KUNST & CULTUUREDUCATIE 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KUNST & CULTUUREDUCATIE 1"

Transcriptie

1 KUNST & CULTUUREDUCATIE VOOR DE BASISSCHOLEN IN WESTLAND INLEIDING Trots en met veel plezier doet Dario Fo u, het primair onderwijs in Westland, een prikkelend en leerzaam aanbod 'kunst- en cultuureducatie' voor alle leerlingen. Na evaluatie van het afgelopen aanbod en gesprekken met verschillende scholen blijkt dat er in Westland behoefte is aan een op de eigen regio aangepast aanbod. Wij zetten ons daar constructief voor in. En werken graag samen met de scholen aan een passend programma, waarin een doorlopende leerlijn kunst- en cultuureducatie centraal staat. DOEL Kinderen krijgen door een goed programma 'kunst en cultuur' tools in handen die bijdragen aan hun persoonlijke en sociale ontwikkeling. Denk hierbij aan: Het ontwikkelen van creativiteit. Dit is van groot belang voor het maatschappelijk functioneren en om in allerlei situaties creatief te denken en oplossingen te kunnen bedenken en uitvoeren. Het ontwikkelen en versterken van zelfbewustzijn, zelfvertrouwen, durf, verbeelding en uitdrukkings- en presentatievermogen. Ontwikkelen van het cultureel bewustzijn (metacognitieve ontwikkeling) Het ontdekken en ontwikkelen van je eigen kunstzinnige talenten. Het versterken van eigen identiteit, trots op je zelf en de eigen streek, je roots kennen en naar buiten brengen, de identiteit van Westland versterken en promoten. Westland is een bijzondere gemeente en regio. Bekend om de tuinbouw, een sterke economie met een innovatieve en oplossingsgerichte werkhouding en een sterke gemeenschapszin. Aan de andere kant ervaren we ook een zeker gemis aan fierheid en uitdrukkingsvaardigheid om dit naar anderen uit te dragen. Landelijk is er daardoor vaak een negatief beeld van de streek. En kinderen en jongeren hebben soms een cultureel minderwaardigheidscomplex tegenover hen die in de stad wonen. Om dat te kantelen moeten we jong beginnen met het denken over de streek, de inwoners en de sterke en zwakke kanten. Onze eigen geschiedenis leren kennen! Kunst en cultuur helpen daarbij. ONS AANBOD Dario Fo, ondernemers in de kunst biedt producten voor kunst- en cultuureducatie voor primair-, speciaal-, voorgezet- en beroepsonderwijs: een breed scala van workshops, lessen en complete lesprogramma s in alle kunstdisciplines. Wij ontwikkelen en maken daarbij ook leerplannen, leerlijnen, docentenhandleidingen, lesbrieven en lessuggesties. Wij werken volgens de uitgangspunten van de beleidsnota Cultuur en School en het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Dario Fo werkt met gekwalificeerde kunstvakdocenten. Ons aanbod kan worden afgestemd op het lesprogramma van uw school en kan op maat geleverd worden binnen uw eigen doelen en of budget. Wij maken graag een afspraak voor een persoonlijk advies en een voorstel, afgestemd op uw wensen. Afgelopen schooljaar ( ) hebben wij met veel plezier en resultaat een programma met een doorlopende leerlijn ontwikkeld en uitgevoerd op bijna 20 scholen voor primair onderwijs in Westland. Hierbij is ook maatwerk geleverd. Zo zijn er specifieke onderdelen en complete programma s gemaakt met aandacht voor pesten, sociale vaardigheden en groepsprocessen, muziek en erfgoed. Mede aan de hand van de positieve reacties die wij op de uitvoering van ons aanbod hebben gekregen, bieden wij een vervolgprogramma aan voor het schooljaar KUNST & CULTUUREDUCATIE 1 DARIO FO, ONDERNEMERS IN DE KUNST SCHOOLJAAR

2 ENKELE REACTIES OP HET AANBOD VAN OVER 'ZWAAIEN MET JE ONDERBROEK': Zwaaien met je onderbroek voor groep 1 en 2 was een voorstelling vol plezier, spanning en passie. Kinderen genoten zichtbaar en werden actief het verhaal ingezogen. Hans den Hartog, directeur Ouverture, Naaldwijk Zwaaien met je onderbroek' en de verwerkingslessen sluiten erg goed aan bij de belevingswereld van de kinderen. Ze zullen veel uit hun eigen situaties herkennen. De kinderen hebben het nog de hele dag over de voorstelling gehad! Het is een verrijking voor de leerlingen. Jolanda van Driesten, De Vlieten, De Lier Interactief, wisselend, humor, een Jip en Janneke van nu. Steven Spaan, Het Kompas, Maasdijk OVER 'BLAUWE PLEKKEN': Het was anders dan anders, het is goed dat kinderen zo in aanraking komen met vormen van kunst die ze niet zelf zouden kiezen. Annet Groenewegen, De Achtsprong, De Lier De voorstelling 'Blauwe plekken' maakte veel indruk op de kinderen! Barbara Eijgenraam, PCBS Koningin Juliana, De Lier We zijn met de leerlingen naar een goede en indrukwekkende voorstelling geweest. Nogmaals mijn complimenten. De leerlingen waren zeer betrokken bij de opdrachten uit de lesbrief. Het was goed om te zien hoe er werd samengewerkt. Christine Eikelenboom, PCBS Koningin Juliana, De Lier Door de voorstelling hadden de kinderen veel beter in de gaten hoe het werkt met de groepen: gepeste, pester en meeloper. Natuurlijk is dit al vaker behandeld, maar nu werd het nog duidelijker. Ingrid Bouwmeester, Aloysiusschool, Maasland OVER WORKSHOP ZANG: De zangdocent heeft het heel erg leuk gedaan. Hij was zelf zeer enthousiast en bracht dit ook over op de kinderen. De hele workshop zat goed in elkaar en de kinderen vonden het heel erg leuk. Het is een verrijking voor de kinderen. Eric Schulten en Merijn Kalden, De Vlieten, De Lier Heel erg leuk gedaan en dat zonder materialen. Ze waren superenthousiast. Geweldig hoe dit alles later terugkwam in de voorstelling! Cindy de With, CBS De Ark, Schipluiden Het is erg waardevol om te zien hoe kinderen zich gedragen tijdens de dramalessen. Kinderen van wie je het niet verwacht stralen en kunnen zichzelf helemaal laten zien. Kinderen die in de klas erg extravert, vonden dit juist heel moeilijk. Mathilde Oussoren, Prins Willem Alexanderschool De Lier KUNST & CULTUUREDUCATIE 2 DARIO FO, ONDERNEMERS IN DE KUNST TT SCHOOLJAAR T 2

3 Onze uitgangspunten bij kunst- cultuureducatie voor het primair onderwijs Ontdekken, plezier, kennismaken en talentontwikkeling van de leerlingen staan voorop. Er wordt aangesloten op het leeftijdsniveau van de kinderen. De vraag en doelen van de scholen en dorpskernen zijn het uitgangspunt. Het aanbod voor de scholen sluit aan bij het aanbod in de vrije tijd, zodat doorstroming voor kinderen met gerichte belangstelling en/of talent mogelijk is. Aanbod is gebaseerd op een jarenlange ervaring (sinds 1995) van Dario Fo met kunst- en cultuureducatie op theaterschool Koperen Kees en voor scholen. Er wordt gewerkt met gekwalificeerde docenten in alle disciplines. Aanbod is gestoeld op de door het SLO geformuleerde eindtermen. Het aanbod sluit aan bij relevante beleidsontwikkelingen zoals Cultuureducatie met Kwaliteit. De Piramide doorlopende leerlijn Koperen Kees is de basis voor bovengenoemde uitgangspunten en deze kunt u nalezen in bijlage 1. Tevens vindt u hierin de Piramide creatieve levensloop Cultuureducatie. In bijlage 2 vindt u een beknopt overzicht van het aanbod in losse en korte workshops die door uw school in het eigen curriculum zijn in te plannen. Aanbod kunst- en cultuureducatie primair onderwijs Ons aanbod is een samenhangend programma van activiteiten voor de groepen 1 tot en met 8 en voor alle scholen. In het programma komen alle kunst- en cultuurdisciplines aan bod, er wordt aangesloten bij de leeftijd en het niveau van de leerlingen en er wordt een afwisselend programma geboden van alle kunstdisciplines in kijken en doen. Bij het programma worden, als dat van toepassing is, lesbrieven en instructies of lessuggesties aangeboden zodat de leerkracht onderdelen zelf kan uitvoeren met zijn of haar klas. Waar nodig kan coaching door vakdocenten van Dario Fo worden geboden. Voor de deskundigheidsbevordering van uw team heeft Dario Fo ook verschillende programma's ontwikkeld in de vorm van workshops voor het gehele team. Wij kunnen daarvoor ook een programma op maat bieden. Met dit programma kan ieder leerjaar worden gewerkt. Wanneer een kind alle acht leerjaren heeft doorlopen, heeft het de verschillende disciplines met werkvormen gekregen in een doorlopende leerlijn (wat de kleuters leren wordt meegenomen naar groep 3 en 4, enzovoort). Deze doorlopende leerlijn gaat uit van: Groep 1 en 2: kennismaken en ervaren met het accent op kijken, meedoen, nieuwsgierigheid, spelplezier en fantasie. De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren. Groep 3, 4 en 5: leren en ontwikkelen van de eigen vaardigheden met het accent op zelf spelen en maken, naar elkaar kijken. De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren. Groep 6, 7 en 8: produceren en reflecteren met het accent op kijken en zelf doen, daarbij verbinding leggen van kunst naar het dagelijkse leven, thema s in de samenleving. De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van kunst en cultureel erfgoed. Het programma wordt aangeboden voor respectievelijk clusters van groep 1 t/m 4, groep 5 en 6 en groep 7 en 8. Er wordt per cluster gewerkt in zowel gezamenlijke activiteiten als in groepsactiviteiten. In de bijbehorende lesbrieven staan individuele activiteiten uitgewerkt. Voor de gezamenlijke activiteiten wordt regelmatig een nieuw aanbod ontwikkeld met per jaar wisselende programma s, zodat de leerlingen ieder schooljaar een andere activiteit doen. KUNST & CULTUUREDUCATIE 3 DARIO FO, ONDERNEMERS IN DE KUNST SCHOOLJAAR

4 AANBOD Groep 1 tot en met 4, voorstelling Agent en Boef In schooljaar wordt de voorstelling Agent en Boef gespeeld. In deze vrolijke humorvolle voorstelling worden de thema's 'goed of fout' en 'lief of stout' door een slimme boef en een domme agent vertolkt. Deze voorstelling wordt begeleid door een lesbrief voor groep 1 en 2 met opdrachten op het gebied van beeldende vorming. Voor groep 3 en 4 hebben wij een zangworkshop ontwikkeld, waarin de kinderen de thema's verder zingend verkennen. Docenten van Dario Fo spelen deze voorstelling op uw school. Groep 5 en 6, theaterworkshops op school In groep 5 en 6 krijgen de leerlingen twee workshops theater (bewegen, spel) In deze workshops wordt kennisgemaakt met de basis van theater. Door de levendige opdrachten leren leerlingen onder andere hun fantasie te gebruiken, vrijer te bewegen, houding te verbeteren en hun stem goed te gebruiken. Omdat de leerlingen zich moeten concentreren en op elkaar in moeten spelen, is samenwerking automatisch verweven in de lessen. De workshops voor groep 5 en 6 sluiten op elkaar aan. Er wordt gewerkt met een groepsgrootte van maximaal 20 kinderen. Zo nodig worden groepen gesplitst/samengevoegd. In overleg kan natuurlijk ook een workshopprogramma beeldende kunst (bijvoorbeeld thema Rembrandt) worden aangeboden. Groep 5 en 6, muziekworkshop De Kring Swingers Overal is muziek. Met simpele huis-, tuin en keukenmaterialen, bestek, dozen, emmers, je lichaam, kun je de meest swingende en creatieve muziek maken. Actief, snel, staand in een kring. In een kring is iedereen gelijk, kun je iedereen zien en horen en is er saamhorigheid. Leerlingen maken op een actieve, speelse wijze kennis met basiselementen van muziek maken: luisteren, concentratie, groove, structuur, improvisatie en vooral plezier! NB: De theater- en muziekworkshops zullen voortborduren op de lessen die in het eerste blok in zijn gegeven. Voor scholen die niet eerder met dit aanbod hebben gewerkt, wordt vanzelfsprekend gestart met de lessen uit dit eerste blok. KUNST & CULTUUREDUCATIE 4 DARIO FO, ONDERNEMERS IN DE KUNST TT SCHOOLJAAR T 4

5 Groep 7 en 8, themavoorstelling in een theater en uitwerking in een lesbrief voor op school Voor groep 7 en 8 speelt Koos Sekreve een theaterbewerking van de opera Carmen door George Bizet. Deze voorstelling gaat over vrijheid versus gebonden zijn en liefde versus jaloezie. In de begeleidende lesbrief wordt ook ingegaan op het muzikale aspect van de voorstelling, de opera, het orkest en de componist George Bizet. Is opera echt zover van je bed? En wat heeft opera met jou te maken? Waarom is bijvoorbeeld musical nu zo populair en hoe komt het dat George Bizet al op 9 jarige leeftijd naar het conservatorium mocht? Het is ook mogelijk om op maat een andere voorstelling en thema te kiezen. Dit kan zijn een maatschappelijk thema als jongerencultuur, sociale media, uiterlijk, pesten en kindermishandeling of een thema uit de muziek- en kunstgeschiedenis. De leerlingen bezoeken de voorstelling in het Dario Fo theater. Vooraf en aansluitend worden door de eigen leerkracht opdrachten voor verwerking aan de leerlingen geboden op basis van lesmateriaal van Dario Fo. In het volgende schema hebben wij alles nogmaals voor u samengevat: GROEP DISCIPLINES beeldend theater literatuur muziek & zang theater literatuur muziek & zang theater dans/bewegen literatuur poëzie dans/bewegen erfgoed ACTIEF lessuggesties beeldend workshops muziek & zang workshops theater lessuggesties beeldend, theater, literatuur RECEPTIEF voorstelling met kinderliteratuur als uitgangspunt - themavoorstelling KUNST & CULTUUREDUCATIE 5 DARIO FO, ONDERNEMERS IN DE KUNST SCHOOLJAAR

6 Naast het nieuwe aanbod dat hieronder wordt gepresenteerd kunnen natuurlijk ook programmaonderdelen van worden gekozen. Of kunnen specifieke thema s als uitgangspunt voor een programma worden gekozen. Wij maken daarvoor heel graag een voorstel op maat. WAT LEVERT DARIO FO? Voor dit programma levert Dario Fo de volgende activiteiten: ontwikkeling en onderhoud van het programma. verzorging van de voorstellingen, workshops zang, muziek, theater, dans en poëzie lesmateriaal en handleidingen voor de lessen beeldende kunst en themaverwerking. Verdieping van het aanbod is altijd mogelijk door extra workshops in te kopen. KOSTENRAMING Na overleg en overeenstemming over het aanbod voor uw school maakt Dario Fo een offerte op maat. In een open calculatie informeren wij u dan over de kosten die nodig zijn om dit programma te kunnen aanbieden. Uitgangspunt is daarbij de keuze van uw school over het budget dat beschikbaar is. Dit budget kan komen uit de regeling Cultuur in School ( 10,90 per leerling), andere middelen of bijvoorbeeld ouderbijdragen. Samenwerking van meerdere scholen binnen bijvoorbeeld een dorpskern behoort tot de mogelijkheden en kan efficiëntievoordelen opleveren in de besteding van uw budgetten. GEZAMENLIJK AANBOD MUZIEKEDUCATIE Binnenkort presenteren wij een gezamenlijk aanbod muziekeducatie namens Stichting Regionaal Muziekonderwijs SRMO, Pius X Poeldijk, Honsels Harmonie, Koperen Kees en Dario Fo. Dit aanbod is bestemd voor het primair onderwijs en is beschikbaar vanaf schooljaar Er wordt gewerkt volgens doorlopende leerlijnen en de kerndoelen van SLO. Daarnaast sluit dit aanbod aan met een programma voor muziekeducatie in de vrije tijd. BIJLAGEN 1. Piramide doorlopende leerlijn Koperen Kees en Piramide creatieve levensloop Cultuureducatie 2. Beknopt overzicht kunst- en cultuuraanbod KUNST & CULTUUREDUCATIE 6 DARIO FO, ONDERNEMERS IN DE KUNST TT SCHOOLJAAR T 6

7 BIJLAGE 2 Piramide doorlopende leerlijn Koperen Kees Op het podium met professionals Talentontwikkeling t/m 27 jaar 40 weken Vakklassen zang of acteren of dans t/m 21 jaar 30 weken Productieklassen en Sociale vaardigheidsklassen t/m 21 jaar 30 weken Producties en community art-projecten Oriëntatieklassen zang en acteren en dans t/m 21 jaar 10 weken Kennismakingsklassen durf en spelplezier t/m 21 jaar 5 weken instroom januari en augustus Kleuterworkshops spelend ervaren vanaf 4 jaar 1 dagdeel 4 keer per jaar Piramide creatieve levensloop Cultuureducatie primair onderwijs vrije tijd Excelleren extra aandacht en ondersteuning voor talent Verzelfstandigen het buiten schooltijd volgen van individuele en groepslessen Oriënteren en verdiepen groepsgewijze series van actieve lessen binnen- of buitenschools Groepsgewijs kennismaken met actieve vormen van kunstbeoefening KUNST & CULTUUREDUCATIE DARIO FO, ONDERNEMERS IN DE KUNST

8 BIJLAGE 2 BEKNOPT OVERZICHT KUNST EN CULTUURAANBOD Hieronder geven wij in vogelvlucht een greep uit ons aanbod EXTRA, AANBOD OP EEN THEMA Er kan ook worden gekozen voor een sociaal/maatschappelijk, een erfgoed-thema of een thema met verbinding met een vak als geschiedenis of aardrijkskunde. Hiervoor hebben wij een aantal programma's ontwikkeld, maar is het ook mogelijk om in samenspraak met uw school maatwerk te verzorgen n.a.v. een specifiek thema ( Jubileum, Kinderboekenweek, kerst etc.) THEMA PESTEN Voor de onderbouw Voorstelling 'Zwaaien met je onderbroek', gebaseerd op de verhaaltjes van Jip en Janneke. Deze vrolijke voorstelling gaat over de alledaagse dingen uit het leven van een jong kind. Plagen valt hier ook onder. De voorstelling wordt begeleid door een lesbrief met verschillende lessuggesties om met beeldende vorming nog verder op dit thema in te gaan. Voor de middenbouw In een workshop vertelt een acteur een aantal korte pest-verhalen vanuit het perspectief van pester, gepeste en meeloper. Na deze korte scenes volgt een dramales door een vakdocent van Dario Fo naar aanleiding van deze verhalen. Voor de bovenbouw Tijdens schooltijd kijken de kinderen met hun eigen docent naar de film Spijt gebaseerd op het boek van 'Spijt' van Carry Slee. Hierop volgt een dramales door een vakdocent van Dario Fo naar aanleding van deze film. Voor zowel de middenbouw als voor de bovenbouw is een lesbrief beschikbaar met opdrachten op het gebied van beeldende vorming, poëzie, maatschappelijke vorming en drama. THEMA KERST schoolkerstviering voor alle groepen Een interactieve muziektheatervoorstelling rondom het kerstverhaal. Acteurs/zangers/docenten van Dario Fo vertellen het kerstverhaal in de rollen van Jozef en Maria. Deze kerstviering wordt samen met de leerlingen van de verschillende groepen voorbereid in een aantal lessen op school. De rol van de leerlingen wordt afgestemd met de wensen van de school. De kerstviering kan plaats vinden in een kerk of op school zelf. THEMA WATER In Westland is waterbeheer een belangrijk item. Overtollig regenwater en een stijgende zeespiegel vragen om drastische maatregelen. Voor de onderbouw 'hoe beweegt het water : In een bewegingsworkshop ervaren de kinderen verschillende stadia van het water en het weer. Dansen op de golven en vechten tegen de storm In een poëzieworkshop verwerken kinderen hun ervaringen en gedachten over water en de zee. 'zet het blauw van de zee tegen het blauw van de hemel, veeg er het wit van een zeil in en de wind steekt op Voor de bovenbouw 'Riders on the storm': Leerlingen studeren een dans in gebaseerd op de noodzak van en het gevecht tegen water.

9 THEMA DUURZAAMHEID Voor de bovenbouw 'This is TV : Steeds meer reclamespotjes gaan over duurzaamheid. Samen met de leerlingen wordt er naar enkele van deze spotjes gekeken. Hierna maken de leerlingen zelf reclamespotjes over de manier waarop zij duurzaam met hun school en omgeving kunnen omgaan. REGULIER AANBOD THEATER Coaching musicals/theater Dario Fo, ondernemers in de kunst ondersteunt de docenten in de repetities en de uitvoering van de voorstelling. Extra opties zijn kostumering, grime, decor en rekwisieten. Toneelspelen/drama Door levendige opdrachten leren leerlingen hun fantasie te gebruiken, vrijer te bewegen, houding te verbeteren en hun stem goed te gebruiken. Zwaaien met je onderbroek Een vrolijke voorstelling voor de onder- en middenbouw, gebaseerd op werk van Annie M.G. Schmidt. Een huis met zeven kamers Een interactieve voorstelling met workshops voor de hele school naar het gelijknamige bekroonde boek van Joke van Leeuwen. workshops Annie M.G. Schmidt Leerlingen maken kennis met basisbeginselen van toneelspelen door actieve, gevarieerde spel- en bewegingsopdrachten aan de hand van bekende helden als Jip & Janneke. Workshop grimeren Leerlingen leren een grime-ontwerp maken en deze uit te voeren op de hand of het gezicht van een mede leerling. en... Workshop theatersport Workshop spelen van emoties Workshop tableaux vivants AUDIO/VISUEEL Workshopdag filmen Onder begeleiding van verschillende docenten maken leerlingen in één dag een korte film. Workshop Nachtwacht Het schilderij wordt geobserveerd en nagebootst door de leerlingen. De leerlingen worden in kostuums gefotografeerd in de compositie van de Nachtwacht.

10 BEELDENDE VORMING Workshop schilder een puzzel Een bestaand schilderij of foto van bv de school wordt opgedeeld in kleine vierkanten of rechthoeken. Leerlingen kopiëren deze stukjes met acrylverf op doekjes in dezelfde verhouding. Bij elkaar vormen deze doekjes een puzzel met een impressie van het oorspronkelijke kunstwerk of de foto. Workshop rariteitenverzameling schilderen De leerlingen leggen in deze workshop zelf een kleine verzameling aan van rariteiten en maken naar aanleiding daarvan een schilderij. De rariteiten en schilderijen kunnen tentoongesteld worden. Workshop Egg-drop Leerlingen maken, geïnspireerd op de vliegtuigontwerpen van Leonardo da Vinci, een constructie die de val van een kippenei kan breken. Welke eiconstructie is bestand tegen het breken en is ook nog mooi om te zien? In deze workshop komen techniek en creativiteit samen. en... Zelfportretten Schilderen op muziek Skyline schilderen Schilderen met plakband ZANG EN MUZIEK Workshop zang Musical Oliver Aan de slag met de liedjes Pap met krenten en het Dievenlied uit de bekende musical Oliver. Het gaat vooral om lekker voluit zingen. Muziekproject Spits je oren Dit project waarin leerlingen zelf muziek leren maken/componeren, bestaat uit een serie workshops en een afsluitend concert. Workshop Djembé Leerlingen leren verschillende ritmes spelen op de djembé. Een aantal basisritmes wordt geleerd. Vervolgens worden de verschillende ritmes gecombineerd. Slavernijzang De leerlingen leren een of meer liederen uit de voorstelling Schaduw kleurt iedereen hetzelfde. Als ik tweemaal met mijn fietsbel bel Programma met zes Nederlandstalige liedjes. Via verschillende liedjes uit de afgelopen 100 jaar, wordt kennisgemaakt met 100 jaar geschiedenis en het Nederlands cultureel erfgoed, Nederlandse gewoonten en tradities. Met lesbrief en CD. DANS Workshop waterdans Onder leiding van een dansdocent studeren leerlingen een vaste choreografie in van een dans, die gebaseerd is op de strijd tegen het water.

11 Workshop Afrikaans dansen Afrikaanse dans gebaseerd op jacht, feest en oogst en de Hambone dans waarbij het eigen lichaam het instrument en communicatiemiddel is. Deze dans is ontstaan in een periode tijdens de slavernij waarin het gebruik van slagwerkinstrumenten door de slaven verboden was. POËZIE Workshop poëzie Leerlingen maken in korte tijd kennis met enkele poëziestructuren (letterleengedicht, ruitgedicht, zintuiggedicht) waarbij ze hun ideeën, gevoelens en gedachten in taal leren vormgeven. Thema s in overleg. KUNST & CULTUUREDUCATIE 11 DARIO FO, ONDERNEMERS IN DE KUNST SCHOOLJAAR

Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier

Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier Dario Fo, ondernemers in de kunst Poeldijk, 13 december 2012 Inleiding Op de vraag van de gezamenlijke basisscholen uit De Lier voor een

Nadere informatie

KUNST & CULTUUREDUCATIE

KUNST & CULTUUREDUCATIE DARIO FO, ONDERNEMERS IN DE KUNST KUNST & CULTUUREDUCATIE CULTUUR - WORKSHOPS EN LESSEN COACHING MUSICALS/THEATERVOORSTELLINGEN Elke school heeft regelmatig theatervoorstellingen en/of musicals waarin

Nadere informatie

Dans & drama o.b.s. De Eiber Dedemsvaart Januari 2015

Dans & drama o.b.s. De Eiber Dedemsvaart Januari 2015 Dans & drama o.b.s. De Eiber Dedemsvaart Januari 2015 Inleiding 2 INLEIDING DANS Leerlingen in het basisonderwijs dansen graag. Het sluit aan bij hun natuurlijke creativiteit, fantasie en bewegingsdrang.

Nadere informatie

De creativiteit van een mens is uniek

De creativiteit van een mens is uniek De creativiteit van een mens is uniek Er zijn veel kinderen die talenten hebben op andere vlakken dan rekenen en taal. Dat moet ook de kans krijgen om naar buiten te komen. Debby Haring Leerkracht Andreashof

Nadere informatie

Cultuureducatie met Kwaliteit Nijmegen - Vaardigheidslijn Drama -

Cultuureducatie met Kwaliteit Nijmegen - Vaardigheidslijn Drama - Cultuureducatie met Kwaliteit Nijmegen - Vaardigheidslijn Drama - In de vaardigheidslijn drama wordt gebruik gemaakt van spelvaardigheden, verbeelden en vormgeven in een opbouwende lijn voor de groepen

Nadere informatie

Cultuurbeleidsplan 2015-2019

Cultuurbeleidsplan 2015-2019 CBS Maranatha Hoogklei 7, 9671 GC Winschoten Cultuurbeleidsplan 2015-2019 1. Inleiding Dit is het cultuureducatieplan van de CBS Maranatha in Winschoten. Een plan dat is opgesteld om een bijdrage te leveren

Nadere informatie

www.shine-houten.nl mail@shine-houten.nl 06-26340416 SHINE THE PLACE TO BE FOR PEOPLE WITH A ARTISTIC FLAVOUR!

www.shine-houten.nl mail@shine-houten.nl 06-26340416 SHINE THE PLACE TO BE FOR PEOPLE WITH A ARTISTIC FLAVOUR! www.shine-houten.nl mail@shine-houten.nl 06-26340416 SHINE THE PLACE TO BE FOR PEOPLE WITH A ARTISTIC FLAVOUR! Shine Wij zijn SHINE, een centrum voor podiumkunsten. Graag willen wij u hierbij kennis laten

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

Docentenhandleiding Educatieprogramma

Docentenhandleiding Educatieprogramma Docentenhandleiding Educatieprogramma Hoe, wat & waar Primair Onderwijs groep 3 t/m 6 Inhoud Het Dordrechts Museum..p.3 Algemene doelstelling programma...p.3 Aansluiting bij kerndoelen. p.3,4 Programma:Hoe,

Nadere informatie

De leerlingen leggen hun ervaringen vast in een portfolio.

De leerlingen leggen hun ervaringen vast in een portfolio. Het leergebied Arts in de bovenbouw staat voor: Leerlingen ontwikkelen kennis en vaardigheden om de wereld van kunst en cultuur te verkennen, begrijpen en zelf een bijdrage te leveren. Creativiteit is

Nadere informatie

Sprekende Portretten

Sprekende Portretten Docentenhandleiding Sprekende Portretten Sprekende Portretten Jacob Cuyp, Michiel Pompe van Slingelandt, 1649 Primair Onderwijs Groep 4 t/m 8 Inhoud Het Dordrechts Museum...p. 3 Algemene doelstelling programma..

Nadere informatie

WORKSHOP LEERLIJNEN. Dag van de Cultuureducatie: workshop leerlijnen

WORKSHOP LEERLIJNEN. Dag van de Cultuureducatie: workshop leerlijnen WORKSHOP LEERLIJNEN Welkom en inleiding Wat is een leerlijn? Voorbeelden en achtergronden van leerlijnen cultuuronderwijs Leerlijnen in Flevoland: KIDD en De Culturele Haven Hoe bouw je een leerlijn? WORKSHOP

Nadere informatie

Inhoudsopgave curriculum drama op de basisschool. 1. Definitie. 2. Visie. 3. Doelen. 4. Werkvormen. 5. Leerlijnen. 6. Materialen. 7.

Inhoudsopgave curriculum drama op de basisschool. 1. Definitie. 2. Visie. 3. Doelen. 4. Werkvormen. 5. Leerlijnen. 6. Materialen. 7. Inhoudsopgave curriculum drama op de basisschool 1. Definitie 2. Visie 3. Doelen 4. Werkvormen 5. Leerlijnen 6. Materialen 7. Rapportage 8. Budget 9. Evaluatie en bijstelling 10. Leerlijn drama Voorwoord

Nadere informatie

Docentenhandleiding Educatieprogramma. Schilderspraktijken. Ary Lamme, Ary Scheffer aan het werk in het atelier, 1851. Primair Onderwijs groep 7 en 8

Docentenhandleiding Educatieprogramma. Schilderspraktijken. Ary Lamme, Ary Scheffer aan het werk in het atelier, 1851. Primair Onderwijs groep 7 en 8 Docentenhandleiding Educatieprogramma Schilderspraktijken Ary Lamme, Ary Scheffer aan het werk in het atelier, 1851 Primair Onderwijs groep 7 en 8 Inhoud Het Dordrechts Museum...p. 3 Algemene doelstelling

Nadere informatie

Inkoop van buitenschoolse muziekeducatie seizoen 2014/2015 Uitgangspunten en voorwaarden

Inkoop van buitenschoolse muziekeducatie seizoen 2014/2015 Uitgangspunten en voorwaarden Inkoop van buitenschoolse muziekeducatie seizoen 2014/2015 Uitgangspunten en voorwaarden Mei 2014 Inleiding Onlangs maakte Muziekschool Westland bekend dat zij gaat stoppen met haar activiteiten. Muziekschool

Nadere informatie

Piet Mondriaan. Inspirators voor de toekomst

Piet Mondriaan. Inspirators voor de toekomst Piet Mondriaan 74 VSO DE HELDRING IN AMSTERDAM: MEER ZELFVERTROUWEN DANKZIJ CULTURELE EDUCATIE 75 Dankzij culturele educatie krijgen onze leerlingen meer zelfvertrouwen en zijn ze gelukkiger. Naam: VSO

Nadere informatie

Cultuureducatie in het basisonderwijs

Cultuureducatie in het basisonderwijs Cultuureducatie in het basisonderwijs Gemeente Westland Nulmeting Inleiding Teneinde aan het einde van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) vast te kunnen stellen wat de bereikte resultaten

Nadere informatie

Gratis cultuuronderwijs voor Haagse basisscholen: een digitale ladekast met 128 projecten voor de groepen 1-8

Gratis cultuuronderwijs voor Haagse basisscholen: een digitale ladekast met 128 projecten voor de groepen 1-8 Gratis cultuuronderwijs voor Haagse basisscholen: een digitale ladekast met 128 projecten voor de groepen 1-8 Cultuuronderwijs op zijn Haags Met het project Cultuuronderwijs op zijn Haags (COH) zorgen

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen, Cultuureducatie Projectplan Buitenschoolse activiteiten 2010-2013

Gemeente Dalfsen, Cultuureducatie Projectplan Buitenschoolse activiteiten 2010-2013 Gemeente Dalfsen, Cultuureducatie Projectplan Buitenschoolse activiteiten 2010-2013 Inleiding De gemeente Dalfsen wil voor haar jonge inwoners een cultureel en kunstzinnig klimaat scheppen waarin zoveel

Nadere informatie

Kleine Gartmanplantsoen 21 1017 RP Amsterdam T 020 620 9567 info@mocca-amsterdam.nl www.mocca-amsterdam.nl. Stappenplan cultuureducatiebeleid

Kleine Gartmanplantsoen 21 1017 RP Amsterdam T 020 620 9567 info@mocca-amsterdam.nl www.mocca-amsterdam.nl. Stappenplan cultuureducatiebeleid Kleine Gartmanplantsoen 21 1017 RP Amsterdam T 020 620 9567 info@mocca-amsterdam.nl www.mocca-amsterdam.nl Stappenplan cultuureducatiebeleid Inleiding Dit stappenplan is een handreiking om te komen tot

Nadere informatie

Docentenhandleiding Educatieprogramma. Kijk je rijk. Primair Onderwijs groep 5 en 6

Docentenhandleiding Educatieprogramma. Kijk je rijk. Primair Onderwijs groep 5 en 6 Docentenhandleiding Educatieprogramma Kijk je rijk Primair Onderwijs groep 5 en 6 Inhoud Het Dordrechts Museum p.3 Algemene doelstelling programma p.3 Aansluiting bij kerndoelen p.3 Programma Kijk je rijk

Nadere informatie

Leerlijnen Cultuureducatie. SKVR Projectbureau Onderwijs & Innovatie

Leerlijnen Cultuureducatie. SKVR Projectbureau Onderwijs & Innovatie Leerlijnen Cultuureducatie SKVR Projectbureau Onderwijs & Innovatie Programma Ontwikkelproces SKVR activiteiten in verlengde leertijd Waarom leerlijnen cultuureducatie Van praktijk naar leerlijn Kinderen

Nadere informatie

Nieuw in Tilburg! [Geef tekst op]

Nieuw in Tilburg! [Geef tekst op] Nieuw in Tilburg! [Geef tekst op] +31613021720 Info@muziekschoolmontauban.nl www.muziekschoolmontauban.nl Over Muziekschool Montauban Muziekschool Montauban staat voor de bereikbaarheid van muziekles voor

Nadere informatie

1. Visie op cultuureducatie... 1. 2. Cultuureducatie binnen de programmering... 4. 3. Culturele activiteiten buiten de programmering...

1. Visie op cultuureducatie... 1. 2. Cultuureducatie binnen de programmering... 4. 3. Culturele activiteiten buiten de programmering... Inhoud 1. Visie op cultuureducatie... 1 2. Cultuureducatie binnen de programmering... 4 3. Culturele activiteiten buiten de programmering... 5 4. De volgende culturele instellingen leveren een bijdrage

Nadere informatie

'WEB SIDE STORY' LESBRIEF HOFPLEIN EDUCATIE

'WEB SIDE STORY' LESBRIEF HOFPLEIN EDUCATIE 'WEB SIDE STORY' LESBRIEF HOFPLEIN EDUCATIE 'DE VOORSTELLINGEN VAN HOFPLEIN ROTTERDAM WORDEN GESPEELD MÉT JONGEREN, VÓÓR JONGEREN.' HOFPLEIN ROTTERDAM Hofplein Rotterdam richt zich op theater voor kinderen

Nadere informatie

Erfgoedonderwijs. 1. Wat is erfgoed? 2. Waarom erfgoedonderwijs? 3. Erfgoedonderwijs en 21e eeuws leren. 4. Erfgoed in de klas voorbeelden

Erfgoedonderwijs. 1. Wat is erfgoed? 2. Waarom erfgoedonderwijs? 3. Erfgoedonderwijs en 21e eeuws leren. 4. Erfgoed in de klas voorbeelden Erfgoedonderwijs 1. Wat is erfgoed? 2. Waarom erfgoedonderwijs? 3. Erfgoedonderwijs en 21e eeuws leren 4. Erfgoed in de klas voorbeelden ERFGOED DOEN! Wat is erfgoed? Wat is erfgoed? Definitie Materiële

Nadere informatie

INFORMATIE BOEKJE 2014-2015

INFORMATIE BOEKJE 2014-2015 INFORMATIE BOEKJE 2014-2015 WELKOM Droom jij er van om in de spotlights te staan? Wil jij graag acteren, regisseren of performen? Wil jij op het podium staan? Dan ben je bij Theaterschool Westelijke Mijnstreek

Nadere informatie

Huisje, boompje, beestje

Huisje, boompje, beestje Docentenhandleiding Educatieprogramma Huisje, boompje, beestje Primair Onderwijs groep 1 en 2 Inhoud Het Dordrechts Museum p.3 Algemene doelstelling programma p.3 Aansluiting bij kerndoelen p.3 Programma:

Nadere informatie

Museum De Buitenplaats Kijken is een kunst

Museum De Buitenplaats Kijken is een kunst Museum De Buitenplaats Kijken is een kunst Groep 5 Thema- overzicht Thema- overzicht Kijken is een kunst Groep 5 Museum De Buitenplaats Kern van het thema Mensen laten graag iets van zichzelf aan anderen

Nadere informatie

Cultuuronderwijs in school

Cultuuronderwijs in school Cultuuronderwijs in school Handreiking voor het schrijven van een beleidsplan cultuuronderwijs Het Motto Een motto of beweegreden is een korte tekst die de bedoeling van iets weergeeft. In dit geval een

Nadere informatie

Teamtrainingen & ouderavond

Teamtrainingen & ouderavond Teamtrainingen & ouderavond Een teamtraining is een bijeenkomst van 1,5 tot 2 uur voor een heel schoolteam. Op actieve en enthousiasmerende wijze verdiep je je samen in een onderwerp. Er zijn verschillende

Nadere informatie

INFORMATIE BOEKJE 2013-2014

INFORMATIE BOEKJE 2013-2014 INFORMATIE BOEKJE 2013-2014 WELKOM Droom jij er van om in de spotlights te staan, te acteren, te zingen of misschien wel te dansen? Dan ben je bij Theaterschool Westelijke Mijnstreek aan het juiste adres!

Nadere informatie

Het beleidsplan cultuureducatie

Het beleidsplan cultuureducatie Het beleidsplan cultuureducatie Beleidsplannen voor cultuureducatie kunnen variëren van 1 A4 tot een compleet beleidsplan. Belangrijk hierbij is dat het cultuureducatiebeleid onderdeel is van het schoolplan.

Nadere informatie

Willibrordus: cultuur in ons hart

Willibrordus: cultuur in ons hart 1. Willibrordus: cultuur in ons hart De huidige maatschappij vraagt om creatieve burgers die nieuwe ideeën kunnen bedenken en uitwerken. Daarom mag je op de Willibrordus door spelen wijs(er) worden! Kom

Nadere informatie

Veilig en vertrouwd Hoge cito-scores Elke dag met plezier naar school

Veilig en vertrouwd Hoge cito-scores Elke dag met plezier naar school Werelds leren in landelijk Amsterdam Veilig en vertrouwd Hoge cito-scores Elke dag met plezier naar school Welkom op De Weidevogel! De Weidevogel is niet zomaar een openbare basisschool. Onze school ligt

Nadere informatie

Cultuureducatie, geen vak apart

Cultuureducatie, geen vak apart Cultuureducatie, geen vak apart Uitvoeringsplan Theo Thijssen Inleiding Op Educatief Centrum Theo Thijssen wordt gewerkt aan een ononderbroken ontwikkeling van kinderen van 0-13 jaar. Het ondernemend leren

Nadere informatie

Docentenhandleiding Educatieprogramma. Schilderspraktijken

Docentenhandleiding Educatieprogramma. Schilderspraktijken Docentenhandleiding Educatieprogramma Schilderspraktijken Ary Scheffer aan het werk in het grote atelier bij zijn woonhuis te Parijs Lamme, Ary Johannes 1851 Voortgezet Onderwijs Alle niveaus 1 Inhoud

Nadere informatie

Projecten Teambegeleidingen. 1. Drama met kwaliteit

Projecten Teambegeleidingen. 1. Drama met kwaliteit Projecten Teambegeleidingen Regie Podiumpresentatie Vertelvoorstellingen Workshops Onderwijsbegeleiding Walter Roozendaal Hovenierstraat 75 1825 AB Alkmaar Tel. 072-5619011 Triodos Bank NL49 TRIO 0254

Nadere informatie

Kunst en cultuur (PO-havo/vwo)

Kunst en cultuur (PO-havo/vwo) Kunst en cultuur (PO-havo/vwo) Sectoren kerndoelen primair onderwijs kerndoelen onderbouw havo/vwo onderbouw exameneenheden havo/vwo bovenbouw exameneenheden Vakkernen 1. Produceren en presenteren 54:

Nadere informatie

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist Nederlandse taal Kinderen ontwikkelen mondelinge en schriftelijke vaardigheden waarmee ze de Nederlandse taal leren gebruiken in situaties die zich in het dagelijkse leven voordoen. Tevens verwerven ze

Nadere informatie

Kleine Ezel. Handleiding voor de bibliotheek Groep 1-2

Kleine Ezel. Handleiding voor de bibliotheek Groep 1-2 Kleine Ezel Handleiding voor de bibliotheek Groep 1-2 Colofon Cubiss Tilburg, 2009 Samenstelling: Marion Bolte, Cubiss J:\klantenservice\Rode Draad\handleiding bibliothecaris\kleine Ezel groep 1-2 bibl.290609

Nadere informatie

ONDERWIJS. Vlaardingse Schatten. Cultuurlijn 2015/2016

ONDERWIJS. Vlaardingse Schatten. Cultuurlijn 2015/2016 O ONDERWIJS Vlaardingse Schatten Cultuurlijn 2015/2016 Vlaardingse Schatten Cultuurlijn 2015/2016 Beste mensen, Ik ben verheugd u de Cultuurlijn 2015-2016 aan te mogen bieden. Cultuureducatie is één van

Nadere informatie

kunstencentrum Muziekmenu in een leerlijn Aanbod muziek voor basisonderwijs

kunstencentrum Muziekmenu in een leerlijn Aanbod muziek voor basisonderwijs kunstencentrum Muziekmenu in een leerlijn Aanbod muziek voor basisonderwijs Bezoekadres Mr. D.U. Stikkerlaan 251 9675 DG Winschoten Nederland Kantoor 0597 700 270 kunstencentrum@indeklinker.nl Openingstijden

Nadere informatie

Groep: AGL fase 1 Vak: Culturele oriëntatie en creatieve expressie

Groep: AGL fase 1 Vak: Culturele oriëntatie en creatieve expressie Basis Groep: AGL fase 1 Vak: Culturele oriëntatie en creatieve expressie Kerndoelen: Verwerking binnen de lessen van de andere leergebieden. ICT, digibord, creatieve materialen Culturele oriëntatie en

Nadere informatie

Rhedelijk Cultureel. Leerplan. September 2015

Rhedelijk Cultureel. Leerplan. September 2015 Rhedelijk Cultureel Leerplan September 2015 1 Inhoudsopgave 1. Ter inleiding 3 2. Missie en visie 4 2.1 Missie 2.2 Visie 2.3 Doelstellingen 2.4 Werkwijze 3. Uitgangspunten en kwaliteitsbeleid 5 3.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

danstheater Iedereen kan dansen KUNSTHUIS Danstheater IMPRO VI stimuleert het plezier in beweging via expressie het is toegankelijk voor iedereen.

danstheater Iedereen kan dansen KUNSTHUIS Danstheater IMPRO VI stimuleert het plezier in beweging via expressie het is toegankelijk voor iedereen. danstheater Iedereen kan dansen Danstheater IMPRO VI stimuleert het plezier in beweging via expressie het is toegankelijk voor iedereen. KUNSTHUIS open academie lingewaard www.openacademie.nl t is de lazersklas?

Nadere informatie

KUNSTkatern basisschool De Regenboog. Locatie Wevelaan Schooljaar 2013-2014

KUNSTkatern basisschool De Regenboog. Locatie Wevelaan Schooljaar 2013-2014 KUNSTkatern basisschool De Regenboog Geachte leerkracht, ouder en/of verzorger, Locatie Wevelaan Schooljaar 2013-2014 Het Utrechts Centrum voor de Kunsten verzorgt dit schooljaar een breed en mooi aanbod

Nadere informatie

Doorgaande leerlijnen cultuureducatie, hoe werkt dat in de praktijk?

Doorgaande leerlijnen cultuureducatie, hoe werkt dat in de praktijk? Doorgaande leerlijnen cultuureducatie, hoe werkt dat in de praktijk? www.kunstedu.nl info@kunstedu.nl 06 11322235 www.kunstedu.nl Cultuureducatie denkkader: VISIE verankering cultuurmenu verankering cultuurmenu

Nadere informatie

Willibrordus: cultuur in ons hart

Willibrordus: cultuur in ons hart 1. Willibrordus: cultuur in ons hart De huidige maatschappij vraagt om creatieve burgers die nieuwe ideeën kunnen bedenken en uitwerken. Daarom mag je op de Willibrordus door spelen wijs(er) worden! Kom

Nadere informatie

Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch

Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch Beschrijving van het arrangement voor talentontwikkeling Bureau Babel is een intermediair tussen

Nadere informatie

de theater havo/vwo Middelbare school voor theater, film en vormgeving

de theater havo/vwo Middelbare school voor theater, film en vormgeving de theater havo/vwo Middelbare school voor theater, film en vormgeving goede balans in theorie- en praktijklessen Op De Theaterhavo/vwo volg je het reguliere HAVO of VWO lesprogramma gecombineerd met 6

Nadere informatie

PRESENTEERT. onderwijsteam MIKspecials. onderwijsteam MIKxer. onderwijsteam deskundigheidsbevordering

PRESENTEERT. onderwijsteam MIKspecials. onderwijsteam MIKxer. onderwijsteam deskundigheidsbevordering PRESENTEERT onderwijsteam MIKspecials onderwijsteam MIKxer onderwijsteam deskundigheidsbevordering Deskundigheidsbevordering De nieuwe beleidsperiode voor cultuureducatie is op 1 januari 2013 van start

Nadere informatie

KWALITEITSCRITERIA FONDS CULTUUREDUCATIE ZWOLLE

KWALITEITSCRITERIA FONDS CULTUUREDUCATIE ZWOLLE KWALITEITSCRITERIA FONDS CULTUUREDUCATIE ZWOLLE Fonds Cultuureducatie Zwolle en kwaliteit cultuuronderwijs De gemeente Zwolle wil dat alle basisschoolleerlingen een stevige culturele basis krijgen. Hiervoor

Nadere informatie

REGIO S. Overzicht onderzoeksmogelijkheden van het KEK! programma 2014

REGIO S. Overzicht onderzoeksmogelijkheden van het KEK! programma 2014 Overzicht onderzoeksmogelijkheden van het KEK! programma 2014 REGIO S Regio 1 Traject 1 Mijn terugblik Akte2: Ontwikkeling van een persoonlijk Annemarie van der reflexie-instrument van leerlingen Reijden

Nadere informatie

U I T N O D I G I N G

U I T N O D I G I N G U I T N O D I G I N G Janusz Korczak Prijs 2012 voor Stichting Leerorkest te Amsterdam Presentatie Maartje van Weegen Janusz Korczak Prijs 2012 De Janusz Korczak Stichting en Stichting Leerorkest nodigen

Nadere informatie

Kunstproject Wereldverhalen voor het VMBO

Kunstproject Wereldverhalen voor het VMBO Kunstproject Wereldverhalen voor het VMBO BIJLAGE VI ONDERWIJSCURRICULUM INHOUD I II III NIVEAU, VAKKEN EN LEERDOELEN THEORETISCH KADER CULTUUR IN DE SPIEGEL AANSLUITING BIJ REGULIER ONDERWIJSCURRICULUM!

Nadere informatie

STAND VAN ZAKEN CMK SCHIJNDEL Juni 2015

STAND VAN ZAKEN CMK SCHIJNDEL Juni 2015 STAND VAN ZAKEN CMK SCHIJNDEL Juni 2015 De Beemd Done Assement - Done Ambitiegesprek Kaders aanbrengen in bestaande vaardigheden waardoor er meer lijn ontstaat, waar binnen alle aandacht voor bewustzijn

Nadere informatie

Cultuureducatie met Kwaliteit Nijmegen - Vaardigheidslijn Dans -

Cultuureducatie met Kwaliteit Nijmegen - Vaardigheidslijn Dans - Cultuureducatie met Kwaliteit Nijmegen - Vaardigheidslijn Dans - In de vaardigheidslijn dans en beweging worden de verschillende technieken, vaardigheden en houdingen voor de groepen 1 t/m 8 in een opbouwende

Nadere informatie

kun stbe drij ven wes terk war tier cursusj Kunst

kun stbe drij ven wes terk war tier cursusj Kunst kun stbe drij ven wes terk war tier cursusj aar 2013 2 014 Kunst aan d e basi Cursus aanbod voor de basissc holen s Cultuureducatie met kwaliteit Een heel seizoen lang binnenschoolse lessen muziek en drama,

Nadere informatie

PAPERCLIP. Agenda. 8 september OR/MR vergadering. 10 september schoolreisje. 11 september studiedag

PAPERCLIP. Agenda. 8 september OR/MR vergadering. 10 september schoolreisje. 11 september studiedag PAPERCLIP Katholieke Basisschool t Baeken Inhoud Paperclip 2 t.baeken@saks.nl Agenda Alkmaar nr. 36-2 Schoolfoto s Studiedag Eindtoets groep 8 De onderbouw en de kermis Groep 8 en de plusgroep Gevonden

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR DE LEERKRACHT IK SPEEL

INFORMATIE VOOR DE LEERKRACHT IK SPEEL INFORMATIE VOOR DE LEERKRACHT IK SPEEL Leerlijn Theater Thema Identiteit Groep 1 en 2 Maart 2016 Cultuuronderwijs op zijn Haags Leerlijn Theater Thema Identiteit Groep 1 en 2 Maart 2016 Dit document wordt

Nadere informatie

kunstbedrijven westerkwartier Kunst aan de basis Cursusaanbod voor de basisscholen

kunstbedrijven westerkwartier Kunst aan de basis Cursusaanbod voor de basisscholen kunstbedrijven westerkwartier Kunst aan de basis Cursusaanbod voor de basisscholen cursusjaar 2011 2012 Cursussen voor leerlingen AMV (algemene muzikale vorming) Verschillende muzikale aspecten komen aan

Nadere informatie

Brabantse aanpak Cultuureducatie met Kwaliteit

Brabantse aanpak Cultuureducatie met Kwaliteit Brabantse aanpak Cultuureducatie met Kwaliteit Hoe breng je meer lijn en structuur in je cultuureducatie en hoe werk je gericht aan de persoonlijke (creativiteits)- ontwikkeling van leerlingen? Basisscholen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 12 25 maart 2015

NIEUWSBRIEF 12 25 maart 2015 TRAININGEN (WERK)BIJEENKOMSTEN CONFERENTIES projectplan nieuwe scholen Op 11 maart zijn de icc-ers van de tweede tranche scholen onder leiding van Iris van der Kamp aan de slag gegaan met hun projectplan.

Nadere informatie

Verslag Netwerkbijeenkomst Kunstvakdocenten

Verslag Netwerkbijeenkomst Kunstvakdocenten Verslag Netwerkbijeenkomst Kunstvakdocenten 21 mei 2014 Op 21 mei 2014 organiseerde de MoccaAcademie de zesde netwerkbijeenkomst voor kunstvakdocenten in het primair onderwijs. De bijeenkomst vond plaats

Nadere informatie

Alles over. Moet je doen. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Moet je doen. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking met de educatieve

Nadere informatie

Willibrordus: cultuur in ons hart

Willibrordus: cultuur in ons hart Willibrordus: cultuur in ons hart De huidige maatschappij vraagt om creatieve burgers die nieuwe ideeën kunnen bedenken en uitwerken. Daarom mag je op de Willibrordus door spelen wijs(er) worden! Kom je

Nadere informatie

Kenniscentrum voor Muziek in het Onderwijs (KMVO)

Kenniscentrum voor Muziek in het Onderwijs (KMVO) Kenniscentrum voor Muziek in het Onderwijs (KMVO) Voor u ligt de brochure met het aanbod van De Gooische Muziekschool voor muzieklessen in het primair onderwijs voor het seizoen 2015-2016. Voorlichting

Nadere informatie

WELKOM OP HET GROENE LYCEUM!

WELKOM OP HET GROENE LYCEUM! De andere route naar het hbo! WELKOM OP HET GROENE LYCEUM! Binnenkort ga jij naar het voortgezet onderwijs. Een grote stap! Kun je goed leren, maar ben je ook praktisch ingesteld? Dan past het Groene Lyceum

Nadere informatie

SHAKESPEARE VOOR BEGINNERS LESBRIEF HOFPLEIN EDUCATIE

SHAKESPEARE VOOR BEGINNERS LESBRIEF HOFPLEIN EDUCATIE SHAKESPEARE VOOR BEGINNERS LESBRIEF HOFPLEIN EDUCATIE 'DE VOORSTELLINGEN VAN HOFPLEIN ROTTERDAM WORDEN GESPEELD MÉT JONGEREN, VÓÓR JONGEREN.' HOFPLEIN ROTTERDAM Hofplein Rotterdam richt zich op theater

Nadere informatie

EtuConsult. cursus Cultuur en Creativiteit. Voor pedagogisch medewerkers

EtuConsult. cursus Cultuur en Creativiteit. Voor pedagogisch medewerkers EtuConsult cursus Cultuur en Creativiteit in de BSO Voor pedagogisch medewerkers Cultuureducatie is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Daarom bieden steeds meer bso s culturele activiteiten

Nadere informatie

Basis voor cultuureducatie als basis voor vernieuwing

Basis voor cultuureducatie als basis voor vernieuwing Basis voor cultuureducatie als basis voor vernieuwing Ronald Kox, hoofd Cultuureducatie Nieuwegein, 17 maart 2017 ronaldkox@lkca.nl Waarom kunst en cultuur? Artistiek-creatief proces Iteratief proces Universeel

Nadere informatie

Informatie. Maak kennis, maak muziek! Onderwijsprogramma. voor GROEP 5 van het basisonderwijs Gemeente. Woudrichem BROCHURE. www.cultuurpuntaltena.

Informatie. Maak kennis, maak muziek! Onderwijsprogramma. voor GROEP 5 van het basisonderwijs Gemeente. Woudrichem BROCHURE. www.cultuurpuntaltena. Maak kennis, maak muziek! Onderwijsprogramma www.cultuurpuntaltena.nl Informatie voor van het basisonderwijs Gemeente Woudrichem 019500_BIBLIOTHEEK_ALTENA_brochure_CPA_MuziekWijzer_Altena_A5.indd 16-17

Nadere informatie

Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit

Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit Met deze vragenlijst proberen we antwoord te geven op vragen die er over de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) en het aanvragen daarvan

Nadere informatie

Definities kernbegrippen sector

Definities kernbegrippen sector Definities kernbegrippen sector De begrippen die binnen onze sector gehanteerd worden zijn flexibel en aan verandering onderhevig, vooral omdat het om abstracte begrippen gaat die vaak in een beleidsmatige

Nadere informatie

a.roland holst c ollege QUEST een avontuurlijke zoektocht...

a.roland holst c ollege QUEST een avontuurlijke zoektocht... a.roland holst c ollege QUEST een avontuurlijke zoektocht... de uitdaging... Hallo, ik ben Hanna. Dit jaar ben ik begonnen aan QUEST. QUEST past prima bij mij. Dat denk ik zelf, dat denken mijn ouders

Nadere informatie

Notitie. Herijking Muziekonderwijs. Datum Afdeling. Publiekszaken en Sociaal Domein. Printdatum: :09:00

Notitie. Herijking Muziekonderwijs. Datum Afdeling. Publiekszaken en Sociaal Domein. Printdatum: :09:00 Notitie Herijking Muziekonderwijs Datum 27-10-2016 Afdeling Publiekszaken en Sociaal Domein Printdatum: 17-11-2016 10:09:00 Samenvatting toekomstig muziekonderwijs Gemeente Bellingwedde Gemeente kiest

Nadere informatie

Doorlopende leerlijnen (groep 1-8) voor kunst- en erfgoededucatie binnen de basisschool, inclusief teamcursus!

Doorlopende leerlijnen (groep 1-8) voor kunst- en erfgoededucatie binnen de basisschool, inclusief teamcursus! Drama Dans Muziek Beeldend Media Erfgoed & Minitheater-Blikopener Doorlopende leerlijnen (groep 1-8) voor kunst- en erfgoededucatie binnen de basisschool, inclusief teamcursus! Kunst- en erfgoededucatie

Nadere informatie

CULTUUREDUCATIE BOVEN

CULTUUREDUCATIE BOVEN CULTUUREDUCATIE BOVEN KCE ZEEUWS- VLAANDEREN WIE KCE ZEEUWS-VLAANDEREN HET PROGRAMMA Van 13.30 tot 14.15 uur Presentatie Van 14.15 tot 14.30 uur Van 14.30 tot 15.00 uur Koffie en thee in de foyer Dansduet

Nadere informatie

Inkoop van buitenschoolse cultuureducatie seizoen 2015/2016 - Rondom de (brede) school - Popmuziek - Dans - Beeldende Kunst Visie, uitgangspunten en

Inkoop van buitenschoolse cultuureducatie seizoen 2015/2016 - Rondom de (brede) school - Popmuziek - Dans - Beeldende Kunst Visie, uitgangspunten en Inkoop van buitenschoolse cultuureducatie seizoen 2015/2016 - Rondom de (brede) school - Popmuziek - Dans - Beeldende Kunst Visie, uitgangspunten en voorwaarden December 2014 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Visie

Nadere informatie

Leve de Opera! Lerarenhandleiding

Leve de Opera! Lerarenhandleiding Leve de Opera! Lerarenhandleiding [1] -Inhoud- Blz 1 Inleiding Blz 2 Les vóór de voorstelling Les 1 Blz 4 Voorbereiden op en bezoeken van de voorstelling Les 2 Blz 5 Les na de voorstelling Les 3 Blz 7

Nadere informatie

KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF

KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF Uitgewerkt door: Thijs Oud kunst- en cultuurcoördinator Kunst & COO Langezwaag, juni 2011 KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF De opdracht voor Kunst & COO INHOUDSOPGAVE 1.

Nadere informatie

IEDERE JONGERE IS UNIEK EN DANKZIJ HOLY WORDT DIT ZICHTBAAR

IEDERE JONGERE IS UNIEK EN DANKZIJ HOLY WORDT DIT ZICHTBAAR Mediawijze cultuureducatie voor het Voortgezet Onderwijs 31.600 jongeren 16.500 animaties online 140 scholen IEDERE JONGERE IS UNIEK EN DANKZIJ HOLY WORDT DIT ZICHTBAAR De HOLY lesmethode verbindt beeldcultuur,

Nadere informatie

De Blauwe Schuit Onderwijs, gemaakt als onderdeel van het project Cultuleren.

De Blauwe Schuit Onderwijs, gemaakt als onderdeel van het project Cultuleren. Welkom bij CULTUURspoor, een instrument om in 5 stappen cultuurbeleid te maken. De uitkomst van deze handleiding leidt tot een kader waarmee je als school keuzes maakt uit het culturele aanbod. Zo heb

Nadere informatie

Naschools activiteitenaanbod

Naschools activiteitenaanbod Naschools activiteitenaanbod Graafstroom, augustus 2011 Beste kinderen en ouder(s)/verzorger(s) van beide scholen, Met trots presenteer ik u het eerste naschoolse activiteitenaanbod van OBS De Overstap

Nadere informatie

Grize Lok. Het Goud van Oud zit in de aders van onze herinneringen

Grize Lok. Het Goud van Oud zit in de aders van onze herinneringen Het Goud van Oud zit in de aders van onze herinneringen Grize Lok een podium voor levenswijsheid levenservaring en levensverhalen voor ouderen in verzorgingstehuizen Wie vraagt aan ouderen wat zij kunnen?

Nadere informatie

Beeldtaal in toekomstgericht onderwijs

Beeldtaal in toekomstgericht onderwijs Beeldtaal in toekomstgericht onderwijs Eind januari bracht het Platform Onderwijs2032 het eindadvies uit met hun visie op toekomstgericht onderwijs. Het rapport bevat veel bruikbare ideeën en aandacht

Nadere informatie

Praktijkboek CKV Cultureel Zelfportret

Praktijkboek CKV Cultureel Zelfportret Praktijkboek CKV Cultureel Zelfportret Verkennen en verbinden Zelf verbeelden 10 invulbladen voor het cultureel zelfportret Overzicht Verkennen en Verbinden Beste CKV leerling, Met dit werkboek werk je

Nadere informatie

THEATERSCHOOL WESTELIJKE MIJNSTREEK

THEATERSCHOOL WESTELIJKE MIJNSTREEK THEATERSCHOOL WESTELIJKE MIJNSTREEK INFORMATIEBOEKJE 2016-2017 WELKOM Wil jij graag toneelspelen en theatermaken? Dan ben je bij onze theaterschool aan het juiste adres! Bij ons kun je theaterlessen volgen

Nadere informatie

Portfolio 2014 / 2015 CKV Voor klas 3

Portfolio 2014 / 2015 CKV Voor klas 3 Portfolio 2014 / 2015 CKV Voor klas 3 Naam: Klas: Inleiding Dit is jouw persoonlijke CKV-portfolio, waarmee je het onderdeel CKV in het derde en vierde leerjaar afrondt. CKV is een wettelijk verplicht

Nadere informatie

De manus branding stichting

De manus branding stichting De manus branding stichting ontwikkelt programma s, die door lessen relationele en musische vorming sociale vaardigheden aanleren, waardoor jongeren beter in staat zijn op een, zowel voor hen zelf als

Nadere informatie

hofplein educatie Lesbrief voorstelling De dochter van de boevenkoning

hofplein educatie Lesbrief voorstelling De dochter van de boevenkoning hofplein educatie Lesbrief voorstelling De dochter van de boevenkoning 'DE VOORSTELLINGEN VAN HOFPLEIN ROTTERDAM WORDEN GESPEELD MÉT JONGEREN, VÓÓR JONGEREN.' hofplein rotterdam Hofplein Rotterdam richt

Nadere informatie

DOORLOPENDE LEERLIJNEN DANS

DOORLOPENDE LEERLIJNEN DANS DOORLOPENDE LEERLIJNEN DANS DE LANGE LEERLIJNEN ZIJN GEBASEERD OP 7 COMPETENTIES WAARNEMEN (Wij maken onderscheid tussen waarnemen in receptieve zin en waarnemen in actieve zin)* Waarnemen op een receptieve

Nadere informatie

MUZIEK VOOR JONGE GASTEN - een Raamwerk voor schoolbreed muziekonderwijs -

MUZIEK VOOR JONGE GASTEN - een Raamwerk voor schoolbreed muziekonderwijs - MUZIEK VOOR JONGE GASTEN - een Raamwerk voor schoolbreed muziekonderwijs - De philharmonie zuidnederland is in seizoen 2013/2014 begonnen als nieuw orkest dat is ontstaan door het samengaan van Het Brabants

Nadere informatie

Drents Museum. Wat als de stoel van meneer Rietveld kon praten? Groep 3 Thema-overzicht

Drents Museum. Wat als de stoel van meneer Rietveld kon praten? Groep 3 Thema-overzicht Drents Museum Wat als de stoel van meneer Rietveld kon praten? Groep 3 Thema-overzicht Thema-overzicht Drents Museum Groep 3 Essentie van het thema Beeldcultuur kan omschreven worden als een maatschappelijke

Nadere informatie

Cultuurbeleidsplan 2014-2015

Cultuurbeleidsplan 2014-2015 Cultuurbeleidsplan 2014-2015 Basisschool Beppino Sarto St.Petrus Canisiuslaan 47 5645 GC Eindhoven 1 Inhoudsopgave 1 Visie op cultuureducatie in de school 2 Cultuureducatie in de school 3 Samenwerking

Nadere informatie

Vraag basisschool. Inhoud. Wat betekent dit voor het team. Wij willen muzikale vorming geven in elke groep.

Vraag basisschool. Inhoud. Wat betekent dit voor het team. Wij willen muzikale vorming geven in elke groep. BASIC Vraag basisschool Wij willen muzikale vorming geven in elke groep. Inhoud Muzikale vorming in alle groepen op basis van eigen materiaal van de school aangevuld met materiaal uit het Muziekbord. Op

Nadere informatie

De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor!

De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor! De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor! Verbindingen leggen en onderhouden. Dat is de belangrijkste taak van de combinatiefunctionaris.

Nadere informatie

DE KUNST- EN CULTUURKOERS VAN DE REGENBOOG

DE KUNST- EN CULTUURKOERS VAN DE REGENBOOG DE KUNST- EN CULTUURKOERS VAN DE REGENBOOG INLEIDING Aanleiding voor de herijking van de Kunst- en Cultuur koers per 1-8-2014 Aanleiding voor het herschrijven van de visie op kunst- en cultuureducatie

Nadere informatie