Inhoudsopgave. Deel 1 - Systematiek IB en samenhang IB, Vpb en dividend-belasting. Ho o f d s t u k 1: Be g r i p... 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Deel 1 - Systematiek IB en samenhang IB, Vpb en dividend-belasting. Ho o f d s t u k 1: Be g r i p... 2"

Transcriptie

1 Deel 1 - Systematiek IB en samenhang IB, Vpb en dividend-belasting Ho o f d s t u k 1: Be g r i p Systematiek IB; wat komt in de belastingbox? Drie boxensysteem (tarieven 2010)... 2 Wat met de openbare vennootschap (= OV)?... 5 Ho o f d s t u k 2: Ge vo l g e n bij u w BV... 7 Ho o f d s t u k 3: Ge vo l g e n bij u privé... 9 Internationaal bekeken... 9 Gevolgen op het gebied van de IB en de sociale premies Verandering van het fiscale landschap Ondernemingsfaciliteiten Ondernemersaftrek Zelfstandigenaftrek Urencriterium Urencriterium voor startende ondernemers De aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk Stakingsaftrek Meewerkaftrek Het begrip meewerken Zonder enige (aftrekbare) vergoeding Man-vrouwfirma Willekeurige afschrijving Willekeurig afschrijven voor startende ondernemers Investeringsaftrek Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek Energie-investeringsaftrek (EIA) Milieu-investeringsaftrek (MIA) Milieu-investeringen Kostenegalisatiereserve Wanneer voorziening mogelijk? Herinvesteringsreserve Oudedagsreserve Toevoegen (doteren) aan de oudedagsreserve MKB-winstvrijstelling Ho o f d s t u k 4: Ge vo l g e n vo o r d e btw Ho o f d s t u k 5: Vo o r b e e l d Ho o f d s t u k 6: Pro s en c o n t r a s Wat speelt bij een inkomstenbelastingonderneming? Wat speelt bij een BV? III

2 Deel 2 - Fiscaalvriendelijk Belonen Ho o f d s t u k 1: begrip Is een onkostenvergoeding een beloningsvoordeel? Welke onbelaste vergoedingen zijn er? Welke mogelijkheden zijn er voor de reiskosten? Is een onbelaste vergoeding van een computer mogelijk? Onbelaste vergoeding van werkkleding? Hoe kan de BV uw telefoonkosten onbelast vergoeden? Kunt u een onbelaste vergoeding krijgen voor een werkruimte thuis? Hoe kunt u in aanmerking komen voor de fietsregeling? Motor van de BV fiscaal aantrekkelijk? Hoe kan de BV u een onbelast geschenk geven? Hoe kan de BV uw maaltijden onbelast vergoeden? Hoe kan de BV representatiekosten onbelast vergoeden? Hoe kan de BV onbelast een personeelsuitje geven? Hoe kan de BV bijdragen aan de personeelsvereniging vergoeden? Is onbelaste bedrijfsfitness een mogelijkheid? Kan kinderopvang nog onbelast worden vergoed? Beperkte aftrek ziektekosten Kan de BV ziektekosten onbelast vergoeden? Is het mogelijk om een vaste onkostenvergoeding te geven? Kan de BV ook hogere onkostenvergoedingen geven? Ho o f d s t u k 2: g e vo l g e n vo o r u w BV Zijn gegeven vergoedingen en verstrekkingen aftrekbaar bij de BV? Hoe zit het met de bewijslast bij een (vaste) onkostenvergoeding? Zijn er veranderingen voor de DGA op komst? Vrije vergoedingen en verstrekkingen Wat per 2011 met de vrije ruimte via de werkkostenregeling? Uitzonderingen Vaste onkostenvergoeding Grens overschreden Wordt het eenvoudiger? Ho o f d s t u k 3: Ge vo l g e n vo o r u privé Bent u belasting verschuldigd over een vergoeding of verstrekking? Ho o f d s t u k 4: Ge vo l g e n vo o r d e btw Heeft een vergoeding of verstrekking gevolgen voor de btw? Ho o f d s t u k 5: vo o r b e e l d Vooroverleg met de Belastingdienst is raadzaam Model Aanvulling op de arbeidsovereenkomst voor vergoeding kosten fiets Ho o f d s t u k 6: pro s en c o n t r a s Voordelen van het geven van een onbelaste vergoeding of verstrekking Nadelen van het geven van een onbelaste vergoeding of verstrekking IV

3 Deel 3 - Levensloop en spaarloopregeling Ho o f d s t u k 1: Be g r i p Hoe werkt de spaarloonregeling? Hoe werkt de levensloopregeling? Heeft iedere werknemer recht op deelname? Is een extra dotatie mogelijk? Ho o f d s t u k 2: Ge vo l g e n bij u w BV Wat zijn de gevolgen van het spaarloon voor de BV? Wat zijn de gevolgen van de levensloopregeling voor de BV? Kan de levensloopregeling in eigen beheer uitgevoerd worden? Ho o f d s t u k 3: Ge vo l g e n bij u privé Mag u deelnemen aan de spaarloonregeling? Tóch deelname mogelijk voor DGA Bent u belasting verschuldigd over de spaarloonregeling? Staat deelname aan de levensloopregeling voor u open? Kunt u aan beide regelingen deelnemen? Spaarloon of levensloop? Ho o f d s t u k 4: Ge vo l g e n vo o r d e btw Ho o f d s t u k 5: Vo o r b e e l d Reglement levensloopregeling Model reglement levensloopregeling Model deelnameformulier Ho o f d s t u k 6: Pro s en c o n t r a s Voordelen deelname spaarloonregeling Voordelen deelname levensloopregeling Nadelen deelname spaarloonregeling Nadelen deelname levensloopregeling Deel 4 - DGA op vakantie ADV Ho o f d s t u k 1: Be g r i p Op vakantie met de auto van de zaak? Een reis van de zaak? Ho o f d s t u k 2: Ge vo l g e n vo o r u w BV Heeft de vergoeding van een reis gevolgen voor de BV? Ho o f d s t u k 3: Ge vo l g e n vo o r u privé Heeft de vergoeding van een reis nog gevolgen voor u in privé? Wat met uw rente op buitenlandse spaartegoeden? Welke landen? Geen bronheffing een optie? Controle V

4 Verhoging boete Wat met de inkeerregeling? Navordering, hoe werkt het? Ho o f d s t u k 4: Ge vo l g e n vo o r d e btw Terugvragen buitenlandse btw Ho o f d s t u k 5: Vo o r b e e l d Ho o f d s t u k 6: Pro s en c o n t r a s Pro s Contra s Deel 5 - Arbeidsrelatie tussen u en uw BV Ho o f d s t u k 1: Be g r i p Is een DGA werknemer? Wanneer is er arbeidsrechtelijk gezien een dienstbetrekking? Wanneer is er een dienstbetrekking voor de sociale verzekeringen? Wanneer is er een dienstbetrekking voor de belastingheffing? Wanneer is een verklaring arbeidsrelatie aan te raden? Welke loonsoorten zijn er? Kunt u de uitbetaling van uw salaris uitstellen? Hoe wordt uw salaris vastgesteld? Welke factoren zijn van invloed op het gebruikelijk loon? Lager gebruikelijk loon voor u? Ho o f d s t u k 2: Ge vo l g e n vo o r u w BV Is uw salaris voor de BV aftrekbaar? Is een hoger salaris voor de BV aftrekbaar? Is een lager salaris voor de BV aftrekbaar? Kan een Verklaring arbeidsrelatie voor de BV van belang zijn? Ho o f d s t u k 3: Ge vo l g e n vo o r u privé Bent u belasting verschuldigd over uw salaris? Heeft een hoger salaris voor u nog gevolgen? Heeft een lager salaris nog voordelen voor u? Kan een Verklaring Arbeidsrelatie voor u voordelig zijn? Ho o f d s t u k 4: Ge vo l g e n vo o r d e btw Hoe wordt de DGA voor de btw aangemerkt? Wat zijn de gevolgen voor de DGA? Ho o f d s t u k 5: Vo o r b e e l d Arbeidsovereenkomst DGA en vennootschap Ho o f d s t u k 6: Pro s en c o n t r a s Voordelen van de arbeidsrelatie Nadelen van de arbeidsrelatie VI

5 Deel 6 - De auto van de DGA Ho o f d s t u k 1: Be g r i p Verlaagd bijtelpercentage (zeer) zuinige auto s Succesverhaal van de groene auto Ho o f d s t u k 2: Ge vo l g e n vo o r u w BV De auto van de zaak in de loonheffingsfeer Model kilometeradministratie Ho o f d s t u k 3: Ge vo l g e n vo o r u privé De grondslag voor de bijtelling Zakelijk of privé Wat de DGA betreft zijn de volgende situaties denkbaar De bestelauto De bestelauto en tegenbewijs Model werkgeversverklaring gebruik bestelauto voor woon-werkverkeer De bestelauto en bpm Vergoedingen Contactadres Ho o f d s t u k 4: Ge vo l g e n vo o r d e btw De BV stelt een auto ter beschikking aan de DGA De DGA ontvangt een kilometervergoeding voor de door hem met zijn privé-auto gereden zakelijke kilometers Ho o f d s t u k 5: Vo o r b e e l d Privé en zakelijk BV en privé Alternatief Pensioen U heeft in het jaar tegelijkertijd verschillende auto s van de zaak U krijgt in het jaar een andere auto ter beschikking Ho o f d s t u k 6: Pro s en c o n t r a s Pro s Contra s Deel 7 - Pensioenen Ho o f d s t u k 1: Be g r i p Drie pijlers van de verzorging voor de oude dag Definitie van pensioen Ho o f d s t u k 2: Ge vo l g e n vo o r u w BV Pensioenpremie betalen aan een verzekeraar Pensioen in eigen beheer De waardering van uw pensioen in uw eigen BV VII

6 Ho o f d s t u k 3: Ge vo l g e n bij u privé Wat is het (fiscale) voordeel van een pensioentoekenning? Opbouw in eigen beheer of extern verzekeren? Afstempelen Argwanende fiscus Het opstellen van een pensioenbrief is werk voor professionals Overheidsbeleid ten aanzien van pensioen Aanpassingsronde opbouwpercentage Omslag in beleid: niet eerder maar juist later met pensioen Langer doorwerken en pensioen Vervolgens is de vraag of uw het pensioen kunt uitstellen? Zolang u werkt, mag u pensioen opbouwen Valt er nog iets te verdienen met uw DGA-pensioen? Pensioen en echtscheiding Emigratie en pensioen Afkoop van pensioen in het buitenland Normale afwikkeling van het pensioen in een gunstig land Aankooptermijnen Pensioen Lijfrente Stamrechten Ho o f d s t u k 4: Ge vo l g e n vo o r d e btw Ho o f d s t u k 5: Voorbeelden Model: Notulen AVA Model Pensioenbrief Ho o f d s t u k 6: Pro s en c o n t r a s Voordelen van pensioen in eigen beheer Nadelen van pensioen in eigen beheer Pensioenkosten Deel 8 - Verkoop of overdracht van uw BV-aandelen Ho o f d s t u k 1: Be g r i p Wat bedoelen we met een aanmerkelijk belang? Maakt het nog uit of ik verschillende soorten aandelen heb? Tellen aandelen van familieleden nog mee? Kan ik ontkomen aan een aanmerkelijk belang? Wanneer eindigt een aanmerkelijk belang? Wat is een fictief aanmerkelijk belang? Ho o f d s t u k 2: Ge vo l g e n bij u w BV Wat betekent een aanmerkelijk belang voor de vennootschap? Ho o f d s t u k 3: Ge vo l g e n bij u privé Welke voordelen zijn bij u belast? VIII

7 Bij wie wordt de aanmerkelijkbelangwinst belast? Hoe wordt de aanmerkelijkbelangwinst berekend? Wat is het tarief van de aanmerkelijkbelangwinst? Dividendbelasting Wanneer wordt de aanmerkelijkbelangwinst bij u belast? Voor liquidatie-uitkeringen geldt een aparte regeling Wat gebeurt er bij echtscheiding of overlijden? Betalingsuitstel Heeft de aanwezigheid van een aanmerkelijk belang invloed op de hoogte van uw salaris? Heeft de aanwezigheid van een aanmerkelijk belang voor u nog andere gevolgen? Wat is het voordeel van een aandelenfusie? Ho o f d s t u k 4: Ge vo l g e n vo o r d e btw Heeft een aanmerkelijk belang gevolgen voor de btw? Ho o f d s t u k 5: Vo o r b e e l d Gevolgen bij de vennootschap Gevolgen bij u privé Notulen algemene vergadering van aandeelhouders Ho o f d s t u k 6 : Pro s en c o n t r a s Pro s Contra s Deel 9 - Lenen van de BV Ho o f d s t u k 1: Be g r i p Wat bedoelen we met lenen? Is wat we bedoelen met lenen ook fiscaal altijd lenen? Maakt het uit of u de schuld heeft aan uw holding-bv of aan uw werk-bv? Wanneer is er sprake van zakelijk lenen? Ho o f d s t u k 2: Ge vo l g e n bij u w BV Wat gebeurt er indien de BV u een zakelijke lening verstrekt? Wat gebeurt er indien de BV een niet-zakelijke lening aan u verstrekt? Ho o f d s t u k 3: Ge vo l g e n bij u privé Wat gebeurt er indien de BV u een zakelijke lening verstrekt? Wat gebeurt er indien de fiscus stelt dat een niet-zakelijke lening is verstrekt? Onlangs oordeelde het Hof in Den Haag als volgt Vastlegging Ho o f d s t u k 4: Ge vo l g e n vo o r d e btw Ho o f d s t u k 5: Vo o r b e e l d Model overeenkomst van geldlening Ho o f d s t u k 6: Pro s en c o n t r a s Pro s Contra s IX

8 Deel 10 - Verhuren aan uw BV Ho o f d s t u k 1: Be g r i p Verhuur aan uw BV wordt progressief belast Verhuur aan BV van verbonden persoon ook belast Verbonden personen meer dan alleen uw partner Bloed- en aanverwantschap De gebruikelijkheidstoets, vreemde eend in de bijt Huur is een vorm van terbeschikkingstelling Overige vormen van terbeschikkingstelling Uitzonderingen terbeschikkingstelling Ho o f d s t u k 2: Ge vo l g e n vo o r u w BV Is de huur bij de BV aftrekbaar? Is vooruitbetaalde huur ineens aftrekbaar? Is een onzakelijk hoge huur voor de BV aftrekbaar? Geen huurbetalingen, toch aftrekbaar Ho o f d s t u k 3: Ge vo l g e n bij u privé De nettohuur wordt progressief belast in box Geen huurontvangsten, toch aftrekbaar Mogen de inkomsten uit de terbeschikkingstelling naar keuze worden verdeeld over de aangiften van partners? Sparen of uitlenen? Box Box Depositogarantiestelsel Belastingtarief Ho o f d s t u k 4: Ge vo l g e n vo o r d e btw De gevolgen voor u privé Gevolgen voor uw BV Ho o f d s t u k 5: Vo o r b e e l d Extra aandachtspunten Ho o f d s t u k 6: Pro s en c o n t r a s Vooraf Voordelen van de terbeschikkingstelling van een pand Nadelen van de terbeschikkingstelling van een pand Deel 11 - DGA en eigen woning Ho o f d s t u k 1: Be g r i p Inleiding De eigen woning Financiering door uw BV Renteloos lenen bij uw BV Werkruimte X

9 Ho o f d s t u k 2: Ge vo l g e n bij u w BV Is de rentevergoeding bij de BV belast? Is een bovenmatige rentevergoeding bij de BV belast? Ho o f d s t u k 3: Ge vo l g e n bij u privé Is de betaalde rente aftrekbaar? Kan ik een lening die ik bij de bank heb lopen aflossen met een lening bij de BV? Ik heb de aanschaf/verbouwing eerst bekostigd via eigen middelen, kan ik dan alsnog fiscaalvriendelijk bij de BV aankloppen? Is een onzakelijk hoge rente bij mij aftrekbaar? Wat zijn consequenties wanneer ik een onzakelijk lage rente betaal? Maar waar liggen nu de grenzen van wat de fiscus met succes kan stellen? Geld opgenomen voor verbouwing bij uw BV? Model positieve en negatieve hypotheekverklaring Ho o f d s t u k 4: Ge vo l g e n vo o r d e btw Nihil Wel btw-gevolgen bij gebruik deel woning Ho o f d s t u k 5: Vo o r b e e l d Extra aandachtspunt Ho o f d s t u k 6: Pro s en c o n t r a s Voordelen van het aangaan van een lening bij de BV Nadelen van het aangaan van een lening bij de BV Deel 12 - Beleggen in box 3 Ho o f d s t u k 1: Be g r i p Ho o f d s t u k 2: Ge vo l g e n bij u w BV Ho o f d s t u k 3: Ge vo l g e n bij u privé Ho o f d s t u k 4: Ge vo l g e n vo o r d e btw Ho o f d s t u k 5: Voorbeelden Ho o f d s t u k 6: Pro s en c o n t r a s Pro s Contra s Deel 13 - Vertrek naar het Buitenland Ho o f d s t u k 1: Be g r i p Wat met de rente op buitenlandse spaartegoeden? Welke gevolgen heeft de Europese spaarrenterichtlijn? Zwartsparen Controle Wat met de inkeerregeling? Fiscus jaagt verder XI

10 Ho o f d s t u k 2: Ge vo l g e n bij u w BV Emigreert uw BV mee? Muur om Nederland? Ho o f d s t u k 3: Ge vo l g e n bij u privé Conserverende aanslag bij emigratie Laat de Europese Unie een dergelijke fictieve aanslag toe? Wonen in Duitsland, werken in Nederland? Wonen in België? Ho o f d s t u k 4: Ge vo l g e n vo o r d e btw Buiten de EU Ho o f d s t u k 5: Voorbeelden Ho o f d s t u k 6: Pro s en c o n t r a s Voordelen van emigratie als DGA naar het buitenland (Mogelijke) nadelen van emigratie naar het buitenland Deel 14 - Erfrecht en testament Ho o f d s t u k 1: Be g r i p Wat is erfrecht? Wat is erfrecht bij versterf? Wie zijn uw erfgenamen als u geen testament heeft gemaakt? Wat is plaatsvervulling? Wat is de wettelijke verdeling? Kan de wettelijke verdeling worden aangepast? Kan de wettelijke verdeling ook ongedaan worden gemaakt? Wat is de legitieme portie? Wat zijn wilsrechten? Wat zijn de andere wettelijke rechten? Ho o f d s t u k 2: Ge vo l g e n bij u w BV Algemeen Overlijden zonder testament Overlijden met testament Ho o f d s t u k 3: Ge vo l g e n bij u privé Algemeen Overlijden zonder testament Overlijden met testament Ho o f d s t u k 4: Ge vo l g e n vo o r d e btw Nihil Ho o f d s t u k 5: Voorbeelden Ho o f d s t u k 6: Pro s en c o n t r a s Voordelen van een testament XII

11 Wat kunt u regelen in een ondernemerstestament? Het testament regelt de voortzetting maar ook eventueel de bedrijfsbeëindiging Nadelen van een testament Deel 15 - Successierecht Ho o f d s t u k 1: Be g r i p Welke belastingen worden geheven op grond van de Successiewet? Wanneer is er successierecht verschuldigd? Wat is de woonplaatsfictie? Wanneer is er schenkingsrecht verschuldigd? Wanneer is er recht van overgang verschuldigd? Waarover moet worden betaald? Tariefgroepen Vrijstellingen Bedrijfsopvolging na overlijden Speciale vrijstellingen voor ondernemingsvermogen Uitstel van betaling restant belastingschuld Vrijstelling alleen bij voortzetting van de onderneming Bezitseis van één jaar Voor welke ondernemingen geldt de vrijstelling Vastleggen werkelijke waarde onderneming Ho o f d s t u k 2: Ge vo l g e n vo o r u w BV Algemeen Ho o f d s t u k 3: Ge vo l g e n vo o r u privé Algemeen Jaarlijkse schenkingen Wie betaalt de schenkbelasting? Minder erfbelasting Schenking met de warme hand Ho o f d s t u k 4: Ge vo l g e n vo o r d e btw Nihil Ho o f d s t u k 5: Voorbeelden Model: akte van schenking Ho o f d s t u k 6: Pro s en c o n t r a s Pro s Contra s Deel 16 - Geld verdienen met btw Ho o f d s t u k 1: Be g r i p Is een DGA ondernemer voor de omzetbelasting? XIII

12 Ho o f d s t u k 2: Ge vo l g e n bij u w BV Optie 1: richt een Stichting AdministratieKantoor op! Optie 2: DGA en BV vormen samen een fiscale eenheid Ho o f d s t u k 3: Ge vo l g e n vo o r u privé Bij fiscale eenheid speelt wel hoofdelijke aansprakelijkheid! Wat met de auto? Vermogensetikettering in de omzetbelasting Belangrijk arrest van het Hof van Justitie Mogelijkheden voor de omzetbelasting ondernemer Geen onbehoorlijk bestuur? Ho o f d s t u k 4: Ge vo l g e n vo o r d e btw Nihil Ho o f d s t u k 5: Vo o r b e e l d Ho o f d s t u k 6: Pro s en c o n t r a s Pro s Contra s Deel 17 - Ondernemings structuur Ho o f d s t u k 1: Be g r i p Uitgangspunten Ho o f d s t u k 2: Ge vo l g e n bij u w BV Doorzakken met gebruikmaking van de bedrijfsfusieregeling Met of zonder goedkeuring van de Belastingdienst Voorwaarden voor een fiscale eenheid Ho o f d s t u k 3: Ge vo l g e n bij u privé Ondernemingsstructuur: 1 BV of meer BV s? Ho o f d s t u k 4: Ge vo l g e n vo o r d e btw Ho o f d s t u k 5: Voorbeelden De activa-/passivatransactie De aandelentransactie Welke voordelen heeft nu een holdingstructuur? Ho o f d s t u k 6: Pro s en c o n t r a s De pro s van een fiscale eenheid De contra s van een fiscale eenheid XIV

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 T OST eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 Wij benadrukken, dat dit overzicht niet uitputtend is en slechts bedoeld is als handvat om uw gesprek met

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013 Tips voor alle belastingplichtigen Betaal uw lijfrentepremie op tijd Wilt u in uw aangifte 2013 lijfrentepremies in aftrek kunnen brengen, zorg er dan voor dat u deze

Nadere informatie

Fiscaal Actueel. Industrieweg 6 Postbus 61 3360 AB Sliedrecht T 0184-42 04 36 www.atenta.nl

Fiscaal Actueel. Industrieweg 6 Postbus 61 3360 AB Sliedrecht T 0184-42 04 36 www.atenta.nl 2 uitgave van het register belastingadviseurs tweede kwartaal 2010 - nummer 2 Industrieweg 6 Postbus 61 3360 AB Sliedrecht T 0184-42 04 36 www.atenta.nl Ook in crisistijd kunt u het urencriterium behalen

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2014 december 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Aaabee Accountants Eindejaarstips 2014 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Inhoudsopgave Voor de ondernemer... 3 1 Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen... 3 2 Voorkom verliesverdamping...

Nadere informatie

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga)

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Inleiding Als directeur-grootaandeelhouder (dga) van een BV heeft u een bijzondere positie. U bent grootaandeelhouder en dus machthebber over de vennootschap.

Nadere informatie

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 Inhoudsopgave 1 s voor alle belastingplichtigen 3 2 s voor ondernemers en rechtspersonen 6 3 s voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 4 s voor de bv en de dga 12 5 s voor werkgevers 14 6 s voor

Nadere informatie

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen 1.1 Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? U wordt dan per 1 januari 2012 ook als fiscale partner aangemerkt als u en uw partner

Nadere informatie

Lastminute-belastingvoordeel in 2014

Lastminute-belastingvoordeel in 2014 Administratie. Advies. Strategie. Lastminute-belastingvoordeel in 2014 Eindejaarstips voor bv s Liqide adviseurs Koningin Wilhelminaweg 469 3737 BE Groenekan t 088-0802080 e info@liqide.nl w www.liqide.nl

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2011

Special Eindejaarstips 2011 Special Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen ALGEMEEN 1. Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? En staat u samen met een minderjarig kind van een van u beiden op

Nadere informatie

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin WEA Nieuwsbrief december 2014 nummer 5 Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling Hierbij de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet

Nadere informatie

Zoek uit voor welke investeringsregelingen u in aanmerking kunt komen. Kies het meest gunstige btw-aangiftetijdvak

Zoek uit voor welke investeringsregelingen u in aanmerking kunt komen. Kies het meest gunstige btw-aangiftetijdvak Eindejaarstips 2014 Tips voor de ondernemer Laat uw herinvesteringsreserve niet Maak optimaal gebruik van verlopen investeringsaftrek Voorkom verliesverdamping Zoek uit voor welke investeringsregelingen

Nadere informatie

Inkomstenbelasting 2009

Inkomstenbelasting 2009 Inkomstenbelasting 2009 Inleiding Algemene opzet Box 1 Belastbaar inkomen uit werk en woning, bestanddelen 1 Belastbare winst uit onderneming - Toelichting van termen - Soorten vermogen - Fiscaal toegestane

Nadere informatie

Dividend of winst AB-aandelen: uitstellen tot 2014

Dividend of winst AB-aandelen: uitstellen tot 2014 JS nieuws december 2013 Fiscaal adviseurs en accountants BV Eindejaartips 2013 voor ondernemers met een BV Dividend of winst AB-aandelen: uitstellen tot 2014 Het aanmerkelijkbelang-tarief (box 2) gaat

Nadere informatie

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF Misschien denkt u er als ondernemer helemaal nog niet aan, maar er komt een moment dat u zult stoppen. U wilt misschien uw bedrijf tegen die tijd verkopen aan een derde, of wellicht

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2009

Nieuwsbrief December 2009 Nieuwsbrief December 2009 HBK nieuwsbrief Fiscale eindejaarstips 2009 Omdat het einde van het jaar er weer aankomt, hebben wij voor u de belangrijkste aandachtspunten op een rijtje gezet. Zo kunt u uw

Nadere informatie

Nog meer aftrek. Tot 75 procent aftrekbaar! Elektrische personenauto. pagina 2. Stap 1: inventariseer alle vergoedingen en verstrekkingen

Nog meer aftrek. Tot 75 procent aftrekbaar! Elektrische personenauto. pagina 2. Stap 1: inventariseer alle vergoedingen en verstrekkingen Kilometeradministratie Tot 75 procent aftrekbaar! Nog meer aftrek Elektrische personenauto Belasting nog strenger Deponeer vooral niet te laat Kilometerregistratie Vier handige tips pagina 2 pagina 4 pagina

Nadere informatie

Werkkostenregeling per 1 januari 2015 aangepast. Kort nieuws. In principe ook btw-vrijstelling voor zzp ers in de zorg. Fiscaal Actueel 3-2014

Werkkostenregeling per 1 januari 2015 aangepast. Kort nieuws. In principe ook btw-vrijstelling voor zzp ers in de zorg. Fiscaal Actueel 3-2014 Fiscaal Actueel 3-2014 Werkkostenregeling per 1 januari 2015 aangepast De werkkostenregeling is sinds 2011 van kracht en is mede daardoor nog enigszins nieuw en onbekend. De onbekendheid is groter omdat

Nadere informatie

Eindejaar sactualiteiten2014

Eindejaar sactualiteiten2014 Accens wil met haar ondernemende accountants en adviseurs dichtbij de klant staan. Wij brengen ondernemers verlichting in de administratieve taken. Met inzicht in cijfers en feiten scheppen we mogelijkheden

Nadere informatie

SRA-NIEUWSBRIEF TWEEDE KWARTAAL 2010

SRA-NIEUWSBRIEF TWEEDE KWARTAAL 2010 SRA-NIEUWSBRIEF TWEEDE KWARTAAL 2010 Amersfoort, mei 2010 Hoewel aan de inhoud van deze brochure uiterste zorg is besteed, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van mogelijke onvolledigheid

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. 4 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 INHOUDSOPGAVE 5 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Wat moet u echt nog dit najaar doen,

Nadere informatie

Fiscalect Najaarstips 2014

Fiscalect Najaarstips 2014 / Tips voor ondernemers Blad 1 van Inhoud Tips voor ondernemers... 2 Voorkom verliesverdamping... 2 Wilt u juist winst uitstellen?... 2 Houd in december uw werkkapitaal op peil... 2 Betaal nooit contant

Nadere informatie

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor beeldend kunstenaars met een zelfstandige beroepspraktijk 2013

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor beeldend kunstenaars met een zelfstandige beroepspraktijk 2013 Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor beeldend kunstenaars met een zelfstandige beroepspraktijk 2013 tekst: Ed Vogel werkzaam als fiscaal adviseur en tevens vennoot bij NAHV Belastingadviseurs BV. Als

Nadere informatie

Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011

Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011 Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011 tekst: Ed Vogel werkzaam als fiscaal adviseur en tevens vennoot bij NAHV Belastingadviseurs BV.

Nadere informatie

Jan Wilms Registeraccountant j.wilms@accens.nl Mobiel 06-51875435. Carmen Lambermon AA CB c.lambermon@accens.nl Mobiel 06-12518127

Jan Wilms Registeraccountant j.wilms@accens.nl Mobiel 06-51875435. Carmen Lambermon AA CB c.lambermon@accens.nl Mobiel 06-12518127 Accens wil met haar ondernemende accountants en adviseurs dichtbij de klant staan. Wij brengen ondernemers verlichting in de administratieve taken. Met inzicht in cijfers en feiten scheppen we mogelijkheden

Nadere informatie

Ondernemen. 2012 Handboek

Ondernemen. 2012 Handboek 2012 Handboek Ondernemen Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan de administratie?

Nadere informatie

IFAA. In dat geval worden de emolumenten. Fiscaal Actueel. Werkkostenregeling per 1 januari 2015 aangepast. Vrije ruimte wordt verlaagd tot 1,2% ~

IFAA. In dat geval worden de emolumenten. Fiscaal Actueel. Werkkostenregeling per 1 januari 2015 aangepast. Vrije ruimte wordt verlaagd tot 1,2% ~ Fiscaal Uitgave van het Register Belastingadviseurs 03 IFAA IFAA Accountants & Belastingadviseurs - Amsterdam Singel 148, 1015 AG, Amsterdam Postbus: 3732, 1001 AM, Amsterdam T +31 (0) 20 771 99 09 F +31

Nadere informatie

www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven

www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven November 2013 Inhoudsopgave Particulier 4 Onderneming 5 Directeur-grootaandeelhouder 7 Pensioen in eigen beheer 8

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie