Zadelhoff. Het rapport werd gepresenteerd tijdens de Mapic, de vastgoedbeurs voor retailers in Cannes. In de zoektocht naar nieuwe markten en afzetgebieden vestigen grote buitenlandse retailers zich de afgelopen jaren steeds meer in het Nederlandse A1-winkelgebied. Volgens DTZ Zadelhoff is deze toenemende concurrentie een gevolg van het internationaal gezien lage huurprijsniveau in Nederland en een koopkrachtig publiek. De crisis heeft ervoor gezorgd dat internationale retailers die op zoek zijn naar zo veel mogelijk passanten steeds meer focussen op het allerbeste vastgoed in de beste winkelstraten. Huurprijzen van deze harde A1-locaties blijven daarom stabiel of stijgen, zelfs in een periode dat de economische ontwikkeling zorgt voor minder winkelend publiek. Makkelijker energieaanbiedingen vergelijken Het wordt makkelijker om aanbiedingen van energieleveranciers met elkaar te vergelijken. Daarvoor heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) afspraken met leveranciers gemaakt. Een energieaanbod moet voortaan gebaseerd zijn op het historisch verbruik van een gezin en niet op basis van gemiddeld verbruik of op gezinsgrootte. Volgens ACM kunnen consumenten energieaanbiedingen daardoor makkelijker met elkaar vergelijken. Schattingen op basis van gemiddeld verbruik of op basis van gezinsgrootte of type huis staan vaak ver af van het feitelijk verbruik. De consumentenautoriteit ziet erop toe dat leveranciers de regels naleven. Leveranciers die de regels overtreden, krijgen een boete die kan oplopen tot 450 duizend euro per misstap. Als de consument een geïnformeerde keuze kan maken, gaat daar concurrentiedruk van uit. Aanbieders zullen dan beter hun best moeten doen voor nieuwe én bestaande klanten. Dat leidt tot scherpere prijzen, betere service en innovatie, aldus Anita Vegter, bestuurslid van ACM. Wat gebeurt er op Twitter? Een overzicht van een aantal spraakmakende berichten op Twitter van de afgelopen weken, met betrekking tot de woningmarkt. Liefdes 26 nov. Een vrouw is als een hypotheek, je komt er nooit meer van af. Barend 23 nov. Is de wens de vader van de gedachte of zou het echt door zetten? Rabobank: Herstel Nederlandse woningmarkt zet door. Peter 20 nov. Weer #ff slikken voor de #huizenmarkt. Rem op de #hypotheekverstrekking. Op iedere #up weer een nieuwe #down Rudolf 20 nov. Leuker kunnen we het niet maken, en ook niet makkelijker #hypotheek #huizenmarkt Roeland 18 nov. Agrarisch & Landelijk Vastgoed vakgroep van de NVM bestaat 35 jaar. Vandaag een speciale ledenvergadering. VEH 17 nov. Consumentenvertrouwen in woningmarkt kruipt uit diep dal en komt voor het eerst boven de normaalwaarde uit! 6

7 35-jarig bestaan vakgroep Agrarisch en Landelijk Vastgoed De agrarisch makelaar is steeds meer partner van de ondernemer geworden ACTUEEL De vakgroep Agrarisch en Landelijk Vastgoed (A&LV) van de NVM bestaat dit jaar 35 jaar. Eind jaren 70, op de drempel van de jaren 80, werd de vakgroep door een aantal agrarisch makelaars opgericht. Het was gelijk een redelijk grote club. Een geweldige sfeer, heel gemoedelijk. Het voelde aan als een warm bad, zegt Harry Boertjes, van 2003 tot 2011 voorzitter van deze vakgroep. Boertjes: Eind jaren 70 had je binnen de NVM allemaal secties, zoals de sectie Financiering. Vervolgens ging een aantal agrarisch makelaars om de tafel zitten om een eigen vakgroep op te richten. Het waren vaak voormalige agrariërs, die daardoor veel kennis van zaken hadden. Ze vonden dat de agrarisch makelaars die kennis met elkaar moesten delen. Die groep was al redelijk snel groot en bestond uit zo n 80 personen. Ik ben in de beginjaren, in 1981, hier lid van geworden. De initiatiefnemers waren de heren De Koning uit Waarder, Van de Kerkhof uit St. Oederode en Maalderink uit Terborg. Vermoedelijk was De Koning de eerste voorzitter. De opvolger van Boertjes in 2011 was Arjan van der Waaij. Hij wijst erop dat het vak van agrarisch makelaar in de loop van de afgelopen 35 jaar steeds meer een specialisatie is geworden. Vroeger voerden de makelaars alle werkzaamheden zelf uit. Deze alleskunners zijn er nog steeds, maar er is een duidelijke specialisatietendens, vertelt Van der Waaij. Hij vindt dat het een vak is dat je in je genen moet hebben. Je moet in de agrarische wereld geboren zijn om het vak van de ondernemer te begrijpen. Dat is heel erg van belang. Een belangrijke verandering in de afgelopen 35 jaar is ook dat de agrarisch makelaar steeds meer partner van de ondernemer is geworden. Wij denken steeds vanuit de ondernemer, onze klanten. Dat staat bij ons als agrarisch makelaar voorop. Daardoor zie je ook dat agrarisch makelaars vaak een langdurige relatie met een opdrachtgever hebben. Dat is anders dan bij een doorsneemakelaar, die meestal een eenmalige relatie heeft met een opdrachtgever. Digitalisering Van der Waaij is in 2000 lid van de vakgroep geworden. Sindsdien ziet hij een heel grote ontwikkeling in het vak. Het blijft steeds heel erg aan het veranderen door onder meer de snelle digitalisering. Heel veel mensen denken: bij die boeren ligt alles stil, maar veel boeren werken al jaren met een robot en met een besturing op afstand door middel van een telefoon of een laptop. Internet heeft bij zowel de agrarisch makelaars als bij de opdrachtgevers een grote verandering teweeggebracht. De wereld is transparanter geworden. Internet is nog slechts één klein ding hierbij. GPS-besturing is bijvoorbeeld belangrijk geworden. Je komt bij agrarisch ondernemers en dan rijden er machines zonder dat er één persoon bij betrokken is. Als agrarisch makelaar moeten we op al deze technologische veranderingen inspelen. had een puur vakinhoudelijke insteek. Het beleid werd aan het algemeen bestuur overgelaten. Na een transformatie van de NVM zijn de vakgroepen (naast A&LV ook Wonen en Business, red.) zelfstandig geworden. Ze kunnen hun eigen beleid ontwikkelen, al blijven ze natuurlijk opereren onder de vlag van de NVM. Een belangrijk beleidspunt tijdens mijn voorzitterschap was dat wij als volwaardige partner binnen de NVM erkend moesten worden. Als kleine vakgroep hadden we wat moeite om financieel rond te komen. Maar dat ging heel goed en binnen een jaar hadden we voldoende commitment binnen de NVM. De vakgroep telt momenteel zo n 150 leden, terwijl het aantal kantoren zo n 73 bedraagt. We zijn de laatste vijf jaar behoorlijk gegroeid. We hebben een uitgebreide database, goede kenniswerkgroepen, interessante regiobijeenkomsten en educatie. Daardoor willen agrarisch makelaars graag lid van ons worden, aldus Van der Waaij. Harry Boertjes: Er was een geweldige sfeer, het voelde aan als een warm bad. Arjan van der Waaij: Veel boeren werken al jaren met een robot en met een besturing op afstand door middel van een telefoon of een laptop. Eigen beleid Volgens Boertjes is een opvallende verandering in de afgelopen 35 jaar dat de vakgroep een eigen beleid kan voeren. Zo n sectie Agrarisch makelaars willen graag lid van onze vakgroep worden Jan van der Doelen, ING Sectormanager Bouw en Vastgoed LEEGSTAND WINKELVASTGOED ZAL NOG VERDER TOENEMEN Het vertrouwen van buitenlandse en binnenlandse beleggers in de Nederlandse vastgoedmarkt neemt flink toe, zo bleek recent uit het Kwartaalbericht van ING. Over de eerste drie kwartalen van 2014 steeg het totale beleggingsvolume in vastgoed ten opzichte van dezelfde periode in Goed nieuws voor het Nederlandse vastgoed, maar een sector die volgens ING helaas nog steeds achterblijft, is het winkelvastgoed. Volgens de leegstandsbarometer van het ruimtelijkeconomisch adviesbureau DTNP staat van het winkelvastgoed bijna 13 procent leeg, zegt Jan van der Doelen, ING Sectormanager Bouw en Vastgoed. De trend is dat deze leegstand nog wat verder zal toenemen. Deze leegstand is ongelijk verdeeld per provincie, per sector en per locatie. Secundaire locaties zoals aanloopstraten en secundaire steden worden het meest geraakt. In de toekomst zullen vooral belevingsgoederen fysieke winkelruimte nodig hebben. Voorbeelden hiervan zijn kleding en schoeisel. Minder behoefte aan fysieke winkelruimte zal er zijn voor goederen die zich prima lenen voor vergelijking online. Zoals elektronica, boeken en speelgoed. De onlineverkoop zal in deze laatste categorie sneller toenemen. Pop-up stores Van der Doelen wijst ook op een fenomeen dat de laatste tijd opgeld doet: de zogenaamde pop-up stores. Pop-up stores zijn winkels ook wel flitswinkels genoemd waar de winkelier tijdelijk zijn producten aanbiedt. Pop-up stores worden gebruikt voor het aanbieden van diverse goederen. Maar beleving speelt hierbij vaak een belangrijke rol. Tegen de trend in zijn er ook nog de outletcentra die in een behoefte voorzien. Momenteel spelen vergevorderde plannen voor dergelijke centra in Halfweg (Sugar City) en Zevenaar. Complex Van der Doelen geeft beleggers als advies mee om in deze complexe markt te werken aan een toekomstbestendig huurdersbestand. Een bestand dat bestaat uit ondernemers die de juiste keuzes maken en die blijven voorzien in de sterk veranderende behoeften van hun klanten. Dat is geen gemakkelijke opgave, maar het vraagt van beleggers ook een ondernemende houding. Hierbij is de relatie met de huurder van cruciaal belang. Het gezamenlijk belang moet hierbij benadrukt worden. Niet de tegenstellingen blijven opzoeken voor individueel gewin, maar op zoek naar slimme samenwerking. Flexibele huisvesting, waardoor de huurder langer wil en kan blijven huren, is hier een voorbeeld van. Outletcentra voorzien tegen de trend in in een behoefte COLOFON NVMagazine is een periodieke uitgave van de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM. NVMagazine biedt nieuws, achtergronden en opinies uit de wereld van onroerend goed in de markten wonen, business en agrarisch & landelijk vastgoed. Uitgever NVM, Postbus 2222, 3430 DC Nieuwegein, T: Hoofdredactie Roeland Kimman Bladmanagement & eindredactie PACT Public Affairs Redactie Liesbeth Kramer, Daan Keij, Sander Schilders, Peter Westhof Fotografie Sicco van Grieken, Bart Homburg, Edwin Smulders, Eric Veenhuyzen, PACT Public Affairs Vormgeving & opmaak Koos in Vorm Druk & distributie MediaCenter Rotterdam Abonnementen NVMagazine wordt toegezonden aan personen die beroepsmatig bij de vastgoedsector betrokken zijn. Aanvragen voor een (gratis) abonnement en adreswijzigingen kunnen worden gericht aan de uitgever. Overname van artikelen uitsluitend toegestaan na toestemming van de hoofdredactie. December

8 SERIE Emile Ratelband, ondernemer en trainer neurolinguïstisch programmeren: Ouders kunnen helpen bij aanschaf eerste woning Emile Ratelband: In oktober 1978 kocht ik mijn eerste woning. Dit was een villa gelegen op 700 m 2 aan de Izaäk Evertslaan in Arnhem. Ik was eind twintig en had op dat moment zojuist mijn bedrijf verkocht. Bovendien hadden we net onze eerste twee kinderen en dus besloten we op zoek te gaan naar een mooi huis. Waardevol Ik maakte voor de aankoop gebruik van de diensten van een heel goede makelaar, de heer Rolf Engelsing van het toenmalige Engelsing Makelaars in Oosterbeek. Hem had ik gevraagd mij te bellen als hij een interessante woning had. Toen hij dit huis aan de Evertslaan in Arnhem aan ons liet zien, was mijn vrouw er eigenlijk meteen weg van. Lang getwijfeld over de aankoop hebben we dan ook niet. De ondersteuning en het advies van de makelaar heb ik ervaren als waardevol. Bovendien heeft hij ook flink wat van de vraagprijs afgekregen. Deze was gulden, maar door te onderhandelen hebben wij het huis uiteindelijk kunnen kopen voor gulden. Verbouwing In 1981 hebben we het huis weer verkocht, nadat we het in de tussentijd flink hadden laten verbouwen. Zo is er onder meer een zwembad geplaatst, maar ook een nieuwe keuken en een nieuwe badkamer. Daarnaast waren alle leidingen oud, dus ook deze hebben we vervangen. Het huis heeft ons alles bij elkaar gulden gekost. Toen ik in 1981 besloot om het huis te verkopen, ging het economisch heel slecht. Daardoor heb ik het huis voor gulden, dus met verlies, moeten verkopen. Daarna ben ik gaan huren. Na vijf jaar gehuurd te hebben heb ik dit gehuurde huis wederom gekocht via Engelsing. Leaseauto Want een eigen huis blijft aantrekkelijk. Ten eerste omdat het iets van jezelf is en je weet waar je je geld in stopt als je er iets aan verbouwt. Het is bovendien ook emotioneel een ander gevoel dan huren. Ik vergelijk het weleens met het verschil tussen een eigen auto en een leaseauto, dat voelt ook anders. Toch huur ik wederom mijn huidige woning in Beek, Montferland. Al sluit ik niet uit in de toekomst opnieuw te kopen. Mijn eerste woning In de rubriek Mijn eerste woning komen bekende Nederlanders aan het woord over de aankoop van hun eerste woning. Waarom werd de woning gekocht, hoe verliep de aankoop en hoe werd de woning gefinancierd? En welk advies wil de BN er potentiële kopers van een huis meegeven? In dit vijftiende deel het verhaal van ondernemer en trainer neurolinguïstisch programmeren Emile Ratelband die zijn eerste woning in Arnhem heeft gekocht. Gezond verstand Starters die nu op het punt staan om voor het eerst een eigen woning te kopen zou ik willen adviseren om hun ouders in te schakelen. Zij kunnen helpen met een lening of een schenking, of met een onderpand voor de hypotheek. Daarnaast kan de makelaar een belangrijke rol spelen. Mijn ervaring is dat ze actief zijn en alles uit de kast halen voor hun cliënten. Maar helaas werken de banken niet mee. Daarnaast merk ik dat de verkopende partij er vaak nog lang niet aan toe is om de prijs aan te passen. Mensen leven nog te veel in de veronderstelling dat ze hun huis te koop kunnen aanbieden voor de prijs uit Het wordt tijd dat het gezonde verstand gaat zegevieren. Een eigen huis blijft aantrekkelijk Emile Ratelband: Het wordt tijd dat het gezonde verstand gaat zegevieren. Wie is Emile Ratelband? Emile Ratelband is een bekende Nederlandse ondernemer die zich bezighoudt met neurolinguïstisch programmeren (methodiek voor training, coaching en communicatieverbetering). Hij groeide hiermee uit tot een bekende mediapersoonlijkheid in Nederland. Ratelband noemt zichzelf entertrainer (een samentrekking van entertainer en trainer). Met positieve energie laat hij mensen bijvoorbeeld over hete kolen lopen en poogt hij fobische patiënten te genezen. IN DE KANTLIJN FAMEUS WALDORF ASTORIA HOTEL IN HANDEN CHINESE VERZEKERAAR Het Waldorf Astoria hotel in New York is één van de meest fameuze en meest luxueuze hotels ter wereld. Het vermaarde hotel komt nu in Chinese handen, zo is pas bekendgemaakt. De huidige eigenaar, Hilton Worldwide Holdings, verkoopt het luxueuze hotel voor 1,95 miljard dollar (1,55 miljard euro) aan verzekeraar Anbang. Het hotel is onder andere bekend omdat IBM er de eerste personal computer toonde. Voorts is het bekend van de waldorfsalade, bestaande onder andere uit geraspte appelen met dressing en walnoten. In de Muppets Show komt het duo Waldorf en Statler, de twee oude mannetjes op het balkon, voor. Statler verwijst naar een ander beroemd hotel in New York. Het Waldorf Astoria was en is de naam van twee hotels in New York City. Het eerste hotel, gebouwd door John Jacob Astor IV, stond oorspronkelijk aan 5th Avenue op de plaats van het Empire State Building. Het huidige Waldorf Astoria hotel staat sinds 1931 aan Park Avenue 301 in Manhattan. Hilton Het Waldorf Astoria is al tientallen jaren een Hiltonhotel. De grondlegger van het bedrijf, Conrad Hilton, verwierf in 1949 de exploitatierechten van het hotel, dat in 1972 volledig in handen van zijn hotelimperium kwam. Ondanks de Chinese overname blijft Hilton wel de uitbater van het beroemde hotel in de zakenwijk Manhattan. De twee bedrijven hebben een overeenkomst getekend waarin dat voor een periode van 100 jaar is vastgelegd. Het hotel met meer dan 1200 kamers krijgt een grondige opknapbeurt. Beursgang Hilton wil de opbrengst van de verkoop gebruiken om andere hotels in de Verenigde Staten aan te kopen. Het bedrijf, dat grotendeels in handen is van investeringsmaatschappij Blackstone, haalde vorig jaar 2,35 miljard dollar op met een beursgang in New York. Daarmee werd het met afstand de grootste beursgenoteerde hotelketen ter wereld. In februari liet Hilton al weten een verkoop te overwegen van het iconische pand aan Park Avenue. Waldorf Astoria heeft sinds kort ook een Amsterdams broertje. Op 1 mei 2014 is een vestiging aan de Amsterdamse Herengracht geopend, gesitueerd in zes aaneensluitende historische panden. In dit hotel bevindt zich ook een restaurant: Librije s Zusje. Het kreeg half november twee Michelinsterren toegekend. 8

Woningmarkt in eerste kwartaal verder onder druk door scherpe financieringseisen

Woningmarkt in eerste kwartaal verder onder druk door scherpe financieringseisen Laagste verkoopaantallen sinds dieptepunt crisis Woningmarkt in eerste kwartaal verder onder druk door scherpe financieringseisen NVM wil dialoog met banken over doorgeschoten hypotheekeisen Nieuwe werkelijkheid

Nadere informatie

De huizenmarkt in beweging: stappenplan huis kopen in 2015

De huizenmarkt in beweging: stappenplan huis kopen in 2015 De huizenmarkt in beweging: stappenplan huis kopen in 2015 De huizenmarkt en de nieuwste ontwikkelingen worden door veel makelaars nauwlettend in de gaten gehouden. Alhoewel het herstel van de markt nog

Nadere informatie

Wie kopen er hypotheekloos?

Wie kopen er hypotheekloos? 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Wie kopen er hypotheekloos? Auteurs: Frank van der Harst, Paul de Vries Datum: 28 juni 2017

Nadere informatie

Woningmarkt blijft aantrekken in tweede kwartaal

Woningmarkt blijft aantrekken in tweede kwartaal STRIKT EMBARGO tot dinsdag 15 juli 2014 10.00 uur! PERSBERICHT Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen Betreft : NVM

Nadere informatie

Wat brengt 2015 voor huizenbezitters en huurders?

Wat brengt 2015 voor huizenbezitters en huurders? Wat brengt 2015 voor huizenbezitters en huurders? De rente op een restschuld wordt langer aftrekbaar, de maximale hypotheekrente-aftrek gaat verder omlaag en elke huizenbezitter krijgt een energielabel.

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q3

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q3 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2014-Q3 NVM Data & Research 9 oktober 2014 1 Samenvatting De (theoretische) betaalbaarheidsindex maakt in het derde kwartaal van 2014 een zeer sterke opwaartse

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q4

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q4 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2014-Q4 NVM Data & Research 15 januari 2015 1 Samenvatting De (theoretische) betaalbaarheidsindex maakt in het vierde kwartaal van 2014 nog steeds een opwaartse

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 2e kwartaal Ger Jaarsma, 7 juli 2016

Woningmarktcijfers 2e kwartaal Ger Jaarsma, 7 juli 2016 Woningmarktcijfers 2e kwartaal 2016 Ger Jaarsma, 7 juli 2016 1 Inhoud De nieuwste woningmarktcijfers: landelijk Grote regionale verschillen Tweedeling op de markt: verkopersmarkten versus kopersmarkten

Nadere informatie

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013 Oktober 2012 Nieuws hypotheekrenteaftrek Zoals het er nu voorstaat zal er vanaf 2013 alleen aftrek worden genoten voor hypotheekrente bij minimaal een annuïtaire aflossing. Op dit moment mag je nog de

Nadere informatie

HYPOTHEEK INDEX 4E KWARTAAL 2016

HYPOTHEEK INDEX 4E KWARTAAL 2016 HYPOTHEEK INDEX 4E KWARTAAL 2016 De Hypotheek Index geeft ieder kwartaal inzicht in het consumentengedrag op het gebied van hypotheken. De kerncijfers zijn afkomstig van De Hypotheker, de grootste onafhankelijke

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012 7 januari 2013 NVM Data & Research Niveau (t.o.v.) 2012-3 (t.o.v.) 2011-4 Opmerking Aantal transacties 25.031 + 31,8% +13,9% Gemiddelde verandering t.o.v. 3 e kwartaal: +3,1%. Totale markt naar schatting

Nadere informatie

HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016

HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016 HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016 De Hypotheek Index geeft ieder kwartaal inzicht in het consumentengedrag op het gebied van hypotheken. De kerncijfers zijn afkomstig van De Hypotheker die met ruim 10 procent

Nadere informatie

De strijd om de harde A1

De strijd om de harde A1 De strijd om de harde A1 Ontwikkelingen in het A1-winkelgebied november 2014 www.dtz.nl Duidelijk. DTZ Zadelhoff De strijd om de harde A1 In de populairste winkelstraten in Nederland is een strijd gaande

Nadere informatie

Woningmarkt in rustiger vaarwater

Woningmarkt in rustiger vaarwater PERSBERICHT Van : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM Betreft : NVM woningmarktcijfers 1 ste kwartaal 2015 Datum : Nieuwegein, 9 april 2015 Herstel zet door, maar prijzen

Nadere informatie

Woningmarktcijfers: huidige stand van zaken & blik op de toekomst. Pieter van Santvoort, 15 april 2014 @pmjvansantvoort

Woningmarktcijfers: huidige stand van zaken & blik op de toekomst. Pieter van Santvoort, 15 april 2014 @pmjvansantvoort Woningmarktcijfers: huidige stand van zaken & blik op de toekomst Pieter van Santvoort, 15 april 2014 @pmjvansantvoort Onze diensten Van Santvoort Makelaars helpt al sinds 1976 bij transacties van: Bestaande

Nadere informatie

Woningmarkt trekt licht aan in tweede kwartaal

Woningmarkt trekt licht aan in tweede kwartaal Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en Vastgoeddeskundigen Betreft : NVM-woningmarktcijfers tweede kwartaal 2009 Datum : Nieuwegein,

Nadere informatie

open +verk kopen eigen huis maga eigen hu is maga i z ne september 2014 ne septem

open +verk kopen eigen huis maga eigen hu is maga i z ne september 2014 ne septem kopen+verkopen 52 eigen huis magazine september 2014 Scheiden wordt (te) duur voor huisbezitter Bij elkaar blijven voor de hypotheek Sinds de crisis op de woningmarkt, is scheiden toch al naar en duur

Nadere informatie

Belastingplan 2013: Wet herziening fiscale behandeling eigen woning

Belastingplan 2013: Wet herziening fiscale behandeling eigen woning Regelingen en voorzieningen CODE 3.2.3.30 verwachte wijzigingen Belastingplan 2013: Wet herziening fiscale behandeling eigen woning bronnen Informatieblad Woningmarkt 18.9.2012 Vragen en antwoorden over

Nadere informatie

Woningmarkt krabbelt langzaam op in vierde kwartaal

Woningmarkt krabbelt langzaam op in vierde kwartaal Aantal woningverkopen bijna 5 procent hoger Woningmarkt krabbelt langzaam op in vierde kwartaal Voor 2010 prognose: geen prijsstijging Dure segment blijft moeizaam Nieuwegein, 14 januari In het vierde

Nadere informatie

Hypotheek Index Q4 2017

Hypotheek Index Q4 2017 Hypotheek Index Q4 2017 De Hypotheker vergeleek de cijfers in 2017 met die van 2016. Ontwikkeling hypotheekbedrag Randstad In de Randstad is nog steeds een stijging zichtbaar van het gemiddeld hypotheekbedrag.

Nadere informatie

Makelaar kan juist in deze zware tijden zijn meerwaarde bewijzen

Makelaar kan juist in deze zware tijden zijn meerwaarde bewijzen 02 december 2008 Ger Hukker, voorzitter NVM: Makelaar kan juist in deze zware tijden zijn meerwaarde bewijzen Dagelijks staan de kranten bol van zorgwekkende berichten over de gevolgen van de kredietcrisis

Nadere informatie

ARTIKELEN FORS MEER VERHUUR DAN VERKOOP

ARTIKELEN FORS MEER VERHUUR DAN VERKOOP ARTIKELEN FORS MEER VERHUUR DAN VERKOOP ARTIKEL 1 Een op vijf woningverkopers wil huren Een op de vijf Nederlanders die hun huis te koop hebben staan, wil na de verkoop een huurwoning betrekken. Bron:

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt. Gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers 2010-2 / Woningmarkt gemeente Rotterdam

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt. Gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers 2010-2 / Woningmarkt gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers 20102 / Woningmarkt gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt pagina 1 van 7 Gemeente Rotterdam Gemeente Rotterdam Juli 2010 Inleiding U leest thans alweer de

Nadere informatie

Woningmarkt komt op stoom

Woningmarkt komt op stoom PERSBERICHT Van : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen Betreft : NVM woningmarktcijfers 2 e kwartaal 2015 Datum : Nieuwegein, 9 juli 2015 Ook buiten stedelijk gebied begint

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2012-Q1

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2012-Q1 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2012-Q1 NVM Data & Research 2 april 2012 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 3 2 Inleiding: beschrijving van de gebruikte betaalbaarheidsindicatoren en grafieken...

Nadere informatie

Gevolgen kredietcrisis voelbaar op woningmarkt. Verbeterde betaalbaarheid biedt kans op herstel

Gevolgen kredietcrisis voelbaar op woningmarkt. Verbeterde betaalbaarheid biedt kans op herstel Gevolgen kredietcrisis voelbaar op woningmarkt Verbeterde betaalbaarheid biedt kans op herstel Nieuwegein, 15 januari 2009 Na een slecht vierde kwartaal komt de prijsdaling op de Nederlandse woningmarkt

Nadere informatie

Veilig uw eigen droomhuis kopen

Veilig uw eigen droomhuis kopen Veilig uw eigen droomhuis kopen Uw eigen woning Voor veel mensen is een eigen woning de ultieme droom. Waarschijnlijk de grootste aankoop in uw leven. Daarom is het van groot belang alles wat er bij de

Nadere informatie

Herstel woningmarkt laat op zich wachten

Herstel woningmarkt laat op zich wachten PERSBERICHT Aan Van Betreft : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en Vastgoeddeskundigen : Herstel woningmarkt laat op zich wachten Datum : Nieuwegein,

Nadere informatie

Dalende trend in transacties en prijzen woningmarkt zet door

Dalende trend in transacties en prijzen woningmarkt zet door PERSBERICHT Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en Vastgoeddeskundigen NVM Betreft : NVM Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2011 Datum :

Nadere informatie

55+ groep in de lift. whitepaper wonen mei 2016

55+ groep in de lift. whitepaper wonen mei 2016 55+ groep in de lift whitepaper wonen mei 216 55+ groep in de lift De helft van de Nederlandse huishoudens bestaat uit mensen van 55 jaar en ouder. Een groot deel zijn zogeheten empty nesters (geen thuiswonende

Nadere informatie

Hypotheek Index Q3 2017

Hypotheek Index Q3 2017 Hypotheek Index Q3 2017 De Hypotheker vergeleek de cijfers in 2017 met die van 2016. Ontwikkeling rentevaste periode Een hypotheek met een rentevaste periode van 30 jaar wint sterk aan populariteit ten

Nadere informatie

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE 3 E KWARTAAL 211 Gemaakt voor NVM Wonen Gemaakt door NVM Data & Research Inhoudsopgave 1 Introductie enquête... 3 1.1 Periode... 3 1.2 Respons... 3 2 Staat van de woningmarkt...

Nadere informatie

Verlaging overdrachtsbelasting heeft positief effect

Verlaging overdrachtsbelasting heeft positief effect Verlaging overdrachtsbelasting heeft positief effect Door laag consumentenvertrouwen en schuldencrisis zijn kopers nog altijd schuw Aantal transacties stijgt in het derde kwartaal met 4% Banken moeten

Nadere informatie

Hypotheek Index Q2 2017

Hypotheek Index Q2 2017 Hypotheek Index Q2 2017 De Hypotheker vergeleek de cijfers in 2017 met die van 2016. Sterke groei jonge huizenkopers Het aandeel jonge starters op de woningmarkt is in het tweede kwartaal van 2017 sterk

Nadere informatie

Toppositie Randstad in het geding

Toppositie Randstad in het geding Vergeten woningmarktdossier zorgt voor grote problemen Toppositie Randstad in het geding NVM introduceert WoningVoorraadMeter Nieuwegein, 4 juli De prijs van de gemiddelde verkochte woning in Nederland

Nadere informatie

Huizenmarkt stagneert door tekort aan betaalbare woningen

Huizenmarkt stagneert door tekort aan betaalbare woningen Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en Vastgoeddeskundigen Betreft : NVM-woningmarktcijfers vierde kwartaal 2007 Datum : Nieuwegein,

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt. Gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers 2010-4 / Woningmarkt gemeente Rotterdam

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt. Gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers 2010-4 / Woningmarkt gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers 2010-4 / Woningmarkt gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt pagina 1 van 8 Gemeente Rotterdam Gemeente Rotterdam Januari 2011 Inleiding Beste lezer, Voor

Nadere informatie

Handige tips bij aankoop woning

Handige tips bij aankoop woning Handige tips bij aankoop woning Uw eigen woning Voor veel mensen is een eigen woning de ultieme droom en waarschijnlijk de grootste aankoop in hun leven. Daarom is het van groot belang alles wat er bij

Nadere informatie

IG&H Hypotheekupdate Q2 2012

IG&H Hypotheekupdate Q2 2012 IG&H Consulting & Interim Make strategy work! Augustus 2012 IG&H Hypotheekupdate Q2 2012 Geachte relatie, Hierbij ontvangt u de IG&H Hypotheekupdate voor het 2 e kwartaal van 2012. Wij wensen u veel leesplezier

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Bijlage II Overall conclusie De Nederlandse economie groeit naar verwachting met 1¾% in 1 en met 1½% in 11. De toename van het bbp komt bijna volledig voor

Nadere informatie

Hypotheek Index Q1 2017

Hypotheek Index Q1 2017 Hypotheek Index Q1 2017 De Hypotheker vergeleek de cijfers in 2017 met die van 2016. Ontwikkeling rentevaste periode Ten opzichte van een jaar geleden wint een hypotheek met een rentevaste periode van

Nadere informatie

Koopgarant. Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw

Koopgarant. Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Koopgarant Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Een koopwoning binnen handbereik Vanaf 2008 zijn de huizenprijzen flink gedaald. Daardoor is ook voor starters een koopwoning binnen

Nadere informatie

Woningmarkt corrigeert zich na topkwartaal

Woningmarkt corrigeert zich na topkwartaal PERSBERICHT Van : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM Betreft : NVM woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2013 Datum : Nieuwegein, 11 april 2013 Concurrentiepositie koopwoning

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

Wie in 2014 een eigen woning heeft of graag een woning wil kopen, moet rekening houden met een aantal ontwikkelingen.

Wie in 2014 een eigen woning heeft of graag een woning wil kopen, moet rekening houden met een aantal ontwikkelingen. Hypotheekgids 2014 Inleiding Wie in 2014 een eigen woning heeft of graag een woning wil kopen, moet rekening houden met een aantal ontwikkelingen. De wijzigingen op het gebied van hypotheek en wonen zijn

Nadere informatie

Bijgaand treft u aan het halfjaarbericht betreffende het tweede halfjaar van 2014 van Holland Immo Group X/Woningfonds CV.

Bijgaand treft u aan het halfjaarbericht betreffende het tweede halfjaar van 2014 van Holland Immo Group X/Woningfonds CV. «Bedrijf» «Persoon» «Adres» «Postcode» «Plaats» «Land» Eindhoven, 23 januari 2015 Betreft: Holland Immo Group X/Woningfonds CV «Aanhef», Bijgaand treft u aan het halfjaarbericht betreffende het tweede

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007 Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007 De prijs van de gemiddelde verkochte woning stijgt met 1,2% in het 4 e kwartaal van 2007. De stijging van de prijs per m 2 is met 0,3% veel lager. De stijging

Nadere informatie

Kopers komen te kort. Naar een evenwichtige toepassing van de LTV-normen. Peter Boelhouwer; TU Delft Karel Schiffer; zelfstandig adviseur

Kopers komen te kort. Naar een evenwichtige toepassing van de LTV-normen. Peter Boelhouwer; TU Delft Karel Schiffer; zelfstandig adviseur Kopers komen te kort Naar een evenwichtige toepassing van de LTV-normen Auteurs: Peter Boelhouwer; TU Delft Karel Schiffer; zelfstandig adviseur 1 Inhoud Aanleiding Maximale lening Gevolgen aanscherping

Nadere informatie

Zeepbel of duurzaam herstel?

Zeepbel of duurzaam herstel? Zeepbel of duurzaam herstel? plus antwoorden op andere huizenmarktvragen, die u aan een econoom wilt stellen Marten van Garderen ING NL Economisch Bureau Hypothekencongres, 21 september 2017 De woningmarkt

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor juni 211 (cijfers t/m maart 211) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt?

Nadere informatie

Stellingen over de Amsterdamse woningmarkt

Stellingen over de Amsterdamse woningmarkt http://maps.amsterdam.nl/woningwaarde/ Aanleiding UBS Global Real Estate Bubble Index Aanleiding woningprijs verhouding Amsterdam/Nederland Bron: UBS Global Real Estate Bubble Index Aanleiding percentage

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt

Nadere informatie

Case Verslechtering woningmarkt

Case Verslechtering woningmarkt Case Verslechtering woningmarkt Lees het volgende artikel en beantwoord daarna de vraag. Prijs individuele woningen daalt Aantal woningverkopen blijft achter bij verwachtingen Vooral minder starterswoningen

Nadere informatie

Stijging woningoverdrachten

Stijging woningoverdrachten Stijging woningoverdrachten Positieve noot: meer transacties In het tweede kwartaal wisselden 34.628 woningen van eigenaar, een stijging van 17,3% ten opzichte van een jaar geleden. Op jaarbasis gaat het

Nadere informatie

Bedankt pa en ma! Natuurlijk had ik nagedacht

Bedankt pa en ma! Natuurlijk had ik nagedacht 10 kopen geld ouders helpen starters 11 Ouders helpen starters Bedankt pa en ma! Tekst Miriam Bauwer Fotografie Ed van Rijswijk en Isis Torensma Ouders kunnen op verschillende manieren hun kind financieel

Nadere informatie

Trends, discussies en hervormingen op de woningmarkt

Trends, discussies en hervormingen op de woningmarkt Trends, discussies en hervormingen op de woningmarkt Peter Boelhouwer 31-10-2012 Delft University of Technology Challenge the future Inhoud Ontwikkelingen op de woning(bouw)markt en ontwikkeling koopprijzen:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 32 847 Integrale visie op de woningmarkt Nr. 118 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Ook in zomerkwartaal zet herstel woningmarkt door

Ook in zomerkwartaal zet herstel woningmarkt door PERSBERICHT Van : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM Betreft : NVM woningmarktcijfers 3 de kwartaal 2014 Datum : Nieuwegein, 9 oktober 2014 Steden trekken aan, platteland

Nadere informatie

Dieptepunt op woningmarkt lijkt bereikt

Dieptepunt op woningmarkt lijkt bereikt PERSBERICHT Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en Vastgoeddeskundigen Betreft : NVM-woningmarktcijfers eerste kwartaal 2009 Datum :

Nadere informatie

Schaepmanstraat 37 te 4384 CT Vlissingen

Schaepmanstraat 37 te 4384 CT Vlissingen Schaepmanstraat 37 te 4384 CT Vlissingen Vraagprijs 71.000,= k.k. In de geliefde wijk Paauwenburg gelegen appartement op de derde verdieping met een mooi uitzicht. Dingemanse Makelaars Seisdam 8-10 4331

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Discussienota impulsen op de woningmarkt van Culemborg

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Discussienota impulsen op de woningmarkt van Culemborg Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP DATUM 17 april 2013 KOPIE AAN BIJLAGE 1 REGISTRATIENUMMER 1208556/7266 Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Discussienota impulsen op de woningmarkt van

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april Regio Den Haag

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april Regio Den Haag Sprekende Cijfers 2014-1 Woningmarkt regio Den Haag Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april 2014 Regio Den Haag Inleiding Robert Kuiper Rudi van Wechem Voor u

Nadere informatie

Stimuleren koopmarkt

Stimuleren koopmarkt Stimuleren koopmarkt Sinds 2008 zit de huizenmarkt in het slop. Dat jaar markeert een scherpe daling in het aantal transacties en was het begin van een neerwaartse ontwikkeling van de transactieprijzen.

Nadere informatie

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE 2 e KWARTAAL 2013 Gemaakt voor NVM Wonen Gemaakt door NVM Data & Research Inhoudsopgave 1 Introductie enquête... 3 1.1 Periode en respons... 3 2 Staat van de woningmarkt... 3 3

Nadere informatie

Hoge Stelle 26 te 4339 AR Nieuw- en Sint Joosland

Hoge Stelle 26 te 4339 AR Nieuw- en Sint Joosland Hoge Stelle 26 te 4339 AR Nieuw- en Sint Joosland Vraagprijs 135.000,= k.k. Rustig gelegen hoekwoning in perfecte staat, voorzien van een fijne zonnige tuin. Dingemanse Makelaars Seisdam 8-10 4331 NT Middelburg

Nadere informatie

(evt. te vervallen vragen 5, 7, 8, 9 en kader, scheelt 310 woorden, nu totaal 1200 woorden)

(evt. te vervallen vragen 5, 7, 8, 9 en kader, scheelt 310 woorden, nu totaal 1200 woorden) (evt. te vervallen vragen 5, 7, 8, 9 en kader, scheelt 310 woorden, nu totaal 1200 woorden) [chapeau] Tien prangende vragen over de grootste aankoop van je leven [kop] Een eigen huis, een plek onder de

Nadere informatie

Trends op de markt van koopwoningen en de hypotheekmarkt: verleden, heden en toekomst

Trends op de markt van koopwoningen en de hypotheekmarkt: verleden, heden en toekomst Trends op de markt van koopwoningen en de hypotheekmarkt: verleden, heden en toekomst Peter Boelhouwer 17-09-2015 Delft University of Technology Challenge the future Inhoud Was de crisis op de Nederlandse

Nadere informatie

U wordt van harte uitgenodigd om zoveel mogelijk een plaats in te nemen waar u deze tekst goed kunt lezen.

U wordt van harte uitgenodigd om zoveel mogelijk een plaats in te nemen waar u deze tekst goed kunt lezen. U wordt van harte uitgenodigd om zoveel mogelijk een plaats in te nemen waar u deze tekst goed kunt lezen. Presentatie Woningmarkt voor de regio Amsterdam / gemeente Amsterdam 1 maart 2012 Presentatie

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008

Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008 Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008 De prijs van de gemiddelde verkochte woning daalt met -0,3% licht in het 3 e kwartaal van 2008. De prijs per m 2 stijgt daarentegen licht met 0,3%. De prijsontwikkeling

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 1e kwartaal 2013

Woningmarktcijfers 1e kwartaal 2013 8 april 2013 NVM Data & Research Niveau (t.o.v.) 2012-4 (t.o.v.) Opmerking Aantal transacties 17.577-30,3% - 6,4% Gemiddelde verandering t.o.v. 4 e kwartaal: -8,5%. Totale markt naar schatting 23.750 woningen.

Nadere informatie

Schotse Hooglanderstraat 115 en Canadeseweg 12 te Waspik. Wonen in de kern. Telefoon (0162) 426 348 Internet www.klijsen.nl

Schotse Hooglanderstraat 115 en Canadeseweg 12 te Waspik. Wonen in de kern. Telefoon (0162) 426 348 Internet www.klijsen.nl Schotse Hooglanderstraat 115 en Canadeseweg 12 te Waspik Telefoon (0162) 426 348 Internet www.klijsen.nl Vrijstaande woonboerderij op ruim perceel van totaal 5.372 m2 in Waspik. Indeling Deze woonboerderij

Nadere informatie

Daling huizenprijs in grote delen van Nederland gestopt

Daling huizenprijs in grote delen van Nederland gestopt PERSBERICHT Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM Betreft : NVM woningmarktcijfers 1 ste kwartaal 2014 Datum

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Oktober 2010 (cijfers t/m augustus 2010) Inhoud: 1. Werkloosheid (algemeen) 2. Werkloosheid naar leeftijd (jongeren en ouderen) 3. Vacatures, bedrijven en leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan

Nadere informatie

TE KOOP. Het Heydenrijck 106, Groenlo

TE KOOP. Het Heydenrijck 106, Groenlo Het Heydenrijck 106, Groenlo TE KOOP Wormgoor Makelaardij B.V. Grotestraat 32, Eibergen Postbus 145 7150 AC Eibergen Tel: 0545-475 075 Fax: 0545-474 805 E-mail: info@wormgoor.net Internet: www.wormgoor.net

Nadere informatie

Vooral boven water huishouden lost extra af

Vooral boven water huishouden lost extra af Juli 2015 naar recordhoogte 96 punten Vooral boven water huishouden lost extra af De staat op zijn hoogste stand ooit. In het tweede kwartaal van 2015 steeg de barometer met maar liefst 5 punten van 91

Nadere informatie

Eerste tekenen broos herstel woningmarkt

Eerste tekenen broos herstel woningmarkt PERSBERICHT EMBARGO TOT DONDERDAG 8 oktober 2009 10.00 uur Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en Vastgoeddeskundigen Betreft : NVM-woningmarktcijfers

Nadere informatie

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09 HAAGSE MONITOR ECONOMISCHE RECESSIE 7 Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend zijn, in de

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 8 Overall conclusie De kredietcrisis zorgt voor een terugval van de economische bedrijvigheid in Nederland die sinds het begin van de jaren tachtig niet is voorgekomen.

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2008

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2008 Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2008 De prijs van de gemiddelde verkochte woning stijgt met 0,4% in het 1e kwartaal van 2008. De stijging van de prijs per m2 is met 0,7% iets hoger. De stijging

Nadere informatie

PBK bericht 2 e kwartaal 2016

PBK bericht 2 e kwartaal 2016 Webartikel PBK bericht 2 e kwartaal 2016 Toelichting op de cijfers Bijlage bij het artikel PBK bericht 2 e kwartaal 2016 Juli 2016 CBS Webartikel, juli 2016 1 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Prijsindex Bestaande

Nadere informatie

TE KOOP: Griegplein 184 3122 VN Schiedam

TE KOOP: Griegplein 184 3122 VN Schiedam TE KOOP: Griegplein 184 3122 VN Schiedam Hargplein 118 3121 VG Schiedam t: 010-246 44 44 e: info@ankebodewes.nl i: www.ankebodewes.nl Omschrijving Leuk vijfkamer appartement op de achtste verdieping gelegen.

Nadere informatie

Ga goed verzekerd op vakantie

Ga goed verzekerd op vakantie Ga goed verzekerd op vakantie Onderwerpen 23 mei 2016 Nieuwe Steen 3 1625 HV HOORN 0229-234 334 info@bvw.nl www.bvw.nl Reisverzekering: veel meer dan alleen risico van diefstal Het huwelijksvermogensrecht

Nadere informatie

Woningmarkt bloeit langzaam op

Woningmarkt bloeit langzaam op Webartikel Woningmarkt bloeit langzaam op Toelichting op de cijfers Bijlage bij het artikel Woningmarkt bloeit langzaam op Oktober 2015 CBS Webartikel, oktober 2015 1 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Prijsindex

Nadere informatie

Kwartaalbericht Woningmarkt

Kwartaalbericht Woningmarkt Markt voor bestaande woningen Woningprijzen dalen verder De prijzen voor bestaande koopwoningen zijn in het derde kwartaal van 211 voor het vierde achtereenvolgende kwartaal gedaald. Op basis van de index

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw

Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw De huizenprijzen zijn tot 2008 enorm gestegen. Daardoor lijkt een koopwoning vooral voor starters onbereikbaar. Om u als kandidaat-koper te helpen,

Nadere informatie

Effect op huizenprijzen van het maximeren van hypothecaire leningen op basis van taxatiewaarde en bruto inkomen

Effect op huizenprijzen van het maximeren van hypothecaire leningen op basis van taxatiewaarde en bruto inkomen CPB Notitie 4 mei 2011 Effect op huizenprijzen van het maximeren van hypothecaire leningen op basis van taxatiewaarde en bruto inkomen Op verzoek van het Ministerie van Financiën, Directie Algemene Financiële

Nadere informatie

Een eigen huis. mogelijkheden voor kopen of huren

Een eigen huis. mogelijkheden voor kopen of huren Een eigen huis mogelijkheden voor kopen of huren Een woning kopen of huren? Verschillende verantwoordelijkheden Wilt u een woning kopen of een woning huren? Dat is een afweging die u maakt. Een van de

Nadere informatie

Woonoppervlakte 64 m 2 Vraagprijs 210.000,- kosten koper TE KOOP. Van Swindendwarsstraat 99 Amsterdam

Woonoppervlakte 64 m 2 Vraagprijs 210.000,- kosten koper TE KOOP. Van Swindendwarsstraat 99 Amsterdam Woonoppervlakte 64 m 2 Vraagprijs 210.000,- kosten koper TE KOOP Van Swindendwarsstraat 99 Amsterdam OMSCHRIJVING Goed ingedeeld 3-kamer appartement van ca. 64m² gelegen op de 3e verdieping, met twee balkons,

Nadere informatie

Gemiddelde hypotheekrentes in 2012 met NHG

Gemiddelde hypotheekrentes in 2012 met NHG rente rente Datum: 2 januari 2013 Terugblik renteontwikkeling 2012: de hypotheekmarkt is dood 2012 was een heel saai jaar. Er waren maar heel weinig wijzigingen in de hypotheekrentes. Je kunt wel zeggen

Nadere informatie

Eindexamen economie pilot havo 2009 - I

Eindexamen economie pilot havo 2009 - I Beoordelingsmodel Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 ja Een voorbeeld van een juiste

Nadere informatie

Woning kopen van Kennemer Wonen oopgarant

Woning kopen van Kennemer Wonen oopgarant Woning kopen van Kennemer Wonen oopgarant met k Door de crisis in de woningmarkt is de stap van huur naar koop voor veel mensen helaas te groot. Wij willen door betaalbare koopwoningen op de markt te brengen,

Nadere informatie

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar drs. O.J. van der Heijden o.heijden@marma.nl www.evbinnenstad.nl 1 Belang van Wonen in de Binnenstad Een juiste combinatie van functies in de binnen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over het kopen en verkopen van een huis

Veelgestelde vragen over het kopen en verkopen van een huis Veelgestelde vragen over het kopen en verkopen van een huis Huysshop heeft een aantal veelgestelde vragen over het (ver)kopen van een huis op een rij gezet. 1. Wanneer ben ik in onderhandeling? Je bent

Nadere informatie

TE KOOP. Mallumse molenweg 3, Eibergen

TE KOOP. Mallumse molenweg 3, Eibergen Mallumse molenweg 3, Eibergen TE KOOP Wormgoor Makelaars Grotestraat 32, Eibergen Postbus 145 7150 AC Eibergen Tel: 0545-475 075 E-mail: info@wormgoor.net Internet: www.wormgoor.net MALLUMSE MOLENWEG 3

Nadere informatie

Een huis met een restschuld, kunt u dit voorkomen? www.zichtadviseurs.nl/hypotheken

Een huis met een restschuld, kunt u dit voorkomen? www.zichtadviseurs.nl/hypotheken Een huis met een restschuld, kunt u dit voorkomen? www.zichtadviseurs.nl/hypotheken De huizenprijzen zijn in Nederland sinds 2008 flink gedaald. Dat is goed nieuws voor starters die een huis willen kopen.

Nadere informatie

Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar

Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar Maart 215 stijgt naar 91 punten Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar De is in het eerste kwartaal van 215 gestegen van 88 naar 91 punten. Veel huishoudens kijken positiever vooruit en verwachten

Nadere informatie

ECGF/U200902279 Lbr. 09/124

ECGF/U200902279 Lbr. 09/124 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 uw kenmerk bijlage(n) 1 betreft Communicatie WOZ-beschikking 2010 ons kenmerk ECGF/U200902279 Lbr. 09/124 datum 5

Nadere informatie