Inhoudsopgave. Voorwoord... XIII. Deel 1 - Systematiek IB en samenhang IB, Vpb en dividend Belasting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Voorwoord... XIII. Deel 1 - Systematiek IB en samenhang IB, Vpb en dividend Belasting"

Transcriptie

1 Voorwoord XIII Deel 1 - Systematiek IB en samenhang IB, Vpb en dividend Belasting Hoofdstuk 1: Begrip Systematiek IB, wat komt er in de belastingbox?... 2 Drieboxensysteem (tarieven 2015)... 2 Hoofdstuk 2: Gevolgen voor uw BV... 6 Hoofdstuk 3: Gevolgen voor u privé Internationaal bekeken... 8 Gevolgen op het gebied van de IB en de sociale premies Verandering van het fiscale landschap Ondernemingsfaciliteiten Ondernemersaftrek Zelfstandigenaftrek Urencriterium Urencriterium voor startende ondernemers De aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk Meewerkaftrek Het begrip meewerken Zonder enige (aftrekbare) vergoeding Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid Stakingsaftrek Man-vrouwfirma Willekeurige afschrijving Willekeurig afschrijven voor startende ondernemers Investeringsaftrek Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) Energie-investeringsaftrek (EIA) Milieu-investeringsaftrek (MIA) Milieu-investeringen Kostenegalisatiereserve Wanneer is een voorziening mogelijk? Herinvesteringsreserve Oudedagsreserve Toevoegen (doteren) aan de oudedagsreserve MKB-winstvrijstelling De DGA en belastingheffing Hoofdstuk 4: Gevolgen voor de btw Hoofdstuk 5: Voorbeeld Hoofdstuk 6: Pro s en contra s Wat speelt er bij een inkomstenbelastingonderneming? Wat speelt er bij een BV? I

2 Deel 2 - Fiscaalvriendelijk Belonen Hoofdstuk 1: Begrip Wat wordt er als loon aangemerkt? Werkkostenregeling Stappenplan WKR: wat kan er wel, wat niet en wat niet meer? De nieuwe WKR, ook voor de baas van belang! Vast of bon? Afspraak Voordelen van het geven van een onbelaste vergoeding of verstrekking Wat kan er onbelast? Motor van de BV fiscaal aantrekkelijk? Hoe kan de BV u een onbelast geschenk geven? Hoe kan de BV uw maaltijden onbelast vergoeden? Hoe kan de BV representatiekosten onbelast vergoeden? Hoe kan de BV onbelast een personeelsuitje geven? Hoe kan de BV bijdragen aan de personeelsvereniging vergoeden? Is onbelaste bedrijfsfitness een mogelijkheid? Kan kinderopvang nog onbelast worden vergoed? Is het mogelijk om een vaste onkostenvergoeding te geven? Hoofdstuk 2: Gevolgen voor uw BV Zijn gegeven vergoedingen en verstrekkingen aftrekbaar bij de BV? Hoe zit het met de bewijslast bij een (vaste) onkostenvergoeding? Hoofdstuk 3: Gevolgen voor u privé Bent u belasting verschuldigd over een vergoeding of verstrekking? Hoofdstuk 4: Gevolgen voor de btw Heeft een vergoeding of verstrekking gevolgen voor de btw? Hoofdstuk 5: Voorbeeld Vooroverleg met de Belastingdienst is raadzaam Hoofdstuk 6: Pro s en contra s Voordelen van het geven van een onbelaste vergoeding of verstrekking Nadelen van het geven van een onbelaste vergoeding of verstrekking Deel 3 - Spaarloon en levensloop overgangsrecht Hoofdstuk 1: Begrip Spaarloon: exit! Afschaffing levensloopregeling per Hoofdstuk 2: Gevolgen voor uw BV Wat zijn de gevolgen van de levensloopregeling voor de BV? Hoofdstuk 3: Gevolgen voor u privé Spaarloon: nu al opnemen? Wat te doen met het opgebouwde levenslooptegoed? II

3 Hoofdstuk 4: Gevolgen voor de btw Hoofdstuk 5: Pro s en contra s Voordelen deelname overgangsregeling levensloopregeling Nadelen deelname levensloopregeling Deel 4 - DGA op vakantie Hoofdstuk 1: Begrip Op vakantie met de auto van de zaak? Een reis van de zaak? Hoofdstuk 2: Gevolgen voor uw BV Heeft de vergoeding van een reis gevolgen voor de BV? Hoofdstuk 3: Gevolgen voor u privé Heeft de vergoeding van een reis nog gevolgen voor u privé? Wat met uw rente op buitenlandse spaartegoeden? Welke landen? Geen bronheffing een optie? Controle Verhoging boete Wat met de inkeerregeling? Hoe kunt u dit vrijwillig verbeteren? Navordering, hoe werkt het? Zwart of wit? Verzwegen Hoofdstuk 4: Gevolgen voor de btw Terugvragen buitenlandse btw Hoofdstuk 5: Voorbeeld Hoofdstuk 6: Pro s en contra s Pro s Contra s Deel 5 - Arbeidsrelatie tussen u en uw BV Hoofdstuk 1: Begrip Is een DGA werknemer? Wanneer is er arbeidsrechtelijk gezien een dienstbetrekking? Wanneer is er een dienstbetrekking voor de sociale verzekeringen? Blijvende koerswijziging? Wanneer is er een dienstbetrekking voor de belastingheffing? Wanneer is een Verklaring arbeidsrelatie aan te raden? Welke loonsoorten zijn er? Kunt u de uitbetaling van uw salaris uitstellen? Hoe wordt uw salaris vastgesteld? Pleister op de wonde? III

4 Welke factoren zijn van invloed op het gebruikelijk loon? Lager gebruikelijk loon voor u? Voordeel Hoofdstuk 2: Gevolgen voor uw BV Is uw salaris voor de BV aftrekbaar? Is een hoger salaris voor de BV aftrekbaar? Is een lager salaris voor de BV aftrekbaar? Kan een Verklaring arbeidsrelatie voor de BV van belang zijn? Hoofdstuk 3: Gevolgen voor u privé Bent u belasting verschuldigd over uw salaris? Heeft een hoger salaris voor u nog gevolgen? Heeft een lager salaris nog voordelen voor u? Kan een Verklaring arbeidsrelatie voor u voordelig zijn? Hoofdstuk 4: Gevolgen voor de btw Hoe wordt de DGA voor de btw aangemerkt? Wat zijn de gevolgen voor de DGA? Hoofdstuk 5: Voorbeeld Voorbeeld: Arbeidsovereenkomst DGA en vennootschap Hoofdstuk 6: Pro s en contra s Voordelen van de arbeidsrelatie Nadelen van de arbeidsrelatie Deel 6 - De auto van de DGA Hoofdstuk 1: Begrip Welk bijtellingspercentage? Hoelang geldt het bijtellingspercentage? Hoofdstuk 2: Gevolgen voor uw BV De auto van de zaak in de loonheffingssfeer Model kilometeradministratie Hoofdstuk 3: Gevolgen voor u privé De grondslag voor de bijtelling Zakelijk of privé Wat de DGA betreft zijn de hiernavolgende situaties denkbaar De bestelauto De bestelauto en tegenbewijs Voorbeeld: Werkgeversverklaring gebruik bestelauto voor woon-werkverkeer De bestelauto en bpm Vergoedingen Contactadres Hoofdstuk 4: Gevolgen voor de btw De BV stelt een auto ter beschikking aan de DGA De DGA ontvangt een kilometervergoeding voor de door hem met zijn privéauto gereden zakelijke kilometers IV

5 Hoofdstuk 5: Voorbeeld Privé en zakelijk BV en privé Gezamenlijke auto U heeft in het jaar tegelijkertijd verschillende auto s van de zaak U krijgt in het jaar een andere auto ter beschikking Hoofdstuk 6: Pro s en contra s Pro s Contra s Deel 7 - Pensioenen Hoofdstuk 1: Begrip Drie pijlers voor de verzorging van de oude dag Definitie van pensioen Hoofdstuk 2: Gevolgen voor uw BV Pensioenpremie betalen aan een verzekeraar Pensioen in eigen beheer De waardering van uw pensioen in uw eigen BV Hoofdstuk 3: Gevolgen voor u privé Wat is het (fiscale) voordeel van een pensioentoekenning? Opbouw in eigen beheer of extern verzekeren? Afstempelen Argwanende fiscus Het opstellen van een pensioenbrief is werk voor professionals Overheidsbeleid ten aanzien van pensioen Aanpassingsronde opbouwpercentage Omslag in beleid: niet eerder maar juist later met pensioen Naar het pensioen kijken? Langer doorwerken en pensioen Vervolgens is het de vraag of u het pensioen kunt uitstellen Zolang u werkt, mag u pensioen opbouwen Valt er nog iets te verdienen met uw DGA-pensioen? Pensioen en echtscheiding Emigratie en pensioen Afkoop van pensioen in het buitenland Normale afwikkeling van het pensioen in een gunstig land Aankooptermijnen Pensioen Lijfrente Stamrechten Hoofdstuk 4: Gevolgen voor de btw Hoofdstuk 5: Voorbeeld Voorbeeld: Notulen AVA Voorbeeld: Pensioenbrief V

6 Hoofdstuk 6: Pro s en contra s Voordelen van pensioen in eigen beheer Nadelen van pensioen in eigen beheer Pensioenkosten Deel 8 - Verkoop of overdracht van uw BV-aandelen Hoofdstuk 1: Begrip Wat bedoelen we met een aanmerkelijk belang? Maakt het nog uit of ik verschillende soorten aandelen heb? Tellen aandelen van familieleden nog mee? Kan ik ontkomen aan een aanmerkelijk belang? Wanneer eindigt een aanmerkelijk belang? Wat is een fictief aanmerkelijk belang? Hoofdstuk 2: Gevolgen voor uw BV Wat betekent een aanmerkelijk belang voor de vennootschap? Hoofdstuk 3: Gevolgen voor u privé Welke voordelen zijn bij u belast? Bij wie wordt de aanmerkelijk belangwinst belast? Hoe wordt de aanmerkelijk belangwinst berekend? Wat is het tarief van de aanmerkelijk belangwinst? Dividendbelasting Wanneer wordt de aanmerkelijk belangwinst bij u belast? Voor liquidatie-uitkeringen geldt een aparte regeling Wat gebeurt er bij echtscheiding of overlijden? Betalingsuitstel Heeft de aanwezigheid van een aanmerkelijk belang invloed op de hoogte van uw salaris? Heeft de aanwezigheid van een aanmerkelijk belang voor u nog andere gevolgen? Wat is het voordeel van een aandelenfusie? Hoofdstuk 4: Gevolgen voor de btw Heeft een aanmerkelijk belang gevolgen voor de btw? Hoofdstuk 5: Voorbeeld Gevolgen bij de vennootschap Gevolgen bij u privé Voorbeeld: Notulen algemene vergadering van aandeelhouders Hoofdstuk 6 : Pro s en contra s Pro s Contra s Deel 9 - Lenen van de BV Hoofdstuk 1: Begrip Wat bedoelen we hier met lenen? Is wat we bedoelen met lenen ook fiscaal altijd lenen? VI

7 Specifieke regel voor werknemers biedt mogelijk uitkomst? Maakt het uit of u de schuld heeft aan uw holding-bv of aan uw werk-bv? Hoofdstuk 2: Gevolgen voor uw BV Wat gebeurt er indien de BV u een zakelijke lening verstrekt? Wat gebeurt er indien de BV een lening onder onzakelijke voorwaarden aan u verstrekt? Hoofdstuk 3: Gevolgen voor u privé Wat gebeurt er indien de BV u een zakelijke lening verstrekt? Wat gebeurt er indien de fiscus stelt dat de (overigens zakelijke) lening tegen een onzakelijk lage rente is verstrekt? Onlangs oordeelde het Hof in Den Haag als volgt Vastlegging Hoofdstuk 4: Gevolgen voor de btw Hoofdstuk 5: Voorbeeld Voorbeeld: Overeenkomst van geldlening Hoofdstuk 6: Pro s en contra s Pro s Contra s Deel 10 - Verhuren aan uw BV Hoofdstuk 1: Begrip Verhuur of lening aan uw BV wordt progressief belast Verhuur of lening aan BV van verbonden persoon ook belast Verbonden personen meer dan alleen uw partner Bloed- en aanverwantschap De gebruikelijkheidstoets, vreemde eend in de bijt Verschillende vormen van terbeschikkingstelling Uitzonderingen terbeschikkingstelling Verhuren aan de BV Lenen aan de BV Fiscaal wel of geen lening Hoofdstuk 2: Gevolgen voor uw BV Is de huur/rente bij de BV aftrekbaar? Is vooruitbetaalde huur ineens aftrekbaar? Is een onzakelijk hoge huur/rente voor de BV aftrekbaar? Geen huur-/rentebetalingen, toch aftrekbaar Hoofdstuk 3: Gevolgen voor u privé De nettohuur-/rente-inkomsten worden progressief belast in box Geen huur- of renteontvangsten, toch belast Mogen de inkomsten uit de terbeschikkingstelling naar keuze worden verdeeld over de aangiften van partners? Sparen of uitlenen? Box Box VII

8 Depositogarantiestelsel Belastingtarief Hoofdstuk 4: Gevolgen voor de btw De gevolgen voor u privé Gevolgen voor uw BV Hoofdstuk 5: Voorbeeld Extra aandachtspunten Hoofdstuk 6: Pro s en contra s Vooraf Voordelen van de terbeschikkingstelling van een pand Nadelen van de terbeschikkingstelling van een pand Deel 11 - DGA en de eigen woning Hoofdstuk 1: Begrip Inleiding De eigen woning Financiering door uw BV Renteloos lenen bij uw BV Werkruimte Hoofdstuk 2: Gevolgen voor uw BV Is de rentevergoeding bij de BV belast? Is een bovenmatige rentevergoeding bij de BV belast? Hoofdstuk 3: Gevolgen voor u privé Is de betaalde rente aftrekbaar? Kan ik een lening die ik bij de bank heb lopen, aflossen met een lening bij de BV? Ik heb de aanschaf/verbouwing eerst bekostigd via eigen middelen, kan ik dan alsnog fiscaalvriendelijk bij de BV aankloppen? Is een onzakelijk hoge rente bij mij aftrekbaar? Wat zijn de consequenties wanneer ik een onzakelijk lage rente betaal? Waar liggen nu de grenzen van wat de fiscus met succes kan stellen? Geld opgenomen voor verbouwing bij uw BV? Voorbeeld: Positieve en negatieve hypotheekverklaring Hoofdstuk 4: Gevolgen voor de btw Geen Wel btw-gevolgen bij gebruik deel woning Hoofdstuk 5: Voorbeeld Extra aandachtspunt Hoofdstuk 6: Pro s en contra s Voordelen van het aangaan van een lening bij de BV Nadelen van het aangaan van een lening bij de BV VIII

9 Deel 12 - Beleggen in box 3 Hoofdstuk 1: Begrip Hoofdstuk 2: Gevolgen voor uw BV Hoofdstuk 3: Gevolgen voor u privé Hoofdstuk 4: Gevolgen voor de btw Hoofdstuk 5: Voorbeelden Hoofdstuk 6: Pro s en contra s Pro s Contra s Deel 13 - Vertrek naar het buitenland Hoofdstuk 1: Begrip Wat met de rente op buitenlandse spaartegoeden? Welke gevolgen heeft de Europese spaarrenterichtlijn? Zwart sparen Controle Wat met de inkeerregeling? Fiscus jaagt verder Hoofdstuk 2: Gevolgen voor uw BV Emigreert uw BV mee? Muur om Nederland? Hoofdstuk 3: Gevolgen voor u privé Laat de Europese Unie een dergelijke fictieve aanslag toe? Wonen in Duitsland, werken in Nederland? Wonen in België? Hoofdstuk 4: Gevolgen voor de btw Buiten de EU Hoofdstuk 5: Voorbeelden Hoofdstuk 6: Pro s en contra s Voordelen van emigratie als DGA naar het buitenland (Mogelijke) nadelen van emigratie naar het buitenland Deel 14 - Erfrecht en testament Hoofdstuk 1: Begrip Wat is erfrecht? Wat is erfrecht bij versterf? Wie zijn uw erfgenamen als u geen testament heeft gemaakt? Wat is plaatsvervulling? Wat is de wettelijke verdeling? Kan de wettelijke verdeling worden aangepast? IX

10 Kan de wettelijke verdeling ook ongedaan worden gemaakt? Wat is de legitieme portie? Wat zijn wilsrechten? Wat zijn de andere wettelijke rechten? Hoofdstuk 2: Gevolgen voor uw BV Algemeen Overlijden zonder testament Overlijden met testament Hoofdstuk 3: Gevolgen voor u privé Algemeen Overlijden zonder testament Overlijden met testament Hoofdstuk 4: Gevolgen voor de btw Geen Hoofdstuk 5: Voorbeelden Hoofdstuk 6: Pro s en contra s Voordelen van een testament Wat kunt u regelen in een ondernemerstestament? Het testament regelt de voortzetting, maar eventueel ook de bedrijfsbeëindiging Nadelen van een testament Deel 15 - Successierecht Hoofdstuk 1: Begrip Welke belastingen worden geheven op grond van de Successiewet 1956? Wanneer is er erfbelasting verschuldigd? Wat is de woonplaatsfictie? Wanneer is er schenkingsrecht verschuldigd? Wat kunt u schenken? Waarover moet er worden betaald? Tariefgroepen Vrijstellingen Bijzondere bepalingen Fictiebepalingen Bedrijfsopvolging na overlijden Speciale vrijstellingen voor ondernemingsvermogen Uitstel van betaling restant belastingschuld Vrijstelling alleen bij voortzetting van de onderneming De Bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) in de Successiewet Hoofdstuk 2: Gevolgen voor uw BV Algemeen Hoofdstuk 3: Gevolgen voor u privé Algemeen Jaarlijkse schenkingen X

11 Wie betaalt de schenkbelasting? Minder erfbelasting Schenking met de warme hand Hoofdstuk 4: Gevolgen voor de btw Geen Hoofdstuk 5: Voorbeelden Voorbeeld: Akte van schenking Hoofdstuk 6: Pro s en contra s Pro s Contra s Deel 16 - Geld verdienen met btw Hoofdstuk 1: Begrip Wie is er ondernemer voor de omzetbelasting? Is een DGA ondernemer voor de omzetbelasting? De fiscale eenheid De juiste btw-factuur Hoofdstuk 2: Gevolgen voor uw BV Optie 1. Ga in loondienst bij de werk-bv! Optie 2. Holding-BV en werk-bv vormen samen een fiscale eenheid Optie 3. Wijziging rechtsvorm werk-bv Hoofdstuk 3: Gevolgen voor u privé Optie 1. Breng uw btw-activiteiten in! Optie 2. DGA en BV vormen samen een fiscale eenheid Bij een fiscale eenheid speelt wel hoofdelijke aansprakelijkheid! Geen onbehoorlijk bestuur? Wat met de auto? Hoofdstuk 4: Gevolgen voor de btw Geen Hoofdstuk 5: Voorbeelden Hoofdstuk 6: Pro s en contra s Pro s Contra s Deel 17 - Ondernemingsstructuur Hoofdstuk 1: Begrip Uitgangspunten Hoofdstuk 2: Gevolgen voor uw BV Doorzakken met gebruikmaking van de bedrijfsfusieregeling Met of zonder goedkeuring van de Belastingdienst Voorwaarden voor een fiscale eenheid XI

12 Hoofdstuk 3: Gevolgen voor u privé Ondernemingsstructuur: Eén BV of meer BV s? Hoofdstuk 4: Gevolgen voor de btw Hoofdstuk 5: Voorbeelden De activa-passivatransactie De aandelentransactie Welke voordelen heeft nu een holdingstructuur? Hoofdstuk 6: Pro s en contra s De pro s van een fiscale eenheid De contra s van een fiscale eenheid XII

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 T OST eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 Wij benadrukken, dat dit overzicht niet uitputtend is en slechts bedoeld is als handvat om uw gesprek met

Nadere informatie

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013 Tips voor alle belastingplichtigen Betaal uw lijfrentepremie op tijd Wilt u in uw aangifte 2013 lijfrentepremies in aftrek kunnen brengen, zorg er dan voor dat u deze

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Aaabee Accountants Eindejaarstips 2014 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Inhoudsopgave Voor de ondernemer... 3 1 Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen... 3 2 Voorkom verliesverdamping...

Nadere informatie

Zoek uit voor welke investeringsregelingen u in aanmerking kunt komen. Kies het meest gunstige btw-aangiftetijdvak

Zoek uit voor welke investeringsregelingen u in aanmerking kunt komen. Kies het meest gunstige btw-aangiftetijdvak Eindejaarstips 2014 Tips voor de ondernemer Laat uw herinvesteringsreserve niet Maak optimaal gebruik van verlopen investeringsaftrek Voorkom verliesverdamping Zoek uit voor welke investeringsregelingen

Nadere informatie

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 Inhoudsopgave 1 s voor alle belastingplichtigen 3 2 s voor ondernemers en rechtspersonen 6 3 s voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 4 s voor de bv en de dga 12 5 s voor werkgevers 14 6 s voor

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2014 december 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2011

Special Eindejaarstips 2011 Special Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen ALGEMEEN 1. Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? En staat u samen met een minderjarig kind van een van u beiden op

Nadere informatie

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen 1.1 Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? U wordt dan per 1 januari 2012 ook als fiscale partner aangemerkt als u en uw partner

Nadere informatie

Lastminute-belastingvoordeel in 2014

Lastminute-belastingvoordeel in 2014 Administratie. Advies. Strategie. Lastminute-belastingvoordeel in 2014 Eindejaarstips voor bv s Liqide adviseurs Koningin Wilhelminaweg 469 3737 BE Groenekan t 088-0802080 e info@liqide.nl w www.liqide.nl

Nadere informatie

Fiscaal Actueel. Industrieweg 6 Postbus 61 3360 AB Sliedrecht T 0184-42 04 36 www.atenta.nl

Fiscaal Actueel. Industrieweg 6 Postbus 61 3360 AB Sliedrecht T 0184-42 04 36 www.atenta.nl 2 uitgave van het register belastingadviseurs tweede kwartaal 2010 - nummer 2 Industrieweg 6 Postbus 61 3360 AB Sliedrecht T 0184-42 04 36 www.atenta.nl Ook in crisistijd kunt u het urencriterium behalen

Nadere informatie

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga)

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Inleiding Als directeur-grootaandeelhouder (dga) van een BV heeft u een bijzondere positie. U bent grootaandeelhouder en dus machthebber over de vennootschap.

Nadere informatie

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF Misschien denkt u er als ondernemer helemaal nog niet aan, maar er komt een moment dat u zult stoppen. U wilt misschien uw bedrijf tegen die tijd verkopen aan een derde, of wellicht

Nadere informatie

Dividend of winst AB-aandelen: uitstellen tot 2014

Dividend of winst AB-aandelen: uitstellen tot 2014 JS nieuws december 2013 Fiscaal adviseurs en accountants BV Eindejaartips 2013 voor ondernemers met een BV Dividend of winst AB-aandelen: uitstellen tot 2014 Het aanmerkelijkbelang-tarief (box 2) gaat

Nadere informatie

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin WEA Nieuwsbrief december 2014 nummer 5 Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling Hierbij de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Fiscalect Najaarstips 2014

Fiscalect Najaarstips 2014 / Tips voor ondernemers Blad 1 van Inhoud Tips voor ondernemers... 2 Voorkom verliesverdamping... 2 Wilt u juist winst uitstellen?... 2 Houd in december uw werkkapitaal op peil... 2 Betaal nooit contant

Nadere informatie

Eindejaar sactualiteiten2014

Eindejaar sactualiteiten2014 Accens wil met haar ondernemende accountants en adviseurs dichtbij de klant staan. Wij brengen ondernemers verlichting in de administratieve taken. Met inzicht in cijfers en feiten scheppen we mogelijkheden

Nadere informatie

Werkkostenregeling per 1 januari 2015 aangepast. Kort nieuws. In principe ook btw-vrijstelling voor zzp ers in de zorg. Fiscaal Actueel 3-2014

Werkkostenregeling per 1 januari 2015 aangepast. Kort nieuws. In principe ook btw-vrijstelling voor zzp ers in de zorg. Fiscaal Actueel 3-2014 Fiscaal Actueel 3-2014 Werkkostenregeling per 1 januari 2015 aangepast De werkkostenregeling is sinds 2011 van kracht en is mede daardoor nog enigszins nieuw en onbekend. De onbekendheid is groter omdat

Nadere informatie

Inkomstenbelasting 2009

Inkomstenbelasting 2009 Inkomstenbelasting 2009 Inleiding Algemene opzet Box 1 Belastbaar inkomen uit werk en woning, bestanddelen 1 Belastbare winst uit onderneming - Toelichting van termen - Soorten vermogen - Fiscaal toegestane

Nadere informatie

BRIEFNIEUWS. [SPECIAL] Nummer 5

BRIEFNIEUWS. [SPECIAL] Nummer 5 NIEUWS BRIEFNIEUWS BRIEF [SPECIAL] Nummer 5 Eindejaarstips 2013 Maak nu gebruik van de fiscale mogelijkheden. Voor veel regelingen betekent dat: actie onder nemen vóór 31 december van dit jaar. Onze eindejaarstips

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. 4 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 INHOUDSOPGAVE 5 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Wat moet u echt nog dit najaar doen,

Nadere informatie

[SPECIAL] Nummer 5 [INHOUD] Eindejaarstips 2014. Tips voor particulieren. Eindejaar 2014

[SPECIAL] Nummer 5 [INHOUD] Eindejaarstips 2014. Tips voor particulieren. Eindejaar 2014 NIEUWS NIEUWS BRIEF BRIEF Eindejaarstips 2014 [SPECIAL] Nummer 5 Maak nu gebruik van de fiscale mogelijkheden, nu het nog kan. Voor veel regelingen betekent dat: actie onder nemen vóór 31 december van

Nadere informatie

SRA-NIEUWSBRIEF TWEEDE KWARTAAL 2010

SRA-NIEUWSBRIEF TWEEDE KWARTAAL 2010 SRA-NIEUWSBRIEF TWEEDE KWARTAAL 2010 Amersfoort, mei 2010 Hoewel aan de inhoud van deze brochure uiterste zorg is besteed, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van mogelijke onvolledigheid

Nadere informatie

Nog meer aftrek. Tot 75 procent aftrekbaar! Elektrische personenauto. pagina 2. Stap 1: inventariseer alle vergoedingen en verstrekkingen

Nog meer aftrek. Tot 75 procent aftrekbaar! Elektrische personenauto. pagina 2. Stap 1: inventariseer alle vergoedingen en verstrekkingen Kilometeradministratie Tot 75 procent aftrekbaar! Nog meer aftrek Elektrische personenauto Belasting nog strenger Deponeer vooral niet te laat Kilometerregistratie Vier handige tips pagina 2 pagina 4 pagina

Nadere informatie

Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011

Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011 Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011 tekst: Ed Vogel werkzaam als fiscaal adviseur en tevens vennoot bij NAHV Belastingadviseurs BV.

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2009

Nieuwsbrief December 2009 Nieuwsbrief December 2009 HBK nieuwsbrief Fiscale eindejaarstips 2009 Omdat het einde van het jaar er weer aankomt, hebben wij voor u de belangrijkste aandachtspunten op een rijtje gezet. Zo kunt u uw

Nadere informatie

www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven

www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven November 2013 Inhoudsopgave Particulier 4 Onderneming 5 Directeur-grootaandeelhouder 7 Pensioen in eigen beheer 8

Nadere informatie

Ondernemen. 2012 Handboek

Ondernemen. 2012 Handboek 2012 Handboek Ondernemen Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan de administratie?

Nadere informatie

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor beeldend kunstenaars met een zelfstandige beroepspraktijk 2013

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor beeldend kunstenaars met een zelfstandige beroepspraktijk 2013 Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor beeldend kunstenaars met een zelfstandige beroepspraktijk 2013 tekst: Ed Vogel werkzaam als fiscaal adviseur en tevens vennoot bij NAHV Belastingadviseurs BV. Als

Nadere informatie