Verslag Netwerkbijeenkomst Kunstvakdocenten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag Netwerkbijeenkomst Kunstvakdocenten"

Transcriptie

1 Verslag Netwerkbijeenkomst Kunstvakdocenten 21 mei 2014 Op 21 mei 2014 organiseerde de MoccaAcademie de zesde netwerkbijeenkomst voor kunstvakdocenten in het primair onderwijs. De bijeenkomst vond plaats bij SBOW (Stichting Bewonersplatform Oud-West). Het onderwerp was: Het raamleerplan en mijn lessen. Tweemaal per jaar organiseert Mocca deze netwerkbijeenkomsten voor kunstvakdocenten, omdat vakdocenten een belangrijke rol spelen in de cultuureducatie op de scholen waar zij werken. Daarnaast willen de vakdocenten graag met elkaar van gedachten wisselen en willen zij graag op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen op het gebied van cultuureducatie. Er waren 23 vakdocenten. Een vaste groep vakdocenten bezoekt de bijeenkomsten altijd. Daarnaast zijn er op elke bijeenkomst ook nieuwe leden die willen toetreden tot het netwerk. >> De meeste scholen in Amsterdam zijn op dit moment bezig om leerlijnen voor de verschillende kunstdisciplines op hun school te ontwikkelen. Dit doen ze aan de hand van het raamleerplan van de desbetreffende discipline. Sommige vakdocenten werken al met het raamleerplan, maar nog niet allemaal. Om deze redenen hebben wij ervoor gekozen om de vakdocenten op deze netwerkbijeenkomst te informeren over de stand van zaken van het Basispakket en de raamleerplannen, maar vooral om ze in gesprek te laten gaan over het raamleerplan dat zij gebruiken en om hun lessen eraan te spiegelen. 1

2 Inhoudelijk programma Het inhoudelijk programma van de middag begon met actuele informatie over cultuureducatie in Amsterdam door Peggy Brandon, directeur van Mocca, en Martijn Pool, accountmanager cultuur bij Mocca en coördinator van de MoccaAcademie. Stand van zaken Basispakket * *stand van zaken op 21 mei 2014 In het afgelopen schooljaar hebben veel basisscholen hun keuzes gemaakt voor leerlijnen binnen het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie. Hieronder de getallen: 1e LEERLIJN 2e LEERLIJN MUZIEK: 177 BEELDEND: 103 BEELDEND: 13 ERFGOED: 12 THEATER: 2 MUZIEK: 7 ERFGOED: 1 THEATER: 6 NOG GEEN KEUZE: 53 DANS: 3 NIEUWE MEDIA: 1 NOG GEEN KEUZE: 113 Leerlijnenlabs Amsterdamse PO-, SBO- en VSO-scholen kunnen in het kader van het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie een leerlijn Beeldend Onderwijs of Erfgoededucatie ** opzetten. Tijdens het opzetten van de leerlijn kunnen scholen een aanvraag doen voor een LeerlijnenLab. Het doel van de LeerlijnenLabs is het ontwikkelen van leerlijnen voor beeldend onderwijs en cultureel erfgoed voor het primair onderwijs in Amsterdam. Op basis van het aanbod dat een school wenst, stelt hij een leervraag op. De financiële bijdrage die bij een LeerlijnenLab hoort geeft scholen de mogelijkheid om zelfstandig een onderdeel van de leerlijn onder de loep te leggen. Op basis van de in het raamleerplan benoemde competenties komt de school tot een combinatie van wat zowel gewenst als haalbaar is, tot een antwoord op de leervraag en tot een uitgewerkte leerlijn op maat van de school. 1. Scholen die deelnemen ontvangen een bijdrage van maximaal 2500 euro, te besteden aan activiteiten. 2. Scholen hebben een extra mogelijkheid om een leervraag te exploreren en om erover uit te wisselen met andere scholen. 3. Scholen krijgen scholing via de MoccaAcademie (kosteloos een studiemiddag of studiedag) 4. Scholen krijgen extra begeleiding van een disciplinedeskundige. **Mocca is in gesprek met de gemeente en het Fonds voor Cultuurparticipatie om de LeerlijnenLabs voor alle disciplines open te stellen. Dit is nog niet officieel toegezegd en bevestigd [ ]. Kijk voor alle up-to-date informatie op: Wilt u met uw school meedoen aan een LeerlijnenLab? Laat dit weten aan uw accountmanager! 2

3 Inhoudelijk programma Leerplankader Kunstzinnige Oriëntatie van SLO SLO, het landelijke expertisecentrum voor leerlijnontwikkeling, heeft het Leerplankader Kunstzinnige Oriëntatie (LKO) uitgebracht. Het LKO biedt een beschrijving op landelijk niveau voor de invulling en borging van het curriculum voor kunstzinnige oriëntatie in het primair onderwijs. Als basis heeft het LKO de landelijke kerndoelen op het gebied van kunstzinnige oriëntatie voor het primair onderwijs. Voor verschillende disciplines (beeldend, dans, drama en muziek) wordt beschreven wat een leerling in een bepaalde klas moet kunnen. Ook wordt beschreven welke stadia in het creatief proces leerlingen moeten kunnen doorlopen. Het LKO staat gepubliceerd op: Mocca gaat de ontwikkelde raamleerplannen en het LKO naast elkaar leggen en de raamleerplannen waar nodig aanpassen. Bezoek Kwaliteitsraad Het college van B&W heeft met ingang van oktober de Kwaliteitsraad voor het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie ingesteld. De Kwaliteitsraad zal jaarlijks rapporteren over de kwaliteit van cultuureducatie in Amsterdam. De voorzitter van de Kwaliteitsraad is Dirk Monsma. Als eerste actie heeft de Kwaliteitsraad lessen bijgewoond en gesprekken gevoerd met kunstvakdocenten in de stad. Een aantal van de aanwezige kunstvakdocenten was bezocht door de Kwaliteitsraad. Deze vakdocenten waren positief over de bezoeken. Zij vonden die prettig, interessant en leerzaam. MoccaAcademie De MoccaAcademie biedt iedereen die werkzaam is in cultuureducatie in Amsterdam de mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen. Er zijn programma s en activiteiten voor docenten, cultuurcoördinatoren, vakdocenten en schoolmanagement, en ook voor medewerkers van culturele instellingen en kunstenaars. Dit schooljaar organiseert de Mocca- Academie onder andere de volgende bijeenkomsten: ICC-cursus Cursus Fondsenwering ICC Alumni Netwerkbijeenkomsten Directeuren inspiratiebijeenkomsten Cultuureducatie in Amsterdam 2014 NIEUW: Schoolteamtrainingen Klik hier voor uitgebreidere informatie over de cursussen, over netwerk- en inspiratiebijeenkomsten en over schoolteamtrainingen. 3

4 Presentatie en workshop Monique Ulrich Monique Ulrich is vakdocent muziek, ortho-agogisch muziekbegeleider en ICC er op de Van Koetsveldschool, een openbare school voor speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen. Als inspiratie voor de andere vakdocenten liet Monique Ulrich zien hoe zij te werk gaat. Monique werkt al lange tijd op de school en heeft afgelopen schooljaar de ICC-cursus gevolgd. Voor haar begon het toen pas echt!. Op het moment zijn ze op de Koetsveldschool bezig om binnen het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie een muziekleerlijn op maat te ontwikkelen en worden de groepsleerkrachten gecoacht door het Concertgebouw. Via het NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind) heeft Monique verschillende muziekinstrumenten aan kunnen schaffen voor in haar eigen lokaal. Doordat de directeur ook zeer voor muziekonderwijs is, is de Van Koetsveldschool op dit moment druk bezig om de leerlijn muziek echt te ontwikkelen en te implementeren in de school. Monique heeft haar eigen muziekmethode ontwikkeld. Ze maakt hiervoor gebruik van het Communicatie-In-Printprogramma. Dit programma is een ondersteuning voor taal. Monique vertelt over haar werkwijze Aan het einde van het inhoudelijk programma nam Monique haar collega-vakdocenten mee in de wereld van muziek door de aanwezigen een les te geven die zij op haar school aan de kinderen geeft. De aanwezigen maakten met percussie, zang en xylofoonsolo s muzikaal een einde aan de netwerkbijeenkomst. Martijn Pool met zijn iphone 4

5 Het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Raamleerplannen Presentatie Martijn Pool en Jacoline Reijntjes Na de introductie en de presentatie van Monique vertelden Martijn en Jacoline nogmaals kort hoe het Basispakket Kunsten Cultuureducatie georganiseerd is, maar zij vooral over het ontwikkelen en de opbouw van de raamleerplannen. Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Basispakket Kunst- en Cultuureducatie in het kort: Een kader voor het invullen van de landelijke kerndoelen; Ambitie tot drie uur cultuureducatie per week voor elk Amsterdams kind; Minder ad hoc, maar in leerlijnen met eind- en tussendoelen; Niet alleen kennismaken, maar ontwikkelen en verdiepen, waardoor langere relaties ontstaan tussen onderwijs en culturele partners. Voor het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie is een convenant ondertekend. Dit convenant is een formalisering van de samenwerking tussen de centrale stad, de stadsdelen, de schoolbesturen, en pabo- en kunstopleidingen. In het convenant leggen de schoolbesturen vast dat: Er voldoende (docent)uren zijn; Op elke school twee doorgaande leerlijnen ingevoerd worden; D e 10,90 uit de Prestatiebox ingezet wordt voor cultuureducatie; Er mogelijkheid tot scholing is; Ouderbetrokkenheid gestimuleerd wordt. Mocca biedt het onderwijs om het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie mogelijk te maken: Begeleiding bij het maken van de keuzes voor leerlijnen; Raamleerplannen voor muziek, beeldend onderwijs, erfgoededucatie, drama en dans; Onafhankelijke deskundigen die de scholen helpen een leerlijn op maat te ontwikkelen; LeerlijnenLabs voor het onderwijs en de cultuuraanbieders Kijk voor alle up-to-date informatie over het Basispakket op: In het convenant biedt de gemeente: De Cultuurbus/boot; Voor groepsleerkrachten jaarlijks tien uur gratis training en coaching op het gebied van muziek Per groep dertien uur gratis muziekles per jaar; Faciliteiten voor de ontwikkeling van doorgaande leerlijnen van groep 1 tot en met 8 voor muziek, beeldend onderwijs en erfgoededucatie. >> 5

6 Het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Raamleerplannen De raamleerplannen Jacoline Reijntjes, die de ontwikkeling van de raamleerplannen drama en dans geleid heeft, vertelde vervolgens over het ontstaan van de raamleerplannen en hoe ze zijn opgebouwd. Het uitgangspunt van de raamleerplannen van Mocca werd eerst gevormd door alle bestaande initiatieven op het gebied van leerlijnen (Cultuur in de Spiegel, De Lindenberg, SLO, SKVR). Daarna is Mocca met verschillende partijen (kunstenaars, culturele instellingen, kunstvakdocenten, klankbordgroepen en adviesgroep opleidingen) gaan praten om uiteindelijk voor elke specifieke discipline tot een raamleerplan te komen dat past voor Amsterdam. Uiteindelijk zijn de uitgangspunten van de raamleerplannen: De vijf culturele competenties van het kind staan centraal Receptief: de leerling kan zich openstellen voor cultuur uitingen Onderzoekend: de leerling kan informatie zoeken, in zich opnemen en toepassen in eigen werk Creërend: de leerling denkt, creëert en produceert Reflecterend: de leerling kan cultuuruitingen van zichzelf en van anderen analyseren, interpreteren en waarderen Presenterend: de leerling kan cultuuruitingen van zichzelf en van anderen presenteren en toelichten De structuur van de discipline >> 6

7 Het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Raamleerplannen Culturele context Door de gesprekken te voeren met het onderwijs en de culturele instellingen en kunstenaars uit Amsterdam is uiteindelijk het raamleerplan echt vertaald naar de Amsterdamse situatie en de culturele context aldaar. Voor de volledige raamleerplannen per discipline, kijk op: Werkvorm Raamleerplan Thermometer Ten slotte hebben de vakdocenten in groepjes gesproken over de raamleerplannen en hun eigen lessen en leerlijnen geplot in de hiervoor ontwikkelde Raamleerplan Thermometer. Hiermee kan de vakdocent ontdekken en zien aan welke competenties veel en aan welke competenties minder aandacht wordt besteed. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om snel hiaten in de lessen te ontdekken. >> 7

8 Contactgegevens Contactgegevens aanwezige vakdocenten De contactgegevens van de vakdocenten hebben wij niet in de online versie opgenomen in verband met privacy. Mocht een vakdocent de contactgegevens van de collega vakdocenten willen hebben, dan kunnen ze Martijn Pool mailen en die zal ze toesturen. Aanwezig vanuit Mocca: Peggy Brandon (directeur Mocca) Martijn Pool (accountmanager cultuur en coördinator MoccaAcademie) Jacoline Reijntjes (accountmanager VO) Baarsjesweg AA Amsterdam T academie.nl amsterdam.nl academie.nl 8

Creativiteitsontwikkeling

Creativiteitsontwikkeling Creativiteitsontwikkeling 27 mei 2015 Op 27 mei organiseerde de MoccaAcademie de achtste netwerkbijeenkomst voor kunstvakdocenten in het primair onderwijs sinds haar oprichting. De bijeenkomst vond plaats

Nadere informatie

Basispakket Kunst- en Cultuureducatie

Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Convenant Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Het Basispakket Cultuureducatie: Biedt een kader voor het invullen van de landelijke kerndoelen voor cultuur educatie

Nadere informatie

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE Keizersgrach T 020-6 info@mocca-amsterdam.nl Factsheet Basispakket, Overgangsregeling Kunstkijkuren en de Cultuurbus Amsterdam Juli 2014 Inhoud Het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie 2 MoccaAcademie

Nadere informatie

Verslag Netwerkbijeenkomst Erfgoedinstellingen

Verslag Netwerkbijeenkomst Erfgoedinstellingen Verslag Netwerkbijeenkomst Erfgoedinstellingen 12 november 2014 Speciaal M voor erfgoedinstellingen CCA in Amsterdam organiseerde de MoccaAcademie op 12 november een netwerkbijeenkomst. In een eerder verstuurde

Nadere informatie

Verslag Netwerkbijeenkomst Kunstvakdocenten. 5 november 2014

Verslag Netwerkbijeenkomst Kunstvakdocenten. 5 november 2014 Verslag Netwerkbijeenkomst Kunstvakdocenten 5 november 2014 Op 5 november 2014 organiseerde de MoccaAcademie de zevende netwerkbijeenkomst voor kunstvakdocenten in het primair onderwijs. De bijeenkomst

Nadere informatie

Cultuureducatie in Amsterdam. Ada Nieuwendijk. SCHOLINGSAANBOD 2014-2015 Onderwijs

Cultuureducatie in Amsterdam. Ada Nieuwendijk. SCHOLINGSAANBOD 2014-2015 Onderwijs Cultuureducatie in Amsterdam. Ada Nieuwendijk SCHOLINGSAANBOD 2014-2015 Onderwijs Inleiding De MoccaAcademie biedt iedereen die werkzaam is in cultuureducatie in Amsterdam de mogelijkheden om zich verder

Nadere informatie

Cultuureducatie in Amsterdam. Ada Nieuwendijk. SCHOLINGSAANBOD 2014-2015 Culturele instellingen & kunstenaars

Cultuureducatie in Amsterdam. Ada Nieuwendijk. SCHOLINGSAANBOD 2014-2015 Culturele instellingen & kunstenaars Cultuureducatie in Amsterdam. Ada Nieuwendijk SCHOLINGSAANBOD 2014-2015 Culturele instellingen & kunstenaars Inleiding De MoccaAcademie biedt iedereen die werkzaam is in de mogelijkheden om zich verder

Nadere informatie

EXPERTISECENTRUM CULTUURONDERWIJS. Ada Nieuwendijk RAPPORTAGE CULTUUREDUCATIE AMSTERDAM ZUIDOOST

EXPERTISECENTRUM CULTUURONDERWIJS. Ada Nieuwendijk RAPPORTAGE CULTUUREDUCATIE AMSTERDAM ZUIDOOST Ada Nieuwendijk RAPPORTAGE CULTUUREDUCATIE AMSTERDAM ZUIDOOST November 2016 Inleiding Stadsdeel Zuidoost is uniek. Het hoort bij Amsterdam, maar het is ook een stad apart, waar de inwoners zich zeer betrokken

Nadere informatie

MATCH ONDERWIJS CULTUUR AMSTERDAM

MATCH ONDERWIJS CULTUUR AMSTERDAM Keizersgrach T 020-6 info@mocca-amsterdam.nl Factsheet 2014 Basispakket, MoccaAcademie en Cultuurbus Amsterdam Basispakket, MoccaAcademie en Cultuurbus Amsterdam De gemeente heeft de ambitie om drie uur

Nadere informatie

Onderzoek naar. cultuureducatie in het voortgezet onderwijs. Welke rol kan Mocca spelen bij cultuureducatie in het voortgezet onderwijs in Amsterdam?

Onderzoek naar. cultuureducatie in het voortgezet onderwijs. Welke rol kan Mocca spelen bij cultuureducatie in het voortgezet onderwijs in Amsterdam? Onderzoek naar cultuureducatie in het voortgezet onderwijs Welke rol kan Mocca spelen bij cultuureducatie in het voortgezet onderwijs in Amsterdam? Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Mocca april - augustus

Nadere informatie

Basispakket Kunst- en Cultuureducatie. Naam spreker: Dick Bentvelzen Functie spreker: beleidsadviseur Jeugd en Onderwijs Amsterdam, 20 maart 2013

Basispakket Kunst- en Cultuureducatie. Naam spreker: Dick Bentvelzen Functie spreker: beleidsadviseur Jeugd en Onderwijs Amsterdam, 20 maart 2013 Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Naam spreker: Dick Bentvelzen Functie spreker: beleidsadviseur Jeugd en Onderwijs Amsterdam, 20 maart 2013 Voor alle kinderen in Amsterdam Een gemeenschappelijke visie

Nadere informatie

KWALITEITSCRITERIA FONDS CULTUUREDUCATIE ZWOLLE

KWALITEITSCRITERIA FONDS CULTUUREDUCATIE ZWOLLE KWALITEITSCRITERIA FONDS CULTUUREDUCATIE ZWOLLE Fonds Cultuureducatie Zwolle en kwaliteit cultuuronderwijs De gemeente Zwolle wil dat alle basisschoolleerlingen een stevige culturele basis krijgen. Hiervoor

Nadere informatie

Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch

Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch Beschrijving van het arrangement voor talentontwikkeling Bureau Babel is een intermediair tussen

Nadere informatie

Vakdocenten hebben de toekomst - Vakoverstijgend werken. Woensdag 28 september 2011, Amsterdam

Vakdocenten hebben de toekomst - Vakoverstijgend werken. Woensdag 28 september 2011, Amsterdam Inspiratiebijeenkomst Vakdocenten hebben de toekomst M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE Vakdocenten hebben de toekomst - Vakoverstijgend werken Woensdag 28 september 2011, Amsterdam Op 28 september

Nadere informatie

Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Amsterdam. Resultaten tussenmeting Mocca monitor 2015

Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Amsterdam. Resultaten tussenmeting Mocca monitor 2015 Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Amsterdam Resultaten tussenmeting Mocca monitor Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Amsterdam Resultaten tussenmeting Mocca monitor Utrecht, april Opdrachtgever:

Nadere informatie

WORKSHOP LEERLIJNEN. Dag van de Cultuureducatie: workshop leerlijnen

WORKSHOP LEERLIJNEN. Dag van de Cultuureducatie: workshop leerlijnen WORKSHOP LEERLIJNEN Welkom en inleiding Wat is een leerlijn? Voorbeelden en achtergronden van leerlijnen cultuuronderwijs Leerlijnen in Flevoland: KIDD en De Culturele Haven Hoe bouw je een leerlijn? WORKSHOP

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor Culturele Instellingen

Nieuwsbrief voor Culturele Instellingen M A MM A S E N E TEWX EPREKR T IUSLETNU EU TRWE DE UR K A TIUE L T U U R E D U A T I E Keizersgracht Baarsjesweg 224 1058 AA Amsterdam T 020-620 T 020-620 9567 info@mocca-amsterdam.nl www.mocca-amsterdam.nl

Nadere informatie

Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit

Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit Met deze vragenlijst proberen we antwoord te geven op vragen die er over de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) en het aanvragen daarvan

Nadere informatie

Brabantse aanpak Cultuureducatie met Kwaliteit

Brabantse aanpak Cultuureducatie met Kwaliteit Brabantse aanpak Cultuureducatie met Kwaliteit Hoe breng je meer lijn en structuur in je cultuureducatie en hoe werk je gericht aan de persoonlijke (creativiteits)- ontwikkeling van leerlingen? Basisscholen

Nadere informatie

Teamtrainingen & ouderavond

Teamtrainingen & ouderavond Teamtrainingen & ouderavond Een teamtraining is een bijeenkomst van 1,5 tot 2 uur voor een heel schoolteam. Op actieve en enthousiasmerende wijze verdiep je je samen in een onderwerp. Er zijn verschillende

Nadere informatie

Cultuuronderwijs in school

Cultuuronderwijs in school Cultuuronderwijs in school Handreiking voor het schrijven van een beleidsplan cultuuronderwijs Het Motto Een motto of beweegreden is een korte tekst die de bedoeling van iets weergeeft. In dit geval een

Nadere informatie

Je culturele vermogens, hoe werk je eraan?

Je culturele vermogens, hoe werk je eraan? Je culturele vermogens, hoe werk je eraan? kunst & maatschappij context biedt (bronnen voor) context aan legt verbanden culturele instelling of externe vakdocent leerkracht of docent tussen leerstof analyseren

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

Doorlopende leerlijnen (groep 1-8) voor kunst- en erfgoededucatie binnen de basisschool, inclusief teamcursus!

Doorlopende leerlijnen (groep 1-8) voor kunst- en erfgoededucatie binnen de basisschool, inclusief teamcursus! Drama Dans Muziek Beeldend Media Erfgoed & Minitheater-Blikopener Doorlopende leerlijnen (groep 1-8) voor kunst- en erfgoededucatie binnen de basisschool, inclusief teamcursus! Kunst- en erfgoededucatie

Nadere informatie

MATCH ONDERWIJS CULTUUR AMSTERDAM

MATCH ONDERWIJS CULTUUR AMSTERDAM Keizersgrach T 020-6 info@mocca-amsterdam.nl Vergelijkingen Raamleerplannen Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Amsterdam & Leerplankader SLO Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. In het kort: raamleerplannen

Nadere informatie

Cultuureducatie in het PO en SO

Cultuureducatie in het PO en SO Cultuureducatie in het PO en SO 04-10-2015/JD Inhoud Introductie 1. PR8cultuurprogramma 2. Expertisecentrum Kunst en Scholen 3. Cultuureducatie met Kwaliteit 4. Aanvullende educatieve projecten Introductie

Nadere informatie

Beweging die nu te zien is m.b.t. cultuureducatie binnen het primair onderwijs

Beweging die nu te zien is m.b.t. cultuureducatie binnen het primair onderwijs Bijlage 2 Aanvraag Cultuureducatie met Kwaliteit in het Primair Onderwijs 2013 2016 Opgesteld door Cultura in samenwerking met de en besproken met Fonds Cultuurparticipatie. Lokale Situatie en context

Nadere informatie

Cultuuronderwijs op zijn Haags

Cultuuronderwijs op zijn Haags Cultuuronderwijs op zijn Haags De Haagse Ladekast U U R WI C U LT JS OP JN HAA GS ZI RONDE Doorlopende leerlijnen voor Haagse basisscholen in een digitale ladekast met 128 projecten voor de groepen 1-8

Nadere informatie

Cultuureducatie met Kwaliteit Nijmegen - Vaardigheidslijn Drama -

Cultuureducatie met Kwaliteit Nijmegen - Vaardigheidslijn Drama - Cultuureducatie met Kwaliteit Nijmegen - Vaardigheidslijn Drama - In de vaardigheidslijn drama wordt gebruik gemaakt van spelvaardigheden, verbeelden en vormgeven in een opbouwende lijn voor de groepen

Nadere informatie

KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF

KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF Uitgewerkt door: Thijs Oud kunst- en cultuurcoördinator Kunst & COO Langezwaag, juni 2011 KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF De opdracht voor Kunst & COO INHOUDSOPGAVE 1.

Nadere informatie

MATCH ONDERWIJS CULTUUR AMSTERDAM

MATCH ONDERWIJS CULTUUR AMSTERDAM M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE Keizersgrach T 020-6 info@mocca-amsterdam.nl MATCH ONDERWIJS CULTUUR AMSTERDAM Ada Nieuwendijk J a a r v e r s l a g Mocca 2012 Directieverslag In 2012 begon een

Nadere informatie

Peggy Brandon. Directeur MOCCA. Cultuureducatieveld in Amsterdam > relatie met speciaal onderwijs. Pilot met 19 scholen

Peggy Brandon. Directeur MOCCA. Cultuureducatieveld in Amsterdam > relatie met speciaal onderwijs. Pilot met 19 scholen Cultuureducatieveld in Amsterdam 2007 -> relatie met speciaal onderwijs Pilot met 19 scholen https://www.youtube.com/watch?v=iudyjqalmy0 Peggy Brandon Directeur MOCCA 251 po scholen 85 vo scholen 90% buiten

Nadere informatie

Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier

Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier Dario Fo, ondernemers in de kunst Poeldijk, 13 december 2012 Inleiding Op de vraag van de gezamenlijke basisscholen uit De Lier voor een

Nadere informatie

Scholing en evenementen

Scholing en evenementen ACADEMIE Scholing en evenementen 2018-2019 Beste collega, Met gepaste trots presenteren wij het scholingsaanbod van de Collage Academie 2018-2019. Professionalisering is belangrijk als je op school stappen

Nadere informatie

MATCH ONDERWIJS CULTUUR AMSTERDAM

MATCH ONDERWIJS CULTUUR AMSTERDAM Keizersgrach T 020-6 info@mocca-amsterdam.nl Ada Nieuwendijk J A A R V E R S L A G Mocca 2013 Directieverslag Het jaar was als een Japans gedicht, het verliep eerst rustig en kwam toen in een stroomversnelling.

Nadere informatie

Doorlopende leerlijnen (groep 1-8) voor kunst- en erfgoededucatie binnen de basisschool.

Doorlopende leerlijnen (groep 1-8) voor kunst- en erfgoededucatie binnen de basisschool. Drama Dans Muziek Beeldend Media Erfgoed Het KunstKabinet & Minitheater-Blikopener Doorlopende leerlijnen (groep 1-8) voor kunst- en erfgoededucatie binnen de basisschool. Kunst- en erfgoededucatie Kunstzinnige

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor Culturele Instellingen

Nieuwsbrief voor Culturele Instellingen A ENETWERK ULTUUREDUATIE Baarsjesweg 224 1058 AA Amsterdam Keizersgracht T 020-620 9567 info@mocca-amsterdam.nl T 020-620 www.mocca-amsterdam.nl www.cultuurkaartamsterdam.nl info@mocca-amsterdam.nl w MOA

Nadere informatie

Achtergrondinformatie subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2018

Achtergrondinformatie subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2018 Achtergrondinformatie subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2018 Scholen en cultuuraanbieders in 21 gemeenten in Overijssel (alle gemeenten behalve de steden Zwolle, Deventer, Enschede en Hengelo)

Nadere informatie

OnsOnderwijs2032: Het domein Taal & Cultuur de (on)mogelijkheden

OnsOnderwijs2032: Het domein Taal & Cultuur de (on)mogelijkheden OnsOnderwijs2032: Het domein Taal & Cultuur de (on)mogelijkheden 29 september 2016 Netwerkdag Taalcoördinatoren en -specialisten Stéfanie van Tuinen SLO Opbouw workshop OnsOnderwijs2032 Cultuuronderwijs

Nadere informatie

M CCA. Mocca EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE. Ada Nieuwendijk Fotografie

M CCA. Mocca EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE. Ada Nieuwendijk Fotografie M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE Ada Nieuwendijk Fotografie J A A R V E R S L A G Mocca 2014 Directieverslag Mocca prikkelt scholen om vrij te kiezen uit het grote aanbod in de stad. De kracht van

Nadere informatie

Leerlijnen Cultuureducatie. SKVR Projectbureau Onderwijs & Innovatie

Leerlijnen Cultuureducatie. SKVR Projectbureau Onderwijs & Innovatie Leerlijnen Cultuureducatie SKVR Projectbureau Onderwijs & Innovatie Programma Ontwikkelproces SKVR activiteiten in verlengde leertijd Waarom leerlijnen cultuureducatie Van praktijk naar leerlijn Kinderen

Nadere informatie

Teamtrainingen & ouderavond

Teamtrainingen & ouderavond Teamtrainingen & ouderavond Een teamtraining is een bijeenkomst van 1,5 tot 2 uur voor een heel schoolteam. Op actieve en enthousiasmerende wijze verdiep je je samen in een onderwerp. Er zijn verschillende

Nadere informatie

Cultuureducatie met Kwaliteit

Cultuureducatie met Kwaliteit Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 Presentatie Rijnbrink Cultuureducatie / Natascha Hanegraaf Waarom cultuureducatie? Door het ontwikkelen en vergroten van creativiteit, het empathisch vermogen, zelfreflectie

Nadere informatie

Basis voor cultuureducatie als basis voor vernieuwing

Basis voor cultuureducatie als basis voor vernieuwing Basis voor cultuureducatie als basis voor vernieuwing Ronald Kox, hoofd Cultuureducatie Nieuwegein, 17 maart 2017 ronaldkox@lkca.nl Waarom kunst en cultuur? Artistiek-creatief proces Iteratief proces Universeel

Nadere informatie

ICC-CURSUSSEN EN -MODULES

ICC-CURSUSSEN EN -MODULES ICC-CURSUSSEN EN -MODULES IN DRENTHE Cultuurcoördinator worden of je als ICC-er verder verdiepen in cultuureducatie? Lees alles over de mogelijkheden voor (bij-)scholing! Cursus Interne Cultuurcoördinator

Nadere informatie

Tweede rapportage van de Kwaliteitsraad voor het Basispakket kunst en cultuureducatie voor leerlingen van 4 tot 12 jaar in Amsterdam.

Tweede rapportage van de Kwaliteitsraad voor het Basispakket kunst en cultuureducatie voor leerlingen van 4 tot 12 jaar in Amsterdam. Tweede rapportage van de Kwaliteitsraad voor het Basispakket kunst en cultuureducatie voor leerlingen van 4 tot 12 jaar in Amsterdam. Droom groots en probeer nieuwe dingen (schoolregel op de Mr G.T.J.

Nadere informatie

Achtergrondinformatie subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2019

Achtergrondinformatie subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2019 Achtergrondinformatie subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2019 Scholen en cultuuraanbieders in 21 gemeenten in Overijssel (alle gemeenten behalve de steden Zwolle, Deventer, Enschede en Hengelo)

Nadere informatie

Piet Mondriaan. Inspirators voor de toekomst

Piet Mondriaan. Inspirators voor de toekomst Piet Mondriaan 74 VSO DE HELDRING IN AMSTERDAM: MEER ZELFVERTROUWEN DANKZIJ CULTURELE EDUCATIE 75 Dankzij culturele educatie krijgen onze leerlingen meer zelfvertrouwen en zijn ze gelukkiger. Naam: VSO

Nadere informatie

MATCH ONDERWIJS CULTUUR AMSTERDAM

MATCH ONDERWIJS CULTUUR AMSTERDAM Keizersgrach T 020-6 info@mocca-amsterdam.nl Ada Nieuwendijk Fotografie J A A R V E R S L A G Mocca 2014 Directieverslag Mocca prikkelt scholen om vrij te kiezen uit het grote aanbod in de stad. De kracht

Nadere informatie

kultueredukaasje mei kwaliteit programma 2015-2016 Inspiratieprojecten en deskundigheidsbevordering voor leerkrachten

kultueredukaasje mei kwaliteit programma 2015-2016 Inspiratieprojecten en deskundigheidsbevordering voor leerkrachten kultueredukaasje mei kwaliteit programma 2015-2016 Inspiratieprojecten en deskundigheidsbevordering voor leerkrachten 1 Wy Dûnsje KEK! staat voor Kultueredukaasje mei kwaliteit. Dat is de verzamelnaam

Nadere informatie

Kerndoelen speciaal onderwijs (so)

Kerndoelen speciaal onderwijs (so) Voor het onderwijs Algemene informatie over het speciaal onderwijs Kinderen die het reguliere onderwijs niet kunnen volgen, kunnen terecht in het speciaal onderwijs of het speciaal basisonderwijs (sbo).

Nadere informatie

CULTUUREDUCATIE BOVEN

CULTUUREDUCATIE BOVEN CULTUUREDUCATIE BOVEN KCE ZEEUWS- VLAANDEREN WIE KCE ZEEUWS-VLAANDEREN HET PROGRAMMA Van 13.30 tot 14.15 uur Presentatie Van 14.15 tot 14.30 uur Van 14.30 tot 15.00 uur Koffie en thee in de foyer Dansduet

Nadere informatie

Ook voor de basisschool zijn nieuwe er kerndoelen gemaakt die duidelijk aansluiten bij de kerndoelen van de onderbouw VO.

Ook voor de basisschool zijn nieuwe er kerndoelen gemaakt die duidelijk aansluiten bij de kerndoelen van de onderbouw VO. CKV kerndoelen en eindtermen Er zijn duidelijke doorlopende leerlijnen van het basisonderwijs naar de onderbouw en het onderbouw naar de bovenbouw. De betreffende, ook wettelijk verplichte kerndoelen en

Nadere informatie

Vmbo. Wat je als professional moet weten over kunst en cultuur in het vmbo.

Vmbo. Wat je als professional moet weten over kunst en cultuur in het vmbo. Vmbo Wat je als professional moet weten over kunst en cultuur in het vmbo. Kunst en cultuur onderbouw De onderbouw in het vmbo omvat de eerste twee leerjaren. Kunst en cultuur komen aan de orde in het

Nadere informatie

een keuze te maken die aansluit bij de leerdoelen op uw school.

een keuze te maken die aansluit bij de leerdoelen op uw school. M A MM A S E N E TEWX EPREKR T IUSLETNU EU TRWE DE UR K A TIUE L T U U R E D U A T I E onvenant Basispakket Kunst- en ultuureducatie In dit convenant worden de gezamenlijke ambities en afspraken vastgelegd

Nadere informatie

Alvast hartelijk dank voor het invullen! De teams van Kunststation C, IVAK de Cultuurfabriek, Cultuur Educatie Stad en Museumhuis Groningen

Alvast hartelijk dank voor het invullen! De teams van Kunststation C, IVAK de Cultuurfabriek, Cultuur Educatie Stad en Museumhuis Groningen Wij verzoeken u vriendelijk de volgende vragen over cultuureducatie op uw school te beantwoorden. Uw antwoorden zijn voor ons van groot belang om de ondersteuning van cultuureducatie op de scholen de komende

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 25 mei 2016

NIEUWSBRIEF 25 mei 2016 TRAININGEN (WERK)BIJEENKOMSTEN INTERVISIES Werkbijeenkomst pilotteams woensdag 25 mei 2016 De derde werkbijeenkomst van dit schooljaar werd in het Bieblab gehouden. De middag stond in het teken van kennismaken

Nadere informatie

MATCH ONDERWIJS CULTUUR AMSTERDAM

MATCH ONDERWIJS CULTUUR AMSTERDAM Keizersgrach T 020-6 info@mocca-amsterdam.nl Ada Nieuwendijk Fotografie J A A R V E R S L A G Mocca 2015 Inhoudsopgave Directieverslag 2 Bestuursverslag 4 Kengetallen en Verbinding cultuur en onderwijs

Nadere informatie

ACADEMIE. Scholing en evenementen

ACADEMIE. Scholing en evenementen ACADEMIE Scholing en evenementen 2019-2020 Beste collega, ICC-er, leerkracht, directeur, Afgelopen jaar heeft Collage met groot succes de Collage Academie geïntroduceerd. Vele leerkrachten uit het Almeerse

Nadere informatie

Cultuureducatie in het basisonderwijs

Cultuureducatie in het basisonderwijs Cultuureducatie in het basisonderwijs Gemeente Westland Nulmeting Inleiding Teneinde aan het einde van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) vast te kunnen stellen wat de bereikte resultaten

Nadere informatie

Het beleidsplan cultuureducatie

Het beleidsplan cultuureducatie Het beleidsplan cultuureducatie Beleidsplannen voor cultuureducatie kunnen variëren van 1 A4 tot een compleet beleidsplan. Belangrijk hierbij is dat het cultuureducatiebeleid onderdeel is van het schoolplan.

Nadere informatie

Beleidsplan OBS de Rietschoof

Beleidsplan OBS de Rietschoof Beleidsplan OBS de Rietschoof Hoe ziet het beleidsplan eruit? Basisschool de Rietschoof heeft een opzet voor het cultuurbeleidsplan, maar ook een bovenschoolscultuurbeleidsplan. De opzet voor het cultuurbeleidsplan

Nadere informatie

Cultuureducatiebeleidsplan

Cultuureducatiebeleidsplan Cultuureducatiebeleidsplan 2010-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Achtergrond 1.2 Vraagstelling 1.3 Werkwijze 2. Huidige situatie 2.1 Missie en visie 2.2 Wat doen we nu? 2.3 Kerndoelen kunstzinnige oriëntatie

Nadere informatie

STAND VAN ZAKEN CMK SCHIJNDEL Juni 2015

STAND VAN ZAKEN CMK SCHIJNDEL Juni 2015 STAND VAN ZAKEN CMK SCHIJNDEL Juni 2015 De Beemd Done Assement - Done Ambitiegesprek Kaders aanbrengen in bestaande vaardigheden waardoor er meer lijn ontstaat, waar binnen alle aandacht voor bewustzijn

Nadere informatie

Format aanvragen subsidieregeling cultuureducatie cultuur voor ieder kind

Format aanvragen subsidieregeling cultuureducatie cultuur voor ieder kind Format aanvragen subsidieregeling cultuureducatie cultuur voor ieder kind Dit format is bedoeld voor scholen die in 2015 een tweede aanvraag doen voor de subsidieregeling cultuur voor ieder kind van de

Nadere informatie

Vakdocenten hebben de toekomst. Donderdag 24 februari 2011, Amsterdam

Vakdocenten hebben de toekomst. Donderdag 24 februari 2011, Amsterdam Inspiratiebijeenkomst Vakdocenten hebben de toekomst M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE Vakdocenten hebben de toekomst Donderdag 24 februari 2011, Amsterdam Op 16 februari 2011 organiseerde Mocca een

Nadere informatie

KEK DE FRIESE MEREN: VINDBAARHEID EN VERBONDENHEID

KEK DE FRIESE MEREN: VINDBAARHEID EN VERBONDENHEID KEK DE FRIESE MEREN: VINDBAARHEID EN VERBONDENHEID Aanleiding: Scholen in de regio hebben geen behoefte aan een verruiming van het aanbod, maar aan het inzichtelijk maken van het aanbod en de keuzemogelijkheden,

Nadere informatie

Cultuureducatie in het VMBO. Karin Hoogeveen Peter van der Zant

Cultuureducatie in het VMBO. Karin Hoogeveen Peter van der Zant Cultuureducatie in het VMBO Karin Hoogeveen Peter van der Zant Opzet sessie Korte presentatie onderzoek: 1. Waarom extra aandacht voor cultuureducatie in het vmbo? 2. Wat is gelukt, wat is minder gelukt?

Nadere informatie

Algemene voorwaarden cultuurcoördinator

Algemene voorwaarden cultuurcoördinator 1 Algemene voorwaarden cultuurcoördinator Opleidingsniveau & denkniveau HBO denk- & werkniveau Opleiding; (Master) opleiding Richtlijn uren coördinatie; 40 uur Randvoorwaarden; Open en transparante communicatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave curriculum drama op de basisschool. 1. Definitie. 2. Visie. 3. Doelen. 4. Werkvormen. 5. Leerlijnen. 6. Materialen. 7.

Inhoudsopgave curriculum drama op de basisschool. 1. Definitie. 2. Visie. 3. Doelen. 4. Werkvormen. 5. Leerlijnen. 6. Materialen. 7. Inhoudsopgave curriculum drama op de basisschool 1. Definitie 2. Visie 3. Doelen 4. Werkvormen 5. Leerlijnen 6. Materialen 7. Rapportage 8. Budget 9. Evaluatie en bijstelling 10. Leerlijn drama Voorwoord

Nadere informatie

Cultuureducatie op de Poseidon Beleidsplan

Cultuureducatie op de Poseidon Beleidsplan Cultuureducatie op de Poseidon Beleidsplan 2018-2022 We kunnen niet van alle kinderen dezelfde sterren maken, maar we kunnen ze wel allemaal laten schitteren. 1 Inhoudsopgave Deel 1 Inleiding:... 3 Wat

Nadere informatie

Zuidoost Beeldend. Wereldstad Wereldkunst. Basispakket beeldende vorming & Centrum Beeldende Kunst Zuidoost

Zuidoost Beeldend. Wereldstad Wereldkunst. Basispakket beeldende vorming & Centrum Beeldende Kunst Zuidoost Zuidoost Beeldend Wereldstad Wereldkunst 1 Basispakket beeldende vorming & Centrum Beeldende Kunst Zuidoost Inleiding Centrum Beeldende Kunst Zuidoost programmeert al meer dan 27 jaar actuele beeldende

Nadere informatie

Cultuureducatie in Amsterdam. Met handen, hoofd en hart Woensdag 28 maart 2012, Amsterdam. Wethouder Carolien Gehrels spreekt de zaal toe

Cultuureducatie in Amsterdam. Met handen, hoofd en hart Woensdag 28 maart 2012, Amsterdam. Wethouder Carolien Gehrels spreekt de zaal toe Cultuureducatie in Amsterdam Met handen, hoofd en hart Woensdag 28 maart 2012, Amsterdam Op 28 maart organiseerde Mocca voor de zesde keer Cultuureducatie in T Amsterdam. 020-620 9567 F 020 Op - 523 deze

Nadere informatie

1 Feiten en cijfers. 100% Beeldend 95 % Muziek 75 % Dans/drama

1 Feiten en cijfers. 100% Beeldend 95 % Muziek 75 % Dans/drama 1 Feiten en cijfers Het primair onderwijs in Nederland telt (Cijfers uit de sector): 1 1,59 miljoen leerlingen 6549 basisscholen 291 scholen voor speciaal basisonderwijs 321 scholen voor (voortgezet) speciaal

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Raadscommissie voor Kunst en Cultuur, Sport en Recreatie, Zorg en Welzijn, Monumenten en Lokale Media

Gemeente Amsterdam Raadscommissie voor Kunst en Cultuur, Sport en Recreatie, Zorg en Welzijn, Monumenten en Lokale Media Nummer Directie Dienst BD2012-001463 directie sb dienst maatsch ontwikkeling Raadscommissie voor Kunst en Cultuur, Sport en Recreatie, Zorg en Welzijn, Monumenten Ter bespreking en ter kennisneming voor

Nadere informatie

Onderwijsbrochure Het Nieuwe Instituut Rotterdam. Voor de ontwerpers van morgen

Onderwijsbrochure Het Nieuwe Instituut Rotterdam. Voor de ontwerpers van morgen Onderwijsbrochure Rotterdam Voor de ontwerpers van morgen Inhoud Aangenaam kennis te maken 4 5 Onderwijs in 6 Foto-impressie 7 Programma s 11 Docent aan het woord: Tessa Smal 12 Boekingsinformatie 13 Educatie

Nadere informatie

Cultuureducatie, geen vak apart

Cultuureducatie, geen vak apart Cultuureducatie, geen vak apart Uitvoeringsplan Theo Thijssen Inleiding Op Educatief Centrum Theo Thijssen wordt gewerkt aan een ononderbroken ontwikkeling van kinderen van 0-13 jaar. Het ondernemend leren

Nadere informatie

Scholen en culturele instellingen vinden elkaar. Goed cultuuronderwijs. partnerschap. Foto s kinderen en Paul Loermans: Hans Roggen

Scholen en culturele instellingen vinden elkaar. Goed cultuuronderwijs. partnerschap. Foto s kinderen en Paul Loermans: Hans Roggen Scholen en culturele instellingen vinden elkaar Goed cultuuronderwijs dankzij partnerschap 12 Foto s kinderen en Paul Loermans: Hans Roggen Muziek, dans en drama zijn goed voor de ontwikkeling van het

Nadere informatie

Definities kernbegrippen sector

Definities kernbegrippen sector Definities kernbegrippen sector De begrippen die binnen onze sector gehanteerd worden zijn flexibel en aan verandering onderhevig, vooral omdat het om abstracte begrippen gaat die vaak in een beleidsmatige

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR HET PRIMAIR ONDERWIJS

PROGRAMMA VOOR HET PRIMAIR ONDERWIJS 2019 2020 PROGRAMMA VOOR HET PRIMAIR ONDERWIJS ZINGZO! ZingZo! is een muziekmethode voor de hele school die zingen combineert met luisteren, spelen, componeren en improviseren. groep 1 & 2 Muziek en kleuterthema

Nadere informatie

U I T N O D I G I N G

U I T N O D I G I N G U I T N O D I G I N G Janusz Korczak Prijs 2012 voor Stichting Leerorkest te Amsterdam Presentatie Maartje van Weegen Janusz Korczak Prijs 2012 De Janusz Korczak Stichting en Stichting Leerorkest nodigen

Nadere informatie

PTA ckv VWO, Belgisch Park, cohort

PTA ckv VWO, Belgisch Park, cohort Domeinen CKV Het eindexamen ckv bestaat uit een schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A: Verkennen Domein B: Verbreden Domein C: Verdiepen Domein D: Verbinden Domein

Nadere informatie

ONDERWIJS. Vlaardingse Schatten. Cultuurlijn 2015/2016

ONDERWIJS. Vlaardingse Schatten. Cultuurlijn 2015/2016 O ONDERWIJS Vlaardingse Schatten Cultuurlijn 2015/2016 Vlaardingse Schatten Cultuurlijn 2015/2016 Beste mensen, Ik ben verheugd u de Cultuurlijn 2015-2016 aan te mogen bieden. Cultuureducatie is één van

Nadere informatie

cursusjaar kunstbedrijven westerkwartier Kunst aan de basis Cursusaanbod Muziekschool Kunstbedrijven Westerkwartier voor de basisschool

cursusjaar kunstbedrijven westerkwartier Kunst aan de basis Cursusaanbod Muziekschool Kunstbedrijven Westerkwartier voor de basisschool cursusjaar 2018 2019 Kunst aan de basis Cursusaanbod Muziekschool Kunstbedrijven Westerkwartier voor de basisschool aanbod voor de groep Bewegen met muziek CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT Cultuureducatie

Nadere informatie

Cultuur op school; een hele kunst

Cultuur op school; een hele kunst G:\Beleid & Regelingen\Beleid\Cultuur op school een hele kunst.doccultuur op school; een hele kunst - 1 - ONDERWIJSPR PR1MAIR Openbaar Primair Onderwijs Krimpenerwaard, Montfoort & Oudewater Cultuur op

Nadere informatie

Eerste tussentijdse effectevaluatie

Eerste tussentijdse effectevaluatie Eerste tussentijdse effectevaluatie In Noord-Brabant namen in 2013 en 2014 85 basisscholen en 3 middelbare scholen uit 27 gemeenten deel aan De Cultuur Loper. De Cultuur Loper helpt scholen om vanuit hun

Nadere informatie

De Culturele Ladekast

De Culturele Ladekast De Culturele Ladekast Een doorlopende leerlijn cultuureducatie De Culturele Ladekast is een gezamenlijke uitgave van de bureaus voor cultuuronderwijs: Breda Cultuurwinkel Breda s-hertogenbosch Bureau Babel

Nadere informatie

Voor elk wat wils. Advies Basispakket Kunst- en Cultuureducatie

Voor elk wat wils. Advies Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Voor elk wat wils Advies Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Amsterdamse Kunstraad September 2015 2 Aanleiding Sinds de invoering van het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie is de politiek-bestuurlijke

Nadere informatie

De Kunst van het Verbinden Een pilot doorgaande leerlijnen van binnen- naar naschools in Amsterdam-Zuid

De Kunst van het Verbinden Een pilot doorgaande leerlijnen van binnen- naar naschools in Amsterdam-Zuid De Kunst van het Verbinden Een pilot doorgaande leerlijnen van binnen- naar naschools in Amsterdam-Zuid Inhoud 1. De verbinding van binnen- en naschoolse cultuureducatie geeft maximaal profijt 3 2. Uitgangspunten

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan

Kunstgebouw Beleidsplan Kunstgebouw Beleidsplan 2017-2020 Kunstgebouw Broekmolenweg 20 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl Beleidsplan 2017-2020 ZICHTBAAR MAKEN WAT ER IS, STIMULEREN WAT ER KAN ZIJN Inleiding Kunstgebouw is expert

Nadere informatie

danstheater Iedereen kan dansen KUNSTHUIS Danstheater IMPRO VI stimuleert het plezier in beweging via expressie het is toegankelijk voor iedereen.

danstheater Iedereen kan dansen KUNSTHUIS Danstheater IMPRO VI stimuleert het plezier in beweging via expressie het is toegankelijk voor iedereen. danstheater Iedereen kan dansen Danstheater IMPRO VI stimuleert het plezier in beweging via expressie het is toegankelijk voor iedereen. KUNSTHUIS open academie lingewaard www.openacademie.nl t is de lazersklas?

Nadere informatie

REGIO S. Overzicht onderzoeksmogelijkheden van het KEK! programma 2014

REGIO S. Overzicht onderzoeksmogelijkheden van het KEK! programma 2014 Overzicht onderzoeksmogelijkheden van het KEK! programma 2014 REGIO S Regio 1 Traject 1 Mijn terugblik Akte2: Ontwikkeling van een persoonlijk Annemarie van der reflexie-instrument van leerlingen Reijden

Nadere informatie

kultueredukaasje mei kwaliteit programma 2016-2017 Inspiratieprojecten en deskundigheidsbevordering voor leerkrachten

kultueredukaasje mei kwaliteit programma 2016-2017 Inspiratieprojecten en deskundigheidsbevordering voor leerkrachten kultueredukaasje mei kwaliteit programma 2016-2017 Inspiratieprojecten en deskundigheidsbevordering voor leerkrachten 1 Wy Dûnsje Inspiratiecursus voor leerkrachten uit het primair onderwijs. Ontdek in

Nadere informatie

PTA CKV havo Belgisch Park cohort

PTA CKV havo Belgisch Park cohort A. Schoolexamen CKV Het eindexamen bestaat uit het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A: Verkennen Domein B: Verbreden Domein C: Verdiepen Domein D: Verbinden Het

Nadere informatie

Handreiking. Basis voor. Cultuureducatie

Handreiking. Basis voor. Cultuureducatie Handreiking Basis voor Cultuureducatie Handreiking Basis voor Cultuureducatie Over het LKCA Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) is het landelijk kennisplatform voor professionals,

Nadere informatie

Er hebben zich in totaal 51 nieuwe instellingen

Er hebben zich in totaal 51 nieuwe instellingen jaarverslag 2017 Voor de toekomst van deze lieve stad Mocca heeft in Amsterdam een unieke rol: de mensen van Mocca geven adviesop-maat en begeleiden scholen en culturele instellingen bij de inhoudelijke

Nadere informatie

Een structurele plek voor cultuureducatie in Amsterdam

Een structurele plek voor cultuureducatie in Amsterdam Een structurele plek voor cultuureducatie in Amsterdam Marja van Nieuwkerk Op 20 maart 2013 sloot de gemeente Amsterdam een convenant met schoolbesturen voor het primair en speciaal onderwijs om cultuureducatie

Nadere informatie

ICC Netwerkbijeenkomst MOCCA: Evalueren kun je leren. Marjo Berendsen

ICC Netwerkbijeenkomst MOCCA: Evalueren kun je leren. Marjo Berendsen ICC Netwerkbijeenkomst MOCCA: Evalueren kun je leren Marjo Berendsen 14 februari 2017 Programma en doelen Voorkennis en verwachtingen WAT evalueren? Verkenning diverse vormen met tips Formatief evalueren:

Nadere informatie