Mannetje Jas in de klas. Handleiding voor de bibliotheek Groep 1-2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mannetje Jas in de klas. Handleiding voor de bibliotheek Groep 1-2"

Transcriptie

1

2 Mannetje Jas in de klas Handleiding voor de bibliotheek Groep 1-2

3 Colofon Het project Mannetje Jas in de klas is ontwikkeld door: Cubiss Statenlaan RX Tilburg Cubiss maakt deel uit van de Brabantse Netwerkbibliotheek Auteurs: José Peijen, Cubiss Marion Bolte, Cubiss Redactie: Redactiebureau C-lot, Rosmalen Grafische vormgeving: Ingrid de Jong, Cubiss Vormgeving: Margriet Sebestik, Sebestik Design Drukwerk: Drukkerij Gianotten, Tilburg Met medewerking van: Liesbeth van den Berg-Hermsen ( Kleuterlesbrief Mannetje Jas: Het Jassenlied Bibberlied bibber- en beefmuziek suggesties bij de liedjes bibberwoorden De inhoud van dit project is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van de uitgever vermenigvuldigd worden. Het groepsbezoek Mannetje Jas maakt als project leesbevordering deel uit van Rode Draad. Uigangspunt van dit project is het prentenboek Mannetje Jas van Sieb Posthuma, uitgeverij Querido 2012 (3 e druk). Het leesbevorderingsprogramma Rode Draad is ontwikkeld om concreet invulling te geven aan een structurele samenwerking tussen bibliotheek en onderwijs. Rode Draad brengt leerlingen elk jaar in contact met boeken en lezen. Kijk voor meer informatie op Cubiss, 2012

4 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 5 2. Inzet in de onderwijspraktijk Leerdoelen Referentiekader en kerndoelen Taal- en stimuleringsprogramma s 6 3. Inhoud en opzet project Mannetje Jas Inhoud project Mannetje Jas Opzet project Mannetje Jas Vijf projectweken 7 4. Ouders en het bibliotheekbezoek Ouderbijeenkomst Voorleesprogramma Voorlezen is leuk 8 5. Suggesties voor een aanvullende collectie 9

5 1. Inleiding Mannetje Jas is een leesbevorderingsproject bestemd voor groep 1 en 2 van het basisonderwijs. Het is onderdeel van het leesbevorderingsprogramma Rode Draad van Cubiss, waarbij het stimuleren van het leesplezier van kinderen centraal staat. In groep 1 en 2 ligt het accent daarbij op voorlezen. Voorlezen, het samen bekijken van prentenboeken en er over praten, versjes lezen en liedjes zingen zijn belangrijke elementen om kinderen actief en passief met taal in aanraking te laten komen. Er is een positieve samenhang vastgesteld tussen voorlezen en het aanvankelijk en begrijpend lezen. Ook spelen boeken een grote rol bij de ontwikkeling van fantasie en creativiteit van kinderen, bij de uitbreiding en herkenning van hun leefwereld en bij het herkennen van en leren omgaan met gevoelens. Uitgangspunt van dit project is het prentenboek Mannetje Jas van Sieb Posthuma, uitgegeven door uitgeverij Querido in 2012 (3 e druk). Het is een modern sprookje over een mannetje dat in zijn jassen woont. Wat Mannetje Jas ook doet, hij wordt maar niet warm. Steeds meer jassen trekt hij aan. Maar met al die jassen past hij zijn eigen huis niet meer in. Hij moet voortaan wonen in zijn jassenhuis. Dan ontmoet hij Vrouwtje Jas dat net zo kouwelijk is als hij en ook in zo n jassenhuis woont. Ze hebben veel om over te praten en ze krijgen het er zelfs warm van. De jassen kunnen uit! Het duurt niet lang of het mannetje haalt alle spullen uit zijn eigen huis en trekt bij Vrouwtje Jas in. Aan de kapstok hangen voortaan nog maar twee jassen. Het prentenboek komt tot leven door het voor te lezen in de klas, door te spelen met het verhaal en door de verwerking van de thema s uit het verhaal, zoals kleding, warm en koud, tegenstellingen, huis en wonen. De suggesties over voorlezen in deze handleiding zijn gebaseerd op de Taallijn, een werkwijze om de taalontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren ( Hierbij ligt de nadruk op de interactie met en tussen kinderen met het doel om zowel het taalaanbod als de taalproductie te stimuleren. 2. Inzet in de onderwijspraktijk 2.1 Leerdoelen - Leerlingen hebben inzicht in de verhaallijn en de illustraties van het prentenboek; - Leerlingen kunnen zich inleven in het verhaalfiguur van het prentenboek; - Leerlingen kunnen reflecteren op de eigen ervaring van het voorgelezen prentenboek. 2.2 Referentiekader en kerndoelen Met dit project werken de leerlingen tevens aan het bereiken van de Referentieniveaus Lezen op het eind van de basisschool, zoals deze staan beschreven in Leerstoflijnen lezen beschreven (SLO, 2011): - Leerlingen komen in aanraking met een leesomgeving; - Leerlingen werken aan een leestaak: (voor)lezen van fictie en het delen van leeservaringen; - Leerlingen komen in aanraking met verschillende onderwerpen in boeken; 5

6 - Leerlingen komen in aanraking met verschillende kenmerken van verhalen zoals verhaalstructuur en perspectief, personages en woordgebruik; - Leerlingen ontwikkelen een waardering voor verhalende teksten en leren de waardering te formuleren; - Leerlingen leren bronnen te gebruiken die met jeugdliteratuur te maken hebben zoals de bibliotheek. Het project Mannetje Jas sluit aan op Kerndoel 9 van het Nederlands schriftelijk onderwijs (2006): - De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten. Zie ook en Taal- en stimuleringsprogramma s Het project kan worden ingezet bij de thema s van verschillende taal- en stimuleringsprogramma s. Ik en Ko Piramide Kleuterplein Schatkist Brr, wat koud Kamers in het huis Bouwen Vriendjes Bij mij thuis We gaan verhuizen Thuis Iedereen is mooi! Thuis in mijn huis Kijk mij eens! Wie ben ik? Hoe vind je het staan? Allemaal mensen 3. Inhoud en opzet project Mannetje Jas 3.1 Inhoud project Mannetje Jas U levert aan de school de volgende materialen: - Prentenboek Mannetje Jas. - Een set uitgestanste jassen voor het maken van een jassenhuis. - Vertelattribuut rood vogeltje. - Toegang tot een webpagina met digitale projectmaterialen (login gegevens staan beschreven in handleiding onderwijs : gebruikersnaam: Mannetjejas en wachtwoord: klappertanden): Vertelplaten Mannetje Jas. Filmpje Mannetje Jas (uitzending Koekeloere ) via Het Jassenlied. Bibberlied. Vogelgeluiden. - Handleiding onderwijs. - Bibliotheekbrief. - Optie: een kleine collectie boeken bij thema s kleding, tegenstellingen, verliefd en wonen. In de handleiding onderwijs wordt deze collectie als optie genoemd. 6

7 Voor de leerkracht worden in de handleiding ook andere alternatieven genoemd: boeken zoeken in de schoolbibliotheek of in de bibliotheek. Voor de uitvoering van het project is een collectie boeken bij de thema s niet strikt noodzakelijk. 3.2 Opzet project Mannetje Jas Het project Mannetje Jas is verdeeld over vijf projectweken. In iedere projectweek kunnen tijdens één dagdeel verschillende activiteiten uitgevoerd worden. Naar eigen inzicht kan de leerkracht een aantal weken samenvoegen, zodat de projectperiode wordt ingekort. In elke projectweek wordt het verhaal steeds op een andere manier aangeboden. Door het verhaal meerdere keren voor te lezen, door over het boek te praten en kinderen het verhaal te laten navertellen, verwerken ze het beter. Kinderen ontdekken dat verhalen voorspelbare elementen bevatten, zoals karakters, situaties, problemen en oplossingen voor de problemen. Zo ontdekken ze dat de volgorde in verhalen iets met het tijdsverloop van het verhaal te maken heeft. Deze kennis helpt hen later met begrijpend lezen. Het voorlezen staat centraal in dit project, maar er worden ook activiteiten uitgevoerd met verhaalelementen uit het boek. Het verhaal van Mannetje Jas sluit aan bij thema s als kleding, tegenstellingen, verliefd en wonen. Suggesties voor deze activiteiten zijn in de handleiding onderwijs beschreven. De voorleesactiviteiten in deze handleiding zijn gebaseerd op De Taallijn VVE, waarbij in zes stappen een voorleescyclus wordt gevolgd. De zes stappen zijn in deze handleiding geïntegreerd in de verschillende projectweken. 1. Voorbereiding door de leerkracht: verhaal lezen en probleemstelling bepalen. 2. Kinderen nieuwsgierig maken: kinderen voorspellen de inhoud van het verhaal. 3. Introduceren van verhaalfiguren en voorlezen van het verhaal. 4. Ingaan op het verhaal: de verhaallijn, het probleem en de oplossing. 5. Doorgaan op het verhaal en verwerking. 6. Afsluiting van het project. 3.3 Vijf projectweken Week 1 Mannetje Jas Week 2 Het verhaal van Mannetje Jas - Introductie * Voorlezen van de bibliotheekbrief * Leren Bibberlied * Verwerking: een jas voor Mannetje Jas - Voorlezen prentenboek Mannetje Jas - Ingaan op het verhaal: woordmuur en projecttafel - Voorlezen: prentenboek Mannetje Jas - Ingaan op het verhaal: verhaalfiguur Mannetje Jas - Doorgaan op het verhaal: kleding - Leren van Het Jassenlied - Verder lezen Week 3 Warm en koud - Voorlezen met vertelplaten op digibord: Vogeltje vertelt Mannetje Jas - Ingaan op het verhaal: boek doorbladeren met accent op warme en koude woorden 7

8 - Verwerking: bibberwoorden - Doorgaan op het verhaal: warm en koud en andere tegenstellingen - Verwerking: Bibberlied en bibber-en beefmuziek - Verder lezen Week 4 Verliefd - Voorlezen: luisteren en kijken naar Mannetje Jas op - Ingaan op het verhaal: Mannetje Jas en Vrouwtje Jas - Verwerking: Hartentafel - Verder lezen Week 5 Jassenhuis - Voorlezen en doorgaan op het verhaal: wonen in een jassenhuis - Verwerking: de bouwhoek - Verder lezen - Afsluiting: minimusical 4. Ouders en het bibliotheekbezoek Mannetje Jas is een bibliotheekproject wat in de klas wordt uitgevoerd. Om het bibliotheekbezoek te stimuleren, kunt u in samenwerking met de school kiezen voor een vervolgactiviteit in de vorm van het voorleesprogramma Voorlezen is leuk. U kunt dit voorleesprogramma bij de ouders introduceren tijdens een ouderbijeenkomst, bijvoorbeeld tijdens de afsluiting van het project. 4.1 Ouderbijeenkomst U begint het programma met het aanbieden van het boek, zoals u dat ook bij de kleuters zou doen. Op basis van de verschillende thema's uit dit boek kunt u aandacht besteden aan de verschillende soorten boeken. Bijvoorbeeld een instructief prentenboek, een prentenboek dat bijdraagt tot de fantasieontwikkeling enzovoorts. Tijdens de bijeenkomst vertelt u verder aan de ouders wat ze met een prentenboek kunnen doen. Zo kunnen ze variëren in de manier waarop ze voorlezen. Ook is het belangrijk om kinderen bij het verhaal te betrekken. En natuurlijk mogen de gedichtjes niet ontbreken. Bovendien kunt u, ter voorbereiding op het zelf leren lezen, een pictogrammenboek laten zien. U sluit de bijeenkomst af met de oproep om vooral niet te stoppen met voorlezen wanneer kinderen zelf gaan lezen. Hieraan gekoppeld kunt u ouders informeren over het Voorleesprogramma Voorlezen is leuk. 4.2 Voorleesprogramma Voorlezen is leuk Het Voorleesprogramma is gebaseerd op het leesprogramma wat jaarlijks wordt georganiseerd voor kinderen in het basisonderwijs. Het is een goed instrument om ouders te stimuleren naar de bibliotheek te komen en thuis voor te lezen aan hun kinderen. 8

9 Het Voorleesprogramma bevat de volgende materialen: - een strippenkaart met op de achterzijde voorleestips voor ouders; - een set van vijf posters; - een handleiding voor de bibliothecaris en een handleiding voor de leerkracht. Tijdens de ouderbijeenkomst kunt u de ouders uitnodigen mee te doen met het Voorleesprogramma. Kleuters ontvangen bij het inleveren van hun boek in de bibliotheek een sticker. Op de strippenkaart kunnen de kleuters stickers sparen. Als de strippenkaart vol is, kan een kleine beloning in het vooruitzicht worden gesteld. Meer informatie over dit project van Rode Draad vindt u op (Voorlezen is leuk). Op de productpagina van Voorlezen is leuk vindt u ook de digitale handleiding voor de bibliotheek. Kiest u voor deze aanvullende activiteit, dan is een bestelling van de strippenkaarten voldoende. 5. Suggesties voor een aanvullende collectie Het project kunt u voor de school uitbreiden met een collectie boeken rondom de thema s van het project: kleding, tegenstellingen, seizoenen, verliefd en wonen. In de handleiding voor het onderwijs is deze collectie als optie opgenomen. Enkele titels die aansluiten bij het thema, worden genoemd bij de activiteit Verder Lezen. Voor de leerkracht worden in de handleiding ook andere alternatieven genoemd om over deze boeken te beschikken: boeken zoeken in de schoolbibliotheek of in de openbare bibliotheek. Voor de uitvoering van het project is een collectie boeken bij de thema s niet strikt noodzakelijk. Thema Kleding - boeken uit de Kijkdoos serie; - Waar is mijn sok? Marijke ten Cate; - Nog honderd nachtjes slapen Milja Praagman; - De zonnetjesbroek Carry Slee. Thema Tegenstellingen - Vriendjes Dik of Dun Alice Hoogstad; - Het kleine boek vol tegenstellingen serie Moemin. Thema seizoenen - Het vrolijke wintervoorleesboek Marianne Busser en Rik Schröder; - Het vrolijke zomervoorleesboek Marianne Busser en Rik Schröder; - Het vrolijke lentevoorleesboek Marianne Busser en Rik Schröder; - Het vrolijke herfstvoorleesboek Marianne Busser en Schröder. Thema Verliefd - Beer is op vlinder Annemarie van Haeringen; - Kikker is verliefd Max Velthuijs; - Rikki en Anni Guido Van Genechten. Thema Wonen - Klein Mannetje zoekt een huis Max Velthuijs; - Een huis bouwen (Willeweten) Pierre Winters; - boeken uit de Kijkdoos serie. 9

Kleine Ezel. Handleiding voor de bibliotheek Groep 1-2

Kleine Ezel. Handleiding voor de bibliotheek Groep 1-2 Kleine Ezel Handleiding voor de bibliotheek Groep 1-2 Colofon Cubiss Tilburg, 2009 Samenstelling: Marion Bolte, Cubiss J:\klantenservice\Rode Draad\handleiding bibliothecaris\kleine Ezel groep 1-2 bibl.290609

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 2. 1. Inhoud en opzet project 4. 2. Week één: Mannetje Jas 7. 3. Week twee: Het verhaal van Mannetje Jas 10

Inhoud. Inleiding 2. 1. Inhoud en opzet project 4. 2. Week één: Mannetje Jas 7. 3. Week twee: Het verhaal van Mannetje Jas 10 Inhoud Inleiding 2 1. Inhoud en opzet project 4 2. Week één: Mannetje Jas 7 3. Week twee: Het verhaal van Mannetje Jas 10 4. Week drie: Warm en koud 14 5. Week vier: Verliefd 17 6. Week vijf: Jassenhuis

Nadere informatie

La Bocca della Verità Handleiding bibliotheek Groep 6

La Bocca della Verità Handleiding bibliotheek Groep 6 La Bocca della Verità Handleiding bibliotheek Groep 6 Colofon Het project La Bocca della Verità is ontwikkeld door: Cubiss, 2011 Statenlaan 4 5042 RX Tilburg 013-46 56 700 www.cubiss.nl educatie@cubiss.nl

Nadere informatie

Voorlezen is leuk! Handleiding leerkracht - Groep 1-2

Voorlezen is leuk! Handleiding leerkracht - Groep 1-2 Voorlezen is leuk! Handleiding leerkracht - Groep 1-2 Colofon Cubiss Tilburg, 2007 Rode Draad\\Handleiding leerkracht\voorlezen is leuk groep 1-2 leerkr\010808 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 5 2. Project

Nadere informatie

De ongelooflijk bijzondere boekeneter. Handleiding voor de bibliotheek Groep 3

De ongelooflijk bijzondere boekeneter. Handleiding voor de bibliotheek Groep 3 De ongelooflijk bijzondere boekeneter Handleiding voor de bibliotheek Groep 3 Colofon Het project Boekeneter ontwikkeld door: Cubiss Statenlaan 4 5042 RX Tilburg 013-46 56 700 www.cubiss.nl educatie@cubiss.nl

Nadere informatie

De Schatkamer van Roald Dahl. Handleiding voor de bibliotheek - Groep 4 en 5

De Schatkamer van Roald Dahl. Handleiding voor de bibliotheek - Groep 4 en 5 De Schatkamer van Roald Dahl Handleiding voor de bibliotheek - Groep 4 en 5 Colofon De schatkamer van Roald Dahl is ontwikkeld door: Cubiss Statenlaan 4 5042 RX Tilburg www.cubiss.nl webshop@cubiss.nl

Nadere informatie

Dwergjes van Tuil. Een verhaal van Paul Biegel Handleiding voor de bibliotheek Groep 3 & 4

Dwergjes van Tuil. Een verhaal van Paul Biegel Handleiding voor de bibliotheek Groep 3 & 4 Dwergjes van Tuil Een verhaal van Paul Biegel Handleiding voor de bibliotheek Groep 3 & 4 Colofon Het project Dwergjes van Tuil is ontwikkeld door: Cubiss, 2011 Statenlaan 4 5042 RX Tilburg 013-46 56 700

Nadere informatie

BiblioMemo. Handleiding voor de bibliotheek Groep 5

BiblioMemo. Handleiding voor de bibliotheek Groep 5 BiblioMemo Handleiding voor de bibliotheek Groep 5 Colofon Cubiss Tilburg, 2009 Het spel BiblioMemo is een product van NBD/Biblion en is ontwikkeld in samenwerking met Cubiss. Samenstelling: José Peijen,

Nadere informatie

Schrijversblok! Handleiding voor de bibliotheek Groep 7

Schrijversblok! Handleiding voor de bibliotheek Groep 7 Schrijversblok! Handleiding voor de bibliotheek Groep 7 Colofon Het project Schrijversblok! is ontwikkeld door: Cubiss, 2011 Statenlaan 4 5042 RX Tilburg 013-46 56 700 www.cubiss.nl educatie@cubiss.nl

Nadere informatie

Kraak de code. Handleiding voor de bibliotheek Groep 6

Kraak de code. Handleiding voor de bibliotheek Groep 6 Kraak de code Handleiding voor de bibliotheek Groep 6 Colofon Cubiss Tilburg, 2007 Met dank aan de openbare bibliotheken van Cuijk, Mierlo, Roosendaal en Schijndel J:\Klantenservice\Rode Draad\Handleiding

Nadere informatie

Logeer boeken. Groep 1-2

Logeer boeken. Groep 1-2 Logeer boeken Groep 1-2 INHOUD 1 Inleiding... 1 1.1 Doelstelling... 1 2 Logeerboeken... 2 2.1 Organisatie... 2 2.2 Voorbereiding... 4 2.3 Algemene Lessuggesties... 5 3 Bijlagen... 8 3.1 Informatiebrief

Nadere informatie

BIBLIOTHEEKBEZOEK GROEP 2 óf GROEP 3

BIBLIOTHEEKBEZOEK GROEP 2 óf GROEP 3 BIBLIOTHEEKBEZOEK GROEP 2 óf GROEP 3 - Kinderen maken kennis met de bibliotheek - De mogelijkheden van de bibliotheek vertellen en verschillende materialen laten zien - Boekpromotie: kinderen enthousiast

Nadere informatie

De Voorleesvogel voor ouders en peuters. Introductiebijeenkomst met ouders Draaiboek

De Voorleesvogel voor ouders en peuters. Introductiebijeenkomst met ouders Draaiboek De Voorleesvogel voor ouders en peuters Introductiebijeenkomst met ouders Draaiboek 1 Gemeentebibliotheek Utrecht Bureau Educatieve Ondersteuning 030-2861943 gbu.beo2@utrecht.nl 2 Inhoud Inleiding... 4

Nadere informatie

Visie leesbevordering

Visie leesbevordering Visie leesbevordering Leesbevordering zien we als basis van het totale leesonderwijs Zonder aandacht voor leesbevordering mist het technisch lezen een belangrijke stimulans. Leesbevordering is dus niet

Nadere informatie

BiblioMemo Handleiding voor de leerkracht Groep 5

BiblioMemo Handleiding voor de leerkracht Groep 5 BiblioMemo Handleiding voor de leerkracht Groep 5 Colofon Cubiss Tilburg, 2009 Het spel BiblioMemo is een product van NBD/Biblion en is ontwikkeld in samenwerking met Cubiss. Samenstelling: José Peijen,

Nadere informatie

BIBLIOTHEEKBEZOEK GROEP 2 óf GROEP 3

BIBLIOTHEEKBEZOEK GROEP 2 óf GROEP 3 BIBLIOTHEEKBEZOEK GROEP 2 óf GROEP 3 - Kinderen maken kennis met de bibliotheek - De mogelijkheden van de bibliotheek vertellen en verschillende materialen laten zien - Boekpromotie: kinderen enthousiast

Nadere informatie

Een schrijver op bezoek. en zien hoe een boek gemaakt wordt Handleiding voor de bibliotheek Groep 7

Een schrijver op bezoek. en zien hoe een boek gemaakt wordt Handleiding voor de bibliotheek Groep 7 Een schrijver op bezoek en zien hoe een boek gemaakt wordt Handleiding voor de bibliotheek Groep 7 Colofon Cubiss Tilburg, 2003 herz.vers. 2008 J:\klantenservice cubiss\rode Draad\handleiding bibliothecaris\schrijver

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. Bibliotheek op school. Taal / lezen / rekenen

KWALITEITSKAART. Bibliotheek op school. Taal / lezen / rekenen KWALITEITSKAART Taal / lezen / rekenen PO Kinderen die graag lezen, gaan meer lezen. Kinderen die meer lezen, gaan beter lezen. Kinderen die beter lezen gaan beter leren. Leesbevordering is daarom een

Nadere informatie

Wielewoelewool, ik ga naar school! Toelichting

Wielewoelewool, ik ga naar school! Toelichting Zwijsen Wielewoelewool, ik ga naar school! Toelichting Inhoud Inleiding 3 Materialen 3 Voor het eerst naar school 4 Doelstelling 4 Opbouw prentenboek en plakboek 4 Werkwijze 5 Ouders 5 2 Inleiding Voor

Nadere informatie

De pakketten gebruiken in de klas? Het inschrijvingsformulier vind je op http://www.arhus.be/kenniscentrum/service-voorscholen/rode-draad/

De pakketten gebruiken in de klas? Het inschrijvingsformulier vind je op http://www.arhus.be/kenniscentrum/service-voorscholen/rode-draad/ ARhus wil samen met de scholen inzetten op een doorgaande leeslijn voor alle kinderen. Daarom bieden we scholen een reeks materialen aan om in de klas te werken rond leesplezier en leesvaardigheid. Nieuw

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding Leerdoelen, kerndoelen en referentiekader 3

Inhoudsopgave. Inleiding Leerdoelen, kerndoelen en referentiekader 3 Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Leerdoelen, kerndoelen en referentiekader 3 2. Project Gids in Boekenland 4 2.1 Pakket Gids in Boekenland 4 2.2 Collectie boeken 4 3. Werkwijze 5 4. Uitvoering 7 4.1 Week 1

Nadere informatie

Kleintje Leesplan. Leesbevordering voor de Kinderopvang en Peuterwerk

Kleintje Leesplan. Leesbevordering voor de Kinderopvang en Peuterwerk Kleintje Leesplan Leesbevordering voor de Kinderopvang en Peuterwerk 2015 2016 Voor jonge kinderen zijn boeken van groot belang. Door plaatjes kijken, praten en voorlezen leren ze hoe de wereld er uit

Nadere informatie

De Voorleesvogel voor ouders en peuters. Workshop voor leid(st)ers

De Voorleesvogel voor ouders en peuters. Workshop voor leid(st)ers De Voorleesvogel voor ouders en peuters Workshop voor leid(st)ers 1 Gemeentebibliotheek Utrecht Bureau Educatieve Ondersteuning 030-2861943 gbu.beo2@utrecht.nl 2 Inhoud Inleiding... 4 Opzet van de workshop...

Nadere informatie

Spelenderwijs Utrecht & de Bibliotheek Utrecht

Spelenderwijs Utrecht & de Bibliotheek Utrecht Spelenderwijs Utrecht & de Bibliotheek Utrecht schooljaar 2015-2016 Activiteiten Bibliotheek Utrecht voor Spelenderwijs Utrecht U weet hoe belangrijk voorlezen voor kinderen is. Net als wij! Daarom zetten

Nadere informatie

Registratieblad aanbod doelen SLO groep 1 en 2

Registratieblad aanbod doelen SLO groep 1 en 2 Registratieblad aanbod doelen SLO groep 1 en 2 Mondelinge taalvaardigheid: aanbod doelen voor groep 1 en 2 verwerkt in de kleuterthema s Woordenschat en woordgebruik Th 1 2 3 4 5 6 totaal uitbreiden van

Nadere informatie

Aanbod School en Bibliotheek

Aanbod School en Bibliotheek Aanbod School en Bibliotheek 2016-2017 Aankomend schooljaar biedt de Bibliotheek Hoeksche Waard je weer een mooi aanbod met producten rondom leesbevordering, leesplezier en mediawijsheid. Net als vorig

Nadere informatie

Vertel eens - aanpak van Aidan Chambers

Vertel eens - aanpak van Aidan Chambers Vertel eens - aanpak van Aidan Chambers bijlage 6 2 Theorie Aidan Chambers wil met de Vertel eens-aanpak kinderen helpen goed te praten over wat zij hebben gelezen en goed naar elkaar te leren luisteren.

Nadere informatie

AANBOD 0 tot 4 jarigen

AANBOD 0 tot 4 jarigen AANBOD 0 tot 4 jarigen www.bibliotheekenschede.nl Boekstart Vanaf november 2010 zijn alle bibliotheekvestigingen in Enschede officieel van start gegaan met het project BoekStart. BoekStart is een samenwerkingsproject

Nadere informatie

HELP DE KINDERBOEKEN AMBASSADEUR! Tips en kansen voor de leesconsulent van de Bibliotheek op school

HELP DE KINDERBOEKEN AMBASSADEUR! Tips en kansen voor de leesconsulent van de Bibliotheek op school HELP DE KINDERBOEKEN AMBASSADEUR! Tips en kansen voor de leesconsulent van de Bibliotheek op school Beste leesconsulent, Jan Paul Schutten onze enige echte kinderboekenambassadeur- heeft een geweldige

Nadere informatie

Aanbod buitenschools 2016-2017

Aanbod buitenschools 2016-2017 Aanbod buitenschools 2016-2017 Om te beginnen Meer (voor)lezen, beter in taal Steeds meer onderzoek laat zien dat kinderen die goed en met plezier lezen daar hun hele schoolcarrière profijt van hebben.

Nadere informatie

Kamishibai. Handleiding voor de bibliotheek Accent: voorlezen en vertellen

Kamishibai. Handleiding voor de bibliotheek Accent: voorlezen en vertellen Kamishibai Handleiding voor de bibliotheek Accent: voorlezen en vertellen Colofon Cubiss Tilburg, 2001 Herz.uitg. Juni 2008 J:\klantenservice\rodedraad\handleiding bibliothecaris \kamishibai bib groep

Nadere informatie

Spelenderwijs & de Bibliotheek Utrecht. Samen maken we lezen nóg leuker!

Spelenderwijs & de Bibliotheek Utrecht. Samen maken we lezen nóg leuker! Spelenderwijs & de Bibliotheek Utrecht Samen maken we lezen nóg leuker! schooljaar 2014-2015 Activiteiten Bibliotheek Utrecht voor Spelenderwijs U weet hoe belangrijk voorlezen voor kinderen is. Net als

Nadere informatie

Activiteiten Bibliotheek Utrecht voor Spelenderwijs Utrecht

Activiteiten Bibliotheek Utrecht voor Spelenderwijs Utrecht Utrecht & de Bibliotheek Utrecht schooljaar 2016-2017 Activiteiten Bibliotheek Utrecht voor Utrecht U weet hoe belangrijk voorlezen voor kinderen is. Net als wij! Daarom zetten Utrecht en de Bibliotheek

Nadere informatie

Uit de schoolpraktijk:

Uit de schoolpraktijk: in beeld... In een tijd van ontlezing en groeiende taalachterstanden is voor de openbare bibliotheek een belangrijke rol weggelegd als kenniscentrum voor lezen. Waar het gaat om leesbevordering en leesplezier

Nadere informatie

Een uitgebreide handleiding met tips voor. de leerkracht en verwerkingssuggesties wordt bij elk project aangeboden. Rode draad 2015-2016

Een uitgebreide handleiding met tips voor. de leerkracht en verwerkingssuggesties wordt bij elk project aangeboden. Rode draad 2015-2016 Een uitgebreide handleiding met tips voor de leerkracht en verwerkingssuggesties wordt bij elk project aangeboden. Rode draad 2015-2016 Rode draad Rode draad 2015-2016 GROEP 1 (accent: voorlezen) Kleine

Nadere informatie

Week 1 twee weken voorafgaand aan het Voorleesontbijt. Bijeenkomst 1. Materiaal

Week 1 twee weken voorafgaand aan het Voorleesontbijt. Bijeenkomst 1. Materiaal Introductie Deze lesmodule is geschreven voor een project van 5 bijeenkomsten van elk 60 minuten, waarvan de laatste bijeenkomst het werkelijke Voorleesontbijt is. Het aantal, de duur en inhoud van de

Nadere informatie

Fictielezen groep 5 en 6

Fictielezen groep 5 en 6 Fictielezen groep 5 en 6 Waar werkt u aan in groep 5 en 6? In groep 5 en 6 is de technische leesvaardigheid van de leerlingen weliswaar nog in ontwikkeling, maar die heeft inmiddels wel een niveau bereikt

Nadere informatie

De Voorleesvogel voor ouders en kleuters. Draaiboek voor de leerkracht

De Voorleesvogel voor ouders en kleuters. Draaiboek voor de leerkracht De Voorleesvogel voor ouders en kleuters Draaiboek voor de leerkracht 1 Openbare Bibliotheek Amsterdam Team Educatie 020-5230786 / 780 g.vanderbijl@oba.nl 2 Inhoud In het kort... 4 Een planning... 6 1.

Nadere informatie

LEZEN - Kunst van Lezen

LEZEN - Kunst van Lezen LEZEN - Kunst van Lezen Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs zoals deze Kwaliteits zijn te vinden op www.taalpilots.nl en www.rekenpilots.nl. De rubriek implementatiekoffer bevat

Nadere informatie

Ik maak een prentenboek

Ik maak een prentenboek Ik maak een prentenboek groep 3-4-5 Handleiding bibliotheek 1 Colofon Ik maak een prentenboek is ontwikkeld door: Cubiss Statenlaan 4 5042 RX Tilburg www.cubiss.nl webshop@cubiss.nl Deze productie is mede

Nadere informatie

ZELF AAN DE SLAG MET DE TAALLIJN?

ZELF AAN DE SLAG MET DE TAALLIJN? ZELF AAN DE SLAG MET DE TAALLIJN? MATERIALEN EN INFORMATIE Het boek Peuters interactief met taal van het Expertise centrum Nederlands is te bestellen via www.lcowijzer.nl. Het boek Interactief met taal:

Nadere informatie

Begrijpend Luisteren

Begrijpend Luisteren WORKSHOP PRENTENBOEKEN Begrijpend Luisteren in de onderbouw van de basisschool Doel Een theoretische verdieping en praktische voorbereiding om een prentenboek interactief voor te kunnen lezen. Begrijpend

Nadere informatie

De aanvullende handleiding Kamishibai als poppenkast is ontwikkeld door:

De aanvullende handleiding Kamishibai als poppenkast is ontwikkeld door: De aanvullende handleiding Kamishibai als poppenkast is ontwikkeld door: Cubiss, 2011 Statenlaan 4 5042 RX Tilburg 013-46 56 700 www.cubiss.nl educatie@cubiss.nl Cubiss maakt deel uit van de Brabantse

Nadere informatie

Dans & drama o.b.s. De Eiber Dedemsvaart Januari 2015

Dans & drama o.b.s. De Eiber Dedemsvaart Januari 2015 Dans & drama o.b.s. De Eiber Dedemsvaart Januari 2015 Inleiding 2 INLEIDING DANS Leerlingen in het basisonderwijs dansen graag. Het sluit aan bij hun natuurlijke creativiteit, fantasie en bewegingsdrang.

Nadere informatie

Aanbod School en Bibliotheek

Aanbod School en Bibliotheek Aanbod School en Bibliotheek 2017-2018 Aankomend schooljaar biedt de Bibliotheek Hoeksche Waard je weer een mooi aanbod met producten rondom leesbevordering, leesplezier en mediawijsheid. Net als voorgaande

Nadere informatie

Openbare bibliotheek Venlo voor het primair onderwijs

Openbare bibliotheek Venlo voor het primair onderwijs 2014 2015 Openbare bibliotheek Venlo voor het primair onderwijs Yvonne Weijers Consulent educatie E yweijers@bibliotheekvenlo.nl T 06 83 66 78 97 1 INLEIDING De Openbare bibliotheek Venlo is ook dit schooljaar

Nadere informatie

Rode draad Lezen op de Basisschool

Rode draad Lezen op de Basisschool Rode draad Lezen op de Basisschool INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...- 3-2. Leesbevordering met De Rode Draad...- 4-2.1 Lezen, leesbevordering en leesplezier...- 4-2.2 Een structurele aanpak voor leesbevordering...-

Nadere informatie

Huisje, boompje, beestje

Huisje, boompje, beestje Docentenhandleiding Educatieprogramma Huisje, boompje, beestje Primair Onderwijs groep 1 en 2 Inhoud Het Dordrechts Museum p.3 Algemene doelstelling programma p.3 Aansluiting bij kerndoelen p.3 Programma:

Nadere informatie

Voor de leerkracht van groep 1 en 2

Voor de leerkracht van groep 1 en 2 Voor de leerkracht van groep 1 en 2 Handleiding Taaltas voor de leerkracht van groep 1 en 2 Taaltas is een educatief programma dat ontwikkeld is door de Bibliotheek Hoogeveen, OBS Apollo Hoogeveen en Stap-in

Nadere informatie

Wij gaan (voor)lezen

Wij gaan (voor)lezen Wij gaan (voor)lezen Aanbod Primair Onderwijs Bibliotheek Helmond-Peel 2015-2016 De bibliotheek die ertoe doet Asten Deurne Helmond Someren 1 Voorwoord Rode Draad: Lezen is leuk! Met de hele school de

Nadere informatie

Bibliotheekaanbod. Culturele Commissie Avereest

Bibliotheekaanbod. Culturele Commissie Avereest Bibliotheekaanbod Culturele Commissie Avereest VOORLEESPROJECT DE MOLENMUIS GROEP 1,2 - Leesbevordering: door middel van voorlezen kinderen en leerkrachten enthousiast maken voor boeken en het bezig zijn

Nadere informatie

Diensten & producten Basisonderwijs 2014-2015

Diensten & producten Basisonderwijs 2014-2015 Diensten & producten Basisonderwijs 2014-2015 Noordoost Fryslân Vooraf Taalontwikkeling, leesplezier en betrouwbare (digitale) informatie zijn belangrijke aandachtsgebieden voor de bibliotheek. U werkt

Nadere informatie

De Taallijn. Peuters Interactief met Taal

De Taallijn. Peuters Interactief met Taal De Taallijn. Peuters Interactief met Taal Hier wonen wij! Bijlagen activiteitencyclus Dorien Stolwijk en Willy van Elsäcker Redactie José Hillen en Annie van der Beek Op de volgende pagina: Bijlage 1 Voorbeeld

Nadere informatie

Aanbod Primair Onderwijs

Aanbod Primair Onderwijs Aanbod Primair Onderwijs Bibliotheek Maas en Peel 2013-2014 KLAAR VOOR DE START Met boeken heb je goud in handen Inhoudsopgave Voorwoord Algemeen Schoolabonnement Leesbevordering Groepsbezoeken Schoolactiviteiten

Nadere informatie

3. Delen oefenen: De groepjes van 2 verzinnen een eigen melodie en noteren deze op de melodiekaartjes. Ze oefenen dit op hun instrument.

3. Delen oefenen: De groepjes van 2 verzinnen een eigen melodie en noteren deze op de melodiekaartjes. Ze oefenen dit op hun instrument. spel melodie grafisch notatie Groep Groep 5/6 en 7/8 afhankelijk van niveau Eindproduct De kinderen maken in groepjes van 2 x 2 een samenspel van hun eigen melodieimprovisatie Onderdeel O Zingen X Muziek

Nadere informatie

Kies, kijk, lees, vertel en maak... Altijd prijs, als je durft! u kunt deze handleiding lezen en gebruiken. voordeel: u weet wat u te wachten staat

Kies, kijk, lees, vertel en maak... Altijd prijs, als je durft! u kunt deze handleiding lezen en gebruiken. voordeel: u weet wat u te wachten staat PoëziePromotieMachien Kies, kijk, lees, vertel en maak... Altijd prijs, als je durft! Handleiding docent u kunt deze handleiding lezen en gebruiken voordeel: u weet wat u te wachten staat nadeel: de verrassing

Nadere informatie

Document vertellen en presenteren voor de groepen 1, 2, 3 en 4. Doelen van vertellen en presenteren in groep 1 en 2:

Document vertellen en presenteren voor de groepen 1, 2, 3 en 4. Doelen van vertellen en presenteren in groep 1 en 2: Document vertellen en presenteren voor de groepen 1, 2, 3 en 4 Doelen van vertellen en presenteren in groep 1 en 2: Leerlingen raken vertrouwd met het presenteren voor een groep Leerlingen raken vertrouwd

Nadere informatie

Ko observatielijst/ Kern(tussen)doelen TULE SLO Van November 2006

Ko observatielijst/ Kern(tussen)doelen TULE SLO Van November 2006 1 Ko observatielijst/ Kern(tussen)doelen TULE SLO Van November 2006 Mondeling onderwijs Kerndoel 1 Kerndoel 2 Kerndoel 3 Schriftelijk onderwijs Kerndoel 4 Bijlage kerndoel 4 leestechniek Kerndoel 5 Kerndoel

Nadere informatie

Boekje voor: spreekbeurt, boekenkring en werkstuk

Boekje voor: spreekbeurt, boekenkring en werkstuk Boekje voor: spreekbeurt, boekenkring en werkstuk Dit boekje is van: Datum spreekbeurt Datum boekenkring Inleverdatum werkstukken (groep 6 t/m 8) Werkstuk 1: woensdag 22 november Werkstuk 2: woensdag 18

Nadere informatie

Voortouw is een (voor)leesbevorderingsprogramma voor kinderen van nul tot vier jaar.

Voortouw is een (voor)leesbevorderingsprogramma voor kinderen van nul tot vier jaar. Wat is Voortouw? Voortouw is een (voor)leesbevorderingsprogramma voor kinderen van nul tot vier jaar. De bibliotheek biedt de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in Best de mogelijkheid om kinderen

Nadere informatie

Lezen is leuk en belangrijk

Lezen is leuk en belangrijk en belangrijk Bibliocenter verzorgt het bibliotheekwerk in de gemeenten Leudal, Maasgouw, Nederweert en Weert in dertien vestigingen en acht servicepunten. Achterin deze brochure vindt u een overzicht

Nadere informatie

DRAAIBOEK Ouderavonden LOGO 3000

DRAAIBOEK Ouderavonden LOGO 3000 DRAAIBOEK Ouderavonden LOGO 3000 Draaiboek Ouderavonden LOGO 3000 i 1. Opzet van de bijeenkomsten Dit draaiboek geeft informatie over 4 ouderbijeenkomsten, die u kunt organiseren rond woordenschat en LOGO

Nadere informatie

Mannetje Jas. Maar op een dag kon hij er niet meer tegen. Hij wilde het eindelijk eens warm hebben. Hij kleedde zich dik aan en ging de deur uit

Mannetje Jas. Maar op een dag kon hij er niet meer tegen. Hij wilde het eindelijk eens warm hebben. Hij kleedde zich dik aan en ging de deur uit SIEB POSTHUMA Mannetje Jas Er was eens een mannetje dat het altijd koud had. In de herfst, in de winter, in de lente, en zelfs in de zomer, als buiten de zon scheen. Altijd zat hij in zijn huisje naast

Nadere informatie

Gids in Boekenland. Handleiding voor de bibliotheek Groep 5

Gids in Boekenland. Handleiding voor de bibliotheek Groep 5 Gids in Boekenland Handleiding voor de bibliotheek Groep 5 Colofon Het project Gids in Boekenland is ontwikkeld door: Cubiss, 2011 Statenlaan 4 5042 RX Tilburg 013-46 56 700 www.cubiss.nl educatie@cubiss.nl

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD. Aan de ouders van groep 1 en 2

INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD. Aan de ouders van groep 1 en 2 Aan de ouders van groep 1 en 2 INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD De eerste weken van het nieuwe jaar zijn al weer voorbij. We hebben met de kinderen gewerkt over de kalender. Hoe ziet

Nadere informatie

De pakketten gebruiken in de klas? Het inschrijvingsformulier vind je op http://www.arhus.be/kenniscentrum/service-voor-scholen/rodedraad/

De pakketten gebruiken in de klas? Het inschrijvingsformulier vind je op http://www.arhus.be/kenniscentrum/service-voor-scholen/rodedraad/ ARhus wil samen met de scholen inzetten op een doorgaande leeslijn voor alle kinderen. Daarom bieden we scholen een reeks materialen aan om in de klas te werken rond leesplezier en leesvaardigheid. Nieuw

Nadere informatie

nieuwsbrief TAAL & ONDERWIJS sept 2013 Voorleesbeleid Een krachtige voorleesomgeving creëren in de hele basisschool

nieuwsbrief TAAL & ONDERWIJS sept 2013 Voorleesbeleid Een krachtige voorleesomgeving creëren in de hele basisschool Voorleesbeleid Een krachtige voorleesomgeving creëren in de hele basisschool Door Jozefien Loman, CTO-medewerker Voorlezen is in! Overal zie je projecten opduiken, besteden organisaties tijd aan het onderwerp,

Nadere informatie

Jaarprogramma Voor- en Vroegschoolse Educatie

Jaarprogramma Voor- en Vroegschoolse Educatie Jaarprogramma Voor- en Vroegschoolse Educatie 2015 Inhoud Inleiding 1 Activiteiten met kinderen 2 Projecten 3 Vertellen met de Kamishibai 4/5 Op bezoek 6 De Nationale Voorleesdagen 7/8 Activiteiten gericht

Nadere informatie

Aanbod onderwijs 2015/2016

Aanbod onderwijs 2015/2016 Aanbod onderwijs 2015/2016 Pagina LEESBEVORDERING EN TAALONTWIKKELING Lezen is van groot belang voor de ontwikkeling van het kind en zijn schoolprestaties. Met ons enthousiasme en expertise voor taal,

Nadere informatie

Recepten tegen zomerdip

Recepten tegen zomerdip Recepten tegen zomerdip Het einde van het schooljaar komt in zicht. De afgelopen maanden hebben u en uw leerlingen veel tijd en energie gestoken in de ontwikkeling van de leesvaardigheid. Huub Lucas En

Nadere informatie

Effecten van het VVE-aanbod van Bibliotheek West-Achterhoek in gemeente X

Effecten van het VVE-aanbod van Bibliotheek West-Achterhoek in gemeente X Effecten van het VVE-aanbod van Bibliotheek West-Achterhoek in gemeente X Een monitoring-onderzoek naar de effecten van het VVE-aanbod van de bibliotheek In opdracht van Bibliotheek West-Achterhoek Uitgevoerd

Nadere informatie

TAAL EN LEESMETHODEN Aanbod voor Jonge Kinderen Doe meer met Bas

TAAL EN LEESMETHODEN Aanbod voor Jonge Kinderen Doe meer met Bas TAAL EN LEESMETHODEN Aanbod voor Jonge Kinderen Doe meer met Bas Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs zoals deze methode zijn te vinden op www.taalpilots.nl en www.rekenpilots.nl.

Nadere informatie

FIONA REMPT - KINDERBOEKEN - WORKSHOPS - GROEP 1 T/M 8

FIONA REMPT - KINDERBOEKEN - WORKSHOPS - GROEP 1 T/M 8 FIONA REMPT - KINDERBOEKEN - WORKSHOPS - GROEP 1 T/M 8 Kinderboeken schrijven is een prachtig vak. Verhalen bedenken en die in stilte uitwerken staat in schril contrast met het ontmoeten van lezers en

Nadere informatie

WAAROM VOORLEZEN? VOORWOORD WANNEER VOORLEZEN?

WAAROM VOORLEZEN? VOORWOORD WANNEER VOORLEZEN? VOORLEESTIPS VOORWOORD Kinderen vinden voorlezen meestal fijn. Ook grote kinderen die zelf al kunnen lezen houden van voorlezen. Volwassenen hebben er mooie herinneringen aan: de mooie voorleesboeken,

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. Lezen - Bibliotheek op school. Inleiding - Lezen. Bibliotheek op school. Taal- en leesbevordering

KWALITEITSKAART. Lezen - Bibliotheek op school. Inleiding - Lezen. Bibliotheek op school. Taal- en leesbevordering ALITEITSKAART Taal- en leesbevordering PO Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs zoals deze Kwaliteits Opbrengstgericht Werken zijn te vinden op www.schoolaanzet.nl. Deze website bevat

Nadere informatie

klas gewerkt aan de hand van thema s. Die thema s is in allerlei activiteiten terug te zien.

klas gewerkt aan de hand van thema s. Die thema s is in allerlei activiteiten terug te zien. Welkom Welkom in groep 1van de Willem Teellinckschool. Uw kind zit voor het eerste of tweede jaar op de basisschool. In het begin is het voor kinderen vaak even wennen. Het gaat anders dan op de peuterspeelzaal

Nadere informatie

2011 SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling), Enschede

2011 SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling), Enschede Overal tekst Kerndoelanalyse SLO juli 2011 Verantwoording 2011 SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling), Enschede Alle rechten voorbehouden. Mits de bron wordt vermeld is het toegestaan om

Nadere informatie

Scholing binnen BoekStart. voor de Bibliotheek en kinderopvang

Scholing binnen BoekStart. voor de Bibliotheek en kinderopvang Scholing binnen BoekStart voor de Bibliotheek en kinderopvang SCHOLING BINNEN BOEKSTART In het kader van BoekStart zijn trainingen ontwikkeld die Bibliotheekmedewerkers, medewerkers van de Provinciale

Nadere informatie

Voorleesboeken. Zelfleesboeken

Voorleesboeken. Zelfleesboeken Voorleesboeken 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeven Arend van Dam Van Holkema & Warendorf, 1998 Korte verhalen en gedichtjes over zevenjarige kinderen. Bijvoorbeeld: Lijf en leven. ISBN 90 269 9131 2 Een heel jaar zes

Nadere informatie

Educatief programma. basisonderwijs. de bblthk

Educatief programma. basisonderwijs. de bblthk Educatief programma basisonderwijs 2014-2015 de bblthk Inhoudsopgave Inleiding 3 Interactief voorlezen 5 Vertelplaten 7 Kunstmenu 8 De Rode Draad 9 Projecten in de klas 9 Groepsbezoeken in de bibliotheek

Nadere informatie

Programma-aanbod basisonderwijs

Programma-aanbod basisonderwijs Programma-aanbod basisonderwijs 2016-2017 1 Lezen is leuk, spannend en belangrijk De programma s, activiteiten, boekencollecties en deskundigheid die wij aanbieden ondersteunen het taal- en leesonderwijs

Nadere informatie

A. Lessuggesties bij het thema jas. Elk van deze oefeningen kan aangevuld worden met het stappenplan: jas aandoen (zie bijlage) 1. Wat is een jas?

A. Lessuggesties bij het thema jas. Elk van deze oefeningen kan aangevuld worden met het stappenplan: jas aandoen (zie bijlage) 1. Wat is een jas? doet zijn jas aan 1. Wat is een jas? werken rond het kledingstuk jas Van wat is een jas gemaakt? De kinderen kunnen de verschillende stofjes waarvan een jas gemaakt kan worden, ervaren via een voeldoos.

Nadere informatie

educatiefprogramma baby's en peuters

educatiefprogramma baby's en peuters educatiefprogramma baby's en peuters de bblthk 2014-2015 Inhoudsopgave Voorlezen niet alleen omdat het leuk is 3 De bblthk neemt het Voortouw 4 Instellingsabonnement 6 Presentaties en workshops 6 Collecties

Nadere informatie

Begrijpend lezen met de Roode kikker. Kerndoelanalyse SLO

Begrijpend lezen met de Roode kikker. Kerndoelanalyse SLO Begrijpend lezen met de Roode kikker Kerndoelanalyse SLO juli 2012 Verantwoording 2012 SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling), Enschede Mits de bron wordt vermeld, is het toegestaan zonder

Nadere informatie

Tellen en classificeren met een vertelboek

Tellen en classificeren met een vertelboek Tellen en classificeren met een vertelboek Inhoud: Mannetje Jas heeft het altijd ijs- en ijskoud, of het nou winter of zomer is. Hij stookt zijn kachel steeds zo hoog op, dat niemand meer langs wil komen.

Nadere informatie

NoNiksie kijkt in de spiegel

NoNiksie kijkt in de spiegel NoNiksie kijkt in de spiegel 2 Beste leerkracht Binnenkort komt u met uw leerlingen van groep 1 en/of 2 naar het nationaal park voor het programma NoNiksie kijkt in de spiegel, onderdeel van het Nationaal

Nadere informatie

De pakketten gebruiken in de klas? Het inschrijvingsformulier vind je op

De pakketten gebruiken in de klas? Het inschrijvingsformulier vind je op ARhus wil samen met de scholen inzetten op een doorgaande leeslijn voor alle kinderen. Daarom bieden we scholen een reeks materialen aan om in de klas te werken rond leesplezier en leesvaardigheid. Nieuw

Nadere informatie

Handleiding onderwijs

Handleiding onderwijs Handleiding onderwijs Colofon Kilometerlezen is ontwikkeld door: Statenlaan 4, 5042 RX Tilburg www.cubiss.nl webshop@cubiss.nl Deze productie is mede tot stand gekomen dankzij financiële steun van: Auteur:

Nadere informatie

Leesbevordering in de BSO

Leesbevordering in de BSO Leesbevordering in de BSO T r a i n i n g vo O r p e da g O g i S c h m e d e w e r k e r S i n d e Bu i T e n S c h O O L S e O p va n g i nhoud inleiding 3 Opzet training 4 voorbereiding 5 programmabeschrijving

Nadere informatie

Vrij lezen groep 4. Doelen eind groep 4

Vrij lezen groep 4. Doelen eind groep 4 Vrij lezen groep 4 Doelen eind groep 4 Leerlingen hebben plezier in voorgelezen worden hebben plezier in lezen en voorlezen hebben belangstelling voor verhalende teksten (waaronder poëzie) en informatieve

Nadere informatie

Uitwerking kerndoel 9 Nederlandse taal

Uitwerking kerndoel 9 Nederlandse taal Uitwerking kerndoel 9 Nederlandse taal Tussendoelen en leerlijnen Nederlandse taal Primair onderwijs In samenwerking met het expertisecentrum Nederlands Enschede, 1 juni 2006 Nederlands kerndoel 9 Stichting

Nadere informatie

Vroeger. Handleiding voor de bibliotheek Groep 4

Vroeger. Handleiding voor de bibliotheek Groep 4 Vroeger Handleiding voor de bibliotheek Groep 4 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en /of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of enig ander multi-medium, zonder voorafgaande

Nadere informatie

Baby s houden van boeken! voorlezen leuk, gezellig én leerzaam!

Baby s houden van boeken! voorlezen leuk, gezellig én leerzaam! Baby s houden van boeken! voorlezen leuk, gezellig én leerzaam! Waarom zo vroeg beginnen? Baby s kunnen veel meer dan je denkt. Luisteren Vanaf de eerste dag luistert je baby naar jouw stem. Al begrijpt

Nadere informatie

Voorlezen niet alleen omdat het leuk is

Voorlezen niet alleen omdat het leuk is Voorlezen niet alleen omdat het leuk is Kinderen en volwassenen genieten van voorlezen. Maar voorlezen is niet alleen een leuke activiteit, inmiddels is ook al gebleken dat kinderen van voorlezen veel

Nadere informatie

Woeste Willem Groep 1 2

Woeste Willem Groep 1 2 Woeste Willem Groep 1 2 Handleiding voor de leerkracht Woeste Willem Groep 1-2 Handleiding voor de leerkracht 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inhoud en opzet van het project... 4 2.1 Inhoud project

Nadere informatie

Fictielezen groep 7 en 8

Fictielezen groep 7 en 8 Fictielezen groep 7 en 8 Waar werkt u aan in groep 7 en 8? In groep 7 en 8 is de technische leesvaardigheid van zo n niveau dat de leerlingen verhalen en gedichten vlot kunnen lezen. U houdt rekening het

Nadere informatie

De bibliotheek op school als instrument voor optimale ontwikkelkansen voor kinderen. Samen sterk met

De bibliotheek op school als instrument voor optimale ontwikkelkansen voor kinderen. Samen sterk met De bibliotheek op school als instrument voor optimale ontwikkelkansen voor kinderen. Samen sterk met Waarom? Het leven van Lisa Wist u dat? 1,5 miljoen volwassen Nederlanders zijn laaggeletterd zijn? Dat

Nadere informatie

Materialen en mogelijkheden Bibliotheek en school

Materialen en mogelijkheden Bibliotheek en school Materialen en mogelijkheden Bibliotheek en school Collectie leesboeken Bibliotheek Montferland heeft een uitgebreide collectie jeugdboeken waar je als school gebruik van kunt maken. Per betaalde schoolpas

Nadere informatie

Aanbod voor het basisonderwijs

Aanbod voor het basisonderwijs Aanbod voor het basisonderwijs 2014-2015 De Kempen Inhoudsopgave Voorwoord 3 De Rode Draad 4 1. Leesbevorderingsprojecten 5 2. Op bezoek bij de bibliotheek 11 Groepsabonnementen 12 Themacollecties op maat

Nadere informatie

Verlegen om woorden Lesbrief voor vmbo

Verlegen om woorden Lesbrief voor vmbo Verlegen om woorden Lesbrief voor vmbo Voor de lessen Nederlands, PSO en LOB. Verlegen om woorden is een pakket met tips en handvatten om een ouderbijeenkomst te organiseren over ouderbetrokkenheid en

Nadere informatie