Langdurige stages effectief en zinvol. In dit nummer: Arbeidsmarktbeleid in praktijk. Veel animo vakopleidingen. Hibin Borg op TV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Langdurige stages effectief en zinvol. In dit nummer: Arbeidsmarktbeleid in praktijk. Veel animo vakopleidingen. Hibin Borg op TV"

Transcriptie

1 Jaargang 7, September 2007 nr. 4 In dit nummer: Arbeidsmarktbeleid in praktijk Veel animo vakopleidingen Hibin Borg op TV Rob Floris Langdurige stages effectief en zinvol

2 Jubilarissen Arbeidsmarkt centraal De heer G. de Bruin vierde op 3 april jl. zijn 12,5-jarig dienstverband bij Raab Karcher te Leeuwaren. De heer A.H. Schutter vierde op 1 mei jl. zijn 12,5-jarig dienstverband bij Raab Karcher te Groningen. De heer E.H. Helder vierde op 15 juli jl. zijn 12,5-jarig dienstverband bij Raab Karcher te Groningen. Mevr. F.H. Paas-Ubels vierde op 27 augustus haar 12,5-jarig dienstverband bij Raab Karcher te Groningen. De heer J.A.M. Rommers vierde op 31 augustus jl. zijn 40-jarig dienstverband bij Raab Karcher te Steenbergen. De heren C. Kempe en J.A. Verhelst vierde op 31 augustus jl. zijn 40-jarig dienstverband bij De Hoop Terneuzen te Terneuzen. De heer P.B.L. Lambert vierde op 31 augustus jl. zijn 25-jarig dienstverband bij De Hoop Terneuzen te Terneuzen. De heer T. van Lochem viert op 21 september zijn 40-jarig dienstverband bij BouwCenter Wassenaar. Het was het leidende thema tijdens de Hibin Branchedag op 13 juni: de arbeidsmarkt. Een thema dat de branche de komende tijd flink bezig zal houden. De afgelopen weken nam het aantal signalen dat wijst op krapte op de arbeidsmarkt weer sterk toe. Hibin blijft haar leden dan ook ondersteunen bij het vinden en behouden van personeel waar het kan. Zo worden de uitkomsten van de werkgroepen op de Branchedag momenteel waar het kan, vertaald naar acties en, waar nodig, naar thema s die verder uitgewerkt kunnen worden. Dit zal onder meer onderwerp zijn in de komende afdelingsvergaderingen. Binnenkort worden ook de besprekingen over een nieuwe cao opgestart. Hierin zullen thema s als ouderenbeleid en permanente persoonlijke ontwikkeling die op de Branchedag aan bod kwamen, besproken worden. Hoe bijvoorbeeld om te gaan met de lage animo onder ouderen voor een opleiding, zoals uit de enquête bleek? Opleiding is immers een sleutelfactor voor kwalitatief hoogstaand en aantrekkelijk werk. Bovendien draagt permanente ontwikkeling bij aan de effectiviteit en arbeidsvreugde van de (oudere) werknemers. Het opleidingshuis van Hibin staat en biedt iedereen in de branche veel mogelijkheden. Het opbouwen van dat huis was de afgelopen jaren in handen van Nico van den Berg. Dankzij zijn grote inzet is dit mooie resultaat bereikt. Nico heeft intussen de blik alweer gericht op nieuwe ontwikkelingen buiten onze branche. Aan zijn opvolgster Ghislaine Hoenderboom de taak om het huis verder in te richten en het te laten gebruiken door zoveel mogelijk medewerkers in de branche. Ik wens haar veel succes bij deze voor de branche essentiële taak. De heer G. Tuinman viert op 4 oktober 2007 zijn 12,5-jarig dienstverband bij Raab Karcher te Kampen. Gert Smit, Voorzitter De heer J. Van Dieren viert op 1 november zijn 12,5-jarig dienstverband bij Raab Karcher te Kampen. De heer F. Mulder viert op 8 november zijn 12,5-jarig dienstverband bij Raab Karcher te Groningen.

3 Kort nieuws Dank voor medewerking aan onderzoek Hibin bedankt alle leden en medewerkers die hebben meegewerkt aan het USP-onderzoek over de situatie op de arbeidsmarkt in de branche. Mede dankzij uw medewerking is de professionalisering van de bouwmaterialenhandel weer een stuk verder gekomen. Meld vacatures aan! Hibin biedt leden de gelegenheid om hun vacatures op de nieuwe website te plaatsen. De eerste leden hebben dat al gedaan: momenteel staan er meer dan tien vacatures vermeld. Wilt u ook uw vacatures op de Hibin-site? Meld uw openstaande vacatures dan aan bij Hibin. Momenteel kunt ons de vacatures mailen op Binnenkort wordt het voor leden ook mogelijk om de vacatures zelf direct op de website te zetten. Hibin geeft leden op de website ook graag een gezicht. Met de rubriek 3 vragen aan wordt iedere maand een ander Hibin-lid uitgelicht. Hebt u iets nieuws te melden of wilt u uw bedrijf graag een keer terugzien in deze rubriek? Ook voor deelname aan deze rubriek kunt u zich via de mail bij ons aanmelden. Actuele innovatie op De BouwEtalage Hoenderboom opvolger Van den Berg Ghislaine Hoenderboom (41) is op 1 september begonnen bij Hibin, zij gaat zich bezighouden met personeelsontwikkeling in de branche. Hoenderboom neemt daarmee onder meer het takenpakket van Nico van den Berg over. Zij zal daarnaast ook actief zijn als afdelingssecretaris. Ghislaine Hoenderboom komt uit de uitzendbranche en is de afgelopen jaren werkzaam geweest als Manager Interim Professionals bij Vitae. Nico van den Berg gaat na ruim vijf jaar Hibin verder als zelfstandig adviseur op het terrein van beleids- en personeelsontwikkeling. In deze rol zal hij dit jaar nog actief zijn voor enkele projecten van Hibin Opleidingen. Op zoek naar vernieuwende initiatieven in de bouw of wilt u zelf innovatieve projecten kenbaar maken? Kijk dan eens op De Bouw- Etalage ( Hier vindt u links naar vernieuwingsinitiatieven in de bouw en inspirerende innovatieve bouwprojecten die de afgelopen jaren in Nederland zijn gerealiseerd. Op de site vertellen betrokkenen bij deze projecten wat er goed ging en wat in de toekomst beter kan. De BouwEtalage is bedoeld voor alle professionals die werken in de bouw. De site is hiermee een platform waar partijen uit de bouwwereld van elkaar kunnen leren. Ghislaine Hoenderboom 3

4 Kort nieuws WGA eigen risicodragen financieel profijtelijk? Onderzoek het nu! Het kabinet heeft het voornemen om de WGA volledig onafhankelijk intermediair, Soluna Financieel Advies te privatiseren. Wie niet zoals bij de PEMBA af wil groep B.V., bij helpen. wachten wat de gevolgen zijn, kan nu besluiten om op het juiste moment het UWV te verlaten en eigen risico Wij hebben met diverse verzekeringsmaatschappijen drager te worden. Hibin-partner Soluna Financieel afspraken gemaakt en collectieve kortingen en voor- Adviesgroep, kan u daarbij helpen. waarden bedongen. Het gaat om de volgende 5 kernpunten: Sinds 1 januari 2007 is het voor alle werkgevers mo 1. De gedifferentieerde premie daalt voor bedrijven gelijk eigenrisicodrager te worden voor de regeling die geen WIA-instroom hebben gehad van 0,4% bij Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). het UWV naar minimaal 0,28%. Deze premie kan Een werkgever die hiervoor kiest, stapt uit het publieke onder bepaalde omstandigheden nog lager uitvallen! bestel en is dan niet langer bij het Uitvoerings instituut 2. De Inloop is vanaf gedekt. Dit betekent dat Werknemersverzekeringen (UWV) verzekerd. Een eigen zieke medewerkers vanaf 1 juli 2007 onder de dekking risicodrager neemt u de WGA-uitkering gedurende de vallen. eerste tien jaren voor eigen rekening en dekt dit risico 3. Indien uw bedrijf vanaf geen WIA-instroom af met een verzekering bij een private verzekeraar. Jaar heeft gehad is het in 1alle gevallen voordelig om bij lijks zijn er twee uitstapmomenten: op 1 juli en 1 januari. het UWV weg te gaan.(bij loonsom < ) 4. U krijgt een premiegarantie van 3 jaar. 1 oktober deadline 5. U krijgt betere en snellere begeleiding bij reïntegratie. Steeds meer bedrijven gaan ertoe over om eigenrisico drager te worden. Is het interessant voor uw bedrijf Wilt u een vergelijking laten maken, een offerte aan- om uit te treden? U hebt tot 1 oktober de mogelijk- vragen of aanvullende informatie? Stuur een mail naar heid om dit te onderzoeken. Hibin kan u daar via onze Houtadresboek 2007 in de handel Het nieuwe Houtadresboek 2007 is uit. Dit 282 pagina s dikke boekwerk is compleet geactua liseerd en belicht het aanbod en de werkzaamheden van circa ondernemingen in het brede houtvak en aanverwante sectoren. Het Houtadresboek noemt de levert met een certificaat dat de zoeken naar een leverancier in de leveranciers en producenten van legale en/of duurzame herkomst eigen regio. onder andere hout, plaatmateria- bewijst. Abonnees van het vaktijdschrift len en halffabrikaten en biedt een Ook aanbieders van houtbewer- Houtwereld ontvangen het nieuwe overzicht van timmerfabrikanten, kingmachines, -apparaten, -syste- Houtadresboek 2007 geheel gratis. overige houtbe- en -verwerkende men en houtverbindingstechnieken De publicatie is ook los te bestel- bedrijven en allerhande dienst- ontbreken niet in de nieuwe edi- len voor 77 euro (inclusief porto verleners. Daarbij wordt aangege- tie van het Houtadresboek. Het en exclusief BTW). Zie voor meer ven wie hout en houtproducten plaats namen register helpt bij het informatie de website

5 Kort nieuws Energielabel woningen onbekend bij consument Vanaf 1 januari 2008 moeten eigenaren van woningen bij verkoop of verhuur van hun huis een energielabel (officieel energieprestatiecertificaat genoemd) overhandigen aan de koper of huurder. Minder dan een half jaar voor die datum is slechts 7% van de Nederlanders bekend met de inhoud van dit energielabel en 2% van de Nederlandse huishoudens woont naar eigen zeggen in een woning met een energielabel. Dit blijkt uit continu onderzoek Woonkennis van USP Marketing Consultancy onder 2000 Nederlandse woonconsumenten. Er ligt dus nog een belangrijke taak voor VROM. Zij start in het laatste kwartaal van dit jaar met een Postbus 51-campagne over dit onderwerp. ALV op 14 januari De Algemene Ledenvergadering (ALV) wordt gehouden op 14 januari Oorspronkelijk was de ALV halverwege december gepland, maar omdat december vaak een drukke maand is voor de leden is de vergadering naar begin 2008 verschoven nl-03/06 Klotschen_1/ :21 Uhr Seite 1 Advertentie Er is een reden waarom wij niet iedereen onze lijmen aanbevelen. 5 Wie denkt, lijm is lijm, die komt niet ver. Want: In twijfelgeval plakt alles, behalve de bekleding. SCHÖNOX biedt u lijmen voor verschillende ondergronden en toepassingen. Deze zijn van uitstekende kwaliteit en daarom ook uitsluitend bij de vakhandel te vinden. Meer weten? Tel.: Met ons bent U goed bezig.

6 Hibin Thema Vacatures bouwmaterialenhandel vanaf september te vinden op nieuwe site Tijdens de Hibin Branchedag is een goede basis gelegd voor een effectief arbeidsmarktbeleid in de branche. Om die basis verder uit te bouwen, zal Hibin aandacht voor de arbeidsmarktproblematiek houden. Zo maakt Hibin werk van vacatureoverzicht op de site van beschikbare banen in de bouwmaterialenhandel. Leden kunnen hun vacatures gratis op de Hibin site publiceren. 6 Alle vacatures in de Nederlandse bouwmaterialenhandel op een rij. Sinds september is een dergelijk overzicht te vinden zijn op de vernieuwde website van Hibin ( Leden worden uitgenodigd hun vacatures aan te melden bij Hibin die ze vervolgens aanbiedt op de vacaturepagina van de nieuwe site. Werkzoekenden kunnen op deze manier snel en makkelijk nagaan welke kansen er voor hen liggen in de bouwmaterialenhandel. Hibin-leden krijgen zo een extra kanaal waarlangs zij personeel kunnen werven. Hibindirecteur Peter van Heijgen: De vacaturesite is een voorbeeld van de verdere professionalisering van de branche. We bedienen niet alleen werkzoekenden, maar laten tegelijk zien wat de mogelijkheden binnen de bouwmaterialenhandel zijn. Met een totaaloverzicht profileren we ons sterker naar de arbeidsmarkt. Peter van Heijgen

7 Hibin Thema Voortgang cao Na de zomer zal Hibin ook het gesprek met de vakbonden over flexibilisering van de cao voortzetten. In informele gesprekken tussen Hibin en de vakbonden zijn inmiddels onderwerpen als prestatiegericht belonen, arbeidstijdmanagement, leeftijdsbewust personeelsbeleid, gezondheidsmanagement en employability en scholing besproken. In deze gesprekken zijn de posities van werkgevers aan de ene kant en die van de vakbonden aan de andere kant duidelijk geworden. Na de zomer starten Hibin en de vakbonden met de daadwerkelijke onderhandelingen. Dan zal moeten blijken in hoeverre de cao werkelijk gemoderniseerd en geflexibiliseerd kan worden. 7

8 Hibin Thema De aandacht die Hibin geeft aan de arbeidsmarkt valt goed in de branche. Olga Pleumeekers-Budé van Imabo Budé en Chiel Bijpost van CRH houden zich binnen hun organisaties dagelijks bezig met het beleid rond arbeid en opleidingen. De aanpak van de Hibin Branchedag was effectief en verfrissend. We moeten de uitdagingen die de arbeidsmarkt biedt samen aanpakken. Branche werkt hard om jongeren te werven en ouderen te behouden 8 Mentorschap is goed idee De gemiddelde leeftijd van de medewerkers bij Imabo Budé ligt rond de 45 jaar. Olga Pleumeekers-Budé, verantwoordelijk voor personeelszaken bij Imabo Budé in Beek, vond de resultaten van het arbeidsmarktonderzoek dat Hibin liet uitvoeren dan ook zeer herkenbaar. Die trend van toenemende vergrijzing is er zeker. Een goed initiatief van Hibin om hier de focus op te leggen. Tijdens de workshops op de Branchedag hoorde ik dat ook de andere leden met dit probleem kampen. In Limburg hebben we dan nog het voordeel dat de werkeloosheid gemiddeld wat hoger is dan in de rest van Nederland, waardoor de krapte iets minder is. Afstand spelbreker Waar de geografische ligging wat betreft de arbeidsmarkt een klein voordeel is, ervaart Budé hiervan ook nadelen. Wij vinden de kwaliteit van Hibin Opleidingen erg goed en zouden graag meer van onze medewerkers een cursus laten volgen. Maar de afstand Beek Soesterberg maakt dat het helaas vaak niet rendabel is. Imabo Budé organiseert daarom regelmatig zelf trainingen voor haar medewerkers. We nodigen bijvoorbeeld fabrikanten uit om een demonstratie te komen geven over hun producten. Op die manier werken we aan de materiaalkennis van onze medewerkers. Oplossingen voor grijze tsunami Ook de oudere werknemers krijgen bij Budé langzaam een andere rol. Het idee over mentorschap zoals bediscussieerd op de Branchedag spreekt me aan, zegt Pleumeekers-Budé. We laten onze oudere medewerkers de jongeren al steeds meer begeleiden. Sommigen worden ook omgeschoold voor een andere functie.

9 Zo hebben we een vrachtwagenchauffeur op leeftijd naar een baan in ons Profcenter geleid. Onze magazijnmeester doet ook minder zelf en richt zich steeds meer op overdragen van zijn kennis op zijn jongere collega s. Pleumeekers-Budé ziet dan ook verschillende oplossingen voor de grijze tsunami die eraan zit te komen in de branche. Ik denk dan bijvoorbeeld aan combifuncties voor medewerkers en flexibiliteit vanuit de werkgever. Als je bijvoorbeeld de functies van magazijnmedewerker en chauffeur combineert, maak je het werk interessanter en minder zwaar. Bovendien worden de medewerkers flexibeler inzetbaar. Aan de andere kant moet je als werkgever ook flexibeler worden. Als iemand parttime wil werken dan bieden wij die mogelijkheid. Onze oudere medewerkers moesten daar in het begin erg aan wennen. Het is een cultuuromslag, maar jongeren vinden dat belangrijk, dus het levert ons tevreden medewerkers op. Belangrijk, want je moet ze niet alleen binnenhalen en opleiden, maar ook vasthouden. En dat doet Pleumeekers-Budé graag op eigen kracht. Ik heb nog nooit een medewerker bij een concurrent weggekocht. Dat heeft toch geen zin. Als iemand voor geld komt, gaat hij ook voor geld weg. Ik wil dat ze echt voor de branche en het bedrijf kiezen. Dan heb je een solide basis om op verder te bouwen en kun je als bedrijf rustig investeren in mensen. Opleiden sleutel tot succes De discussie over de werving van jongere en het behouden van oudere medewerkers tijdens de Hibin Branchedag klonk Chiel Bijpost, Human Resources Manager van CRH Bouwmaterialen bekend in de oren. Goed dat daar in de workshops met elkaar over gesproken werd. Zowel voor jong als oud zie ik met name mogelijkheden in meer en beter opleiden. CRH Bouwmaterialen besteedt dan ook veel aandacht aan opleiden. Bijpost: Wij bieden onze 1800 medewerkers zoveel mogelijk kansen om zich verder te ontwikkelen. Wat betreft de vakinhoudelijke kennis steunen we daarbij zwaar op Hibin Opleidingen, dat vormt de hoeksteen voor dit onderdeel van ons opleidingsbeleid. Daarnaast besteden wij bij het opstellen van onze opleidingsjaarplannen de nodige aandacht aan het trainen van commerciële en leidinggevende vaardigheden.

10 Hibin Thema 10 Mentaliteitsomslag Bijpost vindt het vooral zorgelijk dat uit het arbeidsmarktonderzoek van Hibin blijkt dat ouderen weinig animo tonen voor het volgen van een opleiding. Hij pleit voor een mentaliteitsomslag als het gaat om het beeld dat van de oudere werknemer bestaat. Ouderen moeten weer gewone medewerkers worden. Net zoals bij iedere andere medewerker moeten we ze uitdagen en blijven interesseren. Als oudere werknemers zich blijven ontwikkelen, kan de waardevolle rol die ze nu al hebben, alleen maar groter worden. We hebben deze mensen gewoon hard nodig. Bij CRH vinden we de ontwikkeling van onze mensen, ook als ze 55+ zijn, enorm belangrijk. Onze leidinggevenden streven er in hun manier van leidinggeven en coaching naar dit te stimuleren. We luisteren naar de wensen van de medewerker en vragen hen met opleidingsvoorstellen te komen. Aan de andere kant zie ik dat medewerkers in toenemende mate op ons verzoek opleidingen en trainingen gaan volgen. Onze bedrijven hebben een hele goede naam, de verwachtingen van de klanten worden mede daardoor steeds hoger. Het is een uitdaging voor onze mensen om daaraan te voldoen, of nog mooier, deze te overtreffen. Opleiden en je verder ontwikkelen is daarbij een sleutel tot succes. Kansen bieden Om de nodige instroom te kunnen garanderen, heeft CRH ook aandacht voor de jongeren. Bijpost: Gelukkig komen er nog steeds talentvolle jongeren bij ons binnen, vooral via persoonlijke netwerken. Toch merken we dat we meer aandacht aan de arbeidsmarkt moeten gaan besteden. Zeker ook als je een hoger opgeleide categorie mensen wilt aanspreken. Daartoe hebben we inmiddels een aantal initiatieven gestart. Daarnaast zijn we bezig met de verdere ontwikkeling van onze arbeidsmarktcommunicatie. Bij CRH zijn er voor talentvolle mensen machtig interessante loopbaan mogelijkheden aan te bieden. Dat willen we nog veel meer gaan vertellen. Dat is het voordeel van een grote onderneming. We zien nu al dat het werkt, want we zien jongeren interessante loopbanen doorlopen. Zolang je ze uitdaagt en kansen biedt, blijf je ze boeien en wint het bedrijf aan daadkracht en uitstraling.

11 Hibin Thema De bouwdeelcursussen en de nieuwe CTB-module lopen uitstekend: de streefcijfers voor 2007 van de Commissie Vakopleiding (aantal deelnemers en scholingsdagen) lijken te worden gehaald. Tegelijkertijd valt de interesse voor logistiek en leidinggeven een beetje tegen. Dat blijkt uit cijfers van Hibin Opleidingen over het tweede kwartaal van Bedrijven investeren (weer) in mensen: forse toename aantal deelnemers vakopleidingen Het succes van de bouwdeelcursussen zet door in Er werden 316 dagen gedraaid. Een belangrijke bijdrage aan de toegenomen belangstelling voor de bouwdeelcursussen heeft te maken met medewerkers die een mbo-studie in de avonduren combineren met de vakopleidingen van de Hibin. De bouwdeelcursussen zijn allemaal even populair. Ruim 60 deelnemers bij zowel Fundering & vloeren als Binnenwanden, Buitenwanden, Hellend dak en Sanitaire ruimtes. Deze resultaten laten zien dat de bouwdeelcursussen een populair en goed middel voor de branche vormen om te werken aan productkennis over toepassing en verwerking. Investeren in kennis Als we naar de totaalcijfers van Hibin Opleidingen kijken, blijkt eens te meer dat de branche aan het investeren is in een betere kennispositie. In de eerste helft van 2007 namen in totaal 610 mensen deel aan een opleiding of cursus, samen genoten zij ruim opleidingsdagen. In dezelfde periode vorig jaar lagen die aantallen op 414 mensen die gezamenlijk ruim opleidingsdagen volgden. Een toename van maar liefst 50%! Minder interesse voor logistiek, showroomverkoop en leidinggeven De branche is specialist in (bouw)logistiek. Dit vertaalt zich echter niet in de onderwijsvraag. Hibin Opleidingen onderzoekt momenteel of er een link te leggen met de wel gestelde opleidingsvraag rondom ERP-pakketten. Ook voor de showroomcursus was de belangstelling gering. In samenwerking met de woonbranche wordt gezocht naar een meer productgerichte aanpak en toepassing van e-learning. Leidinggevenden hebben steeds meer oog voor de opleiding van hun mensen maar verliezen hun eigen professionele ontwikkeling een beetje uit het oog. Niettemin lijkt er in het najaar of in het vroege voorjaar ook weer een managementopleiding van start te kunnen gaan. CTB nieuwe stijl De nieuwe cursus Bouwen & Bouwmaterialen C (CTB1) was van meet af aan populair. Twee groepen startten vorig jaar, begin 2007 is een derde groep begonnen en in het najaar zullen een vierde en misschien zelfs al een vijfde groep deze opleiding gaan volgen. Ook voor de vervolgtrajecten CTB 2 (projectbelevering en -begeleiding) en CTB 3 (resultaatgericht accountmanagement) is de interesse groot. Wilt u weten wat het actuele aanbod is van Hibin Opleidingen? Kijk dan op 11

12 Hibin Thema De infratak van de Floris-bedrijven uit Wormerveer werkt al decennia lang succesvol samen met onderwijsinstellingen uit de regio. Continu maken verschillende stagiairs kennis met de grond-, wegen waterbouw. BouwCenter Floris ziet ook mogelijkheden voor stagiairs en bijbehorende instroom van nieuwe medewerkers in de bouwmaterialenhandel. Rob en Gerben Floris: Hier ligt een mooie taak voor Hibin. De branchevereniging kan de handel en het onderwijs verbinden en ondersteunen. Samenwerking met onderwijs en langdurige stages zorgen voor instroom nieuwe medewerkers 12 Gerben Floris Floris Infra heeft al jarenlang een intensieve samenwerking met twee scholen die het bedrijf stagiairs leveren. Deze scholen zijn opgezet door en in eigendom van aannemers zelf. Een van de scholen heeft Floris Infra samen met collega-aannemers uit de regio opgericht. Een vruchtbare samenwerking, zegt Gerben Floris, verantwoordelijk voor Floris Infra. Het is een leer-werk-opleiding als vervolg op het vmbo. Een soort Floris-jeugdopleiding. Ze werken vier dagen in ons bedrijf en gaan één dag per week naar school. Eenderde van al onze medewerkers bij Infra is via deze opleiding het bedrijf binnen gekomen. Het is dus een prima kweekvijver voor nieuw personeel. Leermeester Dankzij die doorlopende instroom van jonge medewerkers krijgen de oudere collega s de kans om een andere rol te vervullen, legt Rob Floris uit. We krijgen die scholieren alleen maar als we ze binnen het bedrijf een leermeester geven. Ervaren medewerkers zijn nu dan ook deels actief als leermeester. Ook oudere medewerkers van collega-bedrijven zijn al overgestapt naar een van die scholen om daar docent of stagebegeleider te worden. Dat vinden we prachtig, zo geef je kansen aan jong en oud. Lange stages zinvol Rob Floris, verantwoordelijk voor BouwCenter Floris, denkt dat de bouwmaterialenhandel een voorbeeld kan nemen aan de ervaringen die inmiddels zijn opgedaan in de grond-, weg- en waterbouw. Momenteel hebben we al wel stagiairs voor korte periodes van enkele weken, maar dat is te incidenteel. Voordat de stagiairs goed en wel ingewerkt zijn, zijn ze weer weg. Dat is niet goed, het werkt bovendien de veelgehoorde klacht in de hand dat stagiairs alleen maar tijd kosten. Als je scholieren langdurig stage laat lopen, minimaal een half jaar, dan is het wel degelijk effectief en zinvol. Zowel voor de stagiair als het bedrijf. Gerben Floris beaamt dat. Als je jonge mensen voor een langere periode in je bedrijf hebt, maken ze echt kennis met de branche. Dan kun je bijvoorbeeld bouwen aan materiaalkennis. Dat vinden we belangrijk, want met het geven van advies, het leveren van kwaliteit en het inzetten van kennis kunnen we ons onderscheiden als bouwmaterialenhandel.

13 Hibin Thema Rol voor Hibin Tijdens de Hibin Branchedag in juni werd het thema arbeidsmarkt stevig op de agenda gezet. Tot tevredenheid van Rob Floris, die Hibin een belangrijke taak toedicht in het bij elkaar brengen van handel en onderwijs om zo meer stagiairs naar de bouwmaterialenhandel te trekken. Het is een branchebreed probleem, dat je ook het beste via de brancheorganisatie kunt aanpakken. Ondernemers willen er best tijd insteken, maar iemand moet het voortouw nemen. Hibin kan bijvoorbeeld eens gaan praten met SPG en SPB de opleidingsbedrijven waarmee we bij Infra samenwerken en de handelaren en onderwijs bij elkaar aan tafel brengen. Daarbij is het belangrijk om dat regionaal te doen, vult Gerben Floris aan. Anders mislukt het. Jongeren moeten ook naar school, dus die moet in de buurt zijn. Dat de aanpak werkt, weet Gerben Floris zeker. Bij Floris Infra hebben we er niet alleen een groot deel van onze medewerkers aan te danken. Ook de stagiairs zijn erg tevreden. Het overgrote deel vindt het geweldig. Ook voor diegenen die het niets vinden, is het waardevol. Zij weten dat ze óf een ander leerbedrijf, óf een andere branche moeten kiezen. Rob Floris hoopt dat bij de volgende Hibin Branchedag in 2008 al eerste resultaten zichtbaar zijn van een samenwerking tussen Hibin, handel en onderwijs om stagiairs binnen te halen. De afgelopen branchedag was wat mij betreft in ieder geval een groot succes. Goede sprekers een lekker interactief programma met workshops en een goed inhoudelijk programma. Laten we dat met zijn allen volgend jaar een goed vervolg geven. Rob Floris Hibin mbo-programma Hibin heeft in samenwerking met KennisCentrum Handel, ROC Twente en ROC West Brabant een programma uitgewerkt voor magazijn, balie en binnendienst. Het is een combinatie van een verkorte handelsopleiding en de basismodulen van Hibin Opleidingen. Dit programma is bruikbaar voor zittende werknemers, maar ook voor instroom van schoolverlaters en kan door het hele land worden uitgevoerd. Bel voor meer informatie Ghislaine Hoenderboom tel

14 Hibin Borg Het consumentenkeurmerk Hibin Borg zet een volgende stap in de verdere professionalisering. Na een aantal jaren van een vrij passief bestaan, staan er voor komend najaar verschillende nieuwe activiteiten op het programma. Samenwerking met het programma Woon- en Klusmagazine is de meest in het oog springende. Nieuw per september is ook de website Hibin Borg: keurmerk om serieus rekening mee te houden Sinds begin 2006 is de marketing voor Hibin Borg een activiteit die onder het profijtbeginsel valt. Er zijn ongeveer tachtig Hibin-vestigingen die serieus gebruikmaken van Hibin Borg en jaarlijks een extra bijdrage betalen voor promotieactiviteiten en -materialen. Met de nieuwe impuls wil de Commissie Consumentenzaken (CCZ) een doorbraak forceren. Meer aandacht voor Hibin Borg bij de consument en daarmee aantrekkelijker worden voor leden die zich nog niet hebben aangesloten. Zo moet meer budget beschikbaar komen, waardoor de promotieactiviteiten verder opgevoerd kunnen worden. kunnen goedkoper in het programma meedraaien. Voorwaarde is dat Hibin Borg in de uitzending wordt genoemd. Begin augustus werd het tweede deel van de Intermat-uitzending, de plaatsing van de keuken die in het eerste deel was uitgezocht, uitgezonden. Producent FanMedia heeft inmiddels ook al contact gelegd met andere individuele Hibin Borg-bedrijven. Er is een apart contract gesloten om Hibin Borg in de maanden oktober en november onder de aandacht te brengen in de aan Woon- en Klusmagazine gerelateerde websites en e-magazines, die wekelijks bezoekers trekken. 14 Tv-première Hibin Borg beleefde zondag 15 juli zijn première op televisie. In het programma Woon- en Klusmagazine was een item gewijd aan Intermat Keukens uit Mijdrecht. In het programmaonderdeel kwam aan de orde dat Hibin Borg voor Intermat een belangrijk extra verkoopargument is. De uitzending vloeit voort uit een raamcontract dat Hibin Borg met de producent van het programma heeft gesloten. Aangesloten bedrijven Het beschikbaar stellen van materialen kan onderdeel zijn van zo n individuele afspraak. Het verschil tussen netto- en brutoprijzen maakt deze aanpak voor alle partijen aantrekkelijk. Nieuwe website Hibinborg.nl Komend najaar zal ook de nieuwe website worden geïntroduceerd. Er is gekozen voor een frissere, consumentvriendelijker uitstraling die bovendien

15 Hibin Borg aansluit bij de nieuwe algemene Hibin-website die in september van start gaat. Belangrijk voordeel is dat de nieuwe Borg-website centraal beheerd kan worden, actueler kan worden bijgehouden en beter vindbaar is. Op de nieuwe website maken we gebruik van een Hibin Borg-logo dat aansluit bij het logo van Koninklijke Hibin. Daarmee krijgt het keurmerk voor de consument veel duidelijker een betrouwbare afzender. Ook het keurmerk zelf krijgt om die reden een opfrisbeurt. Stap op die rijdende trein! De circa tachtig Hibin-vestigingen die zijn aangesloten bij Hibin Borg, zijn de koplopers in het rechtstreeks zakendoen met consumenten. Zij zetten Hibin Borg actief in als verkoopargument en boeken daarmee ook succes. Deze bedrijven betalen een jaarlijkse bijdrage per vestiging van 195 euro. Uit die bijdrage volgen onder andere een vermelding op de website en de mogelijkheid om mee te doen in de samenwerking met FanMedia en Woon- en Klusmagazine. Hibin-leden die nog niet zijn aangesloten, kunnen zich uiteraard aanmelden om mee te delen in deze voordelen. 15

16 Hibin heeft samen met de vakbonden een nieuwe Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), de zogenoemde HIBRIE, gemaakt. Werkgevers kunnen de digitale HIBRIE downloaden van internet en zelf invullen. Hibin organiseerde een workshop HIBRIE voor bedrijven die met het digitale instrument gaan werken. Eerste workshop over digitale HIBRIE gehouden 16 Een negental bedrijven heeft op 3 juli deelgenomen aan de workshop HIBRIE. Onder leiding van veiligheidsdeskundige Hans Clemenkowff raken de deelnemers in een middag vertrouwd met de digitale RI&E voor de bouwmaterialengroothandel de HIBRIE, die sinds kort te downloaden is vanaf Alle bedrijven moeten van de Arbeidsinspectie beschikken over een actuele RI&E. Door gebruikmaking van dit branchespecifieke digitale instrument besparen bedrijven tijd en geld. De HIBRIE is een elektronische vragenlijst die de arborisico s in de bedrijven in kaart brengt, mogelijke knelpunten inventariseert en een actieplan genereert. Behalve dat het instrument makkelijk in gebruik is, heeft het een ander groot voordeel: bedrijven met maximaal 25 werknemers kunnen door gebruikmaking van de HIBRIE volstaan met een lichte RI&E-toets. Dat betekent dat als deze bedrijven de HIBRIE hebben ingevuld, een schriftelijke toetsing door bijvoorbeeld een veiligheidsdeskundige of bedrijfsarts, voor de Arbeidsinspectie volstaat. Een bedrijfsbezoek van de arbodienst of arbodeskundige is dan niet nodig. Dit komt doordat de HIBRIE is opgesteld op initiatief van

17 Hibin Actueel sociale partners en door hen is erkend. Aan het gebruik zijn geen kosten verbonden. Hibin ziet de HIBRIE als vertrekpunt voor goed arbobeleid en als praktisch instrument om medewerkers veilig, gezond en met plezier aan het werk te houden. De workshop HIBRIE beoogt bedrijven in een paar uur wegwijs te maken in de omgang met het instrument. Bedrijven met maximaal 25 werknemers ontvangen na afloop van veiligheidsdeskundige Hans Clemenkowff een certificaat als bewijs van de benodigde papieren toetsing. De HIBRIE vindt u op Klik linksboven op de rubriek detail- en groothandel en vervolgens rechtsonder op overzicht RI&E s. Zo komt u op een lijst met RI&E-instrumenten voor de detail- en groothandel. De HIBRIE vindt u onderaan de lijst. U kunt het programma downloaden op uw eigen computer of via internet invullen. Voor vragen over het gebruik van het digitale RI&E-instrument kunt u bellen met Hibin Zorg:

18 Hibin Actueel Drie artikelen in Cobouw, twee pagina s in Vraag en Aanbod en een aantal berichten op internet. De media bleken geïnteresseerd in de Hibin Branchedag en het onderzoek naar de situatie van de arbeidsmarkt in de bouwmaterialenhandel. Het meer en meer opzoeken van de media past in de strategie van Hibin om de branche scherper te profileren. Hibin in de media Hibin haalde Cobouw zowel op als na de Branchedag van 13 juni. Voorzitter Gert Smit gaf in de week voor de Branchedag al een exclusief interview aan Cobouw over de resultaten van het branchebrede onderzoek. Op die manier kon het verhaal op 13 juni gepubliceerd worden. Wat Smit over mobiliteit en bouwproductie te melden had, verscheen in een apart bericht op de voorpagina. Na de Hibin Branchedag bracht Cobouw ook een verslag van de dag. Dat deed ook Vraag en Aanbod, een krant over industrie en bouw. Een verslaggever van Vraag en Aanbod woonde de Hibin Branchedag bij en schreef er een stuk van twee pagina s over. s 18

19 Werkgevers mogen voortaan hun personeel niet meer dan 23 kilo handmatig laten tillen. Doen ze dat wel, dan lopen ze het risico aansprakelijk gesteld te worden voor bijvoorbeeld rugletsel bij een werknemer. Dat lijkt het gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad. Volgens het MKB moet deze uitspraak genuanceerd worden en zou per sector en per situatie moeten worden gekeken wat er nodig is. Ofwel, een discussie over wat een medewerker zou kunnen tillen, laait op. Tillen van meer dan 23 kilo voortaan taboe? De bal kwam bijna tien jaar geleden aan het rollen. Toen werd een werknemer in een restaurant gevraagd te helpen een zware oven te verslepen die in het restaurant moest worden geïnstalleerd. Hij tilde de oven van 200 kg met drie collega s. Enige tijd later kreeg hij rugklachten (hernia, rugoperaties, volledige arbeidsongeschiktheid). Vervolgens stelde hij de werkgever daarvoor aansprakelijk, die echter weigerde te betalen. De kantonrechter gaf de werknemer gelijk en veroordeelde de werkgever tot vergoeding van de schade. De werkgever ging daarop in hoger beroep en kreeg gelijk van het gerechtshof. Dat vonnis is nu door de Hoge Raad vernietigd. Ook al lag de tilnorm in de bouwmaterialenhandel al op 25 kilo, de uitspraak heeft mogelijk een grote impact voor Nederland in het algemeen en voor de bouwwereld in het bijzonder. In Nederland zijn naar schatting 2,6 miljoen werknemers die regelmatig zonder hulpstukken meer tillen dan 23 kilo. Maar, waarom 23 kilo als tilnorm? De Hoge Raad volgt in zijn arrest het advies van de plaatsvervangend procureur-generaal. Die merkte op dat de toelichting op het zogeheten Arbobesluit verwijst naar de NIOSH-formule om te kunnen beoordelen of bepaalde tilsituaties risico s geven voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. De NIOSH-formule is een uit de VS afkomstige en ook in Nederland al vaak gebruikte rekenmethode. 19

20 Achtergrond zijn website dat elke sector eigen normen moet vaststellen voor tillen met de hand. Een algemene bovengrens van 23 kilo wijst het af, zo reageerde het op de in zijn ogen onjuiste interpretatie van het arrest van de Hoge Raad door de vakcentrale FNV en Bureau Beroepsziekten. FNV zegt dat een bovengrens geldt van 23 kilo en zou graag zien dat dit wordt verankerd in de Nederlandse wetgeving. MKB-Nederland vindt dat dit specifieke geval niet model kan staan voor alle gevallen waarin moet worden getild. Per sector en per situatie zouden er andere grenzen kunnen en moeten zijn. Ook zou mee moeten tellen hoe vaak er handmatig moet worden getild en of er alternatieven zijn. Een ambulancemedewerker die een bedlegerig persoon van driehoog-achter naar beneden moet dragen, is volgens de ondernemerskoepel niet te vergelijken met de horecamedewerker die met vaten bier sjouwt. In de bouw of de haven kan veel tilwerk worden geautomatiseerd, terwijl dat in de kinderopvang een stuk lastiger is. Voor elke sector zouden specifieke grenzen moeten worden aangegeven. In de arbocatalogus kunnen sociale partners dat volgens MKB-Nederland onderling regelen. 20 Deze komt uit op een tilnorm van maximaal 23 kilo. Met deze uitspraak stelt de Hoge Raad vast dat met behulp van deze methode een gezondheidskundige, wetenschappelijk verantwoorde tilnorm bestaat. Tilnormen per sector vaststellen In de jaren negentig gold er nog nergens een tilnorm in Nederland. Het tillen van zakken cement van 50 kilo was jarenlang de normaalste zaak van de wereld. Sinds 2003 geldt in de bouwmaterialenhandel een tilnorm van 25 kilo. Betekent dit dat deze norm van 25 kilo volgens geldend recht moet worden bijgesteld naar 23 kilo? MKB-Nederland stelt in een nieuwsbericht op Per persoon bekijken Arbeidsdeskundige Katja Bosboom van Hibin Zorg komt het dichtst bij het standpunt van het MKB. Het gaat natuurlijk niet alleen om het vaststellen van een maximum van 23 kilo. Veel meer aspecten zijn een factor van belang, zoals de frequentie van het tillen. Toch gaat ze nog een stap verder dan het per sector of situatie te bekijken. Het zou nog beter zijn voor werkgever én werknemers als per persoon wordt gekeken wat hij of zij lichamelijk aan kan, stelt Bosboom. Elk persoon heeft een andere bouw, ofwel constitutie van het lichaam, zoals de arbeidsdeskundige het verwoordt. Kijk, een beer van een kerel kan nu eenmaal meer hebben dan iemand met een iel postuur. Verder kijk ik ook naar de persoonlijke situatie. Als je acht uur lang moet tillen, en je doet ook na je werk nog wat klussen waarbij je moet tillen, dan is er al snel sprake van overbelasting. Werkgevers in de bouwmaterialenhandel zijn zich volgens Bosboom over het algemeen bewust van de slijtageslag die veel tillen met zich mee brengt.

Hierbij ontvangt u een aantal vragen over uw plannen voor scholing en duurzame inzetbaarheid van uw personeel over de periode 2014 tot 2016.

Hierbij ontvangt u een aantal vragen over uw plannen voor scholing en duurzame inzetbaarheid van uw personeel over de periode 2014 tot 2016. 1. Introductie Geachte heer, mevrouw, Hierbij ontvangt u een aantal vragen over uw plannen voor scholing en duurzame inzetbaarheid van uw personeel over de periode 2014 tot 201. Uw antwoorden op deze vragen

Nadere informatie

Leven met Multipele Sclerose uitgave 14. MS en werken EEN UITGAVE VAN HET NATIONAAL MS FONDS

Leven met Multipele Sclerose uitgave 14. MS en werken EEN UITGAVE VAN HET NATIONAAL MS FONDS Leven met Multipele Sclerose uitgave 14 MS en werken EEN UITGAVE VAN HET NATIONAAL MS FONDS Inleiding Voor veel mensen is werk belangrijk. Het werk verschaft inkomen. Door het werk ben je financieel onafhankelijk.

Nadere informatie

Eigen risico dragen voor de WGA vaak financieel aantrekkelijk

Eigen risico dragen voor de WGA vaak financieel aantrekkelijk Binnenkort voert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aantal veranderingen door in de wijze waarop de WGA wordt gefinancierd. Deze wijzigingen maken het voor zorginstellingen aantrekkelijker

Nadere informatie

uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. 4. Jurisprudentie Arbeidsrecht, 18-05-2007, afl. 7, Sdu uitgevers, pag. 772. 5. HR, 27 april 2007,

uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. 4. Jurisprudentie Arbeidsrecht, 18-05-2007, afl. 7, Sdu uitgevers, pag. 772. 5. HR, 27 april 2007, Terecht Gesteld is het onafhankelijke juridisch faculteitsblad van de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 1968 verschijnt het blad elk kwartaal en is daarmee het oudste juridisch faculteitsblad van Nederland!

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

Heb je een vraag over

Heb je een vraag over Heb je een vraag over Promoten van mijn boek Een business bouwen rond mijn boek Ik wil weten hoe ik mijn boek kan laten bijdragen aan het succes van mijn bedrijf Ik wil mijn boek beter verkopen Ik wil

Nadere informatie

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt.

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Kennis in beweging eten werkt Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Weten werkt Partner in praktijkleren en personeelsontwikkeling. Dat wil Kenniscentrum GOC zijn voor alle bedrijven en medewerkers

Nadere informatie

Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige

Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige Waarom bent u uitgenodigd? Hoe gaat zo n gesprek over uw WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering? VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven

Nadere informatie

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers Arbodienstverlening Informatie voor werkgevers Bedrijven moeten zich bij het opstellen en uitvoeren van een goed arbeidsomstandighedenbeleid en ziekteverzuimbeleid deskundig laten ondersteunen. Dit is

Nadere informatie

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor werkgevers

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor werkgevers Intersectorale mobiliteit Informatie voor werkgevers Deze folder is onderdeel van een drieluik. Er is ook een folder voor werknemers en professionals. Om belemmeringen in kaart te brengen bij intersectorale

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

Van risico s naar beheersmaatregelen. Door: Huib Arts, ArboProfit

Van risico s naar beheersmaatregelen. Door: Huib Arts, ArboProfit BI&E ipv RI&E Van risico s naar beheersmaatregelen Door: Huib Arts, ArboProfit Waarom een RI&E? OMDAT HET MOET? +??? Wetgeving gri&e Waar moet een RI&E aan voldoen? 3 Hij moet volledig zijn? Frequentie:

Nadere informatie

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil, onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-ondernemers MKB-Nederland

Nadere informatie

Risico-evaluatie in de Nederlandse praktijk

Risico-evaluatie in de Nederlandse praktijk Jan Michiel Meeuwsen, TNO Risico-evaluatie in de Nederlandse praktijk De risico-inventarisatie en evaluatie in Nederland; van papier naar digitaal De Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet vereist van alle

Nadere informatie

Op weg naar duurzame inzetbaarheid

Op weg naar duurzame inzetbaarheid Op weg naar duurzame inzetbaarheid Nederland vergrijst. De pensioenleeftijd gaat omhoog. Er dreigt krapte op de arbeidsmarkt. En landelijk is er steeds meer langdurig ziekteverzuim. Allemaal factoren om

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

WGA- Eigenrisicodragersverzekering

WGA- Eigenrisicodragersverzekering WGA- Eigenrisicodragersverzekering 1 Wat is het? 2 Verzekerd? 3 Niet verzekerd? 4 Kosten? 5 Meer weten? 1 Wat is de WGA- Eigenrisicodragersverzekering? U verwacht de WIA-instroom zelf in de hand te houden?

Nadere informatie

Werkgevers Uitstapverzekering. U voldoet aan uw verplichtingen als eigenrisicodrager

Werkgevers Uitstapverzekering. U voldoet aan uw verplichtingen als eigenrisicodrager Werkgevers Uitstapverzekering. U voldoet aan uw verplichtingen als eigenrisicodrager Inhoud Even uw voordelen op een rij! 4 Als u al eigenrisicodrager bent of wilt worden. 5 U kunt rekenen op hulp en advies

Nadere informatie

Meten = Weten Inventarisatie van leeftijdsgerelateerde personeelscijfers in uw onderneming

Meten = Weten Inventarisatie van leeftijdsgerelateerde personeelscijfers in uw onderneming Meten = Weten Inventarisatie van leeftijdsgerelateerde personeelscijfers in uw onderneming Inleiding De generatie van babyboomers gaat binnenkort met pensioen. En met hen een grote hoeveelheid vakkennis.

Nadere informatie

U kunt het boek bestellen via

U kunt het boek bestellen via 4 Deze tekst is (deels) afkomstig uit de zesde uitgave van het boek Ondernemen in Flex Eigenrisicodragen wordt u ZW aangeboden en WGAdoor Professionals in Flex. Heeft u advies of ondersteuning nodig bij

Nadere informatie

Betaal niet teveel... ziet u afspraken tussen bedrijven bij aanbestedingen? Meld ze bij ACM. Kansen & keuzes. voor bedrijven en consumenten

Betaal niet teveel... ziet u afspraken tussen bedrijven bij aanbestedingen? Meld ze bij ACM. Kansen & keuzes. voor bedrijven en consumenten Betaal niet teveel... ziet u afspraken tussen bedrijven bij aanbestedingen? Meld ze bij ACM Kansen & keuzes voor bedrijven en consumenten Waarom krijgt u deze folder? U bent inkoper van een bedrijf of

Nadere informatie

Advies over scholing, ontwikkeling en behoud van medewerkers. Verbeter uw bedrijf samen met Fundeon. bouw op kennis

Advies over scholing, ontwikkeling en behoud van medewerkers. Verbeter uw bedrijf samen met Fundeon. bouw op kennis Advies over scholing, ontwikkeling en behoud van medewerkers Verbeter uw bedrijf samen met Fundeon bouw op kennis Fundeon adviseert over scholing, ontwikkeling en behoud van medewerkers U wilt kwalitatief

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 Rapport Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 2 Klacht Verzoeker, die werkzoekend was en een WW-uitkering ontving, klaagt over de wijze van informatieverstrekking

Nadere informatie

Uitstapwijzer. Over arbeidsongeschikte werknemers en uw mogelijkheid om uit te stappen. Met twee praktijkvoorbeelden

Uitstapwijzer. Over arbeidsongeschikte werknemers en uw mogelijkheid om uit te stappen. Met twee praktijkvoorbeelden Uitstapwijzer Over arbeidsongeschikte werknemers en uw mogelijkheid om uit te stappen Met twee praktijkvoorbeelden Besparen met uitstappen Om de uitkeringen aan arbeidsongeschikte mede werkers te financieren,

Nadere informatie

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie. VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie. VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering. De kracht van de combinatie Als ondernemer wilt

Nadere informatie

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor professionals

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor professionals Intersectorale mobiliteit Informatie voor professionals Deze folder is onderdeel van een drieluik. Er is ook een folder voor werknemers en werkgevers. Om belemmeringen in kaart te brengen bij intersectorale

Nadere informatie

Staffing Professionals On Site Services Payrolling

Staffing Professionals On Site Services Payrolling Staffing Professionals On Site Services Payrolling Logistiek Office Finance Industrie De heldere keuzes van Flexpoint flexpoint Dagelijks zijn meer dan 3000 Flexpoint medewerkers aan de slag bij onze opdrachtgevers

Nadere informatie

Het Ambachtshuis Brabant. Voordeur naar ambachtelijk vakmanschap

Het Ambachtshuis Brabant. Voordeur naar ambachtelijk vakmanschap Het Ambachtshuis Brabant Voordeur naar ambachtelijk vakmanschap u Vakmanschap benutten Ambachten maken wezenlijk deel uit van de Nederlandse economie. Ze worden beoefend door bijna 1 miljoen Nederlanders,

Nadere informatie

Mbo & Stages. Nieuwegein, 10 februari 2015

Mbo & Stages. Nieuwegein, 10 februari 2015 Mbo & Stages Nieuwegein, 10 februari 2015 Doel bijeenkomst Informeren over ontwikkelingen in mbo onderwijs Inventariseren gebruik stagiaires (niveau en soort) Inventariseren wensen ten aanzien van stagiaires

Nadere informatie

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK!

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! In dit E-book leer je hoe je door het inzetten van je eigen netwerk je bedrijf kan laten groeien. WAAROM DIT E-BOOK? Veel ondernemers beginnen

Nadere informatie

Minder dan 35% arbeidsongeschikt

Minder dan 35% arbeidsongeschikt Minder dan 35% arbeidsongeschikt Kan de werknemer nog arbeid verrichten voor de huidige werkgever? Ja, de werknemer blijft in dienst bij de werkgever Nee, de werknemer wordt herplaatst bij een andere werkgever

Nadere informatie

Evaluatie bedrijfsbezoeken vakgroep Dak- en Gevelbegroeners

Evaluatie bedrijfsbezoeken vakgroep Dak- en Gevelbegroeners Evaluatie bedrijfsbezoeken vakgroep Dak- en Gevelbegroeners Begin 2014 zijn de vakgroepleden Dak- en Gevelbegroeners door het bestuur bezocht. De inhoud van deze ledenbezoeken is als volgt samen te vatten:

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

Conclusies enquête The Future Group

Conclusies enquête The Future Group Prof. dr. Henk W. Volberda Politieke Ronde Tafel Alliander 27 Conclusies enquête Flexibilisering van arbeid is een niet te stuiten trend. Het zou goed zijn om hier passend en toekomstgericht beleid op

Nadere informatie

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013 Onderzoek Arbeidsongeschiktheid In opdracht van Loyalis juni 2013 Inleiding» Veldwerkperiode: 27 maart - 4 april 2013.» Doelgroep: werkende Nederlanders» Omdat er specifiek uitspraken gedaan wilden worden

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Werkend leren in de jeugdhulpverlening

Werkend leren in de jeugdhulpverlening Werkend leren in de jeugdhulpverlening en welzijnssector Nulmeting Samenvatting Een onderzoek in opdracht van Sectorfonds Welzijn Bernadette Holmes-Wijnker Jaap Bouwmeester B2796 Leiden, 1 oktober 2003

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Nieuwsbrief Arbo. Via deze nieuwsbrief informeren wij u over de arbocatalogus en over actualiteiten op dit gebied.

Nieuwsbrief Arbo. Via deze nieuwsbrief informeren wij u over de arbocatalogus en over actualiteiten op dit gebied. April 2010 Nieuwsbrief Arbo Inhoudsopgave Website gezondverbond.nl Nieuwe rubriek op de website: In de praktijk Workshop OR-leden aan de slag met de Arbocatalogus, 11 mei 2010 Verbond attendeert arbodiensten

Nadere informatie

Afschrijven of juist investeren? Welke rol hebben O&O fondsen bij langer doorwerken?

Afschrijven of juist investeren? Welke rol hebben O&O fondsen bij langer doorwerken? Afschrijven of juist investeren? Welke rol hebben O&O fondsen bij langer doorwerken? In de eerste bijeenkomst van het Platform O&O op 18 mei jl. in Zaltbommel, is aandacht besteed aan het thema langer

Nadere informatie

WGA-eigenrisicoverzekering

WGA-eigenrisicoverzekering WGA-EIGENRISICOVERZEKERING Informatie voor de werkgever WGA-eigenrisicoverzekering Persoonlijke ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers WGA-eigenrisicoverzekering Vergoeding

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen bij arbeidsongeschiktheid kan erg tegenvallen Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee jaar later bepaalt UWV dat u arbeidsongeschikt bent. Helemaal

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu?

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Inhoudsopgave pagina 1 Antwoorden op vragen over arbeidsongeschiktheid 3 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 3 3 Andere functie gevonden?

Nadere informatie

MINI-WHITEPAPER Personeel werven de mogelijkheden

MINI-WHITEPAPER Personeel werven de mogelijkheden MINI-WHITEPAPER Personeel werven de mogelijkheden Als uw bedrijf groeit of als één van uw werknemers het bedrijf verlaat, heeft u nieuw personeel nodig. U heeft echter zelf niet de tijd en/of de kennis

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee.

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Stel, u wordt ziek. Dat klinkt niet prettig, maar het kán zomaar gebeuren. Een ziekte hebben we immers

Nadere informatie

Je rijbewijs halen, ook als je autisme of ADHD, hebt. Het Kan!

Je rijbewijs halen, ook als je autisme of ADHD, hebt. Het Kan! Uitgebreid Artikel Rijles, autisme, adhd Je rijbewijs halen, ook als je autisme of ADHD, hebt. Het Kan! Inleiding Tegenwoordig kun je al starten met lessen als je 16,5 jaar bent. Iedere jongere wil wel

Nadere informatie

Brochure. Oplossingen die werken!

Brochure. Oplossingen die werken! Brochure Kersten RTD maken méér mogelijk Iedereen wil graag zo gewoon mogelijk bewegen, wonen, werken en communiceren. Voor mensen met een (lichamelijke) beperking, chronisch zieken en ouderen is dat

Nadere informatie

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers VSZ ASSURADEUREN Informatie voor de werkgever Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering

Nadere informatie

PersoneelsImpulz. Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel. PersoneelsImpulz biedt u. Informatie voor de werkgever

PersoneelsImpulz. Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel. PersoneelsImpulz biedt u. Informatie voor de werkgever PersoneelsImpulz PersoneelsImpulz Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel PersoneelsImpulz biedt u Financiële zekerheid voor u en uw werknemers Dienstverlening om verzuim te voorkomen en beperken

Nadere informatie

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie Onderdeel van Personeels- Impulz informatie voor de werkgever Als ondernemer wilt u natuurlijk

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Irma Steenbeek VERSTAG

Irma Steenbeek VERSTAG Irma Steenbeek VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van

Nadere informatie

Voor Arbeid en Kansen (VAK) Plan van aanpak bij een gemeente. Het succes van samenwerking

Voor Arbeid en Kansen (VAK) Plan van aanpak bij een gemeente. Het succes van samenwerking Voor Arbeid en Kansen (VAK) Plan van aanpak bij een gemeente Het succes van samenwerking Het project VAKwerk Doel van het project: het optimaliseren van kansen op werk door te investeren in de kansen door

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 van 11

Inhoudsopgave. 1 van 11 Inhoudsopgave Leerlingen werven was nog nooit zo makkelijk... 2 Hoe komen we aan meer leerlingen? 2 Door wie wordt de schoolkeuze beïnvloed?. 2 Door wat wordt de schoolkeuze beïnvloed?...2 Hoe komen ouders

Nadere informatie

Ontwikkeling arbeidsmarkt en loopbaan vak opvattingen die veranderen

Ontwikkeling arbeidsmarkt en loopbaan vak opvattingen die veranderen Ontwikkeling arbeidsmarkt en loopbaan vak opvattingen die veranderen Misja Bakx 1 Even Voorstellen Directeur Matchcare Specialist arbeidsmarkt en loopbaanwaarde Vernieuwing instrumenten voor loopbaan en

Nadere informatie

Ellen van Wijk - Ruim baan voor creatief talent B 3. Survey commitment van medewerkers

Ellen van Wijk - Ruim baan voor creatief talent B 3. Survey commitment van medewerkers Survey commitment van medewerkers B 3 Survey commitment van medewerkers 229 230 Ruim baan voor creatief talent, bijlage 3 Voor je ligt een vragenlijst waarin gevraagd wordt naar verschillende aspecten

Nadere informatie

D e n H a a g 12 juni 2012

D e n H a a g 12 juni 2012 Aan de voorzitter en de leden van de Vaste Commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG B r i e f n u m m e r 12/10.937/12-017/MF/Gau

Nadere informatie

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd Frans de Hoyer GW Management E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive De wereld is veranderd 1 We kopen online We plaatsen alles online 2 Dit onderdeel valt ineens

Nadere informatie

Krijg grip op verzuim

Krijg grip op verzuim Aon Risk Solutions Health & Benefits Corporate Wellness Krijg grip op verzuim Aon verzuimadvies Risk. Reinsurance. Human Resources. Krijg grip op verzuim Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk

Nadere informatie

Premiedifferentiatie WGA. Betaalt u onnodig premie?

Premiedifferentiatie WGA. Betaalt u onnodig premie? Premiedifferentiatie WGA Betaalt u onnodig premie? Premiedifferentiatie WGA Als werkgever bent u aangesloten bij het UWV voor de uitvoering van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Naast

Nadere informatie

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld?

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Toekomstplannen. Een andere woning, een verre reis of kinderen die gaan studeren. Je hebt uitdagend werk, een inkomen en ambities. Je moet

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Inkomens- Combinatie Wagenparkmanagement Hoe houdt u maximale controle op de verzuimkosten? Voor uw productie of dienstverlening heeft

Nadere informatie

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen bij arbeidsongeschiktheid kan erg tegenvallen Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee

Nadere informatie

11 checkpunten om te beoordelen of het reïntegratie dossier UWV proof is.

11 checkpunten om te beoordelen of het reïntegratie dossier UWV proof is. Voorkom een UWV sanctie 11 checkpunten om te beoordelen of het reïntegratie dossier UWV proof is. Alvorens ik je 11 checkpunten ga uitleggen welke je gaan helpen om te toetsen of je reïntegratie dossier

Nadere informatie

SPECIFIEK IN DE BOUWWERELD

SPECIFIEK IN DE BOUWWERELD TECHNICHE SPECIFIEK IN DE BOUWWERELD Pannenbier Werken aan het hoogst haalbare. Voor zakelijk succes is meer nodig dan alleen het koppelen van de juiste kandidaten aan uw bedrijf. Een bouwwerk is ook niet

Nadere informatie

Een integrale aanpak voor RI&E op de werkvloer. 18 mei 2015 Mark Fleuren

Een integrale aanpak voor RI&E op de werkvloer. 18 mei 2015 Mark Fleuren Een integrale aanpak voor RI&E op de werkvloer 18 mei 2015 Mark Fleuren Waar ging het ook al weer over? RI&E Wat zijn de risico s hier? Hebben we er genoeg aan gedaan? Wat is genoeg? De droge stof: wettelijk

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

WERVEN EN TRAINEN IN CUSTOMER CONTACT DE IDEALE OPZET ONDERZOCHT

WERVEN EN TRAINEN IN CUSTOMER CONTACT DE IDEALE OPZET ONDERZOCHT WERVEN EN TRAINEN IN CUSTOMER CONTACT DE IDEALE OPZET ONDERZOCHT WERVEN EN TRAINEN IN CUSTOMER CONTACT DE IDEALE OPZET ONDERZOCHT De recessie loopt ten einde. De markt trekt aan en het aantal vacatures

Nadere informatie

Arbeidsmarktsituatie

Arbeidsmarktsituatie Informatiebrochure Arbeidsmarktsituatie De arbeidsmarkt kent een aantal bekende complexe vraagstukken, waaronder een oplopende werkloosheid, scholing en pensionering. Daarnaast heeft de arbeidsmarkt een

Nadere informatie

Groeien naar je toekomst

Groeien naar je toekomst Groeien naar je toekomst Uitgevoerd door: Colland Arbeidsmarkt Versie 1: 03 juli 2015 Employabilityregeling voor hoveniers Colland Arbeidsmarkt Ben jij breed inzetbaar? Speciaal voor hoveniers en groenvoorzieners

Nadere informatie

Groeien naar je toekomst

Groeien naar je toekomst Groeien naar je toekomst Uitgevoerd door: Colland Arbeidsmarkt Employabilityregeling voor hoveniers Colland Arbeidsmarkt Ben jij breed inzetbaar? Speciaal voor hoveniers en groenvoorzieners is per 1 juli

Nadere informatie

Deze cirkel bestaat uit vijf stappen die u kunt doorlopen om uw wervingscampagne systematisch op te zetten. Waar wil je vrijwilligers voor werven?

Deze cirkel bestaat uit vijf stappen die u kunt doorlopen om uw wervingscampagne systematisch op te zetten. Waar wil je vrijwilligers voor werven? Werving U wilt nieuwe vrijwilligers werven. Mensen die één keer aan een actie meedoen, mensen waar u af en toe een beroep op kunt doen, of mensen die voor langere tijd willen meewerken. U wilt hen in elk

Nadere informatie

ZW-eigenrisicoverzekering

ZW-eigenrisicoverzekering Ziektewet-eigenrisicoverzekering Informatie voor de werkgever ZW-eigenrisicoverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers ZW-eigenrisicoverzekering Grip op de kosten

Nadere informatie

Hou de vaart erin. Met verzuimspecialist Gezond Transport.

Hou de vaart erin. Met verzuimspecialist Gezond Transport. Hou de vaart erin. Met verzuimspecialist Gezond Transport. Gezond Transport: dé verzuimspecialist voor transport en logistiek. Uw bedrijf werkt op het gebied van transport en logistiek en u bent op zoek

Nadere informatie

Grip op arbeidsongeschiktheid

Grip op arbeidsongeschiktheid Grip op arbeidsongeschiktheid Bespaar op de arbeidsongeschiktheidspremies voor uw bedrijf Verzeker uw medewerkers tegen inkomensterugval Voorkom problemen met het UWV: voldoe aan alle eisen voor re-integratie

Nadere informatie

HOE OVERLEEF JE JE WERK?

HOE OVERLEEF JE JE WERK? HOE OVERLEEF JE JE WERK? HOE OVERLEEF JE JE WERK? De-Niet-te-Vermijden-Check-Je-Werkplek- Stand-Up & Sit-Down-Show!!! CHECK 1 Hoeveel arbeidsongevallen met verzuim zijn er per jaar in Nederland? Stand

Nadere informatie

MKB-ondernemer geeft grenzen aan

MKB-ondernemer geeft grenzen aan M0040 MKB-ondernemer geeft grenzen aan Reactie van MKB-ondernemers op wetswijzigingen in sociale zekerheid Florieke Westhof Peter Brouwer Zoetermeer, 0 april 004 MKB-ondernemer geeft grenzen aan Ondernemers

Nadere informatie

Leergang januari - juli 2014. HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders

Leergang januari - juli 2014. HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders Leergang januari - juli 2014 HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders In de afgelopen jaren is er een kloof ontstaan tussen de wereld van de cao en het sociaal beleid binnen ondernemingen.

Nadere informatie

MET ELKAAR KOM JE VERDER

MET ELKAAR KOM JE VERDER MET ELKAAR KOM JE VERDER 2 ACE IS EEN HR-PLATFORM VAN ONTMOETEN, VERBINDEN, ACTIVEREN EN INSPIREREN. 3 Het ACE Integraal Netwerk bestaat uit drie onderdelen: ACE: het HR-netwerk voor regionale werkgevers.

Nadere informatie

Langdurige gezondheidsklachten?

Langdurige gezondheidsklachten? Langdurige gezondheidsklachten? En wordt u daardoor belemmerd in uw dagelijkse leven? Werk met Winnock Zorg aan duurzaam herstel van functioneren en wees uw klachten de baas Printversie Winnock Zorg 2015

Nadere informatie

JE LOOPBAAN DOE JE ZELF

JE LOOPBAAN DOE JE ZELF arbeidsmarkt «55 JE LOOPBAAN DOE JE ZELF Een leven lang leren en je blijven ontwikkelen: zo n 120 woningcorporaties werken regionaal samen om hun werknemers daarin te ondersteunen en stimuleren. Zodat

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

De ontwikkeling van Kwaliteitsmanagement in het HBO. NNK Platform HBO

De ontwikkeling van Kwaliteitsmanagement in het HBO. NNK Platform HBO De ontwikkeling van Kwaliteitsmanagement in het HBO NNK Platform HBO Verslag van de bijeenkomst op donderdag 24 april 2014 Wiep Koehoorn, CvB-stafburo Quality Assurance, Stenden Hogeschool Presentatie

Nadere informatie

Nieuwsbrief Werken is meedoen

Nieuwsbrief Werken is meedoen Nieuwsbrief Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken

Nadere informatie

Verplichting kwaliteitmanagement is prima, maar wel een kostbare zaak!

Verplichting kwaliteitmanagement is prima, maar wel een kostbare zaak! D A T U M 17 juni 2010 P A G I N A 1 van 14 Onafhankelijk onderzoek re-integratiebranche door Re-integratiePartner Verplichting kwaliteitmanagement is prima, maar wel een kostbare zaak! Tussen 27 mei en

Nadere informatie

Een hart voor mensen en een scherp oog voor cijfers!

Een hart voor mensen en een scherp oog voor cijfers! Een hart voor mensen en een scherp oog voor cijfers! 2014 Verzuimland Vermelde prijzen zijn gebaseerd op het prijsniveau van 2014 De klant centraal Wij zijn een dynamisch en innovatief bedrijf op het gebied

Nadere informatie

Netwerk Groep Volmachten Inkomen

Netwerk Groep Volmachten Inkomen Voor de specialist volmachten op inkomensgebied die bij wil blijven, het hele jaar door! Introductie De volmachtmarkt rond inkomensverzekeringen verandert zeer snel. De sociale zekerheid die hieraan gerelateerd

Nadere informatie

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Ben je een betrokken leidinggevende, docent, trainer of coach die (aankomend) pedagogisch medewerkers wil stimuleren om de belangrijkste pedagogische vaardigheden

Nadere informatie

PersoneelsImpulz. Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel. PersoneelsImpulz biedt u. Informatie voor de werkgever

PersoneelsImpulz. Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel. PersoneelsImpulz biedt u. Informatie voor de werkgever PersoneelsImpulz PersoneelsImpulz Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel PersoneelsImpulz biedt u Financiële zekerheid voor u en uw werknemers Dienstverlening om verzuim te voorkomen en te

Nadere informatie

ADDENDUM voor de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor werkgevers en werknemers in de Groothandel in Textielgoederen en aanverwante artikelen

ADDENDUM voor de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor werkgevers en werknemers in de Groothandel in Textielgoederen en aanverwante artikelen ADDENDUM voor de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor werkgevers en werknemers in de Groothandel in Textielgoederen en aanverwante artikelen 1 april 2009 tot en met 31 maart 2011 Tussen partijen bij de

Nadere informatie

Vernieuwde Arbowet. De belangrijkste wijzigingen op een rij

Vernieuwde Arbowet. De belangrijkste wijzigingen op een rij Vernieuwde Arbowet De belangrijkste wijzigingen op een rij Op 1 juli 2017 treedt de vernieuwde Arbowet definitief in werking. De regering wil medewerkers en werkgevers meer betrekken bij het arbobeleid,

Nadere informatie

Webinar Zorg van de Zaak Wetgeving & Verzuim Tools waarmee u direct aan de slag kunt

Webinar Zorg van de Zaak Wetgeving & Verzuim Tools waarmee u direct aan de slag kunt Webinar Zorg van de Zaak Wetgeving & Verzuim Tools waarmee u direct aan de slag kunt Uw presentatoren van vandaag Thea Hulleman Directeur Expertisebedrijven Zorg van de Zaak & arbeidsdeskundige Rob Kieft

Nadere informatie

Schoolverlaters uit het Beroepsonderwijs

Schoolverlaters uit het Beroepsonderwijs Schoolverlaters uit het Beroepsonderwijs Digitale en schriftelijk Schoolverlaters - Panelonderzoek 12 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, augustus 2006 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding

Nadere informatie

Werken in de bouw. Bouw aan je toekomst!

Werken in de bouw. Bouw aan je toekomst! Werken in de bouw Bouw aan je toekomst! De bouw biedt veel mogelijkheden voor iedereen die van techniek houdt en graag samenwerkt. Mogelijkheden waar je misschien niet zo snel aan denkt. Want in de bouw

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Inkomens- Combinatie Wagenparkmanagement Hoe houdt u maximale controle op de verzuimkosten? Voor uw productie of dienstverlening heeft

Nadere informatie

Peiling Flexibel werken in de techniek 2015

Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Inleiding Voor goede bedrijfsresultaten is het voor bedrijven van belang om te kunnen beschikken over voldoende goede,

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING VOORWOORD Content marketing is uitgegroeid tot één van de meest populaire

Nadere informatie

Wat weet u over ziekteverzuim en inkomensverzekeringen? Een onderzoek naar de kennis van regels en verantwoordelijkheden over zieke werknemers

Wat weet u over ziekteverzuim en inkomensverzekeringen? Een onderzoek naar de kennis van regels en verantwoordelijkheden over zieke werknemers Wat weet u over ziekteverzuim en inkomensverzekeringen? Een onderzoek naar de kennis van regels en verantwoordelijkheden over zieke werknemers Uitgevoerd door Linda Hoogervorst, student Hogeschool van

Nadere informatie

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid Outplacement Outplacement Sta je aan het begin van een nieuwe stap in je loopbaan? Wij ondersteunen je bij het vinden van een nieuwe baan. Nieuwe keuzes maken is wat onwennig en het maakt je soms onzeker.

Nadere informatie

Venturaplus. Werkplan 2016 Dit willen wij in 2016 realiseren

Venturaplus. Werkplan 2016 Dit willen wij in 2016 realiseren Venturaplus Werkplan 2016 Dit willen wij in 2016 realiseren Venturaplus is een samenwerkingsverband van werkgevers in zorg en welzijn en beroepsopleidingen in Friesland. Onze focus is de arbeidsmarkt.

Nadere informatie