Hieronder de vergelijking tussen de annuïteitenhypotheek en de lineaire hypotheek.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hieronder de vergelijking tussen de annuïteitenhypotheek en de lineaire hypotheek."

Transcriptie

1 Hieronder de vergelijking tussen de annuïteitenhypotheek en de lineaire hypotheek. Inleiding: De genoemde vormen zijn voor starters de enige vormen die sinds leiden tot renteaftrek. Andere vormen, of combinaties, bijvoorbeeld met aflossingsvrij, zijn toegestaan, maar leiden tot het volledig niet aftrekbaar zijn van de gehele lening. Dat is veelal niet de bedoeling. De besparing die dan gerealiseerd wordt qua aflossingsvorm wordt geheel teniet gedaan vanwege het ontbreken van renteaftrek. Doelstelling van het kabinet was om de renteaftrek te beperken. Hieronder staat hoe zij dat hebben bewerkstelligd. Er is nog een keuzemogelijkheid qua aflosvorm, maar deze is zeer beperkt t.o.v. de periode van voor De annuïteitenhypotheek. Een annuïteit is een lastig woord en daarnaast voor velen ook een lastig begrip. Een annuïteit is een rekenkundig bepaald getal. De gegevens die bepalend zijn voor het berekenen van dit bedrag zijn: - De hoogte van het af te lossen bedrag (de hoofdsom) - De rente - De looptijd De annuïteit zorgt ervoor dat na de looptijd de hoofdsom precies op 0 uitkomt. De lening is volledig afgelost. Dit is fiscaal verplicht om rente-aftrek te mogen genieten. Ook waarborgt de berekende annuïteit dat alle verschuldigde rente betaald wordt. Er wordt iedere periode (maand) eenzelfde bedrag betaald. Bruto wel te verstaan. Er gaat dus iedere maand hetzelfde bedrag van de betaalrekening af. Om de annuïteitenhypotheek te begrijpen moet het verband tussen de te betalen rente, aflossing en de rente-aftrek duidelijk worden gemaakt: Het zit als volgt: De eerste maand heb je de annuïteit voldaan, dus het berekende bedrag. Dit bestaat uit rente en aflossing. Omdat je dus hebt afgelost betaal je de maand erna minder rente. Er is immers minder geleend. Wanneer je hetzelfde bedrag een maand later afgeschreven ziet worden, dan zal dus een groter deel ter beschikking staan voor aflossing. De maand erna betaal je weer meer minder rente en meer aflossing. Dit gaat zo de gehele looptijd door. Met andere woorden: door de aflossingen betaal je steeds minder rente. Omdat je steeds minder rente betaalt, krijg je steeds minder terug van de belasting. Immers, niet de aflossing is aftrekbaar, maar de rente is aftrekbaar. Er is een schema waarneembaar waarbij steeds sneller wordt afgelost. Immers, als er steeds minder rente betaald wordt, zal het aflossingsdeel van de annuïteit steeds groter worden wanneer je steeds (verplicht) hetzelfde (bruto) bedrag betaalt aan de geldverstrekker.

2 Hieronder een voorbeeld van een annuïteitenhypotheek met een hoofdsom van , een looptijd van 30 jaar, een rente van 4,5% en een WOZ-waarde van Ik ga tevens uit van een fiscaal voordeel van 42%. Het eerste overzicht is bedoeld om te laten hoe de netto lasten gedurende de looptijd toenemen.

3

4 De toelichting op de overzichten: In de eerste kolom staat de hoogte van de hypotheek na afloop van het jaar. Als aanvangsjaar is 2013 gekozen. De annuïteit bedraagt per maand. Dit is het bedrag dat iedere maand van de rekening wordt afgeschreven. Er wordt hier uitgegaan van een gelijke rente gedurende de gehele periode van de hypotheek. Vaak wordt er geen rentevaste periode gekozen van 30 jaar. De rente kan dus veranderen gedurende de looptijd. Na aanpassing van de rente zal de annuïteit worden herberekend. Het is duidelijk dat bij een hogere rente er meer lasten zijn en bij een lagere rente er minder lasten zijn. De hoogte van de te betalen rente neemt af, de aflossing neemt toe, de netto lasten nemen ook toe. Het verschil tussen de bruto lasten en netto lasten is het fiscale voordeel. Hieruit valt te concluderen dat de rente aftrek afneemt. Dit is logisch, want er wordt immers ook minder rente betaald. Er wordt uitgegaan van een gelijke WOZ-waarde gedurende de gehele looptijd. De WOZ-waarde wordt jaarlijks vastgesteld door de gemeente waarin je woont. De genoemde stijging in de laatste kolom is t.o.v. het voorgaande jaar. Duidelijk is dat de stijging van de netto lasten jaar op jaar zeer gering is. Veelal is de inflatie hoger. Lonen worden vaak aangepast aan de inflatie. Daarnaast is het gebruikelijk dat er ook andere loonstijgingen zijn. De lasten blijven dan relatief gelijk of worden lager t.o.v. het toegenomen inkomen. Anders gezegd: bij de berekende stijging van de lasten zullen bij een normale ontwikkeling van het inkomen en de inflatie de lasten steeds minder zwaar op het inkomen drukken. De betaalbaarheid van de annuïteitenhypotheek is op basis van het bovenstaande, indien de aannames juist zijn, ook op langere termijn betaalbaar. T.o.v. de hieronder staande lineaire hypotheek is het zo dat de lasten toenemen. Echter, de lasten nu zijn lager. Het geld nu is meer waar dan in de toekomst. Dit door de werking van inflatie. Het is altijd mogelijk om vrijwillig aanvullend af te lossen. De boetevrije aflossing is bij iedere geldverstrekker minimaal 10% van de oorspronkelijke hoofdsom. In dit voorbeeld mag er dus jaarlijks netto worden afgelost. Dit is een zeer groot bedrag. De gevolgen van een extra aflossing zijn dat daarna de annuïteit herberekend wordt op basis van de nieuwe resterende hoofdsom en dus dat de nieuwe bruto en netto lasten omlaag gaan. Een annuïteitenhypotheek omzetten naar lineair is makkelijker dan andersom.. Mijn mening is dat het verstandig is om te kiezen voor een annuïteitenhypotheek t.o.v. een lineaire hypotheek. Is er de wens om in het begin versneld af te lossen, doe dat dan zelfstandig aan het einde van het jaar. Verplicht jezelf niet tot onnodig hoge lasten wanneer dat niet nodig is. Je weet nooit wat er gebeurt in de komende jaren. Denk hierbij aan het krijgen van kinderen, minder werken, ontslag, minder gaan verdienen etc.

5 De lineaire hypotheek. Deze hypotheekvorm is iets eenvoudiger dan de annuïteitenhypotheek. De hoofdsom (lening) wordt gedurende de looptijd in gelijke delen per periode afgelost. Dit zorgt er ook voor dat aan het einde van de looptijd er geen hypotheek meer over is. Aan het begin is de hoofdsom nog hoog. Over deze hoge hoofdsom wordt uiteraard rente in rekening gebracht. De aflossing is gelijkmatig verdeeld over de looptijd. Omdat de hoofdsom hoog is en de aflossing (t.o.v. de annuïteitenhypotheek) ook is het zo dat de netto lasten van de hypotheek (aanzienlijk) hoger zijn dan bij de annuïteitenhypotheek (bij aanvang). Hieronder een overzicht van het verloop van de lineaire hypotheek. De uitgangspunten die er zijn gehanteerd zijn dezelfde als die zijn gehanteerd bij het voorbeeld van de annuïteitenhypotheek.

6

7 De toelichting op de overzichten staat hieronder. De maandlasten zijn aflopend. Dit kan interessant zijn wanneer de verwachting is dat de maandlasten in de toekomst, na rekening te houden met inflatie en inkomensverhogingen, slecht betaalbaar zijn. De aanvangslasten zijn fors hoger dan de maandlasten bij een annuïteitenhypotheek. Hetgeen eerder was beschreven bij de annuïteitenhypotheek t.a.v. extra aflossen geldt ook voor de lineaire hypotheek. Hier zal echter het periodiek te betalen aflossingsbedrag opnieuw worden vastgesteld en niet de annuïteit (berekende rente en aflossing). De hoofdsom neemt sneller af dan bij de annuïteitenhypotheek. Dit is logisch, omdat er sneller meer wordt afgelost. Het totale fiscale voordeel is door de versnelde aflossing ook minder over de gehele looptijd. Er wordt per saldo minder geleend, door de snellere aflossing bij aanvang en dus wordt er ook minder terug ontvangen van de betaalde rente. Het zwaartepunt van de maandlasten zit aan het begin. De werking van inflatie is dan nog niet echt heel groot. Dit is een nadeel t.o.v. de annuïteitenhypotheek. Immers, 100 Euro nu betalen is een stuk meer qua koopkracht dan 100 Euro betalen over 30 jaar, uitgaande van inflatie. Het moge duidelijk zijn dat ik voorstander ben van de (relatieve) flexibiliteit van de annuïteitenhypotheek. Ik vind het zelf in veel gevallen niet verstandig om je (onnodig vanuit fiscaal perspectief) vast te leggen op een aflossingsschema dat minder zwaar kan zijn. Met voldoende discipline kan er voor worden gekozen om extra geld af te lossen wanneer dat gewenst is, Wanneer het in bepaalde jaren niet goed uitkomt, dan kun je ervoor kiezen om dit niet te doen. Veelal zie je dat bij een gezinsplanning er niet alleen sprake zal zijn van hogere maandlasten vanwege het hebben van kinderen, maar ook dat het inkomen bij een of beide partners (indien van toepassing) zal afnemen, Een lineaire hypotheek is dan relatief duur. Wel dient te worden opgemerkt dat de toekomstige lasten, wanneer de kinderen het duurste zullen zijn (uitgaande van studiekosten etc.) hoger zijn bij een annuïteitenhypotheek. Echter, dit is op basis van de huidige waarde van geld. Wanneer de werking van inflatie wordt meegenomen, dan valt vast te stellen dat de toekomstige lasten lager zullen zijn dan de lasten bij aanvang. Dit o.b.v. bijvoorbeeld een verwacht inflatiepercentage van 2%. Ter indicatie staat als afsluiting een tabel met het overzicht van de historische inflatiecijfers van Nederland.

8 CPI staat voor Consumenten Prijs Index, hetgeen de inflatie bepaalt. M.a.w. met welk percentage stijgen gemiddeld de prijzen per jaar. Hier worden ieder jaar dezelfde uitgangspunten voor gehanteerd om een zuivere vergelijking te krijgen. Hierbij merk ik tevens op dat een hoofddoelstelling van de ECB (Europese Centrale Bank) is dat binnen het Eurogebied als geheel en in de lidstaten afzonderlijk de inflatie onder de 2% per jaar ligt. Ik leg deze vormen graag uit in een persoonlijk gesprek, zodat er weloverwogen een keuze kan worden gemaakt tussen de verschillende vormen. Ook kan en zal ik laten zien wat de invloed is van renteveranderingen en van extra aflossingen.

MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur.

MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur. MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur. Wij helpen u dé passende hypotheek te vinden als u een huis wilt

Nadere informatie

Algemene informatie over de verschillende hypotheekvormen

Algemene informatie over de verschillende hypotheekvormen Algemene informatie over de verschillende hypotheekvormen Aflossingsvrije hypotheek De naam zegt het al: bij de aflossingsvrije hypotheek los je niets af. Je betaalt iedere maand alleen rente over het

Nadere informatie

De familiebank - vanaf 2013

De familiebank - vanaf 2013 De familiebank - vanaf 2013 Inleiding Sinds 01-01-2013 moet iedere nieuwe lening t.b.v. de eigenwoning worden afgelost, met uitzondering van situaties die vallen onder het overgangsrecht. Omdat banken

Nadere informatie

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest?

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Als je een hypotheek af gaat sluiten, moet je aan een heleboel dingen denken. We hebben een aantal vragen voor je op een rijtje. Klik op de doorlinks hiernaast

Nadere informatie

Aanstaande wijzigingen in de fiscale afhandeling van hypotheekrenteaftrek per 01-01-2013

Aanstaande wijzigingen in de fiscale afhandeling van hypotheekrenteaftrek per 01-01-2013 Aanstaande wijzigingen in de fiscale afhandeling van hypotheekrenteaftrek per 01-01-2013 Op basis van de vandaag beschikbare kennis delen wij met u de aanstaande wijzigingen in de fiscale afhandeling van

Nadere informatie

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ADVIES MET HET LUYTEN ADVIESGROEP betrouwbaar beter Bredaseweg 65 Kantoorgebouw de Havik 4872 LA ETTEN-LEUR Tel. (076) 5021087 Fax (076) 5021604 Email info@luyten.nl Internet

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks 1. Waarom deze informatie? Een eigen woning geldt voor veel mensen als een ideaal. Aan koopwoningen zitten dan ook aantrekkelijke kanten. Zo kunt u uw eigen woning

Nadere informatie

VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING NOVEMBER 2012

VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING NOVEMBER 2012 VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING NOVEMBER 2012 ALGEMEEN 1. Wat gaat er veranderen voor de koper van een huis? 2. Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? 3. Op welke wijze wordt aflossing

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen.

Uitleg hypotheekvormen. Ik wil mijn eerste huis kopen Uitleg hypotheekvormen. Als je graag een huis wilt kopen, dan heb je een hypotheek nodig. Ook als je je huis gaat verbouwen is het goed om naar je huidige hypotheek te kijken.

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

Beter Belast Voorstellen voor een doordachtere en eerlijkere fiscale behandeling van het eigen huis

Beter Belast Voorstellen voor een doordachtere en eerlijkere fiscale behandeling van het eigen huis Beter Belast Voorstellen voor een doordachtere en eerlijkere fiscale behandeling van het eigen huis Beter Belast Voorstellen voor een doordachtere en eerlijkere fiscale behandeling van het eigen huis Jona

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks CHF en Nibud, 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

Hypotheekvormen Lineaire hypotheek Voordelen van de lineaire aflossing: Nadelen van de lineaire aflossing Annuïteitenhypotheek:

Hypotheekvormen Lineaire hypotheek Voordelen van de lineaire aflossing: Nadelen van de lineaire aflossing Annuïteitenhypotheek: Hypotheekvormen Lineaire hypotheek Bij een lineaire hypotheek lost de geldnemer periodiek gedurende de looptijd van de lening een vast bedrag af. De aflossing verloopt volgens een vast patroon. Door de

Nadere informatie

Hypotheek adviesrapport

Hypotheek adviesrapport Hypotheek adviesrapport Rotterdam, 12 December 212 De heer M. Voorbeeld en Mevrouw V. Voorbeeld Uw contactpersoon: Elly Rosenbaum Avenue Concordia 83 362 LD Rotterdam T 1-21247 E elly@nederlandshypotheekcollectief.nl

Nadere informatie

Kies de hypotheek die bij u past. NnL

Kies de hypotheek die bij u past. NnL Kies de hypotheek die bij u past NnL Persoonlijk advies Ieder mens is uniek. U verlangt dus een advies dat bij u past. Daarom werkt Nationale-Nederlanden met verzekerings- en hypotheekadviseurs. Die hebben

Nadere informatie

Hypotheekvormen. De annuïteitenhypotheek

Hypotheekvormen. De annuïteitenhypotheek Hypotheekvormen De annuïteitenhypotheek Starten met lage aflossing Bij een annuïteitenhypotheek wordt gedurende de looptijd - bij gelijkblijvende rente - een vast bedrag aan rente en aflossing (annuïteit)

Nadere informatie

Een hypotheek die past bij uw leven

Een hypotheek die past bij uw leven AEGON Hypotheken Een hypotheek die past bij uw leven Inhoudsopgave Een eigen huis, een eigen hypotheek 4 AEGON Bankspaarhypotheek 7 AEGON SpaarHypotheek 8 AEGON LevenHypotheek 10 AEGON Levensloop Hypotheek

Nadere informatie

Kies de hypotheek die bij u past. Heldere uitleg over uw mogelijkheden

Kies de hypotheek die bij u past. Heldere uitleg over uw mogelijkheden Kies de hypotheek die bij u past Heldere uitleg over uw mogelijkheden 2 Introductie U bent op zoek naar een droomhuis. Of misschien heeft u dat huis zelfs al gevonden. Voordat u van het huis kunt gaan

Nadere informatie

Algemene informatie hypotheken

Algemene informatie hypotheken Algemene informatie hypotheken A. Bepaling maximale leensom Het maximaal te lenen bedrag voor de aanschaf van een woning wordt bepaald door: 1. de waarde van de woning; 2. uw inkomen (totaal). De maximale

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010 Een betaalbare hypotheek: nu en straks Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010 Een betaalbare hypotheek: nu en straks CHF en Nibud, 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek Bijlage: Toelichtingen en tips Toelichting Tip 1 - Verloop en tijdsduur 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten? Het afsluiten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NIBC Direct (Extra) Hypotheek. Alles wat u moet weten over de NIBC Direct Hypotheek

Algemene Voorwaarden NIBC Direct (Extra) Hypotheek. Alles wat u moet weten over de NIBC Direct Hypotheek Algemene Voorwaarden NIBC Direct (Extra) Hypotheek Alles wat u moet weten over de NIBC Direct Hypotheek Versie juli 2015 Hartelijk welkom bij NIBC Direct U heeft een NIBC Direct hypotheekofferte aangevraagd.

Nadere informatie

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is De Roche Hypotheek waaier Een persoonlijke keus voor uw toekomst Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is zeker niet eenvoudig; er zijn ontzettend veel mogelijkheden en bovendien vormt uw beslissing de

Nadere informatie

Hypotheek Informatiemap

Hypotheek Informatiemap Hypotheek Informatiemap Voor cliënten van Portegies Advies 30-03-2013 Portegies Advies Auteur: M.R. Waal Versie 3 Geachte heer, mevrouw, In de Hypotheek Informatiemap treft u de onderwerpen aan, welke

Nadere informatie

Bankspaarhypotheek. Omdat u een stevig fundament zoekt, ook voor uw hypotheek

Bankspaarhypotheek. Omdat u een stevig fundament zoekt, ook voor uw hypotheek Bankspaarhypotheek Omdat u een stevig fundament zoekt, ook voor uw hypotheek Bankspaarhypotheek U heeft een Bankspaarhypotheek aangevraagd bij de ING. In deze brochure staat informatie over de Bankspaarhypotheek.

Nadere informatie

Hypotheeksparen. Streamers

Hypotheeksparen. Streamers Hypotheeksparen Streamers - Een bankspaarhypotheek is voor veel mensen die nog geen hypotheek hebben de beste oplossing - De kosten van een deel van de spaarhypotheken en beleggingsverzekeringshypotheken

Nadere informatie

OPLEIDING. WFt Consumptief Krediet

OPLEIDING. WFt Consumptief Krediet OPLEIDING WFt Consumptief Krediet OPLEIDING CONSUMPTIEF KREDIET Lindenhaeghe, februari 2012 ii Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 1 KREDIETVORMEN 1 1.1 Inleiding 1 1.2 Verstrekkingsvorm 2 1.2.1 Goederenkrediet

Nadere informatie

Productinformatie. Aegon Hypotheken

Productinformatie. Aegon Hypotheken Productinformatie Aegon Hypotheken Inhoudsopgave Productkenmerken Aegon Hypotheken 3 Aegon Annuïteiten Hypotheek 7 Aegon Lineaire Hypotheek 8 Aegon Bankspaarhypotheek 9 Aegon SpaarHypotheek 12 Aegon LevenHypotheek

Nadere informatie

Om het rapport voor u herkenbaar en leesbaar te houden is getracht het zo beknopt, helder en overzichtelijk mogelijk op te stellen.

Om het rapport voor u herkenbaar en leesbaar te houden is getracht het zo beknopt, helder en overzichtelijk mogelijk op te stellen. De Heer De Vries en Mevrouw Janssen Geachte Heer De Vries en Mevrouw Janssen, In opvolging van uw bezoek aan de site mijnhypotheekhulp.nl, ontvangt u dit rapport met informatie over herfinanciering van

Nadere informatie