Inhoudsopgave. Deel 1 - Systematiek IB en samenhang IB, Vpb en dividend-belasting. Ho o f d s t u k 1: Be g r i p... 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Deel 1 - Systematiek IB en samenhang IB, Vpb en dividend-belasting. Ho o f d s t u k 1: Be g r i p... 2"

Transcriptie

1 Deel 1 - Systematiek IB en samenhang IB, Vpb en dividend-belasting Ho o f d s t u k 1: Be g r i p Systematiek IB; wat komt in de belastingbox? Drie boxensysteem (tarieven 2010)... 2 Wat met de openbare vennootschap (= OV)?... 5 Ho o f d s t u k 2: Ge vo l g e n bij u w BV... 7 Ho o f d s t u k 3: Ge vo l g e n bij u privé... 9 Internationaal bekeken... 9 Gevolgen op het gebied van de IB en de sociale premies Verandering van het fiscale landschap Ondernemingsfaciliteiten Ondernemersaftrek Zelfstandigenaftrek Urencriterium Urencriterium voor startende ondernemers De aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk Stakingsaftrek Meewerkaftrek Het begrip meewerken Zonder enige (aftrekbare) vergoeding Man-vrouwfirma Willekeurige afschrijving Willekeurig afschrijven voor startende ondernemers Investeringsaftrek Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek Energie-investeringsaftrek (EIA) Milieu-investeringsaftrek (MIA) Milieu-investeringen Kostenegalisatiereserve Wanneer voorziening mogelijk? Herinvesteringsreserve Oudedagsreserve Toevoegen (doteren) aan de oudedagsreserve MKB-winstvrijstelling Ho o f d s t u k 4: Ge vo l g e n vo o r d e btw Ho o f d s t u k 5: Vo o r b e e l d Ho o f d s t u k 6: Pro s en c o n t r a s Wat speelt bij een inkomstenbelastingonderneming? Wat speelt bij een BV? III

2 Deel 2 - Fiscaalvriendelijk Belonen Ho o f d s t u k 1: begrip Is een onkostenvergoeding een beloningsvoordeel? Welke onbelaste vergoedingen zijn er? Welke mogelijkheden zijn er voor de reiskosten? Is een onbelaste vergoeding van een computer mogelijk? Onbelaste vergoeding van werkkleding? Hoe kan de BV uw telefoonkosten onbelast vergoeden? Kunt u een onbelaste vergoeding krijgen voor een werkruimte thuis? Hoe kunt u in aanmerking komen voor de fietsregeling? Motor van de BV fiscaal aantrekkelijk? Hoe kan de BV u een onbelast geschenk geven? Hoe kan de BV uw maaltijden onbelast vergoeden? Hoe kan de BV representatiekosten onbelast vergoeden? Hoe kan de BV onbelast een personeelsuitje geven? Hoe kan de BV bijdragen aan de personeelsvereniging vergoeden? Is onbelaste bedrijfsfitness een mogelijkheid? Kan kinderopvang nog onbelast worden vergoed? Beperkte aftrek ziektekosten Kan de BV ziektekosten onbelast vergoeden? Is het mogelijk om een vaste onkostenvergoeding te geven? Kan de BV ook hogere onkostenvergoedingen geven? Ho o f d s t u k 2: g e vo l g e n vo o r u w BV Zijn gegeven vergoedingen en verstrekkingen aftrekbaar bij de BV? Hoe zit het met de bewijslast bij een (vaste) onkostenvergoeding? Zijn er veranderingen voor de DGA op komst? Vrije vergoedingen en verstrekkingen Wat per 2011 met de vrije ruimte via de werkkostenregeling? Uitzonderingen Vaste onkostenvergoeding Grens overschreden Wordt het eenvoudiger? Ho o f d s t u k 3: Ge vo l g e n vo o r u privé Bent u belasting verschuldigd over een vergoeding of verstrekking? Ho o f d s t u k 4: Ge vo l g e n vo o r d e btw Heeft een vergoeding of verstrekking gevolgen voor de btw? Ho o f d s t u k 5: vo o r b e e l d Vooroverleg met de Belastingdienst is raadzaam Model Aanvulling op de arbeidsovereenkomst voor vergoeding kosten fiets Ho o f d s t u k 6: pro s en c o n t r a s Voordelen van het geven van een onbelaste vergoeding of verstrekking Nadelen van het geven van een onbelaste vergoeding of verstrekking IV

3 Deel 3 - Levensloop en spaarloopregeling Ho o f d s t u k 1: Be g r i p Hoe werkt de spaarloonregeling? Hoe werkt de levensloopregeling? Heeft iedere werknemer recht op deelname? Is een extra dotatie mogelijk? Ho o f d s t u k 2: Ge vo l g e n bij u w BV Wat zijn de gevolgen van het spaarloon voor de BV? Wat zijn de gevolgen van de levensloopregeling voor de BV? Kan de levensloopregeling in eigen beheer uitgevoerd worden? Ho o f d s t u k 3: Ge vo l g e n bij u privé Mag u deelnemen aan de spaarloonregeling? Tóch deelname mogelijk voor DGA Bent u belasting verschuldigd over de spaarloonregeling? Staat deelname aan de levensloopregeling voor u open? Kunt u aan beide regelingen deelnemen? Spaarloon of levensloop? Ho o f d s t u k 4: Ge vo l g e n vo o r d e btw Ho o f d s t u k 5: Vo o r b e e l d Reglement levensloopregeling Model reglement levensloopregeling Model deelnameformulier Ho o f d s t u k 6: Pro s en c o n t r a s Voordelen deelname spaarloonregeling Voordelen deelname levensloopregeling Nadelen deelname spaarloonregeling Nadelen deelname levensloopregeling Deel 4 - DGA op vakantie ADV Ho o f d s t u k 1: Be g r i p Op vakantie met de auto van de zaak? Een reis van de zaak? Ho o f d s t u k 2: Ge vo l g e n vo o r u w BV Heeft de vergoeding van een reis gevolgen voor de BV? Ho o f d s t u k 3: Ge vo l g e n vo o r u privé Heeft de vergoeding van een reis nog gevolgen voor u in privé? Wat met uw rente op buitenlandse spaartegoeden? Welke landen? Geen bronheffing een optie? Controle V

4 Verhoging boete Wat met de inkeerregeling? Navordering, hoe werkt het? Ho o f d s t u k 4: Ge vo l g e n vo o r d e btw Terugvragen buitenlandse btw Ho o f d s t u k 5: Vo o r b e e l d Ho o f d s t u k 6: Pro s en c o n t r a s Pro s Contra s Deel 5 - Arbeidsrelatie tussen u en uw BV Ho o f d s t u k 1: Be g r i p Is een DGA werknemer? Wanneer is er arbeidsrechtelijk gezien een dienstbetrekking? Wanneer is er een dienstbetrekking voor de sociale verzekeringen? Wanneer is er een dienstbetrekking voor de belastingheffing? Wanneer is een verklaring arbeidsrelatie aan te raden? Welke loonsoorten zijn er? Kunt u de uitbetaling van uw salaris uitstellen? Hoe wordt uw salaris vastgesteld? Welke factoren zijn van invloed op het gebruikelijk loon? Lager gebruikelijk loon voor u? Ho o f d s t u k 2: Ge vo l g e n vo o r u w BV Is uw salaris voor de BV aftrekbaar? Is een hoger salaris voor de BV aftrekbaar? Is een lager salaris voor de BV aftrekbaar? Kan een Verklaring arbeidsrelatie voor de BV van belang zijn? Ho o f d s t u k 3: Ge vo l g e n vo o r u privé Bent u belasting verschuldigd over uw salaris? Heeft een hoger salaris voor u nog gevolgen? Heeft een lager salaris nog voordelen voor u? Kan een Verklaring Arbeidsrelatie voor u voordelig zijn? Ho o f d s t u k 4: Ge vo l g e n vo o r d e btw Hoe wordt de DGA voor de btw aangemerkt? Wat zijn de gevolgen voor de DGA? Ho o f d s t u k 5: Vo o r b e e l d Arbeidsovereenkomst DGA en vennootschap Ho o f d s t u k 6: Pro s en c o n t r a s Voordelen van de arbeidsrelatie Nadelen van de arbeidsrelatie VI

5 Deel 6 - De auto van de DGA Ho o f d s t u k 1: Be g r i p Verlaagd bijtelpercentage (zeer) zuinige auto s Succesverhaal van de groene auto Ho o f d s t u k 2: Ge vo l g e n vo o r u w BV De auto van de zaak in de loonheffingsfeer Model kilometeradministratie Ho o f d s t u k 3: Ge vo l g e n vo o r u privé De grondslag voor de bijtelling Zakelijk of privé Wat de DGA betreft zijn de volgende situaties denkbaar De bestelauto De bestelauto en tegenbewijs Model werkgeversverklaring gebruik bestelauto voor woon-werkverkeer De bestelauto en bpm Vergoedingen Contactadres Ho o f d s t u k 4: Ge vo l g e n vo o r d e btw De BV stelt een auto ter beschikking aan de DGA De DGA ontvangt een kilometervergoeding voor de door hem met zijn privé-auto gereden zakelijke kilometers Ho o f d s t u k 5: Vo o r b e e l d Privé en zakelijk BV en privé Alternatief Pensioen U heeft in het jaar tegelijkertijd verschillende auto s van de zaak U krijgt in het jaar een andere auto ter beschikking Ho o f d s t u k 6: Pro s en c o n t r a s Pro s Contra s Deel 7 - Pensioenen Ho o f d s t u k 1: Be g r i p Drie pijlers van de verzorging voor de oude dag Definitie van pensioen Ho o f d s t u k 2: Ge vo l g e n vo o r u w BV Pensioenpremie betalen aan een verzekeraar Pensioen in eigen beheer De waardering van uw pensioen in uw eigen BV VII

6 Ho o f d s t u k 3: Ge vo l g e n bij u privé Wat is het (fiscale) voordeel van een pensioentoekenning? Opbouw in eigen beheer of extern verzekeren? Afstempelen Argwanende fiscus Het opstellen van een pensioenbrief is werk voor professionals Overheidsbeleid ten aanzien van pensioen Aanpassingsronde opbouwpercentage Omslag in beleid: niet eerder maar juist later met pensioen Langer doorwerken en pensioen Vervolgens is de vraag of uw het pensioen kunt uitstellen? Zolang u werkt, mag u pensioen opbouwen Valt er nog iets te verdienen met uw DGA-pensioen? Pensioen en echtscheiding Emigratie en pensioen Afkoop van pensioen in het buitenland Normale afwikkeling van het pensioen in een gunstig land Aankooptermijnen Pensioen Lijfrente Stamrechten Ho o f d s t u k 4: Ge vo l g e n vo o r d e btw Ho o f d s t u k 5: Voorbeelden Model: Notulen AVA Model Pensioenbrief Ho o f d s t u k 6: Pro s en c o n t r a s Voordelen van pensioen in eigen beheer Nadelen van pensioen in eigen beheer Pensioenkosten Deel 8 - Verkoop of overdracht van uw BV-aandelen Ho o f d s t u k 1: Be g r i p Wat bedoelen we met een aanmerkelijk belang? Maakt het nog uit of ik verschillende soorten aandelen heb? Tellen aandelen van familieleden nog mee? Kan ik ontkomen aan een aanmerkelijk belang? Wanneer eindigt een aanmerkelijk belang? Wat is een fictief aanmerkelijk belang? Ho o f d s t u k 2: Ge vo l g e n bij u w BV Wat betekent een aanmerkelijk belang voor de vennootschap? Ho o f d s t u k 3: Ge vo l g e n bij u privé Welke voordelen zijn bij u belast? VIII

7 Bij wie wordt de aanmerkelijkbelangwinst belast? Hoe wordt de aanmerkelijkbelangwinst berekend? Wat is het tarief van de aanmerkelijkbelangwinst? Dividendbelasting Wanneer wordt de aanmerkelijkbelangwinst bij u belast? Voor liquidatie-uitkeringen geldt een aparte regeling Wat gebeurt er bij echtscheiding of overlijden? Betalingsuitstel Heeft de aanwezigheid van een aanmerkelijk belang invloed op de hoogte van uw salaris? Heeft de aanwezigheid van een aanmerkelijk belang voor u nog andere gevolgen? Wat is het voordeel van een aandelenfusie? Ho o f d s t u k 4: Ge vo l g e n vo o r d e btw Heeft een aanmerkelijk belang gevolgen voor de btw? Ho o f d s t u k 5: Vo o r b e e l d Gevolgen bij de vennootschap Gevolgen bij u privé Notulen algemene vergadering van aandeelhouders Ho o f d s t u k 6 : Pro s en c o n t r a s Pro s Contra s Deel 9 - Lenen van de BV Ho o f d s t u k 1: Be g r i p Wat bedoelen we met lenen? Is wat we bedoelen met lenen ook fiscaal altijd lenen? Maakt het uit of u de schuld heeft aan uw holding-bv of aan uw werk-bv? Wanneer is er sprake van zakelijk lenen? Ho o f d s t u k 2: Ge vo l g e n bij u w BV Wat gebeurt er indien de BV u een zakelijke lening verstrekt? Wat gebeurt er indien de BV een niet-zakelijke lening aan u verstrekt? Ho o f d s t u k 3: Ge vo l g e n bij u privé Wat gebeurt er indien de BV u een zakelijke lening verstrekt? Wat gebeurt er indien de fiscus stelt dat een niet-zakelijke lening is verstrekt? Onlangs oordeelde het Hof in Den Haag als volgt Vastlegging Ho o f d s t u k 4: Ge vo l g e n vo o r d e btw Ho o f d s t u k 5: Vo o r b e e l d Model overeenkomst van geldlening Ho o f d s t u k 6: Pro s en c o n t r a s Pro s Contra s IX

8 Deel 10 - Verhuren aan uw BV Ho o f d s t u k 1: Be g r i p Verhuur aan uw BV wordt progressief belast Verhuur aan BV van verbonden persoon ook belast Verbonden personen meer dan alleen uw partner Bloed- en aanverwantschap De gebruikelijkheidstoets, vreemde eend in de bijt Huur is een vorm van terbeschikkingstelling Overige vormen van terbeschikkingstelling Uitzonderingen terbeschikkingstelling Ho o f d s t u k 2: Ge vo l g e n vo o r u w BV Is de huur bij de BV aftrekbaar? Is vooruitbetaalde huur ineens aftrekbaar? Is een onzakelijk hoge huur voor de BV aftrekbaar? Geen huurbetalingen, toch aftrekbaar Ho o f d s t u k 3: Ge vo l g e n bij u privé De nettohuur wordt progressief belast in box Geen huurontvangsten, toch aftrekbaar Mogen de inkomsten uit de terbeschikkingstelling naar keuze worden verdeeld over de aangiften van partners? Sparen of uitlenen? Box Box Depositogarantiestelsel Belastingtarief Ho o f d s t u k 4: Ge vo l g e n vo o r d e btw De gevolgen voor u privé Gevolgen voor uw BV Ho o f d s t u k 5: Vo o r b e e l d Extra aandachtspunten Ho o f d s t u k 6: Pro s en c o n t r a s Vooraf Voordelen van de terbeschikkingstelling van een pand Nadelen van de terbeschikkingstelling van een pand Deel 11 - DGA en eigen woning Ho o f d s t u k 1: Be g r i p Inleiding De eigen woning Financiering door uw BV Renteloos lenen bij uw BV Werkruimte X

9 Ho o f d s t u k 2: Ge vo l g e n bij u w BV Is de rentevergoeding bij de BV belast? Is een bovenmatige rentevergoeding bij de BV belast? Ho o f d s t u k 3: Ge vo l g e n bij u privé Is de betaalde rente aftrekbaar? Kan ik een lening die ik bij de bank heb lopen aflossen met een lening bij de BV? Ik heb de aanschaf/verbouwing eerst bekostigd via eigen middelen, kan ik dan alsnog fiscaalvriendelijk bij de BV aankloppen? Is een onzakelijk hoge rente bij mij aftrekbaar? Wat zijn consequenties wanneer ik een onzakelijk lage rente betaal? Maar waar liggen nu de grenzen van wat de fiscus met succes kan stellen? Geld opgenomen voor verbouwing bij uw BV? Model positieve en negatieve hypotheekverklaring Ho o f d s t u k 4: Ge vo l g e n vo o r d e btw Nihil Wel btw-gevolgen bij gebruik deel woning Ho o f d s t u k 5: Vo o r b e e l d Extra aandachtspunt Ho o f d s t u k 6: Pro s en c o n t r a s Voordelen van het aangaan van een lening bij de BV Nadelen van het aangaan van een lening bij de BV Deel 12 - Beleggen in box 3 Ho o f d s t u k 1: Be g r i p Ho o f d s t u k 2: Ge vo l g e n bij u w BV Ho o f d s t u k 3: Ge vo l g e n bij u privé Ho o f d s t u k 4: Ge vo l g e n vo o r d e btw Ho o f d s t u k 5: Voorbeelden Ho o f d s t u k 6: Pro s en c o n t r a s Pro s Contra s Deel 13 - Vertrek naar het Buitenland Ho o f d s t u k 1: Be g r i p Wat met de rente op buitenlandse spaartegoeden? Welke gevolgen heeft de Europese spaarrenterichtlijn? Zwartsparen Controle Wat met de inkeerregeling? Fiscus jaagt verder XI

10 Ho o f d s t u k 2: Ge vo l g e n bij u w BV Emigreert uw BV mee? Muur om Nederland? Ho o f d s t u k 3: Ge vo l g e n bij u privé Conserverende aanslag bij emigratie Laat de Europese Unie een dergelijke fictieve aanslag toe? Wonen in Duitsland, werken in Nederland? Wonen in België? Ho o f d s t u k 4: Ge vo l g e n vo o r d e btw Buiten de EU Ho o f d s t u k 5: Voorbeelden Ho o f d s t u k 6: Pro s en c o n t r a s Voordelen van emigratie als DGA naar het buitenland (Mogelijke) nadelen van emigratie naar het buitenland Deel 14 - Erfrecht en testament Ho o f d s t u k 1: Be g r i p Wat is erfrecht? Wat is erfrecht bij versterf? Wie zijn uw erfgenamen als u geen testament heeft gemaakt? Wat is plaatsvervulling? Wat is de wettelijke verdeling? Kan de wettelijke verdeling worden aangepast? Kan de wettelijke verdeling ook ongedaan worden gemaakt? Wat is de legitieme portie? Wat zijn wilsrechten? Wat zijn de andere wettelijke rechten? Ho o f d s t u k 2: Ge vo l g e n bij u w BV Algemeen Overlijden zonder testament Overlijden met testament Ho o f d s t u k 3: Ge vo l g e n bij u privé Algemeen Overlijden zonder testament Overlijden met testament Ho o f d s t u k 4: Ge vo l g e n vo o r d e btw Nihil Ho o f d s t u k 5: Voorbeelden Ho o f d s t u k 6: Pro s en c o n t r a s Voordelen van een testament XII

11 Wat kunt u regelen in een ondernemerstestament? Het testament regelt de voortzetting maar ook eventueel de bedrijfsbeëindiging Nadelen van een testament Deel 15 - Successierecht Ho o f d s t u k 1: Be g r i p Welke belastingen worden geheven op grond van de Successiewet? Wanneer is er successierecht verschuldigd? Wat is de woonplaatsfictie? Wanneer is er schenkingsrecht verschuldigd? Wanneer is er recht van overgang verschuldigd? Waarover moet worden betaald? Tariefgroepen Vrijstellingen Bedrijfsopvolging na overlijden Speciale vrijstellingen voor ondernemingsvermogen Uitstel van betaling restant belastingschuld Vrijstelling alleen bij voortzetting van de onderneming Bezitseis van één jaar Voor welke ondernemingen geldt de vrijstelling Vastleggen werkelijke waarde onderneming Ho o f d s t u k 2: Ge vo l g e n vo o r u w BV Algemeen Ho o f d s t u k 3: Ge vo l g e n vo o r u privé Algemeen Jaarlijkse schenkingen Wie betaalt de schenkbelasting? Minder erfbelasting Schenking met de warme hand Ho o f d s t u k 4: Ge vo l g e n vo o r d e btw Nihil Ho o f d s t u k 5: Voorbeelden Model: akte van schenking Ho o f d s t u k 6: Pro s en c o n t r a s Pro s Contra s Deel 16 - Geld verdienen met btw Ho o f d s t u k 1: Be g r i p Is een DGA ondernemer voor de omzetbelasting? XIII

12 Ho o f d s t u k 2: Ge vo l g e n bij u w BV Optie 1: richt een Stichting AdministratieKantoor op! Optie 2: DGA en BV vormen samen een fiscale eenheid Ho o f d s t u k 3: Ge vo l g e n vo o r u privé Bij fiscale eenheid speelt wel hoofdelijke aansprakelijkheid! Wat met de auto? Vermogensetikettering in de omzetbelasting Belangrijk arrest van het Hof van Justitie Mogelijkheden voor de omzetbelasting ondernemer Geen onbehoorlijk bestuur? Ho o f d s t u k 4: Ge vo l g e n vo o r d e btw Nihil Ho o f d s t u k 5: Vo o r b e e l d Ho o f d s t u k 6: Pro s en c o n t r a s Pro s Contra s Deel 17 - Ondernemings structuur Ho o f d s t u k 1: Be g r i p Uitgangspunten Ho o f d s t u k 2: Ge vo l g e n bij u w BV Doorzakken met gebruikmaking van de bedrijfsfusieregeling Met of zonder goedkeuring van de Belastingdienst Voorwaarden voor een fiscale eenheid Ho o f d s t u k 3: Ge vo l g e n bij u privé Ondernemingsstructuur: 1 BV of meer BV s? Ho o f d s t u k 4: Ge vo l g e n vo o r d e btw Ho o f d s t u k 5: Voorbeelden De activa-/passivatransactie De aandelentransactie Welke voordelen heeft nu een holdingstructuur? Ho o f d s t u k 6: Pro s en c o n t r a s De pro s van een fiscale eenheid De contra s van een fiscale eenheid XIV

Inhoudsopgave. Voorwoord... XIII. Deel 1 - Systematiek IB en samenhang IB, Vpb en dividend Belasting

Inhoudsopgave. Voorwoord... XIII. Deel 1 - Systematiek IB en samenhang IB, Vpb en dividend Belasting Voorwoord.............................................................................. XIII Deel 1 - Systematiek IB en samenhang IB, Vpb en dividend Belasting Hoofdstuk 1: Begrip......................................................................

Nadere informatie

1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek

1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek Voorwoord...IX 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek 1.1. Waar hebben we het over?................................ 1 1.1.1. Cijfers... 1 1.1.2. Leven en dood..................................

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek... 1. 2. Juridisch vertrekpunt: de rechtsvorm...

Inhoudsopgave. 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek... 1. 2. Juridisch vertrekpunt: de rechtsvorm... Voorwoord...................................................... VII 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek................... 1 1.1. Waar hebben we het over?... 1 1.1.1.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Faciliteiten voor ondernemers in de inkomstenbelasting... 3. 2. Meewerkende partner, ouders en kinderen...

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Faciliteiten voor ondernemers in de inkomstenbelasting... 3. 2. Meewerkende partner, ouders en kinderen... Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Faciliteiten voor ondernemers in de inkomstenbelasting 3 11 MKB-winstvrijstelling 3 12 Ondernemersaftrek: zelfstandigenaftrek 5 121 Startersaftrek 5 122 Bijzondere startersaftrek

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Bedrijfsopvolging, wat en hoe?... 3. 2. Rechtsvorm(keuze) en opvolging... 7

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Bedrijfsopvolging, wat en hoe?... 3. 2. Rechtsvorm(keuze) en opvolging... 7 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Bedrijfsopvolging, wat en hoe? 3 11 Een korte schets van de problematiek 3 111 Cijfers 3 112 Leven en dood 4 113 Rechtsvorm 4 12 Fiscus en opvolging 5 121 Erven en schenken

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 De eerste handelingen van de zzp er / 1 1.1 Algemeen / 1 1.2 Inschrijven in het handelsregister van de onderneming / 1 1.3 Aanmelding bij de Belastingdienst / 3 1.4 Het opzetten

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 IB ONDERNEMER Uitstellen van winst Het uitstellen van winst is voor een IB-ondernemer fiscaal voordelig, want in 2010 is de MKB-winstvrijstelling verhoogd

Nadere informatie

2.3.3 Telefoonkosten 39 2.3.4 Autokosten 39 2.3.5 Een auto op de balans 39 2.4 Aandachtspunten 40

2.3.3 Telefoonkosten 39 2.3.4 Autokosten 39 2.3.5 Een auto op de balans 39 2.4 Aandachtspunten 40 Inhoud Voorwoord 11 1 Het starten van een onderneming en de administratie 13 1.1 Algemeen 13 1.2 Inschrijven in het Handelsregister 13 1.3 Aanmelding bij de Belastingdienst 15 1.4 Het opzetten van een

Nadere informatie

1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid

1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid 1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid De fiscale oudedagsreserve (hierna: FOR) is een mooie aftrekpost, maar heeft een keerzijde. Bij staking van uw onderneming moet u ook hierover

Nadere informatie

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014)

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) Het einde van het jaar is weer in zicht. Bedrijfsopvolging.nl heeft wat fiscale tips voor familiebedrijven op een rij gezet. Schenken Ieder jaar kunt

Nadere informatie

1. Wet Inkomstenbelasting 2001

1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Fiscale en sociale cijfers 2016 1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Tarief box 1 Belastbaar inkomen meer maar niet meer belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal tarief * voor een belastingplichtige

Nadere informatie

1. Wet Inkomstenbelasting 2001

1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Fiscale en sociale cijfers 2015 1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Tarief box 1 Belastbaar inkomen meer maar niet meer belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal tarief * voor een belastingplichtige

Nadere informatie

2.1. Tariefgroepen... 4 2.2. Vrijstellingen erfbelasting... 4 2.3. Inflatiecorrectie tarieven en vrijstellingen... 6

2.1. Tariefgroepen... 4 2.2. Vrijstellingen erfbelasting... 4 2.3. Inflatiecorrectie tarieven en vrijstellingen... 6 Inhoudsopgave Voorwoord...VI 1. Uw erfgenamen... 1 1.1. U heeft geen testament... 1 1.1.1. Wettelijke erfgenamen... 1 1.1.2. Overlijden met achterlating van echtgenoot en kinderen... 1 1.1.3. Plaatsvervulling...

Nadere informatie

voor ondernemers www.planje.nl

voor ondernemers www.planje.nl ondernemers 1. Renteaftrek overname holdings Bij overname via een koopholding met een financiering, kan de rente ten laste van de winst van de werkmaatschappij worden gebracht, via het aangaan van een

Nadere informatie

algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17

algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17 INHOUD Lijst van afkortingen / 13 1. Inkomstenbelasting / 17 algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17 raamwerk 1.2 Heffing inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen / 19 1.3 Tarieven

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Nu loon of dividend voor u?... 3. 2. De werkkostenregeling een feit... 9

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Nu loon of dividend voor u?... 3. 2. De werkkostenregeling een feit... 9 Inhoudsopgave Voorwoord... 1 1. Nu loon of dividend voor u?... 3 1.1. Voordelen van partner op BV-loonlijst... 6 1.1.1. Voordelen... 7 1.1.2. Voorbeeld... 7 1.1.3. Partnerloon... 7 1.2. Beloon uw familie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... XIII Introductie... XIV. Wat is van wie? 1. U bent gehuwd... 3. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Voorwoord... XIII Introductie... XIV. Wat is van wie? 1. U bent gehuwd... 3. Inhoudsopgave Voorwoord................................................. XIII Introductie................................................. XIV Wat is van wie? 1. U bent gehuwd...........................................

Nadere informatie

1. Verhoog uw salaris alleen als het moet, niet omdat de schijven omhoog gaan

1. Verhoog uw salaris alleen als het moet, niet omdat de schijven omhoog gaan 1. Verhoog uw salaris alleen als het moet, niet omdat de schijven omhoog gaan Voorkom discussies met de belastingdienst over uw salaris; stel uw salaris niet te laag vast. Als u uw salaris te laag vaststelt

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips 1. Energiezuinig- en milieubewust investeren? Beter nu dan later Investeringen in bedrijfsmiddelen met een waarde van minder dan 2.500 komen vanaf 1 januari 2014 niet meer in aanmerking

Nadere informatie

DGA in de pocket. Themabijeenkomst over alles wat een DGA moet weten DGA in de pocket 1

DGA in de pocket. Themabijeenkomst over alles wat een DGA moet weten DGA in de pocket 1 DGA in de pocket Themabijeenkomst over alles wat een DGA moet weten 14-5-2017 DGA in de pocket 1 Weten wat u verdient 14-5-2017 DGA in de pocket 2 Weten wat u verdient Gebruikelijk loon Werknemersverzekeringen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Dossier. 1. Wie zijn uw erfgenamen?... 1. 2. Erfbelasting... 4. 3. Het nalatenschapsdossier... 9. Voorwoord... V

Inhoudsopgave. Dossier. 1. Wie zijn uw erfgenamen?... 1. 2. Erfbelasting... 4. 3. Het nalatenschapsdossier... 9. Voorwoord... V Inhoudsopgave I Voorwoord... V 1. Wie zijn uw erfgenamen?... 1 1.1. U heeft geen testament... 1 1.1.1. Wettelijke erfgenamen... 1 1.1.2. Overlijden met achterlating van echtgenoot en kinderen... 1 1.1.3.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Nu loon of dividend voor u? De werkkostenregeling een feit... 11

Inhoudsopgave. Voorwoord Nu loon of dividend voor u? De werkkostenregeling een feit... 11 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Nu loon of dividend voor u? 3 11 Voordelen van partner op BV-loonlijst 8 111 Voordelen 8 112 Voorbeeld 8 113 Partnerloon 8 12 Beloon uw familie fiscaalvriendelijk via uw BV!

Nadere informatie

Presentatie bedrijfsbezoek ING/HBC Woensdag 09 april 2008

Presentatie bedrijfsbezoek ING/HBC Woensdag 09 april 2008 Presentatie bedrijfsbezoek ING/HBC Woensdag 09 april 2008 Opgesteld door dhr. R. Schijff 1. Inhoudsopgave Van IB naar VPB; ruisend of geruisloos? De voordelen van een BV- Holding structuur; geld sparen

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten 18 september 2014 Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2014 is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Het Belastingplan 2015 bevat voor specifiek de vastgoedsector weinig belangrijke

Nadere informatie

Fiscaal Actueel

Fiscaal Actueel Fiscaal Actueel 4-2017 Belangrijke wijziging huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018 Tot 1 januari 2018 worden huwelijken nog standaard gesloten in algehele gemeenschap van goederen. Daarna is de standaard

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015

Werkkostenregeling. Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015 Werkkostenregeling Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015 1 Introductie De werkkostenregeling is op 1 januari 2011 ingegaan en vervangt het systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen.

Nadere informatie

Zelfstandigenaftrek. De ondernemer die voldoet aan het

Zelfstandigenaftrek. De ondernemer die voldoet aan het INLEIDING Voor u ligt ons Eindejaarsbericht 2007. Met deze uitgave willen wij u attenderen op zaken die bij voorkeur nog dit jaar geregeld zouden moeten worden. Verder vragen wij uw aandacht voor een aantal

Nadere informatie

Fiscale actualiteiten. 20 november 2015 Ing. J.J. Woldendorp

Fiscale actualiteiten. 20 november 2015 Ing. J.J. Woldendorp Fiscale actualiteiten 20 november 2015 Ing. J.J. Woldendorp Programma Asbest en zonnepanelen Energie- en milieulijst Herwaardering landbouwgrond Fiscale actualiteiten & tips Fiscale voordelen Asbest /

Nadere informatie

Algemene tips en adviezen voor ondernemers. Willekeurige afschrijving

Algemene tips en adviezen voor ondernemers. Willekeurige afschrijving Eindejaartips 2011 Het einde van het jaar nadert gestaag. Sinterklaas is weer in het land en over een paar weken zal de kerstboom de woonkamers weer sieren en het vuurwerk zal weer de lucht in worden geschoten.

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 5

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 5 Inkomstenbelasting winst 5 programma Staken onderneming Stakingsaftrek Stakingswinst Doorschuiven Staking en de fiscale oudedagsreserve Oefeningen 1 Enkele begrippen 1 van 3 Staken Ondernemer stopt de

Nadere informatie

Ik Start! En nu? Tom Jacobs AA mr. Michiel Gijsbers RB

Ik Start! En nu? Tom Jacobs AA mr. Michiel Gijsbers RB Ik Start! En nu? Tom Jacobs AA mr. Michiel Gijsbers RB Onderwerpen Fiscale voordelen inkomstenbelasting en omzetbelasting Sociale zekerheid BTW-aangifte en Kleine ondernemersregeling (KOR) Gebruik van

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Wat u vooraf moet weten

Hoofdstuk 1 - Wat u vooraf moet weten Inhoudsopgave Voorwoord.................................................... 1 Hoofdstuk 1 - Wat u vooraf moet weten 1.1. Wat zijn fiscaal aftrekbare kosten?... 5 1.2. Investering of kosten?..................................

Nadere informatie

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1 Vo o r wo o r d................................................................................ 1 Deel 1 Bezoldiging Ho o f d s t u k 1: Be g r i p... 4 Wat wordt er bedoeld met bezoldiging?... 4 Hoe neemt

Nadere informatie

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs WEA Deltaland Accountants & Adviseurs Welkom in de wondere wereld van fiscalisten Algemeen / Particulier Ondernemer DGA Eigen woning Los een klein (rest) hypotheek af Haal het maximale uit uw hypotheek

Nadere informatie

December 2007 TAK NIEUWSBRIEF

December 2007 TAK NIEUWSBRIEF 1. December 2007 TAK NIEUWSBRIEF IB ondernemer houd uw uren goed bij, dit levert veel fiscale voordelen op waarmee per jaar honderden euro s kunnen worden bespaard.. Als u wilt voldoen aan het urencriterium

Nadere informatie

Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga

Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga 1. Wie is directeur-grootaandeelhouder? De directeur-grootaandeelhouder (dga) is enerzijds directeur van een bv en anderzijds aandeelhouder.

Nadere informatie

MIA/Vamillijst 2014 gepubliceerd. Inhoudsopgave Nieuwsbrief Februari 2014.

MIA/Vamillijst 2014 gepubliceerd. Inhoudsopgave Nieuwsbrief Februari 2014. nieuwsbrief februari 2014 Inhoudsopgave Nieuwsbrief Februari 2014. MIA/Vamillijst 2014 gepubliceerd Regresvordering op BV volgens Hof niet onzakelijk Invloed premieheffing op middelingsteruggaaf Ondanks

Nadere informatie

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat 1. Eigen auto of auto van de zaak? Een ondernemer die een auto aanschaft en deze zowel privé als zakelijk gaat gebruiken, staat voor de volgende

Nadere informatie

03-05-2016. Onbezorgd ouder worden. Ouder worden en zorg. Deel I Ouder worden en zorg. Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten. Wanneer?

03-05-2016. Onbezorgd ouder worden. Ouder worden en zorg. Deel I Ouder worden en zorg. Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten. Wanneer? Onbezorgd ouder worden Deel I Ouder worden en zorg Ouder worden en zorg Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten Wanneer? U woont in een zorginstelling; U heeft een volledig pakket thuis of modulair

Nadere informatie

Onder bepaalde voorwaarden kunnen pensioendotaties en inleg in de levensloopregeling in mindering komen op het gebruikelijk loon.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen pensioendotaties en inleg in de levensloopregeling in mindering komen op het gebruikelijk loon. Inleiding: Hieronder kunt u de aandachtspunten en tips vinden voor de directeur-aandeelhouder van een besloten vennootschap relevant kunnen zijn. Wij hebben de aandachtpunten en tips zoveel als mogelijk

Nadere informatie

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M.

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Fiscaal optimaal van start P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Het MKBTR-verhaal 4 pijlers Visie & strategie Organisatie Rapportage Wet- en regelgeving Het MKBTR-verhaal 3 kernwaarden Eerlijk Eenvoudig Effectief

Nadere informatie

accountants adviseurs december 2013 Eindejaarsbericht 2013 Joek_nieuwsbrief.indd 39-40 07-11-13 21:53

accountants adviseurs december 2013 Eindejaarsbericht 2013 Joek_nieuwsbrief.indd 39-40 07-11-13 21:53 accountants adviseurs december 2013 Eindejaarsbericht 2013 INLEIDING Nog even en de jaarwisseling staat weer voor de deur. Het einde van het jaar is traditioneel het moment om eens terug te kijken op het

Nadere informatie

Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands

Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands Bezemschoon opleveren Belastingplan 2011 Feest: landbouwvrijstelling Focus: Bestrijding constructies en fraude Ondernemers motor van de economie Woningmarkt

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop!

Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop! Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop! Waar moet u op letten bij een bedrijfsoverdracht? Voor familiebedrijven is continuïteit één van de belangrijkste doelstellingen. Het

Nadere informatie

Nieuwsbericht 24 maart 2014. BOF: ook voor aandelen in vastgoed-bv

Nieuwsbericht 24 maart 2014. BOF: ook voor aandelen in vastgoed-bv BOF: ook voor aandelen in vastgoed-bv Hof Den Haag heeft onlangs een voor de fiscale praktijk zeer belangrijke uitspraak gedaan en beslist dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit uit de Successiewet (BOF)

Nadere informatie

Auto: zakelijk of privé?

Auto: zakelijk of privé? Zeer zuinige auto s zijn nu nog vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting Auto: zakelijk of privé? "Zet ik de auto op de zaak of houd ik hem liever privé?" Een in de praktijk veel gestelde vraag waar veel

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips Accountantskantoor Utrecht B.V. www.acckantoorutrecht.nl Jan Speld en Jan Verwoert Eindejaarstips 2012 Doteren aan Fiscale Oudedagsreserve tot maximaal 9.382 (vorig jaar 11.882)

Nadere informatie

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012 Erf- en schenkbelasting - eindejaarstips Tijdelijk ruimere vrijstelling schenking voor eigen woning Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een verruimde schenkingsvrijstelling van 100.000 als het

Nadere informatie

Advieswijzer. Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop. 20-08-2015 Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop. 20-08-2015 Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop 20-08-2015 Denk ondernemend. Denk Bol. Inhoudsopgave 1. Belastingclaims bij bedrijfsoverdracht... 3 1.1 Wordt een onderneming

Nadere informatie

Freelancers en zzp'ers

Freelancers en zzp'ers Freelancers en zzp'ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Maart 2011 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Freelancers en zzp's E-0444 03-2011 1 In deze brochure: 1. Zelfstandig

Nadere informatie

Freelancers en zzp ers

Freelancers en zzp ers Freelancers en zzp ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Juli 2013 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Hoewel aan deze tekst veel zorg is besteed, wordt voor de inhoud geen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht

Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht Wat is het belang van het huwelijksvermogensrecht?... 5 Gemeenschap van goederen... 5 Verdeling... 5 Wat behoort tot het gemeen schappelijk vermogen?...

Nadere informatie

5. Waarom wordt een rc ook weleens een vuilbakrekening genoemd?... 3

5. Waarom wordt een rc ook weleens een vuilbakrekening genoemd?... 3 Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1. Wat is een rc precies? 1. Kunt u uw rc vergelijken met een bankrekening?... 2 2. Wat boekt uw boekhouder eigenlijk op uw rc?... 2 3. Wanneer heeft u een slechte of negatieve

Nadere informatie

IB winst Uitwerkingen Jaarwinst

IB winst Uitwerkingen Jaarwinst IB winst Uitwerkingen Jaarwinst pnt Eind vermogen voor verkoop 194.558 Correctie ivm toepassing HIR 22.500 2 alles of niets minder afschrijving 3.713 2 bij correctie commerciele fiscale afschrijving 18.787

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012 Inkomstenbelasting T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premies volksverzekering zijn ingehouden. In dat geval kan het

Nadere informatie

RB Eindejaarstips 2009

RB Eindejaarstips 2009 Inkomstenbelasting Verplichtingen periodieke giften en alimentatie uit het box 3-vermogen U kunt onder voorwaarden periodieke giften en alimentatie als persoonsgebonden aftrek in mindering brengen op uw

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht

Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht door Mr. P.M. van Schie Prof. dr. CA. de Kam Mr. J. Lamens Mr. drs. F.J.P.M. Haas Twaalfde herziene druk Kluwer Deventer - 2004 INHOUDSOPGAVE Voorwoord bij

Nadere informatie

Schenken, lenen. en nog 5 andere manieren om uw kind te helpen

Schenken, lenen. en nog 5 andere manieren om uw kind te helpen Schenken, lenen en nog 5 andere manieren om uw kind te helpen Bent u op zoek naar een manier om uw kind financieel te steunen? Bijvoorbeeld om die dure studie te betalen, die mooie woning te kunnen financieren

Nadere informatie

Tentoo ZZP-Support. Btw-administratie. Uitbetalingen. Zakelijke kosten. Fiscale voordelen

Tentoo ZZP-Support. Btw-administratie. Uitbetalingen. Zakelijke kosten. Fiscale voordelen Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo ZZP-Support zo eenvoudig mogelijk te maken vind je in deze brochure een toelichting op onze dienstverlening voor zzp ers, onze werkwijze en andere informatie

Nadere informatie

Advieswijzer Werken als zzp'er

Advieswijzer Werken als zzp'er Advieswijzer Werken als zzp'er Publicatiedatum: 21-07-2015 De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en daaraan gekoppeld de vraag of de zzp er zelfstandige

Nadere informatie

4-12-2013. Belastingplan 2014 / tips 2013. Schenken voor eigen woning. Eigen woning

4-12-2013. Belastingplan 2014 / tips 2013. Schenken voor eigen woning. Eigen woning Belastingplan 2014 / tips 2013 Schenken voor eigen woning Van 1 okt 2013 t/m 31 dec 2014: - Schenken tot 100.000: vrij van schenkbelasting - Van iedereen! (niet alleen ouder-kind) - Aan meerdere begiftigden/van

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Estate planning of nalatenschapsplanning. Hoofdstuk 3 - Een verblijvingsbeding tussen samenwoners

Hoofdstuk 1 - Estate planning of nalatenschapsplanning. Hoofdstuk 3 - Een verblijvingsbeding tussen samenwoners Inhoudsopgave Voorwoord... 1 Introductie... 2 Hoofdstuk 1 - Estate planning of nalatenschapsplanning 1. Wat is het?... 5 2. Hoe doet u het correct?... 5 3. Wat zijn de voordelen?... 7 4. Wat zijn de nadelen?...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. dossier. Voorwoord... VI. 1. Schenk- en erfbelasting... 1. 2. Schenkingen in het algemeen... 4. 3. Een schenkingsplan...

Inhoudsopgave. dossier. Voorwoord... VI. 1. Schenk- en erfbelasting... 1. 2. Schenkingen in het algemeen... 4. 3. Een schenkingsplan... Inhoudsopgave Voorwoord... VI 1. Schenk- en erfbelasting................................................. 1 1.1. Erfbelasting... 1 1.1.1. Tariefgroepen... 1 1.1.2. Vrijstellingen erfbelasting... 1 1.1.3.

Nadere informatie

Totale vergoedingen en verstrekkingen inhoudingsplichtige. Belastbaar loon. -/- door inhoudingsplichtige aangewezen belastbaar loon werknemer

Totale vergoedingen en verstrekkingen inhoudingsplichtige. Belastbaar loon. -/- door inhoudingsplichtige aangewezen belastbaar loon werknemer voor cliënten De werkkostenregeling De werkkostenregeling (hierna: WKR) betekent een volledige verandering van de fiscale regels rondom het geven van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Weet

Nadere informatie

Fiscale zaken voor BV ondernemers

Fiscale zaken voor BV ondernemers Fiscale zaken voor BV ondernemers Countus accountants + adviseurs Apeldoorn 28 mei 2013 Henk-Jan Roersma FB Programma Introductie Aandelenoverdracht Activa/passiva transactie Bedrijfsopvolging Pensioenvoorzieningen

Nadere informatie

Ruitenburg University. Belastingheffing privé vs bv

Ruitenburg University. Belastingheffing privé vs bv Ruitenburg University Belastingheffing privé vs bv Inhoud bijeenkomst Introductie belastingheffingssystematiek Ondernemen in privé of in BV Salaris of dividend Vermogen, in BV of eruit? Hypotheek aflossen?

Nadere informatie

Aan de slag met Tentoo. Werkwijze zzp ers Tentoo Support. tentoo.nl

Aan de slag met Tentoo. Werkwijze zzp ers Tentoo Support. tentoo.nl Aan de slag met Tentoo. Werkwijze zzp ers Tentoo Support. tentoo.nl Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo Support voor u zo eenvoudig mogelijk te maken, vindt u in deze brochure een toelichting op

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4 Op welk tijdstip wordt de winst in aanmerking genomen? / 73

HOOFDSTUK 4 Op welk tijdstip wordt de winst in aanmerking genomen? / 73 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Lijst van gebruikte afkortingen / XIII HOOFDSTUK 1 Winst uit onderneming / 1 1.1 Korte terugblik op de heffing over opbrengsten uit ondernemingsactiviteiten / 1 1.2 De belastingheffing

Nadere informatie

Inleiding - Gebruiksaanwijzing van dit boek...1. Hoofdstuk 1 - Wat voor type ondernemer bent u?... 7

Inleiding - Gebruiksaanwijzing van dit boek...1. Hoofdstuk 1 - Wat voor type ondernemer bent u?... 7 Inhoudsopgave Voorwoord..................................................... VII Inleiding - Gebruiksaanwijzing van dit boek...1 Hoofdstuk 1 - Wat voor type ondernemer bent u?........ 7 1.1. Inleiding..................................................

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Fiscaal Juridisch Adviesbureau

Nieuwsbrief. Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau M a a n d e l i j k s i n f o r m a t i e b u l l e t i n v o o r v e r z e k e r i n g s a d v i s e u r s Nummer 64a september 2008 Inhoud Special Prinsjesdag

Nadere informatie

Het omzetten van een bedrijf naar een BV

Het omzetten van een bedrijf naar een BV Het omzetten van een bedrijf naar een BV DELS, donderdag 19 november 2009 DDJ Accountants & Adviseurs E.A.M. (Eric) Geurts Inhoud Inleiding Kenmerken B.V. Soorten B.V.'s Voor- en nadelen B.V. Specifieke

Nadere informatie

Special Eindejaarstips Tips voor de bv en de dga

Special Eindejaarstips Tips voor de bv en de dga Tips voor de bv en de dga 39. Stop opbouw pensioen in eigen beheer vanaf 2017 Een dga kan net als een gewone werknemer pensioen opbouwen. Een gewone werknemer moet dat doen bij een professioneel pensioenfonds

Nadere informatie

Advieswijzer. Werken als zzp er. 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Werken als zzp er. 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Werken als zzp er 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. De BV goed gestart... 1. 2. Alles goed geregeld tussen u en uw BV?... 19. Inhoudsopgave. Voorwoord... VII

Inhoudsopgave. 1. De BV goed gestart... 1. 2. Alles goed geregeld tussen u en uw BV?... 19. Inhoudsopgave. Voorwoord... VII Voorwoord....................................................... VII 1. De BV goed gestart... 1 1.1. De oprichting.... 1 1.2. De gang naar de notaris... 1 1.2.1. Flexibilisering en vereenvoudiging BV-recht............

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 1

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 1 Inkomstenbelasting winst 1 programma Ondernemerschap Ondernemer versus onderneming Urencriterium Ongebruikelijke samenwerking Inleiding fiscale winstbepaling Goedkoopmansgebruik 1 Bronnenstelsel De inkomstenbelasting

Nadere informatie

Advieswijzer: Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf 2016

Advieswijzer: Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf 2016 Advieswijzer: Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf 2016 Waar moet u op letten bij een bedrijfsoverdracht binnen de familie? Voor familiebedrijven is continuïteit één van de belangrijkste doelstellingen.

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel Fiscale eindejaarstips Sjoerd van den Heuvel EIA en MIA Minimuminvesteringsbedrag volgend jaar omhoog naar 2.500 per investering. In 2013 jaardrempelbedrag 2.300, drempelbedrag per investering 450 EIA

Nadere informatie

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 0 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 Inkomstenbelasting winst 6 programma Inbreng eenmanszaak in BV Herhaling stakingswinst en stakingsaftrek Motieven voor oprichten BV Nadelen van inbreng eenmanszaak

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. De BV goed gestart... 3. 2. Alles goed geregeld tussen u en uw BV?... 26. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. De BV goed gestart... 3. 2. Alles goed geregeld tussen u en uw BV?... 26. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord... 1 1. De BV goed gestart... 3 1.1. De oprichting.... 3 1.2. De gang naar de notaris... 4 1.2.1. Flexibilisering en vereenvoudiging BV-recht.......... 6 1.2.2. Afschaffing verplicht

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips Accountantskantoor Utrecht B.V. www.acckantoorutrecht.nl Jan Speld en Jan Verwoert Eindejaarstips 2013 Doteren aan Fiscale Oudedagsreserve tot maximaal 9.542 of 12% van de gerealiseerde

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte Inkomstenbelasting - aandachtspunten T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premie volksverzekeringen zijn ingehouden. In

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. Schematisch ziet het systeem er als volgt uit: Nieuwsbrief. werkkostenregeling per 1 januari 2015.

WERKKOSTENREGELING. Schematisch ziet het systeem er als volgt uit: Nieuwsbrief. werkkostenregeling per 1 januari 2015. WERKKOSTENREGELING Vanaf 1 januari 2015 komt er een nieuw systeem voor de fiscale behandeling van vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking gestelde voorzieningen aan uw personeel (kortom: werkkosten).

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuıẗeit staat voorop!

Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuıẗeit staat voorop! www.stolk-accountants.nl Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuıẗeit staat voorop! Waar moet u op letten bij een bedrijfsoverdracht? Voor familiebedrijven is continuïteit één van de belangrijkste

Nadere informatie

1 Begrippen en beginselen 24 1.1 Overheidsheffingen 24 1.2 Indeling en typering van belastingen 25 1.3 Beginselen van belastingheffing 26 Opgaven 27

1 Begrippen en beginselen 24 1.1 Overheidsheffingen 24 1.2 Indeling en typering van belastingen 25 1.3 Beginselen van belastingheffing 26 Opgaven 27 Inhoud Lijst van afkortingen 18 Studiewijzer 20 Deel 1 Inleiding belastingrecht 22 1 Begrippen en beginselen 24 1.1 Overheidsheffingen 24 1.2 Indeling en typering van belastingen 25 1.3 Beginselen van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. De werkkostenregeling 2.0, wat u vooraf moet weten!... 2

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. De werkkostenregeling 2.0, wat u vooraf moet weten!... 2 Inhoudsopgave Voorwoord... 1 1. De werkkostenregeling 2.0, wat u vooraf moet weten!... 2 1.1. De WKR 2.0, wat is dat eigenlijk?... 2 1.1.1. Hoe werkt dat systeem in hoofdlijnen?... 2 1.1.2. In een schema....

Nadere informatie

Carkits, navigatiesystemen & headsets

Carkits, navigatiesystemen & headsets Carkits, navigatiesystemen & headsets (klik op logo om onze website te bezoeken) Aan de cliënten NEXUS accountants & fiscaal adviseurs BV Breda, 27 februari 2004 1. Inleiding Aan de staatssecretaris zijn

Nadere informatie

DGA: Loon. Fictief of gebruikelijk loon. dividend voordeliger? moet zakelijk zijn vastgesteld min. gelijk aan loon werknemer

DGA: Loon. Fictief of gebruikelijk loon. dividend voordeliger? moet zakelijk zijn vastgesteld min. gelijk aan loon werknemer DGA: Loon Fictief of gebruikelijk loon moet zakelijk zijn vastgesteld min. gelijk aan loon werknemer dividend voordeliger? Voorbeeld 1: Winst BV is 500.000 voor loonkosten DGA Loon DGA 100.000 -> winst

Nadere informatie

Voor iedereen. Eindejaarstips 2013

Voor iedereen. Eindejaarstips 2013 Eindejaarstips 2013 Voor iedereen Samenwoners regel fiscaal partnerschap Woont u samen maar voldoet u niet aan de regels voor fiscaalpartnerschap, regel dan voor 1 januari 2014 een samenlevingscontract

Nadere informatie

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga Informatieblad 03-10-14 Uw positie als dga Als dga heeft u verschillende petten op. U bent bestuurder en aandeelhouder, maar ook werknemer en mogelijk stelt u ook nog vermogensbestanddelen ter beschikking

Nadere informatie

Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016

Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016 Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016 De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp er zelfstandige is of in loondienst.

Nadere informatie

Inhoud I INLEIDEND DEEL 17

Inhoud I INLEIDEND DEEL 17 Inhoud I INLEIDEND DEEL 17 1 Positie van de DGA binnen het fiscale spectrum 19 1.1 Inleiding 19 1.2 De DGA fiscaal vergeleken met de IB-ondernemer 20 1.3 Vergelijking box 2 en box 3 Wet IB 2001 22 1.4

Nadere informatie

Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van de schijven

Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van de schijven Kerncijfers 2008 voor de adviespraktijk Algemeen Schijventarief box 1 Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van

Nadere informatie

Inhoud LIjsT Van Bewerkers afkortingen 17 InLeIdIng BeLasTIngrechT InkomsTenBeLasTIng winst

Inhoud LIjsT Van Bewerkers afkortingen 17 InLeIdIng BeLasTIngrechT InkomsTenBeLasTIng winst Inhoud Lijst van bewerkers 15 Afkortingen 17 1 Inleiding belastingrecht 21 1.1 Inleiding 21 1.2 Soorten heffingen 21 1.3 Doel van belastingheffing 23 1.4 De plaats van het belastingrecht in het recht 24

Nadere informatie

De bv in oprichting (i.o.): de voorperiode / Aandeelhouders, het bestuur en de raad van commissarissen / 21

De bv in oprichting (i.o.): de voorperiode / Aandeelhouders, het bestuur en de raad van commissarissen / 21 Voorwoord / 11 Afkortingenlijst / 13 1 Inleiding / 15 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.3 2.3.2 2.4 2.4.1 Ondernemen in een bv / 17 Inleiding / 17 Waarom een bv? / 17 Aansprakelijkheid en risico

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 0 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 Inkomstenbelasting winst 6 programma Inbreng eenmanszaak in BV Herhaling stakingswinst en stakingsaftrek Motieven voor oprichten BV Nadelen van inbreng eenmanszaak

Nadere informatie

Special: Werkkostenregeling 2011

Special: Werkkostenregeling 2011 Special: Werkkostenregeling 2011 De werkkostenregeling Op dit moment zijn er allerlei regelingen voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. Uitgangspunt hierbij is dat zakelijke kosten belastingvrij

Nadere informatie

Eindejaarstips Let op! De eenmalige verhoging van ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen.

Eindejaarstips Let op! De eenmalige verhoging van ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen. Eindejaarstips 2017 In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen is echter nog niet definitief, omdat ze nog

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6 Inhoudstafel Voorwoord.... 1 Deel I - Groepsverzekering of IPT 1. Schema.................................................... 5 2. Algemeen.................................................. 6 2.1. Waarom

Nadere informatie